«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας"

Transcript

1 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ιούνιος 2007 Αγωγή Υγείας ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

2 Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων Πρώτες Βοήθειες» Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ιούνιος 2007 Σελίδα 2 από 77

3 Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων Πρώτες Βοήθειες» Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ιούνιος 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο κύριος σκοπός του «Οδηγού Εκπαιδευτικού» και γενικά όλο το υλικό που περιέχεται στο CD, είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην υλοποίηση προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε θέµα τις Βασικές Πρώτες Βοήθειες, προάγοντας παράλληλα τον Εθελοντισµό και την Πρόληψη των Ατυχηµάτων. Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη: τον Εθελοντισµό και τις Πρώτες Βοήθειες. Στόχος του είναι να προάγει την ευαισθητοποίηση απόκτησης δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών, την αναγκαιότητά τους στην καθηµερινή ζωή και την απόκτηση γνώσεων, στάσεων και συµπεριφορών για την αποφυγή επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων. Παρέχει στους µαθητές τις απαραίτητες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις απαιτούµενες δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέρχονται σε µια ποικιλία επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, εάν χρειασθεί, να ενεργήσουν κατάλληλα και µε αυτοπεποίθηση σε µια επείγουσα κατάσταση, µέχρι την παροχή εξειδικευµένης βοήθειας. Το σχολείο, µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας, είναι το ιδανικό µέρος για την εισαγωγή και απόκτηση αυτών των σηµαντικών δεξιοτήτων. Η Βασική Υποστήριξη της Ζωής είναι µια ζωτική µάθηση, που όλοι θα έπρεπε να µαθαίνουν µε την πρώτη ευκαιρία γιατί το αύριο µπορεί να είναι πολύ αργά. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Σελίδα 3 από 77

4 Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων Πρώτες Βοήθειες» Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Εισαγωγή στο Πρόγραµµα 5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 1 Γνωριµία ιατύπωση Κανόνων 9 Ενότητα 2 Πως παίρνουµε αποφάσεις 12 Ενότητα 3 Είδη αποφάσεων 17 Ενότητα 4 Εθελοντισµός 19 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες 25 Κουτί Πρώτων Βοηθειών 31 4Α Θέση Ανάνηψης 32 Επείγουσα Τηλεφωνική Κλήση 39 Θωρακικές Συµπιέσεις & Εµφυσήσεις 44 Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 51 Απόφραξη αεραγωγού (Πνιγµονή) 55 Αιµορραγία 59 Εγκαύµατα 62 Κατάγµατα 65 Τρόποι µεταφοράς 69 Απαντήσεις Φύλλων Εργασίας 72 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 74 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 75 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 77 Σελίδα 4 από 77

5 Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Ιούνιος 2007 Εισαγωγή στο Πρόγραµµα Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό είναι το αποτέλεσµα από την υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Προγράµµατος Αγωγής Υγείας «Εθελοντισµός - Πρόληψη Ατυχηµάτων Πρώτες Βοήθειες» σε σχολεία της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος Το πρόγραµµα βασίστηκε σε εκπαιδευτικό υλικό που είχε δηµιουργεί από την υλοποίηση αντίστοιχου προγράµµατος Αγωγής Υγείας το σχολικό πάλι σε σχολεία της ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό υλικό των Πρώτων Βοηθειών αναθεωρήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2005 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής. Θα σας βοηθήσει το όλο εκπαιδευτικό υλικό να διδάξετε στους µαθητές σας τις δεξιότητες των Βασικών Πρώτων Βοηθειών, προάγοντας ταυτόχρονα τον Εθελοντισµό και την Πρόληψη των Ατυχηµάτων. Οι µαθητές µέσα από την όλη οπτική, γραπτή και πρακτική εκπαιδευτική διεργασία, µαθαίνουν να αποφεύγουν επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά και εάν χρειαστεί, πώς να αντιµετωπίζουν και να βοηθούν κάποιον. Παράλληλα θα αναπτύξουν την απαιτούµενη αυτοπεποίθηση, θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους για επικοινωνία και λήψη αποφάσεων, θα αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους και θα αισθάνονται ικανοί να ανταποκριθούν σε µια επείγουσα κατάσταση. Ο Οδηγός αυτός γράφτηκε για να κάνει την υλοποίηση ενός προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε αντικείµενο την Πρόληψη των Ατυχηµάτων και τις Πρώτες Βοήθειες όσο το δυνατόν πιο εύκολη για τον εκπαιδευτικό και να ελαχιστοποιήσει το χρόνο προετοιµασίας του. Ο κάθε εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα πόσο εκτεταµένη θα πρέπει να είναι η σειρά των µαθηµάτων, ανάλογα µε την ηλικία και τις ικανότητες των µαθητών και πώς θα ταιριάξει µε τον καλύτερο τρόπο στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Τρόποι χρησιµοποίησής του Το πακέτο αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί προοδευτικά σε όλες τις ενότητές του, καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να "επιλέξει" από το υπάρχον υλικό για να υποστηρίξει τη δουλειά πάνω σε ένα σχετικό θέµα του αναλυτικού προγράµµατος. Όλες οι πρακτικές δεξιότητες µπορούν να διδαχθούν µε τη µορφή σύντοµου περιεκτικού προγράµµατος. Όσο περισσότερη πρακτική εξάσκηση κάνουν οι µαθητές, τόσο πιθανότερο είναι να θυµούνται τις δεξιότητες αργότερα και σε µια πραγµατική επείγουσα κατάσταση. Το πρόγραµµα είναι χωρισµένο σε ενότητες, για την διευκόλυνση εφαρµογής του µέσα στο πρόγραµµα του σχολείου. Τι προσφέρει το πρόγραµµα Ασφάλεια - Πρόληψη ατυχηµάτων Προαγωγή εθελοντισµού Γνώσεις και δεξιότητες βασικών πρώτων βοηθειών Σελίδα 5 από 77

6 Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Ιούνιος 2007 Τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί; Αποδοχή και υποστήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου και τους συλλόγους εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεµόνων. Εξασφάλιση χρηµατοδότησης. Παρακολούθηση επιµορφωτικού σεµιναρίου. Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο Αποτελείται από τον παρόντα Οδηγό Εκπαιδευτικού, 61 Σλάιτς, Αφίσα «Βασική Υποστήριξη της Ζωής Απρίλιος 2007» και το αντίστοιχο Καρτελίνι. Το εκπαιδευτικό υλικό των Πρώτων Βοηθειών βασίστηκε στις πρόσφατες Κατευθυντήριες Οδηγίες του 2005 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής. Συµµετοχή Εκπαιδευτικών / Εκπαιδευτών Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που έχουν τη θέληση και την ευαισθησία να προσφέρουν κάτι παραπάνω στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Για τις δεξιότητες των βασικών πρώτων βοηθειών συνιστάται διεθνώς η αναλογία 1 εκπαιδευτής / 6 εκπαιδευόµενους για την εξασφάλιση επαρκούς χρόνου πρακτικής εξάσκησης και επίβλεψης για τον κάθε µαθητή. Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό για τα περισσότερα σχολεία, γι αυτό συνιστάται η αύξηση του χρόνου πρακτικής εξάσκησης και µέγιστη αναλογία εκπαιδευτικών / µαθητών: 1: 15 µαθητές. Συνιστάται να ασχολούνται µαζί τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικοί ανά σχολείο. Για να διδάξει το πρόγραµµα ο εκπαιδευτικός, καλό θα ήταν: Να έχει παρακολουθήσει πρόσφατα επιµορφωτικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς, σχετικό µε το παρόν πρόγραµµα. Να έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) τα τελευταία δύο χρόνια. Ή να χρησιµοποιήσει: Πρόσφατα πιστοποιηµένο εκπαιδευτή της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης στα µέρη που απαιτείται σχετική πρακτική εξάσκηση. Εκπαιδευτικά προπλάσµατα Οι πρακτικές δεξιότητες της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής όπως τεχνητή αναπνοή, θωρακικές συµπιέσεις, κοιλιακές ωθήσεις κλπ, δοκιµάζονται ΜΟΝΟ σε ειδικά κατασκευασµένα εκπαιδευτικά προπλάσµατα. Συνιστάται να είναι 2 µαθητές ανά πρόπλασµα. Οι µαθητές εργαζόµενοι σε ζευγάρια, βοηθούν ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης. Υπάρχουν προπλάσµατα µόνο µε τις βασικές δυνατότητες καθώς και προπλάσµατα µε δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των εκτελεσθέντων δεξιοτήτων. Βιβλία Αναφοράς για τις Πρώτες Βοήθειες Εκτός από τον εν λόγω οδηγό και προκειµένου για επιπρόσθετες πληροφορίες, συνιστούµε: 1. «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση», Εγχειρίδιο σεµιναρίου Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόµατης Εξωτερικής Απινίδωσης, European Resuscitation Council, 2η έκδοση, Μάιος (Μεταφρασµένο στα ελληνικά). Σελίδα 6 από 77

7 Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Ιούνιος «Πρώτες Βοήθειες και Βασική Υποστήριξη Ζωής», Μαλλιάρης Παιδεία, µετάφραση από την 7 η Αµερικάνικη έκδοση του National Safety Council, Εξοπλισµός για τις Πρώτες Βοήθειες Εκπαιδευτικά προπλάσµατα για Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση σε Ενήλικα. Κουβέρτες / στρωµατάκια για να ξαπλώνουν τα παιδιά κατά την πρακτική εξάσκηση. Προστατευτικά «µαντηλάκια» για τις εµφυσήσεις ή απολυµαντικό υλικό για το καθάρισµα των προπλασµάτων. Τηλέφωνο εξάσκησης για την κλήση του 166, αν είναι δυνατόν. Κουτί Πρώτων Βοηθειών, γάζες, επίδεσµοι για εξάσκηση. Καθαρά πανιά / πετσέτες κλπ για αυτοσχεδιασµό. Σλάιτς Υπάρχουν συνολικά 61 σλάιτς που υποστηρίζουν τις παρακάτω ενότητες των Πρώτων Βοηθειών του Οδηγού Εκπαιδευτικού: o Βασική Υποστήριξη της Ζωής Θέση Ανάνηψης Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) o Πνιγµονή από ξένο σώµα o Αιµορραγία o Τρόποι µεταφοράς Τα σλάιτς είναι σε µορφή pdf (απαιτείται το πρόγραµµα Acrobat Reader) και µπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα προβάλλετε κατευθείαν επιλέγοντας από το µενού View > Full Screen (Ctrl + L). Επίσης, στα αντικείµενα που δεν µεταβλήθηκαν, διατηρήθηκε η προηγούµενη αρίθµηση για λόγους ευχρηστίας για τους εκπαιδευτικούς που το υλοποίησαν τα προηγούµενα χρόνια. Στα σχέδια µαθήµατος ως αρίθµηση ισχύει αυτή που υπάρχει ήδη επάνω σε κάθε διαφάνεια Ο παρών Οδηγός Εκπαιδευτικού Κάθε ενότητα περιέχει ένα βήµα προς βήµα οδηγό µαθήµατος, µαζί µε προτεινόµενες προαιρετικές δραστηριότητες, Φύλλα Εργασίας µαθητών που µπορείτε να φωτοτυπήσετε, Απαντήσεις για τους εκπαιδευτικούς και Φύλλα Αξιολόγησης. Εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδευτικό το πώς θα χρησιµοποιήσει τα Φύλλα Εργασίας. Φυσικά οι Πρώτες Βοήθειες είναι κυρίως πρακτική και, συνεπώς, µπορεί κάποιος να παραλείψει κάποιες δραστηριότητες και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην πρακτική εξάσκηση. Αξιολόγηση Τα Φύλλα Αξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος κάθε ενότητας. Βγάλτε µία φωτοτυπία για κάθε µαθητή και υπογράψτε όταν ο µαθητής δείχνει, προφορικά ή πρακτικά, ότι γνωρίζει επαρκώς το κάθε αντικείµενο. Όπου οι δεξιότητες µπορούν να εξεταστούν προφορικά, έχουν δοθεί προτεινόµενες ερωτήσεις καθώς και οι απαντήσεις που ζητούνται από τους µαθητές. Στην αξιολόγηση των µαθητών στις Πρώτες Βοήθειες προέχει η Ασφάλεια, η Αµεσότητα και η Αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους. Αν οι µαθητές δεν είναι βέβαιοι για κάποια σηµεία, δώστε τους επιπλέον χρόνο εξάσκησης και κατόπιν επαναξιολογήστε τους. Η αξιολόγηση είναι άτυπη και στόχο έχει κυρίως να διερευνηθεί ποιοι από τους στόχους της κάθε ενότητας έχουν επιτευχθεί και ποιοι απαιτούν περισσότερο χρόνο. Σελίδα 7 από 77

8 Τσιτσιλέγκας Γεώργιος Ιούνιος 2007 Το εάν και πότε θα αξιολογήσετε τους µαθητές εξαρτάται από τον κάθε εκπαιδευτικό. Μπορεί να γίνεται καθώς προχωράει το πρόγραµµα ή αφού έχει καλυφθεί µέρος ή ολόκληρη η σειρά µαθηµάτων. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί προτιµούν η αξιολόγηση να γίνεται από κάποιον που δεν συµµετείχε στα µαθήµατα, όπως από έναν πρόσφατα πιστοποιηµένο εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών και κατάλληλα ενηµερωµένο για το παρόν σχολικό πρόγραµµα Πρώτων Βοηθειών. Τι να κάνετε για να ξεκινήσετε ιαβάστε τις πρώτες ενότητες του Οδηγού Εκπαιδευτικού για να εξοικειωθείτε µε το περιεχόµενο. Φωτοτυπήστε τα φύλλα εργασίας και είστε έτοιµοι για την πρώτη ενότητα. ιαβάστε το εγχειρίδιο του σεµιναρίου BLS/AED «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση», ERC, 2η έκδοση, Μάιος Σελίδα 8 από 77

9 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος Γνωριµία ιατύ ωση Κανόνων Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ιδακτικές Ώρες Στόχοι Να γνωριστεί η οµάδα µεταξύ της και µε το δάσκαλο µε καινούργιο τρόπο. Να µάθουν τα παιδιά να βάζουν στόχους, συµµετέχοντας ενεργά στην εκπαίδευσή τους. Να µάθουν να δεσµεύονται και να δηµιουργήσουν κλίµα εµπιστοσύνης και ασφάλειας στην τάξη που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην επίτευξη των στόχων τους. Να θέσουν και να διατυπώσουν βασικούς κανόνες για τη λειτουργία της τάξης. Πρακτικές συµβουλές Είναι χρήσιµο να ενηµερωθούν τα παιδιά ότι οι συναντήσεις θα εµπλουτιστούν µε πολλά θέµατα που αφορούν την προσφορά βοήθειας προς το συνάνθρωπο, την παροχή πρώτων βοηθειών και την αυτοπροστασία. Υλικά Ένα χαρακτηριστικό αντικείµενο (λουλούδι, κοχύλι, ένα µικρό παιχνίδι). Ένα πίνακα. Φύλλα χαρτί Α4. Χαρτόνια κάνσον χρωµατιστά (τόσα όσες κι οι οµάδες). Στυλό, µολύβια, µαρκαδόρους χοντρούς, πολύχρωµες µπογιές. Κόλλα. Αναλυτική διαδικασία Όλα τα παιδιά της τάξης σχηµατίζουν κύκλο και κάθονται γύρω απ αυτόν. ραστηριότητα 1 Εξηγήστε στα παιδιά ότι θα γνωριστείτε µε νέο τρόπο. Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν το όνοµα τους σε ένα κάνσον χαρτόνι που βρίσκεται µέσα στον κύκλο και να πουν ένα στοιχείο γι αυτό (π.χ. γιατί τους βάφτισαν έτσι, πως νιώθουν µε τ όνοµά τους, αν τους αρέσει ή όχι, κ.τ.λ.). Ζητήστε τους να το γράψουν µε κεφαλαία γράµµατα και µε µαρκαδόρο χοντρό στο χρώµα της επιλογής τους. Μιλήστε κι εσείς για τ όνοµά σας στα παιδιά. ραστηριότητα 2 Μιλήστε τους για τον «κύκλο της οµάδας». Γιατί νοµίζετε ότι καθόµαστε έτσι; Πώς σας φαίνεται; Για να βοηθήσετε περισσότερο τα παιδιά να καταλάβουν και να εξοικειωθούν µε τη λειτουργία του κύκλου, χρησιµοποιήστε ένα χαρακτηριστικό αντικείµενο (π.χ. ένα λουλούδι, ένα κοχύλι) το οποίο θα κρατά το παιδί που θέλει να µιλήσει στον κύκλο. Όποιος θα κρατά το αντικείµενο αυτό επιτρέπεται να µιλήσει. Οι υπόλοιποι ακούν προσεχτικά. ίνουµε το αντικείµενο σε αυτόν που θέλει να µιλήσει. Σελίδα 9 από 77

10 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 ραστηριότητα 3 Χωρίζουµε τα παιδιά σε µικρές οµάδες µε βάση κάποια επιλογή από τις κάτωθι: χρώµατα, µεταφορικά µέσα, σήµατα του Κ.Ο.Κ. Έπειτα, ζητάµε από κάθε οµάδα να συζητήσει τις προσδοκίες των µελών της. Στη συνέχεια κάθε οµάδα φτιάχνει µια αφίσα, στην οποία καταγράφει (ή ζωγραφίζει) τις προσδοκίες των µελών της, δίχως να αποκλειστεί καµία. Όταν κάθε οµάδα ολοκληρώσει τη δουλειά της, επιστρέφουν τα παιδιά στον κύκλο, καθισµένοι αυτή τη φορά ως οµάδες. Ένας εκπρόσωπος από κάθε οµάδα παρουσιάζει στον κύκλο την αφίσα της οµάδας του. Στο τέλος οι οµάδες κολλούν τις αφίσες στον τοίχο. Γίνετε µια ταξινόµηση των προσδοκιών, συγκεντρώνοντας τες σε βασικούς άξονες, δίχως να παραλειφθεί καµία. ραστηριότητα 4 Ρωτάµε τα παιδιά, τι χρειάζεται να προσφέρουν τα ίδια για να πραγµατοποιηθούν οι προσδοκίες που έθεσαν στην προηγούµενη δραστηριότητα. Το κάθε παιδί προτείνει κάτι κι αυτό γράφετε σε ένα κάνσον χαρτόνι. Τους λέµε τι θα κάνουµε εµείς για συµβάλουµε στην ευόδωση των στόχων. Στη συνέχεια διαχωρίζουµε αυτά που µπορεί να προσφέρει ο καθένας από αυτά που θα αποτελούν καθολικούς κανόνες. Καθορίζουµε µαζί µε τα παιδιά τους κανόνες που χρειάζονται για να λειτουργήσει η οµάδα και να αναπτυχθεί η αµοιβαία εµπιστοσύνη και ο σεβασµός. Τους γράφουµε σε ένα χαρτί δηµιουργώντας έτσι το «συµβόλαιο». Κάθε µέλος της οµάδας υπογράφει το συµβόλαιο, δεσµεύοντας έτσι τον εαυτό του στην τήρηση των κανόνων. Μια σειρά από κανόνες µπορεί να είναι οι εξής: Μιλάµε ένας κάθε φορά Ακούµε τον άλλο όταν µιλάει Περιµένουµε τον άλλο να τελειώσει πριν µιλήσουµε Όλοι είµαστε το ίδιο σηµαντικοί Προσέχουµε την αίθουσα Σεβόµαστε τους συµµαθητές µας Σύνοψη-Κλείσιµο Τελειώστε τη συνάντηση µε οµαδική συζήτηση και ζητήστε από τα παιδιά να την αξιολογήσουν. Κάνουµε µια σύνοψη επικεντρώνοντας στα θετικά σηµεία. Σελίδα 10 από 77

11 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 Σελίδα 11 από 77

12 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος Πώς αίρνουµε α οφάσεις Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ιδακτικές Ώρες Στόχοι Μελέτη των αποφάσεων που παίρνουµε ιερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Υλικά Μπαλάκι Χαρτιά Α4, Στιλό Αναλυτική ιαδικασία Όλα τα παιδιά της τάξης σχηµατίζουν κύκλο και κάθονται γύρω απ αυτόν. ραστηριότητα 1 Το παιχνίδι µε το µπαλάκι: Παίρνει το µπαλάκι ο δάσκαλος και το πετάει σε κάποιο µαθητή ο οποίος θα το πετάξει µε τη σειρά του σε κάποιον άλλο, κ.τ.λ. Αυτός που πιάνει το µπαλάκι λεει το όνοµα του και µια απόφαση που πήρε την προηγούµενη µέρα (ή εβδοµάδα). Το παιχνίδι τελειώνει όταν το µπαλάκι έχει περάσει απ όλους. ραστηριότητα 2 * Χωρίζουµε τα παιδιά σε µικρές οµάδες µε βάση µεταφορικά µέσα (έχουµε δηλαδή οµάδες-µηχανάκια, οµάδες-φορτηγά, κ.τ.λ.). Έπειτα, κάθε οµάδα µοιράζεται 3 ιστορίες για κάποιον / α που έχει ανάγκη. Τις διαβάζει και τις συζητά. Ξαναµαζευόµαστε και συζητάµε τι θα έκανε κάθε οµάδα / παιδί. Οι απόψεις καταγράφονται σε ένα φύλο χαρτί. Οι ιστορίες 1. (Τρίγωνη Ιστορία - ) Είστε έξω στο διάλειµµα και βλέπετε τους φίλους σας να παίζουν. Αντιλαµβάνεστε ότι ένα παιδί ετοιµάζεται να βάλει τρικλοποδιά σε ένα άλλο παιδί που τρέχει αφηρηµένο. Πώς αντιδράτε; 2. (Τετράγωνη Ιστορία - ) Έχετε πάει στην παιδική χαρά να παίξετε µε τους φίλους σας. εν έχει καθόλου κόσµο, παρά µόνο άλλα 2 παιδιά που παίζουν στις κούνιες. Ξαφνικά το ένα απ αυτά πέφτει από την κούνια και µένει αναίσθητο κι αιµόφυρτο στο έδαφος. Τι κάνετε; 3. (Ιστορία Κύκλος - )Μια ηλικιωµένη κυρία προσπαθεί να περάσει απέναντι από το δρόµο αλλά δεν υπάρχει φανάρι εκεί ούτε διάβαση. Πώς µπορείτε να τη βοηθήσετε; * Αν µείνει χρόνος µπορεί να γίνει δραµατοποίηση των ιστοριών. Σελίδα 12 από 77

13 Σελίδα 13 από 77

14 Ιστορία Είστε έξω στο διάλειµµα και βλέπετε τους φίλους σας να παίζουν. Αντιλαµβάνεστε ότι ένα παιδί ετοιµάζεται να βάλει τρικλοποδιά σε ένα άλλο παιδί που τρέχει αφηρηµένο. Πώς αντιδράτε; Σελίδα 14 από 77

15 Ιστορία Έχετε πάει στην παιδική χαρά να παίξετε µε τους φίλους σας. εν έχει καθόλου κόσµο, παρά µόνο άλλα 2 παιδιά που παίζουν στις κούνιες. Ξαφνικά το ένα απ αυτά πέφτει από την κούνια και µένει αναίσθητο κι αιµόφυρτο στο έδαφος. Τι κάνετε; Σελίδα 15 από 77

16 Ιστορία Μια ηλικιωµένη κυρία προσπαθεί να περάσει απέναντι από το δρόµο αλλά δεν υπάρχει φανάρι εκεί, ούτε διάβαση. Πώς µπορείτε να τη βοηθήσετε; Σελίδα 16 από 77

17 Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός- Πρόληψη Ατυχηµάτων Πρώτες Βοήθειες» Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος Είδη α οφάσεων Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ιδακτικές Ώρες Στόχοι Επισήµανση των διαφόρων τρόπων λήψης αποφάσεων Υλικά Χαρτιά Α4 Μαρκαδόροι Αναλυτική ιαδικασία ραστηριότητα 1 Φέρνουµε το χαρτί όπου είχαµε καταγράψει τις αποφάσεις µας ανάλογα µε την κάθε ιστορία (από την προηγούµενη δραστηριότητα). Περιγράφουµε τους εφτά βασικούς τρόπους λήψης αποφάσεων: 1. Ακολουθώ το συναίσθηµα µου. Αποφασίζω ανάλογα µε το πώς αισθάνοµαι 2. Περιµένω πριν αποφασίσω. Αναβάλλω τις αποφάσεις µου για όσο διάστηµα κρίνω σκόπιµο. ε βιάζοµαι να αποφασίσω. 3. Ακολουθώ τη γενική τάση. Παίρνω αποφάσεις ανάλογα µε τις αποφάσεις των άλλων. 4. Το αφήνω στην τύχη. Αφήνω την τύχη να αποφασίσει για µένα. 5. Αποφασίζω µε βάση τον ελάχιστο κίνδυνο. ιαλέγω την ασφαλέστερη συνθήκη. 6. Αποφασίζω µε βάση το ένστικτό µου. Ενεργώ παρορµητικά. 7. Σκέπτοµαι προσεχτικά. Εξετάζω προσεχτικά όλες τις διαθέσιµες επιλογές πριν καταλήξω στην τελική απόφαση. Αναγράφουµε τους επτά αυτούς τρόπους σε µεγάλα φύλλα χαρτιού και τα τοποθετούµε σε διαφορετικά µέρη της αίθουσας. Οι µαθητές επιλέγουν τον τρόπο που πιστεύουν ότι ακολουθούν πιο συχνά όταν αποφασίζουν και στέκονται στο αντίστοιχο σηµείο που έχει κολληθεί το χαρτί. ραστηριότητα 2 Επιστρέφουν οι µαθητές στον κύκλο και παίρνουν ένα φύλο χαρτί και µαρκαδόρους για να σχεδιάσουν τη γραµµή της ζωής. Αυτή είναι µια γραµµή η οποία αντιπροσωπεύει τη ζωή τους µέχρι σήµερα. Πάνω στη γραµµή σηµειώνουν τις αποφάσεις που πήραν µέχρι σήµερα. Αν οι αποφάσεις ήταν δύσκολες, το υποδεικνύουν χρησιµοποιώντας διαφορετικό χρώµα. Αν η ζωή έπειτα από εκείνη την απόφαση καλυτέρεψε, το δείχνουµε σχεδιάζοντας µια γραµµή προς τα πάνω. Αν χειροτέρεψε, η γραµµή έχει κατιούσα κατεύθυνση. Σελίδα 17 από 77

18 Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - «Εθελοντισµός- Πρόληψη Ατυχηµάτων Πρώτες Βοήθειες» Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες των 3 ατόµων για να συζητήσουν τις γραµµές που έχουν φτιάξει, τις συνέπειες των αποφάσεων και τη δυνατότητα διαφορετικής απόφασης. Προτεινόµενα σηµεία συζήτησης: 1. Ποιες ήταν οι σηµαντικές αποφάσεις; 2. Ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών; 3. Αν είχατε πάρει διαφορετικές αποφάσεις, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σας; 4. Ποιοι άλλοι άνθρωποι συµµετείχαν σ αυτές; Σας βοήθησαν να αποφασίσετε ή αποφάσισαν αυτοί για σας; Σελίδα 18 από 77

19 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος Εθελοντισµός Ενδεικτικός Χρόνος: 1-2 ιδακτικές Ώρες Στόχοι Να γνωρίσουν, να εξοικειωθούν και να ζήσουν την αξία του εθελοντισµού. Προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και συµµετοχή στο κοινωνικό σύνολο. Ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης. Υλικά Χαρτόνι κάνσον Μαρκαδόροι Πρακτικές συµβουλές ίνουµε βαρύτητα στις βιωµατικές δραστηριότητες καθώς αυτές οδηγούν σε ευχάριστη µάθηση και συνειδητοποίηση των εννοιών του εθελοντισµού. Αναλυτική διαδικασία ραστηριότητα 1 Ο εκάλογος του Εθελοντή Παίρνουµε χαρτόνι 50x70 εκατοστά. Φτιάχνουµε ένα δεκάλογο µε οδηγίες για την καθαριότητα στο σχολείο. Στη συνέχεια το κρεµάµε στην τάξη ή σε κάποιο άλλο (εµφανές) σηµείο του σχολείου. Όσο πιο πρωτότυπα φτιαχτεί, τόσο καλύτερα!! (περίεργα υλικά, τέµπερες, υλικά της φύσης, κ.α.). ραστηριότητα 2 Το Πριν και το Μετά... (γιγαντοαφίσα) Σε χαρτόνι 1m x 3m τραβήξτε µια χοντρή κατακόρυφη γραµµή στη µέση για να το χωρίσουµε (δεν το κόβουµε). Το µισό θα είναι το Πριν και το άλλο µισό το Μετά. Το Πριν θα αναφέρεται στο σχολείο µας ή σε κοντινή παιδική χαρά, πώς είναι τώρα. Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες οι οποίες βρίσκουν και καταγράφουν όλα τα επικίνδυνα σηµεία (καλώδια, πρίζες, σπασµένα σκαλιά και τζάµια, κ.α.) Το Μετά, στο πώς θα θέλαµε να ήταν. Φτιάχνουµε µια µεγάλη αφίσα και την κρεµάµε στο σχολείο µε σκοπό να ευαισθητοποιήσουµε παιδιά και µεγάλους. ραστηριότητα 3 Οδική ασφάλεια Ετοιµάστε εικονογραφηµένα δίπτυχα µε κανόνες οδικής κυκλοφορίας που θα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά για να περνούν τους δρόµους µε ασφάλεια. Σε ένα φύλλο χαρτί γράφουµε τους κανόνες κι έπειτα ετοιµάζουµε ένα σχέδιο για κάθε κανόνα χρησιµοποιώντας αποκόµµατα από περιοδικά, φωτογραφίες, µπογιές, κ.τ.λ.. Σελίδα 19 από 77

20 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 ραστηριότητα 4 Συµβόλαιο Φτιάχνουµε ένα σχέδιο σε µορφή ήλιου όπου στο κέντρο βάζουµε τη φωτογραφία ενός άρρωστου παιδιού (σπασµένο χέρι ή πόδι). Σε κάθε αχτίνα του ήλιου βάζουµε µια πρόταση, όπως: Πώς να το κάνουµε χαρούµενο, πώς να το βοηθήσουµε, πώς νιώθει άραγε που δεν µπορεί να παίξει, κ.τ.λ.. Τα παιδιά συζητούν τις δυνατότητες που έχουν για να βοηθήσουν. Σελίδα 20 από 77

21 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 Σελίδα 21 από 77

22 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 Σελίδα 22 από 77

23 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 Σελίδα 23 από 77

24 Εισηγητής: Κουρουτσαλάκης Ιωάννης Ιούνιος 2007 Σελίδα 24 από 77

25 Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες Αυτή η ενότητα εισάγει τις έννοιες της ασφάλειας και της πρόληψης ατυχηµάτων. Επιλέξτε δραστηριότητες και συζητήσεις που είναι κατάλληλες για την τάξη σας και το χρόνο. Το πώς θα προσεγγίσετε αυτή τη δραστηριότητα εξαρτάται από την ηλικία και την ωριµότητα των µαθητών. Η προσέγγιση µπορεί να είναι ανά ζεύγη, σε οµάδες ή πιο δασκαλοκεντρική. Γι αυτήν την ενότητα θα χρειαστείτε: πίνακα, φωτοτυπηµένα φύλλα εργασίας. Αντικειµενικοί σκοποί: Στο τέλος αυτής της ενότητας οι µαθητές θα πρέπει να: Αναγνωρίζουν ότι πολλά ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα. Αναγνωρίζουν ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Αναγνωρίζουν τι είδους κίνδυνοι µπορούν να υπάρχουν σε µια ποικιλία διαφορετικών χώρων. Αναγνωρίζουν πως ότι είναι επικίνδυνο για το θύµα µπορεί να είναι επικίνδυνο και για τους ίδιους. Εκπαιδευτικά θέµατα Εισαγωγή Αντικειµενικοί σκοποί ιερευνήστε την ιδέα της πρόληψης των ατυχηµάτων Αποδείξτε το γεγονός ότι πολλά ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα. Αν και αυτό είναι µια σειρά µαθηµάτων Πρώτων Βοηθειών, η ασφάλεια και η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Τονίστε την ανάγκη να εξασφαλίζει κανείς πρώτα την ασφάλεια. Ενθαρρύνετε δραστηριότητες σχετικές µε στατιστικές ατυχηµάτων και την πρόληψη. Προτεινόµενες ραστηριότητες Ρωτήστε τους µαθητές τι είδους ατυχήµατα ή κακώσεις είχαν, εάν θα µπορούσαν να ήταν αποτρέψιµα και πώς θα µπορούσαν να ήταν αποτρέψιµα. Είχαν περισσότερα ατυχήµατα όταν ήταν πιο µικροί; Έχει αλλάξει το είδος των ατυχηµάτων καθώς µεγαλώνουν; Καταιγισµός ιδεών σχετικά µε το τι είδους ατυχήµατα είναι περισσότερο πιθανό να συµβούν µέσα στην κουζίνα, τον κήπο, το δρόµο, την αυλή του σχολείου, µέσα στο σχολείο, την παιδική χαρά κλπ Συσχετίστε τις απαντήσεις τους µε τη δική τους λίστα ατυχηµάτων. (Μερικές ιδέες, µόνο, θα αναπτυχθούν στα φύλλα εργασίας). Ζητήστε από τους µαθητές να δουλέψουν σε οµάδες των 3 ή 4. Επιλέξτε µια επικίνδυνη κατάσταση και εξετάστε τι µέτρα θα έπαιρναν για να αποφύγουν τον κίνδυνο. Πώς οι άνθρωποι προστατεύουν τους εαυτούς τους από τα ατυχήµατα και πόσο καλά αντιµετωπίζουν τα επείγοντα; Ανάλογα µε το διαθέσιµο χρόνο, χρησιµοποιήστε τα φύλλα εργασίας για να διερευνήσετε τις στατιστικές ατυχηµάτων και την πρόληψη. Ίσως να θέλετε να αναπτύξετε τη δική σας άποψη για την πρόληψη των ατυχηµάτων µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Σελίδα 25 από 77

26 Ενθαρρύνετε τους µαθητές να αναγνωρίσουν επικίνδυνα σηµεία στο περιβάλλον και να συζητήσουν ιδέες απόψεις πώς να τα κάνουν ασφαλέστερα. 1. Ενθαρρύνετε τους µαθητές να µελετήσουν τις εικόνες µε «τα επικίνδυνα σηµεία» και να κρατήσουν σηµειώσεις πού βρίσκονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και πώς θα µπορούσαν να τους κάνουν ακίνδυνους. 2. Βάλτε κατά σειρά προτεραιότητας τους κινδύνους, ποιοι είναι οι περισσότερο σοβαροί, ποιες περιοχές είναι µετρίου ή µικρού κινδύνου. Προαιρετικές ραστηριότητες: Οι µαθητές να πραγµατοποιήσουν µια έρευνα των επικίνδυνων σηµείων στο σχολείο και των γύρω περιοχών. Συγκεντρώστε γραπτώς τα ευρήµατα τους. Χωρίστε την τάξη σε οµάδες κάθε οµάδα παίρνει ένα διαφορετικό µέρος όπου συµβαίνουν ατυχήµατα και αναλαµβάνει µια έρευνα σχετικά µε το είδος των ατυχηµάτων και την πιθανή πρόληψη. Σελίδα 26 από 77

27 Ασφάλεια και Πρώτες Βοήθειες ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παιδικά ατυχήµατα Κάθε δεκαπενθήµερο χάνεται µια τάξη 30 µαθητών στην Ελλάδα. Περισσότερα από Ελληνόπουλα (1 στα 4) πέφτουν κάθε χρόνο θύµατα ατυχήµατος. Περίπου 700 από αυτά χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλα παθαίνουν µόνιµες αναπηρίες, σύµφωνα µε στοιχεία του Οργανισµού Αντιµετώπισης Παιδικού Τραύµατος. Ατυχήµατα στο σπίτι παιδιά χτύπησαν σε κάποιο µέρος του σπιτιού ή σε έπιπλο. Ατυχήµατα στο σχολείο παιδιά είχαν ατύχηµα µέσα στο σχολείο ή στο προαύλιο Τροχαία ατυχήµατα 292 παιδιά και νέοι ηλικίας κάτω των 18 ετών σκοτώθηκαν το 1997 σε τροχαία. Περίπου τραυµατίστηκαν. Εργατικά ατυχήµατα Περισσότερα από εργατικά ατυχήµατα σηµειώθηκαν στην Ελλάδα το 1998 από τα οποία τα 80 ήταν θανατηφόρα. Πηγές: Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων, έρευνα Στατιστική υπηρεσία ΙΚΑ ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ; Α. Συζήτησε τις ιδέες σου µε το/τη συµµαθητή/τρια σου και κρατήστε µερικές σηµειώσεις. 1. Κάντε µια λίστα µε τις κύριες αιτίες ατυχηµάτων στην αυλή του σχολείου. 2. Μπορούν κάποιες από αυτές να είναι αποτρέψιµες; Πώς; 3. Πού νοµίζετε ότι συµβαίνουν τα περισσότερα ατυχήµατα στο σπίτι; 4. Τι κινδύνους και πιθανά ατυχήµατα µπορείτε να βρείτε στις εικόνες: Της κουζίνας Του µπάνιου Του καθιστικού Του κήπου 5. Πιστεύετε ότι κάποια από αυτά τα ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα; 6. Τι είδους ατυχήµατα είναι περισσότερο πιθανό να πάθουν τα µωρά και τα µικρά παιδιά στο σπίτι; 7. Τι µπορείς να κάνεις για να αποτρέψεις να συµβούν µερικά από αυτά; Β. Συζητήστε µε τον /την καθηγητή / τρια σου ή σε οµάδες. 1. Ποιοι διαφορετικοί παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν ή να κάνουν τα νούµερα των ατυχηµάτων να αυξάνονται ή να µειώνονται από τον ένα χρόνο στον άλλο; 2. Πιστεύετε ότι πολλά τροχαία ατυχήµατα είναι αποτρέψιµα; Πώς; 3. Τι είδους χώροι εργασίας νοµίζετε ότι θα ήταν περισσότερο επικίνδυνοι; 4. Τι είδους κακώσεις / ατυχήµατα νοµίζετε είναι περισσότερο συχνά στους παρακάτω χώρους εργασίας: - Ένα γραφείο - Συνεργείο αυτοκινήτων - Ένα κοµµωτήριο - Ένα σούπερ µάρκετ - Ένα εργοστάσιο µε βαριά µηχανήµατα. 5. Μπορεί κάποια από αυτές τις κακώσεις να αποτραπεί; Σηµειώστε τις ιδέες σας. 6. Πώς θα µπορούσε ένας ασφαλής χώρος εργασίας να ωφελήσει και τον εργοδότη και τον εργαζόµενο; Σελίδα 27 από 77

28 Τα σκίτσα είναι από S t J o h n A m b u l a n c e, Y o u n g L i f e s a v e r A w a r d S c h e m e, T e a c h e r s G u i d e Σελίδα 28 από 77

29 Τα σκίτσα είναι από S t J o h n A m b u l a n c e, Y o u n g L i f e s a v e r A w a r d S c h e m e, T e a c h e r s G u i d e. Σελίδα 29 από 77

30 Ελέγχοντας την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αφού χωριστείτε σε µικρές οµάδες, διαβάστε τις παρακάτω καταστάσεις και αποφασίστε ποιος είναι ο κίνδυνος και πως θα µπορούσατε να κάνετε ασφαλή το χώρο, πριν να επιχειρήσετε να βοηθήσετε. 1. Είστε στο δωµάτιο σας και ακούτε µια κραυγή από το διπλανό δωµάτιο. Μπαίνοντας µέσα βλέπετε τον πατέρα σας ξαπλωµένο στο πάτωµα, καθώς φαίνεται αναίσθητο. Στο χέρι του υπάρχει ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, το οποίο είναι στην µπρίζα και αναµµένο. Ποιος είναι ο κίνδυνος για σας και για το θύµα; Τι θα κάνετε για να κάνετε ασφαλή το χώρο; 2. Μια µέρα, καθώς επιστρέφετε σπίτι από το σχολείο, βλέπετε ένα συµµαθητή σας να τρέχει µέσα στο δρόµο για να πιάσει µια µπάλα και να τον κτυπάει ένα διερχόµενο αυτοκίνητο. Ποιος είναι ο κίνδυνος για σας και για το θύµα; Τι θα κάνετε για να κάνετε ασφαλή το χώρο; 3. Είστε στο σπίτι και ακούτε ένα δυνατό θόρυβο ακολουθούµενο από ήχο σπασµένων γυαλιών. Πηγαίνετε να δείτε και ανακαλύπτετε ότι ο αδερφός σας προφανώς σκόνταψε και έπεσε σε µια τζαµαρία.. Είναι πεσµένος στο πάτωµα και µπορείτε να δείτε ότι έχει κοπεί σε 2 ή 3 σηµεία. Ποιος είναι ο κίνδυνος για σας και για το θύµα; Τι θα κάνετε για να κάνετε ασφαλή το χώρο; Σελίδα 30 από 77

31 Κουτί Πρώτων Βοηθειών ιάρκεια: 1-2 διδακτικές ώρες. Υλικά: ιάφορα κουτιά πρώτων βοηθειών (τυποποιηµένα και µη) πχ σχολείου, αυτοκινήτου κλπ. Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Να κάνουν έρευνα διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης νοοτροπίας σχετικά µε τα κουτιά πρώτων βοηθειών. ιερεύνηση στο οικογενειακό περιβάλλον του κάθε µαθητή. Μελέτη έρευνα µε βάση ερωτηµατολόγιο ή λίστα ελέγχου στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε γείτονες, στο χώρο εργασίας των γονιών, σε συγγενείς, σε πιο οργανωµένους χώρους συνάθροισης ατόµων (µεγάλα πολυκαταστήµατα εµπορικά κέντρα, σούπερ µάρκετ, κινηµατογράφους - θέατρα, πλοία, κλπ). Ελεύθερος συνειρµός - εισαγωγή στο θέµα; o Τι σας έρχεται στο µυαλό ακούγοντας «κουτί πρώτων βοηθειών»; o Τι είναι κουτί πρώτων βοηθειών; Τι είναι φαρµακείο; Υπάρχει διαφορά; o Έχουν δει άλλη φορά κουτί πρώτων βοηθειών; o Πού έχετε δει κουτί πρώτων βοηθειών; o Που θα έπρεπε να υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών και γιατί; Καταιγισµός ιδεών οµαδοποίηση για τα περιεχόµενα του κουτιού; Για πρόκληση ενδιαφέροντος και για εισαγωγή στο αντικείµενο δηµιουργία ερωτηµατολογίου έρευνας. Βοηθητικές ερωτήσεις για τον καταιγισµό και τη δηµιουργία του ερωτηµατολογίου της έρευνας. Με καταιγισµό ιδεών να καταγράψουν στον πίνακα ή σε µεγάλες κόλλες πίνακα (flip chart) χρησιµοποιώντας κιµωλίες, µαρκαδόρους ή µπογιές σε διάφορα χρώµατα τι πιστεύουν ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα κουτί πρώτων βοηθειών; Έρευνα εργασία στο σπίτι -Χωρισµός σε οµάδες Υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών: στο σπίτι; στο αυτοκίνητο, στο σχολείο; (γιατί συνήθως υπάρχει σε κάθε αυτοκίνητο; Το ορίζει ο νόµος και σε «γράφει» ο τροχονόµος.). Που βρίσκεται τοποθετηµένο αποθηκευµένο; (π.χ. µπάνιο, κουζίνα, ντουλάπα, χωλ, αποθήκη κλπ). Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό; (Όλοι µπορούν να το φτάσουν; Και τα µικρά παιδιά;) Υλικό κατασκευής του - κατασκευαστής (εάν υπάρχει και φαίνεται) Μέγεθος του; σταθερό ή φορητό; Τυποποιηµένο ή αυτοσχέδιο; Γεµάτο έτοιµο ή συµπληρώθηκε από τον ιδιοκτήτη; Περιεχόµενα τι έχουν µέσα και σε τι ποσότητα Σε τι κατάσταση είναι; Έχουν λήξει τα υλικά; Μήπως είναι χυµένα και τα έχει «χαλάσει» ο ήλιος (πίσω µέρος αυτοκινήτου κάτω από το τζάµι); Εάν µπορούν και υπάρχει δυνατότητα να το φωτογραφίσουν. Σχετικά µε το χρώµα και τα σύµβολα προσδιορισµού ύπαρξης φαρµακείου. Υπάρχει διαφορά ανάµεσα σε κουτί πρώτων βοηθειών και «φαρµακείο». Κρατήστε τα παραπάνω για να τα χρησιµοποιήσετε συγκρίνετε όταν θα κάνετε πιο εκτενέστερη αναφορά - δραστηριότητα σχετικά µε το κουτί πρώτων βοηθειών. Σελίδα 31 από 77

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα ενα παιχνιδι ευαισθητοποιησης για τη ζωη των προσφυγων Δημιουργήθηκε από τους Chantal Barthélémy-Ruiz, Benoît Carpier και Nadia

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βασικών Πρώτων Βοηθειών για Σπηλαιοεξερευνητές Εµµανουήλ Γ. Πρώιµος ιασώστης Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Αρχηγός Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών ιασωστών και Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης Γεώργιος Ι. Σωτηριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις συµµετεχόντων µε υλικό που δεν περιέχεται στο βιβλίο

Σηµειώσεις συµµετεχόντων µε υλικό που δεν περιέχεται στο βιβλίο Σηµειώσεις συµµετεχόντων µε υλικό που δεν περιέχεται στο βιβλίο Copyright Akis Angelakis 2007 Σάββατο 3 Νοεµβρίου, Ώρες 09:30 15:00 Θέλετε να: Αυξήσετε τις πωλήσεις σας άµεσα κατά 30%; Πετύχετε τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια

Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια Το Σύστηµα Εκπαίδευσης Θετικής Ενίσχυσης Για Κουτάβια Μάθετε το κουτάβι σας να είναι µέρος της οικογένειας Με θετικές και ανθρωπιστικές µεθόδους εκπαίδευσης Gal Ziv, B.S., CPDT - 2 - Gal Ziv, B.S., CPDT

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα του βιβλίου "SAFETY

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-16 ΕΤΩΝ ΦΥΛΛΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΑ ραστηριοτήτων Επιμέλεια έκδοσης Ευγενία Πανώριου Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί είναι σημαντική η οπτική σηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου;»

«Γιατί είναι σημαντική η οπτική σηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου;» ΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ «Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για κάποια καινούρια δραστηριότητα;» Ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με αυτισμό είναι η έλλειψη ενδιαφερόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELLENIC ACTION FOR RESEARCH AGAINST TOBACCO HEART ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Τζένη υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Φθιώτιδας Η δημιουργία του project «Σχολικός εκφοβισμός» είναι μια σύνθεση εκπαιδευτικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί χρόνια στα σχολεία, όπως το «Στηρίζομαι στα πόδια μου», «Συζητήσεις εφήβων»,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright British Council

Copyright British Council ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Connecting Classrooms ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε για να παρέχει ιδέες, έμπνευση και πρακτική βοήθεια σε εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν καινοτόμα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 Εισαγωγικά για το τεύχος ΙΙ ΙΙΙ 2 Η προσχολική ηλικία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα