TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris"

Transcript

1 Wróblewskiego iela Lodza tel: (042) fax: (042) KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas izgatavošanas tiesības, saglabājot izpildē precizitāti un drošību.

2 Satura rādītājs I. DARBĪBA UN UZBŪVE I.1. Darbība I.2. Darbības princips I.3. Uzbūves apraksts Uzskaites ierīce un mērizejas: Mehāniskais kvantometrs Elektriskās izejas Elektriskās zemu frekvenču izejas Elektriskās augstu frekvenču izejas Izejas spiediena mērīšanai Izejas temperatūras mērīšanai Mateiāli lpp III. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA IV. GĀZES KVANTOMETRA UZSTĀDĪŠANA V. GĀZES KVANTOMETRA 19 PALAIŠANA VI. GLABĀŠANA

3 I. DARBĪBA UN UZBŪVE 2 I.1 Darbība Kvantometrs CPT01 paredzēts caurplūstošās gāzes tilpuma mērīšanai. Tie tika izstrādāti firmā COMMON, pie tam par konstrukcijas būtību konsultējās ar tehnisko speciālistu no Polijas naftas un gāzes kalnurūdas palātas tehnisko nodaļu. Gāzes kvantometrs standarta izpildījumā pielāgots augstākminēto gāzu plūsmām tabulā Nr.1. pie darba spiediena p max = 1,6 MPa, 6,3 MPa vai 10 MPa. Maksimālo darba spiediena nozīmi ir jāsaprot tādā veidā, ka gāzes kvantometrs var strādāt pie pārspiediena no 0 līdz p max. Kvantometru raksturo sekojoši parametri: nosacītais diametrs DN, darba spiediens p max, maksimālā plūsma Q max kā arī minimālā plūsma Q min, pie kuriem gāzes kvantometra kļūdas atrodas pieļaujamās kļūdu robežās, noteiktām priekšsēdētāja GUM rīkojumā Nr.2. no par metroloģisko noteikumu par Kvantometru ieviešanu. Tabula Nr.1. Gāzu saraksts, kuras pielāgotas kvantometram CPT01 standarta izpildījumā. Pie blīvuma atbilstoša temperatūrai 20 o C un spiedienam 101,325 kpa. Gāze Ķīmiskais simbols Blūvums ρ [kg/m 3 ] Blīvuma attiecība pret gaisu argons Ar 1,66 1,38 slāpeklis N 2 1,16 0,97 butāns C 4 H 10 2,53 2,1 ogļskābā gāze CO 2 1,84 1,53 etāns C 2 H 6 1,27 1,06 etilēns C 2 H 4 1,17 0,98 dabasgāze CH 4 apt. 0,75 apt. 0,63 hēlijs He 0,17 0,14 metāns CH 4 0,67 0,55 propāns C 3 H 8 1,87 1,56 oglekļa oksīds CO 1,16 0,97 ūdeņradis H 2 0,084 0,07 gaiss 1,20 1 biogāze nav noteikts nav noteikts 3

4 33 1. DARBĪBA UN UZBŪVE Tabula 2.a. Kvantometra CPT01 parametri un ciparu nozīmes kodi diapazonā Dn 50 Dn 100 Nosacītais diametrs Gāzes kvantometra modifikācija Maksimālā plūsma Q max Gāzes kvantometra PN 16 minimālā mērāmā plūsma Q min pie mērījuma diapazona: Gāzes patēriņa atbilstība vienam impulsam 1:10 1:20 1:30 LF [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /h] [m 3 /impulss] DN 50 G 40 G 65 DN 80 G 100 G 160 G 250 DN 100 G 160 G 250 G 400 DN150 G650 G1000 Dn200 G1000 G * 8* 13* 20* * 13* 20* 33* 53* 53* 83* *)Uzmanību:Kvantometrs ar paplašīnatu mērišanas diapazonu, cena paaugstināta uz 5 % 0, Sērijveida saražoto COMMON kvantometru pamata parametri norādīti tabulā Nr. 2a. Šajā tabulā nenorādītais, tomēr attiecas kā aktuālais komercpiedāvājums; informāciju par šo tēmu piedāvā firmas Mārketinga nodaļa vai firmas oficiālais pārstāvis (tel. Nr. norādīts uz titullapas). I.2. Darbības princips Kvantometrs darbojas uz turbīnas rotora rotācijas ātruma un līnijveida ātruma proporcionalitātes principa, t.i. uz pieplūstošo gāzu plūsmas ātruma, noteiktajā pieplūdes lieluma apgabalā. Tā diapazona lielums ir atkarīgs no hidrodinamikas likumiem, kā arī kvantometru konstrukcijas īpatnībām. Mehāniskais kvantometrs veic tilpuma uzskaiti, kura izplūdusi caur kvantometru, bet kvantometrs uzrāda to summas vērtību.

5 I.3. Uzbūves apraksts 4 Turbībans gāzes kvantometrs sastāv no četrām pamata grupām, norādītajām zīmējumā Nr. 1.: 1. Galvenais korpuss. Mazāki korpusi (nosacītā diametrā līdz Dn 200) var tikt izgatavoti sametinot no pāris elementiem, izvirpoti no viena gabala vai atlieti. Lielākoties korpusi vienmēr ir sametināti. Kvantometru pievienotie izmēri, kā arī gabarītizmēri un orientējošā masa pamata izpildījumā, norādīta tabulās 3a un 3b un attēlots zīmējumā Nr.17. Uz korpusa var būt novietotas augstas frekvences izeju ligzdas, kā arī termometru ligzdas (skatīt mērāmo izeju aprakstu. 2. Mērījumu grupa. Tas aptver turbīnu, vadaparātu un pārraidošo mezglu. Turbīnas rotors ir novietots gāzes kvantometra korpusa asī un noguldīts uz 2 miniatūriem lodveida gultņiem. Plūsmas vadaparāts, novietots pirms turbīnas simetrizē gāzes plūsmu un novirza to uz turbīnas rotora lāpstiņām. Pārraidošais mezgls (cilindriskais gliemezis) saīsina rotācijas ātrumu un pārved pievadu uz magnētisko uzmavu. 3. Pārveduma pievada grupa. Tas aptver magnētisko uzmavu kopā ar hermētiskās starpsienas korpusu. Vadošā uzmavas daļa atrodas iekšpusē, bet dzenamā daļa ārpus starpsienas. Šī uzmava pārved pievadu spiediena zonā līdz kvantometra mezglam, kur nav iespējama gāzes noplūde caur kvantometru. 4. Kvantometra mezgls. Tajā rodas turpmākais rotācijas ātruma samazinājums (ar pārraidošā cilindriskā gliemeža palīdzību), lai pievadītu rotācijā mehānisko kvantometru, kā arī elementus, kuri ierosina elektrisko signālu raidītājus. Uz šo grupu attiecas arī elektrisko signālu izeju ligzdas. Uzskaites ierīces un mērizejas Kvantometra CPT01 konstrukcijā iedomāta nolasīšanas ierīce mehāniskā kvantometra kā arī elektrisko izeju, spiediena izeju un termperatūras izeju veidā. Šīs izejas dara iespējamu kvantometra darbības un ārējo iekārtu pievienojumu kontroli. To izvietojums uz kvantometra ir attēlots zīmējumos Nr. 2 ac trīs konstrukciju versijās. Izmēri, raksturojošie mērījumu izeju stāvokli doti sadaļā IV Gāzes kvantometra instalācija.

6 5 Mehāniskais kvantometrs dara iespējamu tieši nolasīt faktisko gāzes apjomu, kas plūst caur Kvantometru pie dotā spiediena un dotajā temperatūrā. Tā ir novietota uz gāzes kvantometra galvas priekšējās daļas. Galvu var pagriezt diapazonā apt , kas dara iespējamu uzstādīt kvantometru praktiski jebkurā virzienā. Elektriskā izeja Var būt 2 veidu elektrisko signālu izejas: zemu frekvenču (LFlow frequency) kā arī augstu frekvenču (HFhigh frequency). Visu iespējamo raidītāju LF un HF izvietojums gāzes kvantometra galvā, attēlots zīmējumā Nr. 3., bet visu iespējamo raidītāju HF izvietojums gāzes kvantometra korpusā, norādīts zīmējumā Nr.2. Kā redzams, gāzes kvantometrs ar pilnu aprīkojumu var ietvert: divus kontaktronu raidītājus CLFK (LF11, LF12), divus indukcijas raidītājus CLFI (LF21, LF22), sešus augstfrekvenču raidītājus (HF11, HF12, HF21, HF22, HF31, HF32). Standarta izpildījumā gāzes kvantometram CGT02 ieinstalēti tikai 2 LF raidītāji (viens kontakta kontaktronu LF11 un viens indukcijas LF21); raidītājs HF nav ieinstalēts.

7 6 Zīmējums Nr.3. Raidītāju LF un HF izvietonums gāzes kvantometra GGT02 galvā. Zemfrekvenču elektriskās izejas (LF). Kontaktronu raidītāji LF1, ir ierosināti caur magnētu, novietotu ieliktnī, nobeidzošu rotācijas kustību. Kontaktora kontakti atrodas slēgtā hermētiskā stikla caurulītē aizpildītā ar inerto gāzi, kas garantē ļoti ilgu to ekspluatācijas periodu. Kontaktrona raidītāja izejas tehniskie dati: maks. pārslēguma spriegums V, maks. pārslēguma strāva ma, kontaktu pretestība ,15 Ω, maks. pārslēguma frekvence Hz. Kontaktronu raidītāji LF1 ir paredzēti sadarbības ar apjoma pārveidotājiem ar bateriju vai tīkla bateriju barošanu, novietotiem gāzes kvantometra tuvumā (līdz apt. 2 m). Tie ir savienoti ar kontaktligzdām Tuchel C091 31N , novietotām uz gāzes kvantometra galvas aizmugurējās sienas. Pie to ligzdām ir jābūt pievienoti kabeļi ar kontaktdakšām 6 kontaktu Tuchel C091 31H Savienojums Tuchel pielietots CGT gāzes kvantometros izgatavots IP67 klasē.

8 Zemas frekvences indukcijas raidītāji LF2 arī ir savienoti ar augstākminēto ligzdu kontaktiem Tuchel. Visu zemu frekvenču raidītāju savienojuma shēma norādīta zīmējumā Nr. 4. Ja konkrētajā eksemplārā neviens no raidītājiem novietotiem galvā nav dublēts, tad uz galvas kastes atrodas tikai viena ligzda Tuchel (apzīmēts Gn1). 7 Ligzda 3 Ligzda 4 LF11 LF21 HF11 LF12 LF22 HF12 Kontakts Polaritāte x x 4 + x x 2 x x x x Ligzda x x x x 3 X 6 + x 1 x x 4 + x x Ligzda 2 2 x x x x 5 + x x x x 3 x x 6 + x x x standarta savienojumi pilnā versijā x alternatīvie savienojumi Zīmējums Nr. 4. Gāzes kvantometra GGT02 pārraidītāju, novietotu galvā pie elektrisko izeju ligzdām, savieojuma shēma, kā arī iespējamo savienojumu starp ligzdām tabula. Indukcijas raidītāji LF2 var pārraidīt strāvas signālus lielos attālumos (līdz apmēram 200 m, atkarīgi no noteikumiem). Ņemot vērā lielo strāvas patēriņu

9 8 viņi var darboties tikai ar korektoriem ar tīkla barošanu. Plate, modulējošā indukcijas raidītāju magnētisko lauku, ir nostiprināta uz tā pašas vārpstiņas, kā ieliktnis ar magnētu, ierosinošo kontaktronu raidītāju, tāpēc abu veidu devēju impulsu frekvences ir vienādas Atbilstošais uz vienu raidītāja LF impulsu gāzes apjoms ir norādīts tabulā Nr. 2. Tas ir arī apzīmēts elektrisko izeju informācijas tabulā (zīmējums Nr. 13.), novietotas uz gāzes kvantometra galvas augšējās virsmas. Strīpa ( ) norādīta tabulā ciparu vietā, apzīmē atbilstošā raidītāja trūkumu. Indukcijas raidītāja zeju tehniskie dati: spriegums ,2 V, neaktīvā raidītāja strāva... <1,2 ma, aktīvā raidītāja strāva..... >2,1 ma, pretestība kω, maks. pārslēguma frekvence 200 Hz. Pareiza ārējā mērījumu kontura pieslēgšanas pie indukcijas raidītāja shēma ir norādīta zīmējumā Nr.5. Pie pretestības kuras vērtība ir 1 kω, rodas sprieguma kritums, kura lielums atkarīgs no raidītāja stāvokļa (aktīvā vai neaktīvā). Pie augstāk norādītajiem raidītāja strāvas plūsmas lielumiem, (saskaņā ar normu DIN 19234), izejas sprieguma lielumu var pieņemt: neaktīvā stāvoklī U L < 1,2 V, aktīvā stāvoklī U H > 2,1 V. Izejošā sprieguma raksturojums norādīts zīmējumā Nr. 6. do nadajnika R=1kΩ +8,2V obwód wejsciowy przelicznika Zīmējums Nr.5. Pievienojuma shēma pie indukcijas raidītāja LF2 U w y[v] U H U L t [s] Zīmējums Nr. 6. Indukcijas raidītāju izejošā spiediena raksturojums

10 Augstfrekvenču elektriskās izejas (HF). Pēc speciāla pasūtījuma gāzes kvantometrs var tikt aprīkots ar augstu frekvenču impulsu raidītājiem. Šādi raidītāji izstrādā impulsus modulācijas diska izciļņa pārejas momentā caur viņa magnētisko lauku. Sakarā ar to impulsu frekvence atbilst izciļņu un rotējošā diska ātruma reizinājumam. Izejas HF īpaši noderīgas gāzes, plūstošās caur kvantometru, plūsmas lieluma izmaiņu sekošanai. Indukcijas raidītāja HF tehniskie dati: spriegums ,2 V, neaktīvā raidītāja strāva....<1,2 ma, aktīvā raidītāja strāva..... >2,1 ma, pretestība kω, maks. pārslēguma frekvence 5 khz. Augstas frekvences impulsu raidītāji var tikt novietoti: galvā, pievada pārveduma mezglā (HF11, HF12), galvenajā korpusā, pie mērījumu grupas, virs turbīnas rotoriem (HF21, HF2 2), galvenajā korpusā, pie mērījumu grupas, virs kontroles rata uzstādīta uz turbīnas vārpstiņas gala (HF31, HF32). Augstas frekvences impulsu raidītāji HF1... (novietoti pievada pārveduma mezglā) sadarbojas ar kontroles rata vadošiem zobiem uzstādītiem uz ārējās magnēta uzmavas (zīmējums Nr. 7.). Tiem nav iespējams piekļūt no ārpuses. To pievienojuma shēma līdz izejas ligzdai ir norādīta zīmējumā Nr.4. Zīmējums Nr. 7. Augstas frekvences impulsu raidītāja ierosinājuma zīmējums HF1

11 Magnētiskā lauka raidītāju HF, ieinstalētu korpusā, modulācijas elements ir gadījumā HF2 pats turbīnas rotors, bet gadījumā HF3... kontroles rats diska formā ar zobiem, izvietotiem uz tā. Kontroles rata zobu skaits ir vienāds ar rotora lāpstiņu skaitu, toties impulsu frekvences no raidītājiem HF2... un HF3... ir identiskas. Impulsu raidītāji HF2... un HF3... novietoti galvenā korpusa ligzdās, kuru stāvoklis ir ilustrēts zīmējumos Nr. 2. un 17. Pie gāzes kvantometra pasūtīšanas nepieciešams noteikt nenoteikto izeju skaitu HF, tā kā korpuss izgatavots no atšķirīga skaita īscauruļu un ligzdu izgatavošana atkarīga no pieprasījuma. Ligzdā, paredzētā raidītājam HF izgatavots caurums ar vītni M16 x 1,5 (zīmējums Nr. 8.). Zīmējums Nr.8. Augstas frekvences raidītāja HF2 vai HF3 darbības īscaurules izmēri Raidītāja HF instalācija gāzes kvantometra korpusā prasa lielu precizitāti un atbilstību kontroles elektroniskām iekārtām, un tā ir jāveic tikai caur gāzes kvantometra izgatavotāja pārstāvi vai viņa autorizētu uzņēmumu. Uz rūpnīcā samontētiem impulsu raidītājiem HF2... un HF3... atrodas 4 kontaktu štepseles Tuchel C091 31W Nepieciešams pievienot pie viņām vadus ar ligzdu Tuchel C091 31D Raidītājs ir pievienots pie štepseļu kontaktiem 3 un 4. Raidītāja un mērījumu konturu stāvokļa shēma ir norādīta zīmējumā Nr.9.

12 +8,2V wtyk 2 3 gniazdo 1 4 R=1kΩ Zīmējums Nr.9. Augstas frekvences impulsu raidītāja HF2 vai HF3 pievienošanas shēma Visu raidītāju HF izejošā spiediena raksturojums pielietojot dotās shēmas ir tāda pats, kāds raidītāja LF2 gadījumā (zīmējums Nr.6.) Impulsu HF skaits, atbilstošais uz vienu m 3 gāzes, ir uzstādāms individuāli priekš katra gāzes kvantometra un norādīts elektrisko izeju informācijas tabulā (zīmējums Nr. 13.), novietotas uz gāzes kvantometra galvas augšējās virsmas. Strīpa ( ) norādīta tabulā ciparu vietā, apzīmē atbilstošā raidītāja trūkumu. Izejas spiediena mērīšanai (impulsu caurums) Caurumi, izmantoti spiediena mērīšanai, var tikt novietoti pa abām korpusa pusēm vietās, norādītās zīmējumā Nr.2. Caurumos ir izgatavotas vītņu ligzdas M12x1,5 (zīmējums Nr. 10). Šo izeju izlietošanas veids atkarīgs no pievienotās ierīces (skatīt: sadaļu VIII Mērījumi). Zīmējums Nr.10. Spiediena mērījumu īscaurules izmēri

13 Izejas temperatūras mērīšanai Galvenajos korpusos ar diametru DN 100 var būt arī izgatavoti divi temperatūras pārveidotāja novietošanai kalpojošie caurumi. Tas var būt noderīgs tiem kvantometra lietotājiem, kurus skar noteikumi pieļaujošie temperatūras mērījumu gāzes kvantometra iekšpusē. Šiem caurumiem ir vītnes M14x1,5. Tieši šajos caurumos ir novietoti termometriskie ieliktņi ar ligzdu G 1/4, norādīti zīmējumā Nr. 11. Tikai šādā ieliktnī var ievietot temperatūras pārveidotāju (redzams zīmējumā Nr.2.), pie kam telpai starp temperatūras pārveidotājiem un termometriskajam ieliktnim jābūt aizpildītam ar silikona eļļu. Zīmējums Nr.11. Termometriskais ieliktnis. Tabulā zem zīmējuma Nr.11. dots termometrsisko ieliktņu iekšējais garums dažādu diametru gāzes kvantometriem. No tā izmēra ir atkarīgs temperatūras pārveidotāja mērāmās daļas garums. Temperatūras mērījumu izeju atveru stāvoklis ir attēlots zīmējumā Nr.17. un aprakstīts tabulās 3 a un b.

14 Materiāli Gāzes kvantometra CGT02 uzbūvē pielietotie materiāli garantē tā izturību pret koroziju. Tie ir arī dzirksteļdroši, atbilst pretsprādzienu aizsardzības prasībām, ko apstiprina Eksperimentālās Šahtas Barbara slēdziens un Exi a IIC T6 zīme, novietota apzīmējumu tabulā. Gāzes kvantometra korpuss paredzētais spiedienam līdz p max = 1,6 MPa ir izgatavots no čuguna ENGJS40015 vai tērauda St3S, līdz p max = 6,3 MPa no tērauda 18G2, līdz p max = 10 MPa no tērauda 19G2. Šie materiāli ir sertificēti. Korpuss ir pārklāts ar galvanisko pārklājumu no iekšpuses, kā arī ar lakas pārklājumu no ārpuses Virzošais aparāts atkarībā no gāzes kvantometra lieluma var būt izgatavota no westamid plastmasas vai no metāla elementiem (nerūs.tērauds + alumīnija sakausējums vai pilnībā no alumīnija sakausējuma). Turbīnas korpuss un rotors, kvantometra korpuss, kā arī eļļas sūkņa korpuss, ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. Mehānisma elementi (vārpstiņas, gultņi, gliemeži) ir izgatavoti arī no nerūsējošā tērauda. Zobrats un gliemezis ir izgatavoti no materiāla hostaforms. Caurspīdīgie elementi, t.i. kvantometra stikls un eļļas sūkņa savācējs, ir izgatavoti no poliogļūdeņraža. II. GĀZES KVANTOMETRA MARĶĒJUMS Dati attiecošie uz gāzes kvantometra tehniskajiem pamata parametriem ir doti apzīmējumu tabulā, kura atrodas uz kvantometra korpusa priekšējās puses (zīmējums Nr. 12.). Tajā pašā tabulā arī novietots gāzes kvantometra rūpnīcas izgatavošanas numurs. Divi pirmie šī skaitļa cipari ir gāzes kvantometra lieluma koda apzīmējums, saskaņā ar sastāva aprakstu tabulās 2 a un b. Augšējā informācijas tabulā (zīmējums Nr. 13.) ir norādīts elektrisko izeju parametri (zemu un augstu frekvenču). Pie elektriskajām izejām (uz gāzes kvantometra galvas aizmugurējās sienas) ir novietota informācijas tabula ar kontaktu numerācijas apzīmējumu (zīmējums Nr.14). Uz tērauda korpusa augšējās virsmas un uz abām čuguna korpusa sānu virsmām ir novietotas zīmes, norādošās gāzes plūsmas virzienu (zīmējums Nr.15.) Pie spiediena un temperatūras mērījumu izejām ir novietotas atbilstošās uzlīmes ar informācijas zīmēm (zīmējums Nr. 16).

15 III. TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA Kvantometrs ir precīzi ierīkots mērīšanai un tam ir jābūt pievērstai atbilstošai uzmanībai. Nepieciešams nodrošināt pēc sekojošiem noteikumiem: Transportēšanas laikā nav pieļaujama gāzes kvantometra mešana, apgriešana vai stipru svārstību radīšana (piemēram, ātri vedot transportlīdzeklī ar sliktiem amortizatoriem). Attiecīgi uz eļļas izplūdes iespējamību, Kvantometru jātransportē un jāuzglabā tikai paredzētajā darba stāvoklī, t.i. ar eļļas savācēju, uzstādītu virzienā uz augšu. Izrietošā no instalācijas gaitas stāvokļa maiņa var ilgt augstākais pāris sekunžu. (Neattiecas uz Kvantometru ar diametru DN 50). Nav pieļaujama gāzes kvantometra ņemšana aiz galvas. Smago Kvantometru pārnešanai nepieciešams izmantot bultskrūvi ar "ausi ", kura ieskrūvēta šī gāzes kvantometra atlokā. Precīzu uzmanību nepieciešams saglabāt pie augstspiediena gāzes kvantometra iekraušanas, izkraušanas un transportēšanas ar rokām, to lielās masas dēļ. vākiem vai citām nosedzošajām uzlīmēm novietotām rūpnīcā uz Kvantometru, jābūt noņemtām ne agrāk, kā tieši pirms tā instalācijas. Glabāšanas vietai noliktavā jānodrošina gāzes kvantometra aizsardzību pret atmosfēras nokrišņiem, kā arī iespēju robežās pret mitrumu. Nepieciešams rūpēties par pārbaudes, drošības un instalācijas plombu, uzlikto uz Kvantometru, stāvokli. To bojāšana draud ar gāzes kvantometra pārbaudes zaudēšanu vai norēķināties ar gāzes piegādātāju tiesību zaudēšanu. Nav nepieciešams ieeļļot gāzes kvantometra gultņus, ja tas atrodas noliktavā.

16 IV. GĀZES KVANTOMETRA PALAIŠANA Pirms gāzes kvantometra instalācijas, ir nepieciešams pārliecināties vai tas ir pielāgots darbības parametriem, raksturojošiem iekārtu. Īpaši tiek pievērsta uzmanība sekojošai informācijai, norādītai apzīmējumu tabulā: Pieļaujamais spiediens gāzes kvantometra iekšpusē [MPa], apzīmēts p max, Maksimālā faktiskā plūsma [m 3 /h], apzīmēta Q max. Saskaņā ar normu ZNG4005:1905 [Turbīnas gāzes kvantometri, atlase un instalācija], maksimālās gāzes kvantometra slodzes pārtraukšana ir pieļaujama ne vairāk kā 20%, laikā ne ilgāka par 30 min. Nepieciešams arī pārliecināties, vai gāzes kvantometrs ir pielāgots tādam virzienam, kādu paredzēja lietotājs. Par to liecina eļļas savācēja novietojums; tam jābūt uzstādītam ar korķiem uz augšu. (Neattiecas uz Kvantometru ar diametru DN 50). Kaut gan gāzes kvantometra sagatavošana vertikālai plūsmai nav ierobežota tikai ar savācēja pagriezienu; ir arī atšķirības ieeļļošanas sistēmā. Vertikāls kvantometra kanāla izvietojums var būt nepieciešams, ja gāzē ir kondensāts. Gāzes plūsmai tad ir jāieplūst tikai virzienā no augšas uz leju. Nepieļaujama ir gāzes kvantometra uzstādīšana ar ieeju no lejas! Gāzes kvantometram nav jāatrodas iekārtas līnijas viszemākajā punktā, tādēļ, ka tur var uzkrāties kondensāts un piesārņojumi. Turbīnas gāzes kvantometram jābūt uzstādītam aizslēdzamās telpās vai zem atbilstošiem pārsegiem. Nav pieļaujama gāzes kvantometra pakļaušana atmosfēras nokrišņiem vai citu vielu nokrišņiem (piemēram, putekļiem). Gāzes kvantometram jābūt ievietotam starp tāda paša nominālā diametra caurulēm, kā gāzes kvantometra nosacītajam diametram, pie kam nepieciešams nodrošināt ar atbilstošiem apgabaliem tieši pirms un aiz gāzes kvantometra, kā arī gāzes kvantometra asu sakrišanu ar caurulēm, saskaņā ar gāzes saimniecības pienākumu noteikumiem. Veicot gāzes vada montāžu, nedrīkst saspiest Kvantometru. Īpaši nav pieļaujama kvantometra asij perpendikulāro spēku rašanās. Gāzes kvantometram, kura masa lielāka kā 50 kg, jābūt tā paliktnim, lai nenoslogotu cauruļvadu ar savu svaru.

17 Piesārņojuma esamība gāzē var sabojāt mehānisko rotoru, kā arī samazināt mērījumu precizitāti. Sakarā ar to nepieciešams pielietot pirms gāzes kvantometra filtru ar efektivitāti ne mazāku par 10 mkm (īpaši gāzes pieplūdes stiprāka piesārņojuma gadījumā). Bez tam cauruļvadam jābūt izpūstam pirms gāzes kvantometra montāžas, lai likvidētu metināšanas un citu piesārņojumu atlikumus. Izgatavotājs neatbild par gāzes kvantometra bojājumiem vai apstāšanos, kas radusies caurplūstošās gāzes nepietiekošas filtrācijas dēļ. Jaunās iekārtas darba sākuma periodā var būt lietota sieta aizsardzība pirms gāzes kvantometra. Nepieciešams arī atcerēties, ka piesārņojuma gadījumā, šāds siets var tikt iznīcināts ar gāzes spiedienu, bet tā atlikumi var ievērojami bojāt gāzes kvantometra rotoru. Sakarā ar to nepieciešams garantēt spiediena krituma kontroli uz sietu, bet, ja tas nav iespējams, tad pāris nedēļu laikā to būtu jānoņem. Gāzes kvantometra lietotājam jāpievērš uzmanību uz gāzes kvantometra bojājumu bīstamību, saistītu ar plūsmas izmaiņu. Ja ir pagājis ilgs laiks no montāžas nodošanas līdz lietošanai, pieplūde ir salīdzinoši neliela, tad montāžas piesārņojums (piemēram, atlikumi no metināšanas) paliek pirms gāzes kvantometra. Tikai nozīmīgs gāzes plūsmas palielinājums var pieķert piesārņojumu un rezultātā bojāt Kvantometru. No tā attiecīgi aizsargājošais siets var būt lietderīgs tieši periodā līdz iekārtas maksimālās slodzes sasniegšanai. Jebkurā gadījumā lietotāja interesēs ir nodrošināt gāzes kvantometra rotora aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem. Pirms pilnīgas gāzes kvantometra samontēšanas, nepieciešams pārbaudīt, vai tas ir pareizi novirzīts (novietots), t.i., vai bultiņas virziens uz gāzes kvantometra korpusa ir saskaņā ar gāzes plūsmas virzienu. Gāzes kvantometra savienošanai ar cauruļvadu atlokiem, jābūt izlietotām bultskrūvēm atbilstošām noteiktām normām: PN87/H74710 un ZNG 4008:1995. Starplikām arī jābūt piemeklētām atbilstoši atlokiem un nominālajam spiedienam. Standarta atlokiem ar rupjām virsmām var tikt pielietotas plakanās starplikas (pēc PN86/H74374/02) priekš p max = 1,6 MPa, bet priekš 6,3 un 10 MPa viļņveida starplikas (pēc PN86/H74374/05) vai gumijas starplikas ar tērauda ieliktņiem, piemēram, GSTP/KN tipa no firmas Kroll & Ziller. Ja elektriskās izejas ligzdas netiek izmantotas, tās var palikt slēgtas ar rūpnīcas noslēgtapām un instalācijas plombēm.

18 Katram firmas COMMON turbīnas gāzes kvantometram tiek pievienoti sekojoši priekšmeti: 6kontaktu štepsele Tuchel C091 31H , kurš var tikt izmantots korektora pieslēgšanai pie zemas frekvences elektriskās izejas (ja korektors nav rūpnīcā pievienots pie gāzes kvantometra); pudele ar eļļu (0,25 l) atbilstoša dotajam gāzes kvantometram (attiecas uz gāzes kvantometriem aprīkotiem ar ieeļļošanas sistēmu). Bez tam firma COMMON par papildus samaksu var piegādāt citus aksesuārus, kā, piemēram, atloku starplikas, bultskrūves savienotas ar paplāksnēm un uzgriežņiem, caurules spiediena impulsu izvadīšanai no gāzes kvantometra līdz spiediena devējam, trīsgaitas krānu, kurš dara iespējamu spiediena impulsu atslēgšanos no pārraidītāja, kā arī tā pārbaudi ar kontroles manometra vai spiediena kalibratora palīdzību. Iespējama arī apjoma korektora piepirkšana (skatīt: sadaļu. VIII.3) pie jau uzstādītā gāzes kvantometra. Nepieciešams atcerēties, ka ikviena darbība pievienojot papildus ierīces pie gāzes kvantometra, saistīta ar instalācijas plombu noraušanu uz gāzes kvantometra, un sakarā ar to var tikt veikta tikai ar gāzes saimniecības vai izgatavotāja pārstāvniecību. Gāzes kvantometrs izsauc neizbēgamu spiediena kritumu cauruļvadā. Tā krituma vērtību gāzes kvantometram pie blīvuma ρ 0 1 kg/m 3 var izlasīt grafikā zīmējumā Nr. 18. Esošajos apstākļos spiediena zudums p rz aprēķināms pēc formulas: ρ p + p p = a p rz ρo pa Kur: ρ gāzes blīvums tabulā 1., p a atmosfēras spiediens (p a 0,1 MPa 1 at), p gāzes pārspiediens pirms turbīnas, p relatīvais spiediena kritums (zīmējumā Nr.18). Firma COMMON piedāvā arī montāžas komplektus, saturošos pieplūdes apgabalu ar Sprenkla plūsmas izlīdzinātāju, turbīnas Kvantometru un atplūdes apgabalu ar īscaurulēm temperatūras mērīšanai. Spiediena krituma aprēķins šādā

19 gadījumā kā augstāk norādītais, atšķiras tikai ar to, ka relatīvo spiediena zudumu nepieciešams nolasīt no rasējuma zīmējumā Nr.19. p [Pa] p [mm H 2 O] DN50 DN80 DN100 DN200 DN250 DN150 DN Q [m 3 /h] Zīmējums Nr.18. Turbīnas Kvantometru GGT02 spiediena zudumi pie relatīvā blīvuma ρ o = 1 kg/m 3 p [Pa] p [mm H 2 O] DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN Q [m 3 /h] Zīmējums Nr.19. COMMON montāžas komplektu spiediena zudumi pie relatīvā blīvuma ρ o = 1 kg/m 3

20 V. GĀZES KVANTOMETRA PALAIŠANA Ja gāzes kvantometrs ir aprīkots ar eļļas sūkni, tad pirms plūsmas atvēršanas nepieciešams ieeļļot gultņus saskaņā ar aprakstu dotu sadaļā VI Uzglabāšana. Tipveida gāzes kvantometra uzbūves gadījumā, t.i. iekārta ar apvadlīniju (Zīmējums Nr. 20), gāzes kvantometra palaišanas gaitai jābūt sekojošai: 1) Gāzes kvantometrs tiek uzstādīts pie aizvērtiem krāniem 1 un 2, bet atvērtu apvadlīniju krānu 4. Krāns 3 paliek atvērts vēdināšanai. 2) Pēc bultskrūves pieskrūvēšanas, saistošas Kvantometru ar cauruļvadu, nepieciešams lēni atvērt krānu 5. 3) Pēc pārliecināšanās, ka gāzē aizejošā caur krānu 3, skābekļa saturs ir mazāks nekā 2 %, nepieciešams aizvērt to krānu. 4) Kad gāzes kvantometra kvantometrs pārstāj uzrādīt pieplūdi (norādošais mērījumu apgabala piepildīšanu), nepieciešams aizvērt krānu 5, atvērt krānu 1 un lēni atvērt krānu 2. 5) Pēc pilnas krāna 2. atvēršanas, var aizvērt apvadlīnijas krānu (4) Zīmējums Nr.20. Mērījumu sistēmas ar apvadlīniju ( bajpasu ) shēma Pie gāzes kvantometra atvienošanas nepieciešams veikt atpakaļgaitas darbības, t.i.: 1) vispirms atvērt apvadlīnijas krānu 4, 2) lēni aizvērt krānu 2, 3) aizvērt krānu 1, 4) lēni izpūst mērījumu apgabalu ar krāna 3 palīdzību.

21 Citos uzbūves gadījumos nepieciešams rīkoties pēc tāda paša principa, t.n. ļoti lēni atvērt un aizvērt gāzes plūsmu caur gāzes kvantometra turbīnām. Pēkšņa pieplūdes maiņa, izsaukta ar strauju krānu atvēršanu, var būt par iemeslu turbīnas gultņu bojājumam dēļ ievērojamas spiediena starpības pirms un pēc turbīnas. Ja pastāv gāzes kvantometra pārslodzes iespēja ekspluatācijas gaitā (t.i. pārslodze Q max vairāk, nekā 20 %), tad ieteicams pielāgot ierobežojošō diafragmu. Diafragmai jābūt samontētai attālumā 5 10 nomināliem diametriem (DN) aiz gāzes kvantometra. Diafragmas izmēri tiek atlasīti individuāli, pamatojoties uz vidējo nominālo gāzes patēriņa spiediena un temperatūras lielumu. Pēc lietotāja vēlēšanās firma COMMON var izprojektēt un piegādāt atbilstošo diafragmu. Pēc gāzes kvantometra uzstādīšanas nepieciešams pievērst uzmanību rādījumu pareizībai. Katram kvantometra ratam ir jāgriežas kā arī pēc pilna apgrieziena jāizsauc stāvokļa maiņu blakusesošā kreisā ratā par 1/10 apgriezienu. Normāla gāzes kvantometra darbības skaņa ir monotons troksnis.

22 VI. GLABĀŠANA Vienīgā gāzes kvantometra uzglabāšanas nepieciešamā darbība ir periodiska mehānisma ieeļļošana. (Tas neattiecas uz gāzes kvantometriem ar diametru DN 50; tie neprasa nekādu īpašu uzglabāšanu). Ieeļļošana ir eļļas porcijas pārsūknēšana no eļļas savācēja līdz ieeļļošanas mehānismam. Gāzes kvantometros pie spiediena p max = 1,6 MPa tā tiek veikta ar pilnu spiedpogas nospiešanu uz priekšējās eļļas sūkņa sienas zem aizsardzības vāka. Gāzes kvantometros ar augstāku spiedienu ir iemontēts eļļas sūknis ar sviru, iedarbojošos uz bīdītāju. (Zīmējums Nr. 17, lielumi E un F). Viena pilna bīdītāja nospiešana (apm. 12 mm) izsauc apm. 1/3 cm 3 eļļas pārsūknēšanu. Ieteicamais nospiešanu skaits norādīts tabulā Nr.4. Gāzes kvantometram, caur kuru plūst gāzes augstākuzskaitītās tabulā Nr.1., ieeļļošanu nepieciešams atkārtot ik pēc 2 nedēļām. Naftas līdzgāzes, metāntenku un fermentācijas gāžu gadījumos, periodam starp ieeļļošanām ir jābūt 1 nedēļai. Tabula Nr. 4. Rekomendējamais ieeļļošanas sūkņa nospiešanu skaits Nominālā diametra apzīmējums Nospiešanu skaits DN 80, DN DN 150, DN Pie katras ieeļļošanas nepieciešams kontrolēt eļļas līmeni savācējā; eļļai ir jābūt redzamai caur caurspīdīgo savācēja sienu. Papildināšanai nepieciešams lietot firmas Lubrina eļļu, kuras vienīgais izplatītājs ir firma COMMON. Gāzes kvantometram ar diametru DN 80 ieteicama ir eļļa Lubrina L 12 ar viskozitāti apt. 12 mm 2 /s (cst) temperatūrā 20 0 C; lielākai daļai kvantometru nepieciešams pielietot eļļu Lubrina L 23 ar viskozitāti 23 mm 2 /s temperatūrā 20 0 C. Augstākuzskaitītām gāzēm tabulā Nr.1., ir pieļaujama arī šādu eļļu pielietošana: Isoflex PDP10 do DN 80, Isoflex PDP38 lub Aeroshell Fluid 12 do DN>80. Gāzes kvantometram, caur kuru plūst citas, tabulā Nr.1. nenorādīta gāzes, jābūt ieeļļotām ar citām eļļām. Šādos gadījumos eļļas veidam ir jābūt saskaņotam ar gāzes kvantometra izgatavotāju!

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija Brīvie eletroni metālos 1. Drudes metālu teorija Metālus vieno virne opīgu īpašību. Visi metāli ir labi siltuma un eletrisās strāvas vadītāji, tiem rasturīga aļamība, plastisums, gaismas spoguļreflesija.

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα