ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.692,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α."

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2011 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕ ΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού ,40 χωρίς τον ΦΠΑ, η ΔΕΥΑΡ πρόκειται να προµηθευτεί σωλήνες υδρευσής από πολυαιθυλένιο PE τρίτης γενιάς και τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στις επισκευές του δικτύου ύδρευσης. Αναλυτικά, η προµήθεια περιλαµβάνει: A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 1 16 atm Φ16χ2 Μ atm Φ18χ2,5 Μ atm Φ22χ3 Μ atm Φ28χ3 Μ atm Φ32χ3 Μ 1000 ΟΜΑΔΑ B: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 6 16 atm Φ40 Μ atm Φ50 Μ atm Φ63 Μ atm Φ75 Μ atm Φ90 Μ atm Φ110 Μ atm Φ125 Μ atm Φ160 Μ atm Φ200 Μ atm Φ250 Μ atm Φ63 Μ 300

3 17 10 atm Φ75 Μ atm Φ90 Μ atm Φ110 Μ atm Φ125 Μ atm Φ160 Μ atm Φ200 Μ atm Φ250 Μ atm Φ250 Μ 12 ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ 25 Ηλεκτροµούφα Φ40 TEM Ηλεκτροµούφα Φ63 TEM Ηλεκτροµούφα Φ75 TEM Ηλεκτροµούφα Φ90 TEM Ηλεκτροµούφα Φ110 TEM Ηλεκτροµούφα Φ125 TEM Ηλεκτροµούφα Φ160 TEM Ηλεκτροµούφα Φ200 TEM Ηλεκτροµούφα Φ250 TEM 6 ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 34 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ40 TEM 2 35 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ63 TEM 8 36 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ75 TEM 6 37 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ90 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ110 TEM 8 39 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ125 TEM 8 40 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ160 TEM 8 41 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ40 TEM 2 42 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ63 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ75 TEM 8 44 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ90 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ110 TEM 8 46 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ125 TEM 8 47 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ160 TEM 6 ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 48 Ηλεκτροτάφ Φ40 TEM 4 49 Ηλεκτροτάφ Φ63 TEM Ηλεκτροτάφ Φ75 TEM 8 51 Ηλεκτροτάφ Φ90 TEM Ηλεκτροτάφ Φ110 TEM 8 53 Ηλεκτροτάφ Φ125 TEM 6 54 Ηλεκτροτάφ Φ160 TEM 4 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ 55 Ηλεκτροσυστολή Φ63-Φ40 TEM 2

4 56 Ηλεκτροσυστολή Φ63-Φ50 TEM 2 57 Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ63 TEM 4 58 Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ50 TEM 2 59 Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ40 TEM 2 60 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ75 TEM 4 61 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ63 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ50 TEM 2 63 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ40 TEM 2 64 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ110 TEM 6 65 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ90 TEM 8 66 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ75 TEM 8 67 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ63 TEM 8 68 Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ90 TEM 8 69 Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ75 TEM 8 70 Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ63 TEM 8 71 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ125 TEM 2 72 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ110 TEM 2 73 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ90 TEM 8 74 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ75 TEM 4 75 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ63 TEM 8 76 Ηλεκτροσυστολή Φ200-Φ160 TEM 2 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΑΙΜΟΣ 77 Λαιµός Φλάτζας Φ63 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ75 TEM 6 79 Λαιµός Φλάτζας Φ90 TEM Λαιµός φλάτζας Φ110 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ125 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ160 TEM 8 83 Λαιµός Φλάτζας Φ200 TEM 8 84 Λαιµός Φλάτζας Φ250 TEM 8 ΟΜΑΔΑ Η: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 85 Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ63 Χ2 θυλ TEM Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ63 Χ2 αρσ TEM Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ90 Χ3 αρσ TEM Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ90 Χ3 θυλ TEM 20 ΟΜΑΔΑ Θ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΕΣ 89 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ50 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ63 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ75 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ90 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ110 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ125 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ160 TEM 5

5 96 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ200 TEM 5 97 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ250 TEM 2 Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1069/80 και τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προτείνεται στο Δ.Σ., η προµήθεια να υλοποιηθεί µε δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Γιορδαµνή Μαρία Νικολός Αναστάσιος Τσαγγάρη Αναστασία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤοπογράφοςΜηχανικός Πολιτικός Μηχανικός έργων Υποδοµής Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

6 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕ ΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 1 16 atm Φ16χ2 Μ 400 0,50 200, atm Φ18χ2,5 Μ 800 0,60 480, atm Φ22χ3 Μ 800 1,10 880, atm Φ28χ3 Μ , , atm Φ32χ3 Μ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A : 4.260,00 ΟΜΑΔΑ B: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 6 16 atm Φ40 Μ 600 2, , atm Φ50 Μ 300 3,20 960, atm Φ63 Μ 600 5, , atm Φ75 Μ 200 7, , atm Φ90 Μ , , atm Φ110 Μ 50 15,00 750, atm Φ125 Μ 50 19,50 975, atm Φ160 Μ 30 30,50 915,00

7 atm Φ200 Μ 30 48, ,00 16 atm Φ250 Μ 30 75, ,00 10 atm Φ63 Μ 300 2,10 630,00 10 atm Φ75 Μ 200 4,70 940,00 10 atm Φ90 Μ 200 6, ,00 10 atm Φ110 Μ , ,00 10 atm Φ125 Μ , ,00 10 atm Φ160 Μ 30 20,00 600,00 10 atm Φ200 Μ 30 31,00 930,00 10 atm Φ250 Μ 30 48, ,00 20 atm Φ250 Μ 12 59,00 708,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β : ,00 ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ 25 Ηλεκτροµούφα Φ40 TEM 10 5,30 53,00 26 Ηλεκτροµούφα Φ63 TEM 40 8,40 336,00 27 Ηλεκτροµούφα Φ75 TEM 20 12,80 256,00 28 Ηλεκτροµούφα Φ90 TEM 30 15,00 450,00 29 Ηλεκτροµούφα Φ110 TEM 20 18,00 360,00 30 Ηλεκτροµούφα Φ125 TEM 20 25,00 500,00 31 Ηλεκτροµούφα Φ160 TEM 16 34,00 544,00 32 Ηλεκτροµούφα Φ200 TEM 16 60,00 960,00 33 Ηλεκτροµούφα Φ250 TEM 6 106,00 636,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ : 4.095,00 ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ 34 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ40 TEM 2 14,00 28,00 35 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ63 TEM 8 21,50 172,00 36 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ75 TEM 6 30,50 183,00 37 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ90 TEM 12 34,00 408,00 38 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ110 TEM 8 46,50 372,00 39 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ125 TEM 8 60,00 480,00 40 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ160 TEM 8 107,50 860,00 41 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ40 TEM 2 14,00 28,00 42 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ63 TEM 12 21,50 258,00 43 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ75 TEM 8 30,50 244,00 44 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ90 TEM 12 34,00 408,00 45 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ110 TEM 8 46,50 372,00

8 46 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ125 TEM 8 60,00 480,00 47 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ160 TEM 6 107,50 645,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ : 4.938,00 ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 48 Ηλεκτροτάφ Φ40 TEM 4 16,50 66,00 49 Ηλεκτροτάφ Φ63 TEM 12 21,20 254,40 50 Ηλεκτροτάφ Φ75 TEM 8 33,10 264,80 51 Ηλεκτροτάφ Φ90 TEM 12 38,10 457,20 52 Ηλεκτροτάφ Φ110 TEM 8 48,10 384,80 53 Ηλεκτροτάφ Φ125 TEM 6 71,50 429,00 54 Ηλεκτροτάφ Φ160 TEM 4 119,00 476,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε : 2.332,20 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ 55 Ηλεκτροσυστολή Φ63-Φ40 TEM 2 16,20 32,40 56 Ηλεκτροσυστολή Φ63-Φ50 TEM 2 16,20 32,40 57 Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ63 TEM 4 12,60 50,40 58 Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ50 TEM 2 20,30 40,60 59 Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ40 TEM 2 20,30 40,60 60 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ75 TEM 4 29,50 118,00 61 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ63 TEM 10 24,50 245,00 62 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ50 TEM 2 24,50 49,00 63 Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ40 TEM 2 24,50 49,00 64 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ110 TEM 6 44,50 267,00 65 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ90 TEM 8 44,50 356,00 66 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ75 TEM 8 44,50 356,00 67 Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ63 TEM 8 44,50 356,00 68 Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ90 TEM 8 33,30 266,40 69 Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ75 TEM 8 33,10 264,80 70 Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ63 TEM 8 33,10 264,80 71 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ125 TEM 2 33,10 66,20 72 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ110 TEM 2 60,10 120,20 73 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ90 TEM 8 60,10 480,80 74 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ75 TEM 4 60,10 240,40 75 Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ63 TEM 8 60,10 480,80 76 Ηλεκτροσυστολή Φ200-Φ160 TEM 2 215,50 431,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ : 4.607,80 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΑΙΜΟΣ 77 Λαιµός Φλάτζας Φ63 TEM 16 9, Λαιµός Φλάτζας Φ75 TEM 6 11, Λαιµός Φλάτζας Φ90 TEM 12 15, Λαιµός φλάτζας Φ110 TEM 12 19, Λαιµός Φλάτζας Φ125 TEM 12 24, Λαιµός Φλάτζας Φ160 TEM 8 34,

9 83 Λαιµός Φλάτζας Φ200 TEM 8 62, Λαιµός Φλάτζας Φ250 TEM 8 103, ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ : 2.535,20 ΟΜΑΔΑ Η: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 85 Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ63 Χ2 θυλ TEM 30 60, ,00 86 Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ63 Χ2 αρσ TEM 30 62, ,00 87 Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ90 Χ3 αρσ TEM , ,00 88 Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ90 Χ3 θυλ TEM , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η : 9.296,00 ΟΜΑΔΑ Θ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΕΣ 89 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ50 TEM 10 5,50 55,00 90 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ63 TEM 20 7,30 146,00 91 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ75 TEM 10 11,00 110,00 92 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ90 TEM 15 17,00 255,00 93 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ110 TEM 10 23,00 230,00 94 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ125 TEM 15 24,30 364,50 95 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ160 TEM 5 35,60 178,00 96 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ200 TEM 5 57,90 289,50 97 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ250 TEM 2 128,60 257,20 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ : 1.885,20 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ : ,40 ΦΠΑ 16% : 9.550,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ,18 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Γιορδαµνή Μαρία Νικολός Αναστάσιος Τσαγγάρη Αναστασία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός έργων Υποδοµής Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

10 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕ ΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης Αντικείµενο της παρούσας είναι η «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια». Η προµήθεια θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων «Υλικά Ύδρευσης», στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση ύψους ,00. Η προµήθεια αντιστοιχεί στους κωδικούς CPV: «Σωλήνες Ύδρευσης» για τα υλικά Σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE100) και Μονοσωλήνια, και CPV: «διάφορα εξαρτήµατα σωλήνων» για τα υλικά α)ηλεκτροµούφες, β) Ηλεκτρογωνίες, γ) Ηλεκτροτάυ, δ) Ηλεκτροσυστολές, ε) Λαιµός Φλάτζας, στ) Εξαρτήµατα µετάβασης, ζ) Ηλεκτροτάπες. Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 2. Του Κανονισµού Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται απ αυτές, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Υ.Α /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Άρθρο 4ο - Τεχνικές προδιαγραφές 1.Μονοσωλήνια ΡΕ

11 Τα µονοσωλήνια θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) κατά EN και DIN 8074& DIN 8075, κατάλληλοι για πόσηµο νερό. όσον αφορά τους ελέγχους και στις δοκιµές. Θα διατίθενται σε ρολά ελάχιστου µήκους 100µ, σε ειδική προστατευτική συσκευασία και συνδέονται µε ορειχάλκινα ή πλαστικά εξαρτήµατα µηχανικής σύνδεσης.ο ι σωλήνες θα παρέχουν µόνωση από ακτινοβολία UV. 2.Σωλήνες ΡΕ Οι Σωλήνες ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) κατά EN και DIN 8074& DIN 8075, κατάλληλοι για πόσηµο νερό. όσον αφορά τους ελέγχους και στις δοκιµές. Ο καθορισµός των διαστάσεων να γίνεται µε βάση την κατηγορία SDR. Οι σωλήνες θα αντέχουν σε πίεση λειτουργίας σύµφωνα µε την κατηγορια στην οποία ανήκουν ( 12,5 ατµ 16ατµ.). Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και απαλλαγµένες από αυλακώσεις ή / και άλλα ελαττώµατα, όπως πόροι στην επιφάνεια που δηµιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανοµοιογένειες. Το χρώµα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος του.τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραµορφώσεις, κοµµένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα.οι σωλήνες θα παράγονται σε ευθύγραµµα µήκη 12 µ. 3.Ηλεκτροµούφες. Οι ηλεκρτοµούφες θα είναι πολυαιθυλενιού ΡΕ 100 SDR11( ISO 5 ) για την ένωση πλαστικών σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για σωλήνες διαµέτρουδιαµέτρου : Φ40- Φ250 4.Ηλεκτρογωνίες Γωνίες 45 ο 90 ο ΡΕ 100 SDR11( ISO 5 ) για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για συγκόλληση σωλήνων διαµέτρου:φ40-φ160 5.Ηλεκτροτάυ Ταυ ΡΕ 100 SDR11( ISO 5 ) για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για συγκόλληση σωλήνων διαµέτρου:φ40-φ160 6.Ηλεκτροσυστολή. Συστολές ΡΕ 100 SDR11( ISO 5 ) για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για συγκόλληση σωλήνων διαµέτρου:φ40-φ200 7.Λαιµός Φλάτζας. Λαιµοί σύνδεσης ΡΕ100 S5/SDR11 για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για συγκόλληση σωλήνων διαµέτρου Φ63-f250 8.Εξάρτηµα µετάβασης. Εξάρτηµα µετάβασης αρσενικό ή θυλικό ΡΕ100 S5/SDR11 για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar, για µετάβαση σε δίαµετρο Φ63 και Φ Ηλεκτροτάπες.

12 Τάπες ΡΕ- 100 SDR11( ISO 5 ) για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για συγκόλληση σωλήνων διαµέτρου:φ50-φ250 Άρθρο 5ο - Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα υλικά. Κάθε προµηθευτής και για κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές - πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής) Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλειπή τεχνική προσφορά. Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισµό υλικά που δεν διαθέτουν επίσηµη πιστοποίηση. Άρθρο 6ο - Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ρόδος /./2011 Γιορδαµνή Μαρία Νικολός Αναστάσιος Τσαγγάρη Αναστασία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός έργων Υποδοµής Π. ΚΑΝΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Διευθυντής Τ.Υ.

13 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕ ΝΙΟΥ (ΡΕ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,40 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑ Α: ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 1 16 atm Φ16χ2 Μ atm Φ18χ2,5 Μ atm Φ22χ3 Μ atm Φ28χ3 Μ atm Φ32χ3 Μ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A :.. ΟΜΑΔΑ B: ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 6 16 atm Φ40 Μ atm Φ50 Μ atm Φ63 Μ atm Φ75 Μ atm Φ90 Μ atm Φ110 Μ atm Φ125 Μ atm Φ160 Μ 30..

14 atm Φ200 Μ atm Φ250 Μ atm Φ63 Μ atm Φ75 Μ atm Φ90 Μ atm Φ110 Μ atm Φ125 Μ atm Φ160 Μ atm Φ200 Μ atm Φ250 Μ atm Φ250 Μ 12.. ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :.. 25 Ηλεκτροµούφα Φ40 TEM Ηλεκτροµούφα Φ63 TEM Ηλεκτροµούφα Φ75 TEM Ηλεκτροµούφα Φ90 TEM Ηλεκτροµούφα Φ110 TEM Ηλεκτροµούφα Φ125 TEM Ηλεκτροµούφα Φ160 TEM Ηλεκτροµούφα Φ200 TEM Ηλεκτροµούφα Φ250 TEM 6.. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :.. 34 Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ40 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ63 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ75 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ90 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ110 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ125 TEM Ηλεκτρογωνία 45 0 Φ160 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ40 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ63 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ75 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ90 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ110 TEM 8..

15 46 Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ125 TEM Ηλεκτρογωνία 90 0 Φ160 TEM 6.. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ :.. ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 48 Ηλεκτροτάφ Φ40 TEM Ηλεκτροτάφ Φ63 TEM Ηλεκτροτάφ Φ75 TEM Ηλεκτροτάφ Φ90 TEM Ηλεκτροτάφ Φ110 TEM Ηλεκτροτάφ Φ125 TEM Ηλεκτροτάφ Φ160 TEM 4.. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε :.. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ 55 Ηλεκτροσυστολή Φ63-Φ40 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ63-Φ50 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ63 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ50 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ75-Φ40 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ75 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ63 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ50 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ90-Φ40 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ110 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ90 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ75 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ125-Φ63 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ90 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ75 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ110-Φ63 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ125 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ110 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ90 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ75 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ160-Φ63 TEM Ηλεκτροσυστολή Φ200-Φ160 TEM 2.. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ :.. ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΑΙΜΟΣ 77 Λαιµός Φλάτζας Φ63 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ75 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ90 TEM Λαιµός φλάτζας Φ110 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ125 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ160 TEM 8..

16 83 Λαιµός Φλάτζας Φ200 TEM Λαιµός Φλάτζας Φ250 TEM 8.. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ :.. ΟΜΑΔΑ Η: ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 85 Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ63 Χ2 θυλ TEM Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ63 Χ2 αρσ TEM Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ90 Χ3 αρσ TEM Εξάρτηµα µετάβασης PE Φ90 Χ3 θυλ TEM 20.. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η :.. ΟΜΑΔΑ Θ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΕΣ 89 Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ50 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ63 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ75 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ90 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ110 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ125 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ160 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ200 TEM Ηλεκτροτάπες PE 16 BAR Φ250 TEM 2.. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ :.. ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ :.. ΦΠΑ 16% :.. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :.. (Τόπος και ηµεροµηνία) Ο Προσφέρων (Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα υπογραφόντων)

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ

& ΕΦΕ ΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 55.050,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 55.050,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 27.891,44 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 27.891,44 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Υ Π Η Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 59.779,90, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης και εξαρτηµάτων για τη ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την ηµοτική Ενότητα Μήθυµνας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚOY ΥΛΙΚOY ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2015 (Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚOY ΥΛΙΚOY ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2015 (Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 0 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997 ΔOY ΤΗΛ: 300 FAX: 39 Email: Ρόδος 0 / 0 / 01 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π9/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. : 59.780,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π9/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. : 59.780,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ 22410 45300 FAX 22410 45329 Email gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων

Προδιαγραφές υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια Υδροµέτρων για τις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : Ε2/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.192,0 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π16/2011 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π16/2011 Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002786799 2015-05-19

15REQ002786799 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθεια υδραυλικών κ.λ.π. υλικών, για τις ανάγκες Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1 Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: FAX.: 2132030630 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2011

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2011 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18193/25-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 572 Από το πρακτικό 31 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα