ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1995-2006 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 1 GULSEN BUNYAMIN Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για την Ι. Δαρζέντας 1996 δημιουργία μιας INTELLIGENT META-SEARCH ENGINE που θα στηρίζει τον χρήστη στη διεπαφή του με τις SEARCH ENGINES 2 ΑΓΓΕΛΗΣ Γ. Ανάκτηση Πληροφοριών με χρήση του «Προφίλ Χρήστη» Θ. Καλαμπούκης ΑΓΓΕΛΗΣ Κ. Τεχνολογίες, Αρχιτεκτονικές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ευφυών Ε. Γιακουμάκης 1998 Πρακτόρων Λογισμικού 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ανάλυση και Μελέτη της Εφαρμογής της Δικτυακής Τομογραφίας Γ. Πολύζος 2006 σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ρόλοι και εφαρμογές των Ιntelligent Agents στο Ηλεκτρονικό Ι. Δαρζέντας 1997 Εμπόριο και ειδικότερα στην Υποστήριξη Αποφάσεων 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Αξιοποίηση των τεχνολογιών RFID και Web Services για την Γ. Δουκίδης 2006 υποστήριξη ιχνηλασιμότητας 7 ΑΔΑΜΟΣ Δ. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου Ν. Μαλεύρης 2003 κου9τιού για τον έλεγχο λογισμικού 8 ΑΗΔΩΝΗ Β. Πράκτορες Λογισμικού για βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών Ε. Γιακουμάκης 2005 πρόσβασης σε δίκτυα επόμενης γενιάς. 9 ΑΘΑΝΑΗΛΕΑΣ Σ. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη Γ. Πολύζος 2006 υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc Δίκτυα. 10 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε. Εξατομικευμένη διαφήμιση στο περιβάλλον ψηφιακής Γ. Δουκίδης 2001 αλληλεπίδρασης τηλεόρασης 11 ΑΘΕΡΙΝΟΣ Ε. Επίδραση της Εικονικής Ατμόσφαιρας Καταστήματος στη Γ. Δουκίδης 2005 Συμπεριφορά Καταναλωτή. Η περίπτωση του Web Banking. 12 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α. Επιχειρηματικά Μοντέλα στην παροχή Voice Over IP Υπηρεσιών Κ. Κουρκουμπέτης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Σχεδίαση εργαλείου για διαχείριση και ανάλυση επικινδυνότητας Ε. Κιουντούζης ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ε. Ρυθμιστικό και Οικονομικό πλαίσιο της Ελλάδας όσον αφορά την Θ. Αποστολόπουλος 2004 παροχή Internet υπηρεσιών και τεχνολογιών 15 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Χ. Ανάκτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο και Προσωπικοποίηση Μ.Σιδέρη ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Θ. Αποστολόπουλος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ασφάλεια ασυρμάτων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ και Εφαρμογών Θ. Αποστολόπουλος 2002

2 18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παροχή Γ. Δουκίδης 2001 εξατομικευμένων (personalized) προωθήσεων προϊόντων σε περιβάλλοντα ασύρματων δικτύων 19 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Ε. Τα Digital Forensics ως επιστημονικός κλάδος. Προκλήσεις και Π. Κανέλλης 2005 Προοπτικές. 20 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ασφάλεια σε Υπηρεσίες Διαδικτύου βασισμένες σε XML Δ. Γκρίτζαλης ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Α. Ενοποιημένη Διαχείριση Υπηρεσιών με χρήση Θ. Αποστολόπουλος 1998 αντικειμενοστρεφών μοντέλων 22 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Γ. Εφαρμογή Συστημάτων Business Intelligence και η Ανάλυση Π. Κανέλλης 2005 Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας. 23 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ISODIS: Ένα πλαίσιο μη - γραμμικής μείωσης διάστασης Μ. Βαζιργιάννης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Π Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Ανάκτησης Ελληνικών Θ. Καλαμπούκης 1997 Κειμένων 25 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α. Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Π. Μηλιώτης 1998 υποστήριξη της διαδικασίας προμηθειών. 26 ΑΡΙΔΑΣ Α. Ευέλικτα Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασίας (Flexible Π. Κανέλλης 2005 WFMS) 27 ΒΑΣΙΛΑ Σ. Η Σημασία της Επιμόρφωσης στην Πληροφορική σε Δημόσιους Γ.Δουκίδης 1997 Οργανισμούς: Η περίπτωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας 28 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Π. Ζητήματα Δευτερογενών Αγορών Φάσματος Γ. Σταμούλης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ. Σύγκριση Μεθοδολογιών για την Επίτευξη Αξιοπιστίας Ν. Μαλεύρης ΒΑΤΡΙΚΑΣ Τ. Ανάθεση Έργων σε Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα Ι. Μήλης ΒΕΜΟΥ Κ. Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικής Επιχείρησης Π. Κανέλλης ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Χ. Μελέτη των υπηρεσιών που εξαρτώνται από την τοποθεσία και Γ. Πολύζος 2001 υλοποίηση μια πρότυπης υπηρεσίας για το χώρο του κινητού μάρκετινγκ. 33 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Φ. Εφαρμογή μοντέλων Αξιοπιστίας σε συνδυασμό με τεχνικές Ν. Μαλεύρης 1998 ελέγχου 34 ΒΟΥΛΑΛΑΣ Γ. Ανάλυση και σχεδίαση ενός προτύπου περιβάλλοντος τηλεργασίας Π. Μηλιώτης 2001 για τους πράκτορες των ασφαλιστικών εταιριών. 35 ΓΑΚΗΣ Κ. Προσωποποίηση πλοήγησης σε WAP πύλη Γ. Πολύζος ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. Δικτυακές Υπηρεσίες σε Κινητές Συσκευές Μ. Βαζιργιάννης 2003

3 37 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. Αυτόματη μετατροπή κειμένου text σε ηλεκτρονική μορφή Ι. Κάβουρας 1998 (κείμενο, εικόνα, ήχος) 38 ΓΕΡΟΓΛΗΣ Α. Ρυθμιστική Πολιτική στις τηλεπικοινωνίες. Προσαρμογή στα Γ. Σταμούλης 2000 ελληνικά δεδομένα θεμάτων σχετικών με την αποσυσχέτιση τοπικού βρόγχου (LLU) 39 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χ. Ορισμός και υλοποίηση γλώσσας επερωτήσεων και ενημέρωσης Β. Βασσάλος 2004 XML εγγράφων αποθηκευμένων, μέσω ενός συστήματος αντιστοίχισης, σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων 40 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Μ. Incident Reporting Schemes, Application in Healthcare Sector Δ. Γκρίτζαλης ΓΙΑΛΑΜΑΣ Γ. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Π. Μηλίωτης ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Ν. Διαλειτουργικότητα Λογισμικού Ε. Γιακουμάκης ΓΙΓΟΥΡΤΣΗ Ε. Ανάκτηση Πληροφορίας κατά Τμήματα. Μια προσέγγιση για Θ. Καλαμπούκης 2003 Συστήματα Ερωταποκρίσεων. 44 ΓΙΩΤΑΣ Ε. H Επικοινωνία μεταξύ των Εμπλεκομένων στη Διαχείριση Ε. Κιουντούζης 2004 Ασφάλειας: Διερευνητική Μελέτη 45 ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Χρονοπρογραμματισμός σε Συστήματα απευθείας Επικοινωνίας Ι. Μήλης 2000 πολλών καναλιών 46 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Κ. Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποθήκης Δεδομένων για Ασφαλιστικό Μ. Βαζιργιάννης 2001 Οργανισμό 47 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Μοντέλα Αναπαράστασης Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Μ. Βαζιργιάννης 2003 Προτύπων. 48 ΓΡΟΝΤΑΣ Π. Ηλεκτρονικές υπογραφές και διαπίστευση παροχών υπηρεσιών Ε. Γιακουμάκης 2001 πιστοποίησης. 49 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το Δ. Γκρίτζαλης 2001 μοντέλο CEISQ 50 ΔΕΡΠΑΝΗΣ Δ. Αρχιτεκτονικές και Επιχειρηματικά Πρότυπα για Δίκτυα Οπτικών Κ.Κουρκουμπέτης 2002 Ινών. Συγκυριαρχίας Πελατών. 51 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. Μοντελοποίηση διεργασιών οργανισμού υπό την οπτική της Ε. Κιουντούζης 1998 ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων 52 ΔΗΜΟΥ Α. Τεχνικές Δειγματοληψίας για εξόρυξη γνώσης από μεγάλα Ε. Γιακουμάκης 1998 δείγματα 53 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Έλεγχος Λογισμικού με χρήση Γεννητικών Αλγορίθμων Ν. Μαλεύρης ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης σε Ασυγχρονικά Δεδομένα- Εφαρμογή στη Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Μ. Βαζιργιάννης 2002

4 55 ΔΟΥΚΑΚΗΣ Ε. Τεχνολογίες και Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φορτίου (Load Θ. Αποστολόπουλος 2005 Balancing) 56 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Χ. Κατάλογος Υπηρεσιών ευαίσθητος προς το ερμηνευτικό Μ. Βαζιργιάννης 2002 περιβάλλον 57 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Μελέτη Μετάδοσης Πολυμέσων σε Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα Γ. Πολύζος 2002 ΙΕΕΕ ΔΡΑΚΟΣ Α. Συστήματα εφημερίδας ONLINE ειδική εφαρμογή ηλεκτρονικού Γ. Δουκίδης 1995 εμπορίου 59 ΔΡΑΤΖΙΔΗΣ Κ. Web Mining Μ. Σιδέρη ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Β. Βελτιστοποίηση Επιχειρματικών Διαδικασιών στα πλαίσια ενός Π. Μηλιώτης 1999 έργου BPR στην Α.Τ.Ε 61 ΔΡΙΤΣΑΣ Σ. Ασφάλεια σε Δικτυακά Περιβάλλοντα GRID Δ. Γκρίτζαλης ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. Συστήματα Διαχείρισης Δικτύων Υπολογιστών Ι. Κάβουρας ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΥ Μ. Αποτελεσματική Πρόβλεψη Ζήτησης λαμβάνοντας υπόψη τους Π. Μηλιώτης 2005 παράγοντες επιρροής της ζήτησης. 64 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Β. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια του 1996 EFFICIENT CONSUMER RESPONSE (ECR- Αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή) στην Ελλάδα 65 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Β. Ευφυείς κινητοί πράκτορες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής Ε. Γιακουμάκης 2002 επικοινωνίας 66 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π. Επαυξάνοντας τις μαθησιακές δυνατότητες ατόμων και ομάδων Γ. Δουκίδης 1999 εργασίας σε έναν οργανισμό, στο επίπεδο των τακτικών επιχειρηματικών διαδικασιών: Από interactive σε dynamic case studies 67 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Πιστοποίηση έμπιστων τρίτων οντοτήτων με ISO 9004 Δ. Γκρίτζαλης ΖΕΡΒΑΚΗ Κ. Πολιτικές Ασφάλειας Δικτύων Σ. Κάτσικας ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Μ. Μέτρηση συνέπειας στο πηγαίο κώδικα προγραμμάτων Δ. Σπινέλλης ΖΗΖΟΣ Μ. Ενσωμάτωση τεχνικών ελέγχου προγραμμάτων & ολοκλήρωση Ν. Μαλεύρης 1998 συστήματος ελέγχου λογισμικού 71 ΖΙΩΓΑΣ Β. Πολιτικές χρέωσης για τη βέλτιστη χρήση των δικτύων πρόσβασης Κ. Κουρκουμπέτης 2000 στις τηλεπικοινωνίες 72 ΖΥΓΟΥΡΗ Ο. Παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας Digital Subscriber Line (DSL) Γ. Σταμούλης 2003

5 73 ΗΛΙΑΚΗΣ Ν. Web Services: Rest Vs Soap Υλοποίηση Rest Web services για Γ. Δουκίδης 2006 τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών 74 ΗΛΙΟΥΔΗ Σ. Μελέτη των επιπτώσεων της τεχνολογίας RFID και των δεδομένων Π. Μηλιώτης 2005 πραγματικού χρόνου στη λήψη των αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 75 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Μ. Δημιουργία και αξιολόγηση πρότυπης εφαρμογής ηλεκτρονικής Γ. Δουκίδης 1996 διεκπεραίωσης συναλλαγών μεταξύ εταιρίας και καταναλωτών 76 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Πρωτότυπου Ιntelligent Ι. Δαρζέντας 1997 Agent Ειδοποίησης, σε Περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από μαζική παραγωγή πληροφορίας 77 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ Μ. Η «εκ των έσω απειλή» στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ε. Κιουντούζης 2003 Διερευνητική Μελέτη. 78 ΚΑΒΑΛΟΣ Α. Αξιολόγηση τεχνολογιών σύγκλισης ετερογενών αρχιτεκτονικών Γ. Πολύζος 2001 Πολυμεσικών Δικτυακών Συσκευών. 79 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ Μ. Ενοποίηση Τεχνικών Συμπερασματολογίας μέσω Υποθέσεων Ε. Κιουντούζης 1996 (CASE-BASED REASONING) σε συστήματα ανίχνευσης εισβολών. 80 ΚΑΚΑΝΕΛΗΣ Α. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Εφαρμογές Α. Πουλυμενάκου 1999 ηλεκτρονικού εμπορίου και ολοκλήρωση διεπιχειρησιακών διαδικασιών 81 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Π. Έμπιστη Τρίτη Οντότητα- Εγκαστάση Υποδομής, Οργάνωση Δ. Γκρίτζαλης 1999 Λειτουργίας και Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών 82 ΚΑΛΗΜΕΡΗ Ε. Προστασία Κρίσιμων Εθνικών Υποδομών: Επισκόπηση Εθνικών Δ. Γκρίτζαλης 2003 Οργανωτικών Υποδομών για την Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 83 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Κ. Οικονομικές Πτυχές του Πρωτοκόλλου Telephony Routing Over IP Κ. Κουρκουμπέτης 2003 (TRIP) για το Voice Over IP. 84 ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ Ι. Τεχνολογίες Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Δ. Γκρίτζαλης ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Κ. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα αυτοματοποίησης Γ. Δουκίδης 1997 διαδικασιών επιχειρήσεων. Μελέτη Περίπτωσης 86 ΚΑΠΕΛΛΑΣ Π. Βασικοί παράγοντες- κριτήρια επιτυχίας υλοποίησης διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Έλεγχος & επικύρωση των συνιστωσών αυτών σε πραγματικές εφαρμογές υλοποίησης EDI συστημάτων στην Ελλάδα. Π. Μηλιώτης 1998

6 87 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Η. Εφαρμογές κινητών συσκευών για τη διαχείριση έξυπνων καρτών Θ. Αποστολόπουλος 2003 με χρήση τεχνολογιών Java Card και J2ME. 88 ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Π. Ανάπτυξη συστήματος υπόδειξης με εφαρμογή αλγορίθμων Γ. Δουκίδης 2005 collaborative και content-based filtering. 89 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. Feature Extraction Including Background Knowledge Μ. Βαζιργιάννης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Φ. Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και μετασχηματισμός Γ. Δουκίδης 2000 αγορών στο χώρο του χωρισμού 91 ΚΑΡΑΓΝΙΟΖΗΣ Ο. Ανάλυση και σχεδίαση πρότυπου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής Π. Μηλιώτης 2001 αγοράς προσανατολισμένης στο μοντέλο του Ηλεκτρονικού Λιανεμπορίου. 92 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Δ. Μελέτη πάνω στην τεχνολογία Smart Dust και του λειτουργικού Γ. Δουκίδης ΚΑΡΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ Σ. συστήματος TinyOS, ούτως ώστε να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της και τα πεδία εφαρμογής της. Επίσης θα δοθεί ειδικό hardware & software development kit, έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα σύστημα επίβλεψης εσωτερικού χώρου αξιοποιώντας την συγκεκριμένη τεχνολογία Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων Ανάλυσης Επικινδυνότητας Δ. Γκρίτζαλης 1995 Πληροφοριακών Συστημάτων 94 ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ Β. Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε Java Bytecodes Δ. Σπινέλλης ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Η. Οικονομικά Μοντέλα Ασύρματων Τοπικών Δικτύων Κ. Κουρκουμπέτης ΚΑΡΑΜΠΕΛΛΑΣ Γ. Ανάλυση και Σχεδιασμός Υποδομής Υπηρεσιών Έμπιστης Τρίτης Δ. Γκρίτζαλης 1998 Οντότητας 97 ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Θ. Αποτίμηση των μεταγλωττιζόμενων συστημάτων που Ε. Γιακουμάκης 2001 χρησιμοποιούνται στις έξυπνες κάρτες. 98 ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χ. Μελέτη κανόνων συμμετοχής σε Ομότιμα Δίκτυα Επικοινωνίας Γ. Πολύζος 2002 μέσω προσομοίωσης 99 ΚΑΡΥΔΑ Μ. Οι συνέπειες της τεχνολογικής υπεροχής σε θέματα ασφάλειας Δ. Γκρίτζαλης 2000 πληροφοριών στον ανταγωνισμό γεωπολιτικών σχηματισμών 100 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ Α. Η κατασκευή εννοιολογικού μοντέλου για την οργάνωση Π. Κωνσταντόπουλος 2004 εγκυκλοπαιδικών πληροφοριών υπό μορφή σημασιολογικού δικτύου χρησιμοποιώντας Topic Maps. 101 ΚΑΤΣΕΝΗ Μ. Πλαίσιο Ομοιότητας για Σύνθετες Μορφές Πληροφορίας/ Γνώσης Μ. Βαζιργιάννης ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ Π. Διαχείριση συνδεσιμότητας κινητής συσκευής με χρήση πρακτόρων λογισμικού. Ε. Γιακουμάκης 2006

7 103 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Θ. Ο ρόλος της πληροφορίας στην αποδοτική διαχείριση της Π. Μηλιώτης 2004 εφοδιαστική αλυσίδας 104 ΚΕΦΑΛΑ Α. Εκπαίδευση από απόσταση με Χρήση WWW Τεχνολογίας Θ. Αποστολόπουλος ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Δ. Συνεργαζόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Ε. Γιακουμάκης ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Π. Time aware authority ranking for the World Wide Web Μ. Βαζιργιάννης ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Χ. Τεχνολογίες, Υπηρεσίες και Οικονομικά Μοντέλα για το Next Κ. Κουρκουμπέτης 2006 Generation Internet 108 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Mobile TV Γ. Ξυλωμένος ΚΟΡΟΥ Λ. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας Π. Μηλιώτης 2000 διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος 110 ΚΟΣΙΑΡΗΣ Α. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα Δ. Σπινέλλης ΚΟΤΣΙΚΑΡΗΣ Γ. IT Security Education Δ. Γκρίτζαλης ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ Ε. Απεικόνιση προτύπων σε Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων. Μ. Βαζιργιάννης ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Κ. Κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών συλλογής και Γ. Δουκίδης 2004 ανάλυσης δεδομένων χρήσης του Web. 114 ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ Θ. Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου CDN Θ. Αποστολόπουλος ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ Π. Επεξεργασία Ψηφιακών Πειστηρίων Πληροφοριακών Συστημάτων Π. Κανέλλης 2005 για ενίσχυση της τήρησης ετοιμότητας και ενσωμάτωσης υβριδικού μοντέλου αξιολόγησης του βαθμού ετοιμότητας (forensic readiness) σε πρότυπα Auditing. 116 ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ Γ. Τα Οικονομικά της Ασφάλειας Π.Σ. Ένα Οικονομικό Μοντέλο για Κ. Κουρκουμπέτης 2003 την Διαχείριση της Μη Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης Συστήματος με Χρήση Κινήτρων. 117 ΚΟΥΣΑΡΙΔΑΣ Α. Mobile Banking Θ. Αποστολόπουλος ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ Ε. Διαχείριση Κατανεμημένης Εκτέλεσης Εφαρμογών σε Θ. Αποστολόπουλος 2003 Υπολογιστικά Πλέγματα. Τα περιβάλλοντα Sum One Grid Engine και Globus Toolkit 119 ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Π. HUMAN COMPUTER INTERACTION & INTELLIGENT Ι. Δαρζέντας 1996 AGENTS 120 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Β. Εξελιγμένες μέθοδοι προβλέψεων και DSS. Εφαρμογή για το Ν. Μαλεύρης 1999 Χ.Α.Α. 121 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΗΣ Β. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εφαρμογών στο χώρο του «Κινητού Εμπορίου». Η περίπτωση της Μουσικής Βιομηχανίας. Γ. Δουκίδης 2003

8 122 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ Ι. Τα Τοπικά Ηλεκτρονικά Kαταστήματα, μεθοδολογία ανάπτυξής Γ. Δουκίδης 1997 τους 123 ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Ι. Μελέτη & αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων για την Π. Μηλιώτης 2005 υποστήριξη συνεργατικών πρακτικών στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 124 ΚΡΗΤΙΚΟΥ Κ. Οντολογίες για Σημασιολογική Αναζήτηση Υπηρεσιών Μ. Βαζιργιάννης ΚΡΟΥΣΚΑ Α. Αξιοποίηση τεχνολογιών RFID & Web Services για διαχείριση Α. Πραματάρη 2006 αποθεμάτων και αναπλήρωση 126 ΚΥΠΡΙΟΥ Ε. Προσομοίωση της Λειτουργίας Ασύρματων Τοπικών Δικτύων με Θ. Αποστολόπουλος 2002 τη χρήση του Εργαλείου. 127 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ Κ. Analysis of the Role of the Intermediaries in the Electronic Γ. Δουκίδης 1998 Marketplace. 128 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Διαχείριση γνώσης. Μια εφαρμογή στην Εκπαίδευση. Θ. Καλαμπούκης ΚΥΡΤΣΙΟΥ Τ. Οργανωσιακή κουλτούρα και κουλτούρα ασφάλειας στους Ε. Κιουντούζης 2004 οργανισμούς: σιερευνητική μελέτη 130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. Εφαρμογή Μεθόδων Ελέγχου Ροής Δεδομένων σε Προγράμματα Ν. Μαλεύρης 2003 Βάσεων Δεδομένων 131 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χ. Μέθοδοι και Τεχνικές Ασφαλούς Χρήσεως Ηλεκτρονικού Δ. Γκρίτζαλης 1997 Χρήματος 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Σύστημα συμπερασμού για τοπολογική βάση δεδομένων Μ. Σιδέρη ΚΩΣΤΉΣ Κ. Το μοντέλο των δικτυο-ενδιάμεσων και η προστασία της Δ. Γκρίτζαλης 2000 προσωπικής ζωής 134 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα Θ. Αποστολόπουλος ΛΑΓΟΥ Ε. Ανάλυση απαιτήσεων για την ανάπτυξη εργαλείου που Ε. Κιουντούζης 1999 υποστηρίζει τη διαδικασία Διαχείρισης & Ανάλυσης Επικινδυνότητας 136 ΛΑΜΠΡΟΥ Ν. Συμπεριφορά Καταναλωτή και Παροχή Ολοκληρωμένων Γ. Δουκίδης 1998 Τραπεζικών Υπηρεσιών μέσω Internet. 137 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Ν. Αξιολόγηση και υλοποίηση RFID τεχνολογιών και προτύπων στο Α. Πραματάρη 2006 πλαίσιο διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 138 ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ Α. Ανωνυμία σε Δίκτυα Αισθητήρων Δ. Γκρίτζαλης ΛΙΩΣΗΣ Γ. Προδιαγραφές εντοπισμού του SPIT σε υποδομές VoIP Δ. Γκρίτζαλης ΛΟΥΚΗΣ Λ. Μοντελοποίηση ανακατασκευής της ΔΕΛΤΑ Ε. Γιακουμάκης 2000

9 141 ΛΟΥΤΑΣ Ν. Μελέτη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος πολλαπλών Π. Κανέλλης 2005 εισόδων για την εξυπηρέτηση των πελατών των κινηματογράφων - θεάτρων. 142 ΛΥΡΑΣ Κ. Μέθοδος Δημιουργίας και Αξιοποίησης του Σημασιολογικού Ιστού Ε. Γιακουμάκης 2003 ως μετεξέλιξη του σημερινού Διαδικτύου 143 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ Π. Αναζήτηση σε μη δομημένα δίκτυα ομότιμων (P2P web search) Μ. Βαζιργιάννης ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Α. Μελέτη & Χαρακτηρισμός της κίνησης του δικτύου Δεδομένων Θ. Αποστολόπουλος 1998 του Ο.Π.Α σε σχέση με το φαινόμενο της Αυτό-Ομοιότητας 145 ΜΑΛΑΤΡΑΣ Α. Ασφάλεια σε ασύρματα τοπικά δίκτυα ΙΕΕΕ Γ. Πολύζος ΜΑΜΑΛΗΣ Ι. Κριτήρια αξιολόγησης CASE TOOLS, Εφαρμογή κριτηρίων Ε. Γιακουμάκης 1997 αξιολήγης σε CASE εργαλεία 147 ΜΑΝΑΣΑΚΗ Μ. Billing Mall- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Γ. Δουκίδης 1999 Μοντέλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την ασφαλή διαχείριση αιτήσεων - λογαριασμών στις συνδρομητικές υπηρεσίες 148 ΜΑΝΙΚΑΣ Κ. Μετάπτωση από κλασσικές σε αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες Ε. Κιουντούζης 1995 ανάλυσης 149 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κάλυψη Δομικών Στοιχείων Λογισμικού με την Επίτευξη Υψηλής Ν. Μαλεύρης 2001 Αξιοπιστίας 150 ΜΑΡΑΝΗΣ Χ. Ανασχεδιασμός της αλυσίδας αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας με Γ. Δουκίδης 1998 χρήση τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου 151 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. Διαχείριση συνδεσιμότητας κινητής συσκευής με χρήση Ε. Γιακουμάκης 2006 πρακτόρων λογισμικού. 152 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Αυτόματο Διαχείριση Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων Θ. Αποστολόπουλος ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Μ. Χρήση μεθόδου μεταλλάξεων σε προγράμματα υλοποιημένα σε Ν. Μαλεύρης 2002 Java 154 ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ Α. Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID σε συστήματα διαχείρισης Γ. Γιαγλής 2006 αποθηκών 155 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Θ. Εξατομίκευση Υπηρεσιών, Πχομένου και Λειτουργικότητας Γ. Δουκίδης 2004 Μηχανών Αναζήτησης στις Απαιτήσεις των Εμπλεκόμενων Χρηστών 156 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ Κ. Ασφάλεια δικτύων και Εφαρμογών Πληροφορικής κινητών Δ. Γκρίτζαλης 2000 επικοινωνιών. 157 ΜΑΧΑΙΡΑΣ Π. Ασφάλεια Ασύρματων Τοπικών Δικτύων ΙΕΕΕ Θ. Αποστολόπουλος ΜΕΤΑΞΑΣ Ν. Διαχείριση Περιεχομένου σε περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Θ. Αποστολόπουλος 2005

10 159 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL Δ. Σπινέλλης ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Α. Προεπεξεργασία και εξόρυξη γνώσης δεδομένων μεγάλου Μ. Βαζιργιάννης 2002 ασφαλιστικού οργανισμού 161 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ν. Αναπαράσταση γνώσης περί την ασφάλεια με χρήση οντολογίων Δ. Γκρίτζαλης ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Εφαρμογές Δημοπρασιών σε Οικονομικά Μοντέλα Ελέγχου της Γ. Σταμούλης 2003 Μόλυνσης του Περιβάλλοντος. Επέκταση των Μοντέλων σε Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. 163 ΜΟΤΣΙΟΣ Θ. Διαδικασίες Εφαρμογής EAP συστημάτων: Η Ελληνική Π. Μηλιώτης 1999 Πραγματικότητα 164 ΜΟΥΛΙΝΟΣ Κ. Ασφάλεια στο Internet Case Study στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Θ. Αποστολόπουλος 1997 Αθηνών 165 ΜΟΥΡΙΚΗ Μ. Συγκριτική μελέτη μεθοδολογικών πλαισίων αποτίμησης Ε. Γιακουμάκης 1998 συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που χρησιμοποιούνται από εταιρείες πληροφορικής και διερεύνηση του επιπέδου ωριμότητας μεγάλων ελληνικών εταιρειών πληροφορικής. 166 ΜΟΥΡΤΟΣ Α. Δικανική αξιοποίηση πληροφορικής Computer Forensic Δ. Γκρίτζαλης 2002 Exploitation 167 ΜΠΑΡΔΑΚΗ Κ. Αποτελεσματική πρόβλεψη και αναπλήρωση για προϊόντα νέας Π. Μηλιώτης 2004 τεχνολογίας 168 ΜΠΑΡΤΖΗ Α. Παράλληλη προσομοίωση συστολικής συμπύκνωσης αραιών Μ. Μπεκάκος 1996 πινάκων και συμβολική αναπαράσταση συστολικών υπολογιστών στο χώρο 169 ΜΠΑΣΔΕΚΗ Δ. Μέτρηση απόδοσης με τη μέθοδο Balanced Scorecard σε Π. Μηλιώτης 2000 Τραπεζικό Ίδρυμα με την υποστήριξη εργαλείου λογισμικού 170 ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ Θ. Τεχνολογίες και Αλγόριθμοι Ασφάλειας και Δρομολόγησης σε Θ. Αποστολόπουλος 2005 Peer-to- Peer Δίκτυα. 171 ΜΠΕΛΛΙΑΣ Ν. Η δυναμική των συστημάτων στην αποτίμηση και βελτίωση της Ε. Κιουντούζης 1998 αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων 172 ΜΠΕΛΣΗΣ Π. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Ε. Κιουντούζης ΜΠΕΣΚΟΣ Γ. Ανάπτυξη Διάχυτου Πληροφοριακού Συστήματος Εικονικής Γ. Δουκίδης 2006 Ξενάγησης σε Μουσεία με χρήση Τεχνολογιών Μοναδικής Ταυτοποίησης. 174 ΜΠΛΑΝΑΣ Α. Η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο BENCHMARKING Γ. Δουκίδης 2003

11 175 ΜΠΛΑΝΤΑ Ε. Εξόρυξη γνώσης σε ιατρικά δεδομένα και δημιουργία διαδικτυακής Μ. Βαζιργιάννης 2002 διεπαφής 176 ΜΠΟΝΑΤΟΣ Ι. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διεισδυτικό Υπολογίζειν Δ. Γκρίτζαλης ΜΠΟΡΩΤΗΣ Σ. Υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Πόρων Α. Πουλυμενάκου 2001 από Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Κίνητρα, Πρακτικές και Διαπιστώσεις. 178 ΜΠΟΤΗΣ Δ. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών Video-on- demand Θ. Αποστολόπουλος ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ Π. Data Stream Management Systems Β. Βασσάλος ΜΠΟΥΛΙΓΑΡΑΚΗ Μ. ECR και Ελληνικό Λιανεμπόριο Π. Μηλιώτης ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ Ε. Μελέτη κίνησης του proxy cache και των πολιτικών Θ. Αποστολόπουλος 1999 αντικατάστασης εγγραφών 182 ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Σ. OuLMO: Μια γλώσσα ερωτήσεων για κινούμενα αντικείμενα. Μ. Βαζιργιάννης ΜΠΡΟΤΣΙΚΑΣ Κ. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών για το Δημόσιο Τομέα Π. Μηλιώτης ΜΠΡΟΥΜΑΣ Ι. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και νέες οργανωτικές Π. Κανέλλης 2006 δομές 185 ΜΥΛΩΝΑ Κ. Πληροφορική και οργανωσιακή υποδομή εικονικά Δ. Γκρίτζαλης 2000 επικοινωνούντων ομάδων 186 ΜΩΡΑΙΤΗ Α. Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσης Διαχείρισης Πληροφορίας σε Θ. Αποστολόπουλος 1996 θέματα τοπολογίας 187 ΝΑΚΟΥΛΑΣ Α. Εντοπισμός απειλών και προδιαγραφές διαχείρισης spam σε Δ. Γκρίτζαλης 2006 υποδομές VoIP μέσω SIP. 188 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Τ. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Internet Π. Μηλιώτης ΝΙΤΣΙΟΥ Μ. Μοντελοποίηση διαδικασιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου Π. Μηλιώτης ΝΤΡΙΤΣΟΥ Β. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου. Μελέτη των Π. Κωνσταντόπουλος ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Π. υφισταμένων προσεγγίσεων και προτάσεων και διατύπωση ενός σχήματος για την οργάνωση μεταδεδομένων διατήρησης συμβατού προς την πρότυπη οντολογία πολιτισμικής τεκμηρίωσης CIDOC CRM Μηχανισμοί Προσωρινής Αποθήκευσης σε Περιβάλλοντα Κινητής Μ. Βαζιργιάννης 2003 Επικοινωνίας 192 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ Θ. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου: ανασκόπηση και ανάπτυξη αλγορίθμου βασισμένου στους συνδέσμους και στην χρήση οντολογίας Μ. Βαζιργιάννης 2002

12 193 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Τα Οικονομικά της Διανομής Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Κ. Κουρκουμπέτης ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Νέες μορφές ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Γ. Δουκίδης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. Μέτρηση και Στατιστική Ανάλυση Επιδόσεων Ασύρματων Θ. Αποστολόπουλος 2001 Τοπικών Δικτύων ΙΕΕΕ ΠΑΖΑΡΑΣ Γ. Αξιολόγηση Υποδομών και Εφαρμογών E-Learning σε Π. Κανέλλης 2005 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 197 ΠΑΝΑΓΗΣ Θ. Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας στην Δ. Γκρίτζαλης 2001 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. 198 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Πολιτικές χρέωσης και συμβόλαια για υπηρεσίες πρόσβασης μέσω Κ. Κουρκουμπέτης 2004 ασύρματων δικτύων 199 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Διαχείριση των Αποθεμάτων σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: H επίδραση της Ακριβούς Πληροφόρησης στις Κεντρικές Αποθήκες. Π. Μηλιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η. The role of the various epistemological discourses in seeking to Π. Κανέλλης 2004 understand information systems falure- O ρόλος των διαφόρων επιστημονικών αναφορών στην αναζήτητηση για την κατανόηση της αποτυχίας στα Πληροφοριακά Συστήματα 201 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Outsourcing Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμογή στον Ε. Γιακουμάκης 1997 Δημόσιο Τομέα 202 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Επιχειρηματικά Πρότυπα και Χρέωση Υπηρεσιών Παρεχόμενων Γ. Σταμούλης 2002 μέσω της Τεχνολογίας Πρόσβασης ADSL. 203 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Αποτύπωση Απαιτήσεων Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας Ad-Hoc Δ. Γκρίτζαλης 2004 Δικτύων 204 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος υποστήριξης επιλογής Σ. Κάτσικας 1997 αντιμέτρων CRAMM 205 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Δια- οχηματική Επικοινωνία- Ανάπτυξη Μοντέλου για Έλεγχο Θ. Αποστολόπουλος 2006 Ευλογοφάνειας 206 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Προσέγγιση και Μοντέλο Πρόβλεψης της Έκβασης Επενδύσεων Π. Κανέλλης 2004 σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 207 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο. Εφαρμογή Τεχνικών Εξατομίκευσης σε περιβάλλον ψηφιακής Γ. Δουκίδης 2001 τηλεόρασης με αλληλεπίδραση 208 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. Αξιολόγηση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από την Γ. Δουκίδης 1997 επιχείρηση προς τον καταναλωτή: η ελληνική περίπτωση INTERNET 209 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ-ΜΑΛΛΙΟΣ Π. Μετάδοση ήχου και εικόνας πάνω από ασύρματα δίκτυα IP Γ. Πολύζος 2001

13 210 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Αναπαράσταση και Μετασχηματισμός Αντικειμενοστραφών Ροών Πολυμέσων, με χρήση Τεχνολογιών βασισμένων στην XML. Γ. Πολύζος ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Method for Identifing Core Business Processes Α. Πουλυμενάκου ΠΑΠΑΝΑΚΟΣ Χ. Έρευνα επιπέδου Μέτρων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Σ. Κάτσικας 1997 Επικοινωνιακών Συστημάτων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 213 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Α. Κατασκευή μεθοδολογίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης Α. Πουλυμενάκου 2001 Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης 214 ΠΑΠΠΟΥ Γ. Agile Software Development and Project Management Π. Κανέλλης ΠΑΡΙΣΗΣ Γ. Παροχή ποιότητας σε δικτυακές υπηρεσίες και ειδικότερα σε Θ. Αποστολόπουλος 2004 πολυμεσικές εφαρμογές και σε εφαρμογές πολυμετάδοσης δεδομένων σε περιβάλλον GNU/ Linux 216 ΠΑΣΧΟΣ Α. Ασφάλεια πρωτοκόλλων Number Resolving σε υποδομές VoIP Δ. Γκρίτζαλης ΠΑΤΙΔΗΣ Η. Διαχείριση Γνώσης και Μάθηση Π. Μηλιώτης ΠΕΓΚΟΥ Μ. Ανάλυση εξάρτησης κίνησης από λόγο βασισμένη σε γνώση Ι. Κόντος ΠΕΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ Β. Ορισμός της Δομής ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την Ι. Δουκίδης 1995 αυτοματοποίηση της TENDERING διαδικασίας των δημοσίων προμηθειών στην Ευρώπη 220 ΠΕΤΡΑΚΗ Ε. Ημιδομημένα έγγραφα στο Web: γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές Μ. Βαζιργιάννης 1998 περιπτώσεις 221 ΠΕΤΡΗΣ Δ. Τεχνικές διαχείρισης ενδιάμεσης μνήμης σε δίκτυο κινητών Β. Βασσάλος 2006 κόμβων. 222 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Ασφάλεια Πληροφοριών σε Περιβάλλοντα Διαφορετικής Ε. Κιουντούζης 1997 κουλτούρας 223 ΠΙΤΣΑ Β. Μελέτη του CRP για θέματα που αφορούν την αποτελεσματική Π. Μηλιώτης 2004 πρόβλεψη της ζήτησς προϊόντων του λιανεμπορίου και επιλογή της κατάλληλης χρονικής κλίμακας, βάση της οποίας θα πραγματοποιείται η πρόβλεψη. 224 ΠΟΛΙΤΟΥ Δ. Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Μέτρηση της Π. Μηλιώτης 1999 Επιχειρησιακής Απόδοσης με τη βοήθεια της Τεχνολογίας Πληροφορικής- Μελέτη Περίπτωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) 225 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ Ε. Θέματα τυποποίησης και αυτοματοποιημένης διαχείρισης Πολιτικών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ. Γκρίτζαλης 1997

14 226 ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΣ Η. Ανάπτυξη προτύπου συστήματος ιχνηλασιμότηας με χρήση RFID Γ. Δουκίδης 2005 τεχνολογίας. 227 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Υπηρεσίες Επίγνωσης Θέσης: Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση Γ. Δουκίδης 2006 ανθρωποκεντρικών χωρικά εξαρτημένων εφαρμογών στη βιομηχανία της Ψυχαγωγίας 228 ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ Α. Exploring Information System s Potential in the ECR context: Π. Μηλιώτης 1995 Developing CMF acts for P&G Europe 229 ΠΡΑΠΑ Α. Επιχειρησιακή ανάλυση διαδικασιών εταιρείας παροχής Π. Μηλιώτης 1999 τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μέσω εργαλείου επιχειρηματικής ανάλυσης το οποίο θα συνδέεται με εφαρμογές λογισμικού HRM και BPR 230 ΠΡΑΣΣΑΣ Γ. Προσωποποιημένες υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο. Γ. Δουκίδης 2000 Επεκτάσεις για αγορές μέσω κινητής τηλεφωνίας 231 ΠΡΟΚΟΣ Ι. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος Λογιστικής Διαχείρισης Ε. Γιακουμάκης 1997 Δικτύου 232 ΡΑΠΤΑΚΗΣ Ι. OESK TOP VIDEOCONFERENSING : Τεχνολογία & Εφαρμογές Ι. Κάβουρας ΡΑΧΟΥΤΗΣ Α. Αναζήτηση Δικτυακών Υπηρεσιών με βάση το Ερμηνευτικό Γ. Πολύζος 2003 Περιβάλλον 234 ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ Δ. Προτάσεις Δυναμικής χρέωσης σε ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας Κ. Κουρκουμπέτης 2000 GPRS 235 ΡΕΝΤΑΣ Ν. Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας σε Υποδομές Δημοσίου Κλειδιού Δ. Γκρίτζαλης ΡΙΓΚΕΡΣ Τ. Η εφαρμογή του Social Computing στη διαδραστική τηλεόραση. Γ. Δουκίδης ΡΙΖΟΥ Α. Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης για την Κοινωνία της Π. Κανέλλης 2004 Πληροφορίας A.E. 238 ΡΙΝΗΣ Χ. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παροχή υπηρεσιών στον χώρο του τουρισμού μέσω ασύρματων συσκευών. Γ. Δουκίδης ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ Γ. Εφαρμογή του Μοντέλου Βιώσιμου Συστήματος στην Ασφάλεια Ε. Κιουντούζης 1999 Π.Σ 240 ΡΟΥΛΑΚΗΣ Σ. Πρωτόκολλα ασφαλών ηλεκτρονικών εκλογικών διαδικασιών Δ. Γκρίτζαλης ΡΟΥΜΠΟΥ Α. Ευφυείς πράκτορες και Ηλεκτρονικές Αγορές (E-HUBS) Π. Κανέλλης ΡΟΥΣΣΟΣ Λ. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών: Από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο. Π. Κανέλλης 2004

15 243 ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ. Δυναμικός Μετασχηματισμός περιεχομένου και διεπαφής για Γ. Δουκίδης 2001 πολλαπλές συσκευές πρόσβασης στην πληροφορία. 244 ΣΑΚΚΗ Μ. Ανάπτυξη διεπιχειρησιακού μοντέλου για υποστήριξη Γ. Δουκίδης 1999 επιχειρησιακών πλάνων προσφοράς υπηρεσιών Internet 245 ΣΑΜΙΩΤΗΣ Κ. Διοίκηση γνώσης σε επίπεδο επιχειρηματικών διαδικασιών Α. Πουλυμενάκου ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Χ. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και Ι. Μήλης 2001 ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα 247 ΣΑΝΙΝΑΣ Κ. Ιδιωτική και Ανώνυμη Αυθεντικοποίηση Χρήστη σε Κινητά Γ. Πολύζος 2003 Δίκτυα. 248 ΣΙΑΚΟΥΛΗ Ε. Πολιτικές Διατήρησης Ψηφιακού Περιεχομένου Π. Κωνσταντόπουλος ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑ Δ. Χρήση μοντέλων αποθεμάτων και ραφιού γτια τη διαχείριση Π. Μηλιώτης 2005 πωλήσεων. 250 ΣΙΟΥΓΛΕ Ε. Δημιουργία συστήματος ελέγχου προγραμμάτων Ν. Μαλεύρης ΣΚΑΛΑΙΟΥ Κ. Δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης: Β. Βασσάλος 2004 Επιχειρηματική μελέτη, αρχιτεκτονικό και λειτουργικό σχέδιο. 252 ΣΚΟΥΛΑΡΙΔΟΥ Β. Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών: Ένα περιβάλλον Διαχείρισης Θ. Αποστολόπουλος 1997 Ποιότητας των Δικτύων και των Υπηρεσιών τους 253 ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ Ι. Διαχείριση Πολιτικών Ασφάλειας σε Περιβάλλον Πλέγματος Δ. Γκρίτζαλης ΣΟΥΡΣΟΣ Σ. Προσαρμογή και χρέωση των διαφοροποιημένων υπηρεσιών του Κ. Κουρκουμπέτης 2000 διαδικτύου στο GPRS περιβάλλον 255 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Α. Ασαφής Λογική και Ανάλυση Επικινδυνότητας Ε. Κιουντούζης ΣΠΑΝΟΣ Σχεδιασμός και ανάπτυξη ευφυούς αντιπροσώπου υποβοήθησης Γ. Σταμούλης 2001 χρήστη κατά την παροχή υπηρεσιών εικονικού οικείου περιβάλλοντος 257 ΣΠΕΝΤΖΟΥ Β. Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα Π. Μηλιώτης ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΥ Α. & η Διοίκηση των επερχόμενων αλλαγών: H μελέτη της περίπτωσης του Επιχειρησιακού και Διοικητικού εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Οικονομικών, με τη βοήθεια των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής Προτεινόμενες Αρχές Σχεδιασμού για τη Δόμηση του Α. Πουλυμενάκου 2002 Περιεχομένου στη Διεπιφάνεια της Ψηφιακής Τηλεόρασης. 259 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ Ε. Ασφάλεια Πληροφορίων και Προστασία Υποδομών: Ανάπτυξη Δ. Γκρίτζαλης 2005 CBK. 260 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ Κ. CrawlWave: Κατανεμημένο σύστημα αυτόματης συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων Μ. Σιδέρη 2004

16 261 ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Σύστημα ενημέρωσης γνώσης Μ. Σιδέρη ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ Ε. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω Δικτύων Κινητής Γ. Δουκίδης 2003 Τηλεφωνίας και Ασύρματων Τοπικών Δικτύων. 263 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Μελέτη των πολυεδρικών ταξινομιών ως εργαλείου οργάνωσης και Π. Κωνσταντόπουλος 2004 ανάκτησης πληροφοριών. Εφαρμογή σε ένα τουριστικό πληροφοριακό σύστημα. 264 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ Β. Έλεγχος Λογισμικού και Διαχείριση Επικινδυνότητας Ν. Μαλεύρης ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού: Χρήση κοινοτήτων στην Μ. Σιδέρη 2001 ανάκτηση πληροφοριών 266 ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗ Μ. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων Μ. Βαζιργιάννης 2000 (χωροχρονικών συνθέσεων) 267 ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α. Συσχέτιση Αξιοπιστίας και Ελέγχου λογισμικού Ν. Μαλεύρης ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ Κ. Διαχείριση Ρίσκου στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Π. Κανέλλης ΤΖΑΝΑΚΗΣ Φ. Διερεύνηση προσδιοριστικών παραγόντων της πιστότητας των Γ. Δουκίδης 2005 καταναλωτών σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 270 ΤΖΊΜΑ Σ. Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσίας μετρήσεων της χρήσης Θ. Αποστολόπουλος 1999 τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών 271 ΤΖΙΟΒΑ Π. Υποστήριξη ιχνιλασιμότητας σε εφοδιαστική αλυσίδα νωπών Γ. Δουκίδης / Α. Πραματάρη 2005 προϊόντων: Ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στο πλαίσιο συγκεκριμένης μελέτης. 272 ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ Α. Analysis of requirements and specification of an Intelligent & Γ. Δουκίδης 1998 Supportive Electronic Retailing Environment over the Internet. 273 ΤΡΙΚΚΑΛΙΔΗΣ Δ. Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπης διεπαφής μάθησης, για την Ι. Κόντος 1996 επεξεργασία εντολών κίνησης σε φυσική γλώσσα (ελληνική) 274 ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΟΣ Χ. Βάση Τεχνικών Μέτρων Ασφαλείας: Σχεδιασμός και υλοποίηση Δ. Γκρίτζαλης ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης ως εργαλεία υποστήριξης Γ. Δουκίδης 1996 του marketing 276 ΤΡΥΦΩΝΑΣ Θ. Διαθεσιμότητα Πληροφοριών: Εννοιολογική Θεμελίωση και Δ. Γκρίτζαλης 1997 Ανάλυση 277 ΤΣΑΓΑΛΑ Ε. Search Engine Optimization- Βελτιστοποίηση Μηχανών Γ. Δουκίδης 2006 Αναζήτησης 278 ΤΣΑΠΑΡΑΣ Ι. Απανταχού Υπολογίζειν : Προδιαγραφή μιας νέας PET Δ. Γκρίτζαλης ΤΣΑΠΡΑΛΗ Ε. Ελεύθερο Λογισμικό και Αξιολόγηση Επενδύσεων κατά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Κανέλλης 2004

17 280 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Σ. Ασφάλεια σε δίκτυα peer-to- peer Θ. Αποστολόπουλος ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ Σ. Έλεγχος Χρονικής Ακεραιότητας Multimedia Εφαρμογών Μ. Βαζιργιάννης ΤΣΙΛΙΡΑ Α. Στοχεύομενη Αποστολή Μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών Γ. Δουκίδης ΤΣΙΧΛΑΣ Ν. Αναγνώριση μερών του λόγου σε Ελληνικά Κείμενα με Τεχνικές Ι. Ανδρουτσόπουλος 2003 Μηχανικής Μάθησης 284 ΤΣΙΩΡΑΣ Δ. Πολιτικές Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων Επεξεργασίας Δ. Γκρίτζαλης 1998 Οικονομικών Πληροφοριών 285 ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ Π. Διερεύνηση παροχής Υπηρεσιών εφαρμογών από το Διαδίκτυο. Ν. Μαλεύρης ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ Μ. Διερεύνηση στοιχείων εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε Π.Κανέλλης ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Σ. διάφορες χώρες, σύγκριση με ελληνική πραγματικότητα, αιτιολόγηση της όχι τόσο επιτυχημένης εφαρμογής της στον ελληνικό χώρο και εξαγωγή διορθωτικών και βελτιωτικών συμπερασμάτων Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης για Ευφυείς Αντιπροσώπους Γ. Σταμούλης 2003 Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 288 ΤΣΟΥΜΑΣ Β. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας σε κατανεμημένο περιβάλλον Θ. Αποστολόπουλος 1998 βασισμένο στο μοντέλο CORBA. 289 ΤΣΩΧΟΥ Α. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη Διαχείριση Ασφάλειας Π.Σ. Ε. Κιουντούζης 2003 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Παράγοντες Διαμόρφωσης. 290 ΦΕΛΟΥΚΑΣ Π. Τεχνικές Οπτικής Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων των Διαδικασιών Εξόρυξης Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων. Μ. Βαζιργιάννης ΦΕΡΕΝΤΊΝΟΣ Δ. Υπηρεσίες και Εφαρμογές Πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών Θ. Αποστολόπουλος 2001 κινητών επικοινωνιών. 292 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Χ. Ανάλυση, Διαχείριση και Μοντελοποίηση Επικινδυνότητας Ε. Κιουντούζης ΦΟΥΡΛΑΣ Δ. Χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο: Πειραματική Ι. Μήλης 2000 μελέτη συμπεριφοράς προσεγγιστικών αλγορίθμων ελαχιστοποίησης της μέγιστης καθυστέρησης. 294 ΦΡΑΓΚΟΣ Χ. Ισχύς και Διαχείρισης Ασφάλειας Ε. Κιουντούζης ΦΡΑΓΚΟΥ Α. Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών Γ. Δουκίδης 2004 οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης 296 ΧΑΙΔΟΥ Ο. Συγκριτική Αξιολόγηση Αλγορίθμων Υπόδειξης Γ. Δουκίδης ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Γ. Ανάκτηση Πληροφοριών από Συλλογές Οικονομικών Κειμένων Θ. Καλαμπούκης 1999

18 298 ΧΑΛΚΙΔΗ Μ. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον Μ. Βαζιργιάννης 1998 εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων. 299 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ Ε. Αλγόριθμοι τμηματοποίησης σε πολυδιάστατα σύνολα μη σημειακών και σημειακών αντικειμένων ακανόνιστης γεωμετρίας Μ. Βαζιργιάννης ΧΕΛΜΗΣ Γ. Μελέτη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος πολλαπλών εισόδων για την εξυπηρέτηση των πελατών των κινηματογράφων - θεάτρων. 301 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε. Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα Video- On- Demand με αλληλεπίδραση 302 ΧΡΥΣΑΦΙΑΔΗ Κ. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση ηλεκτρονικής μάθησης. 303 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Ο. Μελέτη και Εφαρμογή Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημίσεων σε Περιβάλλον Ψηφιακής Αλληλεπιδραστική Τηλεόρασης Π. Κανέλλης 2005 Θ. Αποστολόπουλος 1999 Γ.Δουκίδης 2004 Γ. Δουκίδης 2002

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TMHMA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TMHMA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TMHMA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Γρηγόριος Πραστάκος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TMHMA ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (έδρα Μεσολόγγι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος)

344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος) 344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αιγαίου (Σάμος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ (EKETA) Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ Ε3: Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Ονοματεπώνυμο επιβλέποντα: Αλεξανδροπούλου Ευγενία 1.Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) Περιεχόμενο: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Ταυτότητα Η IMC Αιγαίου Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006. Είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην επιστήμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συντάκτης: Β. Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού E-mail: bgogol@gsrt.gr 1 Ιούλιος 2013 Έκδοση 1.6 ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Περιεχόμενα Α. ΔΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.4 Σκοπός της εργασίας...4 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III

Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στοιχεία εταιρείας... 4 1.1 Στοιχεία εταιρίας... 4 1.2 Μέσα ιασφάλισης Ποιότητας... 4 2. ιαδικτυακό Σύστημα e-συνταγογράφηση...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μήχανικών Πλήρόφόρική ς Τ.Ε.]

Μήχανικών Πλήρόφόρική ς Τ.Ε.] ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗς Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [Πρό γραμμα Σπόυδών Τμή ματός Μήχανικών Πλήρόφόρική ς Τ.Ε.] Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. σύμφωνα με το ν. 4009/2011

Διαβάστε περισσότερα

339 Πληροφορικής Πειραιά

339 Πληροφορικής Πειραιά 339 Πληροφορικής Πειραιά Tο Τμήμα Πληροφορικής δέχεται φοιτητές/τριες από την θετική και την τεχνολογική κατεύθυνση και έχει ως αντικείμενο τόσο τη θεωρητική όσο και την εφηρμοσμένη Πληροφορική. Έτσι το

Διαβάστε περισσότερα