[ Η Απειλή. Ã π. Του Βασίλη Παπακώστα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[ Η Απειλή. Ã π. Του Βασίλη Παπακώστα"

Transcript

1

2 à π Την επόµενη δεκαετία η αναµενόµενη είσοδος σε υπηρεσία 100 µαχητικών F-35A Lightning II θα διαφοροποιήσει τα δεδoµένα της ισορροπίας δυνάµεων καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα εισέρχεται σε υπηρεσία αεροσκάφος που έχει σχεδιασθεί εξ αρχής µε χαρακτηριστικά stealth. Του Βασίλη Παπακώστα Ο ορισµός stealth δεν αφορά τη χρήση µίας µεµονωµένης τεχνολογίας αλλά αποτελεί ένα συνδυασµό τεχνολογιών που εφαρµόζονται για την επίτευξη της χαµηλής παρατηρησιµότητας καθώς σήµερα καµία µεµονωµένη τεχνική δεν µπορεί να εξασφαλίσει το επιθυµητό αποτέλεσµα αλλά είναι δεδοµένη η πρόοδος της αµερικανικής τεχνολογίας µε το σχεδιασµό και την επιχειρησιακή χρήση των F-117A/B-2/F-22 και µελλοντικά του F- 35 JSF. Εκτιµάται ότι τα ανωτέρω µαχητικά επιτυχγάνουν µείωση της «ηχούς ραντάρ» (RCS Radar Cross Section) σε επίπεδα τµ. Σύµφωνα µε µη διασταυρωµένες πληροφορίες, εκτιµάται ότι τη χαµηλότερη επίδοση επιτυγχάνει το F-22 Raptor στο επίπεδο των τµ ενώ το F-35 κυµαίνεται στα τµ και θεωρείται ότι παρέχει χαµηλότερο RCS από το F- 117A το οποίο είναι και ο «πρόγονος» όλων αλλά µε τους περιορισµούς υπολογιστικής ισχύος των Η/Υ την εποχή της σχεδίασής του. Πιθανολογείται πάντως ότι στα «εξαγωγικά» F-35 η «ηχώ ραντάρ» θα κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα. Για λόγους σύ- O P N O P Q γκρισης αναφέρουµε ότι το τυπικό RCS των µαχητικών αεροσκαφών κυµαίνεται -ανάλογα µε το µεγεθός τους- µεταξύ 2 και 6 τµ (κεκλιµένη όψη), των ελικοπτέρων σε 3 τµ, των συµβατικών O πυραύλων µε πτέρυγες σε 0.1 τµ,ενός µεγάλου αεροσκάφους P πολιτικών αερογραµµών σε 40τµ, των πτηνών 0.01 τ.µ. κι των εντόµων ! Το RCS εκφράζεται συνήθως σε τ.µ. αλλά και σε db/m2 όπου το db εκφράζει λογαριθµικά τον λόγο της µείωσης ισχύος σήµατος µεταξύ εκποµπής και λήψης και χρησιµοποιείται στις εξισώσεις εµβέλειας των ραντάρ. Η εµβέλεια του ραντάρ εξαρτάται από µία σειρά παράγοντες: Το µέγεθος της κεραίας του ραντάρ που σχετίζεται µε την [ Η Απειλή «απολαβή» της (gain) Tο µήκος της λειτουργούσας διεύλεσης Την ισχύ εξόδου N O P Q Την «ηχώ ραντάρ» του στόχου (RCS). Το RCS είναι µία µεταβλητή της µέγιστης εµβέλειας του ραντάρ. Η µέγιστη εµβέλεια συναρτάται µε την 4η τετραγωνική ρίζα του RCS. Συνεπώς για ένα ραντάρ εναέριας επιτήρησης όπως το HADR HR-3000 που διαθέτει η Π.Α. και λειτουργεί στην S ζώνη συχνοτήτων, η εµβέλεια εντοπισµού για στόχο 1 τµ φθάνει τα 320 χλµ. Η µείωση του RCS στα επίπεδα του 0.1 τ.µ. θα έχει ως απότελεσµα τη µείωσή της εµβέλειας σε 176 χλµ και περαιτέρω στα 97 χλµ για στόχο µε RCS 0.01τ.µ.! O αντικειµενικός στόχος της ANAXAITI H/INTERCEPTION øµƒπ

3 Το UCAV ανάπτυξης τεχνολογίας Neuron (επάνω) έχει σχεδιαστεί µε έµφαση στην απόκρυψη του ηλεκτροµαγνητικού του ίχνους, µέσω διαφόρων τεχνικών ενώ στο ίδιο «µήκος κύµατος» κυµαίνεται σχεδιαστικά και το πειραµατικό UCAV X-45C (κάτω). Η ανάπτυξη συστηµάτων UCAV σχεδίασης Stealth στο πεδίο της µάχης είναι απλώς θέµα χρόνου. µείωσης του RCS του αεροσκάφος είναι λοιπόν η µείωση της εµβέλειας αποκάλυψης του στα ραντάρ του αµυνόµενου. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση του χρόνου αντίδρασης του δικτύου αεράµυνας που θα ενηµερωθεί για το εχθρικό ίχνος όταν αυτό θα προσεγγίσει το στόχο σε µικρή εµβέλεια και θα έχει ήδη προχωρήσει στην άφεση των όπλων του από ασφαλή απόσταση ή ενδεχοµένως δεν έχει ενηµερωθεί ποτέ για τον αντίπαλο που έχει εισέλθει στο χώρο ευθύνης του. Επιπλέον η µείωση του RCS και η µείωση του λόγου S/N σήµατος/θορύβου(signal to Noise) έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ακρίβειας ιχνηλάτησης στην περίπτωση που το αεροσκάφος γίνει αντιληπτό από τα ραντάρ αεράµυνας. Έτσι γίνεται ιδιαίτερα δύσκολος ο «εγκλωβισµός» και «εµπλοκή» του στόχου από τα αντιαεροπορικά συστήµατα του αµυνοµένου που χρησιµοποιούν καθοδήγηση µέσω ραντάρ ή τα ραντάρ των µαχητικών αναχαίτησης Στα αεροσκάφη stealth δίνεται µοιραία µεγαλύτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά µείωσης της ηχώ του ραντάρ θυσιάζοντας αναγκαστικά κάποιες από τις αεροδυναµικές επιδόσεις, τις επιδόσεις εµβέλειας, µεταφοράς οπλικού φορτίου κ.α. ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη σχεδίαση στα στοιχεία εκείνα που απαιτούν προσοχή καθώς είναι πολλαπλασιαστές της προσπίπουσας ακτινοβολίας όπως: τα σύνθετα σχήµατα, οι εισαγωγές και εξαγωγές των κινητήρων, οι φορείς οπλισµού, τα κάθετα σταθερά και γενικά οι γωνίες 90 ο κ.α. Η διαµόρφωση της γεωµετρίας του αεροσκάφους και η φουτουριστική σχεδίαση έχει ως στόχο τη διάχυση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ή σκέδαση (scattering) σε διαφορετικές κατευθύνσεις από την πηγή µε τη µορφή µικρού αριθµού λοβών στενού εύρους στον οριζόντιο και κάθετο άξονα. Μεταξύ των λοβών αυτών η αντακλώµενη ενέργεια είναι εξαιρετικά χαµηλή. Τα αεροσκάφη αυτά λόγω σχεδίασης είναι αεροδυναµικά ασταθή και είναι απαραίτητη η χρήση συστηµάτων fly by 54 øµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 à π wire. Η δεύτερη µέθοδος µείωσης του RCS είναι η χρήση υλικών επικάλυψης που έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την ακτινοβολία των ραντάρ (RAM Radar Absorbent Material). Τα υλικά αυτά είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στις υψηλότερες συχνότητες (3-13 GHz) λόγω του περιορισµένου µήκους κύµατος και µε πάχος 2-3 cms επιτυγχάνουν έως και 95% απορρόφηση της ακτινοβολίας αλλά η πλήρης απορρόφηση είναι εξαρετικά δύσκολη όταν έχουµε να κάνουµε µε µεταλλικές επιφάνειες. Η διατήρηση της απορροφικότητας ωστόσο στις χαµηλότερες συχνότητες όπου το µήκος κύµατος είναι µεγαλύτερο (στα VHF στην περοχή από GHz κυµαίνεται µεταξύ cm ενώ στην περιοχή 3-30 GHz κυµαίνεται µεταξύ 1-10cm) δηµιουργεί πρακτικά προβλήµατα αεροδυναµικής βάρους και συντήρησης λόγω του απαιτούµενου πάχους του υλικού. Στα παλαιότερα αεροσκάφη SR-71 χρησιµοποιήθηκαν και βαφές από φερρίτη που είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές σε σχέση µε την απορρόφηση της ακτινοβολίας ραντάρ στην περιοχή µεταξύ GHz. Σήµερα η απειλή από στόχους χαµηλής παρατηρησιµότητας περιορίζεται στη χρήση των UAV (Unmanned Aerial Vehicle) τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί µε χαρακτηριστικά stealth αλλά λόγω του περιορισµένου µεγέθους τους και της χρησης περιστροφικών ή εµβολοφόρων κινητήρων παρέχουν συνήθως χαµηλά επίπεδα RCS. Ωστόσο αυτό αναµένεται να µεταβληθεί µετά το 2020 οπότε αναµένεται σταδιακά η είσοδος σε επιχειρησιακή χρήση των µη επανδρωµένων αεροχηµάτων µάχης UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) τα οποία σχεδιάζονται εξαρχής µε χαρακτηριστικά stealth (περίπτωση Neuron) Το F-35 το οποίο θα προµηθευτεί και η Τουρκική Αεροπορία παρουσιάζει τουλάχιστον στην έκδοση που πρόκειται να προµηθευτεί η USAF- RCS ίσο µε 0,0015 τµ. Τα συγκεκριµένα αεροσκάφη θα αναλάβουν το πρώτο κύµα επίθεσης σε πλήρη «σιωπηλή» διαµόρφωση µεταφέροντας τον οπλισµό εσωτερικά και τηρώντας ηλεκτρονική σιγή. Η ανάπτυξη εκ µέρους της ΠΑ συστηµάτων ραντάρ τα οποία θα µπορούν να εκτοπίζουν παρόµοιες απειλές είναι επιβεβληµένη. και θα αποτελέσουν εξαιρετικά επικίνδυνα οπλικά συστήµατα µε περιορισµένο RCS καθώς και το µεγεθός τους εν γένει είναι µικρότερο συγκρινόµενο µε το µέγεθος ενός τυπικού µαχητικού. Στην παρούσα φάση τα UAV των Τουρκικών Ενόπλων υνάµεων περιοριζονται σε «µη φονικές» αποστολές αποστολές ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)και έτσι η απειλή είναι ελεγχόµενη. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του Harpy σε αποστολές κρούσης. Τα Harpy µπορούν να χρησιµοποιηθούυν σε αποστολές καταστολής αεράµυνας (επίγεια ραντάρ, συστηµάτα αντιαεροπορικής άµυνας) αλλά και για άλλες αποστολές κρούσης όπως την προσβολή σκαφών επιφανείας που είναι ελιµµενισµένα. Το Harpy είναι ενα δελταπτέρυγο αυτόνοµο UAV «µίας χρήσης» περιορισµένου µεγέθους µε βάρος µόλις 135 κιλά. Επίσης µία ακόµη δυνητική απειλή αποτελούν τα βλήµατα cruise µεγάλης εµβέλειας που έχουν σχεδιαστεί χρησιµοποιώντας τεχνικές stealth και δυνατότητας πτήσης σε χαµηλό ύψος ώστε να αποφεύγουν τα ραντάρ αεράµυνας. Μετά το 2016, η αναµενόµενη είσοδος σε υπηρεσία 100+ αεροσκαφών F-35A στην Τουρκική Αεροπορία θα δηµιουργήσει σοβαρά επιχειρησιακά προβλη- ANAXAITI H/INTERCEPTION øµƒπ

5 Η διάταξη λήψης του ραντάρ AN/TPS-71 ROTHR (επάνω) και η αντί- εκποµπής στοιχη (Κάτω) Η συγκεκριµένη κεραία ανήκει στο ρωσικό ραντάρ Duga-1 λειτουργίας OTH. Tόσο το Duga1 όσο και το Duga 2 έχουν παροπλιστεί πρόσφατα και δεν χρησιµοποιούνται πλέον από τη ρωσική αεράµυνα. µατα στην Π.Α. εάν δεν έχει προετοιµασθεί κατάλληλα για την αντιµετώπισή τους. Σήµερα είναι επιχειρησιακοί ή βρίσκονται σε ανάπτυξη διάφοροι τύποι συστηµάτων εντοπισµού αεροσκαφών χαµηλής παρατηρησιµότητας. Η πρωτοπορία ανήκει στη Ρωσία και στις πρώην Ανατολικές χώρες αλλά και την Κίνα καθώς πρόκειται για τις πρώτες δυνάµεις που αντιµετώπισαν το επιχειρησιακό πρόβληµα του εντοπισµού των αεροσκαφών F-117A της Αµερικανικής Αεροπορίας. Η κατάρριψη ενός F-117A πάνω από το Κόσοβο κατέδειξε ότι τα αεροσκάφη τεχνολογίας stealth δεν είναι ανίκητα αλλά σίγουρα είναι και ένας υπολογίσιµος αντίπαλος. Στην περίπτωση του Κοσόβου εκτιµάται ότι το αεροσκάφος εντοπίστηκε από ένα παλαιό ραντάρ εναέριας επιτήρησης Spoon Rest B που λειτουργεί στην συχνότητα VHF ( MHz). Στην πραγµατικότητα τα µόνα συστήµαττα που εξασφαλίζουν ικανή πιθανότητα εντοπισµού σε αποδεκτή εµβέλεια είναι τα πολυστατικά ραντάρ χαµηλών συχνοτήτων και τα οποία δεν απαιτούν την «συνεργασία» του στόχου. Στην «µάχη» κατά των αεροσκαφών stealth χρησιµοποιούνται εκτεταµένα και συστήµατα SIGINT (Signal Intelligence) ή ESM όπως τα Tamara MCS-93 και VERA-E από την Τσεχία ή το Ουκρανικό Kolchuga. Μία ανάλογη προσσπάθεια γίνεται µε την ανάπτυξη συστηµάτων ραντάρ παθητικού εντοπισµού PCLS (Passive Coherent Location System) όπως το Silent Sentry της Lockheed Martin. Τα συστήµατα PCLS αξιοποιούν «µη συνεργαζόµενους ποµπούς» ή και ιδίους ποµπούς σε συνδυασµό µε «αποµακρυσµένους δέκτες» κατά τα πρότυπα των πολυστατικών ραντάρ. Συγκεκριµένα χρησιµοποιούν το φαινόµενο µετατόπισης ντόπλερ που παράγεται από σήµατα που δηµιουργούνται όταν τα αεροσκάφη φωτίζονται από ποµπούς των εκποµπών ραδιοφωνίας (FM), τηλεόρασης, κινητών τηλεφώνων ή φορητών Η/Υ κ.α. Στη ύση, η χρήση συστηµάτων SIGINT σε δίκτυα αεράµυνας δεν είναι συνηθισµένη αλλά στην Ανατολική Ευρώπη ήταν και είναι αρκετά διαδεδοµένη. Πρόκειται για συστήµατα που παρέχουν εµβέλεια ανάλογη ή και µεγαλύτερη από τα επίγεια ραντάρ αεράµυνας µεγάλης εµβέλειας και δυνατότητα παρακολούθησης αρκετών ιχνών. Το MCS-93 και το VERA-E παρέχουν µέγιστη εµβέλεια της τάξεως των 450 χλµ και το Kolchuga τα 600 χλµ! Ωστόσο στηρίζονται στην «συνεργασία» του στόχου αφού ο εντοπισµός του αεροσκάφους επιτυγχάνεται µέσω του εντοπισµού συστηµάτων που χρησιµοποιούνται από το αεροσκάφος και παράγουν οποιαδήποτε µορφής εκποµπή όπως συστηµάτα IFF, TACAN, συστήµατα επικοινωνιών κ.α. Εάν το αεροσκάφος επιχειρεί σε πλήρη σιγή αισθητήρων,ο εντοπισµός του είναι αδύνατος. [ Τα Πολυστατικά ραντάρ Τα πολυστατικά ή διστατικά ραντάρ στηρίζονται στην ίδια αρχή εντοπισµού που χρησιµοποιείται και στα µονοστατικά, δηλαδή στην καταγραφή από τον δέκτη του ραντάρ της αντανάκλασης της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας που εκµπέµπει ο ποµπός προς την κατεύθυνση του στόχου και διαχεέται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η βασική διαφορά είναι η χρήση ενός αποµακρυσµένου από τον ποµπό δέκτη (διστατικό ραντάρ) ή περισ- 56 øµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 à π Λεπτοµέρεια από τη διάταξη λήψης του ραντάρ AN/TPS-71 ROTHR σότερων αποµακρυσµένων ποµπών και δεκτών (πολυστατικά ραντάρ). Στην περίπτωση αυτή η γεωµετρία ενός αεροσκάφους stealth που σκοπό έχει την σκέδαση της προπτίπτουσας ακτινοβολίας σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν του κοινού γεωγραφικά ποµπού/δέκτη του µονοστατικού ραντάρ, θα απωλέσει το σηµαντικότερο πλεονέκτηµά της. Στα διστατικά ραντάρ, ο δέκτης δέχεται το εκµπεπόµενο σήµα απευθείας από τον ποµπό και από την αντανάκλαση του σήµατος του στόχου. Η ηµιενεργός καθοδήγηση βληµάτων στηρίζεται στην ίδια αρχή λειτουργίας µε τα διστατικά ραντάρ. Άλλωστε η τεχνολογία ραντάρ έχει τις ρίζες της επιχειρησιακής της αξιοποίησης στα διστατικά ραντάρ. Το πείραµα του Daventry που διεξήχθει την 26/02/1935 όπου ένα διστατικό ραντάρ µε σταθµό εκµποµπής στα 6 MHz εντόπισε ένα βοµβαρδιστικό τύπου Heyford ήταν το αίτιο της ανάπτυξης του πρώτου δικτύου επίγειων ραντάρ αεράµυνας. Ήδη το 1937, η RAF διέθετε 20 σταθµούς ραντάρ Chain Home. Τα τελευταία χρησιµοποιούσαν την περιοχή συχνοτήτων MHz µε ισχύ 200Kw και µέγιστη εµβέλεια τα 180 χλµ. Χρησιµοποιούσαν ένα ποµπό σε µεταλλικό πύργο ύψους 350 ποδών και ένα αποµακρυσµένο δέκτη σε ξύλινο πύργο ύψους 240 ποδών. Οι τεχνολογικοί περιορισµοί της εποχής και κυρίως η ευχέρεια των µονοστατικών ραντάρ για εύκολο συγχρονισµό και το χα- µηλό κόστος κατασκευής, οδήγησε σταδιακά στην «εξαφάνιση» των διστατικών ραντάρ που πλέον επανέρχονται δριµύτερα λόγω της εµφάνισης της τεχνολογίας stealth. Στα διστατικά ραντάρ, ο δέκτης δεν επηρεάζεται από τεχνικές καταστολής αεράµυνας και βλήµατα ARM (Anti Radiation Missile) αλλά και ενεργούς παρεµβολείς καθώς η λειτουργία του είναι παθητική και πρακτικά δεν µπορεί να γίνει αντιληπτός παρά µόνο µε οπτικά µέσα. Στα πολυστατικά ραντάρ, η χρήση πολλαπλών ποµπών και δεκτών, τα κάνει ακόµη περισσότερο ανθεκτικά στις αποστολές SEAD/DEAD και την χρήση ECM. Επιπλέον ο δέκτης του διστατικού ραντάρ που δεν θα βρεθεί εντός του κυρίως λοβού του παρεµβολέα που θα «στοχεύει» στον ποµπό, µπορεί µέσω του υπολογισµού της Γωνίας Άφιξης του Σήµατος (Angle Of Arrival-AOA ή DOA Α Β Συγκριτικά σχέδια της λειτουργίας των τριών τύπων ραντάρ. Α) µονοστατικό συµβατικής λειτουργίας ραντάρ Β) ιστατικό ραντάρ Γ) πολυστατικό ραντάρ. Τα στοιχεία ποµπού δέκτη βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους και η ανίχνευση του στόχου προέρχεται ουσιαστικά από µια διαστάυρωση δεδο- µένων µε αποτέλεσµα την αποκάλυψη αεροσκαφών µε πολύ χαµηλό Η/Μ ίχνος Γ Ποµπός έκτης έκτης Ποµπός ANAXAITI H/INTERCEPTION øµƒπ

7 Φωτογραφία από τις διπολικές κεραίες εκποµπής του AN/FPS-118 Η διάταξη λήψης του Jindalee που χρησι- µοποιείται στο Αυστραλιανό δίκτυο αεράµυνας Direction Of Arrival) να εκτιµήσει την θέση του παρεµβολέα. Όπως ήδη προαναφέραµε το κυριότερο µειονέκτηµα των πολυστατικών ραντάρ είναι ο απαιτούµενος συγχρονισµός αλλά το ζήτηµα αυτό επιλύεται λόγω της χρήσης Η/Υ υψηλής ισχύος. Παραµένει το ζήτηµα του κόστους κατασκευής που είναι σηµαντικά υψηλότερο από τα µονοστατικά ραντάρ. Επίσης ο όγκος που καταλαµβάνουν τα πολυστατικά ραντάρ και κυρίως οι µεγάλες τους κεραίες, τα καθιστούν ευπρόσβλητα στον οπτικό τους εντοπισµό και στις από αέρος επιθέσεις. Τα πολυστατικά ραντάρ συνδυάζονται συνήθως µε τη χρήση πολύ χαµηλών συχνοτήτων HF, VHF και UHF που εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στα ρωσικά συστήµατα αεράµυνας αλλά στη ύση χρησιµοποιούνται υψηλότερες συχνότητες στην περιοχή του 1,3-3 GHz (L ζώνη 1-2 GHz και S ζώνη 2-4 GHz). Στις συχνότητες αυτές οι ατµοσφαιρικές απώλειες είναι µειωµένες αλλά το επίπεδα γωνιακής ανάλυσης και ανάλυσης εµβέλειας είναι σχετικά χαµηλά λόγω του αυξη- µένου εύρους της δέσµης. Επίσης στις χαµηλές συχνότητες αυξάνεται σηµαντικά και το επίπεδο εξωτερικού θορύβου. Με την αύξηση της συχνότητας αυξάνεται η ανάλυση αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν µεγαλύτερες ατµοσφαιρικές απώλειες που έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιδόσεων εντοπισµού σε µεγάλη εµβέλεια. Τα ραντάρ που χρησιµοποιούν µικροκυ- µατικές συχνότητες περιορίζονται σε εµβέλεια λόγω της κα- µπυλότητας της γής που περιορίζει τον οπτικό ορίζοντα, αντίθετα η χρήση υψηλών συχνοτήτων εξασφάλιζει άλλες δυνατότητες όπως θα δούµε παρακάτω. Η «ηχώ ραντάρ» ενός στόχου στις υψηλές συχνότητες (HF) και τα µεγάλα µήκη κύµατος είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη στις µικροκυµατικές συχνότητες και εκτιµάται ότι η βελτίωση κυµαίνεται γύρω σε µερικά db/m2 που µπορούν όµως να αποβούν κρίσιµα για τον εντοπισµό του στόχου. Στα HF (3-30 MHz) η βέλτιστη περιοχή συχνοτήτων θεωρείται η ζώνη 5-10 ΜΗz. Όπως ήδη προαναφέραµε τα υλικά RAM είναι λιγότερο Ιονόσφαιρα Το φαινόµενο της αντανάκλασης σηµάτων HF στην ιονόσφαιρα που εκµεταλεύονται τα ραντάρ πέραν του ορίζοντος (ΟΤΗ). Παρατηρήστε το µεγάλο εύρος της «νεκρής ζώνης κάλυψης» 1000 km Στόχος ΟΤΗ Ελάχιστη ακτίνα εντοπισµού 2000 km 58 øµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 à π Το παθητικό σύστηµα εντοπισµού (PCLS) Silent Sentry αποτελεσµατικά στις χαµηλές συχνότητες και η χρήση τους για την απορροφηση της προπτίπτουσας ακτιβολίας στο εµπρόσθιο τµήµα του αεροσκάφους δεν επηρεάζει τα διστατικά ραντάρ. Ωστόσο η χρήση των χαµηλών συυχνοτήτων παρουσιάζει και µειονεκτήµατα πέραν της χαµηλής ανάλυσης που δεν επαρκεί για την ιχνηλάτηση εναέριου στόχου. Τα ραντάρ HF OTHR (Over The Horizon Radar) παρέχουν εµβέλειες της τάξεως των ν.µ. αλλά η θέση του στόχου προσδιορίζεται σε µία περιοχή εύρους χλµ. Η χρήση των HF δεν παρέχει δεδοµένα IFF άρα θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µικροκυµατική κεραία IFF η οποία πιθανώς δεν µπορεί να επιτύχει ανάλογες επιδόσεις της κυρίως κεραίας. Επίσης οι εκποµπές HF γίνονται αντιληπτές από συσκευές ESM σε µεγάλη εµβελεια ενώ υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µε τις επικοινωνίες HF. Αρκετά από τα ανωτέρω µειονεκτήµατα τα συναντάµε και στις υψηλότερες συχνότητες VHF ( GHz)και UHF (0.3-1GHz). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ραντάρ OTHR είναι το Jindalee της Αυστραλιανής Αεροπορίας (RAAF). Πρόκειται για διστατικό ραντάρ HF OTH-B(Backscatter-οπισθοσκέδασης) που αξιοποιεί την ιδιότητα της ιονόσφαιρρας να αντανακλά σήµατα που εχουν ήδη «αποσταλεί» σε αυτήν την συχνότητα και δεν επιτρέπει τα σήµατα αυτά να διαχυθούν σστο διάστη- µα. Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η αντανάκλαση δεν είναι σταθερή ενώ στο φάσµα αυτό επιδρά και η φυσική ακτινοβολία. Το φαινόµενο αυτό επιτρέπει την επίτευξη εµβέλειας µεγαλύτερης των 2000 χλµ αλλά µε ελάχιστη εµβέλεια που φθάνει τα 1000 χλµ. Η σχεδίαση του Jindalee που συγκροτεί το δίκτυο JORN (Jindalee Operational Radar Network) ξεκίνησε στη δεκαετία του 70 και η πρώτη επιχειρησιακή µονάδα κηρύχθηκε το 1992 στην θέση Alice Springs που λειτούργησε και ως «πειραµατική» για την συνέχιση της ανάπτυξης. Το Jindalee λειτουργεί στην συχνότητα 10MHz µε µήκος κύµατος 30µ και επιτυγχάνει εµβέλειες µεταξύ χλµ για αεροσκάφη και σκάφη επιφανείας µε ανάλυση εµβέλειας της τάξεως των 20-40χλµ. Το υποσύστηµα εκµποµπής περιλαµβάνει 28 στοιχεία µε ισχύ 20Kw έκαστο. Το υποσύστηµα λήψης στην θέση Longreach χρησιµοποιεί 480 στοιχεία λήψης µήκους 3 χλµ και στη θέση Laverton 960 στοιχεία λήψης µήκους 6χλµ. Στην πρώτη θεση χρησιµοποιείται µία διάταξη εκµποµπής µήκους 0.4χλµ και καλύπτει τοµέα 900 ενώ στην δεύτερη θέση είναι µήκους 0.8 χλµ και καλύπτει τοµέα 1800.Πρόκειται για διστατικά ραντάρ όπου στη θέση Longreach ο ποµπός ο απέχει από τον δέκτη 100 χλµ και στην θέση Laverton η απόσταση αυτή φθάνει τα 85 χλµ. Η ανωτέρω απόσταση καθορίζεται ώστε να µην υπάρχουν αλληλεππιδράσεις µεταξύ των στοιχείων εκποµπής κκαι λήψης. Ανάλογα ραντάρ χρησιµοποιούν και οι Η.Π.Α. (AN/FPS-118 ΟΤΗ-Β και AN/TPS-71 ROTHR Relocatable OTHR) όπως και η Κίνα και Ρωσία. Λόγω του µε- Ποµπός FM Σήµατα κατάγαυσης Σήµατα κατάγαυσης O τρόπος λειτουργίας του συστήµατος Silent Sentry Γραµµή θέας µετάδοσης Σήµατα κατάγαυσης Ανακλώµενα σήµατα Εγκατάσταση Silent Sentry ANAXAITI H/INTERCEPTION øµƒπ

9 Ο θόλος του ραντάρ Martello µέρος του συστήµατος ΣΑΕ της ΠΑ. Το σύστηµα αεράµυνας της ΠΑ χρειάζεται να αναβαθµιστεί προς την κατεύθυνση των απειλών stealth οι οποίες µέσα στην επόµενη δεκαετία θα ανα- µένεται να κυριαρχήσουν ως οπλικά συστήµατα στο πεδίο της µάχης γέθους τους και του κόστους τους αλλά και του απαιτούµενου γεωγραφικού βάθους ώστε να αξιοποιηθούν επαρκώς, δεν είναι ρεαλιστικό να υποστηρίξει κανείς ότι ανάλογα συστήµατα θα µπορούσαν να δώσουν λύσεις στην Π.Α. Αναφέρονται ενδεικτικά καθώς ήδη ερευνάται η ανάπτυξη µικρότερων ραντάρ µε µικρότερο µέγεθος και «ηπιότερες» επιδόσεις αλλά µε υψηλή αποτελεσµατικότητα σε στόχους stealth. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνολογία αξιοποίησης του φαινοµένου του κύµατος επιφανείας (Surface Wave) στις υψηλές συχνότητες (HF) στα ραντάρ OTH-SW. Τα OTH-B ωστόσο παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις εµβέλειας και κάλυψης.το σήµα HF προσαρµοσµένο σε µία αγώγιµη επιφάνεια όπως η θάλασα και σε µικρότερο βαθµό η ξηρά µπορεί να φθάσει σε µεγάλη εµβέλεια και να δώσει πληροφορίες για εναέριους, επίγειους, ναυτικούς στόχους όπως για παράδειγµα η εκτόξευση ενός βλήµατος TBM. Συνεπώς θα ήταν χρήσιµα όχι µόνο για τους σκοπούς της Π.Α. αλλά και για την ναυτική επιτήρηση µεγάλης εµβέλειας, άµυνας ATBM κ.α. Στην πρώην Ανατολική Ευρώπη προσφέρονται ήδη συµπαγή ΟΤΗ-SW που µπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά ή και ώς βάση προτύπου σε κάποιο Ελληνικό Ερευνητικό Πρόγραµµα µε την συµµετοχή της Π.Α. και Ανώτατων Ιδρυµάτων µε απώτερο σκοπό την παραγωγή ενός ανάλογου συστήµατος. Η Ουκρανική εταιρεία UKRSPETSEXPORT προσφέρει ένα µεταφερόµενο ραντάρ OTH-SW που λειτουργεί στις HF(18-25 MHz ή 6-24MHz) ανάλογα µε την έκδοση).πρόκειται για διστατικό ραντάρ µε απόσταση µεταξύ του ποµπού και του δέκτη 3-12 χλµ. Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις ανάλογα µε την απαιτούµενη εµβέλεια και χρησιµοποιεί δέκτη µήκους 330 µ. και ύψους 64,6 µ. για την έκδοση µικρής εµβέλειας ή 640 µ. µε ίδιο ύψος για την έκδοση µεγάλης εµβέλειας. Ο ποµπός αποτελείται από οκτώ κάθετες κεραίες. Παρέχει χρόνο εντοπισµού δεύτερα για αεροσσκάφη και δεύτερα για σκάφη επιφανείας και δυνατότητα παρακολούθησης 50 εναέριων και 100 στόχων επιφανείας. Για στόχο διατοµής 0,78 τ.µ. παρέχει εµβέλεια 60 χλµ όταν αυτός πετά σε ύψος µ και 120 χλµ όταν αυτός πετά σε ύψος 100µ.-10χλµ. Όπως ήδη προαναφέραµε το RCS του ιδίου στόχου στα HF είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο στις µικροκυµατικές συχνότητες. Φυσικά παρέχεται πάντα η δυνατότητα απόκτησης µονοστατικών ραντάρ που λειτουργούν σε χαµηλές συχνότητες και είναι 60 øµƒπ 2007 ANAXAITI H/INTERCEPTION

10 à π κινητά όπως το Type 408C της Κίνας ή τα Ρωσικά 55G6-UE Nebo-U και 556G-1 Nebo τα οποία λειτουργούν στα VHF ( MHz) και για τα οποία ο κατασκευαστής υποστηρίζει ότι µπορούν να επιτύχουν ικανοποιητικές επιδόσεις σε στόχους χαµηλής παρατηρησιµότητας ενώ για στόχους µε µέγεθος µαχητικού παρέχουν µέγιστη εµβέλεια 300 χλµ για στόχο σε ύψος 10χλµ και 65χλµ για στόχο που πετά σε ύψος 500µ. [ To Σ.Α.Ε. της ΠΑ Το Σύστηµα Αεροπορικού Ελέγχου αποτελείται σήµερα από ένα δίκτυο σύγχρονων 3D ραντάρ διάταξης φάσης που λειτουργούν σε µικροκυµατικές συχνότητες (RAT-31DL, S-743D, HR-3000, AN/TPS-70 και AR-327 Commander) και σύντοµα τα ΑΣΕΠΕ EMB-145H. Θα απαιτηθούν ωστόσο προσθήκες διστατικών ραντάρ HF ή και µονοστατικών ραντάρ VHF ώστε να αντιµετωπιστεί η νέα απειλή και ενδεχοµένως συστηµάτων SIGINT εναέριας επιτήρησης. Τα συστήµατα SIGINT θα είναι χρησιµότερα στην 2η φάση επιχειρήσεων όταν τα αεροσκάφη stealth θα επιχειρήσουν ενεργοποιώντας τους αισθητήρες τους και µεταφέροντας εξωτερικά φορτία αλλά και στην 1η φάση θα αποθαρύνουν τα αεροσκάφη επίθεσης απο την ενεργοποίηση οποιασδήποτε συσκευής και κυρίως την χρήση συσκευών πλοήγησης και επικοινωνιών. Οι προσθήκες αυτές θα πρέπει να έχουν αποφασισθεί έως το 2011 ώστε έγκαιρα να εισέλθουν σε επιχειρησιακή λειτουργία όταν θα φθασουν τα πρώτα F-35A. Οι προσθήκες αυτές δεν αφορούν την ολοκληρωτική «αναµόρφωση» του Σ.Α.Ε. που παραµένει σύγχρονο αλλά την επιβίωσή του στην πρώτη φάση εµπλοκής και την έγκαιρη αντιµετώπιση του «πρώτου πλήγµατος» που θα έχει την µορφή αποστολών SEAD/DEAD από αεροσκάφη F-35A µε στόχο την «απονεύρωση» βασικών στοιχείων του Σ.Α.Ε. και των αντιαεροπορικών συστηµάτων µεγάλης εµβέλειας (HSAM). Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν προς τον στόχο τηρώντας σιγή αισθητήρων, µε εσωτερικά µόνο φορτία χωρίς να επιχειρούν σε «πακέτο» µε µαχητικά συνοδείας (SEAD escort)τα οποία µπορεί να «προδώσουν» την αποστολή. Τα µαχητικά της Τ.Α. θα εκτελούν πιθανώς αποστολή Sweep επικουρούµενα από αεροσκάφη εναέριου εφοδιασµού (επιθετική αποστολή CAP στον εχθρικό εναέριο χώρο)τηρώντας στάση αναµονής σε περίπτωση που απειληθούν τα αεροσκάφη που θα εκτελούν την αποστολή SEAD/DEAD. Θα προηγηθεί πλήρης καταγραφή της ηλεκτρονικής διάταξης µάχης της ελληνικής αεράµυνας (EOB Electronic Order of Battle) απο αεροσκάφη ELINT ή UAV. Τα ραντάρ επιτήρησης που θα αποκτηθούν θα πρέπει έγκαιρα να προειδοποιήσουν για την επερχόµενη απειλή. Παρά το γεγονός ότι θα διασυνδεθούν µε το Σ.Α.Ε. µέσω ζεύξεων Link1/11B,δεν θα µπορούν να παρέχουν ίχνη προς εµπλοκή στα HSAM µε την µορφή «αποµακρυσµένων σττόχων» (remote tracks) καθώς τα ανωτέρω συστηµάτα δεν επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα ακρίβειας. Ωστόσο οι ιοικητές των HSAM θα ενηµερωθούν για την επερχόµενη απειλή ώστε ενδεχοµένως να διακόψουν τις εκποµπές των αισθητήρων τους ή να επιδιώξουν ταχεία µετακίνηση (εάν είναι εφικτή χρονικά)ή απόκρυψη ή την ενεργοποίηση των συστηµάτων SHORADS. Ο κυριότερος στόχος είναι η έγκαιρη ενηµέρωση των αεροσκαφών readiness ή των αεροσκαφών που εκτελούν αποστολή CAP ώστε να σπεύσουν στην περιοχή έχοντας µία αρχική εκτίµηση για την θέση του στόχου. Ο εντοπισµός του στόχου µπορεί να γίνει οπτικά ή µε χρήση του ραντάρ των αεροσκαφών σε µικρή απόσταση, ή συστηµάτων IRST. Στην φάση αυτή το αεροσκάφος αναχαίτησης διατηρεί το πλεονέκτηµα καθώς ο επιτιθέµενος κινείται «τυφλά» προς τον στόχο χωρίς επικοινωνίες και µε κλειστό ραντάρ και διαθέτει µόλις δύο βλήµατα BVR AIM-120C σε εσωτερικό φορέα τα οποία ωστόσο είναι χρήσιµα µόνο όταν το ραντάρ του είναι σε λειτουργία. H «ενεργοποίηση» του επιτιθέµενου για λόγους αυτοάµυνας, ισοδυναµεί µε «αποκάλυψή» του και κινητοποποίηση των υπόλοιπων συστηµάτων (ραντάρ, HSAM κ.α.). Η µεγαλύτερη απειλή για τα αεροσκάφη αναχαίτησης είναι τα εχθρικά µαχητικά που εκτελούν αποστολη Sweep. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση της απειλής ανα- µένεται να παίξουν τα συστήµατα SHORADS τα οποία διαθέτουν Ε/Ο συστήµατα επαρκή για τον εντοπισµό και εµπλοκή του στόχου και µπορούν να αντιµετωπίσουν αεροσκάφη ή και βλήµατα αέρος-επιφανείας που έχουν βληθεί από ασφαλή απόσταση (stand off). Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν διασυνδεµένα και σε µικρή απόσταση µε τα συστήµατα HSAM για την καλύτερη προστασία τους (Crotale NG/GR και PATRIOT PAC3, TORM1 και S-300PMU-1). Ενδεικτικά το Crotale NG/GR διαθέτει: α)τηλεοπτική κάµερα τύπου MASCOT τύπου CCD µε πεδίο οράσεως 2,4Χ1,80 (αζιµούθιο, ανύψωση) και εµβέλεια 15χλµ β) Θερµική κάµερα Catherine GP (General Purpose) που λειτουργεί στο φάσµα 8-12µm. Η Catherine GP παρέχει ευρύ πεδίο οράσεως 9Χ6.70 και στενό τις 3Χ2.20 και δυνατότητα µεταβολής εστιακού επιπέδου (zoom Χ2) στις 1.5Χ1.10. Σε διαµόρφωση έρευνας στο στενό πεδίο οράσεως η νέα συσκευή παρέχει εµβέλεια εντοπισµού µαχητικού που φθάνει τα 22 χλµ και τα 17 χλµ για ελικόπτερο. Τα TORM1 µειονεκτούν καθώς δεν διαθέτουν υπέρυθρη κάµερα παρά µόνο τηλεοπτική και θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη. Το σύστηµα SHORAD TOR-M1 έχει αναλάβει την προστασία από κοντινές αποστάσεις του HSAM τύπου S-300. Σε αντίθεση πάντως µε τα Crotale-NG τα TOR-M1 δεν διαθέτουν υπέρυθρη κάµερα παρά µόνο τηλεοπτική. ANAXAITI H/INTERCEPTION øµƒπ

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

Του Πάνου Σπαγόπουλου. 92 π À π - À À 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION Buk-M2E Το ρωσικό αυτοκινούµενο αντιαεροπορικό σύστηµα µέσου βεληνεκούς Το σύστηµα BUK M2E αποτελεί εξέλιξη του αντιαεροπορικού Buk M1-2 το οποίο µε τη σειρά του αποτελεί εξέλιξη του BUK SP. Το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπακώστα

Του Βασίλη Παπακώστα E Z H E F G H Η ανάπτυξη εγχώριων συστηµάτων UAV αλλά και η χρήση ανάλογων συστηµάτων που έχουν κατασκευασθεί στο εξωτερικό από τις Τουρκικές Ένοπλες υνάµεις, αποτελούν µία µάλλον «παραµεληµένη υπόθεση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο

à π. Αποστολές σύγχρονων οχηµάτων και εφαρµογές στο ναυτικό πόλεµο Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τους πρόσφατους πολέµους είναι ότι η κοινή γνώµη και η πίεση που ασκούν τα ΜΜΕ στις δηµοκρατίες δυτικού τύπου και δη στις ευρωπαϊκές, αξιώνουν τις ελάχιστες δυνατές

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η προστασία των συνόρων μιας χώρας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο

Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο Οι επιχειρησιακές ικανότητες του γαλλικού µαχητικού 4ης γενιάς στο µικροσκόπιο À Το γαλλικό Rafale, είναι το δικινητήριο µαχητικό τέταρτης γενιάς διάδοχος, στις γραµµές παραγωγής της Dassault Aviation,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ

Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Μικροκυμάτων Μελέτη Κατανεμημένου Συστήματος Ραντάρ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Φασική ταχύτητα διάδοσης των Η/Μ κυμάτων στο μέσο διάδοσης c [m s - ] Για τον αέρα: c 0 8 m s - Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ

Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ Βλήµατα µακρού πλήγµατος στην ΠΑ π ª π Η αγορά των κατευθυνόµενων βληµάτων αέρος εδάφους µεγάλων αποστάσεων SCALP EG της εταιρείας MBDA από τη πολεµική αεροπορία, αναµφισβήτητα προσέδωσε ένα ση- µαντικό

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1 : ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα

à π. Ναυτικά Κατευθυνόµενα Βλήµατα Τα βλήµατα Aster και SM-2 αποτελούν τα κορυφαία ναυτικά βλήµατα µεγάλης εµβέλειας σήµερα. Προσφέροντας αντιαεροπορική αλλά και αντιπυραυλική προστασία προσδίδουν στις σύγχρονες µονάδες επιφανείας έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών.

Athens MUM 2015. Γεώργιος Μαραγκουδάκης Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Athens MUM 2015 Projects Manager - Τμήμα Ραδιοεπικοινωνιών. Παρασιτικές & Συνυπάρχουσες Ακτινοβολίες. Επιπτώσεις & Τρόποι Αντιμετώπισης των. Τι είναι η Παρασιτική Παρεμβολή? Παρεμβολή, είναι οτιδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα

Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Αποστολή ελλήνων δηµοσιογράφων στην κορυφαία αεροδιαστηµική βιοµηχανία των ΗΠΑ και οι ελληνικές προεκτάσεις στα εξοπλιστικά προγράµµατα Την «καρδιά» της αµερικανικής αµυντικής βιοµηχανίας είχαν την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Ημ/νία: 9 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 2013-09-09/2 Θέμα: Αποστέωση και απαξίωση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) αλλά και της Αμυντικής Βιομηχανίας της Ελλάδας (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Η Τεχνολογία των Ελικοπτέρων Τι είναι τα ελικόπτερα Κατηγορίες Ελικοπτέρων Τυπικό ελικόπτερο Υβριδικό αεροσκάφος Tilt-rotor Πως λειτουργεί μιά έλικα Ι U = ταχύτητα πτήσης η σχετική ταχύτητα του αέρα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ EADS-3 SIGMA ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ƒ À π Η επίσκεψη στο Βιοµηχανικό Πάρκο Χανίων, στις εγκαταστάσεις της eads-3sigma επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις ως προς τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1:

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: 49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: Δημήτρης Φίλος Α3 Γιώργος Τιγκιρόπουλος Α3 Ηρακλής Σπυρόπουλος Α3 Χρήστος Τσάκαλης Α3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΡΑΟΥΖΕΟΣ Θέμα εργασίας :Ημέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας

Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας Νιαβής Παναγιώτης Επιβλέπων: Καθ. Γ. Μουστακίδης Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικροφωνισμός σε ακουστικά βαρηκοΐας Προσαρμοστική αναγνώριση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός tchaviar@cres.gr Κυριάκος Ρώσσης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός kros@cres.gr Η ομιλία περιλαμβάνει: Η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers DVB-T και SFN:

Gap Fillers DVB-T και SFN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Gap Fillers DVB-T και SFN: πότε είναι απαραίτητο Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει.

Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Ανιχνευτής εισβολής σειρά Professional Ξέρει πότε να χτυπήσει συναγερμό. Ξέρει πότε να μην χτυπήσει. Τώρα και με τεχνολογία αντι-κάλυψης πολλαπλών ζωνών με ενσωματωμένο εντοπισμό ψεκασμού Απαράμιλλες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Σχήµα 1.1.α Σκοπός της διατάξεως που φαίνεται και στο σχήµα 1.1.α είναι ο µη καταστροφικός 100% ποιοτικός έλεγχος σε γραµµή παραγωγής µαρµάρινων πλακιδίων. Τα πλακίδια εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Ραντάρ Καιρού - Ιστορία του Ραντάρ

Ραντάρ Καιρού - Ιστορία του Ραντάρ Ραντάρ Καιρού - Ιστορία του Ραντάρ Το όνομα της συσκευής προέρχεται από τα αρχικά της αγγλικής φράσης «RΑdar Detection And Ranging», Ανίχνευση Ακτινοβολίας και Αποστασιομετρία. Δηλαδή αποτελεί μία συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- H ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εξοµοίωση πλήρους µάχης µε την Κρήτη να έχει καταληφθεί από τις δυνάµεις των RED. Στόχος της άσκησης η υποβάθµιση/παύση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα