ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτήσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από τα παρακάτω ρυθµιστικά διαλύµατα, περισσότερο όξινο είναι το: α) ΝΗ 3 0,1 Μ ΝΗ 4 Cl 0, M β) ΝΗ 3 0,1 Μ ΝΗ 4 Cl 0,1 M γ) ΝΗ 3 0, Μ ΝΗ 4 Cl 0,1 M δ) ΝΗ 3 0, Μ ΝΗ 4 Cl 0, M Μονάδες 3 A. Κατά την αραίωση υδατικού διαλύµατος CΗ 3 COONa µε Η Ο, ελαττώνεται: α) ο αριθµός mol OH β) η [H 3 O + ] γ) το ph δ) ο αριθµός mol Na + Μονάδες 3 A3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α) Το ph υδατικού διαλύµατος ΝaF 0,1 M είναι µεγαλύτερο από το ph υδατικού διαλύµατος ΝaCl 0,1 M. β) Αν αναµείξουµε ίσους όγκους διαλυµάτων NaOH µε ph = 10 και ph = 1 αντίστοιχα, προκύπτει διάλυµα µε ph = 11. (Μονάδες ) Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας. (Μονάδες 4) Μονάδες 6 A4. Για την ογκοµέτρηση οξέος µε βάση (αλκαλιµετρία) γίνεται χρήση της διπλανής διάταξης: α) Να ονοµαστούν τα γυάλινα σκεύη Α και Β. (Μονάδες ) β) Ποιο από τα διαλύµατα Γ και είναι το πρότυπο και ποιο το ογκοµετρούµενο; (Μονάδα 1) Μονάδες 3 A Γ B Τεχνική Επεξεργασία: eystone 1

2 A5. α) Κορεσµένη µονοσθενής αλκοόλη (Α) κατά την οξείδωσή της µε διάλυµα MnO 4 / H SO 4 δίνει οργανική ένωση Β, ενώ µε αφυδάτωσή της δίνει ένωση Γ. Η ένωση Γ µε προσθήκη Η Ο σε όξινο περιβάλλον δίνει ως κύριο προϊόν την ένωση. Κατά την αντίδραση των ενώσεων Β και παίρνουµε την οργανική ένωση Ε, ενώ κατά την αντίδραση των ενώσεων Α και Β παίρνουµε την οργανική ένωση Ζ. Οι ενώσεις Ε και Ζ έχουν µοριακό τύπο C 6 H 1 O. Να γραφούν οι συντακτικοί τύποι των ενώσεων Α, Β, Γ,, Ε, Ζ. (Μονάδες 6) β) Να γραφεί η χηµική εξίσωση της αντίδρασης οξείδωσης της -βουτανόλης µε διάλυµα MnO 4 / H SO 4. (Μονάδες ) γ) Να προτείνετε δύο τρόπους πειραµατικής διάκρισης της -προπανόλης από το προπανικό οξύ (να µη γραφούν χηµικές εξισώσεις). (Μονάδες ) Μονάδες 10 ΘΕΜΑ B ιαθέτουµε τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα: ιάλυµα 1 : CH 3 COOH 0,1 M ( a = 10 5 ) ιάλυµα : HCl 0, M ιάλυµα 3 : CH 3 COONa 0,4 M ιάλυµα 4 : NaOH 0,0375 Μ Β1. Να υπολογιστεί το ph του διαλύµατος 1 (Μονάδες 3) και ο βαθµός ιοντισµού του CH 3 COOH (Μονάδα 1). Μονάδες 4 Β. ιάλυµα 5 προκύπτει µε ανάµειξη 500 ml διαλύµατος 1 και 500 ml διαλύµατος. Να υπολογιστεί το ph του διαλύµατος 5 (Μονάδες 4) και ο βαθµός ιοντισµού του CH 3 COOH (Μονάδες ). Μονάδες 6 Β3. Σε 500 ml διαλύµατος 3 προσθέτουµε 500 ml διαλύµατος. Να υπολογιστεί το ph του διαλύµατος που προκύπτει. Μονάδες 7 Β4. Στο διάλυµα 5 προστίθενται 4 L διαλύµατος 4 και προκύπτει το διάλυµα 6. Να υπολογιστεί το ph του διαλύµατος 6. Μονάδες 8 ίνεται ότι: - Όλα τα διαλύµατα βρίσκονται σε θερµοκρασία 5 ο C. - w = Τα δεδοµένα του προβλήµατος επιτρέπουν να γίνουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Τεχνική Επεξεργασία: eystone

3 ΘΕΜΑ Γ Γ1. ίνεται τµήµα νουκλεοτιδικής αλυσίδας DNA που αποτελείται από τρία νουκλεοτίδια: α) Να γράψετε τα ονόµατα των τµηµάτων Χ, Υ, Ζ καθώς και το όνοµα του δεσµού µεταξύ των τµηµάτων Υ Χ Υ. (Μονάδες 4) β) Να αντιστοιχίσετε τα άκρα Α και Β µε τα άκρα 5 και 3 της νουκλεοτιδικής αλυσίδας. (Μονάδα 1) Μονάδες 5 Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. α) Η καλσιτονίνη αυξάνει την περιεκτικότητα του πλάσµατος σε ασβέστιο. β) Η καζεΐνη έχει ως ρόλο την αποθήκευση ασβεστίου. γ) Η λακτόζη παρεµποδίζει την απορρόφηση ασβεστίου. δ) Τα ιόντα ασβεστίου δεν ρυθµίζουν τη µυϊκή συστολή. Μονάδες 4 Γ3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. α) Κατά την αλκοολική ζύµωση συµβαίνει επανοξείδωση του NADH σε NAD +. β) Στον αναβολισµό συµβαίνει διάσπαση βιοµορίων σε απλούστερες ενώσεις. γ) Τα αµινοξέα και οι πρωτεΐνες παρουσιάζουν αµφολυτικό χαρακτήρα. δ) Τα τελικά προϊόντα του αερόβιου µεταβολισµού είναι CO και H O. Μονάδες 8 Τεχνική Επεξεργασία: eystone 3

4 Γ4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράµµα, έναν από τους αριθµούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα στοιχείο της Στήλης IΙ περισσεύει). ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ α. Ενδοκρινείς αδένες 1. στήριξη β. Αίµα. παραγωγή ορµονών γ. Νευρικό σύστηµα 3. απέκκριση δ. Νεφροί 4. µέσο µεταφοράς 5. αποδοχή και µεταβίβαση ερεθισµάτων Μονάδες 8 ΘΕΜΑ 1. ιαθέτουµε τα ένζυµα Ε 1 και Ε που καταλύουν τη βιοχηµική αντίδραση S P α) Από µελέτη της κινητικής συµπεριφοράς του ενζύµου Ε 1 στην παραπάνω αντίδραση προκύπτει το διάγραµµα ταχύτητας/συγκέντρωσης υποστρώµατος: Για το ένζυµο Ε 1, ποια είναι η τιµή της Κm 1 ; (Μονάδες ) β) Από πειραµατικές µετρήσεις που έγιναν µε το ένζυµο Ε στις ίδιες συνθήκες και για την ίδια αντίδραση, προέκυψαν τα παρακάτω πειραµατικά δεδοµένα: Για [S] = 0, µmol / L µετρήθηκε V = 0,1 unit. ίνεται: V max = 0,3 unit. Για το ένζυµο Ε, να υπολογίσετε την τιµή της Κm. (Μονάδες 4) γ) Από τη σύγκριση των τιµών Κm 1 και Κm, τι συµπέρασµα προκύπτει για τη συγγένεια των δύο ενζύµων ως προς το υπόστρωµα S; (Μονάδες 4) Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: eystone 4

5 . Όταν ένα πεπτίδιο υδρολύεται µε ένζυµο Α, προκύπτουν τα µικρότερα πεπτίδια: Met Ser Cys Phe Pro Tyr His Lys Ala Ala Όταν το ίδιο πεπτίδιο υδρολύεται µε ένζυµο Β, προκύπτουν τα µικρότερα πεπτίδια: Cys His Lys Ala Ala Phe Met Ser Pro Tyr α) Να κατασκευάσετε τον πεπτιδικό χάρτη των επικαλυπτόµενων θραυσµάτων (peptide map). (Μονάδες 3) β) Να προσδιορίσετε την πρωτοταγή δοµή του πεπτιδίου. (Μονάδες ) Μονάδες 5 3. Από την υδρόλυση ενός τριπεπτιδίου παίρνουµε τα ακόλουθα αµινοξέα: Ala, Gly, Val. α) Να γραφούν όλες οι δυνατές πρωτοταγείς δοµές του τριπεπτιδίου. (Μονάδες 3) β) Πόσοι πεπτιδικοί δεσµοί περιέχονται στο µόριο του; (Μονάδα 1) γ) Με ποιους τρόπους µπορούν να υδρολυθούν οι πεπτιδικοί δεσµοί σε µια πρωτεΐνη; (Μονάδες 6) Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: eystone 5

6 ΘΕΜΑ A Α1. α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. γ) Α3. α) Σ NaF Na + + F Το ιόν F υδρολύεται οπότε σχηµατίζεται βασικο διάλυµα: F + HOH HF + OH Για το NaCl δεν υδρολύεται κανένα ιόν και άρα σχηµατίζει ουδέτερο διάλυµα β) Λ ph 1 = 10 στους 5 o 4 C POH 1 = 4 άρα [OH ] 1 = 10 M 4 και [NaOH] 1 = C1 = 10 M ph = 1 άρα POH = και [OH ] = 10 M και [NaOH] = C = 10 M κατά την ανάµειξη ίσων όγκων των δύο διαλυµάτων ισχύει: C1+ C C 1 V + C V = C T V ή CT = ή CT = = = 50,510 = 5,0510 Mπου δεν δίνει ph = 11. Α4. α) A προχοΐδα Β κωνική φιάλη β) Γ πρότυπο ογκοµετρούµενο Α5. α) Α: CH 3 CH CH OH Β: CH 3 CH COOH Γ: CH 3 CH=CH : CH3CH CH3 ΟΗ Ε: CH3CHCOO CH CH3 CH3 Ζ: CH 3 CH COOH CH CH 3 Τεχνική Επεξεργασία: eystone 6

7 β) 5CH3CH CH CH3+ kmno4 + 3HSO4 ΟΗ 5CH3CH C CH3 + MnSO4 + SO4 + 8HO Ο γ) i) Με επίδραση διαλύµατος I /NaOH, στο δοχείο που περιέχει τη - προπανόλη θα σχηµατιστεί κίτρινο ίζηµα. ii) Με επίδραση διαλύµατος Na CO 3, στο δοχείο που περιέχει το προπανικό οξύ εκλύεται αέριο (CO ). ΘΕΜΑ B B1. M CH 3 COOH + H O CH 3 COO + H 3 O + Ισορ. 0,1 x x x x α = 0,1 x 5 x 3 10 ή x = = Μ α ,1 = = 10 < 0,01 άρα 0,1 x 0,1 c 0,1 Άρα 3 ph = log10 ή ph = 3. B. Για το 5 έχουµε:. 0,1 500 CH3COOH : CT = ή C 1 T = 0,05M , 500 HCl : CT = ή C T = 0,01M 1000 M HCl + H O H 3 O + + Cl 0,1 0,1 0,1 M CH 3 COOH + H O CH 3 COO + H 3 O + Ισορ. 0,05 y y y + 0,1 y(y + 0,1) α = 0,05 y y 0,1 ισχύουν οι προσεγγίσεις 10 = ή y = ,05 y + 0,1 0,1 0,05 y 0, άρα 6 y 5 10 α= = = 10 c 0,05 4 Τεχνική Επεξεργασία: eystone 7

8 Το ph καθορίζεται πρακτικά από τον ιοντισµό του ΗCl άρα [H 3 O + ] = y + 0,1 0,1 άρα ph = log0,1 ή ph = 1. B3. nch3 COONa = C V = 0,4 0,5= 0,mol. n = C V = 0, 0,5 = 0,1mol. HCl mol CH 3 COOΝa + HCl CH 3 COOH + ΝaCl Αρχ. 0, 0,1 Aντ./σχ. 0,1 0,1 0,1 0,1 Τελ. 0,1 0,1 Προκύπτει ρυθµιστικό διάλυµα µε 0,1 CCH3COONa = CCH3COOH = = 0,1M 1 Cβ 0,1 ph = p α + log ή ph = 5 + log C 0,1 ή ph = 5 B4. nhcl = C V = 0,1 1= 0,1mol. = = = CH3COOΗ οξ n C V 0,05 1 0,05 mol. n = C V = 0, = 0,15 mol. NaOH (mol) HCl + ΝaOΗ ΝaCl + H O Αρχ. 0,1 0,15 Aντ. 0,1 0,1 0,1 Τελ. -- 0,05 0,1 (mol) CH 3 COOΗ + ΝaΟH CH 3 COOΝa + H O Αρχ. 0,05 0,05 Aντ. 0,05 0,05 0,05 Τελ. -- 0,05 To ph του σ καθορίζεται από την υδρόλυση του CH 3 COOΝa. 0,05 CCH3COONa = = 0,01M 5 (Μ) CH 3 COOΝa CH 3 COO + Νa + 0,01 0,01 0,01 Υδρολύεται το CH 3 COO (Μ) CH 3 COO + ΗΟΗ CH 3 COOΗ + ΟΗ (Ισορ.) 0,01 φ φ φ β w = ή α β = = Τεχνική Επεξεργασία: eystone 8

9 φ Κβ = 9 φ 5,5 0,01 φ 10 = φ = 10 0,01 0,01 φ 0,01 Άρα POH = log10-5,5 ή POH = 5,5 και pη = 8,5 ΘΕΜΑ Γ Γ1. α) Χ = Φωσφορική οµάδα (Φωσφορικό οξύ) Υ = δεόξυ D ριβόζη Ζ = αζωτούχα βάση Ο δεσµός Υ- Χ- Υ ονοµάζεται φωσφοδιεστερικός Γ. β) Γ3. α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Σ Γ4. α. β. 4 γ. 5 δ. 3 β) Το πρώτο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει ελεύθερη τη φωσφορική οµάδα του 5 ου ατόµου άνθρακα ενώ το τελευταίο νουκλεοτίδιο της αλυσίδας έχει ελεύθερο το υδροξύλιο του 3 ου άνθρακα. Άρα η αλληλουχία των βάσεων στην πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα έχει φορά πολυµερισµού 5 3. Οπότε το Α αντιστοιχεί στο 5 άκρο και το Β στο 3 άκρο. ΘΕΜΑ 1. α) Μελετώντας τη γραφική παράσταση, ισχύει η µαθηµατική εξίσωση Michaelis- Menten. Vmax [ S] [ S] v = m + Παρατηρούµε ότι σε κάποια στιγµή η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση µε το V µισό της µέγιστης τιµής, δηλαδή v =, οπότε η εξίσωση Michaelis- Menten max γίνεται : V Vmax [ S max ] 1 [ S] = = m + [ S] = [ S] m = [ S] m+ [ S] m+ [ S] Οπότε η m ισούται µε τη συγκέντρωση του υποστρώµατος όταν η ταχύτητα της ενζυµικής αντίδρασης είναι η µισή της µέγιστης. Άρα m1 = 0,1. Τεχνική Επεξεργασία: eystone 9

10 β) Vmax v = m + [ S] [ S] 0,3 0, 0,1= 0,1m + 0,0 = 0,06 0,1m = 0,04 m + 0, m = 0,4. γ) Η m µας πληροφορεί για το βαθµό συγγένειας του ενζύµου υποστρώµατος. Όσο µικρότερη είναι η τιµή της m, τόσο µεγαλύτερη η συγγένεια ενζύµουυποστρώµατος. Άρα, εφόσον η Κm είναι µεγαλύτερη από την m 1 (Κm > m 1 ), το ένζυµο Ε έχει µικρότερη συγγένεια από αυτήν του Ε 1.. α) Met- Ser Met- Ser- Cys Cys- His- Lys His- Lys- Ala- Ala Ala- Ala Phe Phe- Pro- Tyr Pro- Tyr β) Met- Ser- Cys- His- Lys- Ala- Ala- Phe- Pro- Tyr 3. α) Ala- Gly Val Ala- Val- Gly Val- Gly Ala Val- Ala- Gly Gly Ala- Val Gly Val- Ala β) Σχηµατίζεται τριπεπτίδιο. Άρα στο µόριο περιέχονται πεπτιδικοί δεσµοί (Σχολικό βιβλίο σελίδα 39). γ) Η υδρόλυση µπορεί να γίνει: α) µε χηµική υδρόλυση β) µε ενζυµική υδρόλυση (Σχολικό βιβλίο σελίδα 30) Τεχνική Επεξεργασία: eystone 10

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα