ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Εισαγωγή Τίτλος έργου Είδος και µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας Γεωγραφική Θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας Φορέας έργου ή δραστηριότητας Περιγραφή Αδειοδοτηµένου Έργου Συνοπτική τεχνική περιγραφή αδειοδοτηµένου έργου Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου Συσχέτιση µε άλλα έργα Περιγραφή Προτεινόµενης Τροποποίησης Αναλυτική περιγραφή τροποποίησης Προτεινόµενες Μικροκυµατικές Ζεύξεις Περιγραφή υποοστηρικτικών εγκαταστάσεων Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων Συµβατότητα προτεινόµενης τροποποίησης µε θεσµοθετηµένες δεσµεύσεις Μεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο χρήσεων γης- όρων δόµησης της περιοχής Μεταβολές στα θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών ρύπων Μεταβολές στις θεσµοθετηµένες κανονιστικές διατάξεις Υφιστάµενη Κατάσταση του Περιβάλλοντος Συνοπτική περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος Συνοπτική περιγραφή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Αποτελέσµατα παρακολούθησης και ελέγχων Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Συνοπτική περιγραφή σηµαντικότερων επιπτώσεων από την προτεινόµενη επένδυση Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον Επιπτώσεις στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον Μέτρα αντιµετώπισης των ενδεχόµενων επιπτώσεων ΜΗ ΒΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ, ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων και προτάσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ...56 i

3 1.0 Εισαγωγή 1.1 Τίτλος έργου Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε κωδική ονοµασία (ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ), για τον οποίο έχει εκδοθεί από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, η επισυναπτόµενη στο Παράρτηµα V Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) µε αρ. πρωτ.: 4054/ και ηµεροµηνία έκδοσης: 03/08/ Είδος και µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας Ο εν λόγω Σταθµός Βάσης της VODAFΟΝΕ είναι εγκατεστηµένος, επί εδάφους, στη θέση «οβρούτσι», της ηµοτικής Ενότητας Κοιλάδας, του ήµου Λάρισας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντός γηπέδου εµβαδού 517,11 m2. Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία όπως αναφέρεται στο τέλος. Στη µελέτη αναλύονται όλα τα σηµεία που απαιτούνται από την ανωτέρω νοµοθεσία και εξετάζονται πλήρως όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τροποποίηση και µετέπειτα λειτουργία του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ. 1.3 Γεωγραφική Θέση και διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας Θέση Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο σταθµος βάσης κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται εγκατεστηµένος στην περιοχή «οβρούτσι» εντός πάρκου κεραιών ενώ ο πλησιέστερος οικισµός είναι αυτός του Λουτρού σε απόσταση 2.8χλµ. περίπου ιοικητική Υπαγωγή Έργου Τόσο το αρχικά εγκεκριµένο και εγκατεστηµένο έργο όσο και το υπο τροποποίηση υπάγεται στην ηµοτική Ενότητα Κοιλάδας στον ήµο Λάρισας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσαλίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Γεωγραφικές Συντεταγµένες Έργου H ακριβής θέση του έργου δηλαδή οι ακριβείς συντεταγµένες του σε ΕΓΣΑ 87 είναι: Συντεταγμένες κορυφών οικοπέδου Α/Α ΕΓΣΑ '87 Χ Υ Α Β Γ Δ

4 Ενώ η συντεταγµένη της θέσης του ιστού είναι Χ και Υ σε ΕΓΣΑ Κατάταξη έργου ή δραστηριότητας Το σύνολο του έργου αναλύεται σε παρακάτω κεφάλαιο ενώ χωροθετείται εντός προστατευόµενης περιοχής Natura µε κωδική ονοµασία GR Περιοχή Θεσσαλικού Κάµπου SPA. Οι σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας όταν θεµελιώνονται επί εδάφους περιοχής Natura 2000, σύµφωνα µε την ΥΑ υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά µε την ΥΑ υπ αριθµ.20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ), και όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε την ΥΑ υπ αριθµ. οικ /2013 (ΦΕΚ 595/Β/ ), κατατάσσονται στην Α κατηγορία έργων και 2η υποκατηγορία (Οµάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθµοί βάσης κινητής και ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας). 1.5 Φορέας Έργου ή ραστηριότητας Επωνυµία: Επάγγελµα: ιεύθυνση Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι, Αθήνα ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Μελετητής: Επάγγελµα: Νίκος Καραίσκος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ (κάτοχος µελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27) Τηλ. Επικοινωνίας: Περιβαλλοντικό Προφίλ Εταιρίας Για τη VODAFONE η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει να κάνει µε τον τρόπο που µια εταιρία διοικείται, παράγει έργο και συµπεριφέρεται απέναντι στα ενδιαφερόµενα µέρη, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο οργανισµός είναι υπεύθυνος όταν παράλληλα µε την επίτευξη των εµπορικών του στόχων λαµβάνει υπόψη την επίδραση της λειτουργίας του στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονοµικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις µε µετρήσιµα αποτελέσµατα. Εποµένως, αποτελεί ηθική υποχρέωση του οργανισµού, ανάλογα µε το εύρος των δραστηριοτήτων του χωρίς αυτό να µεταφράζεται απαραίτητα σε οικονοµική δαπάνη να µειώσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση του (π.χ. στο περιβάλλον) και να αυξήσει την αντίστοιχη θετική (π.χ. στην κοινωνία) στον κόσµο γύρω µας. Η VODAFONE έχει εντάξει την Εταιρική Υπευθυνότητα και την Περιβαλλοντική ιαχείριση στο όραµα, τις 3

5 αξίες, τους στρατηγικούς της στόχους και στις επιχειρηµατικές της αρχές. Έχει αναπτύξει και εφαρµόζει συστήµατα διαχείρισης, πιστοποιηµένα από έγκυρους φορείς και µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συστηµατικότερη και αποδοτικότερη προσέγγιση θεµάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Περιβαλλοντικής ιαχείρισης : ISO 14001: Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής διαχείρισης που διαθέτει η VODAFONE, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO από τον Ιούνιο του 1999 (Αρ. Πιστοποιητικού /006 ΕΛΟΤ). ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: Η VODAFONE διαθέτει Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοσυχνοτήτων (75MHz 3GHz), διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ), κατά ISO/IEC 17025:2005, από το Μάρτιο του 2009 (Αρ. ιαπίστευσης: 533). Το Μάρτιο του 2012, η διαπίστευση του Εργαστηρίου επεκτάθηκε και σε µετρήσεις θορύβου στο περιβάλλον, ενώ το πεδίο ραδιοσυχνοτήτων επεκτάθηκε µέχρι τα 6GHz (Αρ. ιαπίστευσης 533-2). Οι εν λόγω διαπιστεύσεις αποτελούν την αναγνώριση της επιστηµονικής και αξιόπιστης εργασίας του Εργαστηρίου, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας του. Το Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισµένο και επανδρωµένο µε το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο εκπονεί µετρήσεις ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ραδιοσυχνοτήτων και θορύβου στο περιβάλλον σύµφωνα µε τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες και πρότυπα. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού ιαπίστευσης καθιστά τις µετρήσεις του Εργαστηρίου πλήρως αξιόπιστες και έγκυρες. Η εγκυρότητα της διαδικασίας διαφυλάσσεται από τον ετήσιο έλεγχο που διενεργεί το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης στο Εργαστήριο. Περισσότερα σχετικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτηµα. 4

6 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ 2.0 Περιγραφή Αδειοδοτηµένου Έργου 2.1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή αδειοδοτηµένου έργου περιλαµβάνει: Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι µεταλλικός δικτυωτός και Τον πυλώνα, επί του οποίου εγκαθίστανται οι κεραίες και τα µικροκυµατικά κάτοπτρα του σταθµού. 2 οικίσκους τύπου container, στους οποίους στεγάζεται ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός του σταθµού της Vodafone στον ένα και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και η δεξαµενή πετρελαίου στον άλλο. Περιµετρικά του χώρου των εγκαταστάσεων της Vodafone, έχει κατασκευαστεί κατάλληλη περίφραξη µε πύλη. 5

7 Περιγραφή ιστού Θεµέλιο : Ο πυλώνας εδράζεται σε µια βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων 4µΧ 4µ και βάθος 2µ που εγκιβωτίστηκε µέσα στο φυσικό έδαφος (σε υγιές έδαφος) Συναρµολόγηση ιστού : Ο ιστός που κατασκευάστηκε είναι δικτυωτού τύπου (δες σχετικές φώτο στο αντίστοιχο παράρτηµα) ενώ το ύψος του είναι 31µ. (συµπεριλαµβανοµένου του αλεξικέραυνου) και είναι κατασκευασµλενος έτσι ώστε να αντέχει ανέµους ταχύτητας 200km/h. O ιστός είναι τετραγωνικής διατοµής, και αποτελείται από προκατασκευασµένα µεταλλικά ελάσµατα συγκεκριµένων διαστάσεων και υλικού, τα οποία µεταφέρθηκαν επιτόπου αφού κατασκευάστηκε το θεµέλιο για την πλήρη συναρµολόγησή του. Τα ελάσµατα είναι τύπου L γαλβανισµένα εν θερµώ και συνδέονται µεταξύ τους µε κοχλίες (κατά DIN ) οι οποίοι συσφίγγονται µε κατάλληλα εργαλεία και µε καθορισµένη ροπή σύσφιξης ανά κοχλία. Χώρος στέγασης Όσον αφορά τα µηχανήµατα που υποστηρίζουν τη λειτουργία του σταθµού, τοποθετήθηκαν σε ένα οικίσκο τύπου container. Σε διπλανό οικίσκο τύπου container στεγάζεται η γεννήτρια που υποστηρίζει τη λειτουργία του σταθµού και η δεξαµενή πετρελαίου. Ο οικίσκος (equipment room), ο οποίος στεγάζει τα µηχανήµατα εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων, έχει διαστάσεις 5,0m x 4,50m x 3,50m (ύψος). ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος έχει διαστάσεις 5,0m x 2,50m x 3,50m (ύψος). Ο οικίσκος ο οποίος στεγάζει το Για την τοποθέτησή τους δηµιουργήθηκε µια ειδική επιφάνεια από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, επί της οποίας χτίστηκαν. Η βάση αυτή από beton έχει µεταβλητό πάχος από 0.20 m το ελάχιστο και έχει ένα ελαφρύ οπλισµό µε σχάρα Τ188. Η άνω στάθµη της έχει µια µικρή κλίση της τάξης του 1% για την απορροή των οµβρίων εκτός του χώρου του σταθµού, σε συνδυασµό µε τις κλίσεις του φυσικού εδάφους και την άνω στάθµη του θεµελίου του ιστού. Στον οικίσκο των µηχανηµάτων, εκτός των άλλων τοποθετήθηκε και το σύστηµα κλιµατισµού που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του σταθµού και έχει στόχο τη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας στο χώρο των µηχανηµάτων κινητής τηλεφωνίας. Το σύστηµα κλιµατισµού αποτελείται από µια κλιµατιστική µονάδα τύπου IMI DHP260 ή IMI free cooling. Το σύστηµα free cooling αποτελεί ένα προηγµένο σύστηµα κλιµατισµού, το οποίο µε τη χρήση αισθητήρων ανεµιστήρων µειώνει το χρόνο λειτουργίας των κλιµατιστικών µονάδων, ενώ διατηρεί επαρκή ψύξη στο χώρο. Κατ αυτό τον τρόπο, µειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση µε ένα συµβατικό κλιµατιστικό, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµείται περισσότερο από 60% ενέργειας ψύξης θέρµανσης. Σηµειώνεται ότι η κατανάλωση ενέργειας για ψύξη- θέρµανση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Εντός κάθε οικίσκου υπάρχει φορητός πυροσβεστήρας 5 kg CO2 τύπου chubb,κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιάς σε ηλεκτρικά κυκλώµατα και καιγόµενα υγρά. 6

8 Περίφραξη σταθµού Ο χώρος εγκαταστάσεων του σταθµού (ιστός και οικίσκος) είναι περιµετρικά περιφραγµένος ενώ τµήµα της περίφραξης αποτελεί η πύλη εισόδου του σταθµού και ο µετρητής της ΕΗ (pillar). Η περίφραξη αποτελείται από οπλισµένο σκυρόδεµα και µέταλλο. Η µεταλλική κατασκευή είναι γαλβανισµένη και αποτελείται από µια σχάρα µε κατακόρυφα στοιχεία από λάµα 25mm X 3mm και οριζόντια από σωλήνα Φ 5mm και κάνναβο (αξονικά) 132mm X 62mm. Ανά 2 µ. η σχάρα διακόπτεται από ορθοστάτες από λάµα 80Χ8 που πακτώνονται σε βάθος 0,4µ. µέσα σε τοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα που τρέχει κάτω από τη σχάρα στο περίγραµµα του σταθµού. Η πύλη εισόδου του σταθµού έχει πλάτος 3µ. και αποτελείται από µια δίφυλλη πόρτα µε φύλλα που στηρίζονται µε µεντεσέδες αριστερά και δεξιά σε δύο µεταλλικές κολώνες ορθοστάτες. Τα δύο φύλλα δηµιουργούνται µε την ίδια σχάρα της περίφραξης που περιµετρικά πλαισιώνεται από µεταλλικό στοιχείο τετραγωνικής διατοµής 50mm X 50mm. ίπλα στην πύλη και πάνω στο όριο της περίφραξης έχει κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα η κολώνα τοποθέτησης του µετρητή της ΕΗ στην οποία πακτώνεται και ο σωλήνας που θα δεχθεί το εναέριο καλώδιο του ρεύµατος. Οι διαστάσεις της είναι 1,10µ. Χ 0,35µ. µε συγκεκριµένη εσοχή (παράθυρο) για την τοποθέτηση του µετρητή. Το πορτάκι είναι διαστάσεων 0,60µ. Χ 0,30µ. χωρίς τζάµι είναι από αλουµίνιο και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΗ. Ο περιβάλλον χώρος του σταθµού παραµένει ακάλυπτος από βλάστηση ενώ είναι στρωµένος µε χαλίκι όπως και ο χώρος εντός της περίφραξης που δεν είναι σκυροδετηµένη επιφάνεια γεγονός που δηµιουργεί αντιπυρική (φυσική) ζώνη πέριξ του σταθµού. Κεραίες σταθµού Στο συγκεκριµένο σταθµό έχουν αδειοδοτηθεί τρεις κεραίες (cell) που εκπέµπουν στα 900MHZ της εταιρείας VODAFONE και ως 25 µικροκυµατικές κεραίες ενώ η συνοπτική του περιγραφή ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα: Είδος έργου: Κωδικός έργου: Σταθµός Βάσης κινητής τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ Κατάταξη έργου: Kατηγορία Β, Υποκατηγορία 4 Ιδιοκτησιακό καθεστώς: ηµόσια δασική έκταση Εµβαδόν οικοπέδου 517,11 m 2 Έκταση Χώρου Εγκατάστασης Vodafone 116,44 m 2 7

9 Αριθµός Θέσης Θέση Γεωγρ.Πλάτος Γεωγρ.Μήκος Υψόµετρο Εδάφους ΕΓΣΑ 87 ιεύθυνση Θέσης (Οδός, αριθµός, ΤΚ., Περιοχή) /Τοπωνύµιο /Περιγραφή Θέσης ηµοτικό ιαµέρισµα ήµος Νοµαρχία Περιφέρεια ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ φ = 39 ο λ = 22 ο m ΘΕΣΗ «οβρούτσι» ΛΟΥΤΡΟΥ ΚΟΙΛΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενώ στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα αδειοδοτηµένα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήµατος: ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ GSM της VODAFONE: Πάροχος Α/Α κεραίας Τύπος Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνία Vodafone 1 GSM Vodafone 2 GSM Συχνότητα (MHz) Κέρδος κύριου λοβού (dbi) 14,5 14,5 18 Γωνία µεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά Vodafone 3 GSM 8

10 2.2 Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου Κατόπιν της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου το έργο εγκαταστάθηκε και λειτούργησε σύµφωνα µε τις αδειοδοτηµένες προδιαγραφές εφαρµόζοντας όλα τα ισχύοντα σύµφωνα µε την εκδοθείσα ΑΕΠΟ. Κατόπιν ο σταθµός επανασχεδιάστηκε ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά προκειµένου να µην εκπέµπει µόνο στα 900MHZ που παλιότερα εξυπηρετούσε όλες τις διαθέσιµες τότε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αλλά όχι τις σηµερινές αλλά και σε διαφορετικές συχνότητες που θα περιγραφούν παρακάτω και εξυπηρετούν πλέον τις σύγχρονες ανάγκες. 2.3 Συσχέτιση µε άλλα έργα Στην συγκεκριµένη περιοχή δεν υφίσταται άλλο έργο. 3.0 Περιγραφή Προτεινόµενης Τροποποίησης 3.1. Αναλυτική περιγραφή τροποποίησης Με την παρούσα µελέτη ο φορέας αιτείται τροποποίηση της παραπάνω αναφερόµενης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αλλά και της ανανέωσης αυτής. Οι τροποποιήσεις σε σχέση µε το αρχικά εγκεκριµένο έργο που περιγράφονται στον παρών φάκελο αφορούν στα εξής: - Μεταβολή του τύπου και αριθµού των κεραιών που τοποθετούνται - Μεταβολή του τύπου και του αριθµού των µικροκυµατικών κατόπτρων - Προσθήκη ενός οικίσκου τύπου container εντός του ήδη διαµορφωµένου χώρου Καµία περαιτέρω µεταβολή δεν γίνεται στην λοιπή δοµική κατασκευή του έργου. Η µεταβολή κρίνεται αναγκαία για τον εκσυγχρονισµό και την λειτουργία της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα και απαιτήσεις προκειµένου να παρέχονται οι βέλτιστες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στους καταναλωτές όπως άλλωστε προβλέπεται και στις υποχρεώσεις από την άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από το ελληνικό κράτος στην εταιρεία. Έτσι λοιπόν συνοπτικά η εγκατάσταση είναι η παρακάτω: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ 1 ΚΑΤΟΧΟΣ VF ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ Κ. Τ. 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ έως 29 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΙΟ ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ µε αλεξικέραυνο (m) 31 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 9

11 * Συχνότητες λειτουργίας για κάθε υπηρεσία: GSM: 900MHz DCS: 1800MHz LTE: 1800MHz UMTS: 900 & 2100MHz ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ: >2GHz LMDS: 26GHz Το UMTS (συντοµογραφία για το Universal Mobile Telecommunication System) είναι µια από τις τρίτης γενιάς (3G) τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Tο UTMS είναι σε θέση να φτάσει υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων (Mbits/s). Αυτές οι ταχύτητες επιτρέπουν τη σύνδεση µε το World Wide Web (www), προσφέρουν δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, κατέβασµα (download) µουσικής και βίντεο, καθώς και παρακολούθηση τηλεόρασης. Οι συχνότητες που έχουν διατεθεί για την παραπάνω υπηρεσία είναι τα 900 & 2100ΜΗz. εδοµένου ότι τα παλαιότερα κεραιοσυστήµατα δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν και στις 2 µπάντες συχνοτήτων, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 3G δίκτυο απαιτείται η αντικατάσταση των παλαιών κεραιών µε νέες που εκπέµπουν και λαµβάνουν και σε αυτές τις συχνότητες (triple-band 900/1800/2100). Το LTE (συντοµογραφία για το Long Term Evolution) είναι µια από τις τέταρτης γενιάς (4G) τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Το LTE είναι σε θέση να φτάσει σε ακόµα υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων (Mbits/s) σε σχέση µε το 3G (UMTS). Η συχνότητα που έχει διατεθεί για την υπηρεσία αυτή είναι τα 1800ΜΗz. Το ύψος τοποθέτησης των κεραιών στον ιστό του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ και της WIND έχει ως αποτέλεσµα τα επίπεδα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιονδήποτε χώρο είναι ελεύθερα προσβάσιµος στο ευρύ κοινό, να πληρούν τα όρια έκθεσης και να είναι χιλιάδες φορές κάτω από αυτά που ορίζονται από το Νόµο υπ αριθ (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» & την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/ ). Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεµάτων των ραδιοεκποµπών του συγκεκριµένου Σταθµού Βάσης παρατίθεται στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα της παρούσας µελέτης. Κατά τη φάση λειτουργίας του, ο Σταθµός θα συνεχίσει να είναι αυτοµατοποιηµένος και δεν θα απαιτείται ανθρώπινη παρουσία, παρά µόνο για εργασίες συντήρησης. εδοµένου ότι τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σταθµού αφορούν σε εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εντός της παρούσας µελέτης περιλαµβάνεται και εκτίµηση των επιπέδων ακτινοβολίας από τη λειτουργία του συγκεκριµένου Σταθµού. Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στη Μελέτη Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου του Παραρτήµατος. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 10

12 Προτεινόµενο Κεραιοσύστηµα Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται συνοπτικά το προτεινόµενο κεραιοσύστηµα της Vodafone. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κεραιοσυστήµατος Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων της VODAFONE. Ιστός στήριξης Πάροχος 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone Αριθµός Κεραίας Υπηρεσία GSM900 GSM900 GSM900 GSM900 Συχνότητα εκποµπής Αζιµούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 1,8 1,8 1,8 1,8 Ύψος κέντρου από βάση ιστού (m) 21,4 21,4 21,4 21,4 Κατασκευαστής Allgon Allgon Allgon Allgon Μοντέλο/Τύπος Μέγιστο κέρδος 14,5 14,5 14,5 14,5 κύριου λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου δευτερεύοντος λοβοού -3,5-3,5-3,5-3,5 Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο διάγραµµα) Θs (Κατακόρυφο διάγραµµα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραµµα) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθµός φασµατικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα Απόσταση εξ. επιφάνειας κεραίας από κέντρο ιστού (m) ,50-5,50-5,50-5, ,7 3,7 3,7 3,7 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 11

13 Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων της VODAFONE (συνέχεια). 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone GSM900 UMTS900 UMTS900 UMTS900 UMTS ,65 1,8 1,8 1,8 1,8 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 Power Wave Allgon Allgon Allgon Allgon ,4 14,5 14,5 14,5 14,5 2,4-3,5-3,5-3,5-3, ,60-5,50-5,50-5,50-5, ,7 3,7 3,7 3,7 3,7 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 12

14 Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων της VODAFONE (συνέχεια). 1 Vodafone 5 UMTS ,65 21,3 Power Wave ,4 2, , ,7 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 13

15 Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων της VODAFONE (συνέχεια). Ιστός στήριξης Πάροχος 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone 1 Vodafone Αριθµός Κεραίας Υπηρεσία DCS1800 DCS1800 LTE1800 LTE1800 Συχνότητα εκποµπής Αζιµούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 2,65 1,3 2,65 1,3 Ύψος κέντρου από βάση ιστού (m) 21,3 22,65 21,3 22,65 Κατασκευαστής POWERWAVE Kathrein POWERWAVE Kathrein Μοντέλο/Τύπος Μέγιστο κέρδος 17, ,2 18 κύριου λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου δευτερεύοντος λοβοού 2,2 5,3 2,2 5,3 Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο διάγραµµα) Θs (Κατακόρυφο διάγραµµα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραµµα) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθµός φασµατικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα Απόσταση εξ. επιφάνειας κεραίας από κέντρο ιστού (m) ,80-2,00-2,80-2, ,7 3,7 3,7 3,7 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 14

16 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ Πίνακας 3.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιοδιατάξεων της VODAFONE (συνέχεια). Ιστός στήριξης Πάροχος 1 Vodafone Αριθµός Κεραίας 5 Υπηρεσία UMTS2100 Συχνότητα εκποµπής 2100 Αζιµούθιο (deg) 340 Ηλεκτρική-Μηχανική 6 κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 2,65 Ύψος κέντρου από βάση ιστού (m) Κατασκευαστής 21,3 Power Wave Μοντέλο/Τύπος 7785 Μέγιστο κέρδος 17,5 κύριου λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου δευτερεύοντος λοβοού 7,5 Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο διάγραµµα) Θs (Κατακόρυφο διάγραµµα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραµµα) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθµός φασµατικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα Απόσταση εξ. επιφάνειας κεραίας από κέντρο ιστού (m) , ,7 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 15

17 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ 3.2 Προτεινόµενες Μικροκυµατικές Ζεύξεις Ο υπό τροποποίηση Σταθµός Βάσης, µε το πέρας των αιτούµενων τροποποιήσεων θα δύναται να φέρει στον ιστό του έως και 29 µικροκυµατικές κεραίες σηµειακής ζεύξης των παρακάτω ενδεικτικών τύπων, όπως περιγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι συχνότητες εκποµπής και λήψης των µικροκυµατικών ζεύξεων, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την ασύρµατη διασύνδεση του υπό µελέτη Σταθµού, θα είναι από 4 έως 60GHz (µεταξύ του εύρους 4 έως 60GHz δύναται να χρησιµοποιηθούν όλες οι επιµέρους συχνότητες, ορισµένες εκ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα). Πίνακας: Τύποι και τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας µικροκυµατικών κεραιών σηµειακής ζεύξης µε συχνότητα λειτουργίας από 4 ως 60GHz. ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (dbi) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (GHz) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) Andrew VHP1-370A 39,5 38 0,3 0,063 Andrew UHX10-37H 39,1 4 3,0 0,8 Gabriel SR1,5-380ASE 41,9 60 0,5 0,063 Andrew VHP2-370A 44,3 26 0,6 0,063 Andrew VHP2-370A 44,3 38 0,6 0,063 Andrew VHP ,6 23 0,8 0,063 Andrew VHP4A-220A 46,1 23 1,2 0,5 Andrew HP2-180G 38,9 18 0,6 0,16 Gabriel SR6-220ASE 49,4 23 1,8 0,5 Andrew VHP2, ,1 15 1,8 0,063 Andrew VHPX6-180A 47,9 18 1,8 0,16 Andrew VHP ,8 0,063 Andrew HP10-107F 48,3 11 3,0 0,063 Andrew HPX12-71E 46,1 8 3,7 0,5 Andrew HP6-71E 40,5 8 1,8 0,5 Andrew HSX12-36A 40,9 4 3,7 0,8 Andrew HSX12-64A 45,7 6 3,7 0,5 Andrew HPX12-71E 46,1 7 3,7 0,5 Andrew HPX6-130A 45,1 13 1,8 0,5 Andrew HPX6-107E ,8 0,063 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (W) Γίνεται η θεώρηση ότι η συχνότητα λειτουργίας είναι αυτή στην οποία παρουσιάζεται το 16 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

18 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ µέγιστο κέρδος για κάθε τύπο κεραίας, γεγονός που αποτελεί την αυστηρότερη περίπτωση από πλευράς ακτινοπροστασίας. Συνεπώς υπερκαλύπτεται και η περίπτωση λειτουργίας στη συχνότητα των 26GHz αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη µικροκυµατική συχνότητα από 4 έως 60GHz και σε όλες τις επιµέρους µικροκυµατικές συχνότητες. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεµάτων των ραδιοεκποµπών δίδεται στην επισυναπτόµενη Μελέτη Ραδιοεκποµπών στο Παράρτηµα Περιγραφή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων Με την ισχύουσα ΑΕΠΟ έχουν αδειοδοτηθεί και διάφορες υποστηρηκτικές εγκαταστάσεις όπως, Η/Ζ γεννήτρια πετρελαίου, οικίσκος στέγασης µηχανηµάτων, ιστός, εξοπλισµός οικίσκου στέγασης, κλπ. Που έχουν περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 2 της παρούσας. Σε αυτές τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις προστίθεται ένα επιπλέον οικίσκος τύπου container ενώ έχει µεταβληθεί και ο τύπος και οι διαστάσεις των υπόλοιπων 2 container. H τελική εγκατάσταση περιλαµβάνει λοιπόν 2 οικίσκους τύπου container διαστάσεων ο ένας 4,5µ.Χ 2,5µ.Χ 3,5µ. (ύψος) και ο δεύτερος 6µ. Χ 2,5µ.Χ 3,5µ. (ύψος) που φιλοξενούν τα απαραίτητα µηχανήµατα και ένα τρίτο οικίσκο διαστάσεων 2,4µ. Χ 3,2µ.Χ 3,5µ. (ύψος) που φιλοξενεί την εφεδρική γεννήτρια. Κατά τα λοιπά οι τεχνικές προδιαγραφές τους δεν έχουν µεταβληθεί Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων Ως προς τις εναλλακτικές στο τύπο και το σχεδιασµό του κεραιοσυστήµατος εξετάστηκε η µηδενική λύση, δηλαδή η µη τροποποίηση του κεραιοσυστήµατος που όµως απορρίφθηκε διότι θα σήµαινε ότι δεν θα εξυπηρετούνταν από την εταιρεία, βάσει της συµβατικής της υποχρέωσης µε το ελληνικό κράτος, η εξυπηρέτση των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών αναγκών των συνδροµητών της περιοχής µελέτης. 4.0 Συµβατότητα προτεινόµενης τροποποίησης µε θεσµοθετηµένες δεσµεύσεις 4.1. Μεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο χρήσεων γης- όρων δόµησης της περιοχής εν έχουν σηµειωθεί µεταβολές από το διάστηµα από την έκδοση της αρχικής έγκρισης περιβαλλοντικών ορων για το έργο µέχρι σήµερα αφού η περιοχή εγκατάστασης βρίσκεται στο δίκτυο Natura 2000 και συγκεκριµένα την περιοχή µε κωδική ονοµασία «GR Περιοχή Θεσσαλικού Κάµπου» SPA. Η παραπάνω περιοχή αναλύεται επισταµένως στην ειδική οικολογική αξιολόγηση που επισυνάπτεται στο αντίστοιχο παράρτηµα της µελέτης. Ο σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελεί ασύµβατη χρήση µε την περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντοςαφού η εγκατάσταση και η τροποποίηση που εξετάζεται µε τον παρόν φάκελο είναι ιδιαίτερα µικρής κλίµακας χωρίς δοµικές αλλαγές ενώ η οποιαδήποτε όχληση θα προέλθει σε ελάχιστο βαθµό από τις εργασίες αντικατάστασης του κεραιοσυστήµατος που όµως θα γίνει σε ελάχιστο χρόνο. Η οποιαδήποτε λοιπόν όχληση θα είναι µηδαµινή. Να σηµειωθεί πρόσθετα ότι και από τις µέχρι σήµερα λειτουργία του υφιστάµενου σταθµού δεν έχει παρατηρηθεί κάποια µορφή όχλησης στα σηµεία ενδιαφέροντος της περιοχής. Κατά συνέπεια τόσο η λειτουργία του υφιστάµενου σταθµού όσο και η µελλοντική λειτουργία του τροποποιηµένου σταθµού κρίνεται ως συµβατή χρήση εντός της προστατευόµενης περιοχής. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 17

19 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ 4.2. Μεταβολές στα θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών ρύπων Κατά την φάση λειτουργίας τόσο του ήδη λειτουργούντος σταθµού όσο και του τροποποιηµένου δεν παράγονται κανενός είδους ρύποι, υγρά ή αέρια απόβλητα. Όσο αφορά τα στερεά απόβλητα όπως ο ενδεχόµενος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα, κεραίες, µπαταρίες που ολοκλήρωσαν την ζωή τους) εντάσσεται σε πρόγραµµα διαχείρισης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο στον εγκατεστηµένο σταθµό όσο και στον τροποποιηµένο δεν υπάρχει εξοπλισµός που να περιέχει υδράργυρο Μεταβολές στις θεσµοθετηµένες κανονιστικές διατάξεις Για τους σταθµούς βάσεις κινητής τηλεφωνίας υπαρχουν θεσµοθετηµένα όρια εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και εξέταση της εγκατάστασης µε τυχόν ασύµβατες χρήσεις στη περιοχή και σε απόσταση 1000µ. από την εγκατάσταση και έτσι λοιπόν έχουν εκπονηθεί µελέτη ραδιοεκποµπών και µελέτη ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου για την αιτούµενη τροποποίηση οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτηµα. 5.0 Υφιστάµενη Κατάσταση του Περιβάλλοντος Ό σταθµός βάσης ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ είναι εγκατεστηµένος στη θέση «οβρούτσι» που ανήκει στην.ε. Κοιλάδας του ήµου Λάρισας της Π.Ε. Λάρισας. Ενώ οι συντεταγµένες του έργου είναι οι ακόλουθες σε ΕΓΣΑ 87 φ= 39 ο λ= 22 ο Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται σε υψόµετρο 687µ. και σε απόσταση 2,5χλµ. περίπου από τη Μεσοράχη 2,8χλµ. περίπου από το Λουτρό Ο χώρος εγκατάστασης είναι όπως έχουµε αναφέρει 517,11µ2 και ο σταθµός της Vofdafone καλύπτει έκταση 116µ2 περίπου όπως απεικονίζεται και στα επισυναπτόµενα σχέδια στο παράρτηµα. Η πρόσβαση εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου χωµατόδροµου ενώ η έκταση είναι δηµόσια δασική. Ο σταθµός χωροθετείται εντός πάρκου κεραιών Παρακάτω ακολουθεί απεικόνιση του σταθµού σε δορυφορική εικόνα GE VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 18

20 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ 5.1 Συνοπτική περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος Το έργο βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου NATURA 2000 µε κωδική ονοµασία Περιοχή Θεσσαλικού Κάµπου και σε απόσταση 406µ. περίπου από το όριο όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα (πηγή oikoskopio.gr): VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 19

21 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ Παρακάτω εξετάζετε εκτενέστερα η παραπάνω αναφερόµενη περιοχή. Περιοχή SPA Περιοχή Θεσσαλικού Κάµπου GR Το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του δικτύου NATURA, µε την ονοµασία «ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» µε κωδικό GR Περιοχή SPA (Ζώνες Ειδικής προστασίας). Τα στοιχεία της περιοχής φαίνονται παρακάτω: Όνοµα Περιοχής: ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Κωδικός Περιοχής: GR Συντεταγµένες: Έκταση: Longitude: Latitude: Ηa Minimum: 65 Υψόµετρα: Maximum: 725 Mean: 197 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20

22 Τα είδη χαρακτηρισµού της περιοχής είναι τα παρακάτω: Buteo rufinus, Falco naumanni. Σύµφωνα µε το τυποποιηµένο δελτίο δεδοµένων στην περιοχή υπάρχουν τα παρακάτω είδη πτηνών: Alcedo atthis, Botaurus stellaris, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Calandrella brachydactyla, Ciconia Ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Coracias garrulus, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco columbarius, Falco naumanii, Falco peregrinus, Falco vespertinus, Ficedula albicollis, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Nycticorax nycticorax, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Alauda arvensis, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Ardea cinerea, Buteo Buteo, Calidris alpine, Coccothraustes Coccothraustes, Corvus frugilegus, Coturnix Coturnix, Cuculus canorus, Delichon urbica, Emberiza melanocephala, Emberiza schoeniclus, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Fulica atra, Gallinago gallinago, Hippolais pallida, Hirundo daurica, Hirundo rustica, Lanius senator, Larus ridibundus, Luscinia Luscinia, Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Motacilla flava, Muscicapa striata, Oenanthe hispanica, Oenanthe Oenanthe, Otus scops, Passer hispaniolensis, Phalacrocorax carbo sinensis, Phoenicurus ochruros, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia cantillans, Sylvia communis, Tachybaptus ruficollis, Vanellus vanellus. Αναλυτικά η περιοχή εξετάζετε στο επισυναπτόµενο τέυχος ειδικής οικολογικής αξιολόγησης Κλιµατολογικά στοιχεία περιοχής Για να έχουµε µια άποψη για το κλίµα της ευρύτερης περιοχής λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουµε από τον µετεωρολογικό σταθµό Λάρισας, που βρίσκεται σε Γεωγραφικό µήκος / πλάτος: 22,25 / 39,38 και σε ύψος 73 µ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θερµοκρασία ( ο C) Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. εκ. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 21

23 ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Ελάχ Μηνιαία -7,0-4,4 1,4 7,0 11,0 10,0 10,0-2,0-7,0 21,6 10,5 17,5 Θερµοκρασία Μέση Μηνιαία Θερµοκρασία 5,2 6,8 9,4 13,8 19,7 25,0 27,2 26,2 21,8 16,2 10,8 6,6 Μέγιστη Μηνιαία Θερµοκρασία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 22,8 25,2 27,5 32,4 40,0 42,2 45,2 45,0 39,2 36,8 29,6 23,2 Ηµέρες µε βροχή Ηµέρες µε βροχή Βροχή Βροχόπτωση (mm) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 22

24 ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 32,5 31,7 36, ,2 25, ,4 30,2 52,2 56,9 50,8 Συνολικές µέρες βροχής 10, , ,7 4,5 4,2 6, ,8 12,1 ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 60 Μέση Βροχόπτωση (mm) 30 Βροχή 50 Θερµοκρασία Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. εκ. Μέση Θερµοκρασία ( o C) ΥΓΡΑΣΙΑ Μέση Μηνιαία Υγρασία (%) 0 Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. εκ. 23 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

25 ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Μέση Μηνιαία Υγρασία 79,6 75,1 73,4 68,7 61,6 49,2 46, , ,5 82,2 ΑΝΕΜΟΙ 2,5 Ταχύτητα ανέµου (m/sec) 2 1,5 1 0,5 0 Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαϊ Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. εκ. ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Μέση Μηνιαία /νση Ανέµων N E E E E E E E E E E N Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέµων 0,8 1,2 1,3 1,2 1,2 1,8 2 1,6 1,3 1 0,7 0,6 Το βιοκλίµα περιγράφει την επίδραση του θερµικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο. Με το βιοκλίµα των ανθρώπων και άλλων µεγεθών, π.χ. η διάρκεια της ηλιοφάνειας, µπορεί να περιγράφει και να αξιολογηθεί το κλίµα µιας τοποθεσίας ή µιας περιοχής σχετικά µε τις επικρατούσες συνθήκες για τουρισµό και αναψυχή. Το βιοκλίµα του ανθρώπου εκτιµάται µε φυσιολογική ισοδύναµη θερµοκρασία (PET), µε την οποία περιγράφεται η επιρροή της θερµοκρασίας του αέρα, της υγρασίας του αέρα, της ταχύτητας του αέρα, της ακτινοβολίας, της ενδυµασίας και της δραστηριότητας των ανθρώπων. Ένα PET περίπου 20 ο C σηµαίνει θερµική άνεση. Αυξανόµενες τιµές σηµαίνουν την θερµική επιβάρυνση από ζέστη και VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 24

26 µειωµένες τιµές επιβάρυνση από ψύχος. Οι τιµές άνω των 30 ο C σηµαίνουν µεγάλο φορτίο µε πιθανές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Βλάστηση περιοχής Η βλάστηση της περιοχής, ως αποτέλεσµα των επικρατούντων κλιµατοεδαφικών παραγόντων και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, µπορεί να υπαχθεί στην φυτοκοινωνική διάπλαση της Ευµεσογειακής ζώνης βλάστησης της Quercetalia ilicis. Η ζώνη αυτή αποτελεί τον τυπικό µεσογειακό τύπο βλάστησης που συναντούµε σε περιοχές µε Μεσογειακό κλίµα σε όλη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Στις περιοχές που η βλάστηση έχει υποστεί ανθρωπογενείς επεµβάσεις έχει επέλθει υποβάθµιση της σε φρυγανικά οικοσυστήµατα, όπου κυριαρχούν οι ακανθώδες ηµίθαµνοι, όπως το αστιβί, η ασφάκα, ο κισσός και διάφορα χειλανθή, όπως η ρίγανη, το θυµάρι κ.λ.π., ή σε µακκί τα οποία αποτελούνται από θαµνότοπους, όπου κυριαρχούν το πουρνάρι και διάφορα άλλα σκληρόφυλλα και αείφυλλα θερµοµεσογειακά είδη. Τα χαρακτηριστικά δενδρώδη είδη της Ευµεσογειακής ζώνης είναι η Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis) και η Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia), η Ελιά (Olea Europea var. oleaster) και η Χαρουπιά (Ceratonia siliqua). Η υπό µελέτη περιοχή ανήκει στην υποζώνη του πουρναριού της Ευµεσογειακής ζώνης βλάστησης. Γεωλογικά γεωτεκτονικά χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής Σύµφωνα µε το Χάρτη Ζωνών Επικινδυνότητας της Ελλάδος, του Νέου Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΦΕΚ 1154/ ), η υπό µελέτη περιοχή κατατάσσεται στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ. Με βάση το σεισµικό συντελεστή (α) προκύπτει η τιµή της σεισµικής επιτάχυνσης του εδάφους (Α), A = (α) x (g), όπου (α): σεισµικός συντελεστής και (g): επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο σεισµικός συντελεστής (α) για τη ζώνη αυτή ορίζεται ως 0,24, η οποία σύµφωνα µε σεισµολογικά δεδοµένα, έχει πιθανότητα υπέρβασης10% στα επόµενα 50 έτη. Η ευρύτερη περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε τον γεωλογικό χάρτη της Ελλάδας, ανήκει στην Πελαγονική Ζώνη και υπάρχουν ασβεστόλιθοι (κυρίως βιοσπαρουδίτες) και δολοµίτες της Τριαδικής Κατ. Ιουρασικής ή Ιουρασικής περιόδου. Εδάφη από σκληρούς ασβεστόλιθους. Οι ασβεστόλιθοι είναι σκληρηθέντα ασβεστούχα ιζήµατα της µεσοζωικής γεωλογικής περιόδου. Καλύπτουν το 14% της έκτασης στο νοµό Λάρισας. Το ανάγλυφο των ασβεστολιθικών περιοχών είναι έντονο, ανώµαλο, µε απότοµες κλίσεις, βραχώδεις εξάρσεις και αβαθή εδάφη. Είναι το κυρίαρχο γεωλογικό υλικό των υψηλότερων κορυφών των ορέων (ψευδαλπική περιοχή) της περιφέρειας Θεσσαλίας. Το µητρικό υλικό του εδάφους αυτής της κατηγορίας πετρωµάτων είναι, αποκλειστικά σχεδόν, προϊόν χηµικής αποσάθρωσης των ασβεστολίθων. Το έδαφος στους καρστικούς και σκληρούς ασβεστόλιθους συγκεντρώνεται συνήθως σε θύλακες και ρωγµές του πετρώµατος και σπάνια στην VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 25

27 επιφάνεια µε αποτέλεσµα εκτεταµένες ασβεστολιθικές περιοχές να εµφανίζονται ως βραχώδεις. Τα εδάφη αυτής της προέλευσης είναι αργιλλώδη, όξινα ή αλκαλικά και σχετικά πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία. Στη χώρα µας, το βάθος των αυτοχθόνων λοφωδών και ορεινών εδαφών είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τη φύση του µητρικού υλικού του εδάφους και το βαθµό ανθρωπογενούς επίδρασης στη φυσική βλάστηση. Μητρικά υλικά που φυσικώς αποσαθρώνονται γρήγορα δίνουν, κατά κανόνα, βαθιά εδάφη. Αντίθετα, επικλινείς περιοχές που η προστατευτική βλάστηση έχει καταστραφεί από την επέµβαση του ανθρώπου έχουν αβαθή εδάφη λόγω διάβρωσης. Για τη χώρα µας το βάθος του εδάφους είναι ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει την παραγωγικότητα ενός τόπου. Στο Νοµό, επικρατούν τα βαθιά εδάφη σε ποσοστό από 60,00%. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει, εκτός από τα πεδινά αλλουβιακά εδάφη που είναι όλα σχεδόν βαθιά, εδάφη από κολλούβια και τριτογενείς αποθέσεις καθώς και ένα αξιόλογο ποσοστό αυτοχθόνων εδαφών από φλύσχη, περιδοτίτες και σχιστόλιθους που φέρουν µόνιµο προστατευτικό κάλυµµα φυσικής (δασικής) βλάστησης. Τα αβαθή εδάφη καταλαµβάνουν το 30,00% του Νοµού και απαντώνται κυρίως στις ορεινές και λοφώδεις περιοχές ασβεστόλιθων, περιδοτιτών, φλύσχη και σχιστόλιθων των οποίων η δασική βλάστηση έχει καταστραφεί µερικώς ή ολοκληρωτικώς από τις πυρκαγιές και την υπερβόσκηση. Τα βραχώδη εδάφη καταλαµβάνουν το 10,00% της έκτασης του Νοµού, και είναι αποτέλεσµα της εντόνου υποβάθµισης, λόγω πυρκαγιών και βοσκής, των ασβεστολιθικών κυρίως περιοχών. Η διάβρωση του εδάφους, που επιταχύνεται µε τις δυσµενείς ανθρώπινες επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, οδηγεί στη µείωση της παραγωγικότητας και την καταστροφή της φυσικής υπόστασης των εδαφών. Το 42,00% της έκτασης του Νοµού Λάρισας, δεν υποφέρει από καµίας µορφής διάβρωση του εδάφους. Στην κλάση διάβρωσης 1 ανήκουν κυρίως όλα τα επίπεδα αλλουβιακά εδάφη καθώς και αυτόχθονα εδάφη µε ελαφρές και µέτριες κλίσεις, τα οποία φέρουν πυκνή φυσική προστατευτική βλάστηση. Το 44,00% της έκτασης, υποφέρει από µέτρια διάβρωση και περιλαµβάνει κυρίως επικλινή αυτόχθονα εδάφη από ασβεστόλιθους, τριτογενείς αποθέσεις, φλύσχη, σχιστόλιθους και περιδοτίτες, των οποίων η φυσική βλάστηση έχει εν µέρει καταστραφεί και καλλιεργούνται γεωργικώς ή βοσκιόνται έντονα χωρίς µέτρα προστασίας κατά της διάβρωσης. Τέλος, το 14,00% της έκτασης, φαίνεται να επηρεάζεται από έντονη χαραδρωτική διάβρωση. Απαντάται κυρίως σε επικλινή αυτόχθονα εδάφη από περιδοτίτες και φλύσχη. Το είδος αυτό της διάβρωσης δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε τοπικό κυρίως επίπεδο. Η κλίση της επιφανείας του εδάφους καθορίζει τον τρόπο χρήσης καθώς και τον κίνδυνο που αυτό διατρέχει από τη διάβρωση στις περιπτώσεις καταστροφής της προστατευτικής βλάστησης. Στο νοµό Λαρίσης, επικρατούν οι ελαφρές κλίσεις σε ποσοστό 73%, ακολουθούν οι µέτριες µε 25%, ενώ απότοµες κλίσεις υπάρχουν µόνο στο 2% ης έκτασης. Έδαφος θεωρείται ο χαλαρός µανδύας των ανόργανων και οργανικών υλικών της επιφάνειας του στερεού φλοιού της γης, αποτέλεσµα διαφόρων βιοφυσικών διεργασιών, όπου τα VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 26

28 φυτά αναπτύσσουν το ριζικό τους σύστηµα και προσλαµβάνουν νερό και ανόργανα θρεπτικά συστατικά. Το είδος εποµένως του εδάφους επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την παραγωγικότητα µιας περιοχής. Σύµφωνα µε το σύστηµα FAO-Unesco (1974) οι εδαφικές µονάδες που βρέθηκαν στη θέση του έργου είναι οι παρακάτω: Luvisols (Chromic, Orthic). Εδάφη µε σκοτεινό ορφνό µέχρι ερυθρό αργιλλικό (Bt) ορίζοντα µε βαθµό κορεσµού µε µεταλλικά κατιόντα > 50%. Είναι η επικρατέστερη κατηγορία εδαφών που βρέθηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Προέρχονται κυρίως από την αποσάθρωση σκληρών ασβεστόλιθων και περιδοτιτών σε όλες τις δασικές οικολογικές περιοχές. Luvisols από τις υπόλοιπες κατηγορίες µητρικού υλικού του εδάφους της περιφέρειας απαντώνται κυρίως στις οικολογικές περιοχές των αειφύλλων πλατυφύλλων και των φυλλοβόλων δρυών. Regosols. Εδάφη χωρίς διαγνωστικούς ορίζοντες ή αυτά που χαρακτηρίζονται µόνο από την παρουσία ωχρού (Ochric) επιφανειακού (Α) ορίζοντα. Συνηθισµένη κατηγορία εδαφών. Προέρχονται από όλες σχεδόν τις κατηγορίες µητρικού υλικού του εδάφους και απαντώνται σε όλες τις οικολογικές περιοχές. Υδρογραφικά η υπό µελέτη περιοχή έχει κωδικό Α4, ήτοι: Υδατική Περιφέρεια Α. Ελλάδας, Υδατικό ιαµέρισµα Θεσσαλίας (Α4), Υδρολογική λεκάνη Πηνειού (01). Χλωρίδα πανίδα περιοχής Η βλάστηση της περιοχής, ως αποτέλεσµα των επικρατούντων κλιµατοεδαφικών παραγόντων και πάσης φύσεως ανθρωπογενών επιδράσεων, µπορεί να υπαχθεί στην φυτοκοινωνική διάπλαση της Ευµεσογειακής ζώνης βλάστησης της Quercetalia ilicis. Η ζώνη αυτή αποτελεί τον τυπικό µεσογειακό τύπο βλάστησης που συναντούµε σε περιοχές µε Μεσογειακό κλίµα σε όλη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Στις περιοχές που η βλάστηση έχει υποστεί ανθρωπογενείς επεµβάσεις έχει επέλθει υποβάθµιση της σε φρυγανικά οικοσυστήµατα, όπου κυριαρχούν οι ακανθώδες ηµίθαµνοι, όπως το αστιβί, η ασφάκα, ο κισσός και διάφορα χειλανθή, όπως η ρίγανη, το θυµάρι κ.λ.π., ή σε µακκί τα οποία αποτελούνται από θαµνότοπους, όπου κυριαρχούν το πουρνάρι και διάφορα άλλα σκληρόφυλλα και αείφυλλα θερµοµεσογειακά είδη. Τα χαρακτηριστικά δενδρώδη είδη της Ευµεσογειακής ζώνης είναι η Χαλέπιος Πεύκη (Pinus halepensis) και η Τραχεία Πεύκη (Pinus brutia), η Ελιά (Olea Europea var. oleaster) και η Χαρουπιά (Ceratonia siliqua). Η υπό µελέτη περιοχή ανήκει στην υποζώνη του πουρναριού της Ευµεσογειακής ζώνης βλάστησης. Η οικολογική περιοχή των αειφύλλων πλατυφύλλων. Η περιοχή αυτή στην περιφέρεια του Νοµού Λάρισας εµφανίζεται µεταξύ υψοµέτρων µέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Κλιµατικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από θερµό και ξηρό θέρος, υγρό και ήπιο χειµώνα καθώς και µακράς διάρκειας βλαστητική περίοδο. Η επικρατούσα στην 27 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

29 περιοχή φυσική βλάστηση είναι κυρίως οι σκληρόφυλλοι θάµνοι διαφόρου βαθµού υποβάθµισης. Το ανώτερο όριο εξάπλωσης της οικολογικής αυτής περιοχής είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να προσδιοριστεί µετά την πλήρη καταστροφή, λόγω καλλιέργειας, της φυσικής βλάστησης, ιδίως στις πεδινές περιοχές. Η οικολογική περιοχή των αειφύλλων πλατυφύλλων καταλαµβάνει το 25,19% της συνολικής έκτασης του Νοµού Λάρισας. Το 13% της συνολικής έκτασης της περιοχής αυτής φέρει κυρίως θαµνώδη βλάστηση µε ασθενή ανθρωπογενή επίδραση (συγκόµωση > 70%), το 33% µε µέτρια ή έντονη ανθρωπογενή επίδραση, ενώ το υπόλοιπο 54% της περιοχής καλλιεργείται γεωργικώς ή φέρει χορτολιβαδική βλάστηση. Στην ευρύτερη του έργου περιοχή εντοπίστηκαν µε τυχαία σειρά τα ακόλουθα είδη χλωρίδας: ΕΙ ΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΡΑ ΘΑΜΝΟΙ Pinus brutia Quercus conferta Pinus Nigra Acer cambestre Cupressus sempervirens Populus nigra Populus temula Platanus orientalis Salix cinerea Salix alba Quercus coccifera Vitex agnus castus Pistacia lentiscus Pirus malus Pyrus amygdaliformis Calycotome vilosa Rubus sp. Rosa canina Juniperus oxycedrus Buxus sempervirens L. Cynodon dactylon Cichorium intybus Urtica dioica L. Verbascum phlomoides L. Τραχεία πεύκη Πλατύφυλλη δρυς Μαύρη Πεύκη Πεδινό σφενδάµι Κυπαρίσσι Μαύρη Λεύκη Τρέµουσα λεύκη Πλάτανος Σταχτιά ιτιά Λευκή ιτιά Πουρνάρι Λυγαριά Σχίνο Αγριοµηλιά Γκορτσιά Ασπάλαθος Βάτος Αγριοτριανταφυλλιά Οξύκεδρος Πυξάρι Αγριάδα Ραδίκι Τσουκνίδα Φλώµος 28 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

30 Arum maculatum L. Phlomis fruticosa Ranunculus ficaria Muscari comosum Anemone coronaria Anthemis arvensis Sonchus oleraceus Malva sylvestris Genista acantoclada Papaver rhoeas Tribulus terrestris Amaranthus graecizans L. Euphorbia characias Sonchus oleraceus Parietaria spp. Φιδόχορτο Ασφάκα ή σφάκα Φασουλίδα Σταφύλι του κούκου Ανεµώνη Ανθεµίδα (Μαργαρίτα) Ζοχός Μολόχα Αχινοπόδι Παπαρούνα Τριβόλι Βλήτο άγριο Γαλατσίδα Ζοχός Περδικούλι Ο όρος οικότοπος αποτελεί απόδοση του όρου habitat όπως χρησιµοποιείται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και στην Παλαιαρκτική ταξινόµηση και σηµαίνει µία τοπογραφική έκταση, οµογενή ως προς τα φυσικά και βιοτικά της στοιχεία στην κλίµακα του φαινοµένου που µελετάται. Ειδικότερα για τις φυτικές κοινότητες οι ενότητες (οικότοποι) διακρίνονται βάσει της µεταξύ τους απόκλισης, όπως αυτή κρίνεται σύµφωνα µε φυτοκοινωνιολογικά κριτήρια (Moss & Roy, 1995). Ο όρος οικότοπος προτιµήθηκε έναντι του, πιο δόκιµου για την περίπτωση, όρου ενδιαίτηµα µόνο και µόνο λόγω του ότι έτσι µεταφράστηκε το habitat στην επίσηµη µετάφραση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Habitat s Directive) στην ελληνική έκδοση της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 206, 22/7/1992), και έτσι χρησιµοποιήθηκε ευρέως. Στην θέση του έργου δεν έχουν καταγραφεί οικότοποι προτεραιότητας. Τα είδη της πανίδας που καταγράφτηκαν στην ευρύτερη περιοχή του έργου, καθώς και το καθεστώς προστασίας τους περιγράφονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες: VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 29

31 Πίνακας 1. Κατάλογος πουλιών της περιοχής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΗΓΗ ETS ΚΟΚΚ. ΒΙΒΛΙΟ Κοιν. Οδηγ. 79/409 N. 1335/83 Paser domesticus Σπουργίτης 2 S III Passer hispaniolensis Χωραφοσπουργίτης 2 Fringilla coelebs Σπίνος 2 S III Serinus serinus Σκαρθάκι 3 S II Cuculus canorus Κούκος 2 Carduelis chloris Φλώρος 2 S II Carduelis carduelis Καρδερίνα 1 (S) II Luscinia megarhynchos Αηδόνι 3 (S) II Garrulus glandarius Κίσσα 2 (S) III Corvus corone Κουρούνα 3 S III Corvus corax Κόρακας 2 (S) III Ptyonoprogne rupestris Πετροχελίδονο 2 S II Delichon urbica Σπιτοχελίδονο 2 S II Ciconia ciconia Πελαργός 3 S Oenanthe hispanica Ασπρωκολίνα 2 Coturnix coturnix Ορτύκι 3 S Scolopax rusticola Μπεκάτσα 2 Streptopelia decaocto εκαοχτούρα 2 S Athene noctua Κουκουβάγια 3 S Upupa epops Linnaeus Τσαλαπετεινός 3 S Alauda arvensis Σταρήθρα 2 S Erithacus rubecula Κοκκινολαίµης 2 S ΙΙ Turbus merula Κοτσύφι 3 S Budo budo Μπούφος 2 Accipiter nisus Ξεφτέρι 3 Buteo buteo Γερακίνα 3 Otus scops Γκιώνης 2 (D) ΙΙ Emberiza melanocephala Αµπελουργός 3 (S) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 30

32 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΠΗΓΗ ETS ΚΟΚΚ. ΒΙΒΛΙΟ Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα 3 Calidris alba Λευκοσκαλίδρα 2 Vanellus vanellus Καληµάνα 3 Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς 3 Κοιν. Οδηγ. 79/409 N. 1335/83 Πίνακας 2. Κατάλογος σπονδυλωτών (εκτός πουλιών) Ιχθύες, Αµφίβια, Ερπετά, Θηλαστικά της περιοχής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Πηγή Οδηγία Π.. Σύµβαση ΕΙ ΟΣ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 92/43 67/81 Βέρνης Α Bombina variegata Μποµπίνα 3 II/IV II Α Rana graeca Γραικοβάτραχος 3 IV + III R Coluber najadum Σαίτα 3 IV + II R Coluber laurenti εντρογαλιά 3 + II R Vipera ammodytes Οχιά 2 IV II R Ophisaurus apodus Τυφλίτης 3 R Malpolon monspessulanus Σαπίτης 2 R Vipera berus Αστρίτης 2 R Testudo graeca Γραικοχελώνα 3 II/IV + II R Testudo hermani Ονυχοχελώνα 3 II/IV + II R Emys orbicularis Στικτόλ. χελώνα 3 II/IV + II R Elaphe + II Λαφιάτης 3 II/IV quatuorlineata R Elaphe situla Σπιτόφιδο 2 II/IV + II R Lacerta graeca Σαύρα Ελληνική 2 R Podarcis muralis Γουστέρα Κοινή 2 R Lacerta viridis Γουστέρα Πράσινη 3 M(LA) Lepus europaeus Λαγός 2 III M(RO) Citellus citellus Λαγόγυρος 3 + Μ(RO) Rattus rattus Μαυροποντικός 2 Μ(RO) Sciurus vulgaris Σκίουρος 2 Μ(RO) Glis glis ασοµυωξός 3 M(CA) Mustela nivalis Νυφίτσα 2 + III M(CA) Meles meles Ασβός 2 M(CA) Martes foina Κουνάβι 2 M(CA) Vulpes vulpes Αλεπού 3 M (IN) Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος 2 + Μ(CH) Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα 3 Υπόµνηµα ΠΗΓΗ: 1: Το είδος παρατηρήθηκε στα πλαίσια αυτής της µελέτης στην περιοχή του έργου. 2: Το είδος παρατηρήθηκε στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 3: Το είδος δεν παρατηρήθηκε αλλά η ύπαρξη του θεωρείται βέβαιη τουλάχιστον για µια συγκεκριµένη περίοδο του έτους. Κόκκινο Βιβλίο VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 31

33 Καθεστώς Προστασίας ETS (European Threat Status):Βαθµός απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου: E: το είδος κινδυνεύει µε εξαφάνιση λόγω µικρών πληθυσµών ή σοβαρής µείωσης των πληθυσµών του. V: το είδος θεωρείται τρωτό, λόγω σοβαρής µείωσης των πληθυσµών του ή λόγω σχετικά µικρών πληθυσµών R: το είδος θεωρείται σπάνιο στην Ευρώπη, µε απειλούµενους πληθυσµούς D: οι πληθυσµοί του είδους έχουν υποστεί µέτρια µείωση στην Ευρώπη S: το είδος θεωρείται ασφαλές στην Ευρώπη ( ): ο χαρακτηρισµός είναι προσωρινός SPEC (Species of European Conservation Concern) - Κατηγορίες σπανιότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 1: Απειλείται µε εξαφάνιση παγκοσµίως, 2: Πληθυσµός συγκεντρωµένος στην Ευρώπη, σε δυσµενές καθεστώς διατήρησης, 3: Πληθυσµός µη συγκεντρωµένος στην Ευρώπη, σε δυσµενές καθεστώς διατήρησης, 4: Πληθυσµός συγκεντρωµένος στην Ευρώπη σε ικανοποιητικό καθεστώς διατήρησης. 79/409: Κ. Οδηγία περί διατήρησης των αγρίων ειδών πτηνών και των βιοτόπων τους I είδη Παραρτήµατος Ι (είδη ειδικής προστασίας για τη διατήρηση των ενδιαιτηµάτων τους και τη διασφάλιση της επιβίωσης και αναπαραγωγής τους εντός των περιοχών κατανοµής τους ), ΙΙ είδη Παραρτήµατος ΙΙ ( είδη των οποίων το κυνήγι επιτρέπεται σε ολόκληρη την έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης). ΙΙ/ΙΙ είδη Παραρτήµατος ΙΙ ( είδη το κυνήγι των οποίων επιτρέπεται µόνο σε συγκεκριµένες χώρες που αναφέρονται στην Οδηγία). Ν.1335/83. Ο νόµος του ελληνικού κράτους µε τον οποίο κυρώθηκε η Συνθήκη της Βέρνης για την προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των βιοτόπων της Ευρώπης. ΙΙ: είδη των οποίων οι πληθυσµοί και οι βιότοποι προστατεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ΙΙΙ: είδη των οποίων επιτρέπεται η λελογισµένη εκµετάλλευση. Είδος Α : Αµφίβια R: Ερπετά Μ (Mammals): Θηλαστικά ΙΝ (Insectivora): Εντοµοφάγα CH (Chiroptera): Χειρόπτερα VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 32

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 Εισαγωγή... 6 1.1 Τίτλος του έργου...6 1.2 Είδος και µέγεθος του έργου...6 1.3 Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις...6 1.4 Γεωγραφική θέση και

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 8 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 2.1. ΓΕΝΙΚΑ... 9 2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1000402 (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 6 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 7 2.2. ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210-5745826, 210-5762434, FAX. 210-5759547 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επανασύστασης της αποξηραμένης λίμνης Ασκουρίδας του Νομού Λαρίσης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επανασύστασης της αποξηραμένης λίμνης Ασκουρίδας του Νομού Λαρίσης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(ΜΠΕ) ΟΜΑΔΑ 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητε κατηγορία Α2 στο είδο έργου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 7 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β 5.8.2002) Κ.Υ.Α. 11014/703 (ΦΕΚ 332Β 20.03.2003) Ο Ν. 4014/2011 1190/Β/2012)

Κ.Υ.Α. 15393/2332 (ΦΕΚ 1022Β 5.8.2002) Κ.Υ.Α. 11014/703 (ΦΕΚ 332Β 20.03.2003) Ο Ν. 4014/2011 1190/Β/2012) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 2.1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 2.2. ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...5 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 3.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 4.1 Φυσικό περιβάλλον 4.1.1 Γεωγραφική θέση - Μορφολογία Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας βρίσκεται στο κέντρο της πεδιάδας των Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Νησίίδας ΑΓ.. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν.. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καραϊνδρου Ευθυµία Ιωάννα (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Τρικούζας ηµήτριος (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ 1404036» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ 1404036» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.6. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

6.6. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ορεινή Κορινθία -Αργολίδα. Αποτελεί τον πιο αναπτυγμένο άξονα δεδομένου πως, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές τουριστικές μονάδες (ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.), αξιοποιώντας κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ»

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ» ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΜΠΑΚΙ, Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑ 9, α/α 186, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.γρηγορησ ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα