Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 / 9 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ), έτους 2013 (οι περίοδοι αναφοράς δαπανών όλων των αγαθών και υπηρεσιών καταγράφονται λεπτοµερώς στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις). Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγµα ιδιωτικών νοικοκυριών όλων των περιοχών της Χώρας. Τα τυπικά σφάλµατα για τις δώδεκα (12) βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών υπολογίστηκαν µε τη µορφή συντελεστή µεταβλητότητας (CV) και παρέχονται στον Πίνακα 19. Επισηµαίνεται ότι, για την έρευνα έτους 2013, οι αναγωγικοί συντελεστές υπολογίστηκαν µε βάση την Απογραφή Πληθυσµού έτους 2011, και ως εκ τούτου προέκυψαν διαφοροποιήσεις, σε σύγκριση µε την έρευνα 2012 (της οποίας οι αναγωγικοί συντελεστές είχαν υπολογιστεί µε βάση την Απογραφή Πληθυσµού έτους 2001), ως προς το µέγεθος των νοικοκυριών (αύξηση µονοµελών νοικοκυριών και µείωση νοικοκυριών µε τέσσερα µέλη). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έτους 2014 θα ανακοινωθούν στις 25/6/2015. Α. Μεταβολή της µέσης δαπάνης των νοικοκυριών Η µέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών, για το 2013, ανήλθε στα 1.509,39 ευρώ, καταγράφοντας µείωση κατά 7,8 ή 127,71 ευρώ, σε σύγκριση µε το 2012 (Γράφηµα 1, Πίνακας 1). Σε πραγµατικούς όρους, η µέση µηνιαία δαπάνη µειώθηκε, κατά 6,2 ή 99,88 ευρώ, λόγω της επίδρασης από τον πληθωρισµό, σύµφωνα µε τον είκτη Τιµών Καταναλωτή του έτους 2013 (Γράφηµα 1). Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας Τµήµα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών Γ. Ντούρος: τηλ.: fax: Γράφηµα 1: Μέση µηνιαία δαπάνη σε ευρώ. ΕΟΠ 2013 και , , , ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ (τιµές 2013) 2013 ΕΟΠ ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2013

2 Το µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών του µέσου προϋπολογισµού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,4) και ακολουθούν η στέγαση (13,7) και οι µεταφορές (12,5), ενώ οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αποτελούν το µικρότερο µερίδιο των δαπανών (3,4) (Γράφηµα 2, Πίνακας 1). Β. Βασικές διαπιστώσεις Το καταναλωτικό πρότυπο, σε ποσοστά επί του µέσου όρου µηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών της Χώρας, σύµφωνα µε τις δώδεκα (12) κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ατοµικής κατανάλωσης (COICOP - HBS , ταξινόµηση που χρησιµοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος), παρουσιάζεται στα Γραφήµατα 2 και 3, και στους Πίνακες 1 και 2. Πιο συγκεκριµένα: o Μεταξύ του 2012 και του 2013 παρατηρείται µεταβολή του καταναλωτικού προτύπου (τρέχουσες τιµές) και, ειδικότερα, µετατόπιση των δαπανών από δαπάνες που αφορούν στις µεταφορές, στα διαρκή αγαθά, στη στέγαση, στα ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια, στα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στις επικοινωνίες προς τις δαπάνες που αφορούν, κυρίως, στην υγεία, στα αλκοολούχα ποτά και καπνό και στη διατροφή (Γράφηµα 2, Πίνακας 1), ως ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισµού. o Σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα (2012), καταγράφεται µεγαλύτερη µείωση δαπανών, σε τρέχουσες τιµές, για διαρκή αγαθά (-11,6), εκπαίδευση (-11,3), µεταφορές (-9,9), διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (-9,5), ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια (-9,3), επικοινωνίες (-9,2), στέγαση (-8,8), ένδυση-υπόδηση (-8,3), Μικρότερες µειώσεις παρατηρούνται στις δαπάνες στα είδη διατροφής (-6,5), αναψυχή και πολιτισµό (-5,6), υγεία (-0,3), ενώ µικρή αύξηση καταγράφηκε για, οινοπνευµατώδη ποτά και καπνό (0,1) (Πίνακας 1). o Σε σταθερές τιµές 2013, τα παραπάνω ποσοστά διαφοροποιούνται, µε αποτέλεσµα, σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα (2012), να καταγράφεται µεγαλύτερη µείωση δαπανών για διαρκή αγαθά (-9,5), στέγαση (-8,9), επικοινωνίες (-7,6), εκπαίδευση (-7,6), ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια (-6,4), είδη διατροφής (-5,7), ένδυσηυπόδηση (-5,5), και για διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (-5,2). Μικρότερες µειώσεις παρατηρούνται στις δαπάνες στα οινοπνευµατώδη ποτά και καπνό (-2,7) αναψυχή και πολιτισµό (-2,6), υγεία (-1,0) (Πίνακας 2). o Όσον αφορά στις διαφορές στην ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε οµάδας στο σύνολο των δαπανών σε τρέχουσες τιµές, η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην υγεία, κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται στις µεταφορές, περίπου κατά 0,3 ποσοστιαίες µονάδες (Πίνακας 1). Σε σταθερές τιµές 2013, η µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις δαπάνες για αναψυχή και πολιτισµό κατά 0,2 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται στις στέγαση, περίπου κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες (Πίνακας 1). (1) Η τελική ταξινόµηση COICOP-HBS καταρτίστηκε από τη Eurostat σε συνεργασία µε τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών µελών και εµπειρογνώµονες και εγκρίθηκε το εκέµβριο του 2003 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

3 Γράφηµα 2. Ποσοστιαία κατανοµή µηνιαίων δαπανών (αγορές)για αγαθά και υπηρεσίες: ΕΟΠ 2013 και 2012 Είδη διατροφής Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός Είδη ένδυσης και υπόδησης Στέγαση ιαρκή αγαθά Υγεία Μεταφορές Επικοινωνίες Αναψυχή και πολιτισµός Εκπαίδευση Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 4,2 3,8 4,1 4,2 4,6 4,5 3,4 3,5 5,8 5,8 5,6 5,8 6,9 6,4 9,6 9,8 9,3 9,5 13,7 13,9 12,5 12,8 20,4 20,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 o Μεγαλύτερη µείωση στη µέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε ευρώ (τρέχουσες τιµές) στις υποκατηγορίες δαπανών καταγράφεται στα υγρά καύσιµα (-17,56 ευρώ), στα εστιατόρια (-14,82 ευρώ), και στη κίνηση µεταφορικών µέσων (-9,74 ευρώ), σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2012), οι οποίες αποτελούν το 34 της συνολικής µείωσης της δαπάνης (- 127,71 ευρώ), ενώ µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα φάρµακα (5,11 ευρώ) και στα καφενεία (3,68 ευρώ) (Γράφηµα 3). Γράφηµα 3. ιαφορές µέσης δαπάνης ανά νοικοκυριό. Υποκατηγορίες µε µεγαλύτερες αυξήσεις και µειώσεις δαπανών σε ευρώ: ΕΟΠ ΕΟΠ 2013 Υγρά καύσιµα Εστιατόρια Κινηση µεταφορικών µέσων Χρηµατικές ενισχύσεις προς αλλα νοικοκυριά Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Κρέας Οικιακές υπηρεσίες υτεροβάθµια εκπαίδευση Οδοντιατρικές υπηρεσίες Γυναικεία ενδύµατα Τσιγάρα Εισφορά τηλεόρασης και ραδιοφώνου Τριτοβάθµια εκπαιδευση Καφες σε κοκκους Καπνός Καφενεία Φάρµακα -17,56-14,82-9,74-7,57-6,41-4,86-3,72-3,3-2,92-2,65-2,56-1,39 0,51 0,52 3,4 3,68 5, Στον Πίνακα 3, παρουσιάζεται η µέση µηνιαία δαπάνη για όλα τα νοικοκυριά από το 2009 έως και το 2013, σε τρέχουσες τιµές. ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

4 Όσον αφορά στις δαπάνες στα είδη διατροφής, σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα (2012), παρατηρείται µείωση της µηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιµές), για φρούτα (-12,3), µεταλλικά νερά, αναψυκτικά και χυµούς (-11,5), ψάρια (-11,6), ζάχαρη, µαρµελάδα, µέλι, γλυκά και ζαχαρωτά (-9,5), έλαια και λίπη (-7,5), λαχανικά (-6,7), κρέας (-6,4), γαλακτοκοµικά προϊόντα και αυγά (-5,5), λοιπά είδη διατροφής (-4,5), αλεύρι, ψωµί, δηµητριακά (-1,8), ενώ παρατηρείται αύξηση της µηνιαίας δαπάνης για καφέ, τσάι και κακάο (10), (Γράφηµα 4, Πίνακας 4). Γαλακτοκοµικά προϊόντα και αυγά Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυµοί Γράφηµα 4. Ποσοστιαία κατανοµή καταναλωτικής δαπάνης για είδη διατροφής: ΕΟΠ 2013 και 2012 Αλεύρι, ψωµί, δηµητριακά Κρέας Ψάρια Έλαια και λίπη Φρούτα Λαχανικά Ζάχαρη, µαρµελάδα, µέλι κλπ. Λοιπά είδη διατροφής Καφές, τσάι και κακάο 1,6 1,5 2,3 1,9 3,1 3,2 4,5 4,7 6,0 6,0 7,1 7,5 7,1 7,6 11,7 11,7 14,9 15,7 18,1 17,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 22,9 22,9 ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της ΕΟΠ 2013 µε αυτά των προηγούµενων ερευνών, σε σταθερές τιµές 2013, παρατηρούµε µείωση της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών από 2.203,55 ευρώ το 2009 σε 1.509,39 ευρώ το 2013, η οποία αντιστοιχεί σε µείωση κατά 31,5. Η αντίστοιχη µείωση σε τρέχουσες τιµές ανέρχεται σε 26,9 (Γράφηµα 5, Πίνακας 3). ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

5 Γράφηµα 5. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (σταθερές τιµές 2013): ΕΟΠ , , , , , ΕΟΠ 2009 ΕΟΠ 2010 ΕΟΠ 2011 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013 Στα γραφήµατα 6 και 7 παρουσιάζεται η ποσοστιαία µεταβολή των µηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιµές αντίστοιχα, από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ΕΟΠ 2009 και Η µεγαλύτερη µείωση τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιµές 2013 εµφανίζεται στα είδη ένδυσης και υπόδησης (-46,3 και -48,4 αντίστοιχα). Η µικρότερη µείωση καταγράφεται στα οινοπνευµατώδη ποτα και καπνό (-8,5), σε τρέχουσες τιµές, ενώ σε σταθερές τιµές 2013 καταγράφεται στην εκπαίδευση (-16,6). Γράφηµα 6. Ποσοστιαίαµεταβολή µηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών (σε τρέχουσες τιµές) για αγαθά και υπηρεσίες: ΕΟΠ ΕΟΠ ,5 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός -10,8 Στέγαση -13,8 Είδη διατροφής -23,9-22,2 Υγεία Εκπαίδευση -30,9-31,0-31,3-34,1-36,2 Επικοινωνίες Μεταφορές Αναψυχή και πολιτισµός ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια -39,5 ιαρκή αγαθά -46,3 Είδη ένδυσης και υπόδησης -50,0-45,0-40,0-35,0-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

6 Γράφηµα 7. Ποσοστιαίαµεταβολή µηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών (σε σταθερές τιµές 2013) για αγαθά και υπηρεσίες: ΕΟΠ ΕΟΠ ,7-19,4-16,6 Εκπαίδευση Είδη διατροφής Υγεία -27,0-27,4-28,3-29,6 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός Αναψυχή και πολιτισµός Επικοινωνίες Στέγαση -34,0-37,3-37,4-40,7 ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες ιαρκή αγαθά Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια Μεταφορές -48,4 Είδη ένδυσης και υπόδησης -60,0-50,0-40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 Την περίοδο από το 2009 έως το 2013, το σχετικά µεγαλύτερο µέρος των δαπανών επί του συνολικού οικογενειακού προϋπολογισµού αφορά σε είδη διατροφής (Πίνακας 3). Την περίοδο από το 2009 έως το 2013, συνεχής είναι η µείωση των δαπανών για διαρκή αγαθά, ως ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισµού, από 6,7 το 2009 σε 5,6 το 2012 (Πίνακας 3). 25 Γράφηµα 8: Ποσοστιαία κατανοµή δαπάνης επί του οικογενειακού προϋπολογισµού (αγορές) για είδη διατροφής, στέγαση, είδη ένδυσης και υπόδησης, υγεία και εκπαίδευση: ΕΟΠ ,3 18,0 19,5 20,1 20, ,6 11,7 11,2 7,9 7,2 6,2 6,5 6,4 6,3 13,9 13,7 6,4 6,9 5,8 5,8 0 3,2 3,3 3,5 3,5 3,4 ΕΟΠ 2009 ΕΟΠ 2010 ΕΟΠ 2011 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013 Είδη ιατροφής Στέγαση Είδη Ένδυσης και Υπόδησης Εκπαίδευση Υγεία Στο Γράφηµα 8 παρουσιάζεται διαχρονικά, για τα έτη 2009 έως 2013, η τάση που καταγράφεται για βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ως ποσοστό της µέσης µηνιαίας δαπάνης επί ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

7 του οικογενειακού προϋπολογισµού (τρέχουσες τιµές). Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού της δαπάνης για είδη διατροφής κατά 3,1 ποσοστιαίες µονάδες, της δαπάνης για στέγαση κατά 2,5 ποσοστιαίες µονάδες, για δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης κατά 0,4 και 0,2 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα. Αντιθέτως, µείωση παρατηρείται στα ποσοστά της δαπάνης για είδη ένδυσης και υπόδησης κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες. Η ποσοστιαία κατανοµή της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών, κατά τρόπο κτήσεως, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Γ. ιαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης, ανάλογα µε τον τύπο νοικοκυριών Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται, ταξινοµηµένες κατά φθίνουσα σειρά, οι δώδεκα (12) κατηγορίες δαπανών που πραγµατοποιούν, κατά µέσο όρο, τα νοικοκυριά της Χώρας για αγαθά και υπηρεσίες (τρέχουσες τιµές). Η µεγαλύτερη µέση µηνιαία δαπάνη αφορά σε είδη διατροφής και ακολουθούν οι δαπάνες για στέγαση, µεταφορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία κλπ., ενώ επισηµαίνεται ότι, παρά τα διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης, που παρατηρούνται ανάλογα µε τον τύπο νοικοκυριού, η µεγαλύτερη δαπάνη που καταγράφεται σε όλους τους τύπους νοικοκυριών αφορά σε είδη διατροφής. Νοικοκυριά µε ένα άτοµο µόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω, έχουν λιγότερες δαπάνες κατά 54,5 της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας. Νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ζευγάρι µε δυο παιδιά έως και 16 ετών έχουν περισσότερες δαπάνες κατά 42,0 της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Xώρας (Πίνακας 7). Νοικοκυριά µε υπεύθυνο οικονοµικά µη ενεργό ή άνεργο δαπανούν, κατά µέσο όρο, το 82,1 της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας, ενώ αυτά µε υπεύθυνο αυτοαπασχολούµενο µε µισθωτούς το 199,5 αυτής (Πίνακας 8). Μείωση σε σύγκριση µε το 2012, καταγράφεται στις δαπάνες νοικοκυριών µε υπεύθυνο µισθωτό κατά 8,5, ενώ αύξηση κατά 4,4 καταγράφεται στις δαπάνες νοικοκυριών µε υπεύθυνο αυτοαπασχολούµενο µε µισθωτούς (Πίνακας 8). Η µέση µηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα µε την ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού. Όπως και στην έρευνα έτους 2012, τα νοικοκυριά µε υπεύθυνο ηλικίας ετών δαπανούν, κατά µέσο όρο, περισσότερο. Πιο συγκεκριµένα, τα νοικοκυριά αυτά δαπανούν, κατά µέσο όρο, το 124,7 της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της Χώρας, ενώ αυτά µε υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω το 56,3 αυτής (Πίνακας 9). Τα νοικοκυριά που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν 1.249,90 ευρώ µηνιαίως, ενώ αυτά που διαµένουν σε αστικές περιοχές 1.594,72 ευρώ (Γράφηµα 9, µέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε αστικές και αγροτικές περιοχές, ). Εποµένως, τα νοικοκυριά που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν, κατά µέσο, όρο 21,6 λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαµένουν σε αστικές περιοχές. ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

8 Γράφηµα 9: Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σε αστικές και αγροτικές περιοχές: ΕΟΠ , , , , , , , , , , ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2011 ΕΟΠ 2010 ΕΟΠ 2009 Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές. Μέση µηνιαία κατανάλωση (ποσότητες), ειδών διατροφής, οινοπνευµατωδών ποτών, καπνού, υγρών καυσίµων, υγραερίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΟΠ 2013 και 2012 Μεταξύ των ετών 2012 και 2013, µείωση παρουσιάζουν οι µηνιαίες ποσότητες ειδών διατροφής και οινοπνευµατωδών ποτών και καπνού, που αφορούν σε φρούτα (-11,8), λαχανικά νωπά, συντηρηµένα και όσπρια (-7,5), τσιγάρα (-6,8), ελαιόλαδο (-6,8), αυγά, (-6,3), ψάρια (- 6,2), τυρί (-5,6), κρέας (-5,6), γάλα (-2,4), ψωµί και είδη αρτοποιίας (-2,9), γιαούρτι (- 0,8) και οινοπνευµατώδη ποτά (-0,2), ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι µηνιαίες ποσότητες που αφορούν σε ζυµαρικά (3,5) και ρύζι (1,6) (Πίνακας 10). Η µέση µηνιαία ποσότητα υγρών καυσίµων και φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην κύρια κατοικία µειώθηκε κατά 46,1 και 3,2 αντίστοιχα, ενώ η µέση µηνιαία ποσότητα στερεών καυσίµων (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας κλπ.), ηλεκτρικής ενέργειας και υγραερίου αυξήθηκε κατά 20,7, 1,2 και 0,3, αντίστοιχα (Πίνακας 11). Ε. Συνθήκες διαβίωσης Από τα στοιχεία της έρευνας (Πίνακας 12) προκύπτει ότι: α) αυξήθηκε ο αριθµός των νοικοκυριών που διαθέτουν: καταψύκτη στην κύρια κατοικία τους (µεταβολή 3,0) ηλεκτρονικό υπολογιστή στην κύρια κατοικία τους (µεταβολή 3,0), διέθεταν τουλάχιστον, ένα επιβατηγό αυτοκίνητο ΙΧ (1,3), ενώ ο αριθµός των αυτοκινήτων µειώθηκε κατά 0,1, τουλάχιστον, ένα κινητό τηλέφωνο (µεταβολή 0,4), ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

9 β) µειώθηκε ο αριθµός των νοικοκυριών που: χρησιµοποιούν την κεντρική θέρµανση ως κύρια πηγή θέρµανσης (µεταβολή 31,3). διαθέτουν πλυντήριο πιάτων (µεταβολή 2,1) διαθέτουν σταθερό τηλέφωνο (µεταβολή 1,8) διαθέτουν κλειστούς χώρους στάθµευσης στην κατοικία (µεταβολή 0,7), κατέχουν ή νοικιάζουν δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες (µεταβολή 1,5), λόγω µείωσης των εξοχικών κατοικιών που βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς επίσης και κάποιων εξοχικών που µετατράπηκαν σε κύριες κατοικίες, ΣΤ. Ανισότητα Το µερίδιο της µέσης ισοδύναµης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιµές) του πλουσιότερου 20 του πληθυσµού είναι 5,7 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο της µέσης ισοδύναµης δαπάνης του φτωχότερου 20 του πληθυσµού (5,9 για το 2012). Ο δείκτης µειώνεται στο 4,5, όταν συµπεριληφθούν στην καταναλωτική δαπάνη και οι τεκµαρτές δαπάνες (τελική καταναλωτική δαπάνη) (2) (4,7 για το 2012) (Πίνακας 13). Το µερίδιο της µέσης ισοδύναµης δαπάνης για είδη διατροφής των νοικοκυριών του φτωχότερου 20 του πληθυσµού ανέρχεται στο 32,3 των δαπανών των νοικοκυριών της Χώρας, ενώ το αντίστοιχο µερίδιο του πλουσιότερου 20 του πληθυσµού ανέρχεται στο 13,5 (Πίνακας 14). O κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 21,0 του πληθυσµού της Χώρας, όταν στον υπολογισµό του δείκτη λαµβάνεται υπόψη µόνο η δαπάνη µε τρόπο κτήσεως την αγορά (21,2 το 2012), ενώ ο δείκτης µειώνεται στο 14,7 του πληθυσµού (15,3 το 2012), όταν λαµβάνονται υπόψη όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως (τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, ιδιοπαραγόµενα αγαθά, αγαθά και υπηρεσίες παρεχόµενες δωρεάν από τον εργοδότη, άλλα νοικοκυριά, µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, κράτος κλπ) (Πίνακες 15 και 16). Η µέση µηνιαία δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών(3) εκτιµάται στο 32,8 των δαπανών των µη φτωχών νοικοκυριών(3). Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 33,6 του µέσου προϋπολογισµού τους σε είδη διατροφής, ενώ τα µη φτωχά το 18,8. Λόγω της σύνθεσης των φτωχών νοικοκυριών (ηλικιωµένοι, ανασφάλιστοι, κλπ.), η δαπάνη τους για την υγεία ανέρχεται στο 9,0 του µέσου προϋπολογισµού τους, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη των µη φτωχών ανέρχεται στο 7,0 (Πίνακας 17). (2) Τελική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού: η αξία, σε χρήµα, των αγαθών και υπηρεσιών που αγόρασε το νοικοκυριό ή έλαβε σε είδος (από δική του παραγωγή, δικό του κατάστηµα, τον εργοδότη ή από αλλού), για να καλύψει τις οικογενειακές και κοινωνικές του ανάγκες. (3) Φτωχός πληθυσµός: ο πληθυσµός που έχει δαπάνη µικρότερη ή ίση από το κατώφλι της φτώχειας. Το κατώφλι της φτώχειας υπολογίζεται µε τη σχετική έννοια και ορίζεται στο 60 της διάµεσης ισοδύναµης δαπάνης από αγορές του νοικοκυριού (περισσότερες πληροφορίες στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις). (3) Μη Φτωχός πληθυσµός: ο πληθυσµός που έχει δαπάνη µεγαλύτερη από το κατώφλι της φτώχειας. Το κατώφλι της φτώχειας υπολογίζεται µε τη σχετική έννοια και ορίζεται στο 60 της διάµεσης ισοδύναµης δαπάνης από αγορές του νοικοκυριού (περισσότερες πληροφορίες στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις). ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

10 Ζ. Καταναλωτικά πρότυπα στην Ευρώπη Στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία το σχετικά µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών (τρέχουσες τιµές) του µέσου προϋπολογισµού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (Πίνακας 18). Τα καταναλωτικά πρότυπα διαφέρουν για τη Γερµανία και τη Νορβηγία, όπου καταγράφονται ως υψηλότερες οι δαπάνες που αφορούν στη στέγαση, ενώ για το Ηνωµένο βασίλειο οι δαπάνες στις µεταφορές. Οι δαπάνες για εκπαίδευση κυµαίνονται από 0,2 του µέσου προϋπολογισµού των νοικοκυριών στη Νορβηγία έως 3,4 στην Ελλάδα. H Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν τη µεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία, 6,9 και 6,3 του µέσου προϋπολογισµού των νοικοκυριών, αντίστοιχα Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2013, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

11 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές) για αγαθά και Αξία σε ευρώ υπηρεσίες: ΕΟΠ 2013 και 2012 ΕΟΠ ΕΟΠ Αγαθά και υπηρεσίες Αξία ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 Κατανοµή Αξία Κατανοµή 2013/2012 Μεταβολή αξίας 2013/2012 ιαφορά ποσοστιαίας κατανοµής Σύνολο 1509,39 100,0 1637,10 100,0-7,8 Είδη διατροφής 307,33 20,4 328,57 20,1-6,5 0,3 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός Είδη ένδυσης και υπόδησης 62,80 4,2 62,71 3,8 0,1 0,4 87,38 5,8 95,34 5,8-8,3 0,0 Στέγαση 206,99 13,7 227,07 13,9-8,8-0,2 ιαρκή αγαθά 83,94 5,6 94,97 5,8-11,6-0,2 Υγεία 104,44 6,9 104,71 6,4-0,3 0,5 Μεταφορές 189,19 12,5 209,88 12,8-9,9-0,3 Επικοινωνίες 61,91 4,1 68,19 4,2-9,2-0,1 Αναψυχή και πολιτισµός 68,82 4,6 72,87 4,5-5,6 0,1 Εκπαίδευση 50,83 3,4 57,33 3,5-11,3-0,1 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 145,55 9,6 160,47 9,8-9,3-0,2 140,19 9,3 154,98 9,5-9,5-0,2 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

12 Πίνακας 2. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, σταθερές τιµές 2013) για αγαθά και Αξία σε ευρώ υπηρεσίες: ΕΟΠ 2013 και 2012 ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013/2012 ΕΟΠ 2013/2012 Αγαθά και υπηρεσίες Αξία Κατανοµή Αξία Κατανοµή Μεταβολή αξίας ιαφορά ποσοστιαίας κατανοµής Σύνολο 1509,39 100,0 1609,27 100,0-6,2 Είδη διατροφής 307,33 20,4 325,87 20,2-5,7 0,1 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός Είδη ένδυσης και υπόδησης 62,80 4,2 64,57 4,0-2,7 0,1 87,38 5,8 105,50 5,7-1,0 0,0 Στέγαση 206,99 13,7 70,68 14,1-2,6-0,4 ιαρκή αγαθά 83,94 5,6 92,49 5,8-5,5-0,2 Υγεία 104,44 6,9 227,26 6,6-8,9 0,4 Μεταφορές 189,19 12,5 67,37 12,7-8,1-0,2 Επικοινωνίες 61,91 4,1 155,58 4,2-6,4-0,1 Αναψυχή και πολιτισµός 68,82 4,6 147,84 4,4-5,2 0,2 Εκπαίδευση 50,83 3,4 204,66 3,4-7,6-0,1 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 145,55 9,6 55,02 9,7-7,6 0,0 140,19 9,3 92,78 9,2-9,5 0,1 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

13 Πίνακας 3. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές) για αγαθά και υπηρεσίες: ΕΟΠ Αξία σε ευρώ ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2011 ΕΟΠ 2010 ΕΟΠ 2009 Αγαθά και υπηρεσίες Αξία Αξία Αξία Αξία Αξία Σύνολο 1509,39 100,0 1637,10 100,0 1824,02 100,0 1956,42 100,0 2065,18 100,0 Είδη διατροφής 307,33 20,4 328,57 20,1 355,05 19,5 351,67 18,0 356,60 17,3 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός Είδη ένδυσης και υπόδησης 62,80 4,2 62,71 3,8 66,52 3,6 68,70 3,5 68,63 3,3 87,38 5,8 95,34 5,8 112,51 6,2 140,84 7,2 162,84 7,9 Στέγαση 206,99 13,7 227,07 13,9 230,16 12,6 228,82 11,7 232,18 11,2 ιαρκή αγαθά 83,94 5,6 94,97 5,8 110,05 6,0 130,47 6,7 138,80 6,7 Υγεία 104,44 6,9 104,71 6,4 114,58 6,3 124,43 6,4 134,27 6,5 Μεταφορές 189,19 12,5 209,88 12,8 240,05 13,2 264,87 13,5 274,37 13,3 Επικοινωνίες 61,91 4,1 68,19 4,2 73,69 4,0 78,46 4,0 89,63 4,3 Αναψυχή και πολιτισµός 68,82 4,6 72,87 4,5 85,72 4,7 91,60 4,7 100,17 4,9 Εκπαίδευση 50,83 3,4 57,33 3,5 63,71 3,5 64,21 3,3 66,80 3,2 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 145,55 9,6 160,47 9,8 189,11 10,4 209,75 10,7 228,18 11,0 140,19 9,3 154,98 9,5 182,89 10,0 202,61 10,4 212,70 10,3 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2013

14 Πίνακας 4. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές) για είδη διατροφής: Αξία σε ευρώ ΕΟΠ 2013 και 2012 Είδη διατροφής και µη οινοπνευµατώδη ποτά Αξία ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013/2012 Κατανοµή Αξία Κατανοµή Μεταβολή αξίας ΕΟΠ 2013/2012 ιαφορά ποσοστιαίας κατανοµής Σύνολο 307,33 100,0 328,57 100,0-6,5 Αλεύρι, ψωµί, δηµητριακά 48,24 15,7 49,12 14,9-1,8 0,8 Κρέας 70,51 22,9 75,37 22,9-6,4 0,0 Ψάρια 21,90 7,1 24,78 7,5-11,6-0,4 Γαλακτοκοµικά προϊόντα και αυγά 55,50 18,1 58,72 17,9-5,5 0,2 Έλαια και λίπη 18,33 6,0 19,82 6,0-7,5 0,0 Φρούτα 21,77 7,1 24,81 7,6-12,3-0,5 Λαχανικά 36,03 11,7 38,61 11,8-6,7-0,1 Ζάχαρη, µαρµελάδα, µέλι, σιρόπια, σοκολάτα και ζαχαρωτά 13,85 4,5 15,30 4,7-9,5-0,2 Λοιπά είδη διατροφής 4,83 1,6 5,06 1,5-4,5 0,1 Καφές, τσάι και κακάο 6,93 2,3 6,30 1,9 10,0 0,4 Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυµοί φρούτων και λαχανικών 9,44 3,1 10,67 3,2-11,5-0,1 Πίνακας 5. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές), κατά τρόπο κτήσεως Αξία σε ευρώ Τρόπος κτήσεως αγαθών και υπηρεσιών Αγορές και απολαβές σε είδος αγαθών και υπηρεσιών: ΕΟΠ 2013 και 2012 ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 Αξία Κατανοµή Αξία Κατανοµή 1.859,89 100, ,08 100,0 Αγορές 1.509,39 81, ,10 81,4 Από δική του παραγωγή 19,39 1,0 21,38 1,1 Από δική του επιχείρηση 254,80 13,7 299,15 14,9 Από άλλες πηγές 51,08 2,7 47,56 2,4 Από τον εργοδότη 5,77 0,3 4,89 0,2 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2013

15 Πίνακας 6. Ποσοστιαία κατανοµή µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες Αγαθά και υπηρεσίες τιµές) για τις 12 κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, κατά τύπο νοικοκυριού, ταξινοµηµένες κατά φθίνουσα σειρά: ΕΟΠ 2013 Όλα τα νοικοκυριά Άτοµο µόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω Ζευγάρι µε 1 παιδί έως και 16 ετών Ζευγάρι µε 2 παιδιά έως και 16 ετών Ζευγάρι µε 3 παιδιά και άνω έως και 16 ετών Ένας γονέας µε 1 παιδί ή περισσότερα έως και 16 ετών Ζευγάρι ή ένας γονέας µε παιδιά άνω των 16 ετών Είδη διατροφής 20,4 24,6 21,2 18,8 20,5 27,5 19,1 Στέγαση 13,7 19,1 15,3 13,3 12,3 12,1 11,5 Μεταφορές 12,5 5,8 12,0 12,7 13,4 10,5 14,3 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 9,6 4,6 8,7 8,5 8,3 7,5 11,1 9,3 9,3 10,3 10,7 6,9 6,7 9,8 Υγεία 6,9 14,0 8,1 6,1 4,7 4,8 6,8 Είδη ένδυσης και υπόδησης 5,8 4,7 5,2 7,1 7,1 5,1 5,7 ιαρκή αγαθά 5,6 8,8 6,1 5,8 5,3 5,2 5,1 Αναψυχή και πολιτισµός Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός 4,6 2,6 4,4 5,2 5,9 5,8 4,5 4,2 2,3 3,9 3,6 3,6 3,8 4,9 Επικοινωνίες 4,1 4,0 4,1 3,8 3,7 3,3 4,5 Εκπαίδευση 3,4 0,5 4,5 8,3 7,8 2,6 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

16 Πίνακας 7. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές), κατά τύπο νοικοκυριού: ΕΟΠ 2013 Αξία σε ευρώ Τύπος νοικοκυριού Αξία Συµµετοχή Όλα τα νοικοκυριά 1.509,39 100,0 Άτοµο µόνο, ηλικίας κάτω των 65 ετών 1.116,53 74,0 Άτοµο µόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω 686,91 45,5 Ζευγάρι 1.311,04 86,9 Ζευγάρι µε 1 παιδί έως και 16 ετών 2.011,44 133,3 Ζευγάρι µε 2 παιδιά έως και 16 ετών 2.143,21 142,0 Ζευγάρι µε 3 παιδιά και άνω έως και 16 ετών 1.911,72 126,7 Ένας γονέας µε 1 παιδί ή περισσότερα έως και 16 ετών 1.285,14 85,1 Ζευγάρι ή ένας γονέας µε παιδιά άνω των 16 ετών 1.818,23 120,5 Άλλο είδος νοικοκυριού 1.847,63 122,4 Πίνακας 8. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές) κατά θέση στην εργασία του υπευθύνου: ΕΟΠ 2013 και 2012 Αξία σε ευρώ ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013 /2012 Θέση στην εργασία Αξία Αξία Μεταβολή Σύνολο αγορών 1.509, ,10-7,8 Μισθωτός 1.807, ,08-8,5 Αυτοαπασχολούµενος µε µισθωτούς 3.011, ,05 4,4 Αυτοαπασχολούµενος χωρίς µισθωτούς 1.772, ,14-12,5 Οικονοµικά µη ενεργός ή άνεργος 1.239, ,92-4,7 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

17 Πίνακας 9. Μέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές), κατά οµάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού: ΕΟΠ 2013 και 2012 Αξία σε ευρώ ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 Οµάδες ηλικιών Αξία Συµµετοχή Αξία Συµµετοχή Όλα τα νοικοκυριά 1509,39 100, ,10 100,0 Μέχρι 24 ετών 995,24 65,9 938,42 57, ετών 1438,82 95, ,23 93, ετών 1705,9 113, ,30 120, ετών 1881,75 124, ,31 125, ετών 1709,55 113, ,79 115, ετών 1397,28 92, ,30 81,7 75 ετών και άνω 850,29 56,3 870,85 53,2 Πίνακας 10. Μέση µηνιαία κατανάλωση των νοικοκυριών (ποσότητα) ειδών διατροφής και οινοπνευµατωδών ποτών και καπνού: ΕΟΠ 2013 και 2012 Είδος Μονάδα µέτρησης ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ιαφορά ποσότητας Μεταβολή Ρύζι Γραµµάρια ,6 Ψωµί και είδη αρτοποιίας Γραµµάρια ,9 Ζυµαρικά Γραµµάρια ,5 Κρέας Γραµµάρια ,6 Ψάρια Γραµµάρια ,2 Γάλα Χιλιοστόλιτρα ,4 Αυγά Τεµάχια ,3 Γιαούρτι Γραµµάρια ,8 Τυρί Γραµµάρια ,6 Φρούτα νωπά, συντηρηµένα και ξηροί καρποί Λαχανικά νωπά, συντηρηµένα και όσπρια Γραµµάρια ,8 Γραµµάρια ,5 Ελαιόλαδο Χιλιοστόλιτρα ,8 Τσιγάρα Τεµάχια ,8 Οινοπνευµατώδη ποτά Χιλιοστόλιτρα ,2 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

18 Πίνακας 11. Μέση µηνιαία κατανάλωση των νοικοκυριών (ποσότητα) ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, και άλλων καυσίµων για την κύρια κατοικία: ΕΟΠ 2013 και 2012 Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και καύσιµα υγρά και στερεά Μονάδα µέτρησης ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ιαφορά ποσότητας Μεταβολή Ηλεκτρική ενέργεια Κιλοβατώρες 324,07 320,11 3,96 1,2 Φυσικό αέριο Κυβικά µέτρα 7,31 7,55-0,24-3,2 Υγραέριο Γραµµάρια 839,43 836,53 2,90 0,3 Καύσιµα υγρά Λίτρα 30,05 55,73-25,68-46,1 Καύσιµα στερεά Κιλά 65,72 54,45 11,27 20,7 Πίνακας 12. είκτες συνθηκών διαβίωσης: ΕΟΠ 2013 και 2012 Ανέσεις των νοικοκυριών στην κύρια κατοικία Αριθµός νοικοκυριών ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 Κατανοµή Αριθµός νοικοκυριών Κατανοµή Μεταβολή αριθµού νοικοκυριών Σύνολο νοικοκυριών , ,0 0,4 Τηλεόραση έγχρωµη , ,3 0,3 Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής , ,0 3,0 Κινητό τηλέφωνο , ,2 0,4 εύτερη κατοικία , ,8-1,5 Πλυντήριο πιάτων , ,4-2,1 Σταθερό τηλέφωνο , ,3-1,8 Καταψύκτης , ,1 3,0 Κεντρική θέρµανση , ,7-31,3 Επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ , ,0 1,3 Κλειστός χώρος στάθµευσης , ,6-0,7 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

19 Πίνακας 13. Πεντηµόρια ισοδύναµης δαπάνης των νοικοκυριών και δείκτης ανισοκατανοµής Αξία σε ευρώ, τρέχουσες τιµές (S80/S20): ΕΟΠ 2013 και 2012 Ισοδύναµη δαπάνη (αγορές) Ισοδύναµη συνολική δαπάνη Πεντηµόρια δαπάνης ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ o πεντηµόριο 333,19 338,45 493,88 491,96 2 o πεντηµόριο 530,77 539,09 709,73 726,34 3 o πεντηµόριο 710,67 743,12 910,14 948,66 4 o πεντηµόριο 958, , , ,10 5 o πεντηµόριο 1891, , , ,78 S80/S20 5,7 5,9 4,5 4,7 Πίνακας 14. Πεντηµόρια ισοδύναµης δαπάνης των νοικοκυριών ανά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών: ΕΟΠ 2013 και ΕΟΠ 2012 ΕΟΠ 2013 ΕΟΠ 2012 Αγαθά και υπηρεσίες 1 ο πεντηµόριο ( χαµηλότερο 20) 5 ο πεντηµόριο ( υψηλότερο 20) 1 ο πεντηµόριο (χαµηλότερο 20) 5 ο πεντηµόριο ( υψηλότερο 20) Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Είδη διατροφής 32,3 13,5 33,6 13,5 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός 3,5 3,6 3,2 3,3 Είδη ένδυσης και υπόδησης 3,1 7,0 2,6 6,8 Στέγαση 25,0 10,5 23,2 10,3 ιαρκή αγαθά οικιακής χρήσης 3,1 7,8 3,5 8,1 Υγεία 7,6 7,2 7,2 7,1 Μεταφορές 6,2 14,9 6,5 14,7 Επικοινωνίες 5,4 3,1 6,5 3,2 Αναψυχή και πολιτισµός 1,9 6,4 2,1 5,9 Εκπαίδευση 1,5 3,3 0,7 3,6 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια 4,6 11,9 5,1 11,3 ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 5,7 10,8 5,9 12,1 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

20 Πίνακας 15. Κατώφλι κινδύνου φτώχειας: ΕΟΠ 2013 και 2012 Αξία σε ευρώ Ισοδύναµη δαπάνη (αγορές) κατ έτος Ισοδύναµη συνολική δαπάνη κατ έτος , , , ,72 Πίνακας 16. Ποσοστό πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας: ΕΟΠ 2013 και 2012 Ισοδύναµη δαπάνη (αγορές) Ισοδύναµη συνολική δαπάνη ,0 21,2 14,7 15,3 Πίνακας 17. Μέση µηνιαία ισοδύναµη δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές) για αγαθά Αξία σε ευρώ και υπηρεσίες: ΕΟΠ 2013 Αγαθά και υπηρεσίες Φτωχός πληθυσµός Μη Φτωχός πληθυσµός Φτωχός/ µη φτωχός Αξία Αξία Σύνολο 337,87 100, ,22 100,0 32,8 Είδη διατροφής 113,60 33,6 193,78 18,8 58,6 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός 11,61 3,4 42,04 4,1 27,6 Είδη ένδυσης και υπόδησης 11,16 3,3 61,79 6,0 18,1 Στέγαση 73,07 21,6 146,00 14,2 50,0 ιαρκή αγαθά οικιακής χρήσης 11,79 3,5 62,24 6,0 18,9 Υγεία 30,38 9,0 72,51 7,0 41,9 Μεταφορές 19,62 5,8 131,96 12,8 14,9 Επικοινωνίες 20,92 6,2 40,57 3,9 51,6 Αναψυχή και πολιτισµός 6,42 1,9 47,52 4,6 13,5 Εκπαίδευση 3,67 1,1 29,28 2,8 12,5 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια 14,85 4,4 103,35 10,0 14,4 ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 20,78 6,2 99,17 9,6 21,0 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

21 Πίνακας 18. Ποσοστιαία κατανοµή µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών (αγορές, τρέχουσες τιµές) για αγαθά και υπηρεσίες, σε χώρες της Ευρώπης: ΕΟΠ 2013 και 2012 Αγαθά και υπηρεσίες Βουλγαρία 2013 Γερµανια 2012 Ελλάδα 2013 Ηνωµενο Βασίλειο 2012 Ισπανία 2013 Νορβηγία 2012 Είδη διατροφής 39,8 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός 13,9 20,4 13,3 15,1 11,8 4,8 4,2 3,0 2,0 2,7 Είδη ένδυσης και υπόδησης 4,2 4,6 5,8 5,1 5,0 5,4 Στέγαση 17,0 34,3 13,7 15,6 33,1 31,2 ιαρκή αγαθά 4,1 5,5 5,6 6,6 4,2 5,6 Υγεία 6,3 4,2 6,9 1,6 3,2 2,6 Μεταφορές 8,2 14,2 12,5 15,8 11,5 18,7 Επικοινωνίες 5,2 2,5 4,1 3,2 3,0 1,9 Αναψυχή και πολιτισµός 10,6 4,6 15,0 5,7 10,0 5,4 Εκπαίδευση 0,7 3,4 1,8 1,3 0,2 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια 5,0 5,5 9, ,3 3,6 ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 3,9 9,3 9,3 7,5 6,2 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2013

22 Πίνακας 19. Συντελεστές µεταβλητότητας στις 12 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών: ΕΟΠ 2013 Αγαθά και υπηρεσίες Συντελεστής µεταβλητότητας Σύνολο 2,4 Είδη διατροφής 1,8 Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός 3,4 Είδη ένδυσης και υπόδησης 4,3 Στέγαση 1,8 ιαρκή αγαθά 4,6 Υγεία 4,3 Μεταφορές 4,0 Επικοινωνίες 1,9 Αναψυχή και πολιτισµός 6,6 Εκπαίδευση 6,1 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια 4,1 ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες 3,6 ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

23 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών ΕΟΠ (Household Budget Survey) είναι µία στατιστική έρευνα µε την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγµα νοικοκυριών για τη σύνθεσή τους, την απασχόληση των µελών τους, τις συνθήκες στέγασης και, κυρίως, για τις δαπάνες διαβίωσής τους, καθώς και για τα εισοδήµατά τους. Οι πληροφορίες για τις δαπάνες που συγκεντρώνονται από τα νοικοκυριά είναι πολύ αναλυτικές. εν συγκεντρώνονται, δηλαδή, πληροφορίες για κατηγορίες δαπανών συνολικά, όπως «δαπάνες διατροφής», «είδη ένδυσης υπόδησης», «δαπάνες για υγεία» κλπ., αλλά για καθεµία δαπάνη χωριστά, π.χ. ψωµί άσπρο, γάλα νωπό πλήρες, µοσχάρι νωπό κλπ., υποδήµατα ανδρικά, γυναικεία κλπ. ή µικροβιολογικές εξετάσεις, φάρµακα κλπ. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η αναθεώρηση του είκτη Τιµών Καταναλωτή που καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, η ΕΟΠ αποτελεί την πλέον κατάλληλη πηγή για: τη συµπλήρωση των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων µε την εκτίµηση της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης, τη µελέτη του ύψους και της διάρθρωσης των δαπανών των νοικοκυριών σε σχέση µε το εισόδηµά τους, καθώς και τα άλλα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους, την ανάλυση των µεταβολών του επιπέδου διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση µε τις προηγούµενες έρευνες, τη µελέτη της σχέσης µεταξύ των αγορών και των σε είδος απολαβών των νοικοκυριών, τη µελέτη των ορίων χαµηλού εισοδήµατος κατά διάφορες κοινωνικο - οικονοµικές κατηγορίες και οµάδες του πληθυσµού, καθώς και τη µελέτη των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες των νοικοκυριών της Χώρας. Ιστορικό της έρευνας Η ΕΟΠ 2013 είναι η δέκατη τέταρτη κατά σειρά έρευνα που έχει διενεργηθεί στην Ελλάδα. Η πρώτη ΕΟΠ στην Ελλάδα διενεργήθηκε κατά τα έτη 1957/58, είχε διάρκεια ένα χρόνο και το δείγµα ανήλθε σε 2.500, περίπου, νοικοκυριά των αστικών περιοχών της Χώρας. Η έρευνα αυτή συνεχίστηκε κατά τα επόµενα έτη και µέχρι το έτος 1972 µόνο σε δήµους άνω των κατοίκων, σε µικρότερο, όµως, δείγµα νοικοκυριών. Τον Απρίλιο του έτους 1963, παράλληλα µε την έρευνα στις αστικές περιοχές, άρχισε ευρείας έκτασης έρευνα στις ηµιαστικές και στις αγροτικές περιοχές της Χώρας, δηλαδή σε δήµους και κοινότητες µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων, διήρκεσε ένα χρόνο, περιελήφθησαν νοικοκυριά των περιοχών αυτών και συνεχίστηκε µέχρι το έτος 1972 σε µικρότερο, όµως, δείγµα νοικοκυριών. Κατά τα έτη 1974, 1981/82, 1987/88, 1993/94, 1998/99, 2004/2005 πραγµατοποιήθηκαν Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών, οι οποίες κάλυψαν όλες τις περιοχές της Χώρας, σε δείγµα, περίπου, νοικοκυριών για την πρώτη και σε δείγµα, περίπου, έως νοικοκυριών για καθεµία από τις τέσσερις επόµενες, και είχαν διάρκεια ένα έτος. Από το έτος 2008 αποφασίστηκε, για εθνικές ανάγκες (κατάρτιση είκτη Τιµών Καταναλωτή µε µεγαλύτερη αξιοπιστία, παραγωγή συγκρίσιµων στατιστικών για τις ανάγκες των Εθνικών Λογαριασµών), η διενέργεια της έρευνας να είναι ετήσια και συνεχής, δηλαδή να έχει διάρκεια ένα χρόνο και να πραγµατοποιείται κάθε χρόνο. Συγκεκριµένα το 2008 πραγµατοποιήθηκε σε αρχικό δείγµα, περίπου, νοικοκυριών και κάλυψε όλες τις περιοχές της Χώρας. Νοµικό πλαίσιο Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2013 διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, µε απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σε δείγµα ιδιωτικών νοικοκυριών όλων των περιοχών της Χώρας. Κάλυψη Η έρευνα καλύπτει όλα τα ιδιωτικά νοικοκυριά της Χώρας µε τα µέλη τους, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Εξαιρούνται από την έρευνα: Οι συλλογικές κατοικίες, όπως ξενοδοχεία, πανσιόν, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, στρατόπεδα, αναµορφωτήρια κλπ. Συλλογικές κατοικίες θα θεωρηθούν και τα νοικοκυριά που παρέχουν στέγη µε διατροφή σε πέντε τροφίµους και άνω. Τα νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε ξένες διπλωµατικές αποστολές. ειγµατοληψία Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική, µε τελική δειγµατοληπτική µονάδα το νοικοκυριό και µονάδες ανάλυσης τα νοικοκυριά και τα µέλη τους. Η ΕΟΠ βασίζεται σε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία νοικοκυριών από πλαίσιο δειγµατοληψίας, που έχει δηµιουργηθεί µε βάση τα στοιχεία για το Μόνιµο Πληθυσµό της Απογραφής 2011 και καλύπτει πλήρως τον πληθυσµό αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

24 Μέγεθος δείγµατος Το µέγεθος του δείγµατος ανήλθε στα νοικοκυριά (κλάσµα δειγµατοληψίας 0,08), το οποίο ισοκατανεµήθηκε µέσα στο έτος, ώστε να επιλεγούν 4 ισοδύναµα ανεξάρτητα δείγµατα που αντιστοιχούν στα 4 τρίµηνα του έτους. Ο συνολικός αριθµός των δήµων και κοινοτήτων που επιλέχθηκαν για την έρευνα ανήλθε σε 337 και των οικισµών σε 360, ενώ ο αριθµός των µονάδων επιφανείας ανήλθε σε 619. Σταθµίσεις Μεθοδολογία µέτρησης της φτώχειας Ισοδύναµη δαπάνη και κλίµακα ισοδυναµίας Κατάσταση πληθυσµού είκτης ανισοκατανοµής (S80/S20) απάνη νοικοκυριών Τελική δαπάνη των νοικοκυριών Ταξινόµηση δαπανών νοικοκυριών Για την εκτίµηση των χαρακτηριστικών της έρευνας, τα στοιχεία κάθε ατόµου και κάθε νοικοκυριού του δείγµατος πολλαπλασιάστηκαν µε έναν αναγωγικό συντελεστή. Ο αναγωγικός συντελεστής προκύπτει ως το γινόµενο των ακόλουθων τριών παραγόντων (σταθµίσεων): α. της αντίστροφης πιθανότητας επιλογής του ατόµου, που συµπίπτει µε την αντίστροφη πιθανότητα επιλογής του νοικοκυριού, β. του αντίστροφου του ποσοστού απόκρισης των νοικοκυριών εντός του στρώµατος, γ. ενός διορθωτικού συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται κατά τρόπο, ώστε: ι) η εκτίµηση των ατόµων, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών, που θα προκύψει ανά γεωγραφική περιφέρεια να συµπίπτει µε τον αντίστοιχο αριθµό που υπολογίστηκε µε προβολή του πληθυσµού για το έτος αναφοράς της έρευνας και βασίστηκε στη Φυσική Κίνηση Πληθυσµού (Απογραφή Πληθυσµού 2011 και γεννήσεις, θάνατοι, µετανάστευση), ιι) η εκτίµηση των νοικοκυριών, κατά τάξη µεγέθους (1, 2, 3, 4 ή 5 µέλη), να συµπίπτει µε αυτή του έτους αναφοράς που υπολογίστηκε µε προβολή βασισµένη στη διαχρονική τάση της Απογραφής Πληθυσµού των ετών 2001 και Η γραµµή φτώχειας (το κατώφλι της φτώχειας) υπολογίζεται µε τη σχετική έννοια (φτωχός σε σχέση µε τους άλλους) και ορίζεται στο 60 της διάµεσης ισοδύναµης δαπάνης από αγορές του νοικοκυριού, διαφοροποιούµενη από την έννοια του κινδύνου της απόλυτης φτώχειας (ο φτωχός που στερείται βασικών µέσων επιβίωσης). Στη τελική καταναλωτική δαπάνη περιλαµβάνονται εισοδηµατικές συνιστώσες, όπως το τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, οι έµµεσες κοινωνικές µεταβιβάσεις, τα εισοδήµατα σε είδος. Ως «ισοδύναµη δαπάνη» ορίζεται η συνολική δαπάνη του νοικοκυριού µετά τη διαίρεσή της µε το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού. Το ισοδύναµο µέγεθος του νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την τροποποιηµένη κλίµακα του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται συντελεστής στάθµισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και παιδιά 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά κάτω των 14 ετών. Παράδειγµα: οι δαπάνες του νοικοκυριού µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών διαιρείται µε το συντελεστή ισοδυναµίας 1+0,5+(2Χ0,3)= 2,1, για νοικοκυριό µε δύο ενήλικες διά 1,5, για νοικοκυριό µε 2 ενήλικες και 2 παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω διά 2,5 κλπ. Φτωχός πληθυσµός: ο πληθυσµός που έχει δαπάνη µικρότερη ή ίση από το κατώφλι της φτώχειας Μη Φτωχός πληθυσµός: ο πληθυσµός που έχει δαπάνη µεγαλύτερη από το κατώφλι της φτώχειας Η ανισότητα στην κατανοµή της δαπάνης (S80 / S20) εκφράζεται ως λόγος του συνόλου της ισοδύναµης δαπάνης του 20 του πληθυσµού µε την υψηλότερη ισοδύναµη δαπάνη προς το σύνολο ανάλογης δαπάνης του 20 του πληθυσµού µε τη χαµηλότερη δαπάνη. Συγκρίνει, δηλαδή, το µερίδιο της δαπάνης του πλουσιότερου 20 του πληθυσµού µε το 20 του φτωχότερου. Συνολική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού είναι η αξία, σε χρήµα, των αγαθών και υπηρεσιών που αγόρασε το νοικοκυριό, για να καλύψει τις οικογενειακές και τις κοινωνικές του ανάγκες. Τελική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού είναι η αξία, σε χρήµα, των αγαθών και υπηρεσιών που αγόρασε το νοικοκυριό ή έλαβε σε είδος (από δική του παραγωγή, δικό του κατάστηµα, τον εργοδότη ή από αλλού), για να καλύψει τις οικογενειακές και τις κοινωνικές του ανάγκες. Για την έρευνα χρησιµοποιήθηκε η νέα ταξινόµηση ειδών και υπηρεσιών (COICOP-HBS) που προτάθηκε στα κράτη µέλη από τη Eurostat (Household Budget Surveys in the European Union, methodology and recommendations for harmonization, 2003). Οι δώδεκα (12) κύριες οµάδες είναι: Είδη διατροφής και µη οινοπνευµατώδη ποτά Οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός Είδη ένδυσης και υπόδησης Στέγαση, ύδρευση, καύσιµα και φωτισµός κύριας και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

25 ιαρκή αγαθά οικιακής χρήσης - οικιακά είδη άµεσης κατανάλωσης και οικιακές υπηρεσίες Υγεία Μεταφορές Επικοινωνίες Αναψυχή και πολιτισµός Εκπαίδευση Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ιάφορα αγαθά και υπηρεσίες Περίοδος αναφοράς δαπανών Τρόποι κτήσεως αγαθών και υπηρεσιών Στην έρευνα χρησιµοποιούνται διάφορες περίοδοι αναφοράς που έχουν καθοριστεί, ανάλογα µε τη συχνότητα που πραγµατοποιούνται από τα νοικοκυριά τα διάφορα είδη δαπανών ή λαµβάνονται τα εισοδήµατα, µε στόχο τη µείωση των δειγµατοληπτικών σφαλµάτων µνήµης. Περίοδοι αναφοράς που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι δεκατέσσερις (14) ηµέρες της έρευνας για τις καθηµερινές δαπάνες του νοικοκυριού, όπως είδη διατροφής και οινοπνευµατώδη ποτά, είδη καθαριότητας (απορρυπαντικά, σαπούνια, χαρτί υγείας) κλπ., ο µήνας, το δίµηνο, το τρίµηνο, το τετράµηνο, το εξάµηνο και το έτος για δαπάνες που πληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ή θα παρασχεθούν στο µέλλον, όπως λογαριασµοί ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου, κοινοχρήστων κλπ., τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα αυτοκινήτων, ενοίκιο κύριας και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας κλπ., καθώς και οι τελευταίες 30 ηµέρες, οι τελευταίοι 3, 6 ή 12 µήνες που προηγήθηκαν από τη λήξη της έρευνας στο νοικοκυριό (περιλαµβάνονται και οι 14 ηµέρες της έρευνας) για δαπάνες επίπλων, ειδών επίπλωσης, ηλεκτρικών συσκευών κλπ., δαπάνες ειδών ένδυσης και υπόδησης, θεραπευτικών συσκευών κλπ., δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης, δαπάνες διακοπών και παραθερισµού κλπ. Με την έρευνα συγκεντρώνονται πληροφορίες και για τον τρόπο απόκτησης από τα νοικοκυριά των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιµοποιούν για την κάλυψη των αναγκών τους. Η απόκτηση των αγαθών και υπηρεσιών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αγορά ή µε άλλους τρόπους (από δική του παραγωγή ή δική του επιχείρηση, από το Κράτος, από άλλα νοικοκυριά ή από τον εργοδότη). Προϋποθέσεις καταγραφής των δαπανών Εκτίµηση της αξίας αγαθών και υπηρεσιών Να έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα στην περίοδο αναφοράς που έχει ορισθεί για το αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία, π.χ. στις δεκατέσσερις ηµέρες για τα είδη διατροφής, στο µήνα για τα είδη ένδυσης, στους 12 µήνες για τα διαρκή αγαθά κλπ. Το είδος στο οποίο αναφέρεται η δαπάνη να έχει περιέλθει στην κατοχή του νοικοκυριού και η υπηρεσία να του έχει προσφερθεί µέσα στην περίοδο αναφοράς της, ανεξάρτητα αν προορίζεται για να καλύψει τις ανάγκες του ή για να δοθεί σε άλλα νοικοκυριά. Τα είδη που προέρχονται από γεωργική - κτηνοτροφική παραγωγή του νοικοκυριού, αλιεία, δάση ή θήρα να έχουν καταναλωθεί από το νοικοκυριό στην περίοδο αναφοράς τους. Τα αγαθά που αγοράζει ένα νοικοκυριό για να τα προσφέρει ως δώρο σε άλλα νοικοκυριά καταγράφονται στο νοικοκυριό που τα αγοράζει. Το νοικοκυριό που τα δέχεται δεν τα καταγράφει ως αγορά. Τα αγαθά που λαµβάνει ένα νοικοκυριό από το κατάστηµά του, χωρίς πληρωµή, για να τα προσφέρει ως δώρο σε άλλα νοικοκυριά, καταγράφονται ως δαπάνη στο νοικοκυριό που τα προσφέρει. Γ ι α τ ι ς α γ ο ρ έ ς : Στην τιµή των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτούν τα νοικοκυριά µε αγορά προστίθεται και κάθε άλλη δαπάνη που είναι απαραίτητη, ώστε αυτά να καταναλωθούν ή να χρησιµοποιηθούν, π.χ. µεταφορικά, τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών κλπ. Στην περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν αποκτηθεί µε δόσεις ή µε πιστωτική κάρτα, η αξία τους καταγράφεται ολόκληρη και όχι µόνο το µέρος των δόσεων που έχουν αποπληρωθεί µέσα στην περίοδο αναφοράς. Γ ι α τ ι ς α π ο λ α β έ ς σ ε ε ί δ ο ς : Η τιµή των αγαθών και υπηρεσιών που παίρνουν τα νοικοκυριά χωρίς πληρωµή υπολογίζεται από τα ίδια ή από τον ερευνητή, µε βάση τις λιανικές τιµές που ισχύουν στην τοπική ή την πλησιέστερη αγορά. Παραποµπές Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήµατα, µεθοδολογία), σχετικά µε την Έρευνα Οικογε-νειακών Προϋπολογισµών, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στο σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα > Εισόδηµα απάνες Νοικοκυριών > Οικογενειακοί Προϋπολογισµοί». ελτίο τύπου: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Πειραιάς, 29 / 11 / 2013 Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 / 10 / 2010 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2008 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 / 2 / 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2009 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2010

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5/10/2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2015 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 1.12.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Οικονοµική ανισότητα. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Οικονοµική ανισότητα. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Οικονοµική ανισότητα ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2009 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9/ 12/2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1 / 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Οικονοµική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2011 Δείκτες συνθηκών διαβίωσης Από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 8 εκεµβρίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1, 2, 3 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 11.07.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος φτώχειας. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)

Κίνδυνος φτώχειας. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Κίνδυνος φτώχειας ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Οκτώβριος 2009 1, 2, 3 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης

Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Υλική Στέρηση και Συνθήκες ιαβίωσης ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 20.03.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Η ΕΛΣΤΑΤ όπως έχει ήδη ανακοινώσει µε το ελτίο Τύπου του ΤΚ Ιανουαρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαΐου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαΐου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2015 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Απριλίου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Απριλίου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαΐου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Απρίλιος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 / 03 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Οκτωβρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Οκτωβρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Mαρτίου 2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 Η /νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαΐου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαΐου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2016 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαΐου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Σεπτεµβρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Σεπτεµβρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 / 04 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2014, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου 2014, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Αυγούστου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός εκεµβρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : εκέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 211 Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με βάση το έτος 29=1,, του μηνός Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούνιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 12 / 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος ) Δείκτες συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή σε Κοινωνικές και Πολιτιστικές ραστηριότητες

Συµµετοχή σε Κοινωνικές και Πολιτιστικές ραστηριότητες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 / 6 / 2016 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Συµµετοχή σε Κοινωνικές και Πολιτιστικές ραστηριότητες ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 9 Φεβρουαρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ, 2, 3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Απριλίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1/ 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Νοεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2013 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Νοέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.4.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2007 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΑЇΟΣ 2006 1, 2, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Εθνικός ΤΚ Συνόλου της Χώρας) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002 Από

Διαβάστε περισσότερα

(σε τρέχουσες τιµές) Κατηγορίες καταστηµάτων Μεταβολή %

(σε τρέχουσες τιµές) Κατηγορίες καταστηµάτων Μεταβολή % ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός Φεβρουαρίου 2014, έχει ως εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός Φεβρουαρίου 2014, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2014 Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με έτος αναφοράς 2009=100,0 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση το έτος 2015=100,0, του µηνός Φεβρουαρίου 2016, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη του Εναρµονισµένου είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για την επικαιροποίηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, Εθνικός Δείκτης (ΔΤΚ) και Εναρμονισμένος Δείκτης (ΕνΔΤΚ)

Ενημερωτικό σημείωμα για την επικαιροποίηση των Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, Εθνικός Δείκτης (ΔΤΚ) και Εναρμονισμένος Δείκτης (ΕνΔΤΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρονίων Δεικτών Τμήμα Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων Ενημερωτικό σημείωμα για την επικαιροποίηση των Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 9.3.2010 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 Η /νση Οικονοµικών &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιούλιος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουνίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Μάιος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Μαΐου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2006) Πηγή δεδομένων:

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2006) Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (2006) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ιούλιος 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ιούλιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ EU-SILC

ΜΑΘΗΜΑ EU-SILC ΜΑΘΗΜΑ 15-5-2015 EU-SILC Οι οικονομικές ανισότητες Η αγορά και οι ανισότητες Απόλυτη Φτώχεια, Σχετική Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός Η αναγκαιότητα και η έκταση της κρατικής παρέμβασης Η απόλυτη φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 3,3% το Μάιο 2011 σε σύγκριση με το Μάιο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 3,3% το Μάιο 2011 σε σύγκριση με το Μάιο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιουνίου 211 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 3,3% το Μάιο 211 σε σύγκριση με το Μάιο 21. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο 2011 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο 2011 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 211 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αυξήθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο 211 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 21. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0)

Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012 I. Εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών και του είκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο (2005=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : 2012 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών (σε τρέχουσες τιµές) και του είκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Δεκέμβριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 211 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,2 % το Δεκέμβριο 21,σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 29. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Μάϊος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Οκτώβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέμβριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέμβριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,9 % τον Νοέμβριο 2010,σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα µε τις ανωτέρω αλλαγές έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στη διεύθυνση :

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα µε τις ανωτέρω αλλαγές έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στη διεύθυνση : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2014 Η ΕΛΣΤΑΤ ενηµέρωσε µε ανακοίνωσή της στις 3/2/2014 για τις εργασίες αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Φεβρουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή, µε έτος αναφοράς 2009=100,0 του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕ ΑΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΚΟΠΩΝ): ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 5 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ιούνιος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους είκτες Κύκλου Εργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Σεπτέµβριος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ομοιότητες διαφορές ειδικ ική έκδο ση ενημ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Εναρμονισμένος ΔΤΚ και Εθνικός ΔΤΚ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ é é é é é é é é é é é

ομοιότητες διαφορές ειδικ ική έκδο ση ενημ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Εναρμονισμένος ΔΤΚ και Εθνικός ΔΤΚ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ é é é é é é é é é é é Σκοπός και χρησιμότητα Οι Εναρμονισμένοι καταρτίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με Κοινοτικούς Κανονισμούς, με σκοπό να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις συγκρίσεις του πληθωρισμού μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Σεπτεµβρίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Αύγουστος 2012 Η εξέλιξη του είκτη Τιµών Καταναλωτή µε βάση το έτος 2009=100,0, του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0)

ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (2010=100,0) ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (20000,0. Εισαγωγή Ο είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο αποτελεί συνέχεια του είκτη Αξίας Λιανικών Πωλήσεων που καταρτίζονταν την περίοδο 93-2004.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέμβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέμβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Νοέμβριος 2012 Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με βάση το έτος 2009=100,0, του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα