Global Business. υνάµεις διαµόρφωσης του Παγκόσµιου Χωριού. By ET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Global Business. υνάµεις διαµόρφωσης του Παγκόσµιου Χωριού. By ET"

Transcript

1 Global Business By ET υνάµεις διαµόρφωσης του Παγκόσµιου Χωριού Τεχνολογικές Αλλαγές Γρηγορότερες και καλύτερες επικοινωνίες Γρηγορότερες και καλύτερες µεταφορές Περισσότερα δίκτυα πληροφοριών που συνδέουν τον κόσµο σε παγκόσµιο επίπεδο ιεθνής Οικονοµική Ενοποίηση Λιγότεροι εισαγωγικοί δασµοί (GATT) Νοµίσµατα που συνδέονται µέσω κυµαινόµενων τιµών συναλλάγµατος Μεγαλύτερη ροή διεθνών κεφαλαίων ΕΕ, ευρωζώνη Πηγή: John P. Kotter«Ηγέτης στις αλλαγές»

2 υνάµεις διαµόρφωσης του Παγκόσµιου Χωριού Ωρίµανση αγορών στις ανεπτυγµένες χώρες Επιβράδυνση ρυθµού εγχώριας ανάπτυξης Περισσότερο τολµηροί εξαγωγείς Μείωση περιοριστικών ρυθµίσεων Κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων Επικράτηση του καπιταλιστικού συστήµατος στις περισσότερες χώρες Περισσότερη ιδιωτικοποίηση Πηγή: John P. Kotter«Ηγέτης στις αλλαγές» Εκµετάλλευση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αύξηση πωλήσεων Πολλαπλασιασµός της ισχύος Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Φορολογικές ελαφρύνσεις Επιµήκυνση της ζωής ενός προϊόντος Αύξηση κερδών Είσοδος στην Παγκόσµια Αγορά τα οφέλη

3 Πολιτικοί & νοµικοί παράγοντες Οικονοµικοί/δηµογραφικοί παράγοντες Κοινωνικοί / πολιτιστικοί παράγοντες Τεχνολογία Προβλήµατα ελέγχου υσκολίες στην είσοδο σε ξένες αγορές έσµευση Ανάγκες Πόρων Έλεγχος Κίνδυνος Ευελιξία Εξαγωγές Χαµηλό Χαµηλό Χαµηλό Χαµηλό Μέτριο Κοινοπραξί α Μέτριο Μέτριο Μέτριο Μέτριο Υψηλό Εξαγορά Υψηλό Υψηλό Υψηλό Υψηλό χαµηλό Στρατηγικές διεθνοποίησης

4 Χαµηλό κόστος Περιορισµός κινδύνων Καλύτερη λειτουργία εάν οι πελάτες είναι συγκεντρωµένοι Μικρός έλεγχος στους τοπικούς διανοµείς Κίνδυνος κακής χρήσης του ονόµατος δυσφήµηση Εξαγωγές Χορήγηση αδείας (licensing) Εκχώρηση ονόµατος µάρκας (franchising) Κατασκευή βάση συµβολαίου (Contract manufacturing) Ολοκληρωµένα συστήµατα (Turnkeys operations) ιευθετήσειςσυνιδιοκτησίας (Joint ownership arrangements) Στρατηγικές συµµαχίες (Strategic Alliances Κοινοπραξία (Joint Venture)

5 Μεγαλύτερος Έλεγχος Αντίδραση Κυβερνήσεων Πλήρη εξαγορά «Μάρκετινγκείναιηδιεργασίασχεδιασµού, σύλληψης, τιµολόγησης, προώθησης και διανοµής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη δηµιουργία ανταλλαγών που θα ικανοποιούν τους στόχους των ατόµων και των οργανισµών.» ιεργασίες µάρκετινγκ είναι όµοιες ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το ιεθνές Μάρκετινγκ ενέχει περισσότερους κινδύνους από το εγχώριο Το ιεθνές Μάρκετινγκ µπορεί να είναι πιο κερδοφόρο από το εγχώριο Έννοιες µάρκετινγκ

6 Σύγκριση ιεθνούς εµπορίου και ιεθνούς µάρκετινγκ Παράγοντες ιεθνές εµπόριο ιεθνές µάρκετινγκ Πρωταγωνιστές Κράτη Επιχειρήσεις Μετακίνηση προϊόντων από σύνορα Ναι Πιθανά Πηγές πληροφοριών Εθνικά ισοζύγια Εκθέσεις επιχειρήσεων ραστηριότητες µάρκετινγκ Αγορά & Πώληση ΝΑΙ ΝΑΙ Φυσική διανοµή ΝΑΙ ΝΑΙ Τιµολογιακή πολιτική ΝΑΙ ΝΑΙ Έρευνα αγοράς Γενικάόχι ΝΑΙ Ανάπτυξη προϊόντος Γενικάόχι ΝΑΙ Προώθηση Γενικάόχι ΝΑΙ ιανοµή ΟΧΙ ΝΑΙ 11 Ερώτηµα: Πόσο πρέπει να τροποποιούνται τα 4P από Χώρα σε Χώρα? Product Place Price Promotion Πακέτα προσφορών (Marketing mixes)

7 Οποιοδήποτε υλικό ή άυλο προσφέρεται για να ληφθεί υπόψη, να αποκτηθεί, να χρησιµοποιηθεί ή να καταναλωθεί και µπορεί να ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες. Η ικανοποίηση µπορεί να απορρέει από οποιαδήποτε διάσταση του προϊόντος όπως η ποιότητα, το όνοµα, η εγγύηση, η συσκευασία, η συµπληρωµατική του χρήση ή η συµβολική του αξία product Τοποθεσία που το προϊόν διατίθεται στα µέλη της αγοράς Τα κανάλια διάθεσης (χονδρική-λιανική-ecommerce) Η φυσική διανοµή (µεταφορά, αποθήκευση, εγκαταστάσεις ελέγχου αποθεµάτων) Τακανάλιαδιάθεσηςαντικατοπτρίζουνοικονοµικά, πολιτιστικά και νοµικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας (π.χ. παντοπωλεία µεγάλεςεπιφάνειες) place

8 Βασίζεται στην ανάλυση κόστους ύσκολη η τυποποίηση Μεγάλες διαφορές δηµιουργούν φαινόµενα παράλληλων εισαγωγών-εξαγωγών Price Σχεδιασµένα για να πείσουν τους πελάτες Ατοµικές πωλήσεις ιαφήµιση ηµοσιότητα Προώθηση πωλήσεων Promotion

9 Σύστηµα: Είσοδος Ροή Έξοδος Συνεργία Τα υποσυστήµατα του συστήµατος Μάρκετινγκ Υποσυστήµατα Οργάνωσης Υποσύστηµα Σχεδιασµού Υποσύστηµα ελέγχου Συστήµατα Global Business Υποσύστηµα Οργάνωσης «Προϊόν»

10 Υποσύστηµα Οργάνωσης «Γεωγραφική Περιοχή» Θυγατρική 1 Θυγατρική 2 Θυγατρική 3 CEO Προϊόν 1 Προϊόν 2 Προϊόν 3 Υποσύστηµα Οργάνωσης «Μήτρα»

11 Swot analysis Πλέγµα στρατηγικού σχεδιασµού της GE ΗΜήτραΕπέκτασης-Μεριδίουαγοράςτης Boston Consulting Group Το µοντέλο ανάλυσης ανταγωνισµού του Porter Υποσύστηµα σχεδιασµού Επιχειρηµατικό προτέρηµα Ελκυστικότητ ατηςαγοράς Ισχυρό Μέτριο Αδύναµο Υψηλή Π Π Κ Μέτρια Π Κ Ε Χαµηλή Κ Ε Ε Το πλέγµα στρατηγικού σχεδιασµού GE

12 Παραδείγµατα Κριτηρίων ελκυστικότητας της αγοράς Μέγεθος της αγοράς Ρυθµός ανάπτυξης αγοράς Ένταση του ανταγωνισµού Ανάγκη προσαρµογής του προϊόντος Ανάγκη προσαρµογής των συστηµάτων επικοινωνίας Οικονοµίες κλίµακας Περιορισµοί του µακροπεριβάλλοντος υναµικό περιθώριο κέρδους Παραδείγµατα κριτηρίων για αξιολόγηση επιχειρηµατικού προτερήµατος Οικονοµικοί πόροι (ρευστότητα, δυνατότητα µεταφοράς κεφαλαίων) Ποιότηταπροϊόντος, δυνατότηταπροσαρµογής, ευκολίαµεταφοράς, δυνατότητα παραγωγής) Ανταγωνιστικότητα τιµής Ανθρώπινο δυναµικό (γνώση αγοράς, ειδικότητα, εύρεση κατάλληλου προσωπικού) Το πλέγµα στρατηγικού σχεδιασµού GE Ρ υ θ µ ό ς ε π έ κ τ α σ η ς α γ ο ρ ά ς stars Question marks Cash cows Dog products 10x 1 x Σχετικό µερίδιο αγοράς 0.1x Η Μήτρα Επέκτασης-Μεριδίου αγοράς της Boston Consulting Group

13 Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών ιαπραγµατευτική ισχύς των προµηθευτών ιαπραγµατευτική ισχύς των αγοραστών Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα Ανταγωνισµός µεταξύ των υπαρχόντων προϊόντων Μοντέλο Porter ανάλυσης του ανταγωνισµού του Στρατηγική Μάρκετινγκ

14 Παράγοντας Καταµερισµός Συγκέντρωση Βαθµός ανάπτυξης αγοράς Χαµηλός Υψηλός Σταθερότητα πωλήσεων Χαµηλή Υψηλή Λειτουργία ανταπόκρισης των πωλήσεων Φθίνουσα Αυξανόµενη Χρόνος υπεροχής από τον ανταγωνισµό Λίγος Πολύς Φαινόµενα παραπροϊόντων Πολλά Λίγα Ανάγκη προσαρµογής του προϊόντος Χαµηλή Υψηλή Ανάγκη προσαρµογής των συστηµάτων επικοινωνίας Χαµηλή υψηλή Οικονοµίες µεγέθους στη διανοµή Λίγες Πολλές Έκταση περιορισµών Μικρή Μεγάλη Απαιτήσεις ελέγχου του προγράµµατος Μικρές µεγάλες Καταµερισµός ή Συγκέντρωση; Αποδοχή νέων προϊόντων Πωλήσεις, πίστη στη µάρκα, επανάληψη αγορών Ελκυστικότητα του προϊόντος Αποτελέσµατα κερδών ανά πελάτη, πωλητή και κανάλι διανοµής Εικόνα της εταιρείας Ηγετική θέση του προϊόντος Κύκλος πωλήσεων Μερίδιο αγοράς Καθορισµός στόχων µάρκετινγκ

15 Ανάλυση κατάστασης Στόχοι Μακροπρόθεσµες στρατηγικές Μεσοπρόθεσµες τακτικές Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης Προβλέψεις εξόδων κερδών Πρόβλεψη συστηµάτων ελέγχου Σχέδιο αντιµετώπισης απροόπτων Προετοιµασία σχεδίου µάρκετινγκ στρατηγική ναι Τροποποίηση? Οργανωτικ άσχέδια ναι Τροποποίηση? όχι όχι Πρότυπα απόδοσης Αναθεώρηση προτύπων Μέτρηση αποτελεσµ άτων ναι Υποσύστηµα ελέγχου Αποτελέσµατ ασύµφωνα µε πρότυπα? όχι

16 Έρευνα διεθνούς αγοράς ραστηριότητ ες µάρκετινγκ Ανάλυση Οργάνωση Σχεδιασµός Υλοποίηση έλεγχος Εκτίµηση αναγκών σε πληροφόρηση ιανοµή πληροφορι ών Εσωτερικά αρχεία Ανάπτυξη πληροφοριών Ανάλυση πληροφορι ών Πληροφορ ίες από αγορά Έρευνα αγοράς Περιβάλλον µάρκετινγκ Αγορά στόχος Κανάλια της αγοράς Ανταγωνισµός Κοινό υνάµεις µακροπεριβάλλο ντος Σύστηµα πληροφοριών µάρκετινγκ

17 Πληροφορίες αγοράς υναµικό της αγοράς Στάση και συµπεριφορά πελατών/καταναλωτών Κανάλια διανοµής Μέσα επικοινωνίας Πόροιτηςαγοράς Νέα προϊόντα Πληροφορίες για τον ανταγωνισµό Στρατηγική του Ανταγωνισµού Μίγµα µάρκετινγκ του ανταγωνισµού Ενέργειες του ανταγωνισµού Κατηγορίες πληροφοριών Οικονοµικά στοιχεία της Χώρας-Αγοράς Ισοζύγιο πληρωµών Ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια Πληθωρισµός Εκτίµηση διεθνούς ανταγωνισµού Εθνικό νόµισµα, συναλλαγµατική πολιτική και αποθέµατα συναλλάγµατος Ανταγωνιστικότητα της Χώρας. Κυβερνητικές πολιτικές Μετρήσεις επιχειρηµατικού κλίµατος Κανονιστικό Νοµικό πλαίσιο Φορολογικό σύστηµα Εµπορικό δίκαιο Άλλοι νοµικοί περιορισµοί Κατηγορίες πληροφοριών

18 Πληροφορίες σχετικά µε τους πόρους Αγορά εργασίας Αγορά κεφαλαίου Αγορά πρώτων υλών Αγορά τεχνολογίας Εξαγορές και συγχωνεύσεις Γενικές πληροφορίες Οικονοµικοί παράγοντες Κοινωνικοί παράγοντες Επιστηµονικοί και τεχνολογικοί παράγοντες ιοικητικές και διευθυντικές πρακτικές Κατηγορίες πληροφοριών Μάκρο-οικονοµικό περιβάλλον Μίκρο-οικονοµικό περιβάλλον ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 36

19 Πληθυσµός και εισόδηµα. Η συνολική καταναλωτική δυνατότητα εξαρτάται από τον συνολικό πληθυσµό και το κατά κεφαλή εισόδηµα Οι προηγµένες οικονοµικά χώρες εµφανίζονται σαν οι κυριότεροι πελάτες, γεγονός που συνεπάγεται και το αυξηµένο ενδιαφέρον των πολυεθνικών, κύρια στις αναπτυγµένες χώρες. Στατιστικές που αφορούν τη σύνθεση του πληθυσµού µιας χώρας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την ανάλυση και τµηµατοποίηση της αγοράς. Μακρο-οικονοµικό οικονοµικό περιβάλλον 37 Ο ρόλος του µεγέθους της οικογένειας. Η ανάλυση των στατιστικών πληθυσµιακών στοιχείων είναι σκόπιµο να συνοδεύεται από µια περισσότερο αναλυτική παρουσίασητωνστοιχείωναυτώνσεκατανοµέςανάηλικία, οικογενειακή κατάσταση, µέσο όρο ζωής κτλ. Τοµέγεθοςτηςοικογένειαεπηρεάζειτηναγοράτροφίµων, οικιακών συσκευών, οικιακών αγαθών κτλ. 38

20 Αστυφιλία. Σαν δείκτης κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής Σαν παράµετρος τµηµατοποίησης της αγοράς Επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης Χαρακτηρίζεται από µεγέθη όπως: υψηλό επίπεδο ενικού προϊόντος και εισοδήµατος, υψηλά καταναλωτικά επίπεδα, µικρός σχετικά βαθµός αύξησης του πληθυσµού, αποτελεσµατικό τραπεζικό σύστηµα, υψηλή τεχνολογία, υψηλή ποιότητα διοικητικών στελεχών και εργατικού δυναµικού κτλ. οµή της κατανάλωσης. 39 είκτης Πληθωρισµού. Αποτελεί µια τάση αύξησης των τιµών σε µια δεδοµένη οικονοµία, που οδηγεί σε µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών της χώρας. Αύξηση του κόστους παραγωγής προϊόντων Αγοραστική συµπεριφορά και καταναλωτικές προσδοκίες. Η Αµοιβαία οικονοµική εξάρτηση. 40

21 Η ανάλυση του µίκρο-περιβάλλοντος ταυτίζεται µε την ανάλυση του ανταγωνισµού στην αγορά του εξωτερικού. Πηγές Ανταγωνισµού. Ντόπιες επιχειρήσεις της χώρας του εξωτερικού, άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν στη αγορά του εξωτερικού και τέλος ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη στη δεδοµένη αγορά. Συγκριτικό πλεονέκτηµα, σε σχέση µε τους ανταγωνιστές. Μίκρο-οικονοµικό οικονοµικό περιβάλλον 41 Το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον σχετίζεται µε το σύνολο των αξιών, πεποιθήσεων και συµβολικών εννοιών που µεταβιβάζονται απόγενιάσεγενιάκαιπουµπορείναµεταβληθούνµεπολύαργό ρυθµό. Πολιτιστική και Κοινωνική Ανάλυση Προσαρµογή στις Πολιτιστικές Ιδιαιτερότητες Πολιτιστική Αλλαγή ΙΕΘΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 42

22 ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ- ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΟΜΑ ΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΛΑ, ΚΑΝΟΝΕΣ, ΗΘΙΚΗ) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 43 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1. ΘΡΗΣΚΕΙΑ 2. ΚΟΙΝΩΝΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΜΗ 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 6. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Ή ΦΥΛΕΣ 7. ΦΑΓΗΤΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 9. ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 10. ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΘΙΚΗΣ 11. ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ 12. ΓΛΩΣΣΑ 13. ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 14. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 44

23 Θρησκευτικές πεποιθήσεις παίζουν σηµαντικό ρόλο. Επηρεάζουν το σύστηµα εξουσίας και τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα µέλη µιας κοινωνίας. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ: Χριστιανισµός. Π.χΕλλάδα-Ανταλλαγήδώρωντηνπρωτοχρονιά, Ολλανδία, Γερµανία Ανταλλαγή δώρων στις 6 εκεµβρίου Μη γραπτές θρησκείες. Έντονη αντίσταση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών Ινδουισµός. Αποφυγή χρήσης αγελαδινού κρέατος, συµβολική αξία στα αγελαδινάπροϊόντα (γάλα, τυρί), ιδιαίτερησηµασίαστασιτηρά, µικρότερη σηµασία της γνώµης της γυναίκας σε αγοραστικές αποφάσεις. Ισλαµισµός. Συντηρητικόντύσιµο, ηµερήσιεςπροσευχές, απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ποτών, χοιρινού και τυχερών παιχνιδιών, υποχρεώσεις σε θρησκευτικές τελετές. ΘΡΗΣΚΕΙΑ 45 Αναφέρεται στον ιδιαίτερο τρόπο που έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις οι κάτοικοι µιας χώρας. Οι επιδράσεις που προέρχονται από την κοινωνική οργάνωση µιας χώρας δεν επηρεάζουν µόνο τη συµπεριφορά αλλά και τον τύπο της ιεραρχικής σχέσης µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένων. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ: ΗΠΑ και Ευρωπαϊκές Χώρες. Σαφής ιεραρχικός διαχωρισµός στην επιχείρηση που εκφράζεται άµεσα ή έµµεσα µε το µέγεθος του γραφείου του στελέχους, το ύψος του ορόφου, τον ιδιαίτερο χώρο στάθµευσης κτλ. Ιαπωνία. Τα ανώτατα στελέχη δεν διαφοροποιούνται στο ντύσιµο, στον χώρο στάθµευσης, στον χώρο που τρωνε κτλ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 46

24 Ησηµασίαόχιµόνοτουρόλουτηςοικογένειαςαλλάκαι εξίσου σηµαντικοί οι ρόλοι µέσα στην οικογένεια και οι σχέσεις µεταξύ των µελών της. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ: ΚΙΝΑ. Ο ρόλος της οικογένειας είναι πάρα πολύ σηµαντικός ενώ το συµφέρον της οικογένειας είναι πάνω από το ατοµικό συµφέρον. Ενώ τα µέλη της έχουν εξαιρετικά υψηλό δεσµό. Μέση ηλικία γάµου διαφοροποιείται στις διάφορες χώρες. Σε πολλές χώρες η έννοια της οικογένειας περιλαµβάνει όχι µόνο το ζευγάρι και τα παιδιά τους αλλά και τους συγγενείς που είναι συχνά πολυάριθµοι. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 47 Η κοινωνική τάξη αποτελεί ένα διαχωρισµό οµάδων στην κοινωνίαπουδενβασίζεταισεµιαεθνικήβάσηαλλάστη βάσηκοινώναξιών, εισοδήµατος, εκπαίδευσης, απασχόλησης κτλ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΜΗ 48

25 Οιδιάφορεςκοινωνικέςοµάδες (φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, συνάδελφοι) είναι εκείνες που σε µια ορισµένη κοινωνία διαµορφώνουν ένα σηµαντικό σύστηµα προδιαθέσεων και αξιών. ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 49 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ: ΗΠΑ. Λευκοί, έγχρωµοι, ισπανόφωνοι ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ. Σλοβένους, Κροάτες, Σέρβους Μ. Βρετανία. Άγγλους, Σκοτσέζους, Ουαλλούς. Ιρλανδοί ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Ηλικιωµένοι Παιδιά Γυναίκες ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Ή ΦΥΛΕΣ 50

26 Ενώτοφαγητόικανοποιείφυσικέςανάγκες, ηαγορά, κατανάλωση και προετοιµασία του επηρεάζονται από πολιτιστικά στοιχεία όπως η θρησκεία, η παράδοση, τα ήθηκαιταέθιµατουτόπουκτλ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ: Νορβηγία, Μαλαισία, θεωρείται προσβλητικό να αφήσει κανείς λίγο φαγητό στο πιάτο του µετά από ένα γεύµα. Στην Αίγυπτο θεωρείται αγενές να µην αφήσει κανείςτίποτα. Στις µεσογειακές χώρες το µαγείρεµα γίνεται µε λάδι ελιάς στην Μ.Βρετανία και στην Γερµανία γίνεται µε µαργαρίνη και φυτικά έλαια. Στην Ελλάδα το ποτό συνοδεύει πάντα το φαγητό ενώ στην Μ.Βρετανία δεν είναι απαραίτητο. ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 51 ΠΑΡΑ ΕΓΜΑΤΑ ΑΝΙΑ,ΣΟΥΗ ΙΑ,Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ,ΚΙΝΑ. Η συνέπεια στις συναντήσεις θεωρείται πολύ σηµαντική. Στις Λατινικές και Αραβικές χώρες είναι πολύ συνηθισµένη η καθυστέρηση στις συναντήσεις ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 52

27 Κάθε χώρα έχει διαφορετικές αισθητικές αντιλήψεις που εκφράζονται σε όλες τις µορφές τεχνών (γλυπτική, αρχιτεκτονική, µουσικήκτλ.) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ: ΧΡΩΜΑ. Μαύρο χρώµα πένθους για Ευρωπαϊκές χώρες. Άσπρο χρώµα πένθους για Κίνα και Ιαπωνία. Πράσινο χρώµα αποδεκτό στις ισλαµικές χώρες στην Άπω Ανατολή ταυτίζεται µε τροπικές ασθένειες και την κακή τύχη. ΜΟΥΣΙΚΗ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 53 Το διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο που επικρατεί στις διάφορες χώρες, εκφράζεται µε µια ποικιλία από νοµοθεσίες και ρυθµίσεις, που επηρεάζουν τηδιακίνησηπροϊόντων, υπηρεσιών, χρηµατικών πόρων, τεχνολογιών και ανθρώπινου δυναµικού. Το ιεθνές Πολιτικό και Νοµικό περιβάλλον 54

28 Το πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας Η σταθερότητα της Κυβερνητικής πολιτικής (Ανοικτή εξωτερική πολιτική, Αποτελεσµατική Κυβερνητική Οικονοµική ιαχείριση, Πολιτικό κλίµα, Ευνοϊκή προδιάθεση προς τις ξένες επενδύσεις) Εκτίµηση πολιτικού κινδύνου (η ξένη επιχείρηση κινδυνεύειναχάσειµέροςήόλεςτιςεπενδύσειςτηςσεµιαχώρα, λόγω µιας σηµαντικής αλλαγής του πολιτικού σκηνικού της χώρας που την φιλοξενεί) Το πολιτικό περιβάλλον 55 Νοµικό πλαίσιο ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΕΡ ΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ,ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝΚΤΛ

29 1) Πολιτική σταθερότητα 2) Γενικότερο κλίµα προς τις ξένες επενδύσεις 3) υνατότητα επίτευξης κέρδους 4) Φορολογικό καθεστώς 5) Απεργίες και εργατικές κινητοποιήσεις 6) Γραφειοκρατικές απαιτήσεις 7) ραστηριότητες του δηµόσιου τοµέα 8) Εικόνα της επιχείρησης στην αγορά του εξωτερικού Ταξινόµηση µε βάση τον Βαθµό σπουδαιότητας των διαφόρων µεταβλητών του περιβάλλοντος µιας αγοράς του εξωτερικού 57 Θα πρέπει να εξετάσει: 1. Το νοµικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της χώρας και που είναι σχετικό µε τη ρύθµιση / νοµοθεσία των εξαγωγών του ορισµένου τύπου προϊόντος που την ενδιαφέρει 2. Εάν η συγκεκριµένη χώρα ανήκει σε µια γενικότερη οικονοµική κοινότητα µε ειδική νοµοθεσία και πολιτική 3. Τους διεθνείς κανονισµούς όπως επίσης και τους εθνικούς και τοπικούς νόµους που ρυθµίζουν την εµπορία του συγκεκριµένου προϊόντος Νοµικό περιβάλλον 58

30 Προσωπικές Πηγές, Τράπεζες, Ενδιάµεσοι Μη Προσωπικές Πηγές Εξωτερικές Επαφές µε Προµηθευτές, Ανταγωνιστές, Συνεργάτες ηµοσιεύσεις, Έρευνες Αγοράς, Μελέτες Εσωτερικές Επαφές µε Συναδέλφους Γραπτές Επικοινωνίες, Αναφορές Επίσης, οι ιαθέσιµες Πηγές ιακρίνονται σε: ευτερογενείς, και Πρωτογενείς Ανάγκες Πληροφόρησης & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 59 Κυριότερες ευτερογενείς Πηγές: H ιεθνείς Τράπεζες Πληροφοριών, H Ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία στις Χώρες Ενδιαφέροντος (Έλληνες Εµπορικοί Ακόλουθοι) H Αλλοδαποί Εµπορικοί Ακόλουθοι στις Πρεσβείες της Αθήνας των Χωρών Ενδιαφέροντος, H Επιµελητήρια και Ενώσεις στις Χώρες Ενδιαφέροντος H ιακρατικά Επιµελητήρια, αν υπάρχουν, στην Αθήνα µεταξύ Ελλάδας και Χωρών Ενδιαφέροντος H Ενώσεις και Οργανώσεις στις Χώρες Ενδιαφέροντος Ανάγκες Πληροφόρησης & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 60

31 Μερικές από τις Σηµαντικότερες ιεθνείς Τράπεζες Πληροφοριών είναι: 1. Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία της UNESCO και των Ηνωµένων Εθνών, 2. Η Παγκόσµια τράπεζα (World Bank) 3. The Economist Intelligence Unit, κ.α. Οι ιεθνείς Τράπεζες Πληροφοριών παρέχουν: υνατότητα απόκτησης της κατάλληλης βιβλιογραφίας για καλύτερη κατανόηση του υπό διερεύνηση προβλήµατος, και Στοιχεία Άµεσης Χρησιµότητας, όπως: βαθµό πολιτικού κινδύνου, νοµοθετικές ρυθµίσεις και προδιαγραφές προϊόντων τελωνιακές ρυθµίσεις κλπ Ανάγκες Πληροφόρησης & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 61 Πρωτογενείς - Προσωπικές Πηγές Πληροφοριών: Μελέτες και Έρευνες Αγοράς, Οι Πωλητές της Επιχείρησης και το τµήµα Πωλήσεων γενικότερα, και Οι Ενδιάµεσοι των ικτύων ιανοµής της επιχείρησης Ανάγκες Πληροφόρησης & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 62

32 Καθορισµός του προβλήµατος Προσδιορισµός των υποθέσεων που θα διερευνηθούν Προσδιορισµός της µεθοδολογίας Σχεδιασµός της έρευνας Συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων Ανάλυση και ερµηνεία των στοιχείων Προετοιµασία της γραπτής έκθεσης - Παρουσίαση Σταδία της Έρευνας Αγοράς 63 Η καλύτερη γνώση που διαθέτει το προσωπικό της επιχείρησης σε ότι αφορά τις εργασίες και τις συνήθεις πρακτικές Η ευκολότερη πρόσβαση του προσωπικού της επιχείρησης σε όλα τα επιχειρηµατικά επίπεδα και δεδοµένα Η δυνατότητα ενός αποτελεσµατικού ελέγχου της µελέτης Η µεγαλύτερη αφοσίωση προς την επιχείρηση που συνήθως διαθέτει το προσωπικό της Τα πλεονεκτήµατα της διεξαγωγής της έρευνας αγοράς από την ίδια την ίδια την επιχείρηση 64

33 Το κόστος για πλήρη απασχόληση του προσωπικού στη συγκεκριµένη έρευνα Το προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης µπορεί να µην έχει ευρεία αντίληψη του προβλήµατος ή δυνατότητα µιας αντικειµενικής εκτίµησης Τα µειονεκτήµατα της χρήσης στελεχών που ανήκουν στην επιχείρηση 65 Ορισµένοι από τους Σηµαντικότερους Στόχους µιας ιεθνούς Έρευνας Αγοράς είναι: ιερεύνηση του Ευνοϊκότερου Τρόπου διείσδυσης στην Αγορά του Εξωτερικού, ιερεύνησητωνπροδιαθέσεωνκαιτωνγνωµώντωνπελατών, εµπόρωνκλπγιατηνεικόνατηςεπιχείρησηςαλλάκαιγιατην εικόνα της «χώρας προέλευσης», Ανάλυση µεταβλητών που καθορίζουν το διεθνές περιβάλλον, Προσδιορισµός των καθοδηγητών γνώµης, Ανάλυση της αγοραστικής συµπεριφοράς των αλλοδαπών καταναλωτών για τη κατηγορία προϊόντων της επιχείρησης, ιερεύνηση της εικόνας που έχει η επιχείρηση και οι θυγατρικές της µονάδες λειτουργώντας ήδη στο εξωτερικό, κλπ Ανάγκες Πληροφόρησης & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 66

34 Τα σηµαντικότερα Εµπόδια στην εκτέλεση µιας ιεθνούς Έρευνας αγοράς είναι: Ο Μεγάλος Αριθµός Αγορών που ενδεχοµένως δραστηριοποιείται η επιχείρηση, Προβληµατικά ή Ελλιπή ευτερογενή Στοιχεία, Ο Μεγάλος Αριθµός Χωρών στις οποίες ενδεχοµένως να δραστηριοποιείται ηεπιχείρηση, γεγονόςπουσυνεπάγεται: υσκολία στη µετάφραση των ερωτηµατολογίων µε τρόπο τέτοιο που να σηµαίνουν σε όλες τις χώρες ακριβώς τις ίδιες έννοιες, Υψηλό κόστος εκτέλεσης, Αδυναµία εύρεσης κατάλληλων συνεργατών για την εκτέλεση και ανάλυση της έρευνας, ιαφοροποίηση του βαθµού ανταπόκρισης από χώρα σε χώρα, ιαφοροποίηση στη σύνθεση του πληθυσµού ή και των δειγµάτων, ιαφοροποίηση της συνειδητότητας µε την οποία οι καταναλωτές συµµετέχουν σε έρευνες αγοράς από χώρα σε χώρα Ανάγκες Πληροφόρησης & Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 67 Η καταναλωτική συµπεριφορά προσδιορίζει τις αγορές στόχους και τα πακέτα προσφοράς Παγκόσµια έρευνα καταναλωτικής συµπεριφοράς ιεθνείς Καταναλωτικές και επιχειρηµατικές Αγορές

35 ιαπροσωπικά ερεθίσµατα Οµάδες αναφοράς Ενδοπροσωπικά ερεθίσµατα Καταναλωτική συµπεριφορά - Ερεθίσµατα Οι κουλτούρες και οι δευτερεύουσες κουλτούρες διαµορφώνουν τη συµπεριφορά Η κοινωνική τάξη προσδιορίζει την καταναλωτική συµπεριφορά ιαπροσωπικά ερεθίσµατα

36 Οµάδες µελών όπου ήδη ανήκει το άτοµο Οµάδες φιλοδοξιών στις οποίες θα ήθελε να συµµετέχει το άτοµο Οµάδες απόρριψης, τις αξίες των οποίων απορρίπτει το άτοµο Η ισχύς τους εξαρτάται από Τη συνοχή της οµάδας Το είδος των ανθρώπων που επηρεάζονται από τους κανόνες και αξίες της οµάδας Τον τρόπο αντίληψης του προϊόντος Οµάδες µε βάση την οικογένεια Οικογένεια προέλευσης Οικογένεια τεκνοποιίας Μέγεθος ισχύς συνοχή Οµάδες βασισµένες στο φύλο Οµάδες αναφοράς ηµογραφικέςµεταβλητές: Μέγεθοςαγοράς, πυκνότητα, θέση, ηλικία, φύλο, φυλή, επάγγελµα, εισόδηµα, κλπ εδοµένα για δηµογραφικές µεταβλητές βρίσκονται σχετικά εύκολα Ψυχογραφικές µεταβλητές Κίνητρα: ανάγκητουατόµουναυποκινηθεί. Κύρια κίνητρα αγοράς -> ευρείες κατηγορίες προϊόντων Επιλεκτικά κίνητρα αγοράς -> συγκεκριµένες µάρκες Αντίληψη: διεργασία επιλογής, οργάνωσης ερεθισµάτων (εσωτερικών ή του εξωτερικού περιβάλλοντος) και εξαγωγής συµπερασµάτων Επιλεκτική έκθεση (selective exposure): ο άνθρωπος επεξεργάζεται µικρό µέρος των ερεθισµάτων Επιλεκτική παραµόρφωση (selective distortion): ο άνθρωπος αλλάζει το νόηµα των ερεθισµάτων µε τα οποία διαφωνεί, ώστε να είναι συνεπή µε τα συναισθήµατα και τα πιστεύω του Επιλεκτική διατήρηση (selective retention) : Ο άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότητες να θυµάται ερεθίσµατα που υποστηρίζουν προηγούµενα συναισθήµατα και πιστεύω τους Στάση: Ενδοπροσωπικά ερεθίσµατα

37 Στάση : σχετικά σταθερή τάση ενός ατόµου να αντιλαµβάνεται ή να δρα µε συνεπή τρόπο απέναντι σε κάποιο προϊόν Ωφελιµιστική: η ικανότητα του προϊόντος να βοηθάει στην επίτευξη των επιθυµητών στόχων Ενισχυτική του Εγώ: η ικανότητα του προϊόντος να ενισχύσει την αντίληψη πουέχειτοάτοµογιατονεαυτότου Εκφραστική των Αξιών: ο βαθµός συνέπειας του προϊόντος µε τις βασικές αξίεςήτηνεικόνατουαγοραστήγιατονεαυτότου Γνωστική: η ικανότητα του προϊόντος να δίνει νόηµα στις πεποιθήσεις και τις εµπειρίες του ατόµου Τρόπος Ζωής: οι διακριτοί συνδυασµοί δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων και γνωµών που οδηγούν σε σχετικά συνεπείς και διαρκείς αποκρίσεις στο περιβάλλον. Προσδιορίζεται µέσω της Ψυχογραφίας για τη µέτρηση της Στάσης, των Ενδιαφερόντων και της Γνώµης σε διάφορους τοµείς Στάση (συνέχεια) Τρόπος Ζωής Συγκεντρωµένη ζήτηση Άµεση αγορά Εξαρτηµένη ζήτηση από τελική κατανάλωση Κυµαινόµενη ζήτηση (αρχή της επιτάχυνσης) Ζήτηση αρχικά ελαστική (επιλογή προµηθευτή) και κατόπιν ανελαστική (συµβόλαιο µε προµηθευτή) Συνδυασµένη ζήτηση Αµοιβαίοι διακανονισµοί Ιδιαίτερη βαρύτητα του τµήµατος αγορών ως κέντρου κέρδους Η βιοµηχανική αγορά

38 Αρχή του Pareto για την αγοραστική δύναµη Επιλογές στρατηγικής Μη διαφοροποιηµένο µάρκετινγκ: προσέλκυση της αγοράς µε µία στρατηγική µάρκετινγκ Συγκεντρωτικό µάρκετινγκ: προσφορά πολλών διαφορετικών πακέτων στην καθορισµένη αγορά-στόχο ιαφοροποιηµένο µάρκετινγκ: πακέτα προσφοράς προσαρµοσµένα στις ανάγκες συγκεκριµένων τµηµάτων της αγοράς-στόχου Στρατηγικές τµηµατοποίησης διεθνών αγορών Αρκετά µεγάλο Εσωτερικά οµοιογενές σύµφωνα µε τα κριτήρια ΧΕΕΑ Οι αγοραστές πρέπει να έχουν το Χρήµα, την Εξουσιοδότηση, την Επιθυµία και να Ανταποκρίνονται µε τον ίδιο τρόπο στο πακέτο προσφοράς Ετερογενές σε σχέση µε τα άλλα τµήµατα Προσπελάσιµο Λειτουργικό Κριτήρια καθορισµού αξιόλογων τµηµάτων αγοράς

39 Γεωγραφικά κριτήρια ηµογραφικάκριτήρια: ηλικία, φύλο, µέγεθοςοικογένειας, επάγγελµα, εθνικότητα Ψυχογραφικάκριτήρια: π.χ. έρευναστάσης, Ενδιαφερόντων και Γνώµης Κριτήρια συµπεριφοράς Περιστάσεις Αναµενόµενα οφέλη Χρήση προϊόντος Πίστη Ετοιµότητα αγοραστή Βάσεις τµηµατοποίησης αγορών Χαρακτηριστικά προϊόντος/αγοράς Επιλογές στρατηγικών τµηµατοποίησης Μη διαφοροποιηµένη Επιλογή στρατηγικής τµηµατοποίησης στην καταναλωτική αγορά Συγκεντρωτική διαφοροποιηµένη Πόροι εταιρείας Επαρκείς Περιορισµένοι Επαρκείς Οµοιογένεια προϊόντος Στάδιο κύκλου ζωής προϊόντος Οµοιογένεια αγοράς Ανταγωνιστικές στρατηγικές Οµοιογενές υνατότητα διαφοροποίησης υνατότητα διαφοροποίησης Αρχικό στάδιο Αρχικό στάδιο Στάδιο ωριµότητας Ίδια χαρακτηριστικά ΧΕΕΑ ανοιχτά ιαφορετικά χαρακτηριστικά ΧΕΕΑ Οι ανταγωνιστές εφαρµόζουν διαφοροποιηµένη στρατηγική ιαφορετικά χαρακτηριστικά ΧΕΕΑ Οι ανταγωνιστές εφαρµόζουν µη διαφοροποιηµένη στρατηγική

40 1. ηµογραφικά δεδοµένα 1. Ποιες 2. Ποιο µέγεθος 3. Σε ποιο γεωγραφική περιοχή 2. Λειτουργικές µεταβλητές 1. Ποιες καταναλωτικές τεχνολογίες? 2. Ποιος βαθµός χρήσης 3. Ποιες δυνατότητες των αγοραστών 3. Μέθοδοι αγορών των δυνητικών πελατών 1. Ποιες οι µέθοδοι αγορών? Συγκεντρωτικά ή αποκεντρωµένα 2. Ποιος ο τύπος οργανογράµµατος? Ποιο τµήµα κυριαρχεί? 3. Επικέντρωση στους υπάρχοντες ή σε εν δυνάµει πελάτες? 4. Ποιεςοιγενικέςπολιτικέςαγορών? Π.χ. χρονοµίσθωση, συµβόλαιαπαροχήςυπηρεσιών, έρευνααγοράς, διαγωνισµός προµηθειών? 5. Κριτήριααγορών: ποιότητα, τιµή, JIT, παροχήυπηρεσιών 4. Συνθήκες 1. Επιτακτικότατα της αγοράς 2. Μέγεθος παραγγελίας 5. Προσωπικά χαρακτηριστικά 1. Οµοιότητα αγοραστή-πωλητή 2. Στάση απέναντι στους κινδύνους 3. Πίστη Επιλογή στρατηγικής τµηµατοποίησης στην επιχειρηµατική αγορά Εικόνα προϊόντος: σύνολο των αντιλήψεων, ευνοϊκών ή δυσµενών για τις ιδιότητες ενός προϊόντος, που βασίζεται στην πείρακαιτηγνώσητουπροϊόντοςαπότηνπλευράτων πελατών Η θέση ενός προϊόντος είναι η επέκταση της εικόνας και είναι ο τρόπος που προσδιορίζουν οι αγοραστές το προϊόν σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά προϊόντα σε σχέση µε τις βασικές ιδιότητες του. Λήψη απόφασης µε βάση τρισδιάστατο διάγραµµα τριών βασικών ιδιοτήτων του προϊόντος, και απαντώντας στις δύο ερωτήσεις Υπάρχει ικανός αριθµός αγοραστών? Η θέση είναι εφικτή? (οικονοµικά, τεχνολογικά, κλπ) Ποια η κατάσταση των ανταγωνιστών? Τοποθέτηση στην αγορά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τµήµα ιοίκησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρατηγική Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Περιβάλλον Μάρκετινγκ Όλες οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Περιεχόμενα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Στρατηγικό μάρκετινγκ Στρατηγικό μάρκετινγκ Σε ποιές αγορές θα κινηθούμε ; Τι θέση θα επιδιώξουμε και πως θα την επιτύχουμε ; ανάλογα με τους στόχους μας και τους διαθέσιμους πόρους, μέσα, ικανότητες Ανάλυση ελκυστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους...

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25. στις Χώρες Προέλευσής τους... 53. που Δέχονται τις Επενδύσεις τους... 11 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................... 25 Μέρος Ι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙ Α ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ- ΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μάθημα: Αρχές Μάρετινγκ, Εξαμήνου ιδάσκων: ρ. Χρ. Α. Βασιλειάδης Επίκουρος Καθηγητής, τμήματος Ο Ε Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ 2012/2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Ι ΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ «Ι ΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τσαγκαράκης Μαρίνος Οικονοµικός Αναλυτής Υποδιευθυντής ΣΕΒΕ BEconSc,, MBA, MIS TEE 28/06/2012

Τσαγκαράκης Μαρίνος Οικονοµικός Αναλυτής Υποδιευθυντής ΣΕΒΕ BEconSc,, MBA, MIS TEE 28/06/2012 Τσαγκαράκης Μαρίνος Οικονοµικός Αναλυτής Υποδιευθυντής ΣΕΒΕ BEconSc,, MBA, MIS TEE 28/06/2012 Κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου Ιδιαίτερα σύνθετος κλάδος που εµπλέκει πολλές διαφορετικές διεργασίες και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 23: ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι

2013-2014 ΔΕΟ 23: ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι 2013-2014 ΔΕΟ 23: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το μάρκετινγκ ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες και αντλεί τη θεωρητική θεμελίωσή του από την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον

Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον Το παγκόσµιο εξωτερικό περιβάλλον 1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ PEST POLITICAL Πολιτική σταθερότητα Νόµοι για την προστασία του περιβάλλοντος Νόµοι για τη φορολογία ιεθνείς εµπορικοί φραγµοί και νόµοι Νόµοι για

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr Ερώτημα 1 ο : Να περιγραφεί η περίπτωση μιας ελληνικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε κάποια χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να αναλυθούν α) τα κριτήρια με τα οποία κατά τη γνώμη σας επέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική διεθνοποίησης της

Η στρατηγική διεθνοποίησης της Η στρατηγική διεθνοποίησης της T e s c o Γιώργος Ιωάννου Απρίλιος 2012 Λίγα λόγια για την εταιρεία Η µεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής στη Μ. Βρετανία και η τρίτη µεγαλύτερη στον κόσµο (πίσω από Wal-Mart, Carrefour

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 2. ΗΓΕΣΙΑ 3. ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Δίκτυα Πωλήσεων στο Εξωτερικό Βέλτιστες Ελληνικές Λουτράκι,9 Ιουνίου 2010 0 Άγις Πιστιόλας Διευθυντής Marketing & Eξαγωγών Αgrino - ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. Κρίση και Εξαγωγές «Η απάντηση η είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA. Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010. Βασίλειος Παπανικολάου

EVITA. Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010. Βασίλειος Παπανικολάου EVITA Το Σχέδιο Ψηφιακού Μάρκετινγκ Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Παπανικολάου Ψηφιακό Marketing Γιατί? Συνοπτική Περιγραφή Χαµηλό Κόστος Μεγάλη πελατειακή βάση Πρόσβαση στην «Εθνική Αγορά» ιείσδυση

Διαβάστε περισσότερα