ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΙ[ΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΙ[ΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε"

Transcript

1 ΓΜΐηΐ3ΐυιυΐ)ΐυο.Μ. τ3χ ηο: + συζίυδουΰ«ΰ2 Ιο_ Ρ39β:1/7 ΟΒΙΘ: 9/25/2015 3:54:43 ΡΜ ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΙ[ΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε (ΠΛ Α ί " 1Κ Λ Προς: {Πίνακα Αποδεκτών} Αριθ. Ποίιίτ... Ελήφθη,. Φάκελος,:.,.. ΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 οΐ(?^.^^^^ Αθήνα, ' ΔΣ 169/ Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το 1 άρί ρο 2 1 του νόμου 23Θ8/1995, ότιως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με τις με αριθμ. 645/6/ και 645/7/15,09.15 αποφάσεις του Προέδρου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καλούνται οι έχοντες εγγρο(πτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές: 1. Στους Καλλικρατικούς Δήμους: (Α) (Β) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ και συγκεκριμένα στους προ ςοποδιστριακούς ΟΤΑ Αμπελακίων, Αρζου, Βάλτου, Δικαίων, Ελαίας, Ζώνης, Θουρίιιυ (τέως κοινότητα Θουρίου), Καβύλης, Καστανέων, Καμάρων, Κυπρίνου, Μαρασίω- Μεγάλης Δοξιπάρας, Νέας Βύσσης, Νέου Χειμωνίου, Νεοχωρίου, Ορεστιάδας ΟρμΙενίου, Πενταλόφου, Πετρωτών, Πλάτης, Πτελέας, Ριζίων, Σπηλαίου, Στέρνας Φυλακίου, Χανδρά, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ και συγκεκρηιένα στουι προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Αλεποχωρίου, Ασβεστάδων, Ασημένιου, Ασπρονερίοο, ΒρυΙσικών, Διδυμοτείχου, Δόξης. Ελαφοχωρίου, Ελληνοχωρίου, Θουρίου (οικισμός Σοφικού), Ισαακίου, Καρωτής, Κουφοβούνου, Κυανής, Λάδης Μάνης, Μεταξάδων, Παλυυρίου, Πετράδων, Ποιμενικού, Πραγγίου, Πυθίου, Σιτοχωρίου, της Περιφερειακή ; Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2. Στους Καλλικρατικούς Δήμους: (Α) ΑΜΦΙΉΟΛΗΧ, στον οποίο περιλαμβά ινοντάι οι προκαποδιστριακοί Δήμοι / Κοινότητες Αγγίστης Αμφιπόλεως, Ηλιοκώμης, ΚορΙιίστης, Κρηνίδος, Μεσολακκιάς, Μικρού Σουλίου, Νέας Μπάφρας, Νέων Κερδυλίων, Παλαιοκώμης, Πρώτης, Ροδολίβους, η.μν.)ιιίπηΐσιο9ία.9^ ΜϊσαγΕών :β8. τκ 15ί 92, ΧόΑοργώΐ. Τη I.ίφ*ιν.κΑ Κέντρο: Ε.,ηβίΙ:Ι,(ίΓηΛ9βπ^Ί1ιηΐ8ΐ0 θ9ίο.9^

2 ΡΓΟΙΤΙ: Κ1:ίΓη3ίοΙθ9ίο 5.Α. Ρ3Χ ηο: Το: Β154 Ρ39β: 2/7 3ίθ: 9/25/2015 3:54:43 ΡΜ Συμβολής της Περιφερειακής Ενότηταρ Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (Β) ΒΙΣΑΑΤΙΑΣ, στον οποίο περιλαμβάνοντα οι προκαποδιστριακοί Δήμοι / Κοινότητες Αγίας Παρασκευής Αγίου Δημητρίου, Αηδοίοχωρίου, ι, Αμπέλων, Λν&ής Αχινού, Βέργης, Δάφνης, Δημητριτσίου, Ευκαρπίας, Ζερβο (ωρίοι υ. Θερμών, Ιβήριον, Κοστανοχωρίου, Λεοκότοπου, Λυγαριάς Μαυροθαλάσσης, 4ιγρίτης, Νικόκλειας, Πατρικίου, Σησαμίας, Σιτοχωρίου, Τερπνής, Τρογίλου, ΤριαντΙϊφυλλαάς, Φλάμπουρου, Χουμνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρε :ιας Κεντρικής Μακεδονίας, (Γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, στον οποίο περ ιλλμβάνονται οι προκαποδιστριακοί Δήμοι / Κοινότητες Αγίου Πνεύματος, Βαλτοτοττίου, λαφνουδΐου, Εμμανουήλ Παππά, Μεσοκώμης, Μετάλλων, Μονοβρύσης Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιμνίου, Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούμπας, Χρυσού, Ψυχικού, ης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δ) ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, στον οποίο περιλαμβάν ΌΐΤαι οι προκαποδιστριακοί Δήμοι / Κοινότητες Αγίου Χριστοφόρου, Αγιοχωρίου, Αγριανης, \λιστράτης Αναστασίας Γαζώρου, Δήμητρας, Δραβήσκου, Θολού, Λευκοθέας Μανδηλ.ί3υ, Μαυρόλοφου, Μεσορράχης Μύρκινου, Μυρρίνης, Νέας Ζίχντις, Νέας Πέτρας, Σκοπιάς Σταθμού Αγγίστης Σφελινού, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Πεί ιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 28 Σεπτ μβρίου 2015 έως 28 Δεκεμβρίου 2015 (κάτοικοι ημεδαπής) και από 28 Σεπτεμβρίου 2015 έωι 28 Μαρτίου 2016 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο). Τα γραφεία κτηματογράφησης που συγκροτήθηκαν για την υποβολή δηλώσεως στις περιοχές αυτές περιέχονταν στον συνημμένο στην παρούσα, πίνακα. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις αρμόδιες οπηρεσίε< δηλώσεις του Ν.2308/1995. σας, προκειμένου να υποβάλουν εγκαίρως τις Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Η ΔιευθΙένουσα ς ΕΚ,Χ.Α. Α.Ε. Χ λΐστίνα Κ>Λ>νάρη

3 Γΐυηι. Γ\ίΐηΐεΐίυιυΐ)ΐυ ο.«. Γ3Χ ηυ. τουζ ιυοουο»οζ ιο: ζοοζυζρ 104 ^Β^β.ύΐ/ υ3ιθ: «/ΖΟ/ζυ ΐ Ο 0:04:40 Κίν: Συντιμ.: Πίνακας γραφείων κτηματογρόφησης.

4 ΡΓοηη: ΚΙίηη3ίοΙθ9Ϊο 3.Α ΡΒΧ ηο: Το: Β154 Ρ39Θ: 4/7 ΟβΙβ: 9/25/2015 3:54:43 ΡΜ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Για το Δήμο Ορεστιάδας, συγκροτείται Γ ()αφείο Κτηματογράφησης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 167 (ισόγειο), Τ.Κ ΟΐΈΣΤΙΔΑ, τηλ.: Για το Δήμο Διδυμοτείχου, συγκροτείται Γραφείο Κτηματογράφησης επί της οδού Ορεστώδος 67 (ισόγειο), Τ.Κ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, τηλ.: Για το Δήμο Αμφίπολης, συγκροτείται Γραφείο ζτηματογράφησης με έδρα το Ροδολίβος, ετή της οδού Δημάρχου Χατζηποτπδου 4 (ισόγειο κφάστημα), Τ.Κ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, τηλ.: Για το Δήμο Βισαλτίας, συγκροτείται Γραφείο Κτηματογράφησης επί τιις οδού Αθανασίου Αργυρού 28, (ισόγειο κατάστημα, πρώην κατάστημα Τράπεζας), Τ.Κ ΝΙΓΡΙΤΑ, τηλ.: & Γπχ; Για το Δήμο Εμμανουήλ Παππά, συγκροτείται Γ ραφείο Κτηματογράφησης με έδρα το Χρυσό, στη θέση του πρώην φούρνου Παπαποστόλου, Τ. ί ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΡΥΣΟΣ, τηλ. & Γπχ: Για το Δήμο Νέας Ζίχνης, συγκροτείται Γραφείο Κτηματογράφησης έναντι του Γηπέδου του Οικισμού Νέας Ζίχνης, Τ.Κ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, τηλν. & Γβχ: Ωράριο λειτουρτίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και 20:00. Παρασκευή 08:00-16:00 και Τετάρτη 08:00-

5 Ργογπ: ΚίίΓτΐ3ίοΙθ9Ϊο 3.Α. Ρ3χ ηο: ^; ΐο: ίΐ54 Ρ39Θ:Ο// υ3:8: «/2ο/2υ 10 Ο:Ο4:4Ο κινι ΠΤΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΓ.ΚΤΩΝ 1. Υπουργό» Περιβάλλοντος και Ενεργείας, Μεσογεία}\ V 119, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , 70, 71,72, Γεχ: Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, Μεσογείων 119, ΙΟΙ 92 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , 182, Ι83,ίβχ: β-ιηείΐ: μτρε 3. Υπουργός Εξωτερικών, Βασ. Σοφίας 5, ΑΘΗ1 ΙΑ, ε-πιείι: 4. Υπουργός Οικονομικών, Νίκης 5-7, ΑΘΗΝΑ δ. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Καρ. Σε ίαςδ, ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , 8, Γεχ: , β-πΐ3ίι: βγειηπΐ3ΐ6ϊ3 κίρρίαίηιίηίϊτ 6. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Καρ. Σεβίαι (Ιεί2)ηιοΓ8ΐ1ηι.ΕΓ 10, ΑΘΗΝΑ, ε-ηΐ3ϋ: 7. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ζαλοκφστα 10, ΑΘΗΝΑ, ο-γτΐ3ί1: 8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ΚσΙκουλίδσυ 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, β- τηλ.: ,1, Γί«: , Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: , 2, Γβχ: Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Καραολή & ΔημητρΙίου 40, Τ.Κ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ.: , Γβχ: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας 36, Τ ΣΕΡΡΕΣ, τηλ.: , Γ8χ: Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Μ ικεδονίας - Θράκης, Αγίας Σοφίας 52, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: , (6539, Γβχ: , 13. Δήμος Ορεστιάδας, Βασ. Κωνσταντίνου 9-11, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ε-ιτιβίί: ΓπβνοΓίαΙοΓβείίβοΙβ.κΓ. τηλ.: , Γβχ: Δήμος Διδυμοτείχου, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1, < ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, τηλ..: , Γβχ: Δήμος Αμφίπολης, ΚιονσταντίνουΚιορπέ 22, Τ.Κ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ, τηλ. : , Γβχ: Δήμος Βισαλτίας, Ηρώων 2, Τ.Κ ΝΙΓΡΙΤΑ, τηλ.: , Γβχ: Δήμος Εμμανουήλ Παππά, Τ.Κ ΧΡΥΣΟ, η λ.: , Γβχ: Δήμος Νέος Ζίχνης, Τ.Κ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ, τηλ : , Γβχ: Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελ ^ιδος. Ακαδημίας 60, ΑΘΗΝΑ, τηλ , , Γβχ: Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλ λόγων Ελλάδας, Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, τηλ.: , Γβχ: , 21. Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας, 30 Νεομαρτύ κον Θράκης 3, Δικαστικό Μέγαρο, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, τηλ.: Γβχ: Π 22. Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, Μ. Αλι ξάνδρου 28, Δικαστικό Μέγαρο, Τ.Κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ: , Γβχ: 2ί

6 ΡΓΟΓΠ: ΚΙΪΓη3{οΙθ9ΐο 5.Α. Ρ3Χ ηο:+ϋυ:2ΐυβΰυο«οζ ιο: ζοοζυζ» ιο ο/γ υ3ΐ6»;ζυ(ζυ υ Ο,^'τηνι 23. Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών, Δνκασηκό Μέγαρο Σερρών, ΜερΓψχίας 53, Τ.Κ ΣΕΡΡΕΣ, τηλ.: , , ίαχ: 2321( 58757, β-ηιβϋ: ΐηΓοίαΙόεεειτοη.Ετ. 24. Συρβολαιογρηφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης, Χ. Τρικούπη 83, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ: , ΓΕΧ: , κί.ζτ 25. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου θεσσολονί κης, Αριστοτέλους 22, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: , , ί ιχ: Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Γ ειραιώς. Αιγαίου & Δωδεκανήσων Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, τηλ: , ίβχ: Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ιωαννίνων Χαριλϋου Τρ^ούπη 2. Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ/γ3χ: , ε-ιηβιι: ϊγιηεοί! υ1ιοοιι.εοιη 28. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας Δανζελότ 9, Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ: , , ίβχ: ,2< Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης, Ο δός 1821 Αριθ. 39, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ: , ί3χ: , β-ιηβϊΐ: 30. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, Βελλή 4, Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ, τηλ: , Γ&χ: , β-ηιβϊΐ: 31. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου Αργούς & Ράδου 2, Τ.Κ ΝΑΥΠΛΙΟ, τηλ./γ3χ: , ε-ιπαίι: 32. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Πάτρας, Κανακάρη 101, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ, Τηλ: , Γ3χ:2610-« Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ. τηλ.: 2!Ο Γ3χ: Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμήμα Κεντρικής Μακεδ ινίας, Μ. Αλεξάνδρου 49, Τ.Κ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.: , Γβχ: ί Υποθηκοφυλακείο Ορεστιάδας, Κωνστονηνουπόλ^ς 201, Τ.Κ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, τηλ.: , Γβχ: Υποθηκοφυλακείο Δικαίων, Γράμμου Βίτσι 57, Τ.ί ΔΙΚΑΙΑ. τηλ,/γβχ: Υποθηκοφυλακείο Διδυμοτείχου, Ρήγα Φεραίου 5-^ Τ.Κ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, τηλ./γ8χ: Υποθηκοφυλακείο Σερρών, Ιουστινιανού 9, ΣΕΡΡΕΣ, τηλ,γβχ: , β- 39. Υποθηκοφυλακείο Φυλλίδος, ΝέαΖίχνί], τιΐυτβχ: Υποθηκοφυλακείο Ροδολίβους, Ροδολίβος, ηλ.: , Γβχ: Υποθηκοφυλακείο Νιγρίτας, Αναπαύσεως 1, ΝΙΓΡΙΤΑ, τηλ7γβχ: Υποθηκοφυλακείο Δράμας, Ρούσβελτ 37, έ ΡΑΜΑ. τηλ.: , Γβχ:

7 ΡΓοηη: ΚίΐΓΠ3ίοΙθ9ΐο 5.Α Ι-3χ ηο:+ 3υ2ΐυ(3ί)υΰ95ζ; \ο: ΖΜΖΌΖΚΙ^^ Ρ'Βζβ:/Ι/ υζιβ: αιζοιζν \ο ύ:οα:αό Εσωτ. Αιανοαή: Γενικό Διευθυντή, κ. Α. Μαρκάτο Διεύθυνση Έργων, κα Α. Ιωαννίδη, κ. Ε. Κατσα( ό Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, κ. ^. Κασάπη Νομική Διεύθυνση, κα Ε. Κουκούτση, κα Ε. Ανδ [ΐεδάκη Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, κ. Δ. Χοτζ ίπουλο Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, κα 11. Χατζησοφισνού, κ. Μ. Μπούγιου κλάκη ΔΨΣΥΠΠ, Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού, κα Μ Φραγκίσκου

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 949 ΣΗΜΕΡΑ Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE: Κρίσιμη η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 252. «Αρχίζει εθνική περιπέτεια στη Θράκη»

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 252. «Αρχίζει εθνική περιπέτεια στη Θράκη» Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 252 Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Αρχίζει εθνική περιπέτεια στη Θράκη» Για «εθνική περιπέτεια» στη Θράκη, η οποία μόλις αρχίζει, προειδοποίησε ο μέχρι τις τελευταίες εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α 270/24-12-1997) 2.

Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α 270/24-12-1997) 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 22 /04/2015 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/5/620113 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o OA I IV. J U i I W J U v l S J ^ iu. ^UIU^OOOH rage; i/o uate: w //zvis ν.όί:δ6 PM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Προς: {Πίνακα Αποδεκτών} ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. Αριθμ. Πρωτ.:. $sj. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ. ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΒ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-11 -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ.Πρωτ οικ. Λ-15516 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 29-01-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. - ΘΡΑΚΗΣ Aριθ. Πρωτ οικ. 3449/15539 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ε.Τ. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ΚΑΙ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΗΜΟΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΗΜΟΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΗΜΟΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-01 Καλλικρατικός ήµος Εγγραπτέα ικαιώµατα ΑΒΑΝΤΟΣ ΑΙΣΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων.

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων. ΑΡΙΘ.: 283397/83 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΕΚ: 479Β Μέγεθος κειμένου: 2592,393 KB Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010300 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01110 ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (,, Τ.Ο. ΑΡΧ. ) 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 31393/9.9.2015 (ΦΕΚ Β 1929)

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 31393/9.9.2015 (ΦΕΚ Β 1929) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Δ.Α. Αριθμ. πρωτ. 32023 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 25-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Αριθ.Πρωτ.οικ.1874 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΒΡΟΥ Ταχ. νση:καραολή & ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013

Ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία του νέου Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη,24/01/2007 Αριθμ. Πρωτ. 300251/ΥΔ747 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Σ ΕΒΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Αλεξανδρούπολη 9-1-2015 Αρ. Πρωτ. : 79 Ταχ. /νση : Καραολή & ηµητρίου 40 Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (τηλ.: 2321350100)

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (τηλ.: 2321350100) Πολιτιστικοί Σύλλογοι Πολιτιστικοί φορείς του Ν. Σερρών & Σηµαντικότερες εκδηλώσεις ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (τηλ.: 2321350100) 1. Σύλλογος Βλάχων Ν. Σερρών «Γεωργάκης Ολύµπιος» Καραϊσκάκη 2, Τ.Κ. 62121 Σέρρες, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β 1290)

ΘΕΜΑ: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β 1290) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &.Α. Αριθµ. πρωτ. 22465 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 α του ν.1249/1982 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 41

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΠΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β' 24)

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΠΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β' 24) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ. 1620 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/NΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισμού Μεικτών Εκλογικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Ο /24.07.14 Απόφαση 12/2014 ΘΕΜΑ 17 ο : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως.

Θέμα: «Μετονομασία και ανακαθορισμός της έδρας Δ.Ο.Υ., καθώς και καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων Δ.Ο.Υ. Α τάξεως. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλ. 210 3222386 Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. f)kffrop!koi ΣΥΛΛαΓΟΙ AgHr~1% "ΑΡΙ$. ΠΡΩΙ f~{ί. ΑθΗΙΜ....~.$.~..::~~..ι; Νομική Διεύθυνσ Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 2106505610 Προς: {Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα