Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο"

Transcript

1 Σωματική κατάσταση του ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) σε λιβάδια της Μακεδονίας το φθινόπωρο Γ.Μ. Ρετζέπης¹, Χ.Κ. Σώκος¹, Π.Κ. Μπίρτσας¹, Χ.Α. Σταμκόπουλος¹ και N.K. Παπαγεωργίου² ¹Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης , Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, ²Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων ( 241), Θεσσαλονίκη Περίληψη Οι ανάγκες για τη διαχείριση των θηραμάτων γίνονται περισσότερο έντονες, οπότε είναι πολύτιμες οι γνώσεις για τους παράγοντες που επιδρούν στους πληθυσμούς τους. Η επίδραση των παραγόντων αυτών εκφράζεται στη σωματική ή θρεπτική κατάσταση των θηραμάτων. Ένας δείκτης για τη σωματική κατάσταση του λαγού είναι το λίπος του νεφρού. Στην έρευνα αυτή δείγματα λαγών συλλέχθηκαν κατά τη φθινοπωρινή περίοδο (Σεπτέμβριο Νοέμβριο) στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κοζάνης. Οι διαφορές στη σωματική κατάσταση εξετάστηκαν σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή, τον τύπο του ενδιαιτήματος, τη φαινολογία της βλάστησης, το φύλο και την ηλικία. Λέξεις κλειδιά: Lepus europaeus, σωματική κατάσταση, δείκτης λίπους νεφρού, οικολογία διατροφής. Εισαγωγή Το επιδημητικό θηρεύσιμο είδος για το οποίο πραγματοποιούνται οι περισσότερες κυνηγετικές εξορμήσεις είναι ο λαγός (Lepus europaeus) (Θωμαϊδης και συν. 2002). Το είδος απαντά σε πληθώρα ενδιαιτημάτων, σε διάφορες πυκνότητες, ωστόσο οι λιβαδικές εκτάσεις αποτελούν τον προτιμώμενο κυνηγότοπο για την άσκηση της θήρας από τους λαγοκυνηγούς (Σώκος και συν. 2002) και σ αυτές παρατηρείται η μεγαλύτερη πυκνότητα των πληθυσμών του (Sfougaris et al. 1999). Οι λαγοκυνηγοί δηλώνουν προθυμία πληρωμής και καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας θήρας του λαγού στους περιαστικούς κυνηγότοπους, μεγάλο τμήμα των οποίων είναι λιβαδικές εκτάσεις (Σώκος και συν. 2002). Η χρησιμοποίηση κατάλληλων δεικτών βοηθά στην αξιολόγηση των ενδιαιτημάτων και στη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Πολλοί από τους δείκτες της διατροφικής κατάστασης των ειδών της άγριας πανίδας χρησιμοποιούν μετρήσεις αποθέσεων λίπους σε διάφορα μέρη του σώματος (Kirkpatrick 1987, Bonino and Bustos 1998). Ένα θηλαστικό βρίσκεται σε καλή σωματική κατάσταση όταν έχει «αποθήκες υψηλής ενέργειας» όπως είναι οι ποσότητες λίπους που βρίσκονται αποθηκευμένες σε διάφορα μέρη του σώματός του (Shulte Hostedde et al. 2001). Άτομα με μεγάλη ποσότητα λίπους έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε συνθήκες πείνας και υψηλότερη επιβίωση από αυτά με λιγότερο λίπος (Millar and Hickling 1990). O Riney (1955) πρότεινε ως μέτρο της φυσικής κατάστασης (physical condition) του ζαρκαδιού το δείκτη λίπους νεφρού. Το απόθεμα λίπους στο νεφρό φαίνεται Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 439

2 Γ.Μ. Ρετζέπης, Χ.Κ. Σώκος, Π.Κ. Μπίρτσας, Χ.Α. Σταμκόπουλος και N.K. Παπαγεωργίου να είναι ένας καλός δείκτης της σωματικής κατάστασης και για τον ευρωπαϊκό λαγό σ ένα σχετικά πλατύ εύρος συνθηκών (Flux 1971, Jacobson et al. 1978, Bonino and Bustos 1998). Η μέθοδος της χρησιμοποίησης του δείκτη λίπους του νεφρού για τη σωματική κατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη και έχει υιοθετηθεί ως δείκτης σωματικής κατάστασης για ποικιλία από ζώα (Finger et al. 1981, Ransom 1965). Έτσι η καταλληλότητα ενός ενδιαιτήματος για το λαγό εκφράζεται στη σωματική του κατάσταση η οποία εκτιμάται με το δείκτη λίπους νεφρού μιας και το νεφρό είναι το όργανο εκείνο του λαγού που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα λίπους (Flux 1971). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εξέταση των διαφοροποιήσεων της σωματικής κατάστασης του λαγού ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, το ενδιαίτημα, το φύλο, και την ηλικία του. Υλικά και μέθοδοι Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου Από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2003 συλλέχθηκαν από τους νομούς Κοζάνης και Θεσσαλονίκης δείγματα λαγών (πόδια, νεφρά) που θηρεύτηκαν σε θαμνολίβαδα και σε περιοχές που κυριαρχούσαν οι ξερικές καλλιέργειες (κυρίως σιτηρά). Σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο οι κυνηγοί σημείωναν το Δήμο στην περιοχή του οποίου θηρεύτηκε ο λαγός, τον τύπο του ενδιαιτήματος και το φύλο του λαγού. Από κάθε θηρευμένο λαγό λαμβανόταν με κατάλληλο τρόπο το εμπρός πόδι και ένα νεφρό τα οποία στη συνέχεια ψύχονταν. Η ποσότητα λίπους που περιβάλλει το νεφρό αξιολογήθηκε μακροσκοπικά και ταξινομήθηκε σε πέντε κλάσεις από 0 έως 5, δηλαδή από μηδενική έως πλήρη κάλυψη του νεφρού από λίπος (Keith et al. 1984, Banks et al. 1999). Ο διαχωρισμός σε ανήλικα και ενήλικα άτομα έγινε με την «οπτική» μέθοδο του Stroh που βασίζεται στην οπτική εκτίμηση του βαθμού οστεοποίησης του χόνδρου της επίφυσης στην ωλένη. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 11 και μελετήθηκαν οι σχέσεις των μεταβλητών με το t κριτήριο, σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Αποτελέσματα και συζήτηση Εξετάστηκαν συνολικά 357 δείγματα λαγών (172 προέλευσης Ν. Κοζάνης και 185 προέλευσης Ν. Θεσσαλονίκης). Μεταξύ των δύο φύλων δεν εντοπίστηκαν διαφορές (Πίνακας 1) κάτι τι οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι περισσότερες θηλυκές δεν βρίσκονται σε στάδιο αναπαραγωγικής διαδικασίας. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στο δείκτη λίπους νεφρού μεταξύ ανήλικων και ενήλικων λαγών (Πίνακας 3) στους νομούς Κοζάνης και Θεσσαλονίκης (t test, p=0,0008<0,05) και που οφείλεται στην ανάπτυξη των ανήλικων (Pepin 1987). Πίνακας 1. Δείκτης λίπους νεφρού λαγού ανάλογα με το φύλο στους νομούς Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Φύλο Δείκτης λίπους νεφρού λαγού στους νομούς Δείκτης λίπους νεφρού Κοζάνης Θεσ/νίκης συνολικά Αρσενικό 1,33±1,5 (n=83) 1,41±1,57 (n=70) 1,37±1,52 (n=153) Θηλυκό 1,7±2,1 (n=83) 1,24±1,53 (n=115) 1,43±1,8 (n=198) t test -1,763 0,868-0,488 df P 0,079 0,386 0, Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Ωστόσο η σωματική κατάσταση των ενήλικων και ανήλικων λαγών δεν διαφέρει (t test, p=0,126>0,05) σε περιοχές όπου κυριαρχούν οι ξερικές καλλιέργειες (Πίνακας 2), αποτέλεσμα που εξηγείται από την εξασφάλιση άφθονης τροφής που οδηγεί στη γρήγορη απόκτηση λίπους τόσο των ανήλικων όσο και των ενήλικων. O Ευρωπαϊκός λαγός είναι επιλεκτικός τροφολήπτης που αποφεύγει οργώσιμες εντατικές καλλιέργειες (Frylestam 1980, Tapper and Barnes 1986) και προτιμά χέρσα τμήματα με αγριόχορτα και αγρωστώδη πλούσια σε λίπη (Homolka 1984, Frylestam 1986) που βρίσκει στις άκρες των ξερικών καλλιεργειών. Πίνακας 2. Δείκτης λίπους νεφρού λαγού σε θαμνολίβαδα και ξερικές καλλιέργειες των νομών Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Νομός Δείκτης λίπους νεφρού λαγού σε Θαμνολίβαδα Ξερικές καλλιέργειες Κοζάνης 1,5±1,652 (n=114) 3±2,15 (n=14) Θεσ/νίκης 1,14±1,16 (n=127) 2,28±2,31 (n=9) t test -2,405-1,135 df P 0,016 0,269 Πίνακας 3. Δείκτης λίπους νεφρού λαγού ανάλογα με την ηλικία στους νομούς Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Ηλικία Δείκτης λίπους νεφρού λαγού στους νομούς Δείκτης λίπους νεφρού Κοζάνης Θεσ/νίκης συνολικά Ανήλικο 1,32±1,52 (n=96) 1,12±1,35 (n=109) 1,22±1,43 (n=205) Ενήλικο 1,9±1,94 (n=50) 1,56±1,58 (n=51) 1,73±1,77 (n=101) t test -2,565-2,151-3,382 df p 0,011 0,032 0,0008 Πίνακας 4. Δείκτης λίπους νεφρού λαγού ανάλογα με την ηλικία σε θαμνολίβαδα και ξηρικές καλλιέργειες των νομών Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. Ηλικία Δείκτης λίπους νεφρού λαγού σε Θαμνολίβαδα Ξερικές καλλιέργειες Ανήλικο 1,22±1,36 (n=140) 2,05±2,27 (n=9) Ενήλικο 1,59±1,40 (n=63) 3,08±1,99 (n=12) t test -2,124-1,603 Df P 0,034 0,126 Το μεγαλύτερο ποσοστό των λαγών του δείγματος θηρεύτηκαν σε θαμνολίβαδα όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί (Sfougaris et al. 1999). Φαίνεται ότι οι λαγοί διατηρούν μεγαλύτερους πληθυσμούς στα θαμνολίβαδα της Μακεδονίας, αν και δεν παρουσιάζουν την καλύτερη σωματική κατάσταση σ αυτά, κάτι που πρέπει να αποδοθεί στη δομή της βλάστησης που προσφέρει καλύτερες συνθήκες κάλυψης και προστασία από άρπαγες. Γενικά υπάρχει σημαντική εποχιακή διαφορά στις τιμές δείκτη του λίπους του νεφρού μεταξύ αναπαραγόμενων θηλυκών και αρσενικών λαγών με μια βαθμιαία αύξηση που αρχίζει μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου και φτάνει το μέγιστο στο τέλος του χειμώνα και πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου (Bonino and Bustos 1998). Στη συνέχεια ακολουθεί βαθμιαία μείωση όταν αρχίζει η αναπαραγωγική περίοδος και φτάνουν στο σημείο οι αρσενικοί λαγοί να είναι παχύτεροι από τους θηλυκούς μετά το τέλος της αναπαραγωγικής Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 441

4 Γ.Μ. Ρετζέπης, Χ.Κ. Σώκος, Π.Κ. Μπίρτσας, Χ.Α. Σταμκόπουλος και N.K. Παπαγεωργίου περιόδου (Bonino and Bustos 1998). Έτσι μια σημαντική λειτουργία, των αποθεμάτων λίπους είναι να εξασφαλίζει ενέργεια για την αναπαραγωγή της οποίας η έναρξη ποικίλει από περιοχή σε περιοχή (Bonino and Bustos 1998). Το γεγονός ότι η σωματική κατάσταση των λαγών που θηρεύτηκαν στα θαμνολίβαδα του Ν. Κοζάνης ήταν καλύτερη (t test, p=0,016<0,05) από τη σωματική κατάσταση αυτών που χρησιμοποιούν τα θαμνολίβαδα του Ν. Θεσσαλονίκης (Πίνακας 4) δείχνει ότι η διαθέσιμη τροφή είναι χαμηλής ποιότητας ή υπάρχει μεγαλύτερη όχληση. Η βελτίωση των ενδιαιτημάτων είναι ένα χρήσιμο διαχειριστικό μέτρο για την αύξηση των πληθυσμών των λαγών εκεί όπου η τροφή είναι ποιοτικά υποβαθμισμένη, ενώ η όχληση παραμένει έντονη. Φυτικά είδη με μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος, αν είναι άφθονα, όχι μόνο αυξάνουν την αφομοίωση ενέργειας αλλά επίσης μειώνουν το χρόνο βόσκησης άρα και τους κινδύνους της αρπακτικότητας (Hacklander et al. 2001). Επίσης η επιλογή πλούσιας σε θερμίδες τροφής μειώνει το βάρος της προσλαμβάνουσας τροφής που μπορεί να είναι πλεονέκτημα στους λαγούς που βασίζονται στην ταχύτητά τους για να ξεφύγουν από τους άρπαγες (Hacklander et al. 2001). Ως άμεση διαχειριστική παρέμβαση συστήνεται η εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης των ενδιαιτημάτων του λαγού που αφορούν σπορές με κατάλληλα είδη αγρωστωδών και ψυχανθών στα θαμνολίβαδα και δημιουργία μωσαϊκού με φυτεύσεις στις περιοχές που κυριαρχούν οι ξερικές καλλιέργειες. Βιβλιογραφία Banks, P.B, I.D. Hume and O. Crowe Behavioural, morphological and dietary response of rabbits to predation risk foxes. Oikos, 85: Bonino, N. and J.C. Bustos Kidney mass and kidney fat index in the European hare inhabiting Northwestern Patagonia. Mastoologia Neotrpical, 5(2): Finger, S.E., I.L. Brisbin, M.H. Smith and D.F. Urbston Kidney fat as a predictor of body condition in white - tailed deer. Journal of Wildlife Management, 45: Flux, J.E.C Validity of the kidney fat index for estimating the condition of hares: a discussion. New Zealand Journal of Science 14: Frylestam, B Utilization of farmland habitats by European hares (Lepus europaeus Pallas) in southern Sweden. Viltrevy, 11: Frylestam, B Agricultural land use effect on the winter diet of brown hare (Lepus europaeus Pallas) in southern Sweden. Mammal Rev., 16: Hacklander, K., F. Tataruch and T. Ruf The effect of dietary fat content on lactation energetics in the European hare (Lepus europaeus). Physiological and Biochemical Zoology, 75(1): Homolka, M The diet of brown hare (Lepus europaeus) in Central Bohemia. Folia Zool., 36: Jacobson, H.A., R.L. Kirkpatrick and B.S. McGinnes Disease and physiologic characteristics of two cottontail populations in Virginia. Wildlife Monographs, 60: Θωμαΐδης, Χ., Θ. Καραμπατζάκης, Γ. Λογοθέτης και Γ. Χριστοφορίδου Πρόγραμμα Άρτεμις καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης και παρακολούθηση των πληθυσμών του λαγού, σελ ΠΑΝ-ΘΗΡΑΣ 2002 τα πάντα περί θήρας (Σκορδάς, Κ., Π. Μπίρτσας και Ο. Μασλαρινού συντ. έκδ.). ΣΤ ΚΟΜΑΘ. Θεσ/νίκη. Keith, L.B., J.R. Cary, O.J. Rongstad and M.C. Brittingham Demography and ecology of a declining snowshoe hare population. Wildlife Monographs 90: Millar, J.S. and G.J. Hickling Fasting endurance and the evolution of mammalian body size. Funct. Ecol., 4: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Παπαναστάσης, Β. και Β. Νοϊτσάκης Λιβαδική Οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη, σελ Pepin, D Kidney weight and kidney fat index in the European hare during the breeding season, in relation with the reproductive status of the animals. Mammalia, 51(1): Ransom, A.B Kidney and narrow fat as indicators of white tailed deer condition. Journal of Wildlife Management, 29: Riney, T Evaluating condition of free-ranging red deer (Cervus elaphus) with special reference to New Zealand. New Zealand Journal of Science, 36: Schulte - Hostedde, A.I., J.S. Millar and G.J. Hickling Evaluating body condition in small mammals. Can. J. Zool., 79: Sfougaris, A., N. Papageorgiou, A. Giannakopoulos, H. Goumas, E. Papaevangelou and A. Anni Distribution, populations and habitat of the European Hare (Lepus euroapaeus) in Central and Western Greece. P In: Agriculture, Forestry Game: Intergrating wildlife in land management (Thomaides, C. and N. Kypridemos, eds). Proceedings of the IUGB XXIVth Congress, Thessaloniki. Σώκος, Χ.Κ., Κ.Ε. Σκορδάς και Π.Κ. Μπίρτσας Αξιολόγηση της θήρας και διαχείριση του λαγού (Lepus europaeus) στα λιβαδικά οικοσυστήματα, σελ Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών (Π.Δ. Πλατής και Θ.Γ. Παπαχρήστου, εκδότες). Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Καρπενήσι 4-6 Σεπτεμβρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο. 10. Tapper, S.C. and R.F.W. Barnes Influence of farming practice on the ecology of the brown hare (Lepus europaeus). J. Appl. Ecol., 23: Body condition of european brown hare (Lepus europaeus) in the Macedonian rangelands in Autumn G.M. Retzepis¹, C.K. Sokos¹, P.K. Birtsas¹, H.A. Stamkopoulos¹ and N. K. Papageorgiou² ¹Hunting Federation of Macedonia and Thrace, Ethnikis Antistasis , Thessaloniki, Greece, ²Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Department of Range Science Wildlife and Fisheries (241), Thessaloniki Summary The need for game species management becomes more intense, therefore the knowledge concerning the factors that affect their populations is important. The effect of these factors is expressed by the body condition or nutritional status of game species. Kidney fat index is a measure of physical condition of hare. The objectives of this study was to examine body condition of hare in relevance with the geographic region, the type of habitat, the vegetation, the sex and the age. Samples of hares were collected during autumn of 2003 from areas belonging to the Thessaloniκi and Kozani Prefectures. Κey words: Lepus europaeus, body condition, kidney fat index, feeding ecology. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 443

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη Επίδραση του ποσοστού φυτοκάλυψης στο βαθμό χρήσης των μικροενδιαιτημάτων από τον Ευρωπαϊκό λαγό (Lepus europaeus) σε πρόσφατα καμένες λιβαδικές εκτάσεις Η. Καρμίρης 1, I. Παππάς 1, Μ. Κίτσος 2, Ζ. Κούκουρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο

Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) με βάση δορυφορικές εικόνες SPOT και GIS στην Ήπειρο Α. Σφουγγάρης 1, Χ. Δομενικιώτης 2 και Ν. Δαλέζιος 2 1 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Δ.Γ. Μπούσμπουρας και Χ.Κ. Ευαγγέλου 2 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ρογκότη 3, 54624 Θεσσαλονίκη, e-mail: bous@kat.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα

Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Απελευθερώσεις ορνιθόμορφων στη Βόρεια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα Χ. K. Σώκος 1,3, Π. K. Μπίρτσας 1,2, K. Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Σ. Π. Κελεσίδου 1 και Χ. Μπιλλίνης 3 1 Διεύθυνση Έρευνας & Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές

Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές Μείωση της αρπακτικότητας της αλεπούς (Vulpes vulpes). Μέρος Α: άμεσες τεχνικές Χ. Σώκος¹, Π. Μπίρτσας¹ ² και Α. Καστόρης¹ ¹Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, 551 34

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Α. Σφουγγάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: αειφορική κάρπωση, κυνηγετικοί κανονισμοί ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περικλής Κ. Μπίρτσας, Χρήστος Σώκος και Χαράλαμπος Σταμκόπουλος Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντίστασης 173 175, 55134, Θεσσαλονίκη, pbirtsas@hunters.gr Σημείωση: στο παρόν άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας

Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της Π. Πλατής 1, Δ. Τρακόλης 2 και Ι. Μελιάδης 3 1 Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, e-mail:pplatis@fri.gr, 2 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικλογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους

Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους Επιπτώσεις της βόσκησης σε λιβαδικούς τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας περιοχής Μενοικίου όρους Π.Δ. Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Σ. Στάης 2 και Σ. Καζαντζίδης 3 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000»

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Ε. Γκανάτσου, Δ. Ράπτη και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας

Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας Μπίρτσας Π., Σώκος Χ., Πλατής Π., Μαλλιάρου Κ., Παπασπυρόπουλος K., Γιαννακόπουλος Α. 2011. Καιρός και φαινολογία μετανάστευσης και διαχείμασης πτηνών σε οικοσυστήματα της Βόρειας Ελλάδας. 15 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία

Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Το πλατώνι της Ρόδου: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές, την κτηνοτροφία και τη λαθροθηρία Ν. Θεοδωρίδης 1, Κ. Βούλγαρης 2 και Κ. Παπαστεργίου 3 1 Επιθεώρηση Δασών Νοτίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου

Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου Η. Καρμίρης, Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης, Θ. Παπαχρήστου ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 57006 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων

Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα