Diplomové práce - katedra biblika. Strana 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Diplomové práce - katedra biblika. Strana 1"

Transcript

1 Diplomové práce - katedra biblika typ priezvisko, meno názov práce - katedra biblika školiteľ miesto rok D Kajanovič Dušan Kristologický hymnus v liste Filipanom Dermek Bratislava 1994 D Kapusta Andrej Apoštolský koncil Dermek Bratislava 1994 D Kaššovic Stanislav Srdce evanjelia vo všednom živote Dermek Bratislava 1994 D Klapica Pavol Proces s Ježišom Dermek Bratislava 1994 D Kutiš Vladimír Charizmy Dermek Bratislava 1994 D Martinovič Jozef Božie kráľovstvo v Ježišovom učení Dermek Bratislava 1994 D Salik Ján Kríž je cesta spásy Dermek Bratislava 1994 D Šottník Andrej Božie mená vo Svätom Písme Dermek Bratislava 1994 D Urban František Pohľad Lukášovho evanjelia na hmotné dobrá Dermek Bratislava 1994 D Uváček Marián Život Ježiša Krista ako historický medzník. Očakávanie Mesiáša a jeho príchod Dermek Bratislava 1994 D Weny Karol Evanjeliový človek v dnešnom svete Dermek Bratislava 1994 D Anderko František Pozitívna morálka v evanjeliu Dermek Bratislava 1995 D Hrabovecký Peter Ježiš Kristus vychovávateľ apoštolov Dermek Bratislava 1995 D Čarnogurský Donát Obraz rodiny v Novom zákone: Spiš 1995 D Gira Miroslav Evanjelium - posolstvo radosti: Spiš 1995 D Hunčaga Michal Sloboda a vernosť (poslušnosť): Spiš 1995 D Kocúr Miroslav Interpretácia Biblie v Cirkvi: Spiš 1995 D Krišanda Jozef Manželstvo v knihách Starého zákona: Spiš 1995 D Šoltés Peter Evanjelium - posolstvo radosti: Spiš 1995 D Orosch Ján Prírodovedecké poznatky a Písmo sväté Badín 1996 D Bačková Jana Ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Barnová Vlasta Problém utrpenia v ponímaní Izraelitov Janega Bratislava 1996 D Dubaj Pavol Predzvesť Vykupiteľa Janega Bratislava 1996 D Fogašová Helena Úloha a poslanie ženy v Cirkvi a súčasnom svete Dermek Bratislava 1996 D Hamranová Elena Náuka o múdrosti v Starom zákone Janega Bratislava 1996 D Hauptvoglová Júlia Evanjelium - posolstvo radosti Dermek Bratislava 1996 D Holotňáková Helena Postavenie ženy v Starom zákone Janega Bratislava 1996 D Horniaková Eva Postavenie ženy v Starom zákone. Biblikum. Packa Bratislava 1996 D Huráková Mária Postavenie ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Hurková Irena Postavenie ženy v Starom zákone Janega Bratislava 1996 Strana 1

2 Diplomové práce - katedra biblika D Jaklová Lenka Kresťan medzi Bohom a cisárom Dermek Bratislava 1996 D Kolozsváriová Narcisa Problém utrpenia v ponímaní Izraelcov Janega Bratislava 1996 D Križan Stanislav Evanjelium - posolstvo radosti Dermek Bratislava 1996 D Kubanovič Zlatko Zázraky Ježiša Krista Dermek Bratislava 1996 D Labdafská Eva "Slobodní a verní" Dermek Bratislava 1996 D Laktiš Peter Výchova apoštolov Dermek Bratislava 1996 D Lüleiová Adela Obraz rodiny v Novom zákone Dermek Bratislava 1996 D Majsniarová Lýdia Charizma a inštitúcia v Novom zákone Dermek Bratislava 1996 D Marťáková Helena Boh je láska Janega Bratislava 1996 D Matyáš Ján Kresťan medzi Bohom a cisárom Dermek Bratislava 1996 D Nociar František Sociálne otázky u prorokov Janega Bratislava 1996 D Nociarová Jolana Ženy v Starom i Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Ondrušová Anna Postavenie ženy v Starom zákone Packa Bratislava 1996 D Orendáč Peter Postavenie ženy v Starom zákone Packa Bratislava 1996 D Petrilla Ctibor Predzväsť Vykupiteľa z doby starozákonných patriarchov Janega Bratislava 1996 D Poláčeková Margita Poetická krása knihy žalmov. Ukážky. Janega Bratislava 1996 D Potočárová Elena Evanjelium - posolstvo radosti Dermek Bratislava 1996 D Rumančíková Veronika Rodina v Novom zákone Dermek Bratislava 1996 D Rusnáková Irena Žena v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Spišiaková Gabriela Ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Sumbalová Mária Deň Pánov a Vzkriesenie (Sol, Kor, IIPt) Dermek Bratislava 1996 D Szarka Arpád Obraz rodiny v Novom zákone Dermek Bratislava 1996 D Šimková Daniela Žena v Cirkvi Dermek Bratislava 1996 D Šlosár Lukáš Sloboda a poslušnosť Dermek Bratislava 1996 D Šulgan Jozef Patriarchovia, dejinné zaradenie, etnický pôvod Janega Bratislava 1996 D Tereštíková Terézia Postavenie ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Vaľková Anna Sociálne prvky v Starom zákone Packa Bratislava 1996 D Visnyovszka Mária Pascha v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1996 D Vivodík Marián Modliť sa účinne Dermek Bratislava 1996 D Zacherová Renáta Teória protikladov u sv. Pavla Dermek Bratislava 1996 D Hudec Ján Žalmy, ako modlitba dnešného človeka Varšo Nitra 1996 Strana 2

3 Diplomové práce - katedra biblika D Klech Peter Boží ľud v starom a Novom zákone Kyselica Nitra 1996 D Šoška Jozef Historicko-literárny a teologický úvod do Listu Hebrejom Brzý Nitra 1996 D Adamko Rastislav Problém utrpenia v ponímaní Izraelcov: Spiš 1996 D Bujalková Jana Obraz rodiny v Novom Zákone Spiš 1996 D Ferko Peter Deň Pánov a vzkriesenie (Sol,Kol,2 Pt): Spiš 1996 D Ferková Anna Panna Mária v Starom Zákone Spiš 1996 D Ficik Milan Postavenie ženy v spoločnosti s Boží...: Spiš 1996 D Fričovský Jozef Viera v posmrtný život u Izraelcov: Spiš 1996 D Gurský Daniel Deň Pánov a vzkriesenie (Sol,Kol,2 Pt): Spiš 1996 D Hajduk Robert Slobodní a verní (Sloboda): Spiš 1996 D Hudáková Anna Evanjelium... Spiš 1996 D Kalanin Miroslav Teológia protikladov u sv.pavla Spiš 1996 D Kapec Jozef Manželstvo v knihách Satarého Zákona Spiš 1996 D Kostíková Tatiana Evanjelium... Spiš 1996 D Lednický Rudolf Evanjelium - posolstvo radosti: Spiš 1996 D Maliňáková Bernadet. Postavenie ženy v Starom Zákone Spiš 1996 D Pekáriková Ľudmila Evangelium posolstvo radosti Spiš 1996 D Ružbarský Peter Žena v Starom a Novom zákone Spiš 1996 D Vašková Zuzana Od Evy k Ave Mária Spiš 1996 D Dado Branislav Patriarchovia - etický pôvod a dejepisné zaradenie Galis Badín 1997 D Hudec Peter Charizmy pre dobro spoločenstva (List Rimanom) Varga Badín 1997 D Žilka Martin Zákon a milosť v liste Rimanom Varga Badín 1997 D Adamkovič Jozef Božie kráľovstvo Dermek Bratislava 1997 D Bacigál Patrik Manželstvo v knihách Starého zákona Packa Bratislava 1997 D Banský Vladimír Patriarchovia, dejinné zaradenie, etnický pôvod Packa Bratislava 1997 D Borkovičová Terézia Ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1997 D Ďurikovičová Mária Ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1997 D Fečková Hedviga Evanjelium posolstvo radosti Dermek Bratislava 1997 D Hrabčáková Mária Ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1997 D Chudá Daniela Modloslužba moderného človeka Janega Bratislava 1997 D Illésová Alžbeta Predzvesť Vykupiteľa z doby starozákonných patriarchov Janega Bratislava 1997 Strana 3

4 Diplomové práce - katedra biblika D Karvašová Viera Božie kráľovstvo Dermek Bratislava 1997 D Kobida Pavol Dieťa - model kresťanskej dokonalosti Dermek Bratislava 1997 D Kosíková Marta Ženy v Starom a Novom zákone Janega Bratislava 1997 D Križan Peter Jednota a pluralizmus v Novom zákone Dermek Bratislava 1997 D Ňukovič Ján Mojžiš v Božom pláne spásy Janega Bratislava 1997 D Palúchová Štefánia Vzťah Jahveho k vyvolenému národu Janega Bratislava 1997 D Pápež Stanislav Vzťah Boha k vyvolenému národu Janega Bratislava 1997 D Sloboda Tibor Had ako náboženský symbol Packa Bratislava 1997 D Štenková Iveta Ženy v Starom a Novom zákone Packa Bratislava 1997 D Števárová Andrea Kristus žijúci v nás a my v ňom Dermek Bratislava 1997 D Václav Martin Náuka o múdrosti v Starom zákone Janega Bratislava 1997 D Varga Róbert Problém utrpenia v ponímaní Izraelcov Janega Bratislava 1997 D Vávrová Vilma Evanjelium - posolstvo radosti Dermek Bratislava 1997 D Veselský Stanislav Slobodní a verní Dermek Bratislava 1997 D Adamičková Janka Pascha v Starom a Novom zákone Kyselica Nitra 1997 D Bodoríková Dáša Pascha - prechod zo smrti do života Kyselica Nitra 1997 D Brezniaková Zuzana Manželstvo, rodina a Cirkev Sýkora Nitra 1997 D Brezovská Zuzana Teologický význam púšte Varšo Nitra 1997 D Budošová Marcela Pramatky a ich úloha v Cirkvi Varšo Nitra 1997 D Bzdilíková Božena Abrahám - prísľub a viera Varšo Nitra 1997 D Cedzová Ľudmila Problém utrpenia v ponímaní Izraelitov Kyselica Nitra 1997 D Cedzová Štefánia Mojžišova osoba a jeho účinkovanie Kyselica Nitra 1997 D Čačová Marta Postavenie ženy v Starom zákone Kyselica Nitra 1997 D Dreninová Mária Vzťah Jahve k vyvolenému národu Kyselica Nitra 1997 D Fajerová Silvia Ženy v Starom zákone Varšo Nitra 1997 D Franeková Terézia Proroci a ich posolstvo Varšo Nitra 1997 D Ing. Gavláková Katarína Ježiš Kristus a radosť Brzý Nitra 1997 D Ing. Grinčová Silvia Zmluvy v Starom zákone Kyselica Nitra 1997 D Ing. Kanáliková Alžbeta Abrahám Kyselica Nitra 1997 D Ing. Kováčová Eva Literárne a teologické aspekty evanjelia podľa Matúša Brzý Nitra 1997 D Ing. Masaříková Katarína Literárne a teologické aspekty evanjelia podľa Lukáša Brzý Nitra 1997 Strana 4

5 Diplomové práce - katedra biblika D Ing. Móciková Erika Náukové a morálne problémy života prvých kresťanov spoločenstiev, založených sv.pavlom Brzý Nitra 1997 D Krasňanová Mária Prvé sväté prijímanie detí Sýkora Nitra 1997 D Kudlejová Eva Panna Mária v knihách Starého zákona Kyselica Nitra 1997 D Lašútová Katarína Jozef Egyptský Kyselica Nitra 1997 D Mangová Terézia Postavenie ženy v Starom zákone Kyselica Nitra 1997 D Matiová Helena Povolanie človeka vo svetle Božieho zjavenia a náuky II.vatikánskeho koncilu Brzý Nitra 1997 D Meško Marta Fenomén proroctva Varšo Nitra 1997 D Mešťanová Danka Žalmy - odpoveď Izraela Bohu Varšo Nitra 1997 D Mgr. Račková Oľga Abrahám - muž viery a nádeje Janega Nitra 1997 D Michňáková mária Panna Mária v Starom zákone Kyselica Nitra 1997 D Miklošová Mária Ženy v rodokmeni Ježiša Krista Janega Nitra 1997 D Padyšaková Mária Pastorácia rodín Sýkora Nitra 1997 D Pantoková Jana Manželstvo v knihách Starého zákona Kyselica Nitra 1997 D Pargáč Igor Ježiš - Boží služobník Kyselica Nitra 1997 D Pecniková Helena Desať Božích prikázaní Kyselica Nitra 1997 D Petrášová Katarína Patriarchovia, dejinné zaradenie, etnický pôvod Kyselica Nitra 1997 D Rašmanová Helena Obraz rodiny v Novom zákone Brzý Nitra 1997 D Sedlášková Lucia Literárne a teologické aspekty evanjelia podľa Marka Brzý Nitra 1997 D Strýčková Monika Odro Paenitentiae Sýkora Nitra 1997 D Šmalová Antónia Teologické aspekty Jánovho evanjelia v literatúre Brzý Nitra 1997 D Tupý Branko Exodus Varšo Nitra 1997 D Bartko Štefan Zmysel viny, biblický pohľad na GN 2-3 Spiš 1997 D Bečaver Daniel Manželstvo v knihách SZ, manž. Abr.a Sáry Spiš 1997 D Gergeľ Peter Praotcovia Izraela Spiš 1997 D Halajčík Aurel Slobodní a verní Spiš 1997 D Halčák Juraj Patriarcha Abrahám Spiš 1997 D Onderčín Ľuboš Antropológia Starého Zákona Spiš 1997 D Palša Pavol Teológia protikladov sv.pavla Spiš 1997 D Promčáková Monika Ženy Starého a Nového Zákona Spiš 1997 D Raškovský Martin Postavenie ženy v Starom zákone Spiš 1997 Strana 5

6 Diplomové práce - katedra biblika D Trstenský František Sociálne myšlienky u prorokov Spiš 1997 D Vaščák Augustín Ženy v Starom a Novom zákone Spiš 1997 D Kraus Viktor Starozákonné obety - predobraz Kristovej obety Farkaš Badín 1998 D Puček Ondrej Tri evanjeliové rady - tri slobody pre Krista Farkaš Badín 1998 D Vilhan Pavel Personifikácia múdrosti v knihe Sirach Fabčin Badín 1998 D Buček Ján Podoby Božieho kráľovstva v Novom zákone - strom ako podoba Božieho kráľovstva Dermek Bratislava 1998 D Hužovič Jozef Podoby Božieho kráľovstva v Novom zákone Dermek Bratislava 1998 Biblický pohľad na spoločenstvo (s dôrazom na prvokresťanské spoločenstvo podľa D Mališ Ján Skutkov) Vojtko Bratislava 1998 D Sedmák Jozef Zmŕtvychvstanie Krista z pohľadu nášho budúceho vzkriesenia tela Dermek Bratislava 1998 D Vilhan Miroslav Utrpenie a smrť Ježiša Krista (politický a náboženský proces s Ježišom) Dermek Bratislava 1998 D Mátel Andrej Eucharistia - pascha novej zmluvy Varšo Nitra 1998 D Boritášová Jozefína Myšlienka univerzálnosti spásy v Satrom Zák. Spiš 1998 D Brodňanská Zuzana Koncept histórie v Izraeli Spiš 1998 D Gurská Miloslava Evanjelium-posolstvo radosti Spiš 1998 D Hajasteková Bernarda Postavenie ženy v starom zákone Spiš 1998 D Harčár Martin Vývoj náboženstva Izraela... Spiš 1998 D Chudobová Anna Ženy v Starom a Novom Zákone Spiš 1998 D Ileninová Ktarína Poetická krása v starozákonných knihách Spiš 1998 D Iľková Marcela Teológia protikladov u svätého Pavla Spiš 1998 D Juhás Vladimír Sociálna otázka prorokov... Spiš 1998 D Kečka Roman Pascha v Starom zákone Spiš 1998 D Kluknavská Eva Zmluva s Abrahámom Spiš 1998 D Krok Pavol Teológia protikladov u svätého Pavla Spiš 1998 D Lapko Róbert Meno Jahve,pôvod, význam Spiš 1998 D Matkobišová Darina Koncept Boha ako lásky v Starom zákone Spiš 1998 D Pavelčáková Jana Ženy v Starom a Novom Zákone Spiš 1998 D Proksová Oľga Ženy v Starom a Novom Zákone Spiš 1998 D Rybárová Mária Patriarch., dejinné zaradenie, etnický pôvod Spiš 1998 D Tokár Róbert Problém utrpenia v ponímaní Izraela Spiš 1998 D Vyhnal Peter Koncept histórie v Izraeli Spiš 1998 Strana 6

7 Diplomové práce - katedra biblika D Zaťko Pavol Poetická krása v starozákonných knihách.. Spiš 1998 D Bečková Adriana Problém utrpenia v ponímaní Izraelcov Ďurica Badín 1999 D Benko Marián Vzťah "Baránka" k "trónu" v symbolike Zjavenia sv. Jána Farkaš Badín 1999 D Hovancová Marta Od radosti prvých kresťanov k našej radosti Farkaš Badín 1999 D Kuneš Ján Apokryfné evanjeliá Farkaš Badín 1999 D Serdelová Marta Ženy v Starom a Novom Zákone Ďurica Badín 1999 D Suja Ján Starým bolo povedané... a ja vám hovorím (od prepisu k ideálu) Varga Badín 1999 D Uram Jozef Teológia rodiny v Novom Zákone Farkaš Badín 1999 Typ individuálneho rozhovoru s bohatým mladíkom, s Nikodémom, so samaritánkou, s D Bartošová Anna Martou Dermek Bratislava 1999 D Čaputa Blažej Metódy evanjelizácie na konci druhého tisícročia Vojtko Bratislava 1999 D Čellárová Eugénia Vzkriesený Kristus na ceste k večnosti Vojtko Bratislava 1999 D Janíková Monika Podoby Božieho kráľovstva v Novom zákone Dermek Bratislava 1999 D Klepáčová Eva Viera v posmrtný život u Izraelcov Janega Bratislava 1999 D Lépes Lóránt Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista Dermek Bratislava 1999 D Moravčíková Mária Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista Vojtko Bratislava 1999 D Mozoľa Ján Spolupracovníci svätého Pavla Dermek Bratislava 1999 D Múdra Monika Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista, so zameraním na chudobu Dermek Bratislava 1999 D Novotná Emília Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista, so zameraním na poslušnosť Dermek Bratislava 1999 D Petrovičová Martina Pavol posol pokoja a riešiteľ problémov v Cirkvi aj v súčasnosti Vojtko Bratislava 1999 D Selepová Alžbeta Podoby Božieho kráľovstva v Novom zákone Vojtko Bratislava 1999 D Šipkovská Lívia Ježiš Kristus sa predstavuje: Ja som... Vojtko Bratislava 1999 D Žúrková Renáta Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista Dermek Bratislava 1999 D Buntová Marta Tri evanjeliové rady - tri slobody pre Krista Leščinský Košice 1999 D Drančák Pavol Pane, nauč nás modliť sa Gamrát Košice 1999 D Strenková Iveta Rozbor rozhovoru Pána Ježiša so samaritánkou Leščinský Košice 1999 D Verešová Anna Teologické posolstvo katolíckych listov Jakubov list, Prvý Petrov list Brzý Nitra 1999 D Andoková Marcela Teológia krstu podľa 6. kapitoldy Listu Rimanom a jej chápanie v tradícii prvotnej Cirkvi Vojtko Bratislava 2000 D Ďuriš Pavol Svätý Pavol v konfliktoch Vojtko Bratislava 2000 D Jenčíková Adriana Teológia Gn 1-2 s ohľadom na apoštolský list Jána Pavla II. "Dies Domini" Solčiansky Bratislava 2000 D Kľusková Jana Pavol medzi učenými a nevzdelanými Tyrol Bratislava 2000 Strana 7

8 Diplomové práce - katedra biblika D Kohútek Miloš Spolupracovníci v Cirkvi v čase sv. Pavla a dnes Vojtko Bratislava 2000 D Kovács Imrich Je Ježišova reč na hore aktuálna aj v dnešnej dobe? Vojtko Bratislava 2000 D Orviská Eva Dejiny spásy: zmluvy Starého Zákona a Nová Zmluva Solčiansky Bratislava 2000 D Pecha Eduard Problém manželstva a rodiny vo Svätom Písme a v dokumentoch Cirkvi Vojtko Bratislava 2000 D Pichlerová Greta Zmluvy v Starom zákone a Nová zmluva Solčiansky Bratislava 2000 D Pilková Beata Eucharistia ako riešenie všetkých problémov dnešného človeka Vojtko Bratislava 2000 D Senderáková Bohumila Spolupracovníci svätého Pavla Vojtko Bratislava 2000 D Šantavý Peter Dejiny spásy: zmluvy Starého Zákona a Nová Zmluva Solčiansky Bratislava 2000 D Šebová Terézia Teológia Gen 1-2 s ohľadom na Apoštolský list Jána Pavla II. Dies Domini Solčiansky Bratislava 2000 D Valkovičová Mária Evanjeliové rady, naše tri slobody pre Krista, so zameraním na poslušnosť Vojtko Bratislava 2000 D Dudašková Ľudmila Tóra - ako dôležitý základ poznania Nového Zákona. Šoltes Košice 2000 D Ferčáková Terézia Pavol medzi učenými (Atény) a nevzdelanými (Korint). Lemme Košice 2000 D Klussayová Gabriela Evanjelium - základ kresťanského optimizmu. Lemme Košice 2000 D Krajňáková Katarína Symboly hory v Starom a Novom zákone. Leščinský Košice 2000 D Mitrová Ing.Ľudmila Tri evanjeliové rady - tri slobody pre Krista. Šoltés Košice 2000 D Novotný Štefan Manželstvo v listoch apoštola Pavla. Lemme Košice 2000 D Šimčíková Hana Teológia prímluvnej modlitby v Starom zákone. Leščinský Košice 2000 D Špaková Jana Žena v Starom zákone - chápanie emancipácie v kresťanstve. Leščinský Košice 2000 D Budzák Ján Slovenské preklady Biblie a jej častí Tyrol Spiš 2000 D Drbjaková Margita Rozhovor Ježiša s Nikodémom, so Samaritánkou a s Martou Tyrol Spiš 2000 D Lompartová Zuzana Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista. Tyrol Spiš 2000 D Puchalová Zuzana Tri evanjeliové rady - naše tri slobody pre Krista Tyrol Spiš 2000 D Šeliga Alojz Sir 2, Exegéza a teológia Tyrol Spiš 2000 D Balogová Renáta Ohlasenie témy v liste Rim 1,16-17 Varga Badín 2001 D Cerovský Jozef Rozhovor Ježiša s Nikodémom Farkaš P. Badín 2001 D Colotka Róbert Slepí vidia, hluchí počujú a chudobným sa hlása evanjelium Farkaš P. Badín 2001 D Petrík Marián Rim 1, Biblický a teologický rozbor state Varga Badín 2001 D Bencze Attila Podoby Božieho kráľovstva v evanjeliu svätého Matúša Vojtko Bratislava 2001 D Biathová Monika "Bázeň pred Pánom" v knihe Prísloví Solčiansky Bratislava 2001 D Čupová Martina Žalm 51. exegéza a teológia Solčiansky Bratislava 2001 D Drobný Jozef Výber a formácia spolupracovníkov sv. Pavla na misijných cestách Vojtko Bratislava 2001 Strana 8

9 Diplomové práce - katedra biblika D Fabík Branislav Podoby Božieho kráľovstva v Evanjeliu svätého Matúša Vojtko Bratislava 2001 D Ferová Anna Prís 31, Exegéza a teológia Solčiansky Bratislava 2001 "Vy sa budete modlit takto..." Exegéza modlitby Pána s prihliadnutím... židov. D Garaj Stanislav modlitbami Jančovič Bratislava 2001 D Gašparová Mária Milosrdenstvo u prorokov Solčiansky Bratislava 2001 D Kuchtová Klaudia Typ individuálneho rozhovoru Ježiša s Lazárovými sestrami Máriou a Martou Vojtko Bratislava 2001 D Mihalčin Erik Slovník na označenie Boha použitý v knihe Jób a jeho teologický význam Solčiansky Bratislava 2001 D Mokošová Ľubica Pavlovo chápanie spolupracovníkov v živote prvej Cirkvi a dnes Vojtko Bratislava 2001 D Patúc Peter Spolupracovníci svätého Pavla a ich aktuálnosť pre súčasný život Cirkvi Vojtko Bratislava 2001 D Bakoň Slavomír Prológ sv. Jána Lemme Košice 2001 D Čelovský Martin Obraz Boha Jahveho ako pastiera u proroka Ezechiela Leščinský Košice 2001 D Dulin Ján Pragmatický výklad rozhovoru Ježiša s Nikodémom Lemme Košice 2001 D Hudymač Peter Rozbor podobenstva o márnotratnom synovi použitím historicko - kritickej metódy Lemme Košice 2001 D Miklóšová Miriam Fenomén smrti v Starom Zákone Leščinský Košice 2001 D Mikulajčíková Zuzana Múdrosť v Starom Zákone Leščinský Košice 2001 D Polák Jozef Blahoslavenstvá v evanjeliu Matúša a Lukáša Lemme Košice 2001 D Pristáš Peter Hermeneutický problém podobenstiev Lemme Košice 2001 D Šinaľ Martin Synoptici a synoptická otázka Lemme Košice 2001 D Tyrol Ján,OP Evanjeliové rady a Sväté písmo Tyrol Košice 2001 D Vihonský Jozef Pragmatický výklad podobenstva o márnotratnom synovi Lemme Košice 2001 D Vnučko Peter Rozbor Ježišovho rozhovoru s Lazarovými sestrami Máriou a Martou Lemme Košice 2001 D Hrušovský František Boží sluha biskup Ján Vojtaššák a Sväté písmo Tyrol Spiš 2001 D Karkoška Marcel Rozbor kristologických hymnov v listoch svätého Pavla Tyrol Spiš 2001 D Šujanová Alena Typ individuálneho rozhovoru Ježiša s Nikodémom Tyrol Spiš 2001 D Gašparovsky František Syn človeka u Daniela Farkaš P. Badín 2002 D Husár Marián Zákon, ktorý vedie k novému životu (Rim 7; 8,1-18) Farkaš P. Badín 2002 D Minka Július Žalm 51. Teológia a exegéza Fabčin/FarkaBadín 2002 D Beňačková Iveta Chváľ moja duša Pána: Žalmy vďaky a chvály Solčiansky Bratislava 2002 Dynamika putovania s Pánom - význam slov odísť, ísť a prísť v knihe Pentateuch a v D Caunerová Monika živote dnešného človeka Solčiansky Bratislava 2002 D Hagovský Rastislav Všetko má svoj čas... Exegetická analýza QOH 3,1-15 a pojem času v knihe Qohelet Jančovič Bratislava 2002 D Harmáčková Dana Milosrdenstvo a bázeň pred Pánom u Izaiáša, v Dtr. tradícii a v knihe Sirachovcovej Solčiansky Bratislava 2002 D Horka Róbert Relektúry pojmu "Nová Zmluva" v kánone Svätého písma Solčiansky Bratislava 2002 Strana 9

10 D Hritzová Mária Diplomové práce - katedra biblika Zaradoval som sa, keď mi povedali... (Téma radosti v Starom zákone s prihliadnutím na staršie slovenské preklady) Solčiansky Bratislava 2002 D Krajňáková Andrea Odkaz apoštola Pavla pre rodinu súčasnosti Vojtko Bratislava 2002 D Kršíková Miriam Manželstvo vo svetle okrajových textov kánonu - Gn 2,4-3,24 a Ef 5,21-33 Jančovič Bratislava 2002 D Kukučka Peter Nebezpečenstvo bohatstva. Rozbor Ježišovho dialógu s bohatým mladíkom a učeníkmi v 10. kapitole Markovho evanjelia a v paralelných miestach synoptikov. Vojtko Bratislava 2002 D Makovický Ľubomír Biblický pojem milosrdenstva v Matúšovej horskej reči. "Blahoslavení milosrdní..." (Mt 5,7) Vojtko Bratislava 2002 D Mlčúch Branislav "Prvý deň Ježišovho zmŕtvychvstania podľa synoptických evanjelií" Vojtko Bratislava 2002 D Molek Dušan "Rodinné vzťahy" vo svetle druhej kapitoly Knihy Rút Jančovič Bratislava 2002 Štyri charakteristické prvky života kresťanského spoločenstva podľa Druhej a Štvrtej D Moško František kapitoly Skutkov apoštolov. Vojtko Bratislava 2002 D Pancza Dávid Mgr. "Nastav mu aj druhé líce!" Exegetický rozbor textu Mt 5, Jančovič Bratislava 2002 D Rácová Jana Žalmy chvály a vďaky čítané metódou Lectio divina Solčiansky Bratislava 2002 D Rigasová Monika Božie milosrdenstvo a spravodlivoť v Pentateuchu Solčiansky Bratislava 2002 D Solár Peter Ustanovenie Eucharistie podľa Lk 22,14-20 Jančovič Bratislava 2002 D Stískalová Ružena Pán je môj pastier, nič mi nechýba: Dôvera, chvála a vďaka Pánovi v žalmoch Solčiansky Bratislava 2002 D Surovcová Janka Svätý Pavol, jeho spolupracovníci na misijných cestách a ich aktualizácia v súčasnosti Vojtko Bratislava 2002 D Šimunek Vladimír Petrov primát v 16. kapitole Matúšovho evanjelia a v 21. kapitole Jánovho evanjelia Vojtko Bratislava 2002 D Berta Jozef Rozbor rozhovoru Pána Ježiša so samaritánkou Šoltés Košice 2002 D Hajdučko Marián Biblické krúžky - jedna z foriem biblického apoštolátu Lapko Košice 2002 D Hovanec Milan Úvod do hermeneutického myslenia sv. Augustína Leščinský Košice 2002 D Kapková Daniela Spolupracovníci sv. Pavla na jeho II. misijnej ceste a ich aktuálnosť pre súčasnosť Lemme Košice 2002 D Regenda Peter Pascha v Starom a Novom zákone Lapko Košice 2002 D Slivka Daniel Lectio divina - spôsob čítania Písma pre všetkých Tyrol Košice 2002 D Škurla Dušan Rozbor hymnického spevu Magnifikat Šoltés Košice 2002 D Talpas Norbert Prísľub primátu a poslanie u sv. Matúša a Jána Lemme Košice 2002 D Tomková Valéria Teológia chudobných v evanjeliu sv. Lukáša Lemme Košice 2002 D Vavrek Peter Teológia chudobných v evanjeliu sv. Lukáša Lemme Košice 2002 D Birasová Anna Radosť v Starom zákone. Biblicko-teologický pohľad Farkaš Nitra 2002 D Červienková Martina Duch Svätý v teológii svätého Lukáša Farkaš Nitra 2002 D Dvorský Ivan Stretnutie Ježiša so samaritánkou. Rozbor a teologické posolstvo. Farkaš Nitra 2002 Strana 10

11 Diplomové práce - katedra biblika D Gazdík Pavol Rozbor hymnického spevu Magnifikat Farkaš Nitra 2002 D Králik Peter Udalosti stvorenia sveta a človeka v knihe Gn 1-2 a v mýtoch Mezopotámie Farkaš Nitra 2002 D Lisík Martin Rozhovor Pána Ježiša s Nikodémon Farkaš Nitra 2002 D Mičkovicová Stan. Spása a uzdravenie v evanjeliovom posolstve Brzý Nitra 2002 D Štefún Jozef Ľudská láska ako hlavný antropologický motív v Knihe Pieseň piesní Farkaš Nitra 2002 D Švec Peter Evanjelium v miniatúre. Podobenstvá o Božom milosrdenstve v Lk 15 Farkaš Nitra 2002 D Hrindová Marcela Teológia chudobných v evanjeliu sv. Lukáša Tyrol Spiš 2002 D Kmeť Ľuboslav Mesianizmus v Starom zákone Tyrol Spiš 2002 D Lettrich Miroslav Starozákonná múdrosť a jej prínos do biblickej teológie Tyrol Spiš 2002 D Pinčáková Martina Rozbor rozhovoru Pána Ježiša so Samaritánkou Oparty Spiš 2002 D Rudincová Katarína Kde sú dnes proroci? Tyrol Spiš 2002 D Škapcová Elena Obraz rodiny v Novom zákone Oparty Spiš 2002 D Turacová Cecília Špirituálne aspekty Jeremiášovho proroctva Tyrol Spiš 2002 D Gallovič Jozef Kniha Tobiášová a jej teologické posolstvo pre súčasnú rodinu. Vybrané kapitoly týkajúce sa rodinného života. Vojtko Badín 2003 D Andrášová Jana "Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi..."(Lk 15,11-32). Exegéza a teológia podobenstva o márnotratnom synovi Vojtko Bratislava 2003 D Brenkus Peter Zatiahni na hlbinu. Neo-patristická exegéza Lk 5,1-11 Vojtko Bratislava 2003 Dynamika putovania s Pánom - význam slov odísť, ísť a prísť v knihách Pentateuch a v D Caunerová Monika živote dnešného človeka Solčiansky Bratislava 2003 D Červeňanský Milan "Toto robte na moju pamiatku." Exegéza a teológia ustanovenia Eucharistie u sv. Pavla a v synoptických textoch evanjelia Vojtko Bratislava 2003 D Ďurinová Soňa Lectio divina v živote jednotlivca a kresťanskej komunity Solčiansky Bratislava 2003 "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva" (Lk 24, 13-35). Exegéza a teológia zjavenia sa D Haluš Milan Ježiša Emauzským učeníkom Vojtko Bratislava 2003 D Hudecová Monika Ukáž nám Pane, svoje milosrdenstvo v Knihe žalmov Solčiansky Bratislava 2003 D Jureček Miroslav "Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách." (Ž 128,1) Pútnické piesne - žalmy výstupu. Solčiansky Bratislava 2003 D Kučerák Robert "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Ježišov spôsob povolávania učeníkov podľa štvrtej kapitoly Matúšovho evanjelia. Vojtko Bratislava 2003 D Ňukovič Branislav "Lazár, poď von..." (Jn 11, 1-45) Solčiansky Bratislava 2003 "Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?" (Mk 4.38). Pohľad synoptikov, najmä Marka, na D Osvaldíková Jana utíšenie búrky na mori. Vojtko Bratislava 2003 Strana 11

12 D Rožek Martin Diplomové práce - katedra biblika "Choďte teda a urobte učeníkov zo všetkých národov..." (Mt 28,19). Teologickoexegetický pohľad na zmŕtvychvstanie Ježiša Krista v Mt 27,57-28,20. Jančovič Bratislava 2003 D Šmelková Martina "V tebe sa budem tešiť a radovať, Pane...". Radosť v Knihe žalmov. Solčiansky Bratislava 2003 D Aľušík Peter "Nepoznám toho človeka" Sv. Peter v Markovom evanjeliu Lemme Košice 2003 D Fedák Štefan Téma "Bázeň pred Pánom" v knihe Qohelet Leščinský Košice 2003 "Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi..."(Lk 15,11-32). Exegéza a teológia podobenstva D Haluška Radoslav o márnotratnom synovi Lemme Košice 2003 D Jenčo Pavol "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha": Exegetický rozbor textu Lk 23,33-49 Lemme Košice 2003 D Leššová Mária "Pane, nie som hoden" (Exegéza a teológia Mt 8,5-13 a Lk 7,1-10) Lemme Košice 2003 D Viňarská Monika Problém stolovania v Biblii Leščinský Košice 2003 "Choď a rob aj ty podobne" (Lk 10, 30-37). Exegéza a teológia podobenstva o D Brišiová Jana milosrdnom Samaritánovi Farkaš Nitra 2003 D Kramarová Miriam Charitatívny rozmer misijného poslania Cirkvi Šuráb Nitra 2003 D Kučkovský Ladislav Eucharistia - vrchol a prameň kresťanského života Farkaš Nitra 2003 D Maga Peter Teologické posolstvo a symbolika textu Zjv 21,1-22,5 Farkaš Nitra 2003 D Majerčík Michal Podobenstvo o desiatich pannách v Mt 25, Exegéza a teológia Farkaš Nitra 2003 D Minarovičová Dominika "Otče náš..." (Mt 6, 9-13). Exegéza a teológia modlitby Pána Farkaš Nitra 2003 D Moravčík Juraj Zvieratá v Starom zákone a ich symbolický a teologický význam Farkaš Nitra 2003 Evanjeliová udalosť zázračného rybolovu u Jn 21, 1-14 a Lk 5, 1-11, exegetickoteologický D Rajec Michal rozbor Farkaš Nitra 2003 D Skurčák Ján Videnie štyroch bytostí v Zjv 4, Exegéza a teológia Farkaš Nitra 2003 D Tivadarová Slávka Z Kány (Jn 2, 1-11) do Kány (Jn 4, 46-54). Prvé dve znamenia v evanjeliu podľa Jána Brzý Nitra 2003 D Tomáš Vladimír Žalm 2. Exegéza a teológia Farkaš Nitra 2003 D Trnka Slavomír Videnie Syna človeka v Zjv 1, Exegéza a teológia Farkaš Nitra 2003 D Zvara Pavol Prvá časť Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn 13,31-14,14). Exegeticko-teologický rozbor Farkaš Nitra 2003 D Bednarik Jozef Pojem chudoby vo Svätom písme Tyrol Spiš 2003 D Fába Vladimír Preklínacie žalmy Tyrol Spiš 2003 D Janík Viliam Magnifikat - exegeticko - teologické poznámky Tyrol Spiš 2003 D Janoťáková Marta Geografia Svätej zeme Tyrol Spiš 2003 D Masláková Marianna Biblické ženy v sprievode Ježiša Krista Oparty Spiš 2003 D Šalát Daniel Rastliny vo Svätom písme Tyrol Spiš 2003 Strana 12

13 Diplomové práce - katedra biblika D Balucha Vladimír Anjeli vo Svätom písme a iných mimobiblických spisoch Tyrol Bratislava 2004 D Barnokyová Alena Eliáš na vrchu Horeb (1Kr 19, 1-18). Ticho a horlivosť. Solčiansky Bratislava 2004 D Dudiak Marek Rodokmeň Ježiša Krista podľa Evanjelia sv. Matúša Solčiansky Bratislava 2004 D Fidlerová Veronika Slovník pre hriech a hriešnikov v knihe Žalmov Solčiansky Bratislava 2004 "A tak som prišiel do Damasku." ( Sk 22,11) Synopsa troch podaní o Pavlovom D Hamráček Rastislav obrátení, ich exegéza a teologický význam Jančovič Bratislava 2004 D Hupka Jozef Prvý a druhý žalm ako brána ku knihe Tehillím Solčiansky Bratislava 2004 "Ustavične sa radujte v Pánovi!" (Flp 4, 4a) Exegéza a teológia témy radosti v liste D Chudíková Zuzana Filipanom Jančovič Bratislava 2004 D Jankovič Richard Teologické a duchovné posolstvo rozhovoru Ježiša so Samaritánkou (Jn 4,1-42) Vojtko Bratislava 2004 D Komora Viliam Mgr. Reinkarnácia alebo vzkriesenie Vojtko Bratislava 2004 Unavený Ježiš pri studni ( Jn 4,1-42). Typická scéna pri stretnutí pri studni podľa Jána vo svetle D Nuota Juraj Starého Zákona Jančovič Bratislava 2004 D Paštéková Petra Význam slova poznať, vedieť a vidieť v Starom zákone Solčiansky Bratislava 2004 "A vydal ho, aby ho ukrižovali" (Mk 15,15). Exegeticko-teologické porovnávanie D Póša Pavol procesu s Ježišom v synoptických evanjeliách Jančovič Bratislava 2004 D Stránsky Roman Chápanie Božieho mena v Evanjeliu sv. Jána Farkaš Bratislava 2004 "Čo sa bojíte, vy maloverní?!" (Mt 8,26) - exegetický rozbor troch scén učeníkov na D Šutková Jana mori (Mt 8,23-27., 14, , 16, 1-12) v Matúšovom evanjeliu Jančovič Bratislava 2004 D Zvalová Katarína "Milostivý a milosrdný je pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne" Solčiansky Bratislava 2004 Zo záhrady za potokom Cedron (Jn 18,1) Do záhrady s novým hrobom (Jn 19,41) - D Žúrek Marián Exegéza a teológia pašiového rozprávania umučenia podľa Jána. Jančovič Bratislava 2004 D Látečka Juraj Príprava na manželstvo v Starom zákone Solčiansky Nitra 2004 D Markovič Daniel Obrátenie apoštola Pavla. Biblicko-teologický rozbor. Farkaš P. Badín 2005 D Bulla Ľubomír Slová a skutky dieťaťa Ježiša v Evanjeliu podľa Lukáša a v apokryfoch Jančovič Bratislava 2005 "Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch sú Božími synmi." Rim 8,14 (Život kresťanov pod D Havranová Martina vedením Ducha Svätého) Vojtko Bratislava 2005 D Kováč Štefan Alúzia medzi židovskou paschálnou večerou a Ježišovou poslednou večerou Vojtko Bratislava 2005 D Schwarz Jozef Klaňanie Bohu v Duchu a pravde. Biblicko-teologická štúdia témy v evanjeliu podľa Jána Jančovič Bratislava 2005 D Szlovák Marian Ty veríš v Syna človeka? - Verím, Pane. (Jn 9,35.38) (Exegéza zázraku a teologické posolstvo) Jančovič Bratislava 2005 Stretnutie pri studni. Exegéza Jánovej perikopy: Rozhovor Ježiša so Samaritánkou. (Jn D Fox Marián 4, 1-42) Brzý Nitra 2005 Strana 13

14 Diplomové práce - katedra biblika D Kališková Marcela Život veriaceho pod vedením Ducha svätého Brzý Nitra 2005 D Kováčová Lenka Smrť Ježiša Krista. Evanjelium, veda a tradícia Brzý Nitra 2005 D Matejička Peter Narodenie Ježiša Krista podľa Lukášovho opisu (Lk 2, 1-20) Farkaš Nitra 2005 D Matejičková Mária Pavlovo chápanie kresťanského manželstva (Ef 5-6) Farkaš Nitra 2005 D Richráriková Jana Hymnus na lásku (1Kor 13) Farkaš Nitra 2005 D Teichgrabová Eva Téma milosrdenstva v knihe žalmov Šoška Nitra 2005 D Zúberová Katarína Ježišová reč o eucharistickom chlebe Farkaš Nitra 2005 D Astalošová Kamila Misijná činnosť prvotnej Cirkvi Varga Badín 2006 D Belý Peter, OFMCap. Literárno-teologický aspekt blahoslavenstiev v Ježišovej reči na vrchu Farkaš P. Badín 2006 D Ďateľová Magdaléna Vzkriesenie - transsubstanciácia smrti Varga Badín 2006 D Karcagi Andrej Identita kresťana a jej pôvod v identite židovského národa Farkaš P. Badín 2006 D Masár Miroslav Osobnosť Marty z Betánie vo svetle Lk 10,38-42 a Jn 11,1-44 Varga Badín 2006 D Babača Ladislav Identita Izraela v textoch Starého zákona Solčiansky Bratislava 2006 Sestry z Betánie ako model služby ženy v Cirkvi pre nové tisícročie. Spirituálny D Behula Ján komentár a krátke teologické posolstvo Vojtko Bratislava 2006 D Ďurás Marek Ježiš tichý a pokorný srdcom ταπεινος ("pokorný") v Mt 11,29 Sova Bratislava 2006 D Kopinec Rudolf Život prvého kresťanského spoločenstva z pohľadu Skutkov apoštolov, listov sv. Pavla a patristických diel Vojtko Bratislava 2006 D Pillár Pavol Môj milý je môj a ja som jeho (Pies 6,3). (Biblický pohľad na predmanželskú lásku muža a ženy) Jančovič Bratislava 2006 D Streicher Andrej Utrpenie Ježiša Krista podľa Jána v porovnaní s filmovým spracovaním "THE PASSION OF THE CHRIST" (teológia, spiritualita) Vojtko Bratislava 2006 D Chmurčiak Jaroslav Diakon Štefan a jeho obranná reč (Sk 7,1-53) Farkaš Nitra 2006 D Lorencová Eva Chlieb vo Svätom písme Šoška Nitra 2006 D Mihálik Peter Ženy v genealógii Ježiša Krista Farkaš Nitra 2006 D Rusňák Radoslav Vzťah človeka k Pánovmu dňu v Starom a Novom zákone Farkaš Nitra 2006 D Styk Boris Analýza prvého Ježišovho znamenia v Káne Galilejskej (Jn 2,1-11) Farkaš Nitra 2006 D Štrbová Helena Kána Galilejská vo svetle Starého zákona a postava Panny Márie Záň Nitra 2006 D Valaský Peter Peter - skala a pastier Cirkvi v evanjeliových textoch Farkaš Nitra 2006 D Černák Oliver Pokoj vám (Jn 20,19-23) Analýza a teológia textu Varga Badín 2007 D Ambrová Martina Boh lásky a odpustenia v podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) Vojtko Bratislava 2007 D Grzechynka Peter Prázdny hrob (Jn 20, 1-18). Chronologický a teologický rozbor textu Vojtko Bratislava 2007 Strana 14

15 Diplomové práce - katedra biblika D Horváth Imrich Obetovanie Izáka. Naratívna analýza Gn 22, 1-19 Sova Bratislava 2007 D Jura Ján Nová zmluva z Moabu. Literárny a teologický charakter zmluvy v Dt Sova Bratislava 2007 D Kvašňovský Peter Proces s Mesiášom. Literárno-kritické porovnanie synoptikov a Jána Sova Bratislava 2007 D Lehocká Ľubica "Aj vy si máte jeden druhému umývať nohy" (Jn 13, 1-15). Teológia textu Vojtko Bratislava 2007 D Polák Ján Obrátenie apoštola Pavla. Porovnanie textov o obrátení apoštola Pavla v Skutkoch apoštolov pomocou textovej kritiky a literárnej analýzy Sova Bratislava 2007 "A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn" (Jn 1, 19-39). Komentár a D Poláková Gabriela teológia textu Vojtko Bratislava 2007 D Regulyová Katarína Víťazstvo Proroka v smrteľnom zápase. Teologické aspekty Ježišovho utrpenia u Lk Jančovič Bratislava 2007 D Šaškovič Radko "Z jeho vnútra potečú prúdy živej vody" (Jn 7,38). (Symbolika vody v Jánovom evanjeliu) Jančovič Bratislava 2007 D Tkáčik Zdenko Teologický význam pojmu "EGO EIMI" v Jánovom evanjeliu Vojtko Bratislava 2007 D Tökölyová Laura "Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" (Jn 21, 15-19) Vojtko Bratislava 2007 Mystika Eliáša. Prehlbovanie vzťahu Eliáša s Pánom v kultickom a sociálnom kontexte D Valúšek Juraj v rámci cyklu 1 Kr 17,1-2 Kr 2,12 Jančovič Bratislava 2007 D Vlček Michal "Hľa, Boží Baránok" (Jn 1, 19-39). Komentár a teológia textu Vojtko Bratislava 2007 D Krupová Eva Blahoslavenstvá v Evanjeliu podľa Matúša (5,1-12) Šoška Nitra 2007 D Lehocká Jana Mojžiš versus ľud. Teologicko-duchovný profil Mojžiša ako vodcu, zástupcu a obrancu ľudu v knihách Exodus - Numeri Šoška Nitra 2007 D Mičian Pavol Pôsobenie Ducha Svätého v misijnej činnosti svätého Pavla Brzý Nitra 2007 D Ninisová Monika Kniha proroka Jonáša Šoška Nitra 2007 D Obšivan Adam Ja som vzkriesenie a život (Jn 11). Teologický význam pojmov "ja som", "ja som dobrý pastier", "ja som pravý vinič", "ja som vzkriesenie a život" v Jánovom evanjeliu Šoška Nitra 2007 D Šranková Alena Aspekt radosti prameniacej z utrpenia v listoch svätého apoštola Pavla Brzý Nitra 2007 D Drugová Mária Postava Eliáša v biblických textoch Jančovič BA 2008 Vybrané texty z evanjelií podľa Lukáša a Jána o manželstve a rodine a ich posolstvo D Hurbaničová Jana pre súčasnosť Vojtko BA 2008 D Kliment Ján Riešenie konfliktu dvoch bratov vo Svätom písme Jančovič BA 2008 "... lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil,... " (Lk 15, 24) (Otázka milosrdného Boha v 15. D Kravcová Oľga kapitole Lukášovho evanjelia) Vojtko BA 2008 D Najarová Anna Exorcizmus na Slovensku Solčiansky BA 2008 D Gašica Ondrej Dvaja svedkovia v texte Zjv 11,1-14 Farkaš Nitra 2008 Strana 15

16 Diplomové práce - katedra biblika D Hlbočan Jozef Postava Melchizedecha v biblických a mimobiblických textoch Šoška Nitra 2008 D Šimún Jozef Ježiš a náboženská skupina farizejov. Vzťahy, kritika, dialógy Farkaš Nitra 2008 D Václav Andrej Ježišov postoj k ženám v kontexte súdobej židovskej kultúry Farkaš Nitra 2008 D Beliansky Marek Symbolické úkony starozákonných prorokov Sova BA 2009 Obraz Boha v židovskom a kresťanskom náboženstve a jeho dynamické premeny pod D Drahoš Marián vplyvom archetypov Jančovič BA 2009 D Fadin Martin Dynamika hriechu podľa Gn 3. Naratívna analýza textu Jančovič BA 2009 D Hlavna Miroslav Izrael v perzskom období. Stručné dejiny a teologické perspektívy Sova BA 2009 D Horváthová Andrea Teologické a etické posolstvo starozákonnej Knihy Judita Sova BA 2009 Vzťah Jozefa a Márie ako model pre súčasné manželské vzťahy (z pohľadu ev. D Kristín Dušan Matúša a Lukáša) Vojtko BA 2009 D Lovás Juraj Odovzdávanie viery v rodine (Na základe Svätého Písma a učenia Cirkvi) Vojtko BA 2009 D Lovásová Katarína Spiritualita muža a ženy z pohľadu Svätého Písma a Magistéria Cirkvi (Aktualizácia v súčasnej rodine) Vojtko BA 2009 D Naňo Peter Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich perí plynie milota. Teologický rozbor žalmu 45 Sova BA 2009 D Majtán Ľubomír Apoštoli Peter a Pavol v Ríme - biblické a mimobiblické svedectvá Šoška Nitra 2009 D Sedláček Peter Symbolika srdca v textoch Nového zákona Farkaš Nitra 2009 D Klottonová Marta Kult chrámu v Starom zákone Brňák Badín 2010 B Morávková Darina ZdenkaProrok Jeremiáš - predobraz Ježiša Krista Sova BA 2010 D Mgr. Michal Kollár "Zvádzal si ma, Pane..." (Jer 20,7-18). Exegéza a teológia vyznania proroka Jeremiáša Jančovič BA 2010 Analýza problému vernosti u Jozefa a Márie v kontexte s problematikou súčasného D Mgr. Mária Durcová manželstva Vojtko BA 2010 D Mgr. Jana Martinková Ovocie múdrosti v Sir 4, a jeho plnosť v Ježišovi Kristovi Sova BA 2010 D Silvia Trenčanová Pokrmy v Starom zákone Sova BA 2010 D Erika Puliková Žena ako nositeľka evanjelia v Lukášovom a Jánovom posolstve Jančovič BA 2010 D Mgr. Ivana Babíková Kerygma v ikone Šoška Nitra 2010 D Mgr. Ondrej Kellner Symbolika očí v religionistickom a biblickom kontexte Farkaš Nitra 2010 D Mgr. Tomáš Gera Synagóga - miesto tradovania Božieho slova Šoška Nitra 2010 Strana 16

17 Diplomové práce - katedra filozofie typ priezvisko, meno názov práce - katedra filozofie školiteľ miesto rok D Kollarová Anna Sv.Augustín-platónsky charakter jeho náuky Spiš 1996 D Kopasová Emília Identita človeka a jeho problémy Spiš 1996 D Trnka Ján Sv.Tomáš Akvinský Summa contra gentiles Spiš 1996 D Sedlák Pavol Pierre Teil.de Chardin-Miesto člov.v prír. Spiš 1997 D Ďurníková Lenka Vzťah muž - žena z pohľadu filozofickej antropológie Fula BA 2001 D Hladík Pavol Otázka reinkarnácie v dnešnom myslení v porovnaní s indickými a angl. tradíciami Fronc BA 2001 D Paprčková Katarína Hľadanie etického vzťahu človeka k prírode Volek Badín 2001 D Trokanová Katarína Vzťah filozofie a viery Volek Badín 2001 D Turňová Ľubica Pokresťančenie Aristotela Tomášom Akvinským Volek Badín 2001 D Cichý Rastislav Problém reinkarnácie v tradičnom indickom myslení a v súčasnosti Cichý Košice 2001 D Dubovecký Ján Koncepcia človeka v slovenskej povojnovej filozofii Degro Košice 2001 D Janoková Silvia Reinkarnácia v tradičnom indickom myslení a v súčasnosti Kočík Košice 2001 D Gavor Martin Moderné filozofické smery 20. storočia Boržík Spiš 2001 D Harničár Igor Koncepcia dynamického náboženstva u Henry Bergsona Boržík Spiš 2001 D Nízl Martin Vplyv koncepcií Pierre Teilharda de Chardina na slovenské myslenie Fronc BA 2002 D Ďurka Vladimír Estetika a etika (Aktualizácia krásneho vo svetle etiky) Volek Badín 2002 D Bartoš Marek Vplyv mystického učenia Jána z Kríža na filozofické myslenie Edity Steinovej Stolárik Košice 2002 D Jerigová Klaudia Problém dobra a zla u sv. Augustína Stolárik Košice 2002 D Madej Ing.Juraj Koncepcia človeka v slovenskej povojnovej filozofii Stolárik Košice 2002 D Rudy Gabriel Boží intelekt u Aristotela Stolárik Košice 2002 D Kožuch Branislav Koncepcia človeka v Ústave Slovenskej republiky Pramuka Spiš 2002 D Bakoš Miloslav Diferenciácia medzi kresťanským a postmoderným chápaním slobody Stolárik Košice 2003 D Kotus Július Evolucionizmus Pierra Teilharda de Chardin v kontraste k marxizmom predstavovanej evolučnej teórii Charlesa Darwina Stolárik Košice 2003 D Šalamon Martin Hranice ľudskej slobody Degro Košice 2003 Človek, bytosť otvorená svetu vo svojej schopnosti povedať nie, v myslení Maxa D Škvarla Martin Schelera Stolárik Košice 2003 D Petrik Patrik Postmoderna a kresťanstvo Pramuka Spiš 2003 D Žuffa Jozef Teórie poznania Želonka Spiš 2003 D Martinková Renáta Blaise Pascal a hľadanie Pravdy Gavendová BA 2004 D Štibraná Ivana Svetonázor kresťana tretieho tisícročia na pozadí filozofického diania novoveku Vittek BA 2004 D Ďuríček Andrej Filozofická antropológia v diele prof.thdr. PhDr. Ladislava Hanusa Koppal Badín 2004 D Herda Tomáš Dôkaz existencie Boha v dielach sv. Tomáša Akvinského Gavendová BA 2005 Strana 17

18 Diplomové práce - katedra filozofie D Husárik Martin Rozdiel medzi kresťanským a postmoderným chápaním slobody Vittek BA 2005 D Buchtová monika Rozdiel medzi kresťanským a postmoderným chápaním slobody Fronc Nitra 2005 D Pavček Stanislav Vplyv Hegelovej filozofie na myslenie Štúrovcov Fronc Nitra 2005 D Považan Ján Vlastníctvo a sociálna spravodlivosť v kresťanskom povojnovom myslení na Slovensku Fronc Nitra 2005 D Malý Ján Znovuobjavenie metafyziky u niektorých predstaviteľov analytickej filozofie Fronc BA 2006 D Polčicová Anna Kritika morálneho relativizmu v encyklike Jána Pavla II. Veritatis splendor Fronc Nitra 2006 D Trenčanová Mária Metafyzický základ etických hodnôt Fronc Nitra 2006 D Vražbová Mária Sloboda ako konštitutívny prvok osoby Fronc Nitra 2006 D Pásztor Marek Sloboda ako konštitutívny prvok osoby Koppal Badín 2007 D Stribula Tomáš Problém pluralizmu v kresťanskej filozofii Vittek BA 2008 D Vidéky Juraj Problematika "dobrovoľného sebaobmedzenia" v etike podľa Erazima Koháka Gavendová BA 2008 D Cmarová Jana Božia prozreteľnosť a zlo vo svete Kuric Badín 2008 D Svrček Ernest Božie atribúty podľa Sumy teológie Tomáša Akvinského Kuric Badín 2008 D Gajdošová Lucia Poznanie sveta ako cesta k poznaniu Boha Fronc Nitra 2008 D Zúbek Jozef Božia prozreteľnosť a zlo vo svete Fronc Nitra 2008 D Gellenová Zuzana Ladislav Hanus: otázka kultúry a kultúrnosti Gavendová BA 2009 D Gyullafy Eva Poňatie človeka u Gabriela Marcela Gavendová BA 2009 D Michalec Viliam Evolucionizmus a kresťanstvo Fronc BA 2009 D Vitálosová Zuzana Otázka vzťahu vo filozofii Martina Bubera Gavendová BA 2009 D Kunda Stanislav Filozofický obraz človeka a Boha v diele svätého Jána z Kríža "Duchovná pieseň" Kuric Badín 2009 D Petrovič Peter Pravda o človeku ako základ morálnej záväznosti Koppal Badín 2009 D Považan Juraj Dualizmus v diele Henriho Bergsona Koppal Badín 2009 D Hurtiš Jozef Kresťanské koncepcie evolucionizmu Fronc Nitra 2009 B Bc. Jana Kesegová Hodnota osoby a ľudské práva Gavendová BA 2010 B Bc. Eva Némethová Náboženský rozmer ľudskej bytosti Gavendová BA 2010 B Bc. Zuzana Vozárová Otázka telesnej lásky z pohľadu Jána Pavla II. Gavendová BA 2010 B Mgr. Terézia Bučková Vedecký pohľad na svet a kresťanstvo Fronc BA 2010 B Michal Dzúrik Zlo ako filozofický problém v diele F. M. Dostojevského Gavendová BA 2010 D Marián Oravec Problém hodnôt v diele Friedricha Nietzscheho Gavendová BA 2010 Strana 18

19 Diplomové práce - katedra dogmatickej teológie typ priezvisko, meno názov práce - katedra dogmatiky školiteľ miesto rok D Onderčová Iveta "A stvoril Boh človeka na svoj obraz" Ďurček Bratislava 1994 D Rojková Renáta "Tretieho dňa vstal zmŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Otca" Krapka Bratislava 1994 D Rozložník Július Dejiny školstva Spoločnosti Ježišovej na Slovensku (v Bratislave) Krapka Bratislava 1994 D Kudláč Peter Zmŕtvychvstanie ako základ prvokresťanskej kerygmy Krupa Bratislava 1995 D Bačová Magdaléna "Verím",viera ako osobné stretnutie s Bohom.: Spiš 1995 D Barteková Jana Spásonosný význam Ježiš.zmŕtvychvst.a naneb. Spiš 1995 D Benčová Jana Boh stvoril človeka ako muža a ženu...: Spiš 1995 D Berta Jozef "Viem komu som uveril". Viera v živ. a učení: Spiš 1995 D Bindasová Gabriela Zjavenie Božej lásky v St.zákone...v J.K. : Spiš 1995 D Čellár Igor Ježišovo zmŕtvychvstanie ako základ...: Spiš 1995 D Dravecká Mária.A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi...: Spiš 1995 D Gamrata Jozef Rodina ako základ kresťanského spoločenstva: Spiš 1995 D Kuric Miroslav Korene kultu Ježiš. srdca v Písme a trad.: Spiš 1995 D Litviak Miroslav Dôvod a spôsom mariánskej úcty Spiš 1995 D Mocáková Ivana Cirkev je jedna...: Spiš 1995 D Rákoš Peter Korene súčasného ateizmu: Spiš 1995 D Rozália Halčinová Boh je láska: Spiš 1995 D Rušová Viera "Viem komu som uveril". Viera v živ.a učení.: Spiš 1995 D Stančík Milan Počal sa z D.Sv., narodil sa z Marie P...: Spiš 1995 D Šebejová Mária Cirkev-Boží ľud, Kristovo telo...: Spiš 1995 D Terpáková Anna "Boh je milostivý a milosrdný, láskavý...: Spiš 1995 D Vyhnal Roman "Boh stvoril človeka na svoj obraz"...: Spiš 1995 D Weiszer Attila Dôvod a spôsom mariánskej úcty Spiš 1995 D Žigová Terézia Cirkev je apoštolská. Poslanie apoštolov...: Spiš 1995 D Bartošová Anna Mária - Matka Božia Krupa Bratislava 1996 D Berta Dušan Eucharistia - Pán s nami Krupa Bratislava 1996 D Gavajdová Alžbeta Boh sa zjavuje v diele stvorenia Krupa Bratislava 1996 D Jakabová Zuzana Korene súčasného ateizmu Ďurček Bratislava 1996 D Košút Ján Reinkarnácia a katolícka náuka Ďurček Bratislava 1996 D Krasňanská Zuzana Mária - Matka Božia Krupa Bratislava 1996 Strana 19

20 Diplomové práce - katedra dogmatickej teológie D Kubik Michal Mária - Matka Božia Krupa Bratislava 1996 D Letková Eva Mária - Matka Božia Krupa Bratislava 1996 D Otrubová Bernadetta Mária - Matka Božia Krapka Bratislava 1996 D Písečný Igor Reinkarnácia a katolícka náuka Krupa Bratislava 1996 D Sikeliová Emília Eucharistia - chlieb života Krupa Bratislava 1996 D Štilla Karol "Verím v jeden krst na odpustenie hriechov" Ďurček Bratislava 1996 D Trubač Branislav Kresťanská viera a problém ateizmu Krupa Bratislava 1996 D Volfová Helena Eucharistia - chlieb života Krupa Bratislava 1996 D Zaíčková Viera Eucharistia - chlieb života Krupa Bratislava 1996 D Korenčiak Peter Mária - Matka Božia Chovanec Nitra 1996 D Masarik Peter Úloha anjelov v dejinách spásy Chovanec Nitra 1996 D Mišura Dalibor Služobné a všeobecné kňazstvo Chovanec Nitra 1996 D Umba Dimbi-Tusia Boh naša spása Chovanec Nitra 1996 D Vojtek Jozef Kristus - zmŕtvychvstalý Chovanec Nitra 1996 D Vojtek Štefan Kňazstvo a manželstvo, ako sviatosti pre službu spoločenstvu Chovanec Nitra 1996 D Artim Mikuláš Dôvody... Spiš 1996 D Bandíková Mária Božia spravodlivosť a milosrdenstvo Spiš 1996 D Bocková Emília Boh sa zjavuje v diele stvorenia Spiš 1996 D Buzalková Antónia Božia... Spiš 1996 D Dávidová Monika Božia... Spiš 1996 D Eliáš Marek Rodina ako základ kresťanského spoločenstva: Spiš 1996 D Fabiánová Božena Mária... Spiš 1996 D Fedorčáková Mária Rodina ako základ kresťanského spoločenstva Spiš 1996 D Fendeková Františka Mária... Spiš 1996 D Gajdošová Ľudmila Eucharistia... Spiš 1996 D Gembalová Anna Starozákonné... Spiš 1996 D Grečo Peter Poslanie anjelov v dejinách spásy: Spiš 1996 D Hajzok Igor Korene súčasného ateizmu: Spiš 1996 D Hišemová Viera Korene súčasného ateizmu Spiš 1996 D Hucíková Gemma Eucharistia-chlieb života Spiš 1996 D Chanas Štefan Viera ako základ a tvorivá sila...: Spiš 1996 Strana 20

21 Diplomové práce - katedra dogmatickej teológie D Javorková Viera Kristus-učiteľ a vzor všetkej dokonalosti Spiš 1996 D Kačmarská Viera Prebývanie Ducha Svätého Spiš 1996 D Kaščák Ľuboš Korene súčasného ateizmu: Spiš 1996 D Katriňák František Kristus - učiteľ a vzor všetkej dokonalosti: Spiš 1996 D Knapek Vojtech Mária... Spiš 1996 D Krajňák Jozef Mária-Matka Božia: Spiš 1996 D Kubičárová Judita Dogma ako premyslený obsah viery Spiš 1996 D Lukáč Marián Veriaci ako nositelia všeobecného kňazstva: Spiš 1996 D Markotán Jozef Dôvody a spôsob mariánskej úcty: Spiš 1996 D Matava Marcel Ježišovo zmŕtvychvstanie ako základ...: Spiš 1996 D Plichtová Irena Starozákonné... Spiš 1996 D Potašová Helena Eucharistia... Spiš 1996 D Ragan Emil Všeobecné kňazstvo ako poslanie...: Spiš 1996 D Sarka Róbert Korene súčasného ateizmu: Spiš 1996 D Satina Ľuboš Dôvody a spôsob mariánskej úcty: Spiš 1996 D Sedláková Helena Boh sa zjavuje slovami a činmi Spiš 1996 D Segeč Štefan Dôvody... Spiš 1996 D Schrenk Rudolf Kristológia a chalcedonský koncil Spiš 1996 D Slivka Dušan Prebývanie... Spiš 1996 D Stoláriková Margita Úloha anjelov v dejinách spásy Spiš 1996 D Tuka Pavol Starozákonné obety ako predobr.krist.obety Spiš 1996 D Višňovcová Mária Všeobecnosť vykúpenia Spiš 1996 D Zbojová Valéria Mária... Spiš 1996 D Klimant Miroslav Význam sviatostného rozhrešenia Adam Badín 1997 D Marcinko Peter Dôvody a spôsob mariánskej úcty Adam Badín 1997 D Štrba František Poslanie anjelov v dejinách spásy Adam Badín 1997 D Banková Darina Svätosť Cirkvi Krupa Bratislava 1997 D Birtus Ľuboš Rodina ako základ kresťanského spoločenstva Ďurček Bratislava 1997 D Brideová Dana Úloha Anjelov v dejinách spásy Krupa Bratislava 1997 D Bruník Štefan Mária - Matka Božia Krupa Bratislava 1997 D Dúc Jozef Dôvody a spôsob mariánskej úcty Krupa Bratislava 1997 Strana 21

Študijný program: cestovný ruch Študijný odbor: 6314 cestovný ruch Stupeň štúdia: prvý Formá štúdia: denná Metóda štúdia: kombinovaná

Študijný program: cestovný ruch Študijný odbor: 6314 cestovný ruch Stupeň štúdia: prvý Formá štúdia: denná Metóda štúdia: kombinovaná Študijný program: cestovný ruch Študijný odbor: 6314 cestovný ruch Stupeň štúdia: prvý Formá štúdia: denná Metóda štúdia: kombinovaná Odporúčaný študijný plán Povinné predmety Bakalárska práca s D_1_BP

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Štefan Kolečanský 3 Gob

Štefan Kolečanský 3 Gob Štefan Kolečanský 3 Gob fundamentalistická organizácia vychádzajúca z kresťanstva (Matlovič, 2001) Vznik 70-té roky 19.storočia v Pensylvánii Zakladateľ Charles Taze Russell Celosvetový rozmach zaznamenalo

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

Veľkonočné symboly Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú. Baránok Symbol baránka sa n

Veľkonočné symboly Veľká noc má veľa symbolov. Sú už zaužívané a po niektorí z nás možno ani nevedia, čo presne znamenajú. Baránok Symbol baránka sa n Ročník I. číslo 2 Marec 2008 Farský list farnosti sv. Štefana kráľa Oslany Kristus má len naše ruky Kristus nemá žiadne ruky, iba naše, aby sme konali jeho prácu. Nemá nohy, len naše, aby sme ľudí priviedli

Διαβάστε περισσότερα

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 - Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: - ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach

brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach brat Ján Mária od ukrižovanej Nekonečnej Lásky V náručí ukrižovanej Nekonečnej Lásky v dokonalých číslach Vďaka nekonečnej dobrote a štedrosti Trojjediného Boha, dnes, 3. apríla roku Pána 2015, v dvojnásobnom

Διαβάστε περισσότερα

Sme tu pre vás 22/2010

Sme tu pre vás 22/2010 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

1 ZAMYSLENIE SA NAD STAROZÁKONNÝM KÁNONOM. 1.1 Septuaginta, jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov

1 ZAMYSLENIE SA NAD STAROZÁKONNÝM KÁNONOM. 1.1 Septuaginta, jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov 1 ZAMYSLENIE SA NAD STAROZÁKONNÝM KÁNONOM 1.1 Septuaginta, jej knihy z pohľadu delenia, poradia a poslednej kapitoly aj jej veršov Samotná Septuaginta 1 obsahuje celkovo 47 kníh, ktoré sa delia do dvoch

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

20 th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. ceedings of the

20 th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. ceedings of the 0th International Trends in Public Proceedings of the 20 th International Conference ceedings of the Current Trends in Public Sector Research onference Cur- Sector Research 20th Internaurrent Trends in

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM BAKALÁRSKYCH PRÁC ZA ROK 2014

ZOZNAM BAKALÁRSKYCH PRÁC ZA ROK 2014 ZOZNAM BAKALÁRSKYCH PRÁC ZA ROK 2014 lmaoskbakal 454 Andrejko, Ondrej Modernizácia automatických útočných pušiek lmaoskbakal 455 Arvay, Tomáš Malokalibrové hlavne lmaoskbakal 456 Bílik, Šimon Nočné zameriavače

Διαβάστε περισσότερα

Silní a slabí podle Římanům 14 15

Silní a slabí podle Římanům 14 15 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Silní a slabí podle Římanům 14 15 Marek Majtán-Černák Katedra: Nový zákon Vedoucí práce: Jan Roskovec Th.D. Studijní program: Navazujíci

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

E-LOGOS/2006 ISSN

E-LOGOS/2006 ISSN E-LOGOS/2006 ISSN 1211-0442 Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu Jozef E. Murín Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá ontoteologickými prvkami filozofovania stredovekého mystika majstra

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA

PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA PATMOS Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA o duchovnom živote a hmotnom hospodárení Cirkevného zboru ev. cirkvi a.v. na Slovensku Prešov

Διαβάστε περισσότερα

Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 2 1. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 3 2. Poradie klubov v bodovom

Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 2 1. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 3 2. Poradie klubov v bodovom OBSAH ROČENKY JACHTING 2014 1 Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 2 1. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 3 2. Poradie klubov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Bob Utley. Marek a Peter

Dr. Bob Utley. Marek a Peter Dr. Bob Utley Marek a Peter BIBLICKÝ KOMENTÁR Preklad: Daniel Sjanta Korektúra: Peter Orvoš 1 OBSAH Slovo od autora: Ako ti môţe tento komentár pomôcť?... 6 Ako správne čítať Bibliu? Osobné hľadanie overiteľnej

Διαβάστε περισσότερα

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves 4 / školský Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves KATECHETICKÉ Informátor a metodický pomocník pre učiteľov náboženstva a katechétov Spišskej diecézy 2012 / 2013 rok OZVENY OZVENY

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5.

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5. 12 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZAloŽENé V RoKU 1849 RočNíK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 26. MARCA 2017 Beží na Božiu slávu Dvadsaťročný šprintér Ján Volko (na snímke vľavo; vpravo je víťaz

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Magisterská diplomová práca

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií. Magisterská diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Magisterská diplomová práca 2013 Bc. Dominika Sládečková 1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký

Διαβάστε περισσότερα

NIPTICKÁ METÓDA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA PODĽA SVÄTÉHO PÍSMA. Štefan ŠAK. Pre duchovný rast veriaceho človeka je veľmi prospešné vedieť to, že

NIPTICKÁ METÓDA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA PODĽA SVÄTÉHO PÍSMA. Štefan ŠAK. Pre duchovný rast veriaceho človeka je veľmi prospešné vedieť to, že NIPTICKÁ METÓDA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA PODĽA SVÄTÉHO PÍSMA Štefan ŠAK Pre duchovný rast veriaceho človeka je veľmi prospešné vedieť to, že niptický spôsob života, bdelosť a ostražitosť mysle nad myšlienkami

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Žiadam o podporu v utrpení Patriarcha Gregor III. Laham v Prešove

Žiadam o podporu v utrpení Patriarcha Gregor III. Laham v Prešove slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 47. ročník číslo 13 21.06.2015 Žiadam o podporu v utrpení Patriarcha Gregor III. Laham v Prešove 2 PREDSTAVUJEME SLOVO NA ÚVOD 3 Svit Poprad Vernár Osturňa Popradský

Διαβάστε περισσότερα

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák 2010 2 Slovo na úvod Ak človek chápe svoju prácu ako povolanie,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ. Πιστοποιητικό της Επάρκειας της Ελληνοµάθειας - Μάϊος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ. Πιστοποιητικό της Επάρκειας της Ελληνοµάθειας - Μάϊος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ Πιστοποιητικό της Επάρκειας της Ελληνοµάθειας - Μάϊος Α' ΕΠΙΠΕ Ο 133 STEVOVIĆ BOJANA Επιτυχία Επιτυχία 134 TOMIĆ ANA Επιτυχία Επιτυχία 135 JELIĆ-MARIOKOV ANA Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

A8-0251/143. Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή. Αιτιολόγηση

A8-0251/143. Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή. Αιτιολόγηση 9.3.2017 A8-0251/143 143 Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Jan Zahradil, Petras Auštrevičius, Monika Smolková, Ivan Štefanec, Stefano

Διαβάστε περισσότερα

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY U N I V E R Z I T A T R E T I E H O V E K U V K O Š I C I A C H D. Fillová : FILOZOFIA A ETIKA V ŽIVOTE ČLOVEKA 1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY Etika z gréckeho ήθος ethos, lat. mos je jednou

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy 30 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALožENé V RoKu 1849 RočNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 30. JúLA 2017 Levoča si pripomenula dielo Majstra Pavla Slovensko si tento rok pripomína päťsto rokov

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2010

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/2010 ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK III/00 Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Gorlice 00 Editor: ThDr. Ján Husár PhD.

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Technická univerzita Letecká fakulta Katedra leteckého inžinierstva ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM Študent: Cvičiaci učiteľ: Peter Majoroš Ing. Marián HOCKO, PhD. Košice 6

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2012

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2012 ThDr. Ján Husár, PhD. (ed.) PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/0 Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Gorlice 0 Editor: Redakčná rada: Recenzenti:

Διαβάστε περισσότερα

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga rosenie rosenie je literárny počin študentiek obidvoch škôl nachádzajúcich sa na sútoku lásky a viery. prežívajú svoje túžby a slová menia na kvapky radosti. načrite do tejto zbierky nie rukami ale srdcom.

Διαβάστε περισσότερα

Kto by prepustil, ženu, ak len nie pre smilstvo a vzal by si inú, cudzoloží (a kto si prepustenú vezme cudzoloží) Mt 19, 9

Kto by prepustil, ženu, ak len nie pre smilstvo a vzal by si inú, cudzoloží (a kto si prepustenú vezme cudzoloží) Mt 19, 9 Kto by prepustil, ženu, ak len nie pre smilstvo a vzal by si inú, cudzoloží (a kto si prepustenú vezme cudzoloží) Mt 19, 9 Manželstvo uzatvorené v Cirkvi, pred Bohom je posvätné. Tento posvätný úkon v

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA KATEDRE TEOLÓGIE A KATECHETIKY ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Pri oltári slúžte Pánovi (príručka pre miništrantov)

Pri oltári slúžte Pánovi (príručka pre miništrantov) Pri oltári slúžte Pánovi (príručka pre miništrantov) Úvod Od počiatku kresťanstva bola zverovaná služba pri oltári zbožným chlapcom i dospelým mužom. Miništrovanie je úloha vznešená, ale aj zodpovedná.

Διαβάστε περισσότερα

1. Slovo predsedu k ukončenej sezóne Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 3 3. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a

1. Slovo predsedu k ukončenej sezóne Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 3 3. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a OBSAH ROČENKY JACHTING 2008 1 1. Slovo predsedu k ukončenej sezóne 2008 2 2. Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 3 3. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 4 4. Poradie

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických štúdií. Bakalárska diplomová práca Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Bakalárska diplomová práca 2014 Zuzana Mavromoustakis Zajacová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických štúdií Novogrécky

Διαβάστε περισσότερα

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 1150 O B S A H Od 1. júna 2013 DIALÓG Sadová 28 900 51 ZOHOR FÓRUM 4 Telefón: 0903 474142 V súvislosti so sťahovaním ospravedlňujeme možné meškanie distribúcie

Διαβάστε περισσότερα

1. Slovo predsedu k ukončenej sezóne Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 3 3. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a

1. Slovo predsedu k ukončenej sezóne Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 3 3. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a OBSAH ROČENKY JACHTING 2009 1 1. Slovo predsedu k ukončenej sezóne 2009 2 2. Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 3 3. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 4 4. Poradie

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Bc. Diana Kalcojanisová Velikonoční zvyky v díle A. Papadiamandise Magisterská diplomová práce Vedoucí práce:

Διαβάστε περισσότερα

Pri oltári slúžte Pánovi (príručka pre miništrantov)

Pri oltári slúžte Pánovi (príručka pre miništrantov) Pri oltári slúžte Pánovi (príručka pre miništrantov) Úvod Od počiatku kresťanstva bola zverovaná služba pri oltári zbožným chlapcom i dospelým mužom. Miništrovanie je úloha vznešená, ale aj zodpovedná.

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD. ÚVOD AKO POUŽÍVAŤ TÚTO BROŽÚRU PRÍKLADY Budem vám uvádzať

Διαβάστε περισσότερα

O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou

O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou O Brownovej detektívke s pridanou hodnotou alebo fakty a umelecká licencia *) v knihe Da Vinciho kód V priebehu asi dvoch rokov som počúval z času na čas reči o knihe D. Browna Da Vinciho kód. **) Boli

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP. Aleksandar Smiljanić

Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP. Aleksandar Smiljanić Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP Aleksandar Smiljanić Generacija 1996 / 1997 8 + SP Hamburg 2014 4 - SP Rio de Janeiro 1. Cvijetić Nikola (1997)

Διαβάστε περισσότερα

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi

Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi 1 Ján Kulík Pôvod a evolúcia priezvisk - na Dolnej zemi Ak ste si prezreli etymológiu osobných mien, videli ste, že aj tu bol nejaký evolučný proces. Z charakteru, vzhľadu osoby vzniklo osobné meno, alebo

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία

Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών στη Σλοβακία Katarína Javorová Τµήµα ιδακτικής της Επιστήµης, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Comenius της Μπρατισλάβας (Σλοβακία)

Διαβάστε περισσότερα

Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 2 1. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 3 2. Poradie klubov v bodovom

Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 2 1. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 3 2. Poradie klubov v bodovom OBSAH ROČENKY JACHTING 2012 1 Zoznam klubov Slovenského zväzu jachtingu 2 1. Poradie klubov v bodovom hodnotení námorného a kajutového jachtingu 3 2. Poradie klubov v bodovom hodnotení okruhového jachtingu

Διαβάστε περισσότερα

MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Bohuslav Kuzyšin

MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Bohuslav Kuzyšin MIESTO TEOLOGICKÝCH DISCIPLÍN VO VZDELÁVANÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Bohuslav Kuzyšin Hoci je sociálna práca pomerne nový dynamicky sa rozvíjajúci vedecký odbor, jeho prítomnosť je badateľná v každej etape

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0207/

*** ΣΥΣΤΑΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0207/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0207/2017 2.6.2017 *** ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίαςπλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές τσεχικά-τσεχικά Ευχές : Γάμος Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo)

Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) 1 Ján Kulík Islam (mohamedánstvo, muslimánstvo, moslimstvo) Aby sme mohli začať s vysvetľovaním, musíme si najskôr ozrejmiť určité termíny vzťahujúce sa na túto vieru, čiže potrebujeme nejaký slovníček.

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti 2. Podmienená pravdepodobnosť Katedra Matematických metód Fakulta Riadenia a Informatiky Žilinská Univerzita v Žiline 23. februára 2015 1 Pojem podmienenej pravdepodobnosti 2 Nezávislosť náhodných udalostí

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2233(INI) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2233(INI) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 24.11.2015 2015/2233(INI) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα