Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας κατά τον 4 ο αιώνα π.χ. (Π) Σε αδρές γραµµές θα δοθεί η πολιτική και πολιτισµική ιστορία των αρχαίων Ελλήνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας κατά τον 4 ο αιώνα π.χ. (Π) Σε αδρές γραµµές θα δοθεί η πολιτική και πολιτισµική ιστορία των αρχαίων Ελλήνων"

Transcript

1 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣ) ΑΙΣ 520 Άννα Μίσιου Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας κατά τον 4 ο αιώνα π.χ. (Π) Σε αδρές γραµµές θα δοθεί η πολιτική και πολιτισµική ιστορία των αρχαίων Ελλήνων κατά τον τέταρτο αιώνα π.χ., συγκεκριµένα ως το τέλος του Αλέξανδρου Γ. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στην ανάµειξη των Περσών στις υποθέσεις των ελληνικών πόλεων, στην ανάδειξη της Μακεδονίας σε πρώτη δύναµη στον χώρο του Αιγαίου και την κατάλυση της Περσικής αυτοκρατορίας, αλλά και σε πρόσωπα, όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και σε φαινόµενα όπως η ίδρυση µόνιµων σχολών στην Αθήνα. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Hornblower, S. Ο ελληνικός κόσµος π.χ. Hammond, N.G.L. Ιστορία της Μακεδονίας Χατζόπουλος, Μ. & Λ. Λουκοπούλου, επιµ. Φίλιππος Βασιλεύς Μακεδόνων Cartledge, P. Agesilaos and the Crisis of Sparta Buckler, J. The Theban Hegemony Buckler, J. Philip II and the Sacred War. Kuhrt, A. The Ancient Near East. Briant, P. Histoire de l empire perse à Alexandre. ΑΙΣ 350 Άννα Μίσιου Ξενοφώντας, Ελληνικά (Σ) Ανάµεσα στα πολλά σηµαντικά γεγονότα που περιγράφει ο Ξενοφώντας στα εφτά βιβλία των Ελληνικών ( , ως τη µάχη της Μαντίνειας) θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στα πρώτα βιβλία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην παράδοση της Αθήνας στους Σπαρτιάτες, στο ολιγαρχικό πραξικόπηµα των Τριάκοντα και την ανατροπή τους καθώς και στις προσωπικότητες των τελευταίων χρόνων του 5 ου αιώνα π.χ. (Λύσανδρος, Παυσανίας, Θηραµένης, Κριτίας, Θρασύβουλος). Απαραίτητα το 2 ο βιβλίο των Ελληνικών και ο Βίος του Λύσανδρου του Πλουτάρχου. ΑΙΣ 600 Κατερίνα Παναγοπούλου Η Βαλκανική Χερσόνησος κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους: κρατικοί σχηµατισµοί, κοινωνία και οικονοµία µέχρι τη Ρωµαϊκή κατάκτηση (Π) Στην παρούσα παράδοση διερευνώνται οι πολιτειακοί θεσµοί, η κοινωνική και οικονοµική οργάνωση στον (διευρυµένο) χώρο της σηµερινής Βαλκανικής χερσονήσου από την έναρξη της Μικρασιατικής εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου µέχρι την τελική διαµόρφωση των ρωµαϊκών επαρχιών Μακεδονίας, Αχαίας, Κρήτης και Κυρηναϊκής. Θα µελετηθεί εκτενώς η εξέλιξη των παραδοσιακών πολιτειακών θεσµών του Ελλαδικού χώρου, των πόλεων-κρατών και των συµπολιτειών/οµόσπονδων σχηµατισµών, σε συνάρτηση µε την παγίωση στο Ελληνιστικό πολιτικό στερέωµα του βασιλικού θεσµού, και θα αναλυθεί η διαλεκτική που αναπτύχθηκε µεταξύ των παραπάνω. Θα µας απασχολήσουν, η σχέση µεταξύ των βαλκανικών κρατών και του βασιλείου της Μακεδονίας οι σχέσεις µεταξύ Ελλήνων και βαρβάρων εισβολέων, και,

2 2 τέλος, οι σχέσεις των κρατικών σχηµατισµών της Βαλκανικής µε τα µείζονα Ελληνιστικά βασίλεια και µε τη Ρώµη. Το πολιτικό πλαίσιο της εποχής θα µας επιτρέψει να αναλύσουµε καλύτερα τις οικονοµικές και κοινωνικές µεταβολές που παρατηρούνται στην περιοχή της Βαλκανικής χερσονήσου κατά τη µεταβατική Ελληνιστική περίοδο. Μέσα από την απόκτηση καλής γνώσης των Ελληνικών θεσµών επιδιώκεται µια συστηµατική προσέγγιση της ιστορίας της Ελληνιστικής εποχής, η κατανόηση των συσχετισµών µεταξύ µοναρχών και των παγιωµένων πολιτικών σχηµατισµών, της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων µεταξύ βασιλέων και πολιτικών εκπροσώπων του κυρίως Ελλαδικού χώρου αλλά και της δυναµικής που λάνθανε στη µεταξύ τους αντιπαράθεση ή συνεργασία. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ H.-J. Gehrke, Iστορία του Ελληνιστικού κόσµου (µτφρ. Ά. Χανιώτη, εποπτεία Κ.Μπουραζέλη) (Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000). Εrskine, A. (επιµ.), A Companion to the Hellenistic World (London: Blackwell, 2003). Βillows, R.A., Kings and Colonists, Aspects of Macedonian Imperialism (Leiden N.York Köln 1995). Bugh, G. (επιµ.), The Cambridge Companion to the Hellenistic World (Cambridge: University Press). Βuraselis, K. Zoumboulakis, K., The Idea of European Community n History, Aspects of Connecting Poleis and Ethne in Ancient Greece (Athens: Greek Ministry of Education and Religious Affairs, 2003). F. Walbank, O Eλληνιστικός κόσµος (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1999). G. Shipley, The Greek World After Alexander (London N.York: Routledge, 2000). Borza, E., In the Shadow of Olympus. The Emergence of Macedon (Princeton 1990). Ellis, J.R., Philip II and Macedonian Imperialism (London 1976). Guimier-Sorbets, A.-M. - Hatzopoulos, M.B. Morizot, Y. (επιµ.), Rois, Cités, Nécropoles, Institutions, Rites et Monuments en Macédoine (Aθήνα 2006). Hammond, N.G.L., Walbank, F.W., A History of Macedonia BC, vol. 3 (Oxford: Clarendon Press, 1988). Hammond, N.G.L., The Macedonian State (Oxford: Clarendon Press, 1989). Hatzopoulos, M.B., Macedonian Institutions under the Kings, Meletemata 22, vols. 1-2 (Athens 1996). Hatzopoulos, M.B., L Organisation de l Armée Macédoine sous les Antigonides : Problèmes Anciens et Documents Nouveaux, Meletemata 30 (Athens 2001). Larsen, J.A.O., Greek Federal States, Their Institutions and History (Oxford 1967). Paschides, P., Between City and King: Prosopographical Studies on the Intermediaries Between the Cities of the Greek Mainland and the Aegean and the Royal Courts in the Hellenistic Period ( BC), Meletemata 59 (Aθήνα 2008). Scholten, J., The Politics of Plunder, Aitolians and their Koinon in the early Hellenistic era, B.C. (Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 2000).

3 3 Βυζαντινή Ιστορία (ΒΙΣ) ΒΙΣ 350 Τόνια Κιουσοπούλου Γυναίκες, άνδρες και παιδιά στη βυζαντινή κοινωνία (Σ) Θα εξεταστεί ο ρόλος που η βυζαντινή κοινωνία παραχωρούσε σε καθεµία από τις τρεις αυτές οµάδες σε συνάρτηση µε την υφιστάµενη κατά εποχές κοινωνική διαστρωµάτωση, τις συλλογικές νοοτροπίες και τις οικογενειακές σχέσεις. ΒΙΣ 355 Τόνια Κιουσοπούλου Μοναστήρια και µοναστικός βίος στο Βυζάντιο (Σ) Tο σεµινάριο θα κινηθεί γύρω από δυο βασικούς άξονες: αφενός µεν τη διαµόρφωση του µοναχισµού ως κοινωνικού φαινοµένου, αφετέρου δε τη λειτουργία των µοναστηριών ως κέντρων κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ισχύος στο Bυζάντιο από τον 10ο έως τον 15ο αιώνα. Mε βάση αυτούς τους δυο άξονες, θα εξεταστούν θέµατα, όπως το µοναχικό ιδεώδες κατά εποχές και το κοινωνικό πρότυπο του µοναχού-αγίου, ο γυναικείος µοναχισµός, η γεωγραφική κατανοµή των µοναστηριών στην ύπαιθρο και τις πόλεις, η ίδρυση µοναστικών κέντρων, η λειτουργία των µοναστηριών ως µεγάλων γαιοκτηµόνων, και τέλος η σχέση των µοναστηριών µε την κεντρική εξουσία και την αριστοκρατία. ΒΙΣ 400 ηµήτρης Κυρίτσης Από τις πηγές στην αφήγηση. Το έργο του ιστορικού του βυζαντινού µεσαίωνα (Π) Αντικείµενο της παράδοσης είναι η διαδικασία µέσα από την οποία ο επιστήµονας ιστορικός εντοπίζει, αξιολογεί και επεξεργάζεται τα αποτυπώµατα που έχει αφήσει η δράση των ανθρώπων του παρελθόντος, για να δώσει µία λογικά οργανωµένη και τεκµηριωµένη σύνθεση, την ιστορία. Ειδικότερα, θα ασχοληθούµε µε τα ιδιαίτερα προβλήµατα που παρουσιάζει η συγγραφή της ιστορίας του Μεσαίωνα, και ακόµη ειδικότερα, του Βυζαντίου. Η διερεύνησή µας θα επικεντρώσει τόσο στα διαφορετικά είδη πηγών, όσο και στις διαφορετικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις των ιστορικών. Πιο αναλυτικά, το µάθηµα θα οργανωθεί πάνω στις ακόλουθες γενικές γραµµές: Α. Οι πηγές και οι ιδιαιτερότητές τους -Αφηγηµατικές πηγές. Ιστορικού χαρακτήρα κείµενα: η ιστορία, το χρονικό, και οι υπερβάσεις των κατηγοριοποιήσεων. Η ιστορία των κειµένων. Το πρόβληµα των «σκοτεινών περιόδων». Η γενεαλογία της πληροφορίας. Άλλες αφηγήσεις: βίοι αγίων, και θαύµατα. Η ιστορική αξιοποίησή τους. -η ρητορική, οι επιστολές. Ανάµεσα στη σύµβαση και την πρακτική χρησιµότητα. -Η φιλοσοφία, η θεολογία, η λογοτεχνία: έχουν καµµιά χρησιµότητα για τον ιστορικό; -Η νοµοθεσία, η νοµολογία, οι καταγεγραµµένες αποφάσεις. -Οι αρχειακές πηγές. Οι διάφοροι τύποι εγγράφων. Ζητήµατα προσβασιµότητας, χρονολόγησης και γνησιότητας. -Τα υλικά κατάλοιπα: τα νοµίσµατα, οι σφραγίδες, τα βιβλία, τα έργα τέχνης. Η χρήση της αρχαιολογίας. Αποτελεί η αρχαιολογία την απάντηση στα πάντα; Β. Οι ιστοριογραφικές προσεγγίσεις: -Η εξέλιξη της ιστορικής επιστήµης. Ιστορικές σχολές, είδη ιστορίας.

4 4 -Το πρόβληµα της αυτονοµίας της βυζαντινής ιστορίας. Είναι µέρος της ελληνικής ιστορίας; Της µεσαιωνικής ιστορίας; Σε ποιο βαθµό µπορεί να υιοθετεί µεθόδους και προσεγγίσεις της ιστορίας άλλων περιόδων; Βυζαντινή ιστορία και βυζαντινές σπουδές. Οι παραδόσεις θα συζητούν τα παραπάνω θέµατα, κυρίως µε αναφορά σε παραδείγµατα. Παράλληλα οι φοιτητές θα καθοδηγούνται στη µελέτη σχετικών κειµένων, οργανωµένων ανά εβδοµάδα. Στη διάρκεια του εξαµήνου θα ανατεθούν επίσης διάφορες εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε συγκεκριµένες προθεσµίες. Σύντοµα θα ενεργοποιηθεί ο δικτυακός τόπος του µαθήµατος, όπου θα υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριµένες πληροφορίες για την οργάνωση του µαθήµατος, βιβλιογραφία, και υλικό για µελέτη. ΒΙΣ 360 ηµήτρης Κυρίτσης Ο Βασίλειος Β ( ) και η εποχή του (Σ) Ο Βασίλειος Β παρέµεινε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, µε διάφορους συµβασιλείς, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ηγεµόνα στην ιστορία του Βυζαντίου. Παλαιότερα η εποχή του χαρακτηριζόταν ως το απόγειο της αυτοκρατορίας, κυρίως λόγω της εδαφικής επέκτασης και των στρατιωτικών νικών εις βάρος των Αράβων και των Βουλγάρων. Επίσης θετικά αντιµετωπιζόταν (και αντιµετωπίζεται) η εχθρική στάση του απέναντι στους δυνατούς. Ωστόσο ένα µεγάλο µέρος της µακροχρόνιας αυτής βασιλείας καλύπτεται από πολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις, σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, εκρηκτικές κοινωνικές πιέσεις, στοιχεία που αντανακλώνται στο αίσθηµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που απηχούν πολλές πηγές. Σε κάθε περίπτωση, η βυζαντινή κοινωνία µεταµορφώθηκε σηµαντικά κατά την περίοδο αυτή. Αν και τα αίτια των µεταβολών πηγαίνουν πολύ βαθύτερα από τις πολιτικές της αυτοκρατορικής εξουσίας, οι τελευταίες καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό τη µορφή που πήρε τελικά το µεσαιωνικό Βυζάντιο. Στο σεµινάριο θα συζητηθούν ορισµένα από τα σηµαντικότερα ιστορικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την περίοδο, µε έµφαση, όπως πάντα, στις πηγές. Βασική βιβλιογραφία Τα σηµαντικότερα πρόσφατα βιβλία: Holmes, C., Basil II and the Governance of Empire ( ), Οξφόρδη, 2005 Stephenson, P., The Legend of Basil the Bulgar-Slayer, Κέιµπριτζ, 2003 (ελλ. µετάφραση: Ο θρύλος του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, µτφρ. Ν. Παπαδάκης και Μ. Κόφφα, Αθήνα, 2007) Magdalino, P. (επιµ.), Byzantium in the Year 1000, Λάιντεν-Βοστώνη, 2003 Γενικές ιστορίες του Βυζαντίου: Χριστοφιλοπούλου, Αικ., Βυζαντινή Ιστορία, τ. Β2, Αθήναι, 1988 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η, Αθήναι, 1979 Treadgold, W., A History of the Byzantine State and Society, Στάνφορντ, 1997 Cheynet, J.-C. (επιµ.), Le monde byzantin, II: L Empire byzantin ( ), Παρίσι, 2006 Αφηγηµατικές πηγές: Σκυλίτζης: Thurn, J, (εκδ.), Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, Βερολίνο και Νέα Υόρκη, νεοελλ. µετάφραση: Ιωάννου Σκυλίτση Χρονογραφία, µτφρ..ι. Μούσουρας, Αθήνα, ΧΧΧΧ

5 5 -γαλλ. µετάφραση (B. Flusin) και χρήσιµα βοηθητικά σχόλια (J.-C. Cheynet): Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, Παρίσι, 2003 Ψελλός: Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Cronografia), τ. 1-2, εκδ. S. Impelizzeri, Μιλάνο, νεοελλ.µετάφραση: Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία, τ. Α -Β, µτφρ. Βρ. Καραλής, Αθήνα, 1992 Ζωναράς: Ioannis Zonarae Annales, εκδ. M. Pinder, Βόννη, νεοελλ. µετάφραση: Ιωάννης Ζωναράς, Επιτοµή Ιστοριών, τ. Α -Γ, µετφρ. Ι. Γρηγοριάδης, Αθήνα, 1996 Λέων διάκονος: Λέων ο ιάκονος, Ιστορία, πρωτότυπο κείµενο και µετάφρ. του Β. Καραλή, Αθήνα, 2000 Νοµοθεσία: Svoronos, N., Les novelles des empereurs Macédoniens concernant la terre et les stratiotes, Αθήνα, 1994 ΒΙΣ 601 Κώστας Μουστάκας Οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις των θρησκευτικών διενέξεων στο Βυζάντιο (Π) Το αντικείµενο του µαθήµατος περιστρέφεται γύρω από τον προσδιορισµό και τη συζήτηση των κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων που εντοπίζονται στις θεολογικές και γενικότερα στις θρησκευτικές διαµάχες και αντιπαραθέσεις που χαρακτηρίζουν την ιστορία του Βυζαντίου από τις απαρχές µέχρι το τέλος. Ειδικότερα, επιδιώκεται η συσχέτιση της προβολής συγκεκριµένων θεολογικών απόψεων µε επιµέρους οµάδες της κοινωνίας ή πολιτικές παρατάξεις, εντός του κατά περίπτωση ευρύτερου ιστορικού πλαισίου. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της γενικότερης επισκόπησης του θέµατος περιλαµβάνουν τις χριστολογικές έριδες της πρώιµης εποχής στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για τη θέσπιση µίας "πολιτικής ορθοδοξίας", τις διαµάχες περί το µονοφυσιτισµό, την εικονοµαχία, την αντιπαράθεση Βυζαντίου και παπικής εκκλησίας, τον Παυλικιανισµό, το Βογοµιλισµό και τέλος τις συγκρούσεις της ύστερης εποχής (αρσενιτικό σχίσµα, ησυχαστική έριδα, αντιπαράθεση για το ζήτηµα της ένωσης των εκκλησιών). ΒΙΣ 375 Κώστας Μουστάκας Χρησµολογία και εσχατολογία στη βυζαντινή ιστοριογραφία (Σ) Με πυρήνα τα κυριότερα σχήµατα της βυζαντινής εσχατολογικής παράδοσης, αλλά και της πολιτικής χρησµολογίας υπό τη στενότερη έννοια, η θεµατική του σεµιναρίου επικεντρώνεται στον εντοπισµό και στην ανάλυση προφητικών και χρησµολογικών διηγήσεων που προκύπτουν κυρίως από ιστοριογραφικά κείµενα, µε τελικό στόχο τη συζήτηση του µεταφυσικού ως παράγοντα ιστορικής αιτιότητας στην βυζαντινή ιστορική αντίληψη. Η ανάλυση των σχετικών διηγήσεων περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των επιρροών υπό τις οποίες προκύπτουν αυτές, τα τυπολογικά χαρακτηριστικά τους, τις πολιτικές στοχεύσεις. Οι ιστορικοί και χρονογράφοι από τα κείµενα των οποίων αντλούνται σχετικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν την Συνέχεια του Θεοφάνη, τον

6 6 Ιωάννη Σκυλίτζη, Νικήτα Χωνιάτη, Γεώργιο Παχυµέρη, Νικηφόρο Γρηγορά, Ιωάννη Καντακουζηνό, Γεννάδιο, ούκα, Κριτόβουλο, Χαλκοκονδύλη, Ψευδο-Φραντζή κ.ά. Ιστορία Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ) ΙΜΧ 272 Αγλαΐα Κάσδαγλη Εκκλησία και κοινωνία στη µεσαιωνική ύση (Π) Τον 4 ο αιώνα µ.χ. ο χριστιανισµός ήταν πια η κυρίαρχη θρησκεία της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, µολονότι όλη η Ευρώπη δεν εκχριστιανίστηκε αµέσως, ούτε οµοιόµορφα. Σε όλους τους επόµενους αιώνες και ως το τέλος του µεσαιωνικού κόσµου, η θρησκεία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή και τις συνειδήσεις των ανθρώπων, υπό την ηγεσία της πανίσχυρης παπικής εκκλησίας, η οποία υπεισερχόταν σε όλα τα επίπεδα πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και ιδεολογικό. Βασικές εκφάνσεις του θεσµού που θα εξεταστούν είναι ο ανταγωνισµός της κοσµικής εξουσίας µε την εκκλησιαστική, η εκκλησία ως γαιοκτήµονας, η συµµετοχή της εκκλησίας στον κρατικό µηχανισµό, ο µοναχισµός, η εκκλησία ως φορέας για την ανάπτυξη της γνώσης, της µάθησης και της τέχνης, οι ιδεολογικές αναταραχές στους κόλπους της και οι αιρέσεις, καθώς και οι σχέσεις της χριστιανικής Ευρώπης µε τις µη χριστιανικές εστίες µέσα στα όριά της. Έµφαση θα δοθεί στην ανάγνωση και τη συζήτηση πηγών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Θα πρέπει να αναζητηθεί σε γενικότερα βοηθήµατα, όπως: -Berstein S. και P. Milza. Από τη ρωµαϊκή Ιστορία στα ευρωπαϊκά κράτη. Ιστορία της Ευρώπης, τ. Α, µτφ. Α.Κ. ηµητρακόπουλος, Αθήνα (Αλεξάνδρεια) Le Goff 1993 J. Ο πολιτισµός της µεσαιωνικής ύσης, αναθ. έκδ., µτφ. Ρ. Μπενβενίστε, Θεσσαλονίκη (Βάνιας) Μπενβενίστε Ρίκα. Από τους βαρβάρους στους µοντέρνους, Αθήνα (Πόλις) Nicholas D. Η εξέλιξη του µεσαιωνικού κόσµου, µτφ. Μ. Τζιαµτζή, Αθήνα (ΜΙΕΤ) ΙΜΧ 344 Αγλαΐα Κάσδαγλη Κοινωνικό φύλο στη µεσαιωνική Ευρώπη. Γυναικείες και ανδρικές δραστηριότητες (Σ) Το θέµα του σεµιναρίου κινείται στο πλαίσιο της έµφυλης ιστορίας της ιστορίας, δηλ που εξετάζει τα πράγµατα δίνοντας έµφαση τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες και στη δυναµική µεταξύ των δύο φύλων. Ως εισαγωγή θα συζητηθεί η ιστοριογραφία του κοινωνικού φύλου, και συγχρόνως οι φοιτητές-τριες θα αρχίσουν να διερευνούν στη βιβλιογραφία όψεις της κοινωνικής ζωής στη µεσαιωνική υτική Ευρώπη (π.χ. επαγγέλµατα στην ύπαιθρο και στην πόλη, µοναστικός βίος, οικογένεια, λογοτεχνική παραγωγή, γαιοκτησία κ.ο.κ.). Κάθε φοιτητής-τρια θα καταλήξει στο θέµα που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια θα το επεξεργαστεί µε επίκεντρο την έµφυλη διάστασή του. Έµφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση σχετικών πηγών. Η δυνατότητα κατανόησης της αγγλικής (ή άλλης ξένης) βιβλογραφίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεµιναρίου.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Για το θεωρητικό µέρος, βλ. πρώτα: Αβδελά Ε., «Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου, φεµινιστική ιστορία: µεθοδολογικές διεργασίες και θεωρητικά ζητήµατα µιας εικοσαετίας», ίνη, φεµινιστικό περιοδικό, τ. 6 (1993) [=συντοµευµένη πρώτη µορφή του παρακάτω] Αβδελά Ε. - Α. Ψαρρά. «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδροµές της ιστορίας των γυναικών», εισαγωγή στο Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, επιµ. Ε. Αβδελά - Α. Ψαρρά, Αθήνα (Αλεξάνδρεια) 1997, σελ

8 8 Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (ΙΝΧ) ΙΝΧ 400 Έφη Αβδελά Ιστορία και ιστορικοί τον 20ό αιώνα (Σ) Το σεµινάριο αποσκοπεί να εξοικειώσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές µε το ιστορικό έργο που παρήγαγαν σηµαντικοί ευρωπαίοι ιστορικοί του 20ού αιώνα στο πλαίσιο ιστοριογραφικών ρευµάτων, σχολών και τάσεων που διαµόρφωσαν τη σύγχρονη ιστοριογραφία. Επικεντρώνοντας στο δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, το σεµινάριο θα εστιάσει στις πολλαπλές συνοµιλίες ανάµεσα στην ιστορία και τις κοινωνικές επιστήµες. Στις εργασίες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα κληθούν να µελετήσουν συγκεκριµένες ιστορικές µελέτες και να τις τοποθετήσουν στο ιστοριογραφικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται. ΙΝΧ 303 Χρήστος Λούκος Έντυπο και Τυπογραφία στην Ελλάδα (19 ος -20 ος αιώνας) (Σ) Στο σεµινάριο θα αναλυθούν βασικά θέµατα σχετικά µε την τυπογραφία και το έντυπο. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα θέµατα αυτά: Α. Τυπογραφία-τυπογράφοι --Η κληρονοµιά του Γουτεµβέργιου --Τεχνολογική εξέλιξη τον 19οκαι 20ό αιώνα --Μικρά και µεγάλα τυπογραφεία --Η πρωτεύουσα και οι επαρχιακές πόλεις --Εργοδότες - εργαζόµενοι --Συνθήκες εργασίας --Κοινωνική θέση των τυπογράφων --Αντιδράσεις στη νέα τεχνολογία. Β. Έντυπο -- ιαδικασία παραγωγής του: από το τυπογραφείο και το βιβλιοδετείο στο βιβλιοπωλείο και τον αναγνώστη --Κατηγορίες εντύπων: βιβλία, φυλλάδια, εφηµερίδες, κλπ. --Βιβλιογραφίες, τιµοκατάλογοι βιβλιοπωλείων --Η κυκλοφορία του εντύπου: µικρά και µεγάλα βιβλιοπωλεία, εκδοτικά συγκροτήµατα. --Το ελληνικό έντυπο στη διεθνή αγορά. Γ. Η αµφισβήτηση της παραδοσιακής τυπογραφίας και του εντύπου --Ηλεκτρονική τυπογραφία. --Ηλεκτρονικό έντυπο. Ενδεικτική βιβλιογραφία --Frederic Barbier, Ιστορία του βιβλίου, µετάφραση: Μαρία Παπαηλιάδη, Αθήνα, Μεταίχµιο, Λουκία ρούλια, Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου. Προσεγγίσεις και σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας. Βιβλιογραφία των ελληνικών εργασιών ( ), Αθήνα Αθηνά Ζηζοπούλου, «Τυπογράφοι και Εργάτες Τύπου στην Αθήνα τον 20ό αιώνα: Συγκρότηση και εξέλιξη ενός επαγγελµατικού χώρου», διπλωµατική εργασία στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυµνο 2006.

9 9 --Φίλιππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα, Βιβλία-Φυλλάδια, τόµος πρώτος: , Αθήνα, ΕΛΙΑ, Ε.Χ. Κάσδαγλης, Το αγλαότεχνο τυπογραφείο των αδελφών Ταρασόπουλου. Αφήγηµα σε επάλληλους κύκλους µε επίκεντρο το παλαιό τυπογραφείο, Αθήνα, Άγρα, Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι στο ελληνικό κράτος. Πρώτη προσέγγιση: Αθήνα, », Μνήµων 24 (2002) Χρίστος Μανουσαρίδης, «Απ το χειρόγραφο στο έντυπο», Μνήµων 20 (1998) εικ. ΙΝΧ 200 Σωκράτης Το ελληνικό σοσιαλιστικό και εργατικό κίνηµα (µέχρι Πετµεζάς τη δικτατορία του Μεταξά) (Π) Θα εξεταστεί η πορεία συγκρότησης της εργατικής τάξης στις περιοχές που θα αποτελέσουν το σύγχρονο Ελληνικό κράτος (περίπου ) καθώς και η πορεία διαµόρφωσης των πρώτων εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ το Τέλος θα παρακολουθήσουµε την συγκρότηση των εργατικών πολιτικών οργανώσεων στο Ελληνικό κράτος και τις Οθωµανικές επαρχίας και την διαδικασία ενοποίησής τους, πάλι το 1918, στο ΣΕΚΕ (που µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ). Την ανάπτυξη και ενίσχυση του συνδικαλιστικού και πολιτικού κινήµατος της εργατικής τάξης ως διεκδικητή της πολιτικής εξουσίας κατά τον µεσοπόλεµο θα ανακόψει προσωρινά η δικτατορία του Μεταξά. ΙΝΧ 320 Σωκράτης Πετµεζάς Θέµατα κοινωνικής και πολιτισµικής ιστορίας της Οθωµανικής Ελλάδας κατά τον 18 ο αιώνα (Σ) Θα αναπτυχθούν ζητήµατα της κοινωνικής και πολιτισµικής ιστορίας των Οθωµανικών επαρχιών που σήµερα ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος καθώς και ευρύτερα της Ιστορίας των χριστιανικών πληθυσµών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, από το 1700 περίπου µέχρι το Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην µελέτη : α) της ανάδειξης και ενίσχυσης εντός της χριστιανικής κοινότητας των πολιτικά κυρίαρχων οµάδων των Φαναριωτών, των εκκλησιαστικών αρχόντων και των προκρίτων β) της επέκτασης του εµπορίου, της βιοτεχνίας και της ναυτιλίας προς όφελος της τάξης των χριστιανών εµπόρων γ) της διάδοσης των τσιφλικιών και της ζωής των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων στην ύπαιθρο και την πόλη δ) της ανάπτυξης της παιδείας και των σχολείων καθώς και η του κινήµατος του λεγόµενου νεοελληνικού ιαφωτισµού. ΙΝΧ 245 Γιάννης Κοκκινάκης Η αµερικάνικη κοινωνία στο πρώτο µισό του 19 ου αιώνα (Π) Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα λαµβάνουν χώρα στις Ηνωµένες Πολιτείες σηµαντικοί µετασχηµατισµοί. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση επεκτείνεται προς τη δύση ενσωµατώνοντας γοργά αναπτυσσόµενες επικράτειες. Σχηµατίζονται οι πρώτοι βιοµηχανικοί πυρήνες και η αναγκαία τεχνική και θεσµική υποδοµή για ένα οµοιογενή και αποδοτικό οικονοµικό χώρο. Η εκδηµοκρατικοποίηση της πολιτικής και η προώθηση της ιδιωτικής επιχείρησης, δύο εξελίξεις της ίδιας περιόδου, θα επηρεάσουν µε διαφορετικό και άνισο τρόπο τις εξελίξεις. Οι αντιφάσεις της αµερικανικής ανάπτυξης οι οποίες αναδεικνύονται π.χ. από τη διατήρηση του θεσµού της δουλείας- και οι

10 10 συνέπειές τους σε σηµαντικές κοινωνικές οµάδες συµπεριλαµβανοµένων και των «Ινδιάνων»- οι αποφάσεις του Ανώτατου ικαστηρίου, η συγκρότηση των πολιτικών κοµµάτων και των κινηµάτων διαµαρτυρίας, οι προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, αποτελούν µερικές από τις πτυχές της περιόδου που θα εξεταστούν στη διάρκεια της παράδοσης. ΙΝΧ 201 Χρήστος Χατζηϊωσήφ Ιστορία του Πανεπιστηµίου στη Νεότερη Ελλάδα (Π) Το Πανεπιστήµιο είναι ένας σηµαντικός θεσµός των σύγχρονων κοινωνιών. Στην Ευρώπη, τα διάφορα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της σύγχρονης εποχής οφείλουν κατά κανόνα τη σύστασή τους στην κυβερνητική πρωτοβουλία και αποτελούν έναν από τους κύριους κρατικούς θεσµούς, ο οποίος όµως καταστατικά τηρεί αποστάσεις από την πολιτική εξουσία. Αυτή η αντίφαση χαρακτηρίζει όλη τη φυσιογνωµία και τη λειτουργία του σύγχρονου Πανεπιστηµίου. Με τη µορφή που εµφανίσθηκε στις αρχές του 19 ου αιώνα το Πανεπιστήµιο εξασφαλίζει την αναπαραγωγή της διάρθρωσης της κοινωνίας και των ιδεολογιών που τη νοµιµοποιούν. Ταυτόχρονα η αρχή της ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας, την οποία προβάλλει, καθιστά το Πανεπιστήµιο έναν από τους κυριότερους δηµόσιους χώρους µέσα στους οποίους µπορεί να ασκηθεί κριτική όχι µόνον στις κρατούσες επιστηµινικές θεωρίες, αλλά και στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Η παρακολούθηση της ιστορίας του θεσµού του Πανεπιστηµίου στην Ελλάδα το πρώτο πανεπιστήµιο, αυτό της Αθήνας, ιδρύθηκε το 1837 προσφέρει κατά συνέπεια µια καλή σκοπιά για µια συνολική θεώρηση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. ιάρθρωση του µαθήµατος 1. Γενική εισαγωγή στην ιστορία των πανεπιστηµίων. 2. Η ίδρυση του Πανεπιστηµίου της Αθήνας 3. Πανεπιστήµιο και εθνικό κράτος 4. Ποιοί οι πρώτοι φοιτητές 5. Το πανεπιστήµιο ως εστία αµφισβήτησης της πολιτικής εξουσίας Πανεπιστήµιο και οι «οµογενείς» 7. Πρώτοι απολογισµοί και προσπάθειες µεταρρύθµισης της ανώτατης παιδείας Πανεπιστήµιο και κινητοποίηση των µικροαστών στις αρχές του 20 ου αιώνα 9. «Εθνικός διχασµός» και εκκαθαρίσεις πανεπστηµιακών Τα νέα πανεπιστήµια, Σµύρνη και Θεσσαλονίκη Τουρκολογία (ΤΟΥ) ΤΟΥ 226 Αντώνης Αναστασόπουλος Στρατός και πόλεµος στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι να εξετάσουµε τη σηµασία του στρατού και του πολέµου για την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Σε αυτό το πλαίσιο θα δώσουµε έµφαση στην ανάλυση της δοµής, οργάνωσης και λειτουργίας του οθωµανικού στρατού,

11 11 επισηµαίνοντας την εξέλιξή του µέσα στο χρόνο σε συνάρτηση µε αλλαγές που επέρχονται στην οργάνωση και αντίληψη του κράτους για το δικό του ρόλο και τη θέση του στο διεθνές περιβάλλον. Θα διερευνήσουµε επίσης τη σηµασία της διεξαγωγής του πολέµου τόσο για την εδραίωση του οθωµανικού κράτους όσο και για την εσωτερική ισορροπία του, καθώς και τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεµος για την οθωµανική κοινωνία και οικονοµία, αλλά και για τη σταθερότητα της κυβερνώσας ελίτ. ιάγραµµα µαθήµατος 1 ο µάθηµα: Εισαγωγικά η σηµασία του πολέµου για ένα κράτος 2 ο µάθηµα: 14 ος αιώνας η σηµασία του ιερού πολέµου και των δυνάµεων των µπέηδων της µεθορίου 3 ο µάθηµα: Η σηµασία του πολέµου για τη διαδοχή στον οθωµανικό θρόνο οθωµανικοί εµφύλιοι πόλεµοι 4 ο µάθηµα: οµή του οθωµανικού στρατού και πόλεµοι, 15 ος -17 ος αιώνας Α : Οι γενίτσαροι και τα στρατιωτικά σώµατα της Πύλης 5 ο µάθηµα: οµή του οθωµανικού στρατού και πόλεµοι, 15 ος -17 ος αιώνας Β : Το τιµαριωτικό ιππικό: οι στρατιωτικές και διοικητικές λειτουργίες του 6 ο µάθηµα: οµή του οθωµανικού στρατού και πόλεµοι, 15 ος -17 ος αιώνας Γ : Ο στόλος και οι ναυτικοί πόλεµοι 7 ο µάθηµα: Μετασχηµατισµός του οθωµανικού στρατού τον 18 ο αιώνα πόλεµοι 8 ο µάθηµα: Οι γενίτσαροι και η συµµετοχή τους στην αστική ζωή (συντεχνίες, είσπραξη φόρων, επιγαµίες) 9 ο µάθηµα: Η οικονοµική πλευρά του πολέµου και οι επιπτώσεις του στην οθωµανική οικονοµία 10 ο µάθηµα: Στρατιωτική µεταρρύθµιση, β µισό 18 ου αιώνα-1826 πολιτικές επιπτώσεις 11 ο µάθηµα: Ο οθωµανικός στρατός κατά τον 19 ο και τον 20 ό αιώνα ο στρατός ως φορέας πολιτικής αλλαγής: η Επανάσταση των Νεότουρκων 12 ο µάθηµα: Προνεωτερικό κράτος, πόλεµος και στρατός µε έµφαση στην περίπτωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 13 ο µάθηµα: Επίµετρο: η εποχή του Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ και ο στρατός στη ηµοκρατία της Τουρκίας ΙΑΡ 103 Marco Miotto Ο Μωάµεθ και το Ισλάµ (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι η ανάλυση και η µελέτη των απαρχών του Ισλάµ, της ίδρυσης του ισλαµικού κράτους και της σταδιοδροµίας του Μωάµεθ ως θρησκευτικού, πολιτικού και στρατιωτικού ηγέτη. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις κοινωνικές δοµές της προϊσλαµικής Αραβίας, στην αντίδραση της κοινωνίας αυτής στο µήνυµα και στη δράση του Μωάµεθ και στην διαµάχη που ακολούθησε. Η προσέγγιση στα θέµατα αυτά θα είναι καθαρά ιστορικού χαρακτήρα, χωρίς να εισέλθει σε θρησκειολογικές αναλύσεις. Ενδεικτική βιβλιογραφία The Cambridge History of Islam, I-II, Cambridge Ths Cambridge History of Islam, I-II, Cambridge 1977 (νέα έκδοση). C. Cahen, L Islam: des origines au debut de l empire ottoman, Paris 1995 (1 η έκδοση 1958).

12 12 F. Gabrieli, Presentation de Mahomet: texts de Mahomet par Ibn Ichak et autres auteurs, Paris F. E. Peters, Muhammad and the origins of Islam, Albany M. Rodinson, Muhammad: prophet of Islam, London Μ. Ροντινσόν, Μωάµεθ, Ηράκλειο W. M. Watt, Muhammad at Mecca, Oxford W. M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford W. C. Brice (εκδότης), An historical atlas of Islam, Leiden D. Nicolle, Ιστορικός Άτλας του Ισλάµ, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα ΙΑΡ 348 Marco Miotto Θέµατα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας των Αράβων (από τον 15 αιώνα µέχρι σήµερα) (Σ) Αντικείµενο του σεµιναρίου είναι η µελέτη και η ανάλυση διαφόρων θεµάτων της αραβοϊσλαµικής ιστορίας από τον 16 ο αιώνα µέχρι τις µέρες µας. H βιβλιογραφία θα δοθεί κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου, ανάλογα µε τα θέµατα που θα εξεταστούν και τις εργασίες που θα ανατεθούν.

13 13 Προϊστορική Αρχαιολογία (ΠΑΡ) ΠΑΡ 179 Ίρις Τζαχίλη Πρώιµη Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο και τη Μικρά Ασία (Π) Το κύριο θέµα του µαθήµατος είναι το φαινόµενο της δηµιουργίας των πρώτων άστεων στο Αιγαίο, στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη και σε όµορες περιοχές όπως η Μικρά Ασία. ιερευνώνται οι τρόποι µετάβασης από τη νεολιθική κοινωνία στην εποχή του Χαλκού, οι συνθήκες που επέτρεψαν τη δηµιουργία του φαινοµένου, οι όροι υπό τους οποίους µπορούµε να αναφερθούµε σε πρωτο-αστικούς οικισµούς. Στη συνέχεια αναλύονται οι οικισµοί κατά γεωγραφική περιοχή, τονίζονται οι διαφορές τους, η σχέση τους µε την ύπαιθρο και οι εξωτερικές τους σχέσεις. Αναλύεται η µορφολογία των πόλεων, τα νεκροταφεία, τυχόν καλλιτεχνικές πραγµατώσεις. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί το φαινόµενο στις γενικές εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου. ΠΑΡ 311 Ίρις Τζαχίλη Τεχνικές στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού (Σ) Το θέµα της τεχνολογίας είναι κρίσιµο για την πορεία και τον χαρακτηρισµό µίας κοινωνίας. Με βάση τα αρχαιολογικά δεδοµένα θα προσεγγίσουµε διάφορες τεχνικές (µεταλλουργία, υφαντική, λίθο, ξύλο, γεωργικές τεχνικές) και θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τα καινοτοµικά τους χαρακτηριστικά. ΠΑΡ 142 Νένα Γαλανίδου Παλαιολιθική Τέχνη (Π) Τα πρώτα δείγµατα καλλιτεχνικής έκφρασης και εικονογραφίας χρονολογούνται στην Παλαιολιθική εποχή και οι πρώτοι δηµιουργοί δεν ήταν άλλοι από τους εποχικά µετακινούµενους κυνηγούς - τροφοσυλλέκτες. Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία του φαινοµένου που αποκαλείται Παλαιολιθική τέχνη και που το συναντάµε στις παρειές των σπηλαίων (βραχογραφίες) και σε φορητά αντικείµενα στην Ευρώπη. Τι προκάλεσε τη γένεσή της, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της, τι ρόλο έπαιζε στη ζωή των Παλαιολιθικών κοινωνιών, ποιες είναι οι θεωρίες για την αποκωδικοποίηση της γλώσσας των συµβόλων της τέχνης αυτής; ιάγραµµα µαθήµατος 1. Εισαγωγή στην αρχαιολογία της Παλαιολιθικής εποχής. Ιστορικό των ανακαλύψεων. Είδη τέχνης. Θεµατογραφία. Τεχνικές. Βραχογραφίες 2. Αλταµίρα και άλλα σπήλαια στην Ισπανία 3. Λασκώ και άλλα σπήλαια στη Γαλλία Ι 4. Σπήλαια στη Γαλλία ΙΙ 5. Οι ανακαλύψεις τις δεκαετίας του 90: Chauvet και Cosquer 6. Σύγχρονες µέθοδοι τεκµηρίωσης, ανάλυσης και χρονολόγησης των βραχογραφιών. Προστασία και ανάδειξή τους. Το πρόβληµα των πλαστών. 7. Ερµηνείες της Παλαιολιθικής εικονογραφίας Ι 8. Ερµηνείες της Παλαιολιθικής εικονογραφίας ΙΙ

14 14 9. Ερµηνείες της Παλαιολιθικής εικονογραφίας ΙΙΙ Φορητή Τέχνη 10. Παλαιολιθικές Αφροδίτες και οι θεωρίες ερµηνείας τους 11. Άλλα είδη φορητής τέχνης 12. Παλαιολιθική τέχνη και κοινωνία. Αποδοµώντας τις θεωρίες της Παλαιολιθικής τέχνης 13. Παλαιολιθική τέχνη και ευρύ κοινό αναπαριστώντας τους δηµιουργούς και τις συνθήκες δραστηριότητάς τους.. Κλασική Αρχαιολογία (ΚΑΡ) ΚΑΡ 102 Νίκος Σταµπολίδης Εισαγωγή και επισκόπηση στην Κλασσική Αρχαιολογία (11 ος αι. π.χ. έως τη ρωµαϊκή περίοδο) (Π) ιάγραµµα µαθηµάτων 1. Τι είναι Αρχαιολογία - Όροι - Ανασκαφείς και Ανασκαφές 2. Επαγγελµατικός Προσανατολισµός. Απορρόφηση και θέσεις 3. Υπουργείο Πολιτισµού - Αρχαιολογική Υπηρεσία - Αρχαιολογικός Νόµος 4. Κλασική Αρχαιολογία. Χρονικά όρια - Χώροι - η Μεσόγειος 5. Έλληνες και άλλοι λαοί (12 0ς - ύστερη αρχαιότητα) 6. Μητροπολιτική Ελλάδα - Νησιά - Αποικισµοί 7. Γεωµετρικά χρόνια - Κεραµική - Αρχιτεκτονική - Γλυπτική - Μικροτεχνία 8. Πρωτοαρχαϊκοί και αρχαϊκοί χρόνοι 9. Κλασικοί χρόνοι 10.. Ελληνιστικοί χρόνοι 11. Ρωµαϊκοί χρόνοι Ενδεικτικό Βιβλιογραφία - Alcock S. Α. and Osborne R. (eds), CIassical archaeology, Oxford, Holscher Τ. (µε τη συνεργασία των Barbara Borg [κ.ά.], µετάφραση Πάρις Παπαγεωργίου ; επιµέλεια Παυλίνα Καραναστάση), Κλασική αρχαιολογία: βασικές γνώσεις, Θεσσαλονίκη, Κοκκορού-Αλευρά Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας: σύντοµη ιστορία ( π.χ.), Αθήνα, Shanks Μ., Classical Archaeology of Greece: Experiences of the Discipline, New York, Whitley J., The archaeo!ogy of ancient Greece, Cambridge Σταµπολίδης Ν. (επιµ.), Πλόες: σχέσεις λαών της Μεσογείου. Από τη Σιδώνα στη Χουέλβα, Αθήνα Σταµπολίδης Ν. Καρέτσου Α. (επιµ.), Ανατολική Μεσόγειος, Ηράκλειο G. Markoe, Phoenicians, People of the past, London Aubet Μ.Ε., The Phoenicians and the West, Politics, Colonies and Trade, Cambridge La Mediterranée des Pheniciens de Tyr a Carthage 2007.

15 15 - Σταµπολίδης. Ν. Γιαννικουρή, Α, Το Αιγαίο στην Εποχή του Σιδήρου, Αθήνα Scheibler Ι., Ελληνική κεραµική, Παραγωγή, εµπόριο και χρήση των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Αθήνα Cook R.M., Ελληνική αγγειογραφία, Αθήνα Spawforth Α, Αρχαίοι ελληνικοί ναοί, Αθήνα Pollitt J.J.. Η Τέχνη στην ελληνιστική εποχή, Αθήνα Guarducci Μ., Η ελληνική επιγραφική από τις απαρχές έως την ύστερη ρωµαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, Αθήνα ΚΑΡ 118 Ελένη Ζυµή Ελληνική Αρχιτεκτονική: Nαοδοµία και Oικιστική ( π.χ.) (Π) Στόχος του µαθήµατος είναι η γνωριµία των φοιτητών µε την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική στο χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται από το 1050 περίπου µέχρι το 300 π.χ. Παρακολουθείται η εξέλιξη των διαφόρων ρυθµών της αρχιτεκτονικής και οι τύποι δηµοσίων (ναών, ιερών, οχυρωµατικών έργων) και ιδιωτικών (κατοικίας) οικοδοµηµάτων από τους Σκοτεινούς Αιώνες ως και την Κλασική περίοδο και ανιχνεύονται οι σχέσεις µεταξύ της αρχιτεκτονικής του Ελλαδικού χώρου και της αρχιτεκτονικής των περιφερειακών περιοχών του ελληνικού κόσµου, όπως της Ιωνίας και της νότιας Ιταλίας και Σικελίας, όπου ιδρύθηκαν ελληνικές αποικίες. Θίγονται επίσης θέµατα πολεοδοµίας και, παράλληλα, µελετώνται οικοδοµήµατα ειδικής χρήσης, όπως Γυµνάσια, Θέατρα και Στοές. Τα επιµέρους ζητήµατα της ναοδοµίας και της οικιστικής προσεγγίζονται µέσα από τη µελέτη των αρχαιολογικών καταλοίπων και τις µαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Berve, H., Gruben, G., Hirmer, M., Greek Temples, Theatres and Shrines, London Coulton, J.J., Ancient Greek architects at work. Problems of Structure and Design, Ithaca N. York Coulton, J.J., The architectural development of the Greek Stoa, Oxford Dinsmoor, W.B., The Architecture of Ancient Greece³, London Gruben, G., Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων. Μτφρ.. Ακτσελή, Αθήνα Haselberger, L. (επιµ.), Appearance and Essence. Refinements of Classical Architecture: Curvature, Philadelphia Lawrence, A.W., Tomlinson, R.A., Greek Architecture 5, Yale Μπούρας, Χ., Μαθήµατα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής. Πρώτος τόµος, Αθήνα Müller-Wiener, W., Η Αρχιτεκτονική στην αρχαία Ελλάδα. Μτφρ. Μπ. Σµιτ- ούνα, Θεσσαλονίκη Robertson, D.S., Greek and Roman Architecture, Cambridge/N. York/Melbourne Rykwert, J., The dancing column. On order in Architecture, Cambridge, Massachusetts/London, England Hölscher, Τ., Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις, Μτφρ. Π. Παπαγεωργίου. Επιµ : Π. Καραναστάση, Θεσσαλονίκη 2005 Wycherley, R.E., How the Greeks built cities², London 1962.

16 16 Αρχαίες Πηγές Λεξικά Βιτρούβιος, De Architectura I-X (δέκα βιβλία για την αρχιτεκτονική). Τόµοι 1,2. Μτφρ. Π. Λέφας, Α. Corso, Πλέθρον, Αθήνα 1997/8. Παπαχατζής, N.., Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις. Τόµοι 1-5, Αθήνα Pollit, J.J., The Art of Greece: Sources and Documents, Cambridge Τραυλός, Ι.Ν., Ορλάνδος, Α.Κ., Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτονικών όρων, Αθήνα Τεχνική και δοµικά υλικά Κορρές, Μ., Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα, Αθήνα Martin, R., Manuel d Architecture Grecque. I. Matériaux et Techniques, Paris Ορλάνδος, Α.Κ., Τα υλικά δοµής των αρχαίων Ελλήνων κατά τους Συγγραφείς, τας Eπιγραφάς και τα Μνηµεία. Τεύχος 1, Το Ξύλο και ο Πηλός, Αθήναι Τεύχος 2, Τα Μέταλλα, το Ελεφαντοστούν, τα Κονιάµατα και οι Λίθοι, Αθήναι Οργάνωση οικοδοµικών προγραµµάτων Boersma, J., Athenian Building Policy 562/1 405/4 BC, Groningen Burford, A., Greek temple Builders at Epidauros, Liverpool Λαµπρινουδάκης, Β., Οικοδοµικά Προγράµµατα στην αρχαία Αθήνα, π.χ., Αθήνα 1986 Αθήνα Camp, J.M., The Athenian Agora. Excavations in the Heart of Classical Athens, London Carpenter, R., The Architects of the Parthenon, Harmondsworth Hurwit, J., M., The Athenian Acropolis: History, Mythology, and Archaeology from the Neolithic Era to the Present, Cambridge Munn, M., The defense of Attica; the Dema wall and the Boiotian war of BC, Berekeley Τουρνικιώτης, Π. (επιµ.), Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα Νεώτερα χρόνια, Αθήνα Τραυλός, Ι., Πολεοδοµική Εξέλιξις των Αθηνών από των Προϊστορικών χρόνων µέχρι των αρχών του 19 ου αιώνος², Αθήνα Travlos, I., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London Κατοικία Cahill, N., Olynthus: household and city organization at Olynthus, New Haven/London Hoepfner, W. (επιµ.), Ιστορία της Κατοικίας 5000 π.χ µ.χ. Μτφρ. Η. Τσιριγκάκης, Επιµ. Π. Αδάµ-Βελένη, Θεσσαλονίκη Jones, J. E., Town and country houses of Attica in Classical times στο Thorikos and the Laurion in Archaic and Classical Times. Misc. Graeca 1 (1975) Nevett, L.C., House and Society in the ancient Greek World, Cambridge Walter-Καρύδη, Ελ., Το Ελληνικό Σπίτι: ο εξευγενισµός της κατοικίας στα υστεροκλασικά χρόνια, Αθήνα 1996.

17 17 Οχυρώσεις Lawrence, A.W., Greek Aims in Fortification, Oxford Winter, F.E., Greek Fortifications (Journal of the Classical Association of Canada, suppl. Vol. IX) Toronto ΚΑΡ 108 Αντώνης Κοτσώνας Απεικονίσεις του µύθου (Π) Η παράδοση εξετάζει βασικά ζητήµατα της απεικόνισης των µύθων στην αρχαία Ελλάδα. Πραγµατεύεται τα χαρακτηριστικά και τη σηµασία της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας και το ρόλο του µύθου στην αρχαία τέχνη. Μελετά την προέλευση, τη δηµιουργία, την αποκρυστάλλωση και την ανανέωση των εικονογραφικών τύπων. Αναλύει βασικές αρχές της εικονογραφίας και της ανάγνωσης των παραστάσεων, παρουσιάζει εικονολογικές προσεγγίσεις και αναφέρεται στη σηµασία και τους µετασχηµατισµούς της απεικόνισης του µύθου από τις απαρχές της ως τη ρωµαϊκή περίοδο. Αναφέρεται τέλος συνοπτικά στην πρόσληψη των αρχαιοελληνικών µύθων από την τέχνη των µεσαιωνικών και νεώτερων χρόνων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ 1 Εισαγωγή στο µύθο 2 Μύθος: λόγος και εικόνα 3 ηµιουργία της µυθικής απεικόνισης 4 Βασικές αρχές της ανάγνωσης των µύθων (Ι) 5 Βασικές αρχές της ανάγνωσης των µύθων (ΙΙ) 6 Ανανέωση της εικόνας 7 Προβλήµατα στην ανάγνωση µυθικών παραστάσεων 8 Εικονολογικές προσεγγίσεις 9 Μύθος και πρώιµη ελληνική τέχνη 10 Μύθος και αρχαϊκή τέχνη 11 Ο µύθος στην κλασική και ελληνιστική τέχνη 12 Ελληνικοί µύθοι και ρωµαϊκή τέχνη 13 Οι ελληνικοί µύθοι µετά την αρχαιότητα ΚΑΡ 391 Αντώνης Κοτσώνας Εικόνα και µύθος στην πρώιµη ελληνική τέχνη (Σ) Η σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση της παραστατικής τέχνης στα τέλη της 2 ης χιλιετίας π.χ. υπήρξε απότοκο της κατάρρευσης του ανακτορικού συστήµατος. Η βαθµιαία επανεµφάνιση εικόνων καθώς και η δηµιουργία αφηγηµατικών και µυθολογικών σκηνών σε διάφορες µορφές τέχνης κατά το πρώτο µισό της πρώτης χιλιετίας π.χ. αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που οδήγησε σε αυτό που ορισµένοι θεωρούν τη µεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της τέχνης. Σκοπός του σεµιναρίου είναι η µελέτη της καλλιτεχνικής διάστασης του φαινόµενου αλλά κυρίως η διερεύνηση της σηµασίας του για τις πρώιµες ελληνικές κοινωνίες. Απεικονίσεις σε αρχαιολογικά ευρήµατα από πηλό, µέταλλο και λίθο, προερχόµενες από διάφορες περιοχές του ελληνικού κόσµου θα εξετασθούν προκειµένου να αποσαφηνιστεί µια σειρά ζητηµάτων, όπως ο χρόνος και ο τόπος εµφάνισης των απεικονίσεων αυτών, ο χαρακτήρας και η ερµηνεία τους, η προέλευση των εικονογραφικών τύπων, η σχέση των εικονιζόµενων σκηνών µε τις

18 18 αφηγήσεις των οµηρικών επών και της ποίησης γενικότερα αλλά και ο ρόλος της εικόνας στο κοινωνικό της περιβάλλον και το ανασκαφικό της πλαίσιο. Βυζαντινή Αρχαιολογία (ΒΑΡ) ΒΑΡ 260 Όλγα Γκράτζιου Εικονογραφηµένα χειρόγραφα βιβλία (Π) Ανάµεσα στο πλήθος των χειρόγραφων βιβλίων εκείνα που είναι εικονογραφηµένα αποτελούν µιαν ιδιαίτερη, µικρή σχετικά, κατηγορία. Στην παράδοση αυτή θα εξεταστούν χειρόγραφα της κατηγορίας αυτής µε σκοπό να αναδειχτούν πλευρές της κατασκευής τους, της ιδιαίτερης χρήσης για την οποία δηµιουργήθηκαν και της σηµασίας που έχουν για την καλύτερη κατανόηση της βυζαντινής τέχνης. Συγκεκριµένα θα εξεταστούν: Η υλική υπόσταση των εικονογραφηµένων χειρογράφων: η γραφική ύλη, το πέρασµα από τον κύλινδρο στον κώδικα κατά την ύστερη αρχαιότητα, η κατασκευή του κώδικα. Τα παλαιότερα εικονογραφηµένα βιβλία που έφθασαν ως τις µέρες µας. Κατηγορίες βιβλίων που συνήθιζαν να εικονογραφούν και οι ιδιαίτερες χρήσεις τους. Οι τρόποι µε τους οποίους η εικόνα συµπληρώνει το κείµενο τόσο µέσα στη σελίδα του βιβλίου όσο και ως προς το περιεχόµενο. Οι δηµιουργοί του εικονογραφηµένου χειρογράφου: ο γραφέας, ο µικρογράφος και οι πληροφορίες που µας δίνουν τα ίδια τα χειρόγραφα για τον χαρακτήρα της δουλειάς τους. Με επιλεγµένα παραδείγµατα θα παρουσιαστεί, τέλος, η ιστορία µερικών εικονογραφηµένων βιβλίων και οι µεταβολές που υπέστησαν από την παρέµβαση διαδοχικών χρηστών τους µέσα στους αιώνες. Βιβλία που δίνουν µια πρώτη εικόνα για τα περισσότερα από τα ζητήµατα αυτά είναι: Herbert Hunger, Ο κόσµος του βυζαντινού βιβλίου, Αθήνα 1995 Γ.Γαλάβαρης, Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, [σειρά: Ελληνική Τέχνη ], Αθήνα 1995 ΒΑΡ 327 Όλγα Γκράτζιου Η εικονογράφηση της ιστορίας: το εικονογραφηµένο χειρόγραφο της «Σύνοψης Ιστοριών» του Ιωάννη Σκυλίτση (Σ) Στη βυζαντινή τέχνη εικονογραφούνται σπάνια ιστορικά θέµατα. Ωστόσο έχει διασωθεί ως τις µέρες µας ένα χειρόγραφο που περιέχει ένα ιστορικό κείµενο, τη Σύνοψιν Ιστοριών που έγραψε στην Κωνσταντινούπολη τα πρώτα ίσως χρόνια του 12 ου αιώνα ο ιστορικός Ιωάννης Σκυλίτσης. Στο έργο του αυτό εξιστορεί τα γεγονότα ανάµεσα στο 811 και Ένα χειρόγραφο που φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης περιέχει το κείµενο αυτό συµπληρωµένο µε 547 εικόνες, οι οποίες εικονογραφούν σχολαστικά τα αφηγούµενα. Όπως είναι φυσικό η εικονογράφηση αυτή έχει απασχολήσει πολύ τους ιστορικούς του Βυζαντίου, εντούτοις ακόµη δεν έχουν

19 19 εξιχνιαστεί όλα τα µυστικά που κρύβει ένα τόσο πλούσιο υλικό. Στο σεµινάριο θα γνωρίσουµε όσο καλύτερα γίνεται το χειρόγραφο της Μαδρίτης, του οποίου κατέχουµε µια πανοµοιότυπη έκδοση. Θα το έχουµε πρακτικά ολόκληρο µπροστά µας. Αρχικά θα εξετάσουµε τις περιπέτειες της έρευνάς του, ώσπου να υπάρξει µια συµφωνία των ερευνητών ότι γράφτηκε και εικονογραφήθηκε στη νότια Ιταλία κατά τον 12 ου αιώνα. Στη συνέχεια θα εµβαθύνουµε στους τρόπους µε τους οποίους απεικονίζονται στο χειρόγραφο µια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Θα µας απασχολήσει επίσης η σχέση του χειρογράφου αυτού µε άλλα ελληνικά αλλά και λατινικά της Κάτω Ιταλίας που γράφτηκαν την ίδια εποχή. Βασική βιβλιογραφία για την εικονογράφηση A.Grabar M.Manoussacas, L illustration du manuscript de Skylitzes de la Bibliotheque Nationale de Madrid, Βενετία 1979 V.Tsamakda, The illustrated Chronicle of Ioannes Skylitzes in Madrid, Leiden 2002 Πανοµοιότυπη έκδοση µε εισαγωγικά κείµενα: επιµέλεια Α.Τσελίκα, Αθήνα 2001, Εκδόσεις Μίλητος ΒΑΡ 118 Βίκη Φωσκόλου Υστεροβυζαντινή τέχνη (Π) Η τέχνη της υστεροβυζαντινής περιόδου ( ) διακρίνεται για τις έντονες αντιθέσεις και τον πολύπλευρο χαρακτήρα της. Ενδεικτικό παράδειγµα της πολυµορφίας που χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική δηµιουργία της εποχής αποτελούν οι διαφορές που χωρίζουν την τέχνη των λατινοκρατούµενων περιοχών του νότιου ελλαδικού χώρου από αυτή των καλλιτεχνικών κέντρων της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Συγχρόνως οι πληροφορίες που προσφέρουν οι πηγές και τα ίδια τα µνηµεία για τις συνθήκες δηµιουργίας τους, τους χορηγούς τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονταν µας δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουµε και από άλλες πλευρές την καλλιτεχνική δηµιουργία της περιόδου. Στο µάθηµα θα εξεταστούν οι διάφορες εκφάνσεις της τέχνης δηλαδή η κοσµική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, µνηµειακή ζωγραφική, χειρόγραφα και εικόνες, σε συνάρτηση µε τις ιστορικές συνθήκες και το κοινωνικό περιβάλλον που δηµιούργησε τις προϋποθέσεις γένεσής τους. Στη συνέχεια προτείνονται κάποια τίτλοι για µια πρώτη επαφή µε την τέχνη της περιόδου: Μ. Χατζηδάκης, «Η ύστερη βυζαντινή τέχνη », Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ. Θ, Τζ. Λόουντεν, Πρώιµη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, µτφρ Μ. Αγγελίδου, Αθήνα 1999, Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα (Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα) Byzantium Faith and Power ( ), H.C. Evans (επι. επιµ.) κατάλογος έκθεσης, The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University Press, New Haven and London 2004.

20 20 ΒΑΡ 345 Βίκη Φωσκόλου Μυστράς (Σ) Η υστεροβυζαντινή πόλη του Μυστρά, ένα από τα πληρέστερα σωζόµενα οικιστικά σύνολα της περιόδου, αποτελεί το αντικείµενο του σεµιναρίου. Αρχικά θα εξετάσουµε το Μυστρά ως παράδειγµα πόλης αυτή της εποχής µε όλα τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά του, δηλ. την οχύρωση, τις κατοικίες, τα διοικητικά κτήρια, τους ναούς και τα µοναστήρια, το σύστηµα ύδρευσης κλπ. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε ξεχωριστά κάποια από τα σηµαντικότερα µνηµεία του, όπως τη Μητρόπολη, τη Μονή της Οδηγήτριας, την Παναγία Περίβλεπτο και το µοναστήρι της Παντάνασσας, µνηµεία που τόσο αρχιτεκτονικά όσο και λόγω του γραπτού τους διακόσµου αποτελούν έργα κλειδιά για την µελέτη και κατανόηση της τέχνης της εποχής. Τέλος, θα θίξουµε γενικότερα θέµατα, όπως οι επιγραφές & τα κτητορικά πορταίτα των ναών, µέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα να συνδεθεί η καλλιτεχνική παραγωγή της πόλης µε τους δηµιουργούς και τους αποδέκτες της. Σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεµινάριο προτείνεται καταρχάς να συµβουλευτούν τον παρακάτω κατάλογο έκθεσης, όπου θα βρουν συγκεντρωµένη όλη την παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία: Η Πολιτεία του Μυστρά, Ώρες Βυζαντίου. Έργα και ηµέρες στο Βυζάντιο. Κατάλογος έκθεσης Μυστράς Αύγουστος Ιανουάριος 2002, Υπουργείο Πολιτισµού ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων- 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα ΒΑΡ 371 Χριστίνα Τσιγωνάκη Βυζαντινές Οχυρώσεις (Σ) Ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο τα οχυρωµατικά έργα αποτελούσαν µαζί µε τις εκκλησίες τα σηµαντικότερα κτίσµατα µιας πόλης. Στο σεµινάριο θα εξεταστούν συγκεκριµένα παραδείγµατα οχυρώσεων πόλεων ή µεµονωµένων φρουρίων από διαφορετικές επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τα οποία χρονολογούνται από την πρωτοβυζαντινή έως την υστεροβυζαντινή περίοδο. Σκοπός του σεµιναρίου είναι µέσα από την µαρτυρία των µνηµείων και των γραπτών πηγών (ιστορικών κειµένων, επιγραφών, νοµοθεσίας) να αναδειχτεί η εξέλιξη της οχυρωµατικής αρχιτεκτονικής, καθώς και ο συσχετισµός των οχυρωµατικών έργων όχι µόνο µε τις αµυντικές ανάγκες αλλά και µε τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Ιστορία Τέχνης της ύσης (ΙΤ ) ΙΤ 126 Παναγιώτης Ιωάννου Όψεις της Αναγέννησης (15 ος αιώνας) (Π) Ύστερα από µια σύντοµη επισκόπηση της καλλιτεχνικής γεωγραφίας της Αναγέννησης στην ιταλική χερσόνησο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, προκειµένου να αναδειχθούν τα σηµαντικότερα κέντρα και οι πλέον εξέχουσες καλλιτεχνικές προσωπικότητες, εξετάζονται επιµέρους κεντρικής σηµασίας ζητήµατα που σχετίζονται µε το φαινόµενο της Αναγέννησης κατά τον 15 ο αιώνα. Έτσι, η παράδοση διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

21 21 Κέντρα της Αναγέννησης του 15 ου αιώνα. Τέχνη «all antica» και «ars nova»: η Αναγέννηση στην Ιταλία και η «πέραν των Άλπεων» Αναγέννηση. Ιδεαλισµός και ρεαλισµός. Η πόλη ως έργο τέχνης. Η ουµανιστική αυλή του Ουρµπίνο. «Artes liberales». Ο ρόλος και η θέση του καλλιτέχνη. Η συµβολή τού Leon Battista Alberti. Ουµανιστικές βάσεις της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Τα αρχαία πρότυπα της γλυπτικής. Η προοπτική και η σηµασία της. Παραγγελιοδότες, συλλέκτες, µαικήνες. Το έργο και ο θεατής. Περιφέρειες της Αναγέννησης και «ψευδοαναγέννηση». Πρώτες απόπειρες ιστορίας και θεωρίας της τέχνης Ενδεικτική βιβλιογραφία - Èdouard Pommier, L invention de l art dans l Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, Erwin Panofsky, Renaissance and renascences in Western art, Νέα Υόρκη, Harper & Row, M. Baxandall, Painting and Experience of 15th Century Italy, Oxford University Press, Rudolf Wittkower, Architectural principles in the age of humanism, Λονδίνο, Academy, Bruce Cole, The Renaissance artist at work from Pisano to Titian, Νέα Υόρκη, Harper & Row, Francis Ames-Lewis, The Intellectual Life of the Early Renaissance Artist, Yale University Press, Phyllis Pray Bober, Renaissance artists & antique sculpture a handbook of sources, Oxford : Oxford University Press, Andre Chastel, Renaissance italienne , Παρίσι, Gallimard, Samuel Edgerton, The Renaissance rediscovery of linear perspective, Νέα Υόρκη, Basic Books, Frederick Antal, Florentine painting and its social background, Λονδίνο, 1948, επανέκδοση: Νέα Υόρκη, Harper & Row, Paul Philippot, La peinture dans les anciens Pays-Bas. XVe-XVIe siècles, Παρίσι, Flammarion, Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, Λονδίνο, Thames and Hudson, 1992 ΙΤ 397 Παναγιώτης Ιωάννου Ιστορίες της Τέχνης (Σ) Στο σεµινάριο εξετάζονται οι διάφορες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που επιχειρήθηκαν κατά τον 19 ο και, κυρίως, τον 20ό αιώνα, επί της καλλιτεχνικής παραγωγής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Με ιδιαίτερα παραδείγµατα ανά περίπτωση, θα προβληθούν κοµβικά σηµεία της ιστορίας της ιστορίας της τέχνης, εντασσόµενα στο

22 22 πλαίσιο ευρύτερων ιστοριογραφικών τάσεων και αναζητήσεων, όπως η ιστορία της τέχνης του ροµαντισµού και του κλασικισµού, θετικισµός και ιστορία της τέχνης, η πρακτική των ειδηµόνων, οι «επανεκτιµήσεις» και οι «ανακαλύψεις», η Σχολή της Βιέννης, οι µορφολογικές αναζητήσεις, η συµβολή του Ινστιτούτου Warburg, η εφαρµογή της µικροϊστορίας στη µελέτη της ιστορίας της τέχνης, κ.ά. Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Udo Kultermann, The history of art history, Νέα Υόρκη, Abaris Books, Lionello Venturi, History of art criticism, Νέα Υόρκη, Dutton, Germain Bazin, A concise history of art, Λονδίνο, Thames and Hudson, Klassiker der Kunstgeschichte, επιµέλεια Ulrich Pfisterer, Μόναχο, C.H.Beck, Art History and its Methods, επιµέλεια Eric Fernie, Λονδίνο, Phaidon, Michael Podro, The Critical Historians of Art, Νιου Χέηβεν και Λονδίνο, Yale University Press, Donald Preziosi (ed.), The art of art history: a critical anthology, Οξφόρδη, Νέα Υόρκη, Oxford University Press, Giovanni Romano, Storie dell arte, Ρώµη, Donzelli, Ferdinando Bologna, La coscienza storica dell arte d Italia, Τορίνο, UTET, Hans Belting, The end of the history of art?, Σικάγο, University of Chicago Press, Heinrich Wölfflin, Bασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης (µετφ. Φ. Κοκαβέσης), Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1992 ΙΤ 159 Τιτίνα Κορνέζου Παρίσι-Ρώµη-Παρίσι: το έργο του Νικολά Πουσέν ( ) (Π) Αντικείµενο του µαθήµατος αποτελεί η µελέτη του έργου του γάλλου ζωγράφου Νικολά Πουσέν. Με αφετηρία την προσωπική διαδροµή του ζωγράφου από το Παρίσι στη Ρώµη στα µέσα της δεκαετίας του 1620 και από τη Ρώµη στο Παρίσι, κυρίως µετά το 1640 θα εξεταστεί η παραγωγή και η πρόσληψη της καλλιτεχνικής παραγωγής του µέσα στα ιστορικά και καλλιτεχνικά περιβάλλοντα των δύο αυτών πόλεων. Η παράδοση περιλαµβάνει θέµατα όπως: παραγγελιοδότες και ζωγράφοι στη Ρώµη του Ουρβανού Η, η µελέτη της αρχαιότητας και ο κύκλος του Κασιάνο νταλ Πότσο, παγανιστικά θέµατα και εκκλησιαστικά µυστήρια, ο Πουσέν στην υπηρεσία του Λουδοβίκου ΙΓ, γάλλοι παραγγελιοδότες και συλλέκτες στη δεκαετία του , θεωρία και πρακτική της ζωγραφικής, τα τοπία του Πουσέν: πολιτικά µηνύµατα και εικαστικές προτάσεις, η γαλλική Βασιλική Ακαδηµία Ζωγραφικής και Γλυπτικής και το πρότυπο του ζωγράφου φιλόσοφου. Η συστηµατική ανάλυση των έργων τέχνης θα επιτρέψει επίσης την εξοικείωση των φοιτητών µε ορισµένες από τις βασικές µεθόδους της ιστορίας της τέχνης. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - ΒLUNT Anthony, Τhe paintings of Nicolas Poussin. Α Critical Catalogue, Οξφόρδη, Phaidon, 1966.

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας

Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Κ. Ματαράγκα

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ15

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί αυτόνοµα από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984. Μεταξύ των προσωπικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Σκεπτικό Με τη δραστηριότητα χαρτογράφησης της Ανατολικής Μεσογείου σε µία εποχή έντονων συγκρούσεων για την κυριαρχία στην περιοχή, επιδιώκεται ο

1.3 Σκεπτικό Με τη δραστηριότητα χαρτογράφησης της Ανατολικής Μεσογείου σε µία εποχή έντονων συγκρούσεων για την κυριαρχία στην περιοχή, επιδιώκεται ο 1 Χαρτογραφώντας την κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο από το 13 ο έως το 18 ο αι. 1.1 Περίληψη Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου που να απεικονίζουν τις αλλαγές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Η. Σβέρκος 4 Αναπλήρωση της Κ. Ματαράγκα λόγω ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Η. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών 2011-2012 Τομέας Εκδόσεων και Εκδηλώσεων, 2011 ISSN 1986-3608 2 Περιεχόμενα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προγράμματα Σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 6 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. (479: τέλος Περσικών πολέμων)

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. (479: τέλος Περσικών πολέμων) ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 750 479 (479: τέλος Περσικών πολέμων) Γιατί ονομάστηκε «αρχαϊκή» Σε αυτή την εποχή σημειώνεται η αρχή (οι απαρχές) της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ελληνικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 09:00 12:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Υ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 2016 12Ι/ΔΠΑ 4=12Α/ΔΠΑ 4: Πολιτισμικά Αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ 10-11 Γερμανικά ΙΙ 11-12 Γερμανικά ΙΙ 12-13 Γαλλικά ΙΙ Μπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ερωτήσεις ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 1.1.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη [σ. 7-9] α] Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α για την ανόρθωση του κράτους;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ενότητες : 7,8, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 31, 32 και 37 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ, Tεύχος Α του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, Ανοιχτό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα / / Το Ανοιχτό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης» φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή το της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 ως Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας (Π.Δ.177/21-4-1993). Λειτουργεί και δέχεται φοιτητές από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β )

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β ) ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Βυζαντινές Σπουδές (ΦΕΚ 1465/21-11-2002 τ.β ) Υπεύθυνη Προγράµµατος: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αντωνία Κιουσοπούλου δύο κατευθύνσεις: Βυζαντινή Ιστορία Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112 ΔΕ 18.30-21.00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112 ΔΕ 18.30-21.00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡ Α ΩΡΑ ABY 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΑΒΥ 101 ΕΙΣ. ΣΤΗ ΧΡΙΣΤ.ΚΑΙ ΒΥΖ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( )

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( ) Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας (24-10-2016) Η διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης επιστηµονικής βαρύτητας και σύγχρονη αντίληψη προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 8: ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης;

Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Γιατί µαθαίνουµε Ιστορία της Τέχνης; Α. για ευρύτερη πνευµατική καλλιέργεια Β. για ανάπτυξη καλλιτεχνικού αισθητηρίου Γ. για ανάπτυξη της προσωπικότητας. για διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Πόλη: Οικισμός μόνιμου χαρακτήρα με μικρό ή μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος, δομημένος έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη ζωή των κατοίκων της. Οικισμός: Κατοικημένη περιοχή, οριοθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή διπλωματία Οι πρεσβευτές πρόσωπα σεβαστά και απαραβίαστα Μέθοδοι της βυζαντινής διπλωματίας: Ευκαιριακές αποστολές πρέσβεων Χορηγίες ( χρήματα ή δώρα

Διαβάστε περισσότερα