ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA IATPIKHΣ O HΓOΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ AKA HMAΪKOY ETOYΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA IATPIKHΣ O HΓOΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ AKA HMAΪKOY ETOYΣ 2010-2011"

Transcript

1

2 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA IATPIKHΣ O HΓOΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOY ΩN AKA HMAΪKOY ETOYΣ HPAKΛEIO, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

3 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN YΓEIAΣ TMHMA IATPIKHΣ T.Θ.2208, T.K HPAKΛEIO, KPHTH ΤΗΛ.: ΓPAMMATEIA TMHMATOΣ , ΓPAMMATEIA ΦOITHTIKΩN ΘEMATΩN ΓPAMMATEIA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΘEMATΩN FAX :

4

5

6

7

8 7 Φίλοι φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί Συνάδελφοι Φέτος είναι η 4 η συνεχής χρονιά που έχω την τιµή και την χαρά να παρουσιάζω τον ετήσιο Οδηγό Σπουδών έχοντας έτσι την ευκαιρία από το βήµα αυτό να απευθυνθώ στους φοιτητές, τους Καθηγητές και στην υπόλοιπη εργασιακή κοινότητα του Τµήµατός µας. Φροντίσαµε κυρίως σ αυτό διάστηµα να µην κάνουµε τα πρωτεύοντα δευτερεύοντα και αντιστρόφως. Φροντίσαµε και προσπαθήσαµε κυρίως να καταστείλουµε το φαινόµενο του ακαδηµαϊκού αυτισµού, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό διαβρώνει τα θεµέλια των ακαδηµαϊκών αξιών. ώσαµε έµφαση σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως η πρόσφατη εκπαιδευτική εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη, πιστεύοντας ότι αυτές οι δραστηριότητες συµβάλλουν στην αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε εξωστρέφεια του Τµήµατος. Τα χρόνια που πέρασαν το σχετικό νέο Ιατρικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης έδωσε σηµαντικά δείγµατα γραφής και προόδου που πρόσφατα αποτυπώθηκαν στην εσωτερική αξιολόγηση, η οποία επικυρώθηκε από τους εξωτερικούς αξιολογητές επιβραβεύοντας στην ουσία µία πραγµατική πρόοδο και πρωτοπορία τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Στα θέµατα δεοντολογίας επιτελέστηκε ένα δύσκολο και επίπονο έργο απόδοσης της ακαδηµαϊκής ηθικής τάξης. Η Επιτροπή εοντολογίας αποδεσµεύτηκε από την άµεση εξάρτηση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, υπαγόµενη απευθείας στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία αποφασίζει και για την σύνθεση της επιτροπής που έχει τριετή θητεία. Η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών συνέβαλε ουσιαστικά στη διαµόρφωση του οριστικού προγράµµατος εξετάσεων και στις τρεις περιόδους. Στην προσαρµογή του προγράµµατος µαθηµάτων την ακαδηµαϊκή περίοδο µε στόχο την απελευθέρωση ενός απογεύµατος ελεύθερου µαθηµάτων. Στην σύνταξη ενός φύλλου αξιολόγησης της εφαρµογής του προγράµµατος διδασκαλίας µαθηµάτων µε εφαρµογή του από την παρούσα ακαδηµαϊκή περίοδο. Στη σύνταξη µιας πρότασης προς το Τµήµα για τη θέσπιση ακαδηµαϊκών συµβούλων αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος των φοιτητών του παρόντος ακαδηµαϊκού έτους. Στη συζήτηση και διαµόρφωση ενός νέου καταλόγου για τα κατ' επιλογή µαθήµατα και στην ανάπτυξη µεθόδων για την αξιολόγηση της ποιότητας τους. Παράλληλα γίνονται συναντήσεις των αντίστοιχων επιτροπών άλλων Ιατρικών Τµηµάτων ώστε να υπάρξει µία κοινή προσπάθεια οµογενοποίησης των ιατρικών σπουδών. Φέτος οργανώσαµε ένα σηµαντικό συνέδριο για την Ιατρική Εκπαίδευση και είχαµε την δυνατότητα να αντιληφθούµε και να βελτιώσουµε τα ασθενέστερα σηµεία µας στον ευαίσθητο και δύσκολο χώρο του προπτυχιακού έργου. ώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην µεταπτυχιακή δραστηριότητα βάζοντας τάξη και θεσπίζοντας τα κριτήρια για την έναρξη διδακτορικής διατριβής όσων δεν

9 8 έχουν την εκ του νόµου δυνατότητα, λόγω µη κατοχής ενός µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών διαµόρφωσε τον κανονισµό του Τµήµατος σύµφωνα µε το νέο νόµο για τις µεταπτυχιακές σπουδές (3586/8). Επίσης διαµόρφωσε προτάσεις για δύο νέα ΠΜΣ µε τίτλο «Μεθοδολογία της Ιατρικής Έρευνας» και «Επείγουσα και Ιατρική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων». Αναµόρφωσε τα ΦΕΚ και τους κανονισµούς σπουδών των υφισταµένων ΠΜΣ του Τµήµατος σύµφωνα µε το νέο νόµο και διαµόρφωσε τον κανονισµό για την επιλογή των Υποτρόφων του κληροδοτήµατος Μανασάκη. Η Επιτροπή αναπροσαρµογής ακαδηµαϊκών κριτηρίων εργάζεται ήδη ώστε να αποδώσει ένα νέο µοντέρνο γνώµονα αξιολόγησης και εξέλιξης των Καθηγητών του Τµήµατος. Ανακηρύξαµε τέσσερις επιφανείς επιστήµονες επίτιµους διδάκτορες του Τµήµατος, στην προσπάθεια δηµιουργίας µιας οµάδας φίλων που µελλοντικά θα αποτελέσουν ένα συµβουλευτικό σώµα (board of trustees). Ανανεώθηκε πλήρως το website της σχολής που συνεχώς εµπλουτίζεται µε νέο υλικό ώστε να αποτελεί µια διαδραστική «βιτρίνα» του Τµήµατος. Στα πλαίσια της ασφάλειας εργαστηρίων τυπώθηκε ειδικό φυλλάδιο µε οδηγίες που θα αποτελεί και µελλοντικά τον οδηγό για ασφαλή λειτουργία εργαστηρίων αλλά και περιβαλλοντική προστασία. ηµιουργήθηκε ειδικός χώρος γραφείων Οµότιµων Καθηγητών στην προσπάθεια να κρατήσουµε κοντά µας όλους όσους συνέβαλαν κατά την ενεργό θητεία τους στην ανάπτυξη του Τµήµατος αλλά και σε όσους πιστεύουµε ότι µπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν. Εκκρεµεί η µελέτη ενός νέου οργανογράµµατος του Τµήµατος Ιατρικής που θα αντικαταστήσει το ήδη απαρχαιωµένο πλέον µε το οποίο σήµερα λειτουργεί το Τµήµα Ιατρικής. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση του Μουσείου Ιατρικής στο χώρο της βιβλιοθήκης, µόλις ολοκληρωθεί η µεταφορά της στο νέο της κτίριο. υστυχώς δεν µπόρεσαν ακόµα να δηµιουργηθούν λόγω και της οικονοµικής κρίσης που προέκυψε το νέο ζωοκοµείο και νέο ανατοµείο, για τα οποία όµως έχει γίνει µία σηµαντική προετοιµασία, ώστε µόλις βελτιωθούν τα οικονοµικά των ακαδηµαϊκών τµηµάτων, να µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε τις δύο αυτές σηµαντικές χρονίζουσες ελλείψεις. Ευχαριστώ σ όσους πίστεψαν στην παρούσα διοίκηση βοηθώντας την ταυτόχρονα µε την υποστήριξή τους να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο διοικητικό έργο σ ένα Τµήµα µε πολλές ιδιαιτερότητες, όπως άλλωστε είναι η φύση όλων των Ιατρικών Τµηµάτων. Ευχαριστώ όσους συγχώρεσαν τα λάθη της διοίκησης πιστεύοντας ότι δεν είχαν χαρακτήρα πρόθεσης.

10 9 Ευχαριστώ τους συντονιστές των Επιτροπών και όσους εργάστηκαν σκληρά, ειλικρινά και φιλικά, υπερβάλλοντας εαυτόν για να αναδειχθεί το έργο της παρούσας διοίκησης. Στα χρόνια που θα έλθουν είναι πολύ πιθανόν να γίνουν ιλιγγιώδεις αλλαγές στην υγεία και στην παιδεία και σύµφωνα µε τη ρήση του αρβίνου «των αλλαγών αυτών δεν θα επιβιώσουν ούτε οι ισχυρότεροι ούτε οι ευφυέστεροι, θα επιβιώσουν µόνο εκείνοι που έχουν την δυνατότητα να προσαρµόζονται. Εύχοµαι τα επόµενα χρόνια να είναι καλύτερα από τα προηγούµενα. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Ο. Ζώρας

11 Π E P I E X O M E N A Xαιρετισµός του Προέδρου του Tµήµατος Iατρικής 7 MEPOΣ ΠPΩTO ιοικητική Oργάνωση Παν/µίου Iδρυση 13 ιοίκηση 13 ιάρθρωση του Πανεπιστηµίου σε Σχολές, Tµήµατα και Tοµείς ιοικητική Οργάνωση Τµήµατος Ιατρικής Ιδρυση.. 15 ιοίκηση.. 15 Οργανα Τµήµατος. 15 ιάρθρωση Tµήµατος.. 15 Κλινικές και Εργαστήρια Mέλη ιδακτικού Προσωπικού Ε.Ε. Ι.Π. I Τµήµατος 25 Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ και E.Τ.Ε.Π. Τµήµατος ιοικητικό Προσωπικό Τµήµατος. 26 Προσωπικό Βιβλιοθήκης Τµήµατος. 26 Γενικές πληροφορίες Eγγραφή των Πρωτοετών Φοιτητών Mετεγγραφές και Kατατάξεις.. 27 Σίτιση-Στέγαση Φοιτητώv.. 28 Yγειονοµική Περίθαλψη.. 29 ελτίο Eιδικού Φοιτητικού Eισιτηρίου. 29 Yποτροφίες και Βραβεία. 30 Πανεπιστηµιακά Συγγράµµατα.. 31 Στράτευση. 31 Φοιτητικοί Σύλλογοι.. 31 Bιβλιοθήκη. 31 ιεθνή Προγράµµατα Γραφείο ιασύνδεσης Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιτροπές Τµήµατος 41 Aκαδηµαϊκό Hµερολόγιο 43 Σπουδές Οργάνωση Σπουδών Πρόγραµµα Σπουδών - Συνοπτική παρουσίαση 46 Μαθήµατα Ω Ε- ιδακτικές µονάδες Kανονισµός Σπουδών. 54 Kανονισµός Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης. 64 MEPOΣ ΕΥΤΕΡΟ Αναλυτική περιγραφή µαθηµάτων ο Eξάµηνo ο Eξάµηνo ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο ο Eξάµηνο o-12o Eξάµηνο

12 ΜΕΡΟΣ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

13

14 Μέρος Α 13 IOIKHTIKH OPΓANΩΣH ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ I PYΣH Tο Πανεπιστήµιο Kρήτης ιδρύθηκε το 1973 (N.. 87/73) µε έδρα το Pέθυµνο και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος Oπως όλα τα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα είναι αυτοδιοικούµενο Nοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Kράτους. IOIKHΣH H ιοίκηση του Πανεπιστηµίιου Kρήτης ασκείται από: Toν Πρύτανη Tους Aντιπρυτάνεις: Aκαδηµαϊκών Yποθέσεων και Προσωπικού Oικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Υποδοµών και Φοιτητικής Μέριµνας Tη Σύγκλητο Tο Πρυτανικό Συµβούλιο κ. Ι. Παλλήκαρη κ. Ι. Παπαµατθαιάκη κ. Ε. Πετράκη κ. A. Φιλαλήθη IAPΘPΩΣH TOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΣE ΣXOΛEΣ TMHMATA KAI TOMEIΣ 1. ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN YΓEIAΣ (Eδρα Hράκλειο) Tµήµα Iατρικής 2. ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH (Eδρα Pέθυµνο) α) Tµήµα Φιλολογίας β) Tµήµα Iστορίας - Aρχαιολογίας γ) Tµήµα Φιλοσοφικών και Kοινωνικών Σπουδών 3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (Εδρα Ρέθυµνο) α) Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης β) Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών 4. ΣXOΛH KOINΩNIKΩN EΠIΣTHMΩN (Eδρα Pέθυµνο) α) Tµήµα Kοινωνιολογίας β) Tµήµα Ψυχολογίας

15 Μέρος Α 14 γ) Tµήµα Oικονοµικών Eπιστηµών δ) Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης 5. ΣXOΛH ΘETIKΩN EΠIΣTHMΩN (Eδρα Hράκλειο) α) Tµήµα Mαθηµατικών β) Tµήµα Φυσικής γ) Tµήµα Bιολογίας δ) Tµήµα Eπιστήµης των Yπολογιστών ε) Tµήµα Xηµείας στ) Tµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών ζ) Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών

16 Μέρος Α 15 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΣΗ Το Τµήµα Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας του Παν/µίου Κρήτης, ιδρύθηκε µε το Π.. 361/1983 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος µε την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του. ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πρόεδρος Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Αναπληρωτής Πρόεδρος Βασίλειος Γεωργούλιας, Καθηγητής Παθολογίας- Ογκολογίας Γραµµατέας Μαριέττα ερµιτζάκη ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος Ιατρικής Γενική Συνέλευση Τµήµατος Ιατρικής IAPΘPΩΣH TMHMATOΣ IATPIKHΣ Το Τµήµα Ιατρικής απαρτίζεται από τους εξής 10 Τοµείς: Τοµέας Ακτινολογίας Τοµέας Βασικών Επιστηµών Τοµέας Εργαστηριακής Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Τοµέας Μητέρας-Παιδιού Τοµέας Μορφολογίας Τοµέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων Τοµέας Παθολογίας Τοµέας Χειρουργικής Τοµέας Ψυχιατρικής και Επιστηµών Συµπεριφοράς Οργανα κάθε Τοµέα είναι ο ιευθυντής, που εκλέγεται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους και η Γενική Συνέλευση του Τοµέα. Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Oι Κλινικές και τα Εργαστήρια του Tµήµατος Iατρικής της Σχολής Eπιστηµών Yγείας του Πανεπιστηµίου Kρήτης που προβλέπονται στό άρθρο 1 του Π.. 361/1983 (ΦEK 129 A' και διόρθωση σφαλµάτων ΦEK 185, 1983 A') όπως

17 Μέρος Α 16 τροποποιήθηκε µε την Yπουργική Aπόφαση B1/370 (ΦEK 303, 1988 A') κατανέµονται στους Τοµείς ως εξής: 1. Tοµέας Aκτινολογίας: α. Eργαστήριο Iατρικής Aπεικόνισης µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Γενικής Aκτινοδιαγνωστικής - Yπερηχοτοµογραφίας - Aγγειογραφίας - Eπεµβατικής Aκτινολογίας - Aξονικής Tοµογραφίας - Mαγνητικού Συντονισµού - Παιδοακτινολογίας - Γαστρεντεροακτινολογίας β. Eργαστήριο Aκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας* γ. Eργαστήριο Iατρικής Φυσικής. δ. Eργαστήριο Πυρηνικής Iατρικής. * Μετονοµάστηκε µε την Υπ. Απ. Β1/556/ (ΦΕΚ 864/ τ. Β) 2. Tοµέας Bασικών Iατρικών Eπιστηµών: α. Eργαστήριο Xηµείας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Περιβαλλοντολογικής Xηµείας - Iατρικής Xηµείας β. Eργαστήριο Bιοχηµείας. γ. Eργαστήριο Bιολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Kυτταρικής Bιολογίας - Mοριακής Bιολογίας - Pαδιοβιολογίας δ. Eργαστήριο Γενετικής µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Kυτταρογενετικής - Mοριακής Γενετικής ε. Eργαστήριο Συστηµατικής Φυσιολογίας* στ. Eργαστήριο Bιοφυσικής ζ. Eργαστήριο Φαρµακολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες : - Φαρµακοκινητικής και Bιοδιαθεσιµότητας - Φαρµακοδυναµικής και Yποδοχέων η. Eργαστήριο Bακτηριολογίας θ. Eργαστήριο Bασικών Nευροεπιστηµών ι. Eργαστήριο Iολογίας ια. Eργαστήριο Aνοσοβιολογίας Μετονοµάστηκε µε την Υπ. Απ. Β1/556/ (ΦΕΚ 864/ τ. Β) 3. Tοµέας Eργαστηριακής Iατρικής:

18 Μέρος Α 17 α. Eργαστήριο Kλινικής Bακτηριολογίας. β. Eργαστήριο Kλινικής Iολογίας. γ. Eργαστήριο Kλινικής Παρασιτολογίας, Zωονόσων και Γεωγραφικής Iατρικής. δ. Eργαστήριο Kλινικής Xηµείας και Bιοχηµείας. ε. Eργαστήριο Eργαστηριακής Eνδοκρινολογίας. στ. Eργαστήριο Kλινικής Aνοσολογίας µε την επί µέρους ειδική µονάδα Iστοσυµβατότητας. ζ. Eργαστήριο Aιµατολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες: - Eρυθροκυττάρων - Λευκοκυττάρων - Aιµόστασης - Aιµοσφαιρινοπαθειών η. Eργαστήριο Aιµοδοσίας και Παραγώγων Aίµατος. 4. Tοµέας Kοινωνικής Iατρικής: α. Kλινική Kοινωνικής Προληπτικής Iατρικής µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες: - Kοινωνικής Προληπτικής Iατρικής - Eπιδηµιολογίας και Kοινωνικής Yγιεινής - ιατροφής β. Kλινική Kοινωνικής Oικογενειακής Iατρικής µε τις ακόλουθες επιµέρους µονάδες: - Kοινωνικής Oικογενειακής Iατρικής - Kοινοτικής Παιδιατρικής και Σχολιατρικής - Aθλητιατρικής - Γεροντολογίας - Aγωγής Yγείας - ηµόσιας Yγείας - Eκπαίδευσης - Πρωτοβάθµιας Φροντίδας της Yγείας γ. Eργαστήριο Προγραµµατισµού Yγείας µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες : - Aρχών Προγραµµατισµού Yγείας - Kοινωνιολογίας της Yγείας - Oικονοµικών της Yγείας δ. Kλινική Iατρικής της Eργασίας (Yγιεινή / Φυσιολογία / Ψυχολογία / Eργονοµία) ε. Kλινική Kοινωνικής Aποκατάστασης µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Kοινωνικής Aποκατάστασης - Φυσιοθεραπείας στ. Eργαστήριο Bιοστατιστικής µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Bιοστατιστικής

19 Μέρος Α 18 - Iατρικής Πληροφορικής ζ. Eργαστήριο Iστορίας της Iατρικής και Iατρικής εοντολογίας 5. Tοµέας Mητέρας - Παιδιού: α. Kλινική Γενικής Παιδιατρικής µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Λοιµωδών Nόσων Παίδων - Παιδοπνευµονολογίας - Παιδοκαρδιολογίας - Παιδονεφρολογίας - Παιδονευρολογίας - Mεταβολισµού και Eνδοκρινολογίας Παίδων - Eντατικής Θεραπείας Παίδων - Aναπτυξιακής Παιδιατρικής - Kλινικής Γενετικής - Παιδογαστρεντερολογίας β. Nεογνολογική Kλινική µετά του εξωτερικού ιατρείου της και την Eιδική Mονάδα: - Eντατικής Θεραπείας Nεογνών γ. Kλινική Aιµατολογίας και Oγκολογίας Παίδων µε την Eιδική Mονάδα Mεσογειακής Aναιµίας Παίδων και τα αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών. δ. Γυναικολογική-Mαιευτική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες καθώς και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Γυναικολογίας - Mαιευτικής - Eγκυµοσύνης Yψηλού Kινδύνου - Περιγεννητικής Περίθαλψης - Oικογενειακού Προγραµµατισµού - Γυναικολογικής Eνδοκρινολογίας και Eξωσωµατικής Γονιµοποίησης - Παιδικής και Eφηβικής Γυναικολογίας - Γυναικολογικής Oγκολογίας 6. Tοµέας Mορφολογίας: α. Eργαστήριο Aνατοµίας. β. Eργαστήριο Iστολογίας γ. Eργαστήριο Eµβρυολογίας. δ. Eργαστήριο Παθολογοανατοµίας µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Iστοπαθολογίας - Kυτταρολογίας - Hλεκτρονικής Mικροσκοπίας - Aνοσοιστολογίας ε. Eργαστήριο Iατροδικαστικών Eπιστηµών µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες:

20 Μέρος Α 19 - Iατροδικαστικής - Tοξικολογίας - Eγκληµατολογικής Xηµείας 7. Tοµέας Nευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων: α. Nευρολογική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Kλινικής Nευροφυσιολογίας - Eπιληψίας - Mεταβολικών Nόσων Nευρικού Iστού β. Nευροχειρουργική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται και το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της. γ. Ωτορινολαρυγγολογική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Pινοµανοµετρίας - Aκοολογίας-Λογοθεραπείας - Παιδοωτορινολαρυγγολογίας - Ωτορινολαρυγγολογικών Eφαρµογών Aκτίνων Laser καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. δ. Oφθαλµολογική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών: - Παιδοοφθαλµολογίας - Oφθαλµολογικών Eφαρµογών Aκτίνων Laser - Mικροχειρουργικής και Kερατοειδούς - Aµφιβληστροειδούς 8. Tοµέας Παθολογίας: α. Γενική Παθολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Λοιµωδών Nόσων Eνηλίκων - Aνοσοκατεσταλµένων Aρρώστων καθώς και τα κατά περίπτωση εξωτερικά ιατρεία αυτών. β. Kλινική Eνδοκρινολογίας και Mεταβολικών Παθήσεων στην οποία περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - ιαβητολογίας - Aναπαραγωγικής Eνδοκρινολογίας καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. γ. Πνευµονολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Bρογχοσκοπήσεων - Λειτουργικών οκιµασιών Aναπνευστικού δ. ερµατολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται και το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της. ε. Nεφρολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και η Eιδική Mονάδα Eξωνεφρικής Kάθαρσης.

21 Μέρος Α 20 στ. Kλινική Pευµατολογίας και Kλινικής Aνοσολογίας στην οποία περιλαµβάνονται η ειδική µονάδα Aλλεργιολογίας καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. ζ. Γαστρεντερολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Eνδοσκοπήσεων - ιερεύνησης Πεπτικού Σωλήνα, Hπατος και Παγκρέατος η. Aιµατολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται η Eιδική Mονάδα Mεσογειακής Aναιµίας Eνηλίκων καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. θ. Oγκολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Xηµειοθεραπείας - Mετακτινοθεραπευτικής παρακολούθησης ι. Kαρδιολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Eντατικής Παρακολούθησης Kαρδιοπαθών - Kαθετηριασµών, Hλεκτροφυσιολογίας και Bηµατοδότησης - Mη Eπεµβατικής Kαρδιοδιαγνωστικής ια. Eργαστήριο Kλινικής Φαρµακολογίας 9. Tοµέας Xειρουργικής: α. Γενική Xειρουργική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Xειρουργικής Γαστρεντερολογίας - Παιδοχειρουργικής καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. β. Kλινική Oρθοπεδικής και Tραυµατιολογίας στην οποία περιλαµβάνονται το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της και οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες - Σκολιώσεως Σπονδυλικής Στήλης - Oρθοπεδικής Παίδων - Aθλητικών Kακώσεων και Kινησιολογίας γ. Kλινική Kαρδιάς-Θώρακος-Aγγείων µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Kαρδιοχειρουργικής - Θωρακοχειρουργικής - Aγγειοχειρουργικής - Mη Eπεµβατικής Aγγειοδιαγνωστικής καθώς και τα κατά περίπτωση οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. δ. Oυρολογική Kλινική στην οποία περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Kυστεοσκοπήσεων και Oυροδυναµικής - Aνδρικής Στειρώσεως - Mη επεµβατικής Oυρολογίας-Λιθοτριψίας

22 Μέρος Α 21 καθώς και τα οµώνυµα εξωτερικά ιατρεία αυτών. ε. Kλινική Xειρουργικής Oγκολογίας µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Xειρουργικής Eνδοκρινολογίας - Πλαστικής Xειρουργικής και Eγκαυµάτων - Παρεντερικής και Eντερικής Σίτισης καθώς και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών. στ. Aναισθησιολογική Kλινική η οποία περιλαµβάνει το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της καθώς και τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Mεταναισθητικής ανάνηψης - Eντατικής Θεραπείας Eνηλίκων (MEΘ) - Aυξηµένης Φροντίδας (MAΦ) - Xρόνιου Πόνου 10. Tοµέας Ψυχιατρικής και Eπιστηµών Συµπεριφοράς: α. Ψυχιατρική Kλινική µε τις ακόλουθες επιµέρους ειδικές µονάδες: - Ψυχογηριατρικής - Aπασχολησιοθεραπείας - Kοινοτικής Ψυχιατρικής και Kοινωνικής Eπανένταξης - Ψυχολογίας Aτόµων / Kοινότητας καθώς και τα κατά περίπτωση αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία αυτών. β. Παιδοψυχιατρική Kλινική στην οποία περιλαµβάνεται και το οµώνυµο εξωτερικό ιατρείο της. B. ΜΕΛΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτος υπηρετούν στο Τµήµα 129 µέλη ΕΠ ως εξής: Tοµέας Aκτινολογίας Bαρβέρης Xαράλαµπος, Επίκ. Kαθηγητής Ακτινοθεραπείας αµηλάκης Iωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Kαραµπέκιος Σπυρίδων, Επίκ. Καθηγητής Ακτινοδιαγνωστικής Καραντάνας Απόστολος, Αναπλ. Καθηγητής Ακτινολογίας Kαρκαβίτσας Nικόλαος, Kαθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Κουκουράκη Σοφία, Επίκ. Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής Μαζωνάκης Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Μαρής Θωµάς, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Παπαδάκη Ευφροσύνη, Λέκτορας Ακτινολογίας µε εξειδ. στη Νευροακτινολογία Περισυνάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής Τσέτης ηµήτριος, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Ακτινολογίας/Επεµβ. Ακτινολογίας Ραϊσάκη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας Χατζηδάκης Αδάµ, Επίκ. Καθηγητής Αγγειοακτινολογίας/Επεµβ. Ακτινολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Μαρκάκη Ευανθία Τηλ: Fax: Ε-mail:

23 Μέρος Α 22 Tοµέας Bασικών Iατρικών Eπιστηµών Γραβάνης Aχιλλέας, Kαθηγητής Φαρµακολογίας Γρηγορίου Γεωργία, Λέκτορας Φυσιολογίας αλέζιος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Ζαχαρίου Βενετία, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Ηλιόπουλος Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας Ηλιόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας Μορ. Βιολογίας µε έµφ. στη Βιοπληροφορική Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Βιοχηµείας Kαραγωγέως όµνα, Kαθηγήτρια Μορ. Βιολογίας - Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας Καρδάσης ηµήτριος, Καθηγητής Βιοχηµείας Kατερινοπούλου - Θερµού Kυριακή, Kαθηγήτρια Φαρµακολογίας Λιαπάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Φαρµακολογίας Mαυροθαλασσίτης Γεώργιος, Kαθηγητής Χηµείας Mοσχοβάκης Aντώνιος, Kαθηγητής Φυσιολογίας Παπακωνσταντή Ευαγγελία, Λέκτορας Βιοχηµείας Ράος Βασίλειος, Επικ. Καθηγητής Φυσιολογίας Σαββάκη Eλένη, Kαθηγήτρια Φυσιολογίας Σαββάκης Xαράλαµπος, Kαθηγητής Μοριακής Βιολογίας Στουρνάρας Xρήστος, Kαθηγητής Βιοχηµείας Χαραλαµπόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας Φαρµακολογίας Xρηστάκος Kωνσταντίνος, Aναπλ. Kαθηγητής Φυσιολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Βαλούρδου Ελίνα Τηλ: Fax: Tοµέας Eργαστηριακής Iατρικής Aντωνίου Mαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παρασιτολογίας Βενυχάκη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Χηµείας Καµπά Μαρία Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Kαστανάς Hλίας, Kαθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Mαργιωρής Aνδρέας, Kαθηγητής Κλινικής Χηµείας-Βιοχηµείας Σκούλικα Ευαταθία, Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Βακτηριολογίας Σουρβίνος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας Σπαντίδος ηµήτριος, Kαθηγητής Ιολογίας Τσατσάνης Χρήστος, Επίκ. Καθηγητής Κλινικής Χηµείας Ψαρουλάκη Άννα, Λέκτορας Ζωονόσων Γραµµατεία Τοµέα: Κυπριανού έσποινα Τηλ: Fax: Tοµέας Kοινωνικής Iατρικής Λιονής Xρήστος, Kαθηγητής Κοινωνικής Οικογενειακής Ιατρικής Μοσχανδρέα Ιωάννα, Επίκ. Καθηγήτρια Βιοστατιστικής Τζανάκης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής Επιδηµιολογίας ηµόσιας Υγείας Τροµπούκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Ιστορίας Ιατρικής και Ιατρικής εοντολογίας Φιλαλήθης Tάσος, Aναπλ. Kαθηγητής Αρχών Προγραµµατισµού Υγείας

24 Μέρος Α 23 Χατζή Βάια Λήδα, Λέκτορας Επιδηµιολογίας - ιατροφής Χλουβεράκης Γρηγόρης, Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής Γραµµατεία Τοµέα: Ανδριανάκη Μαρία Τηλ: Tοµέας Mητέρας-Παιδιού Γαλανάκης Εµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής µε έµφαση στις Παιδιατρικές Λοιµώξεις Γερµανάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Παιδιατρικής µε έµφαση στην Παιδοκαρδιολογία Γιαννακοπούλου Xριστίνα, Επίκ. Καθηγήτρια Νεογνολογίας ηµητρίου Eλένη, Επίκ. Καθηγήτρια Αιµατολογίας & Ογκολογίας Παίδων Μακρυγιανάκης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Mαντζουράνη Eυαγγελία, Aναπλ. Kαθηγήτρια Παιδονεφρολογίας Mαταλλιωτάκης Iωάννης, Αναπλ. Kαθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπριασούλης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων Παπαχατζή-Kαλµαντή Mαρία, Kαθηγήτρια Ογκολογίας-Αιµατολογίας Παίδων Ρελάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής, Μαιευτικής και Γυναικολογίας Στειακάκη Ευτυχία, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιµατολογίας/Ογκολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Ξυδάκη Ευαγγελία Τηλ: Tοµέας Mορφολογίας Ζαφειρόπουλος Αλέξανδρος, Επίκ. Καθηγητής Ιστολογίας Καλογεράκη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµίας Καράµπελας Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής Νευροανατοµίας Mιχαλοδηµητράκης Eµµανουήλ, Aναπλ. Kαθηγητής Ιατροδικαστικής Σταθόπουλος Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµίας Τζανακάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ανατοµίας Τζατζαράκης Εµµανουήλ, Λέκτορας Τοξικολογίας Τζαρδή Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογοανατοµίας Tσατσάκης Aριστείδης, Αναπλ. Kαθηγητής Τοξικολογίας Ιατροδικαστικής Γραµµατεία Τοµέα: Ορφανάκη Αικατερίνη Τηλ: Tοµέας Nευρολογίας & Aισθητηρίων Oργάνων Αµοιρίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Νευροµυϊκών Συστηµάτων Βάκης Αντώνιος, Επίκ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Bελεγράκης Γεώργιος, Kαθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Κυµιωνής Γεώργιος, Λέκτορας Οφθαλµολογίας Mπιζάκης Iωάννης, Αναπλ. Kαθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Παλλήκαρης Iωάννης, Kαθηγητής Οφθαλµολογίας Πλαϊτάκης Aνδρέας, Kαθηγητής Νευρολογίας Σιγανός Χαράλαµπος, Επίκ. Οφθαλµολογίας Σπανάκη Κλεάνθη, Λέκτορας Νευρολογίας Tσιλιµπάρης Mιλτιάδης, Επίκ. Καθηγητής Οφθαλµολογίας

25 Μέρος Α 24 Xριστοδούλου Παναγιώτης, Eπίκ. Kαθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Καλαθά Βάσω Τηλ: Tοµέας Παθολογίας Αγγελάκη Σοφία, Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας Aλεξανδράκης Mιχαήλ, Αναπλ. Kαθηγητής Αιµατολογίας Αντωνίου Αικατερίνη, Λέκτορας Πνευµονολογίας Bάρδας Παναγιώτης, Kαθηγητής Καρδιολογίας Γανωτάκης Eµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Παθολογίας Γεωργούλιας Bασίλειος, Kαθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Γκίκας Aχιλλέας, Kαθηγητής Γενικής Παθολογίας Γουλιέλµος Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Μοριακής Γενετικής του ανθρώπου µε έµφαση στην Παθολογία αφνής Ευγένιος, Επίκ. Καθηγητής Νεφρολογίας Κοντογιάννης ηµήτριος, Καθηγητής Παθολογίας-Λοιµώξεις Kουρούµαλης Hλίας, Kαθηγητής Γαστρεντερολογίας Κουτρουµπάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Κοφτερίδης ιαµαντής, Λέκτορας Γενικής Παθολογίας Κοχιαδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Κρασαγάκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής ερµατολογίας Κρύγκερ-Κρασαγάκη Σαµπίνε-Ελκε, Επίκ. Καθηγήτρια ερµατολογίας Μαυρουδής ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Mουζάς Iωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Μπούµπας ηµήτριος, Καθηγητής Παθολογίας Παπαβασιλείου Ευστάθιος, Aναπλ. Kαθηγητής Ενδοκρινολογίας Παπαδάκη Ελένη, Καθηγήτρια Κλινικής Αιµατολογίας Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Παρθενάκης Φραγκίσκος, Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Σαµώνης Γεώργιος, Kαθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Σηµαντηράκης Εµµανουήλ, Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας Σιαφάκας Nικόλαος, Kαθηγητής Πνευµονολογίας Σιδηρόπουλος Πρόδροµος, Επίκ. Καθηγητής Ρευµατολογίας Σουγκλάκος Ιωάννης, Λέκτορας Παθολογικής Ογκολογίας Σχίζα Σοφία, Επίκ. Καθηγητής Πνευµονολογίας Τζωρτζάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια Πνευµονολογίας Tόσκα Aνδρονίκη, Kαθηγήτρια ερµατολογίας Γραµµατεία Τοµέα: Μπιζάκη Ασπασία Τηλ: Fax: Περογαµβράκη Αµαλία Tοµέας Xειρουργικής Αγγουριδάκης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής Aσκητοπούλου Eλένη, Kαθηγήτρια Αναισθησιολογίας Γεωργόπουλος ηµήτριος, Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Zώρας Oδυσσέας, Kαθηγητής Γενικής Χειρουργικής µε έµφαση στη Χειρουργική Ογκολογία

26 Μέρος Α 25 Ιωάννου Χρήστος, Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής Κατώνης Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Σπονδυλικής Στήλης Κονδύλη Ευµορφία, Επίκ. Καθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής Κοντάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπεδικής Mελισσάς Iωάννης, Kαθηγητής Γενικής Χειρουργικής Ντε Μπρε Ελκο, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα, Λέκτορας Αναισθησιολογίας Ρωµανός Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Σανιδάς Ηλίας, Επίκ. Καθηγητής Χειρουργικής Σοφράς Φραγκίσκος, Καθηγητής Ουρολογίας Xαλκιαδάκης Γεώργιος, Kαθηγητής Γενικής Χειρουργικής Χρυσός Εµµανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Γραµµατεία Τοµέα: Σκουλά Μαρία Τηλ Κατζιλάκη Ελευθερία Tοµέας Ψυχιατρικής και Eπιστηµών Συµπεριφοράς Βγόντζας Αλέξανδρος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Μπίτσιος Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Γραµµατεία Τοµέα: Φασουλάκη Νίκη Τηλ: Γ. ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε. Ι.Π. Ι) ιβινή Κυριακή Λαδοπούλου Βέρα. ΕΙ ΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε. Ι.Π. ΙΙ) Αποστολάκη Ιωάννα Γεµεντζή Κλαυδία Γιαχνάκης Εµµανουήλ ηµοπούλου Μαρία Καρύδη- Γκερεδάκη Ελλη Κονιδάκης Γεώργιος Κουταλά Ελένη Μαργιολάκης Λουκάς Μαρκάκη Άντα Μάρκατζη Ειρήνη Νικίτοβιτς-Τζανακάκη Ντράγκανα Νιργιανάκη Ανδρονίκη Παγωµένου Μαρία Παπαδοκωστάκη Μαρία Περράκη Μαρία Τζωράκη-Χατζάκη Αικατερίνη Τσαπάρα Άννα

27 Μέρος Α 26 ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.) Ανδριανάκη Μαρία, (Γραµµατέας) ελιδάκης Ιωάννης, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Εφεντάκη Νίκη, (Γραµµατέας) Ευθυµίου Παναγιώτης, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Καλούδης Κωνσταντίνος, (Ζωοτέχνης) Κοκκινάκη Ευριδάκη, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Κουϊδή Μαρία, (Γραµµατέας) Κυπριανού έσποινα, (Γραµµατέας) Λυδατάκη Στέλλα, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Μαρκάκη Ευανθία, (Γραµµατέας) Μεταξάκης Μιχαήλ, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Μπακογεώργου Ευσταθία, (Τεχνικός Εργαστηρίων) Μπιζάκη Ασπασία, (Γραµµατέας) Ξυδάκη Ευαγγελία, (Γραµµατέας) Ορφανάκη Αικατερίνη, (Γραµµατέας) Ρουσσάκης Ιωάννης, (Τεχνικός) Σπυριδάκη έσποινα, (Γραµµατέας) Τσαγκαράκη Μαρία (Γραµµατεία) Ε. ιοικητικό Προσωπικό Βαλούρδου Ελίνα, (Γραµµατεία Τοµέα Χειρουργικής) ερµιτζάκη Μαριέττα, (Γραµµατέας Τµήµατος) ιαµαντή Γιώτα ( ιοικ. Υπάλληλος) Καλαθά Βάσω (Γραµµατεία Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων) Κοράου Γεωργία ( ιοικ. Υπάλληλος) Κορτσιδάκη Εύη (Γραφείο ιεθνών και ηµοσίων Σχέσεων) Κουτσογιαννάκη Ειρήνη (Γραµµατεία Τµήµατος) Μουντάκη Μαρία (Οικονοµική Υπηρεσία) Μπουραντά Νίκη (Γραµµατεία Τµήµατος) Νουκάκης Εµµανουήλ ( ιοικ. Υπάλληλος) Περογαµβράκη Αµαλία (Γραµµατεία Τοµέα Παθολογίας) Προκοπάκη Ελευθερία ( ιοικ. Υπάλληλος) Ρέππου Αγγελική (Βιβλιοθηκονόµος) Τζωράκη Ελευθερία (Γραµµατεία Προπτυχιακών Σπουδών) Φασουλάκη Νίκη (Γραµµατεία Ψυχιατρικής)

28 Μέρος Α 27 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. EΓΓPAΦH ΠPΩTOETΩN ΦOITHTΩN H προθεσµία εγγραφής καθορίζεται από το YΠEΠΘ µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εισητηρίων εξετάσεων και την αποστολή των καταστάσεων επιτυχόντων στην Γραµµατεία Tµήµατος. Mέσα στην ίδια προθεσµία υποβάλλονται αιτήσεις για εγγραφή χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 5% επί των εισακτέων οι πάσχοντες από σοβαρούς λόγους υγείας (N.3794/09, Aρθρο 35). Aπαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι: 1. Πρωτότυπο απολυτήριο, ή επικυρωµένη φωτοτυπία του, ή αποδεικτικό σπουδών. 2. Yπεύθυνη δήλωση ότι ο φοιτητής δεν είναι γραµµένος σε άλλη ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού. 3. Aστυνοµική ταυτότητα. 4. Eξι όµοιες φωτογραφίες. 5. Βεβαίωση πρόσβασης 6. Πιστοποιητικό γέννησης για άρρενες Πρόσθετα ο εγγραφόµενος συµπληρώνει: 1. Aίτηση 2. Aτοµικό Στατιστικό ελτίο Aφού γίνει η εγγραφή ο φοιτητής παίρνει: 1. Ηλεκτρονική φοιτητική ταυτότητα (που συνοδεύει τον φοιτητή σ όλη την διάρκεια των σπουδών). 2. ελτίο Eιδικού (µειωµένου) Eισιτηρίου. 3. Bιβλιάριο Yγειονοµικής Περίθαλψης, εφόσον επιθυµεί να ασφαλισθεί από το Πανεπιστήµιο. 2. METEΓΓPAΦEΣ KAI KATATAΞEIΣ Tα θέµατα των µετεγγραφών ρυθµίζονται από το N.3282/2004 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3404/2005. α. Μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού Από το ακαδηµαϊκό έτος δεν επιτρέπονται µετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού. β. Μετεγγραφές εσωτερικού

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Καθ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 0 1 1

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Καθ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 0 1 1 ΠΡΟΕΔΡΙΑ Καθ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 0 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Ετους 2011 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-2017 Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία, Μάρτιος 2015 ISSN 1450-0698 Copyright 2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραγωγή: Γραφείο Εκδόσεων Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Προβολής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα