MICROMASTER kw - 11 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MICROMASTER kw - 11 kw"

Transcript

1 MICROMASTER kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija

2 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes ir paredzēti jūsu drošībai, kā arī lai novērstu iespējamos iekārtas un ar to saistītās aparatūras bojājumus. Īpašie brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes, kas attiecas uz atsevišķām darbībām, ir doti atbilstošo nodaļu sākumā un tiek atkārtoti šo nodaļu kritiskajos punktos. Izlasiet šo informāciju rūpīgi, jo tā ir sagatavota jūsu drošībai un palīdzēs palielināt jūsu MICROMASTER 42 frekvences pārveidotāja un tam pieslēgto iekārtu kalpošanas laiku. BRĪDINĀJUMS Šī iekārta darbojas ar bīstamiem spriegumiem un vada potenciāli bīstamas rotējošas mehāniskās detaļas. Šajā rokasgrāmatā doto brīdinājumu vai instrukciju neievērošana var izraisīt apkalpojošā personāla dzīvības zaudēšanu, smagas traumas vai nopietnus īpašuma bojājumus. Ar iekārtu drīkst strādāt tikai atbilstoši kvalificēts personāls pēc iepazīšanās ar visām drošības norādēm, kā arī uzstādīšanas, palaišanas un apkalpošanas instrukcijām. No pareizas iekārtas uzstādīšanas, palaišanas un apkopes ir atkarīga tās veiksmīga un droša darbība. Visu MICROMASTER moduļu līdzsprieguma posmā ir bīstams spriegums vēl 5 minūtes pēc barošanas sprieguma atslēgšanas. Tādēļ pirms jebkādu darbu uzsākšanas pie iekārtas moduļiem pēc barošanas sprieguma atslēgšanas jāpagaida 5 minūtes, kuru laikā notiek līdzsprieguma posma izlādēšanās. Iekārta spēj nodrošināt iekšējo motora pārslodzes aizsardzību atbilstoši UL58C sadaļai 42. Skat. P61 (3. līmenis) un P335. Motora pārslodzes aizsardzība var tikt nodrošināta arī caur diskrēto ieeju, izmantojot ārējo temperatūras devēju (PTC). Iekārta ir piemērota izmantošanai barošanas tīklos ar īsslēguma strāvu ne vairāk kā 1kA (efektīvā vērtība), pie maksimālā sprieguma 23/46 V, aizsardzībai izmantojot H vai K tipa drošinātājus, aizsardzības automātu vai kombinēto aizsardzības iekārtu. Izmantojiet 1. klases 6/75 C vara vadu ar šķērsgriezumu, kāds norādīts nodaļā Lietošanas instrukcija. Barošanas ieejā, kā arī līdzsprieguma un motora spailēs var būt bīstams spriegums pat, ja iekārta nedarbojas. Pirms jebkādu montāžas darbu veikšanas, uzgaidiet 5 minūtes, kamēr iekārta izlādējas. PIEZĪMES Pirms iekārtas uzstādīšanas un ekspluatēšanas, uzmanīgi izlasiet drošības instrukcijas un brīdinājumus, kā arī brīdinājuma zīmes, kas atrodas uz iekārtas. Pārliecinieties, ka brīdinājuma zīmes ir salasāmas un, ja nepieciešams, nomainiet iztrūkstošas vai bojātas brīdinājuma zīmes. Maksimālā pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra ir 5 C. 2 MICROMASTER 42

3 Izdevums7/4 Saturs Saturs 1 Uzstādīšana Montāžas atstarpes Montāžas gabarīti Elektriskā instalācija Tehniskā specifikācija Spēka spailes Vadības spailes Blokshēma Rūpnīcas iestatījumi /6 Hz DIP slēdzis Komunikācijas Pieslēguma MICROMASTER 42 STARTER uzstādīšana Pieslēguma MICROMASTER 42 AOP uzstādīšana Kopnes interfeiss (CB) BOP / AOP (pēc izvēles) Taustiņi un to funkcijas Parametru izmaiņas piemērs, izmainot parametru P3 "Piekļuves līmenis" Iekārtas ievade ekspluatācijā Iekārtas ātrā ievade ekspluatācijā Piedziņas sistēmas ievade ekspluatācijā Virknes interfeiss (USS) Vadības avota izvēle Diskrētā ieeja (DIN) Diskrētā izeja (DOUT) Frekvences darba punkta izvēle Analogā ieeja (ACP) Analogā izeja (DAC) Motora potenciometrs (MOP) Fiksētā frekvence (FF) Lēnā darbība (JOG) Pārlekšanas funkcijas ģenerators (HLG) Uzdošanas / robežas frekvences Motora vadība (U/f) Frekvences pārveidotāja/motora aizsardzība Īpašās frekvences pārveidotāja funkcijas Sērijveida ievade ekspluatācijā Parametru atgriešana uz rūpnīcas iestatījumiem Indikatoru rādījumi un ziņojumi Mirdzdiožu stāvokļa indikators Kļūdas un trauksmes ziņojumi...27 MICROMASTER 42 3

4 1 Uzstādīšana Izdevums 7/4 1 Uzstādīšana 1.1 Montāžas atstarpes Frekvences pārveidotāji var tikt uzstādīti viens otram blakus. Ja tie tiek uzstādīti viens virs otra, jāievēro 1 mm atstarpe. Sadales skapja mala 15 mm 1 mm mm 15 mm... Sadales skapja mala Att. 1-1 Montāžas atstarpes 1.2 Montāžas gabarīti H Korpusa izmērs Urbumu izvietojums Augstums (H) mm (collas) Platums (W) mm (collas) Pievilkšanas griezes moments Bultskrūves A 16 (6.3) 2xM4 B 174 (6.85) 138 (5.43) 4xM4 W C 24 (8.3) 174 (6.85) 4xM4 Nm (ibf.in) 2.5 (22.12) Att. 1-2 Montāžas gabarīti 4 MICROMASTER 42

5 Izdevums 7/4 2 Elektriskā instalācija 2 Elektriskā instalācija 2.1 Tehniskā specifikācija 1 AC 2 V 24 V Pasūtījuma Nr. 2AB SE642-2UC 2AA1 5AA1 7AA1 5AA1 5AA1 1BA1 5BA1 2BA1 CA1 Korpusa izmērs A B C Nominālā izejas kw jauda hp Ieejas strāva A Izejas strāva A Ieteicamais A drošinātājs 3NA Ieejas kabelis mm AWG Izejas kabelis mm AWG Pievilkšanas griezes moments 3 AC 2 V 24 V Nm (lbf.in) 1.1 (1) 1.5 (13.3) Pasūtījuma Nr. 2AC SE642-2UC 2AA1 5AA1 7AA1 5AA1 5AA1 1BA1 5BA1 2BA1 CA1 CA1 5CA1 Korpusa izmērs A B C Nominālā izejas kw jauda hp Ieejas strāva A Izejas strāva A Ieteicamais A drošinātājs 3NA Ieejas kabelis mm AWG Izejas kabelis mm AWG Pievilkšanas griezes moments 3 AC 38 V 48 V Nm (lbf.in) 1.1 (1) 1.5 (13.3) Pasūtījuma Nr. 2AD SE642-2UD 7AA1 5AA1 5AA1 1AA1 5AA1 2BA1 BA1 BA1 5CA1 5CA1 1CA1 Korpusa izmērs A B C Nominālā izejas kw jauda hp Ieejas strāva A Izejas strāva A Ieteicamais A drošinātājs 3NA Ieejas kabelis mm AWG Izejas kabelis mm AWG Pievilkšanas griezes moments Nm (lbf.in) 1.1 (1) 1.5 (13.3) 2.25 (2) 2.25 (2) 2.25 (2) MICROMASTER 42 5

6 2 Elektriskā instalācija Izdevums 7/4 2.2 Spēka spailes Tīkla barošanas un motora spailēm iespējams piekļūt noņemot iekārtas priekšējo paneli. Operāciju panelis (BOP/AOP) atbrīvo un noņem Nospiež spaiļu pārsegu uz leju Att. 2-1 Priekšējā paneļa noņemšana L3 L2/N L1/L U V W Att. 2-2 Spēka spailes 2.3 Vadības spailes Spaile Apzīmējums Funkcija 1 - Izeja +1 V 2 - Izeja V 3 ADC+ Analogā ieeja (+) 4 ADC- Analogā ieeja (-) 5 DIN1 Diskrētā ieeja 1 6 DIN2 Diskrētā ieeja 2 7 DIN3 Diskrētā ieeja Izolētā izeja +24 V / max. 1 ma 9 - Izolētā izeja V / max. 1 ma 1 RL1-B Diskrētā izeja / normāli atvērts kontakts 11 RL1-C Diskrētā izeja / pārslēdzošais kontakts 12 DAC+ Analogā izeja (+) 13 DAC- Analogā izeja (-) 14 P+ RS485 ports 15 N- RS485 ports 6 MICROMASTER 42

7 Izdevums 7/4 4 Komunikācijas 2.4 Blokshēma PE 1/3 AC 2-24 V 3 AC V SI 4.7 k ADC+ ADC- +1 V V ACP Operāciju paneļa pieslēgvieta RS232 PE L/L1, N/L2 or L/L1, N/L2, L3 or L1, L2, L3 + _ 24 V DIN1 DIN2 DIN PNP NPN 3V DC / 5A (aktīva slodze) 25V AC / 2A (induktīva slodze) DIN1 5 DIN2 6 DIN RL1-B 1 RL1-C 11 Izeja +24V max. 1mA (izolēta) Izeja V max. 1mA (izolēta) Centrālais procesors H15. z I F np BOP/AOP ~ = DC+ DC Līdzsprieguma posma pieslēgums 2 ma max. 5W DAC+ 12 DAC- 13 CAP = 3 ~ Analogās ieejas ķēde var tikt pārkonfigurēta par papildus diskrēto ieeju (DIN4): DIN4 2 3 P+ 14 N- 15 RS485 CB opcija COM pieslēgvieta automātiski 6 Hz Nav izmantots 5 Hz 1 2 DIP slēdzis PE M U,V,W V - 9 Att. 2-3 Frekvences pārveidotāja blokshēma 7 MICROMASTER 42

8 Izdevums 7/4 4 Komunikācijas 3 Rūpnīcas iestatījumi MICROMASTER 42 frekvences pārveidotājs rūpnīcā ir iestatīts tā, lai to būtu iespējams darbināt bez papildus parametru iestatīšanas. Lai to izdarītu, rūpnīcā iestatītajiem motora parametriem (P34, P35, P37, P31), kas atbilst 4-polu Siemens 1LA7 tipa motoram, jāatbilst iekārtai pieslēgtā motora datiem (skat. nominālo datu plāksnīti). Pārējie rūpnīcas iestatījumi: Vadības avoti P7 = 2 (Diskrētā ieeja, skat. Att. -1) Darba punkta uzdošanas avots P1 = 2 (Analogā ieeja, skat. Att. -1) Motora dzesēšana P335 = Motora strāvas robeža P64 = 15 % Minimālā frekvence P18 = Hz Maksimālā frekvence P182 = 5 Hz Paātrināšanās laiks P112 = 1 s Palēnināšanās laiks P1121 = 1 s Vadības režīms P13 = Att. -1 Analogās un diskrētās ieejas Ieeja/Izeja Spailes Parametrs Funkcija Diskrētā ieeja 1 5 P71 = 1 ON / OFF1 (I/O) Diskrētā ieeja 2 6 P72 = 12 Reverss ( ) Diskrētā ieeja 3 7 P73 = 9 Kļūdas (Ack) Diskrētā ieeja 8 - Diskrēto ieeju barošana Analogā ieeja 3/4 P1 = 2 Frekvences darba punkts 1/2 - Analogās ieejas barošana Releja izeja 1/11 P731 = 52.3 Noklusēto vērtību identificēšana Analogā izeja 12/13 P771 = 21 Izejas frekvence 3.1 5/6 Hz DIP slēdzis MICROMASTER frekvences pārveidotājam motora bāzes frekvence pēc noklusējuma ir 5 Hz. Izmantojot motorus, kas ir konstruēti bāzes frekvencei 6 Hz, šī frekvence iekārtai var tikt iestatīta ar DIP slēdža palīdzību. Stāvoklis OFF: Eiropas standarti (5 Hz, kw uc.) Stāvoklis ON: Dienvidamerikas standarti (6 Hz, hp uc). 5/6 Hz DIP slēdzis bāzes frekvences iestatīšanai 8 MICROMASTER 42

9 Izdevums 7/4 4 Komunikācijas 4 Komunikācijas 4.1 Pieslēguma MICROMASTER 42 STARTER uzstādīšana Lai uzstādītu STARTER pieslēgumu, MICROMASTER 42 ir nepieciešami sekojoši papildus komponenti: Pieslēguma komplekts Personālais dators <-> frekvences pārveidotājs Pamata operāciju panelis (BOP), ja nepieciešams mainīt MICROMASTER 42 standarta USS iestatījumus (skat. nodaļu "6.2.1 Virknes interfeiss (USS)") Pieslēguma komplekts Personālais dators <-> frekvences pārveidotājs MICROMASTER 42 USS iestatījumi, skat. nodaļu "6.2.1 Virknes interfeiss (USS)" STARTER Menu, Options --> Set PG/PC interface --> Izvēlas "PC COM -Port (USS)" --> Properties --> Interface "COM1", izvēlas pārraides ātrumu PIEZĪME USS parametru iestatījumiem frekvences pārveidotājā un STARTER programmā ir jāsakrīt! 4.2 Pieslēguma MICROMASTER 42 AOP uzstādīšana Līdzīgi kā STARTER gadījumā, komunikācijas starp papildus operāciju paneli AOP un MM42 ir balstītas uz USS protokolu. Atšķirībā no pamata operāciju paneļa (BOP), ja nav tikusi veikta automātiskā interfeisa parametru noteikšana (skat. Tabulu 4 1), gan MM42, gan AOP jāiestata atbilstošie komunikāciju parametri. AOP var tikt pieslēgts komunikāciju interfeisiem, izmantojot papildus komponentes (skat. Tabulu 4-1). Tabula 4-1 MM42 parametri - komunikācijas ātrums - kopnes adrese AOP parametri - komunikācijas ātrums - kopnes adrese Papildus komponentes - tiešais pieslēgums - netiešais pieslēgums AOP pie BOP pieslēgvietas P21[1] P8553 Nav nepieciešamas BOP/AOP montāžas komplekts (6SE64-PM-AA) AOP pie COM pieslēgvietas P21[] P211 P8553 P8552 Nav iespējams AOP montāžas komplekts (6SE64-MD-AA) MICROMASTER 42 9

10 4 Komunikācijas Izdevums 7/4 AOP kā vadības iekārta Parametrs / Spaile AOP pie BOP pieslēgvietas AOP pie COM pieslēgvietas Vadības avots / Frekvences darba punkts (MOP) P7 4 5 P1 1 P (232.D) (236.D) P (232.E) (236.E) MOP izejas frekvence augstāka MOP izejas frekvence zemāka Kļūdas apstiprināšana P * Kļūda caur AOP var tikt apstiprināta neatkarīgi no P7 vai P Kopnes interfeiss (CB) *) Jāievēro atbilstošā DIP slēdža stāvoklis DeviceNet CANopen PROFIBUS P241[] P241[1] PZD garums Stāvoklis/faktiskā vērtība PZD garums vadība/darba punkts P241[2] Ātrums : 125 kbaud 1: 25 kbaud 2: 5 kbaud Datu pārvades tips no T_PD_1, T_PD_5 Datu pārvades tips T_PD_6 R_PD_1 R_PD_5 R_PD_6 Kartēšana CANopen <--> MM4 P241[3] Diagnostika Kartēšana CANopen <--> MM4 P241[4] _ - reakcija uz komunikācijas kļūdām - komunikācijas ātrums Iestatīšana nav nepieciešama (izņemot īpašus gadījumus). Skat lietošanas instrukciju PROFIBUS option module" 1 MICROMASTER 42

11 Izdevums 7/4 5 BOP/AOP (pēc izvēles) 5 BOP / AOP (pēc izvēles) 5.1 Taustiņi un to funkcijas Panelis/ Taustiņš Funkcija Statusa indikācija Iekārtas palaišana Iekārtas apturēšana Virziena maiņa Motora lēnā darbība Efekts LCD displejs uzrāda pārveidotāja pašreizējos iestatījumus. Taustiņa nospiešana palaiž iekārtu. Pēc noklusējuma šis taustiņš ir atspējots. Taustiņa aktivizēšana: BOP: P7 = 1 vai P719 = AOP: P7 = 4 vai P719 = izmantojot BOP pieslēgumu P7 = 5 vai P719 = izmantojot COM pieslēgumu OFF1 OFF2 Taustiņa nospiešana aptur motoru atbilstoši iestatītajam palēnināšanās laikam. Pēc noklusējuma šis taustiņš ir atspējots. Taustiņa aktivizēšana: skat. taustiņu iekārtas palaišana Taustiņa atkārtota nospiešana (vai ilgstoša turēšana) aptur motoru brīvgaitā. BOP: Šī funkcija ir aktīva vienmēr (neatkarīgi no P7 vai P719). Taustiņa nospiešana izmaina motora rotācijas virzienu. Apgrieztais rotācijas virziens tiek uzrādīts ar mīnusa (-) zīmi vai mirgojošu decimālo punktu. Pēc noklusējuma šis taustiņš ir atspējots. Taustiņa aktivizēšana: skat. taustiņu iekārtas palaišana ". Ja taustiņš tiek nospiests motora palaišanās laikā, motors palaižas līdz iepriekš uzstādītajai lēnās darbības frekvencei. Atlaižot taustiņu, motors apstājas. Taustiņa nospiešanai, motoram darbojoties ar uzdoto frekvenci, nav nekāda efekta. Funkcijas Piekļūšana parametriem Vērtības palielināšana Šo taustiņu var izmantot papildus informācijas aplūkošanai. Šī funkcija darbojas taustiņu nospiežot un turot. Darbības laikā tiek uzrādīti sekojošie parametri: 1. Līdzsprieguma posma spriegums (apzīmējums d; vienības - V) 2. izejas strāva (A) 3. Izejas frekvence (Hz) 4. Izejas spriegums (apzīmējums o; vienības - V). 5. Ar P5 izvēlētais parametrs (Ja ar P5 ir izvēlēts kāds no trim iepriekšminētajiem parametriem (1-4), tas netiek uzrādīts vēlreiz). Atkārtoti nospiežot taustiņu tiek uzrādīts nākošais no minētajiem parametriem. Pārlekšanas funkcija Īslaicīga taustiņa Fn nospiešana realizē pārlēkšanu no jebkura parametra (rxxxx vai Pxxxx) uz r, pēc kā, ja nepieciešams, var izmainīt kādu citu parametru. Pēc pārlēkšanas uz r, Fn taustiņa nospiešana atgriež pie sākotnējā parametra. Apstiprinājums Ja parādās trauksmes vai kļūdas ziņojumi, tos var apstiprināt, nospiežot taustiņu Fn. Taustiņa nospiešana ļauj piekļūt parametriem. Taustiņa nospiešana palielina uzrādīto vērtību. Vērtības Taustiņa nospiešana samazina uzrādīto vērtību. samazināšana + AOP izvēlne Izsauc AOP izvēlnes paskaidrojumus (funkcija pieejama tikai ar AOP). MICROMASTER 42 11

12 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā 5.2 Parametru izmaiņas piemērs, izmainot parametru P3 "Piekļuves līmenis" Solis Displeja rādījums 1 Nospiež lai piekļūtu parametriem 2 Spiež līdz tiek uzrādīts parametrs P3 3 Nospiež lai piekļūtu parametra vērtībai 4 Nospiež vai līdz tiek sasniegta vēlamā vērtība (piemēram: 3) 5 Nospiež lai apstiprinātu un saglabātu izvēlēto vērtību 6 Tādējādi ir iestatīts piekļuves līmenis 3 un lietotājam ir redzami visu līmeņu (no 1 līdz 3) parametri. 12 MICROMASTER 42

13 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā 6.1 Iekārtas ātrā ievade ekspluatācijā Funkcija ātrā ievade ekspluatācijā pielāgo frekvences pārveidotāju motoram un iestata svarīgākos tehnoloģiskos parametrus. Šo funkciju var nelietot, ja izmantojamā motora nominālie dati atbilst iekārtā iestatītajiem nominālajiem motora datiem - atbilstoši 4-polu 1LA tipa Siemens motoram zvaigznes slēgumā (FP-spec). Parametriem, kas apzīmēti ar *, ir vairāk iespējamās vērtības, nekā šeit uzrādīts. Papildus informāciju par parametru vērtībām var meklēt parametru sarakstā. SĀKUMS Rūpnīcas iestatījums P3 = 2 Lietotāja piekļuves līmenis * 1 1 Standarta: Ļauj piekļūt biežāk lietojamajiem parametriem 2 Paplašinātais: Nodrošina piekļuvi paplašinātam parametru lokam, piem., iekārtas ieeju/izeju funkcijām 3 Eksperta: (izmantošanai tikai ekspertiem) P1 = 1 Parametrs ievadei ekspluatācijā * Gatavs 1 Ātrā ievade ekspluatācijā 3 Rūpnīcas iestatījums PIEZĪME Lai ievadītu motora nominālo datu plāksnes datus, parametrs P1 jāiestata uz 1. P1 =... Eiropa/ Ziemeļamerika (ievada tīkla frekvenci) Eiropa [kw], standarta frekvence 5 Hz P1 = 1, 2 1 Ziemeļamerika [Zs], standarta frekvence 6Hz 2 Ziemeļamerika [kw], standarta frekvence 6Hz PIEZĪME Ievadot P1 = vai 1, DIP2(2) slēdža stāvoklis P1 = nosaka P1 vērtību (skat. Parametru sarakstu). P34 =... P34 =... Nominālais motora spriegums FP-spec. (Nominālais motora spriegums [V] no nominālo datu plāksnes) Jāpārbauda, vai motora nominālā sprieguma iestatījums atbilst esošajam motora slēgumam (zvaigznē/trīsstūrī) P31 P35 =... P35 =... Nominālā motora strāva FP-spec. (Nominālā motora strāva [A] no nominālo datu plāksnes) P37 =... P37 =... Nominālā motora jauda FP-spec. (Nominālā motora jauda [kw/zs] no nominālo datu plāksnes) P37 Ja P1 = vai 2, vērtība būs kilovatos. Ja P1 = 1, vērtība būs zirgspēkos. P38 =... P38 =... 5/6 Hz DIP slēdzis bāzes frekvences iestatīšanai P34 P35 P38 P311 Nominālais motora jaudas koeficients (Nominālais motora jaudas koeficients (cos ϕ) no nominālo datu plāksnes) Ja iestatījums ir, vērtība tiek aprēķināta automātiski Ja P1 = 1, parametram P38 nav nozīmes un tas nav jāievada. 13 MICROMASTER 42

14 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/4 P39 =... P39 =... Nominālais motora lietderības koeficients (Nominālais motora lietderības koeficients [%] no nominālo datu plāksnes) Ja iestatījums ir, vērtība tiek aprēķināta automātiski. Ja P1 = vai 2, parametram P39 nav nozīmes un tas nav jāievada. P31 =... Nominālā motora frekvence (Nominālā motora frekvence [Hz] no nominālo datu plāksnes) 5. Hz Ja izmaina šo parametru, automātiski tiek aprēķināts motora polu pāru skaits. P311 =... Nominālais motora ātrums (Nominālais motora ātrums [apgr/min] no nominālo datu plāksnes) Ja iestatījums ir, vērtība tiek aprēķināta automātiski. PIEZĪME Šī parametra ievade ir obligāta slīdes kompensācijai. FP-spec. P335 =... Motora dzesēšana (Izvēlas izmantoto motora dzesēšanas sistēmu) Pašdzesējošs: Izmanto ventilatoru, kas ir uzmontēts uz vārpstas 1 Ar ārēju dzesēšanu: Izmanto ventilatoru ar ārēju piedziņu P64 =... Motora pārslodzes koeficients (Motora pārslodzes koeficients [%] attiecībā pret P35) 15 % Ar šo parametru nosaka maksimālās izejas strāvas robežu procentos no motora nominālās strāvas (P35). P7 =... Vadības avota izvēle Rūpnīcas iestatījums pēc noklusējuma 1 Pamata operāciju panelis (BOP) 2 Spailes 2 / 5 4 USS pie BOP pieslēgvietas 5 USS pie COM pieslēgvietas 6 CB pie COM pieslēgvietas P1 =... Frekvences darba punkta izvēle 2 / 5 1 Ar motora potenciometru (MOP) 2 Ar analogo ieeju 3 Fiksēta frekvence 4 USS pie BOP pieslēgvietas 5 USS pie COM pieslēgvietas 6 CB pie COM pieslēgvietas P18 =... Minimālā frekvence (ievada minimālo motora frekvenci [Hz]). Hz Iestata minimālo motora darbības frekvenci neatkarīgi no uzdotā darba punkta. Šī vērtība attiecas gan uz tiešo, gan apgriezto rotācijas virzienu. P182 =... Maksimālā frekvence (ievada maksimālo motora frekvenci [Hz]) 5. Hz Iestata maksimālo motora darbības frekvenci neatkarīgi no uzdotā darba punkta. Šī vērtība attiecas gan uz tiešo, gan apgriezto rotācijas virzienu. P112 =... Paātrināšanās laiks (ievada paātrināšanās laiku [s]) Laiks, kurā motors paātrinās no miera stāvokļa līdz maksimālajai motora frekvencei (P182), neizmantojot noapaļošanu. 1. s P1121 =... Palēnināšanās laiks (ievada palēnināšanās laiku [s]) 1. s Laiks, kurā motors palēninās no maksimālās motora frekvences (P182) līdz miera stāvoklim, neizmantojot noapaļošanu P1135 =... OFF3 palēnināšanās laiks (ievada ātrās apturēšanas laiku [s]) 5. s Definē laiku, kurā motors palēninās no maksimālās motora frekvences līdz miera stāvoklim, izmantojot OFF3 komandu. 14 MICROMASTER 42

15 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā P13 =... P39 = 1 Vadības režīms (ievada nepieciešamo vadības režīmu) U/f ar lineāru raksturlīkni 1 U/f ar FCC raksturlīkni 2 U/f ar kvadrātisku raksturlīkni 3 U/f ar programmējamu raksturlīkni Ātrās ievades ekspluatācijā beigas (motora modeļa aprēķina sākšana) Ātrā ievade ekspluatācijā netiek izmantota (nenotiek motora modeļa aprēķins) 1 Sāk ātro ievadi ekspluatācijā ar iestatījumu atgriešanu uz to noklusētajām vērtībām 2 Sāk ātro ievadi ekspluatācijā 3 Sāk ātro ievadi ekspluatācijā tikai motora datiem PIEZĪME Ja P39 = 1,2,3, tad parametrs P34 automātiski tiek iestatīts uz 1 un tiek aprēķināti atbilstošie dati (skat P34 Parametru sarakstā). BEIGAS Ātrās ievades ekspluatācijā beigas/ piedziņas sistēmas iestatīšana Ja nepieciešams ar frekvences pārveidotāju realizēt papildus funkcijas, iepazīstieties ar nākamo nodaļu "Piedziņas sistēmas ievade ekspluatācijā". Šī procedūra ir rekomendējama piedziņas sistēmām ar augstām dinamiskajām prasībām. 6.2 Piedziņas sistēmas ievade ekspluatācijā SĀKUMS Piedziņas sistēmas ievadi ekspluatācijā veic, lai pielāgotu un optimizētu sistēmu frekvences pārveidotājs motors īpašam pielietojumam. Frekvences pārveidotājs piedāvā dažādas funkcijas, taču ne visas no tām ir nepieciešamas konkrētam pielietojumam. Neizmantojamās funkcijas zemāk parādītās procedūras laikā var neievērot. Šeit ir aprakstītas vairākums iespējamo funkciju, detalizētāku informāciju par realizējamajām funkcijām var atrast Parametru sarakstā. Parametriem, kas apzīmēti ar *, ir vairāk iespējamās vērtības, nekā šeit uzrādīts. Papildus informāciju par parametru vērtībām var meklēt Parametru sarakstā. P3 = 3 Rūpnīcas iestatījums Lietotāja piekļuves līmenis* 1 1 Standarta (atļauj piekļuvi biežāk lietojamajiem parametriem) 2 Paplašinātais (atļauj paplašinātu piekļuvi, piem., ieejas/izejas funkcijām) 3 Eksperta (izmantošanai tikai ekspertiem) Virknes interfeiss (USS) P21 =... P211 =... P212 =... P213 =... USS pārraides ātrums Iestata USS komunikāciju ātrumu. USS adrese Iestata frekvences pārveidotājam unikālu adresi. USS PZD garums Definē 16-bitu vārdu skaitu USS telegrammas PZD sekcijā. USS PKW garums Definē 16-bitu vārdu skaitu USS telegrammas PKW sekcijā Iespējamie iestatījumi: 3 12 baud 4 24 baud 5 48 baud 6 96 baud baud baud baud MICROMASTER 42 15

16 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/ Vadības avota izvēle P7 =... Vadības avota izvēle 2 Izvēlas diskrēto komandu avotu. Rūpnīcas iestatījums pēc noklusējuma 1 Pamata operāciju panelis (BOP) 2 Spailes 4 USS pie BOP pieslēgvietas 5 USS pie COM pieslēgvietas 6 CB pie COM pieslēgvietas BOP Spailes USS pie BOP USS pie COM CB pie COM P7 = 2 Secības vadība Darba punkta iestatīšanas kanāls Motora vadība Diskrētā ieeja (DIN) P71=... P72 =... P73 =... P74 = P724 =... Diskrētās ieejas 1 funkcija Spaile 5 1 ON / OFF1 Diskrētās ieejas 2 funkcija Spaile 6 12 Reverss Diskrētās ieejas 3 funkcija Spaile 7 9 Kļūdas apstiprināšana Diskrētās ieejas 4 funkcija Caur analogo ieeju Spailes 3, 4 Diskrētā ieeja atspējota Diskrēto ieeju aiztures laiks 3 Definē diskrēto ieeju aiztures laiku (filtrēšanas laiku). Nav aiztures laika ms aiztures laiks ms aiztures laiks ms aiztures laiks Iespējamie iestatījumi: Diskrētā ieeja atspējota 1 ON / OFF1 2 ON + Reverss / OFF1 3 OFF2 apturēšana brīvgaitā 4 OFF3 ātrā apturēšana 9 Kļūdas apstiprināšana 1 JOG pa labi 11 JOG atpakaļ 12 Reverss 13 MOP uz augšu (frekv. palielināšana) 14 MOP uz leju (frekv. samazināšana) 15 Fiksēts darba punkts (Tiešā izvēle) 16 Fiksēts darba punkts (Tiešā izvēle+ ON) 21 Lokāli/Attālināti 25 Līdzstrāvas bremzēšana aktivizēta 29 Ārējā nostrāde 33 Papildus frekv. darba punkta atspējošana 99 BICO parametrizācijas aktivizēšana... Funkcija 16 MICROMASTER 42

17 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Diskrētā izeja (DOUT) P731 =... Diskrētās izejas 1 funkcija * Definē diskrētās izejas 1 avotu. P748 = 52.3 Diskrētās izejas invertēšana Definē releja augsto un zemo stāvokļus dotajai funkcijai. Biežākie iestatījumi: 52. Iekārta gatava Saslēgts 52.1 Iekārta gatava palaišanai Saslēgts 52.2 Iekārta darbojas Saslēgts 52.3 Iekārtas kļūda aktīva Saslēgts 52.4 OFF2 aktīvs 1 Saslēgts 52.5 OFF3 aktīvs 1 Saslēgts 52.6 Ieslēgšanas aizliegums aktīvs Saslēgts 52.7 Iekārtas brīdinājums aktīvs Saslēgts P731 (52:3) DOUT1 funkcija Invertēt DOUT...1 P748() 1-1 CO/BO: DOUT stāvoklis r747 r747. COM NO Kl.1 Kl Frekvences darba punkta izvēle P1 =... Frekvences darba punkta izvēle Nav galvenā darba punkta 1 MOP darba punkts 2 Analogais darba punkts 3 Fiksētā frekvence 4 USS pie BOP pieslēgvietas 5 USS pie COM pieslēgvietas 6 CB pie COM pieslēgvietas 2 MICROMASTER 42 17

18 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/ Analogā ieeja (ACP) P757 =... P758 =... P759 =... ACP skalas x1 vērtība V ACP skalas y1 vērtība. % Šis parametrs izsaka x1 vērtību procentos no P2 (uzdotā frekvence). ACP skalas x2 vērtība 1 V P761 > < P758 < P76 > P758 > P76 % 1 % 4 h max P76 P76 =... P761 =... ACP skalas y2 vērtība 1. % Šis parametrs izsaka x2 vērtību procentos no P2 (uzdotā frekvence). ACP ieejas nejūtības zona V Definē analogās ieejas nejūtības zonu. P758 min P757 P761 P757 = P761 P759 1 V x 1% V Analogā izeja (DAC) P771 =... P773 =... P777 =... DAC 21 Definē - 2 ma analogās izejas funkciju. DAC nogludināšanas laiks 2 ms Definē nogludināšanas laiku [ms] analogās izejas signālam. Šis parametrs aktivizē DAC nogludināšanu izmantojot PT1 filtru. DAC skalas x1 vērtība. % ma P778 =... DAC skalas y1 vērtība 2 P779 =... P78 =... DAC skalas x2 vērtība DAC skalas y2 vērtība 1. % 2 P78 y2 P781 P778 y1 P781 =... DAC nejūtības zona Iestata nejūtības zonu [ma] analogajai izejai. P777 x 1 P779 x 2 1 % % 18 MICROMASTER 42

19 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Motora potenciometrs (MOP) P131 =... P132 =... P14 =... MOP darba punkta atmiņa Saglabā pēdējo ar MOP iestatīto darba punktu, pirms OFF komandas vai izslēgšanas. MOP darba punkts netiek saglabāts 1 MOP darba punkts tiek saglabāts (P14 tiek atjaunināts) Negatīva MOP darba punkta aizliegums Negatīvs MOP darba punkts ir atļauts 1 Negatīvs MOP darba punkts ir aizliegts MOP darba punkts Nosaka motora potenciometra vadības darba punktu Hz MOP paātrinājuma un palēninājuma laikus nosaka ar parametriem P112 un P Fiksētā frekvence (FF) P11 =... Fiksētā frekvence 1 Var tikt izvēlēta tieši caur DIN1 (P71 = 15, 16) P12 =... Fiksētā frekvence 2 Var tikt izvēlēta tieši caur DIN2 (P72 = 15, 16) P13 =... Fiksētā frekvence 3 Var tikt izvēlēta tieši caur DIN3 (P73 = 15, 16) P14 =... Fiksētā frekvence 4 P15 =... Fiksētā frekvence 5 P16 =... Fiksētā frekvence 6 P17 =... Fiksētā frekvence 7 P116 =... Fiksētās frekvences kods Bits 1 Definē fiksēto frekvenču izvēles metodi. P117 =... Fiksētās frekvences kods Bits 1 P118 =... Fiksētās frekvences kods Bits 2. Hz 5. Hz 1. Hz 15. Hz 2. Hz 25. Hz 3. Hz 1 1 Definējot diskrēto ieeju funkcijas (P71 līdz P73), var tikt izvēlēti trīs fiksēto frekvenču izsaukšanas režīmi: 15 = Tiešā izvēle (ar bināro kodu) Šajā režīmā, atbilstošā diskrētā ieeja vienmēr izvēlas piesaistīto fiksēto frekvenci, piem.: Diskrētā ieeja 3 = izvēlas fiksēto frekvenci 3. Ja vienlaicīgi ir aktīvas vairākas ieejas, tad tās tiek summētas. Papildus nepieciešama ON komanda. 16 = Tiešā izvēle + ON komanda (ar bināro kodu + On / Off1) Šajā režīmā fiksētās frekvences tiek izvēlētas tāpat kā ar 15, vienlaicīgi aktivizējot arī ON komandu. 17 = Izvēle ar bināro kodu + ON komanda (BCD-kods + On/ Off1) BCD-koda režīms ir efektīvs diskrētajām ieejām 1 līdz 3. 1 Tiešā izvēle 2 Tiešā izvēle + ON komanda 3 Izvēle ar bināro kodu + ON komanda PIEZĪME Iestatījumiem 2 un 3, lai frekvences pārveidotājs pieņemtu ON komandu, visiem parametriem no P116 līdz P119 jābūt iestatītiem uz izvēlēto vērtību. MICROMASTER 42 19

20 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/ Lēnā darbība (JOG) P158 =... P159 =... P16 =... P161 =... JOG frekvence pa labi 5. Hz Frekvence [Hz] motora lēnajai darbībai pulksteņa rādītāja rotācijas virzienā. JOG frekvence pa kreisi 5. Hz Frekvence [Hz] motora lēnajai darbībai pretēji pulksteņa rādītāja rotācijas virzienam. JOG paātrinājuma laiks 1. s Paātrinājuma laiks [s] no līdz maksimālajai frekvencei (P182). JOG paātrinājuma laiku ierobežo P158 vai P159. JOG palēninājuma laiks 1. s Palēninājuma laiks [s] no maksimālās frekvences (P182) līdz. JOG P182 (f max ) P158 f P16 P161 t Pārlekšanas funkcijas ģenerators (HLG) P191 =... Pārlekšanas frekvence 1. Hz Definē pārlēkšanas frekvenci 1 [Hz], lai izvairītos no mehāniskās rezonanses parādībām pārlekšanas frekvences diapazonā (+/- P111). P191 =... Pārlekšanas frekvence 2. Hz P191 =... Pārlekšanas frekvence 3 P191 =... Pārlekšanas frekvence 4. Hz. Hz P111 =... P112 =... Pārlekšanas frekvences Diapazons [Hz] Paātrinājuma laiks (ievada paātrinājuma laiku [s]) 2. Hz 1. s P182 (f max ) f P1121 =... Palēninājuma laiks (ievada palēninājuma laiku [s]) 1. s f 1 P113 =... P1131 =... P1132 =... P1133 =... P1134 =... P1135 =... Paātrināšanās sākotnējā noapaļošana [s] Paātrināšanās beigu noapaļošana [s] Palēnināšanās sākotnējā noapaļošana [s]. s. s. s P112 P1121 Noapaļošanas laiku izmantošana ir ieteicama, jo palīdz izvairīties no pārlieku straujām apgriezienu izmaiņām uzlabojot piedziņas sistēmas mehāniskos darba apstākļus. Noapaļošanas komponentes paildzina paātrinājuma un palēninājuma laikus. Palēnināšanās beigu. s noapaļošana [s] Noapaļošanas tips Nepārtrauktā noapaļošana 1 Pārtrauktā noapaļošana OFF3 palēninājuma laiks 5. s Definē palēninājuma laiku no maksimālās motora frekvences, izmantojot OFF3 komandu.. t 2 MICROMASTER 42

21 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Uzdošanas / robežas frekvences P18 =... P182 =... P2 =... Minimālā frekvence [Hz]. Hz Iestata minimālo motora darba frekvenci [Hz] neatkarīgi no uzdotā frekvences darba punkta. Ja darba punkts noslīd zem P18 vērtības, izejas frekvence tiek iestatīta no P18, ņemot vērā zīmi. Maksimālā frekvence [Hz] 5. Hz Iestata maksimālo motora darba frekvenci [Hz] neatkarīgi no uzdotā frekvences darba punkta. Ja darba punkts pārsniedz P182 vērtību, izejas frekvence tiek ierobežota. Šeit iestatītā vērtība attiecas gan uz tiešo, gan apgriezto rotācijas virzienu. Uzdošanas frekvence [Hz] 5. Hz Uzdošanas frekvence hercos atbilst 1 % frekvences vērtībai. Šis iestatījums jāmaina, ja ir nepieciešama maksimālā frekvence virs 5 Hz. Ja ar DIP slēdžu (DIP5/6) vai parametra P1 palīdzību ir izvēlēta 6 Hz frekvence, P2 automātiski tiek iestatīts uz 6 Hz. PIEZĪME Šī uzdošanas frekvence ietekmē darba punkta frekvenci, jo gan analogā frekvences darba punkta uzdošana (1% P2), gan darba punkta uzdošana, izmantojot USS (4H P2) ir attiecinātas pret šo vērtību Motora vadība (U/f) P13 =... P131 =... Vadības metode Ar šo parametru tiek izvēlēts vadības tips. Vadībai "U/f raksturlīkne" tiek definēts raksturlīknes tips un attiecība starp pārveidotāja izejas spriegumu un frekvenci. U/f ar lineāru raksturlīkni 1 U/f ar FCC raksturlīkni 2 U/f ar kvadrātisku raksturlīkni 3 U/f ar programmējamu raksturlīkni ( P132 P1325) Nepārtrauktā pastiprināšana [%] 5. % Sprieguma pastiprinājums procentos, attiecībā pret P35 (nominālā motora strāva) un P35 (statora pretestība). P131 ir derīgs visām U/f raksturlīknēm (skat. P13). Pie zemām izejas frekvencēm, lai uzturētu motora magnētisko plūsmu, jāņem vērā faktiskā tinumu aktīvā pretestība. P1311 =... Paātrinājuma pastiprinājums [%]. % Sprieguma pastiprinājums priekš paātrināšanās/ bremzēšanas procentos attiecībā pret P35 un P35. P1311 iedarbojas tikai paātrināšanās vai palēnināšanās laikā un ģenerē papildus griezes momentu. Atšķirībā no P1312, kas ir aktīvs tikai pie pirmās paātrināšanās pēc ON komandas, P1311 iedarbojas pie katras paātrināšanās un palēnināšanās. MICROMASTER 42 21

22 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/4 P1312 =... Sākotnējais pastiprinājums [%]. % Sprieguma pastiprinājums pie palaišanas (pēc ON komandas), izmantojot lineāro vai kvadrātisko U/f raksturlīkni, procentos attiecībā pret P35 (nominālā motora strāva) vai P35 (statora pretestība). Sprieguma pastiprinājums paliek aktīvs, līdz: 1) pirmo reizi ir sasniegts darba punkts 2) darba punkts tiek samazināts līdz vērtībai, kas ir mazāka par tekošo paātrinājuma funkcijas ģeneratora izejas vērtību. P132 =... Programmējamās U/f frekvences koordināta 1 Iestata U/f raksturlīknes. Hz koordinātas (P132/1321 līdz P1324/1325). P1321 =... Programmējamās U/f sprieguma koordināta 1. Hz P1322 =... Programmējamās U/f. Hz frekvences koordināta 2 P1323 =... Programmējamās U/f sprieguma koordināta 2. Hz P1324 =... Programmējamās U/f. Hz Frekvences koordināta 3 P1325 =... Programmējamās U/f. Hz P131[%] r395[%] sprieguma koordināta 3 P131[V] = P34[V ] P1335 =... Slīdes kompensācija [%]. % Dinamiski pielāgo frekvences pārveidotāja izejas frekvenci, lai motora ātrums nemainītos atkarībā no slodzes P1338 =... U/f rezonanses slāpēšanas koeficients Definē rezonanses slāpēšanas koeficientu U/f vadībai. 1[%] Frekvences pārveidotāja/motora aizsardzība P29 =... P292 =... P335 =... P61 =... P611 =... 1[%]. % Frekvences pārveidotāja pārslodzes reakcija Izvēlas frekvences pārveidotāja reakciju uz iekšēju pārkaršanu. Samazina izejas frekvenci 1 Izdod kļūdu (F4) 2 Samazina komutācijas un izejas frekvences 3 Samazina komutācijas frekvenci un izdod kļūdu (F4) Frekvences pārveidotāja temperatūras brīdinājums 15 C Definē temperatūru starpību [ºC] starp virstemperatūras kļūdas nostrādes slieksni un iekārtas brīdinājuma nostrādes slieksni. Virstemperatūras kļūdas nostrādes slieksni lietotājs mainīt nevar. Motora dzesēšana (izvēlas motora dzesēšanas sistēmu) Pašdzesējošs: Izmanto ventilatoru, kas ir uzmontēts uz vārpstas 1 Ar ārēju dzesēšanu: Izmanto ventilatoru ar ārēju piedziņu Reakcija uz motora pārslodzi I 2 t 2 Definē reakciju, motora I 2 t sasniedzot sliekšņa vērtību. Brīdinājums, nav reakcijas, nav kļūdas nostrādes 1 Brīdinājums, I max samazināšana, F11 nostrāde 2 Brīdinājums, nav reakcijas, F11 nostrāde Motora I 2 t laika konstante [s] 1 s Laiks, pēc kura tiek sasniegta motora temperatūras robeža, tiek aprēķināts, izmantojot termisko laika konstanti. Lielāka konstantes vērtība palielina laiku, pēc kura tiek sasniegta temperatūras robeža. P611 vērtība tiek noteikta pēc motora nominālajiem datiem ātrās iekārtas ievades ekspluatācijā laikā vai arī pēc P34 vērtības (Motora parametru aprēķins). Pēc motora parametru aprēķina, veicot iekārtas ātro ievadi ekspluatācijā, saglabāto parametra vērtību var nomainīt ar motora izstrādātāja uzrādīto. 22 MICROMASTER 42

23 Izdevums 7/4 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā P614 =... Motora I 2 t brīdinājuma līmenis [%] Definē vērtību, pie kuras nostrādā brīdinājums A511 (motora pārkaršana). P611 Nostrādes slieksnis 1.1 P % r27 2 P35 r21 P31 P335 t r34 ( i 2 t ) Reakcija uz motora Pārkaršanu (P61) P614 Brīdinājuma slieksnis F11 I_max samazin. A511 P64 =... Motora pārslodzes koeficients [%] 15. % Definē motora pārslodzes strāvas robežu procentos no P35 (nominālā motora strāva). Vērtību ierobežo vai nu maksimālā frekvences pārveidotāja strāva, vai 4 % no nominālās motora strāvas (P35), atkarībā no tā, kura ir zemāka Īpašās frekvences pārveidotāja funkcijas Palaišana motoram griežoties P12 =... Palaišana motoram griežoties Palaiž frekvences pārveidotāju motoram griežoties, strauji pielāgojot pārveidotāja izejas frekvenci motora frekvencei. Palaišana motoram griežoties atspējota 1 Palaišana motoram griežoties ir aktīva vienmēr, palaišana darba punkta virzienā 2 Aktīva pie ieslēgšanas, kļūdas, OFF2, palaišana darba punkta virzienā 3 Aktīva pie kļūdas, OFF2, palaišana darba punkta virzienā 4 Aktīva vienmēr, tikai darba punkta virzienā 5 Aktīva pie ieslēgšanas, kļūdas, OFF2, tikai darba punkta virzienā 6 Aktīva pie kļūdas, OFF2, tikai darba punkta virzienā P122 =... Motora strāva: Palaišana motoram griežoties [%] 1 % Definē meklēšanas strāvu procentos attiecībā pret nominālo motora strāvu (P35) P123 =... Meklēšanas ātrums: Palaišana motoram griežoties [%] 1 % Iestata koeficientu, kas nosaka pārveidotāja izejas frekvences izmaiņas ātrumu, lai sinhronizētos ar motora frekvenci Automātiskā pārstartēšanās P121 =... Automātiskā pārstartēšanās Konfigurē automātiskās pārstartēšanās funkciju. Atspējota 1 Palaiž pārstartēšanos pēc ieslēgšanas 2 Pārstartēšanās pēc barošanas sprieguma pazušanas 3 Pārstartēšanās pēc barošanas sprieguma iekrišanas vai kļūdas 4 Pārstartēšanās pēc barošanas sprieguma iekrišanas 5 Pārstartēšanās pēc barošanas sprieguma pazušanas vai kļūdas 6 Pārstartēšanās pēc barošanas sprieguma pazušanas/iekrišanas vai kļūdas 1 MICROMASTER 42 23

24 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/ Noturošā bremze P1215 =... P1216 =... P1217 =... Noturošā bremze Aktivizē/atspējo noturošās bremzes f (MHB) funkciju. MBH atspējota 1 MBH aktivizēta fmin PIEZĪME (P18) Ja bremzes releju vada caur t diskrēto izeju, parametrs P731 P1217 r52 P1216 jāiestata uz P731=14 (skat. nodaļu Bits12 Punkts 1 Punkts ). 1 t Noturošās bremzes atlaišanas aizture [s] 1. s Definē laika intervālu pirms paātrināšanās, kurā frekvences pārveidotājs darbojas ar minimālo frekvenci P18 Noturēšanas laiks pēc palēnināšanās [s] Definē laika intervālu pēc apstāšanās, kurā frekvences pārveidotājs darbojas ar minimālo frekvenci P s Līdzstrāvas bremzēšana P1232 =... Līdzstrāvas bremzēšanas strāva [%] Nosaka līdzstrāvas līmeni procentos no nominālās motora strāvas (P35). 1 % P1233 =... Līdzstrāvas bremzēšanas ilgums [s] Nosaka līdzstrāvas bremzēšanas laiku OFF1 vai OFF3 komandai. s Kombinētā bremzēšana P1236 =... Kombinētās bremzēšanas strāva [%] Definē maiņstrāvai uzklātās līdzstrāvas komponentes līmeni, pēc kombinētās % bremzēšanas līdzsprieguma posma sprieguma sliekšņa pārsniegšanas. Šī vērtība tiek ievadīta procentos no nominālās motora strāvas (P35). (skat. arī ) U = Vmains = 1.13 DC_Comp U DC_Comp =.98 r P Līdzsprieguma posma sprieguma (Udc) kontrolleris P124 =... P1254 =... Udc kontrollera konfigurācija Aktivizē / atspējo Udc kontrolleri. Udc kontrolleris atspējots 1 Udc-max kontrolleris aktīvs Udc kontrollera ieslēgšanās līmeņu automātiskā noteikšana Aktivizē / atspējo Udc kontrollera ieslēgšanās līmeņu automātisko noteikšanu. Atspējots 1 Aktīvs MICROMASTER 42

25 Izdevums 7/46 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā PID regulators P22 =... P2253 =... P2254 =... P2257 =... P2258 =... P2264 =... P2267 =... P2268 =... P228 =... P2285 =... P2291 =... P2292 =... PID regulatora aktivizēšana. PID režīms ļauj lietotājam aktivizēt / atspējot PID regulatoru. Iestatījums 1 aktivizē PID regulatoru. Iestatījums 1 automātiski atspējo normālos paātrinājuma / palēninājuma laikus, kas iestatīti ar parametriem P112 un P112, un frekvences darba punkta iestatījumus. PID darba punkts Nosaka PID darba punkta uzdošanas avotu. PID nogriešanas avots Izvēlas PID darba punkta apgriešanas avotu. Šis signāls tiek reizināts ar nogriešanas koeficientu un pieskaitīts PID darba punktam. PID darba punkta paātrināšanās laiks Iestata PID darba punkta paātrināšanās laiku. PID darba punkta palēnināšanās laiks Iestata PID darba punkta palēnināšanās laiku. PID atgriezeniskā saite Izvēlas PID atgriezeniskās saites signāla avotu. PID atgriezeniskās saites signāla maksimālā vērtība Iestata atgriezeniskās saites signāla maksimālo vērtību [%]. PID atgriezeniskās saites signāla minimālā vērtība Iestata atgriezeniskās saites signāla minimālo vērtību [%]. PID proporcionālais koeficients Ļauj lietotājam iestatīt PID regulatora proporcionālo koeficientu. PID integrālais koeficients Iestata PID regulatora integrālo laika konstanti. PID izejas augšējā robeža Iestata PID regulatora izejas signāla augšējo robežu [%]. PID izejas apakšējā robeža Iestata PID regulatora izejas signāla apakšējo robe [%] s 1. s %. % 3.. s 1. %. % P2269 P227 P2257 P2258 P2261 r2273 P228 P2285 r2294 Piemērs: Parametrs Nosaukums Piemērs P22 PID regulatora aktivizēšana P22 = 1. PID regulators aktīvs P2253 PID darba punkts P2253 = 2224 PID-FF1 P2264 PID atgriezeniskā saite P2264 = 755 ADC P2267 PID atgr. saites maks. vērtība P2267 Piemēro pielietojumam P2268 PID atgr. saites min. vērtība P2268 Piemēro pielietojumam P228 PID proporcionālais koeficients P228 Nosaka optimizējot P2285 PID integrālā laika konstante P2285 Nosaka optimizējot P2291 PID izejas augšējā robeža P2291 Piemēro pielietojumam P2292 PID izejas apakšējā robeža P2292 Piemēro pielietojumam MICROMASTER 42 25

26 6 Iekārtas ievade ekspluatācijā Izdevums 7/ Sērijveida ievade ekspluatācijā Eksistējošu parametru vērtību kopu MICROMASTER 42 frekvences pārveidotājā var ielādēt, izmantojot STARTER vai DriveMonitor programmu (skat. 4.1 Pieslēguma MICROMASTER 42 STARTER uzstādīšana ). Tipiskie pielietojumi sērijveida ievadei ekspluatācijā ir sekojoši: 1. Ja jāievada ekspluatācijā vairāki frekvences pārveidotāji ar vienādām funkcijām un konfigurāciju. Pirmajam pārveidotājam jāveic kāda no iepriekš aprakstītajām procedūrām ievadei ekspluatācijā. Pēc tam iespējams ielādēt tā parametru vērtību kopu pārējos frekvences pārveidotājos. 2. Nomainot MICROMASTER 42 frekvences pārveidotāju. 6.4 Parametru atgriešana uz rūpnīcas iestatījumiem P1=3 Parametrs ievadei ekspluatācijā 3 Rūpnīcas iestatījums P97 = 1 Rūpnīcas iestatījumu atgriešana atspējots 1 Parametru atgriešana Frekvences pārveidotājs veic parametru rūpnīcas iestatījumu atgriešanu (apm. 1 s), pēc kā automātiski iziet no atgriešanas izvēlnes un iestata: P97 = : atspējots P1 = : gatavs 26 MICROMASTER 42

27 Izdevums 7/46 7 Indikatoru rādījumi un ziņojumi 7 Indikatoru rādījumi un ziņojumi 7.1 Mirdzdiožu stāvokļa indikators Mirdzdiodes iekārtas stāvokļa identificēšanai OFF ON apm..3 s, iedegas apm. 1 s, mirgo Nav barošanas sprieguma Gatavs darbam Iekārtas kļūda (savādāka kā zemāk aprakstītās) Iekārta darbojas Virsstrāvas kļūda Pārsprieguma kļūda Motora virstemperatūras kļūda Iekārtas temperatūras kļūda Strāvas robežas brīdinājums abas mirdzdiodes iedegas vienlaicīgi Cits brīdinājums abas mirdzdiodes iedegas pamīšus Nepietiekama sprieguma kļūdas nostrāde / nepietiekama sprieguma brīdinājums Piedziņas sistēma nav gatavības stāvoklī ROM atmiņas kļūda abas mirdzdiodes mirgo vienlaicīgi RAM atmiņas kļūda abas mirdzdiodes mirgo pamīšus 7.2 Kļūdas un trauksmes ziņojumi Kļūda Nozīme Brīdinājums Nozīme F1 Virsstrāva A51 Strāvas robeža F2 Pārspriegums A52 Pārsprieguma robeža F3 Nepietiekams spriegums A53 Nepietiekama sprieguma robeža F4 Pārveidotāja pārkaršana A54 Pārveidotāja pārkaršana F5 Pārveidotāja pārslodze I 2 t A55 Pārveidotāja pārslodze I 2 t F11 Motora pārslodze I 2 t A56 Pārveidotāja aizpildījuma koeficients F41 Statora pretestības mērījuma kļūda A511 Motora pārslodze I 2 t F51 EEPROM parametru kļūda A541 Aktivizēta motora identifikācija F52 Spēka ķēdes kļūda A6 RTOS pārpildes brīdinājums F6 F7 F71 F72 ASIC kļūda Komunikāciju kartes darba punkta kļūda Nav datu priekš USS (RS232) pēc telegrammas saņemšanas laika Nav datu no USS (RS485) pēc telegrammas saņemšanas laika A7 - A79 A71 A711 CB brīdinājums CB komunikāciju kļūda CB konfigurācijas kļūda F8 Nav signāla analogajā ieejā A91 Udc-max kontrolleris atslēgts F85 Ārēja kļūda A911 Udc-max kontrolleris izslēgts F11 Steka pārpilde A92 Nepareizi iestatīti ACP parametri F221 PI atgriezeniskā saite zem min. A921 Nepareizi iestatīti CAP parametri F222 PI atgriezeniskā saite virs max. A922 Iekārtai nav pieslēgta slodze F45 BIST Testa kļūda (tikai apkopes režīmā) A923 Vienlaicīgs pieprasīta motora lēnā darbība gan uz priekšu, gan atpakaļ MICROMASTER 42 27

28 MICROMASTER 42 Informācija par MICROMASTER 42 ir pieejama arī: Reģionālie kontakti: Ja rodas jautājumi par pakalpojumiem, cenām un tehnisko palīdzību, sazinieties ar jūsu reģiona tehniskā atbalsta kontaktpersonu. Tehniskā atbalsta centrs Kompetents konsultāciju serviss tehniskos jautājumos ar plašu pakalpojumu klāstu attiecībā uz mūsu produktiem un sistēmām: Eiropa / Āfrika Tel: +49 () Fax: +49 () Amerika: Tel: Fax: Āzija / Klusa okeāna reģions: Tel: Fax: Online serviss un atbalsts Internetā visu diennakti pieejama izsmeļoša informācijas sistēma, kas ietver produktu atbalstu, tehnisko palīdzību un atbalsta rīkus veikalā. 4http:// Interneta adrese: Klientiem ir pieejama tehniskā un vispārējā informācija internetā: Siemens AG Bereich Automation and Drives (A&D) Geschäftsgebiet Standard Drives (SD) Postfach 3269, D-915 Erlangen Federal Republic of Germany Siemens Aktiengesellschaft Siemens AG, 24 Subject to change without prior notice Issue 7/4

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley  com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Συστήµατα κίνησης µε συµβατότητα ECOFAST Έκδοση /006 8008 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏËÏÃÏÓ. ÖïéôçôÝò ÉäéïêôÞôåò áõôïêéíþôùí ðïõ åíäéáöýñïíôáé να ασχοληθούν µόνοι τους µε το αυτοκίνητο

ÐÑÏËÏÃÏÓ. ÖïéôçôÝò ÉäéïêôÞôåò áõôïêéíþôùí ðïõ åíäéáöýñïíôáé να ασχοληθούν µόνοι τους µε το αυτοκίνητο ιάγνωση βλαβών επί του αυτοκινήτου EOBD OBD II Πρόσθετοι Τυποποιηµένοι Κωδικοί Βλαβών DTC 2008 2012 3 ÐÑÏËÏÃÏÓ Ôï âéâëßï «ιάγνωση βλαβών επί του αυτοκινήτου EOBD - OBD II» ðïõ êñáôüôå óôá Ýñéá óáò åßíáé

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211

Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211 (10/2014) Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης www.sulzer.com Ελεγκτής αντλιών τύπου ABS PC 111/211, Εγειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight eatures A miniature PCB Power Relay. form A contact configuration with quick terminal type. 5KV dielectric strength, K surge voltage between coils to contact. Ideal for high rating Home Appliances of heating

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003205972 2015-10-22

15PROC003205972 2015-10-22 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ : 22/10/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/5653/2294 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, METAΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7AAC63-90 SINGLE-PHASE MOTORS PERMANENT CAPACITOR 7AACC SINGLE-PHASE MOTORS CAP START - CAP RUN. squirrel cage induction motors 7AACC63-100

7AAC63-90 SINGLE-PHASE MOTORS PERMANENT CAPACITOR 7AACC SINGLE-PHASE MOTORS CAP START - CAP RUN. squirrel cage induction motors 7AACC63-100 7AAC63-90 SINGLE-PHASE MOTORS PERMANENT CAPACITOR squirrel cage induction motors 7AACC63-100 SINGLE-PHASE MOTORS CAP START - CAP RUN Electric Motors Division WELLINGBOROUGH 7AACC63-100 EXICO LIMITED, 16

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. I. Raņķis, V.

Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. I. Raņķis, V. īgas ehnsā unverstāte Enerģētas un eletrotehnas faultāte Industrālās eletronas un eletrotehnas nsttūts I aņķs, VBražs EGULĒŠANAS EOIJAS PAMAI Lecju onspets Atārtots zdevums īgas ehnsā unverstāte īga, 7

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

SG I-1.1

SG I-1.1 PowerFlex 4M 1.xx SG I-1.1 http://www.rockwellautomation.com/literature PowerFlex DriveExplorer, DriveExecutive PLC SCANport ? P-1 P-1 P-2 P-2 P-3 P-4 / 1-1 1-2 1-3 1-5 1-7 1-9 I/O 1-13 1-19 EMC 1-21 2-1

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Να φέρουν σήµανση CE Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CE 2-3 Υλικά κατασκευής : Κέλυφος από χυτοσίδηρο GG25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Σώµα αντλίας µε προστασία καταφόρεσης. Αντοχή στη διάβρωση µε ειδική

Διαβάστε περισσότερα