AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN"

Transcript

1 AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN Aνάτυπον κ το 90ο τ μου τ ς Eπετηρίδος τ ς Aκαδημίας Aθην ν AΘHNAI 2015

2 KATAΛOΓOΣ HMOΣIEYMATΩN THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN A ΠPAKTIKA ISSN: T µοι 1-59 ( ). Tιµ κάστου τ µου (O τ µοι 4, 6, 34, 35 ξαντλήθηκαν.) T µοι 60 (1985), 61 (1986), 62 (1987), 63 (1988), 64 (1989), 65 (1990), 66 (1991). Tιµ κάστου τ µου A Tε χος T µος 67 (1992) B Tε χος A Tε χος T µος 68 (1993) B Tε χος A Tε χος T µος 69 (1994) B Tε χος A Tε χος T µος 70 (1995) B Tε χος A Tε χος T µος 71 (1996) B Tε χος A Tε χος T µος 72 (1997) B Tε χος A Tε χος T µος 73 (1998) B Tε χος A Tε χος T µος 74 (1999) B Tε χος A Tε χος T µος 75 (2000) B Tε χος A Tε χος T µος 76 (2001) B Tε χος A Tε χος T µος 77 (2002) B Tε χος T µος 78 (2003) Tε χη A, B, Γ καστον ( ξαντλήθηκε) T µος 79 (2004) Tε χη A, B, Γ καστον T µος 80 (2005) Tε χη A, B, Γ καστον Oλα τ δηµοσιε µατα τ ς Aκαδηµίας Aθην ν καθ ς κα τ ν Kέντρων κα τ ν Γραφείων Eρευν ν διατίθενται στ Bιβλιοπωλε ο τ ς Aκαδηµίας, Πανεπιστηµίου (Στο Kορα ), τηλ , καθ ς κα στ βιβλιοπωλε α το MIET ( Aθήνα: Aµερικ ς 13 κα Θεσσαλονίκη: Tσιµισκ 11) κα τ ς Πολιτείας ( Ασκληπιο 1).

3 246 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος 81 (2006) Tε χη A, B, Γ καστον T µος 82 (2007) Tε χη A, B, Γ καστον A Tε χος T µος 83 (2008) B Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 84 (2009) B Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 85 (2010) Β Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 86 (2011) Β Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 87 (2012) Β Tε χος Γ Tε χος A Tε χος T µος 88 (2013) Β Tε χος Γ Tε χος E ρετήριον τ ν Πρακτικ ν [τ µ. 1 (1926)-30 (1955)] κα τ ν Πραγµατει ν [τ µ. 1-20] π Γεωργίου K. Σπυριδάκη. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) E ρετήριον τ ν Πρακτικ ν [τ µ. 1 (1926) 80 (2005)]. Aθ ναι T πεπραγµένα µι ς πεντηκονταετίας ( ). Aθ ναι B ΠPAΓMATEIAI 1. T µος πρ τος. Eν Aθήναις ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, T πρ βληµα τ ς παλιρροίας το E ρίπου. Θ. Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, Συµβολα ε ς τ ν στοβιολογίαν το µολυσµατικο µαλακίου (τερµίνθου). Β. ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ, ο Eλληνες, Kωνσταντ νος Aστέλλα κα [ Eµ]µανου λ Mουζίκιος ν Tυβίγγ η κατ A γουστον το C. A. KTÉNAS, Le groupe d îles de Santorin. Contribution à l étude des laves tertiaires et quaternaires de la mer Égée. Premier fascicule. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, T καταφυτικ πεδία τ ν µασητηρίων µυ ν το νθρώπου κα τ ν θηλαστικ ν. Ι. ΚΑ- ΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙ, H ξ θηναϊκο κώδικος παραλλαγ το «Περ Ξενιτείας» ποιήµατος.

4 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος δε τερος. Eν Aθήναις Γ. A. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Περ τ ς συζυγικ ς κοινοκτηµοσ νης. Συµβολ ε ς τ ν στορίαν το ικαίου. Tε χος I. T A γυπτιακ ν ίκαιον, δίως κατ το ς δηµοτικο ς παπ ρους. ª.. ªITZOPOULOS, Beiträge zur Cephalopodenfauna des oberen Lias der Alta Brianza. Ι. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περ τ ς θαλασσίας χλωρίδος τ ς νήσου Kρήτης. 3. T µος τρίτος (τε χος α). Eν Aθήναις Ι. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περ τ ς θαλασσίας χλωρίδος τ ς Aττικ ς. Ε. Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, H Φαρµακευτικ ε ς τ ν Zάκυνθον κα τ ν Eπτάνησον π Ενετοκρατίας κα γγλικ ς προστασίας Ε. ΜΠΡΙΚΑ, Eφαρµογαί τινες τ ς Nοµογραφίας ε ς βιοχηµικο ς πολογισµο ς. J. C. POLITIS, Contribution à l étude des champignons de l Attique. T µος τρίτος (τε χος β). Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, T βυζαντιν µνηµε α τ ς K πρου (A µέρος. Λε κωµα). 4. T µος τέταρτος. Eν Aθήναις A. WILHELM, Über einige Beschlüsse der Athener. Π. Ι. ΖΕΠΟΥ, Συνταγµάτιον νοµικ ν Aλεξάνδρου Iωάννου Yψηλάντη Bοεβ δα, Hγεµ νος πάσης O γγροβλαχίας T µος πέµπτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε). Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Aνέκδοτοι πιστολα Kωνσταντίνου O κον µου το ξ O κον µων. Χ. Γ. ΑΝΑΛΟΓΙ ΟΥ, T Eλληνικ ν ροδέλαιον. S. DONTAS, V. VLASSOPOULOS, Untersuchungen über den Vitamingehalt von Getrockneten griechischen Sultaninen (Kreta). 6. T µος κτος. Eν Aθήναις J. POLITIS, Contribution à l étude de la flore marine des Cyclades. Φ. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ, T κ συγγενείας α µατος Z βαθµο κώλυµα γάµου κα πρ σταξις, τους 1186, το α τοκράτορος Iσαακίου B το Aγγέλου. Ι. ΚΑΜΙΝΟΠΕΤΡΟΥ, H ρυθροβλαστικ ναιµία τ ν λα ν τ ς νατολικ ς Mεσογείου (J. CAMINOPETROS, L anémie érythroblastique des peuples de la Méditerranée orientale). 7. T µος βδοµος. Eν Aθήναις Σ. Ε. ΛΥΚΟΥ Η, Eπ ρχαιοτάτου τιν ς προτ που ναυτικο διάρ- µατος. Κ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Συµβολ ε ς τ ν ρευναν το παρ µ ν παλαιο συστήµατος µέτρων κα σταθµ ν. Ε. Ν. ΛΑΜΠΑ ΑΡΙΟΥ, H παιθροποίησις τ ς διδασκαλίας δι συστήµατος µιυπαιθρίων σχολικ ν α θουσ ν. Β. Γ. ΒΑΛΑΩΡΑ, Eλληνικο πίνακες πιβιώσεως.

5 248 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 8. T µος γδοος. Eν Aθήναις C. RENZ, Die Tektonik der griechischen Gebirge. 9. T µος νατος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Κ.. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Θωµ ς Φλαγγίνης κα Mικρ ς Eλληνοµνήµων. 10. T µος δέκατος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Γ. A. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πάπυροι τ ς ν Aθήναις Aρχαιολογικ ς Eταιρείας. 11. T µος νδέκατος: T µος A, ν Aθήναις T µος B, ν Aθήναις T µος Γ, ν Aθήναις ( ξαντλήθηκε). ΓΚΙΝΗ, Β. ΜΕΞΑ, Eλληνικ Bιβλιογραφία T µος δωδέκατος. Eν Aθήναις Ε. ΣΑΡΑΦΙ ΟΥ, Eλληνες ατρο ν Pουµανί α. Σ. Ε. ΛΥΚΟΥ Η, Yπ µνηµα περ µικρ ς τινος το λφαβήτου µας διαρρυθµίσεως πρ ς π δοσιν κα τ ν κυριωτέρων ξενικ ν φθ γγων. 13. T µος δέκατος τρίτος. Eν Aθήναις G. P. ALIVISATOS, A. IOYSTINIANOS, Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. Π. Γ. ΒΑΛΛΗΝ Α, Ν. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ- ΛΟΥ, Συµβολ ε ς τ περ µισθώσεως κατ τ ρχα ον λληνικ ν δίκαιον. A. ƒ. KOUSIS, Arétée, A ) Des causes et des signes des maladies aiguës. B ) Des causes et des signes des maladies chroniques. 14. T µος δέκατος τέταρτος. Eν Aθήναις E. WEISS, 1) Die grosse Inschrift von Gortyn und ihre Bestimmungen über Selbsthilfe und Prozess. 2) Professio und testatio nach der lex Aelia Sentia und der lex Papia Poppaea. 3) Zwei Beiträge zur Lehre vom geteilten Eigentum. Α. Χ. ΒΟΥΡ- ΝΑΖΟΥ, Hλεκτρ λυσις ργανικ ν ο σι ν ως νθρακος. Aνακάλυψις το κολλοειδο ς νθρακος. 15. T µος δέκατος πέµπτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Χ. ΧΑΡΙΤΩΝΙ ΟΥ, Παρατηρήσεις κριτικα κα γραµµατικα ε ς Aνναν Kοµνηνήν. Α. ΣΤΡΙΦΤΟΥ-ΚΡΙΑΡΑ, H πίδρασις τ ς θέσεως το παιδ ς ν τ σειρ τ ν δελφ ν του π τ ν νοητικ ν κατάστασιν α το. Σ. ΚΟΥΓΕΑ, Περ τ ν Mελιγκ ν το Tαϋγέτου ξ φορµ ς νεκδ του βυζαντιν ς πιγραφ ς κ Λακωνίας. Κ.. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Πατριαρχικά, τοι νέκδοτοι πληροφορίαι σχετικα πρ ς το ς πατριάρχας Kωνσταντινουπ λεως π το

6 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος δέκατος κτος. Eν Aθήναις ΓΑΛΗΝΟΥ, T ν ε ς τ περ χυµ ν Iπποκράτους ποµνηµάτων Βιβλία Γ, π Aδαµαντίου Kορα ( Eκδοση A. Π. Kο ζη). 17. T µος δέκατος βδοµος. Eν Aθήναις A. WILHELM, Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts. Α. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, O µετ λλοδαπ ς γάµος κατ τ ρχα ον λληνικ ν κα τ λληνιστικ ν δίκαιον. 18. T µος δέκατος γδοος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) E. SCHÖNBAUER, Attische Rechtseinrichtungen in sinnvoller Einheit. J. TRIKKALINOS, Beiträge zur Erforschung des tektonischen Baus Griechenlands. Β. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, T κλ µα τ ς Kρήτης κα σταθερ της το κλίµατος τ ς Eλλάδος π τ ν µινωικ ν χρ νων. 19. T µος δέκατος νατος. Eν Aθήναις J. POLITIS, Contribution à l étude de la flore de la Chalcidique. 20. T µος ε κοστ ς. Eν Aθήναις A. PHILIPPSON, Kuppelberge und Verwandtes, in Verbindung mit Geröllkegeln, in der Aegaeis; auch mit Beispielen aus Italien. Κ. Α. ΚΟΝΟΜΟΥ, Bίος Nικήτα Σταµατελοπο λου Nικηταρ. Kαταγραφ Γεωργίου Tερτσέτη κ τεσσάρων νέων χειρογράφων. Σ. Ι. ΤΣΟΥΡΑ, Περ τ ς σχέσεως µεταξ τ ν νευροεκκριτικ ν κυττάρων τ ν πυρήνων το ποθαλάµου κα το πισθίου λοβο τ ς ποφ σεως. Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, H νεοελληνικ ρµηνεία τ ν νείρων κα νειροκριτικ παράδοσις. C. A. ISAAKIDÈS, La mouche des olives. 21. T µος ε κοστ ς πρ τος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) B. SINOGOWITZ, Studien zum Strafrecht der Ekloge. 22. T µος ε κοστ ς δε τερος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) C. A. ISAAKIDÈS, La lutte biologique contre la mouche des olives en Grèce. Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Eκλογή, ναγ ρευσις κα στέψις το Bυζαντινο α τοκράτορος.. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Xηµικ δοµ µορίων άλου. Α. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Eκλογή, ναγ ρευσις κα στέψις το Bυζαντινο α τοκράτορος T µος ε κοστ ς τρίτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Ν. ΒΕΗ, T πάνθισµα Φυσικ ς «ι το ς γχίνους κα φιλοµαθε ς Eλληνας» το Pήγα Bελεστινλ -Φεραίου κα βαρ νος von Langenfeld. Ν. ΒΕΗ, Kάλβου ργα κα µέραι ν Eλβετί α.

7 250 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Nέαι ε δήσεις περ το Λάµπρου Kατσώνη κα το Aνδρο τσου.. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, T γλωσσικ ν ζήτηµα. H Nεοελληνικ γλ σσα. Γ. E. ΜΥΛΩΝΑ, T φοινίκεια γράµµατα το Kάδµου. 24. T µος ε κοστ ς τέταρτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) J. XANTHAKIS, The areas of sunspots in the two sun hemispheres.. A. ΠΑΝΟΥ, Eπίδρασις τ ς κα σεως τ ς καλαµι ς το σίτου π τ ς παραγωγικ τητος το δάφους κα ε δικώτερον π τ ς συνθήκας τ ς πεδιάδος Λαρίσης. Ε. ΣΚΑΣΣΗ, Tethea κα Tettigonia παρ Πλινί ω. Γλωσσικ ζήτησις. Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ο διαπλανητικ φαιν µενα τ 468 π.x. (S. MARINATOS, Two interplanetary phenomena of 468 b.c.). Ι. ΞΑΝΘΑΚΗ, Παρατηρήσεις ε ς τ ν νωτέρω νακοίνωσιν το κ. Σ. Mαρινάτου (J. XANTHAKIS, Comments on the communication of S. Marinatos). 25. T µος ε κοστ ς πέµπτος. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) Tε χος I: A. PANAGOS, Vergleich des Kristallchemischen Verhaltens von Nb und Ta in chemisch analogen Oxydverbindungen. 26. T µος ε κοστ ς κτος. Eν Aθήναις ΓΚΙΝΗ, Περίγραµµα στορίας το µεταβυζαντινο δικαίου. 27. T µος ε κοστ ς βδοµος. Eν Aθήναις T. PAPADOPOULLOS, Africanobyzantina. 28. T µος ε κοστ ς γδοος. Eν Aθήναις 1970 Α. Κ. ΟΡΛΑΝ ΟΥ, H ρχιτεκτονικ κα α βυζαντινα τοιχογραφίαι τ ς Mον ς το Θεολ γου Πάτµου. ( δ.) (δεµ.) T µος ε κοστ ς νατος. Eν Aθήναις Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ, H µέθοδος το µπλουτισµο τ ν µεταλλευµάτων τ ν ρχαίων Eλλήνων ε ς τ πίπεδα πλυντήρια τ ς Λαυρεωτικ ς. Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ κα H. MUSSCHE, T λικοειδ πλυντήρια τ ν ρχαίων Eλλήνων ε ς τ Λα ριον, µία πολεσθε σα ρχαία λληνικ φε ρεσις. 30. T µος τριακοστ ς. Aθ ναι G.. MEGAS, Das Märchen von Amor und Psyche in der griechischen Volksüberlieferung. 31. T µος τριακοστ ς πρ τος. Aθ ναι J. K. TRIKKALINOS, Die Geologie der Akropolis. Kleintektonische

8 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 251 Untersuchungen (Ι. Κ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Η γεωλογία τ ς Aκροπ λεως Mικροτεκτονικα ρευναι). 32. T µος τριακοστ ς δε τερος. Aθ ναι Χ. I. ΤΟΥΛ, «Περ καρδίης» βιβλίον τ ς Iπποκρατικ ς Συλλογ ς. 33. T µος τριακοστ ς τρίτος. Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, T θρησκευτικ ν κέντρον τ ν Mυκην ν. 34. T µος τριακοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Χ. I. ΤΟΥΛ, Ψ.- Iπποκράτους «Περ Eβδοµάδων». 35. T µος τριακοστ ς πέµπτος. Aθ ναι J. K. TRIKKALINOS, Zur Frage der Erhaltung der Heutigen Morphologie der Akropolis (Ι. K. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Tρ ποι διατηρήσεως τ ς σηµεριν ς µορφολογίας τ ς Aκροπ λεως). 36. T µος τριακοστ ς κτος. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, Phenomenological analysis of mechanical and optical behaviour of rheo-optically simple materials. 37. T µος τριακοστ ς βδοµος. Aθ ναι J. XANTHAKIS, Solar activity and a global survey of the precipitation. 38. T µος τριακοστ ς γδοος. Aθ ναι Χ. I. ΤΟΥΛ, «Περ Πνε µατος» ψευδεπίγραφον το Aριστοτέλους. 39. T µος τριακοστ ς νατος. Aθ ναι Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, Mυκηναϊκ θρησκεία. Nαοί, βωµο κα τεµένη (G. E. MYLONAS, Mycenaean religion. Temples, altars and temenea). 40. T µος τεσσαρακοστ ς. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, Numerical solution of cauchy type singular integral equations. P. S. THEOCARIS, Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors. 41. T µος τεσσαρακοστ ς πρ τος A. M. VÉRILHAC, Πα δες ωροι. Poésie funéraire, T µος I. Aθ ναι T µος II. Aθ ναι T µος τεσσαρακοστ ς δε τερος. Aθ ναι Ι. K. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Περ τ ς µεταλλείας το ρχαίου Λαυρίου.

9 252 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 43. T µος τεσσαρακοστ ς τρίτος. Aθ ναι D. J. GEORGAC S, Ichthyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms botargo, caviar and congeners. 44. T µος τεσσαρακοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Π. ΘΕΟΧΑΡΗ, Α. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, Πειραµατικ µελέτη τ ς ε σταθείας το Παρθεν νος. 45. T µος τεσσαρακοστ ς πέµπτος. Aθ ναι C. SYROS, Distribution functions and properties of the Boltzmann equation. 46. T µος τεσσαρακοστ ς κτος. Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) Τ. Π. ΓΙΟΧΑΛΑ, T Eλληνο- Aλβανικ ν Λεξικ ν το Mάρκου Mπ τσαρη. Φιλολογικ κδοσις κ το α τογράφου. 47. T µος τεσσαρακοστ ς βδοµος. Aθ ναι D. J. GEORGACAS, A Graeco-Slavic controversial problem reexamined: the -ÈÙ suffixes. 48. T µος τεσσαρακοστ ς γδοος. Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Eλληνικ βιβλιογραφία (1466 ci.-1800). T µος A : Aλφαβητικ κα χρονολογικ νακατάταξις. Aθ ναι T µος B (Παράρτηµα): Προσθ και - Συµπληρώσεις - ιορθώσεις. Aθ ναι T µος τεσσαρακοστ ς νατος. Aθ ναι TSANTSANOGLOU, New fragments of Greek literature from the Lexicon of Photius. 50. T µος πεντηκοστ ς. Aθ ναι Σ. I. ΠΑΠΑ ΑΤΟΥ, Περ τ ς µνηστείας ε ς τ Bυζαντιν ν ίκαιον. 51. T µος πεντηκοστ ς πρ τος. Θ. Π. ΚΩΣΤΑΚΗ, Λεξικ τ ς τσακωνικ ς διαλέκτου. T µος A (A- I), T µος B (K-O), Aθήνα T µος Γ (Π-Ω). Aθήνα 1987 ( Eκαστος) T µος πεντηκοστ ς δε τερος. Aθ ναι G. M. PARASKEVOPOULOS, Contribution to the study of the Ôphiolites. 53. T µος πεντηκοστ ς τρίτος. Aθ ναι J. XANTHAKIS, I. LIRITZIS, Geomagnetic field variation as inferred from archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000 b.c. ISBN:

10 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος πεντηκοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Λ. ΠΟΛΙΤΗ, Kατάλογος χειρογράφων τ ς Eθνικ ς Bιβλιοθήκης τ ς Eλλάδος ριθ ISBN: T µος πεντηκοστ ς πέµπτος. Aθ ναι J. XANTHAKIS, C. POULAKOS, C. ZEREFOS, A study of the periodicities and climatic fluctuations of atmospheric ozone. ISBN: T µος πεντηκοστ ς κτος. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, On a general theory of failure for the anisotropic matter. ISBN: T µος πεντηκοστ ς βδοµος. Aθ ναι P. S. THEOCARIS, D. P. SOKOLIS, On a general theory of anisotropy of matter. The spectral decomposition of the compliance tensor: Application to crystallography. ISBN: T µος πεντηκοστ ς γδοος. Aθ ναι Π. M. ΜΥΛΩΝΑ, Mον Bατοπεδίου. Tε χος A : O κιστικ νάλυση, πυρκαϊ - ναστήλωση. Παλαι ς περιγραφές. Tε χος B : Πίνακες. ISSN: , ISBN [SET]: , ISBN: X 59. T µος πεντηκοστ ς νατος. Aθ ναι Π. ΛΙΑΚΟΥΡΑ (Mετάφραση: K. M. Kοντ πουλου), Γι µι καθολικ πρ σβαση στ ν τριτοβάθµια κπαίδευση. H µπειρία τ ς Aµερικ ς. ISBN: T µος ξηκοστ ς. Aθ ναι Π. Μ. ΜΥΛΩΝΑ, Mον το Oσίου Λουκ το Στειριώτη. H ρχιτεκτονικ τ ν τεσσάρων να ν. ISBN: T µος ξηκοστ ς πρ τος. Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Bερναρδάκειος µαγικ ς κώδικας. E σάγωγον τ ς Mαγείας τ ς πάλαι ποτέ. ISBN: T µος ξηκοστ ς δε τερος. Aθ ναι Α.. ΜΑΥΡΟΥ Η, Mακεδονικ ατρικ προσωπογραφία. Mακεδ νες γιατρο κα γιατρο στ ν πηρεσία Mακεδ νων κατ τ ν ρχαι τητα. ISBN: T µος ξηκοστ ς τρίτος. Aθ ναι Λ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑ Η, Η. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ, Περίγραµµα στορίας το µεταβυζαντινο δικαίου. T λληνικ κεί- µενα. ISBN:

11 254 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 64. T µος ξηκοστ ς τέταρτος. Aθ ναι Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Λαογραφικ το κώδικα 666 τ ς Μον ς Μεταµορφώσεως Μεγάλου Μετεώρου. ISBN: T µος ξηκοστ ς πέµπτος. Aθ ναι Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ, Περίγραµµα στορίας το µεταβυζαντινο δικαίου το λατινοκρατο µενου Ελληνισµο. Τ λατινικά, ταλικ κα γαλλικ κείµενα. ISBN: T µος ξηκοστ ς κτος. Aθ ναι Χ. ΖΕΡΕΦΟΥ, Ο. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, Β. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ, Σ. ΖΕΡΕΦΟΥ, Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ, Ε. ΝΙΚΟΛΑΪ Η, Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ, Μ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, A Eπτάλοφοι Aθ ναι κα τ Eθνικ ν Aστεροσκοπε ον Aθην ν. ISBN: T µος ξηκοστ ς βδοµος. Aθ ναι Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, O να ς τ ς Oδηγητρίας το Bροντοχίου στ ν Mυστρ. O τοιχογραφίες το νάρθηκα κα λειτουργικ χρήση το χώρου. ISBN: T µος ξηκοστ ς γδοος. Aθ ναι C. SVOLOPOULOS, The Dodecanese Question during the Second World War. Greece, Turkey and the Allies. ISBN: T µος ξηκοστ ς νατος. Aθ ναι ΑΙΜ. ΗΜ. ΜΑΥΡΟΥ Η, T οβ λα ζ α κα τ δηλητήρια φάρµακα στ ν ρχαία λληνικ ατρική. Kαταγραφ τ ς σχετικ ς γραµ- µατείας κα µελέτη τ ν µ θεµων ργων το Φιλουµένου κα το νων µου [A λιος Προµ τος;]. ISBN: T µος βδοµηκοστ ς. Aθ ναι E. PARIS, Marseille et Hellénisme (XIXe et début du XXe siècle), Les Phanariotes et les Néo-phanariotes dans le monde. ISBN: T µος βδοµηκοστ ς πρ τος. Aθ ναι Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, T ερ τ ς Aρτέµιδος Tαυροπ λου στ ς Aλ ς Aραφηνίδες (Λο τσα). Tε χος A : ISBN: Tε χος B : ISBN: ISBN [SET]:

12 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 255 Γ HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 72. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος A, ν Aθήναις 1920, σ. 304 [K.E.E.Λ.]* ( ξαντλήθηκε) 73. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος B, ν Aθήναις 1921, σ Bλ. ρ. 13 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 74. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος Γ, ν Aθήναις 1931, σ [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 75. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος B, B κδ., ν Aθήναις 1975, σ. Ϛ [K.E.E.Λ.] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λαογραφικ Σ µµεικτα. T µος, ν Aθήναις , σ [K.E.E.Λ.] ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ, Eλληνικ Λαογραφία. Mέρος A : Mνηµε α το Λ γου, ν Aθήναις 1922, σ. 447 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 78. ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ, Eλληνικ Λαογραφία. Mέρος A : Mνηµε α το Λ γου, B κδ., ν Aθήναις 1965, σ. η +433 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 79. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, A τωλικα ο κήσεις, σκε η κα τροφαί, ν Aθήναις 1925, σ. η +145 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 80. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΒΡΑΧΕΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Eκδοσις πιµελεί α Kωνστ. Aµάντου. Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) 81. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΝΕ- ΤΙΑΣ. Eκδοσις Σπυρ. M. Θεοτ κη. T µος A. Aποφάσεις Mείζονος Συµβουλίου Bενετίας Eν Aθήναις 1933 ( ξαντλήθηκε). T µος B. Θεσπίσµατα τ ς Bενετικ ς Γερουσίας Tε χος I. Eν Aθήναις Tε χος II. Eν Aθήναις Eκαστον ( ξαντλήθηκε) 82. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Συµπ σιον: Kείµενον, µετάφρασις κα ρµηνεία π Iωάννου Συκουτρ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 83. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, T ν πτ σοφ ν Συµπ σιον: Kείµενον, µετάφρασις κα ρµηνεία π Eµµ. αυ δ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 84. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Περ Ποιητικ ς: Mετάφρασις π Σίµου Mενάρδου. E σαγωγή, κείµενον κα ρµηνεία π I. Συκουτρ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) * H συντοµογραφία µέσα στ ν γκ λη δηλώνει τ Eρευνητικ Kέντρο πο ξέδωσε τ δη- µοσίευµα.

13 256 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 85. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, Xαρακτ ρες: Kείµενον, µετάφρασις, ρµηνεία π Eµµ. αυ δ, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 86. ΕΝΤΒΙΓΗΣ ΛΥΝΤΕΚΕ, Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια. Eκλογ κα µετάφρασις ε ς τ ν γερµανικήν. Mέρος A. Eλληνικ κείµενα, Aθ ναι ( ξαντλήθηκε) 87. ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ, Γραµµατικ τ ς Eλληνικ ς διαλέκτου το Π ντου (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 1), Eν Aθήναις 1958, σ. 506 [I.Λ.N.E.] ( ξαντλήθηκε) 88. ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΙΦΝΟΥ Eκδοσις Γεωργ. Πετροπο λου κ τ ς συλλογ ς Γ. Mαριδάκη, µετ συµβολ ν ε ς τ ν ρευναν το µεταβυζαντινο δικαίου, Eν Aθήναις ( ξαντλήθηκε) 89. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ ( ). Eκδοσις Eµµ. Πρωτοψάλτη. Tε χος I. Bιογραφία. Eν Aθήναις 1959, σ. ι Tε χος II. Aλληλογραφία, Πολιτικ Yποµνήµατα, Λ γοι, Σηµειώµατα περ Iγνατίου, Eν Aθήναις 1961, σ. η Eκαστον ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΠΕΤΡΟ- ΠΟΥΛΟΥ, Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια. T µος A : Eκλογή, ν Aθήναις 1962, σ. λβ Φωτοµηχανικ νατ πωση, Aθήνα 2000 [K.E.E.Λ.] ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡ ΑΤΟΥ. Eκδοσις Eµµανου λ Πρωτοψάλτη. Tε χος I. Eγγραφα τ ν τ ν , Eν Aθήναις 1963 ( ξαντλήθηκε) Tε χος II. Πρωτ κολλα λληλογραφίας κλπ. τ ν τ ν , Eν Aθήναις 1965, σ. η Tε χος III. Eγγραφα το 1823, Eν Aθήναις 1968, σ Tε χος IV. Eγγραφα το 1824, Eν Aθήναις 1974, σ Tε χος V. Eγγραφα το 1825, Eν Aθήναις 1978, σ Tε χος VI. Eγγραφα το 1826, Eν Aθήναις 1986, σ HEDWIG LÜDEKE, Neugriechische Volkslieder (Mετάφρασις ε ς τ ν γερµανικήν), Aθ ναι 1964, σ. xv ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, H Φιλικ Eταιρεία, Aθ ναι 1964, σ ( ξαντλήθηκε) 94. ΝΙΚΗΤΑ ΝΗΦΑΚΗ, Mανιάτικα στορικ στιχουργήµατα. Eκδοσις ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ, Aθ ναι 1964, σ. ιβ +240+πίν. Α -Β [K.E.M.N.E.] ( ξαντλήθηκε)

14 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΟ ΙΛΟΥ, H Eταιρεία τ ν Φιλικ ν. Eκδοσις Λ. ΒΡΑ- ΝΟΥΣΗ κα Ν. ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1964, σ. 42*+175+πίν. Α - Η +1 χάρτ. [K.E.M.N.E.] ( ξαντλήθηκε) 96. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΚΟΥΒΑΡΑ, Oλυµπιώτισσα. Περιγραφ κα στορία τ ς Mον ς- Kατάλογος τ ν Xειρογράφων - Xρονικ Σηµειώµατα - Aκολουθία Παναγίας τ ς Oλυµπιωτίσσης - Eγγραφα κ το Aρχείου τ ς Mον ς ( ), Aθ ναι 1967, σ. ιζ +638+πίν. Α -ΙΓ ( γχρωµοι)+πίν. π-ãv ( σπρ µαυροι) [K.E.M.N.E.] Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟ- ΞΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Eκδοσις Eλευθερίου Πρεβελάκη κα Bασιλικ ς Πλαγιανάκου-Mπεκιάρη. Tε χος A, Aπρίλιος Iο λιος 1867, Eν Aθήναις 1967, σ. 420 [K.E.I.N.E.] Tε χος B, A γουστος εκέµβριος 1868, Eν Aθήναις 1970, σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περ το γλωσσικο διώµατος τ ς Κρήτης. T µος Ε, Α µίτοµος, Εν Aθήναις 1968, σ T µος ΣΤ, Α µίτοµος, Εν Aθήναις 1971, σ T µος ΣΤ, Β µίτοµος, Εν Aθήναις 1975, σ T µος Z : T λαογραφικά, Aθ ναι 1983, σ. ζ +566 [K.E.E.Λ.] T µος ΣT (B κδ.): Λαογραφικ Σ µµεικτα, Aθ ναι 1986, σ [K.E.E.Λ.] T µος B A-Γ (1994), σ. 499 [I.Λ.N.E.] T µος Γ -Λ (1997), σ T µος M-P (1999), σ T µος E Σ-Ω (2002), σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΠΥΡΙ ΑΚΗ - ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Eλληνικ δη- µοτικ τραγο δια. T µος Γ : Mουσικ Eκλογή, ν Aθήναις 1968, σ. ν χ.α.+5 δίσκοι µουσικ ς. Φωτοµηχανικ νατ πωση, ν Aθήναις 1999 [K.E.E.Λ.] ( τ µος συνοδε εται π 2 δίσκους πυκν ς γγραφ ς CD) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΟΥ, Σίµων Σίνας. Aθ ναι 1972, σ. ιθ ε κ RUDOLF PFEIFFER, Ιστορία τ ς Κλασσικ ς Φιλολογίας π τ ν ρχ ν µέχρι το τέλους τ ν λληνιστικ ν χρ νων. Mετάφραση Π. Ξένου, Αθ ναι 1972 ( νατ. 1991), ρ. 1, σ. xx+375 [K.E.E.Λ.Γ.] ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ (µουσ. πιµ.), ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ (ε σαγωγή, ποµνήµατα). Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια: Mουσικ

15 258 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN νθολογία κδιδοµένη π τ ορτασµ τ ς 150ετηρίδος π τ ς νάρξεως το Aγ νος τ ς Eλληνικ ς Aνεξαρτησίας (Greek Folk Songs. A Musical Anthology. Published to celebrate the 150th anniversary of the outbreak of the struggle for Greek Independence), Aθ ναι 1972, σ δίσκοι µουσικ ς [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε) 103. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΠΑΣΑ ΑΙΟΥ, H λαϊκ ρχιτεκτονικ τ ς Iµβρου, Aθ ναι 1973, σ. 78+πίν. 22 [K.E.E.Λ.] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΟΡΛΑΝ ΟΥ, T χαράγµατα το Παρθεν νος. T συνεργασί α ΛΕΑΝ ΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Aθ ναι 1973, σ. 46*+199+ πίν. Α -Η [K.E.M.N.E.] WILHELM GOTTLIEB TENNEMANN, Σ νοψις τ ς Iστορίας τ ς Φιλοσοφίας. Mτφρ. Kωνσταντίνου M. Kο µα 1818, 1973, φωτοτυπικ νατ πωση, πανέκδοση 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] AΡΧΕΙΟΝ ΨΑΡΩΝ Eκδοσις Bασ. Σφυρ ερα. T µος A, Eν Aθήναις 1974, σ. λβ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΛΛΑ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ. E σαγωγ Nικ. Λο ρου, κδοσις κα σηµειώσεις Eλ. Πρεβελάκη, Eν Aθήναις 1974, σ. 370 [K.E.I.N.E.] ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΤΤΑ, H Eλλ ς κα τ κλ µα της, Aθ ναι 1975, σ GEORG. N. HATZIDAKIS, Einleitung in die neugriechische Grammatik. Aνατ πωσις τ ς A κδ σεως, Λειψία 1892 (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 3), Eν Aθήναις 1975, σ. ιστ +464 [I.Λ.N.E.] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΟΥΜΝΟΥ, H Kοσµογέννησις. Aνέκδοτον στιχο ργηµα το 15ου α νος. Eµµετρος παράφρασις τ ς Γενέσεως κα Eξ δου τ ς Παλαι ς ιαθήκης. Kριτικ κδοσις π ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, Aθ ναι 1975, σ. viii+221+πίν. Α -Ι [K.E.M.N.E.] ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, Zητήµατα Eλληνικ ς Λαογραφίας. Aνατ πωσις τ ν τρι ν τευχ ν- νατ πων π τ ν Eπετηρίδα το Λαογραφικο Aρχείου, , Aθ ναι 1975, σ. 430 [K.E.E.Λ.] ( κτ ς µπορίου) 112. ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΗΜΕΛΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ( πιµ.), Aτλας τ ς Eλληνικ ς Λαογραφίας - Λε κωµα I: ξ λινον ροτρον, ζυγ ς, σιδηρο ν ροτρον, ροτρίασις. Aθ ναι 1975, σ. 2+χάρτες 4+πίν. 14 [K.E.E.Λ.] ( ξαντλήθηκε)

16 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΕΠΙΤΟΜΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ / ΕΛΛΑΣ (FOREIGN OFFICE 32). T µος A (τε χη I-II), Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Eκδοσις Eλευθέριου Πρεβελάκη κα Φίλιππου Γλ τση, Eν Aθήναις 1975, σ [K.E.I.N.E.] T µος B, Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Eκδοσις Φίλιππου Γλ τση - Xρήστου Λο κου - Eλένης Mπελι, Eν Aθήναις 1979, σ T µος Γ, Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Eκδοσις Φίλιππου Γλ τση - Xρήστου Λο κου - Eλένης Mπελι, Aθ ναι 1987, σ T µος, Φάκελοι Eγγραφα τ ν τ ν Σ νταξη Φίλιππου Γλ τση - Eλένης Mπελι, Aθ ναι 1998, σ ISBN: X T µος E, Φάκελοι Σ νταξη Φίλιππου Γλ τση - E ης Kαρο ζου - Xρήστου Λο κου, Aθήνα 2006, σ ISBN: ΘΑΝΑΣΗ ΚΩΣΤΑΚΗ, T Mιστ τ ς Kαππαδοκίας, Tε χη I-II, Aθήνα ( ξαντλήθηκε) 115. O κλιπ ντες καδηµαϊκο τ ς πεντηκονταετίας , Aθ ναι 1977, σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ, Γλωσσολογικα ρευναι, τ. B : Γλωσσολογικα µελέται , τ πρ τον συνεκδιδ µεναι π. Bαγιακάκου µετ µακρ ς ε σαγωγ ς περ το βίου κα ργου το Γ. Xατζιδάκι ς κα πινάκων λέξεων κα πραγµάτων τ µου A (1934) κα τ µου B (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 2), Eν Aθήναις 1977, σ. 815 [I.Λ.N.E.] ΙΚΑΙΟΥ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ, Γεώργιος N. Xατζιδάκις ( ). Bίος κα ργον (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 2α), Eν Aθήναις 1977, σ. 143 [I.Λ.N.E.] GEORGE PATRICK HENDERSON, H ναβίωση το λληνικο στοχασµο ( ): H λληνικ φιλοσοφία στ χρ νια τ ς Tουρκοκρατίας (µτφρ. Φ. K. Bώρου), Aθ ναι 1977, Γ κδ. 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] Aναστάσιος Oρλάνδος. O νθρωπος κα τ ργον του (Tιµητικ ς τ µος), Aθ ναι 1978, σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Λ. ΠΑΤΤΙΧΗ, E ριπίδου Eλένη. E σαγωγή, κείµενον, µετάφρασις, κριτικ ν π µνηµα, σχ λια, Aθ ναι 1978, σ

17 260 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN 121. ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΑΒΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ-ΠΑΣΧΟΥ, Kατάλογος µικρογραφι ν βυζαντιν ν χειρογράφων τ ς Eθνικ ς Bιβλιοθήκης τ ς Eλλάδος. T µος A, Aθ ναι 1978, σ ε κ T µος B, Aθ ναι 1985, σ ε κ T µος Γ, Aθ ναι 1997, σ ε κ ( δ.) (δεµ.) ANNA MARAVA-CHATZINICOLAOU - CHRISTINA TOUFEXI-PASCHOU, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the National Library of Greece. Vol. I, Athens 1978, σ ε κ Vol. II, Athens 1985, σ ε κ Vol. III, Athens 1997, σ ε κ ( δ.) (δεµ.) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ, T λληνικ παραµ θι. Aναλυτικ ς κατάλογος τ πων κα παραλλαγ ν κατ τ σ στηµα Aarne-Thompson (FFC 184). Tε χος πρ τον: M θοι ζώων, Aθ ναι 1978, σ. 111 [K.E.E.Λ.] ΜΕΛΕΤΑΙ (SCIENTIFIC PAPERS), Nο 1 (1978) (2013) [K.E.Φ.A.K.]* 125. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑ- ΣΤΑΣΕΩΣ. Eκδοσις Γεωργίου Zώρα. T µος A, Eγγραφα τ ν τ ν 1820, 1826, Eν Aθήναις 1979, σ T µος B, Eγγραφα τ ν τ ν , Aθ ναι 1986, σ Eκαστος T µος Γ, E ρετήρια T µων A -Γ, K ρια ν µατατοπων µια, π Γερασ. Zώρα, Aθ ναι 2005, σ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ, Studies in Fourth Century Tragedy. Mονογραφία γι τ ν τραγωδία το 4ου π.x. α., µετάφραση κα σχολιασµ ς τ ν ποσπασµάτων, Aθ ναι 1980, σ. xii ε κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΧΑΤΖΙ ΑΚΙ, Γλωσσολογικα ρευναι, τ. A : Aνατ πωσις τ ς κδ σεως 1934 (Λεξικογραφικ ν ελτίον Παράρτηµα 4), Eν Aθήναις 1980, σ. 642 [I.Λ.N.E.] ( ξαντλήθηκε) 128. BERNHARD ABRAHAM VAN GRONINGEN, Πραγµατεία περ τ ς στορίας κα τ ς κριτικ ς τ ν λληνικ ν κειµένων. Mετάφραση Οδ. Λαµψίδη µ Προλεγ µενα Χαρ. Φλωράτου, Αθ ναι 1980 ( νατ. 1995), ρ. 3, σ. liii+140 [K.E.E.Λ.Γ.] * T δηµοσιε µατα κα ο µελέτες το K.E.Φ.A.K. διατίθενται δωρε ν π τ K.E.Φ.A.K. (Σ λωνος 84, Aθήνα).

18 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN RUDOLF PFEIFFER, Ιστορία τ ς Κλασσικ ς Φιλολογίας π τ 1300 µέχρι τ Mετάφραση Παναγιώτη Ξένου - Βασίλη Μοσκ βη, Αθ ναι 1980, ρ. 4, σ. xlviii+250 [K.E.E.Λ.Γ.] HΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Bιβλιογραφία ναφεροµένη ε ς τ η- µοσιε µατα π τ ν Aτµοσφαιρικ ν Eρευν ν ν Eλλάδι κα το Kλίµατος τ ς Xώρας, Aθ ναι 1980, σ. 116 [K.E.Φ.A.K.] 131. CHRISTOS C. REPAPIS - CHRISTOS S. ZEREFOS - ROY L. JENNE and STAVROULA KOTINI, Twenty Years of Total Ozone Observations for the World ( ), Athens 1980, σ. 127 [K.E.Φ.A.K.] 132. ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΥ ΩΝΙΑΤΗ, H Eλληνικ Aρχιτεκτονικ Aναγέννησις κα κακοποίησίς της (Συµβολ στ ν Iστορία το Nεοκλασσικισµο ), Eν Aθήναις 1981, σ πίν HARRY VAN LOON - CHRISTOS S. ZEREFOS and CHRISTOS C. REPAPIS, Evidence of the Southern Oscillation in the Stratosphere, Athens 1981, σ. 37 [K.E.Φ.A.K.] 134. HOMER T. MANTIS - CHRISTOS C. REPAPIS - CHRISTOS S. ZEREFOS and DIONYSSIOS A. METAXAS, Atmospheric Boundary Layer Study in the Aegean during the Summer: Experiment at Kymi, Euboea, Athens 1981 [K.E.Φ.A.K.] 135. HARRY VAN LOON and CARL S. ROGERS, Aspects of the Half-Yearly Oscillations on the Southern hemisphere, Athens 1981, σ. 45 [K.E.Φ.A.K.] 136. INEZ DILLER, Zypriotische Märchen, Athen 1982, σ. 287 (µ µετάφραση τ ν παραµυθι ν στ γερµανικ ) [K.E.E.Λ.] ÁRPÁD SZABÓ - ERKKA MAULA, Enklima Eγκλιµα Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, Αθ ναι 1982, σ. 253 κα πίνακες ( δ.) [K.E.E.Φ.] (δεµ.) AΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΥ, H ννοια τ ς σωτηρίας στ ν πλατωνικ πολιτικ φιλοσοφία. Πρ λογος Γ. Mιχαηλίδου-Nουάρου, Aθ ναι 1982, φωτοτυπικ νατ πωση, πανέκδοση 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] HARRY VAN LOON - CHRISTOS S. ZEREFOS - CHRISTOS C. REPAPIS, and CONSTANTINOS VAROTSOS - FILIPPOS DELIGIANNIS - DIMITRIOS BOTSAKIS - EVANGELOS TOLIAS, On the Interannual Variation of the Yearly and Half-Yearly Waves in the Temperature of the Equatorial Troposphere and Stratosphere and Some of its Associations with the

19 262 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN Interannual Variations at Higher Latitudes on the Southern Hemisphere, Athens 1982, σ. 45 [K.E.Φ.A.K.] 140. ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Eπιτοµ το κλίµατος τ ς Eλλάδος, Aθ ναι 1982, σ. 76 [K.E.Φ.A.K.] ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΖΟΛΩΤΑ ( ), Λ γοι, Aρθρα κα Eπιγράµ- µατα ε ς τ ν ρχαίαν Eλληνικήν, Aθ ναι 1983, σ. xv ΣΤΕΦΑΝΟΥ. ΗΜΕΛΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ, Παραδοσιακ ς λικ ς βίος το λληνικο λαο ( ρωτηµατολ γιο), Aθήνα 1983, σ. η +424 [K.E.E.Λ.] ( κτ ς µπορίου) 143. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, Συµβολ στ µελέτη το κλίµατος τ ς Eλλάδας. Kανονικ ς καιρ ς κατ µήνα, Aθήνα 1983, σ. 245 [K.E.Φ.A.K.] ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΛΑ ΙΜΗΡΟΥ ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΚΗ - ΗΜΗΤΡΙ- ΟΥ ΡΕΤΑΛΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΜΠΑΚΑ, Hµερησία πορεία τ ς π λυτης γρασίας το έρα κατ ρα στ Eθνικ Aστεροσκοπε ο Aθην ν, Aθήνα 1983, σ. 46 [K.E.Φ.A.K.] 145. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙ Η, The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). A turning point in the struggle between Byzantium and Islam, Aθ ναι 1984, σ. xxiv ΦΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, La langue du roman byzantin «Callimaque et Chrysorhoé», Aθ ναι 1984, σ. xxiv ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Iστορικ ν Λεξικ ν τ ν λληνικ ν διωµάτων τ ς Kάτω Iταλίας. T µος A. Aθ ναι 1984, σ. µη +447 [I.Λ.N.E.] T µος B (β-ι). Aθ ναι 1986, σ. ιε T µος Γ (κ-µ). Aθ ναι 1988, σ. η T µος (ν-σ[σ-σενία]). Aθ ναι 1991, σ T µος E (Σ(σ-σένο[ς])-Ω). Aθ ναι 1992, σ ΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Eρωτηµατολ γιο γι πιπλα κα σκε η, Aθήνα 1984, σ. 56 [K.E.E.Λ.] ( κτ ς µπορίου) 149. ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΑΙΝΙΟΥ. [Ε σαγωγή], Κείµενο - Μετάφραση - Σχ λια Οδ. Λαµψίδη, T µος Α, Αθ ναι 1984, σ. 16*+1-186[x2]. T µος B, Αθ ναι 1985, σ [x2]-417 [K.E.E.Λ.Γ.]..... ( ξαντλήθηκε) 150. ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΠΛΑΚΑ, Bourdelle et la Grèce, Aθ ναι 1985, σ ε κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, T Kέντρον Eρε νης τ ς Iστορίας το Nεωτέρου Eλληνισµο, Aθήνα 1985, σ. 102 [K.E.I.N.E.] ( ξαντλήθηκε)

20 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΡΕΠΑΠΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΖΑΜΠΑΚΑ, Συλλογ τ ν παρχουσ ν µετεωρολογικ ν παρατηρήσεων τ ς π λεως τ ς Kερκ ρας ( ). Tε χος I, Παρατηρήσεις θερµοκρασίας το έρος, Aθ ναι 1985, σ. 64 [K.E.Φ.A.K.] 153. ALEXANDER A. TRYPANIS, On Fermat s last Theorem, Athens 1986, σ ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Σηµειώσεις Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη, Αθ ναι 1986, , Βιβλία Α -Γ, σ. xxxix+399. ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ση- µειώσεις Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη, Αθ ναι 1998, Βιβλία -Ζ, σ ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΝΝΑΣ ΑΜΗΡΑ, Γι ν γεράσουµε λοι καλ τερα. Eπιµέλεια - Πρ λογος Γρηγ ρη K. Γκιζέλη, Aθ ναι 1986, σ A. AMIRA, Old and Young: Towards a better old age, edited and prefaced by Gregory Gizelis, Athens 1988, σ. 90 [K.E.E.K.] E. G. VALLIANATOS, From Graikos to Hellene, Adamantios Koraes and the Greek Revolution, Aθ ναι 1987, σ. xvi ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ κα ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΡΕΠΑΠΗ. T Kλίµα τ ν Mαγουλιάνων Aρκαδίας, Aθήνα 1987, σ. 69 [K.E.Φ.A.K.] 159. ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. T µος A, Aθ ναι T µος B, Aθ ναι ISBN: [K.E.E.Φ.] ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, T κλίµα τ ς Nαυπάκτου, Aθήνα 1988, σ. 48 [K.E.Φ.A.K.] 161. ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ - ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΡΕΠΑΠΗ κα ΙΩΑΝΝΟΥ. ΖΑΜΠΑΚΑ, Kλιµατικ ς κα βιοκλιµατικ ς συνθ κες τ ς περιοχ ς Aρχαίας Oλυµπίας κα τ ν Λουτροπηγ ν Kαϊάφα κα Yρµίνης, Aθήνα 1988, σ. 26 [K.E.Φ.A.K.] 162. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Aλληλογραφία, T µος A, Eπιµέλεια ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ - ΡΟ Η ΣΤΑ- ΜΟΥΛΗ, Aθήνα 1989, σ. νβ +433+πίν [K.E.M.N.E.]

21 264 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN T µος B, Eπιµέλεια ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ - ΡΟ Η ΣΤΑ- ΜΟΥΛΗ, Aθήνα 2002, σ. κβ +516+πίν ISBN: [K.E.M.N.E.] ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ση- µειώσεις Αντωνίου Σακελλαρίου, Αθ ναι 1989, σ. xiii+124 [K.E.E.Λ.Γ.] ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. T µος Α, Βιβλία Α -Β. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Σηµειώσεις Αγγέλου Σ. Βλάχου, Αθ ναι 1989, σ. xxxii+421 [K.E.E.Λ.Γ.] ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΙ ΙΟΥ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ερµηνευτικ ς σηµειώσεις Γ. Ξανθάκη-Καραµάνου, Β βελτιωµένη κδοση, Αθ ναι 1989, σ. xxxviii+227 [K.E.E.Λ.Γ.] ΗΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, Kλι- µατικ ς κα βιοκλιµατικ ς συνθ κες τ ς π λεως τ ν Πατρ ν, Aθ ναι 1989, σ. 21 [K.E.Φ.A.K.] 167. ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗ, «Θεία ωρεά». Mελέτες πάνω στ ν πολιτικ τ ς δυναστείας τ ν Σεβήρων κα τ ν Constitutio Antoniniana, Aθήνα 1989, σ ISBN: [K.E.A.] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΑΡΤΕΜΙΑ Η, E σαγωγ στ συναρτησιακ νάλυση, Aθήνα 1990, σ EPHRAEM AENII HISTORIA CHRONICA. Recensuit Odysseus Lampsides, Athenis 1990, vol. 27, σ. lx+456. ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] T δηµογραφικ πρ βληµα τ ς Eλλάδος. Yπογεννητικ τητα κα γήρανση το πληθυσµο, Aθήνα 1990, σ. 165 [K.E.E.K.] ( ξαντλήθηκε) 171. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΓΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ- ΣΕΩΣ, κδιδ µενα π Γεωργίου Zώρα µ τ ν πιµέλεια Γερασίµου Zώρα, Aθ ναι 1991, σ JEAN-LOUIS VπEILLARD-BARON, C. W. F. Hegel, Παραδ σεις Πλατωνικ ς φιλοσοφίας. Mτφρ. A. Kελεσίδου, πρ λογος E. Mουτσοπο λου, Aθ ναι 1991, φωτοτυπικ νατ πωση, πανέκδοση 2009, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] CONSTANTINE DESPOTOPOULOS, Philosophy of History in Ancient Greece, Athens 1991, σ. 118 [K.E.E.Φ.] O νέοι κα τρίτη λικία, Aθ ναι 1991, σ. 171 [K.E.E.K.] ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Σηµειώσεις Τάσου Ρο σσου, Αθ ναι , σ. xxxviii+129 [K.E.E.Λ.Γ.] ( ξαντλήθηκε)

22 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΙΗΛΙ ΟΥ, Bιβλιογραφία γι τ ν Kρητο-Mυκηναϊκ Θρησκεία, Aθήνα 1993, σ ISBN: [K.E.A.] O δηµ σιος τοµέας: Eπιπτώσεις π τ ν νταξη στ ν EOK κα προοπτικές, Aθήνα 1993, σ. 102 [K.E.E.K.] H λληνικ βιοµηχανία στ ν E ρωπαϊκ Kοιν τητα: Eπιπτώσεις π τ ν νταξη στ ν EOK κα προοπτικές, Aθήνα 1993, σ. 223 [K.E.E.K.] ΚΩΣΤΑ ΣΟΥΜΕΛΗ, O ναλφαβητισµ ς στ ς χ ρες τ ς EOK, Αθήνα 1993, σ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ [T µος A Πρακτικ πρώτου πανελλήνιου συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, P δος 1992: Eκδοση Eταιρείας Nεοελληνικ ς ιαλεκτολογίας, Aθήνα 1994, σ. 448] T µος B Πρακτικ δε τερου πανελλήνιου συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, P δος 1995: Eκδοση IΛNE κα Πανεπιστηµίου A γαίου (Παιδαγωγικ τµήµατα), Aθήνα 1998, σ. 379 [I.Λ.N.E.] T µος Γ Πρακτικ τρίτου διεθνο ς συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, Kάλυµνος 1998: Eκδοση IΛNE, Aθήνα 2000, σ T µος Πρακτικ τέταρτου διεθνο ς συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, Aθήνα 2001: Eκδοση IΛNE, Aθήνα 2003, σ ISSN: , ISBN: T µος E Πρακτικ πέµπτου διεθνο ς συνεδρίου νεοελληνικ ς διαλεκτολογίας, Aθήνα 2006: Εκδοση IΛNE, Aθήνα 2008, σ ISBN: Τ µος Ϛ (2011): Εκδοση ΙΛΝΕ, Αθήνα 2011, σ ISBN: HEDWIG LÜDEKE, Eλληνικ δηµοτικ τραγο δια. T Aκριτικά, Eκλογ κα µετάφραση στ γερµανικ µ τ συνεργασία τ ν Fritz Boehm κα Bίτας Kαλοπίση-Ξανθάκη. Eπιµέλεια Bίτας Kαλοπίση-Ξανθάκη, Aθ ναι 1994, σ AΝΝΑΣ KΕΛΕΣΙ ΟΥ, Mελετήµατα Προσωκρατικ ς Hθικ ς. Πρ λογος Γεωργίου Bλάχου, Aθ ναι Φωτογραφικ νατ πωση, πανέκδοση 2008, σ. 129 [K.E.E.Φ.] «ΕΦΗΜΕΡΙΣ», Bιέννη Eκδ. Mαρκίδες Πο λιου. Aνασυγκρ τηση τ ς σειρ ς σ φωτοτυπικ πανέκδοση. Eκδοτικ φροντίδα, προλεγ µενα, σηµειώσεις ΛΕΑΝ ΡΟΥ ΒΡΑΝΟΥΣΗ, Aθήνα 1995 (τ µοι 6). ISBN [SET]: [K.E.M.N.E.]

23 266 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN (α ) T µος 1: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1791, σ. 150* χάρτ. ISBN: (β ) T µος 2: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1792, σ. 16* ISBN: (γ ) T µος 3: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1793, σ. 16* ISBN: (δ ) T µος 4: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1794, σ. 15* ISBN: (ε ) T µος 5: Προλεγ µενα Λ. ΒΡΑΝΟΥΣΗ στ ν «ΕΦΗΜΕΡΙ Α» το τους 1797, σ ISBN: (Ϛ ) T µος 6: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους 1797, σ ISBN: (ζ ) T µος 7: «ΕΦΗΜΕΡΙΣ» το τους Γενικ ν λφαβητικ ν ε ρετήριον, Γλωσσάριον. Aθήνα 2000, σ. ι ISBN: X ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ ΝΤΕΛΛΑΠΟΡΤΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1403/1411), κριτικ κδοση. E σαγωγή, σχ λια κα ε ρετήρια ΜΑΝΟΥΣΣΟΥ Ι. ΜΑΝΟΥ- ΣΑΚΑ, Aθήνα 1995, σ. µ +516+πίν. Α -Η. ISBN: [K.E.M.N.E.] ( δ.) (δεµ.) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΙΑ ΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕΚΑΙ ΕΚΑ, περ κ τ ς Λατίνων διαλέκτου ε ς τ ν λλάδα µετήνεγκε Μάξιµος Πλανο δης. T.1: Βιβλία Α -Ζ, T. 2.: Βιβλία Η -ΙΕ. Ε σαγωγή, λληνικ κα λατινικ κείµενο, γλωσσάριο, Editio Princeps Μαν λη Παπαθωµ πουλου, Iσαβέλλας Τσαβαρ, Gianpaolo Rigotti, Αθ ναι 1995, σ. T. 1. clviii+463, σ. T [K.E.E.Λ.Γ.] H νάπτυξη τ ς Θράκης: Προκλήσεις κα προοπτικές. B κδ., Aθήνα 1995, σ. 232 [K.E.E.K.] H Aθηναϊκ ηµοκρατία. Mελέτες γι τ Πολίτευµα κα τ ν Ιδεολογία τ ν Aθηναίων, Aθήνα 1995, σ ISBN: ΚΩΣΤΑ Π. ΣΟΥΜΕΛΗ, Eκπαίδευση κα κπαιδευτικ συστήµατα στ ς χ ρες-µέλη τ ς EOK, Αθήνα 1995, σ ISBN: DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE ET CULTURE, Colloque International organisé par l Académie d Athènes en coopération avec l UNESCO (23, 24 et 25 novembre 1992), Aθ ναι 1996, σ ISBN:

24 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN Πρακτικ το ιεθνο ς Επιστηµονικο Συµποσίου ΡΟ ΟΣ: 24 ΑΙΩΝΕΣ, 1-5 Οκτωβρίου 1992 Proceedings of the International Scientific Symposium RHODES: 24 CENTURIES, October 1-5, 1992, Αθήνα 1996, σ ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ. T µος A (Mέρος A -B, A γουστος Iο νιος 1824). Eπιµ. B. Πλαγιανάκου-Mπεκιάρη κα Aριστ. Στεργέλλη, Aθήνα 1996, σ ISBN: X [K.E.I.N.E.] T µος B : Eπιτοµ ς Eγγράφων ( Iο λιος Φεβρουάριος 1825). Eπιµ. Aριστ. Στεργέλλη, Aθήνα 2002, σ ISBN: X [K.E.I.N.E.] Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΞΕ- ΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ WILLIAM MEYER ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ, Eκδ. Eλ. Πρεβελάκη κα K. Kαλλιατάκη-Mερτικοπο λου. T µος A, , Aθήνα 1996, σ [K.E.I.N.E.] ISBN [set]: , ISBN T. Α : T µος B, 1822, Aθήνα 1996, σ [K.E.I.N.E.] ISBN [set]: , ISBN T. B : CONSTANTINI MANASSIS BREVIARIUM CHRONICUM. Recensuit Odysseus Lampsides. Pars prior praefationem et textum continens (vol. 36/I), σ. clvix+358. Pars altera indices continens (vol. 36/II), σ. 172, Athenis ISBN vol. 36/I: ISBN vol. 36/II: [Set]: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ, H φιλοσοφία το Ξενοφάνη. Eµµετρη νεοελληνικ µετάφραση ποσπασµάτων - Bιβλιογραφία. Πρ λογος E. Mουτσοπο λου, Aθ ναι 1996, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ι. ΚΟΤΙΝΗ-ΖΑΜΠΑΚΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΑΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- ΝΟΥ ΦΙΛΑΝ ΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΣΤΟΥ, Συλλογ τ ν παρχουσ ν µετεωρολογικ ν παρατηρήσεων τ ς π λεως τ ς Kέρκυρας ( ). Tε χος II, Aτµοσφαιρικ κατακρηµνίσµατα, Aθήνα 1996, σ. 46 [K.E.Φ.A.K.] 196. KOSTAS GALLIS - LAIA ORPHANIDIS, Figurines of Neolithic Thessaly. Vol. I, Athens 1996, σ ISBN: [K.E.A.] IOANNA BITHA, ANGELIKI KATSIOTI, ELENI KATSA / ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΙΘΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΑ, Bibliographie de l art

25 268 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN byzantin et postbyzantin. La contribution grecque / Bιβλιογραφία τ ς βυζαντιν ς κα µεταβυζαντιν ς τέχνης. H λληνικ συµβολ , Athènes / Aθήνα 1996, σ [K.E.B.M.T.] ( ξαντλήθηκε) 198. Ερευνητικ ς ραστηρι τητες. Eπιµέλεια Γρηγορίου Γκιζέλη, Αθήνα 1996, σ (διατίθεται δωρε ν) 199. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥ Η- ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, H ννοια τ ς λευθερίας στ ν νεοελληνικ στοχασµ. Πρ λογος E. Mουτσοπο λου. Hµίτοµος A, Aθ ναι 1996, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΚΗ, ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΣΙΟΥ, ΑΝΝΑΣ ΚΕΛΕΣΙ ΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥ Η-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, H ννοια τ ς λευθερίας στ ν νεοελληνικ στοχασµ. Hµίτοµος B : έκατος νατος α ών. Πρ λογος E. Mουτσοπο λου, Aθ ναι 1997, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Γραµµατικ τ ν λληνικ ν διωµάτων τ ς Kάτω Iταλίας, Aθ ναι 1997, σ. 191 [I.Λ.N.E.] ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΙΖΟΥ ΡΑΓΚΑΒΗ, Xειρ γραφος κ διξ ρ. 35. Aπ τ ρχε ο τ ς ο κογένειας Pαγκαβ. Eπιµ. E θ. Θ. Σουλογιάννη - Iφιγ. Mποτουροπο λου, Aθήνα 1997, σ ISBN: Χ [K.E.I.N.E.] ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ. Ε σαγωγ - Μετάφραση - Ση- µειώσεις Ερµι νης H. Ηλιάδου, Αθ ναι 1997, σ ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΕΦΑΝΗ, Le Messager dans la Tragédie Grecque, Αθ ναι 1997, ρ. 1, σ ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλοσοφία το Πλάτωνος, Aθ ναι 1997, σ ISBN: [K.E.E.Φ.] ΜΑΝΟΛΗ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΙΘΑ, E ρετήριο Bυζαντιν ν Tοιχογραφι ν Eλλάδος, K θηρα, Aθήνα 1997, σ. 332, 342 γχρ. κα /µ ε κ νες, 72 ρχ. σχέδια, 31 σχέδ. τοιχογραφι ν. ISBN: [K.E.B.M.T.] NEOΦΥΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ, Περ τ ν Xριστο ντολ ν, Aθήνα 1998, σ. xxviii+299. ISBN:

26 HMOΣIEYMATA THΣ AKA HMIAΣ AΘHNΩN ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ: Kατάλογος περιγραφικ ς τ ν χειρογράφων κωδίκων τ ν ποκειµένων ε ς τ ς Mον ς τ ν Mετεώρων: T µος A : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Mεταµορφώσεως. Eκ τ ν καταλοίπων ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ. Προλεγ µενα, προσθ και ΛΕΑΝ ΡΟΥ BΡΑΝΟΥΣΗ - ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ. Eκδ. B, Aθήνα 1998, σ. 77*+773+ πίν. Ι-LXXII ( σπρ µαυροι) + πίν. LXXIII-- LXXX ( γχρωµοι) [K.E.M.N.E.] T µος B : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Bαρλαάµ. Eκ τ ν καταλοίπων ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ. Προλεγ µενα, προσθ και, πιµέλεια Η- ΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1984, σ. κγ +477+πίν. Α -ΜΗ ( γχρωµοι) +πίν ( σπρ µαυροι) [K.E.M.N.E.] T µος Γ : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Aγίου Στεφάνου, π ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1986, σ. λθ +485+ε κ. 1-6+πίν. Α -Ξ ( γχρωµοι)+πίν ( σπρ µαυροι) ( δ.) [K.E.M.N.E.] (δεµ.) T µος : T χειρ γραφα τ ς Mον ς Aγίας Tριάδος. Mέρος Πρ τον - Mέρος ε τερον, π ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Aθ ναι 1993, σ. λη +866+ε κ. Α -ΙΓ +πίν. Α -ΠΑ ( σπρ µαυροι) +πίν. Ι-ΧΙΙΙ ( γχρωµοι)+πίν ( σπρ µαυροι)....( δ.) [K.E.M.N.E.] (δεµ.) FRANçOIS SCOUPHOS, O Γραµµατοφ ρος (Le Courrier). Édition critique du recueil de ses lettres avec Introduction, Commentaire et Répertoires par MANOUSSOS I. MANOUSSACAS et avec la collaboration de MICHEL LASSITHIOTAKIS, Athènes 1998, σ ISBN: [K.E.M.N.E.] Eπαναστατικ τραγο δια το Pήγα κα Yµνος στ ν Mποναπάρτε το Περραιβο. H κδοση τ ς Kέρκυρας Φωτοµηχανικ νατ πωση, Aθήνα 1998, σ ε κ. ISBN: [K.E.M.N.E.]..(διατίθεται δωρε ν π τ KEMNE) 211. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΥΤΟΥ. Ε σαγωγή, ρχα ο κείµενο, µετάφραση, σχ λια Πα λου Καλλιγ, Αθ ναι ²1998, σ. xiv+248. ISBN: [K.E.E.Λ.Γ.] ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΑΪΛΑ-ΑΡΜΕΝΗ, Φιλοσοφικ ργα. T µος Z, ( πιµ. κδ σεως κα παρουσιάσεως π E. Mουτσοπο λου κα Eλένης Mαργαρίτου- Aνδριανέση) Aθ ναι 1998, σ ISBN: [K.E.E.Φ.]

AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN

AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN Aνάτυπον κ το 91ου τ μου τ ς Eπετηρίδος τ ς Aκαδημίας Aθην ν AΘHNAI 2016 AKAΔHMIA AΘHNΩN KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN Aνάτυπον κ το 91ου τ μου τ ς Eπετηρίδος τ ς Aκαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Αλληλογραφία, Τόμος Β', 1818-1822.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, Αλληλογραφία, Τόμος Β', 1818-1822. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ο συμβολισμός του χώρου της αρχαίας Ελλάδος. Αθήνα: 1 2012 1 ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. Διαχρονική Θεώρηση. Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας 2 Αθηνών. Αθήναι 2011. 2 ΜΙΧ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-238-8 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β AΘHNA 2012 AΘHNA 2012 ISBN 978-960-404-238-8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-238-8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε διεθ θνο ΝΟυσ υσ ΕΠΙσ ΕΠΙσΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΗΜΟΝΙΚΟυ υ συνε υνεδ δρi ΡIΟ Ου ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 19,1 ΜΠΑΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 18,9 ΜΥΣΤΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο Δήµαρχος Μινώα Πεδιάδας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ

10 164 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΑΛΩΣ ATHENS TRACK GRAND PRIX 2011 200µ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 179 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΥΜΗ ΓΣ 13.166 2 183 ΣΑΛΠΑ ΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΜΠΑΙ ΩΝ ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΚΟΠ 13.359 3 185 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΕΥΓΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ - ΝΕΑΝΙ ΩΝ ΠΑΙ ΩΝ- ΓΥNAIΚΩΝ -ΕΦΗΒΩΝ -ΑΝ ΡΩΝ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ 12-/9/2009) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ 14,2χλµ. (1 στροφή) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ 1 Ο.Α.ΣΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 128/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό και διάθεση χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκτήματα Ιουνίου 2015

Αποκτήματα Ιουνίου 2015 Αποκτήματα Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ... 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ... 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΞΕΝΟΙ... 2 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ... 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ... 3 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ)... 3 ΤΕΧΝΗ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ... 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 203-204 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΥ 0 ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Παπ - Ω Δευτέρα 09:00 2:00 Επίκουρη 425 Καθηγήτρια Μαρκίδου Βασιλική ΓΥ 0 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Κλ - Παν Δευτέρα 09:00 2:00 Αναπληρώτρια 82 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση 1 of 6 29/3/2015 6:43 µµ Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση Ναυταθλητικός Όµιλος Αλεξανδρούπολης Results are final as of 18:03 on March 29, 2015 Overall Sailed: 12, Discards: 2, To

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA 3 RACES CIRCUIT ELITE

ATTICA 3 RACES CIRCUIT ELITE CIRCUIT ELITE 1 724 ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ 40:37.128 6 Laps 07:39.761 2 716 ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟ ΒΟΛΟΣ 40:37.542 00:00.414 07:39.794 3 721 ΣΚΡΕΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΟ 40:37.783 00:00.655 07:38.702

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 1 ΚΟΡΩΝΙΑ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 1999 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ9 00:44.80 2 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.31 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. Φορέας : ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υπηρεσία : /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Έδρα Υπηρεσίας : ήµος Ελληνικού-Αργυρούπολης ιάρκεια Σύµβασης : 8 Μήνες ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.. 164/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-2015 Α ΕΤΟΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) 27.08.2015 Πέµπτη Παιδαγωγικά Ι: Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη Θ. Καραλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Ι ΕΠΚΑ Αρ. ιαγ/σµού: 0419 ιαγωνισµός: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΕΠΚΑ/8582/08-12-2010 Όνοµα Υποψήφιου αρ. Αίτησης Συντ. Βαρύτητας Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (278) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ. Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύστημα) Σελίδα 1 από 4

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Δ/νση: (278) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΛΑΜΙΑΣ. Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου 2016 (Νέο Σύστημα) Σελίδα 1 από 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 27/4/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Καθορισµός εκλογικών τµηµάτων στο ήµο Μινώα Πεδιάδας Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας ενηµερώνει τους δηµότες του ότι σύµφωνα µε Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Υπηρεσίες) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-19697 Κ.ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΛΕΖΙ ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 36.903,08 35.245,35 12.335,87 22.909,48 0,65 2 ΕΑ-37217 INFORMATICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Σελίδα 3 από 5

ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Σελίδα 3 από 5 ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 70 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 70 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΛΕΞΙΑ ΒΡΕΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΕ01 1 ΓΚΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε A ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3o Γ.Λ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 3 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Β ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛ 1 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 148,88 οµ. 144,88 ΣΧΟΛΕΙO ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 139,93 3 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. Υπηρεσία : ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1A/2015 - ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ - κωδ. Ειδικοτητας 300 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΙΨΨΗΣ 1650

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1989 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Τομέας Λαογραφίας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαγδαληνή Ζωγράφου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-9760310, 210-6668198 Fax : - E-mail : zografou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Α ΕΤΟΣ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη γνωσιοθεωρία/μεταφυσική I (Υ) Δ. Αθανασάκης 09:00 06.06.2012 Τετάρτη Νεότερη πολιτική φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ISSUE ΕΤΟΣ 13 YEAR 2010 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΕΤΟΥΣ 2014 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 1391 18,7 1 1971 Σελίδα 1 116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΕΑ 5% ΗΜ. 1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα