ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA IATPIKHΣ O HΓOΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ AKA HMAΪKOY ETOYΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA IATPIKHΣ O HΓOΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ AKA HMAΪKOY ETOYΣ 2010-2011"

Transcript

1

2 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA IATPIKHΣ O HΓOΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOY ΩN AKA HMAΪKOY ETOYΣ HPAKΛEIO, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

3 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN YΓEIAΣ TMHMA IATPIKHΣ T.Θ.2208, T.K HPAKΛEIO, KPHTH ΤΗΛ.: ΓPAMMATEIA TMHMATOΣ , ΓPAMMATEIA ΦOITHTIKΩN ΘEMATΩN ΓPAMMATEIA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΘEMATΩN FAX :

4

5

6

7

8 7 Φίλοι φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί Συνάδελφοι Φέτος είναι η 4 η συνεχής χρονιά που έχω την τιµή και την χαρά να παρουσιάζω τον ετήσιο Οδηγό Σπουδών έχοντας έτσι την ευκαιρία από το βήµα αυτό να απευθυνθώ στους φοιτητές, τους Καθηγητές και στην υπόλοιπη εργασιακή κοινότητα του Τµήµατός µας. Φροντίσαµε κυρίως σ αυτό διάστηµα να µην κάνουµε τα πρωτεύοντα δευτερεύοντα και αντιστρόφως. Φροντίσαµε και προσπαθήσαµε κυρίως να καταστείλουµε το φαινόµενο του ακαδηµαϊκού αυτισµού, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό διαβρώνει τα θεµέλια των ακαδηµαϊκών αξιών. ώσαµε έµφαση σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως η πρόσφατη εκπαιδευτική εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύοντας ότι αυτές οι δραστηριότητες συµβάλλουν στην αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε εξωστρέφεια του Τµήµατος. Τα χρόνια που πέρασαν το σχετικό νέο Ιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης έδωσε σηµαντικά δείγµατα γραφής και προόδου που πρόσφατα αποτυπώθηκαν στην εσωτερική αξιολόγηση, η οποία επικυρώθηκε από τους εξωτερικούς αξιολογητές επιβραβεύοντας στην ουσία µία πραγµατική πρόοδο και πρωτοπορία τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Στα θέµατα δεοντολογίας επιτελέστηκε ένα δύσκολο και επίπονο έργο απόδοσης της ακαδηµαϊκής ηθικής τάξης. Η Επιτροπή εοντολογίας αποδεσµεύτηκε από την άµεση εξάρτηση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, υπαγόµενη απευθείας στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία αποφασίζει και για την σύνθεση της επιτροπής που έχει τριετή θητεία. Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών συνέβαλε ουσιαστικά στη διαµόρφωση του οριστικού προγράµµατος εξετάσεων και στις τρεις περιόδους. Στην προσαρµογή του προγράµµατος µαθηµάτων την ακαδηµαϊκή περίοδο µε στόχο την απελευθέρωση ενός απογεύµατος ελεύθερου µαθηµάτων. Στην σύνταξη ενός φύλλου αξιολόγησης της εφαρµογής του προγράµµατος διδασκαλίας µαθηµάτων µε εφαρµογή του από την παρούσα ακαδηµαϊκή περίοδο. Στη σύνταξη µιας πρότασης προς το Τµήµα για τη θέσπιση ακαδηµαϊκών συµβούλων αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος των φοιτητών του παρόντος ακαδηµαϊκού έτους. Στη συζήτηση και διαµόρφωση ενός νέου καταλόγου για τα κατ' επιλογή µαθήµατα και στην ανάπτυξη µεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας τους. Παράλληλα γίνονται συναντήσεις των αντίστοιχων επιτροπών άλλων Ιατρικών Τµηµάτων ώστε να υπάρξει µία κοινή προσπάθεια οµογενοποίησης των ιατρικών σπουδών. Φέτος οργανώσαµε ένα σηµαντικό συνέδριο για την Ιατρική Εκπαίδευση και είχαµε την δυνατότητα να αντιληφθούµε και να βελτιώσουµε τα ασθενέστερα σηµεία µας στον ευαίσθητο και δύσκολο χώρο του προπτυχιακού έργου. ώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην µεταπτυχιακή δραστηριότητα βάζοντας τάξη και θεσπίζοντας τα κριτήρια για την έναρξη διδακτορικής διατριβής όσων δεν

9 8 έχουν την εκ του νόµου δυνατότητα, λόγω µη κατοχής ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών διαµόρφωσε τον κανονισµό του Τµήµατος σύµφωνα µε το νέο νόµο για τις µεταπτυχιακές σπουδές (3586/8). Επίσης διαµόρφωσε προτάσεις για δύο νέα ΠΜΣ µε τίτλο «Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας» και «Επείγουσα και Ιατρική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων». Αναµόρφωσε τα ΦΕΚ και τους κανονισµούς σπουδών των υφισταµένων ΠΜΣ του Τµήµατος σύµφωνα µε το νέο νόµο και διαµόρφωσε τον κανονισµό για την επιλογή των Υποτρόφων του κληροδοτήµατος Μανασάκη. Η Επιτροπή αναπροσαρµογής ακαδηµαϊκών κριτηρίων εργάζεται ήδη ώστε να αποδώσει ένα νέο µοντέρνο γνώµονα αξιολόγησης και εξέλιξης των Καθηγητών του Τµήµατος. Ανακηρύξαµε τέσσερις επιφανείς επιστήµονες επίτιµους διδάκτορες του Τµήµατος, στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας οµάδας φίλων που µελλοντικά θα αποτελέσουν ένα συµβουλευτικό σώµα (board of trustees). Ανανεώθηκε πλήρως το website της σχολής που συνεχώς εµπλουτίζεται µε νέο υλικό ώστε να αποτελεί µια διαδραστική «βιτρίνα» του Τµήµατος. Στα πλαίσια της ασφάλειας εργαστηρίων τυπώθηκε ειδικό φυλλάδιο µε οδηγίες που θα αποτελεί και µελλοντικά τον οδηγό για ασφαλή λειτουργία εργαστηρίων αλλά και περιβαλλοντική προστασία. ηµιουργήθηκε ειδικός χώρος γραφείων Οµότιµων Καθηγητών στην προσπάθεια να κρατήσουµε κοντά µας όλους όσους συνέβαλαν κατά την ενεργό θητεία τους στην ανάπτυξη του Τµήµατος αλλά και σε όσους πιστεύουµε ότι µπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Εκκρεµεί η µελέτη ενός νέου οργανογράµµατος του Τµήµατος Ιατρικής που θα αντικαταστήσει το ήδη απαρχαιωµένο πλέον µε το οποίο σήµερα λειτουργεί το Τµήµα Ιατρικής. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής στο χώρο της βιβλιοθήκης, µόλις ολοκληρωθεί η µεταφορά της στο νέο της κτίριο. υστυχώς δεν µπόρεσαν ακόµα να δηµιουργηθούν λόγω και της οικονοµικής κρίσης που προέκυψε το νέο ζωοκοµείο και νέο ανατοµείο, για τα οποία όµως έχει γίνει µία σηµαντική προετοιµασία, ώστε µόλις βελτιωθούν τα οικονοµικά των ακαδηµαϊκών τµηµάτων, να µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε τις δύο αυτές σηµαντικές χρονίζουσες ελλείψεις. Ευχαριστώ σ όσους πίστεψαν στην παρούσα διοίκηση βοηθώντας την ταυτόχρονα µε την υποστήριξή τους να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο διοικητικό έργο σ ένα Τµήµα µε πολλές ιδιαιτερότητες, όπως άλλωστε είναι η φύση όλων των Ιατρικών Τµηµάτων. Ευχαριστώ όσους συγχώρεσαν τα λάθη της διοίκησης πιστεύοντας ότι δεν είχαν χαρακτήρα πρόθεσης.

10 9 Ευχαριστώ τους συντονιστές των Επιτροπών και όσους εργάστηκαν σκληρά, ειλικρινά και φιλικά, υπερβάλλοντας εαυτόν για να αναδειχθεί το έργο της παρούσας διοίκησης. Στα χρόνια που θα έλθουν είναι πολύ πιθανόν να γίνουν ιλιγγιώδεις αλλαγές στην υγεία και στην παιδεία και σύµφωνα µε τη ρήση του αρβίνου «των αλλαγών αυτών δεν θα επιβιώσουν ούτε οι ισχυρότεροι ούτε οι ευφυέστεροι, θα επιβιώσουν µόνο εκείνοι που έχουν την δυνατότητα να προσαρµόζονται. Εύχοµαι τα επόµενα χρόνια να είναι καλύτερα από τα προηγούµενα. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ο. Ζώρας

11 Π E P I E X O M E N A Xαιρετισµός του Προέδρου του Tµήµατος Iατρικής 7 MEPOΣ ΠPΩTO ιοικητική Oργάνωση Παν/µίου Iδρυση 13 ιοίκηση 13 ιάρθρωση του Πανεπιστηµίου σε Σχολές, Tµήµατα και Tοµείς ιοικητική Οργάνωση Τµήµατος Ιατρικής Ιδρυση.. 15 ιοίκηση.. 15 Οργανα Τµήµατος. 15 ιάρθρωση Tµήµατος.. 15 Κλινικές και Εργαστήρια Mέλη ιδακτικού Προσωπικού Ε.Ε. Ι.Π. I Τµήµατος 25 Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ και E.Τ.Ε.Π. Τµήµατος ιοικητικό Προσωπικό Τµήµατος. 26 Προσωπικό Βιβλιοθήκης Τµήµατος. 26 Γενικές πληροφορίες Eγγραφή των Πρωτοετών Φοιτητών Mετεγγραφές και Kατατάξεις.. 27 Σίτιση-Στέγαση Φοιτητώv.. 28 Yγειονοµική Περίθαλψη.. 29 ελτίο Eιδικού Φοιτητικού Eισιτηρίου. 29 Yποτροφίες και Βραβεία. 30 Πανεπιστηµιακά Συγγράµµατα.. 31 Στράτευση. 31 Φοιτητικοί Σύλλογοι.. 31 Bιβλιοθήκη. 31 ιεθνή Προγράµµατα Γραφείο ιασύνδεσης Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιτροπές Τµήµατος 41 Aκαδηµαϊκό Hµερολόγιο 43 Σπουδές Οργάνωση Σπουδών Πρόγραµµα Σπουδών - Συνοπτική παρουσίαση 46 Μαθήµατα Ω Ε- ιδακτικές µονάδες Kανονισµός Σπουδών. 54 Kανονισµός Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης. 64 MEPOΣ ΕΥΤΕΡΟ Αναλυτική περιγραφή µαθηµάτων ο Eξάµηνo ο Eξάµηνo ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο o-12o Eξάµηνο

12 ΜΕΡΟΣ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

13

14 Μέρος Α 13 IOIKHTIKH OPΓANΩΣH ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ I PYΣH Tο Πανεπιστήµιο Kρήτης ιδρύθηκε το 1973 (N.. 87/73) µε έδρα το Pέθυµνο και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Oπως όλα τα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα είναι αυτοδιοικούµενο Nοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Kράτους. IOIKHΣH H ιοίκηση του Πανεπιστηµίιου Kρήτης ασκείται από: Toν Πρύτανη Tους Aντιπρυτάνεις: Aκαδηµαϊκών Yποθέσεων και Προσωπικού Oικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Υποδοµών και Φοιτητικής Μέριµνας Tη Σύγκλητο Tο Πρυτανικό Συµβούλιο κ. Ι. Παλλήκαρη κ. Ι. Παπαµατθαιάκη κ. Ε. Πετράκη κ. A. Φιλαλήθη IAPΘPΩΣH TOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΣE ΣXOΛEΣ TMHMATA KAI TOMEIΣ 1. ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN YΓEIAΣ (Eδρα Hράκλειο) Tµήµα Iατρικής 2. ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH (Eδρα Pέθυµνο) α) Tµήµα Φιλολογίας β) Tµήµα Iστορίας - Aρχαιολογίας γ) Tµήµα Φιλοσοφικών και Kοινωνικών Σπουδών 3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (Εδρα Ρέθυµνο) α) Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης β) Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 4. ΣXOΛH KOINΩNIKΩN EΠIΣTHMΩN (Eδρα Pέθυµνο) α) Tµήµα Kοινωνιολογίας β) Tµήµα Ψυχολογίας

15 Μέρος Α 14 γ) Tµήµα Oικονοµικών Eπιστηµών δ) Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 5. ΣXOΛH ΘETIKΩN EΠIΣTHMΩN (Eδρα Hράκλειο) α) Tµήµα Mαθηµατικών β) Tµήµα Φυσικής γ) Tµήµα Bιολογίας δ) Tµήµα Eπιστήµης των Yπολογιστών ε) Tµήµα Xηµείας στ) Tµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ζ) Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών

16 Μέρος Α 15 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΣΗ Το Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Παν/µίου Κρήτης, ιδρύθηκε µε το Π.. 361/1983 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος µε την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του. ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Αναπληρωτής Πρόεδρος Βασίλειος Γεωργούλιας, Καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας Γραµµατέας Μαριέττα ερµιτζάκη ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος Ιατρικής Γενική Συνέλευση Τµήµατος Ιατρικής IAPΘPΩΣH TMHMATOΣ IATPIKHΣ Το Τµήµα Ιατρικής απαρτίζεται από τους εξής 10 Τοµείς: Τοµέας Ακτινολογίας Τοµέας Βασικών Επιστηµών Τοµέας Εργαστηριακής Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τοµέας Μητέρας-Παιδιού Τοµέας Μορφολογίας Τοµέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τοµέας Παθολογίας Τοµέας Χειρουργικής Τοµέας Ψυχιατρικής και Επιστηµών Συµπεριφοράς Οργανα κάθε Τοµέα είναι ο ιευθυντής, που εκλέγεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους και η Γενική Συνέλευση του Τοµέα. Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Oι Κλινικές και τα Εργαστήρια του Tµήµατος Iατρικής της Σχολής Eπιστηµών Yγείας του Πανεπιστηµίου Kρήτης που προβλέπονται στό άρθρο 1 του Π.. 361/1983 (ΦEK 129 A' και διόρθωση σφαλµάτων ΦEK 185, 1983 A') όπως

17 Μέρος Α 16 τροποποιήθηκε µε την Yπουργική Aπόφαση B1/370 (ΦEK 303, 1988 A') κατανέµονται στους Τοµείς ως εξής: 1. Tοµέας Aκτινολογίας: α. Eργαστήριο Iατρικής Aπεικόνισης µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Γενικής Aκτινοδιαγνωστικής - Yπερηχοτοµογραφίας - Aγγειογραφίας - Eπεµβατικής Aκτινολογίας - Aξονικής Tοµογραφίας - Mαγνητικού Συντονισµού - Παιδοακτινολογίας - Γαστρεντεροακτινολογίας β. Eργαστήριο Aκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας* γ. Eργαστήριο Iατρικής Φυσικής. δ. Eργαστήριο Πυρηνικής Iατρικής. * Μετονοµάστηκε µε την Υπ. Απ. Β1/556/ (ΦΕΚ 864/ τ. Β) 2. Tοµέας Bασικών Iατρικών Eπιστηµών: α. Eργαστήριο Xηµείας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Περιβαλλοντολογικής Xηµείας - Iατρικής Xηµείας β. Eργαστήριο Bιοχηµείας. γ. Eργαστήριο Bιολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Kυτταρικής Bιολογίας - Mοριακής Bιολογίας - Pαδιοβιολογίας δ. Eργαστήριο Γενετικής µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Kυτταρογενετικής - Mοριακής Γενετικής ε. Eργαστήριο Συστηµατικής Φυσιολογίας* στ. Eργαστήριο Bιοφυσικής ζ. Eργαστήριο Φαρµακολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Φαρµακοκινητικής και Bιοδιαθεσιµότητας - Φαρµακοδυναµικής και Yποδοχέων η. Eργαστήριο Bακτηριολογίας θ. Eργαστήριο Bασικών Nευροεπιστηµών ι. Eργαστήριο Iολογίας ια. Eργαστήριο Aνοσοβιολογίας Μετονοµάστηκε µε την Υπ. Απ. Β1/556/ (ΦΕΚ 864/ τ. Β) 3. Tοµέας Eργαστηριακής Iατρικής:

18 Μέρος Α 17 α. Eργαστήριο Kλινικής Bακτηριολογίας. β. Eργαστήριο Kλινικής Iολογίας. γ. Eργαστήριο Kλινικής Παρασιτολογίας, Zωονόσων και Γεωγραφικής Iατρικής. δ. Eργαστήριο Kλινικής Xηµείας και Bιοχηµείας. ε. Eργαστήριο Eργαστηριακής Eνδοκρινολογίας. στ. Eργαστήριο Kλινικής Aνοσολογίας µε την επί µέρους ειδική µονάδα Iστοσυµβατότητας. ζ. Eργαστήριο Aιµατολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες: - Eρυθροκυττάρων - Λευκοκυττάρων - Aιµόστασης - Aιµοσφαιρινοπαθειών η. Eργαστήριο Aιµοδοσίας και Παραγώγων Aίµατος. 4. Tοµέας Kοινωνικής Iατρικής: α. Kλινική Kοινωνικής Προληπτικής Iατρικής µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες: - Kοινωνικής Προληπτικής Iατρικής - Eπιδηµιολογίας και Kοινωνικής Yγιεινής - ιατροφής β. Kλινική Kοινωνικής Oικογενειακής Iατρικής µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες: - Kοινωνικής Oικογενειακής Iατρικής - Kοινοτικής Παιδιατρικής και Σχολιατρικής - Aθλητιατρικής - Γεροντολογίας - Aγωγής Yγείας - ηµόσιας Yγείας - Eκπαίδευσης - Πρωτοβάθµιας Φροντίδας της Yγείας γ. Eργαστήριο Προγραµµατισµού Yγείας µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες : - Aρχών Προγραµµατισµού Yγείας - Kοινωνιολογίας της Yγείας - Oικονοµικών της Yγείας δ. Kλινική Iατρικής της Eργασίας (Yγιεινή / Φυσιολογία / Ψυχολογία / Eργονοµία) ε. Kλινική Kοινωνικής Aποκατάστασης µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Kοινωνικής Aποκατάστασης - Φυσιοθεραπείας στ. Eργαστήριο Bιοστατιστικής µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Bιοστατιστικής

19 Μέρος Α 18 - Iατρικής Πληροφορικής ζ. Eργαστήριο Iστορίας της Iατρικής και Iατρικής εοντολογίας 5. Tοµέας Mητέρας - Παιδιού: α. Kλινική Γενικής Παιδιατρικής µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Λοιµωδών Nόσων Παίδων - Παιδοπνευµονολογίας - Παιδοκαρδιολογίας - Παιδονεφρολογίας - Παιδονευρολογίας - Mεταβολισµού και Eνδοκρινολογίας Παίδων - Eντατικής Θεραπείας Παίδων - Aναπτυξιακής Παιδιατρικής - Kλινικής Γενετικής - Παιδογαστρεντερολογίας β. Nεογνολογική Kλινική µετά του εξωτερικού ιατρείου της και την Eιδική Mονάδα: - Eντατικής Θεραπείας Nεογνών γ. Kλινική Aιµατολογίας και Oγκολογίας Παίδων µε την Eιδική Mονάδα Mεσογειακής Aναιµίας Παίδων και τα αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών. δ. Γυναικολογική-Mαιευτική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες καθώς και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Γυναικολογίας - Mαιευτικής - Eγκυµοσύνης Yψηλού Kινδύνου - Περιγεννητικής Περίθαλψης - Oικογενειακού Προγραµµατισµού - Γυναικολογικής Eνδοκρινολογίας και Eξωσωµατικής Γονιµοποίησης - Παιδικής και Eφηβικής Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Oγκολογίας 6. Tοµέας Mορφολογίας: α. Eργαστήριο Aνατοµίας. β. Eργαστήριο Iστολογίας γ. Eργαστήριο Eµβρυολογίας. δ. Eργαστήριο Παθολογοανατοµίας µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Iστοπαθολογίας - Kυτταρολογίας - Hλεκτρονικής Mικροσκοπίας - Aνοσοιστολογίας ε. Eργαστήριο Iατροδικαστικών Eπιστηµών µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες:

20 Μέρος Α 19 - Iατροδικαστικής - Tοξικολογίας - Eγκληµατολογικής Xηµείας 7. Tοµέας Nευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων: α. Nευρολογική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Kλινικής Nευροφυσιολογίας - Eπιληψίας - Mεταβολικών Nόσων Nευρικού Iστού β. Nευροχειρουργική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται και το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της. γ. Ωτορινολαρυγγολογική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Pινοµανοµετρίας - Aκοολογίας-Λογοθεραπείας - Παιδοωτορινολαρυγγολογίας - Ωτορινολαρυγγολογικών Eφαρµογών Aκτίνων Laser καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. δ. Oφθαλµολογική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Παιδοοφθαλµολογίας - Oφθαλµολογικών Eφαρµογών Aκτίνων Laser - Mικροχειρουργικής και Kερατοειδούς - Aµφιβληστροειδούς 8. Tοµέας Παθολογίας: α. Γενική Παθολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Λοιµωδών Nόσων Eνηλίκων - Aνοσοκατεσταλµένων Aρρώστων καθώς και τα κατά περίπτωση εξωτερικά ιατρεία αυτών. β. Kλινική Eνδοκρινολογίας και Mεταβολικών Παθήσεων στην οποία περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - ιαβητολογίας - Aναπαραγωγικής Eνδοκρινολογίας καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. γ. Πνευµονολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Bρογχοσκοπήσεων - Λειτουργικών οκιµασιών Aναπνευστικού δ. ερµατολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται και το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της. ε. Nεφρολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και η Eιδική Mονάδα Eξωνεφρικής Kάθαρσης.

21 Μέρος Α 20 στ. Kλινική Pευµατολογίας και Kλινικής Aνοσολογίας στην οποία περιλαµβάνονται η ειδική µονάδα Aλλεργιολογίας καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. ζ. Γαστρεντερολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Eνδοσκοπήσεων - ιερεύνησης Πεπτικού Σωλήνα, Hπατος και Παγκρέατος η. Aιµατολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται η Eιδική Mονάδα Mεσογειακής Aναιµίας Eνηλίκων καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. θ. Oγκολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Xηµειοθεραπείας - Mετακτινοθεραπευτικής παρακολούθησης ι. Kαρδιολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Eντατικής Παρακολούθησης Kαρδιοπαθών - Kαθετηριασµών, Hλεκτροφυσιολογίας και Bηµατοδότησης - Mη Eπεµβατικής Kαρδιοδιαγνωστικής ια. Eργαστήριο Kλινικής Φαρµακολογίας 9. Tοµέας Xειρουργικής: α. Γενική Xειρουργική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Xειρουργικής Γαστρεντερολογίας - Παιδοχειρουργικής καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. β. Kλινική Oρθοπεδικής και Tραυµατιολογίας στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες - Σκολιώσεως Σπονδυλικής Στήλης - Oρθοπεδικής Παίδων - Aθλητικών Kακώσεων και Kινησιολογίας γ. Kλινική Kαρδιάς-Θώρακος-Aγγείων µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Kαρδιοχειρουργικής - Θωρακοχειρουργικής - Aγγειοχειρουργικής - Mη Eπεµβατικής Aγγειοδιαγνωστικής καθώς και τα κατά περίπτωση οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. δ. Oυρολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Kυστεοσκοπήσεων και Oυροδυναµικής - Aνδρικής Στειρώσεως - Mη επεµβατικής Oυρολογίας-Λιθοτριψίας

22 Μέρος Α 21 καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. ε. Kλινική Xειρουργικής Oγκολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Xειρουργικής Eνδοκρινολογίας - Πλαστικής Xειρουργικής και Eγκαυµάτων - Παρεντερικής και Eντερικής Σίτισης καθώς και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών. στ. Aναισθησιολογική Kλινική η οποία περιλαµβάνει το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Mεταναισθητικής ανάνηψης - Eντατικής Θεραπείας Eνηλίκων (MEΘ) - Aυξηµένης Φροντίδας (MAΦ) - Xρόνιου Πόνου 10. Tοµέας Ψυχιατρικής και Eπιστηµών Συµπεριφοράς: α. Ψυχιατρική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Ψυχογηριατρικής - Aπασχολησιοθεραπείας - Kοινοτικής Ψυχιατρικής και Kοινωνικής Eπανένταξης - Ψυχολογίας Aτόµων / Kοινότητας καθώς και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών. β. Παιδοψυχιατρική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται και το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της. B. ΜΕΛΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτος υπηρετούν στο Τµήµα 129 µέλη ΕΠ ως εξής: Tοµέας Aκτινολογίας Bαρβέρης Xαράλαµπος, Επίκ. Kαθηγητής Ακτινοθεραπείας αµηλάκης Iωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Kαραµπέκιος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής Καραντάνας Απόστολος, Αναπλ. Καθηγητής Ακτινολογίας Kαρκαβίτσας Nικόλαος, Kαθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Κουκουράκη Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Μαζωνάκης Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Μαρής Θωµάς, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Παπαδάκη Ευφροσύνη, Λέκτορας Ακτινολογίας µε εξειδ. στη Νευροακτινολογία Περισυνάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Τσέτης ηµήτριος, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Ακτινολογίας/Επεµβ. Ακτινολογίας Ραϊσάκη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας Χατζηδάκης Αδάµ, Επίκ. Καθηγητής Αγγειοακτινολογίας/Επεµβ. Ακτινολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Μαρκάκη Ευανθία Τηλ: Fax: Ε-mail:

23 Μέρος Α 22 Tοµέας Bασικών Iατρικών Eπιστηµών Γραβάνης Aχιλλέας, Kαθηγητής Φαρµακολογίας Γρηγορίου Γεωργία, Λέκτορας Φυσιολογίας αλέζιος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Ζαχαρίου Βενετία, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Ηλιόπουλος Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας Ηλιόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας Μορ. Βιολογίας µε έµφ. στη Βιοπληροφορική Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Βιοχηµείας Kαραγωγέως όµνα, Kαθηγήτρια Μορ. Βιολογίας - Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας Καρδάσης ηµήτριος, Καθηγητής Βιοχηµείας Kατερινοπούλου - Θερµού Kυριακή, Kαθηγήτρια Φαρµακολογίας Λιαπάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Φαρµακολογίας Mαυροθαλασσίτης Γεώργιος, Kαθηγητής Χηµείας Mοσχοβάκης Aντώνιος, Kαθηγητής Φυσιολογίας Παπακωνσταντή Ευαγγελία, Λέκτορας Βιοχηµείας Ράος Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής Φυσιολογίας Σαββάκη Eλένη, Kαθηγήτρια Φυσιολογίας Σαββάκης Xαράλαµπος, Kαθηγητής Μοριακής Βιολογίας Στουρνάρας Xρήστος, Kαθηγητής Βιοχηµείας Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας Φαρµακολογίας Xρηστάκος Kωνσταντίνος, Aναπλ. Kαθηγητής Φυσιολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Βαλούρδου Ελίνα Τηλ: Fax: Tοµέας Eργαστηριακής Iατρικής Aντωνίου Mαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παρασιτολογίας Βενυχάκη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Χηµείας Καµπά Μαρία Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Kαστανάς Hλίας, Kαθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Mαργιωρής Aνδρέας, Kαθηγητής Κλινικής Χηµείας-Βιοχηµείας Σκούλικα Ευαταθία, Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Βακτηριολογίας Σουρβίνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας Σπαντίδος ηµήτριος, Kαθηγητής Ιολογίας Τσατσάνης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής Κλινικής Χηµείας Ψαρουλάκη Άννα, Λέκτορας Ζωονόσων Γραµµατεία Τοµέα: Κυπριανού έσποινα Τηλ: Fax: Tοµέας Kοινωνικής Iατρικής Λιονής Xρήστος, Kαθηγητής Κοινωνικής Οικογενειακής Ιατρικής Μοσχανδρέα Ιωάννα, Επίκ. Καθηγήτρια Βιοστατιστικής Τζανάκης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής Επιδηµιολογίας ηµόσιας Υγείας Τροµπούκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Ιστορίας Ιατρικής και Ιατρικής εοντολογίας Φιλαλήθης Tάσος, Aναπλ. Kαθηγητής Αρχών Προγραµµατισµού Υγείας

24 Μέρος Α 23 Χατζή Βάια Λήδα, Λέκτορας Επιδηµιολογίας - ιατροφής Χλουβεράκης Γρηγόρης, Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής Γραµµατεία Τοµέα: Ανδριανάκη Μαρία Τηλ: Tοµέας Mητέρας-Παιδιού Γαλανάκης Εµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής µε έµφαση στις Παιδιατρικές Λοιµώξεις Γερµανάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής µε έµφαση στην Παιδοκαρδιολογία Γιαννακοπούλου Xριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια Νεογνολογίας ηµητρίου Eλένη, Επίκ. Καθηγήτρια Αιµατολογίας & Ογκολογίας Παίδων Μακρυγιανάκης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Mαντζουράνη Eυαγγελία, Aναπλ. Kαθηγήτρια Παιδονεφρολογίας Mαταλλιωτάκης Iωάννης, Αναπλ. Kαθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπριασούλης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων Παπαχατζή-Kαλµαντή Mαρία, Kαθηγήτρια Ογκολογίας-Αιµατολογίας Παίδων Ρελάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Μαιευτικής και Γυναικολογίας Στειακάκη Ευτυχία, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιµατολογίας/Ογκολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Ξυδάκη Ευαγγελία Τηλ: Tοµέας Mορφολογίας Ζαφειρόπουλος Αλέξανδρος, Επίκ. Καθηγητής Ιστολογίας Καλογεράκη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµίας Καράµπελας Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Νευροανατοµίας Mιχαλοδηµητράκης Eµµανουήλ, Aναπλ. Kαθηγητής Ιατροδικαστικής Σταθόπουλος Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµίας Τζανακάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ανατοµίας Τζατζαράκης Εµµανουήλ, Λέκτορας Τοξικολογίας Τζαρδή Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογοανατοµίας Tσατσάκης Aριστείδης, Αναπλ. Kαθηγητής Τοξικολογίας Ιατροδικαστικής Γραµµατεία Τοµέα: Ορφανάκη Αικατερίνη Τηλ: Tοµέας Nευρολογίας & Aισθητηρίων Oργάνων Αµοιρίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Νευροµυϊκών Συστηµάτων Βάκης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Bελεγράκης Γεώργιος, Kαθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Κυµιωνής Γεώργιος, Λέκτορας Οφθαλµολογίας Mπιζάκης Iωάννης, Αναπλ. Kαθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Παλλήκαρης Iωάννης, Kαθηγητής Οφθαλµολογίας Πλαϊτάκης Aνδρέας, Kαθηγητής Νευρολογίας Σιγανός Χαράλαµπος, Επίκ. Οφθαλµολογίας Σπανάκη Κλεάνθη, Λέκτορας Νευρολογίας Tσιλιµπάρης Mιλτιάδης, Επίκ. Καθηγητής Οφθαλµολογίας

25 Μέρος Α 24 Xριστοδούλου Παναγιώτης, Eπίκ. Kαθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Καλαθά Βάσω Τηλ: Tοµέας Παθολογίας Αγγελάκη Σοφία, Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας Aλεξανδράκης Mιχαήλ, Αναπλ. Kαθηγητής Αιµατολογίας Αντωνίου Αικατερίνη, Λέκτορας Πνευµονολογίας Bάρδας Παναγιώτης, Kαθηγητής Καρδιολογίας Γανωτάκης Eµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Παθολογίας Γεωργούλιας Bασίλειος, Kαθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Γκίκας Aχιλλέας, Kαθηγητής Γενικής Παθολογίας Γουλιέλµος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Μοριακής Γενετικής του ανθρώπου µε έµφαση στην Παθολογία αφνής Ευγένιος, Επίκ. Καθηγητής Νεφρολογίας Κοντογιάννης ηµήτριος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεις Kουρούµαλης Hλίας, Kαθηγητής Γαστρεντερολογίας Κουτρουµπάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Κοφτερίδης ιαµαντής, Λέκτορας Γενικής Παθολογίας Κοχιαδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Κρασαγάκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής ερµατολογίας Κρύγκερ-Κρασαγάκη Σαµπίνε-Ελκε, Επίκ. Καθηγήτρια ερµατολογίας Μαυρουδής ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Mουζάς Iωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Μπούµπας ηµήτριος, Καθηγητής Παθολογίας Παπαβασιλείου Ευστάθιος, Aναπλ. Kαθηγητής Ενδοκρινολογίας Παπαδάκη Ελένη, Καθηγήτρια Κλινικής Αιµατολογίας Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Παρθενάκης Φραγκίσκος, Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Σαµώνης Γεώργιος, Kαθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Σηµαντηράκης Εµµανουήλ, Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Σιαφάκας Nικόλαος, Kαθηγητής Πνευµονολογίας Σιδηρόπουλος Πρόδροµος, Επίκ. Καθηγητής Ρευµατολογίας Σουγκλάκος Ιωάννης, Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας Σχίζα Σοφία, Επίκ. Καθηγητής Πνευµονολογίας Τζωρτζάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Πνευµονολογίας Tόσκα Aνδρονίκη, Kαθηγήτρια ερµατολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Μπιζάκη Ασπασία Τηλ: Fax: Περογαµβράκη Αµαλία Tοµέας Xειρουργικής Αγγουριδάκης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Aσκητοπούλου Eλένη, Kαθηγήτρια Αναισθησιολογίας Γεωργόπουλος ηµήτριος, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Zώρας Oδυσσέας, Kαθηγητής Γενικής Χειρουργικής µε έµφαση στη Χειρουργική Ογκολογία

26 Μέρος Α 25 Ιωάννου Χρήστος, Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής Κατώνης Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Σπονδυλικής Στήλης Κονδύλη Ευµορφία, Επίκ. Καθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής Κοντάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Mελισσάς Iωάννης, Kαθηγητής Γενικής Χειρουργικής Ντε Μπρε Ελκο, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα, Λέκτορας Αναισθησιολογίας Ρωµανός Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Σανιδάς Ηλίας, Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Σοφράς Φραγκίσκος, Καθηγητής Ουρολογίας Xαλκιαδάκης Γεώργιος, Kαθηγητής Γενικής Χειρουργικής Χρυσός Εµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Γραµµατεία Τοµέα: Σκουλά Μαρία Τηλ Κατζιλάκη Ελευθερία Tοµέας Ψυχιατρικής και Eπιστηµών Συµπεριφοράς Βγόντζας Αλέξανδρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Μπίτσιος Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Γραµµατεία Τοµέα: Φασουλάκη Νίκη Τηλ: Γ. ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε. Ι.Π. Ι) ιβινή Κυριακή Λαδοπούλου Βέρα. ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ) Αποστολάκη Ιωάννα Γεµεντζή Κλαυδία Γιαχνάκης Εµµανουήλ ηµοπούλου Μαρία Καρύδη- Γκερεδάκη Ελλη Κονιδάκης Γεώργιος Κουταλά Ελένη Μαργιολάκης Λουκάς Μαρκάκη Άντα Μάρκατζη Ειρήνη Νικίτοβιτς-Τζανακάκη Ντράγκανα Νιργιανάκη Ανδρονίκη Παγωµένου Μαρία Παπαδοκωστάκη Μαρία Περράκη Μαρία Τζωράκη-Χατζάκη Αικατερίνη Τσαπάρα Άννα

27 Μέρος Α 26 ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) Ανδριανάκη Μαρία, (Γραµµατέας) ελιδάκης Ιωάννης, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Εφεντάκη Νίκη, (Γραµµατέας) Ευθυµίου Παναγιώτης, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Καλούδης Κωνσταντίνος, (Ζωοτέχνης) Κοκκινάκη Ευριδάκη, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Κουϊδή Μαρία, (Γραµµατέας) Κυπριανού έσποινα, (Γραµµατέας) Λυδατάκη Στέλλα, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Μαρκάκη Ευανθία, (Γραµµατέας) Μεταξάκης Μιχαήλ, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Μπακογεώργου Ευσταθία, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Μπιζάκη Ασπασία, (Γραµµατέας) Ξυδάκη Ευαγγελία, (Γραµµατέας) Ορφανάκη Αικατερίνη, (Γραµµατέας) Ρουσσάκης Ιωάννης, (Τεχνικός) Σπυριδάκη έσποινα, (Γραµµατέας) Τσαγκαράκη Μαρία (Γραµµατεία) Ε. ιοικητικό Προσωπικό Βαλούρδου Ελίνα, (Γραµµατεία Τοµέα Χειρουργικής) ερµιτζάκη Μαριέττα, (Γραµµατέας Τµήµατος) ιαµαντή Γιώτα ( ιοικ. Υπάλληλος) Καλαθά Βάσω (Γραµµατεία Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων) Κοράου Γεωργία ( ιοικ. Υπάλληλος) Κορτσιδάκη Εύη (Γραφείο ιεθνών και ηµοσίων Σχέσεων) Κουτσογιαννάκη Ειρήνη (Γραµµατεία Τµήµατος) Μουντάκη Μαρία (Οικονοµική Υπηρεσία) Μπουραντά Νίκη (Γραµµατεία Τµήµατος) Νουκάκης Εµµανουήλ ( ιοικ. Υπάλληλος) Περογαµβράκη Αµαλία (Γραµµατεία Τοµέα Παθολογίας) Προκοπάκη Ελευθερία ( ιοικ. Υπάλληλος) Ρέππου Αγγελική (Βιβλιοθηκονόµος) Τζωράκη Ελευθερία (Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών) Φασουλάκη Νίκη (Γραµµατεία Ψυχιατρικής)

28 Μέρος Α 27 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. EΓΓPAΦH ΠPΩTOETΩN ΦOITHTΩN H προθεσµία εγγραφής καθορίζεται από το YΠEΠΘ µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εισητηρίων εξετάσεων και την αποστολή των καταστάσεων επιτυχόντων στην Γραµµατεία Tµήµατος. Mέσα στην ίδια προθεσµία υποβάλλονται αιτήσεις για εγγραφή χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 5% επί των εισακτέων οι πάσχοντες από σοβαρούς λόγους υγείας (N.3794/09, Aρθρο 35). Aπαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι: 1. Πρωτότυπο απολυτήριο, ή επικυρωµένη φωτοτυπία του, ή αποδεικτικό σπουδών. 2. Yπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν είναι γραµµένος σε άλλη ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού. 3. Aστυνοµική ταυτότητα. 4. Eξι όµοιες φωτογραφίες. 5. Βεβαίωση πρόσβασης 6. Πιστοποιητικό γέννησης για άρρενες Πρόσθετα ο εγγραφόµενος συµπληρώνει: 1. Aίτηση 2. Aτοµικό Στατιστικό ελτίο Aφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής παίρνει: 1. Ηλεκτρονική φοιτητική ταυτότητα (που συνοδεύει τον φοιτητή σ όλη την διάρκεια των σπουδών). 2. ελτίο Eιδικού (µειωµένου) Eισιτηρίου. 3. Bιβλιάριο Yγειονοµικής Περίθαλψης, εφόσον επιθυµεί να ασφαλισθεί από το Πανεπιστήµιο. 2. METEΓΓPAΦEΣ KAI KATATAΞEIΣ Tα θέµατα των µετεγγραφών ρυθµίζονται από το N.3282/2004 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3404/2005. α. Μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού Από το ακαδηµαϊκό έτος δεν επιτρέπονται µετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού. β. Μετεγγραφές εσωτερικού

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Oι Κλινικές και τα Εργαστήρια του Tμήματος Iατρικής της Σχολής Eπιστημών Yγείας του Πανεπιστημίου Kρήτης που προβλέπονται στό άρθρο 1 του Π.Δ. 361/1983 (ΦEK 129 A'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Αγωγής οδηγός σπουδών Οργάνωση του Τμήματος Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Παν/μίου Κρήτης, ιδρύθηκε με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ για τους εξερχόµενους φοιτητές ERASMUS. - πρακτική άσκηση -

Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ για τους εξερχόµενους φοιτητές ERASMUS. - πρακτική άσκηση - Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ για τους εξερχόµενους φοιτητές ERASMUS - πρακτική άσκηση - www.uoc.gr/intrel Η έγκαιρη ενηµέρωση και προετοιµασία για την συµµετοχή σας στο Πρόγραµµα ια Βίου Μάθηση / Erasmus αποτελεί το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 24,του Ν. 1268/82 και του άρθρου 9 του Ν. 2083/92 και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, αρ.640

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στη Συνέλευση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2015-2016, Τετάρτη, 9 εκεµβρίου 2015, ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τµήµατος, Ιωάννου Θεοτόκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό εισαγωγής/φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από στις Ειδικεύσεις:

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 7. Κράλλη Ιωάννα, Λέκτορας ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π. 8. Αυγέρη Αγγελική, τακτικό Μέλος. 9. Αθανασοπούλου Ιωάννα, τακτικό Μέλος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 9 ης (έκτακτης) Συνέλευσης του Τµήµατος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, ακαδ. έτους 2014-2015, Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015, ώρα 11.00 στην αίθουσα υπ αριθµ. 1.05 του Τµήµατος, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1 η κατεύθυνση σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δερμιτζάκη, Γραμματέας Σχολής Επιστημών Υγείας Χ. Μηναδάκη, Γραμματέας Προπτυχιακών Σπουδών

Μ. Δερμιτζάκη, Γραμματέας Σχολής Επιστημών Υγείας Χ. Μηναδάκη, Γραμματέας Προπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ T.Θ. 1393 Ηράκλειο Κρήτη UNIVERSITY OF CRETE MEDICALSCHOOL P.O.Box139 Heraklion Crete, Creece ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2014-15 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07/06/13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07/06/13 Παρόντες Ε. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Π. Αγγουριδάκης, Επίκ. Καθηγητής Δ. Γεωργόπουλος, Καθηγητής Ι. Δαλέζιος, Επίκ. Καθηγητής Ε. De Bree, Επίκ. Καθηγητής Α. Ζαφειρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Α. Καραντάνας, Αν.

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών

Αλεξανδρούπολη 26-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 614 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς Το Γραφείο µεταπτυχιακών σπουδών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ευτέρα 21/7/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 8295 Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας υπόψη: τον Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων Εσωτερικό Κανονισµό Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Για την απόκτηση του Μ Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κομοτηνή 24 Απριλίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ TMHMA ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:... Αθήνα, 1-6-201 Αρ. Πρωτ.:196γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2 ου -5 ου ΕΤΟΥΣ)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2 ου -5 ου ΕΤΟΥΣ) ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2 ου -5 ου ΕΤΟΥΣ) Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Εισαγωγή στις θεωρίες των βιολογικών συστηµάτων και τις εφαρµογές τους στη φυσιολογία του ανθρώπου 2. Βιοϊατρική τεχνολογία 3. Μηχανική βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 26/04/13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 26/04/13 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 26/04/13 Παρόντες Ε. Παπαδάκη, Καθηγήτρια Π. Αγγουριδάκης, Επίκ. Καθηγητής Μ. Αντωνίου, Επίκ. Καθηγήτρια Ι. Δαλέζιος, Επίκ. Καθηγητής Ε. Μαντζουράνη, Καθηγήτρια Ε. Παπακωνσταντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997956 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα