ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα διαχείρισης έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης και της ενέργειας.

2 Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου, παρέχεται μέσα από έναν Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κάθε δραστηριότητας, με άξονα τις τρεις Βασικές Αρχές της Αειφορίας - Βιωσιμότητας: Περιβάλλον - Άνθρωπος - Οικονομική Ευημερία

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Κεφάλαιο Σελίδα Δείκτες - GRI INDEX/G3.0 Πίνακας Περιεχομένων Αρχές και πεδίο του Απολογισμού 5 Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου / 1.2 Προφίλ και Δομή του Ομίλου / / 4.1 / 4.3 / EN 5 / EN 18 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 14 EC1 / EC8 / EC9 / 3.8 Περιβάλλον / 3.9 / 3.11 / 4.9 / 4.10 / ΕΝ 3 / EN14 / ΕΝ 17 / ΕΝ 22 / ΕΝ 24 / ΕC2 Άνθρωπος και Εργασιακό Περιβάλλον / LA1 / LA2 / LΑ3 / LA5 / LA13 / 4.11 Κοινωνία - Κοινωνική Συνεισφορά / 4.14 / EC 6 / EC 7 / PR 5 Στοιχεία σχετικά με τον Απολογισμό 30

4 Άποψη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Αρχές και πεδίο του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο Απολογισμός που παρουσιάζεται με το παρόν τεύχος, αποτελεί τον πρώτο Aπολογισμό Bιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της. Μέσω του Απολογισμού επιδιώκεται η αρχή μιας νέας επικοινωνίας του Ομίλου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την ενημέρωσή τους επί θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον, τον άνθρωπο-εργαζόμενο και την κοινωνία ευρύτερα. Με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, κοινοποιούνται οι τεκμηριωμένες επιδόσεις του Ομίλου και κάθε θυγατρικής ξεχωριστά ώστε να είναι δυνατός και ευρύτερα ωφέλιμος, ένας διάλογος επί των αρχών της Αειφόρου - Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Απολογισμός αφορά στην περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 και αναπτύσσεται στα πλαίσια των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του Global Reporting Initiative G 3.0. Με την παρούσα έκδοση του πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, τίθενται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα συντάσσονται στο εξής οι Απολογισμοί του Ομίλου, ενώ θα γίνονται προσπάθειες βελτίωσης, αλλά και ενσωμάτωσης των όποιων νέων απαιτήσεων προκύψουν στο μέλλον. Οι βάσεις και ο τρόπος παρουσίασης αποτελούν τον γνώμονα για τους επερχόμενους απολογισμούς, ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους τα αποτελέσματα. Για όλα τα στοιχεία που αφορούν στο περιβάλλον, υπάρχει η αντίστοιχη τεκμηρίωση και επιβεβαίωση από Φορέα Πιστοποίησης, καθιστώντας τον Απολογισμό αξιόπιστο, σαφή και ακριβή. Eπισημαίνεται ότι τα περιβαλλοντικά στοιχεία της ΑΚΤΩΡ, η οποία αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου, από το έτος 2004 υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS και το αντίστοιχο του ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω των ιστοσελίδων τους, ενώ παρουσιάζονται και στις διευθύνσεις μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

6 Άποψη του Νέου Συγκροτήματος του Ομίλου Εταιρειών EΛΛΑΚΤΩΡ

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέσα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας, ενώ ο προσανατολισμός στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχοντας επίγνωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιδιώκει την ανάπτυξή του με γνώμονα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Στοχεύει κατ αυτόν τον τρόπο στην πρωτοπορεία και κατάταξη του Ομίλου στις καλύτερες και εταιρικά πιο υπεύθυνες εταιρείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το έτος 2008 αποτελεί τον πρώτο απολογισμό και παρουσιάζει κυρίως την περιβαλλοντική, κοινωνική επίδοση, αλλά και την οικονομική διάσταση του Ομίλου, ώστε να γίνει κατανοητή η συνολική εικόνα του Ομίλου και η εταιρικά υπεύθυνη ενάσκηση των δραστηριοτήτων του. Επιδιώκουμε ο απολογισμός αυτός να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και ουσιαστικής επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινωνικές εκείνες ομάδες που επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την λειτουργία του Ομίλου. Η γνώμη των εργαζομένων, των πελατών αλλά και των προμηθευτών, των συνεργατών, των υπεργολάβων, των τοπικών κοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθοδηγεί την προσπάθεια του Ομίλου για μια συνεχή βελτίωση των επιδόσεων έναντι του κοινωνικού συνόλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

8 8 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (σε χιλ. ) Κατασκευές Παραχωρήσεις* Περιβάλλον Λατομεία Ανάπτυξη γης και ακινήτων Λοιπά Αιολικά Σύνολο * Η πλήρης ενοποίηση της Αττικής Οδού συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας Όμιλος συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε πέντε στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Ενέργεια, Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτων. Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μειοψηφικές συμμετοχές σε επιλεγμένους τομείς μέσο-βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Εσωτερική άποψη του Νέου Συγκροτήματος του Ομίλου - Έκθεση Mythic Bikes

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Κοινωνικό Προϊόν Κοινωνία Κατανομή κοινωνικού προϊόντος Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας: Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου: Μισθοί και παροχές εργαζομένων: Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς: Παγκόσμιος χάρτης δραστηριοτήτων Ομίλου Χώρες Ελλάδα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κουβέιτ Ομάν Κατάρ Ρουμανία Κύπρος Βουλγαρία

10 10 ΕΞEΛΙΞΗ ΚYΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εξέλιξη κύκλου εργασιών Έτος Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ) Κύκλος εργασιών Oμίλου (σε εκ. ) Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Πατρών / Άποψη Κακιάς Σκάλας

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ 11 Η σημερινή διάρθρωση του επιχειρηματικού Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι το προϊόν: α) Μίας σημαντικής επιλογής τριών εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού και με το ανάλογο μέγεθος την πρόκληση της νέας γενιάς των μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και β) Μίας ενδελεχούς μελέτης του επιχειρηματικού προσανατολισμού των εταιρειών του Ομίλου, ο οποίος θα επέτρεπε τη βέλτιστη κατανομή και εκμετάλλευση του δυναμικού του και της εμπειρίας του. Η διαδικασία συγκρότησης του Ομίλου ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002 με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και στη συνέχεια τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψαν η μητρική εταιρία του Ομίλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (εταιρεία συμμετοχών) και η νέα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (κατασκευαστική εταιρεία). Το Δεκέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το ΧΑΑ και η απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ- ΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ μεταβίβασε σε αυτή όλες τις μη κατασκευαστικές της δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της σε έργα παραχώρησης και διατηρώντας το κατασκευαστικό αντικείμενο και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες (Μεταλλεία, Λατομεία). Τον Δεκέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και η απόσχιση του κλάδου συμμετοχών και εισφορά αυτού στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Το 2008 γίνεται η μετεγκατάσταση των γραφείων του Ομίλου (αλλαγή έδρας) στην Κηφισιά και αλλαγή επωνυμίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟ- ΜΙΚΗ ΤΕΒ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αττική Οδός - Άποψη Κόμβου Κηφισίας

12 12 ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: Κατασκευές Παραχωρήσεις Αιολικά Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Περιβάλλον Λατομεία Ανατολική άποψη του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΔΟΜΗ - ETAIΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα συμβούλους. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αρτιότητα γνώσεων στους τομείς τους, έχουν επιτελικές αρμοδιότητες και είναι υπεύθυνα για την διαχείριση κρίσεων και την ανάδειξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευκαιριών για τον Όμιλο. Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα πρωταρχικής σημασίας, όπως είναι η υιοθέτηση του οικονομικού ισολογισμού, αειφόρου Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες: 1. Εργαζόμενοι Όλες αυτές οι ομάδες κρίνουν και 2. Πελάτες 3. Προμηθευτές 4. Συνεργαζόμενες εταιρίες αξιολογούν την προσφορά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ η γνώμη τους και 5. Εταιρίες του κλάδου 6. Χρηματοδοτικοί Οίκοι οι δράσεις τους λαμβάνονται υπόψη 7. Δημόσιοι κρατικοί φορείς 8. Τοπικές κοινότητες - Δήμοι 9. Ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά την διαμόρφωση της μελ- λοντικής στρατηγικής αειφόρου 10. Πανεπιστημιακή κοινότητα 11. Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί. ανάπτυξης του Ομίλου. απολογισμού κ.α. OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οργανόγραμμα Κατασκευες Παραχωρησεις Περιβαλλον Αναπτυξη Ακινητων Λοιπες Συμμετοχες Αιολικα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ CONSTRUCTION MANAGEMENT

14 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Στοιχείο του ισολογισμού Ομίλου Ποσά σε χιλ. Οικονομική αξία που δημιουργείται - Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2008 α) Έσοδα Οικονομική αξία που κατανέμεται (β+γ+δ+ε) β) Λειτουργικό κόστος γ) Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών λοιπές παροχές σε εργαζόμενους δ) Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου ε) Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς Οικονομική αξία που διατηρείται Οικονομική αξία που δημιουργείται (α) Οικονομική αξία που κατανέμεται ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στοιχείο του ισολογισμού Άκτωρ Ποσά σε χιλ. Οικονομική αξία που δημιουργείται 2008 α) Έσοδα Οικονομική αξία που κατανέμεται (β+γ+δ+ε) β) Λειτουργικό κόστος γ) Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορι λοιπές παροχές σε εργαζόμενους δ) Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου ε) Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς Οικονομική αξία που διατηρείται Οικονομική αξία που δημιουργείται (α) Οικονομική αξία που κατανέμεται Γενική Άποψη Ο.Α.Κ.Α. - Στέγαστρο Ολυμπιακού Σταδίου

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ σε χιλιάδες ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΚΤΩΡ FM ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΜΗ MΩΡΕΑΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Έσοδα Λειτουργικό κόστος Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών λοιπές παροχές σε εργαζόμενους , Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου Νέες επενδύσεις σε πάγια Μερίσματα στους μετόχους Πληρωμές φόρων στο κράτος Σύνολο κύκλου εργασιών Δωρεές - χορηγίες

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 περιβαλλον ο κυριος Αξονας ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑνΑπτυξης ΤΟΥ ΟμΙλου Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ υιοθέτησε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευρύτερη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του, η οποία διαπερνά όλες τις δραστηριότητές της. Στα πλαίσια αυτά προχώρησε, από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, στην ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των εταιρειών του, αρχής γενομένης με την ΑΚΤΩΡ. Σήμερα στον Όμιλο, 6 εταιρείες είναι πιστοποιημένες κατά ISO και μία, η ΑΚΤΩΡ, κατά EMAS: ECO - Management and Audit Scheme - EΚ 761/2001. Με την πεποίθηση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών αυτών, ο Όμιλος συνεχίζει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών συστημάτων σε κάθε νέα δραστηριότητα που ασκεί, καθιστώντας τη μέριμνα για το περιβάλλον αιχμή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εταιρεία ISO 14001:2004 ΑΚΤΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΑΚΤΩΡ FM ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Εγνατία Οδός - Άποψη Γέφυρας Μετσόβου

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 AKTΩΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 Η Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ, στις αρχές του αιώνα, σε τοπικό επίπεδο, αλλά με το βλέμμα στραμένο στο διεθνές κατασκευαστικό επιχειρείν, διαπίστωσε ότι η βιωσιμότητά της περνάει μέσα από το περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο δανειστήκαμε από τις επόμενες γενεές, στις οποίες χρωστάμε την ευημερία μας. Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι γενικότερα απαραίτητη και παράλληλα μοχλός για κάθε ανάπτυξη, ενώ καθίσταται κοινωνικά υπεύθυνη μόνο εφόσον προστατεύει το περιβάλλον. Με αυτές τις απόψεις η ΑΚΤΩΡ προχώρησε στην ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS 761/2001 και από το 2004 ασκεί επαληθευμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην κατασκευή, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Στην ΑΚΤΩΡ έχει γίνει ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία προκύπτουν από το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας προκειμένου, µέσω της αξιολόγησης της σημαντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας. Τα βασικά περιβαλλοντικά θέµατα κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας των έργων είναι: πιθανές εκπομπές στην ατμόσφαιρα, υδάτινη ρύπανση, εδαφική αλλοίωση, στερεά και επικίνδυνα απόβλητα, προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, οι ευαίσθητες περιοχές, η πολιτιστική κληρονομιά και οι αρχαιότητες, αισθητική ρύπανση, θόρυβος και άλλες κοινωνικές οχλήσεις. Τα θέµατα αυτά έχουν σημασία για το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ για κάθε έργο ξεχωριστά και ανάλογα µε την φάση κατασκευής ή λειτουργίας, το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται, οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών, οι νομοθετικές απαιτήσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι κλπ, αναδεικνύουν την σημαντικότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται στην εταιρεία αναπτύχθηκε το 2003 με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ε.Κ. 761/ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και του ISO (International Organization for Standardization). Η ΑΚΤΩΡ είναι η πρώτη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που καταχωρήθηκε στο μητρώο των οργανισμών του EMAS και έχει αριθμό καταχώρησης EL Επίσης είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 14001: 2004 µε αριθμό μητρώου πιστοποιητικού Τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑΚΤΩΡ, ανακοινώνονται στο διαδίκτυο κάθε Ιούλιο μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης που απαιτεί το ΕΜΑS.

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΜΙΛΟΥ Χαρτί [ Kg ] Ανακύκλωση Toner, δοχεία από μελάνια [ τμχ. ] 232 Επαναχρησιμοποίηση Μικροί συσσωρευτές [ Kg ] 42 Ανακύκλωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΡ Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ Kg ] Αναγέννηση Συσκευασίες λιπαντικών [ τμχ. ] 388 Ανακύκλωση Συσσωρευτές οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων [ Kg ] Ανακύκλωση Μέταλλα - Σίδηρος (Scrap) [ Kg ] Ανακύκλωση Ελαστικά [ τμχ. ] Ανακύκλωση Οχήματα [ τμχ. ] 3 Ανακύκλωση Υγρά επικίνδυνα απόβλητα [ Kg ] 805 Ανακύκλωση Σκύρα εξυγείανσης θεμελίων από υλικά κατεδάφισης [ m3 ] Eπαναχρησιμοποίηση Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα [ Kg ] Ανακύκλωση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Γεωθερμία: Άποψη του έργου Navarino Resorts - Dunes

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΑΚΤΩΡ διαθέτει εξοπλισμό υλοποίησης των έργων παρούσας εμπορικής αξίας της τάξεως των 200 εκατομμυρίων. Ο εξοπλισμός της ΑΚΤΩΡ είναι νέας τεχνολογίας ( ) σε ποσοστό 80%. Αυτό σημαίνει τεχνολογία παραγωγής έργων φιλικότερη προς το περιβάλλον τόσο όσον αφορά την ολοένα και μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, όσο και την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων και την ελαχιστοποίηση οχλήσεων. Αποδεδειγμένα και με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέας τεχνολογίας μηχανημάτων και οχημάτων έργων, η συνολική κατανάλωση έχει ελαττωθεί κατά 20% με την ανανέωση του εξοπλισμού στα τελευταία 5 χρόνια. Όσον αφορά τα οχήματα, η ΑΚΤΩΡ έχει προμηθευτεί πολλά φορτηγά τύπου EURO 5 ανταποκρινόμενη στην επερχόμενη (2009) νέα νομοθεσία όπου όλα τα εισαγόμενα φορτηγά οχήματα επιβάλλεται να είναι τύπου EURO 5. Πέραν αυτών, η ΑΚΤΩΡ, υιοθετώντας την άποψη της «Έρευνας Ανάπτυξης» σχετικά με την τεχνολογία, προχώρησε σε δοκιμαστική τοποθέτηση ειδικού συστήματος ελάττωσης της κατανάλωσης των Μηχανημάτων Έργου. Οι ενέργειες αυτές πέραν των οικονομικών οφελών συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πρώτων υλών καυσίμων, αλλά και στην ανάσχεση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, μέσα από την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. Η ΑΚΤΩΡ καταναλώνει ετησίως περίπου 1 εκατομμύριο λίτρα βενζίνης (450 αυτοκίνητα) και 22 εκατομμύρια λίτρα diesel κίνησης. ΜΕΤΡΟ Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό: Διάνοιξη σηράγγων με TBM

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο κτιριακός τομέας έχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. του αντιστοιχεί το 45% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το εθελοντικό πρόγραμμα GreenBuilding (GBP) το 2006 στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών παρεμβάσεων και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση και προβολή σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας της για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, εφάρμοσε τις προδιαγραφές του προγράμματος Greenbuilding στα Νέα Γραφεία του Ομίλου από την φάση κατασκευής τους. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν συντέλεσαν στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων και στην κατάταξη της ΑΚΤΩΡ στους partners του GreenBuilding ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TAYTOTHTA TOY ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υψηλής απόδοσης υδρόψυκτα ψυκτικά Χρήση λαμπτήρων Τ5 και ηλεκτρονικά ballasts Πλήρης έλεγχος inverter Σύστημα μέτρησης και ελέγχου ποιότητας αέρα, βάσει επιπέδων ρύπανσης Κεντρικός έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας HVAC, σκίασης όψεων κ.λπ. Παθητικά Συστήματα: Atrium 200m2, σύστημα κινητής σκίασης, χαμηλό e glass, χαμηλά U-values κ.λπ KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΦΕΛΟΣ Σύνολο δράσεων 7 Κόστος επένδυσης Εξοικονόμηση ενέργειας KWh/έτος Ενεργειακή αποδοτικότητα 26,4% Ετήσιο ενεργειακό όφελος Απόσβεση της επένδυσης 6 έτη

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Αποδεικνύεται ότι η επένδυση στο περιβάλλον αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη πέραν των περιβαλλοντικών οφελών. Ωστόσο η ευθύνη μιας εταιρείας ή ενός Ομίλου δεν σταματά στα κτίρια ιδιοκτησίας των, αλλά επεκτείνεται και στα έργα τα οποία κατασκευάζει. Η ΑΚΤΩΡ έχει προωθήσει το πρόγραμμα GreenBuilding και στο κτίριο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, χωρίς αυτό να αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Με τη δράση αυτή η ΑΚΤΩΡ προωθεί τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας - GreenBuilding στα ενδιαφερόμενα μέρη των έργων που κατασκευάζει προσδοκώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Πρόγραμμα Greenbuilding: Πρόσοψη Νέου Συγκροτήματος Ομίλου

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ΑΚΤΩΡ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΚΤΩΡ το 2007 συμμετείχε στον δεύτερο (όπως και στον πρώτο το 2005) διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βραβεία αυτά αποτελούν από το 1987 ευρωπαϊκό θεσμό και στόχος τους είναι η αναγνώριση και ανάδειξη εταιρικών περιβαλλοντικών πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα. Στα πλαίσια των διαγωνισμών η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε την ολοκληρωμένη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης και κέρδισε και στους δύο διαγωνισμούς το 2 ο Βραβείο για την περιβαλλοντική διαχείριση που ασκεί η εταιρία στην κατασκευή, ενώ στον διαγωνισμό του 2007 κέρδισε, ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής διαχείριση, το 1 ο Βραβείο Αειφόρου Κατασκευής για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού. Με τις επιβραβεύσεις αυτές η ΑΚΤΩΡ διατηρεί το πλεονέκτημα των φιλικότερων προς το περιβάλλον επιχειρήσεων της Ελλάδας στην κατασκευή. Η ΑΚΤΩΡ στοχεύει με όλα αυτά στην μετάβαση από την παρούσα φάση στην πράσινη κατασκευή μια κατασκευή ωφέλιμη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική ευημερία. Άποψη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΜΗ ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χαρτί [ kg ] Toner, δοχεία από μελάνια [ τμχ. ] Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ kg ] Συσκευασίες λιπαντικών [ kg ] Συσσωρευτές οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων [ kg ] Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα [ kg ] Μέταλλα - Σίδηρος (Scrap) [ kg ] Ελαστικά Παλαιά Οχήματα [ τμχ. ] Πλαστικό [ kg ] Επικίνδυνα Απόβλητα [ m3 ]

24 24 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων της και κινείται στους κάτωθι άξονες: >> τις εργασιακές πρακτικές του Ομίλου >> την ικανοποίηση των πελατών >> τις επιπτώσεις κοινωνικής πρακτικής του Ομίλου Για αυτόν τον λόγο, θέτει συγκεκριμένους στόχους και υλοποιεί δράσεις για την συνεχή βελτίωση των κοινωνικών της επιδόσεων. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη παρουσία της στον κλάδο και την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχοντας ως στόχο την διατήρηση και την επέκταση της θέσης της στην κατασκευαστική αγορά, βασίζεται ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «ανθρώπινο δυναμικό». Η στρατηγική της σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός σταθερού, υγειούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που ευνοεί την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων. Άποψη της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 25 Εργατικό Δυναμικό Ομίλου ΑΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΕΛΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Αριθμός εργαζόμενων την 31/12/ Ποσοστό γυναικών % Ποσοστό αντρών % Ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης / ανώτερης εκπαίδευσης % Ποσοστό αποφοίτων τεχνικών σχολών % 33, Ποσοστό αποφοίτων λυκείου % 8 0, Ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου % , Ποσοστό αποφοίτων δημοτικού % , Εργατικό Δυναμικό Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ FM ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Αριθμός εργαζόμενων την 31/12/ Ποσοστό γυναικών % 38 50,33 37, Ποσοστό αντρών % 63 49,67 62, Ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης / ανώτερης εκπαίδευσης % Ποσοστό αποφοίτων τεχνικών σχολών % 59 7,1 39,3 36, ,46 6,6 45,5 18 Ποσοστό αποφοίτων λυκείου % 7 76,42 43,4-14 Ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου % - 7,64 6,6 - - Ποσοστό αποφοίτων δημοτικού % - 3,38 4,1 - - Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ το έτος 2008 απασχολούσε 37 εργαζόμενους.

26 26 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απασχολεί ο Όμιλος, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας του, καθότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή του πορεία. Από τον Μάιο του 2004 εφαρμόζεται στην ΑΚΤΩΡ Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας με βάση και την προδιαγραφή OHSAS, με σκοπό την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρεία OHSAS ΑΚΤΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Άποψη στεγάστρου Ολυμπιακού Σταδίου - Ο.Α.Κ.Α. Άποψη κατασκευής σήραγγας Υμμητού

27 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Στόχος του Ομίλου είναι ο συνδυασμός του επιχειρηματικού μοντέλου με μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα πλαίσια των προσδοκιών της σύγχρονης κοινωνίας. Η ΕΛ- ΛΑΚΤΩΡ παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενούς της και αποφεύγει τις διακρίσεις στην εργασία. Αποκλειστικό κριτήριο αποτελούν τα επαγγελματικά προσόντα η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η δημιουργικότητα τόσο για την στελέχωση νέων θέσεων, όσο και την ανάδειξη ικανών εργαζόμενων. Ο Όμιλος αποσκοπεί στην διαμόρφωση ενός αντιπροσωπευτικού εργατικού δυναμικού αποφεύγοντας διακρίσεις ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκείας, εθνικότητας. Eγνατία Οδός - Άποψη Γέφυρας Μετσόβου Παρατηρώντας το βασικό δείκτη προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών, δηλαδή την αναλογία αντρών-γυναικών, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι, λόγω της φύσης των εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου, υπερτερούν οι άντρες εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες κατέχουν κυρίως διοικητικές θέσεις.

28 28 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου. Για αυτό τον λόγο, οι δράσεις της δεν αποβλέπουν αποκλειστικά στην οικονομική μεγέθυνση, αλλά και στην κοινωνική ευημερία ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της μακροχρόνιας εταιρικής στρατηγικής της για την αειφόρο ανάπτυξη. ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Πελάτες προμηθευτές ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η ΑΚΤΩΡ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 το 1996, αναβάθμισε το σύστημά της κατά ISO 9001:2000. Εταιρεία ISO 9001:2000 ΑΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MΟΡΕΑΣ AE AKTΩΡ FM Άποψη του έργου Navarino Resorts - Dunes

29 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο του ΣΕΒ είναι μέλος του WBCSD. Δύο θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, η ΑΚΤΩΡ και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ έχουν υιοθετήσει τις αρχές του Οικουμενικού Σύμφωνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact), μία εθελοντική πρωτοβουλία σχετικά με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Oι ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ αποτελούν μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στις δράσεις και ενέργειες που αναλαμβάνουν τα μέλη του δικτύου. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ο Όμιλος υποστηρίζει μέσω χορηγιών: την παιδεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το ΕΜΠ και το ΑΠΘ διάφορα πολιτισμικά δρώμενα στην Λυρική σκηνή, στο Αρχιπέλαγος κλπ επιστημονικά συνέδρια του ΤΕΕ, όπως το Συνέδριο Φραγμάτων, το Αντισεισμικό κλπ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο Όμιλος συνεχίζει την παράδοση με την έκδοση διαφόρων επιστημονικών, αρχιτεκτονικών, αρχαιολογικών και άλλων εικαστικών βιβλίων. Το 2008 προχώρησε στην επανέκδοση των Χαρτών της Αττικής του Ι. Κάουπερτ και Ε. Κούρτιου, οι οποίοι αποτυπώνουν την Αττική Γη την χρονική περίοδο Η έκδοση αυτή είναι η σημαντικότερη έκδοση του Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ενώ λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο Αττικός Τόπος σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Χάρτες αυτοί έχουν αποσταλεί δωρεάν στις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της γης και της Ελλάδας. KORRES EXOFILLO 11/24/08 11:02 AM Page 2 korresexof 5/12/08 11:21 Page 1 KARTEN VON ATTIKA MIT ERLÄUTERNDEM TEXT HERAUSGEGEBEN VON K A R T E N B A N D ERNST CURTIUS & JOHANNES A. KAUPERT UMSCHLAG I ENTHALTEND I. SPECIALKARTE VON ATTIKA II. ÜBERSICHTSKARTE VON ATTIKA BERLIN 1904, DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN) XΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟY ΚΕΙΜEΝΟΥ, ΕΚΔΟΘEΝΤΕΣ ΥΠO AΤΛΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ΦAΚΕΛΟΣ Ι ΠΕΡΙEΧΩΝ ΕΡΝEΣΤΟΥ ΚΟΥΡΤIΟΥ & ΙΩAΝΝΟΥ Α. ΚAΟΥΠΕΡΤ I. ΕΙΔΙΚO ΧAΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ II. ΕΠΟΠΤΙΚO ΧAΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ ΒΕΡΟΛIΝΟ 1904, DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN) Ε Π Α Ν E Κ Δ Ο Σ Η, Α Θ H Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚA ΚΕIΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΦΡAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧOΛΙΑ Μ A N O Λ H Σ Κ Ο Ρ Ρ E Σ ΕΚΔOTIKOΣ OIKOΣ ΜEΛΙΣ Α ΑΤ ΙΚH ΟΔOΣ Α. Ε. M. KOPPE OI XAPTE TH ATTIKH TOY KAOY EPTATTIKH O O EKT TøN X Y

30 30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ O παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το έτος 2008 και συνοδεύει τον Οικονομικό Απολογισμό. Οι δείκτες επίδοσης αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI - G3. Τα κριτήρια - ορισμοί που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τον προσδιορισμό του οικονομικού κόστους - οφέλους προέρχονται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο απολογισμός εστιάζει σε βασικά μεγέθη και στοιχεία του Ομίλου και παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων του σε σχέση με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης : περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Για διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τον Απολογισμό επικοινωνείτε με: Νίκη Σιούτα, Πολιτικός Μηχανικός ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ - τηλ.: Fax:

31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Πρωτοχρονιά 2008 στο νέο Συγκρότημα του Ομίλου

32 32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 H σύνταξη και επεξεργασία των στοιχείων έγινε από τη Διεύθυνση Αειφόρου Ανάτπυξης Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ / ΑΚΤΩΡ Φωτό: Νίκη Σιούτα / Νίκος Δανιηλίδης Σχεδίαση Εντύπου: Αdjust Lane

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως οδικό έργο αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Α/Δ Σπάτων και την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Ανάδοχος Εταιρία Παραχώρησης του Έργου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως οδικό έργο αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Α/Δ Σπάτων και την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Ανάδοχος Εταιρεία Παραχώρησης του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Νίκη Σιούτα Λουκάς Γιαννακούλης ηµήτριος Κούτρας ΘΕΣΗ ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Περιβαλλοντική Εκθεση 2011 1/64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK...6 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια. Αξιοπιστία. Συμμετοχή

Διαφάνεια. Αξιοπιστία. Συμμετοχή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αειφόρος Ανάπτυξη Διαφάνεια Αξιοπιστία Συμμετοχή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2010 Περιβαλλοντική Δήλωση 2010 1/62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK EFG... 6 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 2.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Νίκη Σιούτα ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ηµήτριος Κούτρας Πρόεδρος και Γενικός ιευθυντής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03

Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 01 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 03 1. Εταιρικό Προφίλ 04 1.1 Σημαντικοί Ιστορικοί Σταθμοί της ΧΑΛΚΟΡ 09 1.2 Στοιχεία της Εταιρίας 09 1.3 Συμμετοχές σε Δίκτυα 10 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Προφίλ 06 1.1 Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 06 1.2 Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 10 1.3 Διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 KOINΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

2 KOINΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 2 KOINΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 01. Μήνυμα Προέδρου σ. 4 02. Πληροφορίες σχετικά με τον Κοινωνικό Απολογισμό σ. 6 03. Βασικά Στοιχεία Ομίλου σ. 8 04. Προσέγγιση στην Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Μήνυμα Προέδρου σ. 03 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 «Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» Βασικά στοιχεία σ. 07 Προσέγγιση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σ. 12 Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ένα καλύτερο κόσμο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 3 Σελ: A. Μήνυμα Προέδρου 4 B. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 5 Γ. Επεξηγήσεις - Σημείο Επαφής - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα