ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συγγραφική Ομάδα: Λίνα Ιωάννου Παναγιώτης Βέργος Υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας του Ο.Π.Α. κας Ειρήνης Βουδούρη Αθήνα, 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η Κατεύθυνση της Ανάπτυξης (Strategic Direction) Ο Τρόπος που λαμβάνει χώρα η Ανάπτυξη (Mode of Growth) Μεθοδολογία Αποτελέσματα Μικρές Μελέτες Περίπτωσης Fereikos Helix Μανιτάρια Δίρφυς Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate Ευρήματα και Συζήτηση Αποτελεσμάτων Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Κατεύθυνσης της Ανάπτυξης Στρατηγικά μονοπάτια μελετών περίπτωσης Fereikos Helix Μανιτάρια Δίρφυς Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate SPEIRON Lambda Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Τρόπου Ανάπτυξης Συγκριτική ανάλυση Συζήτηση Συμπεράσματα ΣΤ. Βιβλιογραφία

3 1. Εισαγωγή Γιατί ανάπτυξη Παρά το γεγονός ότι η η αρχική ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής διαδικασίας (Davidsson et al., 2002), η γνώση αναφορικά με την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων είναι ακόμη διάσπαρτη (Davidsson and Wiklund, 2000; Delmar, 1997). Η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων έχει παραβλεφθεί στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς οι διάφορες θεωρίες εστιάζουν κυρίως σε ώριμες επιχειρήσεις (Diambeidou, 2011), ενώ λίγα γνωρίζουμε αναφορικά με το πώς και γιατί οι νέες επιχειρήσεις αναπτύσσονται και επιτυγχάνουν διαχρονικά (Gilbert et al., 2006; Geroski, 2005). Σταδιακά η κατάσταση αυτή αλλάζει, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των νέων και των μικρών επιχειρήσεων έχει συγκεντρώσει την προσοχή ερευνητών αλλά και υπεύθυνων διαμόρφωσης πολιτικής από όλο τον κόσμο (Diambeidou, 2011). Η τάση αυτή οφείλεται αφ ενός στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τόσο των περιφερειακών οικονομιών όσο και της διεθνούς οικονομίας (Schmiemann, M., 2009). Αφ ετέρου, η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα στον τομέα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς οι νέες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις ώριμες που έχουν ήδη επιτύχει ένα επίπεδο βιωσιμότητας παρουσιάζουν περιορισμένες πιθανότητες καλών επιδόσεων (ή επιβίωσης) (Freeman et al., 1983), ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Το φαινόμενο αυτό έχει ονομασθεί «επισφάλεια της νεότητας» από τον Stinchcombe (1965) και αναγνωρίζεται ευρέως από τους ερευνητές του πεδίου της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα από τους θεωρητικούς της ανάπτυξης (Hannan and Freeman, 1986; Starbuck, 1965; Stinchcombe, 1965; Timmons, 1990). Ως αποτέλεσμα, ενώ η ανάπτυξη των ώριμων επιχειρήσεων συνήθως στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας, η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων στοχεύει στην επίτευξη βιωσιμότητας (Gilbert et al., 2006). Η ανάπτυξη παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων (Diambeidou, 2011) και η περίοδος μετά την ίδρυσή τους είναι κρίσιμη και επιτρέπει στρατηγικές αλλαγές, καθώς οι επιχειρήσεις είναι ακόμη νέες και δεν επηρεάζονται από τις δυνάμεις της αδράνειας και της ταυτότητας (Deligianni, 2011). Τους δίνεται, επομένως, η ευκαιρία να επαναξιολογούν και να αλλάζουν τη στρατηγική τους, προκειμένου αυτή να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντός τους (McDougall and Oviatt, 1996). Η φύση της ανάπτυξης Η ανάπτυξη είναι ένα περίπλοκο (Davidson et al., 2006) και ετερογενές φαινόμενο που συμβαίνει διαχρονικά με φυσικό τρόπο (Diambeidou, 2011). Η έννοιά της έχει αποδοθεί και μελετηθεί με διαφορετικούς τρόπους στη βιβλιογραφία, με την πλειονότητα των προσεγγίσεων να συγκλίνουν στην άποψη της Penrose (1959), ότι η ανάπτυξη μπορεί να 3

4 θεωρηθεί ως «αύξηση μεγέθους» αλλά και ως «διαδικασία ανάπτυξης» (Deligianni et al, 2012). Η ανάπτυξη πρέπει λοιπόν να αναλύεται υπό την οπτική μίας δυναμικής διαδικασίας, που περιλαμβάνει κάτι παραπάνω από τη στατική σύγκριση αρχικών και τελικών καταστάσεων (Davidsson, 2004b; Davidsson and Wiklund, 2000). Κατά τη θεώρηση αυτή εξετάζεται η εσωτερική φύση της ανάπτυξης και, συγκεκριμένα, το τι συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση ενώ αναπτύσσεται (McKelvie κ.α., 2010). Προς την κατεύθυνση αυτή, διάφοροι ερευνητές (Deligianni, 2011; Diambeidou, 2011) έχουν υιοθετήσει την έννοια των μονοπατιών στις μελέτες τους για την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων. Οι Diambeidou et al. (2011) διερεύνησαν την ύπαρξη τυπικών μονοπατιών ανάπτυξης βάσει του χαρακτηρισμού τους ως ακολουθιών διαδοχικών σταδίων, ενώ οι Deligianni et al. (2011) εξέτασαν το δυναμικό σύνδεσμο που υπάρχει ανάμεσα στους τύπους των στρατηγικών, τα στρατηγικά μονοπάτια και τις επιδόσεις των νέων επιχειρήσεων. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος αφορά στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Κατά την πρόσφατη επισκόπηση της βιβλιογραφίας της ανάπτυξης, οι McKelvie κ.α. (2010) σημειώνουν ότι η πλειονότητα της έρευνας έχει εστιάσει στο να εξηγήσει τις διαφορές στην ανάπτυξη μεταξύ των επιχειρήσεων, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν αυτή την ανάπτυξη (McKelvie κ.α., 2010). Οι McKelvie κ.α. (2010) σχολιάζοντας ότι οι προηγούμενες έρευνες έχουν πρώιμα προσπαθήσει να απαντήσουν στην ερώτηση «πόσο» αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, προτείνουν πως θα έπρεπε πρώτα να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις, ήτοι, ποιόν τρόπο ανάπτυξης υιοθετούν οι επιχειρήσεις και γιατί. Στο πλαίσιο των παραπάνω, μελετώντας σε βάθος χρόνου 4 νέες επιτυχημένες επιχειρήσεις η παρούσα μελέτη επιχειρεί: α) να διερευνήσει τη δυναμική διαδικασία της ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τα στρατηγικά μονοπάτια που συνιστούν επιτυχημένη τροχιά μίας νέας επιχείρησης, β) να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο οι νέες επιτυχημένες επιχειρήσεις αναπτύσσονται στις διάφορες φάσεις της πορείας τους. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εντοπίσει πιθανά κοινά ορόσημα στα μονοπάτια αυτά και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 2.1 Η Κατεύθυνση της Ανάπτυξης (Strategic Direction) Εξετάζοντας την ανάπτυξη ως διαδικασία, οι στρατηγικές που θεωρούνται ως κρίσιμες στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι εκείνες της διαφοροποίησης προϊόντος (e.g. Levie, 1997), της διεθνοποίησης (Zahra et al., 2000; Yeoh, 2004) και της καινοτομίας (e.g. Amason et al., 4

5 2006) (Deligianni et al, 2012). Οι στρατηγικές αυτές αντιπροσωπεύουν κρίσιμες προσπάθειες των νέων επιχειρήσεων να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες σε υπάρχουσες και νέες αγορές (Barbero et al., 2011). Επιπλέον, διευκολύνουν τις νέες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις ανεπάρκειες πόρων που προκύπτουν από το φαινόμενο των «επισφαλειών της νεότητας» (Shelton, 2005), συνεισφέροντας στη βελτίωση των πιθανοτήτων περαιτέρω ανάπτυξής τους. Αναλυτικότερα, η διαφοροποίηση προϊόντος αφορά στην «επιλογή σχετικά με το αν οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε οικείους τομείς ή θα διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους σε ασυσχέτιστα πεδία» (McKelvie και Wiklund, 2010, σελ. 266). Έχει υποστηριχθεί ότι οι μικρές επιχειρήσεις, που συχνά δεν διαθέτουν επαρκή φήμη και πόρους (Shelton, 2005), θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα μέσω συσχετισμένης διαφοροποίησης (Qian, 2002) και ανάπτυξης σε οικείες αγορές (Dobbs and Hamilton, 2007). Από την άλλη, έχει υποστηριχθεί ότι οι δραστηριότητες των νέων επιχειρήσεων συνδέονται συχνά με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις γνωριμίες των ιδιοκτητών τους (e.g. Nicholls-Nixon et al., 2000), υπονοώντας ότι επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολυτάλαντους επιχειρηματίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και μέσω επέκτασης σε ασυσχέτιστα πεδία (e.g. Denis et al., 1997). Έχει υποστηριχθεί ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα όταν ανταγωνίζονται με διαφοροποιημένα προϊόντα σε μικρές (niche) αγορές, το μέγεθος των οποίων δεν παρέχει δυνατότητα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας (Hansen κ.α., 2011). Μία ακόμη σημαντική διάσταση του φάσματος των κρίσιμων αποφάσεων που λαμβάνει η επιχείρηση είναι εκείνη της διεθνοποίησης της έκτασης, δηλαδή, στην οποία οι πελάτες της επιχείρησης βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες (Feeser and Willard, 1990). Κάποιες μελέτες προτείνουν ότι οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να επεκτείνονται πέρα από τα όρια των χωρών τους σταδιακά (Johanson and Vahlne, 1990) προκειμένου να επιτύχουν. Η διεθνοποίηση έχει λάβει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις στρατηγικές αποφάσεις κατεύθυνσης της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, γιατί είναι ενδεικτική της επιθυμίας αλλά και της δυνατότητας ανάπτυξης μίας επιχείρησης (Dobbs and Hamilton, 2007) (Deligianni et al., 2012). Η σταδιακή είσοδος στη διεθνή αγορά προτείνεται ως ασπίδα ενάντια στην έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης της αγοράς και στην άγνοια που συνδέεται με τη διεθνή επέκταση (Deligianni et al., 2012). Άλλες μελέτες αντιτείνουν το επιχείρημα ότι η ανάγκη για γνώση της διεθνούς αγοράς «δεν χρειάζεται να αποκτηθεί από την επιχείρηση σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, αλλά μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή εξωτερικά, από μέλη του δικτύου της επιχείρησης» (Fernhaber και McDougall-Covin, 2009: 279). Υπάρχουν παραδείγματα πολλών νέων επιτυχημένων επιχειρήσεων που επιλέγουν στρατηγική διεθνοποίησης από τη γέννησή τους (McDougall and Oviatt, 1996; Zahra et al., 2000; Autio et al., 2000). Οι επιχειρήσεις αυτές ονομάζονται «born globals γεννημένες 5

6 διεθνείς». Το χαρακτηριστικό που τις διαφοροποιεί είναι ότι είναι διεθνείς από την ίδρυσή τους, γεγονός που φαίνεται από τη διεθνή εστίαση της διοίκησής τους και τη δέσμευση πόρων για διεθνείς δραστηριότητες. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πορείες των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις τοπικές τους αγορές για αρκετά χρόνια και σταδιακά αναπτύσσονται στις διεθνείς αγορές, οι νέες αυτές επιχειρήσεις επιλέγουν από νωρίς τη διεθνοποίηση, ξεκινούν με μία διεθνή θεώρηση των πιθανών αγορών τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν τους διεθνείς στόχους τους ήδη από το διάστημα κοντά στην ίδρυσή τους (Knight, 2004). Η τρίτη σημαντική στρατηγική επιλογή ανάπτυξης που οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν αφορά στην εισαγωγή καινοτομίας στα προϊόντα αλλά και στις διαδικασίες τους. Η καινοτομία έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων σε σειρά μελετών (e.g. North and Smallbone, 2000) και η ύπαρξη κουλτούρας καινοτομίας και ευελιξίας έχει εντοπισθεί ως χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται (Hansen κ.α., 2011). Η καινοτομία θα μπορούσε να θεωρηθεί μέρος της στρατηγικής διαφοροποίησης προϊόντος της επιχείρησης, όμως δεν είναι καινοτόμες όλες οι ενέργειες διαφοροποίησης προϊόντος αλλά και όλες οι καινοτομίες δεν αφορούν μόνο προϊόντα αλλά και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η καινοτομία έχει συχνά θεωρηθεί ως διακριτή επιλογή ανάπτυξης (Deligianni et al., 2012). Η καινοτομία μπορεί να εντοπισθεί σε δραστηριότητες πέρα από την Έρευνα & Ανάπτυξη της επιχείρησης (Santamaria et al., 2009). Καινοτομίες επιτυχημένων επιχειρήσεων έχουν εντοπισθεί και στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και, σε σημαντικό βαθμό, σε δραστηριότητες μάρκετινγκ και στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες (Voudouris et al., 2000). 2.2 Ο Τρόπος που λαμβάνει χώρα η Ανάπτυξη (Mode of Growth) Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Penrose (1959) βασική διάκριση στον τρόπο ανάπτυξης αποτελεί η επιλογή μεταξύ της οργανικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Οι δύο αυτές διαδικασίες είναι θεμελιωδώς διαφορετικές από πολλές απόψεις και προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες και προκλήσεις για την επιχείρηση (McKelvie et al, 2010). Στην βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να «προβλέψει» διαφορές μεταξύ της επιλογής της οργανικής ανάπτυξης ή της ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Ο Levie (1997) επιβεβαιώνει ότι η επιλογή για οργανική ανάπτυξη ή ανάπτυξη μέσω εξαγοράς μπορεί να αποτελεί συνάρτηση της ηλικίας της επιχείρησης. Οι McKelvie, Wiklund, and Davidsson (2006) επίσης βρήκαν για τις μικρότερες επιχειρήσεις πως η πλειονότητα της ανάπτυξής τους προέρχεται από οργανική ανάπτυξη, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατ αυτό τον τρόπο, οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο αποκτώντας άλλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές αναπτύσσονται οργανικά. 6

7 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει πως η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων αφορά απαραίτητα σε οργανική ανάπτυξη, ενώ στην πραγματικότητα πολλές από αυτές δεν αναπτύσσονται οργανικά. Οι Gilbert et al. (2006) στη σχετική επισκόπησή τους δηλώνουν «έκπληκτοι» από την έλλειψη διάκρισης ανάμεσα στην οργανική και σε άλλους τρόπους ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Η Penrose (1959) υποστηρίζει ότι καθώς μία επιχείρηση επεκτείνεται, οι πιθανοί συνδυασμοί των πόρων της επεκτείνονται μαζί της. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίζουν την ανάπτυξή τους ad infinitum επ άπειρον. Η οργανική ανάπτυξη θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων πόρων που είναι παρόμοιοι, όχι συμπληρωματικοί, των πόρων που διαθέτει ήδη η επιχείρηση (Harrison, Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2001). Έτσι, διαχρονικά, είναι όλο και δυσκολότερο για την επιχείρηση να βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη για να διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη. Αλλά και η ανάπτυξη μέσω εξαγορών δεν μπορεί να γίνεται σε συνεχή βάση. Λίγες επιχειρήσεις, μπορεί κανείς ρεαλιστικά να περιμένει ότι, θα μπορούν να αναπτύσσονται με συνέπεια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μέσω εξαγορών. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η εξαγορά άλλων επιχειρήσεων μπορεί να είναι η κατάλληλη στρατηγική, οι περιορισμοί του χρηματικού κεφαλαίου και οι προκλήσεις της ενσωμάτωσης της εξαγοραζόμενης επιχείρησης μπορεί να οδηγήσουν στην πρόταση η στρατηγική αυτή σε συνεχή βάση. Εκτός από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μέσω υβριδικού τρόπου ανάπτυξης (McKelvie et al., 2010), που δεν είναι ούτε οργανική ούτε μέσω εξαγοράς, αλλά βρίσκεται ανάμεσα στους δύο ( ) συνδυάζοντας στοιχεία από τον καθένα. Οι υβριδικοί τρόποι ανάπτυξης αποτελούνται από συμβατικές σχέσεις που δεσμεύουν εξωτερικούς παίκτες (actors) απέναντι στην επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση διατηρεί τουλάχιστον μέρος της ιδιοκτησίας και του ελέγχου αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά της στοιχεία. Αυτός ο τύπος του τρόπου ανάπτυξης μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως τη δικαιοχρησία (franchising), το licencing και τις στρατηγικές συμμαχίες / κοινοπραξίες (joint ventures). Όλοι αυτοί οι τύποι συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του τρόπου που αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Οι στρατηγικές συμμαχίες (strategic alliances) και οι κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (joint ventures) αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν συνέργιες ή και καλύτερη μόχλευση (leverage) της βάσης των πόρων των συνεργαζομένων επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές συμμαχίες τείνουν να έχουν μία πιο ανεπίσημη φύση, ενώ οι κοινοπραξίες οδηγούν στη συγκέντρωση των πόρων σε μία νέα νομική οντότητα που δημιουργείται (Madhok, 2006). Κύριος σκοπός των στρατηγικών συμμαχιών και των κοινοπραξιών είναι να αποκτήσουν πόρους και δεξιότητες που σε άλλη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να αναπτύξουν μόνες τους (Das & Teng, 2000). 7

8 Ως αποτέλεσμα συχνά οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν συντομότερα και με μικρότερο κόστος, βασιζόμενες στη μόχλευση των πόρων των συνεργασιών τους. Ο ρόλος των συμμαχιών έχει εδραιωθεί στη βιβλιογραφία της ανάπτυξης, που αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογικές συνεργασίες (Park & Kim, 1997; Sarkar, Echambadi, & Harrison, 2001). Αναλόγως, οι κοινοπραξίες δίνουν στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτυχθούν επιμερίζοντας τον κίνδυνο και τους απαιτούμενους πόρους με την επιχείρηση που συνεργάζονται. Η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι επιλογές του τρόπου ανάπτυξης είναι διακριτές και αμοιβαίως αποκλειόμενες δεν είναι απαραίτητα ορθή. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιούν διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης παράλληλα (McKelvie et al., 2010). 8

9 3. Μεθοδολογία Η παρούσα έρευνα βασίζεται στην εξέταση της στρατηγικής διαδρομής 4 επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι εκείνη της μελέτης περίπτωσης σε βάθος χρόνου, σύμφωνα και με την πρόταση των McKelvie and Wiklund (2010) ότι «η μελέτη περιπτώσεων είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τη μελέτη της διαδικασίας της ανάπτυξης των επιχειρήσεων» (in-depth longitudinal case studies). Γενικότερα οι θεωρητικοί της επιχειρηματικότητας (όπως οι Gartner, 2007; Van de Ven & Engleman, 2004) πρότειναν πρόσφατα την επιστροφή στη χρήση μεθόδων εις βάθους μελέτης, όπως οι αφηγήσεις και οι μελέτες περίπτωσης, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη σύλληψη του τρόπου σκέψης των επιχειρηματιών και των ανθρώπων σε θέσεις λήψεως αποφάσεων (McKelvie κ.α., 2010). Ο αριθμός των περιπτώσεων που μελετήθηκαν βρίσκεται εντός του εύρους που προτείνεται από την Eisendhardt (1989), ώστε να είναι ικανός για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η επιλογή των περιπτώσεων μελέτης βασίστηκε στην θεωρία δειγματοληψίας του Yin (Yin, 1994). Οι 4 περιπτώσεις επελέγησαν από μία λίστα νέων επιτυχημένων ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός κι εκτός ελληνικών συνόρων. Επελέγησαν μόνο επιτυχημένες επιχειρήσεις γιατί θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις σε επιχειρήσεις του τομέα για την ανάπτυξή τους. Τα κριτήρια που εφαρμόσθηκαν ήταν τα εξής: α. επελέγησαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας και δη, στην αγροτική παραγωγή και στη μεταποίηση τροφίμων. Αιτία για την επιλογή των τομέων αυτών αποτέλεσε η συμβολή τους στην ελληνική οικονομία, καθώς και η δυναμικότητά τους, η δυνατότητα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους, η δυνατότητα υποκατάστασης εισαγωγών που διαθέτουν αλλά και η στροφή της ανάληψης νέων επιχειρηματικών δράσεων στους τομείς αυτούς (Ιωαννίδης κ.α., 2010; McKinsey, 2012). β. επελέγησαν επιχειρήσεις που ήταν ενεργές ως 8 έτη. Ο λόγος της επιλογής αυτής ήταν η εμπειρική πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία ένα σημαντικό ποσοστό όλων των επιχειρήσεων δεν αναπτύσσεται ή σταματά τις δραστηριότητές του κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους και κλείνει έχοντας περάσει μόνο ένα ή δύο στάδια ανάπτυξης (αναλόγως του εκάστοτε τρόπου ορισμού αυτών από το χρησιμοποιούμενο μοντέλο) (Birley & Westhead, 1990). Σκοπός της επιλογής αυτής είναι να εντοπισθούν παράγοντες που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των «επισφαλειών της νεότητας» και συμβάλλουν στη διακοπή των εργασιών πολλών νέων επιχειρήσεων στα πρώτα έτη της ζωής τους. 9

10 γ. επελέγησαν επιχειρήσεις που τεκμηριώνουν τη διαχρονική ανάπτυξή τους βάσει της αύξησης των πωλήσεων και του προσωπικού τους, σύμφωνα με την πρόταση των Gilbert et al., 2006; Shepherd & Wiklund, 2009; Storey, 1994, ότι έγκυροι τρόποι μέτρησης της ανάπτυξης αποτελούν τα επίπεδα των πωλήσεων, η κερδοφορία, ο αριθμός των υπαλλήλων και το μερίδιο της αγοράς. Για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε δευτερογενής και πρωτογενής έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα σε μελέτες της ελληνικής οικονομίας, στον Τύπο αλλά και στα διαθέσιμα δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων προκειμένου να επιλεγούν οι περιπτώσεις και να γίνει προετοιμασία για τις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 4 ανοικτές συνεντεύξεις μέσης διάρκειας 90 λεπτών με τους ιδρυτές επιχειρηματίες δια της μεθόδου της ημι-δομημένης συνέντευξης (semistructured), ενώ επιπλέον στοιχεία που απαιτήθηκαν κατά την επεξεργασία των συνεντεύξεων δόθηκαν μέσω νέων τηλεφωνικών και γραπτών επικοινωνιών. Ως αφετηρία της μελέτης των περιπτώσεων επελέγη ο χρόνος της ίδρυσης της κάθε επιχείρησης, με κύριο αντικείμενο και επωνυμία που διατηρούν ως το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων επελέγη μία ανοιχτού τύπου συζήτηση, χωρίς στενό πλαίσιο ερωτήσεων, που επέτρεψε τη στόχευση αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία ερευνητήεπιχειρηματία. Σε δύο εκ των περιπτώσεων οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους λειτουργίας και παραγωγής των επιχειρήσεων. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση, ως δραστικός κι αποτελεσματικός μηχανισμός ανάλυσης (Hoang and Antoncic, 2003). Προκειμένου να επιτευχθεί η χαρτογράφηση των στρατηγικών μονοπατιών, ανιχνεύθηκαν «κρίσιμα γεγονότα» της ζωής των επιχειρήσεων που συνδέονταν με σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν και με σημαντικά αποτελέσματα που παράχθηκαν. Καταγράφηκαν οι σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με τη διαφοροποίηση προϊόντος, συσχετισμένης ή ασυσχέτιστης διαφοροποίησης, αλλά και αναφορικά με τη διεθνοποίηση και την καινοτομία και αποτυπώθηκαν τα μονοπάτια για κάθε επιχείρηση. Τα γεγονότα που διακρίθηκαν συνδέθηκαν με φάσεις ανάπτυξης κάθε επιχείρησης προκειμένου να σκιαγραφηθεί η πορεία της ανάπτυξής της. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των μονοπατιών προκειμένου να εντοπισθούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αναπτυξιακών επιλογών που έκαναν αλλά και της συνολικής πορείας που ακολούθησαν καθώς και να εντοπισθούν κοινές επιλογές και πορείες αναφορικά με τις στρατηγικές και τις επιλογές του τρόπου ανάπτυξης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. 10

11 4. Αποτελέσματα 4.1 Μικρές Μελέτες Περίπτωσης Fereikos Helix Η εταιρία Fereikos Helix ιδρύθηκε το έτος 2007 με σκοπό την ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας σαλιγκαριών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Εκτροφής Σαλιγκαριών που εδρεύει στην Ιταλία. Η Fereikos Helix επέλεξε την καλλιέργεια του υψηλής ποιότητας είδους σαλιγκαριού Aspersa Müller που αποτελεί την παγκόσμια τάση της αγοράς σαλιγκαριών αλλά και ένα είδος κατάλληλο προς βρώση αλλά και για άλλες χρήσεις, όπως για φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Οι αδελφές Παναγιώτα και Μαρία Βλάχου, ιδρύτριες της επιχείρησης, με σπουδές στη φιλολογία ευρωπαϊκών γλωσσών αλλά και με μητέρα που είχε υλοποιήσει σειρά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, διέκριναν το έτος 2007 την ευκαιρία που προσέφερε η αναπτυσσόμενη διεθνής αγορά σαλιγκαριών, όπου η παγκόσμια ζήτηση καλυπτόταν μόλις κατά 10%, ενώ η τιμή τους συστηματικά αυξανόταν. Το έτος 2007 υπέγραψαν ένα αποκλειστικό συμβόλαιο για την Ελλάδα με το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας για συνεχή υποστήριξη στην τεχνογνωσία αλλά και για διασφάλιση αγοράς του συνόλου της παραγωγής τους. Tο έτος 2008 ιδρύθηκε η Fereikos Helix, μία επιχείρηση με αντικείμενο την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη υποστήριξη της καλλιέργειας σαλιγκαριών και την εμπορία των φρέσκων προϊόντων αυτής. Με έδρα τη δική της μονάδα παραγωγής στην Κορινθία αλλά και αναπαράγοντας το μοντέλο της συμβολαιακής καλλιέργειας η «Fereikos Helix» ανέπτυξε ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές και αγροτικές επιχειρήσεις, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία ανοικτών σαλιγκαροτροφικών μονάδων ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής η Fereikos Helix προσφέρει στους συνεργάτες της υπηρεσίες αξιολόγησης του επενδυτικού τους σχεδίου και ελέγχου βιωσιμότητας των μονάδων εκτροφής, τεχνογνωσία αναφορικά με τη σαλιγκαροτροφία προκειμένου να ξεκινήσουν και να οργανώσουν την καλλιέργειά τους, παρακολούθηση των μονάδων με τακτικούς ελέγχους από τους εξειδικευμένους γεωπόνους της εταιρείας και στη συνέχεια συμβόλαιο αγοράς του τελικού προϊόντος τους. Το έτος 2009 η επιχείρηση τιμήθηκε με το «Χρυσό Σαλιγκάρι», διάκριση από το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας ως η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Σταδιακά η Fereikos Helix διεύρυνε το πελατολόγιό της, επεκτείνοντας τις πωλήσεις της και πέρα από τον βασικό της πελάτη, το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγαροτροφίας, και σε άλλους πελάτες, αρχικά στην Ευρώπη και στη συνέχεια σε άλλες αγορές, στοχεύοντας στην αρχή ιδιαίτερα σε χώρες με πλούσια γαστριμαργική παράδοση. Το έτος 2011 το 70% της παραγωγής της Fereikos Helix έφτασε να πωλείται στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση επένδυσε στη δόμηση της επωνυμίας της, εκτυπώνοντας δικές της ετικέτες 11

12 αλλά και σχεδιάζοντας νέες συσκευασίες με διαφορετικές ποσότητες και γραφιστικά, ενώ σταδιακά άρχισε να διευρύνει τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της, εντάσσοντας και κατεψυγμένα στον κατάλογό της προσθέτοντας και τα κατεψυγμένα. Έχοντας διακρίνει την ευκαιρία στην ελληνική λιανική αγορά σαλιγκαριών με την απουσία κυρίαρχου «παίκτη» αλλά και έχοντας εδραιώσει την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού, η επιχειρηματική ομάδα της Fereikos Helix, προχώρησε το έτος 2011 στην ίδρυση της Fereikos Gefsis, μίας νέας επιχείρησης με αντικείμενο την επεξεργασία και εμπορία προϊόντων σαλιγκαριών στη χονδρική αλλά και στη λιανική αγορά. Η νέα αυτή επιχείρηση διαθέτει στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά όλη τη γκάμα των προϊόντων της Fereikos Helix αλλά αναπτύσσει και νέα, όπως τα σαλιγκάρια σε κονσέρβα αλλά και τα έτοιμα γεύματα. Παράλληλα, λόγω και της ηγετικής θέσης, καθώς πλέον κατακτά την ελληνική αγορά σαλιγκαριών, η Fereikos Gefseis οργανώνει συστηματική σειρά δραστηριοτήτων όπως εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, ενημέρωση των πελατών της κ.α., προκειμένου να επιμορφώσει και να αναπτύξει τη νέα αυτή αγορά. Την ίδια χρονιά έλαβε το Διεθνές Βραβείο Σαλιγκαροτροφίας για το συνολικό της έργο αλλά και την κορυφαία διάκριση, το «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου για το Επιχειρηματικό Ξεκίνημα της Χρονιάς 2011». Σταδιακά η επιχείρηση διαχώρισε τις δραστηριότητές της, κρατώντας στη μητρική επιχείρηση τα αντικείμενα που κυρίως άπτονται της σαλιγκαροτροφίας και περνώντας σταδιακά στη νέα επιχείρηση εκείνα που σχετίζονται με την εμπορία και προώθηση των πωλήσεων Μανιτάρια Δίρφυς Η επιχείρηση «Μανιτάρια Δίρφυς» ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση το έτος 2003 από δυο γεωπόνους, με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της γεωργίας και, ειδικότερα, της γεωργικής μυκητιολογίας, και βαθιά γνώση αυτού. Oι ιδρυτές και μέχρι σήμερα ιδιοκτήτες, Ελευθέριος Λαχουβάρης και Αθανάσιος Μαστρογιάννης, διέθεταν σημαντική κατάρτιση και εμπειρία στην παραγωγή υποστρώματος μανιταριών αλλά και στην καλλιέργεια μανιταριών, ενώ είχαν συνεργαστεί για οκτώ χρόνια σε μία πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία στο αντικείμενο αυτό. Η επιχείρηση ξεκίνησε με την παραγωγή υποστρώματος για την καλλιέργεια μανιταριών αλλά στην πορεία εξελίχθηκε σε καθετοποιημένη μονάδα, προσθέτοντας στις δραστηριότητές της και καθαυτή την παραγωγή μανιταριών. Πιο συγκεκριμένα, αρχικό αντικείμενο της εταιρείας ήταν η παραγωγή υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών, καθώς η ποιότητα του υποστρώματος κατέχει καίριο ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος του μανιταριού. Η επιχείρηση εισήλθε το έτος 2007 στην καλλιέργεια φρέσκων μανιταριών καλλιεργώντας αρχικά την ποικιλία λεντινούλα (shii-take) στο πλαίσιο μίας διεθνούς συνεργασίας που είχε αναπτύξει. Όταν, το έτος 2008, η συνεργασία αυτή λύθηκε, οι επιχειρηματίες αποφάσισαν να συνεχίσουν την καλλιέργεια μανιταριών προκειμένου 12

13 αφενός να πραγματοποιούν επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο στην α ύλη που παράγουν (το υπόστρωμα καλλιέργειας) αλλά και αφετέρου να εγκαταστήσουν μία υψηλή ποιότητα (στάνταρ) στην ελληνική αγορά μανιταριών και να αναπτύξουν την αγορά βάσει της ισχυρής τεχνογνωσίας που διέθεταν. Για το σκοπό αυτό στράφηκαν στην καλλιέργεια της ποικιλίας «πλευρότους», μίας ποικιλίας που κρίθηκε κατάλληλη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς βρίσκεται εγγύτερα στις ελληνικές γευστικές επιλογές και συνταγές και ταυτόχρονα δεν απαιτεί βιομηχανική παραγωγή όπως άλλες ποικιλίες, παρά μπορεί να καλλιεργηθεί και σε μικρές αγροτικές μονάδες. Για τον σκοπό της καλλιέργειας μανιταριών ιδρύθηκε μία νέα επιχείρηση που λειτουργεί επίσης υπό την επωνυμία «Μανιτάρια Δίρφυς». Με βάση τις εγκαταστάσεις της στον Πισσώνα Ευβοίας η «Μανιτάρια Δίρφυς» ανέπτυξε την παραγωγική της δυναμικότητα μέσω ενός «συστήματος δορυφόρων» (satellite system), συστήματος οικείου στους ιδρυτές της από την εμπειρία τους σε μονάδες του εξωτερικού. Βάσει αυτού η επιχείρηση αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με αγρότες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια μανιταριών, παρέχοντας στους συνεργάτες της μία πολύ καλής ποιότητας α ύλη, υποστήριξη και τεχνογνωσία παραγωγής και οργάνωσης παραγωγικής μονάδας, αλλά και υποστήριξη στη διαδικασία εισόδου στην αγορά. Η ισχυροποίησή της μάλιστα με την επιτυχία να αναπτύξει ένα «επώνυμο» προϊόν, ενίσχυσε πολύ και τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, καθώς πλέον το προϊόν τους διατίθεται με την επωνυμία και τα κανάλια διανομής και προβολής της «Δίρφυς». Ως αποτέλεσμα, οι σχέσεις με τους παραγωγούς της εταιρείας είναι πολύ επωφελείς αμοιβαία, καθώς οι παραγωγοί πλέον επιφορτίζονται μόνο με τις έννοιες της παραγωγής καθ αυτής, ενώ η «Μανιτάρια Δίρφυς» έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρής θέσης στην αγορά μέσω της διάθεσης πολύ μεγαλύτερου όγκου παραγωγής. Ακολούθως της εισόδου της στην αγορά μανιταριών η «Μανιτάρια Δίρφυς», μέσω της ανάπτυξης σταθερών συνεργασιών για την προώθηση και διάθεση των προϊόντων της αλλά και οικοδομώντας ένα πολύ ισχυρό όνομα συνδεδεμένο με την ποιότητα του προϊόντος της, ανέπτυξε σημαντική θέση στην ελληνική αγορά, σταδιακά αυξάνοντας τη ζήτηση των μανιταριών πλευρότους έναντι της λευκής ποικιλίας agarikus. Ως αποτέλεσμα το έτος 2012 η επιχείρηση έφθασε να κατέχει το 70% των πωλήσεων μανιταριών πλευρότους και το 80% πωλήσεων υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης είναι το γεγονός ότι έχει σχεδόν εκτοπίσει τις εισαγωγές στη χώρα της ποικιλίας πλευρότους, αναπτύσσοντας στρατηγικές ευθύ ανταγωνισμού με τους εισαγωγείς από την πρώτη στιγμή της εισόδου της στην αγορά. Έχοντας πλέον οικοδομήσει ένα ισχυρό όνομα στην αγορά μανιταριών και εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία και την επιστημονική γνώση των ιδιοκτητών της, η «Μανιτάρια Δίρφυς» πλέον πειραματίζεται και σταδιακά εισάγει νέα προϊόντα. Διευρύνει το εύρος των προϊόντων που προσφέρει, προσθέτοντας νέα, με βάση πάντα το μανιτάρι, το οποίο η ίδια παράγει και παρέχει ως α ύλη. Έτσι, ενώ τη βάση της παραγωγής και των 13

14 εσόδων της αποτελούν τα «Ολόφρεσκα Δίρφυς» και το υπόστρωμα καλλιέργειας μανιταριών, η επιχείρηση έχει εισάγει την συνεργατική στις περισσότερες περιπτώσεις παραγωγή και εμπορία αποξηραμένων μανιταριών, προϊόντων gourmet, καρυκευμάτων, φαρμακευτικών μανιταριών αλλά και ζυμαρικών, όλων υπό την επωνυμία «Μανιτάρια Δίρφυς» Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate Η επιχείρηση «ΑΣΤΑΡΤΗ Τζωρτζόπουλος Estate» εδρεύει και δραστηριοποιείται στο νησί των Κυθήρων με ιδρυτή τον Χάρη Τζωρτζόπουλο, γεωπόνο με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία. Ο ιδρυτής της δραστηριοποιόταν στη βιολογική γεωργία από το έτος 1992, αλλά αποφάσισε να στραφεί στην παραγωγή του τσιριγώτικου ελαιολάδου, παραδοσιακού προϊόντος της ιδιαίτερης πατρίδας του, ιδρύοντας και την εν λόγω επιχείρηση το έτος Η επιχείρηση ξεκίνησε με κύριο αντικείμενο την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας βιολογικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου, βασιζόμενη στην παραγωγή της οικογενειακής γης του ιδιοκτήτη, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προβολή της υψηλής ποιότητας ως συγκριτικού πλεονεκτήματος του προϊόντος του. Η περιορισμένη του παραγωγή μετατράπηκε σε πλεονέκτημα, καθώς η ποιότητα και η σπανιότητα ήταν δύο στοιχεία τα οποία ο επιχειρηματίας φρόντισε να υπογραμμίζει συστηματικά μέσω ενός πολύ προσεκτικού σχεδιασμού συσκευασίας και τυποποίησης του προϊόντος του, μέσω πωλήσεων σε μικρές ποσότητες επιτυγχάνοντας διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς ελαιολάδου. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, το «Astarti Exclusive» απέσπασε επανειληµµένως βραβεία ποιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ διατίθεται σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές (Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Δανία, Σουηδία, Καναδά). Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ποιότητας, κατά το διάστημα η επιχείρηση εγκατέστησε χημικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, εντός των εγκαταστάσεών της και εμφιαλωτήριο, καθετοποιώντας έτσι την παραγωγή της. Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για συνεχή βελτίωση κι ανάπτυξη εξαιτίας κυρίως της αύξησης του ανταγωνισμού στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η επιχείρηση επεδίωξε τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση συνεργάστηκε με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ποταμού Κυθήρων αλλά και ντόπιους βιοκαλλιεργητές που δεν μπορούν να τυποποιήσουν μόνοι τους την παραγωγή τους και παράλληλα με το δικό της πρωτόλαδο, το «Αστάρτη exclusive», πλέον παράγει και διαθέτει το «Αστάρτη blend». Το «Αστάρτη Βlend» έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να μεγαλώσει τον όγκο των πωλήσεων της, αφού η μικρή αρχικά, οικογενειακή παραγωγή δεν μπορούσε να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Σταδιακά δε, προσέθεσε στο εύρος των προϊόντων της τα βιολογικά πιστοποιημένα σαπούνια, με βασικό συστατικό το λάδι αλλά και παξιμάδια, ενώ ήδη σχεδιάζει την εισαγωγή δύο νέων προϊόντων. Η Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate εξελίχθηκε κατ αυτό τον τρόπο σε ατομική επιχείρηση με οικογενειακό χαρακτήρα και αντικείμενο την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία 14

15 βιολογικών και παραδοσιακών κυθηραϊκών προϊόντων και στόχο την επέκταση του εύρους των προσφερόμενων προϊόντων και του δικτύου των πωλήσεών της μέσω στρατηγικής εξωστρέφειας και συνεργασιών SPEIRON Lambda Το πιο εκπληκτικό ελαιόλαδο στον κόσμο The most stunning olive oil in the world Η επιχείρηση SPEIRON Lambda ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Γιώργο Κολλιόπουλο το έτος Όραμα του ιδρυτή της, ένθερμου υποστηρικτή του luxury marketing, ήταν η δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, προϊόντων που εμπεριέχουν πάθος, καινοτομία και λατρεία για την τελειότητα. Αρχικός σκοπός της εταιρείας ήταν η εξαγωγή ελαιολάδου στην Κίνα, αλλά πολύ σύντομα από την ίδρυσή της η SPEIRON Lambda στράφηκε και στον έλεγχο της μεταποίησης του ελαιολάδου. Σε συνέχεια μίας ενδελεχούς έρευνας των 10 κορυφαίων κρητικών ελαιοπαραγωγών, ο ιδιοκτήτης υπέγραψε συμφωνίες εξασφαλίζοντας από τον Σεπτέμβριο του έτους 2006 την προμήθεια κορυφαίας ποιότητας ελαιολάδου, σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούσε. Το λ/lambda είναι ένα ελαιόλαδο ιδιαιτέρων και σπάνιων προδιαγραφών: παράγεται υπό τις αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητάς του (σύντομη επεξεργασία μετά τη συγκομιδή, παραγωγή ψυχρής έκθλιψης, συγκομιδή και εμφιάλωση χωρίς μηχανικές μεθόδους, ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα), διαθέτει μοναδικό συνδυασμό οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, καταναλώνεται εντός τεσσάρων μηνών από το άνοιγμά του. Εξ ίσου ιδιαίτερες είναι και οι συσκευασίες στις οποίες διατίθεται: διατίθεται μόνο σε μικρές ποσότητες (500 ml το πολύ), σε ένα ιδιαίτερης αισθητικής μινιμαλιστικό μπουκάλι, ενώ προσφέρεται και σε συσκευασία δώρου, σε μία 100% χειροποίητη κασετίνα ιδιαίτερου σχεδιασμού. Το Μάρτιο του έτους 2007, τα πρώτα μπουκάλια λ/lambda ήταν διαθέσιμα. Μία σημαντική στρατηγική επιλογή μάρκετινγκ ήταν η αποφυγή του χαρακτηρισμού του λ/lambda ως βιολογικού ελαιολάδου (αν και είναι). Αντίθετα, το λ/lambda έγραψε τη δική του ιστορία, καθιερώνοντας μέσω του μοναδικού συνδυασμού των χαρακτηριστικών του μία νέα κατηγορία στην παγκόσμια κλίμακα κατηγοριοποίησης του ελαιολάδου, εκείνη του «ultra premium extra virgin olive oil». Ως αποτέλεσμα, η SPEIRON/Lamda έγινε η πρώτη επιχείρηση τροφίμων και ποτών πολυτελείας (luxury food and beverages) στην Ελλάδα και το λ/lambda ένα από τα ακριβότερα και πιο πολυτελή ελαιόλαδα παγκοσμίως. Ακολούθως του σχεδιασμού του προϊόντος, η SPEIRON Lambda ακολούθησε μία ακόμη καινοτόμο στρατηγική σε επίπεδο μάρκετινγκ και, συγκεκριμένα, προώθησης του προϊόντος. Με σκοπό να προωθήσει το προϊόν του σε ανθρώπους και αγορές που εκτιμούν τα premium τρόφιμα και έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν γι αυτά, ο ιδιοκτήτης της SPEIRON Lambda πραγματοποίησε επισταμένη έρευνα και κατήρτισε μία λίστα επαφών 15

16 κορυφαίων διεθνών προσωπικοτήτων (μεγιστάνες των media, δημιουργούς μόδας, διάσημους επιχειρηματίες αλλά και jet setters) και των 50 κορυφαίων εστιατορίων του πλανήτη. Στις επαφές της λίστας αυτής απέστειλε προσωπικά ένα δείγμα (launching box) σε συσκευασία δώρου, με στόχο να προκαλέσει τη διάδοση του προϊόντος του μέσω word of mouth. Η στρατηγική αυτή ευοδώθηκε, καθώς κάποιοι από αυτούς τους διαμορφωτές γνώμης ανταποκρίθηκαν θετικά χρησιμοποιώντας και διαδίδοντας το λ/lambda. Ακολουθώντας στρατηγικές προώθησης below the line, σταδιακά η SPEIRON Lambda κατέκτησε τη θέση που επεδίωκε, με την τοποθέτηση του λ/lambda στο ράφι με τα τρόφιμα πολυτελείας, του περίφημου εμπορικού κέντρου Harrods στο Λονδίνο. Το έτος 2008 το λ/lambda βραβεύτηκε με το Silver World Medal στα New York Festival Awards, ενώ πολυάριθμες αναφορές και θετικές κριτικές έχουν γίνει από διεθνή έντυπα και κορυφαίους σεφ. Ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική του luxury marketing και του αποκλειστικού προϊόντος, η SPEIRON Lambda εισήγε μία ακόμη καινοτομία, δημιουργώντας το πρώτο προσωποποιημένο προϊόν ελαιολάδου, προσφέροντας μία αποκλειστική εμπειρία στα επιλεγμένα μέλη της υπηρεσίας αυτής. Το τελευταίο της προϊόν είναι το λ/lambda bespoke, μίας πολυτελής χειροποίητη κασετίνα από εξαιρετικής ποιότητας λακαρισμένο ξύλο, μοναδικό αριθμό της περιορισμένης έκδοσης και υπογραφή του πελάτη τυπωμένα στο μπουκάλι και δυο[2 ]πλάκες λευκόχρυσου, η μία με το όνομα του πελάτη εγγεγραμμένο πάνω της. Το έτος 2012 Lambda ελαιόλαδο πωλείται πλέον εκτός από την Αγγλία, σε συγκεκριμένα υπερπολυτελή ξενοδοχεία και deli-shop στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, ενώ από τον Μάιο του έτους 2011 υπεγράφη με το Harrods σχετικό συμβόλαιο direct vendor (απευθείας προμηθευτή) και για τα επόμενα προϊόντα που η SPEIRON Lambda ήδη σχεδιάζει. 16

17 5. Ευρήματα και Συζήτηση Αποτελεσμάτων 5.1 Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Κατεύθυνσης της Ανάπτυξης Στρατηγικά μονοπάτια μελετών περίπτωσης Fereikos Helix Η Fereikos Helix είναι μία «γεννημένη διεθνής» επιχείρηση, η οποία εξ αρχής εντόπισε μία διεθνή στενή αγορά (international global niche), υποεξυπηρετούμενη και με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, και εστίασε σε αυτή. Απέκτησε τεχνογνωσία παραγωγής και διασφάλισε την αγορά της παραγωγής της μέσω της πραγματοποίησης μίας προνομιακής συμφωνίας, ενώ ανέπτυξε την παραγωγική της δυναμικότητα μέσω του μοντέλου της συμβολαιακής καλλιέργειας, που αποτελούσε και κοινή πρακτική στον τομέα της. Όταν σταθεροποίησε την παραγωγική της ικανότητα και απέκτησε καλύτερη γνώση των διεθνών αγορών του προϊόντος της, πέρασε στην επόμενη φάση υλοποιώντας στρατηγική ανάπτυξης διεθνούς αγοράς, όπου πλέον διέθεσε το προϊόν της σε νέους πελάτες, πέρα από την αρχική της στρατηγική συνεργασία, απευθυνόμενη σε ευρωπαϊκές αγορές σε επίπεδο business to business και επιλεκτικά σε επίπεδο business to consumer. Η απόφαση αυτή της έδωσε τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής και των πωλήσεών της, καλύτερη γνώση της κατάστασης και των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς αλλά και δυνατότητες καλύτερης αξιολόγησης νέων στρατηγικών της αποφάσεων. Έχοντας αναπτύξει αυτό το «κεφάλαιο» η Fereikos Helix έλαβε δύο ακόμη σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις ανάπτυξης: α) πραγματοποίησε ανάπτυξη προϊόντος επεκτείνοντας το εύρος των προϊόντων που προσέφερε στις διεθνείς αγορές (προσφέροντας συσκευασίες με διαφορετικές 17

18 ποσότητες αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα) αλλά και β) συσχετισμένη διαφοροποίηση, εισάγοντας τα υπάρχοντα αλλά και νέα προϊοντα στην ελληνική αγορά καθώς, εισήγε, με τη νέα επιχείρηση που ίδρυσε, τη Fereikos Gefseis, και τα προ-μαγειρεμένα σαλιγκάρια, απευθυνόμενη σε εταιρικούς πελάτες αλλά και σε πελάτες λιανικής. Παρατηρούμε ακόμη ότι η «Fereikos Helix» διατηρεί τη διεθνή της προοπτική σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και εισέρχεται στην ελληνική αγορά όταν έχει εδραιωθεί στη διεθνή αγορά, τολμώντας να εισάγει ένα εντελώς νέο προϊόν με σκοπό να αναπτύξει την ελληνική αγορά βρώσης σαλιγκαριού και να αποκτήσει ηγετική θέση σε αυτή. Αναφορικά με τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης σχετικά με την καινοτομία, παρατηρούμε ότι η «Fereikos Helix» υιοθέτησε το διακριτικό της όνομα από την αρχή της λειτουργίας της, πριν καν ακόμη αναπτύξει το δίκτυο των συνεργατών της. Το όνομα αυτό τη διέκρινε για την ποιότητα των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές στις οποίες επεκτάθηκε, ενώ σηματοδότησε και την είσοδό της στην ελληνική αγορά, αποτελώντας τη βάση για το όνομα της νέας θυγατρικής που δημιούργησε για το σκοπό αυτό Μανιτάρια Δίρφυς Η επιχείρηση «Μανιτάρια Δίρφυς» ξεκίνησε την πορεία της επενδύοντας σε μία εγχώρια στενή αγορά (domestic niche) την αγορά υποστρώματος για την καλλιέργεια μανιταριών την οποία γνώριζε πολύ καλά και διατήρησε τον προσανατολισμό της στην ελληνική αγορά σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Στο πρώτο αυτό στάδιο ανέπτυξε ένα δίκτυο συνεργατών στους οποίους παρείχε συμβουλευτική και υποστήριξη στην πραγματοποίηση των αγροτικών εργασιών της καλλιέργειας μανιταριών, α ύλη ανώτατης ποιότητας για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και υποστήριξη στη διάθεση αυτών στην αγορά βάσει της σχετικής τεχνογνωσίας που διέθετε. Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ισχυροποίησης της θέσης της στην αγορά μανιταριών αλλά και διαβλέποντας τις δυνατότητες ανάπτυξής της, προέβη σε συσχετισμένη διαφοροποίηση πραγματοποιώντας καθετοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας εισερχόμενη και στην αγορά παραγωγής μανιταριών. Μάλιστα προχώρησε σε διαφοροποίηση προϊόντος με την έναρξη παραγωγής μανιταριών λεντινούλα (shii-take) και στη συνέχεια μανιταριών πλευρότους. Η απόφαση αυτή οδήγησε σε ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης και στις δύο αγορές όπου δραστηριοποιόταν (παραγωγής υποστρώματος καλλιέργειας μανιταριών και καλλιέργειας μανιταριών πλευρότους). Ταυτόχρονα, η «Μανιτάρια Δίρφυς» ανέπτυξε την παραγωγική της δυναμικότητα, διευρύνοντας το δίκτυο των παραγωγών συνεργατών της και συνεχίζοντας την παροχή υποστήριξης στην παραγωγή, διάθεση και πώληση των μανιταριών πλευρότους όλου του δικτύου. Στη φάση αυτή εισήγε και τη διακριτική της επωνυμία, «Μανιτάρια Δίρφυς», η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε την «ομπρέλα» για την εγγύηση της ποιότητας όλων των προϊόντων του δικτύου που πλέον εισάγονταν υπό αυτή. Ταυτόχροντα, προωθώντας τις πωλήσεις της μέσα από τα κατάλληλα κανάλια διάθεσης, ανέπτυξε την αγορά μανιταριών πλευρότους αυξάνοντας 18

19 σταδιακά την αναγνωρισιμότητα και τη ζήτησή τους. Ως αποτέλεσμα η επιχείρηση κατέκτησε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά μανιταριών πλευρότους αλλά και σημαντική θέση στη συνολική αγορά μανιταριών στην Ελλάδα. Η επιχείρηση συνέχισε να αναπτύσσει δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, αναζητώντας νέους τρόπους βελτίωσης της υπάρχουσας παραγωγής, δοκιμάζοντας νέες αγορές, όπως εκείνη των άγριων μανιταριών, συνεργαζόμενη με ερευνητικούς φορείς αλλά και αναζητώντας νέους συνεργάτες για την παραγωγή νέων προϊόντων με βάση το μανιτάρι και ισχυροποίησε τις συνεργασίες της με παραγωγούς αλλά και άλλους παίκτες στην αλυσίδα αξίας για την ενίσχυση του μάρκετινγκ και της διάθεσης των προϊόντων της. Η δραστηριότητα αυτή αντανακλά τη στρατηγική της συσχετισμένης διαφοροποίησης σε επίπεδο αγορών και προϊόντων, καθώς η επιχείρηση πλέον εισήλθε και σε άλλες αγορές με διαφοροποιημένα προϊόντα, όπως μανιτάρια για φαρμακευτική χρήση, μανιτάρια γκουρμέ, ζυμαρικά με βάση τα μανιτάρια κ.α., πάντα υπό την αναγνωρισμένη διακριτική της επωνυμία. Αναφορικά με τη στρατηγική διεθνοποίησης, η «Μανιτάρια Δίρφυς» είχε εξ αρχής σαφή προσανατολισμό στην ελληνική αγορά, τόσο με το αρχικό της προϊόν 1 όσο και με τα νέα τα οποία εισήγαγε στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξής της. Η στρατηγική της επιχείρησης σε αυτό τον τομέα παρέμεινε σταθερά προσανατολισμένη στην ελληνική αγορά ως το τέλος της παρούσας μελέτης, παρά το γεγονός ότι μέρος των πωλήσεων των νέων διαφοροποιημένων προϊόντων της (μανιτάρια γκουρμέ και άλλα προϊόντα) απευθύνεται στη διεθνή αγορά και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των προϊόντων, τον οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα οι αγορές του εξωτερικού. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι παρ ότι η «Μανιτάρια Δίρφυς» δεν επεκτάθηκε σε διεθνείς αγορές, έχει επιτύχει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού. Η επιχείρηση αυτή έχει κατακτήσει ηγετική θέση στις αγορές των δύο κύριων προϊόντων της, εκτοπίζοντας διεθνείς ανταγωνιστές της και υποκαθιστώντας πρακτικά τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα αλλά και κερδίζοντας έδαφος από διεθνείς ανταγωνιστές στην ελληνική αγορά μανιταριών όλων των τύπων Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate Η «Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate» εστίασε στη διεθνή στενή αγορά (global niche) του επωνύμου, υψηλής ποιότητας βιολογικού ελαιολάδου, δίνοντας έμφαση εξ αρχής στη δόμηση του brand της. H «Αστάρτη» μετέτρεψε τον περιορισμό της μικρής της παραγωγής σε πλεονέκτημα, ονομάζοντας το πρώτο της προϊόν «Αστάρτη exclusive» και επενδύοντας στην ιδιαίτερη συσκευασία, στη σπανιότητα και στην υψηλή του ποιότητα. Στη βάση αυτή υιοθέτησε στρατηγική ανάπτυξης διεθνών αγορών επιτυγχάνοντας πωλήσεις σε Ευρώπη και Αμερική. Βασιζόμενη στην τεχνογνωσία που διέθετε και πραγματοποιώντας εντατικές 1 περιορισμένο ποσοστό του οποίου διατίθεται στο εξωτερικό 19

20 ενέργειες προώθησης των επωνύμων προϊόντων της στη διεθνή αγορά, διακρίθηκε σε διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου πετυχαίνοντας έτσι πιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος της αλλά και αναγνωρισιμότητα. Η διεθνής αυτή αναγνώριση έδωσε νέα ώθηση στην εταιρεία, η οποία διαπιστώνοντας την αύξηση της ζήτησης του προϊόντος της πλέον καθετοποίησε την παραγωγή της και προχώρησε σε συνεργασίες για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, πραγματοποιώντας ανάπτυξη προϊόντος, εισάγοντας ένα ακόμη προϊόν υπό την επωνυμία της, το «Astarti Blend», ως αποτέλεσμα των συνεργασιών αυτών. Στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της η επιχείρηση, έχοντας πλέον εγκαταστήσει σταθερή παραγωγή και πωλήσεις, διηύρυνε τον κύκλο των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας στους σκοπούς της την προώθηση, παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών και παραδοσιακών κυθηραϊκών προϊόντων, υλοποιώντας στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης με την εισαγωγή δύο νέων προϊόντων: των βιολογικών πιστοποιημένων σαπουνιών και των βιολογικών παξιμαδιών, πάντα υπό τη «δυνατή» και αναγνωρίσιμη επωνυμίας της SPEIRON Lambda Η SPEIRON Lambda είναι επίσης μία «γεννημένη διεθνής» επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε στοχεύοντας να τοποθετηθεί σε μία στενή διεθνή αγορά και μάλιστα να την εξελίξει. Προς αυτή την κατεύθυνση επέλεξε τη στρατηγική τοποθέτηση στη διεθνή στενή αγορά (global niche) υψηλής ποιότητας πολυτελών τροφίμων και συγκεκριμένα, του ελαιολάδου. Σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της αποτέλεσε η έρευνα, ο προσδιορισμός και η διασφάλιση των μοναδικών χαρακτηριστικών που θα έπρεπε να έχει το προϊόν. Προς αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση εξασφάλισε συμφωνίες με παραγωγούς ελαιολάδου που μπορούσαν να προσφέρουν τις αναζητούμενες προδιαγραφές, ενώ πέτυχε το χαρακτηρισμό του προϊόντος της ως «ultra premium extra virgin olive oil», δημιουργώντας μία νέα κατηγορία στη διεθνή κατάταξη ποιοτικών ποικιλιών ελαιόλαδου, στην οποία το λ/lambda ήταν ο μοναδικός ένοικος. Η SPEIRON Lambda ολοκλήρωσε την πρόταση αξίας του ποιοτικού της προϊόντος επενδύοντας στην επωνυμία, στο λογότυπο, στη συσκευασία και στην επικοινωνία του, τονίζοντας τη μοναδικότητα και τη σπανιότητά του και προωθώντας το ως αγαθό πολυτελείας σε λίγες, επιλεγμένες αγορές και μέσω επιλεγμένων καναλιών διανομής. Επενδύοντας στην υλοποίηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών και στην επίτευξη διακρίσεων στον τομέα της, η SPEIRON Lambda πέτυχε την ανάπτυξη διεθνών αγορών, τοποθετώντας το λ/lambda στις προθήκες των πλέον πολυτελών καταστημάτων σε Ευρώπη και Ασία αλλά πραγματοποιώντας και πωλήσεις business to consumer. Με βάση την επιτυχία του βασικού της προϊόντος, η SPEIRON Lambda προχωρά με στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος, εισάγοντας ένα νέο προϊόν: το λ/lambda bespoke, ένα άκρως πολυτελές προϊόν προσωποιημένης εμπειρίας ελαιολάδου. 20

21 Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της «SPEIRON/Lambda» το branding αποτελεί καίρια στρατηγική για όλες τις δραστηριότητες. Η επιχείρηση ακολουθεί με προσήλωση μία στρατηγική για ανάπτυξη προϊόντων πολυτελείας, διατηρώντας σταθερά το διεθνή της προσανατολισμό. Δεδομένης της επιτυχίας του λ/lambda, η «SPEIRON» ήδη σχεδιάζει την εισαγωγή νέων προϊόντων στην προσφορά της εταιρείας υπό την ίδια επωνυμία. 5.2 Ανάλυση Ευρημάτων Βάσει Τρόπου Ανάπτυξης Όλες οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις επέλεξαν υβριδικούς τρόπους ανάπτυξης καθ όλη την πορεία τους, πραγματοποιώντας επιλεκτικά συνεργασίες ή στρατηγικές συμμαχίες σε ορισμένους τομείς των δραστηριοτήτων τους και αναπτύσσοντας μόνες τους κάποιους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με κάθε επιχείρηση ξεχωριστά παρατηρούμε ότι: Η «Fereikos Helix» σύναψε στρατηγική συνεργασία πριν ακόμη ξεκινήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, διασφαλίζοντας τεχνογνωσία και υποστήριξη αλλά και απορρόφηση του συνόλου της παραγωγής της σε ικανοποιητική τιμή. Στη συνέχεια ξεκίνησε την παραγωγή της αρχικά με οργανική ανάπτυξη και πολύ σύντομα προχώρησε σε συνεργασίες αναπαράγοντας το καθιερωμένο μοντέλο του τομέα της (αυτό της συμβολαιακής καλλιέργειας), επιλογή που της έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Η επιχείρηση απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις προδιαγραφής του προϊόντος, συστηματικής επίβλεψης των λειτουργιών και επιμέλειας διασφάλισης ποιότητας αλλά και της προώθησης των πωλήσεων, οι οποίες υποστηρίχθηκαν εντατικά και αποκλειστικά από τις ιδρύτριες. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση πραγματοποίησε μικρότερες συνεργασίες για να υποστηρίξει τις εξαγωγές της, ενώ η είσοδός της στην ελληνική αγορά στηρίχθηκε σε οργανική ανάπτυξη αναφορικά με την παραγωγική διαδικασία αλλά και σε συνεργασίες για το σχεδιασμό και την προβολή των νέων της προϊόντων. Η «Μανιτάρια Δίρφυς» ξεκίνησε την πορεία της με οργανική ανάπτυξη αλλά προχώρησε σε συνεργασίες (βάσει του συστήματος δορυφόρων που αποτελούσε κοινή πρακτική στον τομέα της στο εξωτερικό) όταν εισήλθε στην στενή αγορά που θα της απέδιδε πραγματική αξία, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα και να αποκτήσει την ηγετική θέση στην οποία στόχευε. Οι ιδρυτές εστίασαν στην ποιότητα και στον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών και υποστήριξαν προσωπικά την ανάπτυξη του brand της εταιρείας βάσει αυτών. Η προώθηση στα κανάλια διανομής του κυρίου προϊόντος της (των φρέσκων μανιταριών) πραγματοποιήθηκε μέσω στρατηγικής συνεργασίας, ενώ των υπολοίπων (υποστρώματος καλλιέργειας αλλά και νέων προϊόντων) μέσω ενεργειών των ιδρυτών της επιχείρησης (οργανική ανάπτυξη). Η επιχείρηση πραγματοποίησε την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω συνεργασιών. Η «Αστάρτη Τζωρτζόπουλος Estate» ξεκίνησε την πορεία της με οργανική ανάπτυξη αλλά προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για την αύξηση της παραγωγικής της 21

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας Όταν ο σεβασµός στις παραδόσεις και η εµπειρία που δηµιουργείται από την πολύχρονη επιµονή ορισµένων ανθρώπων στο «έργο» τους συνδυάζεται µε τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και υψηλής αισθητικής το αποτέλεσµαδενµπορεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου

Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Συσκευασία και εξαγωγές: Περίπτωση του ελληνικού ελαιολάδου Ημερίδα: «Συσκευασία - ετικέτα οίνου και ελαιολάδου: Η συμβολή τους στην επιτυχία» Καραβασίλης Δημήτρης Αθήνα Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

Εταιρικό Προφίλ. Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Εταιρικό Προφίλ Πρόκειται για ένα επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2012 "Messolongi Fields are located in the Greek Aetolia-

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Άξιον Αγροτική. Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο

Άξιον Αγροτική. Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Άξιον Αγροτική Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Γνωρίζουμε το χθες Καινοτομούμε σήμερα Οργανώνουμε το αύριο Στην Άξιον Αγροτική, μια εταιρεία παροχής συμβουλών στον αγροτοδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση

To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση To 1 ο Κλιματικά Ουδέτερο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο στον κόσμο και η Οικολογική Σήμανση ποια είναι η GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1995 προκειμένου να καλύψει το κενό που υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

3000 B.C. Organic Extra Virgin Olive Oil

3000 B.C. Organic Extra Virgin Olive Oil Το Κτήµα Κοτσώνη βρίσκεται στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην περιφέρεια των Αρχαίων Μυκηνών και του Άργους. Μια λοφώδης περιοχή που από την αρχαιότητα φηµίζεται για το φυσικό της κάλλος αλλά και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική φαρμακευτική αγορά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 1 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΞΕΠΗΔΗΣΕ Η GAEA, ΜΑΝΑ ΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ 2 GAEA ΙΣΧΥΡΟ ΟΡΑΜΑ Ίδρυση:1995 Αφορμή: Έλλειψη ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές Στόχος και όραμα της να αποτελέσει την Κορυφαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1625/24/11/2005, ορίστηκε το 2006 ως Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς και συγκροτήθηκε Επιτροπή προετοιμασίας των δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης

Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης Παράγοντες για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στοδήμορεθύμνης από τον Βαγγέλη Καπετανάκη, Γεωπόνο, Καθηγητή στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Οι κύριοι παράγοντες ( με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2005 Αντιπροσωπεία με Heinz, Lotus, και συμφωνία Διανομής με το τοπικό brand Star Kist.

2005 Αντιπροσωπεία με Heinz, Lotus, και συμφωνία Διανομής με το τοπικό brand Star Kist. Diplomat Group Ιστορικό: Η Diplomat ήταν Οικογενειακή Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1963. Ξεκίνησε την πορεία της στο Ισραήλ με Κατασκευές & Εξαγωγές και κατάφερε να γίνει πρωτοπόρος στον χώρο των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Franchise Concept Book

Franchise Concept Book Franchise Concept Book Παράγουμε σπιτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας αγνά και φρέσκα υλικά μετά από συνεχή έρευνα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα ποιοτικότερα παγωτά και παγωμένα γιαούρτια.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR

ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR ETHOS EVENTS 2015 CALENDAR Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΤΟΠΟΣ 1 MOBILITY FORUM & APPS AWARDS 2 Απριλίου 2 HR COMMUNITY CONFERENCE & AWARDS 14 Μαΐου 3 OTCs & COSMETICS CONFERENCE 4 HOSPITALITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. CaseStudies. Case Studies

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. CaseStudies. Case Studies CaseStudies Corallia Clusters Initiative http://www.corallia.org/el.html «Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών» Όραμα: «να ξεπεράσουμε το σκόπελο μιας κουτσομπολίστικης χώρας που

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής:

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής: Καρδίτσα 21-11-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ!

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ! Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ; ΌΧΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ! ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΖΕΥΣ 1993 ΚΡΙΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΖΕΥΣ ΤΟ 1993 ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε Η ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΖΕΥΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΔΙΑΚΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΥΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση

καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση καταγραφή τεκμηρίωση πιστοποίηση ιχνηλάτηση cert in-progress ltd Πατρ. Γρηγορίου Ε 24 - Έδεσσα - Τ.Κ. 58200. Eπικοινωνία: Τηλ.+30.23810.25689 URL: http://www.yourpoint.gr email:info@yourpoint.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Η συνέχεια. Πωλήσεις

Ιστορικό. Η συνέχεια. Πωλήσεις Ιστορικό Το 1981 ο Λευτέρης Κιτάντζης, γεωπόνος τρίτης γενιάς, δημιουργεί μια επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής και εξαγωγής φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αυτή η επιτυχία τον ενθαρρύνει να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Αγροδιατροφή. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Αγροδιατροφή. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Αγροδιατροφή Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό προφίλ Ο δεκάλογος των αξιών μας: Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους τομείς:

εταιρικό προφίλ Ο δεκάλογος των αξιών μας: Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δραστηριοποιείται στους τομείς: εταιρικό προφίλ Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 και είναι εξειδικευμένη αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα των ελαιοκομικών προϊόντων Ο δεκάλογος των αξιών μας: Εξιδείκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα