Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός"

Transcript

1 Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1

2 Το κύτταρο 2

3 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται από την πυρηνική μεμβράνη Μιτοχόνδρια: είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας όπου πραγματοποιείται η αναπνοή και η οξειδωτική φωσφορυλίωση Λυσοσώματα: σωματίδια που απελευθερώνουν πεπτικά ένζυμα, συνεισφέρουν στη χώνευση θρεπτικών που εισέρχονται στο κύτταρο Κενοτόπια: οργανίδια χαμηλής πυκνότητας συνδεδεμένα με μεμβράνες με ειδίκευση την πέψη, την ωσμωτική ρύθμιση και την αποθήκευση αποβλήτων Χλωροπλάστες: πράσινα οργανίδια που περιέχουν χλωροφύλλη και είναι υπεύθυνα για τη φωτοσύνθεση. Επιμήκη μαστίγια: δομές συνδεδεμένες στο κύτταρο και υπεύθυνα για την κίνηση του 3

4 Συστατικά του κυττάρου Τα κύρια συστατικά του κυττάρου είναι το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο άνθρακας, το άζωτο ο φωσφόρο και το θείο. Σχηματίζουν βιοπολυμερή: Λιπίδια, χρησιμοποιούνται για αποθήκευση ενέργειας και κατασκευή του κυτταρικού τοιχώματος και της κυτταρικής μεμβράνης. Υδατάνθρακες κατ' εξοχή εμφανίζονται ως δομικά υλικά φυτικών ιστών με τη μορφή της κυτταρίνης και ημικυτταρίνης Νουκλεϊκά οξέα. Το RNA και το DNA ονομάζονται και πληροφοριακά βιομόρια λόγω του ρόλου τους στη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας 4

5 Συστατικά του κυττάρου Πρωτεΐνες. Αποτελούν το 50-70% του στερεού μέρους του κυττάρου και μπορούν να είναι: Δομικές, βασικό υλικό στη δομή του κυτταρικού τοιχώματος (κολλαγόνο) Συσταλτικές, αποτελούν μέρος του μηχανισμού κίνησης Αποθηκευτικές: η καζεΐνη στο γάλα Μεταφορικές, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ουσιών (αιμοσφαιρίνη) Προστατευτικές, παίζουν ρόλο στην προστασία του οργανισμού (αντισώματα) Τοξίνες, προκαλούν δηλητηρίαση (ενδοτοξίνες) Ορμόνες, παίζουν ρυθμιστικό ρόλο Καταλυτικές, βιολογικοί καταλύτες - ένζυμα 5

6 Σύσταση ενός οργανισμού e.coli Μακρομόριο Τοις εκατό περιεκτικότητα σε Διαφορετικά μόρια ξηρό βάρος Πρωτεΐνη 55, RNA 20,5 rrna 16,7 3 trna 3,0 60 mrna DNA Λιπίδια Λιποπολυσακχαρίτες 3,4 1 πεπτιδογλυκάνη Γλυκογόνο Διαλυτά υλικά 3,9 6

7 Κυτταρικός μεταβολισμός Στο εσωτερικό των κυττάρων λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις με σκοπό Τη διάσπαση μορίων τα οποία χρησιμεύουν ως τροφή Σύνθεση κυτταρικών συστατικών 7

8 Τι είναι Ο κυτταρικός μεταβολισμός Μεταβολισμός χαρακτηρίζεται το αθροιστικό σύνολο των χημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού οργανισμού κατά τις οποίες είτε αποθηκεύεται ενέργεια (διαδικασία αναβολισμού), είτε απελευθερώνεται από τα μόρια ενέργεια (περίπτωση καταβολισμού) Ο μεταβολισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις χημικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή και απελευθέρωση της ενέργειας, καθώς και στην αύξηση 8

9 Όλες οι μεταβολικές αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα χρονικά στάδια όπου δημιουργούνται ή διασπώνται βαθμιαία χημικές ενώσεις. Κάθε τέτοιο στάδιο της "μεταβολικής οδού" καταλύεται από διαφορετικό κάθε φορά ένζυμο η δομή του οποίου κωδικοποιείται από συγκεκριμένο γονίδιο. Το τελικό προϊόν κάθε τέτοιας διαδικασίας ονομάζεται μεταβολίτης Όλη η ενέργεια που περιέχεται στις θρεπτικές ουσίες εκδηλώνεται είτε ως θερμότητα, είτε ως έργο που γίνεται στο περιβάλλον, είτε ως αύξηση Το πρώτο βήμα στον ενεργειακό καταβολισμό είναι η διάσπαση του γλυκογόνου ή των τριγλυκεριδίων σε απλούστερες ενώσεις Το δεύτερο στάδιο του καταβολισμού των υδατανθράκων είναι η γλυκόλυση ενώ αυτού των τριγλυκεριδίων είναι η β οξείδωση των λιπαρών οξέων Το τελικό, κοινό, στάδιο είναι ο κύκλος του κιτρικού οξέος και η οξειδωτική φωσφορυλίωση 9

10 Όροι ATP Τριφωσφορική αδενοσίνη, παράγεται κατά την κυτταρική αναπνοή, τη γλυκόλυση και κατά τον κύκλο του Krebs ADP Διφοσφωρική αδενοσίνη, Ενδιάμεσο μεταβολικό προϊόν. ATP ADP + Pi AMP Μονοφωσφορική αδενοσίνη, ΑΤP AMP + 2Pi NAD + / ΝΑDH, Νικοτιναμιδο-αδενικο-δινουκλεοτίδιο, συνένζυμο που η παρουσία του είναι απαραίτητη σε οξειδωτικές αντιδράσεις ως φορέας και δότης ηλεκτρονίων FAD + /FADH/FADH 2, Φλαβίνο-αδενίνο-δινουκλεοτίδιο, σκοπός του είναι η μεταφορά δυο ηλεκτρονίων και δυο πρωτονίων σε αντιδράσεις οξειδωτικής φωσφορυλίωσης 10

11 Τα στάδια του μεταβολισμού 4H + + O 2 -> 2H 2 O + Ε ADP = διφωσφορική αδενοσύνη P = ανόργανα φωσφορικά ATP = τριφωσφορική αδενοσύνη 11

12 Δομή της κυτταρικής σύνθεσης από σάκχαρα 12

13 Χρόνοι Χαλάρωσης. Ο χρόνος χαλάρωσης μια αντίδρασης πρώτης τάξης (v=kc) αντιστοιχεί στο αντίστροφο της σταθεράς ταχύτητας της αντίδρασης (τ=1/k). Ο χρόνος χαλάρωσης αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται ώστε το σύστημα, έπειτα από μια διαταραχή, που το απομακρύνει από την ισορροπία, να καλύψει απόσταση ίση με (1-1/e)=0.63 της απόστασης μεταξύ της προηγούμενης και της νέας σταθερής κατάστασης. Για διεργασίες οι οποίες δεν είναι πρώτης τάξης, ο χρόνος χαλάρωσης μπορεί να γραφεί ως τ=c/r(c) και χαρακτηρίζει το χρόνο που η αντίδραση θα απαιτούσε αν ήταν πρώτης τάξης 13

14 Χρόνοι χαλάρωσης κυτταρικών διεργασιών σε σύγκριση με τον χρόνο χαλάρωσης ενός βιοαντιδραστήρα 14

15 Είσοδος/μεταβολισμός τροφής στα κύτταρα 15

16 Αντιδράσεις μεταβολισμού Αντιδράσεις συγκρότησης χημικής τροποποίησης μακρομορίων και μεταφοράς τους σε προκαθορισμένες θέσεις εντός του κυττάρου με σκοπό το σχηματισμό δομικών στοιχείων του κυττάρου Αντιδράσεις πολυμερισμού. Αντιδράσεις κατευθυνόμενης σύνδεσης ενεργοποιημένων μορίων σε αλυσίδες πολυμερών με σκοπό τη σύνθεση μακρομορίων και επιμέρους δομικών μονάδων Βιοσυνθετικές αντιδράσεις, αντιδράσεις που οδηγούν στο σχηματισμό δομικών μονάδων οι οποίες χρησιμοποιούνται στις αντιδράσεις πολυμερισμού, παράλληλα παράγονται συνένζυμα, μεταβολικοί παράγοντες και σημαδοτικά μόρια. Αντιδράσεις καταβολισμού, οι αντιδράσεις αυτές παρέχουν τους 12 πρόδρομους μεταβολίτες που είναι απαραίτητοι για τις βιοσυνθετικές αντιδράσεις. Παρέχουν ελεύθερη ενέργεια με τη μορφή ATP η οποία είναι απαραίτητη για τις υπόλοιπες αντιδράσεις. Στις αντιδράσεις αυτές εντάσσεται το σύνολο του καταβολισμού. 16

17 Διεργασίες μεταφοράς Το κύτταρο απαιτεί τη λήψη θρεπτικών ουσιών από το εξωκυτταρικό περιβάλλον για να διατηρήσει τη μεταβολική του δραστηριότητα. Τα μόρια εισέρχονται στο κύτταρο μέσω τριών μηχανισμών. Ι. Ελεύθερη διάχυση. Με τη μέθοδο αυτή μεταφέρονται μόρια και ενώσεις όπως διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, λιπαρά οξέα και κάποιες αλκοόλες. Τα μόρια κινούνται με τη βοήθεια μιας βαθμιδωτής συγκέντρωσης (από υψηλή σε χαμηλή συγκέντρωση) ΙΙ. Διευκολυνόμενη διάχυση. Μεταφορά ενώσεων των οποίων η διαλυτότητα στην κυτταρική μεμβράνη είναι περιορισμένη. Για τη διευκόλυνση πρωτεΐνες φορείς υποβοηθούν τη διεργασία, ωθώντας τα μόρια στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης. Η ακριβής διεργασία ακόμη δεν έχει αποσαφηνισθεί. ΙΙΙ. Ενεργός μεταφορά. Απαιτεί τη συνεισφορά ενέργειας και την παρουσία εξειδικευμένων μεμβρανικών πρωτεϊνών που ονομάζονται περμεάσες ή διαπεράσες. 17

18 Κυτταρική αναπνοή Αποτελεί την πλέον σημαντική και αποδοτική, ενεργειακά καταβολική πορεία, η οποία χρησιμοποιεί οξυγόνο και οργανικά μόρια όπως η γλυκόζη και προσφέρει ATP Ενεργό Ανενεργό Όξινο φωσφορικό 18

19 To ενεργειακό νόμισμα Μέρος κυττάρου που γίνεται εξώθερμη αντίδραση ADP + P + E ATP Μέρος κυττάρου που γίνεται ενδόθερμη αντίδραση ATP ΑDP + P + E Το ΑΤΡ χαρακτηρίζεται σαν ενεργειακό νόμισμα γιατί μεσολαβεί μεταξύ των κυτταρικών διεργασιών οι οποίες αποδίδουν ενέργεια και αυτών που καταναλώνουν ενέργεια Το ΑΤΡ αναγεννάται συνεχώς, είναι σαν επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η φορτισμένη μορφή της είναι το ΑΤΡ και η αφόρτιστη το ADP. Το ΑΤΡ δεν αποθηκεύεται αλλά μόλις συντεθεί γρήγορα καταναλώνεται. Όταν η αδενοσίνη είναι στην τριφωσφορική μορφή, τότε το ενεργειακό φορτίο παίρνει τη μέγιστη τιμή (1). Η τιμή είναι μικρή όταν τα κύτταρα αυξάνουν αλλά αυξάνει όταν τα κύτταρα παύουν να πολλαπλασιάζονται. 19

20 Το νόμισμα και τα παράγωγά του 20

21 Ενεργειακοί καταλύτες ένζυμα Ένας βασικός ρόλος των πρωτεϊνών είναι να λειτουργούν ως ένζυμα-καταλύτες τα οποία αυξάνουν την ταχύτητα σχεδόν όλων των χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στο εσωτερικό των κυττάρων. Απουσία ενζυμικών καταλυτών, οι περισσότερες αντιδράσεις είναι τόσο βραδείες, που δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν Στο εσωτερικό του κυττάρου επικρατούν ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης που είναι συμβατές με τη ζωή. Τα ένζυμα αυξάνουν την ταχύτητα αυτών των αντιδράσεων τουλάχιστον ένα εκατομμύριο φορές Τα κύτταρα περιέχουν εκατοντάδες διαφορετικά ένζυμα και οι ενεργότητές τους καθορίζουν ποιες από τις πολλές δυνητικές χημικές αντιδράσεις λαμβάνουν τελικά χώρα στο εσωτερικό του κυττάρου. 21

22 Επιτάχυνση των αντιδράσεων 22

23 Τα ένζυμα Χαρακτηρίζονται από δύο θεμελιώδεις ιδιότητες. Πρώτον, αυξάνουν την ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων χωρίς τα ίδια να καταναλώνονται ή να υφίστανται μόνιμη μεταβολή από την αντίδραση Αυξάνουν την ταχύτητα της αντίδρασης χωρίς να τροποποιούν τη χημική ισορροπία ανάμεσα στα αντιδρώντα και τα προϊόντα S P Υπόστρωμα προϊόν Η χημική ισορροπία ανάμεσα στο S και το P καθορίζεται από τους νόμους της θερμοδυναμικής και μπορεί να είναι αμφίδρομη. Με την προσθήκη ενζύμου η αντίδραση μεταβάλλεται σε 23

24 Eνεργότητα Η καταλυτική ενεργότητα των ενζύμων συνίσταται στη σύνδεσή τους με τα υποστρώματά τους, ώστε να σχηματιστεί ένα σύμπλοκο ενζύμου-υποστρώματος (ES). Το υπόστρωμα συνδέεται με μια συγκεκριμένη περιοχή του ενζύμου, που ονομάζεται ενεργό κέντρο. Ενώ είναι συνδεδεμένο στο ενεργό κέντρο, το υπόστρωμα μετατρέπεται στο προϊόν της αντίδρασης, το οποίο στη συνέχεια απελευθερώνεται από το ένζυμο. S + E ES E + P 24

25 Δράση ενζύμων Το ένζυμο παρέχει μια μήτρα επάνω στην οποία τα υποστρώματα έρχονται στην κατάλληλη θέση και με τον κατάλληλο προσανατολισμό, ώστε να αντιδράσουν μεταξύ τους. 25

26 Ενέργεια ενεργοποίησης Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντίδραση, το S πρέπει να διέλθει από μια μεταβατική κατάσταση υψηλής ενέργειας. Η ενέργεια που απαιτείται για να φτάσει στη μεταβατική κατάσταση συνιστά έναν φραγμό στην εξέλιξη της αντίδρασης και κατά συνέπεια καθορίζει την ταχύτητα με την οποία διεξάγεται η αντίδραση. Παρουσία ενός καταλύτη, η ενέργεια ενεργοποίησης μειώνεται και η αντίδραση πραγματοποιείται 26

27 Συνένζυμα Τα ενεργά κέντρα πολλών ενζύμων συνδέονται όχι μόνο με τα υποστρώματά τους αλλά και με άλλα μικρά μόρια τα οποία συμμετέχουν στην κατάλυση Οι προσθετικές ομάδες είναι μικρά μόρια συνδεδεμένα με πρωτεΐνες, στις οποίες επιτελούν σημαντικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, το οξυγόνο που μεταφέρεται από τη μυοσφαιρίνη και την αιμοσφαιρίνη είναι συζευγμένο με την αίμη, μια προσθετική ομάδα αυτών των πρωτεϊνών. Σε πολλές περιπτώσεις, ιόντα μετάλλων (όπως ο ψευδάργυρος ή ο σίδηρος) συζεύγνυνται με ένζυμα και έχουν κεντρικούς ρόλους στη διαδικασία της κατάλυσης. Αυτά τα μόρια ονομάζονται συνένζυμα (co-enzymes), επειδή λειτουργούν μαζί με τα ένζυμα για να αυξήσουν τις ταχύτητες των αντιδράσεων. Σε αντίθεση με τα υποστρώματα, τα συνένζυμα δεν υφίστανται μόνιμη τροποποίηση από τις αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν. Αντίθετα, ανακυκλώνονται και μπορούν να λάβουν μέρος σε πολλαπλές ενζυμικές αντιδράσεις. 27

28 Το NADH Τα συνένζυμα λειτουργούν ως μεταφορείς διαφορετικών τύπων χημικών ομάδων το δινουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου-αδενίνης (NAD+), λειτουργεί ως μεταφορέας ηλεκτρονίων σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Το NAD+ μπορεί να δεχτεί ένα ιόν υδρογόνου (Η+) και δύο ηλεκτρόνια (e ) από ένα υπόστρωμα, σχηματίζοντας NADH. Το NADH μπορεί να αποδώσει τα ηλεκτρόνια αυτά σε ένα δεύτερο υπόστρωμα και να ανασχηματιστεί NAD+. Συνεπώς, το NAD+ μεταφέρει ηλεκτρόνια από το πρώτο υπόστρωμα (το οποίο οξειδώνεται) στο δεύτερο υπόστρωμα (το οποίο ανάγεται). 28

29 Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων Θερμοκρασία: Κάθε ένζυμο έχει μια άριστη θερμοκρασία δράσης στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης γίνεται μέγιστη. Στα ένζυμα του ανθρώπου η άριστη θερμοκρασία είναι βαθμοί. Αν η θερμοκρασία φτάσει στους 50 βαθμούς τότε το ένζυμο χάνει μόνιμα τη δραστικότητά του γιατί χάνει την τριτοταγή του δομή pη: τα ένζυμα επηρεάζονται από τις μεταβολές του ρη. Για καθένα υπάρχει μία τιμή στην οποία παρουσιάζει τη μέγιστη δραστικότητά του, η οποία για την πλειοψηφία κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9. Σε ακραίες τιμές τα ένζυμα μπορεί να καταστραφούν. υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις όπως η πεψίνη η οποία δρα στο στομάχι σε ρη=2 ή η θρυψίνη που δρα στο λεπτό έντερο σε ρη=8,5. Συγκέντρωση υποστρώματος: Αύξηση συγκέντρωσης υποστρώματος οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης, μέχρι όμως ενός σημείου. Από εκεί και πέρα η ταχύτητα δεν αλλάζει γιατί όλα τα μόρια ενζύμων είναι ενωμένα με υπόστρωμα και συνεπώς τα επιπλέον μόρια υποστρώματος δε βρίσκουν ελεύθερα μόρια ενζύμων για να ενωθούν. 29

30 Το ένζυμο περιληπτικά Είναι πρωτεΐνη Η δράση του καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του Μειώνει την ενέργεια ενεργοποίησης μιας αντίδρασης Αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης Παρουσιάζει εξειδίκευση Είναι αναλλοίωτο ποσοτικά και ποιοτικά Η δράση του είναι συνδεδεμένη με το περιβάλλον που δρα Ένζυμα Ενδοκυτταρικά δρουν μέσα στο κύτταρο και είναι είτε ελεύθερα είτε δεσμευμένα σε πρωτεΐνες Εξωκυτταρικά εκκρίνονται από τα κύτταρα και δρουν στο εξωτερικό των κυττάρων όπως πχ στο στομάχι και άλλες κοιλότητες 30

31 Κυτταρική αναπνοή Λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια Γλυκόλυση, ένα μόριο γλυκόζης διασπάται σε δυο μόρια πυροσταφυλικού οξέος Ο κύκλος του κιτρικού οξέος, ολοκληρώνει τη διάσπαση της γλυκόζης Η οξειδωτική φωσφορυλίωση, παράγει την κύρια ποσότητα ATP 31

32 Γλυκόλυση Λαμβάνει χώρα στο κυτταρόπλασμα απουσία οξυγόνου. Η γλυκόζη διασπάται αρχικά σε δυο μόρια τριοζών, και στη συνέχεια σε δυο μόρια πυροσταφυλικού οξέος, προσφέροντας 2 ATP Στην περίπτωση ύπαρξης οξυγόνου, το πυροσταφυλικό εισέρχεται στον κύκλο του κιτρικού οξέος. Αν όχι μετατρέπεται σε αιθυλική αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα ή γαλακτικό οξύ. 32

33 33

34 Κύκλος του κιτρικού οξέος Το πυροσταφυλικό οξύ, που είχε παραχθεί από τη γλυκόλυση, μετατρέπεται σε ακετυλο-συνένζυμο Α και με τη μορφή αυτή εισέρχεται στον κύκλο του κιτρικού οξέος. Ο κύκλος είναι μια αλληλουχία αντιδράσεων στην οποία τελικό προϊόν είναι αντιδρών του αρχικού σταδίου. Ο κύκλος προσφέρει ενέργεια μέσω της παραγωγής NADH και FADH 2, που μπορούν να μετατραπούν σε ATP. Αν και απαραίτητος, ο κύκλος του κιτρικού οξέος, ο ρυθμός του ελέγχεται για να επιτευχθεί η σταθερότητα στο εσωτερικό του κυττάρου και οι συγκεντρώσεις προϊόντων δεν είναι μεγαλύτερες από τις ανάγκες. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω των σταδίων της αναστολής, διέγερσης και των συγκεντρώσεων των ενζύμων αφυδρογονάση του πυροσταφυλικού, συνθετάση του κιτρικού, αφυδρογονάση του ισοκιτρικού και α-κετογλουταρική αφυδρογονάση. 34

35 35

36 Οξειδωτική Φωσφορυλίωση Κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση (oxidative phosphorylation), τα ηλεκτρόνια του NAD και του FADH2 μεταφέρονται στο Ο 2 και η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του ATP από ADP. Η μεταφορά ηλεκτρονίων από το NADH στο O 2 απελευθερώνει μεγάλα ποσά ελεύθερης ενέργειας: ΔG = 52,5 kcal/mol για κάθε ζεύγος ηλεκτρονίων που μεταφέρεται. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα βαθμιαία μέσω της μεταφοράς των ηλεκτρονίων από μια σειρά φορέων, οι οποίοι συνιστούν την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων (electron transport chain). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αξιοποίηση της ελεύθερης ενέργειας Ηλεκτρόνια από το NADH και το FADH2 μεταφέρονται στο Ο2 μέσω μιας σειράς μεταφορέων που είναι οργανωμένοι σε τέσσερα ενεργειακά σύμπλοκα στη μιτοχονδριακή μεμβράνη. Η ελεύθερη ενέργεια που παράγεται από τις αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων στα σύμπλοκα Ι, ΙΙI και IV χρησιμοποιείται για τη σύνθεση του ATP. 36

37 Αλυσίδα μεταφοράς ενέργειας 37

38 38

39 Αναερόβια αναπνοή Ορισμένα βακτήρια, μύκητες και μερικά φύκη χρησιμοποιούν άλλη διαδικασία απελευθέρωσης ενέργειας στο κύτταρο, τη ζύμωση. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ως τελικό δέκτη ηλεκτρονίων το οξυγόνο αλλά κάποια οργανική ουσία. Το οξυγόνο επομένως, δεν είναι απαραίτητο και γι αυτό η διαδικασία γίνεται αναερόβια. Οι ζυμώσεις δηλαδή είναι αναερόβιες βιοχημικές οδοί που δεν περιλαμβάνουν σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η συνολική ποσότητα της ΑΤΡ που παράγεται κατά τις ζυμώσεις είναι αποτέλεσμα της φωσφορυλίωσης υποστρωματικού επιπέδου κατά τη γλυκόλυση (συνολικό κέρδος 2 μόρια ΑΤΡ ανά μόριο γλυκόζης), τελικό προϊόν της οποίας είναι το πυροσταφυλικό οξύ. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρχει στο κύτταρο ικανοποιητική ποσότητα NAD +. Αν ολόκληρη η διαθέσιμη ποσότητα NAD + αναχθεί σε NADH, τότε η γλυκόλυση σταματά. Στις ζυμώσεις για να επιλυθεί το πρόβλημα, τα μόρια NADH δίνουν τα υδρογόνα τους σε οργανικά μόρια, αφού δεν υπάρχει οξυγόνο και έτσι ξαναδημιουργείται το NAD + για να συνεχιστεί η γλυκόλυση. Οι ζυμώσεις διακρίνονται σε διάφορα είδη ανάλογα με το τελικό προϊόν που παράγεται (συνήθως αιθανόλη και γαλακτικό οξύ). Τα τελικά αυτά προϊόντα είναι τοξικά για τα κύτταρα και αποβάλλονται ως απόβλητα ή μεταποιούνται. 39

40 Αναερόβια αναπνοή 40

41 Οι τρεις οξειδωτικοί οδοί του πυροσταφυλικού 41

42 φωτοσύνθεση Η παραγωγή ενέργειας από την οξείδωση υδατανθράκων και λιπιδίων στηρίζεται στη διάσπαση ήδη συντεθειμένων οργανικών ενώσεων. Η ενέργεια που απαιτείται για τη σύνθεση αυτών των ενώσεων προέρχεται ουσιαστικά από το ηλιακό φως, το οποίο συλλέγεται και χρησιμοποιείται από φυτά και φωτοσυνθετικά βακτήρια για να πραγματοποιηθεί η σύνθεση των υδατανθράκων. Μετατρέποντας την ενέργεια του ηλιακού φωτός σε χρησιμοποιήσιμη μορφή χημικής ενέργειας, η φωτοσύνθεση αποτελεί πρακτικά την πηγή όλης της μεταβολικής ενέργειας στα βιολογικά συστήματα. 42

43 43

44 Πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολικές οδοί και οι διασυνδέσεις τους με κεντρικά καταβολικά μονοπάτια μέσω κοινών μεταβολιτών σε φυτά, βακτήρια και μύκητες 44

45 Σύνθεση οικογενειών αμινοξέων 45

46 46

47 Thank you for your kind attention A connectivity perspective to environmental health 47

48 Μονοπάτι της φωσφορικής πεντόζης και σχέση με άλλες κυτταρικές διεργασίες 48

49 Μεταφορά e - και φωσφορυλίωση 49

50 Κύκλος του Krebs 50

51 Μονοπάτι ασπαρτικού οξέος στο E. coli 51

52 Διάσπαση γλυκόζης (γλυκόλυση) 52

53 Μοριακή βιολογία 53

54 Έλεγχος ανάδρασης διακλαδισμένων μονοπατιών 54

55 Αλληλεξάρτηση μεταβολικών μονοπατιών στο E. coli 55

56 Αντιδράσεις σε βακτηριακό κύτταρο 56

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο

2.1 Εισαγωγή. Ένζυμα. κεφάλαιο κεφάλαιο Ένζυμα 2 2.1 Εισαγωγή Τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια που αποτελούνται από μία ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλύσους, στις οποίες η αλληλουχία των αμινοξέων καθορίζεται γενετικά, όπως άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Επικ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήμα Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 «Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους αδύνατους

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές

Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Πολυμερές Μονομερές Βιολογία και αρχές Βιοδιάβρωσης Τα χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς. Στον φλοιό της γης απαντώνται 92 στοιχεία, απαραίτητα για την ζωή είναι τα 27, από τα οποία τα πιο σημαντικά είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια.

Βακτηριοχλωροφύλλες: Φωτοχρωστικές, που βρίσκονται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια. α Αγγελιαφόρο RNA (mrna): Είδος RNA, που μεταφέρει την πληροφορία για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το DNA στα ριβοσώματα. Αδενίνη: Αζωτούχα βάση των νουκλεοτιδίων, που ανήκει στις πουρίνες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιο 2. Το τυπικό φυτικό κύτταρο παρουσιάζει χαρακτηριστική δομή

Κεφαλαιο 2. Το τυπικό φυτικό κύτταρο παρουσιάζει χαρακτηριστική δομή Κεφαλαιο 2 Το τυπικό φυτικό κύτταρο παρουσιάζει χαρακτηριστική δομή Τα ανώτερα φυτά, όπως και όλοι οι οργανισμοί, απαρτίζονται από κύτταρα. Τα κύτταρα αποτελούν τις λειτουργικές μονάδες των ιστών και οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα