ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Transcript

1 Συντονιστές ερευνητικών έργων ΘΑΛΗΣ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα ΠΡΟΣ Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι , Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Νίκης 5-7, Αθήνα Καθηγητής κ. Βασίλειος Μάγκλαρης Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι , Αθήνα Καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιωάννινα, 28 Νοεμβρίου 2012 Κύριε Υπουργέ, Οι κάτωθι υπογράφοντες, συντονιστές ερευνητικών έργων «ΘΑΛΗΣ» τα οποία, αν και έχουν εγκριθεί εδώ και πολλούς μήνες, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ( ), δεν έχουν προωθηθεί ως προς την υλοποίησή τους λόγω σοβαρών γραφειοκρατικών καθυστερήσεων αλλά και αστοχιών οι οποίες αναλύονται κατωτέρω, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και, αντιστοίχως, να προτείνουμε τα εξής: 1. Σημασία και πρόοδος υλοποίησης των έργων: Η πράξη «ΘΑΛΗΣ» του ΕΣΠΑ ( ) η οποία αφορά ερευνητικά έργα προκηρύχθηκε εντός του 2009 και, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις της προθεσμίας υποβολής λόγω ασαφειών και παλινωδιών στη διατύπωση των όρων της προκήρυξης, οι προς αξιολόγηση προτάσεις υπεβλήθησαν, καταρχήν στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη μορφή, τον Φεβρουάριο του Μετά πάροδο 6 περίπου μηνών, κατά την οποία δεν μεσολάβησε καμία διαδικασία αξιολόγησης, μας ζητήθηκε να υποβάλουμε εξ αρχής τις προτάσεις μας, στην Αγγλική γλώσσα και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής. Η ηλεκτρονική υποβολή έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση οι προτάσεις υπεβλήθησαν σε περιληπτική μορφή (τον Οκτώβριο του 2010). Μετά την αρχική αξιολόγηση που έγινε, οι προκριθείσες προτάσεις επανυπεβλήθησαν σε πλήρη, αναλυτική 1

2 μορφή (τον Ιούνιο του 2011). Εν τέλει, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώθηκαν και οι επιτυχείς προτάσεις έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης τον Οκτώβριο του 2011, με καθυστέρηση άνω των δύο ετών από την αρχική προκήρυξη της πράξης «ΘΑΛΗΣ». Κατά συνέπεια, οι διαχειριστικές αστοχίες σε σχέση με τα προγράμματα αυτά έχουν αρχίσει ήδη από τα στάδια της προκήρυξης και της αξιολόγησης των προτάσεων. Ας έλθουμε όμως στη σημερινή κατάσταση. Τα ερευνητικά έργα «ΘΑΛΗΣ» είναι έργα συνεργασίας πολλών ερευνητικών εργαστηρίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού. Εστιάζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πεδία αιχμής και έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση, μέσω ανταγωνιστικών και ακαδημαϊκά έγκριτων διεθνών διαδικασιών, διότι αρίστευσαν ως προς την επιστημονική αρτιότητα, την καινοτομικότητα, και την υψηλή προστιθέμενη αξία που αναμένεται να προσφέρουν με την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και την εφαρμογή της νέας γνώσης σε ποικίλους τομείς. Είναι προφανές, επομένως, ότι επιβάλλεται ουσιαστική και έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, χωρίς προσκόμματα από διοικητικού τύπου καθυστερήσεις. Παρά ταύτα, διαπιστώνουμε επί πολλούς συναπτούς μήνες ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που ζητούνται για την προώθηση των έργων είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες, σε πολλές περιπτώσεις ασαφείς, και οδηγούν σε απίστευτες καθυστερήσεις. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα έργα της πράξης «ΘΑΛΗΣ» είχαν εγκριθεί προς χρηματοδότηση από τις 7 Οκτωβρίου του 2011 ως ερευνητικά προγράμματα τετραετούς, στις περισσότερες περιπτώσεις, διάρκειας και είχαν προγραμματισθεί να αρχίσουν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012 (τα περισσότερα από τον Ιανουάριο 2012) και να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου Ωστόσο, όχι μόνον ελάχιστα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται έως σήμερα, αλλά και ο βαθμός υλοποίησής τους είναι ελάχιστος έως μηδαμινός. Αυτό το γεγονός οφείλεται στις πολύμηνες καθυστερήσεις της ΕΥΔ η οποία άργησε να αποστείλει τις σχετικές εντάξεις και προεγκρίσεις των έργων, αλλά και εν μέρει των Επιτροπών Ερευνών οι οποίες δεν προέβησαν έγκαιρα στις κατάλληλες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων. Είναι φανερό ότι έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων παρά στην υλοποίηση τους, θέτοντας σε κίνδυνο την δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσής τους μέσα στα προβλεπόμενα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. Ιδιαίτερα προβλήματα αφορούν επίσης την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (βλ. σημείο 2) και τις προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών, μεταπτυχιακών φοιτητών ή ερευνητών (βλ. σημείο 3), δύο ζητήματα επίσης καίριας σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση των έργων στο δεδομένο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο. Θεωρούμε αυτονόητο ότι χρειάζεται άμεσα απλούστευση και επιτάχυνση των συναφών γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών. Το Υπουργείο θα μπορούσε να βοηθήσει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση, αποστέλλοντας, μέσω της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες προς τους επιμέρους Φορείς υλοποίησης των έργων (Επιτροπές Ερευνών των αντίστοιχων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων). Πολλές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής, όπως τουλάχιστον μεταφέρθηκαν σε εμάς μέσω των επιμέρους Επιτροπών Ερευνών, ήταν έως τώρα ασαφείς ή αντιφατικές και οδήγησαν σε σημαντικές καθυστερήσεις λόγω των προς διευκρίνιση θεμάτων που ανέκυπταν. Θα θέλαμε να τονίσουμε με έμφαση ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε καμία περίπτωση σε αδράνεια ή αβελτηρία των Επιστημονικών Υπευθύνων (Συντονιστών των έργων). 2. Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: Τα περισσότερα από τα έργα της πράξης «ΘΑΛΗΣ», ιδιαίτερα των θεματικών περιοχών αρ. 3 (Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες), αρ. 4 (Γεωτεχνικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές επιστήμες) και αρ. 5 (Επιστήμες φυσικής και χημείας), αναφέρονται σε πειραματική έρευνα, η οποία προϋποθέτει έγκαιρη και εύστοχη προμήθεια των απαραίτητων εργαστηριακών υλικών άμεσης ανάλωσης, στον πλέον κατάλληλο χρόνο, ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνητικών προσπαθειών του έργου. Η μη έγκαιρη προμήθεια των κατάλληλων αναλωσίμων θα οδηγούσε όχι μόνο σε κίνδυνο αποτυχίας του ερευνητικού προγράμματος αλλά και σε κίνδυνο λήξης των αναλωσίμων υλικών εφόσον δεν μπορούν να αποθηκευθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. βιολογικά αντιδραστήρια, ραδιενεργά ισότοπα, καθώς και άλλα ευαίσθητα αντιδραστήρια ή ένζυμα με περιορισμένο χρόνο ζωής) αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα και σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό των εκάστοτε πειραμάτων. 2

3 Στην πράξη, ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης δεν έχουν προχωρήσει έως σήμερα για κανένα από τα έργα της πράξης «ΘΑΛΗΣ», γεγονός που σημαίνει ότι η δυνατότητα υλοποίησης των περισσότερων έργων βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα». Οι προβλεπόμενες διαδικασίες προμήθειας των υλικών άμεσης ανάλωσης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης (Α.6) επιβάλλουν είτε την ενιαία προμήθεια του συνόλου των υλικών μέσω διαγωνισμού (εκδοχή μη ρεαλιστική, όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο), είτε την σταδιακή, τμηματική προμήθεια των υλικών αυτών μέσω διαγωνισμών κατά την εξέλιξη του έργου (εκδοχή μη πραγματοποιήσιμη ουσιαστικά, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που συνεπάγεται: υποβολή σχετικού αναλυτικού αιτήματος, διαδικασία έγκρισης από την οικεία Επιτροπή Ερευνών, διαδικασίες προετοιμασίας, διακήρυξης και υλοποίησης των διαγωνισμών από το Τμήμα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών). Έχουμε διαπιστώσει στην πράξη ότι το σύνολο των διαδικασιών αυτών δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Ερευνών σε εύλογο χρονικό διάστημα και, μάλιστα, παρά το ότι έχουν ενεργοποιηθεί παρόμοιες διαδικασίες εδώ και μήνες, κανείς σχετικός διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων έργου «ΘΑΛΗΣ» δεν έχει φτάσει καν στο στάδιο της Προκήρυξης!! Θεωρούμε ότι η προμήθεια των εργαστηριακών αναλωσίμων μέσω διαγωνισμών δεν είναι εφικτή για τα έργα «Θαλής» καθώς οι καθυστερήσεις που συνεπάγεται δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υλοποίηση των έργων. Ως μόνη λύση, προτείνουμε να επιτραπεί κατ εξαίρεση για τα έργα «Θαλής» η απευθείας αγορά των υλικών άμεσης ανάλωσης χωρίς διαγωνισμό, σε χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η αγορά του κάθε είδους κρίνεται αναγκαία από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Συντονιστή) του εκάστοτε έργου. Προτείνουμε η ρύθμιση αυτή (δυνατότητα για απευθείας προμήθεια των αναλωσίμων χωρίς διαγωνισμό, και χωρίς διαμεσολάβηση άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών) να ισχύσει το συντομότερο δυνατόν. 3. Προσλήψεις και αμοιβές εξωτερικών συνεργατών: Η έγκαιρη πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών (μεταδιδακτορικών ερευνητών, τεχνικών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) οι οποίοι θα εργασθούν για να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επιστημονικό/ερευνητικό έργο και να παραγάγουν τα αντίστοιχα παραδοτέα της κάθε πράξης «ΘΑΛΗΣ» στον προβλεπόμενο χρόνο είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο των έργων. H προσφορά των ανθρώπων που απασχολούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες στα ερευνητικά προγράμματα είναι πολύτιμη. Η αποδοτική και ποιοτική υλοποίηση των ερευνητικών έργων προϋποθέτει έγκαιρη πρόσληψη και καλές συνθήκες εργασίας των συνεργατών αυτών. Δυστυχώς, έως σήμερα, οι διαδικασίες προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλογής και πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών των έργων «ΘΑΛΗΣ» έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ, σε σημείο που μόνον για ελάχιστα έργα έχουν ξεκινήσει οι προσλήψεις και αυτές κατά το τελευταίο δίμηνο, ενώ για την πλειοψηφία των έργων δεν έχουν γίνει ακόμη προσλήψεις, ή δεν έχουν αναρτηθεί καν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος. Αν και αυτές οι καθυστερήσεις μπορούν να αποδοθούν εν μέρει σε κωλυσιεργίες ή αδυναμίες των Επιτροπών Ερευνών., σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει η ίδια η Διαχειριστική Αρχή, λόγω του πλαισίου διαχείρισης και των παλινωδιών που υπήρξαν ως προς τον κανονισμό πρόσληψης των εξωτερικών συνεργατών, ο οποίος άλλαξε δύο φορές εντός του τρέχοντος έτους (τον Σεπτέμβριο ουσιαστικά ανασκευάσθηκε η θεσπισθείσα ρύθμιση του Μαρτίου), ενώ ακόμη και σήμερα δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα της πρόσληψης των υποψηφίων διδακτόρων (βλ. κατωτέρω). Πέραν όμως των καθυστερήσεων, με την ισχύουσα τυπολογία των συμβάσεων ανάθεσης έργου οι συνεργάτες που απασχολούνται στα ερευνητικά έργα υπόκεινται σε καθεστώς κρατήσεων «ελευθέρων επαγγελματιών» και οι αμοιβές τους μειώνονται τελικά κατά το ήμισυ και πλέον, μέσω φορολογικών κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν. Είναι γνωστό ότι οι εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητικών έργων τα οποία χρηματοδοτούνται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπόκεινται σε καθεστώς κρατήσεων. Για ποιο λόγο, λοιπόν, δεν ισχύει κάτι παρόμοιο και για συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως οι πράξεις «ΘΑΛΗΣ» που συγχρηματοδοτούνται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο; Αυτή η ανακολουθία θα μπορούσε να αρθεί εν μέρει αν υπήρχε πρόβλεψη για αμοιβή των εξωτερικών συνεργατών των έργων «ΘΑΛΗΣ» μέσω υποτροφίας. Σύμφωνα με προηγούμενη οδηγία της Διαχειριστικής Αρχής που ίσχυε έως πρόσφατα, δεν δίνονταν καθόλου η δυνατότητα πληρωμής εξωτερικών συνεργατών μέσω υποτροφιών. Με νεότερη διευκρίνιση της Διαχειριστικής Αρχής, η οποία ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα (16 Οκτωβρίου 2012), ορίζεται ότι «οι 3

4 αμοιβές των μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων δύνανται να είναι υποτροφίες» με την προϋπόθεση, όμως, ότι «η χορήγηση υποτροφιών προβλεπόταν ήδη στο Θεσμικό πλαίσιο του επισπεύδοντος Ιδρύματος κατά την υποβολή των προτάσεων της πράξης ΘΑΛΗΣ». Αν και η πρόσφατη αυτή ρύθμιση είναι θετική, διαιρεί τα επισπεύδοντα Ιδρύματα (Φορείς υλοποίησης των έργων) σε επιδεκτικά και μη επιδεκτικά της ευνοϊκής ρύθμισης, ενώ αφήνει περιθώρια για αμφισβητούμενες ερμηνείες, όπως αποδεικνύουν αιτήματα που απεστάλησαν εκ των υστέρων από τις επιμέρους Επιτροπές Ερευνών προς την Διαχειριστική Αρχή με τα οποία διεκδικείται η έγκριση της επιλεξιμότητας των εν λόγω αμοιβών/αποζημιώσεων ως υποτροφιών (π.χ. έγγραφο με αρ. πρωτ / από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Οι ανωτέρω καθυστερήσεις και αστοχίες λειτουργούν εις βάρος της δυνατότητας αποδοτικής υλοποίησης των ερευνητικών έργων και ουσιαστικής εκπαίδευσης νέων επιστημόνων στα έργα αυτά. Ας σημειωθεί επίσης ότι πολλά έργα έχουν ως παραδοτέα διδακτορικές διατριβές που προβλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν (υλοποίηση-συγγραφή-εξέταση-απονομή) έως τη λήξη των έργων, δηλαδή σε λιγότερο από 36 μήνες. Ως αντιστάθμισμα, προτείνουμε, αλλά καθίσταται και αναγκαίο, να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της πρόσληψης και αμοιβής των μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφίες σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα της πράξης «ΘΑΛΗΣ» και να επισπευσθούν όλες οι εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης και ενεργοποίησης των συμβάσεων ανάθεσης έργου ώστε να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Κύριε Υπουργέ, Ελπίζουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα ανωτέρω και θα προβείτε στην διόρθωση των αστοχιών, στην άρση των καθυστερήσεων και στην επίλυση όλων των ζητημάτων ώστε να καταστεί δυνατή η γρήγορη υλοποίηση των προγραμμάτων της πράξης «ΘΑΛΗΣ». Είναι σαφές και προφανές, από τα ανωτέρω, ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχισθεί γιατί οδηγεί σε πραγματική αδυναμία υλοποίησης των ερευνητικών έργων, με αποτέλεσμα όχι μόνον να μην προωθείται η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα που αποτελεί και το σκοπό της πράξης «ΘΑΛΗΣ», αλλά να οδηγούμεθα και σε απώλεια θέσεων εργασίας και μειωμένη απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών πόρων που τόσο σημαντική είναι στην περίοδο της κρίσης που βιώνει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και η χώρα μας. Αναμένουμε τις δικές σας δέουσες ενέργειες και, παράλληλα, θα επιθυμούσαμε ειλικρινά μια εμπεριστατωμένη απάντηση επί των θεμάτων που θίγονται με το παρόν μας έγγραφο. Με τιμή, Αντώνιος Αδάμ, Λέκτορας Δημήτριος Βαγενάς, Καθηγητής Αθανάσιος Βλεσσίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Γαλάρης, Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος, Καθηγητής Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ευάγγελος Κωλέττας, Επίκουρος Καθηγητής Μαρία Μπαλτατζάνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Κωνσταντίνος Μπούρτζης, Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης, Καθηγητής Γεώργιος Φλούδας, Καθηγητής Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Τζων Μάξγουελ Χάλλεϋ, Αναπληρωτής Καθηγητής 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Μονάδα Β3: Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Ενιαίος Διοικητικός Τομές Ευρωπαϊκών Πόρων Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα κ. Γεώργιος Ντέτσικας Προϊστάμενος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Συντονιστές ερευνητικών έργων «ΘΑΛΗΣ» άλλων Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία Η θεμελίωση της Χημείας Ψυχογενής Ανορεξία ΤΕΥΧΟΣ 201020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Η Νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας. Το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Το στοίχημα της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Η Νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας. Το εθνικό πλαίσιο προσόντων. Το στοίχημα της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Η Νέα Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας Το εθνικό πλαίσιο προσόντων Το στοίχημα της ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ29 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική Έκθεση : Σχεδίου Νόμου : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Γενικά Η ψήφιση του ν. 4009/2011 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιδρυματική Έκθεση Αξιολόγησης ΤΕΙ Αθήνας 2010-2011 Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ HELLENIC REPUBLIC Τ.Ε.Ι. PATRAS ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΟΣ 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 28 Απριλίου 2006 Με την κατάθεση του τελικού αυτού πορίσματος, η Επιτροπή του ΕΣΥΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπεύθυνη Έργου: Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Ομάδα Έργου: Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ: κ. A. ODONI Απόσπασμα Πρακτικών 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. της 16/05/2014 και 3/6/2014... Θέμα 1 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ Κ.Π.Σ. ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Κος ΦΩΛΙΑΣ: Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στο άνοιγμα των εργασιών της 10 ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΑΘΗΝΑ Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή)

Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών. Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Οφέλη και προβληματισμοί από την αξιοποίηση των επιτευγμάτων των μοριακών βιοεπιστημών Φεστιβάλ Επιδαύρου (μια σύντομη ιστορική αναδρομή) Aξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝOΛOΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡOΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2013 1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα