ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΜΗΜΑΤΕΙΑ ~GI\~ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η\1-Χ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΚΟΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφιερώνεται στους γονείς μας στους καθηγητές μας και σε όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σπουδών μας. Ειδικά ευχαριστήρια αξίζουν στην επιβλέπουσα καθηγήτρια μας κα Αιμιλία Κονδύλη για την μεταλαμπάδευση του θέματος και της γενικής καθοδήγησης καθ' όλη την διάρκεια της εκπόνησης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε τέλος και στην Χριστιάνα Παπαποστόλου χωρίς την βοήθεια της οποίας δεν θα ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας αυτής. Αιγάλεω 19/10/2012 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, για περίπου έ ναν αιώνα δηλαδή, ο πλανήτης επιβαρύνθηκε λόγω της κατακόρυφης αύξησης της παραγωγής με την συνεχή εισαγωγή νέων τεχνολογιών η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή που οφείλεται σε ανθρωπογενείς αιτίες. Κύρια αιτία της κλιματικής αυτής αλλαγής είναι η εκπομπή του αερίου C0 2 αλλά και άλλων αερίων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα {CO), οι υδροφθοράνθρακες (HFC) τα οποία προκαλούν κατά κύριο λόγο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου αυτού, τα κράτη που το υπέγραψαν δεσμεύθηκαν για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με συγκεκριμένους στόχους και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ένα βήμα ιδιαιτέρως σημαντικό το οποίο έβαλε τις βάσεις για μια γενικότερη στροφή προς την προστασία του περιβάλλοντος. Πλέον είναι κοινώς αντιληπτό ότι η διάσωση του πλανήτη είναι υπόθεση όλων μας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο, με την εμφάνιση ιδιαιτέρως σημαντικών πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα, γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες στους τομείς τις ανακύκλωσης, της διαχείρισης των αποβλήτων, την μείωση της κατανάλωσης πολύτιμων αγαθών όπως το νερό, της αξιοποίησης των ηπίων μορφών ενέργειας. Ο ρόλος των πανεπιστημίων ως πυλώνες μετάδοσης γνώσεων στους φοιτητές τους και κατά επέκταση στην κοινωνία θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Το μεγάλο στοίχημα στο εγχείρημα αυτό είναι το κατά πόσο θα καταφέρουν να ανταποκριθούν αρχικά και να υιοθετήσουν την επιζητούμενη περιβαλλοντική συμπεριφορά στο εσωτερικό τους ώστε να μπορέσουν να την μεταδώσουν και στην κοινωνία. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το ενεργειακό αποτύπωμα και η περιβαλλοντική συμπεριφορά του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Η εξέταση πραγματοποιείται βάσει των καταναλώσεων φυσικών πόρων και των παραγόμενων εντός των χώρων του ιδρύματος απορριμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη διεθνή και εγχώρια τεχνογνωσία στον τομέα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης στα πανεπιστήμια θα προταθούν και εξεταστούν οι ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Τ. Ε.Ι. Πειραιά, Περιβαλλοντική διαχείριση, :2004, EMAS 11 ABSTRACT This dissertation seeks to examine the carbon footprint and the enνironmental behaνior of ΤΕΙ of Piraeus. The analysis is conducted on the basis of the consumption of natural resources and the deriνed within the premises of the institution's wastes. Taking into account the international and domestic experience(s) in energy and enνironmental management in uniνersity campuses, some specific energy improνement recommendations will be proposed and considered on the basis of application of an enνironmental management system in ΤΕΙ of Piraeus 3

4 KEYWORDS ΤΕΙ of Piraeus, enνironmental management, :2004, EMAS 11 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Πρότυπο: Αναφέρεται στο πιστοποιημένοο έγγραφο, επίσημα εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο φορέα το οποίο περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά προϊόντος ή υπηρεσίας (π. χ. ποιότητα, επιδόσεις). Αειφόρος ανάπτυξη: Ανάπτυξη που ικανοποίει τις απαιτήσεις του παρόντος χωρίς υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών. Ήπιες μορφές ενέργειας: Ορίζουμε τις μορφές ενέργειας που προέρχονται από φυσικές διαδικασίες όπως ο άνεμος, ηλιοφάνεια, γεωθερμία και κυματική ενέργεια. Δεν απαιτείται ενεργητική παρέμβαση ( π. χ. εξόρυξη, καύση) και η χρήση τους δεν εκλύει ρυπογόνες ουσίες. Επαναχρησιμοποίηση: Δυνατότητα χρήσης ενός αγαθού για περισσότερες από μια φορές. Ανακύκλωση: Είναι η διαδικασία μετατροπής ή επαναχρησιμοποίησης (εν ' μέρει ή εξολοκλήρου) κάθε αντικειμένου, αποτελέσματος της ανθρώπινης διαδικασίας, που δεν αποτελεί πλέον αγαθό (απόρριμμα). Κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη από την οποία παράγονται νέα υλικά. Κατανάλωση πόρων: Διαδικασία χρήσεως ύλης (φυσικοί πόροι) με ικανό ενεργειακό περιεχόμενο όπου με κατάλληλες διεργασίες μετατρέπεται σε ενέργεια για την κάλυψη αναγκών. Εξοικονόμηση: Οποιαδήποτε διαδικασία με την οποία αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη φυσικών πόρων. Glossarv Standard: Refers to the certified document, officially approνed by recognized authority, which includes the features of a product or serνice (quality, performance). Sustainable deνelopment: Deνe/opment that satisfies the requirements of the present without undermining the ability of the future generations. Renewable energy sources: Definition of the forms of energy coming from natural procedures such as wind, sunshine, geothermic, waνe energy etc. Actiνe interνention is not required (mining, combustion) and moreoνer their use doesn't release polluting substances. Reuse: The possibility of using goods more than once. 4

5 Recycling: lt's the procedure of converting or reusing (partly or entirely) every object, result of human activity that is no longer con sidered to be a good (scrap). During the procedure of recycling the scrap is been converted into raw material from which new product is been produced. Resource consumption: The procedure of material (natural resources) usage, with adequate energy content, that under suitable processes convert into energy for meeting the needs. Saving: Any procedure under which unnecessary waste of resources is avoided. 5

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ(CΑΜΡUS)- ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 3.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΜΑ5 11) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΔΟΜΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΜΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ιsο ΔΟΜΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

7 3.3.5 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ιsο : ΑΝΑΠΤVΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ (Σ.Π.Δ.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑ! ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡ!ΒΑΛΛΟΝΤ!ΚΗΣ Δ!ΑΧΕ!Ρ!ΣΗ Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜ ΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ Ρ.Π.Α ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ!ΚΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ VΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΓΕΝ ΙΚΑ ΧΑΡΑΙ<ΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΣΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΟΡVΒΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 5.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΕ ΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΠΟ

8 5.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΡΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΜΙΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αρχικά η ενεργειακή και περιβαλλοντική μελέτη τ ου ΤΕΙ Πειραιά και ε ν' συνεχεία η υποβολή προτάσεων βελτίωσης των παραπάνω παραμέτρων. Βασικός στόχος είναι η βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων ως προς τους καταναλισκόμενους πόρους και επίσης η βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων που πηγάζουν από τις καθημερινές δραστηριότητες. 1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Τα εκπαιδ ε υτικά ιδρύματα έχουν πολλές ιδιομορφίες και ξεχωριστά χαρακτηριστικά γεγονός που οφείλεται πρωτίστως στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό και δευτερευόντως στην παρουσία μεγάλου αριθμού ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, μόρφωσης και κυρίως συνηθειών. Μέσα στο Τ. Ε. 1. Πειραιά οι δραστηριότητες είναι συγκεκριμένες (διδασκαλία, σίτιση κ. α. ) άρα και οι ανάγκες σε πόρους καθώς επίσης και τα εκλυόμενα απορρίμματα. Λόγω των δραστηριοτήτων η τάξη μεγέθους κατανάλωσης πόρων και απορριμμάτων υπερβαίνει τις συνήθεις τιμές που συναντάμε ατομικά έκαστος και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται διαφορετική προσέγγιση. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε πρώτες ύλες (νερό, ενέργεια, χαρτί) και η αλόγιστη σπατάλη τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κρίνεται αναγκαία μια στροφή στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς ως προς το περιβάλλον και την προστασία του. Πιο συγκεκριμένα δραστηριότητες όπως ο αυξημένος αριθμός αυτοκινήτων αποτελούν πηγή όχλησης (θόρυβος, εκπομπές καυσαερίων) το οποίο χρήζει αντιμετώπισης. Εν' κατακλείδι θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η φύση του προβλήματος ώστε να εντοπιστούν οι κινήσεις αυτές που θα οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής-ενεργειακής συμπεριφοράς του ΤΕΙ Πειραιά. 1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής έγιναν συνεντεύξεις αυτοπροσώπως για την περισυλλογή στοιχείων σχετιζόμενων με το ΤΕΙ Πειραιά αλλά και με τρίτα πρόσωπα εκτός του ιδρύματος. Επιπλέον σε επίπεδο βιβλιογραφικής επισκόπησης χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο για άντληση πληροφοριών σχετικά με παρόμοιες προσπάθειες από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα εγκατεστημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα αποτελέσματα της χρήσης τους. Πιο συγκεκριμένα κρίθηκε απαραίτητη η επαφή με διοικητικές υπηρεσίες του Τ. Ε. Ι. για την συλλογή στοιχείων σχετικά με τις καταναλώσεις τον πληθυσμό (ενεργοί φοιτητές, διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό). Επιπλέον μέσω του διαδικτύου βρέθηκαν ιδιωτικές εταιρίες ασχολούμενες στον τομέα της ανακύκλωσης απορριμμάτων ούτως ώστε να ανακυκλώνονται οι εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες, κυρίως χαρτί και πλαστικό, που καθημερινά συγκεντρώνονται και απλώς διατίθενται στους ελάχιστους κάδους ανακύκλωσης. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ(CΑΜΡUS) ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σύμφωνα με την βιβλιογραφική επισκόπηση μια πληθώρα πανεπιστημίων του εξωτερικού έχουν προβεί σε κινήσεις εγκατάστασης συστημάτων εναλλακτικών πηγών ενέργειας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με τα εγχώρια πανεπιστήμια όπου αντίστοιχες πρωτοβουλίες σχεδόν εκλείπουν, στις χώρες της ανεπτυγμένης Δύσης αυτά τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν, με μερικά εκ' των οποίων μετρούν δεκαετίες προσφοράς. Η περιβαλλοντική συνείδηση όχι μόνο δεν είναι κάτι άγνωστο αλλά θεωρείται δεδομένη με αποτέλεσμα κάθε μέλος της κοινωνίας του εκάστοτε πανεπιστημίου ωθείται να συνεισφέρει έμπρακτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ευαισθητοποίησης αποτελούν οι οργανωμένες ομάδες φοιτητών και καθηγητών που αναλαμβάνουν καθήκοντα ανακύκλωσης. Επιπλέον κάθε σύστημα έχει εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκάστοτε πανεπιστημίου. Η διαχείριση του γίνεται από το ίδιο το πανεπιστήμιο, το οποίο εξ' αρχής προέβηκε σε όλες τις απαραίτητες για την εγκατάσταση κινήσεις (μελέτη, αγορά εξοπλισμού) για την λειτουργία του. Σταδιακά λοιπόν με την είσοδο αυτών των συστημάτων κάποια πανεπιστήμια έχουν ορίσει αντικειμενικό σκοπό (ανεπίσημα ή επίσημα) την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα παγκόσμια συνέδρια. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη ενώ συνήθως παρατηρείται οικονομικό όφελος για το φέρων πανεπιστήμιο. Το όφελος αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προκύπτει από : ~ Μειωμένες εισροές συμβατικών καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης) ~ Πώληση ικανής ποσότητας ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε αντίστοιχο φορέα ~ Πώληση ανανεώσιμης ενέργειας στην τοπική αρχή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (προϋποτίθεται σύνδεση με το τοπικό δίκτυο). Οι προαναφερθείσες επεμβάσεις στοχεύουν, αφενός στην συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, αφετέρου στην εξοικονόμηση πόρων. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν εγκατεστημένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία περιγράφονται παρακάτω. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ένας σημαντικός αριθμός πανεπιστημίων του εξωτερικού έχει εγκαταστήσει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης στην προσπάθεια μείωσης των καταναλισκόμενων φυσικών πόρων και μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν : (1) Φωτοβολταϊκά (2) Ανεμογεννήτριες (3) Βιομάζα (4) Χρήση ποδηλάτου (5) Συστήματα ανακύκλωσης (6) Διαχείριση όμβριων υδάτων (7) Θερμική προστασία κτηρίων (8) Αξιοποίηση γεωθερμίας (9) Αντικατάσταση λαμπτήρων (10) Ηλιακά συγκεντρωτικά συστήματα ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική οποία αποδίδεται στην κατανάλωση, αποθηκεύεται σε συσσωρευτές ή πωλείται στην τοπική αρχή ηλεκτροδότησης. Αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με σχετικά χαμηλό βαθμό απόδοσης (16%) 116 ] της οποίας η αποδοτική λειτουργία εξαρτάται αποκλειστικά από τις ημέρες ηλιοφάνειας και την επιλεγμένη κλίση του φωτοβολταϊκού. Παρατηρείται η εκτεταμένη χρήση των φωτοβολταϊκών στοιχείων στους πανεπιστημιακούς χώρους για την κάλυψη ποσοστού των αναγκών ενέργειας. Συχνότερη επιλογή είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις στέγες των κτηρίων που εξυπηρετούν λειτουργώντας συνήθως ως κλειστό κύκλωμα (τροφοδοτούν μόνο το κτήριο στο οποίο βρίσκονται). Οι εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο έδαφος,συνήθως μεγαλύτερης εκτάσεως από μια οροφή, είναι και μεγαλύτερης αποδιδόμενης ισχύος. Στην πλειοψηφία των πανεπιστημίων οι συστοιχίες φωτοβολταϊκών καλύπτουν σημαντικά ποσά απαιτούμενης ενέργειας ετησίως. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα : 1) Arizona State University: Συστοιχίες φωτοβολταϊκών αποδιδόμενης ενέργειας 12 MWh (επαρκή για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών 500 κατοικιών) 2) California State University Bakersfield: Στα πλαίσια της μερικής αυτονομίας εγκαταστάθηκαν συστοιχίες φωτοβολταϊκών στον θόλο στάθμευσης, ισχύος l,2mw, επαρκεί για την κάλυψη του 25+30% των συνολικών απαιτήσεων του πανεπιστημίου. Υπολογίζεται παραγωγή 1,6 GWh τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και 30 GWh ετησίως, για τα επόμενα 20 έτη. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3) University of Columbia: Εγκατεστημένη ισχύς 505 κw (2.150 φ/β πάνελ) με ολική ετήσια παραγόμενη ενέργεια 637 MWh ετησίως επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (C0 2 ) κατά 557 τόνους (tn) ετησίως, οι οποίοι αντιστοιχούν σε καύση λίτρων (lt) βενζίνης. 4) Princeton University: Αποτελεί το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, καταλαμβάνοντας έκταση m 2 Αποτελείται από πάνελ με αναμενόμενη αποδιδόμενη ενέργεια 8 GWh ετησίως, ενέργεια επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 700 κατοικιών. Το 80% του συστήματος διαθέτει GPS για την επόπτευση της κίνησης του ήλιου ενώ το υπόλοιπο 20% βρίσκεται υπό σταθερή κλίση 25. Εικόνα 1: Συστοιχίες φωτοβολταϊκών πλαισίων του πανεπιστημίου Princeton [7] 5) Santa Clara University : Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 50 MW εγκατεστημένο στις στέγες των κτηρίων του πανεπιστημίου αποδίδει 89 MWh ετησίως εξοικονομώντας 40 τόνους (tn) διοξειδίου του άνθρακα (C02), ποσότητα που αντιστοιχεί στην απομάκρυνση 8 αυτοκινήτων ή την δεντροφύτευση m 2 6) Northwestern University : Φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένο στον χώρο στάθμευσης, ισχύος 16,8 κw αναμένεται να παράγει 20 MWh ετησίως συμβάλλοντας στα είδη υπάρχοντα φ/β συστήματα εγκατεστημένα σε κτήρια. Με την προσθήκη αυτή παράγονται 74 GWh ετησίως, ενέργεια που αντιστοιχεί στο 30% της ετήσιας κατανάλωσης του πανεπιστημίου. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι σύστημα παραγωγής θερμότητας εκμεταλλευόμενα την διαθέσιμη ακτινοβολία. Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν ως μέσο απαγωγής της θερμότητας το νερό το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών σε θερμό νερό. Στα πανεπιστήμια του εξαιρετικού η χρήση του ηλιακού συλλέκτη αποτελεί αρκετά παλιά και διαδεδομένη τεχνική για την κάλυψη των αναγκών. Συνήθως τοποθετείται στις στέγες των κτηρίων στέγασης των φοιτητών ενώ παράλληλα τροφοδοτείται με την απαραίτητη ενέργεια το αντλητικό σύστημα από συστοιχία φωτοβολταϊκών. Ο τύπος του ηλιακού συλλέκτη που συνήθως προτιμάται είναι ο επίπεδος που χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού σε χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες (60 C). Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από πανεπιστήμια του εξωτερικού: 1) Brighton University: Εγκατεστημένο σύστημα 25 ηλιακών συλλεκτών που χρησιμοποιείται για την θέρμανση της 25 μέτρων πισίνας εξοικονομώντας 30 τόνους (tn) διοξειδίου του άνθρακα (C02) ετησίως. 2) University of Columbia: Εγκατεστημένο σύστημα 174 ηλιακών συλλεκτών εξυπηρετεί επαρκώς τα τέσσερα κτήρια στέγασης καθώς και το μεγαλύτερο εστιατόριο του πανεπιστημίου. Η χρήση του παρόντος ηλιακού συστήματος για την παροχή θερμού νερού εξοικονομεί 609 MWh ετησίως. 3) Harvard University: Σε συνεργασία με την ιδ. Εταιρεία Sun Maxx Solar περατώθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία σύστημα ηλιακού συλλέκτη επιφανείας 297 m 2 παράγοντας ετησίως 226,5 MWh. Η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την προθέρμανση 3.785,4 λίτρων νερού στους 130 c για την μετέπειτα διανομή τους στα κτήρια του πανεπιστημίου. Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (C0 2 ) κατά 30% έως το ) Santa Clara University: Τον Απρίλιο του 2011 τέθηκε σε λειτουργία σύστημα αποτελούμενο από 60 ηλιακούς συλλέκτες, το μεγαλύτερο στην πολιτεία της California. Το ηλιακό σύστημα εκτιμάται ότι θα παράγει 197 MWh ετησίως και νερό 93,3 c. Θερμαίνοντας το νερό με τους ηλιακούς συλλέκτες παρά με φυσικό αέριο επιτυγχάνεται μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 70% και οι εκπομπές διοξείδιο του άνθρακα (C02) κατά 34 τόνους αντιστοιχώντας σε ετήσιες εκπομπές 6,6 αυτοκινήτων. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθότι ήδη βρίσκονται εγκατεστημένα 15 GW αιολικών στον πλανήτη. Οι ανεμογεννήτριες εκμεταλλεύονται το αιολικό δυναμικό μια περιοχής μετατρέποντας την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική η οποία κατόπιν αποδίδεται στο δίκτυο ή αποθηκεύεται σε συσσωρευτές. Ο τυπικός βαθμός απόδοσης της ανεμογεννήτριας υπολογίζεται περίπου στο 45% με εκτιμώμενο κόστος 1700 /κw. Για την ορθή και αποδοτική λειτουργία αιολικής εγκατάστασης απαιτείται κατάλληλη επιλογή μηχανής και μεγέθους, καθώς και την μελέτη του αιολικού δυναμικού της περιοχής. Οι αιολικές εγκαταστάσεις χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις για την τοποθέτηση των μηχανών και αναλυτικές μετρήσεις του αιολικού δυναμικού της περιοχής για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Λόγω της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, σε αντίθεση με τα ηλιακά συστήματα (συλλέκτες και φωτοβολταϊκά), είναι εξαιρετικά δημοφιλή. Όμως οι αυξημένες απαιτήσεις χωροθέτησης τους δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση τους σε μεγάλη κλίμακα σε πανεπιστήμιο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πανεπιστημίων που χρησιμοποιούν αιολική ενέργεια: 1) University of Minnesota: Στα τέλη του 2010 εγκαταστάθηκαν αιολικές μηχανές συνολικής αποδιδόμενης ενέργειας 1,65 GWh συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης ενεργειακής αυτονομίας. 2) Carnegie Mellon: Εγκατεστημένο σύστημα 12 GWh ετησίως καλύπτοντας το 75% των ενεργειακών του απαιτήσεων. 3) University of Yale: Εγκατεστημένο σύστημα 26 GWh, αποτελούμενο από ανεμογεννήτριες μικρού μεγέθους, μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα {C0 2 ) κατά 9 τόννους ετησίως. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Ως βιομάζα ορίζεται το κατάλοιπο ή προϊόν των δραστηριοτήτων τόσο του ανθρώπου όσο και της φύσεως. Σε αυτή κατατάσσονται τα : αστικά λύματα βιομηχανικά απόβλητα κατάλοιπα αγροτικής παραγωγής δασικά κατάλοιπα Η βιομάζα μετατρέπεται σε ενέργεια μέσω διεργασιών θερμοχημικών (ξηρών) ή βιοχημικών (υγρών). Βασικά κριτήρια για την ορθή επιλογή της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας είναι: (1) η περιεχόμενη υγρασία (2) η αναλογία άνθρακα αζώτου. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας : Θερμοχημικές Πυρόλυση Καύση Αεριοποίηση Υδρογονοδιάσπαση Βιοχημικές Αερόβια ζύμωση Αναερόβια ζύμωση Πίνακας 1: Κατάταξη των διεργασιών μετατροπής της βιομάζας σε ενέργεια [16] Η βιομάζα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας παρουσιάζει ευκολία ως προς την διαθεσιμότητα, υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, δεν επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές. Επιπλέον η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και μετατροπής δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα χωροθέτησης εκτός της απόστασης που πρέπει να απέχουν από κατοικημένες περιοχές. Ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετατροπής της βιομάζας, τα συνηθέστερα παράγωγα είναι ατμός ή βιοντίζελ. Με την καύση επιτυγχάνεται παραγωγή ατμού ο οποίος εκτονώνεται σε στρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή για την ψύξη - θέρμανση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους αγοράς συμβατικών καυσίμων για την κάλυψη των θερμικών αναγκών. Αντίστοιχα με την παραγωγή βιοντίζελ επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους αγοράς καυσίμων για τα οχήματα που διαθέτει το κάθε πανεπιστήμιο για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών. Τα βιοκαύσιμα παράγονται από τα έλαια τροφίμων και είναι ικανά να αντικαταστήσουν τα πετρελαιοειδή καύσιμα. Παρουσιάζουν εξαιρετική ενεργειακή σταθερότητα με 3,2 μονάδες αποδιδόμενης ενέργειας για 1 γαλόνι (3.785 λίτρα) ορυκτού καυσίμου ώς παροχή. Με την χρήση του 820 μειώνονται οι εκπομπές C02 κατά 15% ενώ είναι δυνατή η χρήση 8100 (100% βιοντίζελ). Εξετάζεται η πιθανότητα τα οχήματα του πανεπιστημίου να χρησιμοποιούν 85 ( 5% βιοντίζελ) που πειραματικά εμφανίζει εξαιρετική απόδοση και καμία επιπλοκή στην λειτουργεία του κινητήρα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις εκτός της μείωσης των καταναλισκόμενων φυσικών πόρων και οικονομικού κ έ ρδους η διαχείριση της βιομάζας αποτελεί διαδικασία ανακύκλωσης. Κατά συνέπεια εκτός της παραγωγής ανανεώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας επιτυγχάνεται η διαχείριση απορριμμάτων στερεών και υγρών. Ακολουθούν παραδείγματα πανεπιστημίων που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης βιομάζας: 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1) Middlebury College: Εγκατάσταση διαχείρισης καύσης βιομάζας για την θέρμανση και ψύξη των εγκαταστάσεων ισχύος 8,8 MW ελαύνοντας τις αέριες εκπομπές κατά 40% ( τόνοι ετησίως). Επιτεύχθηκε σημαντική μείωση της αγοραζόμενης ποσότητας πετρελαίου κατά $ ετησίως. Η χρησιμοποιούμενη βιομάζα συλλέγεται από τοπικές καλλιέργειες βρώμης σε απόσταση έως και 75 μιλίων. 2) Uniνersity of Portland: Λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοντίζελ για την μετατροπή των υπολειμμάτων των εστιατορίων σε καύσιμο για την τροφοδοσία των κολεγιακών οχημάτων. Η μονάδα παράγει 151 λίτρα ετησίως και κάθε μεταφορικό μέσο του πανεπιστημίου χρησιμοποιεί για την κίνηση του ένα μείγμα Diesel εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (U.S.FL.) και Β20 (20% βιοντίζελ και 80% πετρέλαιο). Αποτέλεσμα αυτού η μείωση των εκπομπών θείου κατά 90%( από 500 ppm σε 50 ppm) και μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 20% ( γαλλόνια= λίτρα). 3) Uniνersity of lowa: Καύση βρώμης για την παραγωγή 8 GWh ετησίως καλύπτοντας το 2% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης του. Επιπλέον επιτεύχθηκε η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (C0 2 ) κατα τόνους ετησίως αντιστοιχώντας στην απόσυρση οχημάτων. Για την κάλυψη των επιπλέον απαιτήσεων χρησιμοποιείται φυσικό αέριο. αντικατεστη μένη μείωση ΕΤΟΣ ποσότητα άνθρακα (tn) εκπομπών C0 2 (tn) ,511 25, ,636 37, ,290 54, ,424 61, ,324 51, ,929 39, ,666 34, ,206 33,86 ΣΥΝΟΛΟ 151, ,44 Πίνακας 2: Αντικατεστημένες ποσότητες άνθρακα συγκριτικά με τις μειωμένες εκπομπές C0 2 [3] / -r i= cl a, 1 0ωο1 ι - ~- ~._! ~ Ε f Ρ Α ι Α 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Χρησιμοποιούμεvη Πλεοvεκτήματα Τρέχουσα κατάσταση τεχvολογία Χρήση φυσικού αέριου ή βιοαέριο. 2 παλιvδρομικές ΜΕΚ Εξαιρετικά υψηλός βαθμός (1400 κw) με αvάκτηση απόδοσης συγκρινόμεvος με τις Χρήση φυσικού αερίου, θερμότητας διαδικασίες παραγωγής παροχή θερμού νερού ηλεκτρισμού και θερμότητας ξεχωριστά Παροχή ανανεώσιμης ενέργειας για Διαπραγματευτική Βιοαέριο την λειτουργία των δύο διαδικασία για τη παροχή, παλιvδρομικών Μ.Ε. Κ συντήρηση, προμηθεύοvτας τις εγκαταστάσεις με ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μεταφορά και συμπίεση Εγκατεστημένο στο κτήριο Κεvτρικό σύστημα Αποδοτικότερο σε σύγκριση με το περιβαλλοvτικής διαχείρισης. παροχής θερμού vερού σύστημα παροχής ατμού Αναμένεται να εγκατασταθεί και στο κτήριο διοίκησης Ενδείκνυται η χρήση ενός μεγάλου Εγκατεστημένο σύστημα Κεvτρικό σύστημα κεντρικού συστήματος ψύξης έναvτι διανομής. Το πρώτο κτήριο παροχής κρύου vερού σε μεμονωμένα για κάθε κτήριο που θα εγκατασταθεί Δυνατότητα παραγωγής κρύου αναμένεται να είναι το κτήριο διοίκησης Κεvτρικό σύστημα νερού, από κεvτρική μοvάδα, με Υπό κατασκευή, αναμένεται παραγωγής κρύου καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με έναρξη λειτουργίας στα τέλη vερού αντίστοιχα επιμέρους συστήματα του για κάθε κτήριο Έχει εγκριθεί και βρίσκετε σε Καυστήρας βιομάζας Αντικαθιστά ένα καυστήρα φυσικού στάδιο σχεδιασμού. αερίου με στερεά βιοκαύσιμα Εκπαιδευτική εγκατάσταση του Αναμένεται έναρξη λειτουργίας στα τέλη του 2011 Αεριοποιητής τμήματος Μηχανικών για την Έχ ε ι εγκριθεί και βρίσκετε σε ερευvητικού σκοπού μελέτη των χαρακτηριστικών στάδιο σχεδιασμού. καύσης διάφορων αvανεώσιμων καυσίμων Νέος υποσταθμός Μεγαλύτερη χωρητικότητα και Εγκατεστημένο και εν εvέργειας αξιοπιστία στο σύμπλεγμα των ενεργεία κτηρίων Διευρύνεται διαρκώς Νέο υπόγειο σύστημα Το υπόγειο ηλεκτρικό σύστημα τείνοvτας vα αντικαταστήσει ηλεκτρικής διαvομής παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε πλήρως το υπέργειο σύστημα σχέση με το υπέργειο Πίνακας 3: Εγκατεστημένες ενεργειακές επεμβάσεις του Uniνersity of lowa (3] 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Καταμερισμός ενεργειακών πόρων 8 Βιομ άζα Φυσ. αέ ριο Αvθρ ακας Μ ε ίγμ α αvθρ. ασ βεστόλ ι θ ο υ Σ υ μβ. Ενέ ργ ε ια Διάγραμμα 1: Καταμερισμός χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων του Uniνersity of lowa [3] 4) Colby College: Με σκοπό την επίτευξη μείωσης των εκπομπών C0 2 έως το 2015 έχει ξεκινήσει η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βιομάζας που θα αντικαταστήσει λίτρα καυσίμου για θέρμανση με τόνους δασικών απορριμμάτων. Εκτιμάται ότι η 11,25 εκατ.$ επένδυση θα αποσβέσει σε 6-10 έτη, σύμφωνα με την τιμολόγηση πετρελαίου και βιομάζας και αναμένεται η περάτωση του το φθινόπωρο του Θα επεξεργάζεται χαμηλής βαθμίδας δασικά απόβλητα όπως φλοιό και κορμούς δέντρων. Οι διπλοί καυστήρες ισχύος 400 ίππων καίγοντας την βιομάζα θα παράγουν ατμό που θα χρησιμοποιείται για θερμό νερό, θέρμανση, μαγείρεμα και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού. Η ενέργεια αυτή θα αντικαταστήσει το 90% της ενέργειας που έως σήμερα καταναλώνει το πανεπιστήμιο (3,78 εκατ. λίτρα υγρού καυσίμου ετησίως). Το m 2 οικοδόμημα αναμένεται μετά το πέρας του χρόνου απόσβεσης του να εξοικονομεί $ετησίως. 5) Harper Adams University: Λειτουργία αναερόβιου ζυμωτηρίου το οποίο τροφοδοτείται με αγροτικά κατάλοιπα και υπολείμματα τροφίμων από τα εστιατόρια του πανεπιστημίου. Το 70% τ ης ποσότητας προέρχεται από κατάλοιπα τροφίμων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μαγειρικό λάδι το οποίο μετατρέπεται σε βιοντίζελ για την κίνηση των οχημάτων του πανεπιστημίου. Το 350 kw σύστημα μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε ενέργεια χρησιμοποιώντας αγροτικά κατάλοιπα και κατάλοιπα τροφίμων πετυχαίνοντας μεγάλο ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας. Η εγκατάσταση αυτή αποτρέπει την εκπομπή τόνων co 2, ποσότητα μεγαλύτερη κατά 3,4 φορές των εκπομπών όλων των κτηρίων του πανεπιστημίου μαζί. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΣΙΤΙΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 8 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1% Διάγραμμα 2: Καταμερισμός εκπομπών CΟ 2 του Harper Adams Uniνersitγ για το έτος [6] ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ως περιβαλλοντική διαχείριση στους χώρους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζουμε τις διαδικασίες και συστήματα με φιλική συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Βασική αρχή τους είναι η κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν χωρίς να συμμετέχουν στην ρύπανση του περιβάλλοντος και παράλληλα να εκμεταλλεύονται τον μεγαλύτερο βαθμό τις εκπομπές του πανεπιστημίου. Η πλέον διαδεδομένες διαδικασίες είναι η ανακύκλωση, χρήση ποδηλάτου και η διαχείριση όμβριων υδάτων. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Με τον όρο ανακύκλωση προσδιορίζουμε τις διαδικασίες με τις οποίες αξιοποιούμε τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως απορρίμματα. Κάθε είδος απορρίμματος απαιτεί συγκεκριμένη επεξεργασία προκειμένου να καταλήξει σε υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ξανά από τον άνθρωπο. Η ιδέα της ανακύκλωσης στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε υλικό ή προϊόν το οποίο δεν έχει πλέον αγοραστική αξία ή έχει χάσει την χρηστικότητα του δεν θεωρείται άχρηστο εξολοκλήρου. Τα υλικά αυτά, αναλόγως την πρώτη ύλη παρασκευής τους (χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ. α.}, μετά την χρήση τους μέσω της διαδικασίας της ανακύκλωσης μπορεί να ανακτηθεί σημαντικό μέρος τους. Ανάλογα του υλικού και της επιλεγμένης διαδικασίας ανακύκλωσης ανακτάται ποσοστό το οποίο διοχετεύεται σε κλάδους της βιομηχανίας που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Μια πολύ σημαντική πρώτη ύλη που επιβάλλεται να ανακυκλωθεί είναι το χαρτί καθότι προέρχεται από τα δέντρα και η τους για την παραγωγή χαρτιού έχει επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η αποψίλωση των δασών έχει εντείνει το φαινόμενο της ερημοποίησης, έχει συμβάλλει στην σημαντική όξυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Επιπλέον για την παραγωγή χαρτιού, εκτός της καταστροφής των δασών, χρειάζεται και κατανάλωση σημαντικής ποσότητας νερού. Μόνο στην Απική αποτίθενται στα σκουπίδια τόνοι χαρτιού ήτοι το 20% των απορριμμάτων της. Για την παραγωγή αυτού του χαρτιού χρησιμοποιήθηκαν δέντρα και κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που καλύπτει τις ανάγκες της Απικής για 80 ημέρες. Ο χαρτοπολτός 17 δέντρων αντιστοιχεί σε ένα τόνο ανακυκλωμένου χαρτιού και επιπλέον για την ανακύκλωση χαρτιού απαιτείται 40% λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή χαρτιού από δέντρα. γυαλί και μέταλλα δεν αποικοδομούνται στην κοπή Επιπροσθέτως κάποια υλικά όπως το πλαστικό, φύση όπως το πλαστικό που χρειάζεται 450 έτη για την πλήρη αποδόμηση του. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω μεγάλη μερίδα των πανεπιστημίων του εξωτερικού προέβει στην κατάρτιση σχεδίων ανακύκλωσης με σκοπό να συμβάλει πρωτίστως στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Επιπλέον δεδομένης της εξαιρετικής ποιότητας των ανακυκλωμένων ειδών προάγεται η συμμετοχή των ανακυκλωμένων ειδών στην καθημερινότητα. Παράλληλα μέσω της ανακύκλωσης επιτυγχάνεται οικονομικό όφελος για το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό επιτυγχάνεται εξ'όλοκλήρου μέσω της συνεργασίας του πανεπιστημίου με ιδιωτικές εταιρίες που διαθέτουν τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την ανάκτηση υλικών από τα απορρίμματα. Για την επίτευξη και αποδοτική λειτουργία της συμμόρφωση με το καθορισμένο πλάνο ανακύκλωσης. συνεργασίας με αυτές βασικός παράγοντας είναι η Η διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα στους εκπαιδευτικούς χώρους περιλαμβάνει επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση κάδων για κάθε είδος σε κομβικά σημεία, η επιλογή εκτύπωσης διπλής όψεως και η μετατροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών σε βιοκαύσιμα. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κάθε ανακυκλώσιμο προϊόν πρέπει να πληροί κάποιες απαιτήσεις όπως : ΕΙΔΟΣ Γυαλί Πλαστικό Χαρτί Ξύλο Αλουμίνιο Μέταλλα Λάστιχα Μπαταρίες Λάμπες φθορισμού CD-DVD Μελανοδοχεία Ηλεκτρικά είδη κατοικίας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΙΔΗ Καθαρό κάθε είδους Γραφείου Κάθε είδους Κάθε είδους Κάθε είδους Αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δίκυκλων Αλκαλικές, επαναφ. λιθίου, κινητών, φορητών υπολογιστών Τύπου σωλήνα Κάθε είδους Μελανοδοχεία Laser, εγχύσεως Ηλ. υπολογιστές, στερεοφωνικά, τηλεοράσεις, φορητούς υπολογιστές Πίνακας 4: Απαιτήσεις ανακυκλωμένων ειδών [1] Παρακάτω αναφέρονται αποτελέσματα της διαδικασίας ανακύκλωσης των πανεπιστημίων του εξωτερικού όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία: )> Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού μειώνοντας τις εκπομπές κατά 95% και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30-35% σε σύγκριση με την παραγωγή νέου χαρτιού. )> Διπλασιασμός του χρόνου ζωής των Χ.Υ. Τ.Α. εξοικονομώντας χαρτί εφημερίδας και χαρτί γραφείου το οποίο αποτελεί το 40% των αποβλήτων )> Το ανακυκλωμένο χαρτί εφημερίδας διοχετεύεται στις εξής γραμμές παραγωγής: χαρτί εφημερίδας, χαρτί περιτυλίγματος, μόνωση, πακετάρισμα )> Το χαρτί γραφείου μπορεί να ανακυκλωθεί σε χαρτομάντιλα, χάρτινες πετσέτες, χαρτί υγείας και φυσικά χαρτί γραφείου. ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1) Ανακύκλωση πλαστικών ποτηριών με χρήση τους στην κατασκευή χαλιών σε αντιστοιχία 35%. 2) Τα ανακυκλωμένα πλαστικά βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για την παραγωγή : κάδων ανακύκλωσης, εύκαμπτου σωλήνα λουτήρων, βούρτσες βαψίματος, βιομηχανικοί ιμάντες πρόσδεσης, σωλήνες ύδρευσης, πλαστική ξυλεία, ποτιστικά. 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1) Κάθε τόνος ανακυκλώσιμου γυαλιού αντιστοιχεί σε 9 γαλόνια υγρού καυσίμου για την παραγωγή νέων προϊόντων. 2) Τουλάχιστον το 30% του γυαλιού που περιέχεται σε συσκευασίες ανακυκλώνεται και μάλιστα ε παν ε ιλημμένα χωρίς ποσοτική ή ποιοτική απώλεια. ΜΕΤΑΛΛΑ 1) Κάθε έτος απομακρύνεται αρκ ετό αλουμίνιο για τον επανεξοπλισμό του αεροπορικού στόλου των ανεπτυγμένων χωρών Η ετήσια παραγωγή παλαιοσιδηρικών αρκεί για την συνεχή και πλήρη τροφοδοσία των αυτοκινητοβιομηχανιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς ανακύκλωσης αναφέρεται το Bristol uniνersity το οποίο για το έ τος κατέγραψε την παραγωγή τόνων αποβλήτων (εξαιρουμένων των οικοδομικών) και από αυτά εξοικονομήθηκε το 51% με την παρακάτω σύσταση: ΥΛΙΚΟ % ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 0,5 ΜΕΤΑΛΛΑ 3 ΧΑΡΤΙ (τεμαχισμένο) 12 ΧΑΡΤΌΝΙ 35 ΠΛΑΣΤΙ ΚΑ-ΦΙΑΛΕΣ 3 ΜΕΛΑΝΙ 0,5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 5,5 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 0,5 ΧΑΡΤΙ 25 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3,5 ΣΥΝΟΛΟ 100 Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή ανακυκλώσιμων ειδών [4] Επιπλέον ακολουθείται μια στρατηγική μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων όπου με το πέ ρασμα των ετών η παραγωγή τους θα αντιστοιχεί σε ποσότητες περασμένων ετών όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα : 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ :=2.020 '-" ~ ι::! Ξ: l.96 0 Πρόβλεψη ετήσιας παραγωγής απορριμμάτων (tn) ~ Απορρ ί μματα (tn) c ~ ι::s Q ~ Ε:: ΕΤΟΣ Διάγραμμα 3: Καμπύλη παραγωγής αποβλήτων του Bristol Uniνersity [4] Ενεργειακή συμπεριφορά nλ. Υπολονισrώv Μια έρ ε υνα έδειξε ότι το 80% των σπουδαστών αφήνει ανοιχτό τον υπολογιστή, χωρίς να τον χρησιμοποιεί, σχεδόν καθ' όλη την διαρκεί της ημέρας. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων κλείνει τους υπολογιστές βράδυ ενώ πλέον κάποιοι υπολογιστές είναι ανοιχτοί συνεχώς για την απευθείας εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Παρ όλα αυτά προτείνεται η απενεργοποίηση τους τα βράδια και τα σαββατοκύριακα. Όσον αφορά τους χαλασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ακολουθείται πολιτική επαναχρησιμοποίησης. Κάθε ηλεκτρική συσκευή υπάγεται στους κανονισμούς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και αφού συλλεχθεί αποσυναρμολογείται και κάθε ξεχωριστό μέρος του χρησιμοποιείται ως ανταλλακτικό (εφ'όσον είναι λειτουργικό). Σε αντίθετη περίπτωση διοχετεύονται για ανακύκλωση. Οι υπηρεσίε ς πληροφοριών και διοίκησης των πανεπιστημίων κλείνοντας αυτομάτως τους υπολογιστές τα σαββατοκύριακα και τα απογεύματα έχουν κατορθώσει μεγάλες ενεργειακές εξοικονομήσεις. Κλείνοντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε απόγευμα εξοικονομείται ενέργεια που αντιστοιχεί σε ώρες λειτουργίας. Τα σαββατοκύριακα εξοικονομούνται επιπλέον ώρες, συνολικά ώρες. Στις 32 εβδομάδες του ακαδημαϊκού έτους αντιστοιχούν Στην διάρκεια των διακοπών οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραμένουν ανενεργοί για 23,5 ώρες ημερησίως εξοικονομώντας : -, ώρες ημερησίως r ώρες εβδομαδιαίως r ώρες κάθε 20 εβδομάδες 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εξοικονόμηση μελάνης εκτυπωτή Για την εξοικονόμηση μελανιών χρησιμοποιούνται εφαρμογές που πλέον διαθέτει ο κάθε εκτυπωτής και επιπλέον οι εκτυπώσεις γίνονται αποκλειστικά σε μορφή διπλής όψεως για την εξοικονόμηση χαρτιού επίσης. Θέτοντας την λειτουργία οικονομικής εκτύπωσης εξοικονομείται μελάνι χωρίς να μειώνεται η ποιότητα του εκτυπωμένου κειμένου, ότι και αν αυτό περιλαμβάνει. Με αυτές τις επεμβάσεις μειώνεται κατά πολύ το κόστος αγοράς των μελανιών και επιπλέον μειώνονται στο 50% οι ποσότητα των σελίδων εκτύπωσης. Βιοδιασπώμενα σερβίτσια Το 90% των συσκευασιών στόχο την αύξηση αυτού του ποσοστού σε 95%. Η του Boston Uniνersity είναι βιοδιασπώμενα και κομποστοποιούνται με υπηρεσία σίτισης έλαβε την απόφαση χρήσης αποκλειστικά βιοδιασπώμενων συσκευασιών συμπεριλαμβανομένης και της πολυστερίνης ενώ παράλληλα προσφέρει έκπτωση 0,25 $ για την χρήση επαναγεμιζόμενων συσκευασιών καφέ. Επιπλέον για το ίδιο πανεπιστήμιο παρατηρήθηκε ότι έως και το 2006 ο ρυθμός ανακύκλωσης ήταν 3% αλλά έκτοτε και με την εκπόνηση σχεδίου από το τμήμα διαχείρισης έφτασε το στο 15% και από το 2010 στο 24% με βασική δραστηριότητα είναι η κομποστοποίηση καταλοίπων τροφίμων. Τον Νοέμβριο του 2009 το πανεπιστήμιο διαχωρίστηκε σε τομείς ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη επίβλεψη της προόδου ούτως ώστε η ομάδα ανακύκλωσης, διαφορετική κάθε εβδομάδα, επιθεωρώντας άμεσα τον χώρο να προβαίνει σε επεμβάσεις με σκοπό την μείωση αποβλήτων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους με τελικούς στόχους: ~ Αύξηση ρυθμού ανακύκλωσης ~ Μείωση απορριμμάτων ~ Ανάπτυξη προγράμματος ~ Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης από κάθε είδος απορρίμματος Χρήση ποδηλάτου Το ποδήλατο χρησιμοποιείται ευρέως για τις μετακινήσεις από και προς το πανεπιστήμιο αλλά και μέσα σε αυτό αντικαθιστώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ιδιαιτέρως για τις εντός του πανεπιστημίου μετακινήσεις όπου η χρήση αυτοκινήτου ή δίκυκλου φαντάζει υπερβολή, το ποδήλατο εξασφαλίζει την γρήγορη μετάβαση μεταξύ των κτηρίων. Βασικό πλεονέκτημα της χρήσης ποδηλάτου είναι η συμβολή στην αιμάτωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και επιπλέον η σημαντική αύξηση των θέσεων στάθμευσης. Ένα σημαντικό πρόβλημα στο οποίο το ποδήλατο δίνει λύση είναι αυτό της στάθμευσης καθότι συχνά παρατηρείται φαινόμενο συνωστισμού ή παράνομης στάθμευσης. Ενίοτε οι θέσεις στάθμευσης είναι κατειλημμένες με αποτέλεσμα την αναζήτηση στάθμευσης εκτός του χώρου του πανεπιστημίου, διαδικασία συνήθως χρονοβόρα. Επιπροσθέτως η χρήση ποδηλάτου συντελεί στην μείωση κατανάλωσης καυσίμων και σε ευρύτερη κλίμακα οι διαφορά θα ήταν εμφανής. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία εντός του πανεπιστημίου βρίσκεται συνεργείο με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα. 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εκτός αυτού σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος παραχωρείται ποδήλατο έως την επιδιόρθωση του παλιού. Εικόνα 2: Πρόσοψη του κτηρίου προμήθειας ποδηλάτου και οδικής βοήθειας τoυarίzona State Unίνersity [5] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗ Mίddlebury college Warren Wίlson college ν ν Uniνersίty of Portland ν ν Arίzona State Uniνersity Uniνersίty of lowa Carnegίe M ellon Bristol uniνersity Uniνersity ofyale Brighton uniνersity Colby college California State Uniνersίty of Columbίa Princeton unίνersίty Harνard uniνesrity Santa Clara uniνesrity Uniνersίty of Minnesota Harper Adams uniνesrίty ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν Πίνακας 6 : Εγκατεστημένες επεμβάσεις πανεπιστημίων εξωτερικού 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών οραματίζ ε ται την αναβάθμιση του σε ένα «ακαδημαϊκό ίδρυμα περιβαλλοντικής αριστείας», στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της κοινωνικής, επιστημονικής και πολιτιστικής του προσφοράς, μετουσιώνοντας σε πράξη την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την πραγμάτωση του οράματος αυτού, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θέτει τους εξής στόχους: (1) Την συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας του (2) Την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων (3) Την επιλογή περιβαλλοντικά φιλικών προμηθειών (4) Την πρόληψη της ρύπανσης (5) Τη βελτίωση της έκτασης και ποιότητας της παρεχόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας και (6) Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των φοιτητών του και την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συμπεριφορών γενικότερα. Στην πορεία πραγματοποίησης του περιβαλλοντικού οράματος και των στόχων του το πανεπιστήμιο δεσμεύεται να: 1) Προωθεί αποτελεσματικές οικολογικές πρακτικές στη λειτουργία όλων των τμημάτων, των επιτροπών και οργανισμών του κάθε ιδρύματος, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις σχετικές ευρέως αποδεκτές ορθές πρακτικές. 2) Σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να ενσωματώνει νέα μαθήματα με περιβαλλοντική διάσταση στο πρόγραμμα σπουδών του, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 3) Ευαισθητοποιεί το προσωπικό και τους φοιτητές, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά σε οικολογικές δραστηριότητες, και να εκπαιδεύει το προσωπικό, τόσο σε θέματα οικολογικών πρακτικών και εξοικονόμησης ενέργειας όσο και σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου. 4) Μειώνει διαρκώς την κατανάλωση ενέργειας, νερού και χαρτιού, πραγματοποιώντας ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, υιοθετώντας αποδοτικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και άλλες κατάλληλες πρακτικές εσωτερικής λειτουργίας και επικοινωνίας και τέλος διερευνώντας τη δυνατότητα αλλά και οικονομική ωφελιμότητα μελλοντικής χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 5) Υιοθετεί περιβαλλοντικά κριτήρια στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι πρακτικά εφικτό, αποφεύγοντας τη χρήση βλαβερών ουσιών, προϊόντων και διαδικασιών όπου είναι δυνατόν. Να υιοθετεί περιβαλλοντικά κριτήρια στην επιλογή των υπεργολάβων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις υλοποίησης επιδιορθωτικών και κατασκευαστικών εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του πανεπιστημίου. 26

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 6) Βελτιώνει διαρκώς το εργασιακό περιβάλλον στο ίδρυμα, ώστε να διασφαλίζεται η καλή υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών. 7) Διερευνά και να ενθαρρύνει τρόπους μεταφοράς φοιτητών και προσωπικού στο ίδρυμα που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 8) Υποδεικνύει και να διαμορφώνει ειδικούς χώρους για τους καπνιστές σε όλους τους κοινόχρηστους και εργασιακούς χώρους του ιδρύματος. 9) Συνεργάζεται με άλλους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την διάδοση περιβαλλοντικών πολιτικών. Τέλος το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα επιχειρήσει να δώσει σάρκα και οστά στο περιβαλλοντικό του όραμα, σχεδιάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του ιδανικού περιβαλλοντικά φιλικού πανεπιστημίου, με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή κατά την ανέγερση μελλοντικών κτιριακών εγκαταστάσεων του. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (0.Π.Α.) Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ψήφισε ομόφωνα, τον Ιούνιο του 2008, αναγνωρίζοντας την σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα κύρια σημεία της Στρατηγικής αυτής περιελάμβαναν τα ακόλουθα: ~ Εισαγωγή Φυσικού Αερίου για το σύστημα θέρμανσης του Ο.Π.Α. ~ Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ~ Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης ~ Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων & ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων ~ Μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών ~ Πρόγραμμα συντήρησης στόλου κλιματιστικών ~ Διασφάλιση πρόσβασης εισόδου στο Ο.Π.Α. από άτομα με ειδικές ανάγκες ~ Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού ~ Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας 27

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μείωση ρύπων 27%-μείωση κόστους 10% Μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάβαση του συστήματος θέρμανσης του Πανεπιστημίου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το Πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εκτίμηση μείωσης των ρύπων που παράγονται από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την μελέτη και την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου, και υπογράφηκε σύμβαση με την Εταιρεία Φυσικού Αερίου για εξωτερικό δίκτυο. Η αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο αποτελεί το σημαντικότερο έργο που υλοποιήθηκε για την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του ΟΠΑ. Πέρα από εξοικονομήσεις σε λειτουργικό κόστος, έχει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω της χαμηλότερης έντασης εκπομπών του φυσικού αερίου σε αέρια θερμοκηπίου (Greenhouse Ga ss es GHGs), το σημαντικότερο από τα οποία είναι το διοξείδιο του άνθρακα (C0 2 ). Η μέση ετήσια κατανάλωση πετρελαίου του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ ανήρχετο σε lt (ή ισοδύναμα kwh). Με το νέο σύστημα, οι εκπομπές C0 2 ανά MJ από καύση φυσικού αερίου είναι περίπου κατά 27% μικρότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές του πετρελαίου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση εκπομπών C0 2 σε περίπου 210 τόνους C02. Η μείωση αυτή σηματοδοτεί ότι η πολιτική του ΟΠΑ βρίσκεται στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων του Κιότο για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Από πλευράς ετήσιου κόστους λειτουργίας, μια ένδειξη του αναμενόμενου ετήσιου οικονομικού οφέλους για το ΟΠΑ από την αλλαγή του καυσίμου θέρμανσης μπορεί να ληφθεί από το γεγονός ότι το ετήσιο κόστος για πετρέλαιο θέρμανσης για το κεντρικό κτήριο (μαζί με Πτέρυγες Αντωνιάδου και Δεριγνύ) ανήρχετο σε ενώ το ισοδύναμο ετήσιο κόστος φυσικού αερίου εκτιμάται σε μείωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 10%. Η μείωση του κόστους αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε πιθανή άνοδο της τιμής του πετρελαίου. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μείωση ρύπων 82% - Εξοικονόμηση ισχύος 34 KW Μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως (περίπου 700) με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑ. Η ετήσια εξοικονόμηση κατανάλωσης που επιτεύχθηκε είναι περίπου 34,19 kw κατανάλωση με λαμπτήρες πυρακτώσεως: 41,75 kw κατανάλωση με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α: 7,56 kw). Με την παραδοχή ότι ένα kw χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο ώρες ανά έτος (224 ημέρες χ 10 ώρες ημερησίως), η μέση εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου ,5 kwh (ετήσια κατανάλωση με λαμπτήρες πυρακτώσεως: ,5 kwh ετήσια κατανάλωση με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α: kwh). Η τιμή του συντελεστή παραγωγής της kwh σε εκπομπές C02 ισούται με 0,814 kg C0 2 /kwh. Η εκπομπή ρύπων με λαμπτήρες πυρακτώσεως ισοδυναμούσε σε 83,26 τόνους C0 2, ενώ με τους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής καταναλώσεως κατηγορίας Α ισοδυναμεί σ ε 15 τόνους C0 2. Συνεπώς η μείωση εκπομπών - ρύπων με την αντικατάσταση των λαμπτήρων αγγίζ ε ι περίπου το 82%. 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Στο Ο. Π. Α. επικεντρώθηκαν στις εξής κατηγορίες ανακύκλωσης : Ανακύκλωση τόνερ και δοχείων μελανιού Ανακύκλωση χαρτιού Ανακύκλωση μπαταριών Ανακύκλωση τηγανέλαιου Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη: Ανακύκλωση τόν ε ρ και δοχείων μελανιού: το Τμήμα Μηχανοργάνωσης των Γραμματειών του ΟΠΑ, οργάνωσε την συλλογή προς ανακύκλωση άδειων τόνερ και άδειων δοχείων μελανιού των εκτυπωτών. Τα άδεια τόνερ και τα άδεια δοχεία μελανιού συλλέγονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες τους ( τις ελληνικές αντιπροσωπείες), οι οποίες βάσει Οδηγίας της Ε.Ε. υλοποιούν διαδικασίες δωρεάν συλλογής και (πραγματικής) ανακύκλωσης των αναλωσίμων τους μια ανακύκλωση από την οποία προκύπτει επαναχρησιμοποίηση έως και 95% των πρώτων υλών των ανακυκλούμενων ειδών. Μέσα στο 2010 ανακυκλώθηκαν 410 άδεια τόνερ και 174 άδεια δοχεία μελανιού. 1) Ανακύκλωση λαμπτήρων: Οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες συλλέγονται σε κάδο που έχει παραχωρήσει ο εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ φορέας «Φωτοκύκλωση» και παραδίδονται σε αυτόν για ανακύκλωση. Μέσα στο 2010 ανακυκλώθηκαν περίπου 70 κιλά μεταχειρισμένοι λαμπτήρες. 2) Ανακύκλωση χαρτιού : Στα πλαίσια του προγράμματος, προστέθηκε ένας σημαντικός αριθμός κάδων συλλογής χαρτιού στους ελεύθερους χώρους, καθώς και ειδικοί κάδοι στα Γραφεία του Πανεπιστημίου. ο όγκος του χαρτιού που ανακυκλώνεται είναι εντυπωσιακός. 3) Ανακύκλωση μπαταριών: Οι εξαντλημένες μπαταρίες συλλέγονται σε ειδικούς κυλινδρικούς κάδους που έχει παραχωρήσει ο εγκεκριμένος από το ΥΠΕΧΩΔΕ φορέας «ΑΦΗΣ» και παραδίδονται σε αυτόν για ανακύκλωση. Μέσα στο 2010 ανακυκλώθηκαν περίπου 48 κιλά εξαντλημένες μπαταρίες. 4) Ανακύκλωση τηγανέλαιου: Στο εστιατόριο του ΟΠΑ υλοποιείται από το 2005 εβδομαδιαία διαδικασία συλλογής του αποσυρόμενου τηγανέλαιου (δηλαδή του λαδιού που χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα των φαγητών) και απόδοσής του στην εκάστοτε συμβεβλημένη με το ΟΠΑ εταιρεία διαχείρισης και ανακύκλωσης αυτού, με απώτερο σκοπό την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων Προς χρήση. Από το 2005 έως το 2010, τα συλλεγόμενα στο εστιατόριο του Ο.Π.Α. τηγανέλαια αποδίδονταν στην «Σαπωνοποιία Υιοί Κίμωνος Μιχαλέλη ΟΕ», εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή οικολογικού σαπουνιού. Από το 2010 μέχρι σήμερα, τα συλλεγόμενα στο εστιατόριο του Ο. Π.Α. τηγανέλαια αποδίδονται στην «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ», εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου (βιοντίζελ). Οι ποσότητες τηγανέλαιου που συλλέγονται( σε βαρέλια) στο εστιατόριο του Ο.Π. Α. και αποδίδονται για ανακύκλωση, κυμαίνονται μεταξύ κιλών σε μηνιαία βάση. 29

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TYΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy Λευκωσία, 22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Tηλ: 210 8211.124- Fax: 210 8215.909, E-mail: rector@aueb.gr, www.aueb.gr Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η περίπτωση του Leicester Το 1990, το δημοτικό συμβούλιο του Leicester

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας.

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας. Γενικά 30% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, 70% Αγόρι Κορίτσι Β και Γ τάξη του λυκείου μας. Όπως παρουσιάζεται στο Τόπος Διαμονής διάγραμμα το 30% ήταν αγόρια ενώ το 70% κορίτσια.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020

Δήμος Λεμεσού. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Δήμος Λεμεσού Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012-2020 Σύμφωνο των Δημάρχων Οι Δήμοι που συμμετέχουν στο Σύμφωνο, στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 20% έως το 2020 Ο Δήμαρχος Λεμεσού υπόγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Δράσεις που ήδη εφαρμόζονται για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Στόχος: «Πράσινο Πανεπιστήμιο» Γενικά Η περιβαλλοντική πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης επικεντρώνεται στην συνεχή του προσπάθεια για βελτίωση της περιβαλλοντικής του ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 11. Ενεργειακή απόδοση 11Α. Παρουσίαση κατάστασης Ο Δήμος Λαρισαίων έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του με το παρόν Σχέδιο Δράσης την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα