ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΙΒΕΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (µε εξειδίκευση γενικό ΜΒΑ) εκέµβριος 2013 i

2 ii Στο σύζυγό µου Ηλία

3 Ευχαριστίες Η ολοκλήρωση της παρούσας διπλωµατικής στηρίχθηκε στη βοήθεια κάποιων ανθρώπων τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά. Θέλω να ευχαριστήσω το σύζυγό µου Ηλία, για την ανεκτίµητη βοήθεια και τη στήριξη καθ όλη τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της διπλωµατικής µου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Βασίλειο Αλετρά για την πολύτιµη βοήθειά του και την άψογη συνεργασία µας. iii

4 Περίληψη Ο εθελοντισµός είναι µια προσωπική απόφαση του πολίτη που επιθυµεί χωρίς να λάβει αµοιβή ή κάποιο αντάλλαγµα να συµβάλλει στην εκπλήρωση κάποιου στόχου που βοηθά στην διατήρηση της κοινωνικής ευηµερίας. Στην Ελλάδα η συµµετοχή των πολιτών σε εθελοντικές ενώσεις διαχρονικά αυξάνεται. Μια από τις πιο γνωστές και αναγνωρισµένες εθελοντικές ενώσεις στην χώρα είναι το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η έρευνα που έγινε στα πλαίσια της εργασίας αυτής αποσκοπεί να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πολίτες αποφασίζουν να συµµετάσχουν στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συγκεκριµένα ερευνήθηκαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εθελοντών, τα κίνητρα που τους ωθούν να γίνουν εθελοντές, η επίδραση που η απόφασή τους αυτή έχει σε λοιπές πτυχές του βίου τους και ο βαθµός ικανοποίησης από την εθελοντική τους δράση. Τα βασικά ευρήµατα ήταν ότι οι εθελοντές υποκινούνται από προσωπικές ηθικές αξίες και αρχές, δεν αποσκοπούν να λάβουν κάποια συγκεκριµένη αναγνώριση ή να λάβουν άλλα προσωπικά οφέλη, παρά µόνο να συµβάλουν στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων. Επιπρόσθετα, ο βαθµός ικανοποίησης από την συµµετοχή τους στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι µεγάλος και µάλιστα θεωρούν ότι µελλοντικά θα δραστηριοποιούνται περισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως µε το έργο αυτό. iv

5 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... iii Περίληψη... iv Περιεχόµενα... v Περιεχόµενα εικόνων, διαγραµµάτων και πινάκων... vii Εισαγωγή... 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια και η σηµασία του εθελοντισµού Ορισµός Ο εθελοντισµός στην Ελλάδα Ο εθελοντισµός σε παγκόσµιο περιβάλλον Τα Χαρακτηριστικά του Εθελοντισµού Ικανοποίηση Εθελοντών Μορφές εθελοντισµού Εµπόδια ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό Κεφάλαιο 2: Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ιασωστών και Ναυαγοσωστών Βασικές Πληροφορίες Σχολές και εκπαίδευση εθελοντών Οι αρχές που διέπουν τον εθελοντισµό στο Σώµα Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία έρευνας Ερευνητικό εργαλείο Μέθοδοι ανάλυσης δεδοµένων Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα, Συζήτηση και Προτάσεις Περιγραφή γενικών χαρακτηριστικών του εθελοντισµού Υποκίνηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό Επίδραση της ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό... 3 v

6 4.4 Ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία... 4 Ελληνική... 4 Ξένη... 4 ικτυακοί τόποι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ vi

7 Περιεχόµενα εικόνων, διαγραµµάτων και πινάκων ιάγραµµα 1.1: % Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς σε σχέση µε τον Συνολικό Πληθυσµό ανά Γεωγραφική Περιοχή... Εικόνα 1.1: Εθελοντικά ενεργός πληθυσµός σε διάφορες χώρες Πίνακας 3.1 Περιγραφικά στατιστικά και στατιστικοί έλεγχοι για το δείγµα Πίνακας 4.1 Ερωτήσεις σχετικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά των εθελοντών Πίνακας 4.2 Ερωτήσεις σχετικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά των εθελοντών Επιρροή δηµογραφικών χαρακτηριστικών Πίνακας 4.3 Ερωτήσεις σχετικά µε την υποκίνηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό Πίνακας 4.4 Ερωτήσεις σχετικά µε την υποκίνηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό Επιρροή δηµογραφικών χαρακτηριστικών Πίνακας 4.5 Ερωτήσεις σχετικά µε την επίδραση της ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό... 3 Πίνακας 4.6 Ερωτήσεις σχετικά µε την επίδραση της ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό Επιρροή δηµογραφικών χαρακτηριστικών Πίνακας 4.7 Ερωτήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό Πίνακας 4.8 Ερωτήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό Επιρροή δηµογραφικών χαρακτηριστικών vii

8 Εισαγωγή Η εργασία αφορά στη µελέτη ζητηµάτων αναφορικά µε τον εθελοντισµό και το ρόλο που αυτός έχει στην κοινωνική πραγµατικότητα και στη ζωή των εθελοντών. Για τις ανάγκες της εργασίας εκπονήθηκε έρευνα σε εθελοντές του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών, ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η µεγάλη συµβολή των εθελοντών στην σηµερινή πρόοδο της κοινωνίας κρίνεται αξιοθαύµαστη, και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ενδιαφέρον η επιστηµονική µελέτη της ενασχόλισης µε τον εθελοντισµό. Είναι σήµερα αξιόλογο το γεγονός πως ο αριθµός των εθελοντών σε διάφορων τύπων έργα ολοένα και αυξάνεται. Ακόµη και σήµερα που οι συνέπειες της οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν εύκολα την ενασχόλιση µε µη αµοιβόµενες δραστηριότητες, εντούτοις όπως φάνηκε στην έρευνα της παρούσας εργασίας, η συντριπτική πλειοψηφία των εθελοντών επιθυµεί να συνεχίσει να προσφέρει έργο. Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των κινήτρων που οδηγούν το άτοµο να γίνει εθελοντής και ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Τα κίνητρα αφορούν σε προσωπικές αρχές ή γεγονότα της καθηµερινής ζωής ενός ατόµου, ενώ οι παράγοντες µπορεί να είναι δηµογραφικά χαρακτηριστικά, επαγγελµατική κατάρτιση, ελεύθερος χρόνος και άλλοι. Επιπρόσθετα, στην έρευνα µελετήθηκε ο βαθµός ικανοποίησης των εθελοντών από τη συµµετοχή τους στις σχετικές δραστηριότητες. Η εργασία απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο, µελετάται η έννοια και η σηµασία του εθελοντισµού, η πορεία και εξέλιξή του στην Ελλάδα, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού, τα οφέλη που έχει και τα τυχόν εµπόδια που αποτρέπουν τους πολίτες από τις δράσεις αυτές. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται το έργο και η δοµή του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών, ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην εκπόνηση της έρευνας και περιγράφεται το δείγµα. 1

9 Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων που έδωσε η συλλογή των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια των Σαµαρειτών. Τέλος, ακολουθούν τα συµπεράσµατα τόσο από τη θεωρητική προσέγγιση του εθελοντισµού, όσο και από τις απαντήσεις που δόθηκαν και εξάγονται τα πορίσµατα στα οποία καταλήγει η έρευνα. 2

10 Κεφάλαιο 1: Η έννοια και η σηµασία του εθελοντισµού 1.1 Ορισμός Σύµφωνα µε την Ελληνική Οµοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, εθελοντισµός είναι η πρόθυµη δέσµευση ενός ατόµου να εργαστεί χωρίς αµοιβή για ένα καθορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα για το γενικό καλό της κοινωνίας. Ο εθελοντισµός είναι η οργανωµένη, εκούσια και ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η ενεργητική συµµετοχή και η ανάληψη δράσης των πολιτών, για την αντιµετώπιση προβληµάτων, για την επίτευξη κοινωφελών στόχων και τελικά για την ποιότητα ζωής και την ευτυχία των ανθρώπων. Ένας πιο ολοκληρωµένος ορισµός δίνεται από τον Ζάννη (2004), σύµφωνα µε τον οποίο ο εθελοντισµός είναι η εργασία που παρέχεται αµισθί (µε την έννοια της απουσίας χρηµατικών απολαβών) και έχει θετικές κοινωνικές εκροές για οµάδες, κοινότητες και την κοινωνία γενικά, ασχέτως αν είναι συνειδητός ή όχι ο σκοπός για τον οποίο εργάζεται κάποιος. Η εργασία αυτή παρέχεται µέσα από τον κρατικό, κερδοσκοπικό, µη κερδοσκοπικό ή τον ανεπίσηµο τοµέα, οργανωµένα ή ατοµικά και δεν προκύπτει από ρητή εξαναγκαστική εντολή που αφορά και σε πιθανές κυρώσεις από το κράτος ή τον εργοδότη (στον τοµέα της αγοράς), αλλά δύναται να επιβάλλεται από κοινωνικούς, οικονοµικούς ή άλλους λόγους. Η εθελοντική εργασία κατευθύνεται προς τρίτους και όχι προς συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. Η έννοια του εθελοντισµού βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας και στήριξης ενός πάσχοντα συνανθρώπου χωρίς να υπάρχει απαίτηση αµοιβής ή ανταλλάγµατος. Οι ρίζες του εθελοντισµού είναι βαθιές µέσα στην ιστορία και τη διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας. Ο εθελοντισµός ουσιαστικά αποτελεί ένα κίνητρο για τη συµµετοχή του ατόµου στην κοινωνική ζωή, στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα. Με την ενεργή αυτή συµµετοχή του συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των κοινωνικών αξιών όπως η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά και η προώθηση της κοινωνικής 3

11 ευηµερίας. Παράλληλα, το άτοµο αποκτά τη δυνατότητα να εκτιµήσει την κουλτούρα και τον πολιτισµό της κοινωνίας που ζει και δραστηριοποιείται. Στα πολλαπλά πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται ο εθελοντισµός συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στον εθελοντή να αποκτήσει γνώσεις και εµπειρία, καθώς η εθελοντική προσφορά εργασίας συνήθως συνεπάγεται την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στο αντικείµενο της δουλειάς που αναλαµβάνουν να εκτελέσουν. Σύµφωνα µε τους Chinman και Wandersman (1), ένα από τα σπουδαιότερα οφέλη είναι η τόνωση του πνεύµατος της συλλογικής προσπάθειας, της οµαδικής δράσης και η προώθηση της δύναµης της οµάδας και της συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, ο εθελοντισµός ταυτόχρονα ωθεί την επίτευξη κοινωνικών στόχων και την υλοποίηση έργων προς όφελος του κοινού καλού και παράλληλα βοηθά τους ίδιους τους εθελοντές να αντιληφθούν αξίες και αρχές, να καταλάβουν τη δύναµη της συνεργασίας και να γίνουν έτσι καλύτεροι άνθρωποι και ενεργοί πολίτες. Oι εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των "δηµοσίων αγαθών". Σύµφωνα µε τους Bickford και Reynolds (2002), αγαθά που το κράτος αδυνατεί να προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τοµέας δεν επιθυµεί να τα προσφέρει, εφόσον τα περιθώρια κέρδους δεν είναι ικανοποιητικά. Για τον λόγο αυτό οι προνοιακές και κοινωνικές υπηρεσίες, ο πολιτισµός, το περιβάλλον κ.λ.π. αποτελούν τα προνοµιακά εκείνα πεδία στα οποία οι εθελοντικές οργανώσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Καθώς ο εθελοντισµός συνεπάγεται την προσφορά κάποιου είδους εργασίας, για την τελευταία ισχύουν τα εξής (Πολυζωϊδης, 2004): περιλαµβάνει δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες σύµφωνα µε το αντικείµενο του έργου υπό εκτέλεση, ο εθελοντής δεν αµείβεται για την παροχή της εργασίας του, τόσο σε χρηµατική αξία όσο σε είδος, αν και περιορισµένη έστω αµοιβή µε τη µορφή αποζηµίωσης ενδέχεται να του προσφερθεί για να καλύψει δαπάνες στις οποίες προέβη για να µπορεί να ασκήσει τα εθελοντικά του καθήκοντα, είναι µια αυτόβουλη απόφαση του ατόµου που δεν λαµβάνεται υπό συνθήκες πίεσης ή απειλής, 4

12 µπορεί να είναι διενεργείται µέσω των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και µεµονωµένα από άτοµα που δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση, πραγµατοποιείται προς όφελος του κοινού καλού και όχι του ίδιου του εθελοντή ή κάποιου άµεσα συσχετισµένου µε αυτόν ατόµου. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο εθελοντισµός είναι χρήσιµος για την επίλυση κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών και ανθρωπιστικών ζητηµάτων καθώς ωθεί την κοινωνική ευηµερία µέσω της δραστηριοποίησης των πολιτών. 1.2 Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα Σύµφωνα µε τον Πολυζωϊδη (2006), η έννοια του εθελοντισµού έγινε εµφανής στην Ελλάδα τον 1 ο αίωνα, όταν η χώρα απελευθερώθηκε από τη τούρκικη δυναστεία. Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το κράτος ήταν γεµάτο από ερείπια και χαλάσµατα που χρειάζονταν άµεσης επισκευής. Επιπλέον, ο ελληνικός λαός κατά µεγάλη πλειοψηφία είχε την ανάγκη κοινωνικής προστασίας. Όµως, η οικονοµική αδυναµία δεν επέτρεπε στις κυβερνήσεις να αναπτύξουν µια συστηµατική κρατική µέριµνα. Έτσι, µε πρώτη απόπειρα αυτή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1877 γίνεται η προσπάθεια να βοηθηθεί ο πληθυσµός µέσω εθελοντικής εργασίας. Ο Ερυθρός Σταυρός αποτελούνταν κυρίως από εθελοντές και το έργο που επιτέλεσε ήταν τεράστιο. Σύµφωνα µε τον Πολυζωϊδη (2004), κατά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, ο ρόλος της συνδροµής στο λαό ανήκε στην εκκλησία. Με την λήξη του, ο εθελοντισµός γίνεται πιο συχνός και µάλιστα ξεκινά να ελέγχεται από κρατικούς φορείς. Σταδιακά, ο αριθµός των εθελοντικών οργανώσεων αυξάνεται µε αυξανόµενο ρυθµό. Η πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκε αισθητά µετά τα µέσα της δεκαετίας του 170. Μετά την αποκατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, οι Έλληνες πολίτες βελτίωσαν το βιοτικό τους επίπεδο λόγω της αυξηµένης ζήτησης εργασίας και ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Έτσι, µετά την επίλυση των 5

13 ιδιωτικών προβληµάτων, τα άτοµα ήταν πλέον σε θέση να ενδιαφερθούν για κοινωνικά ζητήµατα και την επίλυση αυτών. Έτσι, ο εθελοντισµός τονώθηκε και µάλιστα ενισχύθηκε σηµαντικά όταν οι πρώτες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις ιδρύθηκαν στη χώρα. ιαχρονικά, η κοινωνία ήρθε σε µεγαλύτερη επαφή µε τους εθελοντές και τις οργανώσεις τους µέσω της προβολής αυτών από τα τότε αναπτυσσόµενα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Φυσικά, η όλη αυτή κατάσταση συνέβαλε σηµαντικά στην ευηµερία του κράτος, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η κοινωνία µπόρεσε χωρίς έξοδα και δαπάνες να αντιµετωπίσει µεγάλα προβλήµατα αλλά και ειδικές περιστάσεις (Ζάννης, 2004). Στα πρόσφατα χρόνια, η πιο αντιπροσωπευτική ένδειξη της σηµασίας του εθελοντισµού αποτελεί η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το Η συµµετοχή των εθελοντών στην όλη διοργάνωση ήταν πολύ µεγάλη. Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό του ότι µια µεγάλη ιδέα, ένα µεγάλο ιδανικό µπορεί να ωθήσει σε συνεργασίες και στην πραγµατοποίηση µεγάλων στόχων στη χώρα. Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις», που πραγµατοποιήθηκε το 16, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος VOLMED για τον εθελοντισµό στις Μεσογειακές χώρες: Ο συνολικός αριθµός των εθελοντικών οργανισµών στην Ελλάδα έως και το 16 έφτανε τους Από το 100 έως το 180 λειτουργούσαν στην Ελλάδα γύρω στο 36,3% του συνόλου των εθελοντικών οργανισµών που καταγράφηκαν το 16, ενώ µετά το 180 ιδρύθηκε το 60,3% του συνόλου. Το 1,5% των εθελοντικών οργανισµών είχε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και χρηµατοδοτήθηκε κατά 70% από εισφορές των µελών και κατά 30% από κρατικές επιχορηγήσεις. 6

14 Το 40% των οργανισµών είχε καθορίσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα ως όριο για τη συµµετοχή των µελών του στον οργανισµό, σε αντίθεση µε το υπόλοιπο 60% που δεν απαιτούσε ελάχιστη υποχρεωτική δραστηριοποίηση. Το 65% του συνόλου των ελληνικών εθελοντικών οργανισµών είχε λιγότερα από 50 µέλη, το 12% είχε 50 έως 100 µέλη, ενώ το 23% είχε περισσότερα από 100 µέλη. Οι τοµείς δραστηριοποίησης ήταν σε γενικές γραµµές οι ακόλουθοι τρεις: Οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες αποτελούσαν περίπου το 65% του συνόλου των εθελοντικών οργανισµών. Η ενασχόληση µε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούσε το 28% του συνόλου. Η προστασία του περιβάλλοντος και οι οικολογικοί οργανισµοί αποτελούσαν τον τρίτο τοµέα µε 27,5% του συνόλου των οργανισµών. Η ιδέα της συµµετοχής σε εθελοντικούς οργανισµούς είναι µία προοπτική που απασχολεί µάλλον δυνητικά τους Έλληνες και δεν αποτελεί διαδεδοµένη κοινωνική πρακτική για την πλειοψηφία των πολιτών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι απόψεις σχετικά µε την εθελοντική προσφορά εργασίας έχουν µεταβληθεί προς το θετικότερο. Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι ο εθελοντισµός αποτελεί θετική κοινωνική συνεισφορά και γι αυτό πρέπει να ενισχυθεί (Mindwell & Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου). 1.3 Ο εθελοντισμός σε παγκόσμιο περιβάλλον Ο εθελοντισµός εξαιτίας των διαφορετικών οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης. 7

15 Σύµφωνα µε µία συγκριτική αξιολόγηση του εθελοντισµού το 15 σε 21 χώρες, δίνεται παρακάτω το % Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς σε σχέση µε το Συνολικό Πληθυσµό ανά Γεωγραφική Περιοχή (Ziemek, 2002): 8

16 ιάγραµµα 1.1: % Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς σε σχέση µε τον Συνολικό Πληθυσµό ανά Γεωγραφική Περιοχή Πηγή: Ziemek, 2002 Στα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι ο εθελοντισµός είναι δηµοφιλέστερος στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες. Τα µεγαλύτερα ποσοστά εθελοντών εµφανίζονται στην Γαλλία, την Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και στις Η.Π.Α.

17 Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που δεν ακολουθούν αυτή την τάση, όπως είναι η Αυστρία, το Ισραήλ και η Ιαπωνία. Από τις αναπτυσσόµενες χώρες, η Τσεχία είναι η µόνη που εµφανίζει ένα συγκριτικά ψηλό ποσοστό εθελοντών. Σύµφωνα µε µία πιο πρόσφατη συγκριτική µελέτη (18), ο πληθυσµός των ακόλουθων 22 χωρών έχει προσφέρει εθελοντικά χρόνο σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς κατά µέσο όρο σε ποσοστό 28%. Το 2000 η επέκταση αυτής της µελέτης σε ακόµα περισσότερες χώρες καταδεικνύει ότι η Ολλανδία είναι η πιο αναπτυγµένη χώρα στον κλάδο των εθελοντικών και µη κερδοσκοπικών οργανισµών, µε τον Καναδά και το Βέλγιο να την ακολουθούν αµέσως µετά και το Μεξικό να καταλαµβάνει την τελευταία θέση (Hall et al., 2005): Εικόνα 1.1: Εθελοντικά ενεργός πληθυσµός σε διάφορες χώρες Πηγή: Hall et al.,

18 1.4 Τα Χαρακτηριστικά του Εθελοντισμού Ο εθελοντισµός σαν έννοια αποτελεί µια αναγνωρισµένη πράξη προσωπικής απόφασης και αφοσίωσης στην συµβολή επίτευξης ενός ευρύτερου στόχου. Οι εθελοντές συµµετέχουν στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού λόγω προσωπικών πεποιθήσεων, λόγω των ηθικών αρχών που τους διέπουν, λόγω του πολιτισµικού πλαισίου ή της κουλτούρας, των ηθών και εθίµων της κοινωνίας που ζουν. Σε όποιον λόγο από αυτούς βασίζεται η επιλογή της εθελοντικής προσφοράς εργασίας, η τελευταία φέρει ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι: 1. Προσφέρεται από επιλογή: Η ελευθερία της επιλογής του εθελοντισµού εκ µέρους ενός ατόµου αποτελεί ίσως τη βάση της έννοιας του εθελοντισµού. Το βασικό κίνητρο του ατόµου να προσφέρει την εργασία του εθελοντικά είναι η ίδια η ελευθερία βούλησης, που βασίζεται στην εκπλήρωση προσωπικών αναγκών ανεξάρτητων από την επιβίωση. Σύµφωνα µε τον Maslow, οι ανάγκες που αντιστοιχούν στα ανώτερα επίπεδα, δηλαδή πέραν από αυτό της επιβίωσης και της ασφάλειας, αυτές δηλαδή της αυτοεκτίµησης και της αυτοολοκλήρωσης, µπορούν να αποτελέσουν παράγοντες υποκίνησης για τα άτοµα να προβούν σε πράξεις που δεν αποσκοπούν στην αµοιβή (Μπουραντάς, 2005). Σύµφωνα µε τον Johnson-Coffey (17), ακόµη και αν ο εθελοντισµός είναι µια απόφαση επιλογής, δηλαδή είναι εκούσιος, εντούτοις υπάρχει και ο ακούσιος, όπου το άτοµο προσφέρει εθελοντικά εργασίας γιατί ενδεχοµένως δέχεται πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον να πράξει έτσι. 2. εν βασίζεται στην απόκτηση χρηµατικής αµοιβής: βασική αρχή του εθελοντισµού είναι ότι ο εθελοντής δεν λαµβάνει αµοιβή για την παροχή εργασίας, ακόµη και αν η τελευταία εµπίπτει στα επαγγελµατικά του ενδιαφέροντα. Ακόµη και όταν ο εθελοντής λαµβάνει κάποιο ποσό για κάλυψη των προσωπικών του εξόδων όσο διάστηµα προσφέρει την εθελοντική του εργασία, εντούτοις αυτό δεν ανήκει στα πλαίσια της καταβολής σε αυτόν µισθό. Η έλλειψη αυτή του χαρακτηριστικού αυτού συνεπάγεται ότι ο καθένας µπορεί να προσφέρει εθελοντικά την εργασία του, αρκεί να διαθέτει προσωπικό ελεύθερο χρόνο. Φυσικά, για τους 11

19 εργαζοµένους του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η ύπαρξη µειωµένου ελεύθερου χρόνου είναι βασικός παράγοντας που δυσχαιρένει την απόφαση του εθελοντισµού. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους Devoy και Pfeffer (2007), όταν ένας εργαζόµενος πληρώνεται µε την ώρα εργασίας και όχι µε τη µορφή ηµεροµισθίου, οι πιθανότητες να αδυνατεί ή να αποφεύγει να εργαστεί εθελοντικά αυξάνονται, όπως θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα. 3. Λαµβάνει χώρα σε οργανωµένα πλαίσια: σύµφωνα µε την Στασινοπούλου (2011), για να προσφέρει ένα άτοµο εθελοντικά εργασία πρέπει να υπάρχει µια οργανωµένη και συντονισµένη ενέργεια προς την επίτευξη κάποιου κοινωνικού συνήθως σκοπού. Το όλο έργο έχει την ανάγκη τόσο ατόµων που προσφέρουν δουλειά µε οικονοµική αµοιβή όσο και ατόµων που είναι εθελοντές. Αν και αυτό δηµιουργεί συνήθως προϋποθέσεις για ποιότητα, αξιολόγηση, αποτελεσµατικότητα από ότι η µεµονωµένη προσφορά, εντούτοις δηµιουργεί ταυτόχρονα πρόσφορο έδαφος για απόπειρες επιβολής εξουσίας και γραφειοκρατία. Παρόλα αυτά, η συντονισµένη προσπάθεια που χαρακτηρίζει το έργο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εθελοντές να εργαστούν οµαδικά, να συνεργαστούν και να κατανοήσουν τα οφέλη της συλλογικής εργασίας, ξεπερνώντας το εγώ τους και εργάζοντας στα πλαίσια της οµάδας. 4. Επιφέρει Οφέλη στους εθελοντές και την κοινωνία: ο εθελοντισµός επιφέρει οφέλη σε ένα ευρύ πλήθος ατόµων, ξεκινώντας από τον ίδιο τον εθελοντή. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο εθελοντής ωφελείται καθώς δραστηριοποιείται µέσα σε µια οµάδα που την χαρακτηρίζουν κοινές αξίες και όραµα. Επίσης, καθώς ο αποδέκτης αυτής της προσπάθειας που κάνουν οι εθελοντές είναι η ίδια η κοινωνία σαν σύνολο, τα οφέλη γίνονται πολλαπλά, καθώς η προσφορά εργασίας χωρίς αντάλλαγµα συµβάλλει στην ευηµερία του συνόλου µέσα από µια οργανωµένη ενέργεια (Johnson-Coffey, 17). 5. εν κάνει διακρίσεις: σύµφωνα µε την Στασινοπούλου (2011), εθελοντής µπορεί να γίνει ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, εισοδήµατος, επαγγέλµατος, φύλου και εθνικότητας. Ο εθελοντισµός βασίζεται στο κοινό όραµα και την ελεύθερη βούληση ατόµων που δίχως αντάλλαγµα επιθυµούν να συνδράµουν στην διεκπαιρέωση µιας ενέργειας. Έτσι, ουσιαστικά συµβάλλει στην καταπολέµηση του ρατσισµού 12

20 κάθε είδους, καθώς εµπνέει και προϋποθέτει την οµαδική δουλειά και συνεργασία. Σύµφωνα µε πολλές µελέτες, οι εθελοντές λαµβάνουν την απόφαση να παρέχουν την εργασία τους εθελοντικά βάσει κάποιων κριτηρίων. Για παράδειγµα, οι McPherson και Rotolo (16) υποστηρίζουν ότι άτοµα που έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση τείνουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε πανεπιστήµια ή σε ενέργειες ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Rohs (186) υποστηρίζει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό εθελοντών αποτελείται από γυναίκες, καθώς το συγκεκριµένο φύλο έχει πιο αναπτυγµένη συναισθηµατική φύση και η παροχή εργασίας αφιλοκερδώς είναι κοντινότερη επιλογή στην φύση της γυναίκας. Ο Tschirhart (18) µελετά το θέµα αυτό από µια πιο πρακτική σκοπιά, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι εθελοντές τυγχάνουν µεγάλης ηλικίας (µεγαλύτερης των 50), καθώς έχουν εξασφαλίσει εισόδηµα επιβίωσης, συνήθως έχουν συνταξιοδοτηθεί και διαθέτουν ελεύθερο χρόνο που επιθυµούν να καλύψουν µε ηθικά αποτελεσµατικές ενέργειες. Καθώς οι απόψεις των µελετητών αφορούν διαφορετικά κριτήρια, γίνεται κατανοητό ότι η επιλογή του εθελοντισµού εξαρτάται από πολλούς, διαφορετικούς παράγοντες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα άτοµο για να γίνει ένας καλός εθελοντής: Ευελιξία: πρέπει το άτοµο να κατανοεί ότι συµµετέχει σε µια ενέργεια που οι διάφορες δράσεις για την επίτευξή της ενδέχεται να αλλάξουν, να επαναπρογραµµατιστούν ή να τερµατιστούν. Ο εθελοντής οφείλει να συµφωνεί µε τις όποιες αλλαγές και να δηλώνει ευέλικτος και πρόθυµος να συνδράµει υπό τις αµφίβολες αυτές συνθήκες (Reed & Selbee, 2000). Υποµονή: για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν, ο εθελοντής πρέπει να διαθέτει υποµονή. Αν αυτό δεν ανήκει στα χαρακτηριστικά του, απλώς δεν είναι αποτελεσµατικός στην παροχή βοήθειας στην όλη προσπάθεια, καθώς ουσιαστικά καθυστερεί την εκπόνηση των δράσεων (Reed & Selbee, 2000). Εµπιστοσύνη: ο εθελοντής δηλώνει ότι θέλει να συνδράµει στην επίτευξη ενός σκοπού χωρίς να περιµένει αντάλλαγµα, εποµένως δεν προβαίνει στην υπογραφή σύµβασης ή συµφωνίας µε τους υπεύθυνους της όλης ενέργειας. Οι τελευταίοι όµως βασίζονται στην ειλικρίνειά του και δείχνουν 13

21 εµπιστοσύνη ότι θα είναι εκεί τις απαραίτητες µέρες και ώρες, προς την εκτέλεση των καθηκόντων που αυτοβούλως ανέλαβε (Johnson, 2012). Ενέργεια: ο εθελοντισµός συχνά απαιτεί πολλές ώρες εθελοντικής δουλειάς, παροχή προσωπικού χρόνου και ενέργειας για την επίτευξη του σκοπού (Gerard, 172). Αυτοθυσία: η ίδια η έννοια του εθελοντισµού συνδέεται µε την αυτοθυσία, καθώς ο εθελοντής καλείται να ξεπεράσει το εγώ του και να παρέχει υπηρεσίες για την επίτευξη ενός σκοπού που πρόκειται να ωφελήσει την ευρύτερη κοινωνία (Gerard, 172). 1.5 Ικανοποίηση Εθελοντών Η ικανοποίηση µέσω των εθελοντικών δράσεων είναι ένας εξαιρετικά σηµαντικός παράγοντας στη διακράτηση των εθελοντών και στη συνέχιση των δράσεών τους. Το γεγονός αυτός αποδεικνύεται από τα ευρήµατα πολλών ερευνών. Οι Silvenberg et al. (2001) κατέδειξαν µέσω της έρευνάς τους ότι η ικανοποίηση των εθελοντών εξαρτάται τόσο από την φύση της ίδιας της δράσης όσο και από ψυχολογικούς παράγοντες που ικανοποιούνται µέσω του εθελοντισµού. Οι Jacobson et al. (2012) απέδειξαν ότι ο δείκτης ικανοποίησης των εθελοντών αυξανόταν ανάλογα µε το χρόνο παροχής της εθελοντικής βοήθειας, εύρηµα το οποίο συµφωνεί και µε την έρευνα της Pauline (2011). Πιο ειδικά, αναφορικά µε τη συµµετοχή των εθελοντών σε αθλητικά γεγονότα, οι Liao et al. (2012) κατέδειξαν ότι η θετική ανατροφοδότηση από τους συνοµηλίκους, η αυτοπεποίθηση και η επιτυχία είναι οι βασικοί παράγοντες ικανοποίησης. Αναφορικά µε τη συµµετοχή των εθελοντών στο άθληµα του γκολφ, η έρευνα της Pauline (2011) αναφέρει ότι η επικοινωνία τόσο µεταξύ των εθελοντών όσο και µεταξύ των εθελοντών και του οργανισµού είναι ο κυριότερος παράγοντας που σχετίζεται µε την ικανοποίηση των εθελοντών, αλλά και µε την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στο µέλλον σε αυτή την εθελοντική δράση. 14

22 Η επικοινωνία βρέθηκε να είναι προσδιοριστικός παράγοντας ικανοποίησης των εθελοντών και στην έρευνα των Yanagisawa και Sakakibara (2008). Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των εθελοντών στην προσφορά γευµάτων για τους ηλικιωµένους στην Ιαπωνία. Επιπρόσθετοι παράγοντες που προσδιορίζουν την ικανοποίηση των εθελοντών βρέθηκαν να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις τόσο µεταξύ των εθελοντών, όσο και του ανθρώπινου δυναµικού που ετοίµαζε τα γεύµατα. Οι ανθρώπινες σχέσεις µε τη σειρά τους επηρεάζονταν από την συµβουλευτική και επίβλεψη από το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που ήταν υπεύθυνο για την ετοιµασία των γευµάτων, τις ευκαιρίες που είχαν οι εθελοντές για την πραγµατοποίηση συναντήσεων, καθώς και τη δηµοσιότητα µέσω των δηµοσίων σχέσεων. Σύµφωνα µε τους Bang και Ross (200), τα κίνητρα εκείνα που προβλέπουν καλύτερα το επίπεδο της ικανοποίησης των εθελοντών από τις εθελοντικές τους δράσεις είναι: η έκφραση αξιών, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, καθώς και η αγάπη για τα σπορ. Οι Okun και Eisenberg (12, όπως παρατίθενται στους Millette και Gagné, 2008) αναφέρουν ότι η ικανοποίηση των εθελοντών είναι µεγαλύτερη όταν οι δραστηριότητές τους ποικίλουν, ενώ ο Dailey (186, όπως παρατίθεται στους Millette και Gagné, 2008) επισηµαίνει ότι η ικανοποίηση και συνεπώς η δέσµευση των εθελοντών είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση που πρόκειται για πολιτική καµπάνια η οποία συνοδεύεται από αυτονοµία και ανατροφοδότηση. Αυτό που έχει σηµασία να τονιστεί είναι ότι οι εθελοντές ικανοποιούνται µέσω των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν, δεδοµένου ότι γνωρίζουν τι τους παρακινεί και εποµένως επιλέγουν εκείνες τις δραστηριότητες που εκπληρώνουν αυτές τους τις ανάγκες (Houle et al., 2005). Ως εκ τούτου, η ικανοποίηση των εθελοντών είναι µεγαλύτερη όταν ικανοποιούνται οι αρχικές τους προσδοκίες µέσα από την εθελοντική τους δράση. Επί παραδείγµατι, οι Zini και Sgan-Cohen (2008) βρήκαν ότι η ικανοποίηση των εθελοντών οδοντογιατρών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωµένους στην Ιερουσαλήµ ήταν µεγαλύτερη όταν ικανοποιούνταν τα αρχικά τους κίνητρα πίσω 15

23 από την εθελοντική τους δράση, τα οποία ήταν η συνεισφορά προς την κοινότητα αλλά και η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 1.6 Μορφές εθελοντισμού Η σύγχρονη βιβλιογραφία διαχωρίζει τον εθελοντισµό µε διάφορα κριτήρια, δηµιουργώντας έτσι διάφορες µορφές εθελοντισµού. Οι πιο γνωστές είναι: Επίσηµος και ανεπίσηµος εθελοντισµός: ο επίσηµος εθελοντισµός αφορά στην προσφορά εθελοντικής εργασίας µε την ελεύθερη φυσικά βούληση του ίδιου του εθελοντή, χωρίς αντάλλαγµα αµοιβής, µε σκοπό την συνδροµή της εργασίας για την εκπλήρωση κάποιου κοινωνικού σκοπού - έργου. Ο εθελοντής αναλαµβάνει τα καθήκοντά του που αφορούν σε ορισµένη θέση που ορίζονται από οργανωµένες µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή οργανωµένα προγράµµατα. Ο ανεπίσηµος εθελοντισµός αφορά σε δραστηριότητες που δε διοργανώνονται από κάποια εθελοντική οργάνωση ή πρόγραµµα, αλλά είναι ουσιαστικά προσωπικές απόπειρες του ατόµου να βοηθήσει κάποιο άλλο άτοµο ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αµισθοί, όπως για παράδειγµα ο καθαρισµός του δρόµου µπροστά από το σπίτι ενός πολίτη από τον τελευταίο (Πολυζωίδης, 2006). ιεθνής εθελοντισµός: ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε προσφορά αλληλεγγύης και βοήθειας σε πολίτες του Τρίτου Κόσµου ή σε πολίτες χωρών που βρίσκονται σε εµπόλεµη κατάσταση ή υπέστησαν σηµαντική φυσική καταστροφή. Ο διεθνής εθελοντισµός ήταν ανέκαθεν µια από τις πιο διαδεδοµένες µορφές εθελοντισµού, καθώς γνωστές οργανώσεις (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ.α.) και απλοί πολίτες προσφέρουν γνώσεις και υλικά αγαθά για την προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας µιας άλλης χώρας (Stebbins, 16). Κοινωνικός εθελοντισµός: ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού όπως η παροχή υπηρεσιών σε 16

24 άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε άτοµα της τρίτης ηλικίας, σε οικογένειες που ζουν στο όριο της φτώχειας, σε άτοµα εξαρτηµένα από ναρκωτικές ουσίες, σε φυλακισµένους, σε µετανάστες (Hustinx & Lammertyn, 2004). Περιβαλλοντικός εθελοντισµός: ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας µιας περιοχής, στην καθαριότητα των δασών, την προστασία των υδάτων από τη µόλυνση, την καθαριότητα των πόλεων από τα απορρίµµατα, κτλ (Πολυζωίδης, 2006). Πολιτιστικός εθελοντισµός: ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν στη διοργάνωση πολιτιστικών δρώµενων, όπως θεατρικές παραστάσεις, µουσικές συναυλίες, κ.α (Hustinx & Lammertyn, 2004). 1.7 Εμπόδια ενασχόλησης με τον εθελοντισμό Αν και ο εθελοντισµός προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους εθελοντές όσο και στην κοινωνία, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αποτρέπουν τα άτοµα από την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Οι λόγοι αυτοί ποικίλουν: Προσωπικοί λόγοι: το άτοµο να µη διαθέτει την κατάλληλη ψυχολογία για να ασχοληθεί µε την προώθηση του κοινού καλού, καθώς προέχει η βελτίωση της προσωπικής του ψυχολογίας και πραγµατικότητας (McBride & Lough, 2010). Κοινωνικά εµπόδια: ο κοινωνικός αποκλεισµός που υφίστανται κάποια άτοµα τα ωθεί σε εσωστρέφεια και απόρριψη οποιασδήποτε δραστηριότητας θα τους φέρει πιο κοντά µε το κοινωνικό σύνολο (Sundeen & Raskoff, 2000). Οικονοµικά εµπόδια: η ανεργία και τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι σήµερα πολίτες, µεταξύ αυτών και οι νέοι που αποτελούν την οµάδα που συχνότερα ασχολείται µε τον εθελοντισµό, εµποδίζει έως και αποτρέπει την ενασχόληση µε οποιαδήποτε δραστηριότητας δεν αποφέρει οικονοµικό όφελος (McBride & Lough, 2010). Έλλειψη χρόνου: οι εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις ή η προτίµηση του ατόµου να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο για δραστηριότητες εκτός από τον εθελοντισµό (για παράδειγµα για ξεκούραση), 17

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

Ενότητα Β. Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ενότητα Β Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στην Ελλάδα 1. Οι Εθελοντικοί, Μη Κυβερνητικοί Οργανισµοί και η Εθελοντική Συµµετοχή στην Ελλάδα 1.1 Μία ιαχρονική Παρουσίαση Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Σ. ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ. Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού:

Ε.Ε.Σ. ΙΔΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ. Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού: Η Ιδέα του Ερυθρού Σταυρού: Η ιδέα του ερυθροσταυρισμού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΟΔ ΑΤΤΙΚΗΣ Ποιοι είμαστε Οι σκοποί μας Οι στόχοι μας Τα μέλη μας Η δομή μας (Οργανωτική & επιχειρησιακή) Εθελοντές με επαγγελματισμό Η εκπαίδευσή μας Σχέσεις με κοινωνία/πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Εθελοντισµός σε Επιλεγµένες Χώρες ανά Ήπειρο

1. Ο Εθελοντισµός σε Επιλεγµένες Χώρες ανά Ήπειρο 1. Ο Εθελοντισµός σε Επιλεγµένες Χώρες ανά Ήπειρο 1.1 ΑΜΕΡΙΚΗ 1.1.1 Ο Εθελοντισµός στον Καναδά 1.1.1.1 Η Υφιστάµενη Κατάσταση του Εθελοντισµού στον Καναδά α. Η Συµβολή του Εθελοντισµού στον Καναδά Η συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΚΩΡΗΣ ΦΩΤΗΣ,ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αναστασοπούλου Γιώτα Λεπιδά Αναστασία Γούργου Εριφύλη Μαυροπούλου Μαρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελείται από έναν κόσμο ολόκληρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 03 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για περισσότερα από 130 χρόνια επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2,

ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, η ιεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group µε αφορµή την Επιχειρηµατική Έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία.

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία. Η (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1981 με στόχο την αλληλεγγύη με τα κινήματα των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα