ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΚΟΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΚΟΚΑ"

Transcript

1 ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΚΟΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2012

2 Περιεχόιιενα Εισαγωγή - Σκοπός Εργασίας 5 1. Κεφάλαιο lo : Χημικές Ενώσεις Φωτοχρωμικών Υλικών Η Έννοια του Φωτοχρωμισμού και των Φωτοχρωμικών Υλικών σrις Μέρεςμας Η Φύση των Φωτοχρωμικών Μορίων Το Μόριο του Σπιροπυρανίου σrα Φωτοχρωμικά Υλικά - [1 ',3 -dihydro-1 ',3 ',3'-trimethyl-6-nitrospiro[2H-llbenzopyran-2,2'- {2H)-indole]] Συσσωματώματα σrα Φωτοχρωμικά Υλικά Κεφάλαιο 2ο : Υλικά και Κατηγορίες Φωτοχρωμικών Υλικών Κεφάλαιο 3ο : Μέθοδοι Μέτρησης Φωτοχρωμικών Υλικών Μέσω 23 Φασματοφωτομέτρων 3.1 Απορρόφηση ΑκrινοΒολίας από τα Φωτοχρωμικά Υλικά Μετρήσεις Φωτοχρωμικών Υλικών Περίπτωση Κυματοδηγού και Καταστάσεις ΑκrινοΒολίας σrα Φωτοχρωμικά Υλικά Γεωμετρική Οnrική και Φωτοχρωμικά Υλικά Ρυθμός Ταλάντωσης Κυματοδηγού σrα Φωτοχρωμικά Υλικά 30 2 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΙ-fΚ!-! 1 ΠΕ! ΡΛ;,Α. J

3 3.6 Εφαρμογές Φωrοχρωμικών Υλικών 32 Επίλογος - Συμπεράσματα 35 Βιθλιογραφία 37 3

4 Ευχαριστίες Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Καθηγητή μου και επιβλέποντα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας Δρ Αθανάσιο Α. Τσουτσαίο για την πολύ μεγάλη βοήθεια και στήριξή του κατά την διάρκεια της έρευνάς μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και συγκεκριμένα το Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας που μου έδωσε την δυνατότητα φοίτησης στον τομέα αυτό καθώς και όλους τους καθηγητές μου. Τέλος, θα επιθυμούσα να αποστείλω τις ευχαριστίες μου στα μέλη της οικογενείας μου αλλά και τους φίλους μου, οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό της προετοιμασίας της συγκεκριμένης εργασίας αλλά και έρευνας με στήριξαν σε υπέρτατο βαθμό. 4

5 Εισαγωγή - Σκοπός Εργασίας Αποτελεί γεγονός πως στις μέρες μας, έχει σημειωθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία πολύ μικρών συστημάτων από πολλούς και διάφορους επαγγελματικούς τομείς. Τα συστήματα αυτά είναι διαστάσεων της τάξης του μικρόμετρου ή του νανόμετρου 1. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να κάνουν κινήσεις οι οποίες αναφέρονται ως μηχανικές. Η ικανότητά τους αυτή, δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης οπτικών μεθόδων προκειμένου να υπάρχει ένας ακριβής έλεγχος αλλά και σωστός χειρισμός τους. Έτσι, δημιουργήθηκαν νέα υλικά τα οποία μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε μηχανικές αλλαγές αλλά και να αλληλεπιδρούν με το φως. Ένας άλλος ορισμός των υλικών αυτών βέβαια, αναφέρεται στα λεπτά υμένια πολυμερή που τα περιβάλλουν 2. Βάση των παραπάνω λοιπόν, θα λέγαμε πως γίνεται αρκετός λόγος για την χρήση και εφαρμογή των φωτοχρωμικών υλικών. Αυτό που αναφέρεται λοιπόν, είναι πως η κατασκευή τους αποτελείται από συγκεκριμένες μακρομοριακές μήτρες. Στις μήτρες αυτές έχουν ενσωματωθεί μόρια τα οποία χαρακτηρίζονται ως φωτοχρωμικά, όπως το σπιροπυράνιο. Το σημαντικό είναι ότι οι μήτρες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν και σαν συνθετικοί φωτο-ανιχνευτές ή και σαν ηλεκτρονικές συσκευές με την ιδιότητα να μετατρέπουν την ενέργεια από μια μορφή σε μια άλλη 3. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως στα φωτοχρωμικά αυτά μόρια υπάρχουν κάποιες στερεοχημικές αναδιατάξεις ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες ισομερικές μορφές. Οι αναδιατάξεις αυτές σημειώνονται κατά την ακτινοβολία τους με το φως. Αυτό που μπορεί να προκληθεί από τον ισομερισμό αυτόν είναι κάποιες 1 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) 2 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobiology, 70. (1999) 3 Gould Ρ., 2002, Photonics : practically there? Materials Today, Vol.5, Να. 9 5

6 αλλαγές στον όγκο του πολυμερούς. Οι αλλαγές όμως αυτές δείχνουν και την απόκριση του συστήματος, άμεσα ή έμμεσα στο φως. Επιχειρώντας μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση στη λειτουργία των φωτοχρωμικών υλικών, θα λέγαμε πως το 1867 έγινε για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη αναφορά από τον Fritzhe, σε αποχρωματισμό διαλύματος με χρώμα πορτοκαλί σε κίτρινο και ειδικά από τη στιγμή που εκτέθηκε στον ήλιο και στον επαναχρωματισμό του από το σκοτάδι. Στη συνέχεια το 1876, παρατηρήθηκε μια αλλαγή στο χρώμα από τον Eter Meer, του potassium salt of dimithroethane σε ' ' 4 στερεα κατασταση. Χαρακτηριστικό όμως είναι και το παράδειγμα που αναφέρεται από τον Phipson το 1881, από τη στιγμή που παρατήρησε μια ζωγραφισμένη κολόνα πόρτας, την ημέρα να είναι μαύρη και το βράδυ άσπρη. Η λευκή χρωστική ουσία ήταν ο κύριος λόγος για κάτι τέτοιο. Επίσης, η συγκεκριμένη ουσία tetrachloronaphthalen έδειξε μια αλλαγή στο χρώμα, η οποία και παρατηρήθηκε από τον Mackwald το Η αλλαγή αυτή ήταν η αλλαγή του χρώματος σε στερεά κατάσταση. Αρχικά, η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ονομάσθηκε φωτοτροπία. Στις μέρες μας, ο όρος αυτός δεν ισχύει αν και τότε είχε σημαντική επιτυχία. Είναι συνώνυμος του όρου φωτοτροπισμός, ο οποίος ταυτίζεται με βιολογικά φαινόμενα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να σημειωθεί πως την περίοδο δεν υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον φωτοτροπισμό και όπως συνέβαινε πρωτύτερα. Στην περίοδο αυτή, παρατηρήθηκε μια αύξηση των μηχανικών και τεχνικών μελετών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ερευνητικές ομάδες των Hirshberg- Fischer. Ο όρος του φωτοτροπισμού χρησιμοποιήθηκε από τον Hirshberg ο οποίος όρος έχει τις ρίζες του στις ελληνικές λέξεις φως και χρώμα. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το γεγονός αν και δε περιορίζεται στο να 4 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) 6

7 περιγράφει συστήματα τα οποία παρουσιάζουν απορρόφηση από το μακρινό υπεριώδες μέχρι το υπέρυθρο και μάλιστα με γρήγορες αντιδράσεις 5. Θα πρέπει να σημειωθεί δε πως τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 το φαινόμενο του φωτοτροπισμού και των φωτοχρωμικών υλικών, σημείωσε μια εξάπλωση καθώς όμως και κάποιες άλλες φυσικές μέθοδοι. Τα φωτοτροπικά γυαλιά σημείωσαν την περίοδο εκείνη σημαντική κίνηση και έγιναν άμεσα διαθέσιμα. Σημαντική και η έρευνα η οποία διενεργήθηκε πάνω σε αυτά. Διάφορες εφαρμογές αναφέρονται όπως αυτή της φωτοχρωμικής μικροαπεικονιστικής διαδικασίας η οποία και έδειξε μια συγχώνευση σελίδων ενός βιβλίου σε μια επιφάνεια 26cm. Λόγω των ανθεκτικών παραγώγων spiroxazih και chromene και της ανάπτυξής τους την δεκαετία του 1960, ξεκίνησε μια μαντική ενασχόληση γύρω από αυτά. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν και έκαναν στο εμπόριο την εμφάνισή τους οι φωτοχρωμικοί οφθαλμικοί φακοί. Πολλά είναι επίσης τα άρθρα αλλά και τα βιβλία εκείνα όπου με τη πάροδο των χρόνων, έγιναν αναφορές στον φωτοχρωμισμό. Βάση των παραπάνω λοιπόν, θα πρέπει να σημειωθεί πως σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η παράθεση και ανάλυση του φαινομένου των φωτοχρωμικών υλικών και του τρόπου που εκείνα λειτουργούν στις μέρες μας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα συγκεκριμένα υλικά και με ποιους τρόπους αυτά επιδρούν, διαμορφώνοντας αντίστοιχα τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα υλικά αυτά. 5 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobio/ogy, 70. (1999) 7

8 1. Κεφάλαιο lo : Χημικές Ενώσεις Φωτοχρωμικών Υλικών 1.1 Η Έννοια του Φωτοχρωμισμού και των Φωτοχρωμικών Υλικών Αποτελεί γεγονός πως η αλλαγή στο χρώμα κάποιων συγκεκριμένων χημικών ουσιών, συνιστά από μόνο του ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών και γενικότερα το φαινόμενο που ταυτίζεται με το φάσμα της απορρόφησής τους από τη στιγμή που αυτές εκτίθενται στο φως με το κατάλληλο μήκος κύματος 6. Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά πως η παρουσία της αρχικής τους κατάστασης γίνεται αντιληπτή όταν οι ενώσεις αυτές δέχονται μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται ως αντιστρεπτή. Έτσι μπορούν και αποκτούν το αρχικό τους χρώμα λόγω της έκθεσής τους στο φως ή στο σκότος. Η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία ονομάζεται φ ' 7 ωτοχρωμισμος. Σχήμα Νο.1 -Διαδικασία Μέτρησης Φωτοχρωμισμού /\,,, \ '...;, \ ".J, ~,, \, -..., ~ \ f,..., --(,, \, ' 1,1 ) 1 Ί f 11; 1 h \/ ' J\ - Β h \! or.\ \ Β Λ / Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobiology, 70. (1999) 7 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyoka zu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Phatobiology 95 (1996) 8

9 Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως η ε μφάνιση διαφορετικών μορφών σε χρώματα κάτω από κατάλληλες συνθήκες, είναι και ο λόγος που οι ουσίες αυτέ ς συμπεριφέρονται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το μόριο του σπιρανίου, το οποίο και συμπεριφέρεται ανάλογα από τη μετατροπή κλειστής άχρωμης μορφής και της ανοικτής χρωματιστής μορφής. Τα φωτοχρωμικά οργανικά μόρια είναι άχρωμα. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι από την περίοδο της υπεριώδους αρχίζει η ηλεκτρονική απορρόφηση. Εκείνα τα προϊόντα τα οποία έπειτα από ακτινοβολία UV δείχνουν μια έντονη απορρόφηση στην περιοχή του ορατού. Μέσα από την συμπεριφορά αυτή φαίνεται ότι τα απομονωμένα π ηλεκτρόνια είναι ισχυρά συζευγμένα στα μόρια των προϊόντων 8. Ταυτόχρονα όμως είναι δυνατό να γίνουν και κάποιες αλλαγές σε μοριακές ιδιότητες σαν αυτή της διηλεκτρικής σταθεράς. Οι αλλαγές αυτές διεξάγονται μαζί με την αλλαγή χρώματος του μορίου. Η αντιστρεψιμότητα των φωτοχρωμικών μορίων επίσης είναι και το βασικό χαρακτηριστικό στο φωτοχρωμισμό. Η αντίδρασή τους είναι θερμική προκειμένου να έλθουν στην αρχική τους κατάσταση, μετά την έκθεσή τους και πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Κάποια όμως συστήματα διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία. Τα φωτοχρωμικά υλικά είναι ιδιαίτερα 8 Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 9

10 ελκυστικά λόγω της αντιστρεψιμότητας. Τα τελευταία χρόνια οι ιδιότητες των μορίων έχουν γίνει επίκεντρο πολλών εφαρμογών σαν αυτή των οφθαλμικών γυαλιών 9. Έχει δοθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις χημικές ενώσεις οι οποίες παρουσιάζουν μια αλλαγή στο χρώμα τους ή και στο φάσμα απορρόφησής τους από τη στιγμή που εκτίθενται στο φως και που ουσιαστικά αναφέρονται στα φωτοχρωμικά υλικά. Φυσικά όμως, πάντα στο κατάλληλο μήκος κύματος. Το αρχικό χρώμα των ενώσεων αυτών μπορεί να επανέλθει αν υπάρξει μια αντιστρεπτική διαδικασία από τη στιγμή που εκτίθενται στο φως ή στο σκοτάδι. Αυτή η διαδικασία είναι ουσιαστικά ο φωτοχρωμισμός και ο οποίος χαρακτηρίζει τα φωτοχρωμικά υλικά 10. Α Β Απο ρόφηση?.nn :~nn 4nn.c;nn 600 λ / nm Α hνι Ι1ν 2 Β 9 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobiology, 70. (1999) 10 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) 10

11 Σχήμα Νο.2 -Διαδικασία Μέτρησης Φωτοχρωμισμού και Απορρόφησης Χρωμάτων από Δύο Υλικά Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ο βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει η διαδικασία του φωτοχρωμισμού και της λειτουργίας των φωτοχρωμικών υλικών, όπου είναι η ικανότητα των ουσιών οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικές μορφές εντός αυτών, αν εκτεθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράγωγο του αζωβενζολίου όπου η διαδικασία του φωτοχρωμισμού ταυτίζεται με τον φωτοϊσομερισμό ανάμεσα σε στοιχεία cis και trans ισομερών. Όσον αφορά το μόριο του Σπιροπυρανίου, η διαδικασία του φωτοχρωμισμού οφείλεται σε μια μετατροπή που αφορά τη κλειστή άχρωμη μορφή και την ανοικτή χρωματιστη ' μορ φ' η 11. Άχρωμα αντίστοιχα χαρακτηρίζονται τα οργανικά φωτοχρωμικά μόρια. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η περιοχή από την οποία αρχίζει η απορρόφηση είναι αυτή της υπεριώδους. Όσα προϊόντα δημιουργούνται από την UV ακτινοβολία δείχνουν μια έντονη απορρόφηση στην ορατή περιοχή. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα απομονωμένα π-ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται στα αντιδρώντα μόρια είναι όλο και πιο δυνατά συζευγμένα στα μόρια των προϊόντων. Επίσης είναι πιθανό να συμβούν και κάποιες αλλαγές όπως αυτή της διηλεκτρικής σταθεράς, ταυτόχρονα με την αλλαγή χρώματος του μορίου. Το βασικό χαρακτηριστικό του φωτοχρωμισμού στα φωτοχρωμικά υλικά είναι η αντιστρεψιμότητα. Από τη στιγμή όπου τα μόρια μπορούν να επανέλθουν ξανά στη φυσιολογική τους κατάσταση, αυτή μπορεί να είναι θερμική. Κάποια όμως φωτοχρωμικά μόρια είναι σταθερά σε ότι αφορά τη θερμοκρασία. Η αντίδραση αυτών προκειμένου να επανέλθουν στη φυσιολογική τους θέση, είναι αυτή της φωτοχημικής. Χαρακτηριστική τέλος, είναι η ικανότητα αντιστρεψιμότητας των χημικών ουσιών αυτών η οποία τα κάνει και πιο ελκυστικά για πρακτικές 11 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobio/ogy, 70. (1999) 11

12 εφαρμογές. Εφαρμογές όπως των οφθαλμικών γυαλιών, οπτικοί διακόπτες, οπτικές μνήμες και μη γραμμικές οπτικές συσκευές. 1.2 Η Φύση των Φωτοχρωμικών Μορίων Τα φωτοχρωμικά μόρια είναι γνωστά στις μέρες μας ως οργανικές χρωστικές και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η αλυσίδα ατόμων του άνθρακα, η οποία διαθέτει εναλλασσόμενους απλούς και διπλούς δεσμούς 1 2. Η απορρόφηση στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι δυνατή, από τον εκτεταμένο απεντοπισμό των ηλεκτρονίων στο μήκος της αλυσίδας. Ενέργεια μπορεί να απορροφηθεί από ένα μόριο μέσα από περιστροφικές, ταλαντωτικές και ηλεκτρονικές μεταβάσεις. Οι ενέργειες όμως αυτές είναι μικρότερες από αυτές τις ' φ ' 13 ενεργειες των ωτονιων. ι2 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) 13 A.Athanassiou, K.Lakiotaki, M.ka/yva, S.Georgiou, and C.Fotakis Laser-Control/ed Molecular Actuators, Laser Physics 4 (2003) 12

13 Έτσι ο μηχανισμός ο οποίος δίνει και την απορρόφηση είναι περίπου ίσος με ενάμισι Άνγκστρομ. Βασική προϋπόθεση για την απορρόφηση στην ορατή περιοχή είναι η ύπαρξη απεντοπισμένων χημικών δεσμών. Άρα κοινό και σταθερό χαρακτηριστικό όλων των έγχρωμων χημικών ενώσεων είναι η συζευγμένη ανθρακική αλυσίδα. 1.3 Το Μόριο του Σnιροnυραvίου στα Φωτοχρωμικά Υλικά - [1 ',3 '-dihydro- 1 ',3',3'-trimethy/-6-nitrospiro [2H-11benzopyran-2,2'-(2H)-indole]) Είναι μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες σε ότι έχει να κάνει με φωτοχρωμικά υλικά. Ένα δακτύλιο σπιρανίου και συζευγμένες κυκλικές ενώσεις άνθρακα αποτελούν τα μόριά του. Οι συζευγμένες ενώσεις άνθρακα συγκρατούνται ορθογώνια από ένα κοινό άτομο άνθρακα. Σε τρισδιάστατο όμως χώρο. Ζ C\\ ~ C\\ ~ uv ~piropyγan ό ο MeIΌcyanine Σχήμα Νο.3 - Χημικές Ενώσεις Σnιροnυραvίου και Μεροκυαvίνης 13

14 Αναφορικά με την χημική ένωση Σπιροπυρανίου στα φωτοχρωμικά υλικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως σε ηλεκτρολυτική διάσπαση, οδηγεί η ακτινοβόληση του σπιρανίου με την υπεριώδη ακτινοβολία 14. Η ηλεκτρολυτική διάσπαση αναφέρεται στο δεσμό του spiro ατόμου άνθρακα και του ατόμου του οξυγόνου στον δακτύλιο του σπιρανίου. Η τρισδιάστατη μορφή στο μόριο του Σπιροπυρανίου στερείται από τη στροφή ενός μέρους του μορίου στο επίπεδο που βρίσκεται. Παράλληλα το μετατρέπει σε μια δισδιάστατη μορφή της Μεροκυανίνης. Στη φάση αυτή, δημιουργούνται τέσσερις ισομερικές μορφές αυτής σε σχέση με του διπλού δεσμού που είναι αντιστρεπτές. Πέρα από φωτοχημικά και θερμικά μπορεί να γίνει η επιστροφή από MC σε SP. Το χρονικό αυτό διάστημα της αλλαγής μπορεί να είναι λεπτών ή ωρών. Τέσσερις cis αντιστοιχούν στα 4 trans ισομερείς μορφές, κάτι το οποίο έχει ανιχνευθεί φασματοσκοπικά. Οι cis αυτές είναι λιγότερο ενεργειακές και δεν είναι εύκολο να ανιχνευθούν φασματοσκοπικά. θα πρέπει τέλος να σημειωθεί πως ως θερμικά ασταθείς, χαρακτηρίζονται οι ανοικτές μορφές του μορίου. Ο χρόνος τους εξαρτάται από τις ιδιότητες του διαλύτη από το μεθυλικό υποκαταστάτη αλλά και από τη θερμοκρασία. Υπάρχουν δύο συστήματα π-ηλεκτρονίων που δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, στην κλειστή μορφή. Έτσι σαν αποτέλεσμα υπάρχει μια δυνατή απορρόφηση στη περιοχή του υπεριώδους. Υπάρχει όμως και η περίπτωση να εμφανισθεί μια επιπλέον περιοχή απορρόφησης στην περιοχή του ορατού, στην ανοικτή μορφή Gou/d Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vo/.5, Νο Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobio/ogy 95 (1996) 14

15 1.4 Συσσωματώματα στα Φωτοχρωμικά Υλικά Ο φωτοϊσομερισμός περιλαμβάνεται στον φωτοχρωμισμό του Σπιροπυρανίου. Φυσικά αν υπάρχει η κατάλληλη ακτινοβολία στο υπεριώδες από τη μη πολική μορφή αυτού στην ανοικτή μορφή της Μεροκυανίνης. Στην πρώτη φάση τα μόρια μετατρέπονται σε στεροϊσομερική μορφή από κλειστή μορφή του μορίου. Η μορφή αυτή είναι η CTC. Σαν παρεπόμενη διαδικασία χαρακτηρίζεται η μετατροπή αυτής της CTC σε κάποια άλλη ισομερική μορφή της Μεροκυανίνης. ο λόγος είναι ασθενής κουλομπική έλξη σε κοντινή επαφή. Τότε σχηματίζονται δ ' δ ' δ ' 16 ιμοριακες ομες και ομες. ΝΟ. ο Ν c!h, Me(TΠ) - ΝΟ, Σχήμα Νο.4 - Χημικές Ενώσεις Συσσωματωμάτων Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως οι δομές αυτές αφορούν πολλά μόρια τα οποία οδηγούν σε σύμπλεγμα μεγάλης στοιχειμετρίας στα φωτοχρωμικά υλικά. Τα μόρια της Μεροκυανίνης διεγείρονται από τη στιγμή που τα φωτοχρωμικά μόρια 16 Yasuo Abe Ren Nakao, Toyokazu Ηοrίί, Satoshί Okada, Masahίro lrίe Photochemistry and ι Photobio/ogy 95 (1996) 15

16 είναι ενσωματωμένα σε μια μακρομοριακή πολυμερική μήτρα. Σημειώνεται αύξηση του ιξώδους του πολυμερούς αν η κινητική ενέργεια των μορίων της Μεροκυανίνης δημιουργούν συσσωματώματα σε γειτονικά χρωμοφόρα ανοικτών μορφών 1 7. Έτσι από αυτή τη δημιουργία υπάρχουν και κάποιες άλλες ηλεκτρονικές καταστάσεις. Η χαρακτηριστική εκπομπή συσσωματωμάτων φαίνεται από τις μετρήσεις εκπομπής φθορισμού. Τα μήκη κύματος είναι μεγαλύτερα σε σχέση με τα μονομερή. Δυνατή όμως εξάρτηση έχει το φάσμα φθορισμού από το μήκος κύματος διέγερσης. Ιδιαίτερα μεγάλη εκπομπή παρουσιάζεται αν υπάρξει διέγερση με μήκος κύματος στην περιοχή του ορατού. Ο λόγος είναι ότι τα συσσωματώματα απορροφούν ι ι ι 18 εντονα σε αυτη την περιοχη. Αν τέλος υπάρχει διέγερση σε διαφορετικό μήκος κύματος, τότε δεν υπάρχει μεγάλη απορρόφηση και σαν αποτέλεσμα τα συσσωματώματα δεν φαίνονται. Αν γίνει συνεχής ακτινοβόληση και τα μόρια βρίσκονται σε κλειστή μορφή τότε μειώνεται και η ένταση της εκπομπής. Με αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που μειώνεται η συγκέντρωση μορίων σε ανοικτή μορφή από την οποία προέρχονται τα συσσωματώματα, τότε μειώνεται και η εκπομπή. Αυτό δείχνει και ότι η εκπομπή οφείλεται στα συσσωματώματα τα οποία υπάρχουν στη Μεροκυανίνη. 17 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobίology, 70. (1999) 18 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) 16

17 2. Κεφάλαιο lo : Υλικά και Κατηγορίες Φωτοχρωμικώv Υλικών Κατηγορίες Φωrοχρωμικών Υλικών Αναλόγως Φωrοχρωμικών Μορίων Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται σχετικά, κάποιες από τις «οικογένειες» των οργανικών φωτοχρωμικών μορίων και τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στις μέρες μας 19. Αρχικά, τα μόρια αυτά βρίσκονται στην «κλειστή» τους μορφή, ενώ μετά την διέγερσή τους με ακτινοβολία ενέργειας (hν 1 ) μετατρέπονται σε μια «ανοικτή» μορφή, όπως φαίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις. Τα μόρια αυτά με αντιστρεπτή διαδικασία μπορούν να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, όταν εκτεθούν σε ακτινοβολία ενέργειας (hν ), η οποία είναι hν < hν Οι «οικογένειες» λοιπόν αυτές των μορίων, παρουσιάζονται ως εξής 2 0 Tri r y lιn tt1 an ~./ / / \\ // " ι / / 1 (,/ ' ι -~ιί (1 i 1,. Ι ' / c: /, // r / Το Triphenylmethane, ή τριφαινυλοφωσφορικό μεθάνιο, είναι ο υδρογονάνθρακας με τον τύπο (C6H5) 3CH. Αυτό το άχρωμο στερεό είναι διαλυτό στους nonpolar οργανικούς διαλύτες και όχι στο νερό. Το Triphenylmethane περιέχεται στο βασικό σκελετό πολλών συνθετικών χρωστικών ουσιών που ονομάζονται βαφές triarylmethane, πολλοί από αυτούς είναι δείκτες ph, και κάποια εμφανίζουν 19 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobiology, 70. (1999) 20 Gou/d Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materia/s Today, Vol.S, Νο. 9 17

18 Φθορισμό. Μια ομάδα trityl στην οργανική χημεία είναι μια triphenylmethyl Ph3C ομάδα, π.χ. triphenylmethγl χλωριούχο - trityl χλωριούχο. Spi r oρyraι1 / r, :., // /.. ι; Ιι Ι ', () Γ /1 1' Cι r, Γ ( Ιι "'- ~! f \ ι ι Η Sρiroox ;)Zi ocs Ι )J._ 11 f l\l1 11,\J ι.rιt\..,. ι Ι. Ι ΙΗ.. 1 ff). 11.,ι ι o r rι './ Ί IJ _,f.ιf Ι l /11 ο /11 r. (Ί.,-..,._ ι 1 ι ( ι " r,,, 1 ι. 1 "'. ( <) ~ιιιι ο ι ~. t tι)..ίft lf t., Chrorn n - / /. _./ _.::.~ -9..,.....,,;; \. ' -_/ ι ( }} "/ ( _ /11 ι ι.. ι 111 ι >r 11 f ο ι 111 Από τις παλαιότερες και ίσως πιο διαδεδομένες οικογένειες των photochromes είναι οι spiropyrans. Πολύ στενή σχέση με αυτές έχουν οι spirooxazines. Για παράδειγμα, η μορφή του Spiro oxazine είναι ένα άχρωμο Leuco βαφής. Το συζευγμένο σύστημα της oxazine και ενός άλλου αρωματικού τμήματος του μορίου χωρίζεται από sp 3 υβριδοποιημένου "Spiro" διοξειδίου του άνθρακα. Μετά την ακτινοβόληση με υπεριώδες φως, ο δεσμός μεταξύ του Sρίrο-άνθρακα και τα διαλύματα oxazine, το δαχτυλίδι ανοίγει, η Spiro άνθρακα επιτυγχάνει sρ 2 υβριδισμό και γίνεται επίπεδη, η ομάδα των αρωματικών περιστρέφεται, ευθυγραμμίζει τα π-τροχιακά του με το υπόλοιπο του μορίου, και ένα συζευγμένο σύστημα σχηματίζεται με την ικανότητα να απορροφά φωτόνια του ορατού φωτός, και ως εκ τούτου εμφανίζονται πολύχρωμα. Όταν η πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας έχει αφαιρεθεί, τα μόρια σταδιακά παραμένουν στην βάση τους, οι δεσμοί 18

19 άνθρακα - οξυγόνου μετατρέπονται, οι ελικοειδείς - άνθρακες γίνονται με sρ3 υβριδισμό και πάλι, και το μόριο επιστρέφει στην άχρωμη κατάσταση. Αυτή η κατηγορία photochromes ιδίως είναι θερμοδυναμικά ασταθή σε μια φόρμα και δεν επανέρχονται στη σταθερή μορφή στο σκοτάδι, εκτός αν ψύχονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η διάρκεια ζωής τους μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την έκθεσή τους σε υπεριώδες φως. Όπως και οι περισσότερες οργανικές χρωστικές ουσίες, έτσι και αυτή είναι ευαίσθητη στην υποβάθμιση από το οξυγόνο και τις ελεύθερες ρίζες. Με την ενσωμάτωση των χρωμάτων σε μια πολυμερή μήτρα, με την προσθήκη ενός σταθεροποιητή, ή παρέχοντας ένα εμπόδιο για οξυγόνο και χημικά, ή και με άλλα μέσα παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους. ιι lcj ide ~ ~ η d f'ul gi rnid s ~) ι:,,.- _.." " (. \ ',... 0 :; 'Gι:..., t R. ιι 'J ni 1Ρ., ι!j' Ι, 1! 11 ( 1' 1 ι.' {J 1 '\t 11 1 Di(" ryl tt) η nd r Ι a ι <J coιnρoυ n<j / 1'; \ ',... ( ) ι' 1 f ι Τα "diaryl ethenes" έγιναν για πρώτη φορά από την lrie και έχουν αποκτήσ ε ι έντονο ε νδιαφ έ ρον, κυρίως λόγω της υψηλής σταθερότητας των θερμοδυναμικών τους ιδιοτήτων. Λειτουργούν με μια 6-π ηλεκτροκυκλική αντίδραση, η θερμική αναλογία τ ους ε ίναι αδύνατη λόγω των στερικών εμποδίων. Οι αγνές βαφές φωτοχρωμικού 19

20 έχουν συνήθως την εμφάνιση μιας κρυσταλλικής σκόνης, κα ι προκειμένου ν α επιτευχθε ί η αλλαγή του χρώματος, συνήθως πρέπει να διαλυθεί σε ένα διαλύτ η ή ν α Ι<ατανε μηθεί σε κατάλληλο πίνακα. Ωστόσο, ορισμένα diarylethenes έχουν τόσο μι κ ρή αλλαγή σχήματος από ισομερισμό που μπορούν να μετα τραπούν ενώ παραμένουν σε κρυσταλλική μορφή. Spirodit)ydroindolizines.'Ι)', Δ ο ι f ι ', Azo cornpounds Ν / ο Ν ) Ο Ι )1\' \_/ / < u r ί., (.\ ιη) Οι ιδιότητες του photophysical φωτοχρωμικού spirod ihydro-indolizines (DΗΙ) μ ε podand δομές μπορεί να συντονιστεί με επιλεκτικό δεσμό κατιόντων. Τα σύμπλοκα των αλκαλικών ιόντων μετάλλου, από την DHI, προκαλούν αλλαγές στις ηλεκτρονικές καταστάσεις των μορίων υποδοχής, οι οποίες είναι ε μφ ανείς στις αλλαγές στα φάσματα απορρόφησης. Δύο μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί νια να αξιολογηθούν τα δεδομένα τιτλοδότησης. Το Benesi-Hildebrand και η άμεση εφαρμογή της εξίσωσης με παρατήρηση τουλάχιστον της μη γραμμικής ανάλυσης τετραγώνων. Η Φωτοχρωμική trans- cis ισομερίωση της azobenzenes έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε μοριακούς διακόπτες, συχνά εκμεταλλευόμενη την αλλαγή του σχήματος κατα τον ισομερισμό για την παραγωγή ενός υπερμοριακού αποτελέσματος. Ειδικότερα, στα azobenzenes έχουν ενσωματωθεί αιθέρες έχοντας δώσει εναλλασσόμενους υποδοχείς και μονοστρώματα τα οποία μπορούν να 20

21 προσφέρουν φως με ελεγχόμενες αλλαγές αναλόγως με τις ιδιότη τες τ η ς επιφάνειας. Poly yclic arorn tic co rnρ o un c J η \. Ί r?..._,7 ι ~/ / 1 '2 or Anil a/)d re/;) t d co rnρo ι111d (hydrog n trm1 f r) rr. / (.p-'γ') --- ' \J Οι πολυκυκλικές αρωματικές ενώσεις, είναι χημικές ενώσεις που περιέχουν τουλάχιστον τρεις αρωματικούς δακτυλίους που μπορεί να περιλαμβάνουν ετεροάτομα όπως Ν, Ο, και S και υποκατάστατα. Τυπικές ενώσεις αρωματικών υδρογονανθράκων είναι η corrin. 21

22 Po ly y c lic qυin o n ρ ' r i. ryl χy qυir, o n t,-,- ι '../. Ρ ri1ni cji1' piro c y c lo t' χ;ιcjί n o n ;, Η / Ι', ι; / f,, /,,,. \ ι ι. ι) 7.,,... t. / ' ' 11 Vio lo < t' F t R - 1. \ Τα Viologens είναι τοξικά παράγωγα bipyridinium του 4,4 '-bipyridyl. Το όνομά τους οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η κατιόν, η οποία είναι έντονα μπλε. κατηγορία ενώσεων εύκολα μειώνεται στο ριζικό Ίσως το πιο γνωστό είναι το paraquat βιολογόνο, το οποίο είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα στον κόσμο. ri r:i rylιn th r1 ' ~- /ι Ρ '' / ;:/' / 1, (,t Ιι ' R Jι ι Γ // ι,ιι /\! +) Ιι r. Οι βαφές Triarylmethane είναι συνθετικές οργανικές ενώσεις που περιέχουν triphenylmethane. Όπως οι βαφές, οι ενώσεις αυτές απαρτίζονται απο έντονα χρώματα. Πολλές από αυτές τις βαφές υποβάλονται σε αντιδράσεις για την αντιμετώπιση οξέος και βάσης, και έτσι χρησιμεύουν ως δείκτες του ph. 22

23 3. Κεφάλαιο 3ο : Μέθοδοι Μέτρησης Φωτοχρωμικώv Υλικών Μέσω Φασματοφωτομέτρωv 3.1 Απορρόφηση ΑκrινοΒολίας από rα Φωrοχρωμικά Υλικά Τα φωτοχρωμικά υλικά απορροφούν ακτινοβολούμενη ενέργεια που προκαλεί μια αναστρέψιμη αλλαγή του μοναδικού χημικού δείγματος μεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων ενέργειας, όπου και οι δύο έχουν διαφορετικά φάσματα απορροφητικότητας. Τα φωτοχρωμικά υλικά απορροφούν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στην υπεριώδη περιοχή για να παραχθεί μια εσωτερική β λ ' δ ' μετα ο η της ι ιοτητας 21. Ανάλογα με την τυχαία ενέργεια, το υλικό εναλλάσσεται μεταξύ των αντανακλαστικά και απορροφητικά επίλεκτων μερών του ορατού φάσματος. Το 21 Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 23

24 24 μόριο που χρησιμοποιείται για τις φωτοχρωμικές βαφές εμφανίζεται άχρωμο στην μη-ενεργοποιημένη μορφή του. Όταν εκτίθεται σε φωτόνια ενός συγκεκριμένου μήκους κύματος, η μοριακή δομή μετατρέπεται σε μια διεγερμένη κατάσταση, και έτσι ξεκινά να αντικατοπτρίζει σε μεγαλύτερα μήκη κύματος στο ορατό φάσμα. Όταν φεύγει η υπεριώδης πηγή (UV), το μόριο θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Μία αντιπροσωπευτική φωτοχρωμική μεμβράνη, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αναγκαστικά διαφανής και άχρωμη μέχρι να εκτεθεί στο φως του ήλιου, όταν η μεμβράνη ξεκινά επιλεκτικά να αντικατοπτρίζει ή να μεταδίδει συγκεκριμένα μήκη κύματος (όπως το διαφανές μπλε). Η έντασή του εξαρτάται από την ευθύτητα της έκθεσης. Επανέρχεται στην αρχική του άχρωμη κατάσταση στο σκοτάδι, όταν δεν υπάρχει το φως του ήλιου 22. Τα φωτοχρωμικά υλικά χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Τα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο καταναλωτικών προϊόντων, όπως τα γυαλιά ηλίου που αλλάζουν το χρώμα τους. Στην αρχιτεκτονική, έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες επεξεργασίες παραθύρων ή προσόψεων, όχι πάντοτε με μεγάλη επιτυχία, προκειμένου να ελέγχουν την ηλιακή ωφέλεια και να μειώσουν την αντηλιά. Σε γενικές γραμμές, αυτές οι εφαρμογές δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές λόγω της βραδύτητας της αντίδρασης και των προβλημάτων ως ' δ θ ' 23 προς το κερ ος της ερμοτητας. R R 22 Takakazu Nakabayashi,Nobuyuki Nishi and Hirochika Sakuragi, Science Progress 84 (2) (2001) 23 τ. b k" Ν " h" and Hirochika Sakuragi, Science Progress 84 (2) (2001) akakazu Nakabayashι,No uyu ι ιs ι

25 3.2 Μετρήσεις Φωτοχρωμικώv Υλικών Αποτελεί γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, η διαθεσιμότητα φασματοφωτομέτρων υπεριώδους - ορατού δημιουργεί μια κατάσταση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν είναι εύκολο για κάποιον να μετρήσει την ένταση του φωτός μαζί με την επανάληψη αυτών των μετρήσεων σε μικρά σχετικά χρονικά διαστήματα και ιδιαίτερα στα φωτοχρωμικά υλικά. Η ένταση του φωτός που μετράται, αφορά αυτήν η οποία περνά μέσα από ένα δείγμα που σχετίζεται με ποικίλα μήκη κύματος στα φωτοχρωμικά υλικά. Αναφορικά, τέτοια τυπικά παραδείγματα οργάνων που εκτελούν τέτοιες μετρήσεις είναι οι μετρήσεις απορρόφησης πάνω από 900 διαφορετικά μήκη κύματος και το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να σαρώνουν μήκη κύματος από190 μέχρι και 0,001 nm με βήμα lnm 24. Είναι σε όλους μας ορατό έστω και για μια φορά μια χρωματιστή ταινία, η οποία βρίσκεται σε μια πετρελαιοκηλίδα να επιπλέει στη θάλασσα. Η ποικιλία χρωμάτων πάνω σε αυτή είναι κάτι το εντυπωσιακό και δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα συστατικά του φάσματος φωτός. Τα χρώματα αυτά μπορεί να είναι από το ιώδες μέχρι το κόκκινο. Ο λόγος που σε εμάς είναι ορατή η παρεμβολή αυτών των χρωμάτων, είναι ότι το φιλμ φωτίζεται από το πολυχρωματικό φως και το πάχος του και είναι της τάξης μήκους κύματος του φωτός το οποίο προσπίπτει σε αυτό. Η απόσταση την οποία διατρέχει το φώς το οποίο αντανακλάται πάνω στο φιλμ είναι διαφορετική. Πάντα όμως σε σχέση με το φως το οποίο αντανακλάται κάτω από αυτό το φιλμ. Σαν τελικό αποτέλεσμα το φως το οποίο είναι ορατό σε εμάς από αυτές τις διαδρομές είναι και αυτό που συμβάλλει ενισχυτικά ή και καταστρεπτικά. Ανάλογα με το μήκος κύματος είναι και η συμβολή αυτή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κάποια από αυτά τα χρώματα που είναι ορατά σε εμάς είναι πιο έντονα και κάποια άλλα που ίσως δεν τα φαίνονται είναι πιο ασθενή και απουσιάζουν από τη μπάντα. 24 Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 25

26 Τελικά το αποτέλεσμα που είναι ορατό έχει απόλυτη σχέση με το πάχος του φιλμ και από τη γωνία παρατήρησης 2,3,4. Επίσης σαν αποτέλεσμα το φως το οποίο διέρχεται από ένα διαφανές φιλμ υπόκειται σε συμβολή 25. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο καθένας που το παρατηρεί μπορεί και να προσδιορίσει από τις κορυφές και τις κοιλιές του φάσματος απορρόφησης, το πόσο παχύ είναι το φιλμ που χρησιμοποιείται στα φωτοχρωμικά υλικά ή μόρια. Αν το φιλμ είναι λεπτό και βρίσκεται σε μια επιφάνεια ενός άλλου υλικού ή και κάτω από αυτό, τότε και οι δυο επιφάνειες αντανακλούν σε αυτό. Έτσι η όλη αντανάκλαση έχει απόλυτη σχέση με το άθροισμα των ανακλώμενων ακτινών. Είναι επίσης δυνατό αυτές οι ανακλάσεις να προστεθούν είτε ενισχυτικά είτε καταστροφικά ανάλογα με τη διαφορά της φάσης η οποία υπάρχει ανάμεσα σε αυτά. Λόγω της κυματοειδής φύσης του φωτός εξηγείται και το παραπάνω φαινόμενο. Από τη διαφορά των οπτικών δρόμων εξηγείται και προσδιορίζεται η διαφορά φάσης. Οι οπτικοί δρόμοι είναι εκείνοι τους οποίους διατρέχουν οι δυο ανακλώμενες μέχρι να συναντηθούν. Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά πως αν μια φωτεινή δέσμη συναντήσει τη διαχωριστική επιφάνεια η οποία χωρίζει το αρχικό μέσο διάδοσης από ένα άλλο οπτικό μέσο, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι το ένα μέρος από αυτή αντανακλάται απέναντι στο αρχικό μέσο διάδοσης και το άλλο διαδίδεται στο δεύτερο μέσο. Μόνο όμως αν η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από τη γωνία Brewster. Εννοείται ότι η παραπάνω φωτεινή δέσμη είναι εκείνη η οποία διαδίδεται σε ένα μέσο. Η γωνία πρόσπτωσης είναι και αυτή η οποία ορίζει το σχετικό λόγο της ανακλώμενης και διαδιδόμενης δέσμης. Επίσης ορίζονται και από τους δείκτες διάθλασης των δυο υλικών 26 Σε σχέση με τη συμβολή που παρατηρείται από τις διαδιδόμενες ακτίνες φωτός, είναι διαφορετική και η συμβολή των ανακλώμενων από το φιλμ ακτίνων φωτός. Κάτι που ισχύει, αφού οι ανακλώμενες έχουν την ίδια ένταση και οι 25 Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 26

27 διαδιδόμενες διαφορετικές εντάσεις. Κατά αυτό τον τρόπο οι φωτειν έ ς μπάντες είναι ορατές στο γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια συμβολής ανακλώμενου φωτός. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με τη συμβολή του διαδιδόμενου φωτός στα φωτοχρωμικά υλικά, αφού το φιλμ είναι διαφανές. Από ένα ευαίσθητο φασματοφωτόμετρο απορρόφησης μπορεί να ανιχνευθεί η συμβολή η οποία δημιουργείται από το διπλοανακλώμενο διαδιδόμενο φως. Η εξάρτηση του μήκους κύματος πάλι εξαρτάται από την απορρόφηση και εμείς αυτή εκμεταλλευόμαστε προκειμένου να γίνει η μέτρηση του πάχους του φιλμ Περίnrωση Κυματοδηγού και Καrασrάσεις ΑκrινοΒολίας σrα Φωrοχρωμικά Υλικά Η μέθοδος του κυματοδηγού είναι η μέθοδος αυτή η οποία αναπτύχθηκε προκειμένου να μετρηθεί ο δείκτης διάθλασης στα φωτοχρωμικά υλικά. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για την μέτρηση υμενίων πάχους κάπως πιο μικρών. Από τη στιγμή που το πάχος αυτών των υμενίων είναι λεπτό θα πρέπει να έχει και κάποιο στήριγμα με τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζεται. Για αυτό ακριβώς και χρησιμοποιείται ένα υπόστρωμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρία μέσα : 27 Takakazu Nakabayashi,Nobuyuki Nishi and Hirochika Sakuragi, Scίence Progress 84 (2) (2001) 27

28 ~ Του φιλμ ~ Του αέρα από πάνω ~ Ένα υπόστρωμα κάτω από το φιλμ Προκειμένου να διατηρηθούν οι καταστάσεις διάδοσης σε ένα φιλμ λεπτό και να μπορεί να ενεργήσει ο διηλεκτρικός κυματοδηγός για τα κύματα φωτός, θα πρέπει ο δείκτης διάθλασής του να είναι πιο μεγάλος από το δείκτη διάθλασης του υποστρώματος. Επίσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το δείκτη διάθλασης του αέρα. Στην κατάσταση αυτή η επιφάνεια, είναι μια μικροσκοπική πλάκα γυαλιού η οποία καλύπτεται από στρώμα οργανικού φιλμ. Επίσης, η χρήση κύματος λ=6328α από ένα laser Ηλίου - Νέου, ο δείκτης διάθλασης θα είναι nl= 1,5301 ο οποίος είναι και μικρότερος από του γυαλιού no=l,5125 αλλά και μεγαλύτερος από του αέρα n2= 1,00. Μέσα από το φιλμ διαδίδεται μια δέσμη φωτός και συγκεκριμένα από την αριστερή του πλευρά και διαχέεται σε όλο το μήκος του φιλμ. Στη συνέχεια εξέρχεται στον ελεύθερο χώρο από τη δεξιά πλευρά του φιλμ. Προκειμένου να φανεί το κύμα φωτός το οποίο διαδίδεται μέσα στο φιλμ χαράσεται το φιλμ. Στο σημείο αυτό φαίνεται πως η δέσμη φωτός πριν σταματήσει στα χαραγμένα σημεία του γυαλιού εκπέμπει στα σκοτεινά σαν κεραίες. Στο παραπάνω φαινόμενο αναφέρεται η εξίσωση του Maxwell, η οποία όπως και οι υπόλοιπες εξισώσεις ικανοποιούν τις περιοριστικές συνθήκες σε διαχωριστικές επιφάνειες των φιλμ-υποστρώματος ή του φιλμ-αέρα. Οι καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν είναι τρεις : ~ Το κύμα φωτός στα φωτοχρωμικά υλικά μπορεί να κατευθυνθεί αφού περιορισθεί μέσα στο φιλμ όπου και γίνεται λόγος ρυθμού ταλάντωσης κυματοδηγού ~ Το κύμα φωτός στα φωτοχρωμικά υλικά μπορεί να διαδοθεί από το φιλμ μαζί με και μέσα στον αέρα αλλά και στο υπόστρωμα. Τότε γίνεται λόγος για ρυθμό ταλάντωσης 28

29 ~ Το κύμα φωτός στα φωτοχρωμικά υλικά μπορεί να εκπεμφθεί μέσα από το φιλμ αλλά μόνο στο υπόστρωμα και γίνεται λόγος για ρυθμό ταλάντωσης. 3.4 Γεωμεrρική Οπτική και Φωrοχρωμικά Υλικά Μέσα από τον νόμο του Snell εξηγούνται οι παραπάνω καταστάσεις οι οποίες αφορούν τον νόμο της ολικής ανάκλασης και της διάθλασης της οπτικής στα φωτοχρωμικά υλικά. Αν n0,n1,n2 είναι οι δείκτες διάθλασης και θ0,θ1,θ2 οι γωνίες ανάμεσα στην πορεία του φωτός και της κάθετης που υπάρχουν στη διαχωριστική επιφάνεια στο υπόστρωμα του φιλμ και στον αέρα αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, ~ Α. όταν θι>sin4(n2>n1) τότε το κύμα φωτός παριστάνει air mode. Το φως το οποίο προέρχεται από το φίλμ και σύμφωνα με τη γεωμετρική οπτική, διαθλάται από τα δυο μέσα υπόστρωμα και αέρα ~ Β. Καθώς αυξάνεται η θl και οι τιμές που θα έχει θα είναι sin-1 (n2/n1)<θl<sin(n0/n1).tότε το κύμα φωτός θα αντιπροσωπεύει Substrate modes. ~ Γ. Αν η θl αυξηθεί τόσο ώστε θl>sin-l(no/nl) τότε το κύμα φωτός ανακλάται ολικά στη διαχωριστική επιφάνεια φιλμ - αέρα αλλά και στη διαχωριστική επιφάνεια φιλμ-υποστρώματος. Υπάρχει δηλαδή περιορισμός τότε μέσα στο φιλμ και παριστάνει ένα ρυθμό ταλάντωσης κυματοδηγού. Από το νόμο του Snell προκύπτει : ~ Sinθ2/sinθl=n1/n2 ~ Sin θo/sinθl=nl/no Αν αυξηθεί η γωνία θl σταδιακά με αρχή το Ο τότε: Αν η θl είναι μικρή και το κύμα φωτός ξεκινά από τον αέρα και πάνω από το φιλμ τότε διαθλάται και μέσα στο φιλμ και στη συνέχεια διαθλάται πάλι μέσα στο υπόστρωμα. Στην περίπτωση αυτή διαδίδονται ελεύθερα τα κύματα και στα τρία 29

30 μέσα. Τα πεδία ακτινοβολίας είναι αυτά που γεμίζουν και τα τρία μέσα. Αν η θl αυξάνει για μεγαλύτερες τιμές από την οριακή γωνία sin-l{n2/nl) και μικρότερες από την οριακή γωνία sin-1 {no/nl) δεν επαληθεύεται η εξίσωση κάτι που σημαίνει ότι το κύμα φωτός θα αντανακλάται ολικά στη διαχωριστική επιφάνεια των φιλμ - αέρα. Επίσης το κύμα δεν είναι δυνατό να διαδοθεί ελεύθερα στον αέρα και η ενέργεια φωτός τότε στο φιλμ εκπέμπεται μόνο στο υπόστρωμα. Αν η θl είναι μεγαλύτερη από την οριακή γωνία sin-1 {no/nl) τότε το κύμα φωτός ανακλάται ολικά και από την πάνω και από την κάτω διαχωριστική επιφάνεια του φιλμ. 3.5 Ρυθμός Ταλάvrωσης Κυματοδηγού στα Φωrοχρωμικά Υλικά Παρουσιάζει ενδιαφέρον οτι η κίνηση στο κυματοδηγό ρυθμού ταλάντωσης του κύματος φωτός στο φιλμ είναι zig zag. Μέσα στο φιλμ στα φωτοχρωμικά υλικά παγιδεύεται η ενέργεια του φωτός αφού το κύμα φωτός ανακλάται ολικά πάνω κάτω μεταξύ των διαχωριστικών επιφανειών. Η κίνηση αυτή μπορεί να αναπαρασταθεί με δυο κυματονύσματα Al και 81. Αργότερα γίνεται ανάλυση αυτών σε μια κάθετη και οριζόντια συνιστώσα 28 Έτσι λοιπόν, ο Α. Σαν επίπεδο κύμα το οποίο διαδίδεται σαν zig zag μπορεί να θεωρηθεί το κύμα φωτός στον Ρυθμό Ταλάντωσης κυματοδηγού ο 8. Τα κυματανύσματα μπορούν να αναλυθούν σε κατακόρυφες και οριζόντιες συνιστώσες. Οι οριζόντιες είναι αυτές που προσδιορίζουν την παράλληλη προς το φιλμ ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Οι κάθετες προσδιορίζουν την κατανομή του πεδίου κατά μήκος του πάχους του φιλμ. Από τη στιγμή που οι συνιστώσες των Al και 81 είναι ίσες σημαίνει ότι τα κύματα διαδίδονται σε σταθερή ταχύτητα και σε διεύθυνση παράλληλη με του Φιλμ. Η αναπαράσταση του ανοδικού κύματος γίνεται με την κάθετη συνιστώσα και η 81 αναπαριστά το προς τα κάτω διαδιδόμενο κύμα. Μια στάσιμη μορφή πεδίου 28 Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 30

31 κύματος κατά μήκος του πάχους του φιλμ σχηματίζ εται από τα ανοδικά κύματα και τα καθοδικά τα οποία υπερτίθενται. Αν αλλάξει η γωνία θl των Al και Bl τότε αλλάζει και η συνιστώσα τους. Επομένως με αυτόν τον τρόπο αλλάζει και το μέ τ ρο ταχύτητας του κύματος που προχωρά στη διεύθυνση του φιλμ. Λόγω της επίπεδης γεωμετρίας τα κύματα που περιγράφονται πιο πάνω είναι αυτά στο επίπεδο και είναι δυο ειδών : ~ Τα εγκάρσια ):> Τα διαμήκη Στα πρώτα οι συνιστώσες του πεδίου Ey, ΗΖ, Ηχ. Στα διαμήκη κύματα οι συνιστώσες είναι Ηγ, Ez, Εχ. Η Χ είναι παράλληλη κατεύθυνση διάδοσης κύματος προς το φιλμ. Έτσι τα Al, Bl έχουν ένα μέγεθος knl όπου αυτό είναι k = w/cη γωνιακή συχνότητα κύματος φωτός και η ταχύτητα διάδοσης φωτός στο κενό. Μελετώντας τα παραπάνω από τη σκοπιά της κυματικής οπτικής, προκύπτει ότι οι κάθετες Al, Bl είναι αυτές των μετώπων κύματος σε ένα άπειρο εκτεταμένο επίπεδο κύμα με zig zag κίνηση στις διαχωριστικές επιφάνειες του φιλμ. Από τα στο ' λ ' ' ' ' 29 ιχεια οιπον αυτα προκυπτει, οτι ):> Α. Το κύμα φωτός σε ένα waνeguide είναι απείρως εκτεταμένο επίπεδο κύμα που διαδίδεται με κίνηση zig zag. ~ Β. Το κύμα φωτός μέσα στο φιλμ αντανακλάται ολικά στις δυο επιφάνειες του φιλμ. Μέσα από το σχήμα φαίνεται ότι για να συνεισφέρουν στη φάση το κύμα και οι ανακλάσεις του θα πρέπει η ολική αλλαγή φάσης του φωτεινού κύματος σε κυκλική τροχιά να είναι ίση με 2 mπ. 29 Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 31

32 3.6 Εφαρμογές φωrοχρωμικών υλικών };;:> Γυαλιά ηλίου Μια από τις πιο διάσημες αναστρέψιμες φωτοχρωμικές εφαρμογές είναι το χρώμα το οποίο αλλάζει τους φακούς στα γυαλιά ηλίου. Ο μεγαλύτερος περιορισμός στη χρήση της τεχνολογίας PC είναι ότι τα υλικά δεν μπορούν να γίνουν αρκετά σταθερά ώστε να αντέχουν χιλιάδες ώρες υπαίθρια έκθεση έτσι ώστε μακροπρόθεσμα στις υπαίθριες εφαρμογές να μπορούν να χρησιμοποιούνται τέτοια υλικά. Η ταχύτητα μετατροπής των βαφών φωτοχρωμισμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ακαμψία του περιβάλλοντος γύρω από τη χρωστική ουσία. Ως αποτέλεσμα, θα στραφούν πιο γρήγορα σε λύση και βραδύτερα στο άκαμπτο περιβάλλον όπως ένας πολυμερισμένος φακός. Το 2005 αναφέρθηκε ότι συνδέοντας ευέλικτα πολυμερή σε χαμηλή θερμοκρασία μετάπτωσης (για παράδειγμα σιλοξάνες ή πολυσιλοξάνες (ακρυλικού βουτυλίου)) με τις βαφές τους επιτρέπουν να αλλάξουν πολύ πιο γρήγορα σε ένα άκαμπτο φακό. Ορισμένα spirooxazines με σιλοξάνη πολυμερή είναι επισυναπτόμενα με διακόπτη για γρήγορες ταχύτητες ακόμη και αν βρίσκονται σε άκαμπτη μήτρα του φακού. LENSES ARE CLEAR WHEN INDOORS OR Ατ ΝΙGΗτ AND AUτOMATICALLY DARKEN το Α SUNGLASS τιντ WHEN EXPOSED το SUNLIGHτ. 32

33 ~ Υπερμοριακή Χημεία Οι μονάδες φωτοχρωμικών έχουν επεξεργαστεί εκτενώς στην υπερμοριακή χημε ία. Η ικανότητά τους να δώσουν μια ελαφριά ελεγχόμενη αναστρέψιμη αλλαγή σχήματος σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ή να σπάσουν ένα μοριακό μοτίβο αναγνώρισης, ή να προκαλέσουν μια επακόλουθη αλλαγή του σχήματος στο περιβάλλον τους. Έτσι, οι μονάδες φωτοχρωμισμού έ χει αποδειχθεί οτι είναι συστατικά των μοριακών διακοπτών. Η σύζευξη των μονάδων φωτοχρωμισμού στα ένζυμα ή συμπαράγοντες ενζύμων παρέχουν ακόμη τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα ένζυμα σε αναστρέψιμα 'Όn" και "off", μεταβάλλοντας το σχήμα ή τον προσανατολισμό τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι λειτουργίες τους να είναι είτε «εργασίας» ή «σπασμένα». ~ Αποθήκευση δεδομένων Η δυνατότητα χρήσης ενώσεων φωτοχρωμισμού για την αποθήκευση δεδομένων προτάθηκε για πρώτη φορά το 1956 από τον Yehuda Hirshberg. Από τότε, έχουν γίνει πολλές έρευνες από διάφορες ακαδημαϊκές και εμπορικές ομάδες, ιδίως στον τομέα των 30 οπτικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία υπόσχονται δίσκους που μπορούν να κρατήσουν ένα terabyte δεδομένων. Αρχικά, τα προβλήματα με θερμικές αντιδράσεις και με καταστροφική ανάγνωση πήγαν πιο πίσω τις μελέτες αυτές, αλλά πιο πρόσφατα και πιο σταθερά συστήματα έχουν αναπτυχθεί. 33

34 ~ Είδη νεωτερισμού Τα αναστρέψιμα φωτοχρωμικά επίσης βρίσκονται σε εφαρμογές όπως παιχνίδια, καλλυντικά, είδη ένδυσης και βιομηχανικές εφαρμογές. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να κατασκευαστούν για να αλλάζουν μεταξύ των επιθυμητών χρωμάτων σε συνδυασμό, με μόνιμη χρωστική ουσία. 34

35 Επίλογος - Συμnεράσμαrα Βάση των παραπάνω λοιπόν, θα πρέπει να σημειωθεί πως σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η παράθεση και ανάλυση του Φαινομένου των φωτοχρωμικών υλικών και του τρόπου που εκείνα λειτουργούν στις μέρες μας. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα συγκεκριμένα υλικά και με ποιους τρόπους αυτά επιδρούν, διαμορφώνοντας αντίστοιχα τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα υλικά αυτά. Αποτελεί γεγονός πως η αλλαγή στο χρώμα κάποιων συγκεκριμένων χημικών ουσιών, συνιστά από μόνο του ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών και γενικότερα το Φαινόμενο που ταυτίζεται με το φάσμα της απορρόφησής τους από τη στιγμή που αυτές εκτίθενται στο φως με το κατάλληλο μήκος κύματος 3 0. Θα πρέπει να σημειωθεί σχετικά πως η παρουσία της αρχικής τους κατάστασης γίνεται αντιληπτή όταν οι ενώσεις αυτές δέχονται μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται ως αντιστρεπτή. Έτσι μπορούν και αποκτούν το αρχικό τους χρώμα λόγω της έκθεσής τους στο φως ή στο σκότος. Η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία ονομάζεται Φωτοχρωμισμός. Τα φωτοχρωμικά μόρια είναι γνωστά στις μέρες μας ως οργανικές χρωστικές και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η αλυσίδα ατόμων του άνθρακα, η οποία διαθέτει εναλλασσόμενους απλούς και διπλούς δεσμούς 31. Η απορρόφηση στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι δυνατή, από τον εκτεταμένο απεντοπισμό των ηλεκτρονίων στο μήκος της αλυσίδας. Ενέργεια μπορεί να απορροφηθεί από ένα μόριο μέσα από 30 Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobiology, 70. (1999) 31 Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, Satoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) 35

36 περιστροφικές, ταλαντωτικές και ηλεκτρονικές μεταβάσεις. Οι ενέργειε ς όμως αυτ έ ς είναι μικρότερες από αυτές τις ενέργειες των φωτονίων S G. and C Fotakis Laser-Controlled Molecular A.Athanassiou, K.Lakiotaki, M.kalyva,. eorgιou, Actuatσrs, Laser Physics 4 (2003) 36

37 37 ΒιΒλιοyραφία );> Αποστολάτοu, Τ. (2007). «Οικολογικά ρούχα : η τάση που γίν εται μόδα». Περιοδικό body & mind );> Takakazu Nakabayashi,Nobuyuki Nishi and Hirochika 5akuragi, Science Progress 84 (2) (2001) );> Yasuo Abe, Ren Nakao, Toyokazu Horii, 5atoshi Okada, Masahiro lrie Photochemistry and Photobiology 95 (1996) );> Delia Bernic, Elizabeth Tymczyzyn, Marta Edit Daraio and R. Martin Negri, Photochem. And Photobiology, 70. (1999) );> A.Athanassiou, K.Lakiotaki, M.kalyva, 5.Georgiou, and C.Fotakis Laser Controlled Molecular Actuators, Laser Physics 4 (2003) );> Van Langenhove ι., Hertleer c., 2004, 5mart clothing: a new life, lnternational Journal of Clothing 5cience and Technology, Vol. 16, Νο. 1/2 );> Jung 5., Lauterbach C., 5trasser Μ., Weber W., 2003, Enabling Technologies for Disappearing Electronics in 5mart Textiles, ΙΕΕΕ lnternational 5olid-5tate Circuits Conference, Vol. 1 );> Gould Ρ., 2003, Textiles gain intelligence, Materials Today, Vol.6, Νο. 10 );> Gould Ρ., 2002, Photonics: practically there? Materials Today, Vol.5, Νο. 9 );> Tao Χ., Tanga L., Du νν., Choy c., 2000, /nternal strain measurement by fiber Bragg grating sensors in textile composites, Composites 5cience and Technology, Vol. 60 );> Kima Β., Koncara V., Devauxa Ε., Dufourb C., Viallierc Ρ., 2004, Electrical and morphological properties of ΡΡ and ΡΕΤ conductive polymer fibers, 5ynthetic Metals, Vol. 146, Νο. 2 );> Mann 5., 1997, 5mart Clothing: The Wearable Computer and WearCam, Personal and Ubiquitous Computing, Vol.1, Νο. 1 );> Gopalsamy C., Park 5., Rajamanickam R., Jayaraman 5., 1999, The Wearable Motherboard: The First Generation Adaptive and Responsive Textile Structures (ARTS) for Medical Applications, Virtual Reality, Vol.4, Νο. 3

38 ~ Finger S., Terk Μ., Subrahmanian Ε., Kasabach C., Prinz F., Siewiorek D. P.,Smailagic Α., Stivoric J., Weiss L., 1996, Rapid Design and Manufacture of Wearable Computers, Communications of the ACM, Vol. 39, Νο. 2. ~ Mann S., 1996, 'Smart Clothing': Wearable Multimedia Computing and 'Personal lmaging' to Restore the Technological Balance Between People and Their Environments, Proceedings of the fourth ACM international conference on Multimedia ~ Burchard Β., Jung S., 2001, Devices, Software, their Applications and Requirements for Wearable Electronics, lnternational Conference on Consumer Electronics. ~ De Rossi D., Carpi F., Lorussi F., Mazzoldi Α., Scilingo Ε. Ρ., Tognetti Α., 2005, Electroactive fabric for distributed, conformable and interactive systems, AUTEX Research Journal ~ Donovan J., 2007, Wearable Computers Morph frorn Geek to Chic, Portable Design ~ 38

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΩΝ

ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΩΝ Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» ΟΠΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καλαφατάκης Κωνσταντίνος Όνοµα Επιβλέποντα: Φαρσάρη Μαρία Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά? (Μη-μαγνητικά, μη-αγώγιμα, διαφανή στερεά ή υγρά με πυκνή, σχετικά κανονική διάταξη δομικών λίθων). Γραμμικά πολωμένο κύμα προσπίπτει σε ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα!

Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ Μαθήματα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως Είναι Εγκάρσιο Κύμα! Αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας ή ανιχνεύουμε με αισθητήρες είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν φως με συγκεκριμένο χρώμα -είδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΜΑΪΟΥ 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η συμβολή και η περίθλαση του φωτός, όταν περνά λεπτή σχισμή ή μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

SUPER THERM ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Αυτό το σεμινάριο έχει απλώς ως στόχο να δώσει μερικά από τα βασικά της Θερμοδυναμικής, και πως σχετίζεται με τη μόνωση και με τη μόνωση με κεραμικά επιχρίσματα. Η θερμότητα μεταφέρεται με τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα.

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα. Γραµµικά πολωµένο ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Νόµος του Malus Η κλασσική κυµατική θεωρία του φωτός µοντελοποιεί το φως (ή ένα τυχόν ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατ επέκταση), στον ελεύθερο χώρο, ως ένα εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Φωτονικά Υλικά ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Τεχνολογίες φωτός σήμερα Το φώς έχει εισχωρήσει προ πολλού στη ζωή μας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Καλύπτει πολύ μεγάλο φάσμα Συστατικά τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΡΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πτυχιακή Εργασία Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιστορική Αναδρομή Η εξέλιξη των οπτικών συστημάτων εμφανίζεται σε πέντε γενιές Στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Φυσικών της Ώθησης 1 Τετάρτη, 20 Μα ου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ Όταν οι ακτίνες Χ περνούν μέσα από την ύλη (πχ το σώμα του ασθενή) μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε από τα 4 φαινόμενα που αναλύονται στις επόμενες σελίδες. Πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία Οι τιμές έκθεσης που σχετίζονται με βιολογικές επιπτώσεις εκ της οπτικής ακτινοβολίας δύνανται να προσδιοριστούν βάσει

Διαβάστε περισσότερα

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος

- Πίεση. V θ Άνοδος. Κάθοδος - Πίεση + V θ Άνοδος 10-7 atm Κάθοδος Η θερμαινόμενη κάθοδος εκπέμπει ηλεκτρόνια. Όσο πιο θερμή είναι η κάθοδος τόσα περισσότερα ηλεκτρόνια εκπέμπονται Το ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει και βομβαρδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπηρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 00 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπηρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα