Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια"

Transcript

1 Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Φεβρουάριος 2009 Κλεισόβης 9, Αθήνα, τηλ , fax

2 Εισαγωγή Η διεθνής εµπειρία από την εφαρµογή µέτρων και κινήτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας δείχνει ότι αυτά θα πρέπει να έχουν βάθος χρόνου (τουλάχιστον πενταετίας) και να µην αποτελούν ευκαιριακές ανακοινώσεις, να είναι ευέλικτα (ανάλογα µε τη χρήση και την τεχνολογία), να έχουν υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα ανάλογα µε την περίσταση και να χρηµατοδοτούνται, ει δυνατόν, από τις ενεργειακές εκείνες χρήσεις που σήµερα συµβάλλουν στην επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων (όπως είναι το πετρέλαιο και ο λιγνίτης). Στη συνέχεια, συνοψίζουµε µία δέσµη µέτρων που προτείνονται για τη µείωση και τον εξορθολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης στον κτιριακό τοµέα, αλλά και την προώθηση της αποκεντρωµένης παραγωγής ενέργειας µε χρήση πρωτίστως ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Σηµειωτέον ότι οι ΑΠΕ στον κτιριακό τοµέα αντιµετωπίζονται εδώ ως µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας, αφού η τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται µειωµένες απώλειες στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, απώλειες που αγγίζουν το 10% περίπου στη χώρα µας. Η παραγωγή ηλεκτρισµού από φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες και οικιακά συστήµατα συµπαραγωγής ή η χρήση ηλιακών θερµοσιφώνων, συνεπάγονται, µεταξύ άλλων, και άµεση εξοικονόµηση αυτού του 10% της ενέργειας που σήµερα σπαταλιέται. Παράλληλα, προτείνονται και τρόποι εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για τη στήριξη αυτών των προγραµµάτων. Τα µέτρα που προτείνονται αφορούν σε: - Θωράκιση και βελτίωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου µε θέσπιση νέων κανονιστικών διατάξεων και άρση αντικινήτρων που σήµερα εµποδίζουν την απρόσκοπτη εφαρµογή καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών στα κτίρια. - Υποχρεωτική εφαρµογή ορισµένων τεχνολογιών (π.χ. ηλιακών) σε νέα κτίρια και στο δηµόσιο τοµέα κατά το επιτυχηµένο παράδειγµα άλλων χωρών (βλέπε π.χ. Ισπανία, Πορτογαλία), κάτι που υιοθέτησε πρόσφατα ( ) και το Ευρωκοινοβούλιο. - Παροχή άµεσων ενισχύσεων για την αγορά και εγκατάσταση καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών σε κτίρια. 2

3 - Φορολογικές ελαφρύνσεις για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών σε κτίρια. - Έµµεσα µέτρα ενίσχυσης της πράσινης κιλοβατώρας (θερµικής ή ηλεκτρικής) που παράγεται ή εξοικονοµείται από καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες. - ιερεύνηση εισαγωγής των λεγόµενων λευκών πιστοποιητικών για την έµµεση προώθηση τεχνολογιών που εξοικονοµούν ενέργεια. - Εισαγωγή της χρονοχρέωσης στην τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας προκειµένου να αποφευχθεί η σπατάλη τις ώρες αιχµής. - ιευκόλυνση της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς προς τους πολίτες. [1]. Βελτίωση ισχύοντος θεσµικού πλαισίου Από την πληθώρα των πιθανών βελτιώσεων θα εστιάσουµε στα εξής που θεωρούµε άµεσης προτεραιότητας: - Άµεση εφαρµογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που καθυστερεί αναίτια επί σειρά ετών, καθώς και του εθνικού σχεδίου δράσης για την εξοικονόµηση ενέργειας όπως επιβάλλεται από την οδηγία για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της τελικής χρήσης και την παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας και όφειλε να έχει έτοιµο η χώρα µας από τον Ιούνιο του Άρση των αντικινήτρων που απαγορεύουν την εγκατάσταση σύγχρονων και καθαρών τεχνολογιών βιοµάζας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Υ.Α. 103/1993/Β-369 που αφορά σταθερές εστίες καύσης για θέρµανση κτιρίων και νερού. Στο άρθρο 2, παρ. 1 της απόφασης αυτής προβλέπεται ότι στην περιοχή του ηπειρωτικού τµήµατος του νοµού Αττικής, στη Σαλαµίνα και στο νοµό Θεσσαλονίκης εκτός της περιοχής δυτικά του Γαλλικού ποταµού, για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το 3

4 ντίζελ θέρµανσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, και αέρια καύσιµα. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις αφορούν: α) εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, σχολεία ή άλλους παρεµφερείς σκοπούς. β) Εγκαταστάσεις θέρµανσης χώρων εργασίας βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων εφόσον όµως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρµανση των χώρων αυτών. γ) Εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού ή παραγωγής ατµού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκοµείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεµφερών χρήσεων σε δηµόσια κολυµβητήρια, ιδιωτικές πισίνες και δηµόσιες λουτρικές εγκαταστάσεις. Η απόφαση αυτή αποκλείει δηλαδή τα κεντρικά συστήµατα θέρµανσης µε βιοµάζα στις δύο µεγάλες αστικές περιοχές, όπου κατοικεί ο µισός περίπου πληθυσµός της χώρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη το 1993 λόγω της ανάγκης µείωσης των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων και λήψης των αναγκαίων για το σκοπό αυτό προληπτικών µέτρων. Ο αποκλεισµός των εφαρµογών βιοµάζας έγινε λοιπόν για περιβαλλοντικούς λόγους, µιας και την εποχή εκείνη, τα διαθέσιµα συστήµατα βιοµάζας χαρακτηρίζονταν από σχετικά υψηλές εκποµπές αιωρουµένων σωµατιδίων. Από τότε βέβαια, τα τεχνολογικά δεδοµένα έχουν αλλάξει δραστικά και σήµερα πλέον παρέχονται τεχνολογίες αξιοποίησης της βιοµάζας µε αισθητά µικρότερες εκποµπές, επιβάλλοντας παράλληλα και µία αναθεώρηση του παλαιότερου καθεστώτος που διέπει τις σταθερές εστίες καύσης. Είναι σαφές πως η Υ.Α. 103/1993/Β-369 δεν ανταποκρίνεται πια στις ανάγκες των καιρών και πρέπει να αλλάξει. Γι αυτό το λόγο προτείνονται τα εξής: 1. Να επιτραπεί η χρήση κεντρικών συστηµάτων θέρµανσης κτιρίων και νερού µε σύγχρονα συστήµατα βιοµάζας σε όλη την επικράτεια. 2. Να ισχύσουν στην Ελλάδα τα όσα προβλέπει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ για λέβητες θέρµανσης µε βιοµάζα. 4

5 3. Ειδικά για τις προµήθειες του δηµοσίου και εγκαταστάσεις σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θα µπορούσαν να ισχύσουν αυστηρότερες προδιαγραφές, όπως π.χ. αυτές που προτείνονται κατά περίπτωση για τους οικοσηµασµένους λέβητες. - Να ενισχυθεί περαιτέρω η πράσινη κιλοβατώρα που παράγεται από µικρές ανεµογεννήτριες και µικρά συστήµατα συµπαραγωγής µε βιοκαύσιµα (στερεά, υγρά ή αέρια) ώστε να καταστούν οι τεχνολογίες αυτές οικονοµικά βιώσιµες και άρα ελκυστικές για τους καταναλωτές. Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής επίπεδα τιµών της πωλούµενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας: Μικρές ανεµογεννήτριες (έως 50 kw): 0,30 /kwh Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής (ή συµπαραγωγής) µε βιοκαύσιµα: 0,15 /kwh [2]. Υποχρεωτική εφαρµογή καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών σε νέα κτίρια και στο δηµόσιο τοµέα Το µέτρο αυτό εφαρµόζεται ήδη µε επιτυχία σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Ισραήλ και αφορά κυρίως στην υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιακών συστηµάτων (ηλιοθερµικών ή και φωτοβολταϊκών) σε συγκεκριµένες κατηγορίες κτιρίων. Στις , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισµα ζητώντας να καταστεί υποχρεωτική η χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ σε νέα κτίρια ή κτίρια που υφίστανται µείζονα ανακαίνιση, υιοθετώντας ουσιαστικά την πετυχηµένη αυτή πρακτική. Ο νέος Τεχνικός Κώδικας Κτιρίων της Ισπανίας µπήκε σε εφαρµογή από τον Σεπτέµβριο του 2006 και προβλέπει ότι 30-70% των αναγκών των νέων κτιρίων σε ζεστό νερό πρέπει να καλύπτεται µε ηλιοθερµικά, ενώ µέσω µιας µεθοδολογίας που περιγράφεται στη νέα νοµοθεσία, επιβάλλεται και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ελάχιστης ισχύος 6,25 kw σε πολλές κατηγορίες εµπορικών κτιρίων. Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, για παράδειγµα, ένα ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας τ.µ. στην περιοχή της Μαδρίτης, οφείλει να εγκαταστήσει τουλάχιστον 48 kw φωτοβολταϊκών. Φυσικά, η υποχρέωση αυτή συνοδεύεται και από γενναία κίνητρα µε τη µορφή ενίσχυσης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο θιγόµενος να βγαίνει τελικά κερδισµένος οικονοµικά. Εκτιµάται ότι, χάρη στο µέτρο 5

6 αυτό και µόνο, θα εγκατασταθούν στην Ισπανία περίπου 100 MW φωτοβολταϊκών την επόµενη πενταετία. Κάτι αντίστοιχο προτείνεται και για τη χώρα µας. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά στα ηλιοθερµικά συστήµατα προτείνεται η θέσπιση, για κάθε νέο ή υπό ανακαίνιση κτίριο, της υποχρέωσης να καλύπτεται ένα ποσοστό των απαιτήσεων σε θέρµανση νερού από ηλιακή ενέργεια (π.χ. από 30 έως 70%, ανάλογα µε τα κλιµατολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής, τη θέση του κτιρίου και το προς κάλυψη φορτίο). Η πρόβλεψη αυτή, κατά τα πρότυπα του νέου Τεχνικού Κώδικα Κτιρίων που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ισπανία, µπορεί να εφαρµοστεί µεσοπρόθεσµα και κατόπιν σχετικής διερεύνησης που θα οδηγήσει στη συγκεκριµενοποίηση του τρόπου υλοποίησής της. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης σε κάθε νέο ή υπό ανακαίνιση κτίριο θα πρέπει να εγκαθίστανται είτε ηλιακός (-οί) θερµοσίφωνας (-ες) είτε κεντρικό ηλιακό σύστηµα ίσης επιφάνειας συλλεκτών. Ορισµένοι από τους λόγους που συνηγορούν στην παραπάνω υποχρέωση εγκατάστασης είναι οι εξής: Η εµπειρία από την εφαρµογή του µέτρου είναι ιδιαίτερα θετική σε άλλες χώρες. Πιο συγκεκριµένα, στο Ισραήλ επιβλήθηκε η χρήση ηλιακών συστηµάτων σε νέα κτίρια από το 1980 και οδήγησε σε µια εξάπλωση της χρήσης των ηλιακών στις κατοικίες σε ποσοστό άνω του 80%. Στη Βαρκελώνη, ήδη το 2002 δεκαπλασιάστηκαν οι ηλιακές εγκαταστάσεις σε σχέση µε το 2000 που θεσπίσθηκε το µέτρο. Το γεγονός αυτό οδήγησε άλλες πόλεις (Μαδρίτη, Σεβίλλη, Παµπλόνα και Βαλένθια) να ακολουθήσουν. Σήµερα επιβάλλεται η εγκατάσταση ηλιακών συστηµάτων σε όλη την Ισπανία. Τέλος, η Πορτογαλία ανακοίνωσε ήδη όµοια νοµοθεσία. Το µέτρο εναρµονίζεται άριστα µε την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υποχρεώνει την θεσµοθέτηση των ελαχίστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τονίζει το ρόλο των ανανεώσιµων στην απόδοση αυτή. Συµβαδίζει επίσης µε τον ελληνικό ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Στα πλαίσια του κανονισµού επιβάλλεται εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης που θα υποδεικνύει κατά περίπτωση τεχνικές και συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για το υπό µελέτη κτίριο. 6

7 Το πρόσθετο κόστος των ηλιακών αποτελεί µόνο το 0,2% έως 0,6% του συνολικού κόστους για την κατασκευή ενός κτιρίου και άρα το ύψος της επένδυσης δεν αποτελεί πρόβληµα για τους κατασκευαστές των κτιρίων. Επιπλέον, οι ηλιακές εγκαταστάσεις θα αποδειχθούν ιδιαίτερα προσοδοφόρες δεδοµένου ότι τα κτίρια που τις διαθέτουν θα βελτιώνουν αυτόµατα το ελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας ( ΕΤΑ), µε εύλογα πλεονεκτήµατα για την αγοραστική τους αξία. Το µέτρο είναι ισοδύναµο µε την υποχρεωτική εφαρµογή θερµοµόνωσης στα κτίρια. Από την υποχρέωση αυτή µπορούν να εξαιρούνται τα κτίρια που καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ζεστό νερό χρήσης µε άλλες ΑΠΕ (π.χ. λέβητες βιοµάζας, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας). Ειδικά για τα κτίρια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση του φυσικού αερίου, αλλά όχι η χρήση ΑΠΕ για τη θέρµανση και ψύξη τους! Σε ότι αφορά στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που ενισχύονται από τον αναπτυξιακό νόµο ή άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα, θα πρέπει να επιδοτούνται µόνο κτίρια που κάνουν χρήση ΑΠΕ και πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές που θέτει η ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (όπως αυτές µεταφράζονται στον ΚΕΝΑΚ). Προτείνεται επίσης η υιοθέτηση του ισπανικού µοντέλου για την υποχρεωτική εφαρµογή φωτοβολταϊκών σε συγκεκριµένα εµπορικά και δηµόσια κτίρια, ώστε να ενισχυθεί η αποκεντρωµένη ηλεκτροπαραγωγή, να µειωθούν οι απώλειες των δικτύων, να προστατευτεί το περιβάλλον και να τονωθεί η εγχώρια αγορά φωτοβολταϊκών. Η εφαρµογή στην Ελλάδα βασίζεται στη λογική του ισπανικού κώδικα, πλην όµως έχουµε απλοποιήσει σηµαντικά τους αλγόριθµους υπολογισµού για το ελάχιστο µέγεθος συστήµατος που θα πρέπει να τοποθετηθεί ανά κατηγορία κτιρίου. Αντί των πέντε (5) κλιµατικών ζωνών που προβλέπει η ισπανική νοµοθεσία, επιλέξαµε µία ενιαία αντιµετώπιση για όλη τη χώρα, ενώ κρατήσαµε ίδιες τις κατηγορίες των κτιρίων του τριτογενή τοµέα στις οποίες θα εφαρµοστεί το µέτρο. Συγκεκριµένα, η ελάχιστη ισχύς φωτοβολταϊκού συστήµατος που θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέα εµπορικά κτίρια (ή κτίρια που υφίστανται µείζονα ανακαίνιση όπως αυτή ορίζεται από την κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ) ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 7

8 P = A * E όπου Ρ είναι η ελάχιστη ισχύς σε kwp, Α ένας συντελεστής που ορίζεται στον παρακάτω πίνακα και Ε η συνολική επιφάνεια του κτιρίου σε m 2 ή ο αριθµός δωµατίων ή κλινών στην περίπτωση των ξενοδοχείων και των κλινικών. Οι κατηγορίες κτιρίων στις οποίες επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι οι ακόλουθες: Χρήση κτιρίου Ελάχιστο µέγεθος κτιρίου για την εφαρµογή του µέτρου Συντελεστής Α Supermarket m 2 0,0020 Πολυκαταστήµατα & Εµπορικά Κέντρα m 2 0,0035 Αποθήκες m 2 0,0010 Κτίρια γραφείων & κτίρια του ευρύτερου δηµόσιου m 2 0,0020 τοµέα Εκθεσιακοί χώροι m 2 0,0010 Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα 100 δωµάτια 0,08 Νοσοκοµεία και κλινικές 100 κλίνες 0,08 Με βάση τα παραπάνω, η ελάχιστη ισχύς φωτοβολταϊκών ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής: Χρήση κτιρίου Ελάχιστη ισχύς φωτοβολταϊκού (kwp) Supermarket 8 Πολυκαταστήµατα & Εµπορικά Κέντρα 10,5 Αποθήκες 10 Κτίρια γραφείων & κτίρια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 8 Εκθεσιακοί χώροι 10 Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύµατα 8 Νοσοκοµεία και κλινικές 8 Στην περίπτωση ενός εµπορικού κέντρου συνολικής επιφάνειας m 2, η ελάχιστη ισχύς διαµορφώνεται σε 35 kwp, ενώ στην περίπτωση ενός µεγάλου ξενοδοχείου 200 δωµατίων σε 16 kwp. Η ανάλυση έλαβε υπόψη της τυχόν περιορισµούς στη διαθέσιµη επιφάνεια στο δώµα ή τη στέγη των κτιρίων, ώστε τα προκύπτοντα ελάχιστα µεγέθη να είναι όντως υλοποιήσιµα. 8

9 Επειδή το µέγεθος των κτιρίων στα οποία επιβάλλεται το µέτρο είναι µεγάλο, το κόστος των φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε σχέση µε το συνολικό κόστος κατασκευής ή ανακατασκευής είναι αµελητέο, ενώ η διασφάλιση µιας υψηλής τιµής πώλησης της παραγόµενης κιλοβατώρας (όπως προβλέπεται από το Ν. 3734/09) εγγυάται την απόσβεση και λογική κερδοφορία του συστήµατος. Εννοείται ότι αφού το µέτρο θα είναι υποχρεωτικό, τα συστήµατα αυτά απαλλάσσονται από την τυχόν υποχρέωση για απόκτηση άδειας εξαίρεσης από τη ΡΑΕ ή τυχόν περιβαλλοντικές εγκρίσεις. [3]. Οικονοµικά κίνητρα Τα κίνητρα αυτά αφορούν είτε σε άµεση επιδότηση της αγοράς και εγκατάστασης καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών και µέτρων εξοικονόµησης σε κτίρια, είτε σε φοροελαφρύνσεις που οδηγούν σε ισοδύναµο αποτέλεσµα, είτε τέλος σε συνδυασµό των δύο µεθόδων. Η άµεση επιδότηση αποτελεί ισχυρότερο κίνητρο για τους πολίτες, συνήθως όµως συνοδεύεται από αρκετή γραφειοκρατία που δρα ανασταλτικά και ακυρώνει το θετικό αυτό µέτρο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να αποφύγει κανείς αυτή τη γραφειοκρατία, υπάρχει µάλιστα και σχετική εµπειρία στη χώρα µας επ αυτού από πιλοτικά προγράµµατα προώθησης λαµπτήρων εξοικονόµησης. Ένας τέτοιος τρόπος είναι π.χ. η επιδότηση να δίνεται στον προµηθευτή-εγκαταστάτη ο οποίος θα παρέχει µε τη σειρά του σχετική έκπτωση στον πελάτη. Έτσι, µειώνεται σηµαντικά το χαρτοµάνι, αφού τα διαδικαστικά ζητήµατα µπορούν να διευθετούνται συλλογικά κάθε ένα ή δύο µήνες και ο καταναλωτής αποφεύγει τη γραφειοκρατία. Η επιδότηση αγοράς και εγκατάστασης µπορεί να γίνεται µε βάση ένα συγκεκριµένο ποσοστό επί της δαπάνης (π.χ. 30%) είτε ανάλογα µε την εκτιµώµενη εξοικονόµηση συµβατικού καυσίµου. ίνουµε παρακάτω το παράδειγµα των ηλιοθερµικών συστηµάτων, παράδειγµα που µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες τεχνολογίες. Προτείνεται η επιδότηση των κλασικών εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας για παρασκευή ζεστού νερού χρήσης µε 15 /MWh. Η επιδότηση για εγκαταστάσεις συστηµάτων ηλιακού 9

10 κλιµατισµού ή/και θέρµανσης χώρων προτείνεται να είναι 30 /MWh. Ο υπολογισµός των MWh που αποδίδει το ηλιακό σύστηµα και για τις δύο περιπτώσεις αφορά περίοδο ίση µε 15 χρόνια. Με βάση τα παραπάνω, ένα κλασικό ηλιακό σύστηµα που αποδίδει 0,5 MWh/m 2 ανά έτος θα έχει επιδότηση ίση µε 0,5 MWh/m 2 /έτος x 15 έτη x 15 /MWh = 112,5 /m 2, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του κόστους του εγκατεστηµένου ηλιακού συστήµατος. Για λόγους απλοποίησης της διαδικασίας, η επιδότηση θα µπορούσε να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις 4 κλιµατικές ζώνες που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ, ώστε να µη απαιτείται κάποιος πολύπλοκος µηχανισµός ελέγχου. Για διασφάλιση της ποιότητας των συστηµάτων, προτείνεται η ενίσχυση µόνο των συστηµάτων εκείνων που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές (π.χ. στην περίπτωση των ηλιοθερµικών, τις προδιαγραφές ΕΝ 12975, ΕΝ 12976, ΕΝ 12977, και συνοδεύονται από κάποιο αναγνωρισµένο σήµα ποιότητας, π.χ. το Solar Keymark). Φορολογικά κίνητρα Ο φορολογικός νόµος 3522 (ΦΕΚ 276Α, ) προβλέπει έκπτωση δαπανών από το εισόδηµα (σε ποσοστό 20% της δαπάνης) για τα παρακάτω µέτρα εξοικονόµησης: α) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου. β) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρµανσης. γ) Την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας. δ) Την αγορά αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών. ε) Τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια. Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής που αφαιρείται δεν µπορεί να υπερβεί τα επτακόσια (700) ευρώ. Προτείνουµε τις εξής αλλαγές: 10

11 1. Η µείωση να µη γίνεται στο φορολογητέο εισόδηµα αφού κάτι τέτοιο ευνοεί κυρίως τα υψηλά εισοδήµατα, αλλά να εκπίπτει ένα συγκεκριµένο ποσοστό της δαπάνης (π.χ. να υπάρχει έκπτωση φόρου ίση µε το 30% της δαπάνης). 2. Σε περίπτωση που επιλεγεί το σηµερινό µοντέλο (έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα) να εκπίπτει το 100% της δαπάνης και όχι το 20% όπως ισχύει σήµερα. 3. Να µην υπάρχει το πλαφόν των 700 που ισχύει σήµερα. 4. Να προστεθούν στις παρεµβάσεις και τεχνολογίες που δικαιούνται φορολογικών ελαφρύνσεων και τα εξής: 4.1 Επεµβάσεις σε υπάρχοντα κτιριακά κελύφη Επεµβάσεις στα κουφώµατα και τα υαλοστάσια Σφράγιση των αρµών µεταξύ τοίχων και κάσας κουφωµάτων. Βελτίωση της αεροστεγανότητας των αρµών µεταξύ κινητών και ακίνητων φύλλων των κουφωµάτων. Αντικατάσταση των µονών υαλοπινάκων µε διπλούς ή µε υαλοπίνακες χαµηλής εκπεµψιµότητας (low-e). Τοποθέτηση και δεύτερου κουφώµατος. Μετατροπή ορισµένων κουφωµάτων από κινητά σε ακίνητα και αντιστρόφως. Τοποθέτηση µηχανισµού επαναφοράς των θυρών. Επεµβάσεις στα αδιαφανή δοµικά στοιχεία Αν και προβλέπεται ήδη η φοροελάφρυνση της θερµοµόνωσης σε υφιστάµενα κτίρια, να διευκρινιστεί ότι αυτή αφορά σε διάφορες παρεµβάσεις, όπως: Θερµοµόνωση των εξωτερικών τοίχων (από την εξωτερική ή εσωτερική τους όψη). Θερµοµόνωση των κιβωτίων των ρολών των παραθύρων. Θερµοµόνωση του δώµατος και των εσοχών των ορόφων. Θερµοµόνωση της οροφής κάτω από τη στέγη. Θερµοµόνωση της οροφής των υπόστυλων χώρων ή της οροφής του υπογείου. Θερµοµόνωση δαπέδου επί του εδάφους. 11

12 Επεµβάσεις βιοκλιµατικού χαρακτήρα ηµιουργία προθαλάµου ανάσχεσης της ροής θερµότητας από την είσοδο του κτιρίου. Ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων. Τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ηλιοπροστατευτικών διατάξεων (σκιάστρων). Βελτίωση του φυσικού φωτισµού και προσαρµογή των συστηµάτων φωτισµού. Βελτίωση του φυσικού αερισµού και δροσισµού. ηµιουργία πράσινης στέγης στο δώµα του κτιρίου για βελτίωση των συνθηκών άνεσης και της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Ανεµιστήρες οροφής Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (όπως λέβητες βιοµάζας, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, γεωεναλλάκτες, ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση, ψύξη ή/και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες κ.λπ), συστήµατα µικροπαραγωγής (όπως µικροτουρµπίνες, κινητήρες Stirling, κυψέλες καυσίµου κ.λπ) και συµπαραγωγής για θέρµανση, ψύξη ή/και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Λαµπτήρες εξοικονόµησης Μειωµένος Φ.Π.Α. για τεχνολογίες εξοικονόµησης και ΑΠΕ Αν και αρκετές χώρες εφαρµόζουν µειωµένο Φ.Π.Α. στην προµήθεια ορισµένων πράσινων τεχνολογιών και προϊόντων, η Ελλάδα δεν έκανε χρήση του δικαιώµατος που της παρείχε η 6 η Οδηγία (77/388/ΕΟΚ) για επιβολή χαµηλότερων συντελεστών Φ.Π.Α. σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που αποδεδειγµένα εξοικονοµούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα εφαρµόζει χαµηλότερους συντελεστές Φ.Π.Α. στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισµό (9%), που αντικειµενικά αντιστρατεύονται τεχνολογίες όπως τα ηλιοθερµικά στα οποία ισχύει ο συντελεστής Φ.Π.Α. 19% Η µείωση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας είναι ένα δυναµικό µέτρο για την ενίσχυση τεχνολογιών εξοικονόµησης ειδικά στις κατοικίες δεδοµένου ότι: 12

13 Ένα νοικοκυριό σαν τελικός καταναλωτής δεν έχει δυνατότητα µετακύλισης του Φ.Π.Α. Η µείωση του Φ.Π.Α. αποτελεί µια άµεση ενίσχυση για τον πολίτη η οποία δεν απαιτεί καµιά γραφειοκρατική υποχρέωση από µέρους του. εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για αναθεώρηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από το 2010 και συζητά την επιβολή χαµηλότερων συντελεστών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος, είναι µια λαµπρή ευκαιρία να ισχύσουν µειωµένοι συντελεστές για όλες τις καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες και προϊόντα. Αυτή τη φορά, η Ελλάδα δεν θα έχει καµία δικαιολογία για να µη πράξει το αυτονόητο. Πόσο µάλλον που οι ηγέτες δύο µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών (Σαρκοζί και Μπράουν) δήλωσαν πρόσφατα πως υποστηρίζουν θερµά µια τέτοια προοπτική. Φορολογικά µέτρα για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών φωτοβολταϊκών Οι νόµοι 3468/06 και 3734/09 για τις ΑΠΕ δίνουν, για πρώτη φορά, το δικαίωµα σε οικιακούς καταναλωτές να πωλούν την παραγόµενη από φωτοβολταϊκά ηλεκτρική ενέργεια έναντι µιας καθορισµένης από το νόµο τιµής. Το κατ αρχήν θετικό αυτό µέτρο όµως κινδυνεύει να µείνει στα χαρτιά στην περίπτωση των οικιακών µικροπαραγωγών, αφού για να πωλήσει κανείς ηλεκτρική ενέργεια στον ΕΣΜΗΕ ή τη ΕΗ, κατά περίπτωση, θα πρέπει να ανοίξει βιβλία στην εφορία και να κάνει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, και µάλιστα για µικροποσά, αφού τα οικιακά συστήµατα δεν είναι εξ ορισµού µεγάλες ενεργειακές επενδύσεις. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι ότι ενώ έχουν περάσει αρκετοί µήνες από την ψήφιση του νόµου, δεν έχουµε ακόµη οικιακές εφαρµογές φωτοβολταϊκών. Για το λόγο αυτό, προτείνουµε να υπάρχει διαφορετική µεταχείριση των οικιακών συστηµάτων σε σχέση µε τις εµπορικές εφαρµογές. Ειδικότερα προτείνουµε τα εξής: [1]. Ο οικιακός καταναλωτής που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό σύστηµα και διαθέτει την παραγόµενη ενέργεια στο δίκτυο να µη θεωρείται επιτηδευµατίας. Η παραπάνω ρύθµιση σηµαίνει ότι θα µπορέσει να απαλλαχθεί από την τήρηση βιβλίων και αποδείξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που προβλέπονται από τη σχετική φορολογική νοµοθεσία. 13

14 [2]. Προτείνουµε ακόµη, ειδικά για τους οικιακούς µικροπαραγωγούς, απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. και τη φορολογία εισοδήµατος για τα συγκεκριµένα έσοδα που προέρχονται από τη διάθεση ηλιακού ηλεκτρισµού. Η ουσία των προτάσεων αυτών είναι να υπάρχει µια, µακρόχρονη µεν, πλην όµως απαραίτητη απόσβεση του συστήµατος σε λογικό χρονικό διάστηµα για να έχει κίνητρο ο οικιακός καταναλωτής ο οποίος δεν έχει τα πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή. Σε διαφορετική περίπτωση, φοβούµαστε πως ο πρόσφατος νόµος για τις ΑΠΕ δεν θα µπορέσει να αποδώσει τα αναµενόµενα, τουλάχιστον σε ότι αφορά στους οικιακούς µικροπαραγωγούς. [4]. Λευκά Πιστοποιητικά Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών αποτελεί η θέσπιση των λεγόµενων λευκών πιστοποιητικών, η αναγνώριση δηλαδή και ποσοτικοποίηση µέρους του οφέλους που συνεπάγεται η χρήση καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών και προϊόντων. ίνουµε χαρακτηριστικά ένα παράδειγµα για την περίπτωση των ηλιακών, χωρίς η δυνατότητα αυτή να εξαντλείται στην εν λόγω τεχνολογία. Αυτή τη στιγµή, οι εταιρίες που συµµετέχουν στο Εθνικό Σύστηµα Κατανοµής ικαιωµάτων Εκποµπών, αγοράζουν δικαιώµατα έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) έναντι τον τόνο περίπου. Αν αντί της αγοράς δικαιωµάτων, οι υπόχρεες εταιρίες εξαγόραζαν το περιβαλλοντικό όφελος από τη χρήση νέων ηλιακών συστηµάτων, το περιβαλλοντικό όφελος θα ήταν προφανές χωρίς να υπάρξει περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του συστήµατος. Αν για παράδειγµα θεωρήσουµε ότι ένας ηλιακός θερµοσίφωνας εξοικονοµεί 1,2 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, δηλαδή αποτρέπει την έκλυση ενός τουλάχιστον τόνου CO 2 ετησίως, τότε η αποτίµηση αυτού του οφέλους στη δεκαετία είναι 200. Η υπόχρεη εταιρία µπορεί να προαγοράζει αυτά τα δικαιώµατα εξαγοράζοντας τα αντίστοιχα λευκά πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν κάθε νέο ηλιακό σύστηµα που εγκαθίσταται. Με άλλα λόγια, η επιδότηση των νέων συστηµάτων γίνεται µέσω ενός µηχανισµού της αγοράς. 14

15 [5]. Ειδικά τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για καθαρές τεχνολογίες Η χρονοχρέωση και η διαφορική χρέωση της ενέργειας, ανάλογα µε την ποσότητα που καταναλώνει κανείς αλλά και το χρόνο που την καταναλώνει, είναι δύο σωστά µέτρα που θα πρέπει να ενισχυθούν προκειµένου να αποφευχθεί η σπατάλη ενέργειας και να αποτραπούν επώδυνα µπλακ άουτ κατά τις καλοκαιρινές ώρες αιχµής. Εξαίρεση σ αυτό τον κανόνα θα µπορούσε να αποτελέσει µόνο η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας που χρησιµοποιούνται για θέρµανση και ψύξη χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, υποκαθιστώντας συνήθως πετρέλαιο. Μια γεωθερµική αντλία θερµότητας καταναλώνει µόνο ηλεκτρική ενέργεια και µάλιστα για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνει αντλεί και 3 περίπου δωρεάν κιλοβατώρες από το έδαφος. Αυτή την εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται θα µπορούσαµε να την επιβραβεύσουµε, τιµολογώντας απλώς όλη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την γεωθερµική αντλία σε µία ενιαία χαµηλή τιµή. Ας δούµε κάποια νούµερα στην πράξη. Στις υψηλές καταναλώσεις, οι πρώτες κιλοβατώρες χρεώνονται µε 0,08 /kwh και οι επιπλέον µε σχεδόν διπλάσια τιµή, δηλαδή 0,16 /kwh. Μια κατοικία που αποδεσµεύεται από το πετρέλαιο χρησιµοποιώντας γεωθερµική αντλία θερµότητας, θα περάσει ενδεχοµένως σε µια κατηγορία µε υψηλές τιµές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και άρα θα επιβαρυνθεί οικονοµικά. Αυτό δρα ως αντικίνητρο για την εγκατάσταση γεωθερµικού κλιµατισµού. Αν, αναγνωρίζοντας τη συµβολή των γεωθερµικών συστηµάτων στην εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, όλη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τιµολογείται µε τη χαµηλή τιµή, τότε δίνουµε ένα ουσιαστικό κίνητρο. Σηµειωτέον ότι για να εγκαταστήσει κανείς γεωθερµική αντλία θερµότητας απαιτείται ειδική αδειοδότηση. Τόσο η ΕΗ όσο και οι αρµόδιες αρχές µπορούν να γνωρίζουν επακριβώς ποιος διαθέτει γεωθερµική αντλία θερµότητας, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία του συστήµατος και εποµένως µπορούν να αποφευχθούν υπερτιµολογήσεις, απάτες και αναίτια σπατάλη ενέργειας και πόρων. 15

16 [6]. Ο υποδειγµατικός ρόλος του δηµοσίου Τα κτίρια του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι περίπου και αντιπροσωπεύουν το 5% του τριτογενή τοµέα. Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλοµορφία ως προς τα µορφολογικά χαρακτηριστικά και τις εγκαταστάσεις τους, δεδοµένου ότι έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους και συχνά για κάλυψη εντελώς διαφορετικών αναγκών απ αυτές που τελικά εξυπηρετούν. Ένα µεγάλο µέρος τους (περίπου 60%) είναι ενοικιαζόµενα µε σηµαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο εξοπλισµού, θερµικής και οπτικής άνεσης, κ.λπ. Το ηµόσιο όµως δεν χρησιµοποιεί µόνο παλιά κτίρια. Χτίζει και καινούργια. Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη στη χώρα µας, από την υλοποίηση µέτρων ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού στο σύνολο των νέων και υπό ανακατασκευή δηµοσίων κτιρίων, αναµένεται να είναι σηµαντικά. Σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εκτιµάται ότι, οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες των κτιρίων αυτών ξεπερνούν τα 450 εκατ.. Η ίδια µελέτη έδειξε ότι: Η µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε οικονοµικά αποδοτικό κόστος (µε εφαρµογή προδιαγραφών εξοικονόµησης ενέργειας), είναι της τάξης του 22% της προβλεπόµενης συµβατικής κατανάλωσης στα νέα ή ανακατασκευαζόµενα δηµόσια κτίρια, δηλαδή ίση µε τόνους ισοδύναµου πετρελαίου (ΤΙΠ)/έτος. Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια αυτά θα µειώσει τις µέσες ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) κατά χιλιάδες τόνους CO 2 /έτος, ενώ θα επιφέρει οικονοµικά οφέλη της τάξης των 110 εκατ. /έτος. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας µπορεί να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην προώθηση µιας φιλοσοφίας και ενός πρακτικού σχεδίου δράσης που να αφορά την εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Τον ρόλο αυτό µπορεί να τον παίξει µε πολλούς τρόπους: [1]. Με παρεµβάσεις σε κτίρια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που επιτυγχάνουν εξοικονόµηση πόρων ενώ λειτουργούν παράλληλα υποδειγµατικά για τους πολίτες. [2]. Με την παροχή πληροφοριών ή και ενεργειακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 16

17 [3]. Με θεσµικές-διοικητικές παρεµβάσεις και κίνητρα που προωθούν την εξοικονόµηση και επιβραβεύουν τους πολίτες εκείνους που επιδεικνύουν στην πράξη µια περιβαλλοντικά συµβατή ενεργειακή συµπεριφορά. [4]. Με δηµόσιες προµήθειες που επιβραβεύουν τις τεχνολογίες και προϊόντα χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι πλέον αδιανόητο να µην προµηθεύεται ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας µόνο προϊόντα της βέλτιστης ενεργειακής κλάσης. Ατυχώς, µέχρι σήµερα το δηµόσιο έχει αποτύχει σε όλα τα παραπάνω. Ακόµη και όταν υπήρξε πολιτική βούληση για ορισµένα θετικά µέτρα (π.χ. αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης µε οικονοµικούς) τα αποτελέσµατα υπήρξαν πενιχρά και οι καθυστερήσεις αξιοσηµείωτες. Είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει άµεσα και δραστικά. 17

18 Σύνοψη προτεινόµενων µέτρων Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα εν δυνάµει µέτρα ανά κατηγορία εφαρµογών. Εφαρµογή Πιθανά µέτρα Παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και τεχνολογίες εξοικονόµησης σε κτίρια Ηλιοθερµικά Βιοµάζα Γεωθερµία - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Υποχρεωτική εφαρµογή σε δηµόσια κτίρια - Υποχρεωτική χρήση σε νέα κτίρια και δηµόσιο - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Λευκά πιστοποιητικά - Εφαρµογή σε δηµόσια κτίρια - Άρση των απαγορεύσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Λευκά πιστοποιητικά - Εφαρµογή σε δηµόσια κτίρια - Ειδική τιµή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Λευκά πιστοποιητικά 18

19 Φωτοβολταϊκά σε κτίρια Μικρές ανεµογεννήτριες Ηλεκτροπαραγωγή (ή και συµπαραγωγή) µε βιοκαύσιµα - Υποχρεωτική χρήση σε νέα εµπορικά κτίρια και δηµόσιο - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Φορολογικές διευκολύνσεις οικιακών καταναλωτών - Ενισχυµένη τιµή πώλησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Φορολογικές διευκολύνσεις οικιακών καταναλωτών - Ενισχυµένη τιµή πώλησης παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας - Φοροελαφρύνσεις - Επιδότηση αρχικής δαπάνης - Χαµηλός συντελεστής Φ.Π.Α. - Φορολογικές διευκολύνσεις οικιακών καταναλωτών Που θα βρεθούν τα χρήµατα για την εφαρµογή ενός σχεδίου δράσης για την εξοικονόµηση; Το πρόβληµα των εκποµπών από τον κτιριακό τοµέα πηγάζει από το γεγονός της µεγάλης εξάρτησης από το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισµό που επί το πλείστον παράγεται από ορυκτά καύσιµα (κυρίως λιγνίτη). Θα ήταν λογικό λοιπόν να αναζητήσει κανείς πόρους σ αυτές τις δύο πηγές. Αν φορολογούσαµε την ενέργεια που παράγεται από ρυπογόνο λιγνίτη µε 0,01 /kwh, θα συγκεντρώναµε πάνω από 300 εκατ. ετησίως. 19

20 Αν φορολογούσαµε τα υγρά καύσιµα µε 0,01 /λίτρο, θα συγκεντρώναµε πάνω από 150 εκατ. ετησίως (η φορολόγηση αυτή είναι µικρό µόνο κλάσµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ισχύει σήµερα). Συνολικά λοιπόν, η φορολόγηση αυτή θα µπορούσε να αποφέρει περί τα 450 εκατ. ετησίως. Επειδή η φορολόγηση αυτή θα πλήξει και τα χαµηλά εισοδήµατα, είναι λογικό να υπάρξει κάποιο ανταποδοτικό όφελος προς τους οικονοµικά ασθενέστερους. Τα χρήµατα από την επιβολή φόρου στην ενέργεια θα µπορούσαν να κατανεµηθούν ενδεικτικά ως εξής: 50% των εσόδων ως ενίσχυση των κονδυλίων στα συνταξιοδοτικά ταµεία, τα οποία µε την σειρά τους θα µπορούσαν να επενδύσουν (αντί σε ριψοκίνδυνα δοµηµένα οµόλογα ) σε πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες, συν τοις άλλοις, δηµιουργούν και νέες θέσεις εργασίας. 50% των εσόδων ως ενίσχυση του εθνικού σχεδίου δράσης για την εξοικονόµηση ενέργειας και την προώθηση των καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών, αποβλέποντας, µεταξύ άλλων, στη σηµαντική µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. 20

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ για την τιµολόγηση της ηλιακής κιλοβατώρας που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα Μάιος 2004 Τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη των φωτοβολταϊκών Η ηλιακή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις)

κατοικίες) και Επιχειρηµατικός τοµέας (µικρές ή πολύ µικρές επιχειρήσεις) Τιείναι; Είναι Ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της εγκατάστασης Φ/Β συστηµάτων ισχύος µέχρι 10 KWp σε νόµιµα υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή τη στέγαση µικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σκλήκας Χωρεμιώτης Κών/νος Αλέξανδρος Α.Μ.: 439 Α.Μ.: 459 ΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ «Στρέψου στον ήλιο και θα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ

Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ Οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας Εμμανουήλ Καστανάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΙΘΕΡΜ ΑΕΒΕ Τι περιλαμβάνει η έννοια της εξοικονόμησης ενέργειας Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ενέργεια και Περιβάλλον στα νησιά - Πολιτικές για ένα ευφυές ενεργειακά νησί- Αναφορά στην Κρήτη ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΤΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΕΕ/Τ Κ Ηράκλειο 24-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 Ενδεικτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα Κτηριακό κέλυφος Συστήματα υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας Παθητικά και υβριδικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του πετρελαίου

Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του πετρελαίου Θέσεις του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας σχετικά με την εξομοίωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του πετρελαίου κίνησης και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στη Δυτ. Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Αθήνα, Απρίλιος 2008 Ήλιος: ητελικήλύση Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων & κριτήρια επιλογής για Δημόσιες Προμήθειες Ενεργειακά Αποδοτικών Προϊόντων Προϊόντα & εξοπλισμός παράμετροι για εξοικονόμηση ενέργειας Συνεχή χρήση Βαθμός Ενεργειακής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ηλιακές στέγες ένας πρακτικός οδηγός Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace

ηλιακές στέγες  ένας πρακτικός οδηγός Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace ηλιακές στέγες ένας πρακτικός οδηγός www.greenpeace.gr Στέγη του ελληνικού γραφείου της Greenpeace ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό-κτιριακό τοµέα ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Από 1 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Φωτοβολταικά (Φ/Β) Συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Νοέµβριος 2009 1 Κατηγορίες Φ/Β Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. 1. Αυτόνοµα Φ/Β Συστήµατα : Συνήθως χρησιµοποιούνται για κάλυψη του 100%

Διαβάστε περισσότερα