ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα διαχείρισης έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης και της ενέργειας.

2 Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου, παρέχεται μέσα από έναν Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κάθε δραστηριότητας, με άξονα τις τρεις Βασικές Αρχές της Αειφορίας - Βιωσιμότητας: Περιβάλλον - Άνθρωπος - Οικονομική Ευημερία

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Κεφάλαιο Σελίδα Δείκτες - GRI INDEX/G3.0 Πίνακας Περιεχομένων Αρχές και πεδίο του Απολογισμού 5 Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου / 1.2 Προφίλ και Δομή του Ομίλου / / 4.1 / 4.3 / EN 5 / EN 18 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 14 EC1 / EC8 / EC9 / 3.8 Περιβάλλον / 3.9 / 3.11 / 4.9 / 4.10 / ΕΝ 3 / EN14 / ΕΝ 17 / ΕΝ 22 / ΕΝ 24 / ΕC2 Άνθρωπος και Εργασιακό Περιβάλλον / LA1 / LA2 / LΑ3 / LA5 / LA13 / 4.11 Κοινωνία - Κοινωνική Συνεισφορά / 4.14 / EC 6 / EC 7 / PR 5 Στοιχεία σχετικά με τον Απολογισμό 30

4 Άποψη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Αρχές και πεδίο του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο Απολογισμός που παρουσιάζεται με το παρόν τεύχος, αποτελεί τον πρώτο Aπολογισμό Bιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της. Μέσω του Απολογισμού επιδιώκεται η αρχή μιας νέας επικοινωνίας του Ομίλου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την ενημέρωσή τους επί θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον, τον άνθρωπο-εργαζόμενο και την κοινωνία ευρύτερα. Με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, κοινοποιούνται οι τεκμηριωμένες επιδόσεις του Ομίλου και κάθε θυγατρικής ξεχωριστά ώστε να είναι δυνατός και ευρύτερα ωφέλιμος, ένας διάλογος επί των αρχών της Αειφόρου - Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Απολογισμός αφορά στην περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 και αναπτύσσεται στα πλαίσια των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του Global Reporting Initiative G 3.0. Με την παρούσα έκδοση του πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, τίθενται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα συντάσσονται στο εξής οι Απολογισμοί του Ομίλου, ενώ θα γίνονται προσπάθειες βελτίωσης, αλλά και ενσωμάτωσης των όποιων νέων απαιτήσεων προκύψουν στο μέλλον. Οι βάσεις και ο τρόπος παρουσίασης αποτελούν τον γνώμονα για τους επερχόμενους απολογισμούς, ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους τα αποτελέσματα. Για όλα τα στοιχεία που αφορούν στο περιβάλλον, υπάρχει η αντίστοιχη τεκμηρίωση και επιβεβαίωση από Φορέα Πιστοποίησης, καθιστώντας τον Απολογισμό αξιόπιστο, σαφή και ακριβή. Eπισημαίνεται ότι τα περιβαλλοντικά στοιχεία της ΑΚΤΩΡ, η οποία αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου, από το έτος 2004 υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS και το αντίστοιχο του ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω των ιστοσελίδων τους, ενώ παρουσιάζονται και στις διευθύνσεις μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

6 Άποψη του Νέου Συγκροτήματος του Ομίλου Εταιρειών EΛΛΑΚΤΩΡ

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέσα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας, ενώ ο προσανατολισμός στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχοντας επίγνωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιδιώκει την ανάπτυξή του με γνώμονα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Στοχεύει κατ αυτόν τον τρόπο στην πρωτοπορεία και κατάταξη του Ομίλου στις καλύτερες και εταιρικά πιο υπεύθυνες εταιρείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το έτος 2008 αποτελεί τον πρώτο απολογισμό και παρουσιάζει κυρίως την περιβαλλοντική, κοινωνική επίδοση, αλλά και την οικονομική διάσταση του Ομίλου, ώστε να γίνει κατανοητή η συνολική εικόνα του Ομίλου και η εταιρικά υπεύθυνη ενάσκηση των δραστηριοτήτων του. Επιδιώκουμε ο απολογισμός αυτός να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και ουσιαστικής επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινωνικές εκείνες ομάδες που επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την λειτουργία του Ομίλου. Η γνώμη των εργαζομένων, των πελατών αλλά και των προμηθευτών, των συνεργατών, των υπεργολάβων, των τοπικών κοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθοδηγεί την προσπάθεια του Ομίλου για μια συνεχή βελτίωση των επιδόσεων έναντι του κοινωνικού συνόλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

8 8 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (σε χιλ. ) Κατασκευές Παραχωρήσεις* Περιβάλλον Λατομεία Ανάπτυξη γης και ακινήτων Λοιπά Αιολικά Σύνολο * Η πλήρης ενοποίηση της Αττικής Οδού συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας Όμιλος συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε πέντε στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Ενέργεια, Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτων. Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μειοψηφικές συμμετοχές σε επιλεγμένους τομείς μέσο-βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Εσωτερική άποψη του Νέου Συγκροτήματος του Ομίλου - Έκθεση Mythic Bikes

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Κοινωνικό Προϊόν Κοινωνία Κατανομή κοινωνικού προϊόντος Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας: Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου: Μισθοί και παροχές εργαζομένων: Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς: Παγκόσμιος χάρτης δραστηριοτήτων Ομίλου Χώρες Ελλάδα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κουβέιτ Ομάν Κατάρ Ρουμανία Κύπρος Βουλγαρία

10 10 ΕΞEΛΙΞΗ ΚYΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εξέλιξη κύκλου εργασιών Έτος Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ) Κύκλος εργασιών Oμίλου (σε εκ. ) Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Πατρών / Άποψη Κακιάς Σκάλας

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ 11 Η σημερινή διάρθρωση του επιχειρηματικού Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι το προϊόν: α) Μίας σημαντικής επιλογής τριών εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού και με το ανάλογο μέγεθος την πρόκληση της νέας γενιάς των μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και β) Μίας ενδελεχούς μελέτης του επιχειρηματικού προσανατολισμού των εταιρειών του Ομίλου, ο οποίος θα επέτρεπε τη βέλτιστη κατανομή και εκμετάλλευση του δυναμικού του και της εμπειρίας του. Η διαδικασία συγκρότησης του Ομίλου ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002 με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και στη συνέχεια τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψαν η μητρική εταιρία του Ομίλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (εταιρεία συμμετοχών) και η νέα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (κατασκευαστική εταιρεία). Το Δεκέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το ΧΑΑ και η απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ- ΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ μεταβίβασε σε αυτή όλες τις μη κατασκευαστικές της δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της σε έργα παραχώρησης και διατηρώντας το κατασκευαστικό αντικείμενο και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες (Μεταλλεία, Λατομεία). Τον Δεκέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και η απόσχιση του κλάδου συμμετοχών και εισφορά αυτού στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Το 2008 γίνεται η μετεγκατάσταση των γραφείων του Ομίλου (αλλαγή έδρας) στην Κηφισιά και αλλαγή επωνυμίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟ- ΜΙΚΗ ΤΕΒ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αττική Οδός - Άποψη Κόμβου Κηφισίας

12 12 ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: Κατασκευές Παραχωρήσεις Αιολικά Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Περιβάλλον Λατομεία Ανατολική άποψη του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΔΟΜΗ - ETAIΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα συμβούλους. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αρτιότητα γνώσεων στους τομείς τους, έχουν επιτελικές αρμοδιότητες και είναι υπεύθυνα για την διαχείριση κρίσεων και την ανάδειξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευκαιριών για τον Όμιλο. Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα πρωταρχικής σημασίας, όπως είναι η υιοθέτηση του οικονομικού ισολογισμού, αειφόρου Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες: 1. Εργαζόμενοι Όλες αυτές οι ομάδες κρίνουν και 2. Πελάτες 3. Προμηθευτές 4. Συνεργαζόμενες εταιρίες αξιολογούν την προσφορά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ η γνώμη τους και 5. Εταιρίες του κλάδου 6. Χρηματοδοτικοί Οίκοι οι δράσεις τους λαμβάνονται υπόψη 7. Δημόσιοι κρατικοί φορείς 8. Τοπικές κοινότητες - Δήμοι 9. Ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά την διαμόρφωση της μελ- λοντικής στρατηγικής αειφόρου 10. Πανεπιστημιακή κοινότητα 11. Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί. ανάπτυξης του Ομίλου. απολογισμού κ.α. OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οργανόγραμμα Κατασκευες Παραχωρησεις Περιβαλλον Αναπτυξη Ακινητων Λοιπες Συμμετοχες Αιολικα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ CONSTRUCTION MANAGEMENT

14 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Στοιχείο του ισολογισμού Ομίλου Ποσά σε χιλ. Οικονομική αξία που δημιουργείται - Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2008 α) Έσοδα Οικονομική αξία που κατανέμεται (β+γ+δ+ε) β) Λειτουργικό κόστος γ) Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών λοιπές παροχές σε εργαζόμενους δ) Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου ε) Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς Οικονομική αξία που διατηρείται Οικονομική αξία που δημιουργείται (α) Οικονομική αξία που κατανέμεται ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στοιχείο του ισολογισμού Άκτωρ Ποσά σε χιλ. Οικονομική αξία που δημιουργείται 2008 α) Έσοδα Οικονομική αξία που κατανέμεται (β+γ+δ+ε) β) Λειτουργικό κόστος γ) Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορι λοιπές παροχές σε εργαζόμενους δ) Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου ε) Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς Οικονομική αξία που διατηρείται Οικονομική αξία που δημιουργείται (α) Οικονομική αξία που κατανέμεται Γενική Άποψη Ο.Α.Κ.Α. - Στέγαστρο Ολυμπιακού Σταδίου

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ σε χιλιάδες ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΚΤΩΡ FM ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΜΗ MΩΡΕΑΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Έσοδα Λειτουργικό κόστος Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών λοιπές παροχές σε εργαζόμενους , Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου Νέες επενδύσεις σε πάγια Μερίσματα στους μετόχους Πληρωμές φόρων στο κράτος Σύνολο κύκλου εργασιών Δωρεές - χορηγίες

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 περιβαλλον ο κυριος Αξονας ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑνΑπτυξης ΤΟΥ ΟμΙλου Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ υιοθέτησε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευρύτερη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του, η οποία διαπερνά όλες τις δραστηριότητές της. Στα πλαίσια αυτά προχώρησε, από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, στην ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των εταιρειών του, αρχής γενομένης με την ΑΚΤΩΡ. Σήμερα στον Όμιλο, 6 εταιρείες είναι πιστοποιημένες κατά ISO και μία, η ΑΚΤΩΡ, κατά EMAS: ECO - Management and Audit Scheme - EΚ 761/2001. Με την πεποίθηση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών αυτών, ο Όμιλος συνεχίζει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών συστημάτων σε κάθε νέα δραστηριότητα που ασκεί, καθιστώντας τη μέριμνα για το περιβάλλον αιχμή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εταιρεία ISO 14001:2004 ΑΚΤΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΑΚΤΩΡ FM ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Εγνατία Οδός - Άποψη Γέφυρας Μετσόβου

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 AKTΩΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 Η Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ, στις αρχές του αιώνα, σε τοπικό επίπεδο, αλλά με το βλέμμα στραμένο στο διεθνές κατασκευαστικό επιχειρείν, διαπίστωσε ότι η βιωσιμότητά της περνάει μέσα από το περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο δανειστήκαμε από τις επόμενες γενεές, στις οποίες χρωστάμε την ευημερία μας. Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι γενικότερα απαραίτητη και παράλληλα μοχλός για κάθε ανάπτυξη, ενώ καθίσταται κοινωνικά υπεύθυνη μόνο εφόσον προστατεύει το περιβάλλον. Με αυτές τις απόψεις η ΑΚΤΩΡ προχώρησε στην ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS 761/2001 και από το 2004 ασκεί επαληθευμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην κατασκευή, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Στην ΑΚΤΩΡ έχει γίνει ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία προκύπτουν από το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας προκειμένου, µέσω της αξιολόγησης της σημαντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας. Τα βασικά περιβαλλοντικά θέµατα κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας των έργων είναι: πιθανές εκπομπές στην ατμόσφαιρα, υδάτινη ρύπανση, εδαφική αλλοίωση, στερεά και επικίνδυνα απόβλητα, προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, οι ευαίσθητες περιοχές, η πολιτιστική κληρονομιά και οι αρχαιότητες, αισθητική ρύπανση, θόρυβος και άλλες κοινωνικές οχλήσεις. Τα θέµατα αυτά έχουν σημασία για το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ για κάθε έργο ξεχωριστά και ανάλογα µε την φάση κατασκευής ή λειτουργίας, το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται, οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών, οι νομοθετικές απαιτήσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι κλπ, αναδεικνύουν την σημαντικότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται στην εταιρεία αναπτύχθηκε το 2003 με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ε.Κ. 761/ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και του ISO (International Organization for Standardization). Η ΑΚΤΩΡ είναι η πρώτη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που καταχωρήθηκε στο μητρώο των οργανισμών του EMAS και έχει αριθμό καταχώρησης EL Επίσης είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 14001: 2004 µε αριθμό μητρώου πιστοποιητικού Τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑΚΤΩΡ, ανακοινώνονται στο διαδίκτυο κάθε Ιούλιο μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης που απαιτεί το ΕΜΑS.

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΜΙΛΟΥ Χαρτί [ Kg ] Ανακύκλωση Toner, δοχεία από μελάνια [ τμχ. ] 232 Επαναχρησιμοποίηση Μικροί συσσωρευτές [ Kg ] 42 Ανακύκλωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΡ Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ Kg ] Αναγέννηση Συσκευασίες λιπαντικών [ τμχ. ] 388 Ανακύκλωση Συσσωρευτές οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων [ Kg ] Ανακύκλωση Μέταλλα - Σίδηρος (Scrap) [ Kg ] Ανακύκλωση Ελαστικά [ τμχ. ] Ανακύκλωση Οχήματα [ τμχ. ] 3 Ανακύκλωση Υγρά επικίνδυνα απόβλητα [ Kg ] 805 Ανακύκλωση Σκύρα εξυγείανσης θεμελίων από υλικά κατεδάφισης [ m3 ] Eπαναχρησιμοποίηση Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα [ Kg ] Ανακύκλωση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Γεωθερμία: Άποψη του έργου Navarino Resorts - Dunes

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΑΚΤΩΡ διαθέτει εξοπλισμό υλοποίησης των έργων παρούσας εμπορικής αξίας της τάξεως των 200 εκατομμυρίων. Ο εξοπλισμός της ΑΚΤΩΡ είναι νέας τεχνολογίας ( ) σε ποσοστό 80%. Αυτό σημαίνει τεχνολογία παραγωγής έργων φιλικότερη προς το περιβάλλον τόσο όσον αφορά την ολοένα και μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, όσο και την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων και την ελαχιστοποίηση οχλήσεων. Αποδεδειγμένα και με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέας τεχνολογίας μηχανημάτων και οχημάτων έργων, η συνολική κατανάλωση έχει ελαττωθεί κατά 20% με την ανανέωση του εξοπλισμού στα τελευταία 5 χρόνια. Όσον αφορά τα οχήματα, η ΑΚΤΩΡ έχει προμηθευτεί πολλά φορτηγά τύπου EURO 5 ανταποκρινόμενη στην επερχόμενη (2009) νέα νομοθεσία όπου όλα τα εισαγόμενα φορτηγά οχήματα επιβάλλεται να είναι τύπου EURO 5. Πέραν αυτών, η ΑΚΤΩΡ, υιοθετώντας την άποψη της «Έρευνας Ανάπτυξης» σχετικά με την τεχνολογία, προχώρησε σε δοκιμαστική τοποθέτηση ειδικού συστήματος ελάττωσης της κατανάλωσης των Μηχανημάτων Έργου. Οι ενέργειες αυτές πέραν των οικονομικών οφελών συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πρώτων υλών καυσίμων, αλλά και στην ανάσχεση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, μέσα από την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. Η ΑΚΤΩΡ καταναλώνει ετησίως περίπου 1 εκατομμύριο λίτρα βενζίνης (450 αυτοκίνητα) και 22 εκατομμύρια λίτρα diesel κίνησης. ΜΕΤΡΟ Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό: Διάνοιξη σηράγγων με TBM

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο κτιριακός τομέας έχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. του αντιστοιχεί το 45% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το εθελοντικό πρόγραμμα GreenBuilding (GBP) το 2006 στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών παρεμβάσεων και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση και προβολή σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας της για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, εφάρμοσε τις προδιαγραφές του προγράμματος Greenbuilding στα Νέα Γραφεία του Ομίλου από την φάση κατασκευής τους. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν συντέλεσαν στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων και στην κατάταξη της ΑΚΤΩΡ στους partners του GreenBuilding ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TAYTOTHTA TOY ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υψηλής απόδοσης υδρόψυκτα ψυκτικά Χρήση λαμπτήρων Τ5 και ηλεκτρονικά ballasts Πλήρης έλεγχος inverter Σύστημα μέτρησης και ελέγχου ποιότητας αέρα, βάσει επιπέδων ρύπανσης Κεντρικός έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας HVAC, σκίασης όψεων κ.λπ. Παθητικά Συστήματα: Atrium 200m2, σύστημα κινητής σκίασης, χαμηλό e glass, χαμηλά U-values κ.λπ KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΦΕΛΟΣ Σύνολο δράσεων 7 Κόστος επένδυσης Εξοικονόμηση ενέργειας KWh/έτος Ενεργειακή αποδοτικότητα 26,4% Ετήσιο ενεργειακό όφελος Απόσβεση της επένδυσης 6 έτη

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Αποδεικνύεται ότι η επένδυση στο περιβάλλον αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη πέραν των περιβαλλοντικών οφελών. Ωστόσο η ευθύνη μιας εταιρείας ή ενός Ομίλου δεν σταματά στα κτίρια ιδιοκτησίας των, αλλά επεκτείνεται και στα έργα τα οποία κατασκευάζει. Η ΑΚΤΩΡ έχει προωθήσει το πρόγραμμα GreenBuilding και στο κτίριο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, χωρίς αυτό να αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Με τη δράση αυτή η ΑΚΤΩΡ προωθεί τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας - GreenBuilding στα ενδιαφερόμενα μέρη των έργων που κατασκευάζει προσδοκώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Πρόγραμμα Greenbuilding: Πρόσοψη Νέου Συγκροτήματος Ομίλου

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ΑΚΤΩΡ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΚΤΩΡ το 2007 συμμετείχε στον δεύτερο (όπως και στον πρώτο το 2005) διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βραβεία αυτά αποτελούν από το 1987 ευρωπαϊκό θεσμό και στόχος τους είναι η αναγνώριση και ανάδειξη εταιρικών περιβαλλοντικών πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα. Στα πλαίσια των διαγωνισμών η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε την ολοκληρωμένη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης και κέρδισε και στους δύο διαγωνισμούς το 2 ο Βραβείο για την περιβαλλοντική διαχείριση που ασκεί η εταιρία στην κατασκευή, ενώ στον διαγωνισμό του 2007 κέρδισε, ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής διαχείριση, το 1 ο Βραβείο Αειφόρου Κατασκευής για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού. Με τις επιβραβεύσεις αυτές η ΑΚΤΩΡ διατηρεί το πλεονέκτημα των φιλικότερων προς το περιβάλλον επιχειρήσεων της Ελλάδας στην κατασκευή. Η ΑΚΤΩΡ στοχεύει με όλα αυτά στην μετάβαση από την παρούσα φάση στην πράσινη κατασκευή μια κατασκευή ωφέλιμη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική ευημερία. Άποψη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΜΗ ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χαρτί [ kg ] Toner, δοχεία από μελάνια [ τμχ. ] Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ kg ] Συσκευασίες λιπαντικών [ kg ] Συσσωρευτές οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων [ kg ] Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα [ kg ] Μέταλλα - Σίδηρος (Scrap) [ kg ] Ελαστικά Παλαιά Οχήματα [ τμχ. ] Πλαστικό [ kg ] Επικίνδυνα Απόβλητα [ m3 ]

24 24 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων της και κινείται στους κάτωθι άξονες: >> τις εργασιακές πρακτικές του Ομίλου >> την ικανοποίηση των πελατών >> τις επιπτώσεις κοινωνικής πρακτικής του Ομίλου Για αυτόν τον λόγο, θέτει συγκεκριμένους στόχους και υλοποιεί δράσεις για την συνεχή βελτίωση των κοινωνικών της επιδόσεων. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη παρουσία της στον κλάδο και την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχοντας ως στόχο την διατήρηση και την επέκταση της θέσης της στην κατασκευαστική αγορά, βασίζεται ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «ανθρώπινο δυναμικό». Η στρατηγική της σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός σταθερού, υγειούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που ευνοεί την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων. Άποψη της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 25 Εργατικό Δυναμικό Ομίλου ΑΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΕΛΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Αριθμός εργαζόμενων την 31/12/ Ποσοστό γυναικών % Ποσοστό αντρών % Ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης / ανώτερης εκπαίδευσης % Ποσοστό αποφοίτων τεχνικών σχολών % 33, Ποσοστό αποφοίτων λυκείου % 8 0, Ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου % , Ποσοστό αποφοίτων δημοτικού % , Εργατικό Δυναμικό Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ FM ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Αριθμός εργαζόμενων την 31/12/ Ποσοστό γυναικών % 38 50,33 37, Ποσοστό αντρών % 63 49,67 62, Ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης / ανώτερης εκπαίδευσης % Ποσοστό αποφοίτων τεχνικών σχολών % 59 7,1 39,3 36, ,46 6,6 45,5 18 Ποσοστό αποφοίτων λυκείου % 7 76,42 43,4-14 Ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου % - 7,64 6,6 - - Ποσοστό αποφοίτων δημοτικού % - 3,38 4,1 - - Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ το έτος 2008 απασχολούσε 37 εργαζόμενους.

26 26 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απασχολεί ο Όμιλος, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας του, καθότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή του πορεία. Από τον Μάιο του 2004 εφαρμόζεται στην ΑΚΤΩΡ Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας με βάση και την προδιαγραφή OHSAS, με σκοπό την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρεία OHSAS ΑΚΤΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Άποψη στεγάστρου Ολυμπιακού Σταδίου - Ο.Α.Κ.Α. Άποψη κατασκευής σήραγγας Υμμητού

27 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Στόχος του Ομίλου είναι ο συνδυασμός του επιχειρηματικού μοντέλου με μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα πλαίσια των προσδοκιών της σύγχρονης κοινωνίας. Η ΕΛ- ΛΑΚΤΩΡ παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενούς της και αποφεύγει τις διακρίσεις στην εργασία. Αποκλειστικό κριτήριο αποτελούν τα επαγγελματικά προσόντα η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η δημιουργικότητα τόσο για την στελέχωση νέων θέσεων, όσο και την ανάδειξη ικανών εργαζόμενων. Ο Όμιλος αποσκοπεί στην διαμόρφωση ενός αντιπροσωπευτικού εργατικού δυναμικού αποφεύγοντας διακρίσεις ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκείας, εθνικότητας. Eγνατία Οδός - Άποψη Γέφυρας Μετσόβου Παρατηρώντας το βασικό δείκτη προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών, δηλαδή την αναλογία αντρών-γυναικών, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι, λόγω της φύσης των εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου, υπερτερούν οι άντρες εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες κατέχουν κυρίως διοικητικές θέσεις.

28 28 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου. Για αυτό τον λόγο, οι δράσεις της δεν αποβλέπουν αποκλειστικά στην οικονομική μεγέθυνση, αλλά και στην κοινωνική ευημερία ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της μακροχρόνιας εταιρικής στρατηγικής της για την αειφόρο ανάπτυξη. ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Πελάτες προμηθευτές ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η ΑΚΤΩΡ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 το 1996, αναβάθμισε το σύστημά της κατά ISO 9001:2000. Εταιρεία ISO 9001:2000 ΑΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MΟΡΕΑΣ AE AKTΩΡ FM Άποψη του έργου Navarino Resorts - Dunes

29 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο του ΣΕΒ είναι μέλος του WBCSD. Δύο θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, η ΑΚΤΩΡ και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ έχουν υιοθετήσει τις αρχές του Οικουμενικού Σύμφωνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact), μία εθελοντική πρωτοβουλία σχετικά με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Oι ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ αποτελούν μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στις δράσεις και ενέργειες που αναλαμβάνουν τα μέλη του δικτύου. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ο Όμιλος υποστηρίζει μέσω χορηγιών: την παιδεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το ΕΜΠ και το ΑΠΘ διάφορα πολιτισμικά δρώμενα στην Λυρική σκηνή, στο Αρχιπέλαγος κλπ επιστημονικά συνέδρια του ΤΕΕ, όπως το Συνέδριο Φραγμάτων, το Αντισεισμικό κλπ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο Όμιλος συνεχίζει την παράδοση με την έκδοση διαφόρων επιστημονικών, αρχιτεκτονικών, αρχαιολογικών και άλλων εικαστικών βιβλίων. Το 2008 προχώρησε στην επανέκδοση των Χαρτών της Αττικής του Ι. Κάουπερτ και Ε. Κούρτιου, οι οποίοι αποτυπώνουν την Αττική Γη την χρονική περίοδο Η έκδοση αυτή είναι η σημαντικότερη έκδοση του Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ενώ λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο Αττικός Τόπος σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Χάρτες αυτοί έχουν αποσταλεί δωρεάν στις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της γης και της Ελλάδας. KORRES EXOFILLO 11/24/08 11:02 AM Page 2 korresexof 5/12/08 11:21 Page 1 KARTEN VON ATTIKA MIT ERLÄUTERNDEM TEXT HERAUSGEGEBEN VON K A R T E N B A N D ERNST CURTIUS & JOHANNES A. KAUPERT UMSCHLAG I ENTHALTEND I. SPECIALKARTE VON ATTIKA II. ÜBERSICHTSKARTE VON ATTIKA BERLIN 1904, DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN) XΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟY ΚΕΙΜEΝΟΥ, ΕΚΔΟΘEΝΤΕΣ ΥΠO AΤΛΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ΦAΚΕΛΟΣ Ι ΠΕΡΙEΧΩΝ ΕΡΝEΣΤΟΥ ΚΟΥΡΤIΟΥ & ΙΩAΝΝΟΥ Α. ΚAΟΥΠΕΡΤ I. ΕΙΔΙΚO ΧAΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ II. ΕΠΟΠΤΙΚO ΧAΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ ΒΕΡΟΛIΝΟ 1904, DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN) Ε Π Α Ν E Κ Δ Ο Σ Η, Α Θ H Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚA ΚΕIΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΦΡAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧOΛΙΑ Μ A N O Λ H Σ Κ Ο Ρ Ρ E Σ ΕΚΔOTIKOΣ OIKOΣ ΜEΛΙΣ Α ΑΤ ΙΚH ΟΔOΣ Α. Ε. M. KOPPE OI XAPTE TH ATTIKH TOY KAOY EPTATTIKH O O EKT TøN X Y

30 30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ O παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το έτος 2008 και συνοδεύει τον Οικονομικό Απολογισμό. Οι δείκτες επίδοσης αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI - G3. Τα κριτήρια - ορισμοί που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τον προσδιορισμό του οικονομικού κόστους - οφέλους προέρχονται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο απολογισμός εστιάζει σε βασικά μεγέθη και στοιχεία του Ομίλου και παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων του σε σχέση με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης : περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Για διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τον Απολογισμό επικοινωνείτε με: Νίκη Σιούτα, Πολιτικός Μηχανικός ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ - τηλ.: Fax:

31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Πρωτοχρονιά 2008 στο νέο Συγκρότημα του Ομίλου

32 32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 H σύνταξη και επεξεργασία των στοιχείων έγινε από τη Διεύθυνση Αειφόρου Ανάτπυξης Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ / ΑΚΤΩΡ Φωτό: Νίκη Σιούτα / Νίκος Δανιηλίδης Σχεδίαση Εντύπου: Αdjust Lane

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Sustainability REPORT

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Sustainability REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Sustainability REPORT 08 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα διαχείρισης έργων, συμμετοχών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

S U S T A I N A B I L I T Y REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

S U S T A I N A B I L I T Y REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ο Υ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 09 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα διαχείρισης έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων, στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ SUSTAINABILITY REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ περιεχόμενα 03 Εισαγωγή 05 Μήνυμα Προέδρου 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 06 Η Εταιρεία ΑΚΤΩΡ 07 Το Ιστορικό 08 Η

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες

[ 1 ] H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες [ 1 ] [ 1 ] >> H ΔΕΗ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Ενιαίος απολογισμός Οικονομικά στοιχεία 1. Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου [G4-1, G4-2 ] 2. Η στρατηγική του Ομίλου 3. Αναγνωρισμένα ουσιαστικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY Ο Θεσμός Bravo από φέτος θεσμοθετεί το BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ως έναν Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο εφαρμογής του GRI

Επίπεδο εφαρμογής του GRI Επίπεδο εφαρμογής του GRI O Οι δείκτες επίδοσης αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI - G3. παρών Απολογισμός Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται στο σύνολο των κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια - ορισμοί που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τον προσδιορισμό του οικονομικού κόστους οφέλους προέρχονται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα κριτήρια - ορισμοί που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τον προσδιορισμό του οικονομικού κόστους οφέλους προέρχονται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. επίπεδο εφαρμογής του GRI Ο παρών Απολογισμός Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Αττικής Οδού, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας λειτουργίας Αττικές Διαδρομές και συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως οδικό έργο αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Α/Δ Σπάτων και την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Ανάδοχος Εταιρία Παραχώρησης του Έργου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινα σταθερά δίκτυα Νέ Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ Περιβαλλοντική ρβ πολιτική ΟΤΕ Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Kalivia Industrial Area Τ: Φ: W: E: advertising.

ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Kalivia Industrial Area Τ: Φ: W:  E: advertising. ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Kalivia Industrial Area Τ: 22990 63531-2 Φ: 22990 63530 W: www.fotep.gr E: info@fotep.gr advertising +construction Η εταιρεία ΦΩΤΕΠ Ι. ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Κορρέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ SUSTAINABILITY REPORT ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ περιεχόμενα 03 Εισαγωγή 05 Μήνυμα Προέδρου 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 06 Η Εταιρεία ΑΚΤΩΡ 07 Το Ιστορικό 08 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις. Νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη µέχρι σήµερα 35 εκ. 2014 2018 59 εκ. Κεντρική Μακεδονία µέχρι σήµερα 50 εκ. 2014 2018

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της WIND ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως οδικό έργο αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Α/Δ Σπάτων και την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Ανάδοχος Εταιρεία Παραχώρησης του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ Παρουσίαση στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου 22 Φεβρουαρίου 2016 1 Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ: Εισαγωγή Η πρώτη μελέτη επιδράσεων του ΚΠΙΣΝ έγινε από την εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. 7.1 Ρουμανία. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον

Σχετικά με τον Απολογισμό. Στρατηγική και Διοίκηση ΕΥ. 7.1 Ρουμανία. Αγορά Εργαζόμενοι Κοινωνία Περιβάλλον 7.1 Ρουμανία Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΟΤΕ αντιπροσωπεύεται κυρίως από την Romtelecom, που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας, όπως υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεόρασης και πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της INTERAMERICAN ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ

Δελτίο Τύπου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ Αθήνα, 02.07. 2015 Δελτίο Τύπου Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα