ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»."

Transcript

1 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ.Πρωτ.: 9659/ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α ) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2. Το Π.. 402/88 (ΦΕΚ 187 Α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 3. του Π.. 107/14 (ΦΕΚ 174 Α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 31 και το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α ). 4. Την αρ. 9658/164841/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κατάταξη του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε κλάδους ή ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθµίδας και σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 107/14» 5. Την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας, τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας και την οµαλή µετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήµα. 6. Τις εισηγήσεις των Προϊσταµένων Γενικών ιευθύνσεων 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Κατανέµουµε ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το σύνολο των θέσεων προσωπικού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 21 του Π.. 107/14 ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 09 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α. ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών Α1 Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ) 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α3 Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Άλλων Φορέων 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

3 Α4 Τµήµα ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β. ιεύθυνση Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών Β1 Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 05 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Β2 Τµήµα ιαχείρισης Υλικού, Υποδοµών και Εγκαταστάσεων 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ10 ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) 02 Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 04 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Γ1 Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού (Τακτικού και Π Ε) 3

4 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Εκκαθάρισης Αποδοχών 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 07 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γ3 Τµήµα Παρακολούθησης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και Οικονοµικής Υποστήριξης 06 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ. Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 07 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01 ΠΕ13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 06 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 01 Ε8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 4

5 Α) ιεύθυνση ιοίκησης και Εποπτευόµενων Φορέων 01 ΠΕ16 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α1 Τµήµα ιοίκησης Μόνιµου Γεωπονικού Προσωπικού 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα ιοίκησης Μόνιµου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α3 Τµήµα ιοίκησης Μόνιµου ιοικητικού, Οικονοµικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιµόρφωσης 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 08 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α4 Τµήµα ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5

6 Α5 Τµήµα Εποπτευόµενων Φορέων 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α6 Τµήµα ιοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας 04 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α7 Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 06 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 05 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 01 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Β) ιεύθυνση Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και ιαχείρισης Παραβάσεων Β1 Τµήµα Νοµοπαρασκευαστικό 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6

7 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β2 Τµήµα Εναρµόνισης Νοµοθεσιών 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β3 Τµήµα ιαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τοµέα Νοµικό 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γ1 Τµήµα Μεθόδων, Σχεδιασµού, ιοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών 06 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 04 ΤΕ09 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 07 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γ2 Τµήµα Εφαρµογής Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης εδοµένων και Μέριµνας 03 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 01 Ε8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 03 ΤΕ09 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7

8 Γ3 Τµήµα ιαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων εδοµένων, Big Data και Στατιστικών δεδοµένων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 09 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ..) ιεύθυνση ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 1 Τµήµα Εµπράγµατων ικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων 04 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Τµήµα Αξιοποίησης Ακινήτων 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Τµήµα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΠΕ11 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 8

9 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Αγροτικής Ανάπτυξης 07 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ 01 ΠΕ8 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 05 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 02 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α) ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης Α1 Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Αξιολόγησης 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α3 Τµήµα Τεκµηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 03 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 9

10 Β) ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Β1 Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Μελετών Γεωργικών ιαρθρώσεων 20 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 04 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ2 ΑΣΟΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ Β2 Τµήµα Προγράµµατος ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 03 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 Β3 Τµήµα ιαρθρωτικών Παρεµβάσεων 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Β4 Τµήµα Ενηµέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών 07 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 10

11 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής Γ1 Τµήµα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Χωροταξίας 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές ραστηριότητες 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ4 Τµήµα Κλιµατικής Αλλαγής και ιαχείρισης Αποβλήτων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ) ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, ιεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων 1 Τµήµα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) 11

12 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Τµήµα ιεθνών Σχέσεων 08 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Τµήµα Εµπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε) ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων Ε1 Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε2 Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 12

13 Ε3 Τµήµα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστηµάτων Ποιότητας 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΤ) ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής ΣΤ1 Τµήµα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδοµής 06 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 05 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤ2 Τµήµα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών 05 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 02 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤ3 Τµήµα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων 05 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤ4 Τµήµα Τοπογραφικών Ψηφιακών Γεωχωρικών εδοµένων, Μελετών και Έργων 12 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 07 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13

14 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 06 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α.) ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών Α1 Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού ενδρωδών και Αµπέλου 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Α3 Τµήµα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14

15 Β) ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας Β1 Τµήµα Eλαίας και Αµπέλου 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 Β2 Τµήµα ενδρωδών Καλλιεργειών 06 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β3 Τµήµα ηµητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 Β4 Τµήµα Βιοµηχανικών Φυτών (Βαµβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β5 Τµήµα Κηπευτικών, Ανθοκοµίας, Καλλωπιστικών, Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 15

16 Γ) ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 01 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ Γ1 Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 07 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων 16 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Προστασίας Φυτών 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ) ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασµάτων 1 Τµήµα Γεωλογίας Υδρολογίας 01 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 09 ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ 01 ΠΕ14 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ 01 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16

17 2 Τµήµα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού 09 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Τµήµα Σχεδιασµού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 Τµήµα Λιπασµάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 Ε) ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής Ε1 Τµήµα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων Φυτικής Προέλευσης 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε2 Τµήµα Μεταποιηµένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 17

18 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/.Υ. Ε3 Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε4 Τµήµα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής 06 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 14 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 0 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α) ιεύθυνση ιαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων Α1 Τµήµα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και ιατήρησης ιάδοσης Σπάνιων Φυλών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Μηρυκαστικών 18

19 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α3 Παµφάγων και Φυτοφάγων Μονογαστρικών, Γουνοφόρων Ζώων και Λοιπών Χερσαίων Οργανισµών 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Β) ιεύθυνση ιατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων Β1 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και Υγιεινής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β2 Τµήµα Προσθέτων Υλών Ζωοτροφών 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Β3 Τµήµα Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων, Νοµευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών Κινήτρων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδοµών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων 19

20 Γ1 Τµήµα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων ζωικών οργανισµών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ) ιεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών 1 Τµήµα Προστασίας των Ζώων 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 Τµήµα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερµατέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 ΤΕ09 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 20

21 3 Τµήµα Κτηνιατρικών Φαρµάκων, Καταλοίπων και Κτηνιατρικών Εφοδίων 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε) ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων Ε1 Τµήµα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εµπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίµων 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Ε2 Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών νοσηµάτων 04 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Ε3 Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων 04 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤ) ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης ΣΤ1 Τµήµα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων, Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος 04 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21

22 ΣΤ2 Τµήµα Αλιευµάτων, Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Προϊόντων 03 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤ3 Τµήµα Ζωικών Υποπροϊόντων 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας 05 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 02 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α) ιεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων Α1 Τµήµα Προγραµµατισµού και Αλιευτικών Εφαρµογών 03 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 02 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α2 Τµήµα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και ιεθνών Σχέσεων 01 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 22

23 02 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Α3 Τµήµα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας 04 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 01 ΠΕ15 ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΩΝ 01 ΥΕ01 ΚΛΗΤΗΡΩΝ Α4 Τµήµα ιαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 04 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Β) ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων Β1 Τµήµα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 04 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β2 Τµήµα ιαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Β3 Τµήµα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων 23

24 01 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών ραστηριοτήτων και Προϊόντων Γ1 Τµήµα Συντονισµού Ελεγκτικών ραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου) 03 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Γ2 Τµήµα Πραγµατοποίησης Ελέγχων 03 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Αλιευτικών εδοµένων 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ /ΝΣΕΙΣ (υπό τον Υπουργό) Α) ιεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24

25 Α1 Τµήµα Γεωργικών Ελέγχων 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α2 Τµήµα Ζωικών Ελέγχων Α3 Τµήµα Κτηνιατρικών Ελέγχων 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α4 Τµήµα Αλιευτικών Ελέγχων Β) ιεύθυνση Οικονοµικών Ελέγχων και Επιθεώρησης Β1 Τµήµα Επιθεώρησης 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25

26 Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κεντρικής Ελλάδας 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Ηπείρου και υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κρήτης και Αιγαίου 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου Β2 Τµήµα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Οικονοµικών Ελέγχων 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β3 Τµήµα Ελέγχου απανών Ε.Γ.Τ.Ε 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Β4 Τµήµα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οµαδικών ραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρµογής Εθνικής και Ενωσιακής Νοµοθεσίας Προϊστάµενος 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26

27 Γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ) Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27

28 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αττικής Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Αττικής 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σταθµός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων (Χαλάνδρι) 11 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αττικής (Αθηνών, Πόρου) 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28

29 Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε02 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα Κτηνιατρικής Αττικής Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου Λιµένα Πειραιώς 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Ελέγχου αλιευτικών προϊόντων Αερολιµένα Αθηνών 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Τµήµα Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Αθηνών 5 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 29

30 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 12 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λάρισας) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λάρισας (Φαρσάλων) 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Μαγνησίας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 30

31 Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Τρικάλων 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ2 ΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καρδίτσας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φθιώτιδας (Λαµία) 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Εύβοιας Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Βοιωτίας (Αλίαρτος, Θήβα) 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 31

32 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φωκίδας 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ευρυτανίας 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Λάρισας 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 32

33 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Ηπείρου και υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Ηπείρου και υτικής Μακεδονίας 1 Προϊστάµενος 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ιωαννίνων 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Άρτας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Θεσπρωτίας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 33

34 Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πρέβεζας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φλώρινας Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κοζάνης (Σερβιών) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καστοριάς 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Γρεβενών 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων 34

35 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα Κτηνιατρικής Ηπείρου υτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κακαβιάς 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού και σιδηροδροµικού άξονα Νέου Καυκάσου 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Υδροβιολογικός Σταθµός Ιωαννίνων, µε έδρα το Χάνι Τερρόβου 3 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε9 ΕΠΙΜΕΛ.ΙΧΘ. (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) Υδροβιολογικός Σταθµός Πρέβεζας, µε έδρα την Πρέβεζα 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 1 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υδροβιολογικός Σταθµός Άρτας, µε έδρα το Ψαθοτόπι\Άρτας 2 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 35

36 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου (Αργολίδας) 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίου 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κορινθίας (Ξυλοκάστρου, Κιάτου) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 36

37 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αρκαδίας (Τρίπολη) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αργολίδας Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Μεσσηνίας (Καλαµάτα,) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λακωνίας (Σπάρτης) 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αχαΐας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 37

38 Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηλείας 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίου 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κέρκυρας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λευκάδας 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κεφαλληνίας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ζακύνθου 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου Αστακού/Αιτωλοακαρνανίας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 38

39 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αιγαίου, µε έδρα τη Ρόδο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού ωδεκανήσων (Ρόδου) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κυκλάδων (Νάξου) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λέσβου (Μυτιλήνη) 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Σάµου 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χίου 39

40 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 10 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 5 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Κρήτης 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 5 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χανίων 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηρακλείου 40

41 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 6 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λασιθίου (Τζερµιάδων) 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ρεθύµνου 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας Θράκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θέρµη 15 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 41

42 Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Μακεδονίας και Θράκης 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γραφείο Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Σταθµός Ελέγχου και Τυποποίησης ηµητριακών 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών Θεσσαλονίκης 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 42

43 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Θεσσαλονίκης 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 7 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Σερρών 7 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηµαθίας (Αλεξάνδρειας) 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κιλκίς (Πολύκαστρο) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πιερίας (Κατερίνης) 43

44 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά) Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πέλλας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καβάλας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού ράµας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ξάνθης 7 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ροδόπης (Κοµοτηνή) 44

45 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Έβρου (Αλεξανδρούπολη, ιδυµότειχο) 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ράµας 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 45

46 2 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου λιµένα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου αερολιµένα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Ευζώνων και σιδηροδροµικού άξονα Ειδοµένης Νοµού Κιλκίς 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Υδροβιολογικός Σταθµός Πέλλας, µε έδρα την Έδεσσα 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε έδρα τους Κήπους Έβρου Γραφείο Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κήπων Πέπλου Νοµού Έβρου, µε έδρα τους Κήπους\Έβρου 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τµήµα Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 46

47 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος ράµας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος Σερρών Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας µαστού 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Παρασιτολογίας Παρασιτικών Νοσηµάτων, Εντοµολογίας και Παθολογίας των Μελισσών 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 47

48 Τµήµα Μοριακής ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισµών 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα Υγιεινής Τροφίµων 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τµήµα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 48

49 Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 1 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 49

50 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραµατόζωων και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας Γραφείο Παρασκευαστηρίου Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό 2 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΑΣ- ΗΛ-ΗΛ/ΚΗΣ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισµών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων 50

51 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Τµήµα Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοχηµικού και Φυσικοχηµικού Ελέγχου Τροφίµων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων 7 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. Τµήµα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιµωδών Νοσηµάτων και Βρουκελλώσεων 8 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ Τµήµα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσηµάτων και Μ.Σ.Ε 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ Τµήµα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερµατέγxυσης 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣ. 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 51

52 Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοµοτηνής 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 5 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣ. 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Μοριακής ιάγνωσης Νοσηµάτων Πτηνών και µελισσών 52

53 Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής και Παρασιτολογίας 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Γραφείο Παρασκευαστηρίου Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 53

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 29-12- 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 353393 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά

ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από βιοµάζα/βιοαέριο/ βιορευστά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ18/1604/116 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια στον Πρωτογενή τοµέα Η ενίσχυση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 432 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéìÝëåéá: Ó. ÓôñáôçãÜêçò

ÅðéìÝëåéá: Ó. ÓôñáôçãÜêçò ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ προ Αθηνά ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ µε Αθηνά 2013 2012 2011 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 205 250 260 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενταγµένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας

Ενταγµένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" Ενταγµένα Εργα ανά Κατηγορία Ενέργειας Στοιχεία καταχωρηµένα στο ΟΠΣ µέχρι και 20-11-2008 ποσά σε ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011 1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα... Συντοµογραφίες 3 Εισαγωγή......6 Οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΠΨΗ465ΦΘ3-0ΔΓ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 05.0.4 3:5:55 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα