1. Αεροσυµπιεστές πλήρωσης φιαλών (6 τεµάχια) στις και Ω/08:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αεροσυµπιεστές πλήρωσης φιαλών (6 τεµάχια) στις 12-9-2002 και Ω/08:30"

Transcript

1 Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ στις 12 & στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. 1. Αεροσυµπιεστές πλήρωσης φιαλών (6 τεµάχια) στις και Ω/08:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΙ (6) 1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Οι αεροσυµπιεστές αυτοί θα χρησιµοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος για την πλήρωση των φιαλών (300 και 200 bar) αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώµατος καθώς και καταδυτικών αντίστοιχων συσκευών µε πεπιεσµένο καθαρό αναπνεύσιµο ατµοσφαιρικό αέρα. Οι υπό προµήθεια αεροσυµπιεστές να είναι ηλεκτροκίνητοι, παροχής τουλάχιστον 85 λίτρα/λεπτό, έξι (6) τεµ. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να παράγουν αναπνεύσιµο ξηρό ατµοσφαιρικό αέρα. Να έχουν ανοξείδωτους µεταψύκτες σε όλες τις βαθµίδες συµπίεσης. Να είναι αερόψυκτοι. Να διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθµίδες συµπίεσης. Να έχουν τρις ή τέσσερις βαθµίδες συµπίεσης και τρεις ή τέσσερις κυλίνδρους. Να έχουν ασφαλιστική βαλβίδα σε κάθε βαθµίδα. Να υπάρχει σύστηµα ψύξης κυλίνδρων. Η µετάδοση κίνησης να γίνεται µε τραπεζοειδείς ιµάντες. Να υπάρχει σύστηµα λίπανσης, το οποίο και να περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά. Να υπάρχει αυτόµατο σταµάτηµα του αεροσυµπιεστή στην επιθυµητή πίεση. Να υπάρχει ωροµετρητής λειτουργίας του µηχανήµατος. Τα φίλτρα ξήρανσης, µιας χρήσης, που θα τοποθετηθούν να παρέχουν καθαρό αναπνεύσιµο και ποιοτικό αέρα σύµφωνα µε το ΕΝ ή αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Να υπάρχει προστατευτικό κάλυµµα του αεροσυµπιεστή για τις περιόδους µη λειτουργίας αυτού. Να έχει τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 380V/50Hz, µε ισχύ µέχρι 3 KW. Η πραγµατική παροχή αέρα να είναι τουλάχιστον 85 λίτρα/λεπτό και µέχρι τις στροφές το λεπτό. Το µηχάνηµα να βρίσκεται επί στερεού µεταλλικού πλαισίου και να υπάρχει δυνατότητα εύκολης µεταφοράς του. Να έχει βάρος µέχρι 50 Kg.

2 Να διαθέτει κρουνούς αποστράγγισης χειροκίνητους και διαχωριστήρα συµπυκνωµάτων µετά τη δεύτερη βαθµίδα. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης πλήρωσης δύο φιλών (6 λίτρα 200 ή 300 bar) µέσω ανάλογων σωλήνων πλήρωσης µήκους 1,2 µ. περίπου. ηλαδή να διαθέτει και παροχή για εναλλακτική πλήρωση φιαλών 200 bar (δηλ. µία παροχή 300 bar και µία παροχή 200 bar). Οι σωλήνες πλήρωσης, 200 ή 300 bar να διαθέτουν ανάλογες βαλβίδες, είτε σύµφωνα µε το DIN 477 (300 bar), είτε σύµφωνα µε το διεθνές στάνταρτ (για 200 bar). Να υπάρχει επίσης µανόµετρο γλυκερίνης τελικής πίεσης. Όπου υπάρχει παροχή 200 bar να παραδοθεί και ένας αντάπτορας για πλήρωση καταδυτικών φιαλών. Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης υγρασίας, οσµών και λαδιού. Να υπάρχει θερµικό ρελέ προστασίας του ηλεκτροκινητήρα. 3. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 9002 σχετικό µε την κατασκευή των αεροσυµπιεστών, το οποίο να υποβληθεί και σε ελληνική µετάφραση κατά την παράδοση. Επίσης να κατατεθεί και οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος και σχετική έγκριση έχει ληφθεί από αναγνωρισµένους διεθνώς ελεγκτικούς φορείς. Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει service για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα. Προς τούτο να κατατεθεί σχετική βεβαίωση του προµηθευτή διατήρησης ή συνεργασίας µε ειδικευµένο συνεργείο επισκευής των υπό προµήθεια τύπου αεροσυµπιεστών. Ο προµηθευτής να παρέχει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής τους. Επίσης να βεβαιώνεται η ύπαρξη ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια. Τα µηχανήµατα να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία. Να διαθέτουν τις απαραίτητες καλωδιώσεις και ρευµατολήπτες και να είναι κατάλληλα συσκευασµένα και προστατευµένα για την ασφαλή µεταφορά τους στις διάφορες Υπηρεσίες. Είναι δυνατόν το απαραίτητο για την λειτουργία τους λάδι λίπανσης, να συνοδεύει, ξεχωριστά, το µηχάνηµα. Κάθε µηχάνηµα να συνοδεύεται από οδηγίες λειτουργίας επισκευής και συντήρησης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν υπάρχουν. Βασικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά να υπάρχουν και επί του µηχανήµατος µε µόνιµο και ευδιάκριτο τρόπο. Να παραδοθούν και δύο βιβλία οδηγιών περισσότερα σε κάθε τύπο αεροσυµπιεστή. Με κάθε τύπο αεροσυµπιεστή και κατά την παράδοση, να παραδοθούν και από ένα σετ των 10 τεµ. αµπούλες ελέγχου ποιότητας αναπνεύσιµου αέρα, που πραγµατοποιείται µε την συσκευή AEROTEST που διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώµα. Οι αµπούλες να είναι οι ειδικές που χρησιµοποιούνται µε το ανωτέρω µηχάνηµα για έλεγχο παρουσίας υγρασίας, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και ελαίου, σε συσκευασίες των 10 τεµ. εκάστη, και προσφάτου παραγωγής. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ολόκληρη η ποσότητα των προδιαγραφοµένων υλικών να παραδοθεί στην Γ.Α.Υ.Π.Σ..

3 2. Στολές προσέγγισης πυρκαγιάς (33 τεµάχια) στις και Ω/09:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (PROXIMITY SUITS) ΤΕΜΑΧΙΑ (33) 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι αντιπυρικές στολές προσέγγισης, οι οποίες εξωτερικά φέρουν ειδικό υλικό ανακλαστικό της θερµότητας θα χρησιµοποιηθούν σε ειδικές πυροσβεστικές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν διασωστικές ενέργειες και καταστολή της πυρκαγιάς σε συµβάντα όπου υπάρχουν µεγάλες ποσότητες µεταφερόµενες µε ακτινοβολία, µε µεταφορά και µε αγωγή θερµότητας, όπως π.χ. πυρκαγιές αεροσκαφών, πυρκαγιές ευφλέκτων υγρών και αερίων κ.λ.π. Επιχειρήσεις τέτοιου είδους διεξάγονται κοντά στην πυρκαγιά (προσέγγιση) και δεν περιλαµβάνουν είσοδο σε φλεγόµενο χώρο (διέλευση). 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 2.1. Οι ειδικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε το ΕΝ 1486, για στολές προσέγγισης πυρκαγιάς Type II (τύπου 2) Ύφασµα µε βάση την αραµιδική ίνα µε επικάλυψη αλουµινίου. Αποκλείεται το υαλούφασµα Μη υφάνσιµο από αραµιδική ίνα Ύφασµα από βαµβάκι 100% επεξεργασµένο κατάλληλα Ταινία ελαστική πλάτους 4cm, µήκους 110 cm και πάχους 2 mm έρµα πυρίµαχο που να αντέχει τουλάχιστον στους 250 ο C Κράνος πλαστικό µε δυνατότητα την προσαρµογή - στήριξη - σύσφιξη του στο κεφάλι µε περιστροφικό διακόπτη. (ratchet) Φύλλο πλαστικού από δύσκαµπτο υλικό (lexan) το οποίο πρέπει να έχει στη µια πλευρά του επικάλυψη χρυσού, προερχόµενη από εξάχνωση ατµών εν κενώ, για αντανακλαστικότητα Πλαστικό διαφανές, πολυκαρβονικό, πάχους 0,3 mm Ύφασµα από συνθετικές ίνες Κλωστή ραφής Kevlar 3κλωνη Μεταλλικά ελατηριωτά κουµπιά από επινικελωµένο σίδηρο που δεν πρέπει να αλλοιώνονται σε µεγάλες θερµοκρασίες Ταινία ελαστική πλάτους 2 cm και πάχος 2mm. 4. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΛΗΣ 4.1. Η στολή να αποτελείται από τα παρακάτω µέρη. α) Σακάκι. β) Πανταλόνι γ) Κουκούλα κεφαλής. δ) Γάντια πέντε δακτύλων. ε) Καλύµµατα µποτών (πανωµπότες) 4.2. Το σακάκι και το παντελόνι να είναι ένα ενιαίο κοµµάτι σαν είδος φόρµας, ενώ η κουκούλα να είναι ένα ξεχωριστό κοµµάτι. ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ.

4 4.3. Η στολή θα φέρεται µε κατάλληλη προστασία κεφαλιού (συµπεριλαµβανοµένου και του αυχένα), χεριών και ποδιών ή οποία να είναι σύµφωνη µε τα σχετικά πρότυπα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1. ισχύουν για όλα τα µέρη της στολής Η ανακλώσα εξωτερική επιφάνεια κάθε τµήµατος µε κανένα τρόπο δεν θα καλύπτεται, εκτός από το µέρος προσαρµογής της οµατοθυρίδας. 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5.1. Η στολή να είναι πολυστρωµατική (τρία (3) στρώµατα). Κατασκευασµένη από το ύφασµα της παραγρ. 3.1 που θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένη από το ύφασµα της παραγρ Ανάµεσα σ αυτά τα δύο να υπάρχει το µη υφάνσιµο ύφασµα της παραγρ Κανένα από τα υλικά κατασκευής της στολής δεν θα περιέχει ίνες αµιάντου όπως καθορίζονται αυτές από την οδηγία 91/659/ΕΠΚ της ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ Το αντανακλαστικό εξωτερικό φίλµ (από αλουµίνιο) να είναι υψηλής αντανακλαστικότητας Το πολυστρωµατικό υλικό να είναι εύκαµπτο ώστε να παρέχει ευκολία και άνεση κινήσεων στον φέροντα την στολή. Το εξωτερικό αντανακλαστικό φίλµ της στολής να µην φθείρεται εύκολα µε τις κάµψεις και µειώνεται έτσι η αντανακλαστικότητα της στολής Στις άκρες των µανικιών να υπάρχει ταινία, (βαµβακερή ή δερµάτινη κατάλληλων αντοχών) η οποία περνά µεταξύ δείκτη και αντίχειρά για να κρατά το µανίκι στη θέση του, µε δυνατότητα αυξοµείωσης. Ο γιακάς να κατασκευάζεται, εξωτερικά και εσωτερικά από το ύφασµα της παραγράφου 3.1. Τα κάτω άκρα του παντελονιού να σφίγγουν µε ελαστική ταινία Το συνολικό βάρος µιας πλήρους στολής (σακάκι - παντελόνι ως ενιαίο κοµµάτι, κουκούλα, γάντια και πανωµπότες) να είναι µέχρι δώδεκα 12 κιλά. Οι στολές να είναι ενός µεγέθους και το συνολικό µήκος κάθε µιας εξ αυτών να είναι ΜΜ (- 50 mm) Η προστασία της κεφαλής να γίνεται µε κουκούλα. Η κουκούλα να καλύπτει ικανοποιητικά το στήθος, τους ώµους και την ωµοπλάτη του πυροσβέστη. Να κατασκευάζεται από το ύφασµα της παραγράφου 3.1 και θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένη από το ύφασµα της παραγράφου 3.3. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο να υπάρχει το µη υφάνσιµο της παραγράφου 3.2. Το εξωτερικό ύφασµα στο κάτω µέρος να διπλώνεται 10 cm +/- 2cm Η κουκούλα αυτή να διαθέτει πλαστικό κράνος ασφαλείας και το οποίο να είναι σταθερό µε την κουκούλα. Το κράνος να φέρει ρυθµιζόµενη, µε περιστροφικό διακόπτη, διάταξη σύσφιξης του στην κεφαλή, καθώς και ρυθµιζόµενο υποσιάγωνο, όπως φαίνεται στο σχήµα 1 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Η κουκούλα να διαθέτει επίσης πανοραµική οµατοθυρίδα, διαστάσεων 30 Χ 20 cm περίπου. Η οµατοθυρίδα να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα στρώµατα, από τα οποία το εξωτερικό είναι να χρυσοεξατµισµένο δύσφλεκτο υλικό της παραγράφου 3.7., υψηλής ανακλαστικής ικανότητας και το εσωτερικό στρώµα είναι από διαφανές πλαστικό της παραγράφου 3.8., υψηλών αντοχών στην θραύση και την θερµοκρασία, κατάλληλο για την τοποθέτηση σε αυτό το σηµείο. Να στηρίζονται σε µόνιµα προσαρµοσµένο επί της κουκούλας πλαίσιο από αλουµίνιο και θα πρέπει να δύναται να αλλαχθεί (µπορεί επίσης να φτιαχτεί το πλαίσιο από υλικό που να είναι ελαφρότερο από το αλουµίνιο). Για τη συγκράτηση της η κουκούλα να έχει µόνιµα προσαρµοσµένους δύο ελαστικούς ιµάντες της παραγράφου 3.12 που θα διέρχονται κάτω από τις µασχάλες,

5 επενδεδυµένοι µε το ύφασµα της παραγράφου 3.1. Η κατασκευή της κουκούλας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στον χρήστη την άνετη χρησιµοποίηση αναπνευστικής συσκευής Η προστασία των χεριών να γίνεται µε γάντια. Τα γάντια πρέπει να είναι πέντε δακτύλων συνολικού µήκους 40 cm +/- 2cm. Να κατασκευάζονται από το ύφασµα της παραγράφου 3.1 που θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένο από το ύφασµα της παραγράφου 3.3. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο να υπάρχει το µη υφάνσιµο της παραγράφου Η προστασία των ποδιών να εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη πανωµποτών. Αυτές είναι επενδύσεις που θα φέρονται πάνω από τις δερµάτινες µπότες του πυροσβέστη. Να κατασκευάζονται από το ύφασµα της παραγράφου 3.1 που θα αποτελεί το εξωτερικό µέρος. Εσωτερικά να είναι φτιαγµένες από το ύφασµα της παραγράφου 3.9. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο θα υπάρχει το µη υφάνσιµο της παραγράφου 3.2. Η πατούσα και 2 cm προς τα πάνω να είναι φτιαγµένο µε πυρίµαχο δέρµα. Επίσης στο πάνω µέρος να υπάρχει σύστηµα ρυθµιζόµενης σύσφιξης. Οι πανωµπότες, να καλύπτουν µπότα πυροσβεστική, Νο 43. Στο πίσω µέρος να έχουν µεταλλικό άκαυστο φερµουάρ µε επικάλυψη πατιλέτας που να κλείνει µε τέσσερα µεταλλικά άγκιστρα. Να αποκλείεται η είσοδος καιοµένων αντικειµένων εντός του κυρίως µέρους του ποδιού. Το συνολικό ύψος του να είναι 400 mm και άνω Στο πίσω µέρος της στολής και στο ύψος της πλάτης να υπάρχει ειδική θήκη - υποδοχή για να περιβάλει την αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώµατος, η οποία θα φέρεται ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ της στολής διαστάσεων 800 Χ 350 Χ 300 mm, το υλικό κατασκευής της θήκης να είναι όµοιο µε αυτό της στολής Όλες οι ραφές να είναι επιµεληµένες και να γίνονται µε κλωστή (KEVLAR) της παραγράφου 3.10, σύµφωνα µε τον τρόπο που δείχνει το σχήµα 2 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής Τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στην εξωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να µην µεταφέρεται εσωτερικά η θερµοκρασία Η στολή να κλείνει στο εµπρόσθιο µέρος της µε κατακόρυφο µεταλλικό άκαυστο φερµουάρ, το οποίο να κλείνει από κάτω προς τα πάνω και να επικαλύπτεται σε όλο το µήκος του µε πατιλέτα. Το υλικό κατασκευής της πατιλέτας να είναι ιδίας µε τη στολή σύνθεσης και να κλείνει µε τουλάχιστον τέσσερα µεταλλικά άγκιστρα, σχήµατος σύµφωνα µε το σχήµα 3 της παρούσας. 6. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 6.1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας να είναι απόλυτα σύµφωνες µε όσα αναφέρονται στο ΕΝ 1486 και συγκεκριµένα για τον τύπο στολής Νο 2 (ΤΥΡΕ 2), (αφορά εξάπλωση φλόγας, ακτινοβολούσα θερµότητα, θερµότητα µε µεταφορά και µε αγωγή και αντίσταση στη θερµότητα) Οι πρόσθετες απαιτήσεις υλικών να είναι απόλυτα σύµφωνες µε όσα αναφέρονται στο ΕΝ (Αλλαγή διαστάσεων, αντοχή διάσχισης και εφελκυσµού) 7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 7.1. Κάθε στολή να παραδοθεί σε άκαµπτο κιβώτιο, το οποίο να φέρει δύο χειρολαβές για την εύκολη µεταφορά του. 8. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6 8.1.Με την παράδοση και µε βάση αυτές τις προδιαγραφές οι στολές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµής στην Ελληνική γλώσσα (καθώς και στην Αγγλική ή Γαλλική αν υπάρχει αντίστοιχο), το οποίο να επιβεβαιώνει ότι η προσφερόµενη στολή ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις υλικού που αναφέρονται στις παραγράφους 6.1 και 6.2 της παρούσας προδιαγραφής. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από επίσηµο αναγνωρισµένο φορέα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, να αναγράφονται σαφώς τα υλικά που αποτελούν την στολή, καθώς και αναλυτικά όλα τα αποτελέσµατα των δοκιµών που παραπάνω αιτούνται και να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά µεταφρασµένο στα Ελληνικά Η κάθε στολή να συνοδεύεται από ένα εσωτερικό άκαυστο κάλυµµα κεφαλής, τύπου µπαλακλάβα, λευκής απόχρωσης. Επίσης να συνοδεύεται και από ένα ανταλλακτικό γυαλί οµατοθυρίδας Εσωτερικά της στολής και σε εµφανές σηµείο αυτής να είναι ραµµένη πλαστική ή υφασµάτινη πινακίδα µε πληροφορίες στην Ελληνική γλώσσα για το είδος της στολής, τα υλικά που αποτελείται, οδηγίες αποθήκευσης και καθαρισµού αυτής και το έτος κατασκευής της Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής της στολής για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, υποχρεούµενος να αναλαµβάνει την αντικατάσταση της στολής σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζοµένων βλαβών ή ανωµαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα των υλικών κατασκευής και που δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρησή των Ο χρόνος παράδοσης ολοκλήρου της ποσότητας των στολών να είναι σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 8.6.Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώµατος (ΓΑΥΠΣ), 9. ΕΛΕΓΧΟΙ 9.1.Κατά την παράδοση από τον προµηθευτή των στολών, από την επιτροπή να εξετάζονται µακροσκοπικά, τα µεγέθη και οι διαστάσεις, η ευκαµψία και η προσεγµένη κατασκευή. 3. Φουσκωτά σκάφη στρατιωτικού τύπου (8 τεµάχια) στις και Ω/10:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΝΕΥΣΤΗΣ ( ΦΟΥΣΚΩΤΗΣ) ΛΕΜΒΟΥ ΓΙΑ ΙΑΣΩΣΕΙΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Κ.Λ.Π ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΚΤΩ (8) 1. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια Επτά (7) πνευστών λέµβων, για µεταφορά υλικών και προσωπικού, προς κάλυψη αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος. Θα χρησιµοποιηθούν από τις Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών του Π.Σ (ΕΜΑΚ) για διασώσεις κινδυνευόντων ατόµων, ανεύρεση και εντοπισµό ατόµων από θάλασσα, λίµνες, ποταµούς κ.λ.π.. 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΜΒΟΥ 1. Ολικό µήκος ΜΜ. 2. Ολικό πλάτος ΜΜ περίπου. 3. ιάµετρος αεροθαλάµου 50 εκατοστά περίπου.

7 4. Αριθµός διαµερισµάτων τέσσερα (4) τουλάχιστον. 5. Αριθµός ατόµων άνω των έξι (6), 6. Ωφέλιµο φορτίο οκτακόσια (800) κιλά περίπου. 3.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οι λέµβοι να είναι κατασκευασµένοι από ύφασµα πολυεστερικό (POLYESTER) ενισχυµένο και στις δύο πλευρές µε οµοιόµορφα στρώµατα (NEOPRENE - HYPALON), αρίστης ποιότητας, λείας και οµοιόµορφης επιφάνειας, χωρίς κόµβους, σχισµές, ραγάδες και άλλα παρόµοια ελαττώµατα. 2. Το υλικό κατασκευής τους απαραιτήτως να είναι, βαρέως τύπου, στρατιωτικών προδιαγραφών, µεγάλης αντοχής HYPALON NEOPREN, κατάλληλο, ανθεκτικό σε τριβές και προσκρούσεις, ώστε να µην φθείρεται εύκολα από τις καταπονήσεις που θα προκαλούνται κατά την χρήση τους µέσα στο νερό (γλυκό -θαλασσινό), καθώς επίσης και στην άντληση και καθέλκυση αυτών. 3. Η αντοχή του υλικού κατασκευής των θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι άνω των1800 DTEX. 4. Οι λέµβοι θα είναι οχήµατος U και θα αποτελούνται από τον περιφερειακό πνευστό σωλήνα άνωσης (αεροθάλαµο) χρώµατος κόκκινου φωσφορίζων, που θα διαιρείται σε τέσσερα (4) στεγανά διαµερίσµατα ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ο σωλήνας αυτός θα σχηµατίζει την πλώρη και τις πλευρές των λέµβων. 5. Στο εξωτερικό µέρος του σωλήνα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε έξι (6) τουλάχιστον χειρολαβές, για την µεταφορά των λέµβων. Επίσης στα σηµεία σύνδεσης, τόσο εσωτερικά όσα και εξωτερικά θα πρέπει να υπάρχουν κολληµένες ενισχυτικές λωρίδες από το υλικό κατασκευής των αεροθαλάµων, για την ενίσχυση των ενώσεων, πλάτους 5-6 εκατοστών. 6. Στο πάνω µέρος των αεροθαλάµων στις δύο πλευρές των λέµβων απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοχές των κουπιών (σκαρµοί), καθώς και ειδικές χειρολαβές στήριξης των επιβατών. 7. Να έχουν περιµετρικά και σε κατάλληλο ύψος σχοινί ασφαλείας από πλαστική ύλη (ΝΥΛΟΝ), για την συγκράτηση των ναυαγών. Τα σηµεία που πιάνεται το σχοινί ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα ενισχυµένα. 8. Ο πυθµένας των λέµβων θα κατασκευαστεί από το ίδιο ύφασµα κατασκευής µε το υλικό κατασκευής των αεροθαλάµων. Ο πυθµένας θα φέρει εσωτερικά πατώµατα από ειδικό πολύφυλλο κόντρα -πλακέ θαλάσσης (MARINE POLYWOOD), καλυµµένο απαραίτητα µε αντιολισθητική επίστρωση. 9. Το κάτω µέρος του πυθµένα των λέµβων να περιέχει τρόπιδα (καρίνα) ξύλινη αρθρωτή σε δύο (2) σκέλη, τύπου V. 10. Το εµπρός µέρος - τµήµα των σωλήνων άνωσης που θα σχηµατίζει την πλώρη, να φέρει οπωσδήποτε προσθαφαιρούµενο κάλυµµα κατάλληλο διαµορφωµένο, για να παρεµποδίζει την είσοδο του νερού, µέσα στις λέµβους. Πάνω σ αυτό να υπάρχει ειδική υποδοχή για την πρόσδεση του σχοινιού αγκυροβόλησης. 11. Στο πίσω µέρος των δύο σκελών του σωλήνα (πρύµνη) απαραίτητα να υπάρχει κατάλληλο τοίχωµα σύνδεσης (καθρέπτης) διαµορφωµένο κατάλληλα, για την ανάρτηση - στήριξη της κύριας εξωλέµβιας µηχανής, καθώς επίσης, για την εκτροπή του νερού και την στήριξη της αµοιβής µηχανής Το τοίχωµα αυτό σύνδεσης να είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να δεχτεί µηχανή µήκους 15 ιντσών µε κινητήρα δίχρονο, ισχύος 30 ίππων καθώς και την αντίστοιχη αµοιβή ισχύος 5 ίππων και άνω. 12. Να µην παρουσιάζεται απώλεια αέρα των αεροθαλάµων, τουλάχιστον για 48 ώρες.

8 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κάθε λέµβος θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα εξής: 1. Βάση υποδοχής εξωλέµβιος µηχανής από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 40 mm σταθερά τοποθετηµένη πάνω στους λέµβους. 2. Σχοίνινες χειρολαβές από νάυλον διαµέτρου 10 MM περίπου. 3. ύο (2) σχοίνινες χειρολαβές 14 MM, µε σχήµα γιρλάντας περιµετρικά του αεροθαλάµου τοποθετηµένες. 4. ύο (2) κρίκους ρυµούλκησης, µεταλλικούς εµπρός και δύο (2) πίσω. 5. Σχοινί πρόσδεσης αναλόγου µήκους (περίπου 10 µέτρα). 6. Άγκυρα µικρή τύπου αλεξίπτωτου. 7. ύο (2) ζεύγη κουπιά από αλουµίνιο αρίστης ποιότητας και µεγάλης αντοχής. 8. ύο (2) αντλίες χεριού ή ποδιού για πλήρωση αέρα, παροχής 6 lit εκάστη. 9. Μια (1) εργαλειοθήκη µε όλα τα απαιτούµενα εργαλεία επισκευής συντήρησης της λέµβου και µανόµετρο. 10. Πόρπη (άγκιστρο) ανάρτησης της πλώρης. 5. ΒΑΣΗ ΥΠΟ ΟΧΉΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ. Η κάθε βάση υποδοχής θα πρέπει να φέρει: α. Βαλβίδες εκκένωσης κύτους από νερά ανεπίστροφες. β. ύο (2) τουλάχιστον πόρπες (κρίκους ανάρτησης). 6. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η συσκευασία κάθε λέµβου κατά την παράδοση θα είναι άριστη µέσα σε ένα ή δύο σάκους. Μαζί µε κάθε λέµβο να παραδοθούν θήκη ή θήκες από αδιάβροχο ύφασµα άριστης ποιότητας, για την τοποθέτηση, µεταφορά και αποθήκευση και των παρελκοµένων της. Επίσης να υπάρχει και κάλυµµα από αδιάβροχο ή πλαστικό ύφασµα, ώστε να καλύπτεται ολόκληρος η λέµβος όταν βρίσκεται στο αγκυροβόλιο. 2. Με την παράδοση των λέµβων ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει έντυπα οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής, για την εξωλέµβιο µηχανή και τις λέµβους, από ένα για κάθε λέµβο και µηχανή, µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 3. Χρόνος παράδοσης των λέµβων πλήρη, δεν θα είναι µεγαλύτερος, των σαράντα (40) ηµερών, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 4. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να παράσχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, για όλα τα εξαρτήµατα των λέµβων, για (2) χρόνια τουλάχιστον και να διαθέτουν ανταλλακτικά του κινητήρα για µια 10ετία τουλάχιστον. 5. Οι λέµβοι να υποβάλλονται σε πλήρη και λεπτοµερή έλεγχο παραλαβής, ως προς το τεχνικώς άρτιο της κατασκευής και το σύµφωνο, µε τους όρους της προδιαγραφής, ως προς τα βοηθητικά εξαρτήµατα, ως προς την ασφάλεια πλευστότητας και ως προς την µεταφορική ικανότητά των. 6. Τόπος δοκιµών και παράδοσης ορίζεται οι εγκαταστάσεις του Λιµενικού Πυροσβεστικού Σταθµού Πειραιά..

9 4. Συσκευές εντοπισµού θυµάτων σε ερείπια (3 τεµάχια) στις και Ω/11:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΙΠΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συσκευές αυτές που θα έχουν σαν αποστολή τον εντοπισµό εγκλωβισµένων ατόµων σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση, όπως ερείπια κτιρίων, πηγάδια, φρεάτια κ.α., ενώ θα παρέχει στους διασώστες πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση του εγκλωβισµένου, µε σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή απελευθέρωσή του. Η συσκευή αυτή θα έχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου των δύσκολα προσβάσιµων σηµείων ακόµη και σε πλήρες σκοτάδι, ενώ θα παρέχει την δυνατότητα ηχητικής ανίχνευσης καθώς και αµφίδροµης επικοινωνίας µε το εγκλωβισµένο άτοµο. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η λειτουργία του ανιχνευτή βασίζεται στην προσαρµογή µιας µικροσκοπικής κάµερας µε µικρόφωνο στην άκρη τηλεσκοπικού βραχίονα. Με τη βοήθεια µικρής οθόνης επιτυγχάνουµε την λήψη εικόνας από σηµεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπου και τα οποία καταφέρνει να προσεγγίσει η κάµερα. Η δυνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας επιτρέπει µεγάλο εύρος εικόνας από το σηµείο όπου φτάνει η κάµερα. Έτσι ο χειριστής της συσκευής έχει τη δυνατότητα οπτικής αλλά και ηχητικής επαφής µε τυχόν εγκλωβισµένο άτοµο αφού ο ηχητικός αισθητήρας, που είναι προσαρµοσµένος στην κάµερα, µπορεί να πιάσει ασθενείς ήχους όπως αδύναµη οµιλία ή αναπνοή και να τη µεταδώσει στα ακουστικά του χειριστή της συσκευής. Το σύστηµα θα λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το σύστηµα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω συνθήκες θερµοκρασία λειτουργίας από 10 C µέχρι +50 C θερµοκρασία αποθήκευσης από 0 C µέχρι +60 C και υγρασία από 10% ως 90%. Τα µέρη από τα οποία αποτελείται είναι: 3.1 Κυρίως κατασκευή Α. Φορητή, χαµηλού βάρους κατασκευή από αλουµίνιο υψηλής αντοχής, µε ανοδιοµένη επιφάνεια για αυξηµένη αντοχή σε διάβρωση και φθορές. Β. Τηλεσκοπικός βραχίονας από αλουµίνιο µε µήκος σε πλήρη έκταση µεγαλύτερο των 2,30 µέτρων. 3.2 Κεφαλή κάµερας Α. Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας, ¼ CCD, 5 LUX, 380 γραµµών και εµβέλειας 0,15 έως 6 µέτρα σε πλήρες σκοτάδι. Β. Ηχητικό αισθητήρα (µικρόφωνο) υψηλής ευαισθησίας µε ενισχυτή µεταβλητής ενίσχυσης.

10 Γ. Ηχείο.. Φωτισµό µεταβλητής έντασης µε λάµπα ΧΕΝΟΝ υψηλής έντασης µε ελάχιστη διάρκεια ζωής 20 ώρες. Ε. υνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας για την λήψη εικόνας µεγάλου εύρους από το σηµείο έρευνας. Ελάχιστη γωνία περιστροφής 180 και ελάχιστο εύρος οπτικού πεδίου παρατήρησης 260. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης της µπαταρίας, πριν διακοπεί η λειτουργία της, η κεφαλή της κάµερας επιστρέφει αυτόµατα στην κεντρική θέση ώστε να είναι εύκολη και χωρίς εµπόδια η έξοδός της από το σηµείο έρευνας (π.χ. στενές διόδους ανάµεσα σε ερείπια κτιρίων). ΣΤ. Προστασία από το νερό και τη σκόνη 3.3 Σύστηµα λήψης εικόνας Α. Έγχρωµη επίπεδη οθόνη (monitor) LCD τουλάχιστον 5, active matrix, σύστηµα PAL, µε δυνατότητα αποσύνδεσης από τη συσκευή. Β. Καλώδιο σύνδεσης και αποστολής σήµατος προς Video για µαγνητοσκόπηση εικόνας για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς 3.4 Σύστηµα λήψης ήχου Σύστηµα ακουστικών-µικροφώνου που προσαρµόζονται στο κεφάλι του χειριστή της συσκευής και το οποίο επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία του χειριστή της συσκευής µε το τυχόν εγκλωβισµένο άτοµο. Επίσης η διαµόρφωση των ακουστικών µειώνει στο ελάχιστο τον εξωτερικό θόρυβο του περιβάλλοντος του χειριστή της συσκευής, µε σκοπό τη βέλτιστη λήψη ήχου από τα εγκλωβισµένα άτοµα. 3.5 Θήκη µεταφοράς Ανθεκτική θήκη µεταφοράς (αεροστεγή, υδατοστεγή και άθραυστη) όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος. 3.6 Τροφοδοσία Α. Επαναφορτιζόµενη, στεγανοποιηµένη µπαταρία (Sealed lead acid) (2 τεµάχια) Β. Συνεχής λειτουργία µε την µπαταρία για τουλάχιστον µία ώρα και τριάντα λεπτά (1h 30min). Γ. Φορτιστής µπαταρίας 220 V AC. Ένδειξη υπολοίπου µπαταρίας στην οθόνη και προειδοποίηση επαναφόρτισης. 3.7 Χειριστήρια Κονσόλα χειρισµού, εργονοµικά σχεδιασµένη, τύπου πιστολιού, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι : Α. Οι διακόπτες για : 1. το χειρισµό της αρθρωτής κίνησης της κάµερας 2. τη ρύθµιση του φωτισµού 3. τη ρύθµιση της έντασης του ήχου Β. Ο διακόπτης που ενεργοποιεί την αµφίδροµη επικοινωνία Γ. Ο διακόπτης που θέτει σε λειτουργία το σύστηµα. 3.8 Κουτί εργαλείων Περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία και ανταλλακτικά για µια απλή συντήρηση ή αλλαγή λάµπας στον τόπο του συµβάντος. Περιλαµβάνει τρεις (3) τουλάχιστον λάµπες.

11 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.1 Με την κατάθεση των προσφορών να υποβληθεί κατάλογος των κυριοτέρων πωλήσεων την τελευταία τριετία, οι οποίες θα αποδεικνύονται είτε µε αντίγραφα των παραστατικών πώλησης, είτε µε υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, µεταφρασµένη στα Ελληνικά. Επίσης να υποβληθούν και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου υλικού,. 4.2 Οι συσκευές πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατά τους να παραδοθούν συσκευασµένες σε θήκες κατάλληλες για αποθήκευση και µεταφορά. 4.3 Οι συσκευές να συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτικές και σαφείς οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα καθώς και στην Αγγλική. 4.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σε SERVICE και ανταλλακτικά για πέντε (5) χρόνια για τα υπό προµήθεια υλικά 4.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία παραλαβής των, µε την δέσµευση ότι θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή εξάρτηµα ή και ολόκληρη τη συσκευή σε περίπτωση που παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη που οφείλεται σε κακή κατασκευή ή ελαττωµατικό εξάρτηµα και όχι σε κακή χρήση αυτού. 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 5.1 Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5.2 Τόπος Παράδοσης Οι προδιαγραφόµενες συσκευές να παραδοθούν στην Γ.Α.Υ.Π.Σ., 5. Στολές βαρέως ψύχους (100 τεµάχια) στις και Ω/12:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΨΥΧΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΑΤΟ (100) 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι στολές βαρέως τύπου θα χρησιµοποιηθούν από τις Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) του Πυροσβεστικού Σώµατος, κατά την εκτέλεση ειδικών αποστολών σε ψυχρά κλίµατα και σε θερµοκρασίες πολύ χαµηλότερες του µηδέν (0). 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η στολή να είναι µονοκόµµατη, ολόσωµη εν είδη φόρµας πολυστρωµατική. Το βάρος επιστρωµάτων να είναι 200 γραµ. ανά τετραγωνικό µέτρο και άνω. Σαν πρώτες ύλες να χρησιµοποιούνται υλικά κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται οι στολές αυτές.

12 Η διαδικασία επίστρωσης να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε στρώση (ύφασµα) να µην αποκολλάται και να µην δηµιουργεί κυµατοειδή επιφάνεια κατά τη χρήση. Με την εν λόγω στολή ο Πυροσβέστης θα εργάζεται άνετα σε θερµοκρασία µικρότερη των 25 ο C. ύναµη εφελκυσµού στήµονα > 800 Ν ««κρόκης > 1000 Ν ύναµη τριβής στήµονα > 30 Ν ««κρόκης > 55 Ν Ο χρωµατισµός της στολής να είναι ερυθράς απόχρωσης. Οι ραφές για όλα τα στρώµατα υφασµάτων να καλύπτονται µε ταινία στεγανοποίησης ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανοποίησης των στολών. Το έτοιµο επεξεργασµένο ύφασµα να είναι τελείως απηλλαγµένο από υπολείµµατα φινιρίσµατος, λεκέδες κλπ. Το εξωτερικό ύφασµα να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για να είναι υδρόφοβο. 3. Αντανακλαστικές λωρίδες Κατά µήκος του πίσω και του µπροστινού µέρους να υπάρχουν δύο παράλληλες αντανακλαστικές λωρίδες χρώµατος κίτρινου που θα φθάνουν µέχρι το σηµείο της µέσης της φόρµας. Στο κάτω µέρος των µανικιών και του παντελονιού να υπάρχουν σε κάθε µανίκι και µπαντζάκι αντίστοιχα δύο (2) παράλληλες αντανακλαστικές λωρίδες περιφερειακά κίτρινου χρώµατος. Το πλάτος των λωρίδων αυτών να είναι > 46 m γαζωµένες στη φόρµα. Στο πίσω µέρος και στο ύψος της πλάτης να υπάρχει πλαίσιο σχήµατος παραλληλογράµµου, διαστάσεων ύψους 10 cm Χ 35 cm. Πλάτους χρώµατος ασηµί µέσα στο οποίο να είναι γραµµένα µε κεφαλαία γράµµατα «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» µε διαστάσεις γραµµάτων 27 mm ύψος Χ 7 mm πλάτος. Το χρώµα των γραµµάτων να είναι κίτρινο. Η τιµή αντανακλαστικότητας των λωρίδων να είναι: Στο αριστερό άνω µέρος της φόρµας να υπάρχει τσέπη θήκη για την τοποθέτηση φορητού ασυρµάτου µε λωρίδα ασφαλείας για την συγκράτησή του. Μεγέθη στολών. 60% Large 40% Extra Large 4. Ποιοτική εξασφάλιση Ο προµηθευτής µε την παράδοση υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό µε το οποίο να πιστοποιεί ότι οι στολές συµφωνούν µε τις προδιαγραφές ΝΑΤΟ ή άλλου ισοδύναµο προτύπου. 5. Μακροσκοπικός έλεγχος Με την παραλαβή να ελεγχθούν: Ο χρωµατισµός και τα χαρακτηριστικά των στολών. Η ποιότητα κατασκευής. (κοπή, ραφές, κλπ) Η οµοιοχρωµία στο σύνολό τους. Τα µεγέθη αυτών. Εφόσον κατά τον έλεγχο βρεθούν εκτροπές που αφορούν την κατασκευή (χρώµα κοπή ραφή αντανακλαστικές λωρίδες) η επιτροπή τις απορρίπτει. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος.

13 6. Συσκευές εντοπισµού θυµάτων σε υγρό περιβάλλον (3 τεµάχια) στις και Ω/08:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ Υ ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να προσδιορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συσκευές αυτές που θα έχουν σαν αποστολή τον εντοπισµό αγνοούµενων ή εγκλωβισµένων ατόµων σε περιορισµένους χώρους µε δύσκολη πρόσβαση και µεγάλο βάθος, όπως πηγάδια, φρεάτια κλπ, ή ακόµη και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, λίµνης, ποταµού, ενώ θα παρέχει στους διασώστες πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση των ατόµων, µε σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή απελευθέρωσή τους. Η συσκευή αυτή θα έχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου ακόµη και σε πλήρες σκοτάδι, ενώ θα παρέχει την δυνατότητα ηχητικής ανίχνευσης καθώς και αµφίδροµης επικοινωνίας σε περίπτωση ανεύρεσης εγκλωβισµένου ατόµου. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο φορητός ανιχνευτής θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί µε δύο τρόπους, ανάλογα µε τις συνθήκες έρευνας για κάποιο εγκλωβισµένο ή αγνοούµενο άτοµο. Α. Με τον πρώτο τρόπο λειτουργίας ο οποίος βασίζεται στην προσαρµογή µιας µικροσκοπικής κάµερας στην άκρη τηλεσκοπικού ιστού, επιτυγχάνουµε την λήψη εικόνας σε σηµεία όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ανθρώπου. Η δυνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας επιτρέπει µεγάλο εύρος εικόνας από το σηµείο όπου φτάνει η κάµερα. Η εικόνα αυτή που λαµβάνει η κάµερα εµφανίζεται στην οθόνη (monitor) που βρίσκεται στην µονάδα ελέγχου της συσκευής. Ο ηχητικός αισθητήρας, που είναι προσαρµοσµένος στην κάµερα, µπορεί να πιάσει ασθενείς ήχους όπως αδύναµη οµιλία ή αναπνοή κάποιου εγκλωβισµένου στα ερείπια ατόµου, και να τη µεταδώσει στα ακουστικά του χειριστή της συσκευής. Β. Με τον δεύτερο τρόπο λειτουργίας, κατά τον οποίο η κάµερα µε τον ηχητικό αισθητήρα προσαρµόζονται στην άκρη ενός καλωδίου µε µεγάλο µήκος, έχουµε τη δυνατότητα έρευνας και λήψης εικόνας σε περιορισµένους χώρους όπως φρεάτια, πηγάδια ή ακόµα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, λίµνης, ποταµού κλπ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η κάµερα, ο ηχητικός αισθητήρας καθώς και οι σύνδεσµοι αυτών να είναι πλήρως αδιάβροχοι. Το σύστηµα θα λειτουργεί µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το σύστηµα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω συνθήκες θερµοκρασία λειτουργίας από 10 C µέχρι +50 C θερµοκρασία αποθήκευσης από 0 C µέχρι +60 C και υγρασία από 10% ως 90%. Τα µέρη από τα οποία αποτελείται είναι: 3.1 Κυρίως κατασκευή Α. Φορητή, χαµηλού βάρους κατασκευή από αλουµίνιο υψηλής αντοχής, µε ανοδιοµένη επιφάνεια για αυξηµένη αντοχή σε διάβρωση και φθορές.

14 Β. Τηλεσκοπικός βραχίονας από αλουµίνιο µε µήκος σε πλήρη έκταση µεγαλύτερο των 2,3 µέτρων. 3.2 Κεφαλή κάµερας Α. Έγχρωµη κάµερα υψηλής ευκρίνειας, ¼ CCD, 5 LUX, 380 γραµµών, εµβέλειας 0,15 έως 6 µέτρα σε πλήρες σκοτάδι και αδιάβροχη µέχρι και βάθους 50 µέτρων. Β. Ηχητικό αισθητήρα (µικρόφωνο) υψηλής ευαισθησίας µε ενισχυτή µεταβλητής ενίσχυσης και αδιάβροχο µέχρι και βάθους 50 µέτρων. Γ. Ηχείο αδιάβροχο µέχρι και βάθους 50 µέτρων. Φωτισµό µεταβλητής έντασης µε λάµπα ΧΕΝΟΝ υψηλής έντασης µε ελάχιστη διάρκεια ζωής 20 ώρες. Ε. υνατότητα αρθρωτής κίνησης της κάµερας για την λήψη εικόνας µεγάλου εύρους από το σηµείο έρευνας. Ελάχιστη γωνία περιστροφής 180 και ελάχιστο εύρος οπτικού πεδίου παρατήρησης 260. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης της µπαταρίας, πριν διακοπεί η λειτουργία της, η κεφαλή της κάµερας επιστρέφει αυτόµατα στην κεντρική θέση ώστε να είναι εύκολη και χωρίς εµπόδια η έξοδός της από το σηµείο έρευνας (π.χ. στενές διόδους ανάµεσα σε ερείπια κτιρίων). ΣΤ. Καλώδιο µήκους 30 µέτρων, αδιάβροχο µέχρι και βάθους 50 µέτρων, στο οποίο θα προσαρµόζεται η κεφαλή της κάµερας και όλο µαζί θα προσαρµόζεται στην µονάδα ελέγχου της συσκευής. 3.3 Σύστηµα λήψης εικόνας Έγχρωµη επίπεδη οθόνη (monitor) LCD τουλάχιστον 5, active matrix, σύστηµα PAL, µε δυνατότητα αποσύνδεσης από τη συσκευή. 3.4 Σύστηµα λήψης ήχου Σύστηµα ακουστικών-µικροφώνου που προσαρµόζονται στο κεφάλι του χειριστή της συσκευής και το οποίο επιτρέπει την αµφίδροµη επικοινωνία του χειριστή της συσκευής µε το τυχόν εγκλωβισµένο άτοµο. Επίσης η διαµόρφωση των ακουστικών µειώνει στο ελάχιστο τον εξωτερικό θόρυβο του περιβάλλοντος του χειριστή της συσκευής, µε σκοπό τη βέλτιστη λήψη ήχου από τα εγκλωβισµένα άτοµα. 3.5 Θήκη µεταφοράς Ανθεκτική θήκη µεταφοράς (αεροστεγή, υδατοστεγή και άθραυστη) όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος. Αν η θήκη δεν επαρκεί, θα απαιτηθεί και δεύτερη θήκη µε τυλικτήρα για το καλώδιο. 3.6 Τροφοδοσία Α. Επαναφορτιζόµενη, στεγανοποιηµένη µπαταρία (Sealed lead acid) (2 τεµάχια) Β. Συνεχής λειτουργία µε την µπαταρία για τουλάχιστον µία ώρα και τριάντα λεπτά (1h 30min). Γ. Φορτιστής µπαταρίας 220 V AC. Ένδειξη υπολοίπου µπαταρίας στην οθόνη και προειδοποίηση επαναφόρτισης. 3.7 Χειριστήρια Κονσόλα χειρισµού, εργονοµικά σχεδιασµένη, τύπου πιστολιού, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι : Α. Οι διακόπτες για :

15 1. το χειρισµό της αρθρωτής κίνησης της κάµερας 4. τη ρύθµιση του φωτισµού 5. τη ρύθµιση της έντασης του ήχου Β. Ο διακόπτης που ενεργοποιεί την αµφίδροµη επικοινωνία Γ. Ο διακόπτης που θέτει σε λειτουργία το σύστηµα. 3.8 Κουτί εργαλείων Περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία και ανταλλακτικά για µια απλή συντήρηση ή αλλαγή λάµπας στον τόπο του συµβάντος. Περιλαµβάνει τρεις (3) τουλάχιστον λάµπες. 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.1 Με την κατάθεση των προσφορών να υποβληθεί κατάλογος των κυριοτέρων πωλήσεων την τελευταία τριετία, οι οποίες θα αποδεικνύονται είτε µε αντίγραφα των παραστατικών πώλησης, είτε µε υπεύθυνη δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, µεταφρασµένη στα Ελληνικά. Επίσης να υποβληθούν και τεχνικά φυλλάδια του προσφερόµενου υλικού,. 4.2 Οι συσκευές πλήρεις µε όλα τα εξαρτήµατά τους να παραδοθούν συσκευασµένες σε θήκες κατάλληλες για αποθήκευση και µεταφορά. 4.3 Οι συσκευές να συνοδεύονται απαραίτητα από αναλυτικές και σαφείς οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 4.4 Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη σε SERVICE και ανταλλακτικά για πέντε (5) χρόνια για τα υπό προµήθεια υλικά 4.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ηµεροµηνία παραλαβής των, µε την δέσµευση ότι θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή εξάρτηµα ή και ολόκληρη τη συσκευή σε περίπτωση που παρουσιάσουν φθορά ή βλάβη που οφείλεται σε κακή κατασκευή ή ελαττωµατικό εξάρτηµα και όχι σε κακή χρήση αυτού. 5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 5.1 Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση των υλικών να ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5.2 Τόπος Παράδοσης Οι προδιαγραφόµενες συσκευές να παραδοθούν στην Γ.Α.Υ.Π.Σ., Πύργου και Κονδύλη Μοσχάτο. 7. Συσκευές εντοπισµού ακίνητου ατόµου (100 τεµάχια) στις και Ω/09:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (S.O.S) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Η ατοµική συσκευή εκποµπής σήµατος κινδύνου να είναι κατάλληλη για χρήση από τους Πυροσβέστες κατά τις κατασβέσεις πυρκαγιών πλοίων, υπογείων, τούνελ κλπ και κατά τις διασώσεις ανθρώπων από πηγάδια, καταπλακωθέντες από σεισµούς κλπ

16 8. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Το µέγεθος της συσκευής να είναι µικρό για να είναι εύχρηστη. Στην πίσω πλευρά να έχει ειδικό γάντζο για να προσαρµόζεται µε ασφάλεια στην ζώνη του Πυροσβέστη και να µη φεύγει. Να έχει το σχήµα του παραλληλοεπιπέδου και να µην είναι ογκώδης. Να έχει τις κάτωθι διαστάσεις: (1)Μήκος 12 cm περίπου (2) Υψος 6 cm περίπου (3) Πλάτος 4 cm περίπου Το βάρος της συσκευής να είναι 300 γραµµάρια µαζί µε την µπαταρία. Το εξωτερικό περίβλήµα της συσκευής, να είναι από σκληρό πλαστικό µεγάλης αντοχής στις κρούσεις. Η όλη κατασκευή της συσκευής να είναι αδιάβροχή για να µην εισέρχεται νερό στους µηχανισµούς. Να φέρει διακόπτη τριών θέσεων ON-OFF-AUTO για να ρυθµίζεται το σήµα. Να φέρει ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης. 9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να λειτουργεί µε µπαταρία αλκαλική 9 Volts. Η συχνότητα να είναι της τάξης των 2,5-3,0 KHz. Η συχνότητα των παλµών να είναι τέτοια, ώστε να µπορεί ο κάθε πυροσβέστης να καταλάβει τι σηµαίνει ο ήχος που ακούγεται και να ενεργήσει για την διάσωση του συναδέλφου του. Η διάρκεια της καινούργιας µπαταρίας να είναι 500 ώρες σε αναµονή (STANDBAY) και 10 ώρες σε συνεχή ήχηση του βοµβητή. Η ηχητική απόδοση της συσκευής να είναι µεγαλύτερη από 95 dba στα 3 µέτρα. Η ακουστική εµβέλεια του ήχου του βοµβητή να είναι µεγαλύτερη από 400 µέτρα. Η συσκευή να ενεργοποιείται σε χρόνο 20 δευτερολέπτων από την στιγµή που θα υπάρξει τέλεια ακινησία στον πυροσβέστη (λιποθυµία κλπ) στέλνοντας προειδοποιητικό σήµα για χρονικό διάστηµα 5-10 δευτερολέπτων και στην συνέχεια αρχίζει η συνεχής ήχηση του βοµβητή, ώστε να εντοπισθεί ο πυροσβέστης από τους συναδέλφους του. Να πληροί και να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της προδιαγραφής NFRA και Να πληροί και να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντιεκρηκτηκότητας ΕΕΧ ια ΙΙΒ Τ4. Να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών χωρών. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Να συνοδεύεται από έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή για 2 χρόνια από την υπογραφή της Σύµβασης. Κατά την παράδοση να δοθούν από τον προµηθευτή οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα καθώς και prospectus του κατασκευαστή. 11. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος.

17 8. Αδιάβροχα χιτώνια (1000 τεµάχια) στις και Ω/10:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΙΑΒΡΟΧΟΥ ΧΙΤΩΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΙΛΙΑ (1000) 12. ΣΚΟΠΟΣ Τα αδιάβροχα χιτώνια θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος. 13. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Το αδιάβροχο να είναι χιτώνιο τριών τετάρτων (3/4). Το βάρος του να είναι 290 γραµ. ανά τετραγωνικό µέτρο περίπου. Σαν πρώτες ύλες να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα υλικά και συγκεκριµένα: ελαστικό PVC µε βάση υφασµένο polyester. Η διαδικασία επικάλυψης να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε στρώση (ύφασµα) να µην αποκολλάται και να µην δηµιουργεί κυµατοειδή επιφάνεια κατά τη χρήση. Να είναι 100% αδιάβροχο ώστε ο Πυροσβέστης να εργάζεται άνετα σε περίπτωση βροχόπτωσης. Η αντοχή του στο ψύχος να είναι: 20 ο C ύναµη εφελκυσµού στήµονα: > 400 Ν ύναµη εφελκυσµού κρόκης: > 300 Ν ύναµη θραύσης στήµονα: > 30 Ν ύναµη θραύσης κρόκης: > 50 Ν Ο χρωµατισµός να είναι φθορίζον πορτοκαλί. 3. Χαρακτηριστικά κατασκευής Τα χιτώνια να κουµπώνουν µπροστά µε τουλάχιστον 7 πλαστικά press button που βρίσκονται πάνω σε πατιλέτα φάρδους 7,5 cm Τα χιτώνια να έχουν θερµοκολληµένη κουκούλα αναλόγου µεγέθους που να κλείνει µε κορδόνι. Στο ύψος της µέσης να υπάρχουν δύο (2) τσέπες διαστάσεων 20 cm επί 20 cm περίπου, οι οποίες να σκεπάζονται µε πατιλέτα φάρδους 6 cm. Στις µασχάλες των χιτωνίων να υπάρχουν δύο οπές διαµέτρου 1 cm περίπου για εξαερισµό. Τα χιτώνια να φέρουν στο µπροστινό µέρος φερµουάρ µε πατιλέτα, ραµµένα εσωτερικά από την πατιλέτα των 7,5 cm ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανότητά τους Στην άκρη του µανικιού να υπάρχει συνδεδεµένο (θερµοκολληµένο) µανικέτι, ίδιου χρώµατος, το οποίο να εµποδίζει την είσοδο νερού στο µανίκι. Μεγέθη χιτωνίων: 30% Large 50% ΧLarge 20% ΧΧLarge 4. Ανακλαστικές λωρίδες Κατά µήκος του πίσω και του µπροστινού µέρους να υπάρχουν δύο παράλληλες ανακλαστικές λωρίδες, χρώµατος ασηµί γκρι που θα φθάνουν µέχρι το κατώτατο σηµείο του χιτωνίου. Στο κάτω µέρος κάθε µανικιού να υπάρχει παράλληλη ανακλαστική λωρίδα περιφερειακά χρώµατος ασηµί γκρι. Το πλάτος των λωρίδων αυτών να είναι 5 cm ή µεγαλύτερο.

18 Στο πίσω µέρος και στο ύψος της πλάτης να είναι γραµµένα µε κεφαλαία γράµµατα «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ» µε διαστάσεις γραµµάτων 27 mm ύψος Χ 7 mm πλάτος. Το χρώµα των γραµµάτων να είναι ασηµί γκρι.. Η τιµή ανακλαστικότητας των λωρίδων και των γραµµάτων να είναι σύµφωνη µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 471 Οι ανακλαστικές ταινίες και τα γράµµατα να είναι κολληµένες επάνω στα χιτώνια µε θερµοκολλητική µέθοδο µε υψίσυχνα µηχανήµατα. Το ίδιο ισχύει και για τις ενώσεις. Γενικά σε όλη την κατασκευή των χιτωνίων δεν θα υπάρχουν ραφές µε κλωστή ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η στεγανότητά τους. 5. Μακροσκοπικός έλεγχος Με την παραλαβή να ελεγχθούν: Ο χρωµατισµός και τα χαρακτηριστικά των χιτωνίων. Η ποιότητα κατασκευής. (κοπή, θερµοκολλήσεις, κλπ) Η οµοιοχρωµία στο σύνολό τους. Τα µεγέθη αυτών. Εφόσον κατά τον έλεγχο βρεθούν εκτροπές που αφορούν την κατασκευή (χρώµα κοπή ανακλαστικές λωρίδες) η επιτροπή τις απορρίπτει. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος. 9. Υποστυλώµατα (20 τεµάχια) στις και Ω/11:30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σαν σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα υποστυλώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από τις ΕΜΑΚ του Πυρ/κού Σώµατος κατά το έργο της διάσωσης εγκλωβισµένων ατόµων από τροχαία, ερείπια σεισµών κλπ. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κάθε σειρά να αποτελείται από: a. ύο (2) µεταλλικά υποστυλώµατα µε δυνατότητα ανάπτυξης από 700 mm έως και 1000 mm. Να ρυθµίζονται χειροκίνητα µε εύχρηστο τρόπο. b. ύο κλιµακωτούς τάκους διαστάσεων 700Χ100Χ250 mm (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος), περίπου. c. Τέσσερις (4) σφήνες (wedge) 230Χ150Χ75 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου. d. Τέσσερις (4) σφήνες (wedge) 230Χ70Χ75 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου. e. ύο (2) τάκους (blocks) 220Χ200Χ75 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου. f. Τέσσερις (4) τάκους (blocks) 220Χ200Χ50 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) περίπου.

19 g. Τέσσερις (4) τάκους (blocks) 220Χ200Χ25 mm(µήκος Χ πλάτος Χ ύψος). περίπου. h. Τα υλικά των υποπαραγράφων 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 και 2.7, να είναι κατασκευασµένα από ειδικής αντοχής πλαστικό. Υλικό κατάλληλο για συγκράτηση µεγάλων φορτίων, ελαφρό, µη απορροφητικό και αντιολισθητικό. i. Να αντέχουν επιφανειακή πίεση τουλάχιστον 100 kg/cm Το εργοστάσιο κατασκευής των προσφεροµένων υλικών να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, η οποία και να κατατεθεί µε την παράδοση των Με την παράδοση επίσης να κατατεθούν PROSPECTUS όπου θα φαίνονται οι δυνατότητες των υπό προµήθεια εργαλείων Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την παράδοση των εργαλείων να παραδώσει και µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης, συντήρησης των εργαλείων Ο προµηθευτής να παρέχει επάρκεια ανταλλακτικών για τα εργαλεία για 5 έτη Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας των σειρών για ένα (1) τουλάχιστον έτος υποχρεούµενος να αναλαµβάνει την αντικατάσταση του εξαρτήµατος ή εξαρτηµάτων, σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζοµένων βλαβών ή ανωµαλιών, που προέρχονται από κακή ποιότητα του υλικού ή κακή κατασκευή και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση. 14. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση να γίνει εντός σαράντα (40) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης µε µέριµνα του προµηθευτή στην Γενική Αποθήκη Υλικού του Πυρ/κού Σώµατος.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VAN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VAN ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια οχηµάτων µηχανηµάτων. Προϋπολογισµός: 949.797,28 Α.Μ.: 39 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθήµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής:

Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθήµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Πυροσβεστικών Οχηµάτων µε δεξαµενές νερού και αφρού χωρητικότητας 1000 L και 150L αντίστοιχα (4X4) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Τεµάχια 65. Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #235.000,00 # 1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 12 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις των Αγοραστών/Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 1 ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 486.000,00 ΕΥΡΩ (Απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 1 1. ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα