ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001-2002 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ"

Transcript

1 Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Α Άσκηση - Φ 032 Βασίλης Κάλφας ευτέρα 11:30-2:30, Σ 1 Θα επιχειρήσουµε µια ανάγνωση και ερµηνεία του πρώτου βιβλίου των ªÂÙ` Ù` Ê ÛÈÎ` του Αριστοτέλη από το πρωτότυπο. Επιθυµητές γνώσεις: βασικές αρχές της προσωκρατικής φιλοσοφίας, θεωρία Iδεών του Πλάτωνα. Bασική βιβλιογραφία: W. D. Ross, Aristotle's Metaphysics: A Commentary (Οξφόρδη: Clarendon, 1958). I. During, Aριστοτέλης (Αθήνα: MIET, 1991). W.D. Ross, Aριστοτέλης (Αθήνα: MIET, 1991). Aριστοτέλης, Περί φύσεως (Αθήνα:, Πόλις, 1999). ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ "ΣΩΜΑ - ΨΥΧΗ": ΝΤΕΚΑΡΤ ΚΑΙ ΣΠΙΝΟΖΑ Άσκηση - Φ 033 Βάνα Γρηγοροπούλου Παρασκευή 2:30-5:30, Σ 1 Ζητήµατα όπως: πώς είναι δυνατή η γνώση, πώς ο νους ενώ διαφέρει από τα αισθητά αντικείµενα µπορεί να φτάσει στη γνώση τους, εάν είναι δυνατή η ενότητα της επιστήµης, έχουν αποτελέσει αφορµή για να συγκροτηθούν εντελώς διαφορετικές θεωρίες. Το µάθηµα θα επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση δύο κλασικών θεωρητικών, µέσω των κειµένων τους, του Ντεκάρτ και του Σπινόζα, που αποτελούν βασική αναφορά στις σύγχρονες συζητήσεις επί των ζητηµάτων αυτών. Εισαγωγικά θα εξετασθούν: α) οι τέσσερις κανόνες της καρτεσιανής µεθόδου και οι συνέπειές τους στη σχέση ψυχής-σώµατος β) πώς ο Σπινόζα επιχειρεί µέσω διαφορετικού µεθοδολογικού χειρισµού να αποφύγει την "καρτεσιανή αγωνία", ταπροβλήµατα του δυισµού και του αναγωγισµού και να δώσει ένα επιστικότερο επιχείρηµα για τη δυνατότητα της γνώσης. Ο κορµός του µαθήµατος θα βασιστεί στα κείµενα: Α) Τα πάθη της ψυχής, το τελευταίο έργο του Ντεκάρτ, όπου εκτίθεται συστηµατικά το εν λόγω πρόβληµα, και β) σε αποσπάσµατα από την Ηθική του Σπινόζα ("Περί του Πνεύµατος" και "Περί της προέλευσης και της φύσης των συναισθηµάτων"), στα οποία αναπτύσσεται η θεωρία της ψυχοσωµατικής ενότητας. Η ενασχόληση µε τα ίδια τα κείµενα δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να αναλογιστούµε τους τρόπους µε τους οποίους τα διαβάζουµε επίσης, η εξέταση κατ' αντιπαράθεση των παραπάνω κειµένων δίνει την αφορµή να θίξουµε τη σχέση ανάµεσα στο επιχείρηµα και την επιστηµονική θέση. Βιβλιογραφία: Κείµενα: Ντεκάρτ, Τα πάθη της ψυχής, εισ.-µτφ. Γ. Πρελορέντζος (Αθήνα: Κριτική, 1996). Σπινόζα, Πραγµατεία για τη διόρθωση του νου, µετ. B. Jaquemart-Β. Γρηγοροπούλου, επιµ.-σχ.-επίµετρο Β. Γρηγοροπούλου (Αθήνα: Πόλις, 2000). Μελέτες: Β. Γρηγοροπούλου, Γνώση, πάθη και πολιτική στη φιλοσοφία του Σπινόζα (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999). D. Kambouchner, L'homme des passions: Commentaires sur Descartes (Παρίσι: Albin Michel, 1995). M. Gueroult, L'âme (Παρίσι: Aubier-Montaigne, 1974). E. Curley, Behind the Geometrical Method: A Reading of Spinoza's Ethics (Princeton: PUP, 1988). J.-L. Vieillard-Baron (επιµ.), Le dualisme de l'âme et du corps (Παρίσι: Vrin, 1991). B. Baertschi, Les rapports de l'âme et du corps (Παρίσι: Vrin, 1992). WITTGENSTEIN Άσκηση - Φ 034 Μαρία Βενιέρη Τετάρτη 5:30-8:30, Αίθουσα Βιβλιοθήκης Στην άσκηση θα µελετήσουµε κυρίως τις Φιλοσοφικές Έρευνες, το κεντρικό κείµενο της ύστερης φιλοσοφίας του Λούντβιχ Βιτγκενστάϊν ( ). Θα αναλύσουµε τις απόψεις του Αυστριακού φιλοσόφου για τις έννοιες του γλωσσικού παιχνιδιού και των οικογενειακών οµοιοτήτων, για το νόηµα ως χρήση, για τους κανόνες, για την αποστολή της φιλοσοφίας κ.ά. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 100 Κώστας Ανδρουλιδάκης Φοιτητές από Α-Κ ευτέρα 2:30-5:30, 3-7 Α Σκοπός της "Εισαγωγής" είναι να γνωρίσοµε ορισµένα από τα βασικά θέµατα, προβλήµατα και έννοιες της 1

2 φιλοσοφίας. Θα επιχειρήσοµε ιδίως µια συστηµατική συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων φιλοσοφικών ζητηµάτων και κλάδων (θεωρία της γνώσης, φιλοσοφία της επιστήµης, µεταφυσική, ηθική, αισθητική, πολιτική φιλοσοφία). Βασική βιβλιογραφία: Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη, 2001). Χ.Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη 1955 [και ανατυπώσεις]). Θ.Βέικος, Προλεγόµενα στη φιλοσοφία (Αθήνα 1983). Γ.Τζαβάρας, Εγχειρίδιο φιλοσοφίας (Αθήνα 1995). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 100 Γιώργος Ζωγραφίδης Φοιτητές από Λ-Ω Τετάρτη 5:30-8:30, 6 Σκοπός του µαθήµατος είναι ο προσανατολισµός στις φιλοσοφικές σπουδές και η εισαγωγή στην προβληµατική και σε βασικά ζητήµατα της φιλοσοφικής σκέψης, µε έµφαση στη µεταφυσική και τη γνωσιοθεωρία. Γίνεται απόπειρα προσδιορισµού της φιλοσοφίας και των χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής δραστηριότητας, Παρουσιάζονται τα θεµελιώδη ερωτήµατα και οι παραδοσιακοί κλάδοι της και οριοθετείται από τις γειτονικές της περιοχές (επιστήµη, ιδεολογία, τέχνη, θρησκεία). Εξετάζονται αναλυτικά δύο ερωτήµατα και οι απαντήσεις που τους έχουν δοθεί: το οντολογικό ερώτηµα (τι υπάρχει;) και το γνωσιολογικό (τι και πώς µπορώ να ξέρω;), µε αναφορές στη σύγχρονη συζήτηση και σε σηµαντικές στιγµές της ιστορίας της φιλοσοφίας (Πλάτων, Αριστοτέλης, Ντεκάρτ, βρετανοί εµπειριστές, Καντ). Τέλος, τίθεται και σχολιάζεται το ερώτηµα σε τι χρησιµεύει (ακόµη) η φιλοσοφία. Βασική βιβλιογραφία: Ν. Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Θεσσαλονίκη, 2001). Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Αθήνα [και ανατυπώσεις]). Θ. Βέικος, Εισαγωγή στη φιλοσοφία (Αθήνα: Θεµέλιο, 1989). N. Warburton, Φιλοσοφία: Τα βασικά ζητήµατα (Αθήνα: Περίπλους, 1999). ΛΟΓΙΚΗ Παράδοση (Υ) - Φ 120 ηµήτριος Χατζόπουλος Φοιτητές από Α-Κ Πέµπτη 11:30-2:30, 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 140 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Υποχρεωτική για Α,Γ,Ε Εξάµηνο Φοιτητές από Λ-Ω ευτέρα 11:30-2:30, 3 Το µάθηµα έχει ως στόχο την εισαγωγή στα βασικά ζητήµατα της νεώτερης πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Εκκινώντας από την παράδοση που θεµελίωσαν οι αρχαίοι στοχαστές θα προχωρήσουµε στην εξέταση κεντρικών µορφών της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας των νεώτερων χρόνων, οι τοποθετήσεις των οποίων αποτελούν παραδειγµατικές απαντήσεις στα κύρια φιλοσοφικά ερωτήµατα που θέτει η πολιτική και ηθική συγκρότηση της ανθρώπινης κοινωνίας. Θα γίνουν εισαγωγικές αναφορές στο έργο των Μακιαβέλι, Χοµπς, Λοκ, Ρουσσώ, Χέγκελ και Μαρξ, και µια πρώτη επαφή µε αντιπροσωπευτικά τους κείµενα. Βασική βιβλιογραφία: G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών (Αθήνα: Ατλαντίς, χχ.), Π. Κιτροµηλίδης, Νεότερη πολιτική θεωρία (Αθήνα: Σάκκουλας, 1996), U. Cerroni, Η πολιτική σκέψη, τ. 3 (Αθήνα: Παπαζήσης, 1985). ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Παράδοση (Υ) - Φ 160 Βασίλης Κάλφας Τρίτη 11:30-2:30, 3-7 Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ Παράδοση - Φ 204 Μαρία Βενιέρη Πέµπτη 2:30-5::30, 2 -Β Η φιλοσοφία του νου, στην οποία εστιάζεται στις µέρες µας το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, ασχολείται µε το νου και τις λειτουργίες του και κυρίως µε το πρόβληµα της σχέσης νου και σώµατος. Στο µάθηµα θα εξετάσουµε πώς τέθηκε το πρόβληµα αυτό στη νεότερη φιλοσοφία από τον Καρτέσιο και τις σπουδαιότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν τον 20ο αιώνα για την αντιµετώπισή του, όπως είναι ο συµπεριφορισµός, η θεωρία της ταυτότητας νου και εγκεφάλου και ο λειτουργισµός. ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Παράδοση - Φ Κατερίνα Μαρκεζίνη ευτέρα 11:30-2:30, 2 -Β Το µάθηµα αυτό αποσκοπεί στην κριτική παρουσίαση των σηµαντικότερων θεωριών κανονιστικής ηθικής, οι οποίες αποτέλεσαν σταθµούς στην ιστορία της Ηθικής Φιλοσοφίας από την αρχαιότητα έως σήµερα. Θα παρουσιασθούν αναλυτικά η πλατωνική και αρεταϊκή αριστοτελική ηθική, ο αγγλικός ηθικός στοχασµός (T. Hobbes, J. Locke, 2

3 Saftesbury, J. Butler, D. Hume), oι δεοντολογικές και τελεολογικές ηθικές θεωρίες, µε ιδιαίτερη έµφαση στις τελευταίες. Συγκεκριµένα, µε αναφορά σε κείµενα των κλασικών εκπροσώπων του ωφελιµισµού, θα επιχειρηθεί συσχετισµός του πραξιακού και κανονιστικού ωφελιµισµού µε τις έννοιες της ευτυχίας, της ελευθερίας, της προσωπικής ταυτότητας και της δικαιοσύνης. Επίσης, θα τονισθεί η αναβίωση της κανονιστικής ηθικής µέσα από τις σύγχρονες συµβολαιοκρατικές θεωρίες. ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Παράδοση - Φ Γρηγόρης Μολύβας ευτέρα 5:30-8:30, 2 -Β Το µάθηµα πραγµατεύεται τις εξής κυρίως θεµατικές: Το δικαίωµα ως προστατευόµενο αγαθό ή ως έκφραση της δυνατότητα επιλογής του ατόµου σε έναν ηθικά ελεύθερο χώρο. Φορείς δικαιώµατος (αν τα παιδιά, τα νεογνά, τα έµβρυα, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν δικαιώµατα και που διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα ζώα). Τι είναι θεµελιώδη και τι παράγωγα δικαιώµατα. υνατότητα συνεπειοκρατικής θεµελίωσης δικαιωµάτων και σχέση τους µε τη δεοντοκρατικούς περιορισµούς ή περιορισµούς / προνόµια µε επίκεντρο τον δρώντα. Ο ρόλος των εξωτερικών προτιµήσεων, δηλαδή των προτιµήσεών µας για πράγµατα που αφορούν άλλους. Θετικά και αρνητικά δικαιώµατα (παροχής πόρων και υπηρεσιών διασφάλισης ατοµικής σφαίρας από εξωτερικές επεµβάσεις). ικαιώµατα και οικοσύστηµα. Κριτικές των δικαιωµάτων από αρεταιϊκή αριστοτελική, µαρξική, µπενθαµική και συντηρητική σκοπιά. Βιβλιογραφία: R. Tuck, Natural Rights Theories: Their Origin and Development (Cambridge: CUP, 1979). J. Waldron (επιµ.), Theories of Rights (Οξφόρδη: OUP, 1984). R. Dworkin, Taking Rights Seriously (Λονδίνο: Duckworth 1977). A. Gewirth, Reason and Morality (Σικάγο: The University of Chicago Press, 1978). J. Jarvis- Thomson, The Realm of Rights (Cambridge Mass.: Harvard UP, 1990). Μ. ραγώνα-μονάχου, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα ικαιώµατα (Αθήνα: Παπαζήσης 1986). ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Παράδοση - Φ = ΚΟΙΣ 130 Κωνσταντίνος Καβουλάκος Τρίτη 2:30-5:30, Β 1-29 Είναι πραγµατικά ο ανθρώπινος πολιτισµός και η ανάπτυξή του η πιο ελπιδοφόρα λύση των βασικών προβληµάτων της ζωής µας; Ή µήπως, αντίθετα, δεν είναι καθόλου σε θέση να διευκολύνει την ευτυχία µας, αλλά µάλλον την υπονοµεύει; Κι αν ισχύει η δεύτερη αυτή άποψη, ποια είναι τα αίτια αυτής της κακοδαιµονίας του πολιτισµού; Την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα αναζητάει ένας τύπος κοινωνικής κριτικής, ο οποίος θα µπορούσε να έχει τον τίτλο κριτική στον πολιτισµό. Ερχόµενη σε σύγκρουση µε τις κυρίαρχες προκαταλήψεις περί του καθαρά θετικού χαρακτήρα της πολιτισµικής ανάπτυξης, η κριτική στον πολιτισµό ανανεώθηκε µε νέα επιχειρηµατολογικά µέσα, από την εποχή του ιαφωτισµού (π.χ. Ζ.-Ζ. Ρουσσώ) ως σήµερα. Στην παράδοση θα ασχοληθούµε µε δύο εκδοχές της νεωτερικής κριτικής στον πολιτισµό, οι οποίες συνδέονται στενά µε µια τρίτη: Εκκινώντας από την κριτική του Φ. Νίτσε στον ευρωπαϊκό µηδενισµό, θα εξετάσουµε την ψυχολογική διερεύνηση της δυσφορίας στον πολιτισµό του Σ. Φρόυντ, ώστε να µπορέσουµε να προσεγγίσουµε την αποτυχία του πολιτισµού, όπως την είδαν οι Μ. Χορκχάιµερ και Τ. Αντόρνο. Βιβλιογραφία: F. Nietzsche, Η γενεαλογία της ηθικής (Αθήνα: Γκοβόστης, χ.χ.). S. Freud, Ο πολιτισµός πηγή δυστυχίας (Αθήνα: Επίκουρος, 1974). M. Horkheimer, Th. Adorno, ιαλεκτική του διαφωτισµού (Αθήνα: Νήσος, 1996). ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΤΣ Παράδοση - Φ Κωνσταντίνος Πρώιµος Τρίτη 2:30-5:30, 2 -Α Στην καθηµερινή γλώσσα ο όρος kitsch είτε µένει αµετάφραστος είτε µεταφράζεται ως χυδαίο και συναισθηµατικά εύκολο. Ο όρος προέρχεται από τη Γερµανία και, ενώ έχει µόνον έναν αιώνα ύπαρξης, έχει εξαπλωθεί σε όλες τις γλώσσες, σε τέτοιο βαθµό που περισσότερο ακόµη και από το υπέροχο ή το όµορφο, σήµερα, θέτει µε ουσιαστικό τρόπο όλα τα προβλήµατα των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνών. Αφού κάνουµε µια αναδροµή στον Καντ και εξετάσουµε πώς ορίζεται στην Κριτική της Κρίσης το συναίσθηµα του όµορφου και του υπέροχου, θα αναφερθούµε στον Τ. Αντόρνο, στη σκέψη του οποίου το kitsch διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Τέλος, θα αναφερθούµε σε σύγχρονες προσεγγίσεις του όµορφου, του υπέροχου και του kitsch, εξετάζοντας το τελευταίο ως συναίσθηµα, αισθητική κατηγορία και φαινόµενο, το οποίο αφορά σε όλη τη σφαίρα της ατοµικής και συλλογικής ζωής. Οι φιλόσοφοι, κριτικοί και συγγραφείς µε τους οποίους θα ασχοληθούµε είναι ο Ι. Καντ, ο Τ. Αντόρνο, ο Clement Greenberg, η Rosalind Krausss και ο Yve-Alain Bois, ο Jean Francois Lyotard, ο Tomas Kulka, ο Ο. Έκο, ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος, ο Μίλαν Κούντερα και ο Yves Uersant. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ Παράδοση - Φ Ελένη ροσοφορίδου ευτέρα 8:30-11:30, Αίθουσα Μιχελή ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Παράδοση - Φ

4 Χλόη Μπάλλα ευτέρα 2:30-5:30, Β 1-29 Ξεκινώντας από τους λόγους του Γοργία και την κριτική του Πλάτωνα στον οµώνυµο διάλογο και εν συνεχεία στον Φαίδρο, θα παρακολουθήσουµε τη στάση της φιλοσοφίας απέναντι στη ρητορική σε διαφορετικά φιλοσοφικά συστήµατα της αρχαιότητας (Αριστοτέλης, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί). Βιβλιογραφία: Χ. Μπάλλα, Πλατωνική πειθώ: Από τη ρητορική στην πολιτική (Αθήνα: Πόλις, 1997). J. Barnes, Is rhetoric an art?, D.A.R.G. Newsletter 2.2 (1986): Th. Cole, The Origins of Rhetoric in Ancient Greece (Βαλτιµόρη: Johns Hopkins U. Press, 1991). D. Furley και A. Nehamas (επιµ.), Aristotle's Rhetoric (Princeton, NJ, 1994). G. Kennedy, Ιστορία της κλασικής ρητορικής (Αθήνα: Παπαδήµας, 2000). A. Rorty (επιµ.), Essays on Aristotle's Rhetoric (Berkeley, CA, 1996). Ε. Schiappa, The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece (New Haven/Λονδίνο: Yale U. Press, 1999). ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΕΚΑΡΤ ΣΤΟΝ ΚΑΝΤ) Βάνα Γρηγοροπούλου Παράδοση - Φ Πέµπτη 5:30-8:30, Αίθουσα Μιχελή Το µάθηµα επικεντρώνεται στη συστηµατική έκθεση ζητηµάτων που αφορούν τη µεθοδολογία και τη συγκρότηση εννοιών στη νέα φιλοσοφία και την επιστήµη κατά τον 17 ο και τον 18 ο αιώνα. Η νέα φιλοσοφία του 17 ου αιώνα βασίζεται σε ένα µεθοδολογικό πρότυπο το οποίο προσέφεραν τα µαθηµατικά. εν χρησιµοποιούνται όµως µε τον ίδιο τρόπο οι µέθοδοι από τους φιλοσόφους. Παρόλο που εµφανίζεται ένα ενιαίο επιστηµονικό παράδειγµα, επικρατεί µια έντονη διαµάχη ανάµεσα στους θεωρητικούς σε ζητήµατα µεθοδολογίας. Με αφορµή αυτό το ζήτηµα, πρώτον, θα δοθεί έµφαση στις κύριες µεθόδους, όπως ανάλυση, σύνθεση, επαγωγή, απαγωγή, αιτιότητα, ορισµός παράλληλα, θα εξετασθεί η διαφοροποίηση που εντοπίζεται ανάµεσα σε βασικούς φιλοσόφους της εποχής πάνω σε ζητήµατα µεθοδολογίας. εύτερον, θα διερευνηθεί η νέα προσέγγιση εννοιών της παραδοσιακής φιλοσοφίας συγκεκριµένα, πώς ζητήµατα της παραδοσιακής µεταφυσικής συγκροτούνται πλέον ως αντικείµενα της γνωσιοθεωρίας και προετοιµάζεται η έννοια του κριτικού υποκειµένου. Τρίτον, θα εξετασθεί η νέα προσέγγιση των παραπάνω µεθόδων στο πλαίσιο της κριτικής φιλοσοφίας του Καντ. Συνοπτικά, θα µας απασχολήσει πώς διαµορφώνεται η έννοια του ορθολογισµού, στην εποχή της "επιστηµονικής επανάστασης" και στη φιλοσοφία του κριτικού υποκειµένου. Επιµέρους θέµατα: Καινοτοµία, πειραµατικό πνεύµα και επαγωγή στον Βάκωνα. Ανάλυση και σύνθεση στον Ντεκάρτ: Ο σκοπός της µεθόδου: οι καθαρές και διακριτές έννοιες. Αναλυτική µέθοδος και "προσωρινή" ατοµική ηθική. Η προτεραιότητα της σύνθεσης στον Σπινόζα: επιστηµονικό πρόγραµµα και κοινωνία της γνώσης γνώση και ελευθερία. Ανάλυση και σύνθεση στον εµπειρισµό του Λοκ: ταυτότητα και διαφορά: συνείδηση και ηθική ευθύνη. Πώς προετοιµάζεται από τη νέα φιλοσοφία του 17 ου αιώνα η κριτική φιλοσοφία του Καντ: επαναπροσδιορισµός της ανάλυσης και της σύνθεσης στην κριτική και πρακτική φιλοσοφία του υποκειµένου. Βιβλιογραφία: Κείµενα: Ντεκάρτ, Λόγος περί της µεθόδου, εισ.-µτφ.-σχ. Χ. Χρηστίδης (Αθήνα: Παπαζήσης, 1976). Ντεκάρτ, Κανόνες για την καθοδήγηση του πνεύµατος, µτφ.-σχ. Γ. αρδιώτης (Θεσσαλονίκη: Εγνατία, 1974). Σπινόζα, Πραγµατεία για τη διόρθωση του νου, µετ. B. Jaquemart-Β. Γρηγοροπούλου, επιµ.-σχ.-επίµετρο Β. Γρηγοροπούλου (Αθήνα: Πόλις, 2000). Καντ, Κριτική του Καθαρού Λόγου, εισ.-µτφ.-σχ. Α. Γιανναράς (Αθήνα: Παπαζήσης). Μελέτες: Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας, µτφ. Κ. Παπαγιώργης (Αθήνα: Καστανιώτης, 1999). J. Cottingham, Φιλοσοφία της επιστήµης: Οι ορθολογιστές (Αθήνα: Στάχυ, 2000). Γ. Φαράκλας-Γ. Πρελορέντζος (επιµ.), Πολιτικές του ορθολογισµού: έκα µελέτες για τον Καρτέσιο (Αθήνα: Εξάντας/Αξιολογικά, 1999). Β. Γρηγοροπούλου, Γνώση, πάθη και πολιτική στη φιλοσοφία του Σπινόζα (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999) Η ΦΥΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΚΑΡΤ Παράδοση - Φ Επαµεινώνδας Βαµπούλης Τρίτη 8:30-11:30, Αίθουσα Μιχελή Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η φιλοσοφία του Ντεκάρτ συνέβαλε και προσπάθησε να ερµηνεύσει τη φυσική πραγµατικότητα. Η ίδια η µεταφυσική του Ντεκάρτ οδηγεί σε µια καθαρά γεωµετρική σύλληψη της ύλης, σύµφωνα µε την οποία η έκταση αποτελεί την ουσία της ύλης. Μια τέτοιου είδους θεώρηση όµως, που ανάγει την ύλη σε έκταση, έχει να απαντήσει τόσο στο πρόβληµα της προέλευσης της κίνησης όσο και σε αυτό των αισθητών ιδιοτήτων των σωµάτων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη θεωρία παίζει η αρχή της µηχανιστικής αιτιότητας και ο τρόπος θεµελίωσης της απόλυτης ισχύος των φυσικών νόµων. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Σεµινάριο - Φ Κατερίνα Μαρκεζίνη Τρίτη 8:30-11:30, Σ 1 Στο σεµινάριο αυτό η έµφαση θα δοθεί στη θεµελίωση της ηθικής, µε κριτική αναφορά στον αµοραλισµό και στις προϋποθέσεις του ηθικού επιχειρήµατος και της ηθικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, επί µέρους µελέτες θα αφορούν την ελευθερία της βούλησης, όπως αναλύεται από παραδοσιακούς φιλοσόφους (Αριστοτέλης, Καντ, Μιλλ) αλλά και υπό το σύγχρονο πρίσµα του ντετερµινισµού, την ελεύθερη πράξη, την αδυναµία της βούλησης ("ακρασία"), τον συσχετισµό ελευθερίας-ηθικής ευθύνης-τιµωρίας, τον συσχετισµό ηθικότητας και πρακτικής δυνατότητας (εάν το "πρέπει" προϋποθέτει το "µπορεί") και την έννοια του ηθικού καθήκοντος, αναφορικά µε το υποχρεωτικό ή και 4

5 προαιρετικό τµήµα της ηθικής σφαίρας. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Σεµινάριο - Φ Μανόλης Γαλανάκης Πέµπτη 11:30-2:30, Σ 1 Σκοποί του Σεµιναρίου είναι: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τα ηθικά ζητήµατα που προκύπτουν από την ανθρώπινη παρέµβαση στη νόσο και την αναπηρία, στη γέννηση και στο θάνατο. Η κατανόηση ότι σε κοινωνίες µε σύγκρουση προσδοκιών και πεποιθήσεων, τέτοια ζητήµατα είναι πιεστικά, καθηµερινά και αναπόφευκτα και δεν αφορούν µόνο εξαιρετικές περιπτώσεις Η παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση προσωπικών βιωµάτων, περιπτώσεων από τα µέσα ενηµέρωσης και πραγµατικών και φανταστικών καταστάσεων. Αδρός κατάλογος θεµάτων προς άντληση: Συγκατάθεση ή άρνηση στη θεραπεία, αυτονοµία, καταναγκαστική θεραπεία. Εµπιστοσύνη και προστατευτισµός, ειλικρίνεια, δυσκολίες της ενηµέρωσης και απόκρυψη πληροφοριών. Φυλετικές, θρησκευτικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Εχεµύθεια και ιατρικό απόρρητο, σύγκρουση συµφερόντων αρρώστου, οικογένειας και κοινότητας. Βιοϊατρική έρευνα και κατάχρηση, έρευνα σε ζώα. ικαιώµατα εµβρύου, σύγκρουση συµφερόντων µητέρας και εµβρύου, έκτρωση, προγεννητικός έλεγχος, υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Γενετική και ευγονική, θεραπεία του "παθολογικού" και βελτίωση του "φυσιολογικού", κλωνοποίηση, γενετική ταυτότητα. ικαιώµατα, συµφέροντα και αυτονοµία του παιδιού. Ψυχοπνευµατική διαταραχή, υπευθυνότητα, σύγκρουση συµφερόντων αρρώστου, οικογένειας και κοινωνίας. Ζωή και θάνατος, θνήσκειν και φονεύειν, διάρκεια και ποιότητα ζωής, η διαφορά από το σκοτώνω στο αφήνω να πεθάνει, ευθανασία και υποβοηθούµενη αυτοκτονία, µεταµόσχευση και χρήση πτωµατικών οργάνων. Ιατρογενείς βλάβες, προσδοκίες του κοινού και δυνατότητες της Ιατρικής. Κατανοµή του υγειονοµικού αγαθού σύµφωνα µε τις ανάγκες και τη "χρησιµότητα" του ασθενούς, ανεπάρκεια πόρων, υγειονοµικές ανισότητες, η ατοµική ευθύνη στην πρόκληση της νόσου. Ατοµικά δικαιώµατα και δικαιώµατα των άλλων, καθήκοντα και υποχρεώσεις ασθενούς, διεθνείς διακηρύξεις και τρέχουσες συµβάσεις. Ενδεικτική βιβλιογραφία: άλλα-βοργιά, Π. "Ηθικά και νοµικά θέµατα στη γενετική", Ιατρική 1994, 66 (παράρτηµα): Μανιαδάκης, Ν., Υφαντόπουλος, Γ. "Το φαινόµενο της προκλητής ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1996, 13: Μεράκου, Κ., άλλα Α., Θεοδωρίδης,. "Ιατρικό απόρρητο: οι 'κατά συνθήκη' παραβιάσεις", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1999, 16: Μιχαλοδηµητράκης, Ε. "Ιατρική έρευνα και ανθρώπινα δικαιώµατα", στο: Ορθόδοξος Ακαδηµία Κρήτης και Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Κρήτη Υγεία. Κολυµπάρι Χανίων 2001: Παπαδερός, Α. "Βιοηθική και υγεία", ό.π., Πασχάλης, Β. "Τα ξηρά οστά και το άλογον δέρµα", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1993, 10: Πετρίδου, Ε., Σκεντέρης, Ν. "Η οδηγητική συµπεριφορά ως παράγοντας πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14: Ρηγάτος, Γ. "Καρκίνος: το σοκ της διάγνωσης", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1997, 14: Σκαλκέας, Γ. "Ηθικά προβλήµατα της µεταµοσχεύσεως ιστών και οργάνων", Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 1993, 10: Τριανταφυλλίδης, Ι. "Θρησκεία-πνευµατικότητα και Ιατρική", Ιατρική 2000, 78: Τούντας, Γ., Φρισήρας, Σ. "Κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία", Ιατρική 1996, 69: Ωραιόπουλος,. "Ηθικά ζητήµατα της κλωνοποίησης του ανθρώπου", Ιατρική 2000, 77: RAWLS, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σεµινάριο - Φ Γρηγόρης Μολύβας Τρίτη 5:30-8:30, Σ 1 Η Θεωρία της δικαιοσύνης του J. Rawls, έργο που κυκλοφόρησε το 1971, αποτέλεσε σταθµό για τις θεωρητικές απόψεις που θεµελίωνε, αλλά κυρίως για τους ευρύτερους προσανατολισµούς της πολιτικής και ηθικής φιλοσοφίας στον αγγλοσαξωνικό χώρο. Θα ξεκινήσουµε µε µερικά εισαγωγικά µαθήµατα για να αποτιµήσουµε πρώτον τη συµβολή του Rawls στη φιλοσοφική παράδοση που εντάσσεται και δεύτερον να δούµε τη Θεωρία της δικαιοσύνης ως σταθµό στην εξέλιξη της ίδιας της φιλοσοφικής σκέψης του Rawls από τις ύο έννοιες κανόνων (1955) έως τον Νόµο των Λαών (1999). Όλες οι σεµιναριακές παρουσιάσεις θα είναι πάνω στο κείµενο. Κείµενο: J. Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης (Αθήνα: Πόλις, 2001). Η ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ Σεµινάριο - Φ Χλόη Μπάλλα Τρίτη 11:30-2:30, Αίθουσα Βιβλιοθήκης Θα εξετάσουµε τις κυριότερες φιλοσοφικές απόψεις των Σοφιστών του πέµπτου αιώνα για θέµατα όπως η γνώση, η γλώσσα, η πολιτική και η δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο ζήτηµα της σχέσης τους µε τους φιλοσόφους της εποχής τους ( ηµόκριτος, Σωκράτης, Πλάτων, Αριστοτέλης). Βιβλιογραφία: Γ. Βλαστός, Σωκράτης: Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος (Αθήνα: Εστία, 1993). Β. Κύρκος, Αρχαίος ελληνικός διαφωτισµός και σοφιστική (Αθήνα 1986). N.M. Σκουτερόπουλος, Η αρχαία σοφιστική: Τα σωζόµενα αποσπάσµατα (Αθήνα: Γνώση, 1991). R. Bett, "The Sophists and Relativism", Phronesis 34 (1989) W.K.C. Guthrie, Οι Σοφιστές (Αθήνα: M.I.E.T., ). G.B. Kerferd, H σοφιστική κίνηση (Αθήνα: Καρδαµίτσα 1996). A. Nehamas, "Eristic, Antilogic, Sophistic, Dialectic: Plato s Demarcation of Philosophy from Sophistry", History of Philosophy Quarterly 7(1990) J. de Romilly, Οι µεγάλοι Σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή (Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1994). G. Striker, "Methods of Sophistry", στο Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics (Cambridge 1996)

6 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 17 Ο ΑΙΩΝΑ Σεµινάριο - Φ Επαµεινώνδας Βαµπούλης Τρίτη 5:30-8:30, Αίθουσα Βιβλιοθήκης Αντικείµενο του σεµιναρίου αποτελεί η φιλοσοφική διάσταση του περάσµατος από το είδωλο που πρότεινε η αριστοτελική-σχολαστική φυσική φιλοσοφία στη γεωµετρική θεώρηση του σύµπαντος και στη νέα επιστήµη του 17 ου αιώνα. Ιδιαίτερα θα µελετηθούν: η µηχανιστική σύλληψη της ύλης από τον Ντεκάρτ και η µεταφυσική της θεµελίωση. Το πρόβληµα της προέλευσης της κίνησης στην καρτεσιανή φιλοσοφική παράδοση. Η ταύτιση Θεού και φύσης στον Σπινόζα και η σύλληψη της έκτασης στο πλαίσιο του φιλοσοφικού του συστήµατος. Η διαµάχη σχετικά µε τις ιδιότητες που πρέπει να αποδοθούν στην ουσία της ύλης µε αφορµή τη διατύπωση της νευτώνειας θεωρίας της παγκόσµιας έλξης. TΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ [=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ] Παράδοση (Υ) - ΨΥΧΣ 101 έσποινα Σταµατοπούλου Πέµπτη 2:30-5:30, 7 Ιστορία και κλάδοι της Ψυχολογίας. Στοιχεία µεθοδολογίας. Κοινωνική Ψυχολογία. Θεωρίες της προσωπικότητας και στοιχεία Κλινικής Ψυχολογίας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι Παράδοση - ΨΥΧΣ 106 Γιάννης Κουγιουµουτζάκης ευτέρα 11:30-2:30, 3-7 Α ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ι Παράδοση - ΨΥΧΣ 108 Βιβή Κυρκούλη Παρασκευή 11:30-2:30, 2 -Β Το µάθηµα ασχολείται µε τη σχεση εγκεφάλου-συµπεριφοράς και, όπως και τα άλλα µαθήµατα ψυχολογίας, προσπαθεί να εξηγήσει τη συµπεριφορά. Υπάρχουν πολλά ακόµη να µάθουµε για τις αιτίες των συµπεριφορών. Έτσι, η µελέτη της φυσιολογίας της συµπεριφοράς είναι µια αναζήτηση απαντήσεων. Αυτό το µάθηµα είναι πολύ περισσότερο µια περιγραφή αυτής της αναζήτησης παρά ένας κατάλογος µε απαντήσεις. Ο στόχος του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει ό,τι είναι µέχρι σήµερα γνωστό για τη φυσιολογία της συµπεριφοράς και να περιγράψει τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται σ αυτή την επιστήµη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Παράδοση - ΨΥΧΣ 109 Χριστίνα Παπαηλιού Πέµπτη 5:30-8:30, 2 -Β H παράδοση επιχειρεί κριτική θεώρηση των µέχρι τώρα γνωστών θεωριών ανάπτυξης της γλώσσας (Vygotsky, Chomsky, Νεοπιαζεϊκοί, Karmiloff-Smith, Pinker, Locke). Βασική βιβλιογραφία: Barrett, M., επιµ. (1999). The Development of Language. London: Psychology Press. Fletcher, P., & MacWhinney, B. (eds.) (1995). The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell. Locke, J.L. (1993). The Child s Path to Spoken Language. Cambridge, MA: Harvard University Press. Pinker, S. (1995/2000). To Γλωσσικό Ενστικτο. Αθήνα: Κάτοπτρο. Vygotsky, L.S. (1934/1988). Σκέψη και Γλώσσα. Αθήνα: Γνώση. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ; Ελπίδα Ρίκου Παράδοση - ΨΥΧΣ 111 = ΚΟΙΣ 177 Τρίτη 2:30-5:30, Αίθουσα Μιχελή Ο S.Moscovici προτείνει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις στη θέση των συλλογικών αναπαραστάσεων του Durkheim, δίνοντας έµφαση σε φαινόµενα επικοινωνίας µέσα σε συνθήκες συνεχούς µεταβολής που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Σε ποιο βαθµό, όµως, η πολύπλοκη έννοια της κοινωνικής αναπαράστασης, που επικεντρώνεται στη διαρκή αλληλεπίδραση του ατόµου και της κοινωνίας, µπορεί να προάγει σήµερα µια συνολικότερη νέα αντίληψη για την κοινωνική ψυχολογία ως ανθρωπολογία της µοντέρνας κουλτούρας, όπως θα ήθελε ο εισηγητής της; Επανεξετάζονται, υπό το πρίσµα αυτό, ζητήµατα κοινωνικής κατασκευής της πραγµατικότητας, θέµατα ιδεολογίας, µνήµης, κοινής λογικής και πρακτικών διαχείρισης της καθηµερινής ζωής σε διάφορους τοµείς (εκπαίδευση, υγεία, πολιτική, περιβάλλον, µειονότητες, κτλ.). Ταυτοχρόνως, στόχος του µαθήµατος είναι η 6

7 εξοικείωση µε την εµπειρική έρευνα (συνεντεύξεις, συµµετοχική παρατήρηση, κτλ.). ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Παράδοση - ΨΥΧΣ 205 = ΠΑΙΣ 212 έσποινα Σταµατοπούλου Παρασκευή 2:30-5:30, 2 -Β Στο µάθηµα αυτό θα διερευνηθούν τα αίτια και οι συνέπειες της χαµηλής αυτοεκτίµησης των µαθητών, και ειδικότερα των εφήβων. Το υλικό που θα προσφερθεί θα αφορά θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα που µελετούν τον τρόπο συγκρότησης της αυτοαντίληψης σε σχέση µε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της αντίληψης εαυτού αυτών που µαθαίνουν και τις δοµές µάθησης που προτάσσονται. Ειδικότερες θεµατικές παρουσίασης θα εστιάσουν στη σχέση της αντίληψης εαυτού µε (α) το σχολικό κλίµα και τη δυναµική των οµάδων στο σχολείο, (β) τον ρόλο των προσδοκιών και του ελέγχου, (γ) τις οµάδες συνοµηλίκων και τον εαυτό, (δ) τα κίνητρα, (ε) την επίδοση, (ζ) το πρόβληµα της εγκατάλειψης της προσπάθειας, (η) τον ρόλο της επανατροφοδότησης και τις προϋποθέσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίµησης των µαθητών. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 335 Γιάννης Κουγιουµουτζάκης Τρίτη 11:30-2:30, Σ 2 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 336 Βιβή Κυρκούλη Τετάρτη 2:30-5:30, Σ 1 Το σεµινάριο περιλαµβάνει τη µελέτη σε βάθος των διαδικασιών της µάθησης και της µνήµης. Έχει δύο σκέλη: ένα βασικό και ένα κλινικό. Το βασικό σκέλος ασχολείται µε πειραµατικά µοντέλα που αφορούν στις διαταραχές της µνήµης. Το κλινικό σκέλος ασχολείται µε αµνησίες διαφόρων τύπων στον άνθρωπο. Βασική βιβλιογραφία: Vanderwolf, C.H. & Cain, D.P. (1994), "The behavioral neurobiology of learning and memory: a conceptual reorientation", Brain Res. Review 19, Agranoff, B.W. (1989), "Learning and Memory", στο Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects, 4 η έκδ., επιµ. G.J. Siegel et al., New York, Raven Press. Butters, N. & Miliotis, P. (1985), "Amnesic Disorders", στο Clinical Neuropsychology, επιµ. K.M. Heilman & E. Valenstein. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ Σεµινάριο - ΨΥΧΣ 337 Χριστίνα Παπαηλιού Παρασκευή 11:30-2:30, Σ 1 Στο σεµινάριο εξετάζονται περιπτώσεις αναπτυξιακών διαταραχών του λόγου, όπως το σύνδροµο Williams, η γλώσσα των παιδιών µε προβλήµατα ακοής, αυτισµό, σύνδροµο Down ή εγκεφαλικές βλάβες και η δυσλεξία. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην παρουσίαση ερευνητικών δεδοµένων που αφορούν στη µορφή και τη λειτουργία του λόγου στις παραπάνω παθολογικές περιπτώσεις σε σύγκριση µε το λόγο των φυσιολογικά αναπτυσσόµενων παιδιών αντίστοιχης νοητικής ηλικίας. Βασική βιβλιογραφία: Bishop, D. & Mogford, K. (eds.) (1994). Language Development in Exceptional Circumstances. Hillsdale: Lawrence Erlbaum. ράκος,.γ. (1991) Σύγχρονα Προβλήµατα της Θεραπευτικής Παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική αγωγή του λόγου και της οµιλίας. Αθήνα: Αφοί Τολίδη. Fletcher, P., & MacWhinney, B. (eds.) (1995) The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ] Παράδοση (Υ) - ΚΟΙΣ 100 Αντώνης Αστρινάκης Πέµπτη 8:30-11:30, 6 Η "Κοινωνιολογία" µαζί µε την "Κοινωνική Θεωρία" αποτελούν τα βασικά και υποχρεωτικά εισαγωγικά µαθήµατα κοινωνιολογίας του Τµήµατος. Η "Κοινωνιολογία" αποσκοπεί στη γνωριµία και εξοικείωση του φοιτητή µε τις βασικές έννοιες, µοντέλα και θεωρίες της κοινωνιολογίας, καθώς επίσης και την παρουσίαση των εξηγητικών και αναλυτικών δυνατοτήτων που αυτή διαθέτει όσον αφορά τις σύγχρονες αναπτυγµένες κοινωνίες και τις αντιθέσεις ή συγκρούσεις που οι κοινωνίες αυτές αντιµετωπίζουν. Η παράδοση θα επικεντρωθεί περισσότερο στις µεσαίου επιπέδου και στις µικροσκοπικές διαστάσεις ανάλυσης των συγχρόνων αναπτυγµένων κοινωνικών και των κοινωνικών οµάδων και ατόµων που ζουν στους κόλπους τους, εστιαζόµενη: (1) Στα πολιτισµικά στοιχεία και τις πολιτισµικές διεργασίες, (2) στην κοινωνική οργάνωση, τα δοµικά της στοιχεία και τις κοινωνικές διαδικασίες, (3) στις συλλογικότητες και τις κοινωνικές οµάδες και (4) στις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης, τους θεσµούς της και την πολιτισµική γένεση και συγκρότηση του ατόµου (εαυτού). Βασική βιβλιογραφία: Ν. Τάτσης, Κοινωνιολογία: Κοινωνική Οργάνωση και Πολιτισµικές ιεργασίες, τόµος Β (Αθήνα: Οδυσσέας, 1991). Christian de Montlibert, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Συλλογιστική (Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1995). 7

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι [=ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ] Παράδοση (Υ) - ΚΟΙΣ 103 Αντώνης Γεωργούλας Παρασκευή 11:30-2:30, 3 Από τον Α. Κοντ ως τον Μ. Βέµπερ διαµέσου των Κ. Μαρξ και Ε. Ντυρκέµ, η κοινωνία οροθετείται ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης. Η έγνοια των κλασικών της κοινωνικής θεωρίας, οι οποίοι θεωρούνται και οι "πατέρες θεµελιωτές" της κοινωνιολογίας, ήταν αφενός η κατανόηση της συγκαιρινής τους, νεωτερικής κοινωνίας συγκριτικά µε προηγούµενες µορφές κοινωνικής οργάνωσης και αφετέρου η επεξεργασία µιας επιστηµονικής µεθόδου προσέγγισης των κοινωνικών φαινοµένων. Στο µάθηµα θα παρουσιαστούν οι προηγούµενες διαδροµές, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο -από τον Κοντ ως τον Βέµπερ- συγκροτείται η κοινωνία ως αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης. Βασική βιβλιογραφία. R. Aron, Η εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης. Μ. Αντωνοπούλου, Θεωρία και ιδεολογία στους κλασικούς της κοινωνιολογίας. Ch. De Montlibert, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική. E. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής µεθόδου. E. Durkheim, Αυτοκτονία. Κ. Μαρξ, Grundisse. Κ. Μαρξ, Το κεφάλαιο. Μ. Βέµπερ, οκίµια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστηµών. Μ. Βέµπερ, Βασικές έννοιες κοινωνιολογίας. Μ. Βέµπερ, Κοινωνιολογία του κράτους. Μ. Βέµπερ, Η προτεσταντική ηθική και το πνεύµα του καπιταλισµού. Μ. Βέµπερ, Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες. Μ. Βέµπερ, Η µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών. Α. Comte, Η θετική µέθοδος. ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Παράδοση - ΚΟΙΣ 130 βλ. Φ Κωνσταντίνος Καβουλάκος Τρίτη 2:30-5:30, Β 1-29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Παράδοση - ΚΟΙΣ 135 Γιώργος Νικολακάκης Σάββατο 11:30-2:30, 2 -Β ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Παράδοση - ΚΟΙΣ 148 Σπύρος Σακελλαρόπουλος Τετάρτη 5:30-8:30, 2 -Β Η πρώτη µεταπολιτευτική περίοδος στην ελληνική κοινωνία ( ) παρουσιάζει για τον κοινωνικό ερευνητή ένα διττό ερώτηµα: α) οι λόγοι που επέβαλαν την αναίρεση ενός µοντέλου κοινωνικής οργάνωσης που κυριαρχούσε για 25 χρόνια και β) οι θεαµατικοί ρυθµοί αλλαγής σε όλα τα πεδία (κόµµατα, κοινωνικές δυνάµεις, πολιτικοί θεσµοί, ιδεολογικοί- πολιτιστικοί µηχανισµοί). Η αποσαφήνιση αυτών των ερωτηµάτων αποδεικνύεται κρίσιµη για την κατανόηση της τρέχουσας κοινωνικής πραγµατικότητας. Βιβλιογραφία: Ν. εµερτζής (επιµ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήµερα (Αθήνα: Οδυσσέας, 1994). Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Εκλογές και κόµµατα στη δεκαετία του '80 (Αθήνα: Θεµέλιο, 1990). Σ. Σακελλαρόπουλος, Η Ελληνική Κοινωνία στη Μεταπολίτευση ( ) (Αθήνα: Λιβάνης, 2000). Κ. Τσουκαλάς, Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στην Μεταπολεµική Ελλάδα (Αθήνα: Θεµέλιο, 1986). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ; Ελπίδα Ρίκου Παράδοση - ΚΟΙΣ 177 βλ. ΨΥΧΣ 111 Τρίτη 2:30-5:30, Αίθουσα Μιχελή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Παράδοση - ΚΟΙΣ 212 Πάνος Πανόπουλος ευτέρα 5:30-8:30, Σ 2 Στόχος του µαθήµατος είναι η κατάδειξη της κυρίαρχης θέσης που κατέχει σήµερα η έννοια και η προβληµατική του φύλου στο σύνολο των ανθρωπολογικών σπουδών. Μετά από µια σύντοµη ιστορική επισκόπηση των τρόπων µε τους οποίους έχει προσεγγιστεί το φύλο από διάφορες ανθρωπολογικές σχολές, θα εστιάσουµε στη σκοπιά της πολιτισµικής κατασκευής του φύλου. Με αναφορά σε ποικίλα εθνογραφικά παραδείγµατα, θα προσδιορίσουµε το πώς η ανθρωπολογία προσεγγίζει το φύλο ως κοινωνική σχέση και πολιτισµικό σύµβολο. Θα εξετάσουµε τόσο τις δια-πολιτισµικά ποικίλες πραγµατώσεις των έµφυλων ρόλων όσο και τη χρήση του φύλου στη συγκρότηση και την εκ µέρους των δρώντων υποκειµένων διαχείριση ευρύτερων συµβολικών αντιπαραθέσεων. Επίσης, θα εστιάσουµε στον ρόλο και τη σηµασία του φύλου για την ανασυγκρότηση του αντικειµένου έρευνας, καθώς και της αναλυτικής στόχευσης της σύγχρονης ανθρωπολογίας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παράδοση - ΚΟΙΣ 213 8

9 Σπύρος Σακελλαρόπουλος Πέµπτη 11:30-2:30, Β 1-26 Ιστορική αναδροµή στην πορεία σχηµατισµού του Κράτους- Έθνους. Η έννοια του πολίτη ως φορέα κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων. Το Φιλελεύθερο Κράτος. Το Φασιστικό Κράτος. Η τοµή του Κράτους- Πρόνοιας. Το Κράτος στην περίοδο της Παγκοσµιοποίησης. Η µαρξιστική προσέγγιση. Βιβλιογραφία: Μ. Καρνόυ, Κράτος και Πολιτική Θεωρία (Αθήνα: Οδυσσέας, 1990). Κ.Μ. Μακφέρσον, Η Ιστορική πορεία της φιλελεύθερης ηµοκρατίας (Αθήνα: Γνώση, 1986). Ν. Πουλαντζάς, Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισµός (Αθήνα: Θεµέλιο, 1984). L. Weiss, The Myth of the Powerless State (Cambridge: Polity Press, 1998). ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 349 Αντώνης Αστρινάκης Παρασκευή 11:30-2:30, Σ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 350 Αντώνης Γεωργούλας Τρίτη 5:30-8:30, Σ 2 Το σεµινάριο αποτελεί συνέχεια του σεµιναρίου ΚΟΙΣ 340 (Εαρινό Εξάµηνο ). Έχει Τρεις στόχους: 1ο/ την εξοικείωση των φοιτητών µε τις παραγοντικές αναλύσεις, µε βάση το συλλεγµένο εµπειρικό υλικό, 2ο/ την αναζήτηση της πραγµατολογικής τεκµηρίωσης ορισµένων θεωρητικών σχηµάτων σχετικά µε τον χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και 3ο/ την ανάλυση περιεχοµένου άρθρων εφηµερίδων, προκειµένου να καταδειχτούν τα διακυβεύµατα της µάχης των ταυτοτήτων σε σχέση µε τις θεσµικές θέσεις των συµµετεχόντων σ αυτήν. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 351 Γιώργος Νικολακάκης Παρασκευή 11:30-2:30, Αίθ. Μιχελή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 352 Πάνος Πανόπουλος Τρίτη 8:30-11:30, Σ 2 Σ αυτό το σεµινάριο εξετάζουµε τις σχέσεις της ανθρωπολογίας µε την ιστορία. Η έµφαση που έδωσε η ανθρωπολογία από τη δεκαετία του 1920 και µετά στη συγχρονική µελέτη των κοινωνιών και του πολιτισµού, αποτέλεσµα της αντιπαράθεσής της µε το εξελικτιστικό παράδειγµα, είχε ως επακόλουθο την πλήρη αγνόηση εκ µέρους των ανθρωπολόγων της ιστορικής διάστασης των κοινωνιών που µελετούσαν. Την τελευταία εικοσαετία, το πρόβληµα του ιστορικού µετασχηµατισµού των κοινωνιών καθώς και της πολιτισµικής πρόσληψης των ιστορικών συµβάντων έχει τεθεί στο επίκεντρο των θεωρητικών αναζητήσεων στην ανθρωπολογία. Βασικές διαπιστώσεις αυτής της προβληµατικής είναι ότι δεν υπάρχουν λαοί χωρίς ιστορία και ότι οφείλουµε να µιλάµε για πολλαπλές ιστορίες. Η ανθρωπολογία σήµερα δεν καθορίζεται µε βάση ένα αντικείµενο µελέτης, τις άλλες κοινωνίες και τον πολιτισµό τους, όπως παλιότερα, αλλά µε βάση µια συγκεκριµένη σκοπιά, τη µελέτη του πολιτισµού ως ετερότητας, και µια συγκεκριµένη µέθοδο, την επιτόπια έρευνα µε συµµετοχική παρατήρηση. Στόχος αυτού του σεµιναρίου είναι, µέσα από µια σύγκριση των µεθοδολογικών επιλογών της ανθρωπολογίας, από τη µια µεριά, και της ιστορίας και άλλων κοινωνικών σπουδών, από την άλλη, να προσδιορίσουµε τις ιδιαιτερότητες της ανθρωπολογικής σκοπιάς και µεθοδολογίας, όπως αυτές έχουν αναδιαµορφωθεί σήµερα, µετά την αναγνώριση της σηµασίας που έχει η µελέτη της ιστορικής διάστασης των πολιτισµικών φαινοµένων για την ανθρωπολογική µελέτη των κοινωνιών. ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΖΩΗΣ: Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 353 Ελπίδα Ρίκου ευτέρα 2:30-5:30, Σ 1 Η µέθοδος των αφηγήσεων ζωής προάγει ένα ιδιαίτερο ύφος διερεύνησης και κατανόησης των ανθρώπινων εµπειριών που φάνηκε να κυριαρχεί στην κοινωνιολογία στις αρχές του 20 ου αιώνα µε τη σχολή του Σικάγου, αλλά τείνει να παραγνωριστεί σήµερα χάριν περισσότερο αντικειµενικών επιστηµονικών µεθόδων. Μέσα από την προσωπική αφήγηση η καθηµερινότητα χάνει την αποσπασµατικότητά της και συγκροτείται σε ατοµική διαδροµή, ταυτόχρονα µνήµη και σχέδιο ζωής, όπου το µοναδικό διαφωτίζει το γενικό και αντίστροφα. Έτσι, η µέθοδος αυτή επιτρέπει να τεθούν µε συγκεκριµένους όρους επίκαιρα ζητήµατα σχετικά µε την υποκειµενική διάσταση της κοινωνικής ζωής, οδηγεί σε µια ανανεωµένη προσέγγιση του ψυχολογικού Παράγοντα στις κοινωνικές επιστήµες και συνιστά πρόκληση για όσους κοινωνικούς επιστήµονες θέλουν να ασχοληθούν µε την ποιοτική έρευνα. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚ ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 354 9

10 Φίλιππος Νικολόπουλος Πέµπτη 5:30-8:30, Σ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19 ο ΑΙΩΝΑ Σεµινάριο - ΚΟΙΣ 355 Φίλιππος Νικολόπουλος Παρασκευή 2:30-5:30, Σ 2 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Άσκηση - ΠΑΙΣ 010 Αλεξοπούλου - Καρίµαλη - Χατζηαναστασίου Αλεξοπούλου: Πέµπτη 11:30, Μιχελή Καρίµαλη: Τετάρτη 2:30, Μιχελή ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Παράδοση - ΠΑΙΣ 104 Μαρία Κοξαράκη Τρίτη 5:30-8:30, 3 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Παράδοση - ΠΑΙΣ 110 έσποινα Καρακατσάνη Τετάρτη 2:30-5:30, 2 -Β Η γένεση του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Το πιστεύω της "νέας εκπαίδευσης". Οι εκπρόσωποι του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης. Ο Berthold Otto και ο Hugo Gaudig. Τα εξοχικά παιδαγωγεία (Lietz, Wyneken, Geheeb, Hahn). Ο J. Dewey και η προοδευτική εκπαίδευση. Kilpatrick, ο δάσκαλος του παιδαγωγικού προοδευτισµού. Ο Rugg και το παιδοκεντρικό σχολείο. Ο εκδηµοκρατισµός της ζωής µέσω της εκπαίδευσης: George S. Counts. Το Σχολείο Εργασίας. Tα προοδευτικά εκπαιδευτικά µοντέλα: συστήµατα: Platoon-Gary, σύστηµα Dalton και η εξατοµίκευση της σχολικής ζωής, σχολεία συστήµατος Winnetka-Iena Plan-Waldorf/Steiner, Μέθοδος Project. Η δοκιµασία του προοδευτισµού στην πράξη. Ενδεικτική βιβλιογραφία: H. Röhrs, Το κίνηµα της προοδευτικής εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, 1990). A. Flitner, Αυταρχική ή φιλελεύθερη αγωγή; (Αθήνα: Τυπωθήτω, 1998). W. Scheibe, Die reformpδdagogische Bewegung (Beltz, 1999). ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Παράδοση - ΠΑΙΣ 112 βλ. ΨΥΧΣ 205 έσποινα Σταµατοπούλου Παρασκευή 2:30-5:30, 2 -Β ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Παράδοση - ΠΑΙΣ 137 Καλλιόπη Πηγιάκη Τρίτη 2:30-5:30, 2 -Β Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική εξετάζει σε βάθος και µε "ανάλυση λόγου" κείµενα, εκθέσεις, συνδικαλιστικές και υπουργικές προτάσεις και αποφάσεις σε καίρια θέµατα της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία επιχειρήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, ή επιχειρούνται σήµερα, µεταρρυθµίσεις (οι τύποι λυκείων, η γενική και η τεχνική εκπαίδευση, η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η αξιολόγηση των µαθητών, το ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, η επιµόρφωση και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική αποκέντρωση, σύγχρονες θεσµικές ρυθµίσεις, κτλ.). Εξετάζονται οι αντιθέσεις των εκπαιδευτικών θέσεων, ο εκπαιδευτικός διάλογος, οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωσή τους και οι παράγοντες που υπερισχύουν στις τελικές εκπαιδευτικές αποφάσεις, εξετάζεται δηλαδή η δυναµική της διαµόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εξετάζονται επίσης και σηµαντικά θέµατα που χρήζουν αλλά παραµένουν εκτός του µεταρρυθµιστικού σχεδιασµού. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Καζαµίας, Α. & Κασσωτάκης, Μ., Ελληνική εκπαίδευση: Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού (Αθήνα: Σείριος, 1995). Πηγιάκη, Π., Εκπαιδευτική πολιτική και απεργία διαρκείας: Στρατηγικές εξουσίας και ιδεολογικά σύµβολα (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 2000). ΟΛΜΕ, Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης στις νέεες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες: Πρακτικά του 6ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου (Αθήνα, 1994). ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Παράδοση - ΠΑΙΣ 143 Ζαχαρίας Παληός ευτέρα 2:30-5:30, 2 -Β Ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να διαδραµατίζει έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους -αν όχι τον σηµαντικότερο- στην 10

11 εκπαίδευση. Αποτελεί τον διαµεσολαβητή µεταξύ των µαθητών και της κοινωνίας. Το έργο του θεωρείται το µαύρο κουτί του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αντικειµένου εξετάζονται τα παρακάτω θέµατα: Ο Πυγµαλίων στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί της Α βάθµιας, Β βάθµιας και Γ βάθµιας εκπαίδευσης. Μόρφωση και επαγγελµατικές προοπτικές - ανεργία και εναλλακτικές λύσεις. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Βασική βιβλιογραφία: Πυργιωτάκης, Ι., Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, Μαυρογιώργος, Γ., Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση, Γιαννακάκη, Π., Ο εκπαιδευτικός διαµεσολαβητής. Αθήνα: Βασδέκη, Bourdieu, P., Homo Academicus. London: Polity Press, Lortie, P., Sociology of the Teacher. Chicago: University of Chicago Press, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 413 Ζαχαρίας Παληός Τρίτη 11:30-2:30, Αίθουσα Μιχελή Το ζήτηµα της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης προσελκύει ολοένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις σύγχρονες κοινωνίες. Η µόρφωση των ενηλίκων προβάλλεται ως κύριο µέσο αντιµετώπισης µιας σειράς κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων αφενός και ως φιλόδοξη και προκλητική επαγγελµατική διέξοδος αφετέρου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αντικειµένου εξετάζονται τα παρακάτω θέµατα: Βασικές κατηγορίες συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού. Οργανικός και λειτουργικός αναλφαβητισµός. Η εικόνα των ενηλίκων σπουδαστ(ρι)ών, προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στην επιµόρφωση, εµπόδια και αναστολές. Περιεχόµενο, µεθοδολογία και αξιολόγηση της επιµορφωτικής διαδικασίας. Μάθηση και αλλαγή/τροποποίηση της συµπεριφοράς. Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων παραδειγµάτων των θεωριών της µάθησης και αξιολόγησή τους σε σχέση µε την καταλληλότητά τους στην επιµόρφωση. Η επιµόρφωση των ενηλίκων ως µέσο για την προώθηση πολιτικής ωριµότητας, συνειδητοποίησης και δράσης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής εµψύχωσης. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Βιβλιογραφία: Σηµειώσεις.. Βεργίδης, "Επιµόρφωση ενηλίκων", Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια- Λεξικό (Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα, 1989). Γ.Ν. Γαλάνης, Ψυχολογία της (επι)µόρφωσης των ενηλίκων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις (Αθήνα: Παπαζήσης, 1993). Α. Λεόν, " ιαρκής αγωγή και εκπαίδευση", Οι παιδαγωγικές επιστήµες (Αθήνα: ίπτυχο, 1985). Σ. Παπαϊωάννου, "Λαϊκή επιµόρφωση και κοινωνικός µετασχηµατισµός", Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών 62 (1986). S. Papaioannou & Z.K. Palios, Adult Education in Europe: The Case of Greece (Luchterhand Verlag Neuwied: Europahandbuch Weiterbildung, 1994). ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 416 έσποινα Καρακατσάνη Τρίτη 2:30-5:30, Αίθουσα Μιχελή Παρουσίαση των βασικών τοµέων της ιστορίας της εκπαίδευσης: εθνο-ιστορία, κοινωνική ιστορία της εκπαίδευσης και της σχολικής τάξης, ιστορία της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική. Μελέτη και ανάλυση των µεθόδων έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης: προφορική ιστορία, ιστορίες ζωής-βιογραφίες, αρχειακή έρευνα, θεµατική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων-αναλυτικών προγραµµάτων. Ενδεικτική βιβλιογραφία: Cohen S., & Depaepe M., "History of education in the postmodern era", Paedagogica Historica, XXXII/2 (1996) Comp?re M.M., L'histoire de l' éducation en Europe:. Essai comparatif sur la faηon dont elle s' ecrit, (Βέρνη: Peter Lang, INRP, 1995). M.Th. Frank, "Pour une histoire orale de l' ιducation en France depuis 1945", Histoire de l' ιducation, no 53 (Ιανουάριος 1992) M. Depaepe, Order in progress (Λουβαίνη: Leuven University Press, 2000). ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σεµινάριο - ΠΑΙΣ 418 Καλλιόπη Πηγιάκη Τετάρτη 5:30-8:30, Αίθουσα Μιχελή Στο µάθηµα αυτό τίθενται ως ερωτήµατα προς διερεύνηση τα εξής θέµατα: η ελευθερία στην εκπαίδευση, η δηµοκρατία στην εκπαίδευση, µορφές αλλοτρίωσης στην εκπαίδευση, η αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη, η διαλογική επικοινωνία, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η σχολική συµβουλευτική, οι ρόλοι, η ποιότητα ζωής στο σχολείο, η ποιότητα της µάθησης, οι µαθητικές ικανότητες, η κοινωνικοποίηση στο σχολείο, κτλ. Η µελέτη των θεµάτων αυτών θα γίνει µε βάση ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία, ενώ ορισµένα θέµατα µπορούν να µελετηθούν και µε επιτόπια έρευνα. 11

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Πρόγραµµα µαθηµάτων Χειµερινό εξάµηνο ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Σεµινάριο - 0 Σταυρούλα Τσινόρεµα ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Σεµινάριο - 0 Γιώργος Ζωγραφίδης Βιβλιογραφία: W. Tatarkiewicz, History of Aesthetics: II. Medieval Aesthetics (Χάγη: Mouton, 1970). U. Eco, Τέχνη και κάλλος στην αισθητική του Μεσαίωνα (µτφ. Έ. Καλλιφατίδη, Αθήνα: Γνώση, 1994). E. De Bruyne, Etudes d' esthétique médiévale (Παρίσι: A. Michel, 1998 [1948]). U. Eco, Ζητήµατα αισθητικής στον Θωµά Ακινάτη (µτφ. Τ. Σιετή, Αθήνα: ελφίνι, 1993). ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Ι ΕΑΛΙΣΜΟΥ Σεµινάριο - 0 Κώστας Ανδρουλιδάκης Στο σεµινάριο θα µελετήσοµε επιλεγµένα τµήµατα από τα αισθητικά έργα των Καντ, Σίλλερ και Χέγκελ. Βιβλιογραφία: I. Kant, Κριτική της κριτικής δύναµης (µτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Ιδεόγραµµα, υπό έκδοση). F. Schiller, Επιστολές για την αισθητική παιδεία του ανθρώπου (Αθήνα: Οδυσσέας, 1983), Περί αφελούς και συναισθηµατικής ποιήσεως (µτφ. Π. Κονδύλης, Αθήνα: Στιγµή, 1985). G.W.F. Hegel, Εισαγωγή στην αισθητική (µτφ. Γ. Βελουδής, Αθήνα: Πόλις, 2000). Εαρινό εξάµηνο ΠΛΩΤΙΝΟΣ Σεµινάριο - 0 Παύλος Καλλιγάς ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Σεµινάριο

13 Κωνσταντίνος Καβουλάκος ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ Σεµινάριο - 0 Παύλος Χριστοδουλίδης 13

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής

Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Σε τι αναφέρεται το μάθημα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: ΚΟΙΝ107 Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία Σωτήρης Χτούρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) AB ΑΛΗ Α. (1989): Οι Βαθµοί είναι Αναγκαίοι; Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Απόψεις και Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο Σχολείο, Σύγχρονη Εποχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com

Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.lsofos.com 1. Περιεχόμενα 2. Παιδαγωγική Επιστήμη (35 θέματα)... 4 1. Επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο των σπουδών Παιδαγωγικής Επιστήμης... 4 2. Σχέση Θεωρίας και Πράξης (6 προσεγγίσεις Duncker)... 4 3. Δυσχέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµα Α1 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον καθένα: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχών Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α1 Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των φιλοσόφων (στήλη Α) και δίπλα την έννοια (στήλη Β) που συνδέεται µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Προτάσεις Βιβλιογραφίας (ελληνική βιβλιογραφία) Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας 2011/12 Οι προτάσεις αυτές σκοπόν έχουν να διευκολύνουν τους καθηγητές στην αναζήτηση υλικού, από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η φιλοσοφία. Έννοια και περιεχόμενο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η εξέλιξη της φιλοσοφίας και η οντολογία Ι. Εισαγωγή... 25 ΙΙ. Η προσωκρατική φιλοσοφία...

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας Τηλ. 22510-36554 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 1 Εισαγωγή, ορισμός και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Μερικά διαδικαστικά http://users.uoa.gr/~roussosp/gr/index.htm http://eclass.uoa.gr/courses/ppp146/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Εαρινό εξάµηνο 2013-2014 ιδάσκουσα: Μαρία ασκολιά Επίκουρη καθηγήτρια Τµήµα Φ.Π.Ψ. Θεµατική του µαθήµατος Έννοια και εξέλιξη της Παιδαγωγικής ως επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 31/01/2014 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΡΟΥΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ 4 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σχολείο και Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-11 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΤΡΙΤΗ 20 17.00-21.00 12.00-14.00 13.00-16.00 14.00-17.00 10.00-12.00 18.00-20.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 22/09/2015. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΕΚΠΑ): Σχέση Μηχανής και Ανθρώπου

Πέμπτη 22/09/2015. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΕΚΠΑ): Σχέση Μηχανής και Ανθρώπου Πέμπτη 22/09/2015 Χαιρετισμοί-Έναρξη Συνεδρίου (09:00-10:00) 1 η Συνεδρία (10:00-11:30) Συντονισμός: Κατερίνα Παρασκευοπούλου ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ (Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΕΚΠΑ): Σχέση Μηχανής και Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Φώκιαλη, Π., ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η. Ε. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Τα άρθρα και τα βιβλία τα οποία χρησιµοποιούµε πρέπει να είναι σύγχρονα (µετά το 2000) και επιστηµονικά Παροµοίως, από το διαδίκτυο δεν χρησιµοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή 1 ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟ Τίτλος : Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς Συγγραφέας : Κοκκινάκη, Φ. 2 Μάθημα 1 ον -Δομή Μαθήματος Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Ανάπτυξη & διαχείριση ανθρ. Δυναμικού κ.φασούλης 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Τα φιλοσοφικά ερωτήματα: Δε μοιάζουν με τα επιστημονικά, γιατί δε γνωρίζουμε: από πού να ξεκινήσουμε την ανάλυσή τους ποια μέθοδο να ακολουθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟIΝΩΝIΚΩΝ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΩΝ ΕΠIΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓIΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟIΝΩΝIΟΛΟΓIΑΣ Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνιολογίας ισχύει για φοιτητές που ξεκίνησαν το Χειμερινό Εξάμηνο 2012 και μετά: ΜAΘHΜATA

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα