ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συγγραφική Ομάδα: Λίνα Ιωάννου Παναγιώτης Βέργος Υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας του Ο.Π.Α. κας Ειρήνης Βουδούρη Αθήνα, 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η Κατεύθυνση της Ανάπτυξης (Strategic Direction) Ο Τρόπος που λαμβάνει χώρα η Ανάπτυξη (Mode of Growth) Μεθοδολογία Αποτελέσματα Μικρές Μελέτες Περίπτωσης Fereikos Helix Μανιτάρια Δίρφυς Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate Ευρήματα και Συζήτηση Αποτελεσμάτων Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Κατεύθυνσης της Ανάπτυξης Στρατηγικά μονοπάτια μελετών περίπτωσης Fereikos Helix Μανιτάρια Δίρφυς Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate SPEIRON Lambda Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Τρόπου Ανάπτυξης Συγκριτική ανάλυση Συζήτηση Συμπεράσματα ΣΤ. Βιβλιογραφία

3 1. Εισαγωγή Γιατί ανάπτυξη Παρά το γεγονός ότι η η αρχική ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής διαδικασίας (Davidsson et al., 2002), η γνώση αναφορικά με την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων είναι ακόμη διάσπαρτη (Davidsson and Wiklund, 2000; Delmar, 1997). Η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων έχει παραβλεφθεί στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς οι διάφορες θεωρίες εστιάζουν κυρίως σε ώριμες επιχειρήσεις (Diambeidou, 2011), ενώ λίγα γνωρίζουμε αναφορικά με το πώς και γιατί οι νέες επιχειρήσεις αναπτύσσονται και επιτυγχάνουν διαχρονικά (Gilbert et al., 2006; Geroski, 2005). Σταδιακά η κατάσταση αυτή αλλάζει, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των νέων και των μικρών επιχειρήσεων έχει συγκεντρώσει την προσοχή ερευνητών αλλά και υπεύθυνων διαμόρφωσης πολιτικής από όλο τον κόσμο (Diambeidou, 2011). Η τάση αυτή οφείλεται αφ ενός στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο των περιφερειακών οικονομιών όσο και της διεθνούς οικονομίας (Schmiemann, M., 2009). Αφ ετέρου, η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα στον τομέα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς οι νέες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις ώριμες που έχουν ήδη επιτύχει ένα επίπεδο βιωσιμότητας παρουσιάζουν περιορισμένες πιθανότητες καλών επιδόσεων (ή επιβίωσης) (Freeman et al., 1983), ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Το φαινόμενο αυτό έχει ονομασθεί «επισφάλεια της νεότητας» από τον Stinchcombe (1965) και αναγνωρίζεται ευρέως από τους ερευνητές του πεδίου της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα από τους θεωρητικούς της ανάπτυξης (Hannan and Freeman, 1986; Starbuck, 1965; Stinchcombe, 1965; Timmons, 1990). Ως αποτέλεσμα, ενώ η ανάπτυξη των ώριμων επιχειρήσεων συνήθως στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας, η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων στοχεύει στην επίτευξη βιωσιμότητας (Gilbert et al., 2006). Η ανάπτυξη παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων (Diambeidou, 2011) και η περίοδος μετά την ίδρυσή τους είναι κρίσιμη και επιτρέπει στρατηγικές αλλαγές, καθώς οι επιχειρήσεις είναι ακόμη νέες και δεν επηρεάζονται από τις δυνάμεις της αδράνειας και της ταυτότητας (Deligianni, 2011). Τους δίνεται, επομένως, η ευκαιρία να επαναξιολογούν και να αλλάζουν τη στρατηγική τους, προκειμένου αυτή να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντός τους (McDougall and Oviatt, 1996). Η φύση της ανάπτυξης Η ανάπτυξη είναι ένα περίπλοκο (Davidson et al., 2006) και ετερογενές φαινόμενο που συμβαίνει διαχρονικά με φυσικό τρόπο (Diambeidou, 2011). Η έννοιά της έχει αποδοθεί και μελετηθεί με διαφορετικούς τρόπους στη βιβλιογραφία, με την πλειονότητα των προσεγγίσεων να συγκλίνουν στην άποψη της Penrose (1959), ότι η ανάπτυξη μπορεί να 3

4 θεωρηθεί ως «αύξηση μεγέθους» αλλά και ως «διαδικασία ανάπτυξης» (Deligianni et al, 2012). Η ανάπτυξη πρέπει λοιπόν να αναλύεται υπό την οπτική μίας δυναμικής διαδικασίας, που περιλαμβάνει κάτι παραπάνω από τη στατική σύγκριση αρχικών και τελικών καταστάσεων (Davidsson, 2004b; Davidsson and Wiklund, 2000). Κατά τη θεώρηση αυτή εξετάζεται η εσωτερική φύση της ανάπτυξης και, συγκεκριμένα, το τι συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση ενώ αναπτύσσεται (McKelvie κ.α., 2010). Προς την κατεύθυνση αυτή, διάφοροι ερευνητές (Deligianni, 2011; Diambeidou, 2011) έχουν υιοθετήσει την έννοια των μονοπατιών στις μελέτες τους για την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων. Οι Diambeidou et al. (2011) διερεύνησαν την ύπαρξη τυπικών μονοπατιών ανάπτυξης βάσει του χαρακτηρισμού τους ως ακολουθιών διαδοχικών σταδίων, ενώ οι Deligianni et al. (2011) εξέτασαν το δυναμικό σύνδεσμο που υπάρχει ανάμεσα στους τύπους των στρατηγικών, τα στρατηγικά μονοπάτια και τις επιδόσεις των νέων επιχειρήσεων. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος αφορά στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Κατά την πρόσφατη επισκόπηση της βιβλιογραφίας της ανάπτυξης, οι McKelvie κ.α. (2010) σημειώνουν ότι η πλειονότητα της έρευνας έχει εστιάσει στο να εξηγήσει τις διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ των επιχειρήσεων, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν αυτή την ανάπτυξη (McKelvie κ.α., 2010). Οι McKelvie κ.α. (2010) σχολιάζοντας ότι οι προηγούμενες έρευνες έχουν πρώιμα προσπαθήσει να απαντήσουν στην ερώτηση «πόσο» αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, προτείνουν πως θα έπρεπε πρώτα να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, ήτοι, ποιόν τρόπο ανάπτυξης υιοθετούν οι επιχειρήσεις και γιατί. Στο πλαίσιο των παραπάνω, μελετώντας σε βάθος χρόνου 4 νέες επιτυχημένες επιχειρήσεις η παρούσα μελέτη επιχειρεί: α) να διερευνήσει τη δυναμική διαδικασία της ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τα στρατηγικά μονοπάτια που συνιστούν επιτυχημένη τροχιά μίας νέας επιχείρησης, β) να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες επιτυχημένες επιχειρήσεις αναπτύσσονται στις διάφορες φάσεις της πορείας τους. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εντοπίσει πιθανά κοινά ορόσημα στα μονοπάτια αυτά και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 2.1 Η Κατεύθυνση της Ανάπτυξης (Strategic Direction) Εξετάζοντας την ανάπτυξη ως διαδικασία, οι στρατηγικές που θεωρούνται ως κρίσιμες στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι εκείνες της διαφοροποίησης προϊόντος (e.g. Levie, 1997), της διεθνοποίησης (Zahra et al., 2000; Yeoh, 2004) και της καινοτομίας (e.g. Amason et al., 4

5 2006) (Deligianni et al, 2012). Οι στρατηγικές αυτές αντιπροσωπεύουν κρίσιμες προσπάθειες των νέων επιχειρήσεων να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες σε υπάρχουσες και νέες αγορές (Barbero et al., 2011). Επιπλέον, διευκολύνουν τις νέες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις ανεπάρκειες πόρων που προκύπτουν από το φαινόμενο των «επισφαλειών της νεότητας» (Shelton, 2005), συνεισφέροντας στη βελτίωση των πιθανοτήτων περαιτέρω ανάπτυξής τους. Αναλυτικότερα, η διαφοροποίηση προϊόντος αφορά στην «επιλογή σχετικά με το αν οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε οικείους τομείς ή θα διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους σε ασυσχέτιστα πεδία» (McKelvie και Wiklund, 2010, σελ. 266). Έχει υποστηριχθεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις, που συχνά δεν διαθέτουν επαρκή φήμη και πόρους (Shelton, 2005), θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα μέσω συσχετισμένης διαφοροποίησης (Qian, 2002) και ανάπτυξης σε οικείες αγορές (Dobbs and Hamilton, 2007). Από την άλλη, έχει υποστηριχθεί ότι οι δραστηριότητες των νέων επιχειρήσεων συνδέονται συχνά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις γνωριμίες των ιδιοκτητών τους (e.g. Nicholls-Nixon et al., 2000), υπονοώντας ότι επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολυτάλαντους επιχειρηματίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και μέσω επέκτασης σε ασυσχέτιστα πεδία (e.g. Denis et al., 1997). Έχει υποστηριχθεί ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όταν ανταγωνίζονται με διαφοροποιημένα προϊόντα σε μικρές (niche) αγορές, το μέγεθος των οποίων δεν παρέχει δυνατότητα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας (Hansen κ.α., 2011). Μία ακόμη σημαντική διάσταση του φάσματος των κρίσιμων αποφάσεων που λαμβάνει η επιχείρηση είναι εκείνη της διεθνοποίησης της έκτασης, δηλαδή, στην οποία οι πελάτες της επιχείρησης βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες (Feeser and Willard, 1990). Κάποιες μελέτες προτείνουν ότι οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να επεκτείνονται πέρα από τα όρια των χωρών τους σταδιακά (Johanson and Vahlne, 1990) προκειμένου να επιτύχουν. Η διεθνοποίηση έχει λάβει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις στρατηγικές αποφάσεις κατεύθυνσης της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, γιατί είναι ενδεικτική της επιθυμίας αλλά και της δυνατότητας ανάπτυξης μίας επιχείρησης (Dobbs and Hamilton, 2007) (Deligianni et al., 2012). Η σταδιακή είσοδος στη διεθνή αγορά προτείνεται ως ασπίδα ενάντια στην έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης της αγοράς και στην άγνοια που συνδέεται με τη διεθνή επέκταση (Deligianni et al., 2012). Άλλες μελέτες αντιτείνουν το επιχείρημα ότι η ανάγκη για γνώση της διεθνούς αγοράς «δεν χρειάζεται να αποκτηθεί από την επιχείρηση σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, αλλά μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή εξωτερικά, από μέλη του δικτύου της επιχείρησης» (Fernhaber και McDougall-Covin, 2009: 279). Υπάρχουν παραδείγματα πολλών νέων επιτυχημένων επιχειρήσεων που επιλέγουν στρατηγική διεθνοποίησης από τη γέννησή τους (McDougall and Oviatt, 1996; Zahra et al., 2000; Autio et al., 2000). Οι επιχειρήσεις αυτές ονομάζονται «born globals γεννημένες 5

6 διεθνείς». Το χαρακτηριστικό που τις διαφοροποιεί είναι ότι είναι διεθνείς από την ίδρυσή τους, γεγονός που φαίνεται από τη διεθνή εστίαση της διοίκησής τους και τη δέσμευση πόρων για διεθνείς δραστηριότητες. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πορείες των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις τοπικές τους αγορές για αρκετά χρόνια και σταδιακά αναπτύσσονται στις διεθνείς αγορές, οι νέες αυτές επιχειρήσεις επιλέγουν από νωρίς τη διεθνοποίηση, ξεκινούν με μία διεθνή θεώρηση των πιθανών αγορών τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν τους διεθνείς στόχους τους ήδη από το διάστημα κοντά στην ίδρυσή τους (Knight, 2004). Η τρίτη σημαντική στρατηγική επιλογή ανάπτυξης που οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν αφορά στην εισαγωγή καινοτομίας στα προϊόντα αλλά και στις διαδικασίες τους. Η καινοτομία έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων σε σειρά μελετών (e.g. North and Smallbone, 2000) και η ύπαρξη κουλτούρας καινοτομίας και ευελιξίας έχει εντοπισθεί ως χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται (Hansen κ.α., 2011). Η καινοτομία θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης προϊόντος της επιχείρησης, όμως δεν είναι καινοτόμες όλες οι ενέργειες διαφοροποίησης προϊόντος αλλά και όλες οι καινοτομίες δεν αφορούν μόνο προϊόντα αλλά και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η καινοτομία έχει συχνά θεωρηθεί ως διακριτή επιλογή ανάπτυξης (Deligianni et al., 2012). Η καινοτομία μπορεί να εντοπισθεί σε δραστηριότητες πέρα από την Έρευνα & Ανάπτυξη της επιχείρησης (Santamaria et al., 2009). Καινοτομίες επιτυχημένων επιχειρήσεων έχουν εντοπισθεί και στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και, σε σημαντικό βαθμό, σε δραστηριότητες μάρκετινγκ και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες (Voudouris et al., 2000). 2.2 Ο Τρόπος που λαμβάνει χώρα η Ανάπτυξη (Mode of Growth) Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Penrose (1959) βασική διάκριση στον τρόπο ανάπτυξης αποτελεί η επιλογή μεταξύ της οργανικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Οι δύο αυτές διαδικασίες είναι θεμελιωδώς διαφορετικές από πολλές απόψεις και προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες και προκλήσεις για την επιχείρηση (McKelvie et al, 2010). Στην βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να «προβλέψει» διαφορές μεταξύ της επιλογής της οργανικής ανάπτυξης ή της ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Ο Levie (1997) επιβεβαιώνει ότι η επιλογή για οργανική ανάπτυξη ή ανάπτυξη μέσω εξαγοράς μπορεί να αποτελεί συνάρτηση της ηλικίας της επιχείρησης. Οι McKelvie, Wiklund, and Davidsson (2006) επίσης βρήκαν για τις μικρότερες επιχειρήσεις πως η πλειονότητα της ανάπτυξής τους προέρχεται από οργανική ανάπτυξη, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατ αυτό τον τρόπο, οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο αποκτώντας άλλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές αναπτύσσονται οργανικά. 6

7 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει πως η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων αφορά απαραίτητα σε οργανική ανάπτυξη, ενώ στην πραγματικότητα πολλές από αυτές δεν αναπτύσσονται οργανικά. Οι Gilbert et al. (2006) στη σχετική επισκόπησή τους δηλώνουν «έκπληκτοι» από την έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στην οργανική και σε άλλους τρόπους ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Η Penrose (1959) υποστηρίζει ότι καθώς μία επιχείρηση επεκτείνεται, οι πιθανοί συνδυασμοί των πόρων της επεκτείνονται μαζί της. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίζουν την ανάπτυξή τους ad infinitum επ άπειρον. Η οργανική ανάπτυξη θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων πόρων που είναι παρόμοιοι, όχι συμπληρωματικοί, των πόρων που διαθέτει ήδη η επιχείρηση (Harrison, Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2001). Έτσι, διαχρονικά, είναι όλο και δυσκολότερο για την επιχείρηση να βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη για να διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη. Αλλά και η ανάπτυξη μέσω εξαγορών δεν μπορεί να γίνεται σε συνεχή βάση. Λίγες επιχειρήσεις, μπορεί κανείς ρεαλιστικά να περιμένει ότι, θα μπορούν να αναπτύσσονται με συνέπεια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μέσω εξαγορών. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η εξαγορά άλλων επιχειρήσεων μπορεί να είναι η κατάλληλη στρατηγική, οι περιορισμοί του χρηματικού κεφαλαίου και οι προκλήσεις της ενσωμάτωσης της εξαγοραζόμενης επιχείρησης μπορεί να οδηγήσουν στην πρόταση η στρατηγική αυτή σε συνεχή βάση. Εκτός από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μέσω υβριδικού τρόπου ανάπτυξης (McKelvie et al., 2010), που δεν είναι ούτε οργανική ούτε μέσω εξαγοράς, αλλά βρίσκεται ανάμεσα στους δύο ( ) συνδυάζοντας στοιχεία από τον καθένα. Οι υβριδικοί τρόποι ανάπτυξης αποτελούνται από συμβατικές σχέσεις που δεσμεύουν εξωτερικούς παίκτες (actors) απέναντι στην επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση διατηρεί τουλάχιστον μέρος της ιδιοκτησίας και του ελέγχου αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά της στοιχεία. Αυτός ο τύπος του τρόπου ανάπτυξης μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως τη δικαιοχρησία (franchising), το licencing και τις στρατηγικές συμμαχίες / κοινοπραξίες (joint ventures). Όλοι αυτοί οι τύποι συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του τρόπου που αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Οι στρατηγικές συμμαχίες (strategic alliances) και οι κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (joint ventures) αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν συνέργιες ή και καλύτερη μόχλευση (leverage) της βάσης των πόρων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές συμμαχίες τείνουν να έχουν μία πιο ανεπίσημη φύση, ενώ οι κοινοπραξίες οδηγούν στη συγκέντρωση των πόρων σε μία νέα νομική οντότητα που δημιουργείται (Madhok, 2006). Κύριος σκοπός των στρατηγικών συμμαχιών και των κοινοπραξιών είναι να αποκτήσουν πόρους και δεξιότητες που σε άλλη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να αναπτύξουν μόνες τους (Das & Teng, 2000). 7

8 Ως αποτέλεσμα συχνά οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν συντομότερα και με μικρότερο κόστος, βασιζόμενες στη μόχλευση των πόρων των συνεργασιών τους. Ο ρόλος των συμμαχιών έχει εδραιωθεί στη βιβλιογραφία της ανάπτυξης, που αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογικές συνεργασίες (Park & Kim, 1997; Sarkar, Echambadi, & Harrison, 2001). Αναλόγως, οι κοινοπραξίες δίνουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτυχθούν επιμερίζοντας τον κίνδυνο και τους απαιτούμενους πόρους με την επιχείρηση που συνεργάζονται. Η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι επιλογές του τρόπου ανάπτυξης είναι διακριτές και αμοιβαίως αποκλειόμενες δεν είναι απαραίτητα ορθή. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιούν διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης παράλληλα (McKelvie et al., 2010). 8

9 3. Μεθοδολογία Η παρούσα έρευνα βασίζεται στην εξέταση της στρατηγικής διαδρομής 4 επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι εκείνη της μελέτης περίπτωσης σε βάθος χρόνου, σύμφωνα και με την πρόταση των McKelvie and Wiklund (2010) ότι «η μελέτη περιπτώσεων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τη μελέτη της διαδικασίας της ανάπτυξης των επιχειρήσεων» (in-depth longitudinal case studies). Γενικότερα οι θεωρητικοί της επιχειρηματικότητας (όπως οι Gartner, 2007; Van de Ven & Engleman, 2004) πρότειναν πρόσφατα την επιστροφή στη χρήση μεθόδων εις βάθους μελέτης, όπως οι αφηγήσεις και οι μελέτες περίπτωσης, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη σύλληψη του τρόπου σκέψης των επιχειρηματιών και των ανθρώπων σε θέσεις λήψεως αποφάσεων (McKelvie κ.α., 2010). Ο αριθμός των περιπτώσεων που μελετήθηκαν βρίσκεται εντός του εύρους που προτείνεται από την Eisendhardt (1989), ώστε να είναι ικανός για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η επιλογή των περιπτώσεων μελέτης βασίστηκε στην θεωρία δειγματοληψίας του Yin (Yin, 1994). Οι 4 περιπτώσεις επελέγησαν από μία λίστα νέων επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων. Επελέγησαν μόνο επιτυχημένες επιχειρήσεις γιατί θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις σε επιχειρήσεις του τομέα για την ανάπτυξή τους. Τα κριτήρια που εφαρμόσθηκαν ήταν τα εξής: α. επελέγησαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας και δη, στην αγροτική παραγωγή και στη μεταποίηση τροφίμων. Αιτία για την επιλογή των τομέων αυτών αποτέλεσε η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία, καθώς και η δυναμικότητά τους, η δυνατότητα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους, η δυνατότητα υποκατάστασης εισαγωγών που διαθέτουν αλλά και η στροφή της ανάληψης νέων επιχειρηματικών δράσεων στους τομείς αυτούς (Ιωαννίδης κ.α., 2010; McKinsey, 2012). β. επελέγησαν επιχειρήσεις που ήταν ενεργές ως 8 έτη. Ο λόγος της επιλογής αυτής ήταν η εμπειρική πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία ένα σημαντικό ποσοστό όλων των επιχειρήσεων δεν αναπτύσσεται ή σταματά τις δραστηριότητές του κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους και κλείνει έχοντας περάσει μόνο ένα ή δύο στάδια ανάπτυξης (αναλόγως του εκάστοτε τρόπου ορισμού αυτών από το χρησιμοποιούμενο μοντέλο) (Birley & Westhead, 1990). Σκοπός της επιλογής αυτής είναι να εντοπισθούν παράγοντες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των «επισφαλειών της νεότητας» και συμβάλλουν στη διακοπή των εργασιών πολλών νέων επιχειρήσεων στα πρώτα έτη της ζωής τους. 9

10 γ. επελέγησαν επιχειρήσεις που τεκμηριώνουν τη διαχρονική ανάπτυξή τους βάσει της αύξησης των πωλήσεων και του προσωπικού τους, σύμφωνα με την πρόταση των Gilbert et al., 2006; Shepherd & Wiklund, 2009; Storey, 1994, ότι έγκυροι τρόποι μέτρησης της ανάπτυξης αποτελούν τα επίπεδα των πωλήσεων, η κερδοφορία, ο αριθμός των υπαλλήλων και το μερίδιο της αγοράς. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε δευτερογενής και πρωτογενής έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα σε μελέτες της ελληνικής οικονομίας, στον Τύπο αλλά και στα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι περιπτώσεις και να γίνει προετοιμασία για τις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 4 ανοικτές συνεντεύξεις μέσης διάρκειας 90 λεπτών με τους ιδρυτές επιχειρηματίες δια της μεθόδου της ημι-δομημένης συνέντευξης (semistructured), ενώ επιπλέον στοιχεία που απαιτήθηκαν κατά την επεξεργασία των συνεντεύξεων δόθηκαν μέσω νέων τηλεφωνικών και γραπτών επικοινωνιών. Ως αφετηρία της μελέτης των περιπτώσεων επελέγη ο χρόνος της ίδρυσης της κάθε επιχείρησης, με κύριο αντικείμενο και επωνυμία που διατηρούν ως το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων επελέγη μία ανοιχτού τύπου συζήτηση, χωρίς στενό πλαίσιο ερωτήσεων, που επέτρεψε τη στόχευση αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία ερευνητήεπιχειρηματία. Σε δύο εκ των περιπτώσεων οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους λειτουργίας και παραγωγής των επιχειρήσεων. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση, ως δραστικός κι αποτελεσματικός μηχανισμός ανάλυσης (Hoang and Antoncic, 2003). Προκειμένου να επιτευχθεί η χαρτογράφηση των στρατηγικών μονοπατιών, ανιχνεύθηκαν «κρίσιμα γεγονότα» της ζωής των επιχειρήσεων που συνδέονταν με σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν και με σημαντικά αποτελέσματα που παράχθηκαν. Καταγράφηκαν οι σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με τη διαφοροποίηση προϊόντος, συσχετισμένης ή ασυσχέτιστης διαφοροποίησης, αλλά και αναφορικά με τη διεθνοποίηση και την καινοτομία και αποτυπώθηκαν τα μονοπάτια για κάθε επιχείρηση. Τα γεγονότα που διακρίθηκαν συνδέθηκαν με φάσεις ανάπτυξης κάθε επιχείρησης προκειμένου να σκιαγραφηθεί η πορεία της ανάπτυξής της. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των μονοπατιών προκειμένου να εντοπισθούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αναπτυξιακών επιλογών που έκαναν αλλά και της συνολικής πορείας που ακολούθησαν καθώς και να εντοπισθούν κοινές επιλογές και πορείες αναφορικά με τις στρατηγικές και τις επιλογές του τρόπου ανάπτυξης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. 10

11 4. Αποτελέσματα 4.1 Μικρές Μελέτες Περίπτωσης Fereikos Helix Η εταιρία Fereikos Helix ιδρύθηκε το έτος 2007 με σκοπό την ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας σαλιγκαριών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Εκτροφής Σαλιγκαριών που εδρεύει στην Ιταλία. Η Fereikos Helix επέλεξε την καλλιέργεια του υψηλής ποιότητας είδους σαλιγκαριού Aspersa Müller που αποτελεί την παγκόσμια τάση της αγοράς σαλιγκαριών αλλά και ένα είδος κατάλληλο προς βρώση αλλά και για άλλες χρήσεις, όπως για φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Οι αδελφές Παναγιώτα και Μαρία Βλάχου, ιδρύτριες της επιχείρησης, με σπουδές στη φιλολογία ευρωπαϊκών γλωσσών αλλά και με μητέρα που είχε υλοποιήσει σειρά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, διέκριναν το έτος 2007 την ευκαιρία που προσέφερε η αναπτυσσόμενη διεθνής αγορά σαλιγκαριών, όπου η παγκόσμια ζήτηση καλυπτόταν μόλις κατά 10%, ενώ η τιμή τους συστηματικά αυξανόταν. Το έτος 2007 υπέγραψαν ένα αποκλειστικό συμβόλαιο για την Ελλάδα με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας για συνεχή υποστήριξη στην τεχνογνωσία αλλά και για διασφάλιση αγοράς του συνόλου της παραγωγής τους. Tο έτος 2008 ιδρύθηκε η Fereikos Helix, μία επιχείρηση με αντικείμενο την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας σαλιγκαριών και την εμπορία των φρέσκων προϊόντων αυτής. Με έδρα τη δική της μονάδα παραγωγής στην Κορινθία αλλά και αναπαράγοντας το μοντέλο της συμβολαιακής καλλιέργειας η «Fereikos Helix» ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές και αγροτικές επιχειρήσεις, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία ανοικτών σαλιγκαροτροφικών μονάδων ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής η Fereikos Helix προσφέρει στους συνεργάτες της υπηρεσίες αξιολόγησης του επενδυτικού τους σχεδίου και ελέγχου βιωσιμότητας των μονάδων εκτροφής, τεχνογνωσία αναφορικά με τη σαλιγκαροτροφία προκειμένου να ξεκινήσουν και να οργανώσουν την καλλιέργειά τους, παρακολούθηση των μονάδων με τακτικούς ελέγχους από τους εξειδικευμένους γεωπόνους της εταιρείας και στη συνέχεια συμβόλαιο αγοράς του τελικού προϊόντος τους. Το έτος 2009 η επιχείρηση τιμήθηκε με το «Χρυσό Σαλιγκάρι», διάκριση από το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας ως η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Σταδιακά η Fereikos Helix διεύρυνε το πελατολόγιό της, επεκτείνοντας τις πωλήσεις της και πέρα από τον βασικό της πελάτη, το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγαροτροφίας, και σε άλλους πελάτες, αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε άλλες αγορές, στοχεύοντας στην αρχή ιδιαίτερα σε χώρες με πλούσια γαστριμαργική παράδοση. Το έτος 2011 το 70% της παραγωγής της Fereikos Helix έφτασε να πωλείται στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση επένδυσε στη δόμηση της επωνυμίας της, εκτυπώνοντας δικές της ετικέτες 11

12 αλλά και σχεδιάζοντας νέες συσκευασίες με διαφορετικές ποσότητες και γραφιστικά, ενώ σταδιακά άρχισε να διευρύνει τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της, εντάσσοντας και κατεψυγμένα στον κατάλογό της προσθέτοντας και τα κατεψυγμένα. Έχοντας διακρίνει την ευκαιρία στην ελληνική λιανική αγορά σαλιγκαριών με την απουσία κυρίαρχου «παίκτη» αλλά και έχοντας εδραιώσει την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού, η επιχειρηματική ομάδα της Fereikos Helix, προχώρησε το έτος 2011 στην ίδρυση της Fereikos Gefsis, μίας νέας επιχείρησης με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σαλιγκαριών στη χονδρική αλλά και στη λιανική αγορά. Η νέα αυτή επιχείρηση διαθέτει στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά όλη τη γκάμα των προϊόντων της Fereikos Helix αλλά αναπτύσσει και νέα, όπως τα σαλιγκάρια σε κονσέρβα αλλά και τα έτοιμα γεύματα. Παράλληλα, λόγω και της ηγετικής θέσης, καθώς πλέον κατακτά την ελληνική αγορά σαλιγκαριών, η Fereikos Gefseis οργανώνει συστηματική σειρά δραστηριοτήτων όπως εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, ενημέρωση των πελατών της κ.α., προκειμένου να επιμορφώσει και να αναπτύξει τη νέα αυτή αγορά. Την ίδια χρονιά έλαβε το Διεθνές Βραβείο Σαλιγκαροτροφίας για το συνολικό της έργο αλλά και την κορυφαία διάκριση, το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς 2011». Σταδιακά η επιχείρηση διαχώρισε τις δραστηριότητές της, κρατώντας στη μητρική επιχείρηση τα αντικείμενα που κυρίως άπτονται της σαλιγκαροτροφίας και περνώντας σταδιακά στη νέα επιχείρηση εκείνα που σχετίζονται με την εμπορία και προώθηση των πωλήσεων Μανιτάρια Δίρφυς Η επιχείρηση «Μανιτάρια Δίρφυς» ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση το έτος 2003 από δυο γεωπόνους, με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της γεωργίας και, ειδικότερα, της γεωργικής μυκητιολογίας, και βαθιά γνώση αυτού. Oι ιδρυτές και μέχρι σήμερα ιδιοκτήτες, Ελευθέριος Λαχουβάρης και Αθανάσιος Μαστρογιάννης, διέθεταν σημαντική κατάρτιση και εμπειρία στην παραγωγή υποστρώματος μανιταριών αλλά και στην καλλιέργεια μανιταριών, ενώ είχαν συνεργαστεί για οκτώ χρόνια σε μία πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία στο αντικείμενο αυτό. Η επιχείρηση ξεκίνησε με την παραγωγή υποστρώματος για την καλλιέργεια μανιταριών αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε καθετοποιημένη μονάδα, προσθέτοντας στις δραστηριότητές της και καθαυτή την παραγωγή μανιταριών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικό αντικείμενο της εταιρείας ήταν η παραγωγή υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών, καθώς η ποιότητα του υποστρώματος κατέχει καίριο ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος του μανιταριού. Η επιχείρηση εισήλθε το έτος 2007 στην καλλιέργεια φρέσκων μανιταριών καλλιεργώντας αρχικά την ποικιλία λεντινούλα (shii-take) στο πλαίσιο μίας διεθνούς συνεργασίας που είχε αναπτύξει. Όταν, το έτος 2008, η συνεργασία αυτή λύθηκε, οι επιχειρηματίες αποφάσισαν να συνεχίσουν την καλλιέργεια μανιταριών προκειμένου 12

13 αφενός να πραγματοποιούν επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο στην α ύλη που παράγουν (το υπόστρωμα καλλιέργειας) αλλά και αφετέρου να εγκαταστήσουν μία υψηλή ποιότητα (στάνταρ) στην ελληνική αγορά μανιταριών και να αναπτύξουν την αγορά βάσει της ισχυρής τεχνογνωσίας που διέθεταν. Για το σκοπό αυτό στράφηκαν στην καλλιέργεια της ποικιλίας «πλευρότους», μίας ποικιλίας που κρίθηκε κατάλληλη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς βρίσκεται εγγύτερα στις ελληνικές γευστικές επιλογές και συνταγές και ταυτόχρονα δεν απαιτεί βιομηχανική παραγωγή όπως άλλες ποικιλίες, παρά μπορεί να καλλιεργηθεί και σε μικρές αγροτικές μονάδες. Για τον σκοπό της καλλιέργειας μανιταριών ιδρύθηκε μία νέα επιχείρηση που λειτουργεί επίσης υπό την επωνυμία «Μανιτάρια Δίρφυς». Με βάση τις εγκαταστάσεις της στον Πισσώνα Ευβοίας η «Μανιτάρια Δίρφυς» ανέπτυξε την παραγωγική της δυναμικότητα μέσω ενός «συστήματος δορυφόρων» (satellite system), συστήματος οικείου στους ιδρυτές της από την εμπειρία τους σε μονάδες του εξωτερικού. Βάσει αυτού η επιχείρηση αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με αγρότες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια μανιταριών, παρέχοντας στους συνεργάτες της μία πολύ καλής ποιότητας α ύλη, υποστήριξη και τεχνογνωσία παραγωγής και οργάνωσης παραγωγικής μονάδας, αλλά και υποστήριξη στη διαδικασία εισόδου στην αγορά. Η ισχυροποίησή της μάλιστα με την επιτυχία να αναπτύξει ένα «επώνυμο» προϊόν, ενίσχυσε πολύ και τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, καθώς πλέον το προϊόν τους διατίθεται με την επωνυμία και τα κανάλια διανομής και προβολής της «Δίρφυς». Ως αποτέλεσμα, οι σχέσεις με τους παραγωγούς της εταιρείας είναι πολύ επωφελείς αμοιβαία, καθώς οι παραγωγοί πλέον επιφορτίζονται μόνο με τις έννοιες της παραγωγής καθ αυτής, ενώ η «Μανιτάρια Δίρφυς» έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρής θέσης στην αγορά μέσω της διάθεσης πολύ μεγαλύτερου όγκου παραγωγής. Ακολούθως της εισόδου της στην αγορά μανιταριών η «Μανιτάρια Δίρφυς», μέσω της ανάπτυξης σταθερών συνεργασιών για την προώθηση και διάθεση των προϊόντων της αλλά και οικοδομώντας ένα πολύ ισχυρό όνομα συνδεδεμένο με την ποιότητα του προϊόντος της, ανέπτυξε σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, σταδιακά αυξάνοντας τη ζήτηση των μανιταριών πλευρότους έναντι της λευκής ποικιλίας agarikus. Ως αποτέλεσμα το έτος 2012 η επιχείρηση έφθασε να κατέχει το 70% των πωλήσεων μανιταριών πλευρότους και το 80% πωλήσεων υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι το γεγονός ότι έχει σχεδόν εκτοπίσει τις εισαγωγές στη χώρα της ποικιλίας πλευρότους, αναπτύσσοντας στρατηγικές ευθύ ανταγωνισμού με τους εισαγωγείς από την πρώτη στιγμή της εισόδου της στην αγορά. Έχοντας πλέον οικοδομήσει ένα ισχυρό όνομα στην αγορά μανιταριών και εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία και την επιστημονική γνώση των ιδιοκτητών της, η «Μανιτάρια Δίρφυς» πλέον πειραματίζεται και σταδιακά εισάγει νέα προϊόντα. Διευρύνει το εύρος των προϊόντων που προσφέρει, προσθέτοντας νέα, με βάση πάντα το μανιτάρι, το οποίο η ίδια παράγει και παρέχει ως α ύλη. Έτσι, ενώ τη βάση της παραγωγής και των 13

14 εσόδων της αποτελούν τα «Ολόφρεσκα Δίρφυς» και το υπόστρωμα καλλιέργειας μανιταριών, η επιχείρηση έχει εισάγει την συνεργατική στις περισσότερες περιπτώσεις παραγωγή και εμπορία αποξηραμένων μανιταριών, προϊόντων gourmet, καρυκευμάτων, φαρμακευτικών μανιταριών αλλά και ζυμαρικών, όλων υπό την επωνυμία «Μανιτάρια Δίρφυς» Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate Η επιχείρηση «ΑΣΤΑΡΤΗ Τζωρτζόπουλος Estate» εδρεύει και δραστηριοποιείται στο νησί των Κυθήρων με ιδρυτή τον Χάρη Τζωρτζόπουλο, γεωπόνο με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία. Ο ιδρυτής της δραστηριοποιόταν στη βιολογική γεωργία από το έτος 1992, αλλά αποφάσισε να στραφεί στην παραγωγή του τσιριγώτικου ελαιολάδου, παραδοσιακού προϊόντος της ιδιαίτερης πατρίδας του, ιδρύοντας και την εν λόγω επιχείρηση το έτος Η επιχείρηση ξεκίνησε με κύριο αντικείμενο την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας βιολογικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου, βασιζόμενη στην παραγωγή της οικογενειακής γης του ιδιοκτήτη, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προβολή της υψηλής ποιότητας ως συγκριτικού πλεονεκτήματος του προϊόντος του. Η περιορισμένη του παραγωγή μετατράπηκε σε πλεονέκτημα, καθώς η ποιότητα και η σπανιότητα ήταν δύο στοιχεία τα οποία ο επιχειρηματίας φρόντισε να υπογραμμίζει συστηματικά μέσω ενός πολύ προσεκτικού σχεδιασμού συσκευασίας και τυποποίησης του προϊόντος του, μέσω πωλήσεων σε μικρές ποσότητες επιτυγχάνοντας διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς ελαιολάδου. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, το «Astarti Exclusive» απέσπασε επανειληµµένως βραβεία ποιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ διατίθεται σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές (Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Δανία, Σουηδία, Καναδά). Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ποιότητας, κατά το διάστημα η επιχείρηση εγκατέστησε χημικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, εντός των εγκαταστάσεών της και εμφιαλωτήριο, καθετοποιώντας έτσι την παραγωγή της. Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για συνεχή βελτίωση κι ανάπτυξη εξαιτίας κυρίως της αύξησης του ανταγωνισμού στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η επιχείρηση επεδίωξε τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση συνεργάστηκε με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ποταμού Κυθήρων αλλά και ντόπιους βιοκαλλιεργητές που δεν μπορούν να τυποποιήσουν μόνοι τους την παραγωγή τους και παράλληλα με το δικό της πρωτόλαδο, το «Αστάρτη exclusive», πλέον παράγει και διαθέτει το «Αστάρτη blend». Το «Αστάρτη Βlend» έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να μεγαλώσει τον όγκο των πωλήσεων της, αφού η μικρή αρχικά, οικογενειακή παραγωγή δεν μπορούσε να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Σταδιακά δε, προσέθεσε στο εύρος των προϊόντων της τα βιολογικά πιστοποιημένα σαπούνια, με βασικό συστατικό το λάδι αλλά και παξιμάδια, ενώ ήδη σχεδιάζει την εισαγωγή δύο νέων προϊόντων. Η Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate εξελίχθηκε κατ αυτό τον τρόπο σε ατομική επιχείρηση με οικογενειακό χαρακτήρα και αντικείμενο την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία 14

15 βιολογικών και παραδοσιακών κυθηραϊκών προϊόντων και στόχο την επέκταση του εύρους των προσφερόμενων προϊόντων και του δικτύου των πωλήσεών της μέσω στρατηγικής εξωστρέφειας και συνεργασιών SPEIRON Lambda Το πιο εκπληκτικό ελαιόλαδο στον κόσμο The most stunning olive oil in the world Η επιχείρηση SPEIRON Lambda ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Γιώργο Κολλιόπουλο το έτος Όραμα του ιδρυτή της, ένθερμου υποστηρικτή του luxury marketing, ήταν η δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προϊόντων που εμπεριέχουν πάθος, καινοτομία και λατρεία για την τελειότητα. Αρχικός σκοπός της εταιρείας ήταν η εξαγωγή ελαιολάδου στην Κίνα, αλλά πολύ σύντομα από την ίδρυσή της η SPEIRON Lambda στράφηκε και στον έλεγχο της μεταποίησης του ελαιολάδου. Σε συνέχεια μίας ενδελεχούς έρευνας των 10 κορυφαίων κρητικών ελαιοπαραγωγών, ο ιδιοκτήτης υπέγραψε συμφωνίες εξασφαλίζοντας από τον Σεπτέμβριο του έτους 2006 την προμήθεια κορυφαίας ποιότητας ελαιολάδου, σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούσε. Το λ/lambda είναι ένα ελαιόλαδο ιδιαιτέρων και σπάνιων προδιαγραφών: παράγεται υπό τις αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητάς του (σύντομη επεξεργασία μετά τη συγκομιδή, παραγωγή ψυχρής έκθλιψης, συγκομιδή και εμφιάλωση χωρίς μηχανικές μεθόδους, ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα), διαθέτει μοναδικό συνδυασμό οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, καταναλώνεται εντός τεσσάρων μηνών από το άνοιγμά του. Εξ ίσου ιδιαίτερες είναι και οι συσκευασίες στις οποίες διατίθεται: διατίθεται μόνο σε μικρές ποσότητες (500 ml το πολύ), σε ένα ιδιαίτερης αισθητικής μινιμαλιστικό μπουκάλι, ενώ προσφέρεται και σε συσκευασία δώρου, σε μία 100% χειροποίητη κασετίνα ιδιαίτερου σχεδιασμού. Το Μάρτιο του έτους 2007, τα πρώτα μπουκάλια λ/lambda ήταν διαθέσιμα. Μία σημαντική στρατηγική επιλογή μάρκετινγκ ήταν η αποφυγή του χαρακτηρισμού του λ/lambda ως βιολογικού ελαιολάδου (αν και είναι). Αντίθετα, το λ/lambda έγραψε τη δική του ιστορία, καθιερώνοντας μέσω του μοναδικού συνδυασμού των χαρακτηριστικών του μία νέα κατηγορία στην παγκόσμια κλίμακα κατηγοριοποίησης του ελαιολάδου, εκείνη του «ultra premium extra virgin olive oil». Ως αποτέλεσμα, η SPEIRON/Lamda έγινε η πρώτη επιχείρηση τροφίμων και ποτών πολυτελείας (luxury food and beverages) στην Ελλάδα και το λ/lambda ένα από τα ακριβότερα και πιο πολυτελή ελαιόλαδα παγκοσμίως. Ακολούθως του σχεδιασμού του προϊόντος, η SPEIRON Lambda ακολούθησε μία ακόμη καινοτόμο στρατηγική σε επίπεδο μάρκετινγκ και, συγκεκριμένα, προώθησης του προϊόντος. Με σκοπό να προωθήσει το προϊόν του σε ανθρώπους και αγορές που εκτιμούν τα premium τρόφιμα και έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν γι αυτά, ο ιδιοκτήτης της SPEIRON Lambda πραγματοποίησε επισταμένη έρευνα και κατήρτισε μία λίστα επαφών 15

16 κορυφαίων διεθνών προσωπικοτήτων (μεγιστάνες των media, δημιουργούς μόδας, διάσημους επιχειρηματίες αλλά και jet setters) και των 50 κορυφαίων εστιατορίων του πλανήτη. Στις επαφές της λίστας αυτής απέστειλε προσωπικά ένα δείγμα (launching box) σε συσκευασία δώρου, με στόχο να προκαλέσει τη διάδοση του προϊόντος του μέσω word of mouth. Η στρατηγική αυτή ευοδώθηκε, καθώς κάποιοι από αυτούς τους διαμορφωτές γνώμης ανταποκρίθηκαν θετικά χρησιμοποιώντας και διαδίδοντας το λ/lambda. Ακολουθώντας στρατηγικές προώθησης below the line, σταδιακά η SPEIRON Lambda κατέκτησε τη θέση που επεδίωκε, με την τοποθέτηση του λ/lambda στο ράφι με τα τρόφιμα πολυτελείας, του περίφημου εμπορικού κέντρου Harrods στο Λονδίνο. Το έτος 2008 το λ/lambda βραβεύτηκε με το Silver World Medal στα New York Festival Awards, ενώ πολυάριθμες αναφορές και θετικές κριτικές έχουν γίνει από διεθνή έντυπα και κορυφαίους σεφ. Ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική του luxury marketing και του αποκλειστικού προϊόντος, η SPEIRON Lambda εισήγε μία ακόμη καινοτομία, δημιουργώντας το πρώτο προσωποποιημένο προϊόν ελαιολάδου, προσφέροντας μία αποκλειστική εμπειρία στα επιλεγμένα μέλη της υπηρεσίας αυτής. Το τελευταίο της προϊόν είναι το λ/lambda bespoke, μίας πολυτελής χειροποίητη κασετίνα από εξαιρετικής ποιότητας λακαρισμένο ξύλο, μοναδικό αριθμό της περιορισμένης έκδοσης και υπογραφή του πελάτη τυπωμένα στο μπουκάλι και δυο[2 ]πλάκες λευκόχρυσου, η μία με το όνομα του πελάτη εγγεγραμμένο πάνω της. Το έτος 2012 Lambda ελαιόλαδο πωλείται πλέον εκτός από την Αγγλία, σε συγκεκριμένα υπερπολυτελή ξενοδοχεία και deli-shop στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, ενώ από τον Μάιο του έτους 2011 υπεγράφη με το Harrods σχετικό συμβόλαιο direct vendor (απευθείας προμηθευτή) και για τα επόμενα προϊόντα που η SPEIRON Lambda ήδη σχεδιάζει. 16

17 5. Ευρήματα και Συζήτηση Αποτελεσμάτων 5.1 Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Κατεύθυνσης της Ανάπτυξης Στρατηγικά μονοπάτια μελετών περίπτωσης Fereikos Helix Η Fereikos Helix είναι μία «γεννημένη διεθνής» επιχείρηση, η οποία εξ αρχής εντόπισε μία διεθνή στενή αγορά (international global niche), υποεξυπηρετούμενη και με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, και εστίασε σε αυτή. Απέκτησε τεχνογνωσία παραγωγής και διασφάλισε την αγορά της παραγωγής της μέσω της πραγματοποίησης μίας προνομιακής συμφωνίας, ενώ ανέπτυξε την παραγωγική της δυναμικότητα μέσω του μοντέλου της συμβολαιακής καλλιέργειας, που αποτελούσε και κοινή πρακτική στον τομέα της. Όταν σταθεροποίησε την παραγωγική της ικανότητα και απέκτησε καλύτερη γνώση των διεθνών αγορών του προϊόντος της, πέρασε στην επόμενη φάση υλοποιώντας στρατηγική ανάπτυξης διεθνούς αγοράς, όπου πλέον διέθεσε το προϊόν της σε νέους πελάτες, πέρα από την αρχική της στρατηγική συνεργασία, απευθυνόμενη σε ευρωπαϊκές αγορές σε επίπεδο business to business και επιλεκτικά σε επίπεδο business to consumer. Η απόφαση αυτή της έδωσε τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και των πωλήσεών της, καλύτερη γνώση της κατάστασης και των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς αλλά και δυνατότητες καλύτερης αξιολόγησης νέων στρατηγικών της αποφάσεων. Έχοντας αναπτύξει αυτό το «κεφάλαιο» η Fereikos Helix έλαβε δύο ακόμη σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις ανάπτυξης: α) πραγματοποίησε ανάπτυξη προϊόντος επεκτείνοντας το εύρος των προϊόντων που προσέφερε στις διεθνείς αγορές (προσφέροντας συσκευασίες με διαφορετικές 17

18 ποσότητες αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα) αλλά και β) συσχετισμένη διαφοροποίηση, εισάγοντας τα υπάρχοντα αλλά και νέα προϊοντα στην ελληνική αγορά καθώς, εισήγε, με τη νέα επιχείρηση που ίδρυσε, τη Fereikos Gefseis, και τα προ-μαγειρεμένα σαλιγκάρια, απευθυνόμενη σε εταιρικούς πελάτες αλλά και σε πελάτες λιανικής. Παρατηρούμε ακόμη ότι η «Fereikos Helix» διατηρεί τη διεθνή της προοπτική σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και εισέρχεται στην ελληνική αγορά όταν έχει εδραιωθεί στη διεθνή αγορά, τολμώντας να εισάγει ένα εντελώς νέο προϊόν με σκοπό να αναπτύξει την ελληνική αγορά βρώσης σαλιγκαριού και να αποκτήσει ηγετική θέση σε αυτή. Αναφορικά με τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης σχετικά με την καινοτομία, παρατηρούμε ότι η «Fereikos Helix» υιοθέτησε το διακριτικό της όνομα από την αρχή της λειτουργίας της, πριν καν ακόμη αναπτύξει το δίκτυο των συνεργατών της. Το όνομα αυτό τη διέκρινε για την ποιότητα των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές στις οποίες επεκτάθηκε, ενώ σηματοδότησε και την είσοδό της στην ελληνική αγορά, αποτελώντας τη βάση για το όνομα της νέας θυγατρικής που δημιούργησε για το σκοπό αυτό Μανιτάρια Δίρφυς Η επιχείρηση «Μανιτάρια Δίρφυς» ξεκίνησε την πορεία της επενδύοντας σε μία εγχώρια στενή αγορά (domestic niche) την αγορά υποστρώματος για την καλλιέργεια μανιταριών την οποία γνώριζε πολύ καλά και διατήρησε τον προσανατολισμό της στην ελληνική αγορά σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Στο πρώτο αυτό στάδιο ανέπτυξε ένα δίκτυο συνεργατών στους οποίους παρείχε συμβουλευτική και υποστήριξη στην πραγματοποίηση των αγροτικών εργασιών της καλλιέργειας μανιταριών, α ύλη ανώτατης ποιότητας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και υποστήριξη στη διάθεση αυτών στην αγορά βάσει της σχετικής τεχνογνωσίας που διέθετε. Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ισχυροποίησης της θέσης της στην αγορά μανιταριών αλλά και διαβλέποντας τις δυνατότητες ανάπτυξής της, προέβη σε συσχετισμένη διαφοροποίηση πραγματοποιώντας καθετοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας εισερχόμενη και στην αγορά παραγωγής μανιταριών. Μάλιστα προχώρησε σε διαφοροποίηση προϊόντος με την έναρξη παραγωγής μανιταριών λεντινούλα (shii-take) και στη συνέχεια μανιταριών πλευρότους. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης και στις δύο αγορές όπου δραστηριοποιόταν (παραγωγής υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών και καλλιέργειας μανιταριών πλευρότους). Ταυτόχρονα, η «Μανιτάρια Δίρφυς» ανέπτυξε την παραγωγική της δυναμικότητα, διευρύνοντας το δίκτυο των παραγωγών συνεργατών της και συνεχίζοντας την παροχή υποστήριξης στην παραγωγή, διάθεση και πώληση των μανιταριών πλευρότους όλου του δικτύου. Στη φάση αυτή εισήγε και τη διακριτική της επωνυμία, «Μανιτάρια Δίρφυς», η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε την «ομπρέλα» για την εγγύηση της ποιότητας όλων των προϊόντων του δικτύου που πλέον εισάγονταν υπό αυτή. Ταυτόχροντα, προωθώντας τις πωλήσεις της μέσα από τα κατάλληλα κανάλια διάθεσης, ανέπτυξε την αγορά μανιταριών πλευρότους αυξάνοντας 18

19 σταδιακά την αναγνωρισιμότητα και τη ζήτησή τους. Ως αποτέλεσμα η επιχείρηση κατέκτησε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά μανιταριών πλευρότους αλλά και σημαντική θέση στη συνολική αγορά μανιταριών στην Ελλάδα. Η επιχείρηση συνέχισε να αναπτύσσει δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, αναζητώντας νέους τρόπους βελτίωσης της υπάρχουσας παραγωγής, δοκιμάζοντας νέες αγορές, όπως εκείνη των άγριων μανιταριών, συνεργαζόμενη με ερευνητικούς φορείς αλλά και αναζητώντας νέους συνεργάτες για την παραγωγή νέων προϊόντων με βάση το μανιτάρι και ισχυροποίησε τις συνεργασίες της με παραγωγούς αλλά και άλλους παίκτες στην αλυσίδα αξίας για την ενίσχυση του μάρκετινγκ και της διάθεσης των προϊόντων της. Η δραστηριότητα αυτή αντανακλά τη στρατηγική της συσχετισμένης διαφοροποίησης σε επίπεδο αγορών και προϊόντων, καθώς η επιχείρηση πλέον εισήλθε και σε άλλες αγορές με διαφοροποιημένα προϊόντα, όπως μανιτάρια για φαρμακευτική χρήση, μανιτάρια γκουρμέ, ζυμαρικά με βάση τα μανιτάρια κ.α., πάντα υπό την αναγνωρισμένη διακριτική της επωνυμία. Αναφορικά με τη στρατηγική διεθνοποίησης, η «Μανιτάρια Δίρφυς» είχε εξ αρχής σαφή προσανατολισμό στην ελληνική αγορά, τόσο με το αρχικό της προϊόν 1 όσο και με τα νέα τα οποία εισήγαγε στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής της. Η στρατηγική της επιχείρησης σε αυτό τον τομέα παρέμεινε σταθερά προσανατολισμένη στην ελληνική αγορά ως το τέλος της παρούσας μελέτης, παρά το γεγονός ότι μέρος των πωλήσεων των νέων διαφοροποιημένων προϊόντων της (μανιτάρια γκουρμέ και άλλα προϊόντα) απευθύνεται στη διεθνή αγορά και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των προϊόντων, τον οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα οι αγορές του εξωτερικού. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι παρ ότι η «Μανιτάρια Δίρφυς» δεν επεκτάθηκε σε διεθνείς αγορές, έχει επιτύχει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού. Η επιχείρηση αυτή έχει κατακτήσει ηγετική θέση στις αγορές των δύο κύριων προϊόντων της, εκτοπίζοντας διεθνείς ανταγωνιστές της και υποκαθιστώντας πρακτικά τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα αλλά και κερδίζοντας έδαφος από διεθνείς ανταγωνιστές στην ελληνική αγορά μανιταριών όλων των τύπων Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate Η «Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate» εστίασε στη διεθνή στενή αγορά (global niche) του επωνύμου, υψηλής ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου, δίνοντας έμφαση εξ αρχής στη δόμηση του brand της. H «Αστάρτη» μετέτρεψε τον περιορισμό της μικρής της παραγωγής σε πλεονέκτημα, ονομάζοντας το πρώτο της προϊόν «Αστάρτη exclusive» και επενδύοντας στην ιδιαίτερη συσκευασία, στη σπανιότητα και στην υψηλή του ποιότητα. Στη βάση αυτή υιοθέτησε στρατηγική ανάπτυξης διεθνών αγορών επιτυγχάνοντας πωλήσεις σε Ευρώπη και Αμερική. Βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που διέθετε και πραγματοποιώντας εντατικές 1 περιορισμένο ποσοστό του οποίου διατίθεται στο εξωτερικό 19

20 ενέργειες προώθησης των επωνύμων προϊόντων της στη διεθνή αγορά, διακρίθηκε σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου πετυχαίνοντας έτσι πιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος της αλλά και αναγνωρισιμότητα. Η διεθνής αυτή αναγνώριση έδωσε νέα ώθηση στην εταιρεία, η οποία διαπιστώνοντας την αύξηση της ζήτησης του προϊόντος της πλέον καθετοποίησε την παραγωγή της και προχώρησε σε συνεργασίες για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, πραγματοποιώντας ανάπτυξη προϊόντος, εισάγοντας ένα ακόμη προϊόν υπό την επωνυμία της, το «Astarti Blend», ως αποτέλεσμα των συνεργασιών αυτών. Στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της η επιχείρηση, έχοντας πλέον εγκαταστήσει σταθερή παραγωγή και πωλήσεις, διηύρυνε τον κύκλο των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας στους σκοπούς της την προώθηση, παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών και παραδοσιακών κυθηραϊκών προϊόντων, υλοποιώντας στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης με την εισαγωγή δύο νέων προϊόντων: των βιολογικών πιστοποιημένων σαπουνιών και των βιολογικών παξιμαδιών, πάντα υπό τη «δυνατή» και αναγνωρίσιμη επωνυμίας της SPEIRON Lambda Η SPEIRON Lambda είναι επίσης μία «γεννημένη διεθνής» επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε στοχεύοντας να τοποθετηθεί σε μία στενή διεθνή αγορά και μάλιστα να την εξελίξει. Προς αυτή την κατεύθυνση επέλεξε τη στρατηγική τοποθέτηση στη διεθνή στενή αγορά (global niche) υψηλής ποιότητας πολυτελών τροφίμων και συγκεκριμένα, του ελαιολάδου. Σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της αποτέλεσε η έρευνα, ο προσδιορισμός και η διασφάλιση των μοναδικών χαρακτηριστικών που θα έπρεπε να έχει το προϊόν. Προς αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση εξασφάλισε συμφωνίες με παραγωγούς ελαιολάδου που μπορούσαν να προσφέρουν τις αναζητούμενες προδιαγραφές, ενώ πέτυχε το χαρακτηρισμό του προϊόντος της ως «ultra premium extra virgin olive oil», δημιουργώντας μία νέα κατηγορία στη διεθνή κατάταξη ποιοτικών ποικιλιών ελαιόλαδου, στην οποία το λ/lambda ήταν ο μοναδικός ένοικος. Η SPEIRON Lambda ολοκλήρωσε την πρόταση αξίας του ποιοτικού της προϊόντος επενδύοντας στην επωνυμία, στο λογότυπο, στη συσκευασία και στην επικοινωνία του, τονίζοντας τη μοναδικότητα και τη σπανιότητά του και προωθώντας το ως αγαθό πολυτελείας σε λίγες, επιλεγμένες αγορές και μέσω επιλεγμένων καναλιών διανομής. Επενδύοντας στην υλοποίηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών και στην επίτευξη διακρίσεων στον τομέα της, η SPEIRON Lambda πέτυχε την ανάπτυξη διεθνών αγορών, τοποθετώντας το λ/lambda στις προθήκες των πλέον πολυτελών καταστημάτων σε Ευρώπη και Ασία αλλά πραγματοποιώντας και πωλήσεις business to consumer. Με βάση την επιτυχία του βασικού της προϊόντος, η SPEIRON Lambda προχωρά με στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος, εισάγοντας ένα νέο προϊόν: το λ/lambda bespoke, ένα άκρως πολυτελές προϊόν προσωποιημένης εμπειρίας ελαιολάδου. 20

21 Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της «SPEIRON/Lambda» το branding αποτελεί καίρια στρατηγική για όλες τις δραστηριότητες. Η επιχείρηση ακολουθεί με προσήλωση μία στρατηγική για ανάπτυξη προϊόντων πολυτελείας, διατηρώντας σταθερά το διεθνή της προσανατολισμό. Δεδομένης της επιτυχίας του λ/lambda, η «SPEIRON» ήδη σχεδιάζει την εισαγωγή νέων προϊόντων στην προσφορά της εταιρείας υπό την ίδια επωνυμία. 5.2 Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Τρόπου Ανάπτυξης Όλες οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις επέλεξαν υβριδικούς τρόπους ανάπτυξης καθ όλη την πορεία τους, πραγματοποιώντας επιλεκτικά συνεργασίες ή στρατηγικές συμμαχίες σε ορισμένους τομείς των δραστηριοτήτων τους και αναπτύσσοντας μόνες τους κάποιους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με κάθε επιχείρηση ξεχωριστά παρατηρούμε ότι: Η «Fereikos Helix» σύναψε στρατηγική συνεργασία πριν ακόμη ξεκινήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, διασφαλίζοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη αλλά και απορρόφηση του συνόλου της παραγωγής της σε ικανοποιητική τιμή. Στη συνέχεια ξεκίνησε την παραγωγή της αρχικά με οργανική ανάπτυξη και πολύ σύντομα προχώρησε σε συνεργασίες αναπαράγοντας το καθιερωμένο μοντέλο του τομέα της (αυτό της συμβολαιακής καλλιέργειας), επιλογή που της έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Η επιχείρηση απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις προδιαγραφής του προϊόντος, συστηματικής επίβλεψης των λειτουργιών και επιμέλειας διασφάλισης ποιότητας αλλά και της προώθησης των πωλήσεων, οι οποίες υποστηρίχθηκαν εντατικά και αποκλειστικά από τις ιδρύτριες. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση πραγματοποίησε μικρότερες συνεργασίες για να υποστηρίξει τις εξαγωγές της, ενώ η είσοδός της στην ελληνική αγορά στηρίχθηκε σε οργανική ανάπτυξη αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία αλλά και σε συνεργασίες για το σχεδιασμό και την προβολή των νέων της προϊόντων. Η «Μανιτάρια Δίρφυς» ξεκίνησε την πορεία της με οργανική ανάπτυξη αλλά προχώρησε σε συνεργασίες (βάσει του συστήματος δορυφόρων που αποτελούσε κοινή πρακτική στον τομέα της στο εξωτερικό) όταν εισήλθε στην στενή αγορά που θα της απέδιδε πραγματική αξία, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα και να αποκτήσει την ηγετική θέση στην οποία στόχευε. Οι ιδρυτές εστίασαν στην ποιότητα και στον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών και υποστήριξαν προσωπικά την ανάπτυξη του brand της εταιρείας βάσει αυτών. Η προώθηση στα κανάλια διανομής του κυρίου προϊόντος της (των φρέσκων μανιταριών) πραγματοποιήθηκε μέσω στρατηγικής συνεργασίας, ενώ των υπολοίπων (υποστρώματος καλλιέργειας αλλά και νέων προϊόντων) μέσω ενεργειών των ιδρυτών της επιχείρησης (οργανική ανάπτυξη). Η επιχείρηση πραγματοποίησε την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω συνεργασιών. Η «Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate» ξεκίνησε την πορεία της με οργανική ανάπτυξη αλλά προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για την αύξηση της παραγωγικής της 21

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αλέξανδρος Θ. Αηδονόπουλος Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ The attitude of Greek consumers

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΛΟΓΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 -

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ.3 Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 1.2. Εξωτερική μακρό-ανάλυση ή PEST ανάλυση σελ.6 1.3 Σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Υπό της φοιτήτριας: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΜΑΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στη Θεσσαλία: Κατάσταση και Προοπτικές ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σπουδαστής: Nτένμπεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜA» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Μετατρέποντας τα προβλήματα σε µ π[4] ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας 1 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ανάλυση 4.3 Κυρίως σενάριο 4.4 Δραστηριότητες 4.5 Παραρτήματα 4.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΧΕΙΜ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Επιμέλεια Ύλης

Διαβάστε περισσότερα