ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ. Κωδ.: STF 4/2008 Επιβ.: 3.0 Ισχύει από: Σελίδα: 1/10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ. Κωδ.: STF 4/2008 Επιβ.: 3.0 Ισχύει από: 01.10.2008 Σελίδα: 1/10"

Transcript

1 Σελίδα: 1/10 Τα παρόντα εταιρικά πρότυπα αντιπροσωπεύουν τις ισχύουσες τεχνικές και ποιοτικές συνθήκες παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, συσκευασίας, χειρισμού και μεταφοράς των ανθρωποθυρίδων και θαλάμων επιθεώρησης KompactKIT. 1. Πεδίο χρήσης 1.1. Τομέας χρήσης Οι ανθρωποθυρίδες KompactKIT χρησιμοποιούνται ως θάλαμοι καθαρισμού και ελέγχου σε βαρυτικά συστήματα αποχέτευσης Κατασκευή Οι ανθρωποθυρίδες είναι συμπαγή προϊόντα, καλουπωτά ή αποτελούμενα από δύο συγκολλημένα τμήματα, παραγόμενα μέσω τεχνολογίας περιστροφικής χύτευσης. Οι συλλέκτες παρέχονται με εισόδους και εξόδους ή μπορεί να είναι κλειστής βάσης. Οι καλουπωτοί συλλέκτες είναι προϊόντα μονής ς και κατασκευάζονται από. Οι ανθρωποθυρίδες που αποτελούνται από τμήματα έχουν σύνθετη δομή, και είναι κατασκευασμένα από συμπαγές και εκτεταμένο HDPE (βλ.3.1). Η καλουπωτή κατασκευή και η ποιότητα των πρώτων υλών από τις οποίες κατασκευάζονται οι συλλέκτες, τους προσφέρουν πολύ καλή αντοχή στη διάβρωση και τη δράση των χημικών παραγόντων. Έχουν επίσης μικρό βάρος και είναι εύκολοι στον χειρισμό και την εγκατάσταση. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Οι ανθρωποθυρίδες έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε υπόγεια εγκατάσταση. 2. Οι ανθρωποθυρίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπέργειες ή υπόγειες δεξαμενές για αποθήκευση υγρών, και ειδικότερα για αποθήκευση καυσίμων και άλλων πετρελαιοειδών. 3. Οι ανθρωποθυρίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποχετευτικά δίκτυα με πίεση Συμμόρφωση Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανθρωποθυρίδων και θαλάμων επιθεώρησης KompactKIT πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ : Συστήματα Σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC U), πολυ προπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2 - Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές κίνησης και βαθιές υπόγειες εγκαταστάσεις. Η VALROM Industrie δηλώνει ότι οι ιδιότητες των ανθρωποθυρίδων και θαλάμων επιθεώρησης KompactKIT πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος και ότι το προϊόν είναι ασφαλές αν χρησιμοποιηθεί κάτω από τις συνθήκες που προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή. Στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το SR EN ISO 9001, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατασκευή και δοκιμή διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος με την ισχύουσα τεχνική τεκμηρίωση και ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις πελατών. 2. Εγχειρίδια αναφοράς: pren : Πλαστικά Συστήματα Σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC U), πολυ-προπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Προδιαγραφές για ανθρωποθυρίδες και θαλάμους επιθεώρησης σε περιοχές κίνησης και βαθιές υπόγειες εγκαταστάσεις: SR EN ISO : Πλαστικά - Μέθοδοι προσδιορισμού πυκνότητας μη κυψελωδών πλαστικών - Μέρος 1: Μέθοδος εμβύθισης, μέθοδος ληκύθου υγρών και μέθοδος τιτλοποίησης,

2 Σελίδα: 2/10 SR EN ISO : Πλαστικά - Μέθοδοι προσδιορισμού πυκνότητας μη κυψελωδών πλαστικών - Μέρος 2: Μέθοδος πυκνότητας κλίσης στήλης, SR EN ISO 1133: Πλαστικά - Προσδιορισμός δείκτη ροής τήγματος (MFR) και δείκτη ροής όγκου τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών SR EN ISO 527-1: Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 1: Γενικές αρχές: SR EN ISO 527-2: Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού - Μέρος 2: Συνθήκες δοκιμών για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση, SR EN ISO 178: Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων κάμψης SR EN ISO 179: Πλαστικά - Προσδιορισμός ιδιοτήτων δοκιμής κρούσης Charpy SR EN ISO 75-1: Πλαστικά - Προσδιορισμός ανάκλασης θερμοκρασίας υπό φορτίο - Μέρος 1: Γενική μέθοδος δοκιμών SR EN : Προδιαγραφή για συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις SR EN : Προδιαγραφές για συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων. Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις. Συστήματα σωλήνων υπόγειας κάλυψης, EN 13101: Βήματα για υπόγειος θαλάμους επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμή και αξιολόγηση συμμόρφωσης. EN 14802: Πλαστικά Συστήματα Σωληνώσεων - Πλαστικά φρεάτια επίσκεψης και λαιμοί. Προσδιορισμός της αντοχής σε σταθερά και κινητά φορτία. EN 14396: Σταθερές σκάλες για ανθρωποθυρίδες. pren 14830: Βάσεις φρεατίων επιθεώρησης και ανθρωποθυρίδων από θερμοπλαστικό υλικό - Μέθοδοι δοκιμής για αντοχή σε ρήξη από συμπίεση. EN ISO : Πλαστικά - Σύμβολα και συντομογραφίες - Μέρος 1: Βασικά πολυμερή και ειδικά χαρακτηριστικά τους. EN ISO 3126: Πλαστικά συστήματα σωληνώσεων - Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός των διαστάσεων. EN ISO 4599: Πλαστικά υλικά - Προσδιορισμός της αντοχής σε ρηγμάτωση υπό τάση και καταπόνηση από το περιβάλλον (ESC) - Μέθοδος ταινίας υπό κάμψη. ENV 1046, Πλαστικά συστήματα σωληνώσεων και αγωγών - Συστήματα εξωτερικά κτιρίων για τη μεταφορά όμβριων υδάτων ή λυμάτων - Πρακτικές υπέργειας και υπόγειας εγκατάστασης. 3. Χαρακτηριστικά 3.1. Γενικά χαρακτηριστικά Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις: EN :2005: Πλαστικά συστήματα σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση. Πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα. pren : Πλαστικά Συστήματα Σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση -Συστήματα σωληνώσεων με τοιχώματα δομημένης μορφής από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC U), πολυ-προπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά απόδοσης Η χρήση υλικών γείωσης κατά μέγιστο ποσοστό 15% είναι επιτρεπτή εάν τα υλικά αυτά προκύπτουν σύμφωνα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ανθρωποθυρίδων σύμφωνα με τα ισχύοντα φύλλα λειτουργίας και εάν προκύπτουν από τα ίδια υλικά με αυτά που χρησιμοποιούνται για την βασική παραγωγή.

3 Σελίδα: 3/10 Οι ανθρωποθυρίδες με μέγιστο ύψος 3.000mm κατασκευάζονται ως μονοκόμματα καλούπια μίας ς. Οι ανθρωποθυρίδες με ύψος >3.000mm έχουν σύνθετη δομή, με επάλληλες στρώσεις ως εξής: μια συμπαγής εσωτερική HDPE, μια εκτεταμένη HDPE και άλλη μια συμπαγής HDPE. Αυτή η δομή ενισχύει τη δομή και επιτρέπει στην ανθρωποθυρίδα να αντέξει υψηλά μηχανικά φορτία Όψη Κατά την εξέταση δια γυμνού οφθαλμού (χωρίς όργανα μεγέθυνσης), η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και χωρίς εξογκώματα ή ελαττώματα που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος. Οι γρατσουνιές μέγιστου βάθους 1mm είναι επιτρεπτές στην επιφάνειά του καθώς και οι αποκλείσεις έως το πολύ 3mm από την ομοκεντρικότητα των τμημάτων. Οι υποδοχές που αποτελούν τις εισόδους και εξόδους πρέπει να είναι δακτυλιοειδείς και χωρίς εξογκώματα στο επίπεδο στήριξης καλουπιού Μορφή και διαστάσεις Οι ανθρωποθυρίδες παράγονται σε 5 κατασκευαστικούς τύπους: Κλειστής βάσης 3 εισόδων και 1 εξόδου (Ø160, 200, 250 si 315), στις 45 3 εισόδων και 1 εξόδου (Ø160, 200, 250 si 315), στις 90 1 εισόδου και 1 εξόδου (Ø400 si 500) la εισόδου (Ø160, 200, 250 si 315) Η μορφή και οι διαστάσεις εμφανίζονται στο παράρτημα υπ' αριθ. 1 Εργοστασιακά οι ανθρωποθυρίδες είναι εξοπλισμένες με σκαλοπάτια πρόσβασης στο εσωτερικό τους Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά Τα χαρακτηριστικά προσδιορίζονται επί των πρώτων υλών (1, 2) και των τελικών προϊόντων (3 6): Αρ. Χαρακτηριστικά Μέθοδος Δοκιμής Τιμή UM 1 Πυκνότητα SR EN ISO 1183 ελ g/cm 3 2 Δείκτης ροής τήγματος 1 SR EN ISO 1133 Μέγιστο 4.0 g/10 min 3 Ανάκλαση θερμοκρασίας υπό φορτίο SR EN ISO 75-2 ελ. 45 C 4 Περιορισμός πίεσης ερπυσμού SR EN ISO 527 ελ. 15 MPa 5 Μέτρο κάμψης SR EN ISO 178 ελ. 700 MPa 6 Επίδραση χαμηλής θερμοκρασίας Πρότυπο ARM ελαχ. 100 J 4. Σήμανση, συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά 4.1. Σήμανση Οι ανθρωποθυρίδες φέρουν εργοστασιακή σήμανση, μέσω σφράγισης, με ένδειξη του μήνα (1 12) και του έτους κατασκευής (τα τελευταία δύο ψηφία). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η σήμανση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές/ απαιτήσεις του πελάτη Συσκευασία Οι ανθρωποθυρίδες παραδίδονται χωρίς συσκευασία kg στους 190 OC

4 Σελίδα: 4/ Χειρισμός και μεταφορά Κατά τις εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης και κατά τη μεταφορά, απαγορεύεται να πέσουν κάτω ή να χτυπηθούν με αμβλύ ή αιχμηρό αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στην επιφάνεια (γρατσουνιές, ραγίσματα, κτλ.) 4.4. Αποθήκευση Συνιστάται η αποθήκευσή τους σε προστατευμένα σημεία μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την κακοκαιρία. Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες. Σε περίπτωση εξωτερικής αποθήκευσης, η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημέρα κατασκευής. Απαγορεύεται η στοίβαξη ανθρωποθυρίδων η μία πάνω στην άλλη ή η τοποθέτηση φορτίων πάνω στις ανθρωποθυρίδες καθ όλη τη διάρκεια αποθήκευσης. 5. Εγγύηση Ο κατασκευαστής προσφέρει εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν καλύπτει ελαττώματα που προκλήθηκαν από ανεπαρκή χειρισμό ή τοποθέτηση και/ή μη τήρηση των οδηγιών και κανόνων θέσης σε λειτουργία. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής είναι τα 50 έτη. 6. Συνθήκες ποιοτικού ελέγχου Εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, όλες οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται κάτω από τις πρότυπες εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με το ISO 291:2005. Η εξωτερική όψη ελέγχεται σε τουλάχιστο 20% της συνολικής παραγωγής. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα σε περισσότερες από 1 (μία) ανθρωποθυρίδες, τότε ελέγχεται το 100% της παραγωγής του τελευταίου 24ώρου. Τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών ελέγχονται τυχαία σε κάθε παρτίδα τουλάχιστο 10 τόνων χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. Τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος ελέγχονται στην πρώτη μονάδα από την έναρξη της παραγωγής ανά τρίμηνο, αλλά τουλάχιστο κάθε 6 μήνες. 7. οδηγίες εγκατάστασης 1. Σκάψτε την τρύπα κατασκευής ώστε να υπάρχει κενό διάστημα 30-40cm περιμετρικά των τοιχωμάτων της ανθρωποθυρίδας. Το δάπεδο της τρύπας κατασκευής πρέπει να είναι επίπεδο. 2. Τοποθετήστε μια άμμου 15 cm στον πάτο της τρύπας και συμπιέστε την. 3. Ετοιμάστε τα απαιτούμενα εξαρτήματα κόβοντάς τα απλώς επί τόπου. Αν απαιτείται η τοποθέτηση αγωγών σε άλλα επίπεδα από αυτά που παρέχονται από την ανθρωποθυρίδα, μπορούν να γίνουν τρύπες στα πλευρικά τοιχώματα του εργοταξίου, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι για συνδέσεις διαμέτρων mm, με τη σφράγιση να γίνεται με βύσμα σύνδεσης. 4. Η ανθρωποθυρίδα τοποθετείται στη βάση της τρύπας χρησιμοποιώντας σχοινιά που έχουν δεθεί στα χερούλια. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σε σταθερή θέση στη βάση της τρύπας. 5. Οι σωλήνες αποχέτευσης συνδέονται στην ανθρωποθυρίδα.

5 Σελίδα: 5/10 6. Το κενό μεταξύ των τοιχωμάτων της τρύπας και των τοιχωμάτων της ανθρωποθυρίδας γεμίζεται με στρώσεις cm υλικού πλήρωσης. Κάθε πρέπει να συμπιέζεται προσεκτικά, ώστε να γεμίσει όλο το κενό γύρω από την ανθρωποθυρίδα. Το υλικό πλήρωσης θα είναι άμμος με μέγεθος κόκκου 4/16 ή χώμα χωρίς πέτρες, μπάζα ή άλλα μεγάλα σωματίδια που μπορεί να γδάρουν τα τοιχώματα της ανθρωποθυρίδας. Ο ελάχιστος βαθμός συμπίεσης της ς άμμου πρέπει να είναι 85%. Ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, ο ελάχιστος βαθμός συμπίεσης είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Τοποθεσία ανθρωποθυρίδας Ελάχιστος βαθμός συμπίεσης (%) στο περίγραμμα της ανθρωποθυρίδας Η τελευταία πάχους 0,5m της ανθρωποθυρίδας κάτω από τα θεμέλια της οδού πρόσβασης Βασική οδός Δευτερεύουσα οδός Πεζοδρόμια και πεζόδρομοι Αν το άνω μέρος ελέγχου από 100mm έως 600mm έχει επίσης εγκατασταθεί, θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρωσης των 20 έως 80cm πάνω από το άνω τοίχωμα της ανθρωποθυρίδας, ανάλογα με τη διαφορά ύψους που απαιτείται ώστε να έρθει η ανθρωποθυρίδα στο επίπεδο του εδάφους. Τέλος, η υπόλοιπη τρύπα γεμίζεται με χώμα. Το βύσμα τοποθετείται με σκοπό τη διασφάλιση στεγανότητας μεταξύ της ανθρωποθυρίδας και του άνω μέρους. Επιπλέον, απαιτείται μέγγενη για την τοποθέτησή του (το εξάρτημα για επέκταση ανθρωποθυρίδας, κωδ. VALROM ). Σημείωση: Κατά την εγκατάσταση της ανθρωποθυρίδας, συνιστάται να παραμένει καλυμμένη με προσωρινό προστατευτικό καπάκι (κωδ. VALROM ). Η τρύπα κατασκευής και η εγκατάσταση της ανθρωποθυρίδας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες ασφαλείας εργασίας. 8. Αν η ανθρωποθυρίδα εγκαθίσταται σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια νερά κοντά στην επιφάνεια (πάνω από το επίπεδο βάση της ανθρωποθυρίδας), η ανθρωποθυρίδα θα πρέπει να τοποθετείται σε τσιμεντένια θεμέλια με διαστάσεις σύμφωνα με τις υδρογεωλογικές και στατικές συνθήκες του εδάφους (το πάχος πρέπει να ανταποκρίνεται στην αντίσταση του χωμάτινου υποστρώματος) και θα πρέπει να είναι μερικώς ή ολικώς καλυμμένο με τσιμέντο, ανάλογα με το επίπεδο του υπόγειου νερού. Αν καλυφθεί με τσιμέντο, με σκοπό την αντιστάθμιση της πίεσης του τσιμέντου που έχει πέσει στα τοιχώματα της ανθρωποθυρίδας, απαιτείται η στήριξη της εσωτερικής πλευράς της με μια σανίδα ή να γεμιστεί με νερό. Πριν τη του τσιμέντου, το επίπεδο νερού μειώνεται μέσω άντλησης του κάτω από το επίπεδο της τσιμεντένιας πλάκας. 9. Η ανθρωποθυρίδα καλύπτεται a) Αν η ανθρωποθυρίδα έχει εγκατασταθεί σε πράσινο σημείο - σε περιοχή εκτός οδοστρώματος, η ανθρωποθυρίδα μπορεί να καλυφθεί με ένα προσωρινό πλαστικό καπάκι, και να σφραγιστεί με την τοποθέτηση του βύσματος στην ενδεδειγμένη οπή που υπάρχει στο άνω μέρος, στο εσωτερικό τοίχωμα της ανθρωποθυρίδας.

6 Σελίδα: 6/10 b) Αν η ανθρωποθυρίδα έχει εγκατασταθεί σε περιοχή οδοστρώματος, συνιστάται να εγκατασταθεί ένα καπάκι χυτοσίδηρου με πλαίσιο, ανάλογα με την κατηγορία του δρόμου (ελάχιστη απόλυτη ισχύς). Ανάλογα με την ελάχιστη απόλυτη ισχύ, τα καπάκια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, όπως εμφανίζονται κατωτέρω, και συστηματικοποιούνται στην εικ. 9.: Ομάδα 1 (ελ. κατηγορία A15 - ελάχιστη απόλυτη ισχύς 15kN) για περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από πεζούς και ποδηλάτες, Ομάδα 2 (ελ. κατηγορία B 125) για πεζοδρόμια, χώρους πεζών και συγκρίσιμες περιοχές, περιοχές στάθμευσης και πάρκιγνκ πολλαπλών ορόφων για οχήματα, Ομάδα 3 (ελ. κατηγορία C 250) για συσκευές κάλυψης τοποθετημένες σε περιοχή υδρορροών οδών κατά μήκος πεζοδρομίων, τα οποία από το ρείθρο, απέχουν μεγ. 0.5 m από το δρόμο και 0.2 m από το πεζοδρόμιο, Ομάδα 4 (ελ. κατηγορία D 400) για λωρίδες κίνησης σε δρόμους (περιλαμβανομένων πεζόδρομων) σταθεροποιημένα κράσπεδα άκρων οδού και περιοχές στάσης για κάθε τύπο οχήματος. Πρέπει να τοποθετηθούν καπάκια από χυτοσίδηρο σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες. Τα καπάκια από χυτοσίδηρο με πλαίσιο τοποθετούνται στο πάνω προσαρμόσιμο τμήμα και συγκρατούνται με τσιμέντο ή ενισχυμένο τσιμέντο, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, σύμφωνα με τις παρακάτω συστάσεις: - Οι δακτυλιοειδείς περιοχές στήριξης μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου πρέπει να διασφαλίζουν επαφή με ολόκληρη την περιφέρεια. Προτού στρωθεί το τσιμέντο, όλες οι μεταλλικές επιφάνειες στις οποίες πρέπει να κολλήσει το τσιμέντο, πρέπει να καθαριστούν από τυχόν ακαθαρσίες. Η άνω όψη του τσιμέντου που στρώθηκε στο κάλυμμα πρέπει είτε να είναι επίπεδη, ή στη στάθμη του άνω μέρους του μεταλλικού μέρους. Αν η περιοχή πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί, το επίπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί η της ασφάλτου πρέπει να ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου. - Ο τύπος τσιμέντου πρέπει να είναι Β400, ο βαθμός ρηγμάτωσης στον παγετό πρέπει να είναι G100 και ο βαθμός υδατοστεγανότητας πρέπει να είναι Ρ8 και πρέπει να είναι κατασκευασμένο από θραυστό σκύρο μέγιστου μεγέθους 20mm. Για την ενίσχυση του τσιμέντου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο ενισχυτικό ατσάλι ( για παράδειγμα, για καλύμματα που αντιστοιχούν στην κατηγορία 2 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ΟΒ37). - Για την εγκατάσταση των καλυμμάτων χυτοσίδηρου πρέπει να συνυπολογιστούν οι κανόνες σχεδιασμού και εκτέλεσης, καθώς και οι ισχύοντες κανόνες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.

7 Σελίδα: 7/10 Τοίχωμα από τσιμέντο Πλάκα από τσιμέντο Λεπτομέρειες εγκατάστασης βύσματος Κάλυμμα (καπάκι) χυτοσίδηρου Προσαρμοζόμενο άνω μέρος Δακτύλιος από τσιμέντο Σταθερό σύστημα για προσαρμοζόμενο άνω μέρος φρεάτιο, ανθρωποθυρίδα Βύσμα Εγκάρσια τομή οδού με χαρακτηριστική απεικόνιση κάποιων κατηγοριών θέσεων συναρμολόγησης.

8 Σελίδα: 8/10 Παράρτημα 1 - Γεωμετρία και διαστάσεις Κλειστή βάση Δομή Υ, mm Μονή έξοδος Ø, mm Δομή Υ, mm Μονή Μονή Σύνθετο

9 Σελίδα: 9/10 1 είσοδος + 1 έξοδος Ø, mm Δομή Υ, mm Μονή Μονή Μονή 3 είσοδοι + 1 έξοδος στα 45 O Ø, mm Δομή Υ, mm Μονή Μονή Σύνθετο

10 Σελίδα: 10/10 3 είσοδοι + 1 έξοδος στα 90 O Ø, mm Δομή Υ, mm Μονή Σύνθετο

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης PRO από πολυπροπυλένιο

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης PRO από πολυπροπυλένιο Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης PRO από πολυπροπυλένιο Ο ΟΜΙΛΟΣ PIPELIFE Οι εταιρείες SOLVAY και WIENERBERGER συνέστησαν στα τέλη του 1989, από κοινού και με ίση συμμετοχή, την PIPELIFE INTERNATIONAL με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 07.2014 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια 05 Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.. 9 1.1. Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου. 10 2. ΟΡΙΣΜΟΙ. 11 2.1. Γενικοί ορισμοί. 11 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 3 η έκδοση 01.2015 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & µέγιστη ασφάλεια 05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 02 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 03 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) 06_07

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 02 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 03 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) 06_07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 0 4 01 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 05 02 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 06_07 03 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) 07 04 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ATLAS-PLUS 08_09 05 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ: ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Τ3: ΔΟΚΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 01 Γενικές Απαιτήσεις ικτύων Αποχέτευσης 01 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 161.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 161.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατασκευές: - αγωγοί οµβρίων

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE 2 Πρωτοπορία φιλικά προς το περιβάλλον για όλο τον κύκλο ζωής τους GEOΝFLEX - GEOΝDUR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 0 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 08 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

48/50UA-UH Τυποποιημένες μονάδες μόνο με λειτουργία ψύξης για τοποθέτηση στην οροφή, αντλίες θερμότητας και μονάδες θέρμανσης με αέριο

48/50UA-UH Τυποποιημένες μονάδες μόνο με λειτουργία ψύξης για τοποθέτηση στην οροφή, αντλίες θερμότητας και μονάδες θέρμανσης με αέριο 48/50UA-UH Τυποποιημένες μονάδες μόνο με λειτουργία ψύξης για τοποθέτηση στην οροφή, αντλίες θερμότητας και μονάδες θέρμανσης με αέριο Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ «CIOT ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ «CIOT ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΧΥΤΗΡΙΟ: 7,5 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ Τ. 23940 20799, 2310 688988 F. 2310 681033 www.tzaki.com.gr ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΤΙΑΣ ΤΥΠΟΥ «CIOT ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION!

Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite. Τεχνικά χαρακτηριστικά PDF-VERSION! Συστήματα σωλήνων τεχνολογίας Flowtite Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Διαδικασία παραγωγής 3 2 Πολυστρωματική επικόλληση σωλήνα 4 3 Οφέλη του προϊόντος 4 Χαρακτηριστικά & οφέλη... 4 4 Εφαρμογές 5 5 Πρότυπα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá

GEONFLEX - GEONDUR. ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá GEONFLEX - GEONDUR ÓùëÞíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò HDPE ãéá õðüãåéá äßêôõá 2 Πρωτοπορία 05 ΓΕΓΟΝΌΤΑ 07 GEOΝFLEX - GEOΝDUR 08 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ GEOΝFLEX - GEOΝDUR 09 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 11 ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 12 ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Α.Δ.Φ.Α ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α. 30.7341.006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα