ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ"

Transcript

1 ΜΑΡΨ Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΤ Λέκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Υιλολογίας Σμήμα Ελληνικής Υιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΣΚ τηλ.: φαξ: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Αρχαία Σραγωδία Θέματα αυτοαναφορικότητας-μεταθέατρο Λυρική Ποίηση και Σραγωδία-Σραγικός Φορός Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι) Αρχαία Κωμωδία Μύθος και Λατρεία του Διονύσου Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης) ΠΟΤΔΕ : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τποτροφία ΙΚΤ, Πτυχίο Κλασικής Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής («Άριστα» 8 και 26/32) : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό (Αρχαία Ελληνική Υιλολογία, «Άριστα») Διδ. Διατριβή: Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογσμός, Θεσσαλονίκη Επόπτης Καθηγητής Δανιήλ Ιακώβ. ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1982: Διορισμός στη Β/θμια Εκπαίδευση : Εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σμήμα Ελληνικής Υιλολογίας (απόσπαση) : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σμήμα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Εξομοίωσης) : Απόσπαση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ιστορικό Αρχείο Κομοτηνής : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σμήμα Ελληνικής Υιλολογίας (Διδασκαλία με ΠΔ 407/80) : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σμήμα Ελληνικής Υιλολογίας, Λέκτορας 2007-: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια-ύμβουλος στην Ενότητα ΕΛΠ 31 (Αρχαίο Θέατρο). 1

2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ Προπτυχιακά (2004-) Αρχαία Σραγωδία (Αισχύλος Ευμενίδες, οφοκλής Φιλοκτήτης, Αντιγόνη Ευριπίδης Βάκχες) Ανασύνθεση της αρχαίας τραγωδίας (Αισχύλος Λυκούργεια) Αρχαία Κωμωδία (Αριστοφάνης Βάτραχοι) Υιλοσοφικά Κείμενα (Αριστοτέλης Ποιητική, Πλάτων Ίων, Πολιτεία) Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Πλούταρχος) Ρητορική (Γοργίας Ελένης Εγκώμιον, Δημοσθένης Κατά Μειδίου) Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας Θεματογραφία (Πλάτων Πολιτεία, Απολογία Ξενοφών Απομνημονεύματα, Ελληνικά, Αγησίλαος) Μεταπτυχιακά ( , 2010-) Η ποιητική της αρχαίας τραγωδίας Περί αρχαϊκού και τραγικού χορού Διθύραμβος και τραγωδία Ζητήματα ανασύνθεσης του αρχαίου δράματος ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΜΟΝΟΓΡΑΥΙΕ 1. Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογσμός. Θεσσαλονίκη 1998 (διδ. διατρ., εκδ. Ενυάλειο κληροδότημα), 219 σελ. 2. Ευριπίδης. Βάκχες: Εισαγωγή, Μετάφραση, χόλια, Θεσσαλονίκη 2006 (εκδ. Ζήτρος), 687 σελ. Βιβλιοκρισία: Ν. Μπεζαντάκος, Ευρυπύλη, Η Λυκούργεια Σετραλογία του Αισχύλου. Δοκιμή Ανασύνθεσης, Αθήνα 2010 (εκδ. Παπαδήμας), 115 σελ. Βιβλιοκρισία: α) Θ. Παππάς, Σεκμήριον 10 ( ) και Ελληνικά 63.1 ( ) β) Ά. Μαρίνης, Λογεῖον: Περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο 1 (2011) Αντιθέσεις και Μεταθέατρο στον Υιλοκτήτη του οφοκλή (υπό δημοσίευση). 5. From Ritual into Drama: Dramatic Transformations of Ritual in the Choral Odes of Tragedy (υπό εκπόνηση). ΑΡΘΡΑ/ΚΕΥΑΛΑΙΑ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ 1. «Choral Projections and Embolima in Euripides Tragedies», Greece & Rome 62.1 (2015) (http://journals.cambridge.org/repo_a960zcp5t/xrfa) 2

3 2. «Maiden Choruses in the Epinician Odes of Pindar and Bacchylides. Poet s Choral I», QUCC 1 (2014) «Τὸν χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαμβάνειν τῶν ὑποκριτῶν; Ο τελετουργικός ρόλος του τραγικού χορού και η σύζευξη με τον δραματικό του ρόλο», Πρακτικά του Δ Πανελλήνιου Θεατρολογικού υνεδρίου του Σμήματος Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα (2014) «Καταργώντας τα όρια ανάμεσα στον υποκριτή και τον χορό: Οι λυρικές ωδές της Ηλέκτρας στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη», Xenia Toruniensia, Series Nova III (XIII): Hellenika, pod red. Włodzimierza Appela (Totun 2013) «Towards Conceptualizing Dionysus Myth and Cult in Euripides Bacchae», στο Electra, ηλεκτρονικό περιοδικό του Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity του Σμήματος Υιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη 2η θεματική του ενότητα με τίτλο Dionysus: Myth, Cult, and Ritual, (2013) «Bacchylides Theseus (Ode 18 Maehler): An anti-platonicus Dithyramb», Επετηρίδα του Σμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ροδόπη 2 (2013) «Η πολιτική διάσταση των Ευμενίδων του Αισχύλου. Δοκιμή επαναπροσέγγισης», στο Α. Μαρκαντωνάτος και Λ. Πλατυπόδης (επιμ.), Θέατρο και Πόλη: Αττικό Δράμα, Αθηναϊκή Δημοκρατία και Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (Αθήνα 2012) «Νύφες του Άδη ή Μαινάδες του Διονύσου. Περιπτώσεις αντιστροφής του γάμου με τον θάνατο στην αρχαία τραγωδία», Ελληνικά 61.2 (2011) «Time and Space in Euripides Choral Odes. The Technique of Choral Projections», στο (September 9, 2010) 1-32, Center of Hellenic Studies (Harvard). 10. «Οι αντιθέσεις ψεύδος-αλήθεια και εχθρός-φίλος στον Φιλοκτήτη του οφοκλή», Επετηρίδα Σμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ροδόπη 1 (2005) «Σο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου στα Ελληνικά του Ξενοφώντα και την Ιστορία του Θουκυδίδη», Φιλολογική 76 (2001)

4 12. «Θέματα ερμηνείας της Ιστορίας του Θουκυδίδη< Μια δοκιμή προσέγγισης με οδηγό το κεφ. 65 του Β βιβλίου», Φιλόλογος 102 (2000) «Ελένης Εγκώμιον: Ο έπαινος της Ελένης στο φερώνυμο δοκίμιο του Γοργία και στις τραγωδίες Τρωάδες και Ελένη του Ευριπίδη», Ενδοχώρα 67 (2000) «Ευριπίδου Βάκχαι στ : Σο θαύμα του παλατιού», Φιλολογική 68 (1999) (Submissions) 15. «Between Poetry and History: Aristotle Poetics 1451 a b 32», υπό κρίση στο Trends in Classics (De Gruyter) για τα Πρακτικά του συνεδρίου SCIENCE / FICTION / HISTORY: THE LITERARY IN CLASSICAL HISTORIOGRAPHY (Αθήνα, επτεμβρίου 2014). 16. «Ancient Routes to Happiness in Herodotus and Thucydides», υπό κρίση στο AClass (για τα πρακτικά του 13ου Unisa Classics Colloquium Ancient Routes to Happiness, Department of Classics and World Languages, University of South Africa, Pretoria, Οκτωβρίου 2012). ΑΝΑΚΟΙΝΨΕΙ (σε συνέδρια / επιστημονικές συναντήσεις) «υγκρούσεις ρόλων και ταυτοτήτων στους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου», επικείμενη στο Διεθνές συνέδριο Σαυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία, Σμήμα Ελληνικής Υιλολογίας Δ.Π.Θ. (Κομοτηνή, 9-11 Οκτωβρίου) «Between Poetry and History: Aristotle Poetics 9 (1451 a b 32)», στο συνέδριο SCIENCE / FICTION / HISTORY: THE LITERARY IN CLASSICAL HISTORIOGRAPHY, Hosted by the Aristotle University at Thessaloniki, (Αθήνα, επτεμβρίου) «Μεταξύ δήμου και άστεως: Ίδιον και δημόσιον στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη», στην Επιστημονική Διημερίδα Αριστοφάνους Αχαρνείς, που διοργανώθηκε από το Επισκήνιον στον δήμο Αχαρνέων (Αθήνα, 5-6 Απριλίου) «Jane Ellen Harrison and the spirit of interpreting Greek Tragedy in the 20th century», στο συνέδριο Women as Classical Scholars, που 4

5 διοργανώθηκε από την Edith Hall και την Rosie Wyles προς τιμήν της Jacquelin de Romilly στο Πανεπιστήμιο Notre Dame (Λονδίνο, Μαρτίου) «Ancient Routes to Happiness in Herodotus and Thucydides», the 13th Unisa Classics Colloquium Ancient Routes to Happiness, Department of Classics and World Languages, University of South Africa (Pretoria, Οκτωβρίου) «Rituality and Dramatization in the Dithyrambic Odes of Pindar and Bacchylides», the 41st Conference of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies, Hebrew University (Ιερουσαλήμ, Ιουνίου) «Maiden Choruses in the Epinician Odes of Pindar and Bacchylides. Poet s Choral I», the Classical Association Annual Conference (Exeter, Απριλίου) «Τὸν χορὸν δὲ ἕνα δεῖ ὑπολαμβάνειν τῶν ὑποκριτῶν; Ο τελετουργικός ρόλος του τραγικού χορού και η σύζευξη με τον δραματικό του ρόλο», στο Δ Πανελλήνιο Θεατρολογικό υνέδριο ( Σο αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του ) του Σμήματος Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα, Μαΐου) «Η πολιτική διάσταση των Ευμενίδων του Αισχύλου. Δοκιμή επαναπροσέγγισης», στο διήμερο συνέδριο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Αθηναϊκή Πόλη: Δημοκρατία και Θρησκεία, στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Επιστήμης Κοινωνία σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο- Θεματική Ενότητα ΕΛΠ31 (Αθήνα, 9-10 Μαΐου) «Ο τόπος και ο χρόνος στα χορικά του Ευριπίδη. Η τεχνική των χορικών προβολών», στο Β Διεθνές υνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό ( Ο Φώρος και ο Φρόνος στο Αρχαίο Θέατρο ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Θεματική Ενότητα ΕΛΠ31 (Αλεξανδρούπολη, Μαΐου) «Διόνυσος και Αρχαία Σραγωδία. Σο σκηνικό της χώρας των Θρακών», στις επιστημονικές/μορφωτικές συναντήσεις του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής (Κομοτηνή, 20 Μαρτίου) «Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Σο νέο βιβλίο της Α Γυμνασίου», στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης (Κομοτηνή, 6 επτεμβρίου). 5

6 2000. «Η σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας», σε ημερίδα του υνδέσμου Υιλολόγων στην Κομοτηνή (21 Ιανουαρίου) καθώς και σε ημερίδες των υνδέσμων Υιλολόγων Αλεξανδρούπολης (1 Μαρτίου) και Διδυμοτείχου (4 Απριλίου) «Η Ελένη του Ευριπίδη. Δοκιμή ερμηνείας» (Κομοτηνή, 30 Οκτωβρίου), με πρωτοβουλία του υνδέσμου Υιλολόγων ν. Ροδόπης «Διαβάζοντας το κεφάλαιο 65 του δευτέρου βιβλίου των Ιστοριών του Θουκυδίδη», στο Περιφερειακό εμινάριο Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Κομοτηνή, Απριλίου) «Υραντς Κάφκα, Μπροστά στον νόμο. ΚΝΛ Γ Λυκείου, σσ », στο Περιφερειακό εμινάριο Η διδασκαλία της Ξένης Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Κομοτηνή, Μαρτίου) «Σο πρόβλημα της γλωσσικής πενίας των μαθητών», σε ειδική παιδαγωγική συνεδρίαση, με πρόταση του χολικού υμβούλου των Υιλολόγων κ. Κ. Προκόβα (Κομοτηνή, 19 Νοεμβρίου). ΤΝΕΔΡΙΑ (παρακολούθηση) THE AGON IN CLASSICAL LITERATURE, International Conference in honour of Professor Chris Carey, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα, Ιουνίου) SCIENCE / FICTION / HISTORY: THE LITERARY IN CLASSICAL HISTORIOGRAPHY, Hosted by the Aristotle University at Thessaloniki, (Αθήνα, επτεμβρίου) Αριστοφάνους Αχαρνείς, Επιστημονική Διημερίδα, που διοργανώθηκε από το Επισκήνιον στον δήμο Αχαρνέων (Αθήνα, 5-6 Απριλίου) The 41st Conference of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies (Ιερουσαλήμ, Ιουνίου) The Classical Association Annual Conference 2012 (Exeter, Απριλίου) Σο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η Πρόσληψή του, Δ Πανελλήνιο Θεατρολογικό υνέδριο του Σμήματος Θεατρικών πουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάτρα, Μαΐου). 6

7 2010. The Athens Dialogues Conference, Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο (Αθήνα, Νοεμβρίου) Homer in the 21th Century: Orality, Neoanalysis, Interpretation, Διεθνές υνέδριο του Σμήματος Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, Μαΐου) Sappho, Κέντρο Ελληνικών πουδών (Ελλάδος), Παν/μιο Harvard (Ναύπλιο, 4-7 Ιουνίου) Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens, Διεθνές υνέδριο του Σμήματος Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου) Raising the Fragment to the status of the Whole? ( Απόσπασμα: Αναγωγή από το μέρος στο όλον; ), Διεθνές υνέδριο του Σμήματος Ελληνικής Υιλολογίας Δ.Π.Θ. και του Προγράμματος Reception of Greek Literature 300BC-800AD: Traditions of the Fragment του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Κομοτηνή, 3-7 επτεμβρίου) Χηφιοποίηση και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ( Digital Humanities ): Εργαστήριο, Κέντρο Ελληνικών πουδών (Ελλάδος), Πανεπιστήμιο Harvard (Ναύπλιο, 30 Μαΐου) Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Αθηναϊκή Πόλη: Δημοκρατία και Θρησκεία, στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Επιστήμης Κοινωνία σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Θεματική Ενότητα ΕΛΠ31 (Αθήνα, 9-10 Μαΐου) Ο Φώρος και ο Φρόνος στο αρχαίο θέατρο, Β Διεθνές υνέδριο για τον Ελληνικό Πολιτισμό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 31 (Αλεξανδρούπολη, Μαΐου) Narratology and Interpretation, Διεθνές υνέδριο του Σμήματος Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 6-8 Δεκεμβρίου) Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη. Κοινωνική και πνευματική ζωή, Η Πανελλήνιο υμπόσιο Λατινικών πουδών (Κομοτηνή, 2-5 Μαΐου) Λόγος γυναικών, Διεθνές υνέδριο του Σμήματος Ελληνικής Υιλολογίας Δ.Π.Θ. (Κομοτηνή, Μαΐου). 7

8 2002. Σο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων πουδών Τποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Επιμορφωτικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κομοτηνή, 13 Απριλίου) Επιμορφωτικά σεμινάρια του ΤΠΕΠΘ στην Αθήνα για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1998 (επτέμβριος 1998, Μάιος 1999) Από τη Λαϊκή Παράδοση στην Έντεχνη Δημιουργία, υνέδριο του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων του Δήμου Κομοτηνής (Κομοτηνή, 1-3 Νοεμβρίου) Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, Απριλίου) Χυχολογία-Παιδαγωγική, Διαλέξεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Κομοτηνής (Οκτώβριος-Μάιος) Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, 7-9 Απριλίου) Η διδασκαλία της Ξένης Λογοτεχνίας στη Β/θμια Εκπαίδευση, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, Μαρτίου) Ζητήματα Παιδαγωγικής Θεωρίας και Πράξης, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, Νοεμβρίου) Θεατρική Παιδεία και Εκπαίδευση, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, 8-10 Μαΐου) υνάντηση των Υιλολόγων, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, Απριλίου) υνάντηση των Υιλολόγων, Περιφερειακό εμινάριο (Κομοτηνή, 3-5 επτεμβρίου). ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Γενική Γραμματέας του υνδέσμου Υιλολόγων Ν. Ροδόπης κατά τη διετία υμμετοχή στη διοργάνωση των πέντε περιφερειακών σεμιναρίων της περιόδου (όπως περιγράφονται παραπάνω). 8

9 Επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Λαΐκών Δρωμένων του Δήμου Κομοτηνής ( ). υνεργάτις του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής. Διοργάνωση παραστάσεων: 1. Ν. Βρεττάκου, Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη (με την παρουσία του ποιητή), Κομοτηνή 12 Μαΐου Ελύτης και Ελλάδα: Ήχος-Κίνηση-Υως, Κομοτηνή, 17 επτεμβρίου Φρονικό (Θεατρική διασκευή του ομώνυμου μουσικού έργου του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου με κείμενα Νεοελλήνων Λογοτεχνών), Κομοτηνή 16 Μαΐου

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργοπούλου Βαρβάρα Φιλόλογος-θεατρολόγος, επίκ.-καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Γεωργοπούλου Βαρβάρα Φιλόλογος-θεατρολόγος, επίκ.-καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γεωργοπούλου Βαρβάρα Φιλόλογος-θεατρολόγος, επίκ.-καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, ποιητική, πρόσληψη και διακειμενικότητα, παραστασιολογία και επανεκτέλεση του χορικού λυρισμού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, ποιητική, πρόσληψη και διακειμενικότητα, παραστασιολογία και επανεκτέλεση του χορικού λυρισμού. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Έγγαμη με τρία παιδιά E mail: maso@uop.gr ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, ποιητική, πρόσληψη και διακειμενικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Καθηγήτριας Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΣΠΟΥΔΕΣ Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. 1965-1970 : Σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο με βαθμό «Άριστα».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΥΛΨΡΙΝΑ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 1954 Έτος γέννησης 1972 Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου 1978 Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής/σμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών πουδών/νεότερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CURRICULUM VITÆ)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CURRICULUM VITÆ) ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Δράματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CURRICULUM VITÆ) ΠΑΤΡΑ 2013 [0] Ονοματεπώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ Βαθμίδα / Θέση: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Η Μαρία Γ. Ξανθού σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

1987 1992 Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1987 1992 Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τομέας Κλασικών Σπουδών. Ονοματεπώνυμο: Μαργαρίτα Σωτηρίου Τίτλος Γνωστικό Αντικείμενο: Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Διεύθυνση Τηλέφωνο: Αρκαδίας 7, 1526 Αθήνα, 210-6198408 E-mail: maso@uop.gr Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 Α. BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA (CURRICULUM VITÆ) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ)

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Θεόδωρος Γ. Παππάς Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Προσωπικά στοιχεία Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Μελισσουργοί Άρτας, 05-02-1956 Διεύθυνση: οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Γεώργιος τείρης. Επίκουρος Καθηγητής. Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων. και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής,

BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ. Γεώργιος τείρης. Επίκουρος Καθηγητής. Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων. και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Γεώργιος τείρης Επίκουρος Καθηγητής Υιλοσοφίας των Μέσων Φρόνων και της Αναγέννησης στη Δύση, Σμήμα Υιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Χυχολογίας, Υιλοσοφική χολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών BΙΟΓΡΑΥΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Ιακώβ Δανιήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία

2. Ιακώβ Δανιήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Εργογραφικές πληροφορίες Τακτικά μέλη 1. Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασικών Σπουδών Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, γραφείο 214 GR-541 24 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 84 Αθήνα Τηλ.: +30-210-7277611 (Γραφείο 501) e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ατομικά στοιχεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 25 Σεπτεμβρίου 1963 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Αθήνα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύζυγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 451 10 Ιωάννινα Τηλ: 0030-26510-05189 email: kagialis@cc.uoi.gr http://uoi.academia.edu/takiskayalis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ Σ Α Μ Π Α Τ Α Κ Α Κ H, δ.φ. - post-dr

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ Σ Α Μ Π Α Τ Α Κ Α Κ H, δ.φ. - post-dr - 1 - Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ Σ Α Μ Π Α Τ Α Κ Α Κ H, δ.φ. - post-dr ΕΡΓΑΣΙΑ Από 7.1.2009 Λέκτορας Θεατρολογίας Από 2.7.2013 Επίκουρος Καθηγητής Θεατρολογίας Τµήµα Θεατρικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Φουντουλάκης Όνομα: Ανδρέας Θέση ή Καθηγητική Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνική Φιλολογία και Θεατρική Παιδεία Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο. YΠOTPOΦIEΣ 1982-1986 I.K.Y. 1985 δίμηνη υποτροφία του D.A.A.D. 1989-1992 Ι.Κ.Υ. εξωτερικού.

Λονδίνο. YΠOTPOΦIEΣ 1982-1986 I.K.Y. 1985 δίμηνη υποτροφία του D.A.A.D. 1989-1992 Ι.Κ.Υ. εξωτερικού. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Φλώρα Μανακίδου ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25.3.1965 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας Δ.Π.Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ.γραφ./φαξ 25310 39953. fmanakid@helit.duth.gr EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά II. Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα IV. Διδακτική και συναφής επαγγελματική εμπειρία V. Διοικητική εμπειρία VI. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. 1996-2000: Υοίτηση στο τμήμα Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. 1996-2000: Υοίτηση στο τμήμα Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά τοιχεία Επώνυμο: Καραγγέλου Όνομα: Αγγελική Ειδικότητα: Φιλόλογος Μουσικός Όνομα πατρός: Ιωάννης Όνομα μητρός: Όλγα Σιμοπούλου Ημερομηνία γέννησης: 24/12/1977 Σόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας»

«Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας» ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 «Λόγος περί µύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ø Δηµήτρης Μαντζίλας, «Μεταπλάσεις των ελληνικών µύθων στη ρωµαϊκή τραγωδία-µινιατούρα»

Διαβάστε περισσότερα