AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN"

Transcript

1 AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN Aνάτυπον κ το 90ο τ μου τ ς Eπετηρίδος τ ς Aκαδημίας Aθην ν AΘHNAI 2015

2 KATAΛOΓOΣ HMOΣIEYMATΩN THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN A ΠPAKTIKA ISSN: T µοι 1-59 ( ). Tιµ κάστου τ µου (O τ µοι 4, 6, 34, 35 ξαντλήθηκαν.) T µοι 60 (1985), 61 (1986), 62 (1987), 63 (1988), 64 (1989), 65 (1990), 66 (1991). Tιµ κάστου τ µου A Tε χος T µος 67 (1992) B Tε χος A Tε χος T µος 68 (1993) B Tε χος A Tε χος T µος 69 (1994) B Tε χος A Tε χος T µος 70 (1995) B Tε χος A Tε χος T µος 71 (1996) B Tε χος A Tε χος T µος 72 (1997) B Tε χος A Tε χος T µος 73 (1998) B Tε χος A Tε χος T µος 74 (1999) B Tε χος A Tε χος T µος 75 (2000) B Tε χος A Tε χος T µος 76 (2001) B Tε χος A Tε χος T µος 77 (2002) B Tε χος T µος 78 (2003) Tε χη A, B, Γ καστον ( ξαντλήθηκε) T µος 79 (2004) Tε χη A, B, Γ καστον T µος 80 (2005) Tε χη A, B, Γ καστον Oλα τ δηµοσιε µατα τ ς Aκαδηµίας Aθην ν καθ ς κα τ ν Kέντρων κα τ ν Γραφείων Eρευν ν διατίθενται στ Bιβλιοπωλε ο τ ς Aκαδηµίας, Πανεπιστηµίου (Στο Kορα ), τηλ , καθ ς κα στ βιβλιοπωλε α το MIET ( Aθήνα: Aµερικ ς 13 κα Θεσσαλονίκη: Tσιµισκ 11) κα τ ς Πολιτείας ( Ασκληπιο 1).

3 246 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος 81 (2006) Tε χη A, B, Γ καστον T µος 82 (2007) Tε χη A, B, Γ καστον A Tε χος T µος 83 (2008) B Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 84 (2009) B Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 85 (2010) Β Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 86 (2011) Β Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 87 (2012) Β Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 88 (2013) Β Tε χος Γ Tε χος E ρετήριον τ ν Πρακτικ ν [τ µ. 1 (1926)-30 (1955)] κα τ ν Πραγµατει ν [τ µ. 1-20] π Γεωργίου K. Σπυριδάκη. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) E ρετήριον τ ν Πρακτικ ν [τ µ. 1 (1926) 80 (2005)]. Aθ ναι T πεπραγµένα µι ς πεντηκονταετίας ( ). Aθ ναι B ΠPAΓMATEIAI 1. T µος πρ τος. Eν Aθήναις ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, T πρ βληµα τ ς παλιρροίας το E ρίπου. Θ. Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, Συµβολα ε ς τ ν στοβιολογίαν το µολυσµατικο µαλακίου (τερµίνθου). Β. ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ, ο Eλληνες, Kωνσταντ νος Aστέλλα κα [ Eµ]µανου λ Mουζίκιος ν Tυβίγγ η κατ A γουστον το C. A. KTÉNAS, Le groupe d îles de Santorin. Contribution à l étude des laves tertiaires et quaternaires de la mer Égée. Premier fascicule. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, T καταφυτικ πεδία τ ν µασητηρίων µυ ν το νθρώπου κα τ ν θηλαστικ ν. Ι. ΚΑ- ΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙ, H ξ θηναϊκο κώδικος παραλλαγ το «Περ Ξενιτείας» ποιήµατος.

4 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος δε τερος. Eν Aθήναις Γ. A. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Περ τ ς συζυγικ ς κοινοκτηµοσ νης. Συµβολ ε ς τ ν στορίαν το ικαίου. Tε χος I. T A γυπτιακ ν ίκαιον, δίως κατ το ς δηµοτικο ς παπ ρους. ª.. ªITZOPOULOS, Beiträge zur Cephalopodenfauna des oberen Lias der Alta Brianza. Ι. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περ τ ς θαλασσίας χλωρίδος τ ς νήσου Kρήτης. 3. T µος τρίτος (τε χος α). Eν Aθήναις Ι. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περ τ ς θαλασσίας χλωρίδος τ ς Aττικ ς. Ε. Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, H Φαρµακευτικ ε ς τ ν Zάκυνθον κα τ ν Eπτάνησον π Ενετοκρατίας κα γγλικ ς προστασίας Ε. ΜΠΡΙΚΑ, Eφαρµογαί τινες τ ς Nοµογραφίας ε ς βιοχηµικο ς πολογισµο ς. J. C. POLITIS, Contribution à l étude des champignons de l Attique. T µος τρίτος (τε χος β). Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, T βυζαντιν µνηµε α τ ς K πρου (A µέρος. Λε κωµα). 4. T µος τέταρτος. Eν Aθήναις A. WILHELM, Über einige Beschlüsse der Athener. Π. Ι. ΖΕΠΟΥ, Συνταγµάτιον νοµικ ν Aλεξάνδρου Iωάννου Yψηλάντη Bοεβ δα, Hγεµ νος πάσης O γγροβλαχίας T µος πέµπτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε). Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Aνέκδοτοι πιστολα Kωνσταντίνου O κον µου το ξ O κον µων. Χ. Γ. ΑΝΑΛΟΓΙ ΟΥ, T Eλληνικ ν ροδέλαιον. S. DONTAS, V. VLASSOPOULOS, Untersuchungen über den Vitamingehalt von Getrockneten griechischen Sultaninen (Kreta). 6. T µος κτος. Eν Aθήναις J. POLITIS, Contribution à l étude de la flore marine des Cyclades. Φ. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ, T κ συγγενείας α µατος Z βαθµο κώλυµα γάµου κα πρ σταξις, τους 1186, το α τοκράτορος Iσαακίου B το Aγγέλου. Ι. ΚΑΜΙΝΟΠΕΤΡΟΥ, H ρυθροβλαστικ ναιµία τ ν λα ν τ ς νατολικ ς Mεσογείου (J. CAMINOPETROS, L anémie érythroblastique des peuples de la Méditerranée orientale). 7. T µος βδοµος. Eν Aθήναις Σ. Ε. ΛΥΚΟΥ Η, Eπ ρχαιοτάτου τιν ς προτ που ναυτικο διάρ- µατος. Κ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Συµβολ ε ς τ ν ρευναν το παρ µ ν παλαιο συστήµατος µέτρων κα σταθµ ν. Ε. Ν. ΛΑΜΠΑ ΑΡΙΟΥ, H παιθροποίησις τ ς διδασκαλίας δι συστήµατος µιυπαιθρίων σχολικ ν α θουσ ν. Β. Γ. ΒΑΛΑΩΡΑ, Eλληνικο πίνακες πιβιώσεως.

5 248 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 8. T µος γδοος. Eν Aθήναις C. RENZ, Die Tektonik der griechischen Gebirge. 9. T µος νατος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Κ.. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Θωµ ς Φλαγγίνης κα Mικρ ς Eλληνοµνήµων. 10. T µος δέκατος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Γ. A. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πάπυροι τ ς ν Aθήναις Aρχαιολογικ ς Eταιρείας. 11. T µος νδέκατος: T µος A, ν Aθήναις T µος B, ν Aθήναις T µος Γ, ν Aθήναις ( ξαντλήθηκε). ΓΚΙΝΗ, Β. ΜΕΞΑ, Eλληνικ Bιβλιογραφία T µος δωδέκατος. Eν Aθήναις Ε. ΣΑΡΑΦΙ ΟΥ, Eλληνες ατρο ν Pουµανί α. Σ. Ε. ΛΥΚΟΥ Η, Yπ µνηµα περ µικρ ς τινος το λφαβήτου µας διαρρυθµίσεως πρ ς π δοσιν κα τ ν κυριωτέρων ξενικ ν φθ γγων. 13. T µος δέκατος τρίτος. Eν Aθήναις G. P. ALIVISATOS, A. IOYSTINIANOS, Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. Π. Γ. ΒΑΛΛΗΝ Α, Ν. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ- ΛΟΥ, Συµβολ ε ς τ περ µισθώσεως κατ τ ρχα ον λληνικ ν δίκαιον. A. ƒ. KOUSIS, Arétée, A ) Des causes et des signes des maladies aiguës. B ) Des causes et des signes des maladies chroniques. 14. T µος δέκατος τέταρτος. Eν Aθήναις E. WEISS, 1) Die grosse Inschrift von Gortyn und ihre Bestimmungen über Selbsthilfe und Prozess. 2) Professio und testatio nach der lex Aelia Sentia und der lex Papia Poppaea. 3) Zwei Beiträge zur Lehre vom geteilten Eigentum. Α. Χ. ΒΟΥΡ- ΝΑΖΟΥ, Hλεκτρ λυσις ργανικ ν ο σι ν ως νθρακος. Aνακάλυψις το κολλοειδο ς νθρακος. 15. T µος δέκατος πέµπτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Χ. ΧΑΡΙΤΩΝΙ ΟΥ, Παρατηρήσεις κριτικα κα γραµµατικα ε ς Aνναν Kοµνηνήν. Α. ΣΤΡΙΦΤΟΥ-ΚΡΙΑΡΑ, H πίδρασις τ ς θέσεως το παιδ ς ν τ σειρ τ ν δελφ ν του π τ ν νοητικ ν κατάστασιν α το. Σ. ΚΟΥΓΕΑ, Περ τ ν Mελιγκ ν το Tαϋγέτου ξ φορµ ς νεκδ του βυζαντιν ς πιγραφ ς κ Λακωνίας. Κ.. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Πατριαρχικά, τοι νέκδοτοι πληροφορίαι σχετικα πρ ς το ς πατριάρχας Kωνσταντινουπ λεως π το

6 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος δέκατος κτος. Eν Aθήναις ΓΑΛΗΝΟΥ, T ν ε ς τ περ χυµ ν Iπποκράτους ποµνηµάτων Βιβλία Γ, π Aδαµαντίου Kορα ( Eκδοση A. Π. Kο ζη). 17. T µος δέκατος βδοµος. Eν Aθήναις A. WILHELM, Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts. Α. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, O µετ λλοδαπ ς γάµος κατ τ ρχα ον λληνικ ν κα τ λληνιστικ ν δίκαιον. 18. T µος δέκατος γδοος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) E. SCHÖNBAUER, Attische Rechtseinrichtungen in sinnvoller Einheit. J. TRIKKALINOS, Beiträge zur Erforschung des tektonischen Baus Griechenlands. Β. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, T κλ µα τ ς Kρήτης κα σταθερ της το κλίµατος τ ς Eλλάδος π τ ν µινωικ ν χρ νων. 19. T µος δέκατος νατος. Eν Aθήναις J. POLITIS, Contribution à l étude de la flore de la Chalcidique. 20. T µος ε κοστ ς. Eν Aθήναις A. PHILIPPSON, Kuppelberge und Verwandtes, in Verbindung mit Geröllkegeln, in der Aegaeis; auch mit Beispielen aus Italien. Κ. Α. ΚΟΝΟΜΟΥ, Bίος Nικήτα Σταµατελοπο λου Nικηταρ. Kαταγραφ Γεωργίου Tερτσέτη κ τεσσάρων νέων χειρογράφων. Σ. Ι. ΤΣΟΥΡΑ, Περ τ ς σχέσεως µεταξ τ ν νευροεκκριτικ ν κυττάρων τ ν πυρήνων το ποθαλάµου κα το πισθίου λοβο τ ς ποφ σεως. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, H νεοελληνικ ρµηνεία τ ν νείρων κα νειροκριτικ παράδοσις. C. A. ISAAKIDÈS, La mouche des olives. 21. T µος ε κοστ ς πρ τος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) B. SINOGOWITZ, Studien zum Strafrecht der Ekloge. 22. T µος ε κοστ ς δε τερος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) C. A. ISAAKIDÈS, La lutte biologique contre la mouche des olives en Grèce. Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Eκλογή, ναγ ρευσις κα στέψις το Bυζαντινο α τοκράτορος.. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Xηµικ δοµ µορίων άλου. Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Eκλογή, ναγ ρευσις κα στέψις το Bυζαντινο α τοκράτορος T µος ε κοστ ς τρίτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Ν. ΒΕΗ, T πάνθισµα Φυσικ ς «ι το ς γχίνους κα φιλοµαθε ς Eλληνας» το Pήγα Bελεστινλ -Φεραίου κα βαρ νος von Langenfeld. Ν. ΒΕΗ, Kάλβου ργα κα µέραι ν Eλβετί α.

7 250 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Nέαι ε δήσεις περ το Λάµπρου Kατσώνη κα το Aνδρο τσου.. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, T γλωσσικ ν ζήτηµα. H Nεοελληνικ γλ σσα. Γ. E. ΜΥΛΩΝΑ, T φοινίκεια γράµµατα το Kάδµου. 24. T µος ε κοστ ς τέταρτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) J. XANTHAKIS, The areas of sunspots in the two sun hemispheres.. A. ΠΑΝΟΥ, Eπίδρασις τ ς κα σεως τ ς καλαµι ς το σίτου π τ ς παραγωγικ τητος το δάφους κα ε δικώτερον π τ ς συνθήκας τ ς πεδιάδος Λαρίσης. Ε. ΣΚΑΣΣΗ, Tethea κα Tettigonia παρ Πλινί ω. Γλωσσικ ζήτησις. Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ο διαπλανητικ φαιν µενα τ 468 π.x. (S. MARINATOS, Two interplanetary phenomena of 468 b.c.). Ι. ΞΑΝΘΑΚΗ, Παρατηρήσεις ε ς τ ν νωτέρω νακοίνωσιν το κ. Σ. Mαρινάτου (J. XANTHAKIS, Comments on the communication of S. Marinatos). 25. T µος ε κοστ ς πέµπτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Tε χος I: A. PANAGOS, Vergleich des Kristallchemischen Verhaltens von Nb und Ta in chemisch analogen Oxydverbindungen. 26. T µος ε κοστ ς κτος. Eν Aθήναις ΓΚΙΝΗ, Περίγραµµα στορίας το µεταβυζαντινο δικαίου. 27. T µος ε κοστ ς βδοµος. Eν Aθήναις T. PAPADOPOULLOS, Africanobyzantina. 28. T µος ε κοστ ς γδοος. Eν Aθήναις 1970 Α. Κ. ΟΡΛΑΝ ΟΥ, H ρχιτεκτονικ κα α βυζαντινα τοιχογραφίαι τ ς Mον ς το Θεολ γου Πάτµου. ( δ.) (δεµ.) T µος ε κοστ ς νατος. Eν Aθήναις Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ, H µέθοδος το µπλουτισµο τ ν µεταλλευµάτων τ ν ρχαίων Eλλήνων ε ς τ πίπεδα πλυντήρια τ ς Λαυρεωτικ ς. Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ κα H. MUSSCHE, T λικοειδ πλυντήρια τ ν ρχαίων Eλλήνων ε ς τ Λα ριον, µία πολεσθε σα ρχαία λληνικ φε ρεσις. 30. T µος τριακοστ ς. Aθ ναι G.. MEGAS, Das Märchen von Amor und Psyche in der griechischen Volksüberlieferung. 31. T µος τριακοστ ς πρ τος. Aθ ναι J. K. TRIKKALINOS, Die Geologie der Akropolis. Kleintektonische

8 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 251 Untersuchungen (Ι. Κ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Η γεωλογία τ ς Aκροπ λεως Mικροτεκτονικα ρευναι). 32. T µος τριακοστ ς δε τερος. Aθ ναι Χ. I. ΤΟΥΛ, «Περ καρδίης» βιβλίον τ ς Iπποκρατικ ς Συλλογ ς. 33. T µος τριακοστ ς τρίτος. Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, T θρησκευτικ ν κέντρον τ ν Mυκην ν. 34. T µος τριακοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Χ. I. ΤΟΥΛ, Ψ.- Iπποκράτους «Περ Eβδοµάδων». 35. T µος τριακοστ ς πέµπτος. Aθ ναι J. K. TRIKKALINOS, Zur Frage der Erhaltung der Heutigen Morphologie der Akropolis (Ι. K. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Tρ ποι διατηρήσεως τ ς σηµεριν ς µορφολογίας τ ς Aκροπ λεως). 36. T µος τριακοστ ς κτος. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, Phenomenological analysis of mechanical and optical behaviour of rheo-optically simple materials. 37. T µος τριακοστ ς βδοµος. Aθ ναι J. XANTHAKIS, Solar activity and a global survey of the precipitation. 38. T µος τριακοστ ς γδοος. Aθ ναι Χ. I. ΤΟΥΛ, «Περ Πνε µατος» ψευδεπίγραφον το Aριστοτέλους. 39. T µος τριακοστ ς νατος. Aθ ναι Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, Mυκηναϊκ θρησκεία. Nαοί, βωµο κα τεµένη (G. E. MYLONAS, Mycenaean religion. Temples, altars and temenea). 40. T µος τεσσαρακοστ ς. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, Numerical solution of cauchy type singular integral equations. P. S. THEOCARIS, Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors. 41. T µος τεσσαρακοστ ς πρ τος A. M. VÉRILHAC, Πα δες ωροι. Poésie funéraire, T µος I. Aθ ναι T µος II. Aθ ναι T µος τεσσαρακοστ ς δε τερος. Aθ ναι Ι. K. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Περ τ ς µεταλλείας το ρχαίου Λαυρίου.

9 252 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 43. T µος τεσσαρακοστ ς τρίτος. Aθ ναι D. J. GEORGAC S, Ichthyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms botargo, caviar and congeners. 44. T µος τεσσαρακοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Π. ΘΕΟΧΑΡΗ, Α. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, Πειραµατικ µελέτη τ ς ε σταθείας το Παρθεν νος. 45. T µος τεσσαρακοστ ς πέµπτος. Aθ ναι C. SYROS, Distribution functions and properties of the Boltzmann equation. 46. T µος τεσσαρακοστ ς κτος. Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) Τ. Π. ΓΙΟΧΑΛΑ, T Eλληνο- Aλβανικ ν Λεξικ ν το Mάρκου Mπ τσαρη. Φιλολογικ κδοσις κ το α τογράφου. 47. T µος τεσσαρακοστ ς βδοµος. Aθ ναι D. J. GEORGACAS, A Graeco-Slavic controversial problem reexamined: the -ÈÙ suffixes. 48. T µος τεσσαρακοστ ς γδοος. Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Eλληνικ βιβλιογραφία (1466 ci.-1800). T µος A : Aλφαβητικ κα χρονολογικ νακατάταξις. Aθ ναι T µος B (Παράρτηµα): Προσθ και - Συµπληρώσεις - ιορθώσεις. Aθ ναι T µος τεσσαρακοστ ς νατος. Aθ ναι TSANTSANOGLOU, New fragments of Greek literature from the Lexicon of Photius. 50. T µος πεντηκοστ ς. Aθ ναι Σ. I. ΠΑΠΑ ΑΤΟΥ, Περ τ ς µνηστείας ε ς τ Bυζαντιν ν ίκαιον. 51. T µος πεντηκοστ ς πρ τος. Θ. Π. ΚΩΣΤΑΚΗ, Λεξικ τ ς τσακωνικ ς διαλέκτου. T µος A (A- I), T µος B (K-O), Aθήνα T µος Γ (Π-Ω). Aθήνα 1987 ( Eκαστος) T µος πεντηκοστ ς δε τερος. Aθ ναι G. M. PARASKEVOPOULOS, Contribution to the study of the Ôphiolites. 53. T µος πεντηκοστ ς τρίτος. Aθ ναι J. XANTHAKIS, I. LIRITZIS, Geomagnetic field variation as inferred from archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000 b.c. ISBN:

10 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος πεντηκοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Λ. ΠΟΛΙΤΗ, Kατάλογος χειρογράφων τ ς Eθνικ ς Bιβλιοθήκης τ ς Eλλάδος ριθ ISBN: T µος πεντηκοστ ς πέµπτος. Aθ ναι J. XANTHAKIS, C. POULAKOS, C. ZEREFOS, A study of the periodicities and climatic fluctuations of atmospheric ozone. ISBN: T µος πεντηκοστ ς κτος. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, On a general theory of failure for the anisotropic matter. ISBN: T µος πεντηκοστ ς βδοµος. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, D. P. SOKOLIS, On a general theory of anisotropy of matter. The spectral decomposition of the compliance tensor: Application to crystallography. ISBN: T µος πεντηκοστ ς γδοος. Aθ ναι Π. M. ΜΥΛΩΝΑ, Mον Bατοπεδίου. Tε χος A : O κιστικ νάλυση, πυρκαϊ - ναστήλωση. Παλαι ς περιγραφές. Tε χος B : Πίνακες. ISSN: , ISBN [SET]: , ISBN: X 59. T µος πεντηκοστ ς νατος. Aθ ναι Π. ΛΙΑΚΟΥΡΑ (Mετάφραση: K. M. Kοντ πουλου), Γι µι καθολικ πρ σβαση στ ν τριτοβάθµια κπαίδευση. H µπειρία τ ς Aµερικ ς. ISBN: T µος ξηκοστ ς. Aθ ναι Π. Μ. ΜΥΛΩΝΑ, Mον το Oσίου Λουκ το Στειριώτη. H ρχιτεκτονικ τ ν τεσσάρων να ν. ISBN: T µος ξηκοστ ς πρ τος. Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Bερναρδάκειος µαγικ ς κώδικας. E σάγωγον τ ς Mαγείας τ ς πάλαι ποτέ. ISBN: T µος ξηκοστ ς δε τερος. Aθ ναι Α.. ΜΑΥΡΟΥ Η, Mακεδονικ ατρικ προσωπογραφία. Mακεδ νες γιατρο κα γιατρο στ ν πηρεσία Mακεδ νων κατ τ ν ρχαι τητα. ISBN: T µος ξηκοστ ς τρίτος. Aθ ναι Λ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑ Η, Η. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ, Περίγραµµα στορίας το µεταβυζαντινο δικαίου. T λληνικ κεί- µενα. ISBN:

11 254 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 64. T µος ξηκοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Λαογραφικ το κώδικα 666 τ ς Μον ς Μεταµορφώσεως Μεγάλου Μετεώρου. ISBN: T µος ξηκοστ ς πέµπτος. Aθ ναι Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ, Περίγραµµα στορίας το µεταβυζαντινο δικαίου το λατινοκρατο µενου Ελληνισµο. Τ λατινικά, ταλικ κα γαλλικ κείµενα. ISBN: T µος ξηκοστ ς κτος. Aθ ναι Χ. ΖΕΡΕΦΟΥ, Ο. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, Β. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ, Σ. ΖΕΡΕΦΟΥ, Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ, Ε. ΝΙΚΟΛΑΪ Η, Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ, Μ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, A Eπτάλοφοι Aθ ναι κα τ Eθνικ ν Aστεροσκοπε ον Aθην ν. ISBN: T µος ξηκοστ ς βδοµος. Aθ ναι Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, O να ς τ ς Oδηγητρίας το Bροντοχίου στ ν Mυστρ. O τοιχογραφίες το νάρθηκα κα λειτουργικ χρήση το χώρου. ISBN: T µος ξηκοστ ς γδοος. Aθ ναι C. SVOLOPOULOS, The Dodecanese Question during the Second World War. Greece, Turkey and the Allies. ISBN: T µος ξηκοστ ς νατος. Aθ ναι ΑΙΜ. ΗΜ. ΜΑΥΡΟΥ Η, T οβ λα ζ α κα τ δηλητήρια φάρµακα στ ν ρχαία λληνικ ατρική. Kαταγραφ τ ς σχετικ ς γραµ- µατείας κα µελέτη τ ν µ θεµων ργων το Φιλουµένου κα το νων µου [A λιος Προµ τος;]. ISBN: T µος βδοµηκοστ ς. Aθ ναι E. PARIS, Marseille et Hellénisme (XIXe et début du XXe siècle), Les Phanariotes et les Néo-phanariotes dans le monde. ISBN: T µος βδοµηκοστ ς πρ τος. Aθ ναι Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, T ερ τ ς Aρτέµιδος Tαυροπ λου στ ς Aλ ς Aραφηνίδες (Λο τσα). Tε χος A : ISBN: Tε χος B : ISBN: ISBN [SET]:

12 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 255 Γ HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 72. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος A, ν Aθήναις 1920, σ. 304 [K.E.E.Λ.]* ( ξαντλήθηκε) 73. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος B, ν Aθήναις 1921, σ Bλ. ρ. 13 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 74. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος Γ, ν Aθήναις 1931, σ [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 75. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος B, B κδ., ν Aθήναις 1975, σ. Ϛ [K.E.E.Λ.] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος, ν Aθήναις , σ [K.E.E.Λ.] ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ, Eλληνικ Λαογραφία. Mέρος A : Mνηµε α το Λ γου, ν Aθήναις 1922, σ. 447 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 78. ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ, Eλληνικ Λαογραφία. Mέρος A : Mνηµε α το Λ γου, B κδ., ν Aθήναις 1965, σ. η +433 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 79. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, A τωλικα ο κήσεις, σκε η κα τροφαί, ν Aθήναις 1925, σ. η +145 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 80. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΒΡΑΧΕΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Eκδοσις πιµελεί α Kωνστ. Aµάντου. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) 81. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΝΕ- ΤΙΑΣ. Eκδοσις Σπυρ. M. Θεοτ κη. T µος A. Aποφάσεις Mείζονος Συµβουλίου Bενετίας Eν Aθήναις 1933 ( ξαντλήθηκε). T µος B. Θεσπίσµατα τ ς Bενετικ ς Γερουσίας Tε χος I. Eν Aθήναις Tε χος II. Eν Aθήναις Eκαστον ( ξαντλήθηκε) 82. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συµπ σιον: Kείµενον, µετάφρασις κα ρµηνεία π Iωάννου Συκουτρ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 83. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, T ν πτ σοφ ν Συµπ σιον: Kείµενον, µετάφρασις κα ρµηνεία π Eµµ. αυ δ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 84. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περ Ποιητικ ς: Mετάφρασις π Σίµου Mενάρδου. E σαγωγή, κείµενον κα ρµηνεία π I. Συκουτρ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) * H συντοµογραφία µέσα στ ν γκ λη δηλώνει τ Eρευνητικ Kέντρο πο ξέδωσε τ δη- µοσίευµα.

13 256 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 85. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, Xαρακτ ρες: Kείµενον, µετάφρασις, ρµηνεία π Eµµ. αυ δ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 86. ΕΝΤΒΙΓΗΣ ΛΥΝΤΕΚΕ, Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια. Eκλογ κα µετάφρασις ε ς τ ν γερµανικήν. Mέρος A. Eλληνικ κείµενα, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 87. ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ, Γραµµατικ τ ς Eλληνικ ς διαλέκτου το Π ντου (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 1), Eν Aθήναις 1958, σ. 506 [I.Λ.N.E.] ( ξαντλήθηκε) 88. ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΙΦΝΟΥ Eκδοσις Γεωργ. Πετροπο λου κ τ ς συλλογ ς Γ. Mαριδάκη, µετ συµβολ ν ε ς τ ν ρευναν το µεταβυζαντινο δικαίου, Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) 89. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ ( ). Eκδοσις Eµµ. Πρωτοψάλτη. Tε χος I. Bιογραφία. Eν Aθήναις 1959, σ. ι Tε χος II. Aλληλογραφία, Πολιτικ Yποµνήµατα, Λ γοι, Σηµειώµατα περ Iγνατίου, Eν Aθήναις 1961, σ. η Eκαστον ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΠΕΤΡΟ- ΠΟΥΛΟΥ, Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια. T µος A : Eκλογή, ν Aθήναις 1962, σ. λβ Φωτοµηχανικ νατ πωση, Aθήνα 2000 [K.E.E.Λ.] ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ. Eκδοσις Eµµανου λ Πρωτοψάλτη. Tε χος I. Eγγραφα τ ν τ ν , Eν Aθήναις 1963 ( ξαντλήθηκε) Tε χος II. Πρωτ κολλα λληλογραφίας κλπ. τ ν τ ν , Eν Aθήναις 1965, σ. η Tε χος III. Eγγραφα το 1823, Eν Aθήναις 1968, σ Tε χος IV. Eγγραφα το 1824, Eν Aθήναις 1974, σ Tε χος V. Eγγραφα το 1825, Eν Aθήναις 1978, σ Tε χος VI. Eγγραφα το 1826, Eν Aθήναις 1986, σ HEDWIG LÜDEKE, Neugriechische Volkslieder (Mετάφρασις ε ς τ ν γερµανικήν), Aθ ναι 1964, σ. xv ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, H Φιλικ Eταιρεία, Aθ ναι 1964, σ ( ξαντλήθηκε) 94. ΝΙΚΗΤΑ ΝΗΦΑΚΗ, Mανιάτικα στορικ στιχουργήµατα. Eκδοσις ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ, Aθ ναι 1964, σ. ιβ +240+πίν. Α -Β [K.E.M.N.E.] ( ξαντλήθηκε)

14 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΟ ΙΛΟΥ, H Eταιρεία τ ν Φιλικ ν. Eκδοσις Λ. ΒΡΑ- ΝΟΥΣΗ κα Ν. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1964, σ. 42*+175+πίν. Α - Η +1 χάρτ. [K.E.M.N.E.] ( ξαντλήθηκε) 96. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΟΥΒΑΡΑ, Oλυµπιώτισσα. Περιγραφ κα στορία τ ς Mον ς- Kατάλογος τ ν Xειρογράφων - Xρονικ Σηµειώµατα - Aκολουθία Παναγίας τ ς Oλυµπιωτίσσης - Eγγραφα κ το Aρχείου τ ς Mον ς ( ), Aθ ναι 1967, σ. ιζ +638+πίν. Α -ΙΓ ( γχρωµοι)+πίν. π-ãv ( σπρ µαυροι) [K.E.M.N.E.] Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟ- ΞΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Eκδοσις Eλευθερίου Πρεβελάκη κα Bασιλικ ς Πλαγιανάκου-Mπεκιάρη. Tε χος A, Aπρίλιος Iο λιος 1867, Eν Aθήναις 1967, σ. 420 [K.E.I.N.E.] Tε χος B, A γουστος εκέµβριος 1868, Eν Aθήναις 1970, σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περ το γλωσσικο διώµατος τ ς Κρήτης. T µος Ε, Α µίτοµος, Εν Aθήναις 1968, σ T µος ΣΤ, Α µίτοµος, Εν Aθήναις 1971, σ T µος ΣΤ, Β µίτοµος, Εν Aθήναις 1975, σ T µος Z : T λαογραφικά, Aθ ναι 1983, σ. ζ +566 [K.E.E.Λ.] T µος ΣT (B κδ.): Λαογραφικ Σ µµεικτα, Aθ ναι 1986, σ [K.E.E.Λ.] T µος B A-Γ (1994), σ. 499 [I.Λ.N.E.] T µος Γ -Λ (1997), σ T µος M-P (1999), σ T µος E Σ-Ω (2002), σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ - ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Eλληνικ δη- µοτικ τραγο δια. T µος Γ : Mουσικ Eκλογή, ν Aθήναις 1968, σ. ν χ.α.+5 δίσκοι µουσικ ς. Φωτοµηχανικ νατ πωση, ν Aθήναις 1999 [K.E.E.Λ.] ( τ µος συνοδε εται π 2 δίσκους πυκν ς γγραφ ς CD) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΟΥ, Σίµων Σίνας. Aθ ναι 1972, σ. ιθ ε κ RUDOLF PFEIFFER, Ιστορία τ ς Κλασσικ ς Φιλολογίας π τ ν ρχ ν µέχρι το τέλους τ ν λληνιστικ ν χρ νων. Mετάφραση Π. Ξένου, Αθ ναι 1972 ( νατ. 1991), ρ. 1, σ. xx+375 [K.E.E.Λ.Γ.] ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ (µουσ. πιµ.), ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ (ε σαγωγή, ποµνήµατα). Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια: Mουσικ

15 258 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN νθολογία κδιδοµένη π τ ορτασµ τ ς 150ετηρίδος π τ ς νάρξεως το Aγ νος τ ς Eλληνικ ς Aνεξαρτησίας (Greek Folk Songs. A Musical Anthology. Published to celebrate the 150th anniversary of the outbreak of the struggle for Greek Independence), Aθ ναι 1972, σ δίσκοι µουσικ ς [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 103. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΠΑΣΑ ΑΙΟΥ, H λαϊκ ρχιτεκτονικ τ ς Iµβρου, Aθ ναι 1973, σ. 78+πίν. 22 [K.E.E.Λ.] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΟΡΛΑΝ ΟΥ, T χαράγµατα το Παρθεν νος. T συνεργασί α ΛΕΑΝ ΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Aθ ναι 1973, σ. 46*+199+ πίν. Α -Η [K.E.M.N.E.] WILHELM GOTTLIEB TENNEMANN, Σ νοψις τ ς Iστορίας τ ς Φιλοσοφίας. Mτφρ. Kωνσταντίνου M. Kο µα 1818, 1973, φωτοτυπικ νατ πωση, πανέκδοση 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] AΡΧΕΙΟΝ ΨΑΡΩΝ Eκδοσις Bασ. Σφυρ ερα. T µος A, Eν Aθήναις 1974, σ. λβ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΛΛΑ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ. E σαγωγ Nικ. Λο ρου, κδοσις κα σηµειώσεις Eλ. Πρεβελάκη, Eν Aθήναις 1974, σ. 370 [K.E.I.N.E.] ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΤΤΑ, H Eλλ ς κα τ κλ µα της, Aθ ναι 1975, σ GEORG. N. HATZIDAKIS, Einleitung in die neugriechische Grammatik. Aνατ πωσις τ ς A κδ σεως, Λειψία 1892 (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 3), Eν Aθήναις 1975, σ. ιστ +464 [I.Λ.N.E.] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΟΥ, H Kοσµογέννησις. Aνέκδοτον στιχο ργηµα το 15ου α νος. Eµµετρος παράφρασις τ ς Γενέσεως κα Eξ δου τ ς Παλαι ς ιαθήκης. Kριτικ κδοσις π ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, Aθ ναι 1975, σ. viii+221+πίν. Α -Ι [K.E.M.N.E.] ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, Zητήµατα Eλληνικ ς Λαογραφίας. Aνατ πωσις τ ν τρι ν τευχ ν- νατ πων π τ ν Eπετηρίδα το Λαογραφικο Aρχείου, , Aθ ναι 1975, σ. 430 [K.E.E.Λ.] ( κτ ς µπορίου) 112. ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΗΜΕΛΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ( πιµ.), Aτλας τ ς Eλληνικ ς Λαογραφίας - Λε κωµα I: ξ λινον ροτρον, ζυγ ς, σιδηρο ν ροτρον, ροτρίασις. Aθ ναι 1975, σ. 2+χάρτες 4+πίν. 14 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε)

16 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΕΠΙΤΟΜΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ / ΕΛΛΑΣ (FOREIGN OFFICE 32). T µος A (τε χη I-II), Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Eκδοσις Eλευθέριου Πρεβελάκη κα Φίλιππου Γλ τση, Eν Aθήναις 1975, σ [K.E.I.N.E.] T µος B, Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Eκδοσις Φίλιππου Γλ τση - Xρήστου Λο κου - Eλένης Mπελι, Eν Aθήναις 1979, σ T µος Γ, Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Eκδοσις Φίλιππου Γλ τση - Xρήστου Λο κου - Eλένης Mπελι, Aθ ναι 1987, σ T µος, Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Σ νταξη Φίλιππου Γλ τση - Eλένης Mπελι, Aθ ναι 1998, σ ISBN: X T µος E, Φάκελοι Σ νταξη Φίλιππου Γλ τση - E ης Kαρο ζου - Xρήστου Λο κου, Aθήνα 2006, σ ISBN: ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΣΤΑΚΗ, T Mιστ τ ς Kαππαδοκίας, Tε χη I-II, Aθήνα ( ξαντλήθηκε) 115. O κλιπ ντες καδηµαϊκο τ ς πεντηκονταετίας , Aθ ναι 1977, σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ, Γλωσσολογικα ρευναι, τ. B : Γλωσσολογικα µελέται , τ πρ τον συνεκδιδ µεναι π. Bαγιακάκου µετ µακρ ς ε σαγωγ ς περ το βίου κα ργου το Γ. Xατζιδάκι ς κα πινάκων λέξεων κα πραγµάτων τ µου A (1934) κα τ µου B (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 2), Eν Aθήναις 1977, σ. 815 [I.Λ.N.E.] ΙΚΑΙΟΥ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ, Γεώργιος N. Xατζιδάκις ( ). Bίος κα ργον (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 2α), Eν Aθήναις 1977, σ. 143 [I.Λ.N.E.] GEORGE PATRICK HENDERSON, H ναβίωση το λληνικο στοχασµο ( ): H λληνικ φιλοσοφία στ χρ νια τ ς Tουρκοκρατίας (µτφρ. Φ. K. Bώρου), Aθ ναι 1977, Γ κδ. 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] Aναστάσιος Oρλάνδος. O νθρωπος κα τ ργον του (Tιµητικ ς τ µος), Aθ ναι 1978, σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΠΑΤΤΙΧΗ, E ριπίδου Eλένη. E σαγωγή, κείµενον, µετάφρασις, κριτικ ν π µνηµα, σχ λια, Aθ ναι 1978, σ

17 260 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 121. ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΣΧΟΥ, Kατάλογος µικρογραφι ν βυζαντιν ν χειρογράφων τ ς Eθνικ ς Bιβλιοθήκης τ ς Eλλάδος. T µος A, Aθ ναι 1978, σ ε κ T µος B, Aθ ναι 1985, σ ε κ T µος Γ, Aθ ναι 1997, σ ε κ ( δ.) (δεµ.) ANNA MARAVA-CHATZINICOLAOU - CHRISTINA TOUFEXI-PASCHOU, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece. Vol. I, Athens 1978, σ ε κ Vol. II, Athens 1985, σ ε κ Vol. III, Athens 1997, σ ε κ ( δ.) (δεµ.) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, T λληνικ παραµ θι. Aναλυτικ ς κατάλογος τ πων κα παραλλαγ ν κατ τ σ στηµα Aarne-Thompson (FFC 184). Tε χος πρ τον: M θοι ζώων, Aθ ναι 1978, σ. 111 [K.E.E.Λ.] ΜΕΛΕΤΑΙ (SCIENTIFIC PAPERS), Nο 1 (1978) (2013) [K.E.Φ.A.K.]* 125. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑ- ΣΤΑΣΕΩΣ. Eκδοσις Γεωργίου Zώρα. T µος A, Eγγραφα τ ν τ ν 1820, 1826, Eν Aθήναις 1979, σ T µος B, Eγγραφα τ ν τ ν , Aθ ναι 1986, σ Eκαστος T µος Γ, E ρετήρια T µων A -Γ, K ρια ν µατατοπων µια, π Γερασ. Zώρα, Aθ ναι 2005, σ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Studies in Fourth Century Tragedy. Mονογραφία γι τ ν τραγωδία το 4ου π.x. α., µετάφραση κα σχολιασµ ς τ ν ποσπασµάτων, Aθ ναι 1980, σ. xii ε κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ, Γλωσσολογικα ρευναι, τ. A : Aνατ πωσις τ ς κδ σεως 1934 (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 4), Eν Aθήναις 1980, σ. 642 [I.Λ.N.E.] ( ξαντλήθηκε) 128. BERNHARD ABRAHAM VAN GRONINGEN, Πραγµατεία περ τ ς στορίας κα τ ς κριτικ ς τ ν λληνικ ν κειµένων. Mετάφραση Οδ. Λαµψίδη µ Προλεγ µενα Χαρ. Φλωράτου, Αθ ναι 1980 ( νατ. 1995), ρ. 3, σ. liii+140 [K.E.E.Λ.Γ.] * T δηµοσιε µατα κα ο µελέτες το K.E.Φ.A.K. διατίθενται δωρε ν π τ K.E.Φ.A.K. (Σ λωνος 84, Aθήνα).

18 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN RUDOLF PFEIFFER, Ιστορία τ ς Κλασσικ ς Φιλολογίας π τ 1300 µέχρι τ Mετάφραση Παναγιώτη Ξένου - Βασίλη Μοσκ βη, Αθ ναι 1980, ρ. 4, σ. xlviii+250 [K.E.E.Λ.Γ.] HΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Bιβλιογραφία ναφεροµένη ε ς τ η- µοσιε µατα π τ ν Aτµοσφαιρικ ν Eρευν ν ν Eλλάδι κα το Kλίµατος τ ς Xώρας, Aθ ναι 1980, σ. 116 [K.E.Φ.A.K.] 131. CHRISTOS C. REPAPIS - CHRISTOS S. ZEREFOS - ROY L. JENNE and STAVROULA KOTINI, Twenty Years of Total Ozone Observations for the World ( ), Athens 1980, σ. 127 [K.E.Φ.A.K.] 132. ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑΤΗ, H Eλληνικ Aρχιτεκτονικ Aναγέννησις κα κακοποίησίς της (Συµβολ στ ν Iστορία το Nεοκλασσικισµο ), Eν Aθήναις 1981, σ πίν HARRY VAN LOON - CHRISTOS S. ZEREFOS and CHRISTOS C. REPAPIS, Evidence of the Southern Oscillation in the Stratosphere, Athens 1981, σ. 37 [K.E.Φ.A.K.] 134. HOMER T. MANTIS - CHRISTOS C. REPAPIS - CHRISTOS S. ZEREFOS and DIONYSSIOS A. METAXAS, Atmospheric Boundary Layer Study in the Aegean during the Summer: Experiment at Kymi, Euboea, Athens 1981 [K.E.Φ.A.K.] 135. HARRY VAN LOON and CARL S. ROGERS, Aspects of the Half-Yearly Oscillations on the Southern hemisphere, Athens 1981, σ. 45 [K.E.Φ.A.K.] 136. INEZ DILLER, Zypriotische Märchen, Athen 1982, σ. 287 (µ µετάφραση τ ν παραµυθι ν στ γερµανικ ) [K.E.E.Λ.] ÁRPÁD SZABÓ - ERKKA MAULA, Enklima Eγκλιµα Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, Αθ ναι 1982, σ. 253 κα πίνακες ( δ.) [K.E.E.Φ.] (δεµ.) AΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΥ, H ννοια τ ς σωτηρίας στ ν πλατωνικ πολιτικ φιλοσοφία. Πρ λογος Γ. Mιχαηλίδου-Nουάρου, Aθ ναι 1982, φωτοτυπικ νατ πωση, πανέκδοση 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] HARRY VAN LOON - CHRISTOS S. ZEREFOS - CHRISTOS C. REPAPIS, and CONSTANTINOS VAROTSOS - FILIPPOS DELIGIANNIS - DIMITRIOS BOTSAKIS - EVANGELOS TOLIAS, On the Interannual Variation of the Yearly and Half-Yearly Waves in the Temperature of the Equatorial Troposphere and Stratosphere and Some of its Associations with the

19 262 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN Interannual Variations at Higher Latitudes on the Southern Hemisphere, Athens 1982, σ. 45 [K.E.Φ.A.K.] 140. ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Eπιτοµ το κλίµατος τ ς Eλλάδος, Aθ ναι 1982, σ. 76 [K.E.Φ.A.K.] ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΖΟΛΩΤΑ ( ), Λ γοι, Aρθρα κα Eπιγράµ- µατα ε ς τ ν ρχαίαν Eλληνικήν, Aθ ναι 1983, σ. xv ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΗΜΕΛΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Παραδοσιακ ς λικ ς βίος το λληνικο λαο ( ρωτηµατολ γιο), Aθήνα 1983, σ. η +424 [K.E.E.Λ.] ( κτ ς µπορίου) 143. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, Συµβολ στ µελέτη το κλίµατος τ ς Eλλάδας. Kανονικ ς καιρ ς κατ µήνα, Aθήνα 1983, σ. 245 [K.E.Φ.A.K.] ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΛΑ ΙΜΗΡΟΥ ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΚΗ - ΗΜΗΤΡΙ- ΟΥ ΡΕΤΑΛΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΜΠΑΚΑ, Hµερησία πορεία τ ς π λυτης γρασίας το έρα κατ ρα στ Eθνικ Aστεροσκοπε ο Aθην ν, Aθήνα 1983, σ. 46 [K.E.Φ.A.K.] 145. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙ Η, The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). A turning point in the struggle between Byzantium and Islam, Aθ ναι 1984, σ. xxiv ΦΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, La langue du roman byzantin «Callimaque et Chrysorhoé», Aθ ναι 1984, σ. xxiv ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Iστορικ ν Λεξικ ν τ ν λληνικ ν διωµάτων τ ς Kάτω Iταλίας. T µος A. Aθ ναι 1984, σ. µη +447 [I.Λ.N.E.] T µος B (β-ι). Aθ ναι 1986, σ. ιε T µος Γ (κ-µ). Aθ ναι 1988, σ. η T µος (ν-σ[σ-σενία]). Aθ ναι 1991, σ T µος E (Σ(σ-σένο[ς])-Ω). Aθ ναι 1992, σ ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Eρωτηµατολ γιο γι πιπλα κα σκε η, Aθήνα 1984, σ. 56 [K.E.E.Λ.] ( κτ ς µπορίου) 149. ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΑΙΝΙΟΥ. [Ε σαγωγή], Κείµενο - Μετάφραση - Σχ λια Οδ. Λαµψίδη, T µος Α, Αθ ναι 1984, σ. 16*+1-186[x2]. T µος B, Αθ ναι 1985, σ [x2]-417 [K.E.E.Λ.Γ.]..... ( ξαντλήθηκε) 150. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, Bourdelle et la Grèce, Aθ ναι 1985, σ ε κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, T Kέντρον Eρε νης τ ς Iστορίας το Nεωτέρου Eλληνισµο, Aθήνα 1985, σ. 102 [K.E.I.N.E.] ( ξαντλήθηκε)

20 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΡΕΠΑΠΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΖΑΜΠΑΚΑ, Συλλογ τ ν παρχουσ ν µετεωρολογικ ν παρατηρήσεων τ ς π λεως τ ς Kερκ ρας ( ). Tε χος I, Παρατηρήσεις θερµοκρασίας το έρος, Aθ ναι 1985, σ. 64 [K.E.Φ.A.K.] 153. ALEXANDER A. TRYPANIS, On Fermat s last Theorem, Athens 1986, σ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Σηµειώσεις Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη, Αθ ναι 1986, , Βιβλία Α -Γ, σ. xxxix+399. ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ση- µειώσεις Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη, Αθ ναι 1998, Βιβλία -Ζ, σ ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΝΝΑΣ ΑΜΗΡΑ, Γι ν γεράσουµε λοι καλ τερα. Eπιµέλεια - Πρ λογος Γρηγ ρη K. Γκιζέλη, Aθ ναι 1986, σ A. AMIRA, Old and Young: Towards a better old age, edited and prefaced by Gregory Gizelis, Athens 1988, σ. 90 [K.E.E.K.] E. G. VALLIANATOS, From Graikos to Hellene, Adamantios Koraes and the Greek Revolution, Aθ ναι 1987, σ. xvi ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ κα ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΡΕΠΑΠΗ. T Kλίµα τ ν Mαγουλιάνων Aρκαδίας, Aθήνα 1987, σ. 69 [K.E.Φ.A.K.] 159. ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. T µος A, Aθ ναι T µος B, Aθ ναι ISBN: [K.E.E.Φ.] ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, T κλίµα τ ς Nαυπάκτου, Aθήνα 1988, σ. 48 [K.E.Φ.A.K.] 161. ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ - ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΡΕΠΑΠΗ κα ΙΩΑΝΝΟΥ. ΖΑΜΠΑΚΑ, Kλιµατικ ς κα βιοκλιµατικ ς συνθ κες τ ς περιοχ ς Aρχαίας Oλυµπίας κα τ ν Λουτροπηγ ν Kαϊάφα κα Yρµίνης, Aθήνα 1988, σ. 26 [K.E.Φ.A.K.] 162. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Aλληλογραφία, T µος A, Eπιµέλεια ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ - ΡΟ Η ΣΤΑ- ΜΟΥΛΗ, Aθήνα 1989, σ. νβ +433+πίν [K.E.M.N.E.]

21 264 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος B, Eπιµέλεια ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ - ΡΟ Η ΣΤΑ- ΜΟΥΛΗ, Aθήνα 2002, σ. κβ +516+πίν ISBN: [K.E.M.N.E.] ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ση- µειώσεις Αντωνίου Σακελλαρίου, Αθ ναι 1989, σ. xiii+124 [K.E.E.Λ.Γ.] ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. T µος Α, Βιβλία Α -Β. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Σηµειώσεις Αγγέλου Σ. Βλάχου, Αθ ναι 1989, σ. xxxii+421 [K.E.E.Λ.Γ.] ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΙ ΙΟΥ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ερµηνευτικ ς σηµειώσεις Γ. Ξανθάκη-Καραµάνου, Β βελτιωµένη κδοση, Αθ ναι 1989, σ. xxxviii+227 [K.E.E.Λ.Γ.] ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, Kλι- µατικ ς κα βιοκλιµατικ ς συνθ κες τ ς π λεως τ ν Πατρ ν, Aθ ναι 1989, σ. 21 [K.E.Φ.A.K.] 167. ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗ, «Θεία ωρεά». Mελέτες πάνω στ ν πολιτικ τ ς δυναστείας τ ν Σεβήρων κα τ ν Constitutio Antoniniana, Aθήνα 1989, σ ISBN: [K.E.A.] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑ Η, E σαγωγ στ συναρτησιακ νάλυση, Aθήνα 1990, σ EPHRAEM AENII HISTORIA CHRONICA. Recensuit Odysseus Lampsides, Athenis 1990, vol. 27, σ. lx+456. ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] T δηµογραφικ πρ βληµα τ ς Eλλάδος. Yπογεννητικ τητα κα γήρανση το πληθυσµο, Aθήνα 1990, σ. 165 [K.E.E.K.] ( ξαντλήθηκε) 171. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΓΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ- ΣΕΩΣ, κδιδ µενα π Γεωργίου Zώρα µ τ ν πιµέλεια Γερασίµου Zώρα, Aθ ναι 1991, σ JEAN-LOUIS VπEILLARD-BARON, C. W. F. Hegel, Παραδ σεις Πλατωνικ ς φιλοσοφίας. Mτφρ. A. Kελεσίδου, πρ λογος E. Mουτσοπο λου, Aθ ναι 1991, φωτοτυπικ νατ πωση, πανέκδοση 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] CONSTANTINE DESPOTOPOULOS, Philosophy of History in Ancient Greece, Athens 1991, σ. 118 [K.E.E.Φ.] O νέοι κα τρίτη λικία, Aθ ναι 1991, σ. 171 [K.E.E.K.] ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Σηµειώσεις Τάσου Ρο σσου, Αθ ναι , σ. xxxviii+129 [K.E.E.Λ.Γ.] ( ξαντλήθηκε)

22 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΙΗΛΙ ΟΥ, Bιβλιογραφία γι τ ν Kρητο-Mυκηναϊκ Θρησκεία, Aθήνα 1993, σ ISBN: [K.E.A.] O δηµ σιος τοµέας: Eπιπτώσεις π τ ν νταξη στ ν EOK κα προοπτικές, Aθήνα 1993, σ. 102 [K.E.E.K.] H λληνικ βιοµηχανία στ ν E ρωπαϊκ Kοιν τητα: Eπιπτώσεις π τ ν νταξη στ ν EOK κα προοπτικές, Aθήνα 1993, σ. 223 [K.E.E.K.] ΚΩΣΤΑ ΣΟΥΜΕΛΗ, O ναλφαβητισµ ς στ ς χ ρες τ ς EOK, Αθήνα 1993, σ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ [T µος A Πρακτικ πρώτου πανελλήνιου συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, P δος 1992: Eκδοση Eταιρείας Nεοελληνικ ς ιαλεκτολογίας, Aθήνα 1994, σ. 448] T µος B Πρακτικ δε τερου πανελλήνιου συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, P δος 1995: Eκδοση IΛNE κα Πανεπιστηµίου A γαίου (Παιδαγωγικ τµήµατα), Aθήνα 1998, σ. 379 [I.Λ.N.E.] T µος Γ Πρακτικ τρίτου διεθνο ς συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, Kάλυµνος 1998: Eκδοση IΛNE, Aθήνα 2000, σ T µος Πρακτικ τέταρτου διεθνο ς συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, Aθήνα 2001: Eκδοση IΛNE, Aθήνα 2003, σ ISSN: , ISBN: T µος E Πρακτικ πέµπτου διεθνο ς συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, Aθήνα 2006: Εκδοση IΛNE, Aθήνα 2008, σ ISBN: Τ µος Ϛ (2011): Εκδοση ΙΛΝΕ, Αθήνα 2011, σ ISBN: HEDWIG LÜDEKE, Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια. T Aκριτικά, Eκλογ κα µετάφραση στ γερµανικ µ τ συνεργασία τ ν Fritz Boehm κα Bίτας Kαλοπίση-Ξανθάκη. Eπιµέλεια Bίτας Kαλοπίση-Ξανθάκη, Aθ ναι 1994, σ AΝΝΑΣ KΕΛΕΣΙ ΟΥ, Mελετήµατα Προσωκρατικ ς Hθικ ς. Πρ λογος Γεωργίου Bλάχου, Aθ ναι Φωτογραφικ νατ πωση, πανέκδοση 2008, σ. 129 [K.E.E.Φ.] «ΕΦΗΜΕΡΙΣ», Bιέννη Eκδ. Mαρκίδες Πο λιου. Aνασυγκρ τηση τ ς σειρ ς σ φωτοτυπικ πανέκδοση. Eκδοτικ φροντίδα, προλεγ µενα, σηµειώσεις ΛΕΑΝ ΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Aθήνα 1995 (τ µοι 6). ISBN [SET]: [K.E.M.N.E.]

23 266 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN (α ) T µος 1: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1791, σ. 150* χάρτ. ISBN: (β ) T µος 2: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1792, σ. 16* ISBN: (γ ) T µος 3: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1793, σ. 16* ISBN: (δ ) T µος 4: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1794, σ. 15* ISBN: (ε ) T µος 5: Προλεγ µενα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ στ ν «ΕΦΗΜΕΡΙ Α» το τους 1797, σ ISBN: (Ϛ ) T µος 6: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1797, σ ISBN: (ζ ) T µος 7: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους Γενικ ν λφαβητικ ν ε ρετήριον, Γλωσσάριον. Aθήνα 2000, σ. ι ISBN: X ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1403/1411), κριτικ κδοση. E σαγωγή, σχ λια κα ε ρετήρια ΜΑΝΟΥΣΣΟΥ Ι. ΜΑΝΟΥ- ΣΑΚΑ, Aθήνα 1995, σ. µ +516+πίν. Α -Η. ISBN: [K.E.M.N.E.] ( δ.) (δεµ.) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΙΑ ΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΕΚΑ, περ κ τ ς Λατίνων διαλέκτου ε ς τ ν λλάδα µετήνεγκε Μάξιµος Πλανο δης. T.1: Βιβλία Α -Ζ, T. 2.: Βιβλία Η -ΙΕ. Ε σαγωγή, λληνικ κα λατινικ κείµενο, γλωσσάριο, Editio Princeps Μαν λη Παπαθωµ πουλου, Iσαβέλλας Τσαβαρ, Gianpaolo Rigotti, Αθ ναι 1995, σ. T. 1. clviii+463, σ. T [K.E.E.Λ.Γ.] H νάπτυξη τ ς Θράκης: Προκλήσεις κα προοπτικές. B κδ., Aθήνα 1995, σ. 232 [K.E.E.K.] H Aθηναϊκ ηµοκρατία. Mελέτες γι τ Πολίτευµα κα τ ν Ιδεολογία τ ν Aθηναίων, Aθήνα 1995, σ ISBN: ΚΩΣΤΑ Π. ΣΟΥΜΕΛΗ, Eκπαίδευση κα κπαιδευτικ συστήµατα στ ς χ ρες-µέλη τ ς EOK, Αθήνα 1995, σ ISBN: DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE ET CULTURE, Colloque International organisé par l Académie d Athènes en coopération avec l UNESCO (23, 24 et 25 novembre 1992), Aθ ναι 1996, σ ISBN:

24 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN Πρακτικ το ιεθνο ς Επιστηµονικο Συµποσίου ΡΟ ΟΣ: 24 ΑΙΩΝΕΣ, 1-5 Οκτωβρίου 1992 Proceedings of the International Scientific Symposium RHODES: 24 CENTURIES, October 1-5, 1992, Αθήνα 1996, σ ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ. T µος A (Mέρος A -B, A γουστος Iο νιος 1824). Eπιµ. B. Πλαγιανάκου-Mπεκιάρη κα Aριστ. Στεργέλλη, Aθήνα 1996, σ ISBN: X [K.E.I.N.E.] T µος B : Eπιτοµ ς Eγγράφων ( Iο λιος Φεβρουάριος 1825). Eπιµ. Aριστ. Στεργέλλη, Aθήνα 2002, σ ISBN: X [K.E.I.N.E.] Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΞΕ- ΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ WILLIAM MEYER ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ, Eκδ. Eλ. Πρεβελάκη κα K. Kαλλιατάκη-Mερτικοπο λου. T µος A, , Aθήνα 1996, σ [K.E.I.N.E.] ISBN [set]: , ISBN T. Α : T µος B, 1822, Aθήνα 1996, σ [K.E.I.N.E.] ISBN [set]: , ISBN T. B : CONSTANTINI MANASSIS BREVIARIUM CHRONICUM. Recensuit Odysseus Lampsides. Pars prior praefationem et textum continens (vol. 36/I), σ. clvix+358. Pars altera indices continens (vol. 36/II), σ. 172, Athenis ISBN vol. 36/I: ISBN vol. 36/II: [Set]: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ, H φιλοσοφία το Ξενοφάνη. Eµµετρη νεοελληνικ µετάφραση ποσπασµάτων - Bιβλιογραφία. Πρ λογος E. Mουτσοπο λου, Aθ ναι 1996, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΑΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΥ ΦΙΛΑΝ ΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΣΤΟΥ, Συλλογ τ ν παρχουσ ν µετεωρολογικ ν παρατηρήσεων τ ς π λεως τ ς Kέρκυρας ( ). Tε χος II, Aτµοσφαιρικ κατακρηµνίσµατα, Aθήνα 1996, σ. 46 [K.E.Φ.A.K.] 196. KOSTAS GALLIS - LAIA ORPHANIDIS, Figurines of Neolithic Thessaly. Vol. I, Athens 1996, σ ISBN: [K.E.A.] IOANNA BITHA, ANGELIKI KATSIOTI, ELENI KATSA / ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΙΘΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑ, Bibliographie de l art

25 268 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN byzantin et postbyzantin. La contribution grecque / Bιβλιογραφία τ ς βυζαντιν ς κα µεταβυζαντιν ς τέχνης. H λληνικ συµβολ , Athènes / Aθήνα 1996, σ [K.E.B.M.T.] ( ξαντλήθηκε) 198. Ερευνητικ ς ραστηρι τητες. Eπιµέλεια Γρηγορίου Γκιζέλη, Αθήνα 1996, σ (διατίθεται δωρε ν) 199. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥ Η- ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, H ννοια τ ς λευθερίας στ ν νεοελληνικ στοχασµ. Πρ λογος E. Mουτσοπο λου. Hµίτοµος A, Aθ ναι 1996, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΚΗ, ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΣΙΟΥ, ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥ Η-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, H ννοια τ ς λευθερίας στ ν νεοελληνικ στοχασµ. Hµίτοµος B : έκατος νατος α ών. Πρ λογος E. Mουτσοπο λου, Aθ ναι 1997, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Γραµµατικ τ ν λληνικ ν διωµάτων τ ς Kάτω Iταλίας, Aθ ναι 1997, σ. 191 [I.Λ.N.E.] ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΙΖΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ, Xειρ γραφος κ διξ ρ. 35. Aπ τ ρχε ο τ ς ο κογένειας Pαγκαβ. Eπιµ. E θ. Θ. Σουλογιάννη - Iφιγ. Mποτουροπο λου, Aθήνα 1997, σ ISBN: Χ [K.E.I.N.E.] ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ση- µειώσεις Ερµι νης H. Ηλιάδου, Αθ ναι 1997, σ ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΕΦΑΝΗ, Le Messager dans la Tragédie Grecque, Αθ ναι 1997, ρ. 1, σ ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλοσοφία το Πλάτωνος, Aθ ναι 1997, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΙΘΑ, E ρετήριο Bυζαντιν ν Tοιχογραφι ν Eλλάδος, K θηρα, Aθήνα 1997, σ. 332, 342 γχρ. κα /µ ε κ νες, 72 ρχ. σχέδια, 31 σχέδ. τοιχογραφι ν. ISBN: [K.E.B.M.T.] NEOΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ, Περ τ ν Xριστο ντολ ν, Aθήνα 1998, σ. xxviii+299. ISBN:

26 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: Kατάλογος περιγραφικ ς τ ν χειρογράφων κωδίκων τ ν ποκειµένων ε ς τ ς Mον ς τ ν Mετεώρων: T µος A : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Mεταµορφώσεως. Eκ τ ν καταλοίπων ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ. Προλεγ µενα, προσθ και ΛΕΑΝ ΡΟΥ BΡΑΝΟΥΣΗ - ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ. Eκδ. B, Aθήνα 1998, σ. 77*+773+ πίν. Ι-LXXII ( σπρ µαυροι) + πίν. LXXIII-- LXXX ( γχρωµοι) [K.E.M.N.E.] T µος B : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Bαρλαάµ. Eκ τ ν καταλοίπων ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ. Προλεγ µενα, προσθ και, πιµέλεια Η- ΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1984, σ. κγ +477+πίν. Α -ΜΗ ( γχρωµοι) +πίν ( σπρ µαυροι) [K.E.M.N.E.] T µος Γ : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Aγίου Στεφάνου, π ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1986, σ. λθ +485+ε κ. 1-6+πίν. Α -Ξ ( γχρωµοι)+πίν ( σπρ µαυροι) ( δ.) [K.E.M.N.E.] (δεµ.) T µος : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Aγίας Tριάδος. Mέρος Πρ τον - Mέρος ε τερον, π ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1993, σ. λη +866+ε κ. Α -ΙΓ +πίν. Α -ΠΑ ( σπρ µαυροι) +πίν. Ι-ΧΙΙΙ ( γχρωµοι)+πίν ( σπρ µαυροι)....( δ.) [K.E.M.N.E.] (δεµ.) FRANçOIS SCOUPHOS, O Γραµµατοφ ρος (Le Courrier). Édition critique du recueil de ses lettres avec Introduction, Commentaire et Répertoires par MANOUSSOS I. MANOUSSACAS et avec la collaboration de MICHEL LASSITHIOTAKIS, Athènes 1998, σ ISBN: [K.E.M.N.E.] Eπαναστατικ τραγο δια το Pήγα κα Yµνος στ ν Mποναπάρτε το Περραιβο. H κδοση τ ς Kέρκυρας Φωτοµηχανικ νατ πωση, Aθήνα 1998, σ ε κ. ISBN: [K.E.M.N.E.]..(διατίθεται δωρε ν π τ KEMNE) 211. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ. Ε σαγωγή, ρχα ο κείµενο, µετάφραση, σχ λια Πα λου Καλλιγ, Αθ ναι ²1998, σ. xiv+248. ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΑΪΛΑ-ΑΡΜΕΝΗ, Φιλοσοφικ ργα. T µος Z, ( πιµ. κδ σεως κα παρουσιάσεως π E. Mουτσοπο λου κα Eλένης Mαργαρίτου- Aνδριανέση) Aθ ναι 1998, σ ISBN: [K.E.E.Φ.]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Αλληλογραφία, Τόμος Β', 1818-1822.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Αλληλογραφία, Τόμος Β', 1818-1822. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ο συμβολισμός του χώρου της αρχαίας Ελλάδος. Αθήνα: 1 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Διαχρονική Θεώρηση. Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας 2 Αθηνών. Αθήναι 2011. 2 ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 8 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 8ος ΤΟΜΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ (1453-1821) Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891:

ΣEΛIΣ 15840: ΣEΛIΣ 15891: Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωϊν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚÂ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ ÛÂ Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ

TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ ANE I THMIO KY POY ºπ ºπ XO H TÂÏÂÙ AÓ ÁfiÚ ÛË ÙÔ ÂÔ ÒÚÔ apple ÔappleÔ ÏÏÔ Û Eapple ÙÈÌÔ È ÎÙÔÚ À ø π 2004 ISBN 9963-607-35-7 ñ Copyright 2004 ñ ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ appleúô ÏÏÈapplefiψ 75, Δ.. 20537, 1678

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259

Eτος 22 ο, Iο λιος 2003, ρ. 259 Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30. Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. ΛAMΠPOY. Παλαι Φάληρο. Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών

Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών Eταιρεία Mακεδονικών Σπουδών KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN 2014 EΘNIKHΣ AMYNHΣ 4, 546 21 ΘEΣΣAΛONIKH, THΛ.: 2310 260.150, FAX 2310 271.501 e-mail: ems@ems.gr site: www.ems.gr 1 Τα βιβλία της Εταιρείας Μακεδονικών

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας.

Πικρ α σθηση. O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. Πικρ α σθηση O Nεοέλληνες χοµε κατακτήσει µία κα µοναδικ παγκ σµια πρωτιά. E ναι κείνη τ ς Eµπορικ ς µας Nαυτιλίας. ιερωτηθήκατε ποτ ποιά ε ναι α τία; Στ ρώτηµα α τ φυσικ µπορο ν ν παντήσουν γκυρα ο ρµοδιώτεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΙΕ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Ν01.137.0 Σπογγαλιευτική δραστηριότητα και κοινωνική συγκρότηση στο νησί της Καλύμνου (19ος- 20ός αι.). Ευδοκία Ολυμπίτου

Διαβάστε περισσότερα

ÚÎ Ú ÚÎ Ú ÚÎ Ú. του απλο Κερκυρα ου. Θ Ε Ο Δ Ο Σ Η Σ Π ΥΛ Α Ρ Ι Ν Ο Σ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

ÚÎ Ú ÚÎ Ú ÚÎ Ú. του απλο Κερκυρα ου. Θ Ε Ο Δ Ο Σ Η Σ Π ΥΛ Α Ρ Ι Ν Ο Σ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ KERKYRA_COVER 05-04-11 11:28 METAIXMIO Ï Ô Á Ô Ù Â Ó ÂÏ 1 ª π O Σειρ Μια π λη στη λογοτεχν α Δ ª π O O Δ Ã π O Δ ÚÎ Ú ΚΩΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ÚÎ Ú ΤΡΙΠΟΛΗ ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα

Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα ANAΣTAΣIOΣ ΣTAMOY Aπ τ ν συλλα ικ ν λληνικ ν γραφ ν ε ς τ λληνικ ν λφα ητικ ν σ στηµα EΛΛHNIKEΣ OI ONOMAΣIEΣ TΩN ΓPAMMATΩN A. ΠOTE KAI YΠO ΠOIΩN EΞEYPEΘH TO AΛΦABHTON Aποτελε κοιν ν πεποίθησιν τ ν σχολουµένων

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï

HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï HMHTPH K. PET A KATA O O 2011 Ï È apple ÓÈ Î È ÛÂ ÚÂÙ BÈ Ï A HNA 2011 Εντός του Ιουνίου θα λειτουργήσει ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, στη διεύθυνση: www.retsasbooks.gr ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΡΕΤΣΑΣ Άστιγγος 6 Μοναστηράκι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Άγγελος Δεληβορριάς (διευθυντ ς). Γρα ατε α: Ελ ζα Καβρ κη (υπε θυνη γρα ατε ας). Επιστη ονικ ς συνεργ της: Στα ρος Βλ ζος Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Ο Άγγελος Δεληβορρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Μάιος 2015. Πώληση Χονδρική - Λιανική:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Μάιος 2015. Πώληση Χονδρική - Λιανική: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μάιος 2015 Πώληση Χονδρική - Λιανική: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα Τηλ. 210 7273942 e-mail: bookstore@eie.gr URL

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδηµία Αθηνών (1978) 15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γ., Το Νόµιµον της Μεγάλης Εκκλησίας, 1564-ci 1593: Α -Β. Αθήνα (2008-2010) 130 & οι 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 288 ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 106 80 ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35 ΤΗΛ./ FAX 210 36 20 465 http://www.karaviasbooks.gr http://www.rarebooks.com.gr

Διαβάστε περισσότερα