AΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics)"

Transcript

1 AΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Logistics) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 2010

2 Αφιερώνεται σε όλους όσους βοήθησαν στην εκπόνηση της πτυχιακής µου εργασίας - 1 -

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για όσους από εσάς ξεκινήσατε να διαβάζεται την παρούσα πτυχιακή εργασία θεωρώ πως είναι προσωπική µου ανάγκη να ευχαριστήσω όσους µε βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτού του κατορθώµατος, την συγγραφή της πτυχιακής µου εργασίας. Για την αποπεράτωσή της θυσιάστηκε πολύτιµος προσωπικός χρόνος ο οποίος συµπληρώθηκε µε απεριόριστες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες. Ολοκληρώνοντας τις εξετάσεις του εαρινού εξαµήνου είχα πλέον µπει στην διαδικασία της εύρεσης θέσεως για πρακτική άσκηση και της επιλογής θέµατος για την πτυχιακή µου εργασία. Ένα από τα θέµατα που είχα επιλέξει ήταν αυτό της σχεδίασης και εφαρµογής του ISO 9001:2000 σε µια επιχείρηση / οργανισµό µε υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παναγιώτη Τσαρούχα. Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να τον ευχαριστήσω βαθύτατα για την υποµονή και τον προσωπικό χρόνο που µου διέθεσε ώστε να µου εµφυσήσει τις γνώσεις του και τις προσωπικές του εµπειρίες σε ένα ζήτηµα που τόσο πολύ αγαπάει, τα Συστήµατα Ποιότητας. Στο πρώτο στάδιο της πτυχιακής µου εργασίας συνάντησα κάποιες δυσκολίες µε την επιχείρηση που ασκούσα την πρακτική µου άσκηση σχετικά µε το θέµα της παρούσας πτυχιακής. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον επόπτη καθηγητή µου προτάθηκε να ασχοληθώ µε το ίδιο θέµα αλλά αυτή τη φορά θα έµπαινε και µια διαφορετική νότα στην πτυχιακή. Το θέµα θα άλλαζε στο ελάχιστο ώστε να συνδέεται µε το ISO 14001:2004 και το νέο πρότυπο του ΕΛΟΤ, το ΕΝ ISO 9001:2008. Έτσι λοιπόν το καινούργιο θέµα µε γενικό τίτλο «Αξιολόγηση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας σε µια επιχείρηση / οργανισµό» άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Στην δεύτερη επιχείρηση που απευθύνθηκα, την, µου έδωσαν ότι πολύτιµο µπορούσαν για τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω µέσα από τα βάθη της ψυχής µου τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Σπύρο Γαλόπουλο και την αξιαγάπητη σύζυγό του, την κα. Άννα Λασκαρέλη που σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για εµένα, µου µετέδωσαν τόσο σηµαντικές πληροφορίες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κα. Μαρία Οργάντζη, υπεύθυνη του τµήµατος διαχείρισης ποιότητας στην ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για τον πολύτιµο χρόνο που µου διέθεσε, κατά την διάρκεια της επίσκεψης µου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, για την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, την προσωπική συζήτηση για την επιχείρηση και τα συστήµατα ποιότητας και την προµήθεια υλικού για το ISO 9001:

4 Όσον αφορά την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων θα ήθελα να εκφράσω την αµέριστη εκτίµηση µου στην κα. Μαρία Σκούφα που βοήθησε τα µέγιστα ώστε να βρεθούν επιχειρήσεις οι οποίες έπρεπε να ανταποκριθούν στα ερωτηµατολόγια για τα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004. Επιπλέον εκτιµώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους υπευθύνους των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν µε περισσή χαρά, ευγένεια και καλοσύνη στα ερωτηµατολόγια που τους είχα στείλει εν µέσω καλοκαιριού. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπευθύνους του ΕΛΟΤ για την ενηµέρωση πάνω στα πρότυπα ποιότητας. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της οικογένειας µου και ιδιαίτερα την µητέρα µου που µε τόσο υποµονή, επιµονή και µε έναν ιδιαίτερο τρόπο συνέβαλε στην ολοκλήρωση της όλης µου προσπάθειας το τελευταίο διάστηµα

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας θεωρούνται τα βασικότερα για την λειτουργία τους στις επιχειρήσεις και αποτελούν την απαρχή για την εγκατάστασή τους σε αυτές. Ως πεδίο ερευνητικής µελέτης επιλέχθηκε η επιχείρηση ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. που εδρεύει στον Νοµό Ροδόπης. Οι κύριοι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να αποδείξει στο έπακρον την λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στην και την ικανότητα της επιχείρησης να αξιολογήσει και να εφαρµόσει το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 προκειµένου να τις δώσει µεγαλύτερες ευκαιρίες και το πλεόνασµα να ανταποκριθεί καλύτερα µέσα από τον κλάδο της. Τα κύρια ερωτήµατα που προκύπτουν είναι αν η επιχείρηση ως παραγωγική µονάδα µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των Συστηµάτων Ποιότητας και αν έχει την δυνατότητα της αξιολόγησης βασικών θεµάτων όπως είναι η διαχείριση των πελατών. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση ερωτηµατολογίων και στην διεξαγωγή συνεντεύξεων στις εγκαταστάσεις της και του ΕΛΟΤ Α.Ε. Η δευτερογενής έρευνα καλύπτει την θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος µε την χρήση επιστηµονικών συγγραµµάτων από Έλληνες και Ξένους συγγραφείς και το διαδίκτυο. Τα κύρια αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προέκυψαν, απέδειξαν ότι για να υπάρξει µία πετυχηµένη αξιολόγηση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις όχι µόνο στην επιχείρηση που εξετάζουµε, την, αλλά και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του δείγµατος µας. Παρατηρείται µια σωστή εφαρµογή των διαδικασιών του ISO 9001:2008 και µια προσπάθεια σχεδιασµού του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Η βασική συνεισφορά της έρευνας είναι ότι εστιάζεται στο γεγονός δίνοντας αξία στις δραστηριότητες της διοίκησης της κάθε επιχείρησης που το ζητάει, βελτιώνοντας διαρκώς την απόδοση µέσω της επικέντρωσης των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζουν, στις βασικές διεργασίες της επιχείρησης ή του οργανισµού και παράλληλα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών που αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο αξιολογούνται αυτά τα συστήµατα

6 Οι βασικότεροι περιορισµοί είναι ότι ορισµένες από τις λειτουργίες των δύο προτύπων δεν έχουν την δυνατότητα να εφαρµοστούν λόγω της φύσης της Επιπλέον είναι η αδυναµία ύπαρξης βιβλιογραφικών αναφορών και διαδικτυακών πληροφοριών για το ISO 9001:2008 και η αδυναµία εύρεσης µεγάλου δείγµατος επιχειρήσεων που εφαρµόζουν ή έχουν γνώσεις για το ISO 14001:2004. Λέξεις κλειδιά: Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας, Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, απαιτήσεις, εσωτερική επιθεώρηση, µη συµµόρφωση, υπεργολάβος Key Words: benchmarking, International Organization for Standardization, quality management systems, environment, Environmental Management Systems - 5 -

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αφιέρωση... Σελ.1 Ευχαριστίες... Σελ.2 Περίληψη Λέξεις κλειδιά... Σελ.4 Πίνακας περιεχοµένων... Σελ.6 Κατάλογος πινάκων... Σελ.14 Κατάλογος σχηµάτων... Σελ.16 Κατάλογος οργανογραµµάτων... Σελ.17 Κατάλογος διαγραµµάτων... Σελ.18 Εισαγωγή... Σελ

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 1.1 Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ Πεδίο Εφαρµογής... Σελ Μοντέλου Συνεχούς Βελτίωσης... Σελ Ιστορική Αναδροµή των Προτύπων Ποιότητας ISO... Σελ Το Πρότυπο του ISO 9001: Σελ Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του ISO 9001: Σελ Τα Οφέλη του ISO 9001: Σελ Εφαρµογή του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008 στην ERGOBETON Α.Τ.Ε.Β.Ε.Θ.... Σελ Γενικά... Σελ ιεργασιακή Προσέγγιση... Σελ Απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ Γενικές Απαιτήσεις... Σελ Απαιτήσεις για την Τεκµηρίωση... Σελ Γενικά... Σελ Έλεγχος Εγγράφων... Σελ Έλεγχος Αρχείων... Σελ Αρχεία Ποιότητας... Σελ Σχεδίαση... Σελ Σχεδίαση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ Ανασκόπηση από την ιοίκηση... Σελ Γενικά... Σελ Εισερχόµενα στην Ανασκόπηση... Σελ Εξερχόµενα από την Ανασκόπηση... Σελ ιαχείριση Πόρων... Σελ ιάθεση Πόρων... Σελ Ανθρώπινοι Πόροι... Σελ Γενικά... Σελ Επαγγελµατική Επάρκεια, Κατάρτιση και Εκπαίδευση... Σελ

9 1.11 Υλοποίηση του Προϊόντος... Σελ Σχεδίαση της Υλοποίησης του Προϊόντος... Σελ Σκυρόδεµα... Σελ Τσιµεντοπροϊόντα... Σελ Τεχνικά Έργα... Σελ ιεργασίες που Σχετίζονται µε τους Πελάτες... Σελ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη... Σελ Αγορές... Σελ Ανασκόπηση και Έγκριση Προσφορών και Συµβάσεων... Σελ Αξιολόγηση και Έγκριση Προµηθευτών και Υπεργολάβων... Σελ Παραγωγή και Παροχή Υπηρεσιών... Σελ Έλεγχος Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών... Σελ Επικύρωση ιεργασιών Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών... Σελ Απόδοση Ταυτότητας και Ιχνηλασιµότητας... Σελ Ιδιοκτησία του Πελάτη... Σελ ιατήρηση του Προϊόντος... Σελ Έλεγχος των Συσκευών Παρακολούθησης και Μέτρησης... Σελ Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση... Σελ Γενικά... Σελ Παρακολούθηση και Μέτρηση... Σελ Εσωτερική Επιθεώρηση... Σελ Παρακολούθηση και Μέτρηση του Προϊόντος... Σελ Έλεγχος Μη Συµµορφούµενου Προϊόντος... Σελ Ανάλυση εδοµένων... Σελ Βελτίωση... Σελ ιαρκής Βελτίωση... Σελ ιορθωτικές Ενέργειες Προληπτικές Ενέργειες... Σελ ISO 14001:2004 Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης... Σελ

10 Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί... Σελ Κίνητρα και Οφέλη για την Εφαρµογή ενός Σ.Π.... Σελ Απαιτήσεις ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης... Σελ Περιβαλλοντική Πολιτική... Σελ Εφαρµογή και Λειτουργία... Σελ ιάθεση Πόρων... Σελ Επαγγελµατική Επάρκεια, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση... Σελ Έλεγχος Εγγράφων... Σελ Έλεγχος... Σελ Παρακολούθηση και Μέτρηση... Σελ Μη Συµµόρφωση, ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες... Σελ Έλεγχος Αρχείων... Σελ Εσωτερική Επιθεώρηση... Σελ Ανασκόπηση από την ιοίκηση... Σελ Στόχοι και Υποθέσεις... Σελ.52 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1 Ερευνητική Μεθοδολογία... Σελ Βιβλιογραφική Επισκόπηση... Σελ Ερευνητική Υπόθεση... Σελ Ερευνητικό Πεδίο Επιλογή Επιχείρησης... Σελ Προφίλ Εταιρείας... Σελ Προϊόντα και Υπηρεσίες... Σελ Οργανογράµµατα... Σελ Οργανόγραµµα... Σελ Οργανόγραµµα Σκυρόδεµα... Σελ Οργανόγραµµα - 9 -

11 Τσιµεντοπροϊόντα... Σελ Οργανόγραµµα Τεχνικά Έργα... Σελ Εξεταζόµενα Πεδία... Σελ ευτερογενής Έρευνα... Σελ Μελέτη Επίσηµων Εγγράφων... Σελ Βιβλία, Επιστηµονικά Περιοδικά, Έντυπα, Εφηµερίδες... Σελ ιαδικτυακές Επιστηµονικές Πηγές... Σελ Πρωτογενής Έρευνα... Σελ Ερευνητικό Υλικό Μέσα Συλλογής εδοµένων... Σελ Ερωτηµατολόγια... Σελ Συνεντεύξεις... Σελ Συµµετέχοντες στην Έρευνα... Σελ Αποδέκτες Ερωτηµατολογίων... Σελ Συνεντευξιαζόµενοι... Σελ Ερευνητική ιαδικασία... Σελ Ερωτηµατολόγια... Σελ Συνεντεύξεις... Σελ Περιγραφή Μεθόδων Στατιστικής Ανάλυσης... Σελ Ποιοτικές Μέθοδοι... Σελ Ποσοτικές Μέθοδοι... Σελ.66 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.1 Ορισµός Benchmarking... Σελ Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργιών ISO στις Επιχειρήσεις Συγκριτικοί πίνακες... Σελ Εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας... Σελ Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: Σελ ιαδικασίες Μέτρησης, Ανάλυσης και Βελτίωσης... Σελ Σχέσεις Επιχειρήσεων Πελατών... Σελ

12 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις... Σελ Τµήµα ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ ιεργασίες Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ Προϊόντα και Υπηρεσίες... Σελ Ανάλυση εδοµένων... Σελ Βελτίωση του Συστήµατος Ποιότητας... Σελ ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες... Σελ Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO 14001: Σελ Εφαρµογή ISO 14001: Σελ Σχέση ISO 14001:2004 µε Περιβάλλον... Σελ ιάθεση Πόρων... Σελ Τµήµα Προσωπικού... Σελ Επικοινωνία µε Εξωτερικούς Φορείς... Σελ Τµήµα ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ ιοίκηση... Σελ Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης... Σελ Συγκριτική Ανάλυση... Σελ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: Σελ Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση... Σελ ιοίκηση... Σελ Τµήµα Πωλήσεων ιαχείριση Πελατών... Σελ Τµήµα ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ ιαδικασίες του Τµήµατος ιασφάλισης Ποιότητας... Σελ Παρακολούθηση και Μέτρηση των ιεργασιών του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ Τµήµα Παραγωγής ιαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών... Σελ εδοµένα... Σελ Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO 14001: Σελ Εφαρµογή ISO 9001:2008 και 14001:2004 στις Επιχειρήσεις... Σελ ιαχείριση Περιβάλλοντος... Σελ

13 ιαχείριση Πόρων... Σελ Τµήµα Προσωπικού... Σελ Επικοινωνιακή Περιβαλλοντική Πολιτική... Σελ Τµήµα ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ ιοίκηση... Σελ ιαχείριση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης... Σελ.102 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή... Σελ Εφαρµογή Συστηµάτων Ποιότητας... Σελ ιεργασιακή Προσέγγιση... Σελ Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: Σελ ιοίκηση... Σελ Σχεδίαση... Σελ Αντικειµενικοί Σκοποί για την Ποιότητα... Σελ Ευθύνες, Αρµοδιότητες και Επικοινωνία... Σελ Ευθύνες και Αρµοδιότητες... Σελ Εσωτερική Επικοινωνία... Σελ Τµήµα Ποιότητας... Σελ ιαχείριση Πόρων... Σελ ιάθεση Πόρων... Σελ Υποδοµή... Σελ Περιβάλλον Εργασίας... Σελ Υλοποίηση του Προϊόντος... Σελ Πελάτες... Σελ Αγορές... Σελ ιεργασία Αγορών... Σελ Πληροφορίες Αγορών... Σελ Επαλήθευση Αγοράς Προϊόντος... Σελ Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση... Σελ Παρακολούθηση και Μέτρηση Πελατών... Σελ

14 Ικανοποίηση των Πελατών... Σελ Εσωτερικές Επιθεωρήσεις... Σελ Παρακολούθηση και Μέτρηση ιεργασιών... Σελ Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO 14001: Σελ Απαιτήσεις του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης... Σελ Περιβαλλοντική Πολιτική... Σελ Σχεδίαση ISO 14001: Σελ Εφαρµογή και Λειτουργία... Σελ ιαχείριση Πόρων... Σελ Τµήµα Προσωπικού... Σελ Επικοινωνιακή Περιβαλλοντική Πολιτική... Σελ ιαχείριση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης... Σελ.121 Συµπεράσµατα... Σελ.122 Βιβλιογραφία... Σελ.125 Γλωσσάριο... Σελ.127 Παραρτήµατα... Σελ

15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Ενότητα 1 Πίνακας 1: Σταθµοί ανάπτυξης Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας... Σελ.25 Ενότητα 3 Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης επιχειρήσεων βάση κλάδου δραστηριοποίησης... Σελ.67 Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης επιχειρήσεων για την εφαρµογή ISO... Σελ.68 Πίνακας 3α-3β: Συγκριτικός πίνακας επιχειρήσεων βάση πελατών... Σελ.71 Πίνακας 4: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης επιχειρήσεων για τους λόγους διεξαγωγής των εσωτερικών επιθεωρήσεων... Σελ.72 Πίνακας 5: Είδη εσωτερικών επιθεωρήσεων... Σελ.72 Πίνακας 6: Συγκριτικός πίνακας επιχειρήσεων για την αξιολόγηση των συµµορφώσεων του Σ..Π ως προς τις απαιτήσεις... Σελ.73 Πίνακας 7: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την περιγραφή των διαδικασιών... Σελ.73 Πίνακας 8α-8β: Συγκριτική αξιολόγηση λειτουργιών για τις διαδικασίες του τµήµατος διαχείρισης ποιότητας σχετικά µε τον αντίστοιχο υπεύθυνο... Σελ.74 Πίνακας 9: Πίνακας κατανοµής συχνοτήτων παρακολούθησης και ελέγχου των διεργασιών του Σ..Π... Σελ.75 Πίνακας 10: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων βάση των λόγων διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων κατά την παρακολούθηση και µέτρηση των διεργασιών... Σελ.76 Πίνακας 11: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την διατήρηση αποδείξεων συµµόρφωσης προς τα κριτήρια αποδοχής των προϊόντων / υπηρεσιών... Σελ.77 Πίνακας 12: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τον τρόπο διαχείρισης των αρχείων σχετικά µε τον έλεγχο των υπηρεσιών... Σελ

16 Πίνακας 13: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την συχνότητα ελέγχων των µη συµµορφούµενων προϊόντων / υπηρεσιών... Σελ.81 Πίνακας 14: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τους τρόπους αντιµετώπισης των µη συµµορφώσεων... Σελ.82 Πίνακας 15: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τις περιπτώσεις σχεδιασµού και διαχείρισης των διεργασιών σχετικά µε την συνεχή βελτίωση του Σ..Π... Σελ.84 Πίνακας 16: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τις διορθωτικές ενέργειες... Σελ.85 Πίνακας 17: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τις προληπτικές ενέργειες... Σελ.86 Πίνακας 18: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τους τρόπους εφαρµογής του ISO 14001: Σελ.88 Πίνακας 19: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για τα είδη εκπαίδευσης και την κατάρτιση του προσωπικού σύµφωνα µε το ISO 14001: Σελ.90 Πίνακας 20: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τα συµπεράσµατα των εσωτερικών επιθεωρήσεων... Σελ

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Ενότητα 1 Σχήµα 1: Στοιχεία κλειδιά µοντέλου ποιότητας... Σελ.23 Σχήµα 2: Υπόδειγµα Σ..Π βασισµένο στη διεργασιακή προσέγγιση.. Σελ.28 Σχήµα 3: Υπόδειγµα Σ.Π. του ISO 14001: Σελ.46 Ενότητα 2 Σχήµα 1: Σχέση µεταξύ εγκυρότητας / αξιοπιστίας της πληροφόρησης και της ταχύτητας µε την οποία υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν... Σελ.60 Ενότητα 4 Σχήµα 1: Συγκριτική ανάλυση επιχειρήσεων για τον τρόπο έκφρασης σηµαντικότητας του ρόλου του υπεύθυνου διαχείρισης ποιότητας... Σελ.111 Σχήµα 2: Βήµατα πιστοποίησης ISO 14001: Σελ

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ενότητα 2 Οργανόγραµµα... Σελ.57 Οργανόγραµµα ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ... Σελ.58 Οργανόγραµµα ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ... Σελ.58 Οργανόγραµµα - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ... Σελ

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ενότητα 3 ιάγραµµα 1: Συγκριτική αξιολόγηση συστηµάτων ποιότητας στις επιχειρήσεις... Σελ.69 ιάγραµµα 2: είκτες σηµαντικότητας εφαρµογής διαδικασιών µέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης... Σελ.70 ιάγραµµα 3: Έλεγχος παρακολούθησης και µέτρησης διεργασιών... Σελ.76 ιάγραµµα 4: Βαθµός ικανοποίησης επιχειρήσεων για την εξέλιξη τους σε προϊόντα και υπηρεσίες... Σελ.78 ιάγραµµα 5: Βαθµός ικανοποίησης επιχειρήσεων για τις αντικειµενικές αποδείξεις κατά την παροχή υπηρεσιών... Σελ.79 ιάγραµµα 6: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων σε βασικούς τοµείς υπηρεσιών... Σελ.80 ιάγραµµα 7: Συγκριτικά ποσοστά επιχειρήσεων για τον έλεγχο των µη συµµορφούµενων προϊόντων / υπηρεσιών... Σελ.81 ιάγραµµα 8: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την ύπαρξη ελέγχων µε σκοπό την πρόληψη µη συµµορφώσεων... Σελ.82 ιάγραµµα 9: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων περί ανάλυσης δεδοµένων... Σελ.84 ιάγραµµα 10: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων περί χρήσης εσωτερικών επιθεωρήσεων... Σελ.85 ιάγραµµα 11: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων περί εφαρµογής ISO 14001: Σελ.87 ιάγραµµα 12: Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων για την συνύπαρξη των προτύπων ποιότητας ISO 9001:2008 και ISO 14001: Σελ.87 ιάγραµµα 13: Λήψη µέτρων προστασίας... Σελ.89 ιάγραµµα 14: Λόγοι διάθεσης των πόρων... Σελ.89 ιάγραµµα 15: Επικοινωνία µε τους εξωτερικούς φορείς... Σελ.91 ιάγραµµα 16: Συχνότητα ελέγχου εγγράφων ISO 14001: Σελ.91 ιάγραµµα 17: Σηµαντικότητα ανασκοπήσεων ISO 14001: Σελ

20 ιάγραµµα 18: Βαθµός ετοιµότητας και ανταπόκρισης επιχειρήσεων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης... Σελ

21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υιοθέτηση των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας είναι µια απόφαση στρατηγικής σηµασίας για µία επιχείρηση. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των συστηµάτων ποιότητας σε µια επιχείρησης επηρεάζεται από το επιχειρηµατικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, τις αλλαγές σε αυτό το περιβάλλον και την διακινδύνευση που σχετίζεται µε αυτό, τις ποικίλες ανάγκες, τους ιδιαίτερους στόχους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, τις διεργασίες που εφαρµόζει καθώς και το µέγεθος και την οργανωτική της δοµή. Οι επιχειρήσεις κάθε είδους ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο να επιτυγχάνουν και επιδεικνύουν µέσα στα πλαίσια των εργασιών τους µια ουσιαστική περιβαλλοντική επίδοση συµβατή µε την περιβαλλοντική τους πολιτική και τους στόχους, ελέγχοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις ενεργούν µε τον τρόπο αυτό στο πλαίσιο της συνεχώς αυστηρότερης νοµοθεσίας, της ανάπτυξης οικονοµικών πολιτικών και άλλων µέτρων για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και της γενικότερης αύξησης της ανησυχίας των ενδιαφερόµενων µερών για τα περιβαλλοντικά θέµατα και την βιώσιµη ανάπτυξη. Προτού όµως προβούµε στην παρουσίαση του εν λόγω θέµατος, αξίζει να σηµειώσουµε πως πριν από εµάς έχουν ασχοληθεί πολλοί Έλληνες και Ξένοι επιστήµονες µε τα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας και τα περιβαλλοντικά θέµατα. Τα ευρήµατά τους έχουν δηµοσιευτεί σε βιβλία, σε επιστηµονικά άρθρα, καθώς και σε επιστηµονικούς διαδικτυακούς τόπους. Η επιχείρηση που επιλέχθηκε ως πεδίο εφαρµογής είναι η ERGOBETON Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. στον Νοµό Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή. Σκοπός αυτής της ερευνητικής µας προσπάθειας είναι να σχεδιαστούν, να εφαρµόσουν και να αξιολογηθούν µαζί τα ISO 9001:2008 και 14001:2004 από µία καλά οργανωµένη επιχείρηση που προσπαθεί να αναπτύξει αυτά τα δύο συστήµατα. Η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων βασίζεται στην δευτερογενή έρευνα από επιστηµονικά συγγράµµατα, επίσηµα έγγραφα και πηγές στο διαδίκτυο, ενώ στην πρωτογενή έρευνα µε την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και την διεξαγωγή συνεντεύξεων. Στην πρώτη ενότητα της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται µία αναφορά στους εννοιολογικούς προσδιορισµούς των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας καθώς και στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες των δύο εγχειριδίων ποιότητας

22 Στην δεύτερη ενότητα καθορίζονται οι στόχοι και η µεθοδολογία της έρευνας όπως και τα πεδία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν τόσο για την πρωτογενή όσο και για την δευτερογενή έρευνα. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράµµατα τόσο οι λειτουργίες της όσο και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που απάντησαν στα ερωτηµατολόγια. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα πραγµατοποιείται η ερµηνεία και ο σχολιασµός των αποτελεσµάτων σε σύγκριση µε την σχετική βιβλιογραφία και καθορίζονται συγκεκριµένες προτάσεις που αφορούν την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας

23 1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η επιβίωση µίας επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και η ενδεχόµενη επιτυχία του βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει. Τα Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας αποτελούν ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που µπορεί να έχει στη διάθεση της µια επιχείρηση µε απώτερο σκοπό να παραχθεί σωστά ένα προϊόν ή να εκτελεστεί µια υπηρεσία από την πρώτη φορά κατανέµοντας οµοιόµορφα και µε σαφή τρόπο τις αρµοδιότητες στους υπευθύνους και εξασφαλίζοντας ικανοποιητική απόδοση από τους εργαζοµένους. Ο ορισµός του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας είναι: «Το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων για την καθιέρωση πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών αυτών» (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2000). Ένας δεύτερος ορισµός του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας είναι: «Το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που στηρίζεται στην ικανότητά του να ικανοποιεί δηλωµένες ή επιβαλλόµενες ανάγκες» (Αρβανιτογιάννης & Κούρτης, 2002). Από τον δεύτερο ορισµό προκύπτει πως για να χαρακτηριστεί η ποιότητα ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας κατάλληλη, εκφράζεται µέσω δύο διαφορετικών διεργασιών του Ελέγχου Ποιότητας και της ιασφάλισης Ποιότητας. Ο Έλεγχος Ποιότητας αποτελεί µέρος της διοίκησης, στοχεύει στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας και ασκείται σε όλα τα επίπεδα στα οποία εστιάζεται η ιασφάλιση Ποιότητας παρέχοντας ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις θα εκπληρωθούν ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας εφαρµόζεται σε όλες τις κατηγορίες των οργανισµών και των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το είδος, το µέγεθος και το παρεχόµενο προϊόν ή την υπηρεσία. Η εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας εξασφαλίζει την κατανόηση και ικανοποίηση των πέντε στοιχείων κλειδιών του µοντέλου ποιότητας (Σχήµα 1). Το πεδίο εφαρµογής της είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Η επιχείρηση είναι παραγωγική και τεχνική µονάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο σχεδιασµός και οι διατάξεις του προτύπου να προσαρµοστούν πάνω στις λειτουργίες της

24 ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Το µοντέλο συνεχούς βελτίωσης είναι ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για την σωστή εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας. Το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες οι οποίοι είναι και τα στοιχεία κλειδιά του. Οι άξονες αυτοί είναι η πολιτική, ο σχεδιασµός, η εφαρµογή, ο έλεγχος και η ανασκόπηση. Πολιτική Οργάνωση Επιθεώρηση - Έλεγχος Σχεδιασµός & Εφαρµογή Συνεχής Βελτίωση Αξιολόγηση Ενέργειες προς Βελτίωση Σχήµα 1: Στοιχεία κλειδιά του µοντέλου ποιότητας (ΜΕ ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008). Πριν την ανάλυση του µοντέλου ποιότητας είναι ορθό να δοθεί ο ορισµός της Πολιτικής Ποιότητας: «Πολιτική Ποιότητας είναι η γενική πολιτική και οι οδηγίες ενός οργανισµού/ µίας επιχείρησης σχετικά µε την ποιότητα, όπως αυτές εφαρµόζονται επίσηµα από την ανώτατη διοίκηση του» (Ινστιτούτο Συσκευασίας Ποιότητας, 1994). Πολιτική: Η διοίκηση της εταιρείας είναι υποχρεωµένη να στηρίζεται στην πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να τοποθετηθεί ο θεµέλιος λίθος για την ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας, θέτοντας τους αντικειµενικούς σκοπούς και τις λειτουργίες. Σχεδιασµός: Θεωρείται το εκτελεστικό κοµµάτι του ISO. Βάση αυτού η επιχείρηση υποχρεώνεται µέσω συγκεκριµένων διαδικασιών να κάνει συνεχή αναγνώριση της ταυτότητας των δραστηριοτήτων και των διεργασιών της, θέτοντας τους αντικειµενικούς σκοπούς για την ποιότητα

25 Εφαρµογή: Συµβάλλει στην ουσιαστική απαίτηση για βελτίωση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η επιχείρηση καθορίζει τους ρόλους, τις αρµοδιότητες, τις υπευθυνότητες και τις δικαιοδοσίες του προσωπικού. Έλεγχος: Στη διαδικασία του ελέγχου η επιχείρηση πρέπει να τηρεί κανονισµούς και συγκεκριµένες διαδικασίες για την παρακολούθησή της και την παρακολούθηση της επίδοσης σε τακτική βάση. Σηµαντικό εργαλείο στον έλεγχο του συστήµατος αποτελούν η διαχείριση και η έρευνα των διαφόρων µη συµµορφώσεων και αποκλίσεων από προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων. Ανασκόπηση: Θεωρείται το κλειδί για τη βιωσιµότητα και τη συνεχή βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας. ιεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητά της. Μέσα από αυτήν αναγνωρίζονται οι µελλοντικές ανάγκες για αλλαγές στην πολιτική, τους στόχους και τις υπόλοιπες λειτουργίες του Συστήµατος Ποιότητας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO Τα Συστήµατα Ποιότητας ISO εµφανίσθηκαν για πρώτη φορά υπό τη µορφή τεκµηριωµένων προτύπων µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου. Το 1920 αναπτύχθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο ένα από τα πρώτα πρότυπα, το οποίο ονοµαζόταν Πρότυπο Πυροµαχικών. Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια προτού συµβεί µία περαιτέρω εξέλιξη αυτή τη φορά στα πλαίσια του προγράµµατος του πολεµικού ναυτικού των Η.Π.Α. Ο Ναύαρχος Rickover συνέταξε µια λίστα µε 18 αιτίες στις οποίες οφείλονταν τα περισσότερα ελαττώµατα στην κατασκευή των πυρηνικών υποβρυχίων. Η NASA ήταν εκείνη που συνέχισε αργότερα την εφαρµογή της ποιότητας στα διαπλανητικά προγράµµατα (Tricker, 2001). Το Ινστιτούτο Βρετανικών Προτύπων (BSI) δηµοσίευσε έναν οδηγό για την ιασφάλιση Ποιότητας, ο οποίος, το 1979, εξελίχθηκε σε ένα νέο πρότυπο, το BS 5750, ώστε να χρησιµοποιείται για εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους αλλά και στην διασφάλιση ποιότητας. Το BS 5750 υιοθετήθηκε το 1987 από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International Organization for Standardization - ISO) και µετονοµάσθηκε σε διεθνές πρότυπο ως σειρά ISO Στην Ελλάδα η σειρά των προτύπων µεταφράστηκε και αναγνωρίσθηκε ως ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000, η οποία περιελάµβανε όλα τα πρότυπα πιστοποίησης των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα τα ISO 9001, 9002 και Η έκδοση ISO 9001:2008 ήρθε να αντικαταστήσει άµεσα και σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων το ISO 9001:2000. Η προηγούµενη έκδοση

26 αποτέλεσε τη 2 η φάση της διαδικασίας αναθεώρησης. Το νέο πρότυπο του 2008, άρχισε να εφαρµόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 2009 ενώ από τις 15 Νοεµβρίου 2010 πρέπει να το χρησιµοποιούν όλες οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχει δηµοσιεύσει ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Ο πίνακας 1 συνοψίζει τους πιο σηµαντικούς σταθµούς στην εξέλιξη και ανάπτυξη των προτύπων ποιότητας από την γέννησή τους µέχρι το πρόσφατο πρότυπο του ISO 9001:2008. Πίνακας 1: Σταθµοί ανάπτυξης Συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας (Αρβανιτογιάννης & Κούρτης, 2002). ΕΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΠΡΟΤΥΠΟ 1920 Υπουργείο Αµύνης Ηνωµένου Βασιλείου Def Stan 13 / Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ Πρόγραµµα Πυρηνικών Υποβρυχίων 1958 NASA Πρόγραµµα Ρέητζερ 1964 NASA Πρόγραµµα ιαστηµοπλοίων 1972 BSI BS 4891:1972 Οδηγός ιασφάλισης Ποιότητας 1979 BSI BS 5750 Πρότυπο για Συστήµατα Ποιότητας 1987 ISO ISO ISO Αναθεωρηµένη έκδοση του ISO 9000:1987 (µικρές αλλαγές) 2000 ISO Ολική αναθεώρηση του ISO 9000:1994 (προσανατολισµός στον πελάτη) 2008 ISO Αναθεωρηµένη έκδοση του ISO 9001:2000 (µικρές αλλαγές) 1.2. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ISO 9001:2008 Είναι πολλοί που αναρωτιούνται τι είναι το ISO 9001:2008 και για ποιο λόγο πρέπει να εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις. Ακριβής ορισµός για το ISO 9001:2008 δεν υπάρχει, ωστόσο η Εταιρεία Συµβούλων Legeartis δίνει τον ακόλουθο ορισµό: «Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη ιαχείριση Ποιότητας. Το ISO αποτελεί εργαλείο συστηµικής προσέγγισης του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης και µπορεί να εφαρµοσθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµό ανεξαρτήτως µεγέθους και δραστηριότητας» (Legeartis, 2009). Το ISO 9001:2008 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ενός προτύπου ποιοτικής διαχείρισης η ύπαρξη του οποίου υφίσταται για πολλά έτη και το οποίο έχει

27 εφαρµοστεί σε περισσότερες από τριακόσιες χιλιάδες ( ) επιχειρήσεις παγκοσµίως. Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαµόρφωση ενός Συστήµατος Ποιοτικής ιαχείρισης σύµφωνα µε το οποίο µια επιχείρηση αποτελεί την πλατφόρµα συστηµικής προσέγγισης των απαιτήσεων των πελατών. Από τη µία πλευρά είναι γνωστό ότι το πρότυπο έχει διεθνή αναγνωρισιµότητα και από την άλλη αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσµα ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας δηµιουργεί πολλά οφέλη από τη δραστηριότητά του ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISO 9001:2008 Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή του αναθεωρηµένου ISO 9001:2008 είναι η ευρεία αποδοχή του από το διεθνές καταναλωτικό κοινό, η δυνατότητα εφαρµογής σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα µεγέθη των οργανισµών και των επιχειρήσεων, η σαφής βελτίωση της οργάνωσης της εκάστοτε επιχείρησης και η συνεχής βελτίωση τόσο µε την ίδια την εταιρεία, όσο και στην επικοινωνία µε τους πελάτες και τους προµηθευτές της. Επίσης, η συµβατότητα µε άλλα συστήµατα διαχείρισης (π.χ. ISO Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης) και η απλή χρήση του ISO, µε σαφή διατύπωση, εύκολα µεταφράσιµο και κατανοητό. Το µοναδικό µειονέκτηµα του ISO 9001:2008 είναι η σχετικά γραφειοκρατική φιλοσοφία η οποία επιβαρύνει τις µικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγους εργαζοµένους και δεν διαθέτουν ξεχωριστές οργανωτικές δοµές (π.χ. διοίκηση, τµήµα πωλήσεων, τµήµα προσωπικού, οικονοµικό τµήµα, τµήµα παραγωγής κλπ) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ISO 9001:2008 Τα οφέλη από την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρµογή του ISO 9001:2008 είναι ποικίλα και πολύ σηµαντικά. Για αυτό το λόγο τα οφέλη κατατάσσονται σε βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Στα βραχυπρόθεσµα οφέλη ανήκουν η συλλογή και ο έλεγχος των Κοινοτικών Οδηγιών, της Ισχύουσας Νοµοθεσίας κλπ, η ενηµέρωση των εργαζοµένων για την πολιτική και τους αντικειµενικούς σκοπούς της επιχείρησης, η ανάπτυξη µιας βάσης δεδοµένων στην οποία καταγράφονται καθηµερινές διαδικασίες του Συστήµατος Ποιότητας, οι µη συµµορφώσεις και τηρούνται τα σχετικά αρχεία καθώς και η διασαφήνιση ρόλων, αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της επιχείρησης

28 Στα µεσοπρόθεσµα οφέλη βρίσκονται η σταδιακή βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης µε έµµεση βελτίωση και τυποποίηση των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της, η βελτίωση της επικοινωνίας στα διάφορα επίπεδα της επιχείρησης, η βελτίωση της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας. Τέλος στα µακροπρόθεσµα οφέλη ανήκουν η βελτίωση της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων ελέγχου, των διορθωτικών και των προληπτικών ενεργειών, οι καλές σχέσεις εργαζοµένου εργοδότη µε ταυτόχρονη αύξηση της εµπιστοσύνης και βελτίωσης της συνεργασίας, η βελτίωση της επίδοσης της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης και η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης (company image) εσωτερικά και εξωτερικά ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρεία έτοιµου σκυροδέµατος στην προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών της για την καθιέρωση ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας έχει καθιερώσει µεθόδους και διεργασίες για την υλοποίηση των απαιτήσεων του ISO 9001:2008. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας στην επιχείρηση επηρεάζεται από το επιχειρηµατικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, τις αλλαγές σε αυτό και τη διακινδύνευση που σχετίζεται µε αυτό το περιβάλλον, τις ποικίλες ανάγκες, τους ιδιαίτερους στόχους, τα προϊόντα που παρέχει, τις διεργασίες που εφαρµόζει καθώς και από το µέγεθος και την οργανωτική δοµή. Σύµφωνα µε τις υποδείξεις του προτύπου η εταιρεία είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές που συµµορφώνονται µε τις σχετικές κανονιστικές και νοµοθετικές απαιτήσεις και παράλληλα προσπαθεί να πετύχει τους στόχους της σε υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και υποστήριξης. Το Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τα µέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της διαχείρισης της ποιότητας. Οι στόχοι της επιχείρησης είναι ρεαλιστικοί, συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, συνοδεύονται µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης τους και είναι συνεπείς µε τους στόχους της Ανώτερης ιοίκησης. Η

29 επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να παράσχει του αναγκαίους πόρους, έµψυχους και υλικούς, και την τεχνογνωσία για την αποδοτικότητα της. Η ικανότητα να επιλέξει νέα άτοµα ώστε να στελεχώσουν επιτυχώς το προσωπικό είναι διαρκής. Ο στόχος είναι η καλύτερη εκπαίδευση για να κατανοείται το αντικείµενο της εταιρείας, η ενηµέρωση για τις νέες εφαρµογές στο χώρο εργασίας και η επένδυση πάνω στους εργαζοµένους ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα ΙΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η διεργασιακή προσέγγιση του πρότυπου ISO 9001:2008 επιβάλλει την παρακολούθηση, µέτρηση και ανάλυση των λειτουργιών του ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα όχι µόνο µε τον εντοπισµό των προβληµάτων που προκύπτουν αλλά και µε την πρόληψη τους. Το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σχεδιάζει και παρακολουθεί το διεργασιακό µοντέλο (Σχήµα 2). Σχήµα 2: Υπόδειγµα συστήµατος διαχείρισης ποιότητας βασισµένο στη διεργασιακή προσέγγιση (ΕΛΟΤ Α.Ε., 2008). Στο σχήµα τονίζεται ο σηµαντικός ρόλος των πελατών στον καθορισµό των απαιτήσεων και παρακολουθείται ο ρυθµός ικανοποίησης των πελατών

30 Συγκεκριµένα η ικανοποίηση των πελατών απαιτεί την αξιολόγηση των πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται µε την αντίληψη των πελατών για το βαθµό ικανοποίησης των απαιτήσεων τους από την επιχείρηση ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η έχει προσδιορίσει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες που απαιτούνται έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα παραγόµενα προϊόντα και οι παρεχόµενες υπηρεσίες υπακούουν στις απαιτήσεις των πελατών της. Σαν ένα µέσο συνεχούς βελτίωσης των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας που καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 και έχει ετοιµάσει γραπτές οδηγίες που περιγράφουν τις λειτουργικές διεργασίες που απαιτούνται για την εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Το Σύστηµα Ποιότητας ορίζεται σαν µία σειρά από κατευθύνσεις πολιτικής. Οι πολιτικές αυτές καλύπτουν τους σηµαντικότερους τοµείς δραστηριοτήτων της εταιρείας έτοιµου σκυροδέµατος, οι οποίοι υπόκεινται σε ελέγχους και ανασκοπήσεις και οι κατευθύνσεις ορίζουν τις ευθύνες της διοίκησης που αφορούν στον τρόπο εφαρµογής αυτών των πολιτικών. Το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας αποτελείται και τεκµηριώνεται από τέσσερα βασικά στοιχεία, το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Ποιότητας, τις ιαδικασίες και τις Οδηγίες του Συστήµατος Ποιότητας, τις ηλώσεις πολιτικής και αντικειµενικών σκοπών και τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός, η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών. Ωστόσο το ISO 9001:2008 της εταιρείας είναι καταγεγραµµένο και δοµηµένο σε δύο επίπεδα. Στο 1 ο επίπεδο είναι το Εγχειρίδιο Ποιότητας και στο 2 ο επίπεδο είναι τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται από την για τον αποτελεσµατικό σχεδιασµό, τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών. Αυτά τα

31 δύο επίπεδα συνοδευόµενα από όλα τα κατάλληλα αρχεία, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συµφωνούν µε όλες τις σχετικές απαιτήσεις του Συστήµατος Ποιότητας ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα της που σχετίζονται µε το ISO 9001:2008 χρειάζονται προκειµένου να καθορίζουν τους ελέγχους που διεξάγονται για την έγκριση των απαιτούµενων εγγράφων ως προς την επάρκεια πριν από τη χρήση. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για έλεγχο, έγκριση και αρχειοθέτηση µε έναν συστηµατικό τρόπο όλων των εγγράφων, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας. Τέτοια έγγραφα είναι τα συµβόλαια και οι τροποποιήσεις τους, οι οδηγίες και οι προδιαγραφές που αφορούν τις συνθέσεις των παραγόµενων προϊόντων και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών, διεθνή ή εθνικά πρότυπα και το Εγχειρίδιο Ποιότητας. Όλα τα χρησιµοποιούµενα έγγραφα κωδικοποιούνται, εγκρίνονται επίσηµα και παίρνουν την ηµεροµηνία έγκρισης. Η έκδοση και η διανοµή αυτών των εγγράφων είναι ελεγχόµενες, γι αυτό και διατηρείται αρχείο των ατόµων που διατηρούν τα αντίγραφά τους. Η τροποποίηση των συγκεκριµένων εγγράφων είναι ελεγχόµενη και γίνεται µόνο µετά από επίσηµη έγκριση. Αυτά τα έγγραφα επανεκδίδονται και διανέµονται όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ οι παροχηµένες εκδόσεις τους αποσύρονται. Έγγραφα απαραίτητα για την εργασία των εργαζοµένων είναι στη διάθεσή τους άµεσα ή σε αρχεία της εταιρείας αν πρόκειται για έγγραφα µε όχι τόσο συχνή χρήση. Αυτά ανασκοπούνται περιοδικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητά τους, η χρησιµότητά τους, κατά πόσο παραµένουν επίκαιρα και δεν υπόκεινται σε µη εγκεκριµένες αλλαγές. Όλοι όσοι απασχολούνται στην έχουν την υποχρέωση να χειρίζονται τα σχετικά έγγραφα µε σεβασµό και µε τον κατάλληλο τρόπο και να φροντίζουν έτσι ώστε αυτά να εκδίδονται και να αρχειοθετούνται µε τον ενδεικνυόµενο τρόπο. Την ευθύνη και τον έλεγχο του Εγχειριδίου Ποιότητας και των Λειτουργικών ιεργασιών την έχει αποκλειστικά ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας. Τα αντίγραφα του Εγχειριδίου µπορεί να είναι είτε ελεγχόµενα, είτε µη ελεγχόµενα. Ελεγχόµενα αντίγραφα του εγχειριδίου διανέµονται µόνο σε καταγεγραµµένους παραλήπτες οι οποίοι είναι υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλοι οργανισµοί µε τους οποίους η εταιρεία έχει επίσηµη σχέση (π.χ. σηµαντικοί πελάτες, σύµβουλοι,

32 οργανισµός πιστοποίησης κλπ). Ο υπεύθυνος κάθε τµήµατος διατηρεί επίσης ένα ελεγχόµενο αντίγραφο των Λειτουργικών ιεργασιών που αφορούν το τµήµα του. Κάθε παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση του αντίγραφού του σε καλή κατάσταση και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι κατανοούν πλήρως τις διεργασίες που σχετίζονται µε τα καθήκοντα τους. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας τροποποιεί όλα τα ελεγχόµενα έγγραφα. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να το κάνει ο ίδιος η διαδικασία αυτή εκτελείται είτε από τον βοηθό του είτε από εξωτερικούς συµβούλους µετά από υπόδειξη και επίσηµη έγκριση του Υπεύθυνου Ποιότητας. Μετά την τροποποίηση τους, οι σχετικές σελίδες παίρνουν τον αµέσως µεγαλύτερο αριθµό έκδοσης. Ενηµερώνονται η σχετική Λίστα Ελέγχου και η Κατάσταση Ελέγχου Εκδόσεων. Τα µη ελεγχόµενα αντίγραφα του Εγχειριδίου Ποιότητας εκδίδονται από καιρό σε καιρό για πληροφοριακούς λόγους, για να εξυπηρετήσουν τη σύναψη ενός συµβολαίου ή για λόγους προώθησης και marketing. Αυτά τα αντίγραφα δεν συµπεριλαµβάνονται στο επίσηµο σύστηµα διατήρησης και ενηµέρωσης και φέρουν την ένδειξη ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στο εξώφυλλό τους. Τα ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα αντίγραφα του Εγχειριδίου Ποιότητας ή µέρους αυτού, εκδίδονται µόνο µετά από την έγκριση (που µπορεί να είναι και προφορική) του Προέδρου και του ιευθύνοντα Συµβούλου. Επιπλέον τα έγγραφα που δεν έχουν πια ισχύ αποµακρύνονται από το σύστηµα. Σε περίπτωση που υπάρχουν αντίγραφα τέτοιων εγγράφων που παραµένουν στο σύστηµα για λόγους αναφοράς, αναγράφεται σε αυτά η αιτία διατήρησής τους, και αποφεύγεται η λάθος χρήση τους. Κάποια αρχεία διατηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, αυτά ελέγχονται και αρχειοθετούνται µε το ίδιο σύστηµα ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Τα αρχεία είναι η συλλογή εγγράφων που παρέχουν αντικειµενική απόδειξη της αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας. Η εταιρεία έχει καθιερώσει τις κατάλληλες µεθόδους για την αναγνώριση, συλλογή, ταξινόµηση, πρόσβαση, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διατήρηση και καταστροφή των αρχείων. Η περιλαµβάνει τα αρχεία ποιότητας της ανασκόπησης και έγκρισης προσφορών και συµβάσεων, της αξιολόγησης και έγκρισης προµηθευτών και υπεργολάβων, του ελέγχου των διεργασιών και παροχής υπηρεσιών του οργανισµού συµπεριλαµβανοµένων και της ανάλυσης, µέτρησης και

33 διατήρησης του προϊόντος, των διαδικασιών για τον έλεγχο των υλικών, του ελέγχου παραγωγής και εργαστηριακού εξοπλισµού, της ικανότητας, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, των ανασκοπήσεων της ιοίκησης εσωτερικές επιθεωρήσεις και διορθωτικές προληπτικές ενέργειες, του ελέγχου των εγγράφων αρχείων και των δεδοµένων του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας και της σχεδίαση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας. Στον Κατάλογο των αρχείων καταγράφονται αναλυτικά η θέση φύλαξης, ο υπεύθυνος τήρησης και το χρονικό διάστηµα διατήρησης. Η πρόσβαση είναι καθορισµένη είτε βρίσκονται σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή. Η καταστροφή τους κυµαίνεται ανάλογα µε το είδος τους, για παράδειγµα αν πρόκειται για αρχεία υπαλλήλων, καταστρέφονται µόλις δύο µήνες µετά την οριστική αποχώρηση του ατόµου και σε διάστηµα που του έχουν χορηγηθεί οι σχετικές βεβαιώσεις αποχώρησης. Η διαδικασία καταστροφής γίνεται µετά την ανασκόπηση της ιοίκησης σε συνεργασία µεταξύ Υπεύθυνου ιαχείρισης Ποιότητας και Γενικού ιευθυντή. Η τελική απόφαση λαµβάνεται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, των συµβάσεων µε πελάτες και των υποδείξεων του Φορέα Πιστοποίησης ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα αρχεία ποιότητας αποτελούν αντικειµενικές αποδείξεις για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διεργασιών της εταιρείας ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η σχεδίαση για την ποιότητα, έχει ενσωµατωθεί µέσα σε όλες τις τυπικές Λειτουργικές ιεργασίες του οργανισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω µιας επίσηµης ανασκόπησης πριν δοθεί προσφορά και πριν γίνει αποδοχή µιας συµφωνίας. Επίσης, οι επίσηµες ανασκοπήσεις της ιοίκησης ελέγχουν την απόδοση και τα µελλοντικά σχέδια σχετικά µε την ποιότητα. Το καταγεγραµµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εµπεριέχει τα θέµατα ποιότητας σε κάθε σχετικό στάδιο, µέσω των κατάλληλων απαιτήσεων σχετικά µε τις προδιαγραφές και τον έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών, της χρήσης εκπαιδευµένου ή µορφωµένου προσωπικού καθώς και της προσεχτικής και αρχειοθετηµένης ανασκόπησης κάθε συµφωνίας

34 Ένα επίσηµο Σχέδιο Ποιότητας παρέχεται στους πελάτες µόνο όταν είναι επίσηµη απαίτηση στα πλαίσια µιας συµφωνηµένης εργασίας. Ο τρόπος που γίνεται το Σχέδιο Ποιότητας της είναι τυποποιηµένος, είναι δηλαδή σε γραφική µορφή και αναπαριστά τη ροή της εργασίας και τα στάδια στα οποία εκτελείται ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόµενου προϊόντος και της παρεχόµενης υπηρεσίας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Οι επίσηµες ανασκοπήσεις γίνονται µία φορά τον χρόνο µε τον τρόπο που περιγράφεται στις Λειτουργικές ιεργασίες. Τα θέµατα που συζητούνται αφορούν την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ποιότητας. Τα πρακτικά των ανασκοπήσεων καταγράφονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Η ανασκόπηση περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων την αξιολόγηση ευκαιριών για βελτίωση του Συστήµατος Ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων της πολιτικής για την ποιότητα και των αντικειµενικών σκοπών. Όταν κρίνεται απαραίτητο πραγµατοποιούνται και έκτακτες ανασκοπήσεις για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα εισερχόµενα στην ανασκόπηση της ιοίκησης περιλαµβάνουν πληροφορίες, χωρίς όµως να περιορίζονται µόνο σ αυτά όπως είναι τα αποτελέσµατα επιθεωρήσεων, η ανατροφοδότηση από τον πελάτη, η επίδοση διεργασιών και συµµόρφωσης προϊόντος, η κατάσταση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, οι επακόλουθες ενέργειες από προηγούµενες ανασκοπήσεις από την ιοίκηση, οι αλλαγές που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και οι συστάσεις για βελτίωση ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα εξερχόµενα από την ανασκόπησης της ιοίκησης περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε αποφάσεις για ενέργειες που σχετίζονται µε τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας και των διεργασιών

35 του, τη βελτίωση του προϊόντος, η οποία σχετίζεται µε απαιτήσεις των πελατών και τις ανάγκες σε πόρους ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ Η διοίκηση της µέσα στα πλαίσια του οικονοµικού της προγραµµατισµού διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαιτούµενοι πόροι για την επίτευξη των αντικειµενικών της σκοπών. Οι πόροι περιλαµβάνουν τις πρώτες ύλες, τον εξοπλισµό, το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, την εξωτερική βοήθεια από συµβούλους, το διοικητικό προσωπικό και τις απαραίτητες εργατοώρες ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Η επιλογή κατάλληλου προσωπικού αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη των στόχων της Το προσωπικό εκτελεί εργασίες της εταιρείας και του παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση ανάλογα µε τη θέση εργασίας, τις ικανότητες, την κατάρτιση και την εµπειρία. Η εταιρεία επενδύει στα στελέχη της και η σωστή αρχική τους αξιολόγηση είναι η σοβαρότερη δραστηριότητα στη διεργασία της διοίκησης του προσωπικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ικανότητα του προσωπικού πηγάζει από τα προσόντα που έχουν όλοι οι υπάλληλοι και οι διευθυντές της να εκτελούν εργασίες που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για το προϊόν και των υπηρεσιών. Με τη βοήθεια του υπευθύνου προσωπικού καταρτίζεται, µετά από κάθε ετήσια ανασκόπηση των αναγκών επιµόρφωσης, ένα τέτοιο σχέδιο εκπαίδευσης που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη και τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ατόµου. Την γενική ευθύνη για την εφαρµογή αυτής της διεργασίας την έχει αποκλειστικά ο Υπεύθυνος Τµήµατος Οικονοµικών και ο ιευθύνων Σύµβουλος. Ο υπεύθυνος κάθε

36 τµήµατος ευθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού του. Ο ιευθύνων Σύµβουλος σε συνεργασία µε τους υπευθύνους των τµηµάτων και τον Υπεύθυνο Προσωπικού, εξετάζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Για κάθε µόνιµο υπάλληλο ή διευθυντή διατηρείται ένα αρχείο εκπαίδευσης, στο οποίο καταγράφονται οι ανάγκες και η επιµόρφωση κάθε εργαζοµένου. Τα στοιχεία αυτά ενηµερώνονται από τον υπεύθυνο προσωπικού και από τον βοηθό του και είναι στη διάθεση όλου του προσωπικού ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σκυρόδεµα 1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες διεργασίες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες, από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε κατάλληλα όργανα ελέγχου που ελέγχονται και βαθµονοµούνται όπως χρειάζεται. Ο απώτερος στόχος είναι η διαχείριση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. 2. Έλεγχος πρώτων υλών Καθώς παραλαµβάνονται οι πρώτες ύλες, ελέγχεται αν αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγγελίας προµήθειας. Η ένταση των ελέγχων των παραλαµβανόµενων πρώτων υλών εξαρτάται από το είδος τους, το πόσο σηµαντικές είναι στην παραγωγή των προϊόντων, τις ικανότητες του προµηθευτή και τις απαιτήσεις του Κανονισµού Σκυροδέµατος για τον έλεγχό τους. Αν ο έλεγχος των παραλαµβανόµενων πρώτων υλών είναι απαραίτητος αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει για κάποιον λόγο τότε θα δίνεται σε αυτές η ένδειξη ΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

37 3. Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής Η διεργασία ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγής περιλαµβάνει ηλεκτρονικό έλεγχο ροής της παραγωγικής διαδικασίας και αρχεία ελέγχων που συµπεριλαµβάνονται στις καταγεγραµµένες Λειτουργικές ιεργασίες. 4. Τελικός Έλεγχος και οκιµές Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του προϊόντος και µετά την φόρτωση για παράδοση γίνονται οι κατάλληλοι τελικοί έλεγχοι σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες διεργασίες Τσιµεντοπροϊόντα 1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στη σχεδίαση υλοποίησης του σκυροδέµατος. 2. Έλεγχος πρώτων υλών Η πρώτη ύλη για την κατασκευή τσιµεντοπροϊόντων είναι σκυρόδεµα που παράγεται στη µονάδα της εταιρείας, ο έλεγχος του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες διαδικασίες. 3. Έλεγχος κατά την διάρκεια της παραγωγής Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στον έλεγχο κατά την διάρκεια παραγωγής του σκυροδέµατος. 4. Τελικός έλεγχος και δοκιµές Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στο σκυρόδεµα Τεχνικά Έργα 1. Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων. Τα µέτρα ασφαλείας (µπάρες, φωτισµός, σηµατοδότηση κλπ) τοποθετούνται σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του δηµόσιου φορέα ανάλογα µε

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς

«Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς «Το Σ ΑΤ ISO22000:2005 Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα απο την εφαρµογή του» ρ. Γεώργιος Γαϊτάνος LRQA Lead Auditor LRQA Πειραιάς ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ :Το υπόδειγµα Στοιχεία του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων

ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μόνιµη Επιτροπή Επαγγελµατικών Θεµάτων ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΡ ΑΜΑΝΗΣ Μέλος.Ε. ΤΕΕ-ΤΚΜ Ιστορικό Το ΥΠΕΧΩ Ε ετοίµασε σχέδιο Π.. για τη θεσµοθέτηση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ήµος Λαρισαίων. Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Λαρισαίων Εγχειρίδιο Συστήµατος ιαχειριστικής Επάρκειας Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ραγούµη 1, Λάρισα, ΤΚ 41222

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS VIOTROS INTEGRATED MANAGEMENT(MANUFACTURING) SYSTEM A CQI (Continuous Quality Improvement) activity ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΤΑ 6* ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ EΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ VIMAS

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος. Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS

ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος. Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS ΝΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ιαιτολόγος Συντονίστρια οµάδας HACCP Γενικού Νοσοκοµείου ράµας HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL ΡΟΙΝΤS ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΚΡΙΣΙΜΑΣΗΜΕΙΑΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ-ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα