Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ."

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δρ. Υδρογεωλόγος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Ξάνθη,

2 Περιεχόμενα I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 II. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 III. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 3 IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ V. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ... 7 VI. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ VII. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ VIII. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

3 I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Γεννήθηκα στο Λαφύστιο Λεβαδιάς στις Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις από τον Απρίλιο του 1972 μέχρι τον Απρίλιο του 1974, σαν έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού. 3. Είμαι παντρεμένος και έχω δυο παιδιά. II. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές στο Ε Λύκειο Αρρένων Αθηνών το Γράφτηκα το 1967, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή, στις εξετάσεις ακαδημαϊκού τύπου, στο Φυσιογνωστικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησα τον Οκτώβριο του Το 1978 ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (Ε.Δ.Π.) άρχισα την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής, στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης, με θέμα "Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης λίμνης Βιστωνίδας. Μελέτη υδροφόρων οριζόντων μέσα σ' ένα ευρύ ετερογενές πεδίο", την οποία και ολοκλήρωσα το 1985 και στη συνέχεια την υποστήριξα με επιτυχία ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής, ειδικών στο θέμα αυτό. 4. Στις το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ με ανακήρυξε διδάκτορα με βαθμό άριστα. III. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ακαδημαϊκές Θέσεις Το Νοέμβριο του 1975 διορίστηκα Βοηθός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ στη πρώην έδρα της Τεχνικής Γεωλογίας. Στις διορίστηκα Λέκτορας στον Τομέα της Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. Στις διορίστηκα Επικ. Καθηγητής στον Τομέα της Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. Στις διορίστηκα Αν. Καθηγητής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. 2. Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικών Υπήρξα επιβλέπων (πρόεδρος τριμελούς επιτροπής ) στις διδακτορικές διατριβές 1. Πεταλάς Χρήστος (1997). Ανάλυση υδροφόρων συστημάτων στο ετερογενές και παράκτιο πεδίο Ν. Ροδόπης. Υποβλήθηκε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. 2. Πλιάκας Φώτης (1998). Ερευνα επί των καταλλήλων μεθόδων τεχνητού εμπλουτισμού σε ετερογενείς υδροφορείς αλλουβιακών σχηματισμών. Εφαρμογές σε υδροφορείς του πεδινού τμήματος Ξάνθης. Υποβλήθηκε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ. 3. Καρυδάκης Γρηγόρης (2003). «Γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας Β. Ελλάδας. Τεχνική γεωτρήσεων Μηχανική Ταμιευτήρων και Διφασική ροή γεωθερμικών ρευστών». Υποβλήθηκε 3

4 στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ. 4. Καλλιώρας Ανδρέας (2008). Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων σε υδροφόρους που υπόκεινται σε καθεστώς θαλάσσιας διείσδυσης. Η περίπτωση του δυτικού παράκτιου τμήματος του Νομού Ροδόπης». Υποβλήθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Υπήρξα μέλος τριμελών επιτροπών των διδακτορικών διατριβών: 1. Ράπτη Δήμητρα (1995). Υδρογεωλογικές έρευνες στην περιοχή Σκύδρας Επισκοπής (Κεντρική Μακεδονία). Υποβλήθηκε στο Γεωλογικό τμήμα του ΑΠΘ. 2. Αϊβαλιώτης Βασίλειος (1998). Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Υποβλήθηκε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. 3. Καλαϊτζίδη Δημήτρη (1998). Σχολική Γεωγραφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η συμβολή της γεωγραφίας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Υποβλήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ 4. Δελημάνη Πετρούλα (2001). Γεωλογικές μεταβολές της ακτογραμμής στην περιοχή της Θράκης και επιπτώσεις στη χρήση γης της παραλιακής ζώνης. Υποβλήθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. Είμαι επιβλέπων τεσσάρων διδακτορικών διατριβών και επίσης μέλος πέντε τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών σε διδακτορικές διατριβές. Συμμετείχα ως μέλος επταμελών επιτροπών για την εξέταση διδακτορικών διατριβών στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, στο Γεωλογικό τμήμα του ΑΠΘ καθώς και στο Γεωλογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. 3. Διεθνείς επιστημονικές επισκέψεις/ συνεργασίες Πραγματοποίησα επισκέψεις επιστημονικής συνεργασίας με: A. Πανεπιστήμιο Durham, School of Engineering, για θέματα ρύπανσης υπόγειων νερών και γενικότερα θέματα Τεχνικής Γεωλογίας και Εκπαίδευσης (Professor P.B. Attewell) και για θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής, Υπόγειων Νερών και Εκπαίδευσης (Dr Τodd και Dr Selby). B. Πανεπιστήμιο του Leeds, Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Επιστημών της Γης για Υδρογεωλογικά και Τεχνικής Γεωλογίας θέματα (Mr. Lumbsden Διευθυντή Mεταπτυχιακών σπουδών Τεχνικής Γεωλογίας) και για θέματα θαλάσσιας διείσδυσης στα παράκτια υδροφόρα (Dr. Woodwill Υδραυλικός Μηχανικός). Γ. International Institute for Geothermal Research στην Pisa Ιταλίας, σε θέματα διάκρισης των πηγών ρύπανσης των υπόγειων νερών της παράκτιας περιοχής της Θράκης με ισοτοπικές αναλύσεις. Δ. ISMES (Δημόσιο Ερευνητικό Ινστιτούτο σε θέματα υδραυλικής και υπόγειων νερών) στην PERGAMO της Ιταλίας, για ενημέρωση στα σύγχρονα συστήματα ελέγχου της ποιότητας των υπόγειων νερών. Ε. Το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων και Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα υπόγειων νερών σε παράκτιες περιοχές και τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. ΣΤ. Πανεπιστήμια και Ερευνητικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας, για ενημέρωση, σεμινάρια και συζήτηση σε θέματα υδρόφοβων εδαφών (Water Repellent Soil). Επισκέψεις σε περιοχές με αντίστοιχα εδάφη, επίσκεψη σε εργαστήρια και ενημέρωση για τον τρόπο οργάνωσής τους για την έρευνα τέτοιων εδαφών. 4

5 1. University of Western Australia, South Perth, Australia Dep. Agriculture and Resource Economics, (Dr. Abadi Ghadium) Dept. Soil Science (Prof. Graham Aylmore, Soil scientist) 2. Ministry of Agriculture, Institute Agriculture Western Australia, Geraldton District Office (Dr. P.S. Blackwell). 3. University of Adelaide, Faculty of Agricultural and Natural Resourses, Dept. of Soil Science, ( Dr Phil Ward and Dr Phil Michelson) Η. Ολλανδία με το Ινστιτούτο ALTERRA (Green World Research) που εδρεύει στο Wageningen με κύριο αντικείμενο Soil and water Research. Συνεργασία σε θέματα κίνησης του νερού μέσα από την ακόρεστη ζώνη. Θ. Μόσχα.Moscow State University of Environmental Engineering, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Water repellent soils, που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργάστηκα με τα παρακάτω πανεπιστήμια -University of Wales Swansea, Department of Geography, Wales, U.K. (contact person Dr S.H.Doerr) -University de Aveiro, Department of Environment and Planning, Aveiro Portugal, (contact person Dr A. D. Ferreira). -University of Minnesota, Department of Biosystems and Agricultural Engineering, Minnesota USA, (contact person Prof. Dr J. L. Nieber). -Cornel University, Department Agricultural and Biological Engineering, (contact person Prof. Dr Ir.T.S. Steenhuis). Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Sustainable waste water recycling technologies for irrigated lend in NIS and Southern European State (water REUSE), που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζομαι με τα παρακάτω πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα: ALTERRA (Green World Research) που εδρεύει στο Wageningen της Ολλανδίας, με κύριο αντικείμενο Soil and water Research. -University of Wales Swansea, Department of Geography, Wales, U.K. (contact person Dr S.H.Doerr) University Miguel Hernández Ισπανίας, Moscow State University of Environmental Engineering, Saratov State Agrarian University, Ρωσία Institute for Soil Science and Agro-chemistry Research, Ουκρανίας IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 1. Στη διάρκεια της θητείας μου ως βοηθός και κατά τα πρώτα ακαδημαϊκά έτη συμμετείχα ενεργά στην οργάνωση της πρώην έδρας της Τεχνικής Γεωλογίας, καθώς και των μαθημάτων την ευθύνη διδασκαλίας των οποίων είχε η εν λόγω έδρα. 2. Έχω επιβλέψει ένα σημαντικό αριθμό διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών, με θέματα που ενδιαφέρουν στο μεγαλύτερο ποσοστό το χώρο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 3. Είμαι επιβλέπων ή μέλος τριμελών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών τόσο στο ΔΠΘ όσο και στο ΑΠΘ (Γεωλογικό τμήμα). 4. Δημοσίευσα εργασίες με αναπτυξιακά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος στα περιοδικά "Θρακικά Χρονικά"(1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1990) και "Θρακική επετηρίδα" (1981) και σε περιοδικά 5

6 και εφημερίδες γενικού περιεχομένου. 5. Συνεργάζομαι συνεχώς με νομαρχίες, δήμους και κοινότητες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης για θέματα διαχείρισης των υπόγειων νερών και τα οποία πολλές φορές καλούμε να τα προβάλω σε Κυβερνητικά κλιμάκια. 6. Δίνω συνεχώς διαλέξεις σε κοινότητες της Θράκης με θέμα τα υπόγεια νερά της κάθε περιοχής και τη σωστή τους διαχείριση. 7. Συμμετείχα σε ενημερωτικές εκπομπές της ΕΤ2 και ΕΤ3 για θέματα περιβάλλοντος και υδατικών πόρων της περιοχής Αν. Μακεδονίας και Θράκης. 8. Έχω λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν γίνει στην περιφέρεια από τις ΤΕΔΚ, το ΕΛΚΕΠΑ, το ΓΕΩΤΕΕ, την ΕΕΤΑΑ, την ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ και άλλους φορείς, με θέματα που αναφέρονται στα υπόγεια νερά και τη σημασία τους για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη. 9. Υπήρξα ο κύριος συντελεστής λειτουργίας του Ελεύθερου Παν/μιου Ξάνθης από την ίδρυσή του (1979) μέχρι το Έχω λάβει μέρος σε διάφορες επιτροπές του Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης. 11. Έχω διατελέσει συγκλητικός ως εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τη διετία 1989/ /91 και το ακαδημαϊκό έτος 1994/95 και κατά τα έτη 1999/ /04 ως αναπληρωτής και ως πρόεδρος του Τμήματος. και από το 2004/2005 μέχρι σήμερα ως Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης. 12. Συμμετείχα στη Προσωρινή Συνέλευση του νεοσύστατου τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος από το ακαδημαϊκό έτος 1995/96 μέχρι το 2001/02 καθώς και σε διάφορες επιτροπές του τμήματος 13. Έχω συμβάλει είτε ως πρόεδρος (ημερίδα "Ορυκτός Πλούτος και Γεωθερμία της Αν. Μακεδονίας και Θράκης" Ξάνθη 02/1992, 6 ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο Ξάνθη 11/2002), είτε ως μέλος, στην οργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων στην περιοχή της Θράκης. Επίσης πολλές φορές έχω υπάρξει μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων σε άλλες πόλεις. 14. Συμμετείχα κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στο πρώτο μέρος των εργασιών των Συντονιστικών Συμβουλίων των παραρτημάτων του ΓΕΩΤΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξ/πολη (Σεπτέμβριος 1991) και ως μοναδικός ομιλητής ανέπτυξα το θέμα "Θράκη προβλήματα - Προοπτικές". 15. Συμμετείχα το Σεπτέμβριο του 1995, κατόπιν πρόσκλησης από πλευράς Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ως κριτής των προτάσεων ΠΕΝΕΔ Ορίστηκα από την ΓΕΓΕΤ κριτής των εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων ΠΕΝΕΔ Συμμετείχα, κατόπιν πρόσκλησης, στη Στρογγυλή Τράπεζα, που οργανώθηκε στις Σέρρες στις 19-21/09/1997, από το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και τη BULGARIA ACADEMY OF SCIENCES. 18. Είμαι κριτής εργασιών του περιοδικού Water Resources Management (Kluwer Academic Publishers) καθώς και σε επιστημονικά Συνέδρια (Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας, Υδροτεχνικής κ.α.). 19. Συμμετείχα στο Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ξάνθης ως εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ ( ). 20. Συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Υ.( ) 21. Έχω διατελέσει για τη διετία εκλεγμένος αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ. 22. Έχω διατελέσει για τα Ακαδημαϊκά έτη , , και Διευθυντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του ΔΠΘ. 23. Ήμουν για τις διετίες και εκλεγμένος πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ 6

7 24. Είμαι επίσης για την τριετία εκλεγμένος Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. V. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1. Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων. 2. Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. 3. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας. 4. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας (IAEG). 5. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλόγων. 6. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων (IAH). 7. Μέλος της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης. 8. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Υδρολογίας Περιβάλλοντος 9. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για την Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 10. Μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. VI. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ. Έχω συγγράψει: 1. Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα του 3 ου εξαμήνου του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο "ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ εισαγωγή στην Τεχνική Γεωλογία". Σελίδες Διδακτικές σημειώσεις για το κατ' επιλογή μάθημα του 5 ου εξαμήνου του τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών "Υπόγεια νερά προέλευση - ανάπτυξη" σελ Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα του 3 ου εξαμήνου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος «Επιλεγμένα θέματα Υδρογεωλογίας», σελ Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα του 2 ου εξαμήνου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, «Περιβαλλοντική Γεωλογία», σελ Διδακτικές σημειώσεις για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Γεωλογικού τμήματος του ΑΠΘ με τίτλο «Παράκτια πεδία - Παράκτια υδροφόρα στρώματα», σελ. 31. «Τεχνητός Εμπλουτισμός Υπόγειων Υδροφορέων», σελ Διδακτικές σημειώσεις για το κατ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα 6 ου εξαμήνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή στα φράγματα και συνοδά έργα τις οποίες και επιμελήθηκα με τον κ. Φ. Πλιάκα.. 7. Έχω συντάξει ένα σημαντικό αριθμό εφαρμοσμένων ασκήσεων Τεχνικής Γεωλογίας, Περιβαλλοντικής Γεωλογίας και Υπόγειων Νερών τόσο για τα μαθήματα του 3 ου και 5 ου εξαμήνου του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, όσο και για τα μαθήματα του 2 ου και 3 ου εξαμήνου του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. VII. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. α) Στα πλαίσια του ελεύθερου επαγγέλματος έχω συντάξει τεχνικές εκθέσεις σχετικά με γεωτεχνικά προβλήματα, γεωλογία εδάφους υπεδάφους, υδρογεωλογικές συνθήκες, συνθήκες νερών ύδρευσης, 7

8 διαχείρισης υδατικών πόρων, ενώ συμμετείχα και συμμετέχω ως σύμβουλος σε θέματα νερών ύδρευσης σε ΔΕΥΑ της Θράκης. β) Ως επιστημονικός υπεύθυνος, συντονιστής και κύριος ερευνητής συμμετείχα σε περισσότερα των 40 ερευνητικών προγραμμάτων με γενικό αντικείμενο τη διαχείριση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. γ) Σήμερα είμαι επιστημονικός υπεύθυνος ελληνικής ερευνητικής ομάδας, σε ερευνητικά προγράμματα διεθνούς συμμετοχής όπως τα κάτωθι: Water Re-Use - Sustainable Waste Water Recycling Technologies for Irrigated Land in NIS and Southern European States. Project funded by the E.U. under the 6 th Framework Programme, Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands), 7 Partners. DESIRE Desertification Mitigation and Remediation of Land a global approach for local solutions. Project funded by the E.U. under the 6 th Framework Programme, Project leader: Prof. Dr. C. J. Ritsema (Alterra, The Netherlands), 28 Partners. VIII. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Είμαι συγγραφέας 120 περίπου επιστημονικών εργασιών σχετικές με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και περιοδικά. Ακολουθεί σειρά από επιλεγμένες δημοσιεύσεις: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. (1985). Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης λίμνης Βιστωνίδας- Μελέτη υδροφόρων οριζόντων μέσα σ' ένα ευρύ ετερογενές πεδίο. Διδακτορική διατριβή, υποβληθείσα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, σελ. χχ+265. Ξάνθη. DIAMANTIS I. and PETALAS C. (1989). Sea water Intrusion Into Coastal aquifers of Thrace and its impact on the environment. Toxicological and Environmental Chemistry, Vols , pp MARINOS, P., and DIAMANTIS, I. (1991). The risk of overexploitation of a multi-layer heterogeneous aquifer system. Hydrogeological consideration in major Greek basins. Proceeding XXIIΙ International Congress of International Association of Hydrogeologists (IAH), Spain April 1991, Vol. 1, p Included in Volume SP3 as Selected paper of IAH. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ. και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. (1998). Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών και εφαρμογές του στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση του Τ.Ε.Ε., σειρά 1, τόμος 18, τεύχος 1, σελ PETALAS, C. and I. DIAMANTIS, (1999). Origin and distribution of saline groundwaters in the miocene aquifer system in coastal Rhodope area, Thrace - NE Greece. Hydrogeology Journal, Vol. 7, No. 3, pp ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (2002). Το πρόβλημα της διείσδυσης της θάλασσας σε παράκτιους υδροφορείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μέθοδοι αντιμετώπισής του. Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση του Τ.Ε.Ε, σειρά I, τόμος 22, τεύχος 1-2, 2002, σελ ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (2002). Η αντιμετώπιση της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτια υπόγεια υδροφόρα συστήματα στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.). Τόμος 12, Δεκέμβριος 2002, σελ

9 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, Α., Φ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Χ. ΠΕΤΑΛΑΣ και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, (2004). Η εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Επιστημονικό περιοδικό Περιβάλλον & Δίκαιο της Νομικής Βιβλιοθήκης, τεύχος 4/2004, αρ. 30, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2004, σελ DOERR,S.H., C.T. ILLEWLLYN, DOUGLAS, P., MORLEY, C.P., MAINWARING, K.A., ZIOGAS, A., and DIAMANTIS, I.(2004). Extraction of coumpounds associated with water repellency in sandy soils of different regions. Australian Journal of Soil Research 43(3) p.p PETALAS, C., F. PLIAKAS, I. DIAMANTIS, AND A. KALLIORAS, (2005). Development of an integrated conceptual model for the rational management of the transboundary Nestos River, Greece. Environmental Geology, Vol. 48 n. 7. pp PLIAKAS F., C. PETALAS, I. DIAMANTIS, and A. KALLIORAS, (2005). Modeling of groundwater artificial recharge by reactivating an on old stream bed. Water Resources Management, Springer, Vol. 13, n. 9, pp KALLIORAS A., PLIAKAS F., DIAMANTIS I. (2005). Τhe legislative framework and policy for the water resources management of transboundary rivers in Europe. The case of Nestos/Mesta River, between Greece and Bulgaria, Journal of Environmental Science and Policy, 9, pp KALLIORAS A., PLIAKAS F., DIAMANTIS I., EMMANOYIL M. (2006). Application of Geographical Information Systems (GIS) for the management of coastal aquifers subjected to seawater intrusion, Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, Taylor & Francis, Inc., Philadelphia, USA, Vol. A41, No.9, September 2006, pp KALLIORAS A., PLIAKAS F., DIAMANTIS I. (2006). Conceptual model of a coastal aquifer system in northern Greece and assessment of saline vulnerability due to seawater intrusion conditions, Environmental Geology, Vol. 51, n. 3, pp KALLIORAS A., PLIAKAS F., DIAMANTIS I. and KALLERGIS G. (2006). Seawater intrusion and management of coastal aquifers in Greece. The case study of Rhodope western coastal aquifer, International Water Association, IWA, 10th International Conference on Diffuse Pollution, Istanbul, Turkey, September 2006, (CD of Proceedings: manuscript E-218). PLIAKAS F., MOUZALIOTIS A., KALLIORAS A., DIAMANTIS I. (2007). Hydrogeological assessment of the salinization problem of Xilagani Imeros aquifer system in SW plain area of Rhodope Prefecture, Greece. Proceedings of the 11th International Conference of the Geological Society of Greece, Athens, Greece, 24-26/5/2007, Vol. 2, pp PLIAKAS F., A. KALLIORAS, I. DIAMANTIS, and I. GIOUGIS, (2007). Seawater intrusion in a coastal phreatic aquifer of Kavala Prefecture, Northern Greece. Proceedings of the 10th International Conference on the Environmental Science and Technology (CEST2007), University of the Aegean, Dept. of Environmental Studies, and Global Nest, 5-7/9/2007, Cos Island, Greece, Vol. B, pp

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Αλεξάνδρα Επίθετο Γκεμιτζή Όνομα Πατέρα Ευάγγελος Όνομα Μητέρας Μαρία Ημερομηνία γεννήσεως 07/08/1971 Τόπος γεννήσεως Θεσσαλονίκη Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη

Φεβρουάριος 2015 Ξάνθη ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Σ. Σκιάς) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ (Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Ι. Μάρκου) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 265 04 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610 996527, 2610 996534 -

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ο Οδηγός Σπουδών αφορούν στο περιεχόμενο των σπουδών και στο σύνολο των συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κ. Ζούρος. Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Νικόλαος Κ. Ζούρος. Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Νικόλαος Κ. Ζούρος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Γεωγραφίας με έμφαση στη Γεωμορφολογία Γεωτεκτονική και Γεωδυναμική Αναπληρωτής Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.,

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΛ. ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ Όνομα συζύγου: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΝΙΔΗΣ Ειδικότητα: Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) - Υγειονολόγος Μηχανικός Θέση: Λέκτορας του Τομέα Μαθηματικών-Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πτυχίο(BSc) 1997: Μεταπτυχιακό(MSc) 2001: Διδακτορικό (PhD) 2010 2000: 1998: 1995-96: 2011-2012: 11-12/2011: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας-κινητό: 2109826469 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία & τόπος γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1974, Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ψωμιάδης Εμμανουήλ Όνομα Πατέρα: Πολύκαρπος, Όνομα Μητέρας: Γαλάτεια Διεύθυνση κατοικίας: Αριστείδου 9, Π. Φάληρο-Αθήνα, 175 63 Τηλ. κατοικίας/κινητό: 2109826469 / 6974344382

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μπαμπατζιμόπουλου Καθηγητή Υπολογιστικής Υδραυλικής και Μαθηματικών Ομοιωμάτων Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μπαμπατζιμόπουλου Καθηγητή Υπολογιστικής Υδραυλικής και Μαθηματικών Ομοιωμάτων Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Μπαμπατζιμόπουλου Καθηγητή Υπολογιστικής Υδραυλικής και Μαθηματικών Ομοιωμάτων Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικό (Ph.D), Ohio State University, Η.Π.Α., Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας με έμφαση στα παράκτια πεδία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΗΣ Π. ΦΩΤΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Ιουλίου 1959 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΣΠΟΥΔΕΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Θ Ω Μ Α Σ Κ. Μ Α Κ Ε Δ Ω Ν Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη 2014 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1.1. Βιογραφικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY. Δρ. Γεωλόγου

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY. Δρ. Γεωλόγου 0 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου ΘEΣΣAΛONIKH, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία 1 2. Σπουδές 2 2.1. Προπτυχιακές σπουδές 2 2.2. Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Χ. Κ Ο Υ Τ Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ Καθηγητής Δ. Π. Θ. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Σπουδές Σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Κομοτηνή το 1949. Τελείωσα τις γυμνασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΤΕΓ Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Περιφερειακή Οδός Τρικάλων, Τ.Κ 411 10 Τηλ. : 2410 684358, 684206 Fax : 2410 613153 e-mail : pateras@teilar.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στο Χρυσοβίτσι Τριπόλεως το 1952. Το 1975 αποφοίτησα από το Φυσικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΓΕΩΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ. Μ.Δ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΊΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρ. ΚΟΥΚΗΣ Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα