ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική μονάδα διαχείρισης έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης γης και της ενέργειας.

2 Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ομίλου, παρέχεται μέσα από έναν Ολοκληρωμένο σχεδιασμό κάθε δραστηριότητας, με άξονα τις τρεις Βασικές Αρχές της Αειφορίας - Βιωσιμότητας: Περιβάλλον - Άνθρωπος - Οικονομική Ευημερία

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Κεφάλαιο Σελίδα Δείκτες - GRI INDEX/G3.0 Πίνακας Περιεχομένων Αρχές και πεδίο του Απολογισμού 5 Μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου / 1.2 Προφίλ και Δομή του Ομίλου / / 4.1 / 4.3 / EN 5 / EN 18 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου 14 EC1 / EC8 / EC9 / 3.8 Περιβάλλον / 3.9 / 3.11 / 4.9 / 4.10 / ΕΝ 3 / EN14 / ΕΝ 17 / ΕΝ 22 / ΕΝ 24 / ΕC2 Άνθρωπος και Εργασιακό Περιβάλλον / LA1 / LA2 / LΑ3 / LA5 / LA13 / 4.11 Κοινωνία - Κοινωνική Συνεισφορά / 4.14 / EC 6 / EC 7 / PR 5 Στοιχεία σχετικά με τον Απολογισμό 30

4 Άποψη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 Αρχές και πεδίο του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο Απολογισμός που παρουσιάζεται με το παρόν τεύχος, αποτελεί τον πρώτο Aπολογισμό Bιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της. Μέσω του Απολογισμού επιδιώκεται η αρχή μιας νέας επικοινωνίας του Ομίλου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο την ενημέρωσή τους επί θεμάτων σχετικών με το περιβάλλον, τον άνθρωπο-εργαζόμενο και την κοινωνία ευρύτερα. Με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, κοινοποιούνται οι τεκμηριωμένες επιδόσεις του Ομίλου και κάθε θυγατρικής ξεχωριστά ώστε να είναι δυνατός και ευρύτερα ωφέλιμος, ένας διάλογος επί των αρχών της Αειφόρου - Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Απολογισμός αφορά στην περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 και αναπτύσσεται στα πλαίσια των απαιτήσεων και των προδιαγραφών του Global Reporting Initiative G 3.0. Με την παρούσα έκδοση του πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, τίθενται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα συντάσσονται στο εξής οι Απολογισμοί του Ομίλου, ενώ θα γίνονται προσπάθειες βελτίωσης, αλλά και ενσωμάτωσης των όποιων νέων απαιτήσεων προκύψουν στο μέλλον. Οι βάσεις και ο τρόπος παρουσίασης αποτελούν τον γνώμονα για τους επερχόμενους απολογισμούς, ώστε να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους τα αποτελέσματα. Για όλα τα στοιχεία που αφορούν στο περιβάλλον, υπάρχει η αντίστοιχη τεκμηρίωση και επιβεβαίωση από Φορέα Πιστοποίησης, καθιστώντας τον Απολογισμό αξιόπιστο, σαφή και ακριβή. Eπισημαίνεται ότι τα περιβαλλοντικά στοιχεία της ΑΚΤΩΡ, η οποία αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου, από το έτος 2004 υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του EMAS και το αντίστοιχο του ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω των ιστοσελίδων τους, ενώ παρουσιάζονται και στις διευθύνσεις μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης.

6 Άποψη του Νέου Συγκροτήματος του Ομίλου Εταιρειών EΛΛΑΚΤΩΡ

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέσα σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος αναδεικνύονται ως προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας, ενώ ο προσανατολισμός στην αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχοντας επίγνωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιδιώκει την ανάπτυξή του με γνώμονα τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνική ευημερία. Στοχεύει κατ αυτόν τον τρόπο στην πρωτοπορεία και κατάταξη του Ομίλου στις καλύτερες και εταιρικά πιο υπεύθυνες εταιρείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το έτος 2008 αποτελεί τον πρώτο απολογισμό και παρουσιάζει κυρίως την περιβαλλοντική, κοινωνική επίδοση, αλλά και την οικονομική διάσταση του Ομίλου, ώστε να γίνει κατανοητή η συνολική εικόνα του Ομίλου και η εταιρικά υπεύθυνη ενάσκηση των δραστηριοτήτων του. Επιδιώκουμε ο απολογισμός αυτός να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης και ουσιαστικής επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κοινωνικές εκείνες ομάδες που επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την λειτουργία του Ομίλου. Η γνώμη των εργαζομένων, των πελατών αλλά και των προμηθευτών, των συνεργατών, των υπεργολάβων, των τοπικών κοινωνιών, όπου δραστηριοποιείται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθοδηγεί την προσπάθεια του Ομίλου για μια συνεχή βελτίωση των επιδόσεων έναντι του κοινωνικού συνόλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

8 8 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (σε χιλ. ) Κατασκευές Παραχωρήσεις* Περιβάλλον Λατομεία Ανάπτυξη γης και ακινήτων Λοιπά Αιολικά Σύνολο * Η πλήρης ενοποίηση της Αττικής Οδού συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας Όμιλος συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε πέντε στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Ενέργεια, Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ακινήτων. Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μειοψηφικές συμμετοχές σε επιλεγμένους τομείς μέσο-βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Εσωτερική άποψη του Νέου Συγκροτήματος του Ομίλου - Έκθεση Mythic Bikes

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Κοινωνικό Προϊόν Κοινωνία Κατανομή κοινωνικού προϊόντος Επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας: Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου: Μισθοί και παροχές εργαζομένων: Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς: Παγκόσμιος χάρτης δραστηριοτήτων Ομίλου Χώρες Ελλάδα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κουβέιτ Ομάν Κατάρ Ρουμανία Κύπρος Βουλγαρία

10 10 ΕΞEΛΙΞΗ ΚYΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εξέλιξη κύκλου εργασιών Έτος Κύκλος εργασιών (σε χιλ. ) Κύκλος εργασιών Oμίλου (σε εκ. ) Αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Πατρών / Άποψη Κακιάς Σκάλας

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ 11 Η σημερινή διάρθρωση του επιχειρηματικού Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι το προϊόν: α) Μίας σημαντικής επιλογής τριών εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού και με το ανάλογο μέγεθος την πρόκληση της νέας γενιάς των μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και β) Μίας ενδελεχούς μελέτης του επιχειρηματικού προσανατολισμού των εταιρειών του Ομίλου, ο οποίος θα επέτρεπε τη βέλτιστη κατανομή και εκμετάλλευση του δυναμικού του και της εμπειρίας του. Η διαδικασία συγκρότησης του Ομίλου ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002 με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και στη συνέχεια τη συγχώνευση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και ΤΕΒ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προέκυψαν η μητρική εταιρία του Ομίλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (εταιρεία συμμετοχών) και η νέα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (κατασκευαστική εταιρεία). Το Δεκέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το ΧΑΑ και η απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕ- ΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. Παράλληλα, η ΑΚΤΩΡ μεταβίβασε σε αυτή όλες τις μη κατασκευαστικές της δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της σε έργα παραχώρησης και διατηρώντας το κατασκευαστικό αντικείμενο και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες (Μεταλλεία, Λατομεία). Τον Δεκέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. και η απόσχιση του κλάδου συμμετοχών και εισφορά αυτού στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. Το 2008 γίνεται η μετεγκατάσταση των γραφείων του Ομίλου (αλλαγή έδρας) στην Κηφισιά και αλλαγή επωνυμίας από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟ- ΜΙΚΗ ΤΕΒ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αττική Οδός - Άποψη Κόμβου Κηφισίας

12 12 ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: Κατασκευές Παραχωρήσεις Αιολικά Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων Περιβάλλον Λατομεία Ανατολική άποψη του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΔΟΜΗ - ETAIΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα συμβούλους. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν αρτιότητα γνώσεων στους τομείς τους, έχουν επιτελικές αρμοδιότητες και είναι υπεύθυνα για την διαχείριση κρίσεων και την ανάδειξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ευκαιριών για τον Όμιλο. Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. λαμβάνονται αποφάσεις για ζητήματα πρωταρχικής σημασίας, όπως είναι η υιοθέτηση του οικονομικού ισολογισμού, αειφόρου Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες: 1. Εργαζόμενοι Όλες αυτές οι ομάδες κρίνουν και 2. Πελάτες 3. Προμηθευτές 4. Συνεργαζόμενες εταιρίες αξιολογούν την προσφορά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ η γνώμη τους και 5. Εταιρίες του κλάδου 6. Χρηματοδοτικοί Οίκοι οι δράσεις τους λαμβάνονται υπόψη 7. Δημόσιοι κρατικοί φορείς 8. Τοπικές κοινότητες - Δήμοι 9. Ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κατά την διαμόρφωση της μελ- λοντικής στρατηγικής αειφόρου 10. Πανεπιστημιακή κοινότητα 11. Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί. ανάπτυξης του Ομίλου. απολογισμού κ.α. OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οργανόγραμμα Κατασκευες Παραχωρησεις Περιβαλλον Αναπτυξη Ακινητων Λοιπες Συμμετοχες Αιολικα ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ CONSTRUCTION MANAGEMENT

14 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ Στοιχείο του ισολογισμού Ομίλου Ποσά σε χιλ. Οικονομική αξία που δημιουργείται - Ενοποιημένα Αποτελέσματα 2008 α) Έσοδα Οικονομική αξία που κατανέμεται (β+γ+δ+ε) β) Λειτουργικό κόστος γ) Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών λοιπές παροχές σε εργαζόμενους δ) Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου ε) Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς Οικονομική αξία που διατηρείται Οικονομική αξία που δημιουργείται (α) Οικονομική αξία που κατανέμεται ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στοιχείο του ισολογισμού Άκτωρ Ποσά σε χιλ. Οικονομική αξία που δημιουργείται 2008 α) Έσοδα Οικονομική αξία που κατανέμεται (β+γ+δ+ε) β) Λειτουργικό κόστος γ) Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορι λοιπές παροχές σε εργαζόμενους δ) Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου ε) Πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς Οικονομική αξία που διατηρείται Οικονομική αξία που δημιουργείται (α) Οικονομική αξία που κατανέμεται Γενική Άποψη Ο.Α.Κ.Α. - Στέγαστρο Ολυμπιακού Σταδίου

15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ σε χιλιάδες ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΚΤΩΡ FM ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΤΟΜΗ MΩΡΕΑΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Έσοδα Λειτουργικό κόστος Μισθοί και παροχές εργαζόμενων μισθοί και ημερομίσθια έξοδα κοινωνικής ασφάλισης κόστος προγραμμάτων προκαθορισμένων παροχών λοιπές παροχές σε εργαζόμενους , Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου Νέες επενδύσεις σε πάγια Μερίσματα στους μετόχους Πληρωμές φόρων στο κράτος Σύνολο κύκλου εργασιών Δωρεές - χορηγίες

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 περιβαλλον ο κυριος Αξονας ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑνΑπτυξης ΤΟΥ ΟμΙλου Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ υιοθέτησε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ευρύτερη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του, η οποία διαπερνά όλες τις δραστηριότητές της. Στα πλαίσια αυτά προχώρησε, από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, στην ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των εταιρειών του, αρχής γενομένης με την ΑΚΤΩΡ. Σήμερα στον Όμιλο, 6 εταιρείες είναι πιστοποιημένες κατά ISO και μία, η ΑΚΤΩΡ, κατά EMAS: ECO - Management and Audit Scheme - EΚ 761/2001. Με την πεποίθηση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών αυτών, ο Όμιλος συνεχίζει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών συστημάτων σε κάθε νέα δραστηριότητα που ασκεί, καθιστώντας τη μέριμνα για το περιβάλλον αιχμή της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εταιρεία ISO 14001:2004 ΑΚΤΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΑΚΤΩΡ FM ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ Εγνατία Οδός - Άποψη Γέφυρας Μετσόβου

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 AKTΩΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 Η Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ, στις αρχές του αιώνα, σε τοπικό επίπεδο, αλλά με το βλέμμα στραμένο στο διεθνές κατασκευαστικό επιχειρείν, διαπίστωσε ότι η βιωσιμότητά της περνάει μέσα από το περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο δανειστήκαμε από τις επόμενες γενεές, στις οποίες χρωστάμε την ευημερία μας. Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι γενικότερα απαραίτητη και παράλληλα μοχλός για κάθε ανάπτυξη, ενώ καθίσταται κοινωνικά υπεύθυνη μόνο εφόσον προστατεύει το περιβάλλον. Με αυτές τις απόψεις η ΑΚΤΩΡ προχώρησε στην ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑS 761/2001 και από το 2004 ασκεί επαληθευμένη περιβαλλοντική διαχείριση στην κατασκευή, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ως περιβαλλοντική επίπτωση ορίζεται κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, θετική ή αρνητική, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από την κατασκευαστική δραστηριότητα. Στην ΑΚΤΩΡ έχει γίνει ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία προκύπτουν από το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας προκειμένου, µέσω της αξιολόγησης της σημαντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εταιρείας. Τα βασικά περιβαλλοντικά θέµατα κατά τη φάση της κατασκευής και λειτουργίας των έργων είναι: πιθανές εκπομπές στην ατμόσφαιρα, υδάτινη ρύπανση, εδαφική αλλοίωση, στερεά και επικίνδυνα απόβλητα, προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, οι ευαίσθητες περιοχές, η πολιτιστική κληρονομιά και οι αρχαιότητες, αισθητική ρύπανση, θόρυβος και άλλες κοινωνικές οχλήσεις. Τα θέµατα αυτά έχουν σημασία για το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ για κάθε έργο ξεχωριστά και ανάλογα µε την φάση κατασκευής ή λειτουργίας, το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται, οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών, οι νομοθετικές απαιτήσεις, οι περιβαλλοντικοί όροι κλπ, αναδεικνύουν την σημαντικότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται στην εταιρεία αναπτύχθηκε το 2003 με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ε.Κ. 761/ EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και του ISO (International Organization for Standardization). Η ΑΚΤΩΡ είναι η πρώτη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που καταχωρήθηκε στο μητρώο των οργανισμών του EMAS και έχει αριθμό καταχώρησης EL Επίσης είναι πιστοποιημένη βάσει του προτύπου ISO 14001: 2004 µε αριθμό μητρώου πιστοποιητικού Τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης της ΑΚΤΩΡ, ανακοινώνονται στο διαδίκτυο κάθε Ιούλιο μέσω της Περιβαλλοντικής Δήλωσης που απαιτεί το ΕΜΑS.

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΜΙΛΟΥ Χαρτί [ Kg ] Ανακύκλωση Toner, δοχεία από μελάνια [ τμχ. ] 232 Επαναχρησιμοποίηση Μικροί συσσωρευτές [ Kg ] 42 Ανακύκλωση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΡ Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ Kg ] Αναγέννηση Συσκευασίες λιπαντικών [ τμχ. ] 388 Ανακύκλωση Συσσωρευτές οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων [ Kg ] Ανακύκλωση Μέταλλα - Σίδηρος (Scrap) [ Kg ] Ανακύκλωση Ελαστικά [ τμχ. ] Ανακύκλωση Οχήματα [ τμχ. ] 3 Ανακύκλωση Υγρά επικίνδυνα απόβλητα [ Kg ] 805 Ανακύκλωση Σκύρα εξυγείανσης θεμελίων από υλικά κατεδάφισης [ m3 ] Eπαναχρησιμοποίηση Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα [ Kg ] Ανακύκλωση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Γεωθερμία: Άποψη του έργου Navarino Resorts - Dunes

19 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΑΚΤΩΡ διαθέτει εξοπλισμό υλοποίησης των έργων παρούσας εμπορικής αξίας της τάξεως των 200 εκατομμυρίων. Ο εξοπλισμός της ΑΚΤΩΡ είναι νέας τεχνολογίας ( ) σε ποσοστό 80%. Αυτό σημαίνει τεχνολογία παραγωγής έργων φιλικότερη προς το περιβάλλον τόσο όσον αφορά την ολοένα και μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, όσο και την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων και την ελαχιστοποίηση οχλήσεων. Αποδεδειγμένα και με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέας τεχνολογίας μηχανημάτων και οχημάτων έργων, η συνολική κατανάλωση έχει ελαττωθεί κατά 20% με την ανανέωση του εξοπλισμού στα τελευταία 5 χρόνια. Όσον αφορά τα οχήματα, η ΑΚΤΩΡ έχει προμηθευτεί πολλά φορτηγά τύπου EURO 5 ανταποκρινόμενη στην επερχόμενη (2009) νέα νομοθεσία όπου όλα τα εισαγόμενα φορτηγά οχήματα επιβάλλεται να είναι τύπου EURO 5. Πέραν αυτών, η ΑΚΤΩΡ, υιοθετώντας την άποψη της «Έρευνας Ανάπτυξης» σχετικά με την τεχνολογία, προχώρησε σε δοκιμαστική τοποθέτηση ειδικού συστήματος ελάττωσης της κατανάλωσης των Μηχανημάτων Έργου. Οι ενέργειες αυτές πέραν των οικονομικών οφελών συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πρώτων υλών καυσίμων, αλλά και στην ανάσχεση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, μέσα από την ελαχιστοποίηση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. Η ΑΚΤΩΡ καταναλώνει ετησίως περίπου 1 εκατομμύριο λίτρα βενζίνης (450 αυτοκίνητα) και 22 εκατομμύρια λίτρα diesel κίνησης. ΜΕΤΡΟ Αγ. Δημήτριος - Ελληνικό: Διάνοιξη σηράγγων με TBM

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο κτιριακός τομέας έχει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε. του αντιστοιχεί το 45% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το εθελοντικό πρόγραμμα GreenBuilding (GBP) το 2006 στην Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών παρεμβάσεων και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση και προβολή σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας της για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, εφάρμοσε τις προδιαγραφές του προγράμματος Greenbuilding στα Νέα Γραφεία του Ομίλου από την φάση κατασκευής τους. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν συντέλεσαν στην εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων και στην κατάταξη της ΑΚΤΩΡ στους partners του GreenBuilding ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TAYTOTHTA TOY ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υψηλής απόδοσης υδρόψυκτα ψυκτικά Χρήση λαμπτήρων Τ5 και ηλεκτρονικά ballasts Πλήρης έλεγχος inverter Σύστημα μέτρησης και ελέγχου ποιότητας αέρα, βάσει επιπέδων ρύπανσης Κεντρικός έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας HVAC, σκίασης όψεων κ.λπ. Παθητικά Συστήματα: Atrium 200m2, σύστημα κινητής σκίασης, χαμηλό e glass, χαμηλά U-values κ.λπ KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος KWh/έτος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΦΕΛΟΣ Σύνολο δράσεων 7 Κόστος επένδυσης Εξοικονόμηση ενέργειας KWh/έτος Ενεργειακή αποδοτικότητα 26,4% Ετήσιο ενεργειακό όφελος Απόσβεση της επένδυσης 6 έτη

21 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Αποδεικνύεται ότι η επένδυση στο περιβάλλον αποδίδει σημαντικά οικονομικά οφέλη πέραν των περιβαλλοντικών οφελών. Ωστόσο η ευθύνη μιας εταιρείας ή ενός Ομίλου δεν σταματά στα κτίρια ιδιοκτησίας των, αλλά επεκτείνεται και στα έργα τα οποία κατασκευάζει. Η ΑΚΤΩΡ έχει προωθήσει το πρόγραμμα GreenBuilding και στο κτίριο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, χωρίς αυτό να αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Με τη δράση αυτή η ΑΚΤΩΡ προωθεί τις αρχές εξοικονόμησης ενέργειας - GreenBuilding στα ενδιαφερόμενα μέρη των έργων που κατασκευάζει προσδοκώντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Πρόγραμμα Greenbuilding: Πρόσοψη Νέου Συγκροτήματος Ομίλου

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ΑΚΤΩΡ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΚΤΩΡ το 2007 συμμετείχε στον δεύτερο (όπως και στον πρώτο το 2005) διαγωνισμό Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βραβεία αυτά αποτελούν από το 1987 ευρωπαϊκό θεσμό και στόχος τους είναι η αναγνώριση και ανάδειξη εταιρικών περιβαλλοντικών πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά θέματα. Στα πλαίσια των διαγωνισμών η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε την ολοκληρωμένη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης και κέρδισε και στους δύο διαγωνισμούς το 2 ο Βραβείο για την περιβαλλοντική διαχείριση που ασκεί η εταιρία στην κατασκευή, ενώ στον διαγωνισμό του 2007 κέρδισε, ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής διαχείριση, το 1 ο Βραβείο Αειφόρου Κατασκευής για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού. Με τις επιβραβεύσεις αυτές η ΑΚΤΩΡ διατηρεί το πλεονέκτημα των φιλικότερων προς το περιβάλλον επιχειρήσεων της Ελλάδας στην κατασκευή. Η ΑΚΤΩΡ στοχεύει με όλα αυτά στην μετάβαση από την παρούσα φάση στην πράσινη κατασκευή μια κατασκευή ωφέλιμη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική ευημερία. Άποψη της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού

23 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΜΗ ΕΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χαρτί [ kg ] Toner, δοχεία από μελάνια [ τμχ. ] Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια [ kg ] Συσκευασίες λιπαντικών [ kg ] Συσσωρευτές οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων [ kg ] Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα [ kg ] Μέταλλα - Σίδηρος (Scrap) [ kg ] Ελαστικά Παλαιά Οχήματα [ τμχ. ] Πλαστικό [ kg ] Επικίνδυνα Απόβλητα [ m3 ]

24 24 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση των δραστηριοτήτων της και κινείται στους κάτωθι άξονες: >> τις εργασιακές πρακτικές του Ομίλου >> την ικανοποίηση των πελατών >> τις επιπτώσεις κοινωνικής πρακτικής του Ομίλου Για αυτόν τον λόγο, θέτει συγκεκριμένους στόχους και υλοποιεί δράσεις για την συνεχή βελτίωση των κοινωνικών της επιδόσεων. Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη παρουσία της στον κλάδο και την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική της επίδοση. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχοντας ως στόχο την διατήρηση και την επέκταση της θέσης της στην κατασκευαστική αγορά, βασίζεται ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «ανθρώπινο δυναμικό». Η στρατηγική της σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός σταθερού, υγειούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που ευνοεί την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων. Άποψη της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 25 Εργατικό Δυναμικό Ομίλου ΑΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΕΛΛ.ΧΡΥΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Αριθμός εργαζόμενων την 31/12/ Ποσοστό γυναικών % Ποσοστό αντρών % Ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης / ανώτερης εκπαίδευσης % Ποσοστό αποφοίτων τεχνικών σχολών % 33, Ποσοστό αποφοίτων λυκείου % 8 0, Ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου % , Ποσοστό αποφοίτων δημοτικού % , Εργατικό Δυναμικό Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ΑΚΤΩΡ FM ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Αριθμός εργαζόμενων την 31/12/ Ποσοστό γυναικών % 38 50,33 37, Ποσοστό αντρών % 63 49,67 62, Ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης / ανώτερης εκπαίδευσης % Ποσοστό αποφοίτων τεχνικών σχολών % 59 7,1 39,3 36, ,46 6,6 45,5 18 Ποσοστό αποφοίτων λυκείου % 7 76,42 43,4-14 Ποσοστό αποφοίτων γυμνασίου % - 7,64 6,6 - - Ποσοστό αποφοίτων δημοτικού % - 3,38 4,1 - - Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ το έτος 2008 απασχολούσε 37 εργαζόμενους.

26 26 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απασχολεί ο Όμιλος, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας του, καθότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή του πορεία. Από τον Μάιο του 2004 εφαρμόζεται στην ΑΚΤΩΡ Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας με βάση και την προδιαγραφή OHSAS, με σκοπό την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Εταιρεία OHSAS ΑΚΤΩΡ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Άποψη στεγάστρου Ολυμπιακού Σταδίου - Ο.Α.Κ.Α. Άποψη κατασκευής σήραγγας Υμμητού

27 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Στόχος του Ομίλου είναι ο συνδυασμός του επιχειρηματικού μοντέλου με μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα πλαίσια των προσδοκιών της σύγχρονης κοινωνίας. Η ΕΛ- ΛΑΚΤΩΡ παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενούς της και αποφεύγει τις διακρίσεις στην εργασία. Αποκλειστικό κριτήριο αποτελούν τα επαγγελματικά προσόντα η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα και η δημιουργικότητα τόσο για την στελέχωση νέων θέσεων, όσο και την ανάδειξη ικανών εργαζόμενων. Ο Όμιλος αποσκοπεί στην διαμόρφωση ενός αντιπροσωπευτικού εργατικού δυναμικού αποφεύγοντας διακρίσεις ηλικίας, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκείας, εθνικότητας. Eγνατία Οδός - Άποψη Γέφυρας Μετσόβου Παρατηρώντας το βασικό δείκτη προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών, δηλαδή την αναλογία αντρών-γυναικών, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι, λόγω της φύσης των εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου, υπερτερούν οι άντρες εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες κατέχουν κυρίως διοικητικές θέσεις.

28 28 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου. Για αυτό τον λόγο, οι δράσεις της δεν αποβλέπουν αποκλειστικά στην οικονομική μεγέθυνση, αλλά και στην κοινωνική ευημερία ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της μακροχρόνιας εταιρικής στρατηγικής της για την αειφόρο ανάπτυξη. ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Πελάτες προμηθευτές ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η ΑΚΤΩΡ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί. Είναι από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 το 1996, αναβάθμισε το σύστημά της κατά ISO 9001:2000. Εταιρεία ISO 9001:2000 ΑΚΤΩΡ ΤΟΜΗ ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ MΟΡΕΑΣ AE AKTΩΡ FM Άποψη του έργου Navarino Resorts - Dunes

29 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο του ΣΕΒ είναι μέλος του WBCSD. Δύο θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, η ΑΚΤΩΡ και η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ έχουν υιοθετήσει τις αρχές του Οικουμενικού Σύμφωνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact), μία εθελοντική πρωτοβουλία σχετικά με την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Oι ΑΚΤΩΡ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ αποτελούν μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στις δράσεις και ενέργειες που αναλαμβάνουν τα μέλη του δικτύου. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Ο Όμιλος υποστηρίζει μέσω χορηγιών: την παιδεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το ΕΜΠ και το ΑΠΘ διάφορα πολιτισμικά δρώμενα στην Λυρική σκηνή, στο Αρχιπέλαγος κλπ επιστημονικά συνέδρια του ΤΕΕ, όπως το Συνέδριο Φραγμάτων, το Αντισεισμικό κλπ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο Όμιλος συνεχίζει την παράδοση με την έκδοση διαφόρων επιστημονικών, αρχιτεκτονικών, αρχαιολογικών και άλλων εικαστικών βιβλίων. Το 2008 προχώρησε στην επανέκδοση των Χαρτών της Αττικής του Ι. Κάουπερτ και Ε. Κούρτιου, οι οποίοι αποτυπώνουν την Αττική Γη την χρονική περίοδο Η έκδοση αυτή είναι η σημαντικότερη έκδοση του Ομίλου ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ενώ λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο Αττικός Τόπος σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Χάρτες αυτοί έχουν αποσταλεί δωρεάν στις σημαντικότερες βιβλιοθήκες της γης και της Ελλάδας. KORRES EXOFILLO 11/24/08 11:02 AM Page 2 korresexof 5/12/08 11:21 Page 1 KARTEN VON ATTIKA MIT ERLÄUTERNDEM TEXT HERAUSGEGEBEN VON K A R T E N B A N D ERNST CURTIUS & JOHANNES A. KAUPERT UMSCHLAG I ENTHALTEND I. SPECIALKARTE VON ATTIKA II. ÜBERSICHTSKARTE VON ATTIKA BERLIN 1904, DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN) XΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟY ΚΕΙΜEΝΟΥ, ΕΚΔΟΘEΝΤΕΣ ΥΠO AΤΛΑΣ ΧΑΡΤΩΝ ΦAΚΕΛΟΣ Ι ΠΕΡΙEΧΩΝ ΕΡΝEΣΤΟΥ ΚΟΥΡΤIΟΥ & ΙΩAΝΝΟΥ Α. ΚAΟΥΠΕΡΤ I. ΕΙΔΙΚO ΧAΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ II. ΕΠΟΠΤΙΚO ΧAΡΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚHΣ ΒΕΡΟΛIΝΟ 1904, DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN) Ε Π Α Ν E Κ Δ Ο Σ Η, Α Θ H Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚA ΚΕIΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΦΡAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧOΛΙΑ Μ A N O Λ H Σ Κ Ο Ρ Ρ E Σ ΕΚΔOTIKOΣ OIKOΣ ΜEΛΙΣ Α ΑΤ ΙΚH ΟΔOΣ Α. Ε. M. KOPPE OI XAPTE TH ATTIKH TOY KAOY EPTATTIKH O O EKT TøN X Y

30 30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ O παρών Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το έτος 2008 και συνοδεύει τον Οικονομικό Απολογισμό. Οι δείκτες επίδοσης αναφέρονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI - G3. Τα κριτήρια - ορισμοί που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τον προσδιορισμό του οικονομικού κόστους - οφέλους προέρχονται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο απολογισμός εστιάζει σε βασικά μεγέθη και στοιχεία του Ομίλου και παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων του σε σχέση με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης : περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Για διευκρινίσεις ή επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τον Απολογισμό επικοινωνείτε με: Νίκη Σιούτα, Πολιτικός Μηχανικός ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ - τηλ.: Fax:

31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT Πρωτοχρονιά 2008 στο νέο Συγκρότημα του Ομίλου

32 32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ SUSTAINABILITY REPORT 2008 H σύνταξη και επεξεργασία των στοιχείων έγινε από τη Διεύθυνση Αειφόρου Ανάτπυξης Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ / ΑΚΤΩΡ Φωτό: Νίκη Σιούτα / Νίκος Δανιηλίδης Σχεδίαση Εντύπου: Αdjust Lane

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως οδικό έργο αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Α/Δ Σπάτων και την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Ανάδοχος Εταιρία Παραχώρησης του Έργου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως οδικό έργο αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Α/Δ Σπάτων και την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Ανάδοχος Εταιρεία Παραχώρησης του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. Νίκη Σιούτα. ηµήτριος Κούτρας ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Νίκη Σιούτα ιευθύντρια Περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ηµήτριος Κούτρας Πρόεδρος και Γενικός ιευθυντής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Νίκη Σιούτα Λουκάς Γιαννακούλης ηµήτριος Κούτρας ΘΕΣΗ ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πράσινα σταθερά δίκτυα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πράσινα σταθερά δίκτυα Νέ Ντέπη Τζιμέα Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ Περιβαλλοντική ρβ πολιτική ΟΤΕ Οι τηλεπικοινωνίες είναι από τους πλέον φιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συμπληρώνοντας, φέτος, 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας

Με ευθύνη για τους Ανθρώπους μας Η ιστορία της PITSOS 1865 Ίδρυση της εταιρείας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. - PITSOS από την ομώνυμη οικογένεια για την παραγωγή μικρών οικιακών συσκευών και συσκευών πετρελαίου 1959 Έναρξη της παραγωγής ψυγείων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό περιοδικό

Ηλεκτρονικό περιοδικό by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard τεύχος 23 Ιανουάριος 2012 * * Πόσο πράσινη είναι η εταιρεία σας; * Γιατί η Ευρώπη είναι πιο "πράσινη" από τις ΗΠΑ; H LG Electronics

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα