ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2 Ευχαριστίες Ευχαριστώ τον καθηγητή µου, για την ενθάρρυνση, την υποµονή και τη πίστη που µου έδειξε κατά την εργασία της πτυχιακής αυτής. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που µου στάθηκαν για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες µορφοποίησης της. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που µε ενίσχυσαν αυτό το χρόνο. 2

3 ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των ηλεκτροχειρουργικών τεχνικών και µεθόδων που χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κλινική θεραπευτική εφαρµογή. Οι σύγχρονες ηλεκτροχειρουργικές τεχνικές και µέθοδοι είναι : Ηλεκτροχειρουργική ιαθερµία Ηλεκτροχειρουργική Πλάσµατος Αργού Ενδοσκοπική Ηλεκτροχειρουργική Κρυοχειρουργική Στην κάθε τεχνική-µέθοδο παρουσιάζεται και η ιατρική συσκευή που την υποστηρίζει. Ακολουθεί επιµέρους ανάλυση όσον αφορά την ιστορία, της βασικές αρχές, την περιγραφή λειτουργίας και εφαρµογής της κάθε τεχνικής-µεθόδου καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές ασφαλείας, οι τεχνικές προδιαγραφές και η συντήρηση της αντίστοιχης συσκευής. Η ανάλυση αυτή γίνεται για κάθε ηλεκτροχειρουργική τεχνική-µέθοδο ώστε η παρουσίαση να είναι όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη. Στο τέλος ακολουθεί η σύγκριση αυτών των τεχνικών-µεθόδων, η οποία επικεντρώνεται στα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα που έχουν εντοπιστεί στην κάθε µια. ELECTROSURGERY TECHNIQUES AND METHODS The purpose of this work is the analysis of the electrosurgical techniques and methods that are used in today s clinical therapeutics application. The today s electrosurgical techniques and methods are: Electrosurgical Diathermy Argon Plasma Coagulation Endoscopic Electrosurgery Cryosurgery In each technique and method, the apparatus, which supports it, is presented. Further analysis follows about the history, the basic principles and the way of application of the particular technique and method as well as the technical features, the directions of safety, the technical description and the service of each apparatus. This type of analysis is being done for each one technique and method in order to be as more as completely is possible. In the end, follows the comparison of all the techniques and methods, which is focused in the disadvantages and advantages that have been noticed in each one. 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση της ηλεκτροχειρουργικής, των µεθόδων και των τεχνικών της, καθώς και η σύγκριση τους, πως και γιατί πλεονεκτούν ή µειονεκτούν. Ετυµολογικά η λέξη «ηλεκτροχειρουργική» σηµαίνει χειρουργική µε τη χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ερευνητική φύση του ανθρώπου, στηριζόµενη σε βασικές γνώσεις, προχώρησε σε διαµόρφωση τεχνικών και µεθόδων για την ιατρική εφαρµογή. Απώτερος σκοπός η καλύτερη αντιµετώπιση των νόσων. Στα αρχικά κεφάλαια αναλύεται η κάθε επιµέρους τεχνική και µέθοδος. Η ανάλυση συνίσταται στη µελέτη των : Θεραπευτικός σκοπός, ιστορική αναδροµή, τυπική συσκευή τεχνικής Βασικές αρχές λειτουργίας Ιατρική εφαρµογή Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία ασφάλειας Τεχνικές προδιαγραφές Συντήρηση Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση στο σύνολο τους µε σταχυολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων τους. Χρησιµοποιήθηκε βιβλιογραφία, ιατρική και τεχνολογική. Οι πηγές πληροφόρησης είναι έντυπες και ηλεκτρονικές. Σηµαντική ήταν η πληροφόρηση από τεχνικά φυλλάδια σύγχρονων ηλεκτροχειρουργικών συσκευών όσον αφορά την εφαρµογή και τις προδιαγραφές λειτουργίας. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΘΕΡΜΙΑ (Electrosurgical Diathermy) Εισαγωγή Σκοπός Ιστορική Αναδροµή Ηλεκτροκαυτηρίαση Εξέλιξη της Ηλεκτροχειρουργικής ιαθερµίας Συνοπτική Περιγραφή Βασικές Αρχές Βασικές Έννοιες Ηλεκτρισµού Φαινόµενα Ηλεκτρικού Ρεύµατος Εναλλασσόµενο Ρεύµα Υψηλής Συχνότητας Ηλεκτροχειρουργικές ράσεις Εναλλασσοµένου Υψηλής Συχνότητας (HF) Ρεύµατος Κυµατοµορφές Υψηλής Συχνότητας (HF) Ρεύµατος Περιγραφή Λειτουργίας Τεχνικές Εφαρµογής Μονοπολική Τεχνική Μονοτερµατική Τεχνική ιπολική Τεχνική Σύγκριση Τεχνικών Ουδέτερο Ηλεκτρόδιο Στοιχεία Λειτουργίας Κατανοµή Ρεύµατος Επαφή Παράγοντες Επίδρασης Εφαρµογής Ιατρικές Εφαρµογές Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κυρίως Συσκευή Χειρολαβές Ενεργό Ηλεκτρόδιο Ουδέτερο Ηλεκτρόδιο Ποδοδιακόπτης Προδιαγραφές Ασφάλειας Μονωµένα Συστήµατα ιαθερµοχειρουργιών Ασφάλεια του Ασθενή Σωστή Χρήση του Ουδέτερου Ηλεκτροδίου

6 5.4 Σωστή Χρήση Εργαλείων και Καλωδίων Σωστή Χρήση HF Χειρουργικών Μονάδων Τεχνικές Προδιαγραφές Κριτήρια Απόδοσης Λειτουργίας Crest Factor Power Efficiency Rating Συστήµατα Λειτουργίας Tissue Response Technology Power Peak System Παράµετροι Λειτουργίας Συντήρηση Service Περιοδικός Προληπτικός Έλεγχος Καθαρισµός Απολύµανση Αποστείρωση Προγραµµατισµένος Τεχνικός Έλεγχος Ποιοτικός Έλεγχος...56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΥ (Argon Plasma Coagulation) Εισαγωγή Σκοπός Ιστορική Αναδροµή Συνοπτική Περιγραφή Βασικές Αρχές Ιδιότητες Αργού Αρχή Λειτουργίας ράση Περιγραφή Λειτουργίας Κλινική Εφαρµογή Τεχνικές Εφαρµογής Ιατρικές Εφαρµογές Ενδείξεις Πεδία Αντενδείξεις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πηγή Αερίου Αργού Γεννήτρια Υψίσυχνων Ρευµάτων Ηλεκτρόδια Εφαρµογής Προδιαγραφές Ασφάλειας Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση Service 76 6

7 7.1 Οπτικός Έλεγχος Καθαρισµός..76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Endoscopic Electrosurgery) Εισαγωγή Σκοπός Ιστορική Αναδροµή Συνοπτική Περιγραφή Βασικές Αρχές Ενδοσκόπια Εργαλεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ηλεκτρόδια ιαθερµίας Περιγραφή Λειτουργίας Ηλεκτροχειρουργική µε Ενδοσκόπιο Ιατρικά Πεδία Εφαρµογής Λαπαροσκοπική Μέθοδος Περιγραφή Χειρουργική Τεχνική Επεµβάσεις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μόνωση Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Χειρισµός Προδιαγραφές Ασφάλειας ιαρροή Ρεύµατος Χαρακτηριστικά Ασφαλείας Μη Γειωµένη Έξοδος Κυκλώµατος Υψίσυχνου Ρεύµατος Καλώδιο Ανάδρασης Πεδίου Εφαρµογής [Scope Feedback Cord (S - cord)] Ανιχνευτής Αναλογίας Επιστροφής Ανιχνευτής Ρήξης Καλωδίου Προφυλάξεις Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση Service ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΚΡΥΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Cryosurgery) Εισαγωγή

8 1.1 Ορισµός Ιστορική Αναδροµή Συνοπτική Περιγραφή Βασικές Αρχές Μηχανισµοί Κρυοχειρουργικής ράσης Πάγωµα Ψύξη Απόψυξη και Ζέσταµα Ψυχρή Επίδραση Μηχανισµός Ιστικής Επίδρασης Περιγραφή Λειτουργίας Κλινική Εφαρµογή Κλινικές Παράµετροι Ρύθµισης Παράγοντες Κρυοχειρουργικής ράσης Αποτίµηση Κλινικής Κρυοχειρουργικής Εφαρµογές Ενδείξεις Ιατρικά Πεδία Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σύστηµα Ελέγχου Φιάλη Ψυχρού Αερίου Κρυόδια Προδιαγραφές Ασφάλειας Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρηση Service ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΣΥΓΚΡΙΣΗ I. Ηλεκτροχειρουργική ιαθερµία II. Ηλεκτροχειρουργική Πλάσµατος Αργού III. Ενδοσκοπική Ηλεκτροχειρουργική IV. Κρυοχειρουργική V. Συµπέρασµα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

9 ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΘΕΡΜΙΑ ELECTROSURGICAL DIATHERMY 9

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η τεχνική της ηλεκτροχειρουργικής διαθερµίας χρησιµοποιεί εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας µε θεραπευτικό σκοπό : Την τοµή του ιστού (λειτουργία CUT = cutting) λόγω βρασµού του ενδοκυττάριου υγρού και καταστροφής των κυττάρων Την αιµόσταση (λειτουργία COAG = coagulation) λόγω πήξης των λευκωµάτων των κυττάρων Τον συνδιασµό των παραπάνω λειτουργιών (λειτουργία µίξης = BLEND) 1.2 Ιστορική Αναδροµή Ηλεκτροκαυτηρίαση Ο πρόγονος της ηλεκτροχειρουργικής είναι η ηλεκτροκαυτηρίαση που εφηύρε ο Claude Paquelin το Από την αρχαιότητα, το πυρωµένο µέταλλο χρησιµοποιήθηκε ως χειρουργικό εργαλείο για τον καυτηριασµό των τραυµάτων µε αποτέλεσµα την καταστροφή των µικροοργανισµών και τον έλεγχο της αιµορραγίας. Η πυράκτωση αρχικά γινόταν µε φωτιά αργότερα όµως µε τη χρήση του ηλεκτρισµού. Με την ηλεκτροκαυτηρίαση, ένα µεταλλικό καλώδιο θερµαίνεται, λόγω της αντίστασης του στη ροή του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχρι το σηµείο πυράκτωσης και στη συνέχεια έρχεται σε επαφή µε τον ιστό (Σχήµα 1). Τεχνική της ηλεκτροκαυτηρίασης ΣΧΗΜΑ 1 Σηµαντική εφαρµογή ήταν η παροχή επαρκούς αιµόστασης (ακόµα και σε υγρό πεδίο) και η τεχνική του Robert Shaw (1970). Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή, µια συσκευή παράγει σε παλµική µορφή συνεχές ρεύµα στα άκρα µιας κοφτερής λεπίδας κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εκλυόµενη θερµότητα να συµβάλλει στο κλείσιµο µικρών αγγείων µε µικρή ιστική βλάβη καθώς κόβονται. Η λεπίδα µπορεί να προθερµανθεί σε µια επιλεγµένη θερµοκρασία µεταξύ C C. Έτσι ο χειρουργός διατηρεί την αίσθηση αφής του ιστού κατά την τοµή του και µειώνεται η απαιτούµενη ανάγκη αιµόστασης. Σήµερα µια ελάχιστη µειοψηφία χειρουργών χρησιµοποιεί την ηλεκτροκαυτηρίαση και συσκευές για την εφαρµογή της συνεχίζουν να κατασκευάζονται (Σχήµα 2). 10

11 Επαναφορτιζόµενη µονάδα ηλεκτροκαυτηρίασης ΣΧΗΜΑ 2 Το πιο κοινό εργαλείο για την εφαρµογή της είναι µια µονάδα µεγέθους µολυβιού η οποία λειτουργεί µε µπαταρία και είναι πιο εύχρηστη για τοπική αιµόσταση (Σχήµα 3). Φορητή µονάδα ηλεκτροκαυτηρίασης ΣΧΗΜΑ 3 Η ηλεκτροκαυτηρίαση διαφοροποιείται από την µεταγενέστερη ηλεκτροχειρουργική διαθερµία στα εξής : Η ηλεκτροκαυτηρίαση χρησιµοποιεί συνεχές ρεύµα ενώ η ηλεκτροχειρουργική χρησιµοποιεί εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας. Το ηλεκτρόδιο θεραπείας στην ηλεκτροκαυτηρίαση είναι θερµαινόµενο ενώ στην ηλεκτροχειρουργική είναι µη θερµαινόµενο. Ο ασθενής στην ηλεκτροκαυτηρίαση δεν είναι τµήµα του κυκλώµατος και το ρεύµα δεν διέρχεται από το σώµα του σε αντίθεση µε την ηλεκτροχειρουργική που είναι τµήµα του κυκλώµατος και το ρεύµα διέρχεται από το σώµα του Εξέλιξη Ηλεκτροχειρουργικής ιαθερµίας Η ηλεκτροχειρουργική διαθερµία υψηλής συχνότητας στηρίχτηκε σε ορισµένες σηµαντικές εξελίξεις στη γνώση για τον ηλεκτρισµό. Σηµαντική ήταν η παρατήρηση του Michael Faraday ο οποίος απέδειξε πως η κίνηση ενός καλωδίου σε ένα µαγνητικό πεδίο ή ένα µαγνητικό πεδίο κινούµενο σχετικά ως προς ένα καλώδιο έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση ηλεκτρικού ρεύµατος στο καλώδιο. Αυτή η αρχή έγινε γνωστή ως ηλεκτροµαγνητική επαγωγή και είναι ενεργή στη σύγχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. Η περιστροφή ενός συρµάτινου βρόχου εντός µαγνητικού πεδίου έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο εναλλάσσει την κατεύθυνση του ανάλογα µε την φορά της περιστροφής. Αυτό το ρεύµα καλείται εναλλασσόµενο (ή φαραδικό) ρεύµα. Γρήγορα διαπιστώθηκε πως το εναλλασσόµενο ρεύµα έχει ορισµένες βιολογικές επιδράσεις. 11

12 Μεταξύ των πιο φανερών ήταν οι νευρικές επιδράσεις που ερευνήθηκαν από τους Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne και Wilhelm Erb. Η ηλεκτρική διέγερση νεύρων, µε επακόλουθο την µυϊκή συστολή, παραµένει σηµαντική για την διαγνωστική και την θεραπευτική ιατρική. Ήταν απαραίτητο να παραχθεί υψηλότερης συχνότητας εναλλασσόµενο ρεύµα ώστε να µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς χωρίς να προκαλεί νευροµυϊκές επιδράσεις, όπως τέτανο ή πόνο. Μια γεννήτρια που µπορούσε να παρέχει τέτοιο ρεύµα κατασκευάστηκε το 1889 από τον Thompson, που παρατήρησε πως παραγόταν θερµότητα όταν τέτοιο ρεύµα εφαρµοζόταν στους ιστούς. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν από τον Jacques Arséne d Αrsonval το 1891 απέδειξαν ότι η εφαρµογή σε ανθρώπινο ιστό ηλεκτρικού ρεύµατος µε συχνότητες µεγαλύτερες από 10,000 Hertz δεν προκαλούσε νευροµυϊκή διέγερση σχετιζόµενη µε τετανική απάντηση παρά µόνο την εµφάνιση θερµικών φαινοµένων. Το κύκλωµα του d Αrsonval ήταν αξιοσηµείωτο γιατί συµπεριλάµβανε ένα επαγωγικό σύρµα (solenoid) µε πολλά τυλίγµατα πολύ λεπτού σφιχτά περιελιγµένου καλωδίου. Αυτό το χαρακτηριστικό, που έγινε γνωστό ως σύρµα d Αrsonval, ήταν σηµαντικό γιατί αύξανε την τάση που µπορούσε να επιτευχθεί από την συσκευή, επιτρέποντας συνεπώς την παραγωγή υψηλότερης συχνότητας ηλεκτρισµού. Το 1897, ο Nagleschmidt απέδειξε την ικανότητα των υψίσυχνων ρευµάτων να προκαλούν θερµικά φαινόµενα για τη θεραπεία παθήσεων του κυκλοφορικού συστήµατος και των αρθρώσεων εισάγοντας πρώτη φορά τον όρο «διαθερµία». Στις αρχές του εικοστού αιώνα χρησιµοποιήθηκαν στοιχειώδεις γεννήτριες, βασιζόµενες σε ένα κύκλωµα LC και µια δίοδο λυχνία σπινθηρισµών (spark gap generator) που παρείχαν ρεύµατα συχνότητας 3kHz-70kHz (Czerny, 1908).Στην πράξη, τα θεραπευτικά ηλεκτρόδια είχαν µεγάλο µέγεθος για να αποτρέπεται η υπερβολική συγκέντρωση ρεύµατος. O Riviére, στη στροφή του εικοστού αιώνα, συνέλαβε την ιδέα της θεραπείας δερµατικών παθήσεων µε ηλεκτρικό σπινθήρα. Αντικατέστησε το µεγάλο θεραπευτικό ηλεκτρόδιο του d Αrsonval µε ένα πολύ µικρό. Αυτή η µετατροπή εξυπηρετούσε την αύξηση της πυκνότητας ισχύος της εξόδου, βελτιώνοντας την ικανότητα καταστροφής του ιστού. Το 1900, ανέφερε τη θεραπεία έλκους (πιθανώς λεπιοειδές κυτταρικό καρκίνωµα) στην άνω επιφάνεια στο χέρι ενός µουσικού χρησιµοποιώντας υψηλής συχνότητας σπινθήρες. Ο Oudin, µετά από µερικές τροποποιήσεις στον εξοπλισµό του d Αrsonval, κατάφερε να παράγει spray σπινθηρισµών για την επιφανειακή καταστροφή ιστών. Η σηµαντική συνεισφορά του, ο συνηχητής Oudin, αποτελούνταν από την προσθήκη ενός επιπλέον επαγωγικού σύρµατος στον αρχικό εξοπλισµό του d Αrsonval. Το επιπλέον αυτό σύρµα εξυπηρετούσε στην αύξηση της τάσης ενώ µειωνόταν η ροή ηλεκτρισµού (Amperes), επιτρέποντας έτσι τις µονοτερµατικές εφαρµογές. Τα επόµενα χρόνια, οι κύριοι τύποι υψηλής συχνότητας ηλεκτροχειρουργικής αποσαφηνίστηκαν. Ο Walter de Keating-Hart το 1908 εισήγαγε τον όρο ηλεκτροσπινθηρισµός, που αναφέρεται στον σπινθήρα από το σύρµα του Oudin. Ισχυρίστηκε πως αυτή η µετατροπή ήταν ιδανική για την θεραπεία δερµατικού καρκίνου και πως ο σπινθήρας µπορούσε επιλεκτικά να καταστρέψει κύτταρα όγκου. Το 1909 ο Doyen εισήγαγε τον όρο αιµόσταση για την περιγραφή διαφορετικού τύπου ηλεκτροχειρουργικής όπου ο ιστός έρχεται άµεσα σε επαφή µε το θεραπευτικό ηλεκτρόδιο και ένα άλλο ηλεκτρόδιο προστίθεται στο κύκλωµα. Το επιπλέον ηλεκτρόδιο επιτρέπει άµεση αποµάκρυνση του διερχόµενου από τον ασθενή ρεύµατος και επιστροφή πίσω στη συσκευή. Έτσι αποφεύγονται τα ηλεκτρικά «τινάγµατα». 12

13 Η τιµή των amperes αυξάνεται σηµαντικά ενώ η «ανακύκλωση» του ηλεκτρικού ρεύµατος επιτρέπει τη χρήση µικρότερων τάσεων. Το ρεύµα που παράγεται µε αυτή τη διτερµατική διάταξη διεισδύει βαθύτερα από εκείνο του ηλεκτροσπινθηρισµού και επιφέρει άµεσα αιµόσταση παρά προκαλεί µόνο επιφανειακή απανθράκωση. Ο Doyen ισχυρίστηκε πως αυτό το περισσότερο βαθιά διεισδυτικό ρεύµα ήταν πιο πιθανό να έχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην καταστροφή κυττάρων όγκων. Ο William Clark το 1910 ανέφερε τη χρήση ηλεκτροχειρουργικής εξόδου που προκαλούσε αφυδάτωση του ιστού χωρίς απανθράκωση στην επιφάνεια. Αντικατέστησε πολλαπλή διαφορά σπινθηρισµών για τη συνήθη µονή στην µονοτερµατική Oudin γεννήτρια ρεύµατος. Αυτό εξασφάλισε πιο οµαλό ρεύµα µε αποτέλεσµα την παραγωγή λεπτών σπινθηρισµών. Ο Clark χρησιµοποίησε τον όρο εκτοµή για να περιγράψει αυτόν τον τύπο. Το επόµενο σηµαντικό γεγονός έλαβε χώρα το 1924 όπου ο George A.Wyet, ένας αξιόλογος χειρούργος, χρησιµοποίησε την ηλεκτροχειρουργική για την τοµή ιστών. Η συσκευή του, που την ονόµασε ενδοθερµικό µαχαίρι, χρησιµοποιούσε ένα θερµιονικό σωλήνα κενού. Ο σωλήνας κενού, που εφευρέθηκε το 1907 από τον Lee DeForest, είχε χρησιµοποιηθεί προηγουµένως στα πρώτα ραδιόφωνα. Αυτός ο σωλήνας ενίσχυε και διαµόρφωνε την ηλεκτρική έξοδο, προκαλώντας την παραγωγή οµαλής κυµατοµορφής κατάλληλης για επιδερµικές διανοίξεις. Ο Wyeth ονόµασε την τεχνική ηλεκτροθερµική ενδοθερµία. Παρατήρησε πως η τεχνική ήταν πολύ κατάλληλη για τη χειρούργηση όγκων καθώς επιτρέπει την απόκλιση όχι µόνο των µικρότερων αιµατικών αγγείων αλλά και των λυµφατικών που διαφορετικά θα προκαλούνταν διασπορά της µετάστασης. Ένας φυσικός του Χάρβαρντ, ο William Bovie, ίσως να είναι υπεύθυνος για την πιο σηµαντική συνεισφορά στην εξέλιξη της ηλεκτροχειρουργικής. Με οικονοµική υποστήριξη της εταιρίας Liebel-Flarseim του Σινσινάτι, κατασκεύασε µια ηλεκτροχειρουργική συσκευή µε ρεύµατα αιµόστασης και τοµής (Σχήµα 4). Η συσκευή αυτή αποτελούνταν από δυο µικρά µεταλλικά αγώγιµα τµήµατα χωριζόµενα από κενό αέρος. Όταν η τάση αυξανόταν αρκετά, ο αέρας ιονιζόταν και λειτουργούσε ως αγωγός. Γεννήτρια Bovie παλαιάς τεχνολογίας ΣΧΗΜΑ 4 Ο Harvey Cushing, ένας αξιόλογος νευροχειρούργος, ενδιαφέρθηκε για αυτές τις τεχνικές και µε επικεφαλής τον Bovie ξεκίνησαν την χρήση της ηλεκτροχειρουργικής για την παύση της αιµορραγίας και την τοµή ιστών σε χειρουργικές επεµβάσεις στο νοσοκοµείο Peter Bent το 1926 (Σχήµα 5). 13

14 Ο Dr.H.Cushing σε επέµβαση ΣΧΗΜΑ 5 Λίγα χρόνια αργότερα ο Cushing εξέδωσε τις προσωπικές του εντυπώσεις από την ηλεκτροχειρουργική, µια µελέτη 500 περίπουκρανιακών επεµβάσεων, µε επαινετικά λόγια εγγυώµενος για την αποδοχή της από το χειρουργικό κόσµο. Η µεταγενέστερη επίδραση στην ιατρική από την συσκευή του Bovie ήταν τόσο σηµαντική που ο όρος bovie χρησιµοποιείται ακόµα γενικά σαν ουσιαστικό για αναφορά σε ηλεκτροχειρουργικές συσκευές ή και σαν ρήµα για την περιγραφή ηλεκτροχειρουργικής πράξης. Η ειρωνεία είναι πως ο Bovie που πούλησε την ιδέα του στην εταιρία για $1, δεν αναγνωρίστηκε λόγω της µικρής προσωπικής του βιβλιογραφίας και πέθανε φτωχός. Μετά το 1945 επικράτησαν συντονισµένα κυκλώµατα µε τριόδους (Kebbel, 1957), τετρόδους ή πεντόδους ηλεκτρονικές λυχνίες και αργότερα µε κρυσταλλοτριόδους και άλλους ενισχυτές ισχύος στερεάς κατάστασης. Η ανακάλυψη των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων µε στοιχεία transistor ισχύος (solid state) έδωσε πραγµατική ώθηση για τη βελτίωση και την ευρεία διάδοση της χειρουργικής διαθερµίας (Σχήµα 6). Γεννήτρια µε transistor ισχύος ΣΧΗΜΑ 6 Οι νέες συσκευές ήταν πιο συµπαγείς και οι έρευνες οδηγούσαν στη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας (Σχήµα 7). Μια σύγχρονη συσκευή παρέχει υψίσυχνο ρεύµα συχνότητας khz. Νεότερη µικρή γεννήτρια ΣΧΗΜΑ 7 Σήµερα η ηλεκτροχειρουργική διαθερµία µε τις συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις παραµένει κύριο «εργαλείο» στη διάθεση του χειρουργού 14

15 1.3 Συνοπτική Περιγραφή Η συσκευή της ηλεκτροχειρουργικής διαθερµίας αποτελείται από (Σχήµα 8) : A. Κυρίως συσκευή B. Χειρολαβές C. Ενεργό ηλεκτρόδιο D. Ουδέτερο ηλεκτρόδιο (ή ηλεκτρόδιο ασθενούς ή γείωση ή πλάκα) E. Ποδοδιακόπτης Τµήµατα ηλεκτροχειρουργικής διαθερµίας ΣΧΗΜΑ 8 Το κύκλωµα κλείνει µέσω του ασθενή κατά τη λειτουργία της τεχνικής. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 Βασικές έννοιες ηλεκτρισµού Προκειµένου να γίνει αντιληπτή η λειτουργία της ηλεκτροχειρουργικής διαθερµίας, είναι απαραίτητο να γίνει µια ανασκόπηση βασικών ορισµών του ηλεκτρισµού. Ρεύµα [Amperes] Ρυθµός ροής ηλεκτρονίων. ιακρίνεται σε : Συνεχές -DC, συνεχής ροή ίδιας κατεύθυνσης Εναλλασσόµενο AC, εναλλαγή κατεύθυνσης ροής ιαφορά υναµικού - Τάση [Volts] Απαιτούµενη δύναµη για την κίνηση των ηλεκτρονίων Αντίσταση [Ohms] Εµπόδιο στη ροή των ηλεκτρονίων Ισχύς [Watts] Ποσότητα ενέργειας παραγόµενης ή καταναλισκόµενης σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η ισχύς είναι µέτρο του ρυθµού µετατροπής της ενέργειας ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος µε τον οποίο η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε θερµότητα µέσω των αντιστάσεων (στοιχεία εµπέδησης). Ηλεκτρική ενέργεια [Joule] Ποσότητα ενέργειας παραγόµενης ή καταναλισκόµενης επί τον αντίστοιχο χρόνο. 15

16 2.2 Φαινόµενα ηλεκτρικού ρεύµατος Όταν ηλεκτρικό ρεύµα διέρχεται από βιολογικούς ιστούς παρατηρούνται τα παρακάτω φαινόµενα (Σχήµα 9): Φαραδικό φαινόµενο Ηλεκτρολυτικό φαινόµενο Θερµικό φαινόµενο Φαινόµενα που παρατηρούνται όταν από τους βιολογικούς ιστούς διέλθει ηλεκτρικό ρεύµα ΣΧΗΜΑ 9 Πιο αναλυτικά : I. Φαραδικό φαινόµενο Φαραδικό φαινόµενο ονοµάζεται ο ερεθισµός των κυττάρων των νεύρων και των µυών όταν έρχονται σε επαφή µε ηλεκτρικό ρεύµα. Είναι αντιστρόφως ανάλογο µε τη συχνότητα του ρεύµατος, η ένταση του δηλαδή µειώνεται µε την αύξηση της συχνότητας. Όταν χρησιµοποιείται εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας (HF current), η διεύθυνση της κίνησης των ιόντων είναι σε πλήρη συµφωνία µε τη συχνότητα του ρεύµατος και βρίσκονται έτσι σε πλήρη ταλάντωση. II. Ηλεκτρολυτικό φαινόµενο Ηλεκτρολυτικό φαινόµενο ονοµάζεται η µετατόπιση-πόλωση των κυτταρικών ιόντων µε αποτέλεσµα τα θετικά φορτισµένα ιόντα κινούνται προς τον αρνητικό πόλο (κάθοδος) και τα αρνητικά φορτισµένα ιόντα κινούνται προς τον θετικό πόλο (άνοδος). Αν το ρεύµα είναι συνεχές τότε παρατηρείται συνεχής αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων στους δυο πόλους αντίστοιχα προκαλώντας την ηλεκτρολυτική καταστροφή των ιστών. Αν το ρεύµα είναι εναλλασσόµενο υψηλής συχνότητας τότε τα ιόντα δονίζονται αυξάνοντας έτσι την κι8νητική τους ενέργεια. Λόγω της υψηλής συχνότητας, η κίνηση των ιόντων είναι οµαλή και η κινητική τους ενέργεια οδηγεί τελικά σε αύξηση της θερµοκρασίας του ιστού (Σχήµα 10). Σχηµατική παράσταση του ηλεκτρολυτικού φαινοµένου ΣΧΗΜΑ 10 16

17 III. Θερµικό φαινόµενο Ο ιστός θερµαίνεται και η θερµοκρασία αυτή εξαρτάται τόσο από την ειδική αντίσταση του όσο και από την ένταση και τη διάρκεια εφαρµογής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο αγωγιµότητας της θερµότητας από τον ιστό. Το νερό συµβάλλει στην θερµική ισορροπία λόγω της σταθερής θερµοκρασίας εξάτµισης του. Η καλή αγγείωση του ιστού συµβάλλει επίσης καθώς η καλή κυκλοφορία απάγει τη θερµότητα. Όταν η θερµοκρασία αυξάνεται αργά, ο ιστός στεγνώνει και τα λευκώµατα πήζουν (Σχήµα 11). Σχηµατική παράσταση του θερµικού φαινοµένου ΣΧΗΜΑ 11 Όταν η θερµοκρασία αυξάνεται γρήγορα λόγω υψηλών θερµοκρασιών, ούτε η εξάτµιση ούτε η απαγωγή της θερµότητας συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην απαγωγή της θερµότητας. Αποτέλεσµα είναι ο βρασµός του ενδοκυτταρικού υγρού και τελικά η διάρρηξη της κυτταρικής µεµβράνης και η καταστροφή του κυττάρου (Σχήµα 12). Εξάτµιση ενδοκυτταρικού υγρού ΣΧΗΜΑ Εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας Το συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα δεν χρησιµοποιείται στις ηλεκτροχειρουργικές διαθερµίες. Όταν διαπεράσει το ανθρώπινο σώµα προκαλεί ποικίλες βιοεπιδράσεις. ιεγείρει τα νεύρα διαταράσσοντας την οξεοβασική ισορροπία(σχήµα 13). Συχνότητα και νευρική διέγερση ΣΧΗΜΑ 13 17

18 Παραλύει την καρδιά και προκαλεί έµφραγµα (Σχήµα 14). Συχνότητα και διέγερση µυοκαρδίου ΣΧΗΜΑ 14 Αυτές οι βιοεπιδράσεις µπορούν να αποφευχθούν αν το ρεύµα εφαρµοστεί για µια περίοδο χρόνου µικρότερη από την απαιτούµενη ώστε να ελαχιστοποιηθεί το δυναµικό κατωφλίου. Για το λόγο αυτό στις χειρουργικές διαθερµίες χρησιµοποιείται εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας, πάνω από 100 KHz, για µεγαλύτερη ασφάλεια Το κάτω όριο συχνότητας είναι τα 100 KHz, λόγω της εµφάνισης διέγερσης των νεύρων και τετανικών φαινοµένων. Σε υψηλές συχνότητες η εµφάνιση χωρητικών ρευµάτων, που οδηγούν σε απώλειες ισχύος (λόγω ηλεκτροµαγνητικής εκποµπής) και σε µείωση της µονωτικής ιδιότητας των ιστών σε κινδύνους εγκαυµάτων, θέτουν ένα άνω όριο συχνότητας τα 2MHz (Σχήµα 15). Συχνότητα και διαρροή ρεύµατος ΣΧΗΜΑ 15 Ακολουθεί το φάσµα συχνοτήτων στην ηλεκτροχειρουργική διαθερµία (Σχήµα 16). Φάσµα συχνοτήτων HF διαθερµίας ΣΧΗΜΑ 16 18

19 Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η λειτουργία του εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής συχνότητας (Σχήµα 17). Αρχή ηλεκτροχειρουργικής ΣΧΗΜΑ 17 Το ηλεκτρικό ρεύµα διαρρέει τον ιστό µέσω του ενεργού και του ουδέτερου ηλεκτροδίου. Η περιοχή του ιστού που έρχεται σε επαφή µε το ενεργό ηλεκτρόδιο είναι µικρή και συνεπώς η πυκνότητα ρεύµατος στην περιοχή αυτή είναι υψηλή. Αντίστροφα, η περιοχή του ιστού που έρχεται σε επαφή µε το ουδέτερο ηλεκτρόδιο είναι µεγάλη και συνεπώς η πυκνότητα ρεύµατος στην περιοχή αυτή είναι χαµηλή. Λόγω του θερµικού φαινοµένου, η διέλευση του ρεύµατος προκαλεί την έκλυση θερµότητας (Q) η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη της τέταρτης δύναµης της απόστασης (S) από το σηµείο εφαρµογής του ενεργού ηλεκτροδίου και δίνεται από τον τύπο : Q = 1 / S 4. Άρα στην περιοχή του ενεργού ηλεκτροδίου, η πυκνότητα του ρεύµατος οδηγεί στην απαραίτητη θέρµανση του ιστού ώστε να λάβει χώρα τοµή ή/και αιµόσταση. Κατά την εφαρµογή υψίσυχνων ρευµάτων, για χειρουργικούς σκοπούς, οι ιστοί συµπεριφέρονται ως ωµική αντίσταση. Η ειδική αντίσταση των διαφόρων ιστών, για συχνότητες 0,3-1,0 MHz, έχει περίπου τις παρακάτω τιµές, σε Ω*cm : Αίµα 160 Μυς, νεφροί, µυοκάρδιο 200 Ήπαρ, σπλήνα 300 Εγκέφαλος 700 Πνεύµονες 1000 Λίπος 3300 Η παραγόµενη ενέργεια (W) είναι ανάλογη της ειδικής αντίστασης του ιστού (π = Ω*m), του όγκου του ιστού (V) και της πυκνότητας του ρεύµατος (J = A/m 2 ) και δίδεται από τον τύπο : W = p*v*j Ηλεκτροχειρουργικές δράσεις εναλλασσοµένου HF ρεύµατος Η εφαρµογή του θερµικού φαινοµένου τηων HF ρευµάτων, ανάλογα µε τον τρόπο της χειρουργικής διαθερµίας, προκαλεί τα εξής αποτελέσµατα : Α. Αιµόσταση (Coagulation) Β. Τοµή (Cutting) Πιο αναλυτικά : 19

20 Α. Αιµόσταση (Coagulation) Οφείλεται στην εξάτµιση του νερού από το εσωτερικό των κυττάρων. Προκειµένου να είναι σταθερή και οµοιόµορφη πρέπει να εφαρµόζεται κατά περιόδους και µε σταθερή αύξηση της θερµοκρασίας κάτω από τους C. Η χαµηλή θερµοκρασία προστατεύει τα κύτταρα από τη ρήξη και ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της τεχνικής (Σχήµα 18). Μηχανισµός αιµόστασης ΣΧΗΜΑ 18 ιακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση του ενεργού ηλεκτροδίου σε σχέση µε την επιφάνεια των ιστών. A1. Εκτοµή (Desiccation) Είναι η τεχνική κατά την οποία το ενεργό ηλεκτρόδιο της διαθερµίας, όταν έρχεται σε επαφή µε την επιφάνεια των ιστών ή βρίσκεται εντός του ιστού, προκαλεί αφυδάτωση και καταστροφή του(σχήµα 19). Μηχανισµός εκτοµής ΣΧΗΜΑ 19 Αυτό συµβαίνει γιατί όταν το υψίσυχνο ρεύµα διαρρέει τον ιστό, αυτός συµπεριφερόµενος ως αντίσταση, τότε τα κύτταρα του αρχίζουν να θερµαίνονται, το νερό αρχίζει σιγά-σιγά να εξατµίζεται και το κυτταρόπλασµα να πήζει (Σχήµα 20). Εφαρµογή εκτοµής ΣΧΗΜΑ 20 20

21 A2. Ηλεκτροσπινθηρισµός (Fulguration) Είναι γνωστή σαν πήξη της επιφάνειας των ιστών ή του αίµατος από σπινθήρα υψίσυχνων ρευµάτων του ενεργού ηλεκτροδίου ο οποίος πιέζει το νερό προς τα έξω (Σχήµα 21). Μηχανισµός ηλεκτροσπινθηρισµού ΣΧΗΜΑ 21 Το ηλεκτρόδιο δεν έρχεται σε επαφή µε τον ιστό (Σχήµα 22). Εφαρµογή ηλεκτροσπινθηρισµού ΣΧΗΜΑ 22 Σύγκριση: Εκτοµή-Ηλεκτροσπινθηρισµός Πρόκειται για τύπους αιµόστασης ωστόσο : Στον ηλεκτροσπινθηρισµό το ηλεκτρόδιο δεν έρχεται σε επαφή µε τον ιστό σε αντίθεση µε την εκτοµή. Στον ηλεκτροσπινθηρισµό χρησιµοποιείται κυµατοµορφή υψηλής τάσης προκειµένου να υπερκεραστεί η υψηλή αντίσταση του αέρα που παρεµβαίνει µεταξύ ενεργού ηλεκτροδίου και ιστού. Ο ηλεκτροσπινθηρισµός χρησιµοποιείται στην ουρολογία και στην καρδιοχειρουργική προκαλώντας πάντα νέκρωση λόγω της υψηλής ενέργειας κάθε σπινθήρα. Η εκτοµή χρησιµοποιείται στην νευροχειρουργική ενώ η πρόκληση νέκρωσης εξαρτάται από την πυκνότητα του ρεύµατος στην περιοχή επαφής. Επίπεδα αιµόστασης Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του επιπέδου εφαρµογής, η αιµόσταση διακρίνεται στους εξής τύπους : Ελαφρά αιµόσταση - Soft Coagulation 21

22 Οι ιστοί υφίστανται αποτελεσµατική αλλά διακριτική µεταχείριση µε την ελάχιστη νέκρωση. Το ηλεκτρόδιο δεν κολλά στον ιστό και δεν τον µολύνει. Ισχυρή αιµόσταση Forced Coagulation Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της κλασσικής αιµόστασης και επιπλέον προσφέρει αποτελεσµατικό και γρήγορο τρόπο λειτουργίας είτε άµεσα µε την εφαρµογή του ηλεκτροδίου αιµόστασης στους ιστούς είτε έµµεσα µε την χρήση κάποιας χειρουργικής λαβίδας. Αιµόσταση µε σπρέϋ - Spray Coagulation Επιτυγχάνεται επιφανειακή αιµόσταση χωρίς επαφή µε τους ιστούς ακόµα και µε παρουσία υγρών έκπλυσης. Μικροαιµόσταση - Micro Coagulation Χρησιµοποιείται χαµηλότερη µέγιστη ισχύ ώστε ακόµα και µικροσκοπικές, λεπτές δοµές να µπορούν να υποστούν αιµόσταση µε ασφάλεια. Β. Τοµή (Cutting) Με την τεχνική αυτή, η θέρµανση των ιστών γίνεται πιο γρήγορα µε θερµοκρασία πάνω από C (Σχήµα 23). Μηχανισµός τοµής ΣΧΗΜΑ 23 Τα κύτταρα εκρήγνυνται, εξατµίζονται και αφήνουν κενό στη θέση τους στην κυτταρική δοµή (Σχήµα 24). Εξέλιξη τοµής ΣΧΗΜΑ 24 Με τη σάρωση του το ηλεκτρόδιο έρχεται σε επαφή µε νέα κύτταρα τα οποία και αυτά εκρήγνυται και έτσι δηµιουργείται η τοµή (Σχήµα 25). Εφαρµογή τοµής ΣΧΗΜΑ 25 Τελικά η κυτταρική δοµή που δηµιουργείται είναι µη αγώγιµη και αφυδατωµένη εµποδίζοντας την επέκταση του φαινοµένου σε µεγαλύτερο βάθος. 22

23 2.5 Κυµατοµορφές HF ρεύµατος Η εµφάνιση ηλεκτροχειρουργικής δράσης είτε µεµονωµένης, τοµή ή αιµόσταση, είτε συνδυασµένης, µίξη, εξαρτάται από την κυµατοµορφή του υψίσυχνου ρεύµατος, άλλη για τοµή και άλλη για αιµόσταση, και από την κατάλληλη διαµόρφωση αυτών, για τοµή και αιµόσταση συγχρόνως (Σχήµα 26). Τύποι κυµατοµορφών HF ρεύµατος ΣΧΗΜΑ 26 Τοµή Για την τοµή χρησιµοποιείται εναλλασσόµενο υψίσυχνο ρεύµα χωρίς διαµόρφωση. Παράγει θερµότητα πολύ γρήγορα. Προκαλεί άµεσο και καθαρό αποτέλεσµα τοµής (Σχήµα 27). Κυµατοµορφή για τοµή ΣΧΗΜΑ 27 Αιµόσταση Για την αιµόσταση χρησιµοποιείται εναλλασσόµενο ρεύµα µε διαµόρφωση. Η κυµατοµορφή αιµόστασης είναι διακοπτόµενη. Λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας, το κύτταρο δεν διασπάται αλλά το ενδοκυτταρικό υγρό πήζει (Σχήµα 28). Κυµατοµορφή για αιµόσταση ΣΧΗΜΑ 28 Μίξη Για την λειτουργία της µίξης συνδυάζονται τα χαρακτηριστικά των κυµατοµορφών τοµής και αιµόστασης µε αποτέλεσµα κυµατοµορφή τοµής µε διαµορφωµένη αιµόσταση (Σχήµα 29). Κυµατοµορφή για τοµή και αιµόσταση συγχρόνως ΣΧΗΜΑ 29 23

24 Ο βαθµός συνδυασµού (Blend) των κυµατοµορφών τοµής και αιµόστασης ποικίλλει και ανάλογα ποικίλλει και η ικανότητα τοµής και αιµόστασης αντίστοιχα (Σχήµα 30). Επίπεδα µίξης ΣΧΗΜΑ 30 Συγκρίνοντας Blend1 Blend2 Blend3, παρατηρείται πως προοδευτικά µειώνεται η ικανότητα τοµής και αυξάνεται η ικανότητα αιµόστασης. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1 Τεχνικές εφαρµογής Η εφαρµογή της ηλεκτροχειρουργικής διαθερµίας πραγµατοποιείται µε τις εξής τεχνικές : Μονοπολική τεχνική Μονοτερµατική τεχνική ιπολική τεχνική Μονοπολική τεχνική Η συνηθέστερη εφαρµογή γίνεται µε την µονοπολική τεχνική λόγω της ευρύτητας και της κλινικής αποτελεσµατικότητας της (Σχήµα 31). Αρχή µονοπολικής τεχνικής ΣΧΗΜΑ 31 Το ρεύµα υψηλής συχνότητας εφαρµόζεται στον ιστό, από την έξοδο της πηγής RF, µέσω δυο ηλεκτροδίων. Το ένα ηλεκτρόδιο(ουδέτερο) είναι µια αγώγιµη πλάκα µεγάλης επιφάνειας. Το άλλο ηλεκτρόδιο (ενεργό) είναι διαµορφωµένο σε χειρουργικό εργαλείο. Το ενεργό ηλεκτρόδιο βρίσκεται στην περιοχή της εφαρµογής ενώ το ουδέτερο ηλεκτρόδιο έρχεται σε επαφή µε κάποιο άλλο κατάλληλα επιλεγµένο σηµείο του σώµατος του ασθενούς. Το ρεύµα από την έξοδο της πηγής RF ρέει µέσω του ενεργού ηλεκτροδίου στην περιοχή εφαρµογής και στη συνέχεια µέσω του σώµατος του ασθενούς προς το ουδέτερο ηλεκτρόδιο µε το οποίο επιστρέφει πίσω στην πηγή RF. 24

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνοτήτων στη νέα Διαθερμία Ωμικής και Χωρητικής μορφής.

Η εξέλιξη της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνοτήτων στη νέα Διαθερμία Ωμικής και Χωρητικής μορφής. Η εξέλιξη της Τεχνολογίας Ραδιοσυχνοτήτων στη νέα Διαθερμία Ωμικής και Χωρητικής μορφής. Γιατί λειτουργεί Το ανθρώπινο βιολογικό σύστημα μπορεί να συγκριθεί με ένα εξελιγμένο δρόμο όπου κυτταρικοί και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Γαλβανικό ρεύμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΙΔΗ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Γαλβανικό ρεύμα Το γαλβανικό ρεύμα είναι χαμηλής τάσης συνεχές ρεύμα. Χημικές αλλαγές γίνονται σε αυτό όταν περάσει από συγκεκριμένα διαλύματα (τα οποία περιλαμβάνουν οξέα και

Διαβάστε περισσότερα

Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση

Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση Χημικοί Μηχανισμοί Παραγωγή εξ επαγωγής, φωτο-χημικών φαινομένων φωτο-ευαισθητοποίησης και φωτο-απομάκρυνσης.

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6. Στατικός Έλεγχος Γεννητριών

Άσκηση 6. Στατικός Έλεγχος Γεννητριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 6 Στατικός Έλεγχος Γεννητριών 2 Πορεία εργασίας Μόνωση αγωγών Με τη μέτρηση αυτή θα διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 16081/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σκληρός Δίσκος

Θέμα: Σκληρός Δίσκος Θέμα: Σκληρός Δίσκος Γενικά Ο σκληρός δίσκος είναι ένα μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο - συσκευή που χρησιμοποιείται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στις ψηφιακές βιντεοκάμερες, στα φορητά MP3 players, στα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Για τον άνθρωπο: Ρεύμα μέσα από το ανθρώπινο σώμα (ηλεκτροπληξία) Εγκαύματα Για τις συσκευές: Πυρκαγιά από υπερφόρτιση (Υψηλά Υψηλά ρεύματα σε συνδυασμό με τον χρόνο ~Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Εφαρμογή πυρηνικής, θερμοηλεκτρικής και μαγνητικής ενέργειας στην αυτοκίνηση.» Ερευνητική Εργασία - Β Λυκείου

Θέμα : «Εφαρμογή πυρηνικής, θερμοηλεκτρικής και μαγνητικής ενέργειας στην αυτοκίνηση.» Ερευνητική Εργασία - Β Λυκείου Θέμα : «Εφαρμογή πυρηνικής, θερμοηλεκτρικής και μαγνητικής ενέργειας στην αυτοκίνηση.» Ερευνητική Εργασία - Β Λυκείου ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ κος. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κος. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θερμοηλεκτρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα