ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»."

Transcript

1 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ.Πρωτ.: 9659/ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α ) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2. Το Π.. 402/88 (ΦΕΚ 187 Α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 3. του Π.. 107/14 (ΦΕΚ 174 Α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 31 και το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α ). 4. Την αρ. 9658/164841/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κατάταξη του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε κλάδους ή ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθµίδας και σε οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 107/14» 5. Την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας, τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας και την οµαλή µετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήµα. 6. Τις εισηγήσεις των Προϊσταµένων Γενικών ιευθύνσεων 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Κατανέµουµε ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το σύνολο των θέσεων προσωπικού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 21 του Π.. 107/14 ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 09 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α. ιεύθυνση Προϋπολογισµού και ηµοσιονοµικών Αναφορών Α1 Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ) 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (Π Ε) 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α3 Τµήµα Παρακολούθησης Εποπτευόµενων και Άλλων Φορέων 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

3 Α4 Τµήµα ηµοσιονοµικών Αναλύσεων και Αναφορών 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β. ιεύθυνση Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών Β1 Τµήµα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράµµατος Προµηθειών 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 05 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Β2 Τµήµα ιαχείρισης Υλικού, Υποδοµών και Εγκαταστάσεων 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ10 ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) 02 Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 04 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Γ1 Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού (Τακτικού και Π Ε) 3

4 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Εκκαθάρισης Αποδοχών 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 07 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γ3 Τµήµα Παρακολούθησης Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών και Οικονοµικής Υποστήριξης 06 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ. Αποκεντρωµένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 07 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01 ΠΕ13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 06 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 01 Ε8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 4

5 Α) ιεύθυνση ιοίκησης και Εποπτευόµενων Φορέων 01 ΠΕ16 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Α1 Τµήµα ιοίκησης Μόνιµου Γεωπονικού Προσωπικού 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα ιοίκησης Μόνιµου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α3 Τµήµα ιοίκησης Μόνιµου ιοικητικού, Οικονοµικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιµόρφωσης 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 08 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α4 Τµήµα ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ικαίου 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5

6 Α5 Τµήµα Εποπτευόµενων Φορέων 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α6 Τµήµα ιοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας 04 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α7 Τµήµα ιοικητικής Υποστήριξης 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 06 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 05 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 01 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Β) ιεύθυνση Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και ιαχείρισης Παραβάσεων Β1 Τµήµα Νοµοπαρασκευαστικό 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6

7 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β2 Τµήµα Εναρµόνισης Νοµοθεσιών 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β3 Τµήµα ιαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τοµέα Νοµικό 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γ1 Τµήµα Μεθόδων, Σχεδιασµού, ιοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών 06 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 04 ΤΕ09 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 07 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γ2 Τµήµα Εφαρµογής Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης εδοµένων και Μέριµνας 03 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 01 Ε8 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 03 ΤΕ09 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7

8 Γ3 Τµήµα ιαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων εδοµένων, Big Data και Στατιστικών δεδοµένων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 09 ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ..) ιεύθυνση ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 1 Τµήµα Εµπράγµατων ικαιωµάτων και Νοµικών Υποθέσεων 04 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 Τµήµα Αξιοποίησης Ακινήτων 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Τµήµα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΠΕ11 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 8

9 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Αγροτικής Ανάπτυξης 07 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ 01 ΠΕ8 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 05 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 02 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α) ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης Α1 Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Αξιολόγησης 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α3 Τµήµα Τεκµηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 03 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 9

10 Β) ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Β1 Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Μελετών Γεωργικών ιαρθρώσεων 20 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 04 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ2 ΑΣΟΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ Β2 Τµήµα Προγράµµατος ηµοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 03 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 Β3 Τµήµα ιαρθρωτικών Παρεµβάσεων 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Β4 Τµήµα Ενηµέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών 07 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 10

11 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής Γ1 Τµήµα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Χωροταξίας 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές ραστηριότητες 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ4 Τµήµα Κλιµατικής Αλλαγής και ιαχείρισης Αποβλήτων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ) ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, ιεθνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων 1 Τµήµα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) 11

12 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Τµήµα ιεθνών Σχέσεων 08 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Τµήµα Εµπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ8 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε) ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων Ε1 Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε2 Τµήµα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης & Υδατοκαλλιεργειών 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 12

13 Ε3 Τµήµα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστηµάτων Ποιότητας 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΣΤ) ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής ΣΤ1 Τµήµα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδοµής 06 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 05 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤ2 Τµήµα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών 05 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 02 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤ3 Τµήµα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων 05 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤ4 Τµήµα Τοπογραφικών Ψηφιακών Γεωχωρικών εδοµένων, Μελετών και Έργων 12 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 07 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13

14 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 06 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α.) ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών Α1 Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού ενδρωδών και Αµπέλου 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Α3 Τµήµα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14

15 Β) ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας Β1 Τµήµα Eλαίας και Αµπέλου 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 Β2 Τµήµα ενδρωδών Καλλιεργειών 06 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β3 Τµήµα ηµητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 Β4 Τµήµα Βιοµηχανικών Φυτών (Βαµβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β5 Τµήµα Κηπευτικών, Ανθοκοµίας, Καλλωπιστικών, Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 15

16 Γ) ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 01 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ Γ1 Τµήµα Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 07 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων 16 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Προστασίας Φυτών 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ) ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασµάτων 1 Τµήµα Γεωλογίας Υδρολογίας 01 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 09 ΠΕ7 ΓΕΩΛΟΓΩΝ 01 ΠΕ14 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡ 01 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16

17 2 Τµήµα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού 09 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Τµήµα Σχεδιασµού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 Τµήµα Λιπασµάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 Ε) ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής Ε1 Τµήµα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων Φυτικής Προέλευσης 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε2 Τµήµα Μεταποιηµένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 17

18 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/.Υ. Ε3 Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε4 Τµήµα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς 05 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής 06 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 14 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 0 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α) ιεύθυνση ιαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων Α1 Τµήµα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και ιατήρησης ιάδοσης Σπάνιων Φυλών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α2 Τµήµα Μηρυκαστικών 18

19 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 0 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α3 Παµφάγων και Φυτοφάγων Μονογαστρικών, Γουνοφόρων Ζώων και Λοιπών Χερσαίων Οργανισµών 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Β) ιεύθυνση ιατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων Β1 Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και Υγιεινής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β2 Τµήµα Προσθέτων Υλών Ζωοτροφών 04 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Β3 Τµήµα Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων, Νοµευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών Κινήτρων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδοµών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων 19

20 Γ1 Τµήµα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γ2 Τµήµα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής 03 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 02 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων ζωικών οργανισµών 02 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ) ιεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών 1 Τµήµα Προστασίας των Ζώων 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 Τµήµα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερµατέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 ΤΕ09 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 20

21 3 Τµήµα Κτηνιατρικών Φαρµάκων, Καταλοίπων και Κτηνιατρικών Εφοδίων 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ε) ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων Ε1 Τµήµα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εµπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίµων 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Ε2 Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών νοσηµάτων 04 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Ε3 Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων 04 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤ) ιεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης ΣΤ1 Τµήµα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων, Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος 04 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 21

22 ΣΤ2 Τµήµα Αλιευµάτων, Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Προϊόντων 03 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤ3 Τµήµα Ζωικών Υποπροϊόντων 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων Γενική ιεύθυνση Βιώσιµης Αλιείας 05 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 02 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Α) ιεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων Α1 Τµήµα Προγραµµατισµού και Αλιευτικών Εφαρµογών 03 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 02 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α2 Τµήµα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και ιεθνών Σχέσεων 01 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 22

23 02 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Α3 Τµήµα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας 04 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 01 ΠΕ15 ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΩΝ 01 ΥΕ01 ΚΛΗΤΗΡΩΝ Α4 Τµήµα ιαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 04 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Β) ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων Β1 Τµήµα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 04 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β2 Τµήµα ιαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Β3 Τµήµα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων 23

24 01 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ) ιεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών ραστηριοτήτων και Προϊόντων Γ1 Τµήµα Συντονισµού Ελεγκτικών ραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου) 03 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Γ2 Τµήµα Πραγµατοποίησης Ελέγχων 03 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γ3 Τµήµα Αλιευτικών εδοµένων 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αριθµ. Θέσεων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ /ΝΣΕΙΣ (υπό τον Υπουργό) Α) ιεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24

25 Α1 Τµήµα Γεωργικών Ελέγχων 01 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Α2 Τµήµα Ζωικών Ελέγχων Α3 Τµήµα Κτηνιατρικών Ελέγχων 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α4 Τµήµα Αλιευτικών Ελέγχων Β) ιεύθυνση Οικονοµικών Ελέγχων και Επιθεώρησης Β1 Τµήµα Επιθεώρησης 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25

26 Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κεντρικής Ελλάδας 01 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Ηπείρου και υτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Κρήτης και Αιγαίου 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γραφείο Οικονοµικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου Β2 Τµήµα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Οικονοµικών Ελέγχων 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Β3 Τµήµα Ελέγχου απανών Ε.Γ.Τ.Ε 01 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 04 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Β4 Τµήµα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οµαδικών ραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρµογής Εθνικής και Ενωσιακής Νοµοθεσίας Προϊστάµενος 02 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 26

27 Γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 02 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ) Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 03 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 02 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων 02 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 03 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27

28 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αττικής Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Αττικής 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σταθµός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων (Χαλάνδρι) 11 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αττικής (Αθηνών, Πόρου) 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28

29 Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε02 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα Κτηνιατρικής Αττικής Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου Λιµένα Πειραιώς 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Ελέγχου αλιευτικών προϊόντων Αερολιµένα Αθηνών 02 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Τµήµα Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Αθηνών 5 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 29

30 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 12 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Λάρισας) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λάρισας (Φαρσάλων) 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Μαγνησίας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 30

31 Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Τρικάλων 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ2 ΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Ε6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καρδίτσας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φθιώτιδας (Λαµία) 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Εύβοιας Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Βοιωτίας (Αλίαρτος, Θήβα) 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 31

32 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φωκίδας 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 01 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ευρυτανίας 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Λάρισας 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 32

33 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Ηπείρου και υτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Ηπείρου και υτικής Μακεδονίας 1 Προϊστάµενος 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ιωαννίνων 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Άρτας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Θεσπρωτίας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 33

34 Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πρέβεζας 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Φλώρινας Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κοζάνης (Σερβιών) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καστοριάς 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Γρεβενών 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων 34

35 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα Κτηνιατρικής Ηπείρου υτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κακαβιάς 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού και σιδηροδροµικού άξονα Νέου Καυκάσου 01 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Υδροβιολογικός Σταθµός Ιωαννίνων, µε έδρα το Χάνι Τερρόβου 3 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε9 ΕΠΙΜΕΛ.ΙΧΘ. (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) Υδροβιολογικός Σταθµός Πρέβεζας, µε έδρα την Πρέβεζα 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 1 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υδροβιολογικός Σταθµός Άρτας, µε έδρα το Ψαθοτόπι\Άρτας 2 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 35

36 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου (Αργολίδας) 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ7 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδος και Ιονίου 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κορινθίας (Ξυλοκάστρου, Κιάτου) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 36

37 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αρκαδίας (Τρίπολη) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αργολίδας Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Μεσσηνίας (Καλαµάτα,) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λακωνίας (Σπάρτης) 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αχαΐας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 37

38 Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηλείας 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίου 01 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κέρκυρας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λευκάδας 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κεφαλληνίας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ζακύνθου 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Γραφείο Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου Αστακού/Αιτωλοακαρνανίας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 38

39 Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Αιγαίου, µε έδρα τη Ρόδο Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού ωδεκανήσων (Ρόδου) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κυκλάδων (Νάξου) 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λέσβου (Μυτιλήνη) 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Σάµου 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χίου 39

40 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου 10 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 5 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Κρήτης 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 5 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χανίων 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηρακλείου 40

41 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 6 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Λασιθίου (Τζερµιάδων) 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ρεθύµνου 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών Μακεδονίας Θράκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θέρµη 15 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 41

42 Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ1 ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Μακεδονίας και Θράκης 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Γραφείο Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Σταθµός Ελέγχου και Τυποποίησης ηµητριακών 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυτών Θεσσαλονίκης 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 42

43 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Θεσσαλονίκης 9 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 7 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Σερρών 7 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ηµαθίας (Αλεξάνδρειας) 1 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Κιλκίς (Πολύκαστρο) 3 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πιερίας (Κατερίνης) 43

44 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά) Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Πέλλας 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Καβάλας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού ράµας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ξάνθης 7 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Ροδόπης (Κοµοτηνή) 44

45 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ Αγροτικής Ανάπτυξης Νοµού Έβρου (Αλεξανδρούπολη, ιδυµότειχο) 8 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας 4 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης 6 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης 5 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ράµας 2 ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 45

46 2 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1 Ε 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου λιµένα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου αερολιµένα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Ευζώνων και σιδηροδροµικού άξονα Ειδοµένης Νοµού Κιλκίς 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Υδροβιολογικός Σταθµός Πέλλας, µε έδρα την Έδεσσα 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε έδρα τους Κήπους Έβρου Γραφείο Συνοριακός Σταθµός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κήπων Πέπλου Νοµού Έβρου, µε έδρα τους Κήπους\Έβρου 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τµήµα Σχολής Επαγγελµάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 46

47 1 ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος ράµας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος Σερρών Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας µαστού 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Παρασιτολογίας Παρασιτικών Νοσηµάτων, Εντοµολογίας και Παθολογίας των Μελισσών 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 47

48 Τµήµα Μοριακής ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισµών 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα Υγιεινής Τροφίµων 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τµήµα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Ε 2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 48

49 Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. 1 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 2 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 49

50 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραµατόζωων και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας Γραφείο Παρασκευαστηρίου Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό 2 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ &ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΑΣ- ΗΛ-ΗΛ/ΚΗΣ 2 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ Αριθµ. Θέσεων ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 02 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. 1 Ε1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ & ΚΤΗΝ/ΦΙΚΟΥ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τµήµα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισµών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων 50

51 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Τµήµα Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοχηµικού και Φυσικοχηµικού Ελέγχου Τροφίµων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων 7 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ. Τµήµα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιµωδών Νοσηµάτων και Βρουκελλώσεων 8 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ Τµήµα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσηµάτων και Μ.Σ.Ε 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣΤ Τµήµα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερµατέγxυσης 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣ. 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 51

52 Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας 4 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘ/ΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 2 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοµοτηνής 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών 3 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Ε7 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΓΙΑΣ-ΗΛ/ΚΗΣ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ. Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 5 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 ΤΕ4 ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝ.ΕΡΓΑΣ. 1 ΤΕ6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Γραφείο Μοριακής ιάγνωσης Νοσηµάτων Πτηνών και µελισσών 52

53 Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατοµικής και Παρασιτολογίας 2 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 1 Ε2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδηµιολογίας 1 ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ Γραφείο Παρασκευαστηρίου Τµήµα ιοικητικό Οικονοµικό 1 Ε5 ΤΕΧΝΙΚΟΥ Ο ΗΓΩΝ 1 Ε3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η.Υ 1 Ε4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 53

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5.

90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.496 15.916 1.580 9.9% 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 17.329 16.504 825 5. 4ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 20.364 20.193 171 0.8% 233 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα

Εμφάνιση Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)-Αναδρομική Ορολογική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 7296/164104 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ /Τμήμα Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα