ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών."

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά (αρ. πρωτ / ) που αφορούσε στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ακούσια εγκλειοµένων ψυχασθενών λόγω ανεπαρκούς οργάνωσης υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριµένα, τα άτοµα που µεταφέρονταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προς εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων ή/και στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας αλλά και οποιαδήποτε ώρα αργίας, λόγω απουσίας δεύτερου εφηµερεύοντος ψυχιάτρου, αναγκάζονταν να διανυκτερεύουν σε κρατητήρια του αστυνοµικού τµήµατος της περιοχής µέχρις ότου εκτιµηθούν και από δεύτερο ψυχίατρο, διότι η προηγούµενη διπλή γνωµάτευση προβλέπεται από το νόµο ως όρος του ακούσιου εγκλεισµού σε ψυχιατρική κλινική. Κλιµάκιο ειδικών επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη διενήργησε αυτοψία στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» και στα κρατητήρια του αστυνοµικού τµήµατος Ιωαννίνων κατά το διάστηµα Σεπτεµβρίου 2004, για τη διερεύνηση των συνθηκών αστυνοµικής κράτησης και εισαγωγής ατόµων προς ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία. Η Αρχή, βάσει των διαπιστώσεων της αυτοψίας, επεσήµανε ότι αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων των ακούσια εγκλειοµένων ψυχασθενών ο περιορισµός τους σε χώρο αστυνοµικής κράτησης. Οι παρατηρήσεις της Αρχής, ειδικότερα, αναφέρονται: Ι) στο ζήτηµα της πληµµελούς εφαρµογής του άρθρ.96 παρ.2 του Ν.2071/92 στην περίπτωση που δεν εφηµερεύει ιατρός ψυχιατρικής ή παρεµφερούς ειδικότητας, ΙΙ) στο συνακόλουθο πρόβληµα της κράτησης σε αστυνοµικό τµήµα των προς ακούσιο εγκλεισµό προσώπων λόγω έλλειψης γνωµάτευσης δεύτερου εφηµερεύοντος ψυχιάτρου, και ΙΙΙ) στην ανεπάρκεια των υφιστάµενων δοµών ψυχικής υγείας για την υποδοχή των ακούσια εγκλειοµένων. Ο Συνήγορος του Πολίτη κοινοποίησε αρµοδίως την ανωτέρω Έκθεση, προτείνοντας τον κατάλληλο προγραµµατισµό των εφηµεριών από τα νοσοκοµεία, ώστε να εξασφαλίζονται οι δύο ψυχιατρικές γνωµατεύσεις. Επίσης, προτάθηκε η µεταγωγή των ακούσια εγκλειοµένων µε ασθενοφόρο ή συµβατικό όχηµα αντί περιπολικού ή κλούβας και επισηµάνθηκε η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης της πρωτοβάθµιας φροντίδας ψυχικής υγείας, η οποία θα διασφαλίζει την υψηλής ποιότητας περίθαλψη στον ψυχιατρικό ασθενή, την προστασία των δικαιωµάτων του και την υλοποίηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα εφαρµογής του ν. 2071/92 σχετικά µε την ακούσια νοσηλεία, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη διενέργεια σειράς συναντήσεων των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων, προκειµένου να διερευνηθεί το πρόβληµα και να εξευρεθούν οι ορθές κατευθύνσεις εφαρµογής του πλαισίου ακούσιας νοσηλείας. Οι συναντήσεις αυτές µέχρι στιγµής δεν έχουν οδηγήσει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 1

2 2 εκεµβρίου 2004 Αρ.Πρωτ /03/2.4 Προς -τον κ.υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - τον κ.υπουργό ηµόσιας Τάξης ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας στις νοσοκοµειακές µονάδες και στα αστυνοµικά κρατητήρια Ιωαννίνων σχετικά µε τη διαδικασία ακούσιου εγκλεισµού ψυχασθενών. Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, Σας διαβιβάζoυµε την Έκθεση αυτοψίας που διενεργήθηκε στο Περιφερειακό Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» και στα κρατητήρια του αστυνοµικού τµήµατος Ιωαννίνων κατά το διάστηµα Σεπτεµβρίου 2004, για τη διερεύνηση των συνθηκών αστυνοµικής κράτησης και εισαγωγής ατόµων προς ακούσια ψυχική νοσηλεία από κλιµάκιο ειδικών επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη. Στην Έκθεση αυτή επισηµαίνεται: Ι) το ζήτηµα της πληµµελούς εφαρµογής του άρθρ.96 παρ.2 του Ν.2071/92 στην περίπτωση που δεν εφηµερεύει ιατρός ψυχιατρικής ή παρεµφερούς ειδικότητας, ΙΙ) το συνακόλουθο πρόβληµα της κράτησης σε αστυνοµικό τµήµα των προς ακούσιο εγκλεισµό προσώπων λόγω έλλειψης γνωµάτευσης δεύτερου εφηµερεύοντος ψυχιάτρου, και ΙΙΙ) η ανεπάρκεια των υφιστάµενων δοµών ψυχικής υγείας για την υποδοχή των ακούσια εγκλειοµένων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, αντιµετωπίζοντας το ζήτηµα αυτό ως πρόβληµα εφαρµογής κανόνων του Συντάγµατος (άρθρ. 2 παρ.1, 5 παρ.3, 21 παρ.2 Συντάγµατος), της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ικαιωµάτων του Ανθρώπου (άρθρ. 5 παρ.1 Ε.Σ..Α.), και της κοινής νοµοθεσίας (άρθρα 95 επ. Ν.2071/92 «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση Συστήµατος Υγείας» και Ν.2716/99 «Εκσυγχρονισµός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις»), διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν κατ αρχήν στην άµεση αποτροπή της αστυνοµικής κράτησης των ακούσια εγκλειοµένων, µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό των εφηµεριών των ψυχιάτρων στα δηµόσια νοσοκοµεία. Επίσης, µεσοπρόθεσµα προτείνεται η πρόβλεψη κατάλληλων δοµών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τη διαδικασία του ακούσιου εγκλεισµού, µε γνώµονα τη µέγιστη δυνατή διασφάλιση της προσωπικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας των ασθενών αλλά και την άρτια παροχή ψυχιατρικής περίθαλψης στους ψυχικά πάσχοντες. 2

3 Οι παρατηρήσεις της Αρχής, που στηρίζονται στις διαπιστώσεις της αυτοψίας κατά τη συνηµµένη έκθεση και στις συζητήσεις µε τους συναρµόδιους τοπικούς φορείς, έχουν ως εξής: Ι) Ο προγραµµατισµός των εφηµεριών κατά το άρθρ.96 παρ.2 Ν.2071/92 Σύµφωνα µε το άρθρ.88 του Ν.2071/92, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.16 του αρθ.13 του Ν.2889/01 και αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρ.13 του Ν.3204/03 «Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθµών που υπηρετούν στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας, υποχρεούνται σε εφηµερία στο νοσοκοµείο ή στο κέντρο υγείας, σύµφωνα µε τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκοµείου ή του κέντρου υγείας». Αποκλειστικός παράγοντας του πλαισίου µέσα στο οποίο κινούνται τα ιοικητικά Συµβούλια των Ιδρυµάτων, που έχουν την αποκλειστική ευθύνη και αρµοδιότητα της έγκρισης των προγραµµάτων εφηµεριών, αφού λάβουν υπόψιν τους τις εισηγήσεις των /ντων, της Επιστηµονικής Επιτροπής και ιδιαίτερα του /ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, είναι οι πραγµατικές ανάγκες του Νοσοκοµείου και οι εγκεκριµένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις. Ο µηνιαίος προγραµµατισµός των εφηµεριών, ενεργών, µικτών και ετοιµότητας εγκρίνεται από το Συµβούλιο της ιοίκησης και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους. 1 Στην περίπτωση του Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα», η ιοίκηση του Ιδρύµατος επικαλούµενη την ανεπαρκή χορήγηση πιστώσεων, δεν προβαίνει στον απαραίτητο προγραµµατισµό ενεργών εφηµεριών στον Ψυχιατρικό Τοµέα του Νοσοκοµείου, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. Περιορίζεται στον προγραµµατισµό µικτών εφηµεριών και, κυρίως, εφηµεριών ετοιµότητας από έναν και µόνον ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο. Έτσι, η αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών (όπως οι περιπτώσεις ακούσιων εγκλεισµών) παρουσιάζει προβλήµατα τόσο από νοµική σκοπιά όσο και από αυτή της προσήκουσας θεραπευτικής αντιµετώπισης. εδοµένου ότι ο Ν. 2071/92 (αρθ.96 παρ.2) απαιτεί δύο γνωµατεύσεις ψυχιάτρων για την λήψη του µέτρου του ακούσιου εγκλεισµού, ο ανωτέρω προγραµµατισµός των εφηµεριών από τη ιοίκηση του Ιδρύµατος παρεµποδίζει την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σύµφωνα µε το άρθ.95 του Ν.2071/92 είναι «Η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του (ασθενούς) ή η νοσηλεία να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή τρίτου». Επίσης, στις παρ.1, 3 και 4 του άρθρου 98 του Ν.2071/92 προβλέπονται τα εξής: «Οι συνθήκες ακούσιας νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες της θεραπείας Σε κάθε περίπτωση και σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, πρέπει να επιδεικνύεται σεβασµός προς την προσωπικότητα του ασθενή Οι περιορισµοί που επιβάλλονται στην ατοµική ελευθερία του ασθενή προσδιορίζονται µόνο από την κατάσταση της υγείας του και τις ανάγκες της νοσηλείας». Στην περίπτωση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, από τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου προγραµµατίζεται η εφηµερία µόνον ενός ψυχιάτρου, παρά τον επαρκή αριθµό υπηρετούντων ψυχιάτρων στην Κλινική. Επίσης, ο Ψυχιατρικός Τοµέας του Γενικού Νοσοκοµείου «Γ.Χατζηκώστα» δεν διαθέτει ψυχιατρικές κλίνες, µε αποτέλεσµα να µην αποφασίζεται η εισαγωγή των ακούσια εγκλειοµένων, λόγω υπερπλήρωσης του προβλεπόµενου αριθµού εισαγωγών. Οι παραπάνω πρακτικές έχουν ως συνέπεια, τη διανυκτέρευση των ψυχικά ασθενών στα κρατητήρια, γεγονός που αποτελεί σοβαρή απόκλιση από το άρθ. 98 του Ν.2071/92 σχετικά µε τις συνθήκες νοσηλείας αλλά και από το άρθρ.96 παρ.2 του ίδιου νόµου, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 1 Αριθ. Υ10α/ΓΠ/119530/ Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αριθ. Υ10α/ΓΠ/43180/ Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3

4 ΙΙ) Η αστυνοµική κράτηση των ακούσια εγκλειοµένων Ο νοµοθέτης, κατά την αναµόρφωση του πλαισίου που διέπει τον ακούσιο εγκλεισµό µε τις διατάξεις των άρθρων 95 επ. του Ν. 2071/92, προέβλεψε ως εγγύηση της σχετικής διαδικασίας την διπλή ιατρική γνωµάτευση (άρθρ.96 παρ.2) και συνέδεσε το ενδεχόµενο µεταφοράς µε εισαγγελική παραγγελία σε δηµόσια ψυχιατρική κλινική µε σκοπό την εξέτασή του από δύο ιατρούς µε την επιταγή σεβασµού της αξιοπρέπειάς του: «Η µεταφορά του διενεργείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασµό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή, η δε παραµονή του ασθενή εκεί για τις αναγκαίες εξετάσεις δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες». Ο νοµοθέτης, όπως συνάγεται από τη διατύπωση του νόµου, δεν είχε προβλέψει το ενδεχόµενο παραµονής του ασθενή (ο οποίος, προ της σχετικής ιατρικής γνωµάτευσης, τυπικά, δεν λογίζεται καν ως ασθενής) σε αστυνοµικό κρατητήριο. Αποτελεί συνεπώς λογικό και νοµικό παράδοξο µια εγγύηση προς αποτροπήν του εγκλεισµού του ασθενούς σε ψυχιατρικό περιβάλλον, να απολήγει σε περιορισµό της προσωπικής ελευθερίας του σε χώρο αστυνοµικής κράτησης. Η παραµονή και διανυκτέρευση σε αστυνοµικό κρατητήριο αποτελεί έµπρακτη θεώρηση του ψυχασθενούς ως κινδύνου για την δηµόσια τάξη κι ασφάλεια, θεώρηση που κείται εκτός του σκοπού του νοµοθέτη του Ν.2071/92: «Η θεραπευτική λογική και το κράτος δικαίου πρέπει να υπερισχύουν απέναντι στο άκριτο φυλακτικό πνεύµα» (Εγκύκλιος 633/2000 Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσ/νίκης Ευ.Ζάχαρη 2 ). Συνεπώς, η διαπιστωθείσα πρακτική αποτελεί πληµµελή εφαρµογή του άρθρ. 96 παρ.2 Ν.2071/92. Είναι χαρακτηριστικό ότι η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου, η οποία παλαιότερα δεχόταν ότι η σε βάθος ιατρική εξέταση για τον ακούσιο εγκλεισµό µπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρακαµφθεί (Winterwep v. Holland, , para.37, X v. UK, , para.41), πλέον θεωρεί επιβεβληµένη, ακόµη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τη λήψη ιατρικής γνωµάτευσης αµέσως µετά τη σύλληψη (Varbanov v. Bulgaria, , paras 46-49), άλλως ο ακούσιος εγκλεισµός, ακόµη κι όταν έχει διαταχθεί από εισαγγελέα, λογίζεται ως αντίθετος στο άρθρο 5 της ΕΣ Α. ιερωτάται κανείς, από τη στιγµή που αυτό ισχύει ήδη για τον εγκλεισµό σε ψυχιατρείο, πώς θα αντιµετώπιζε από πλευράς προσβολής της προσωπικής ελευθερίας του ασθενούς το Ευρωπαϊκό ικαστήριο ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου τον εγκλεισµό σε κρατητήριο πριν καν ολοκληρωθούν οι δέουσες ιατρικές εξετάσεις. Το ενδεχόµενο διανυκτέρευσης του ασθενούς σε κοινό χώρο µε υπό µεταγωγή ποινικούς κρατουµένους 3, επ αυτοφώρω συλληφθέντες, προσαχθέντες λόγω µέθης ή χρήσης τοξικών ουσιών, υπό απέλαση αλλοδαπούς για λόγους δηµόσιας τάξης κι ασφάλειας κλ.π. δηλαδή µε όλως διαφορετικής νοµικής κατάστασης πρόσωπα, συνιστά διακινδύνευση της προσωπικής ασφάλειάς του. Στην πράξη, οι χώροι των αστυνοµικών κρατητηρίων συνήθως δεν επαρκούν για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων που επιβάλλουν τον διαχωρισµό των κρατουµένων, ανάλογα µε την πραγµατική και νοµική τους κατάσταση και προς το συµφέρον τους, κατά το πνεύµα των διατάξεων υπό στοιχείο κβ και κε του άρθρ.67 παρ.4 περί καθηκόντων δεσµοφυλάκων του π.δ. 141/91 (για τις αρµοδιότητες και την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης) αλλά και κατά το άρθρ. 3 παρ.2 Ν.2776/99, (Σωφρονιστικού Κώδικα), κατ ανάλογη εφαρµογή. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τις διατάξεις αυτές του π.δ. 141/91 περί αστυνοµικών υπηρεσιών, 2 εις Νοµικό Βήµα 2000 σελ. 1671, µε σχόλιο Ευ.Φυτράκη. 3 Τα Ιωάννινα διαθέτουν χωριστά κρατητήρια µεταγωγών στο δικαστικό µέγαρο, αυτός ωστόσο δεν είναι ο κανόνας αλλά µάλλον η εξαίρεση στις αστυνοµικές διευθύνσεις της χώρας. 4

5 οι ψυχασθενείς απουσιάζουν ως κατηγορία κρατουµένων προς προστασίαν. Αντίθετα µε τις ειδικές κατηγορίες των γυναικών, των ανηλίκων, των αστυνοµικών και στρατιωτικών, ο διαχωρισµός των οποίων έχει ως προφανή δικαιολογητική βάση την δική τους προστασία, ο διαχωρισµός των ψυχασθενών θα µπορούσε να υπαχθεί είτε στην αόριστη έννοια των «άλλων ειδικών λόγων» διαχωρισµού, ή, άλλως, στην περίπτωση της παρενόχλησης ή επικινδυνότητας για τους συγκρατουµένους τους. Η κατηγορία των ψυχασθενών φαίνεται να απουσιάζει και από τις εν γένει διατάξεις περί καθηκόντων του αστυνοµικού προσωπικού, τόσο από τις διατάξεις της προστατευτικής φύλαξης (ο αστυνοµικός σκοπός «θέτει υπό προστατευτική φύλαξη τα παιδιά και τους µεθυσµένους που περιπλανώνται µέχρι παραλαβής τους από τους οικείους τους» (άρθρ.74 παρ.15 πε. ιδ του π.δ. 141/91), όσο και από την προληπτική ενέργεια της αστυνοµίας (άρθρ. 94 περ. β. π.δ. 141/91 «Προστατεύει τους ανήλικους και άλλα πρόσωπα που µπορεί εύκολα να καταστούν θύµατα εγκληµατικών πράξεων»). Απτό σύµπτωµα της αδικαιολόγητης αντιµετώπισης των ψυχασθενών ως επικινδύνων για τη δηµόσια τάξη κι ασφάλεια είναι και το φαινόµενο της µεταγωγής τους µε περιπολικό ή µε κλούβα, η δέσµευσή τους µε χειροπέδες (ενεργοποίηση του άρθρου 147 του π.δ. 141/91 περί δεσµεύσεως σε κάθε περίπτωση των µεταγοµένων µε χειροπέδες) και η συνοδεία τους από αστυνοµικό προσωπικό, ακόµη και όταν η θέα του ένστολου προσωπικού επιτείνει την ταραχή τους. Η επιταγή του αρθρ. 96 παρ.2 ν.1071/92 για αξιοπρεπή µεταφορά των ακούσια εγκλειοµένων συνδέεται, αντίθετα, µε τη µεταχείρισή τους ως ασθενών, θεώρηση που θα συνεπαγόταν τη µεταφορά τους µε ασθενοφόρο ή µε συµβατικά αυτοκίνητα (όπως προβλέπεται στα Προγράµµατα Παρέµβασης στην Κρίση) και συνοδεία νοσηλευτών. Συνεπώς, η θεώρηση των ψυχασθενών ως ιδιαίτερης κατηγορίας κρατουµένων υπό προστασίαν φαίνεται να απουσιάζει από τις διατάξεις του αστυνοµικού προσωπικού. Τόσο η κράτηση όσο και η µεταγωγή τους µε χειροπέδες και µε αστυνοµικά αυτοκίνητα, και κυρίως µε κλούβα, πόρρω απέχει από κατάλληλη ιατρική µέριµνα. Στην πράξη δε ο διαχωρισµός τους από τους λοιπούς κρατουµένους δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί µε τους υπάρχοντες χώρους των αστυνοµικών κρατητηρίων. Ωστόσο, ακόµη και υπό τις καλύτερες συνθήκες, η αστυνοµική κράτηση θα συνιστούσε απόκλιση από τον επιβεβληµένο σεβασµό της αξιοπρέπειας των ακούσια εγκλειοµένων ως ασθενών, όπως αναλύεται παραπάνω. ΙΙΙ) Η ανεπάρκεια των δοµών ψυχικής υγείας Τα προβλήµατα που ανακύπτουν στον τρόπο λειτουργίας των δύο Νοσοκοµείων στα Ιωάννινα, αποτελούν κατάλληλη ευκαιρία να επισηµανθούν γενικότερες αδυναµίες του συστήµατος ψυχιατρικής περίθαλψης στη χώρα µας. Η ψήφιση του Ν. 2716/1999 σχετικά µε τον «Εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας» αποτέλεσε σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης των προϋπαρχουσών αδυναµιών. Ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτή την θετική αλλαγή κατεύθυνσης ήταν η παράγραφος 2 του άρθρου 1 «Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας διαρθρώνονται, οργανώνονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, µε βάση τις αρχές της τοµεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθµιας φροντίδας, της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης, της αποϊδρυµατοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας». Στα επιµέρους άρθρα (αρθρ. 5,6,7,8) αλλά και από το γενικό πνεύµα του νόµου είναι εµφανής η προσπάθεια της παράλληλης ανάπτυξης της Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης µε την Αποασυλοποίηση, όπως επίσης και η εναρµόνιση της λειτουργίας µεταξύ των διαφόρων µονάδων. Επίσης, είναι εµφανής η πληρότητα του κειµένου 5

6 της ρύθµισης ως προς τους στόχους και τη λειτουργία των αναφερόµενων µονάδων. Αφορούν σχεδόν το σύνολο της Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Πολυδύναµα Ψυχιατρικά Ιατρεία, Πολυδύναµα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ Οίκον, Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης). Παρόλα αυτά, στην πράξη η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας ασκείται από τους Ψυχιατρικούς Τοµείς των Γενικών Νοσοκοµείων και τα εξωτερικά ιατρεία των ψυχιατρείων, τα οποία βέβαια, δεν αποτελούν Μονάδες Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Όσον αφορά τους ενήλικες µε ψύχωση, η περιορισµένη κάλυψη των αναγκών στην Πρωτοβάθµια Περίθαλψη στρέφει αναπόφευκτα τις οικογένειες και τους αρρώστους προς τους ιδιώτες ψυχιάτρους, και τελικά στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Άλλο σηµαντικό ζήτηµα που ανακύπτει µε αφορµή την περίπτωση των Ιωαννίνων, είναι εκείνο της συσσώρευσης ασθενών στις εφηµερίες των ψυχιατρείων και των Ψυχιατρικών Τοµέων Γενικών Νοσοκοµείων. Η εµφάνιση και εδραίωση αυτού του προβλήµατος έπρεπε να είναι αναµενόµενη, εφόσον δεν λειτουργεί ο προαναφερόµενος ηθµός της Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των Ιωαννίνων, µετά το κλείσιµο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας, ασκήθηκε πίεση στον Ψυχιατρικό Τοµέα του Γενικού Νοσοκοµείου «Γ.Χατζηκώστα» και στην Ψυχιατρική κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων να δέχονται και βαριά επείγοντα περιστατικά, συνήθως ακούσιους εγκλεισµούς, µε την ελπίδα να λυθεί το πρόβληµα της ανεπάρκειας της Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης και της ανυπαρξίας των Προγραµµάτων Παρέµβασης στην Κρίση. Το αποτέλεσµα αυτών των πρακτικών 4 ήταν η κατάργηση και η αλλοίωση του ρόλου των Ψ.Τ.Γ.Ν.: του Συστήµατος Μονάδων Ανοιχτών Θυρών που συνδυάζουν την βιολογική θεραπεία µε την ψυχολογική-ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Αντί της ενεργητικής αυτής αντίληψης, διαπιστώνεται σήµερα η λειτουργία των Τοµέων µε µέτρα ασφαλείας ή η απόδραση των «αρρώστων» από ένα ασφυκτικά κλειστό σύστηµα. Το προσωπικό νιώθει να πιέζεται στην αντιµετώπιση των περιστατικών µιας και θεωρεί εκ των προτέρων αναποτελεσµατική κάθε προσπάθεια. Στην περίπτωση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Περ. Παν. Γεν. Νοσοκοµείου Ιωαννίνων, η δηµιουργία Πτέρυγας αντιµετώπισης Οξέων περιστατικών και Βραχείας νοσηλείας θα αποτελούσε πιθανή λύση στο πρόβληµα της ακαταλληλότητας της κλινικής να νοσηλεύσει ασθενείς σε κρίση (δηλαδή την πλειοψηφία των περιστατικών ακούσιας νοσηλείας). Η δηµιουργία της Πτέρυγας Οξέων θα εξασφάλιζε κατάλληλους όρους νοσηλείας για τους ασθενείς και ταυτόχρονα κατάλληλους όρους εργασίας για τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι στις παρούσες συνθήκες επιβαρύνονται ιδιαίτερα εργαζόµενοι σε περιβάλλον ανεπαρκούς υποδοµής για τις προκύπτουσες ανάγκες. Το εκτεταµένο άρθρο 2 του Ν.2716/1999, που ρυθµίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τα δικαιώµατα των ασθενών, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα απόκλισης της ρύθµισης από την εφαρµογή της στην πραγµατικότητα. Ουσιαστικά τίποτα από τα εκεί αναφερόµενα δεν έχει τεθεί στην υπηρεσία του αρρώστου. Είναι άραγε δυνατόν να κάνει κανείς λόγο για προστασία των δικαιωµάτων, τη στιγµή που στην Ελλάδα ο ακούσιος εγκλεισµός κινείται µεταξύ του 40-50% των εισαγωγών. Σε κανένα από τα µέλη της Ε.Ε. ο αριθµός αυτός δεν ξεπερνά το 7-8%. Στις χώρες αυτές η Πρωτοβάθµια Περίθαλψη λειτουργεί ως ηθµός των εισαγωγών και ιδιαίτερα των 4 Παρόµοιο παράδειγµα ο παροπλισµός του ΨΝΑ µετά τους σεισµούς στην Αθήνα και η πίεση που ασκήθηκε σε Ψυχιατρικούς Τοµείς Γενικών Νοσοκοµείων. 6

7 ακούσιων εγκλεισµών. Όπου αυτός (ακούσιος εγκλεισµός) πραγµατοποιείται εφαρµόζεται αυτονόητα από το ΕΣΥ. 5 Το άρθρο 3 του Ν.2716/1999, που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία της τοµεοποίησης, προσδιορίζει το ρόλο του κάθε φορέα και των υπευθύνων προσώπων. Πέντε χρόνια αργότερα οι τοµεακές επιτροπές σε µερικές περιοχές δεν έχουν ακόµα ιδρυθεί. Από εκείνες που ιδρύθηκαν άλλες δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει και άλλες δεν έχουν παράγει έργο. Είναι µεγάλη η σηµασία της αρχής της τοµεοποίησης στην παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ο µεγάλος αριθµός των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων και η πλήρης απουσία καθορισµού κάποιων κριτηρίων ως προς τα όρια και την έδρα ή προσδιορισµού των ελάχιστων ανά τοµέα απαραίτητων Μονάδων Ψυχικής Υγείας καθώς και του τρόπου διασύνδεσής τους δηµιουργεί ερωτηµατικά ως προς τον τρόπο υλοποίησης της αρχής αυτής. Η τοµεοποίηση µε αντίστοιχες λεπτοµέρειες είχε προγραµµατιστεί ήδη από τον Κανονισµό 815/1984 και είχε επίσης διακηρυχθεί µε το Ν. 2071/92. Παρέµεινε όµως κενό γράµµα, ακριβώς γιατί και σε εκείνο το νοµοθέτηµα πολλές προβλεπόµενες υπουργικές αποφάσεις ουδέποτε εξεδόθησαν. 6 Τέλος, τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις ΗΠΑ, παράλληλα µε την ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης ή θεραπευτικής αντιµετώπισης κρίσεων, αναπτύσσονται προγράµµατα Παρέµβασης στην Κρίση µε στόχο τις καταστάσεις εµπλοκής της Αστυνοµίας µε άτοµα σε κρίση και ιδιαίτερα άτοµα που παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές. Καθηµερινό έργο των αστυνοµικών είναι η συνοδεία ατόµων για ψυχιατρική εξέταση και εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Η «συνοδεία» του ασθενούς ή του ανθρώπου που αντιµετωπίζει µια κρίση δεν διέπεται µόνο από το γράµµα του νόµου, αλλά από την υποχρέωση της περίθαλψης του αδύναµου, την ηθική της θεραπείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Σε επίπεδο πολιτικής υπηρεσιών υγείας ζητούµενο παραµένει να εξασφαλίζεται µέσω της δηµιουργίας των νέων κοινοτικών δοµών το συνεχές της φροντίδας του πάσχοντα και να δηµιουργείται ένας υπαρκτός χώρος διαπραγµάτευσης µεταξύ του ίδιου του πάσχοντα, της οικογένειάς του, των εισαγγελικών αρχών και των ειδικών ψυχικής υγείας. Η λειτουργία των Προγραµµάτων Παρέµβασης στην Κρίση που λειτουργούν εδώ και χρόνια κυρίως στις ΗΠΑ 7, παρέχει στοιχεία για µελέτη και πλούσια εµπειρία, αλλά κανένα από τα προγράµµατα που υλοποιούνται στο εξωτερικό δεν µπορεί απλώς να «αντιγραφεί», ώστε να καλύψει τις ανάγκες της χώρας µας. Κι αυτό επειδή κάτι τέτοιο δεν θα ήταν λειτουργικό, όσο και µεθοδολογικά ορθό, αφού διαφέρουν οι ανάγκες, η νοµοθεσία, τα προσφερόµενα µέσα κ.ά. 8 5 Το άρθρο 16 του Ν.2716/99 που αναφέρεται στην ακούσια νοσηλεία ορίζει τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικές κλινικές, προκειµένου να δέχονται ασθενείς µε ψυχικές διαταραχές για ακούσια νοσηλεία και ορίζεται ο τρόπος διασύνδεσης αυτών των ιδιωτικών κλινικών µε την ειδική επιτροπή προστασίας των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και η παρακολούθηση των ασθενών από τις Τοµεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας». Το άρθρο 16 στην ουσία επιτρέπει την πραγµατοποίηση ακούσιου εγκλεισµού εκτός του ΕΣΥ. 6 «Αποασυλοποίηση και η σχέση της µε την Πρωτοβάθµια Περίθαλψη», Συντον. έκδοσης αµίγος., Πρόλ. Σακελλαρόπουλος Π., εκδ.παπαζήση, Αθήνα Σε γενικές γραµµές τα Προγράµµατα Παρέµβασης στην Κρίση που υλοποιούνται, θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν ως εξής: α) Police based specialized police response, β) Police based specialized mental health response, γ) Mental health based specialized mental health response. (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ενδεικτική ξένη βιβλιογραφία: 1) Borum R., Degne M.W., Steadman H.J., Morrisey J., Police perspectives on responding to mentally ill people in Crisis: Perceptions of Program Effectiveness, Behavioral Sciences and the Law 16: , 1998, 2) Dupont R., Cochran S., Police Response to Mental Health Emergencies-Barriers to change. J. American Academy of Psychiatry and the Law 28: , 2000, 3) Lamb R., Weinberger L., De Cuir W., The Police and Mental Health. Psychiatric Services, Vol 53, 2000 κ.ά.). 8 «Παρέµβαση στην Κρίση. Ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των ασθενών και την Αστυνοµία», Αφιερώµατα «Κλίµακα», Περιοδική έκδοση, τεύχος 3, Μάρτιος Απρίλιος

8 Συµπεράσµατα Όπως προκύπτει από τα παραπάνω: α) Η παραµονή και διανυκτέρευση σε αστυνοµικό κρατητήριο του προσαγοµένου προς ψυχιατρική εξέταση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως προσήκουσα εφαρµογή του άρθρ. 96 παρ.2 Ν. 2071/92 αλλά κατ αρχήν ως παραβίασή του. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι, εφ όσον ο νόµος απαιτεί δύο γνωµατεύσεις ψυχιάτρων για τον ακούσιο εγκλεισµό, ο προγραµµατισµός των εφηµεριών από τα νοσοκοµεία κατά τρόπον που παρεµποδίζει την εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης του νοσοκοµείου. Στην περίπτωση των Ιωαννίνων, η τηλεφωνική έστω ετοιµότητα δεύτερου εφηµερεύοντος ψυχιάτρου και η εισαγωγή σε κάθε περίπτωση των ακούσια εγκλειοµένων στην ψυχιατρική κλινική του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου (δεδοµένου ότι το γενικό νοσοκοµείο «Χατζηκώστα» δεν διαθέτει ψυχιατρικές κλίνες) θα απέτρεπε την παράταση της αστυνοµικής κράτησής τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι και πέρα από τον Ν.Ιωαννίνων, που συγκεντρώνει τα ψυχιατρικά περιστατικά της Περιφέρειας Ηπείρου, η πρόβλεψη δεύτερης εφηµερίας ψυχιάτρου, έστω σε τηλεφωνική ετοιµότητα, δεν µπορεί να θεωρείται δεδοµένη για τα περισσότερα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας. Η εισήγηση αυτή εποµένως έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, στο µέτρο βεβαίως που δεν σχεδιάζεται ήδη να καλυφθεί από την προσφάτως εισαχθείσα αλλαγή του συστήµατος εφηµεριών. β) Η διανυκτέρευση των ασθενών στο κρατητήριο, πρακτική που ακολουθείται σήµερα όταν δεν εξευρίσκεται δεύτερος εφηµερεύων ιατρός ψυχιατρικής ή παρεµφερούς ειδικότητας, συνιστά σοβαρή απόκλιση από την, σύµφωνη µε το Σύνταγµα, την ΕΣ Α αλλά και το πλαίσιο του Ν.2071/92, αξιοπρεπή µεταχείρισή τους. Η µεταγωγή των ακούσια εγκλειοµένων µε ασθενοφόρο ή µε συµβατικό όχηµα (όπως προβλέπεται στα Προγράµµατα Παρέµβασης στην Κρίση), αντί του περιπολικού ή, πολλώ µάλλον, της κλούβας, θα µπορούσε επίσης να εισαχθεί ως γενική αρχή και να τηρείται ως πρακτική, κατόπιν εξέτασης της διαθεσιµότητας των µέσων. Η συνεργασία των δύο άµεσα εµπλεκόµενων Υπουργείων πιστεύουµε ότι θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση της µεταχείρισης στην πράξη του ακούσια εγκλειοµένου ως ασθενούς και της αποσύνδεσής του από το στερεότυπο του κινδύνου για τη δηµόσια τάξη κι ασφάλεια. γ) Τέλος, η ανάπτυξη ενός κεντρικά σχεδιασµένου, µε βάση την εκτίµηση των πραγµατικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πλήρους δικτύου υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας, που θα λειτουργεί παράλληλα και συντονισµένα µε το κλείσιµο των ψυχιατρείων στα πλαίσια της αποασυλοποίησης, θα διασφαλίζει την ποιοτική παροχή περίθαλψης στον ψυχιατρικό ασθενή, την προστασία των δικαιωµάτων του και την υλοποίηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. ηλαδή, ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας ψυχικής υγείας, διασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας στην παροχή φροντίδας πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας, ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών στήριξης των οικογενειών των ψυχικά πασχόντων, καθώς και προγράµµατα ευαισθητοποίησης και αγωγής υγείας στην κοινότητα. Ελπίζουµε, κύριοι Υπουργοί, οι ανωτέρω προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη να συµβάλουν τόσο στο έργο του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για τη διαφύλαξη των δικαιωµάτων των πολιτών, που τελούν υπό αστυνοµική κράτηση, όσο και, κυρίως, στον σχεδιασµό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εξασφάλιση κατάλληλης, θεραπευτικής και όχι αστυνοµικής, µέριµνας για τους ψυχικά πάσχοντες, τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους ως ασθενών και τη βελτίωση του συστήµατος εφηµεριών και εν γένει των υπηρεσιών και δοµών ψυχικής υγείας. 8

9 Με τιµή Οι Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ανδρέας Τάκης Πληροφορίες: Αιµιλία Πανάγου (τηλ. 210 *****), Χρυσή Χατζή (τηλ. 210 *****) Κοινοποίηση: κ.., Πρόεδρο Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων κ, ιευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Περιφερειακού Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων κ.., Πρόεδρο Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» κα.., ιευθύντρια Ψυχιατρικού Τοµέα Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» κ. Αστυνοµικό ιευθυντή Ιωαννίνων 28ης Οκτωβρίου 11, ΙΩΑΝΝΙΝΑ κ. ιοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος Ιωαννίνων 28ης Οκτωβρίου 11, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. κ, Πρόεδρο ΠΕ.Σ.Υ.Π. Ηπείρου Πυρσινέλλα 4, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Ι. Aρ. 12 ΝΔ 104/1973 1. Υπόχρεοι κατά τας κειμένας διατάξεις προς διατροφήν ή περίθαλψην νοσηλευομένων προσώπων και απομακρυνομένων εκ Νοσοκομείων ή Κλινικών Ψυχικών Νόσων, αρνούμενοι όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Προς Τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αρ. Πρωτ. 695 (Υπόψη του Αντιεισαγγελέα κ. Αν. Κανελλόπουλου) Κοιν. 1. Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών

Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ακούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10488/21-10-1999] Θέµα: Προστασία ψυχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο».

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ηράκλειο, 09 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πράξης Διοικητή: 05 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΣΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30046/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με την υποστήριξη του

με την υποστήριξη του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF ERGOTHERAPISTS Ακαδημίας 91-93, 10677 τηλ/fax 2103228979 91-93 Akadimias street Athens 10677 HELLAS url: http://www.ergotherapists.gr - e-mail: info@ergotherapists.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1.Κοττίδη Απόστολου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής Γ.Ν Πυργου 2.Αναστόπουλου Γεωργίου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής Γ.Ν Πυργου 3.Εγγλεζόπουλου Κων/νου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου 13 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1.1: Ταυτότητα και σύντοµο ιστορικό του Νοσοκοµείου Η πρώτη κίνηση για την περισυλλογή των ψυχοπαθών άρχισε στην Κέρκυρα το έτος 1836 υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία

Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία Γιώργος Ευσταθίου εκαετία `60 στις ΗΠΑ ανάπτυξη «Κοινοτικής Ψυχολογίας» «ιερεύνηση της σχέσης του ατόµου µε την κοινότητα και την κοινωνία µε σκοπό την προώθηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΣ ΤΗΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2013 Η τηλεψυχιατρική ως κλάδος της τηλεϊατρικής πρωτοεμφανίστηκε το 1950 και αφορά την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ»

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ» ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΦΗΒΩΝ «ΙΡΙΣ» Εισηγήτρια: Μαρία Σαραφίδου MD. Παιδοψυχίατρος-Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια. ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπ. Λωζάννης τ. ιευθύντρια Ιατροπαιδαγωγικού Τοµέα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η κατάσταση στην υγεία σήμερα Βασικές παραδοχές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους. Η ισότιμη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μέλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ & EYROCOP ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πρόεδρος: Ακίδης Ηλίας τηλ. 6945828100 Γ. Γραμματέας : Τζιαμπαζάκης Βασίλειος τηλ. 6932583211 Τηλ & Fax :25520-28141 Δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχιατρική Περίθαλψη

Ψυχιατρική Περίθαλψη ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΨΕ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Εξελίξεις στη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Συνεχιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους

Ο..Υ.Ε. ΠΡΟΣ: Τους πρωτοβαθµίους συλλόγους µέλη της Ο ΥΕ και τους συναδέλφους ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 3 συνεδριάσεως του.σ. Αριθµός απόφασης: 10 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΦΘ-ΞΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΦΘ-ΞΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα

Ηράκλειο 29 /9 /2011 Αρ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση: Σµύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς)

ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) ΑΝΑΦΟΡΑ (υποβάλλεται ατελώς) Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144 114 71 Αθήνα FAX: 210-6460414 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΡΑ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:47

Διαβάστε περισσότερα