1. Αεροσυµπιεστές πλήρωσης φιαλών (6 τεµάχια) στις και Ω/08:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αεροσυµπιεστές πλήρωσης φιαλών (6 τεµάχια) στις 12-9-2002 και Ω/08:30"

Transcript

1 Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ στις 12 & στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. 1. Αεροσυµπιεστές πλήρωσης φιαλών (6 τεµάχια) στις και Ω/08:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (6) 1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Οι αεροσυµπιεστές αυτοί θα χρησιµοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος για την πλήρωση των φιαλών (300 και 200 bar) αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώµατος καθώς και καταδυτικών αντίστοιχων συσκευών µε πεπιεσµένο καθαρό αναπνεύσιµο ατµοσφαιρικό αέρα. Οι υπό προµήθεια αεροσυµπιεστές να είναι ηλεκτροκίνητοι, παροχής τουλάχιστον 85 λίτρα/λεπτό, έξι (6) τεµ. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να παράγουν αναπνεύσιµο ξηρό ατµοσφαιρικό αέρα. Να έχουν ανοξείδωτους µεταψύκτες σε όλες τις βαθµίδες συµπίεσης. Να είναι αερόψυκτοι. Να διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθµίδες συµπίεσης. Να έχουν τρις ή τέσσερις βαθµίδες συµπίεσης και τρεις ή τέσσερις κυλίνδρους. Να έχουν ασφαλιστική βαλβίδα σε κάθε βαθµίδα. Να υπάρχει σύστηµα ψύξης κυλίνδρων. Η µετάδοση κίνησης να γίνεται µε τραπεζοειδείς ιµάντες. Να υπάρχει σύστηµα λίπανσης, το οποίο και να περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά. Να υπάρχει αυτόµατο σταµάτηµα του αεροσυµπιεστή στην επιθυµητή πίεση. Να υπάρχει ωροµετρητής λειτουργίας του µηχανήµατος. Τα φίλτρα ξήρανσης, µιας χρήσης, που θα τοποθετηθούν να παρέχουν καθαρό αναπνεύσιµο και ποιοτικό αέρα σύµφωνα µε το ΕΝ ή αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Να υπάρχει προστατευτικό κάλυµµα του αεροσυµπιεστή για τις περιόδους µη λειτουργίας αυτού. Να έχει τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 380V/50Hz, µε ισχύ µέχρι 3 KW. Η πραγµατική παροχή αέρα να είναι τουλάχιστον 85 λίτρα/λεπτό και µέχρι τις στροφές το λεπτό. Το µηχάνηµα να βρίσκεται επί στερεού µεταλλικού πλαισίου και να υπάρχει δυνατότητα εύκολης µεταφοράς του. Να έχει βάρος µέχρι 50 Kg.

2 Να διαθέτει κρουνούς αποστράγγισης χειροκίνητους και διαχωριστήρα συµπυκνωµάτων µετά τη δεύτερη βαθµίδα. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης πλήρωσης δύο φιλών (6 λίτρα 200 ή 300 bar) µέσω ανάλογων σωλήνων πλήρωσης µήκους 1,2 µ. περίπου. ηλαδή να διαθέτει και παροχή για εναλλακτική πλήρωση φιαλών 200 bar (δηλ. µία παροχή 300 bar και µία παροχή 200 bar). Οι σωλήνες πλήρωσης, 200 ή 300 bar να διαθέτουν ανάλογες βαλβίδες, είτε σύµφωνα µε το DIN 477 (300 bar), είτε σύµφωνα µε το διεθνές στάνταρτ (για 200 bar). Να υπάρχει επίσης µανόµετρο γλυκερίνης τελικής πίεσης. Όπου υπάρχει παροχή 200 bar να παραδοθεί και ένας αντάπτορας για πλήρωση καταδυτικών φιαλών. Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης υγρασίας, οσµών και λαδιού. Να υπάρχει θερµικό ρελέ προστασίας του ηλεκτροκινητήρα. 3. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 9002 σχετικό µε την κατασκευή των αεροσυµπιεστών, το οποίο να υποβληθεί και σε ελληνική µετάφραση κατά την παράδοση. Επίσης να κατατεθεί και οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος και σχετική έγκριση έχει ληφθεί από αναγνωρισµένους διεθνώς ελεγκτικούς φορείς. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει service για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα. Προς τούτο να κατατεθεί σχετική βεβαίωση του προµηθευτή διατήρησης ή συνεργασίας µε ειδικευµένο συνεργείο επισκευής των υπό προµήθεια τύπου αεροσυµπιεστών. Ο προµηθευτής να παρέχει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους. Επίσης να βεβαιώνεται η ύπαρξη ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια. Τα µηχανήµατα να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία. Να διαθέτουν τις απαραίτητες καλωδιώσεις και ρευµατολήπτες και να είναι κατάλληλα συσκευασµένα και προστατευµένα για την ασφαλή µεταφορά τους στις διάφορες Υπηρεσίες. Είναι δυνατόν το απαραίτητο για την λειτουργία τους λάδι λίπανσης, να συνοδεύει, ξεχωριστά, το µηχάνηµα. Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται από οδηγίες λειτουργίας επισκευής και συντήρησης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν υπάρχουν. Βασικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά να υπάρχουν και επί του µηχανήµατος µε µόνιµο και ευδιάκριτο τρόπο. Να παραδοθούν και δύο βιβλία οδηγιών περισσότερα σε κάθε τύπο αεροσυµπιεστή. Με κάθε τύπο αεροσυµπιεστή και κατά την παράδοση, να παραδοθούν και από ένα σετ των 10 τεµ. αµπούλες ελέγχου ποιότητας αναπνεύσιµου αέρα, που πραγµατοποιείται µε την συσκευή AEROTEST που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώµα. Οι αµπούλες να είναι οι ειδικές που χρησιµοποιούνται µε το ανωτέρω µηχάνηµα για έλεγχο παρουσίας υγρασίας, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και ελαίου, σε συσκευασίες των 10 τεµ. εκάστη, και προσφάτου παραγωγής. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ολόκληρη η ποσότητα των προδιαγραφοµένων υλικών να παραδοθεί στην Γ.Α.Υ.Π.Σ..

3 2. Στολές προσέγγισης πυρκαγιάς (33 τεµάχια) στις και Ω/09:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (PROXIMITY SUITS) ΤΕΜΑΧΙΑ (33) 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι αντιπυρικές στολές προσέγγισης, οι οποίες εξωτερικά φέρουν ειδικό υλικό ανακλαστικό της θερµότητας θα χρησιµοποιηθούν σε ειδικές πυροσβεστικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν διασωστικές ενέργειες και καταστολή της πυρκαγιάς σε συµβάντα όπου υπάρχουν µεγάλες ποσότητες µεταφερόµενες µε ακτινοβολία, µε µεταφορά και µε αγωγή θερµότητας, όπως π.χ. πυρκαγιές αεροσκαφών, πυρκαγιές ευφλέκτων υγρών και αερίων κ.λ.π. Επιχειρήσεις τέτοιου είδους διεξάγονται κοντά στην πυρκαγιά (προσέγγιση) και δεν περιλαµβάνουν είσοδο σε φλεγόµενο χώρο (διέλευση). 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2.1. Οι ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε το ΕΝ 1486, για στολές προσέγγισης πυρκαγιάς Type II (τύπου 2) Ύφασµα µε βάση την αραµιδική ίνα µε επικάλυψη αλουµινίου. Αποκλείεται το υαλούφασµα Μη υφάνσιµο από αραµιδική ίνα Ύφασµα από βαµβάκι 100% επεξεργασµένο κατάλληλα Ταινία ελαστική πλάτους 4cm, µήκους 110 cm και πάχους 2 mm έρµα πυρίµαχο που να αντέχει τουλάχιστον στους 250 ο C Κράνος πλαστικό µε δυνατότητα την προσαρµογή - στήριξη - σύσφιξη του στο κεφάλι µε περιστροφικό διακόπτη. (ratchet) Φύλλο πλαστικού από δύσκαµπτο υλικό (lexan) το οποίο πρέπει να έχει στη µια πλευρά του επικάλυψη χρυσού, προερχόµενη από εξάχνωση ατµών εν κενώ, για αντανακλαστικότητα Πλαστικό διαφανές, πολυκαρβονικό, πάχους 0,3 mm Ύφασµα από συνθετικές ίνες Κλωστή ραφής Kevlar 3κλωνη Μεταλλικά ελατηριωτά κουµπιά από επινικελωµένο σίδηρο που δεν πρέπει να αλλοιώνονται σε µεγάλες θερµοκρασίες Ταινία ελαστική πλάτους 2 cm και πάχος 2mm. 4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΛΗΣ 4.1. Η στολή να αποτελείται από τα παρακάτω µέρη. α) Σακάκι. β) Πανταλόνι γ) Κουκούλα κεφαλής. δ) Γάντια πέντε δακτύλων. ε) Καλύµµατα µποτών (πανωµπότες) 4.2. Το σακάκι και το παντελόνι να είναι ένα ενιαίο κοµµάτι σαν είδος φόρµας, ενώ η κουκούλα να είναι ένα ξεχωριστό κοµµάτι. ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ.

4 4.3. Η στολή θα φέρεται µε κατάλληλη προστασία κεφαλιού (συµπεριλαµβανοµένου και του αυχένα), χεριών και ποδιών ή οποία να είναι σύµφωνη µε τα σχετικά πρότυπα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1. ισχύουν για όλα τα µέρη της στολής Η ανακλώσα εξωτερική επιφάνεια κάθε τµήµατος µε κανένα τρόπο δεν θα καλύπτεται, εκτός από το µέρος προσαρµογής της οµατοθυρίδας. 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5.1. Η στολή να είναι πολυστρωµατική (τρία (3) στρώµατα). Κατασκευασµένη από το ύφασµα της παραγρ. 3.1 που θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένη από το ύφασµα της παραγρ Ανάµεσα σ αυτά τα δύο να υπάρχει το µη υφάνσιµο ύφασµα της παραγρ Κανένα από τα υλικά κατασκευής της στολής δεν θα περιέχει ίνες αµιάντου όπως καθορίζονται αυτές από την οδηγία 91/659/ΕΠΚ της ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ Το αντανακλαστικό εξωτερικό φίλµ (από αλουµίνιο) να είναι υψηλής αντανακλαστικότητας Το πολυστρωµατικό υλικό να είναι εύκαµπτο ώστε να παρέχει ευκολία και άνεση κινήσεων στον φέροντα την στολή. Το εξωτερικό αντανακλαστικό φίλµ της στολής να µην φθείρεται εύκολα µε τις κάµψεις και µειώνεται έτσι η αντανακλαστικότητα της στολής Στις άκρες των µανικιών να υπάρχει ταινία, (βαµβακερή ή δερµάτινη κατάλληλων αντοχών) η οποία περνά µεταξύ δείκτη και αντίχειρά για να κρατά το µανίκι στη θέση του, µε δυνατότητα αυξοµείωσης. Ο γιακάς να κατασκευάζεται, εξωτερικά και εσωτερικά από το ύφασµα της παραγράφου 3.1. Τα κάτω άκρα του παντελονιού να σφίγγουν µε ελαστική ταινία Το συνολικό βάρος µιας πλήρους στολής (σακάκι - παντελόνι ως ενιαίο κοµµάτι, κουκούλα, γάντια και πανωµπότες) να είναι µέχρι δώδεκα 12 κιλά. Οι στολές να είναι ενός µεγέθους και το συνολικό µήκος κάθε µιας εξ αυτών να είναι ΜΜ (- 50 mm) Η προστασία της κεφαλής να γίνεται µε κουκούλα. Η κουκούλα να καλύπτει ικανοποιητικά το στήθος, τους ώµους και την ωµοπλάτη του πυροσβέστη. Να κατασκευάζεται από το ύφασµα της παραγράφου 3.1 και θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένη από το ύφασµα της παραγράφου 3.3. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο να υπάρχει το µη υφάνσιµο της παραγράφου 3.2. Το εξωτερικό ύφασµα στο κάτω µέρος να διπλώνεται 10 cm +/- 2cm Η κουκούλα αυτή να διαθέτει πλαστικό κράνος ασφαλείας και το οποίο να είναι σταθερό µε την κουκούλα. Το κράνος να φέρει ρυθµιζόµενη, µε περιστροφικό διακόπτη, διάταξη σύσφιξης του στην κεφαλή, καθώς και ρυθµιζόµενο υποσιάγωνο, όπως φαίνεται στο σχήµα 1 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Η κουκούλα να διαθέτει επίσης πανοραµική οµατοθυρίδα, διαστάσεων 30 Χ 20 cm περίπου. Η οµατοθυρίδα να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα στρώµατα, από τα οποία το εξωτερικό είναι να χρυσοεξατµισµένο δύσφλεκτο υλικό της παραγράφου 3.7., υψηλής ανακλαστικής ικανότητας και το εσωτερικό στρώµα είναι από διαφανές πλαστικό της παραγράφου 3.8., υψηλών αντοχών στην θραύση και την θερµοκρασία, κατάλληλο για την τοποθέτηση σε αυτό το σηµείο. Να στηρίζονται σε µόνιµα προσαρµοσµένο επί της κουκούλας πλαίσιο από αλουµίνιο και θα πρέπει να δύναται να αλλαχθεί (µπορεί επίσης να φτιαχτεί το πλαίσιο από υλικό που να είναι ελαφρότερο από το αλουµίνιο). Για τη συγκράτηση της η κουκούλα να έχει µόνιµα προσαρµοσµένους δύο ελαστικούς ιµάντες της παραγράφου 3.12 που θα διέρχονται κάτω από τις µασχάλες,

5 επενδεδυµένοι µε το ύφασµα της παραγράφου 3.1. Η κατασκευή της κουκούλας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στον χρήστη την άνετη χρησιµοποίηση αναπνευστικής συσκευής Η προστασία των χεριών να γίνεται µε γάντια. Τα γάντια πρέπει να είναι πέντε δακτύλων συνολικού µήκους 40 cm +/- 2cm. Να κατασκευάζονται από το ύφασµα της παραγράφου 3.1 που θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένο από το ύφασµα της παραγράφου 3.3. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο να υπάρχει το µη υφάνσιµο της παραγράφου Η προστασία των ποδιών να εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη πανωµποτών. Αυτές είναι επενδύσεις που θα φέρονται πάνω από τις δερµάτινες µπότες του πυροσβέστη. Να κατασκευάζονται από το ύφασµα της παραγράφου 3.1 που θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένες από το ύφασµα της παραγράφου 3.9. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο θα υπάρχει το µη υφάνσιµο της παραγράφου 3.2. Η πατούσα και 2 cm προς τα πάνω να είναι φτιαγµένο µε πυρίµαχο δέρµα. Επίσης στο πάνω µέρος να υπάρχει σύστηµα ρυθµιζόµενης σύσφιξης. Οι πανωµπότες, να καλύπτουν µπότα πυροσβεστική, Νο 43. Στο πίσω µέρος να έχουν µεταλλικό άκαυστο φερµουάρ µε επικάλυψη πατιλέτας που να κλείνει µε τέσσερα µεταλλικά άγκιστρα. Να αποκλείεται η είσοδος καιοµένων αντικειµένων εντός του κυρίως µέρους του ποδιού. Το συνολικό ύψος του να είναι 400 mm και άνω Στο πίσω µέρος της στολής και στο ύψος της πλάτης να υπάρχει ειδική θήκη - υποδοχή για να περιβάλει την αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώµατος, η οποία θα φέρεται ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ της στολής διαστάσεων 800 Χ 350 Χ 300 mm, το υλικό κατασκευής της θήκης να είναι όµοιο µε αυτό της στολής Όλες οι ραφές να είναι επιµεληµένες και να γίνονται µε κλωστή (KEVLAR) της παραγράφου 3.10, σύµφωνα µε τον τρόπο που δείχνει το σχήµα 2 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής Τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στην εξωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να µην µεταφέρεται εσωτερικά η θερµοκρασία Η στολή να κλείνει στο εµπρόσθιο µέρος της µε κατακόρυφο µεταλλικό άκαυστο φερµουάρ, το οποίο να κλείνει από κάτω προς τα πάνω και να επικαλύπτεται σε όλο το µήκος του µε πατιλέτα. Το υλικό κατασκευής της πατιλέτας να είναι ιδίας µε τη στολή σύνθεσης και να κλείνει µε τουλάχιστον τέσσερα µεταλλικά άγκιστρα, σχήµατος σύµφωνα µε το σχήµα 3 της παρούσας. 6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 6.1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας να είναι απόλυτα σύµφωνες µε όσα αναφέρονται στο ΕΝ 1486 και συγκεκριµένα για τον τύπο στολής Νο 2 (ΤΥΡΕ 2), (αφορά εξάπλωση φλόγας, ακτινοβολούσα θερµότητα, θερµότητα µε µεταφορά και µε αγωγή και αντίσταση στη θερµότητα) Οι πρόσθετες απαιτήσεις υλικών να είναι απόλυτα σύµφωνες µε όσα αναφέρονται στο ΕΝ (Αλλαγή διαστάσεων, αντοχή διάσχισης και εφελκυσµού) 7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7.1. Κάθε στολή να παραδοθεί σε άκαµπτο κιβώτιο, το οποίο να φέρει δύο χειρολαβές για την εύκολη µεταφορά του. 8. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6 8.1.Με την παράδοση και µε βάση αυτές τις προδιαγραφές οι στολές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµής στην Ελληνική γλώσσα (καθώς και στην Αγγλική ή Γαλλική αν υπάρχει αντίστοιχο), το οποίο να επιβεβαιώνει ότι η προσφερόµενη στολή ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις υλικού που αναφέρονται στις παραγράφους 6.1 και 6.2 της παρούσας προδιαγραφής. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από επίσηµο αναγνωρισµένο φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, να αναγράφονται σαφώς τα υλικά που αποτελούν την στολή, καθώς και αναλυτικά όλα τα αποτελέσµατα των δοκιµών που παραπάνω αιτούνται και να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά µεταφρασµένο στα Ελληνικά Η κάθε στολή να συνοδεύεται από ένα εσωτερικό άκαυστο κάλυµµα κεφαλής, τύπου µπαλακλάβα, λευκής απόχρωσης. Επίσης να συνοδεύεται και από ένα ανταλλακτικό γυαλί οµατοθυρίδας Εσωτερικά της στολής και σε εµφανές σηµείο αυτής να είναι ραµµένη πλαστική ή υφασµάτινη πινακίδα µε πληροφορίες στην Ελληνική γλώσσα για το είδος της στολής, τα υλικά που αποτελείται, οδηγίες αποθήκευσης και καθαρισµού αυτής και το έτος κατασκευής της Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής της στολής για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, υποχρεούµενος να αναλαµβάνει την αντικατάσταση της στολής σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζοµένων βλαβών ή ανωµαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα των υλικών κατασκευής και που δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρησή των Ο χρόνος παράδοσης ολοκλήρου της ποσότητας των στολών να είναι σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 8.6.Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος (ΓΑΥΠΣ), 9. ΕΛΕΓΧΟΙ 9.1.Κατά την παράδοση από τον προµηθευτή των στολών, από την επιτροπή να εξετάζονται µακροσκοπικά, τα µεγέθη και οι διαστάσεις, η ευκαµψία και η προσεγµένη κατασκευή. 3. Φουσκωτά σκάφη στρατιωτικού τύπου (8 τεµάχια) στις και Ω/10:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΝΕΥΣΤΗΣ ( ΦΟΥΣΚΩΤΗΣ) ΛΕΜΒΟΥ ΓΙΑ ΙΑΣΩΣΕΙΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Κ.Λ.Π ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΚΤΩ (8) 1. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια Επτά (7) πνευστών λέµβων, για µεταφορά υλικών και προσωπικού, προς κάλυψη αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος. Θα χρησιµοποιηθούν από τις Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών του Π.Σ (ΕΜΑΚ) για διασώσεις κινδυνευόντων ατόµων, ανεύρεση και εντοπισµό ατόµων από θάλασσα, λίµνες, ποταµούς κ.λ.π.. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΜΒΟΥ 1. Ολικό µήκος ΜΜ. 2. Ολικό πλάτος ΜΜ περίπου. 3. ιάµετρος αεροθαλάµου 50 εκατοστά περίπου.

7 4. Αριθµός διαµερισµάτων τέσσερα (4) τουλάχιστον. 5. Αριθµός ατόµων άνω των έξι (6), 6. Ωφέλιµο φορτίο οκτακόσια (800) κιλά περίπου. 3.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οι λέµβοι να είναι κατασκευασµένοι από ύφασµα πολυεστερικό (POLYESTER) ενισχυµένο και στις δύο πλευρές µε οµοιόµορφα στρώµατα (NEOPRENE - HYPALON), αρίστης ποιότητας, λείας και οµοιόµορφης επιφάνειας, χωρίς κόµβους, σχισµές, ραγάδες και άλλα παρόµοια ελαττώµατα. 2. Το υλικό κατασκευής τους απαραιτήτως να είναι, βαρέως τύπου, στρατιωτικών προδιαγραφών, µεγάλης αντοχής HYPALON NEOPREN, κατάλληλο, ανθεκτικό σε τριβές και προσκρούσεις, ώστε να µην φθείρεται εύκολα από τις καταπονήσεις που θα προκαλούνται κατά την χρήση τους µέσα στο νερό (γλυκό -θαλασσινό), καθώς επίσης και στην άντληση και καθέλκυση αυτών. 3. Η αντοχή του υλικού κατασκευής των θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι άνω των1800 DTEX. 4. Οι λέµβοι θα είναι οχήµατος U και θα αποτελούνται από τον περιφερειακό πνευστό σωλήνα άνωσης (αεροθάλαµο) χρώµατος κόκκινου φωσφορίζων, που θα διαιρείται σε τέσσερα (4) στεγανά διαµερίσµατα ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ο σωλήνας αυτός θα σχηµατίζει την πλώρη και τις πλευρές των λέµβων. 5. Στο εξωτερικό µέρος του σωλήνα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε έξι (6) τουλάχιστον χειρολαβές, για την µεταφορά των λέµβων. Επίσης στα σηµεία σύνδεσης, τόσο εσωτερικά όσα και εξωτερικά θα πρέπει να υπάρχουν κολληµένες ενισχυτικές λωρίδες από το υλικό κατασκευής των αεροθαλάµων, για την ενίσχυση των ενώσεων, πλάτους 5-6 εκατοστών. 6. Στο πάνω µέρος των αεροθαλάµων στις δύο πλευρές των λέµβων απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές των κουπιών (σκαρµοί), καθώς και ειδικές χειρολαβές στήριξης των επιβατών. 7. Να έχουν περιµετρικά και σε κατάλληλο ύψος σχοινί ασφαλείας από πλαστική ύλη (ΝΥΛΟΝ), για την συγκράτηση των ναυαγών. Τα σηµεία που πιάνεται το σχοινί ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα ενισχυµένα. 8. Ο πυθµένας των λέµβων θα κατασκευαστεί από το ίδιο ύφασµα κατασκευής µε το υλικό κατασκευής των αεροθαλάµων. Ο πυθµένας θα φέρει εσωτερικά πατώµατα από ειδικό πολύφυλλο κόντρα -πλακέ θαλάσσης (MARINE POLYWOOD), καλυµµένο απαραίτητα µε αντιολισθητική επίστρωση. 9. Το κάτω µέρος του πυθµένα των λέµβων να περιέχει τρόπιδα (καρίνα) ξύλινη αρθρωτή σε δύο (2) σκέλη, τύπου V. 10. Το εµπρός µέρος - τµήµα των σωλήνων άνωσης που θα σχηµατίζει την πλώρη, να φέρει οπωσδήποτε προσθαφαιρούµενο κάλυµµα κατάλληλο διαµορφωµένο, για να παρεµποδίζει την είσοδο του νερού, µέσα στις λέµβους. Πάνω σ αυτό να υπάρχει ειδική υποδοχή για την πρόσδεση του σχοινιού αγκυροβόλησης. 11. Στο πίσω µέρος των δύο σκελών του σωλήνα (πρύµνη) απαραίτητα να υπάρχει κατάλληλο τοίχωµα σύνδεσης (καθρέπτης) διαµορφωµένο κατάλληλα, για την ανάρτηση - στήριξη της κύριας εξωλέµβιας µηχανής, καθώς επίσης, για την εκτροπή του νερού και την στήριξη της αµοιβής µηχανής Το τοίχωµα αυτό σύνδεσης να είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να δεχτεί µηχανή µήκους 15 ιντσών µε κινητήρα δίχρονο, ισχύος 30 ίππων καθώς και την αντίστοιχη αµοιβή ισχύος 5 ίππων και άνω. 12. Να µην παρουσιάζεται απώλεια αέρα των αεροθαλάµων, τουλάχιστον για 48 ώρες.

8 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κάθε λέµβος θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα εξής: 1. Βάση υποδοχής εξωλέµβιος µηχανής από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 40 mm σταθερά τοποθετηµένη πάνω στους λέµβους. 2. Σχοίνινες χειρολαβές από νάυλον διαµέτρου 10 MM περίπου. 3. ύο (2) σχοίνινες χειρολαβές 14 MM, µε σχήµα γιρλάντας περιµετρικά του αεροθαλάµου τοποθετηµένες. 4. ύο (2) κρίκους ρυµούλκησης, µεταλλικούς εµπρός και δύο (2) πίσω. 5. Σχοινί πρόσδεσης αναλόγου µήκους (περίπου 10 µέτρα). 6. Άγκυρα µικρή τύπου αλεξίπτωτου. 7. ύο (2) ζεύγη κουπιά από αλουµίνιο αρίστης ποιότητας και µεγάλης αντοχής. 8. ύο (2) αντλίες χεριού ή ποδιού για πλήρωση αέρα, παροχής 6 lit εκάστη. 9. Μια (1) εργαλειοθήκη µε όλα τα απαιτούµενα εργαλεία επισκευής συντήρησης της λέµβου και µανόµετρο. 10. Πόρπη (άγκιστρο) ανάρτησης της πλώρης. 5. ΒΑΣΗ ΥΠΟ ΟΧΉΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. Η κάθε βάση υποδοχής θα πρέπει να φέρει: α. Βαλβίδες εκκένωσης κύτους από νερά ανεπίστροφες. β. ύο (2) τουλάχιστον πόρπες (κρίκους ανάρτησης). 6. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η συσκευασία κάθε λέµβου κατά την παράδοση θα είναι άριστη µέσα σε ένα ή δύο σάκους. Μαζί µε κάθε λέµβο να παραδοθούν θήκη ή θήκες από αδιάβροχο ύφασµα άριστης ποιότητας, για την τοποθέτηση, µεταφορά και αποθήκευση και των παρελκοµένων της. Επίσης να υπάρχει και κάλυµµα από αδιάβροχο ή πλαστικό ύφασµα, ώστε να καλύπτεται ολόκληρος η λέµβος όταν βρίσκεται στο αγκυροβόλιο. 2. Με την παράδοση των λέµβων ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει έντυπα οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής, για την εξωλέµβιο µηχανή και τις λέµβους, από ένα για κάθε λέµβο και µηχανή, µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 3. Χρόνος παράδοσης των λέµβων πλήρη, δεν θα είναι µεγαλύτερος, των σαράντα (40) ηµερών, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 4. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παράσχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, για όλα τα εξαρτήµατα των λέµβων, για (2) χρόνια τουλάχιστον και να διαθέτουν ανταλλακτικά του κινητήρα για µια 10ετία τουλάχιστον. 5. Οι λέµβοι να υποβάλλονται σε πλήρη και λεπτοµερή έλεγχο παραλαβής, ως προς το τεχνικώς άρτιο της κατασκευής και το σύµφωνο, µε τους όρους της προδιαγραφής, ως προς τα βοηθητικά εξαρτήµατα, ως προς την ασφάλεια πλευστότητας και ως προς την µεταφορική ικανότητά των. 6. Τόπος δοκιµών και παράδοσης ορίζεται οι εγκαταστάσεις του Λιµενικού Πυροσβεστικού Σταθµού Πειραιά..

9 4. Συσκευές εντοπισµού θυµάτων σε ερείπια (3 τεµάχια) στις και Ω/11:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συσκευές αυτές που θα έχουν σαν αποστολή τον εντοπισµό εγκλωβισµένων ατόµων σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση, όπως ερείπια κτιρίων, πηγάδια, φρεάτια κ.α., ενώ θα παρέχει στους διασώστες πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση του εγκλωβισµένου, µε σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή απελευθέρωσή του. Η συσκευή αυτή θα έχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου των δύσκολα προσβάσιµων σηµείων ακόµη και σε πλήρες σκοτάδι, ενώ θα παρέχει την δυνατότητα ηχητικής ανίχνευσης καθώς και αµφίδροµης επικοινωνίας µε το εγκλωβισµένο άτοµο. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η λειτουργία του ανιχνευτή βασίζεται στην προσαρµογή µιας µικροσκοπικής κάµερας µε µικρόφωνο στην άκρη τηλεσκοπικού βραχίονα. Με τη βοήθεια µικρής οθόνης επιτυγχάνουµε την λήψη εικόνας από σηµεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπου και τα οποία καταφέρνει να προσεγγίσει η κάµερα. Η δυνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας επιτρέπει µεγάλο εύρος εικόνας από το σηµείο όπου φτάνει η κάµερα. Έτσι ο χειριστής της συσκευής έχει τη δυνατότητα οπτικής αλλά και ηχητικής επαφής µε τυχόν εγκλωβισµένο άτοµο αφού ο ηχητικός αισθητήρας, που είναι προσαρµοσµένος στην κάµερα, µπορεί να πιάσει ασθενείς ήχους όπως αδύναµη οµιλία ή αναπνοή και να τη µεταδώσει στα ακουστικά του χειριστή της συσκευής. Το σύστηµα θα λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το σύστηµα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω συνθήκες θερµοκρασία λειτουργίας από 10 C µέχρι +50 C θερµοκρασία αποθήκευσης από 0 C µέχρι +60 C και υγρασία από 10% ως 90%. Τα µέρη από τα οποία αποτελείται είναι: 3.1 Κυρίως κατασκευή Α. Φορητή, χαµηλού βάρους κατασκευή από αλουµίνιο υψηλής αντοχής, µε ανοδιοµένη επιφάνεια για αυξηµένη αντοχή σε διάβρωση και φθορές. Β. Τηλεσκοπικός βραχίονας από αλουµίνιο µε µήκος σε πλήρη έκταση µεγαλύτερο των 2,30 µέτρων. 3.2 Κεφαλή κάµερας Α. Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας, ¼ CCD, 5 LUX, 380 γραµµών και εµβέλειας 0,15 έως 6 µέτρα σε πλήρες σκοτάδι. Β. Ηχητικό αισθητήρα (µικρόφωνο) υψηλής ευαισθησίας µε ενισχυτή µεταβλητής ενίσχυσης.

10 Γ. Ηχείο.. Φωτισµό µεταβλητής έντασης µε λάµπα ΧΕΝΟΝ υψηλής έντασης µε ελάχιστη διάρκεια ζωής 20 ώρες. Ε. υνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας για την λήψη εικόνας µεγάλου εύρους από το σηµείο έρευνας. Ελάχιστη γωνία περιστροφής 180 και ελάχιστο εύρος οπτικού πεδίου παρατήρησης 260. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης της µπαταρίας, πριν διακοπεί η λειτουργία της, η κεφαλή της κάµερας επιστρέφει αυτόµατα στην κεντρική θέση ώστε να είναι εύκολη και χωρίς εµπόδια η έξοδός της από το σηµείο έρευνας (π.χ. στενές διόδους ανάµεσα σε ερείπια κτιρίων). ΣΤ. Προστασία από το νερό και τη σκόνη 3.3 Σύστηµα λήψης εικόνας Α. Έγχρωµη επίπεδη οθόνη (monitor) LCD τουλάχιστον 5, active matrix, σύστηµα PAL, µε δυνατότητα αποσύνδεσης από τη συσκευή. Β. Καλώδιο σύνδεσης και αποστολής σήµατος προς Video για µαγνητοσκόπηση εικόνας για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς 3.4 Σύστηµα λήψης ήχου Σύστηµα ακουστικών-µικροφώνου που προσαρµόζονται στο κεφάλι του χειριστή της συσκευής και το οποίο επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία του χειριστή της συσκευής µε το τυχόν εγκλωβισµένο άτοµο. Επίσης η διαµόρφωση των ακουστικών µειώνει στο ελάχιστο τον εξωτερικό θόρυβο του περιβάλλοντος του χειριστή της συσκευής, µε σκοπό τη βέλτιστη λήψη ήχου από τα εγκλωβισµένα άτοµα. 3.5 Θήκη µεταφοράς Ανθεκτική θήκη µεταφοράς (αεροστεγή, υδατοστεγή και άθραυστη) όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος. 3.6 Τροφοδοσία Α. Επαναφορτιζόµενη, στεγανοποιηµένη µπαταρία (Sealed lead acid) (2 τεµάχια) Β. Συνεχής λειτουργία µε την µπαταρία για τουλάχιστον µία ώρα και τριάντα λεπτά (1h 30min). Γ. Φορτιστής µπαταρίας 220 V AC. Ένδειξη υπολοίπου µπαταρίας στην οθόνη και προειδοποίηση επαναφόρτισης. 3.7 Χειριστήρια Κονσόλα χειρισµού, εργονοµικά σχεδιασµένη, τύπου πιστολιού, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι : Α. Οι διακόπτες για : 1. το χειρισµό της αρθρωτής κίνησης της κάµερας 2. τη ρύθµιση του φωτισµού 3. τη ρύθµιση της έντασης του ήχου Β. Ο διακόπτης που ενεργοποιεί την αµφίδροµη επικοινωνία Γ. Ο διακόπτης που θέτει σε λειτουργία το σύστηµα. 3.8 Κουτί εργαλείων Περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία και ανταλλακτικά για µια απλή συντήρηση ή αλλαγή λάµπας στον τόπο του συµβάντος. Περιλαµβάνει τρεις (3) τουλάχιστον λάµπες.

11 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.1 Με την κατάθεση των προσφορών να υποβληθεί κατάλογος των κυριοτέρων πωλήσεων την τελευταία τριετία, οι οποίες θα αποδεικνύονται είτε µε αντίγραφα των παραστατικών πώλησης, είτε µε υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, µεταφρασµένη στα Ελληνικά. Επίσης να υποβληθούν και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου υλικού,. 4.2 Οι συσκευές πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατά τους να παραδοθούν συσκευασµένες σε θήκες κατάλληλες για αποθήκευση και µεταφορά. 4.3 Οι συσκευές να συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτικές και σαφείς οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα καθώς και στην Αγγλική. 4.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σε SERVICE και ανταλλακτικά για πέντε (5) χρόνια για τα υπό προµήθεια υλικά 4.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία παραλαβής των, µε την δέσµευση ότι θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή εξάρτηµα ή και ολόκληρη τη συσκευή σε περίπτωση που παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη που οφείλεται σε κακή κατασκευή ή ελαττωµατικό εξάρτηµα και όχι σε κακή χρήση αυτού. 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 5.1 Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5.2 Τόπος Παράδοσης Οι προδιαγραφόµενες συσκευές να παραδοθούν στην Γ.Α.Υ.Π.Σ., 5. Στολές βαρέως ψύχους (100 τεµάχια) στις και Ω/12:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΨΥΧΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΑΤΟ (100) 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι στολές βαρέως τύπου θα χρησιµοποιηθούν από τις Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) του Πυροσβεστικού Σώµατος, κατά την εκτέλεση ειδικών αποστολών σε ψυχρά κλίµατα και σε θερµοκρασίες πολύ χαµηλότερες του µηδέν (0). 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η στολή να είναι µονοκόµµατη, ολόσωµη εν είδη φόρµας πολυστρωµατική. Το βάρος επιστρωµάτων να είναι 200 γραµ. ανά τετραγωνικό µέτρο και άνω. Σαν πρώτες ύλες να χρησιµοποιούνται υλικά κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται οι στολές αυτές.

12 Η διαδικασία επίστρωσης να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε στρώση (ύφασµα) να µην αποκολλάται και να µην δηµιουργεί κυµατοειδή επιφάνεια κατά τη χρήση. Με την εν λόγω στολή ο Πυροσβέστης θα εργάζεται άνετα σε θερµοκρασία µικρότερη των 25 ο C. ύναµη εφελκυσµού στήµονα > 800 Ν ««κρόκης > 1000 Ν ύναµη τριβής στήµονα > 30 Ν ««κρόκης > 55 Ν Ο χρωµατισµός της στολής να είναι ερυθράς απόχρωσης. Οι ραφές για όλα τα στρώµατα υφασµάτων να καλύπτονται µε ταινία στεγανοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανοποίησης των στολών. Το έτοιµο επεξεργασµένο ύφασµα να είναι τελείως απηλλαγµένο από υπολείµµατα φινιρίσµατος, λεκέδες κλπ. Το εξωτερικό ύφασµα να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να είναι υδρόφοβο. 3. Αντανακλαστικές λωρίδες Κατά µήκος του πίσω και του µπροστινού µέρους να υπάρχουν δύο παράλληλες αντανακλαστικές λωρίδες χρώµατος κίτρινου που θα φθάνουν µέχρι το σηµείο της µέσης της φόρµας. Στο κάτω µέρος των µανικιών και του παντελονιού να υπάρχουν σε κάθε µανίκι και µπαντζάκι αντίστοιχα δύο (2) παράλληλες αντανακλαστικές λωρίδες περιφερειακά κίτρινου χρώµατος. Το πλάτος των λωρίδων αυτών να είναι > 46 m γαζωµένες στη φόρµα. Στο πίσω µέρος και στο ύψος της πλάτης να υπάρχει πλαίσιο σχήµατος παραλληλογράµµου, διαστάσεων ύψους 10 cm Χ 35 cm. Πλάτους χρώµατος ασηµί µέσα στο οποίο να είναι γραµµένα µε κεφαλαία γράµµατα «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» µε διαστάσεις γραµµάτων 27 mm ύψος Χ 7 mm πλάτος. Το χρώµα των γραµµάτων να είναι κίτρινο. Η τιµή αντανακλαστικότητας των λωρίδων να είναι: Στο αριστερό άνω µέρος της φόρµας να υπάρχει τσέπη θήκη για την τοποθέτηση φορητού ασυρµάτου µε λωρίδα ασφαλείας για την συγκράτησή του. Μεγέθη στολών. 60% Large 40% Extra Large 4. Ποιοτική εξασφάλιση Ο προµηθευτής µε την παράδοση υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό µε το οποίο να πιστοποιεί ότι οι στολές συµφωνούν µε τις προδιαγραφές ΝΑΤΟ ή άλλου ισοδύναµο προτύπου. 5. Μακροσκοπικός έλεγχος Με την παραλαβή να ελεγχθούν: Ο χρωµατισµός και τα χαρακτηριστικά των στολών. Η ποιότητα κατασκευής. (κοπή, ραφές, κλπ) Η οµοιοχρωµία στο σύνολό τους. Τα µεγέθη αυτών. Εφόσον κατά τον έλεγχο βρεθούν εκτροπές που αφορούν την κατασκευή (χρώµα κοπή ραφή αντανακλαστικές λωρίδες) η επιτροπή τις απορρίπτει. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος.

13 6. Συσκευές εντοπισµού θυµάτων σε υγρό περιβάλλον (3 τεµάχια) στις και Ω/08:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συσκευές αυτές που θα έχουν σαν αποστολή τον εντοπισµό αγνοούµενων ή εγκλωβισµένων ατόµων σε περιορισµένους χώρους µε δύσκολη πρόσβαση και µεγάλο βάθος, όπως πηγάδια, φρεάτια κλπ, ή ακόµη και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, λίµνης, ποταµού, ενώ θα παρέχει στους διασώστες πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση των ατόµων, µε σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή απελευθέρωσή τους. Η συσκευή αυτή θα έχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου ακόµη και σε πλήρες σκοτάδι, ενώ θα παρέχει την δυνατότητα ηχητικής ανίχνευσης καθώς και αµφίδροµης επικοινωνίας σε περίπτωση ανεύρεσης εγκλωβισµένου ατόµου. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο φορητός ανιχνευτής θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί µε δύο τρόπους, ανάλογα µε τις συνθήκες έρευνας για κάποιο εγκλωβισµένο ή αγνοούµενο άτοµο. Α. Με τον πρώτο τρόπο λειτουργίας ο οποίος βασίζεται στην προσαρµογή µιας µικροσκοπικής κάµερας στην άκρη τηλεσκοπικού ιστού, επιτυγχάνουµε την λήψη εικόνας σε σηµεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπου. Η δυνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας επιτρέπει µεγάλο εύρος εικόνας από το σηµείο όπου φτάνει η κάµερα. Η εικόνα αυτή που λαµβάνει η κάµερα εµφανίζεται στην οθόνη (monitor) που βρίσκεται στην µονάδα ελέγχου της συσκευής. Ο ηχητικός αισθητήρας, που είναι προσαρµοσµένος στην κάµερα, µπορεί να πιάσει ασθενείς ήχους όπως αδύναµη οµιλία ή αναπνοή κάποιου εγκλωβισµένου στα ερείπια ατόµου, και να τη µεταδώσει στα ακουστικά του χειριστή της συσκευής. Β. Με τον δεύτερο τρόπο λειτουργίας, κατά τον οποίο η κάµερα µε τον ηχητικό αισθητήρα προσαρµόζονται στην άκρη ενός καλωδίου µε µεγάλο µήκος, έχουµε τη δυνατότητα έρευνας και λήψης εικόνας σε περιορισµένους χώρους όπως φρεάτια, πηγάδια ή ακόµα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, λίµνης, ποταµού κλπ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η κάµερα, ο ηχητικός αισθητήρας καθώς και οι σύνδεσµοι αυτών να είναι πλήρως αδιάβροχοι. Το σύστηµα θα λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το σύστηµα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω συνθήκες θερµοκρασία λειτουργίας από 10 C µέχρι +50 C θερµοκρασία αποθήκευσης από 0 C µέχρι +60 C και υγρασία από 10% ως 90%. Τα µέρη από τα οποία αποτελείται είναι: 3.1 Κυρίως κατασκευή Α. Φορητή, χαµηλού βάρους κατασκευή από αλουµίνιο υψηλής αντοχής, µε ανοδιοµένη επιφάνεια για αυξηµένη αντοχή σε διάβρωση και φθορές.

14 Β. Τηλεσκοπικός βραχίονας από αλουµίνιο µε µήκος σε πλήρη έκταση µεγαλύτερο των 2,3 µέτρων. 3.2 Κεφαλή κάµερας Α. Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας, ¼ CCD, 5 LUX, 380 γραµµών, εµβέλειας 0,15 έως 6 µέτρα σε πλήρες σκοτάδι και αδιάβροχη µέχρι και βάθους 50 µέτρων. Β. Ηχητικό αισθητήρα (µικρόφωνο) υψηλής ευαισθησίας µε ενισχυτή µεταβλητής ενίσχυσης και αδιάβροχο µέχρι και βάθους 50 µέτρων. Γ. Ηχείο αδιάβροχο µέχρι και βάθους 50 µέτρων. Φωτισµό µεταβλητής έντασης µε λάµπα ΧΕΝΟΝ υψηλής έντασης µε ελάχιστη διάρκεια ζωής 20 ώρες. Ε. υνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας για την λήψη εικόνας µεγάλου εύρους από το σηµείο έρευνας. Ελάχιστη γωνία περιστροφής 180 και ελάχιστο εύρος οπτικού πεδίου παρατήρησης 260. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης της µπαταρίας, πριν διακοπεί η λειτουργία της, η κεφαλή της κάµερας επιστρέφει αυτόµατα στην κεντρική θέση ώστε να είναι εύκολη και χωρίς εµπόδια η έξοδός της από το σηµείο έρευνας (π.χ. στενές διόδους ανάµεσα σε ερείπια κτιρίων). ΣΤ. Καλώδιο µήκους 30 µέτρων, αδιάβροχο µέχρι και βάθους 50 µέτρων, στο οποίο θα προσαρµόζεται η κεφαλή της κάµερας και όλο µαζί θα προσαρµόζεται στην µονάδα ελέγχου της συσκευής. 3.3 Σύστηµα λήψης εικόνας Έγχρωµη επίπεδη οθόνη (monitor) LCD τουλάχιστον 5, active matrix, σύστηµα PAL, µε δυνατότητα αποσύνδεσης από τη συσκευή. 3.4 Σύστηµα λήψης ήχου Σύστηµα ακουστικών-µικροφώνου που προσαρµόζονται στο κεφάλι του χειριστή της συσκευής και το οποίο επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία του χειριστή της συσκευής µε το τυχόν εγκλωβισµένο άτοµο. Επίσης η διαµόρφωση των ακουστικών µειώνει στο ελάχιστο τον εξωτερικό θόρυβο του περιβάλλοντος του χειριστή της συσκευής, µε σκοπό τη βέλτιστη λήψη ήχου από τα εγκλωβισµένα άτοµα. 3.5 Θήκη µεταφοράς Ανθεκτική θήκη µεταφοράς (αεροστεγή, υδατοστεγή και άθραυστη) όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος. Αν η θήκη δεν επαρκεί, θα απαιτηθεί και δεύτερη θήκη µε τυλικτήρα για το καλώδιο. 3.6 Τροφοδοσία Α. Επαναφορτιζόµενη, στεγανοποιηµένη µπαταρία (Sealed lead acid) (2 τεµάχια) Β. Συνεχής λειτουργία µε την µπαταρία για τουλάχιστον µία ώρα και τριάντα λεπτά (1h 30min). Γ. Φορτιστής µπαταρίας 220 V AC. Ένδειξη υπολοίπου µπαταρίας στην οθόνη και προειδοποίηση επαναφόρτισης. 3.7 Χειριστήρια Κονσόλα χειρισµού, εργονοµικά σχεδιασµένη, τύπου πιστολιού, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι : Α. Οι διακόπτες για :

15 1. το χειρισµό της αρθρωτής κίνησης της κάµερας 4. τη ρύθµιση του φωτισµού 5. τη ρύθµιση της έντασης του ήχου Β. Ο διακόπτης που ενεργοποιεί την αµφίδροµη επικοινωνία Γ. Ο διακόπτης που θέτει σε λειτουργία το σύστηµα. 3.8 Κουτί εργαλείων Περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία και ανταλλακτικά για µια απλή συντήρηση ή αλλαγή λάµπας στον τόπο του συµβάντος. Περιλαµβάνει τρεις (3) τουλάχιστον λάµπες. 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.1 Με την κατάθεση των προσφορών να υποβληθεί κατάλογος των κυριοτέρων πωλήσεων την τελευταία τριετία, οι οποίες θα αποδεικνύονται είτε µε αντίγραφα των παραστατικών πώλησης, είτε µε υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, µεταφρασµένη στα Ελληνικά. Επίσης να υποβληθούν και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου υλικού,. 4.2 Οι συσκευές πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατά τους να παραδοθούν συσκευασµένες σε θήκες κατάλληλες για αποθήκευση και µεταφορά. 4.3 Οι συσκευές να συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτικές και σαφείς οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 4.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σε SERVICE και ανταλλακτικά για πέντε (5) χρόνια για τα υπό προµήθεια υλικά 4.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία παραλαβής των, µε την δέσµευση ότι θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή εξάρτηµα ή και ολόκληρη τη συσκευή σε περίπτωση που παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη που οφείλεται σε κακή κατασκευή ή ελαττωµατικό εξάρτηµα και όχι σε κακή χρήση αυτού. 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 5.1 Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5.2 Τόπος Παράδοσης Οι προδιαγραφόµενες συσκευές να παραδοθούν στην Γ.Α.Υ.Π.Σ., Πύργου και Κονδύλη Μοσχάτο. 7. Συσκευές εντοπισµού ακίνητου ατόµου (100 τεµάχια) στις και Ω/09:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (S.O.S) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Η ατοµική συσκευή εκποµπής σήµατος κινδύνου να είναι κατάλληλη για χρήση από τους Πυροσβέστες κατά τις κατασβέσεις πυρκαγιών πλοίων, υπογείων, τούνελ κλπ και κατά τις διασώσεις ανθρώπων από πηγάδια, καταπλακωθέντες από σεισµούς κλπ

16 8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Το µέγεθος της συσκευής να είναι µικρό για να είναι εύχρηστη. Στην πίσω πλευρά να έχει ειδικό γάντζο για να προσαρµόζεται µε ασφάλεια στην ζώνη του Πυροσβέστη και να µη φεύγει. Να έχει το σχήµα του παραλληλοεπιπέδου και να µην είναι ογκώδης. Να έχει τις κάτωθι διαστάσεις: (1)Μήκος 12 cm περίπου (2) Υψος 6 cm περίπου (3) Πλάτος 4 cm περίπου Το βάρος της συσκευής να είναι 300 γραµµάρια µαζί µε την µπαταρία. Το εξωτερικό περίβλήµα της συσκευής, να είναι από σκληρό πλαστικό µεγάλης αντοχής στις κρούσεις. Η όλη κατασκευή της συσκευής να είναι αδιάβροχή για να µην εισέρχεται νερό στους µηχανισµούς. Να φέρει διακόπτη τριών θέσεων ON-OFF-AUTO για να ρυθµίζεται το σήµα. Να φέρει ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης. 9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να λειτουργεί µε µπαταρία αλκαλική 9 Volts. Η συχνότητα να είναι της τάξης των 2,5-3,0 KHz. Η συχνότητα των παλµών να είναι τέτοια, ώστε να µπορεί ο κάθε πυροσβέστης να καταλάβει τι σηµαίνει ο ήχος που ακούγεται και να ενεργήσει για την διάσωση του συναδέλφου του. Η διάρκεια της καινούργιας µπαταρίας να είναι 500 ώρες σε αναµονή (STANDBAY) και 10 ώρες σε συνεχή ήχηση του βοµβητή. Η ηχητική απόδοση της συσκευής να είναι µεγαλύτερη από 95 dba στα 3 µέτρα. Η ακουστική εµβέλεια του ήχου του βοµβητή να είναι µεγαλύτερη από 400 µέτρα. Η συσκευή να ενεργοποιείται σε χρόνο 20 δευτερολέπτων από την στιγµή που θα υπάρξει τέλεια ακινησία στον πυροσβέστη (λιποθυµία κλπ) στέλνοντας προειδοποιητικό σήµα για χρονικό διάστηµα 5-10 δευτερολέπτων και στην συνέχεια αρχίζει η συνεχής ήχηση του βοµβητή, ώστε να εντοπισθεί ο πυροσβέστης από τους συναδέλφους του. Να πληροί και να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής NFRA και Να πληροί και να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντιεκρηκτηκότητας ΕΕΧ ια ΙΙΒ Τ4. Να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών χωρών. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Να συνοδεύεται από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή για 2 χρόνια από την υπογραφή της Σύµβασης. Κατά την παράδοση να δοθούν από τον προµηθευτή οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα καθώς και prospectus του κατασκευαστή. 11. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος.

17 8. Αδιάβροχα χιτώνια (1000 τεµάχια) στις και Ω/10:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΙΑΒΡΟΧΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΙΛΙΑ (1000) 12. ΣΚΟΠΟΣ Τα αδιάβροχα χιτώνια θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος. 13. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Το αδιάβροχο να είναι χιτώνιο τριών τετάρτων (3/4). Το βάρος του να είναι 290 γραµ. ανά τετραγωνικό µέτρο περίπου. Σαν πρώτες ύλες να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υλικά και συγκεκριµένα: ελαστικό PVC µε βάση υφασµένο polyester. Η διαδικασία επικάλυψης να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε στρώση (ύφασµα) να µην αποκολλάται και να µην δηµιουργεί κυµατοειδή επιφάνεια κατά τη χρήση. Να είναι 100% αδιάβροχο ώστε ο Πυροσβέστης να εργάζεται άνετα σε περίπτωση βροχόπτωσης. Η αντοχή του στο ψύχος να είναι: 20 ο C ύναµη εφελκυσµού στήµονα: > 400 Ν ύναµη εφελκυσµού κρόκης: > 300 Ν ύναµη θραύσης στήµονα: > 30 Ν ύναµη θραύσης κρόκης: > 50 Ν Ο χρωµατισµός να είναι φθορίζον πορτοκαλί. 3. Χαρακτηριστικά κατασκευής Τα χιτώνια να κουµπώνουν µπροστά µε τουλάχιστον 7 πλαστικά press button που βρίσκονται πάνω σε πατιλέτα φάρδους 7,5 cm Τα χιτώνια να έχουν θερµοκολληµένη κουκούλα αναλόγου µεγέθους που να κλείνει µε κορδόνι. Στο ύψος της µέσης να υπάρχουν δύο (2) τσέπες διαστάσεων 20 cm επί 20 cm περίπου, οι οποίες να σκεπάζονται µε πατιλέτα φάρδους 6 cm. Στις µασχάλες των χιτωνίων να υπάρχουν δύο οπές διαµέτρου 1 cm περίπου για εξαερισµό. Τα χιτώνια να φέρουν στο µπροστινό µέρος φερµουάρ µε πατιλέτα, ραµµένα εσωτερικά από την πατιλέτα των 7,5 cm ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανότητά τους Στην άκρη του µανικιού να υπάρχει συνδεδεµένο (θερµοκολληµένο) µανικέτι, ίδιου χρώµατος, το οποίο να εµποδίζει την είσοδο νερού στο µανίκι. Μεγέθη χιτωνίων: 30% Large 50% ΧLarge 20% ΧΧLarge 4. Ανακλαστικές λωρίδες Κατά µήκος του πίσω και του µπροστινού µέρους να υπάρχουν δύο παράλληλες ανακλαστικές λωρίδες, χρώµατος ασηµί γκρι που θα φθάνουν µέχρι το κατώτατο σηµείο του χιτωνίου. Στο κάτω µέρος κάθε µανικιού να υπάρχει παράλληλη ανακλαστική λωρίδα περιφερειακά χρώµατος ασηµί γκρι. Το πλάτος των λωρίδων αυτών να είναι 5 cm ή µεγαλύτερο.

18 Στο πίσω µέρος και στο ύψος της πλάτης να είναι γραµµένα µε κεφαλαία γράµµατα «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» µε διαστάσεις γραµµάτων 27 mm ύψος Χ 7 mm πλάτος. Το χρώµα των γραµµάτων να είναι ασηµί γκρι.. Η τιµή ανακλαστικότητας των λωρίδων και των γραµµάτων να είναι σύµφωνη µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 471 Οι ανακλαστικές ταινίες και τα γράµµατα να είναι κολληµένες επάνω στα χιτώνια µε θερµοκολλητική µέθοδο µε υψίσυχνα µηχανήµατα. Το ίδιο ισχύει και για τις ενώσεις. Γενικά σε όλη την κατασκευή των χιτωνίων δεν θα υπάρχουν ραφές µε κλωστή ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η στεγανότητά τους. 5. Μακροσκοπικός έλεγχος Με την παραλαβή να ελεγχθούν: Ο χρωµατισµός και τα χαρακτηριστικά των χιτωνίων. Η ποιότητα κατασκευής. (κοπή, θερµοκολλήσεις, κλπ) Η οµοιοχρωµία στο σύνολό τους. Τα µεγέθη αυτών. Εφόσον κατά τον έλεγχο βρεθούν εκτροπές που αφορούν την κατασκευή (χρώµα κοπή ανακλαστικές λωρίδες) η επιτροπή τις απορρίπτει. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος. 9. Υποστυλώµατα (20 τεµάχια) στις και Ω/11:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σαν σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα υποστυλώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τις ΕΜΑΚ του Πυρ/κού Σώµατος κατά το έργο της διάσωσης εγκλωβισµένων ατόµων από τροχαία, ερείπια σεισµών κλπ. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κάθε σειρά να αποτελείται από: a. ύο (2) µεταλλικά υποστυλώµατα µε δυνατότητα ανάπτυξης από 700 mm έως και 1000 mm. Να ρυθµίζονται χειροκίνητα µε εύχρηστο τρόπο. b. ύο κλιµακωτούς τάκους διαστάσεων 700Χ100Χ250 mm (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος), περίπου. c. Τέσσερις (4) σφήνες (wedge) 230Χ150Χ75 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου. d. Τέσσερις (4) σφήνες (wedge) 230Χ70Χ75 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου. e. ύο (2) τάκους (blocks) 220Χ200Χ75 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου. f. Τέσσερις (4) τάκους (blocks) 220Χ200Χ50 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου.

19 g. Τέσσερις (4) τάκους (blocks) 220Χ200Χ25 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος). περίπου. h. Τα υλικά των υποπαραγράφων 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 και 2.7, να είναι κατασκευασµένα από ειδικής αντοχής πλαστικό. Υλικό κατάλληλο για συγκράτηση µεγάλων φορτίων, ελαφρό, µη απορροφητικό και αντιολισθητικό. i. Να αντέχουν επιφανειακή πίεση τουλάχιστον 100 kg/cm Το εργοστάσιο κατασκευής των προσφεροµένων υλικών να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, η οποία και να κατατεθεί µε την παράδοση των Με την παράδοση επίσης να κατατεθούν PROSPECTUS όπου θα φαίνονται οι δυνατότητες των υπό προµήθεια εργαλείων Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την παράδοση των εργαλείων να παραδώσει και µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης των εργαλείων Ο προµηθευτής να παρέχει επάρκεια ανταλλακτικών για τα εργαλεία για 5 έτη Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των σειρών για ένα (1) τουλάχιστον έτος υποχρεούµενος να αναλαµβάνει την αντικατάσταση του εξαρτήµατος ή εξαρτηµάτων, σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζοµένων βλαβών ή ανωµαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα του υλικού ή κακή κατασκευή και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση. 14. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε µέριµνα του προµηθευτή στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος.

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Πρόχειρος Διαγωνισμός. Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό

ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Πρόχειρος Διαγωνισμός. Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4, Τ.Κ.62123 Α.Φ.Μ.:090030676 Α ΔΟΥ ΤΗΛ.2321083823 ΦΑΞ:2321083862 Πληροφορίες:κ. Τσαρσιταλίδου Σεβήρα Γ.Προμηθειών Σέρρες:9-3- Aρ.Πρωτ.:2030 Πρόχειρος Διαγωνισμός Θέμα: Μέσα ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν41 31-03-2015 455,10 22-05-2015 ΤΕΜΑΧΙΑ:1 381.30 22-05-2015 209,10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν41 31-03-2015 455,10 22-05-2015 ΤΕΜΑΧΙΑ:1 381.30 22-05-2015 209,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 11/05/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ Ν41 31-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤ ΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό)

Πλανητικά μίξερ BE5 300 W. (από 15 έως 220 ανά λεπτό) Πλανητικά Μίξερ 2 dito electrolux πλανητικά μίξερ Πλανητικά μίξερ Πανίσχυρα, κατασκευασμένα για να αντέχουν σε φορτία. Η Dito Electrolux προσφέρει πλούσια γκάμα πλανητικών μίξερ από 5 έως 80 λίτρων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

2. Υλικό Το υλικό κατασκευής να είναι από αντιπυρικό ενισχυµένο συνθετικό ή άλλο κατάλληλο υλικό, ώστε να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό και πυράντοχο.

2. Υλικό Το υλικό κατασκευής να είναι από αντιπυρικό ενισχυµένο συνθετικό ή άλλο κατάλληλο υλικό, ώστε να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό και πυράντοχο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων

ιεθνή καλύµατα καθισµάτων ιεθνή καλύµατα καθισµάτων Κατασκευασµένο από σκληρό ανθεκτικό νάιλον ύφασµα. εν απορροφά λάδι γράσο και νερό. Μπορεί να πλυθεί. ιαθέσιµο σε 7 διαφορετικά χρώµατα και 2 συνδιασµούς χρωµάτων Τα καλύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ.

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ CPV : 33141114-2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ: 1. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ 10Χ10 12ply 2. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ (ΕΠΙ ΜΕΤΡΟ) 3. ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ

Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ ΤΙΜΗ ΣΕΤ Μεταλλικά πλεκτά ΤΙΜΗ ΣΕΤ 660 ΚΩΔ.: 201061 WICKER ΚΑΦΕ 660 Καναπές 131χ69χ79 εκ. ύψος Πολυθρόνα 73x69x79 εκ. ύψος Τραπεζάκι 92x50x39 εκ. ύψος Μαξιλάρια μόνο κάθισμα ΚΡΕΜ Πλαίσιο μεταλλικό ΤΙΜΗ ΣΕΤ 630

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 29. 4. 2015 Αριθ. Πρωτ. 1613 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια κάδων Απορριμμάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Είδη: Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Α/Α ΕΙΔΗ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003062461 2015-09-18

15REQ003062461 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥ/ΝΣΗ : /νση Κοινωνικής Προστασίας- Αµπελόκηποι 18/09/2015 Παιδείας Αθλητισµού Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) 5040291400-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο Greek 2015-16 Προφίλ αλουμινίου για LED από την POLYFOT Λίγα λόγια για τις ράγες εφαρμογής Led ταινίας&led πλακέτας Οι ράγες δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογής led ταινίας, πχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία

www.dimco.net.gr ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Ελάχιστη Παραγγελία Τιμή Χονδρικής Σελίδα Συσκευασία ΚΡΑΝΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 100-104-016-0002 ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗDΡΕ 4,119 40 40 6 Ρ12-000ΗΕRΚΕF ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΡΑΝΟΥΣ ΗΕRΜΕS 1,181-6 100-104-009-0003 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΑ ΚΡΑΝΩΝ ΕΡΜΗΣ 0,674 40 40 6 100-104-009-0001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Όλες οι προσφορές, πρέπει να συνοδεύονται από: 1. Πιστοποιητικό CE επικυρωμένο ή πρωτότυπο με ημερομηνία έκδοσης του

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ. Προϋπολογισµού 8.147,52 ΕΥΡΩ. ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια µέσων αντιρρύπανσης ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ. Προϋπολογισµού 8.147,52 ΕΥΡΩ. ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια µέσων αντιρρύπανσης ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Ν.Π...) ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : Προµήθεια µέσων αντιρρύπανσης ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια 23 Προγραμματιστές βρύσης AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια Κάδων ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Ολοσωμες φορμες Μπλουζες Ποδιες Κομη Προστατευτικο πηγουνιου Masques Μανσετες Καλυμματα υποδηματων Κιτ επισκεπτη 130 σελ. 132 σελ. 136 σελ. 136 σελ. 137 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

HAIR CLIPPER ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ. General Catalogue ΜΗΧΑΝΕΣ 2014-2015. για επαγγελματίες

HAIR CLIPPER ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ. General Catalogue ΜΗΧΑΝΕΣ 2014-2015. για επαγγελματίες HAIR CLIPPER ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΕΣ General Catalogue ΜΗΧΑΝΕΣ 2014-2015 για επαγγελματίες 02 Τεχνολογία Λεπτής Λεπίδας Λεπίδες X-taper οι οποίες κόβουν τις πολύ μικρές τρίχες Οι ειδικά σχεδιασμένες λεπίδες X-taper

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα