ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001-2002 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ"

Transcript

1 Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Α Άσκηση - Φ 032 Βασίλης Κάλφας ευτέρα 11:30-2:30, Σ 1 Θα επιχειρήσουµε µια ανάγνωση και ερµηνεία του πρώτου βιβλίου των ªÂÙ` Ù` Ê ÛÈÎ` του Αριστοτέλη από το πρωτότυπο. Επιθυµητές γνώσεις: βασικές αρχές της προσωκρατικής φιλοσοφίας, θεωρία Iδεών του Πλάτωνα. Bασική βιβλιογραφία: W. D. Ross, Aristotle's Metaphysics: A Commentary (Οξφόρδη: Clarendon, 1958). I. During, Aριστοτέλης (Αθήνα: MIET, 1991). W.D. Ross, Aριστοτέλης (Αθήνα: MIET, 1991). Aριστοτέλης, Περί φύσεως (Αθήνα:, Πόλις, 1999). ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ "ΣΩΜΑ - ΨΥΧΗ": ΝΤΕΚΑΡΤ ΚΑΙ ΣΠΙΝΟΖΑ Άσκηση - Φ 033 Βάνα Γρηγοροπούλου Παρασκευή 2:30-5:30, Σ 1 Ζητήµατα όπως: πώς είναι δυνατή η γνώση, πώς ο νους ενώ διαφέρει από τα αισθητά αντικείµενα µπορεί να φτάσει στη γνώση τους, εάν είναι δυνατή η ενότητα της επιστήµης, έχουν αποτελέσει αφορµή για να συγκροτηθούν εντελώς διαφορετικές θεωρίες. Το µάθηµα θα επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση δύο κλασικών θεωρητικών, µέσω των κειµένων τους, του Ντεκάρτ και του Σπινόζα, που αποτελούν βασική αναφορά στις σύγχρονες συζητήσεις επί των ζητηµάτων αυτών. Εισαγωγικά θα εξετασθούν: α) οι τέσσερις κανόνες της καρτεσιανής µεθόδου και οι συνέπειές τους στη σχέση ψυχής-σώµατος β) πώς ο Σπινόζα επιχειρεί µέσω διαφορετικού µεθοδολογικού χειρισµού να αποφύγει την "καρτεσιανή αγωνία", ταπροβλήµατα του δυισµού και του αναγωγισµού και να δώσει ένα επιστικότερο επιχείρηµα για τη δυνατότητα της γνώσης. Ο κορµός του µαθήµατος θα βασιστεί στα κείµενα: Α) Τα πάθη της ψυχής, το τελευταίο έργο του Ντεκάρτ, όπου εκτίθεται συστηµατικά το εν λόγω πρόβληµα, και β) σε αποσπάσµατα από την Ηθική του Σπινόζα ("Περί του Πνεύµατος" και "Περί της προέλευσης και της φύσης των συναισθηµάτων"), στα οποία αναπτύσσεται η θεωρία της ψυχοσωµατικής ενότητας. Η ενασχόληση µε τα ίδια τα κείµενα δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να αναλογιστούµε τους τρόπους µε τους οποίους τα διαβάζουµε επίσης, η εξέταση κατ' αντιπαράθεση των παραπάνω κειµένων δίνει την αφορµή να θίξουµε τη σχέση ανάµεσα στο επιχείρηµα και την επιστηµονική θέση. Βιβλιογραφία: Κείµενα: Ντεκάρτ, Τα πάθη της ψυχής, εισ.-µτφ. Γ. Πρελορέντζος (Αθήνα: Κριτική, 1996). Σπινόζα, Πραγµατεία για τη διόρθωση του νου, µετ. B. Jaquemart-Β. Γρηγοροπούλου, επιµ.-σχ.-επίµετρο Β. Γρηγοροπούλου (Αθήνα: Πόλις, 2000). Μελέτες: Β. Γρηγοροπούλου, Γνώση, πάθη και πολιτική στη φιλοσοφία του Σπινόζα (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999). D. Kambouchner, L'homme des passions: Commentaires sur Descartes (Παρίσι: Albin Michel, 1995). M. Gueroult, L'âme (Παρίσι: Aubier-Montaigne, 1974). E. Curley, Behind the Geometrical Method: A Reading of Spinoza's Ethics (Princeton: PUP, 1988). J.-L. Vieillard-Baron (επιµ.), Le dualisme de l'âme et du corps (Παρίσι: Vrin, 1991). B. Baertschi, Les rapports de l'âme et du corps (Παρίσι: Vrin, 1992). WITTGENSTEIN Άσκηση - Φ 034 Μαρία Βενιέρη Τετάρτη 5:30-8:30, Αίθουσα Βιβλιοθήκης Στην άσκηση θα µελετήσουµε κυρίως τις Φιλοσοφικές Έρευνες, το κεντρικό κείµενο της ύστερης φιλοσοφίας του Λούντβιχ Βιτγκενστάϊν ( ). Θα αναλύσουµε τις απόψεις του Αυστριακού φιλοσόφου για τις έννοιες του γλωσσικού παιχνιδιού και των οικογενειακών οµοιοτήτων, για το νόηµα ως χρήση, για τους κανόνες, για την αποστολή της φιλοσοφίας κ.ά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 100 Κώστας Ανδρουλιδάκης Φοιτητές από Α-Κ ευτέρα 2:30-5:30, 3-7 Α Σκοπός της "Εισαγωγής" είναι να γνωρίσοµε ορισµένα από τα βασικά θέµατα, προβλήµατα και έννοιες της 1

2 φιλοσοφίας. Θα επιχειρήσοµε ιδίως µια συστηµατική συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων φιλοσοφικών ζητηµάτων και κλάδων (θεωρία της γνώσης, φιλοσοφία της επιστήµης, µεταφυσική, ηθική, αισθητική, πολιτική φιλοσοφία). Βασική βιβλιογραφία: Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη, 2001). Χ.Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη 1955 [και ανατυπώσεις]). Θ.Βέικος, Προλεγόµενα στη φιλοσοφία (Αθήνα 1983). Γ.Τζαβάρας, Εγχειρίδιο φιλοσοφίας (Αθήνα 1995). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 100 Γιώργος Ζωγραφίδης Φοιτητές από Λ-Ω Τετάρτη 5:30-8:30, 6 Σκοπός του µαθήµατος είναι ο προσανατολισµός στις φιλοσοφικές σπουδές και η εισαγωγή στην προβληµατική και σε βασικά ζητήµατα της φιλοσοφικής σκέψης, µε έµφαση στη µεταφυσική και τη γνωσιοθεωρία. Γίνεται απόπειρα προσδιορισµού της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής δραστηριότητας, Παρουσιάζονται τα θεµελιώδη ερωτήµατα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επιστήµη, ιδεολογία, τέχνη, θρησκεία). Εξετάζονται αναλυτικά δύο ερωτήµατα και οι απαντήσεις που τους έχουν δοθεί: το οντολογικό ερώτηµα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (τι και πώς µπορώ να ξέρω;), µε αναφορές στη σύγχρονη συζήτηση και σε σηµαντικές στιγµές της ιστορίας της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, βρετανοί εµπειριστές, Καντ). Τέλος, τίθεται και σχολιάζεται το ερώτηµα σε τι χρησιµεύει (ακόµη) η φιλοσοφία. Βασική βιβλιογραφία: Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη, 2001). Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Αθήνα [και ανατυπώσεις]). Θ. Βέικος, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Αθήνα: Θεµέλιο, 1989). N. Warburton, Φιλοσοφία: Τα βασικά ζητήµατα (Αθήνα: Περίπλους, 1999). ΛΟΓΙΚΗ Παράδοση (Υ) - Φ 120 ηµήτριος Χατζόπουλος Φοιτητές από Α-Κ Πέµπτη 11:30-2:30, 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 140 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Υποχρεωτική για Α,Γ,Ε Εξάµηνο Φοιτητές από Λ-Ω ευτέρα 11:30-2:30, 3 Το µάθηµα έχει ως στόχο την εισαγωγή στα βασικά ζητήµατα της νεώτερης πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Εκκινώντας από την παράδοση που θεµελίωσαν οι αρχαίοι στοχαστές θα προχωρήσουµε στην εξέταση κεντρικών µορφών της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας των νεώτερων χρόνων, οι τοποθετήσεις των οποίων αποτελούν παραδειγµατικές απαντήσεις στα κύρια φιλοσοφικά ερωτήµατα που θέτει η πολιτική και ηθική συγκρότηση της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα γίνουν εισαγωγικές αναφορές στο έργο των Μακιαβέλι, Χοµπς, Λοκ, Ρουσσώ, Χέγκελ και Μαρξ, και µια πρώτη επαφή µε αντιπροσωπευτικά τους κείµενα. Βασική βιβλιογραφία: G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών (Αθήνα: Ατλαντίς, χχ.), Π. Κιτροµηλίδης, Νεότερη πολιτική θεωρία (Αθήνα: Σάκκουλας, 1996), U. Cerroni, Η πολιτική σκέψη, τ. 3 (Αθήνα: Παπαζήσης, 1985). ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Παράδοση (Υ) - Φ 160 Βασίλης Κάλφας Τρίτη 11:30-2:30, 3-7 Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ Παράδοση - Φ 204 Μαρία Βενιέρη Πέµπτη 2:30-5::30, 2 -Β Η φιλοσοφία του νου, στην οποία εστιάζεται στις µέρες µας το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, ασχολείται µε το νου και τις λειτουργίες του και κυρίως µε το πρόβληµα της σχέσης νου και σώµατος. Στο µάθηµα θα εξετάσουµε πώς τέθηκε το πρόβληµα αυτό στη νεότερη φιλοσοφία από τον Καρτέσιο και τις σπουδαιότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα για την αντιµετώπισή του, όπως είναι ο συµπεριφορισµός, η θεωρία της ταυτότητας νου και εγκεφάλου και ο λειτουργισµός. ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Παράδοση - Φ Κατερίνα Μαρκεζίνη ευτέρα 11:30-2:30, 2 -Β Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στην κριτική παρουσίαση των σηµαντικότερων θεωριών κανονιστικής ηθικής, οι οποίες αποτέλεσαν σταθµούς στην ιστορία της Ηθικής Φιλοσοφίας από την αρχαιότητα έως σήµερα. Θα παρουσιασθούν αναλυτικά η πλατωνική και αρεταϊκή αριστοτελική ηθική, ο αγγλικός ηθικός στοχασµός (T. Hobbes, J. Locke, 2

3 Saftesbury, J. Butler, D. Hume), oι δεοντολογικές και τελεολογικές ηθικές θεωρίες, µε ιδιαίτερη έµφαση στις τελευταίες. Συγκεκριµένα, µε αναφορά σε κείµενα των κλασικών εκπροσώπων του ωφελιµισµού, θα επιχειρηθεί συσχετισµός του πραξιακού και κανονιστικού ωφελιµισµού µε τις έννοιες της ευτυχίας, της ελευθερίας, της προσωπικής ταυτότητας και της δικαιοσύνης. Επίσης, θα τονισθεί η αναβίωση της κανονιστικής ηθικής µέσα από τις σύγχρονες συµβολαιοκρατικές θεωρίες. ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Παράδοση - Φ Γρηγόρης Μολύβας ευτέρα 5:30-8:30, 2 -Β Το µάθηµα πραγµατεύεται τις εξής κυρίως θεµατικές: Το δικαίωµα ως προστατευόµενο αγαθό ή ως έκφραση της δυνατότητα επιλογής του ατόµου σε έναν ηθικά ελεύθερο χώρο. Φορείς δικαιώµατος (αν τα παιδιά, τα νεογνά, τα έµβρυα, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν δικαιώµατα και που διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα ζώα). Τι είναι θεµελιώδη και τι παράγωγα δικαιώµατα. υνατότητα συνεπειοκρατικής θεµελίωσης δικαιωµάτων και σχέση τους µε τη δεοντοκρατικούς περιορισµούς ή περιορισµούς / προνόµια µε επίκεντρο τον δρώντα. Ο ρόλος των εξωτερικών προτιµήσεων, δηλαδή των προτιµήσεών µας για πράγµατα που αφορούν άλλους. Θετικά και αρνητικά δικαιώµατα (παροχής πόρων και υπηρεσιών διασφάλισης ατοµικής σφαίρας από εξωτερικές επεµβάσεις). ικαιώµατα και οικοσύστηµα. Κριτικές των δικαιωµάτων από αρεταιϊκή αριστοτελική, µαρξική, µπενθαµική και συντηρητική σκοπιά. Βιβλιογραφία: R. Tuck, Natural Rights Theories: Their Origin and Development (Cambridge: CUP, 1979). J. Waldron (επιµ.), Theories of Rights (Οξφόρδη: OUP, 1984). R. Dworkin, Taking Rights Seriously (Λονδίνο: Duckworth 1977). A. Gewirth, Reason and Morality (Σικάγο: The University of Chicago Press, 1978). J. Jarvis- Thomson, The Realm of Rights (Cambridge Mass.: Harvard UP, 1990). Μ. ραγώνα-μονάχου, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα ικαιώµατα (Αθήνα: Παπαζήσης 1986). ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Παράδοση - Φ = ΚΟΙΣ 130 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Τρίτη 2:30-5:30, Β 1-29 Είναι πραγµατικά ο ανθρώπινος πολιτισµός και η ανάπτυξή του η πιο ελπιδοφόρα λύση των βασικών προβληµάτων της ζωής µας; Ή µήπως, αντίθετα, δεν είναι καθόλου σε θέση να διευκολύνει την ευτυχία µας, αλλά µάλλον την υπονοµεύει; Κι αν ισχύει η δεύτερη αυτή άποψη, ποια είναι τα αίτια αυτής της κακοδαιµονίας του πολιτισµού; Την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα αναζητάει ένας τύπος κοινωνικής κριτικής, ο οποίος θα µπορούσε να έχει τον τίτλο κριτική στον πολιτισµό. Ερχόµενη σε σύγκρουση µε τις κυρίαρχες προκαταλήψεις περί του καθαρά θετικού χαρακτήρα της πολιτισµικής ανάπτυξης, η κριτική στον πολιτισµό ανανεώθηκε µε νέα επιχειρηµατολογικά µέσα, από την εποχή του ιαφωτισµού (π.χ. Ζ.-Ζ. Ρουσσώ) ως σήµερα. Στην παράδοση θα ασχοληθούµε µε δύο εκδοχές της νεωτερικής κριτικής στον πολιτισµό, οι οποίες συνδέονται στενά µε µια τρίτη: Εκκινώντας από την κριτική του Φ. Νίτσε στον ευρωπαϊκό µηδενισµό, θα εξετάσουµε την ψυχολογική διερεύνηση της δυσφορίας στον πολιτισµό του Σ. Φρόυντ, ώστε να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε την αποτυχία του πολιτισµού, όπως την είδαν οι Μ. Χορκχάιµερ και Τ. Αντόρνο. Βιβλιογραφία: F. Nietzsche, Η γενεαλογία της ηθικής (Αθήνα: Γκοβόστης, χ.χ.). S. Freud, Ο πολιτισµός πηγή δυστυχίας (Αθήνα: Επίκουρος, 1974). M. Horkheimer, Th. Adorno, ιαλεκτική του διαφωτισµού (Αθήνα: Νήσος, 1996). ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΤΣ Παράδοση - Φ Κωνσταντίνος Πρώιµος Τρίτη 2:30-5:30, 2 -Α Στην καθηµερινή γλώσσα ο όρος kitsch είτε µένει αµετάφραστος είτε µεταφράζεται ως χυδαίο και συναισθηµατικά εύκολο. Ο όρος προέρχεται από τη Γερµανία και, ενώ έχει µόνον έναν αιώνα ύπαρξης, έχει εξαπλωθεί σε όλες τις γλώσσες, σε τέτοιο βαθµό που περισσότερο ακόµη και από το υπέροχο ή το όµορφο, σήµερα, θέτει µε ουσιαστικό τρόπο όλα τα προβλήµατα των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνών. Αφού κάνουµε µια αναδροµή στον Καντ και εξετάσουµε πώς ορίζεται στην Κριτική της Κρίσης το συναίσθηµα του όµορφου και του υπέροχου, θα αναφερθούµε στον Τ. Αντόρνο, στη σκέψη του οποίου το kitsch διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Τέλος, θα αναφερθούµε σε σύγχρονες προσεγγίσεις του όµορφου, του υπέροχου και του kitsch, εξετάζοντας το τελευταίο ως συναίσθηµα, αισθητική κατηγορία και φαινόµενο, το οποίο αφορά σε όλη τη σφαίρα της ατοµικής και συλλογικής ζωής. Οι φιλόσοφοι, κριτικοί και συγγραφείς µε τους οποίους θα ασχοληθούµε είναι ο Ι. Καντ, ο Τ. Αντόρνο, ο Clement Greenberg, η Rosalind Krausss και ο Yve-Alain Bois, ο Jean Francois Lyotard, ο Tomas Kulka, ο Ο. Έκο, ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο Μίλαν Κούντερα και ο Yves Uersant. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ Παράδοση - Φ Ελένη ροσοφορίδου ευτέρα 8:30-11:30, Αίθουσα Μιχελή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Παράδοση - Φ

4 Χλόη Μπάλλα ευτέρα 2:30-5:30, Β 1-29 Ξεκινώντας από τους λόγους του Γοργία και την κριτική του Πλάτωνα στον οµώνυµο διάλογο και εν συνεχεία στον Φαίδρο, θα παρακολουθήσουµε τη στάση της φιλοσοφίας απέναντι στη ρητορική σε διαφορετικά φιλοσοφικά συστήµατα της αρχαιότητας (Αριστοτέλης, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί). Βιβλιογραφία: Χ. Μπάλλα, Πλατωνική πειθώ: Από τη ρητορική στην πολιτική (Αθήνα: Πόλις, 1997). J. Barnes, Is rhetoric an art?, D.A.R.G. Newsletter 2.2 (1986): Th. Cole, The Origins of Rhetoric in Ancient Greece (Βαλτιµόρη: Johns Hopkins U. Press, 1991). D. Furley και A. Nehamas (επιµ.), Aristotle's Rhetoric (Princeton, NJ, 1994). G. Kennedy, Ιστορία της κλασικής ρητορικής (Αθήνα: Παπαδήµας, 2000). A. Rorty (επιµ.), Essays on Aristotle's Rhetoric (Berkeley, CA, 1996). Ε. Schiappa, The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece (New Haven/Λονδίνο: Yale U. Press, 1999). ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΕΚΑΡΤ ΣΤΟΝ ΚΑΝΤ) Βάνα Γρηγοροπούλου Παράδοση - Φ Πέµπτη 5:30-8:30, Αίθουσα Μιχελή Το µάθηµα επικεντρώνεται στη συστηµατική έκθεση ζητηµάτων που αφορούν τη µεθοδολογία και τη συγκρότηση εννοιών στη νέα φιλοσοφία και την επιστήµη κατά τον 17 ο και τον 18 ο αιώνα. Η νέα φιλοσοφία του 17 ου αιώνα βασίζεται σε ένα µεθοδολογικό πρότυπο το οποίο προσέφεραν τα µαθηµατικά. εν χρησιµοποιούνται όµως µε τον ίδιο τρόπο οι µέθοδοι από τους φιλοσόφους. Παρόλο που εµφανίζεται ένα ενιαίο επιστηµονικό παράδειγµα, επικρατεί µια έντονη διαµάχη ανάµεσα στους θεωρητικούς σε ζητήµατα µεθοδολογίας. Με αφορµή αυτό το ζήτηµα, πρώτον, θα δοθεί έµφαση στις κύριες µεθόδους, όπως ανάλυση, σύνθεση, επαγωγή, απαγωγή, αιτιότητα, ορισµός παράλληλα, θα εξετασθεί η διαφοροποίηση που εντοπίζεται ανάµεσα σε βασικούς φιλοσόφους της εποχής πάνω σε ζητήµατα µεθοδολογίας. εύτερον, θα διερευνηθεί η νέα προσέγγιση εννοιών της παραδοσιακής φιλοσοφίας συγκεκριµένα, πώς ζητήµατα της παραδοσιακής µεταφυσικής συγκροτούνται πλέον ως αντικείµενα της γνωσιοθεωρίας και προετοιµάζεται η έννοια του κριτικού υποκειµένου. Τρίτον, θα εξετασθεί η νέα προσέγγιση των παραπάνω µεθόδων στο πλαίσιο της κριτικής φιλοσοφίας του Καντ. Συνοπτικά, θα µας απασχολήσει πώς διαµορφώνεται η έννοια του ορθολογισµού, στην εποχή της "επιστηµονικής επανάστασης" και στη φιλοσοφία του κριτικού υποκειµένου. Επιµέρους θέµατα: Καινοτοµία, πειραµατικό πνεύµα και επαγωγή στον Βάκωνα. Ανάλυση και σύνθεση στον Ντεκάρτ: Ο σκοπός της µεθόδου: οι καθαρές και διακριτές έννοιες. Αναλυτική µέθοδος και "προσωρινή" ατοµική ηθική. Η προτεραιότητα της σύνθεσης στον Σπινόζα: επιστηµονικό πρόγραµµα και κοινωνία της γνώσης γνώση και ελευθερία. Ανάλυση και σύνθεση στον εµπειρισµό του Λοκ: ταυτότητα και διαφορά: συνείδηση και ηθική ευθύνη. Πώς προετοιµάζεται από τη νέα φιλοσοφία του 17 ου αιώνα η κριτική φιλοσοφία του Καντ: επαναπροσδιορισµός της ανάλυσης και της σύνθεσης στην κριτική και πρακτική φιλοσοφία του υποκειµένου. Βιβλιογραφία: Κείµενα: Ντεκάρτ, Λόγος περί της µεθόδου, εισ.-µτφ.-σχ. Χ. Χρηστίδης (Αθήνα: Παπαζήσης, 1976). Ντεκάρτ, Κανόνες για την καθοδήγηση του πνεύµατος, µτφ.-σχ. Γ. αρδιώτης (Θεσσαλονίκη: Εγνατία, 1974). Σπινόζα, Πραγµατεία για τη διόρθωση του νου, µετ. B. Jaquemart-Β. Γρηγοροπούλου, επιµ.-σχ.-επίµετρο Β. Γρηγοροπούλου (Αθήνα: Πόλις, 2000). Καντ, Κριτική του Καθαρού Λόγου, εισ.-µτφ.-σχ. Α. Γιανναράς (Αθήνα: Παπαζήσης). Μελέτες: Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας, µτφ. Κ. Παπαγιώργης (Αθήνα: Καστανιώτης, 1999). J. Cottingham, Φιλοσοφία της επιστήµης: Οι ορθολογιστές (Αθήνα: Στάχυ, 2000). Γ. Φαράκλας-Γ. Πρελορέντζος (επιµ.), Πολιτικές του ορθολογισµού: έκα µελέτες για τον Καρτέσιο (Αθήνα: Εξάντας/Αξιολογικά, 1999). Β. Γρηγοροπούλου, Γνώση, πάθη και πολιτική στη φιλοσοφία του Σπινόζα (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999) Η ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΚΑΡΤ Παράδοση - Φ Επαµεινώνδας Βαµπούλης Τρίτη 8:30-11:30, Αίθουσα Μιχελή Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η φιλοσοφία του Ντεκάρτ συνέβαλε και προσπάθησε να ερµηνεύσει τη φυσική πραγµατικότητα. Η ίδια η µεταφυσική του Ντεκάρτ οδηγεί σε µια καθαρά γεωµετρική σύλληψη της ύλης, σύµφωνα µε την οποία η έκταση αποτελεί την ουσία της ύλης. Μια τέτοιου είδους θεώρηση όµως, που ανάγει την ύλη σε έκταση, έχει να απαντήσει τόσο στο πρόβληµα της προέλευσης της κίνησης όσο και σε αυτό των αισθητών ιδιοτήτων των σωµάτων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη θεωρία παίζει η αρχή της µηχανιστικής αιτιότητας και ο τρόπος θεµελίωσης της απόλυτης ισχύος των φυσικών νόµων. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Σεµινάριο - Φ Κατερίνα Μαρκεζίνη Τρίτη 8:30-11:30, Σ 1 Στο σεµινάριο αυτό η έµφαση θα δοθεί στη θεµελίωση της ηθικής, µε κριτική αναφορά στον αµοραλισµό και στις προϋποθέσεις του ηθικού επιχειρήµατος και της ηθικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, επί µέρους µελέτες θα αφορούν την ελευθερία της βούλησης, όπως αναλύεται από παραδοσιακούς φιλοσόφους (Αριστοτέλης, Καντ, Μιλλ) αλλά και υπό το σύγχρονο πρίσµα του ντετερµινισµού, την ελεύθερη πράξη, την αδυναµία της βούλησης ("ακρασία"), τον συσχετισµό ελευθερίας-ηθικής ευθύνης-τιµωρίας, τον συσχετισµό ηθικότητας και πρακτικής δυνατότητας (εάν το "πρέπει" προϋποθέτει το "µπορεί") και την έννοια του ηθικού καθήκοντος, αναφορικά µε το υποχρεωτικό ή και 4

5 προαιρετικό τµήµα της ηθικής σφαίρας. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σεµινάριο - Φ Μανόλης Γαλανάκης Πέµπτη 11:30-2:30, Σ 1 Σκοποί του Σεµιναρίου είναι: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τα ηθικά ζητήµατα που προκύπτουν από την ανθρώπινη παρέµβαση στη νόσο και την αναπηρία, στη γέννηση και στο θάνατο. Η κατανόηση ότι σε κοινωνίες µε σύγκρουση προσδοκιών και πεποιθήσεων, τέτοια ζητήµατα είναι πιεστικά, καθηµερινά και αναπόφευκτα και δεν αφορούν µόνο εξαιρετικές περιπτώσεις Η παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση προσωπικών βιωµάτων, περιπτώσεων από τα µέσα ενηµέρωσης και πραγµατικών και φανταστικών καταστάσεων. Αδρός κατάλογος θεµάτων προς άντληση: Συγκατάθεση ή άρνηση στη θεραπεία, αυτονοµία, καταναγκαστική θεραπεία. Εµπιστοσύνη και προστατευτισµός, ειλικρίνεια, δυσκολίες της ενηµέρωσης και απόκρυψη πληροφοριών. Φυλετικές, θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Εχεµύθεια και ιατρικό απόρρητο, σύγκρουση συµφερόντων αρρώστου, οικογένειας και κοινότητας. Βιοϊατρική έρευνα και κατάχρηση, έρευνα σε ζώα. ικαιώµατα εµβρύου, σύγκρουση συµφερόντων µητέρας και εµβρύου, έκτρωση, προγεννητικός έλεγχος, υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Γενετική και ευγονική, θεραπεία του "παθολογικού" και βελτίωση του "φυσιολογικού", κλωνοποίηση, γενετική ταυτότητα. ικαιώµατα, συµφέροντα και αυτονοµία του παιδιού. Ψυχοπνευµατική διαταραχή, υπευθυνότητα, σύγκρουση συµφερόντων αρρώστου, οικογένειας και κοινωνίας. Ζωή και θάνατος, θνήσκειν και φονεύειν, διάρκεια και ποιότητα ζωής, η διαφορά από το σκοτώνω στο αφήνω να πεθάνει, ευθανασία και υποβοηθούµενη αυτοκτονία, µεταµόσχευση και χρήση πτωµατικών οργάνων. Ιατρογενείς βλάβες, προσδοκίες του κοινού και δυνατότητες της Ιατρικής. Κατανοµή του υγειονοµικού αγαθού σύµφωνα µε τις ανάγκες και τη "χρησιµότητα" του ασθενούς, ανεπάρκεια πόρων, υγειονοµικές ανισότητες, η ατοµική ευθύνη στην πρόκληση της νόσου. Ατοµικά δικαιώµατα και δικαιώµατα των άλλων, καθήκοντα και υποχρεώσεις ασθενούς, διεθνείς διακηρύξεις και τρέχουσες συµβάσεις. Ενδεικτική βιβλιογραφία: άλλα-βοργιά, Π. "Ηθικά και νοµικά θέµατα στη γενετική", Ιατρική 1994, 66 (παράρτηµα): Μανιαδάκης, Ν., Υφαντόπουλος, Γ. "Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1996, 13: Μεράκου, Κ., άλλα Α., Θεοδωρίδης,. "Ιατρικό απόρρητο: οι 'κατά συνθήκη' παραβιάσεις", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1999, 16: Μιχαλοδηµητράκης, Ε. "Ιατρική έρευνα και ανθρώπινα δικαιώµατα", στο: Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης και Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Κρήτη Υγεία. Κολυµπάρι Χανίων 2001: Παπαδερός, Α. "Βιοηθική και υγεία", ό.π., Πασχάλης, Β. "Τα ξηρά οστά και το άλογον δέρµα", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1993, 10: Πετρίδου, Ε., Σκεντέρης, Ν. "Η οδηγητική συµπεριφορά ως παράγοντας πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14: Ρηγάτος, Γ. "Καρκίνος: το σοκ της διάγνωσης", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14: Σκαλκέας, Γ. "Ηθικά προβλήµατα της µεταµοσχεύσεως ιστών και οργάνων", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1993, 10: Τριανταφυλλίδης, Ι. "Θρησκεία-πνευµατικότητα και Ιατρική", Ιατρική 2000, 78: Τούντας, Γ., Φρισήρας, Σ. "Κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία", Ιατρική 1996, 69: Ωραιόπουλος,. "Ηθικά ζητήµατα της κλωνοποίησης του ανθρώπου", Ιατρική 2000, 77: RAWLS, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σεµινάριο - Φ Γρηγόρης Μολύβας Τρίτη 5:30-8:30, Σ 1 Η Θεωρία της δικαιοσύνης του J. Rawls, έργο που κυκλοφόρησε το 1971, αποτέλεσε σταθµό για τις θεωρητικές απόψεις που θεµελίωνε, αλλά κυρίως για τους ευρύτερους προσανατολισµούς της πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας στον αγγλοσαξωνικό χώρο. Θα ξεκινήσουµε µε µερικά εισαγωγικά µαθήµατα για να αποτιµήσουµε πρώτον τη συµβολή του Rawls στη φιλοσοφική παράδοση που εντάσσεται και δεύτερον να δούµε τη Θεωρία της δικαιοσύνης ως σταθµό στην εξέλιξη της ίδιας της φιλοσοφικής σκέψης του Rawls από τις ύο έννοιες κανόνων (1955) έως τον Νόµο των Λαών (1999). Όλες οι σεµιναριακές παρουσιάσεις θα είναι πάνω στο κείµενο. Κείµενο: J. Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης (Αθήνα: Πόλις, 2001). Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ Σεµινάριο - Φ Χλόη Μπάλλα Τρίτη 11:30-2:30, Αίθουσα Βιβλιοθήκης Θα εξετάσουµε τις κυριότερες φιλοσοφικές απόψεις των Σοφιστών του πέµπτου αιώνα για θέµατα όπως η γνώση, η γλώσσα, η πολιτική και η δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο ζήτηµα της σχέσης τους µε τους φιλοσόφους της εποχής τους ( ηµόκριτος, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης). Βιβλιογραφία: Γ. Βλαστός, Σωκράτης: Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος (Αθήνα: Εστία, 1993). Β. Κύρκος, Αρχαίος ελληνικός διαφωτισµός και σοφιστική (Αθήνα 1986). N.M. Σκουτερόπουλος, Η αρχαία σοφιστική: Τα σωζόµενα αποσπάσµατα (Αθήνα: Γνώση, 1991). R. Bett, "The Sophists and Relativism", Phronesis 34 (1989) W.K.C. Guthrie, Οι Σοφιστές (Αθήνα: M.I.E.T., ). G.B. Kerferd, H σοφιστική κίνηση (Αθήνα: Καρδαµίτσα 1996). A. Nehamas, "Eristic, Antilogic, Sophistic, Dialectic: Plato s Demarcation of Philosophy from Sophistry", History of Philosophy Quarterly 7(1990) J. de Romilly, Οι µεγάλοι Σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή (Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1994). G. Striker, "Methods of Sophistry", στο Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics (Cambridge 1996)

6 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 17 Ο ΑΙΩΝΑ Σεµινάριο - Φ Επαµεινώνδας Βαµπούλης Τρίτη 5:30-8:30, Αίθουσα Βιβλιοθήκης Αντικείµενο του σεµιναρίου αποτελεί η φιλοσοφική διάσταση του περάσµατος από το είδωλο που πρότεινε η αριστοτελική-σχολαστική φυσική φιλοσοφία στη γεωµετρική θεώρηση του σύµπαντος και στη νέα επιστήµη του 17 ου αιώνα. Ιδιαίτερα θα µελετηθούν: η µηχανιστική σύλληψη της ύλης από τον Ντεκάρτ και η µεταφυσική της θεµελίωση. Το πρόβληµα της προέλευσης της κίνησης στην καρτεσιανή φιλοσοφική παράδοση. Η ταύτιση Θεού και φύσης στον Σπινόζα και η σύλληψη της έκτασης στο πλαίσιο του φιλοσοφικού του συστήµατος. Η διαµάχη σχετικά µε τις ιδιότητες που πρέπει να αποδοθούν στην ουσία της ύλης µε αφορµή τη διατύπωση της νευτώνειας θεωρίας της παγκόσµιας έλξης. TΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ [=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ] Παράδοση (Υ) - ΨΥΧΣ 101 έσποινα Σταµατοπούλου Πέµπτη 2:30-5:30, 7 Ιστορία και κλάδοι της Ψυχολογίας. Στοιχεία µεθοδολογίας. Κοινωνική Ψυχολογία. Θεωρίες της προσωπικότητας και στοιχεία Κλινικής Ψυχολογίας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι Παράδοση - ΨΥΧΣ 106 Γιάννης Κουγιουµουτζάκης ευτέρα 11:30-2:30, 3-7 Α ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ι Παράδοση - ΨΥΧΣ 108 Βιβή Κυρκούλη Παρασκευή 11:30-2:30, 2 -Β Το µάθηµα ασχολείται µε τη σχεση εγκεφάλου-συµπεριφοράς και, όπως και τα άλλα µαθήµατα ψυχολογίας, προσπαθεί να εξηγήσει τη συµπεριφορά. Υπάρχουν πολλά ακόµη να µάθουµε για τις αιτίες των συµπεριφορών. Έτσι, η µελέτη της φυσιολογίας της συµπεριφοράς είναι µια αναζήτηση απαντήσεων. Αυτό το µάθηµα είναι πολύ περισσότερο µια περιγραφή αυτής της αναζήτησης παρά ένας κατάλογος µε απαντήσεις. Ο στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει ό,τι είναι µέχρι σήµερα γνωστό για τη φυσιολογία της συµπεριφοράς και να περιγράψει τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται σ αυτή την επιστήµη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Παράδοση - ΨΥΧΣ 109 Χριστίνα Παπαηλιού Πέµπτη 5:30-8:30, 2 -Β H παράδοση επιχειρεί κριτική θεώρηση των µέχρι τώρα γνωστών θεωριών ανάπτυξης της γλώσσας (Vygotsky, Chomsky, Νεοπιαζεϊκοί, Karmiloff-Smith, Pinker, Locke). Βασική βιβλιογραφία: Barrett, M., επιµ. (1999). The Development of Language. London: Psychology Press. Fletcher, P., & MacWhinney, B. (eds.) (1995). The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell. Locke, J.L. (1993). The Child s Path to Spoken Language. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pinker, S. (1995/2000). To Γλωσσικό Ενστικτο. Αθήνα: Κάτοπτρο. Vygotsky, L.S. (1934/1988). Σκέψη και Γλώσσα. Αθήνα: Γνώση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ; Ελπίδα Ρίκου Παράδοση - ΨΥΧΣ 111 = ΚΟΙΣ 177 Τρίτη 2:30-5:30, Αίθουσα Μιχελή Ο S.Moscovici προτείνει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις στη θέση των συλλογικών αναπαραστάσεων του Durkheim, δίνοντας έµφαση σε φαινόµενα επικοινωνίας µέσα σε συνθήκες συνεχούς µεταβολής που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Σε ποιο βαθµό, όµως, η πολύπλοκη έννοια της κοινωνικής αναπαράστασης, που επικεντρώνεται στη διαρκή αλληλεπίδραση του ατόµου και της κοινωνίας, µπορεί να προάγει σήµερα µια συνολικότερη νέα αντίληψη για την κοινωνική ψυχολογία ως ανθρωπολογία της µοντέρνας κουλτούρας, όπως θα ήθελε ο εισηγητής της; Επανεξετάζονται, υπό το πρίσµα αυτό, ζητήµατα κοινωνικής κατασκευής της πραγµατικότητας, θέµατα ιδεολογίας, µνήµης, κοινής λογικής και πρακτικών διαχείρισης της καθηµερινής ζωής σε διάφορους τοµείς (εκπαίδευση, υγεία, πολιτική, περιβάλλον, µειονότητες, κτλ.). Ταυτοχρόνως, στόχος του µαθήµατος είναι η 6

7 εξοικείωση µε την εµπειρική έρευνα (συνεντεύξεις, συµµετοχική παρατήρηση, κτλ.). ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Παράδοση - ΨΥΧΣ 205 = ΠΑΙΣ 212 έσποινα Σταµατοπούλου Παρασκευή 2:30-5:30, 2 -Β Στο µάθηµα αυτό θα διερευνηθούν τα αίτια και οι συνέπειες της χαµηλής αυτοεκτίµησης των µαθητών, και ειδικότερα των εφήβων. Το υλικό που θα προσφερθεί θα αφορά θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα που µελετούν τον τρόπο συγκρότησης της αυτοαντίληψης σε σχέση µε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της αντίληψης εαυτού αυτών που µαθαίνουν και τις δοµές µάθησης που προτάσσονται. Ειδικότερες θεµατικές παρουσίασης θα εστιάσουν στη σχέση της αντίληψης εαυτού µε (α) το σχολικό κλίµα και τη δυναµική των οµάδων στο σχολείο, (β) τον ρόλο των προσδοκιών και του ελέγχου, (γ) τις οµάδες συνοµηλίκων και τον εαυτό, (δ) τα κίνητρα, (ε) την επίδοση, (ζ) το πρόβληµα της εγκατάλειψης της προσπάθειας, (η) τον ρόλο της επανατροφοδότησης και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης των µαθητών. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 335 Γιάννης Κουγιουµουτζάκης Τρίτη 11:30-2:30, Σ 2 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 336 Βιβή Κυρκούλη Τετάρτη 2:30-5:30, Σ 1 Το σεµινάριο περιλαµβάνει τη µελέτη σε βάθος των διαδικασιών της µάθησης και της µνήµης. Έχει δύο σκέλη: ένα βασικό και ένα κλινικό. Το βασικό σκέλος ασχολείται µε πειραµατικά µοντέλα που αφορούν στις διαταραχές της µνήµης. Το κλινικό σκέλος ασχολείται µε αµνησίες διαφόρων τύπων στον άνθρωπο. Βασική βιβλιογραφία: Vanderwolf, C.H. & Cain, D.P. (1994), "The behavioral neurobiology of learning and memory: a conceptual reorientation", Brain Res. Review 19, Agranoff, B.W. (1989), "Learning and Memory", στο Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects, 4 η έκδ., επιµ. G.J. Siegel et al., New York, Raven Press. Butters, N. & Miliotis, P. (1985), "Amnesic Disorders", στο Clinical Neuropsychology, επιµ. K.M. Heilman & E. Valenstein. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 337 Χριστίνα Παπαηλιού Παρασκευή 11:30-2:30, Σ 1 Στο σεµινάριο εξετάζονται περιπτώσεις αναπτυξιακών διαταραχών του λόγου, όπως το σύνδροµο Williams, η γλώσσα των παιδιών µε προβλήµατα ακοής, αυτισµό, σύνδροµο Down ή εγκεφαλικές βλάβες και η δυσλεξία. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην παρουσίαση ερευνητικών δεδοµένων που αφορούν στη µορφή και τη λειτουργία του λόγου στις παραπάνω παθολογικές περιπτώσεις σε σύγκριση µε το λόγο των φυσιολογικά αναπτυσσόµενων παιδιών αντίστοιχης νοητικής ηλικίας. Βασική βιβλιογραφία: Bishop, D. & Mogford, K. (eds.) (1994). Language Development in Exceptional Circumstances. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. ράκος,.γ. (1991) Σύγχρονα Προβλήµατα της Θεραπευτικής Παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική αγωγή του λόγου και της οµιλίας. Αθήνα: Αφοί Τολίδη. Fletcher, P., & MacWhinney, B. (eds.) (1995) The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ] Παράδοση (Υ) - ΚΟΙΣ 100 Αντώνης Αστρινάκης Πέµπτη 8:30-11:30, 6 Η "Κοινωνιολογία" µαζί µε την "Κοινωνική Θεωρία" αποτελούν τα βασικά και υποχρεωτικά εισαγωγικά µαθήµατα κοινωνιολογίας του Τµήµατος. Η "Κοινωνιολογία" αποσκοπεί στη γνωριµία και εξοικείωση του φοιτητή µε τις βασικές έννοιες, µοντέλα και θεωρίες της κοινωνιολογίας, καθώς επίσης και την παρουσίαση των εξηγητικών και αναλυτικών δυνατοτήτων που αυτή διαθέτει όσον αφορά τις σύγχρονες αναπτυγµένες κοινωνίες και τις αντιθέσεις ή συγκρούσεις που οι κοινωνίες αυτές αντιµετωπίζουν. Η παράδοση θα επικεντρωθεί περισσότερο στις µεσαίου επιπέδου και στις µικροσκοπικές διαστάσεις ανάλυσης των συγχρόνων αναπτυγµένων κοινωνικών και των κοινωνικών οµάδων και ατόµων που ζουν στους κόλπους τους, εστιαζόµενη: (1) Στα πολιτισµικά στοιχεία και τις πολιτισµικές διεργασίες, (2) στην κοινωνική οργάνωση, τα δοµικά της στοιχεία και τις κοινωνικές διαδικασίες, (3) στις συλλογικότητες και τις κοινωνικές οµάδες και (4) στις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης, τους θεσµούς της και την πολιτισµική γένεση και συγκρότηση του ατόµου (εαυτού). Βασική βιβλιογραφία: Ν. Τάτσης, Κοινωνιολογία: Κοινωνική Οργάνωση και Πολιτισµικές ιεργασίες, τόµος Β (Αθήνα: Οδυσσέας, 1991). Christian de Montlibert, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Συλλογιστική (Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1995). 7

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι [=ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ] Παράδοση (Υ) - ΚΟΙΣ 103 Αντώνης Γεωργούλας Παρασκευή 11:30-2:30, 3 Από τον Α. Κοντ ως τον Μ. Βέµπερ διαµέσου των Κ. Μαρξ και Ε. Ντυρκέµ, η κοινωνία οροθετείται ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης. Η έγνοια των κλασικών της κοινωνικής θεωρίας, οι οποίοι θεωρούνται και οι "πατέρες θεµελιωτές" της κοινωνιολογίας, ήταν αφενός η κατανόηση της συγκαιρινής τους, νεωτερικής κοινωνίας συγκριτικά µε προηγούµενες µορφές κοινωνικής οργάνωσης και αφετέρου η επεξεργασία µιας επιστηµονικής µεθόδου προσέγγισης των κοινωνικών φαινοµένων. Στο µάθηµα θα παρουσιαστούν οι προηγούµενες διαδροµές, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο -από τον Κοντ ως τον Βέµπερ- συγκροτείται η κοινωνία ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης. Βασική βιβλιογραφία. R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης. Μ. Αντωνοπούλου, Θεωρία και ιδεολογία στους κλασικούς της κοινωνιολογίας. Ch. De Montlibert, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική. E. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου. E. Durkheim, Αυτοκτονία. Κ. Μαρξ, Grundisse. Κ. Μαρξ, Το κεφάλαιο. Μ. Βέµπερ, οκίµια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστηµών. Μ. Βέµπερ, Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας. Μ. Βέµπερ, Κοινωνιολογία του κράτους. Μ. Βέµπερ, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύµα του καπιταλισµού. Μ. Βέµπερ, Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες. Μ. Βέµπερ, Η µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών. Α. Comte, Η θετική µέθοδος. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Παράδοση - ΚΟΙΣ 130 βλ. Φ Κωνσταντίνος Καβουλάκος Τρίτη 2:30-5:30, Β 1-29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Παράδοση - ΚΟΙΣ 135 Γιώργος Νικολακάκης Σάββατο 11:30-2:30, 2 -Β ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Παράδοση - ΚΟΙΣ 148 Σπύρος Σακελλαρόπουλος Τετάρτη 5:30-8:30, 2 -Β Η πρώτη µεταπολιτευτική περίοδος στην ελληνική κοινωνία ( ) παρουσιάζει για τον κοινωνικό ερευνητή ένα διττό ερώτηµα: α) οι λόγοι που επέβαλαν την αναίρεση ενός µοντέλου κοινωνικής οργάνωσης που κυριαρχούσε για 25 χρόνια και β) οι θεαµατικοί ρυθµοί αλλαγής σε όλα τα πεδία (κόµµατα, κοινωνικές δυνάµεις, πολιτικοί θεσµοί, ιδεολογικοί- πολιτιστικοί µηχανισµοί). Η αποσαφήνιση αυτών των ερωτηµάτων αποδεικνύεται κρίσιµη για την κατανόηση της τρέχουσας κοινωνικής πραγµατικότητας. Βιβλιογραφία: Ν. εµερτζής (επιµ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα (Αθήνα: Οδυσσέας, 1994). Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Εκλογές και κόµµατα στη δεκαετία του '80 (Αθήνα: Θεµέλιο, 1990). Σ. Σακελλαρόπουλος, Η Ελληνική Κοινωνία στη Μεταπολίτευση ( ) (Αθήνα: Λιβάνης, 2000). Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στην Μεταπολεµική Ελλάδα (Αθήνα: Θεµέλιο, 1986). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ; Ελπίδα Ρίκου Παράδοση - ΚΟΙΣ 177 βλ. ΨΥΧΣ 111 Τρίτη 2:30-5:30, Αίθουσα Μιχελή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Παράδοση - ΚΟΙΣ 212 Πάνος Πανόπουλος ευτέρα 5:30-8:30, Σ 2 Στόχος του µαθήµατος είναι η κατάδειξη της κυρίαρχης θέσης που κατέχει σήµερα η έννοια και η προβληµατική του φύλου στο σύνολο των ανθρωπολογικών σπουδών. Μετά από µια σύντοµη ιστορική επισκόπηση των τρόπων µε τους οποίους έχει προσεγγιστεί το φύλο από διάφορες ανθρωπολογικές σχολές, θα εστιάσουµε στη σκοπιά της πολιτισµικής κατασκευής του φύλου. Με αναφορά σε ποικίλα εθνογραφικά παραδείγµατα, θα προσδιορίσουµε το πώς η ανθρωπολογία προσεγγίζει το φύλο ως κοινωνική σχέση και πολιτισµικό σύµβολο. Θα εξετάσουµε τόσο τις δια-πολιτισµικά ποικίλες πραγµατώσεις των έµφυλων ρόλων όσο και τη χρήση του φύλου στη συγκρότηση και την εκ µέρους των δρώντων υποκειµένων διαχείριση ευρύτερων συµβολικών αντιπαραθέσεων. Επίσης, θα εστιάσουµε στον ρόλο και τη σηµασία του φύλου για την ανασυγκρότηση του αντικειµένου έρευνας, καθώς και της αναλυτικής στόχευσης της σύγχρονης ανθρωπολογίας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παράδοση - ΚΟΙΣ 213 8

9 Σπύρος Σακελλαρόπουλος Πέµπτη 11:30-2:30, Β 1-26 Ιστορική αναδροµή στην πορεία σχηµατισµού του Κράτους- Έθνους. Η έννοια του πολίτη ως φορέα κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων. Το Φιλελεύθερο Κράτος. Το Φασιστικό Κράτος. Η τοµή του Κράτους- Πρόνοιας. Το Κράτος στην περίοδο της Παγκοσµιοποίησης. Η µαρξιστική προσέγγιση. Βιβλιογραφία: Μ. Καρνόυ, Κράτος και Πολιτική Θεωρία (Αθήνα: Οδυσσέας, 1990). Κ.Μ. Μακφέρσον, Η Ιστορική πορεία της φιλελεύθερης ηµοκρατίας (Αθήνα: Γνώση, 1986). Ν. Πουλαντζάς, Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισµός (Αθήνα: Θεµέλιο, 1984). L. Weiss, The Myth of the Powerless State (Cambridge: Polity Press, 1998). ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 349 Αντώνης Αστρινάκης Παρασκευή 11:30-2:30, Σ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 350 Αντώνης Γεωργούλας Τρίτη 5:30-8:30, Σ 2 Το σεµινάριο αποτελεί συνέχεια του σεµιναρίου ΚΟΙΣ 340 (Εαρινό Εξάµηνο ). Έχει Τρεις στόχους: 1ο/ την εξοικείωση των φοιτητών µε τις παραγοντικές αναλύσεις, µε βάση το συλλεγµένο εµπειρικό υλικό, 2ο/ την αναζήτηση της πραγµατολογικής τεκµηρίωσης ορισµένων θεωρητικών σχηµάτων σχετικά µε τον χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και 3ο/ την ανάλυση περιεχοµένου άρθρων εφηµερίδων, προκειµένου να καταδειχτούν τα διακυβεύµατα της µάχης των ταυτοτήτων σε σχέση µε τις θεσµικές θέσεις των συµµετεχόντων σ αυτήν. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 351 Γιώργος Νικολακάκης Παρασκευή 11:30-2:30, Αίθ. Μιχελή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 352 Πάνος Πανόπουλος Τρίτη 8:30-11:30, Σ 2 Σ αυτό το σεµινάριο εξετάζουµε τις σχέσεις της ανθρωπολογίας µε την ιστορία. Η έµφαση που έδωσε η ανθρωπολογία από τη δεκαετία του 1920 και µετά στη συγχρονική µελέτη των κοινωνιών και του πολιτισµού, αποτέλεσµα της αντιπαράθεσής της µε το εξελικτιστικό παράδειγµα, είχε ως επακόλουθο την πλήρη αγνόηση εκ µέρους των ανθρωπολόγων της ιστορικής διάστασης των κοινωνιών που µελετούσαν. Την τελευταία εικοσαετία, το πρόβληµα του ιστορικού µετασχηµατισµού των κοινωνιών καθώς και της πολιτισµικής πρόσληψης των ιστορικών συµβάντων έχει τεθεί στο επίκεντρο των θεωρητικών αναζητήσεων στην ανθρωπολογία. Βασικές διαπιστώσεις αυτής της προβληµατικής είναι ότι δεν υπάρχουν λαοί χωρίς ιστορία και ότι οφείλουµε να µιλάµε για πολλαπλές ιστορίες. Η ανθρωπολογία σήµερα δεν καθορίζεται µε βάση ένα αντικείµενο µελέτης, τις άλλες κοινωνίες και τον πολιτισµό τους, όπως παλιότερα, αλλά µε βάση µια συγκεκριµένη σκοπιά, τη µελέτη του πολιτισµού ως ετερότητας, και µια συγκεκριµένη µέθοδο, την επιτόπια έρευνα µε συµµετοχική παρατήρηση. Στόχος αυτού του σεµιναρίου είναι, µέσα από µια σύγκριση των µεθοδολογικών επιλογών της ανθρωπολογίας, από τη µια µεριά, και της ιστορίας και άλλων κοινωνικών σπουδών, από την άλλη, να προσδιορίσουµε τις ιδιαιτερότητες της ανθρωπολογικής σκοπιάς και µεθοδολογίας, όπως αυτές έχουν αναδιαµορφωθεί σήµερα, µετά την αναγνώριση της σηµασίας που έχει η µελέτη της ιστορικής διάστασης των πολιτισµικών φαινοµένων για την ανθρωπολογική µελέτη των κοινωνιών. ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 353 Ελπίδα Ρίκου ευτέρα 2:30-5:30, Σ 1 Η µέθοδος των αφηγήσεων ζωής προάγει ένα ιδιαίτερο ύφος διερεύνησης και κατανόησης των ανθρώπινων εµπειριών που φάνηκε να κυριαρχεί στην κοινωνιολογία στις αρχές του 20 ου αιώνα µε τη σχολή του Σικάγου, αλλά τείνει να παραγνωριστεί σήµερα χάριν περισσότερο αντικειµενικών επιστηµονικών µεθόδων. Μέσα από την προσωπική αφήγηση η καθηµερινότητα χάνει την αποσπασµατικότητά της και συγκροτείται σε ατοµική διαδροµή, ταυτόχρονα µνήµη και σχέδιο ζωής, όπου το µοναδικό διαφωτίζει το γενικό και αντίστροφα. Έτσι, η µέθοδος αυτή επιτρέπει να τεθούν µε συγκεκριµένους όρους επίκαιρα ζητήµατα σχετικά µε την υποκειµενική διάσταση της κοινωνικής ζωής, οδηγεί σε µια ανανεωµένη προσέγγιση του ψυχολογικού Παράγοντα στις κοινωνικές επιστήµες και συνιστά πρόκληση για όσους κοινωνικούς επιστήµονες θέλουν να ασχοληθούν µε την ποιοτική έρευνα. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 354 9

10 Φίλιππος Νικολόπουλος Πέµπτη 5:30-8:30, Σ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19 ο ΑΙΩΝΑ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 355 Φίλιππος Νικολόπουλος Παρασκευή 2:30-5:30, Σ 2 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Άσκηση - ΠΑΙΣ 010 Αλεξοπούλου - Καρίµαλη - Χατζηαναστασίου Αλεξοπούλου: Πέµπτη 11:30, Μιχελή Καρίµαλη: Τετάρτη 2:30, Μιχελή ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Παράδοση - ΠΑΙΣ 104 Μαρία Κοξαράκη Τρίτη 5:30-8:30, 3 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Παράδοση - ΠΑΙΣ 110 έσποινα Καρακατσάνη Τετάρτη 2:30-5:30, 2 -Β Η γένεση του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Το πιστεύω της "νέας εκπαίδευσης". Οι εκπρόσωποι του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Ο Berthold Otto και ο Hugo Gaudig. Τα εξοχικά παιδαγωγεία (Lietz, Wyneken, Geheeb, Hahn). Ο J. Dewey και η προοδευτική εκπαίδευση. Kilpatrick, ο δάσκαλος του παιδαγωγικού προοδευτισµού. Ο Rugg και το παιδοκεντρικό σχολείο. Ο εκδηµοκρατισµός της ζωής µέσω της εκπαίδευσης: George S. Counts. Το Σχολείο Εργασίας. Tα προοδευτικά εκπαιδευτικά µοντέλα: συστήµατα: Platoon-Gary, σύστηµα Dalton και η εξατοµίκευση της σχολικής ζωής, σχολεία συστήµατος Winnetka-Iena Plan-Waldorf/Steiner, Μέθοδος Project. Η δοκιµασία του προοδευτισµού στην πράξη. Ενδεικτική βιβλιογραφία: H. Röhrs, Το κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 1990). A. Flitner, Αυταρχική ή φιλελεύθερη αγωγή; (Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998). W. Scheibe, Die reformpδdagogische Bewegung (Beltz, 1999). ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Παράδοση - ΠΑΙΣ 112 βλ. ΨΥΧΣ 205 έσποινα Σταµατοπούλου Παρασκευή 2:30-5:30, 2 -Β ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Παράδοση - ΠΑΙΣ 137 Καλλιόπη Πηγιάκη Τρίτη 2:30-5:30, 2 -Β Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική εξετάζει σε βάθος και µε "ανάλυση λόγου" κείµενα, εκθέσεις, συνδικαλιστικές και υπουργικές προτάσεις και αποφάσεις σε καίρια θέµατα της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία επιχειρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, ή επιχειρούνται σήµερα, µεταρρυθµίσεις (οι τύποι λυκείων, η γενική και η τεχνική εκπαίδευση, η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η αξιολόγηση των µαθητών, το ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, η επιµόρφωση και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική αποκέντρωση, σύγχρονες θεσµικές ρυθµίσεις, κτλ.). Εξετάζονται οι αντιθέσεις των εκπαιδευτικών θέσεων, ο εκπαιδευτικός διάλογος, οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωσή τους και οι παράγοντες που υπερισχύουν στις τελικές εκπαιδευτικές αποφάσεις, εξετάζεται δηλαδή η δυναµική της διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξετάζονται επίσης και σηµαντικά θέµατα που χρήζουν αλλά παραµένουν εκτός του µεταρρυθµιστικού σχεδιασµού. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Καζαµίας, Α. & Κασσωτάκης, Μ., Ελληνική εκπαίδευση: Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού (Αθήνα: Σείριος, 1995). Πηγιάκη, Π., Εκπαιδευτική πολιτική και απεργία διαρκείας: Στρατηγικές εξουσίας και ιδεολογικά σύµβολα (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 2000). ΟΛΜΕ, Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης στις νέεες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες: Πρακτικά του 6ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (Αθήνα, 1994). ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Παράδοση - ΠΑΙΣ 143 Ζαχαρίας Παληός ευτέρα 2:30-5:30, 2 -Β Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να διαδραµατίζει έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους -αν όχι τον σηµαντικότερο- στην 10

11 εκπαίδευση. Αποτελεί τον διαµεσολαβητή µεταξύ των µαθητών και της κοινωνίας. Το έργο του θεωρείται το µαύρο κουτί του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αντικειµένου εξετάζονται τα παρακάτω θέµατα: Ο Πυγµαλίων στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί της Α βάθµιας, Β βάθµιας και Γ βάθµιας εκπαίδευσης. Μόρφωση και επαγγελµατικές προοπτικές - ανεργία και εναλλακτικές λύσεις. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Βασική βιβλιογραφία: Πυργιωτάκης, Ι., Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Μαυρογιώργος, Γ., Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση, Γιαννακάκη, Π., Ο εκπαιδευτικός διαµεσολαβητής. Αθήνα: Βασδέκη, Bourdieu, P., Homo Academicus. London: Polity Press, Lortie, P., Sociology of the Teacher. Chicago: University of Chicago Press, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 413 Ζαχαρίας Παληός Τρίτη 11:30-2:30, Αίθουσα Μιχελή Το ζήτηµα της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης προσελκύει ολοένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις σύγχρονες κοινωνίες. Η µόρφωση των ενηλίκων προβάλλεται ως κύριο µέσο αντιµετώπισης µιας σειράς κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων αφενός και ως φιλόδοξη και προκλητική επαγγελµατική διέξοδος αφετέρου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αντικειµένου εξετάζονται τα παρακάτω θέµατα: Βασικές κατηγορίες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού. Οργανικός και λειτουργικός αναλφαβητισµός. Η εικόνα των ενηλίκων σπουδαστ(ρι)ών, προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στην επιµόρφωση, εµπόδια και αναστολές. Περιεχόµενο, µεθοδολογία και αξιολόγηση της επιµορφωτικής διαδικασίας. Μάθηση και αλλαγή/τροποποίηση της συµπεριφοράς. Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων παραδειγµάτων των θεωριών της µάθησης και αξιολόγησή τους σε σχέση µε την καταλληλότητά τους στην επιµόρφωση. Η επιµόρφωση των ενηλίκων ως µέσο για την προώθηση πολιτικής ωριµότητας, συνειδητοποίησης και δράσης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής εµψύχωσης. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Βιβλιογραφία: Σηµειώσεις.. Βεργίδης, "Επιµόρφωση ενηλίκων", Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια- Λεξικό (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 1989). Γ.Ν. Γαλάνης, Ψυχολογία της (επι)µόρφωσης των ενηλίκων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις (Αθήνα: Παπαζήσης, 1993). Α. Λεόν, " ιαρκής αγωγή και εκπαίδευση", Οι παιδαγωγικές επιστήµες (Αθήνα: ίπτυχο, 1985). Σ. Παπαϊωάννου, "Λαϊκή επιµόρφωση και κοινωνικός µετασχηµατισµός", Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών 62 (1986). S. Papaioannou & Z.K. Palios, Adult Education in Europe: The Case of Greece (Luchterhand Verlag Neuwied: Europahandbuch Weiterbildung, 1994). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 416 έσποινα Καρακατσάνη Τρίτη 2:30-5:30, Αίθουσα Μιχελή Παρουσίαση των βασικών τοµέων της ιστορίας της εκπαίδευσης: εθνο-ιστορία, κοινωνική ιστορία της εκπαίδευσης και της σχολικής τάξης, ιστορία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική. Μελέτη και ανάλυση των µεθόδων έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης: προφορική ιστορία, ιστορίες ζωής-βιογραφίες, αρχειακή έρευνα, θεµατική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων-αναλυτικών προγραµµάτων. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Cohen S., & Depaepe M., "History of education in the postmodern era", Paedagogica Historica, XXXII/2 (1996) Comp?re M.M., L'histoire de l' éducation en Europe:. Essai comparatif sur la faηon dont elle s' ecrit, (Βέρνη: Peter Lang, INRP, 1995). M.Th. Frank, "Pour une histoire orale de l' ιducation en France depuis 1945", Histoire de l' ιducation, no 53 (Ιανουάριος 1992) M. Depaepe, Order in progress (Λουβαίνη: Leuven University Press, 2000). ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 418 Καλλιόπη Πηγιάκη Τετάρτη 5:30-8:30, Αίθουσα Μιχελή Στο µάθηµα αυτό τίθενται ως ερωτήµατα προς διερεύνηση τα εξής θέµατα: η ελευθερία στην εκπαίδευση, η δηµοκρατία στην εκπαίδευση, µορφές αλλοτρίωσης στην εκπαίδευση, η αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη, η διαλογική επικοινωνία, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η σχολική συµβουλευτική, οι ρόλοι, η ποιότητα ζωής στο σχολείο, η ποιότητα της µάθησης, οι µαθητικές ικανότητες, η κοινωνικοποίηση στο σχολείο, κτλ. Η µελέτη των θεµάτων αυτών θα γίνει µε βάση ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία, ενώ ορισµένα θέµατα µπορούν να µελετηθούν και µε επιτόπια έρευνα. 11

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Πρόγραµµα µαθηµάτων Χειµερινό εξάµηνο ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σεµινάριο - 0 Σταυρούλα Τσινόρεµα ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Σεµινάριο - 0 Γιώργος Ζωγραφίδης Βιβλιογραφία: W. Tatarkiewicz, History of Aesthetics: II. Medieval Aesthetics (Χάγη: Mouton, 1970). U. Eco, Τέχνη και κάλλος στην αισθητική του Μεσαίωνα (µτφ. Έ. Καλλιφατίδη, Αθήνα: Γνώση, 1994). E. De Bruyne, Etudes d' esthétique médiévale (Παρίσι: A. Michel, 1998 [1948]). U. Eco, Ζητήµατα αισθητικής στον Θωµά Ακινάτη (µτφ. Τ. Σιετή, Αθήνα: ελφίνι, 1993). ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Ι ΕΑΛΙΣΜΟΥ Σεµινάριο - 0 Κώστας Ανδρουλιδάκης Στο σεµινάριο θα µελετήσοµε επιλεγµένα τµήµατα από τα αισθητικά έργα των Καντ, Σίλλερ και Χέγκελ. Βιβλιογραφία: I. Kant, Κριτική της κριτικής δύναµης (µτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Ιδεόγραµµα, υπό έκδοση). F. Schiller, Επιστολές για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου (Αθήνα: Οδυσσέας, 1983), Περί αφελούς και συναισθηµατικής ποιήσεως (µτφ. Π. Κονδύλης, Αθήνα: Στιγµή, 1985). G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική (µτφ. Γ. Βελουδής, Αθήνα: Πόλις, 2000). Εαρινό εξάµηνο ΠΛΩΤΙΝΟΣ Σεµινάριο - 0 Παύλος Καλλιγάς ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σεµινάριο

13 Κωνσταντίνος Καβουλάκος ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Σεµινάριο - 0 Παύλος Χριστοδουλίδης 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα Εισαγωγή Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η γλωσσική τους συµπεριφορά δεν είναι η αναµενόµενη για τη χρονολογική τους ηλικία (βλέπε, Schwartz, 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Κοινωνιολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Κοινωνιολογίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ 6ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1999-2000 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1999-2000 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1999-2000 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ CARNAP ΚΑΙ QUINE Άσκηση - ΦΙΛΣ 027 Γιώργος Ρουσόπουλος Πέµπτη 11:30, Σ 2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιάννη Τζαβάρα (Επιµ.) itzavaras@yahoo.gr ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ + ΚΕΝΤΡΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Τελευταία ενηµέρωση: Σεπτέµβριος 2015) 1. Αριστοτελικός Όµιλος Αθηνών Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 4

9.00-10.00 11.00-12.00 12.00-13.00 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα: Κοινωνική Ταυτότητα και ιοµαδικές Σχέσεις ιδάσκουσα: Αλεξάνδρα Χαντζή

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα: Κοινωνική Ταυτότητα και ιοµαδικές Σχέσεις ιδάσκουσα: Αλεξάνδρα Χαντζή 1 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα: Κοινωνική Ταυτότητα και ιοµαδικές Σχέσεις ιδάσκουσα: Αλεξάνδρα Χαντζή Εισαγωγή Πηγές: Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2010). Intergroup bias. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια: µ µ : : µ - 15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:. µ Υπό την αιγίδα: Χορηγός επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάλεξη θα αναφερθεί στα σωµατικά χαρακτηριστικά, το νευροψυχολογικό προφίλ, και στα χαρακτηριστικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη

Μέθοδος αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη Μέθοδος αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πευκακίων 13, Αγία Παρασκευή, 15342 email: a-kokkos@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 15 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΖΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗ 23 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ 24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program )

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αµµοθεραπείας (Sandplay Therapy Training Program ) Αποστολή Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προωθήσει τη µελέτη της αµµοθεραπείας (παιχνίδι µε άµµο) όπως διδάσκεται από την Dora

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Θεματικές ενότητες για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15. Πρόλογος... 21

Περιεχόμενα. Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15. Πρόλογος... 21 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15 Πρόλογος... 21 1 Eπισκόπηση: H εκπαίδευση των κωφών... 29 Eισαγωγή... 29 Η επίδραση της δημόσιας εκπαίδευσης... 39 Oρισμοί... 44 Απλοί γενικοί ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα