Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας"

Transcript

1 Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας Σύντομος οδηγός αρ. 3/ Μάρτιος 2012 ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II Με ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί το χάσμα του "κόστους επένδυσης και του εισοδήματος"; Πώς μπορεί να επιλυθεί το δίλημμα ιδιοκτήτης / ενοικιαστής; Ποια είναι τα εμπόδια στην εφαρμογή; Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις για μια αποτελεσματική οργάνωση της χρηματοδότησης; Το Cash είναι ένα ευρωπαϊκό έργο URBACT II το οποίο καλύπτει ένα δίκτυο 10 πόλεων και 1 περιφέρειας σε 9 χώρες: Bridgend-UK, Μπρίντιζι-IT, Περιφερειακό Συμβούλιο Rhône Alpes- FR, Echirolles-FR, Φρανκφούρτη-DE,Les Mureaux-FR, Εορδαία-EL, Tatabanya-HU, Ουτρέχτη-NL, Yambol-BG. Φιλοδοξία του: Να προτείνει νέες λύσεις και να προάγει νέες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση της κοινωνικής κατοικίας. Επικεφαλής Εταίρος

2 Περιεχόμενα Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ Πόσα χρήματα απαιτούνται; Το ευρωπαϊκό πλαίσιο Οι υφιστάμενοι τρόποι μείωσης του χάσματος μεταξύ κόστους επένδυσης και εισοδήματος Μείωση του κόστους της επένδυσης Απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 4 Τί πιστεύουν οι εταίροι του προγράμματος CASH για τα χρηματοοικονομικά μέσα; Εμπόδια Συγκεκριμένες ανάγκες που υπογραμμίζουν οι εταίροι του προγράμματος CASH Πιθανή λύση για αποτελεσματική οργάνωση της χρηματοδότησης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 8 Το Danish Building Fund, Δανία Εθνικό σχέδιο ενοικίων και σύστημα βαθμολογίας, Ολλανδία Green Deal, Ηνωμένο Βασίλειο Προγράμματα KfW, Γερμανία Τοπικό χρηματοοικονομικό μέσο, Μπρίντιζι, Ιταλία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση Το δίλημμα επενδυτής / χρήστης Δικτύωση Συστάσεις για τις Αρχές Διαχείρισης ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εισαγωγή και σημαντικότητα του θέματος Αυτός ο 3 ος Σύντομος Οδηγός σχετικά με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των εταίρων του προγράμματος CASH, κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια του 3 ου διεθνικού θεματικού σεμιναρίου που έλαβε χώρα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου Αναλύει τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά μέσα για έργα ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης που είναι διαθέσιμα στις 9 ευρωπαϊκές χώρες των πόλεων-εταίρων του προγράμματος CASH. Εκτός από το γεγονός ότι δίνει έμφαση στα επιτυχή μέσα που χρησιμοποιούν οι πόλεις-εταίροι του προγράμματος CASH, ο οδηγός υπογραμμίζει τα εμπόδια και παρουσιάζει συστάσεις για την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνικής που είναι κατάλληλη για μακροπρόθεσμα και μεγάλης κλίμακας έργα ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης. Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ Πόσα χρήματα απαιτούνται; Το ευρωπαϊκό πλαίσιο Έχει υπολογιστεί ότι το κόστος της ολοκληρωμένης ενεργειακής ανακαίνισης μιας κατοικίας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε Ευρώ 1 (στη Γαλλία). Για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων μείωσης των εκπομπών CO 2 για την κατοικία, θα πρέπει να ανακαινιστούν περίπου 70 έως 180 εκατομμύρια μονάδες κατοικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σύμφωνα με τα πρότυπα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό απαιτεί από 1,5 έως πάνω από 4 τρις Ευρώ σε επενδύσεις ενεργειακής ανακαίνισης στον τομέα κατοικίας πριν από το 2050, που αντιστοιχεί στο 27% περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό γνωρίζοντας ότι το ενεργειακό κόστος θα πρέπει να μειωθεί κατά 3 με 4 φορές και ότι τα 2/3 έως 3/4 του κόστους ανακαίνισης συχνά αφορούν σε γενικά μέτρα συντήρησης; Η τάση, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνίσταται στην κάλυψη αυτού του κόστους από την προστιθέμενη αξία του κτιρίου, ενώ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μέσω υψηλότερων ενοικίων. Ωστόσο, στην περίπτωση της κοινωνικής κατοικίας η αύξηση του ενοικίου είναι συχνά αδύνατη και βεβαίως δεν υπερβαίνει την αναμενόμενη μείωση του κόστους θέρμανσης. Επομένως, απαιτούνται πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι υπάρχοντες τρόποι μείωσης του χάσματος μεταξύ του κόστους επένδυσης και του εισοδήματος Τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις στις 9 χώρες των πόλεων-εταίρων του προγράμματος CASH συζητήθηκαν λεπτομερώς στο 3 ο διεθνικό θεματικό σεμινάριο του προγράμματος CASH. Έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 3 τρόπους μείωσης του χάσματος μεταξύ κόστους επένδυσης και εισοδήματος: 2 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / εισαγωγή

3 μείωση κόστους επένδυσης, απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος, χρηματοδότηση από τρίτους. Μείωση του κόστους επένδυσης Δανειακό κεφάλαιο, δάνεια με ευνοϊκούς όρους ή πράσινα δάνεια Οι σημαντικότεροι παράγοντες σε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι ο τόκος που επιβάλλεται στα δάνεια και ο χρόνος αποπληρωμής. Το δανειακό κεφάλαιο είναι το τμήμα του κεφαλαίου ενός οργανισμού που δεν αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αποκομίζει τόκους αντί για μέρισμα, και το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί εντός συγκεκριμένης περιόδου. Πράσινο δάνειο είναι ένα χρηματικό ποσό που χορηγείται για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης ενέργειας), με επιτόκιο που επιτυγχάνει τόσο οικονομικές αποδόσεις όσο και περιβαλλοντικά οφέλη. Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους προσφέρουν ευέλικτους όρους αποπληρωμής, συνήθως με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό της αγοράς, και χορηγούνται συνήθως από κρατικούς φορείς. Η διαφορά με το εμπορικό επιτόκιο καλύπτεται συνήθως από το κράτος. Τραπεζική εγγύηση Αυτό το εργαλείο αφορά την ανάληψη της τραπεζικής εγγύησης από το κράτος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης χαμηλού εισοδήματος ιδιωτών ιδιοκτητών, οργανισμών κοινωνικής κατοικίας ή κοινωνικοοικονομικά στερημένων ομάδων ιδιοκτητών σε δάνεια. αφαιρεθούν από το φόρο εισοδήματος ή να υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Η γερμανική κυβέρνηση έχει συνδέσει αυτό το εργαλείο με συγκεκριμένο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να επιτευχθεί μέσω της επένδυσης. Οι πιστώσεις φόρου είναι λιγότερο πιθανό να είναι ελκυστικές για τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας εξαιρούνται από τη μείωση των πιστώσεων φόρου. Μετακύλιση επένδυσης στο ενοίκιο Πρόκειται για επενδύσεις που εξοφλούνται με υψηλότερο ενοίκιο. Για την αποτελεσματική χρήση αυτού του εργαλείου, απαιτείται ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Στη Δανία και την Ολλανδία υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί. Δείτε επίσης το κεφάλαιο σχετικά με το δίλημμα ιδιοκτήτης / ενοικιαστής. Απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος Ευρωπαϊκά ταμεία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση μέσω διαφόρων ταμείων κυρίως βραχυπρόθεσμης βάσης με προσανατολισμό σε συγκεκριμένα έργα. Η πρόσβαση σε πολλά ταμεία είναι δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας ή των κριτηρίων τους. Τα ευρωπαϊκά ταμεία που είναι διαθέσιμα για ενέργειες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν τα εξής: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το πιο σχετικό σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης, με επιλεξιμότητα έως 4%. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑ) για εμπορικά βιώσιμα έργα ενεργειακής απόδοσης και μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμης ενέργειας από 5 έως 25 εκατ., που απευθύνεται στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ενεργούν για λογαριασμό τους, όπως οι ενώσεις κοινωνικής κατοικίας, οι εταιρίες ενέργειας, κ.λπ. ELENA - Ευρωπαϊκή βοήθεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα - ένα μέσο τεχνικής βοήθειας που επιχορηγεί την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η επιχορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία, την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού προγράμματος, όπως μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, διάρθρωση προγράμματος, επιχειρηματικά σχέδια, ενεργειακοί έλεγχοι και σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς, κ.λπ. Το Ταμείο Marguerite είναι ένα ανεξάρτητο πανευρωπαϊκό μετοχικό ταμείο για επενδύσεις στην Ενέργεια, την Κλιματική Αλλαγή και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής και διανομής βιώσιμης ενέργειας. Πιστώσεις φόρου και μείωση ΦΠΑ Σε ορισμένες χώρες, οι επενδύσεις σε ενεργειακές βελτιώσεις μπορούν να 1 Energy Retrofitting of social housing through energy performance contracts A feedback from the FRESH project: France, Italy, United Kingdom and Bulgaria. Δείτε eu Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί ενεργειακά δάνεια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων, για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, με μακροπρόθεσμα σταθερά επιτόκια. Η Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές (JESSICA) της ΕΤΕπ, προάγει τις βιώσιμες επενδύσεις και την ανάπτυξη σε αστικές περιοχές. Αφορά επιστρεπτέες επενδύσεις σε έργα που αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυ- σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Ό,τι πιο επίκαιρο 3

4 ξης. Αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή κεφαλαίου, δανείων ή και εγγυήσεων, παρέχονται σε έργα μέσω των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης. Στη θεματολογία τους περιλαμβάνονται τα εξής: περιβάλλον, καινοτομία και προώθηση των βιώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (IEE) διαθέτει χρηματοδότηση για δημιουργικά έργα που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή διαφοροποίηση (έως το 75% του κόστους του έργου) Επιδοτήσεις (συχνά συνδεόμενες με το εισόδημα) που παρέχονται από τοπικούς και εθνικούς κρατικούς φορείς. Πρόκειται για εθνικές επιχορηγήσεις που είναι προσβάσιμες σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας, συνιδιοκτησίες και επιμέρους ακίνητα). Οι επιχορηγήσεις που στοχεύουν ειδικά στην ενεργειακή απόδοση μπορούν να παρασχεθούν είτε στον πάροχο κοινωνικής κατοικίας είτε άμεσα στον κάτοικο. Διαφέρουν σε κλίμακα, από μεγάλα έργα αναδημιουργίας έως έργα σε επίπεδο νοικοκυριού. Οι πόροι καλύπτουν κυρίως ένα ποσοστό του πραγματικού κόστους και βασίζονται σε συγκεκριμένο έργο, ενώ χρηματοδοτείται περιορισμένος αριθμός έργων. Εγγυημένες τιμές αγοράς Η ατομική παραγωγή ενέργειας, με ηλιακούς συλλέκτες ή από τον άνεμο, μπορεί να διατεθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε πολλές χώρες, οι κανονισμοί εξασφαλίζουν μια εγγυημένη ελάχιστη τιμή για αυτή την ενέργεια. Αυτό παρέχει μια πηγή εισοδήματος που μπορεί να συμβάλλει στην αποπληρωμή των δανειακών κεφαλαίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν παράγεται ενέργεια, επιπρόσθετα προς τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Μέσα της αγοράς: Πιστοποιητικά Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σύστημα Εμπορίας Άνθρακα Το "Λευκό Πιστοποιητικό" που καλείται και Πιστοποιητικό Εξοικονόμησης Ενέργειας (ESC), Μονάδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEC), ή Λευκή ετικέτα, είναι ένα μέσο που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα που εγγυάται ότι έχει επιτευχθεί συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λευκά πιστοποιητικά είναι εμπορεύσιμα. Σε πολλές χώρες, οι εταιρίες ενέργειας έχουν θέσει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας προς επίτευξη. Η ποσότητα ενέργειας που εξοικονομείται σε ένα έργο κατοικίας μπορεί να υπόκειται σε εμπορία. Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) και πάροχοι ενέργειας Αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός αφορά τη χρηματοδότηση από εξωτερική εταιρία επενδύσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) ή από πάροχο ενέργειας. Στη συνέχεια, αυτές οι επενδύσεις αποπληρώνονται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται. Ο επενδυτής εγκαθιστά αποδοτική τεχνολογία και συντηρεί το σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να αφορά την παροχή εξοπλισμού θέρμανσης, καυσίμων και συντήρησης, καθώς και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ή επενδύσεων σε εργασίες ανακαίνισης που εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Σε ορισμένες χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις που υποχρεώνουν τις εταιρίες ενέργειας να συμβάλλουν στο κόστος των έργων ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης. Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης Σε αυτού του είδους τη σύμβαση, ο ανάδοχος (δημόσιο ή ιδιώτης, ή κάποια εκμετάλλευση) προτείνει στον ιδιοκτήτη μέτρα που θα οδηγήσουν σε μετρήσιμη εγγυημένη εξοικονόμηση, με δέσμευση στην επίτευξη του επιπέδου εξοικονόμησης που ορίζεται στη σύμβαση. Τα έργα χρηματοδοτούνται μερικώς μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και στο μέλλον είναι πιθανό να δημιουργήσουν έσοδα για τον ιδιοκτήτη. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Τί πιστεύουν οι εταίροι του προγράμματος CASH για τα χρηματοοικονομικά μέσα; Σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, οι εταίροι ταξινόμησαν τα χρηματοοικονομικά μέσα σε "πιο επιτυχημένα" και "πιο πολύπλοκα". Πιο επιτυχημένα για το δίκτυο είναι τα ταμεία, οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις, τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους, οι ενεργειακές υποχρεώσεις και η εμπορία. Αυτά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που παρουσιάζονται στην έκθεση EuroACE (2010) που εξετάζει περισσότερα από τριάντα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα πιο πολύπλοκα μέσα είναι η μετακύλιση των επενδύσεων στα ενοίκια και η χρηματοδότηση από 3 ους. Για την κατανόηση των βασικών χασμάτων στα χρηματοοικονομικά μέσα και τις διαφορές μεταξύ των χωρών του δικτύου, οι εταίροι ανέπτυξαν τον ακόλουθο πίνακα που συνοψίζει τις χρηματοοικονομικές πηγές που είναι διαθέσιμες για τις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων. (Δείτε πίνακα, σελ. 5) Κύρια ευρήματα του πίνακα που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε 10 πόλεις 9 ευρωπαϊκών χωρών: Τα μέσα της ΕΕ βασίζονται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν είναι σχεδιασμένα για συνιδιοκτησίες και χρησιμοποιούνται κυρίως από ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας. Τα εθνικά χρηματοοικονομικά μέσα είναι συνήθως διαθέσιμα σε όλους τους δικαιούχους αλλά βασίζονται ως επί το πλείστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εκτός στη Δανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διατίθενται μέσα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ενοικιαστών. Οι εταίροι του προγράμματος CASH κατέληξαν στην εξής κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων: πιο επιτυχημένα: ταμεία, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς όρους, καθώς και ενεργειακές υποχρεώσεις και εμπορία. 4 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Ό,τι πιο επίκαιρο

5 πιο πολύπλοκα στην εφαρμογή, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον: χρηματοδότηση από τρίτους, μετακύλιση επενδύσεων στα ενοίκια, φορολογικές απαλλαγές και μείωση ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από τρίτους, η εξοικονόμηση ενέργειας ίσως να μην είναι αρκετά σημαντική για την αποπληρωμή των επενδύσεων εντός εύλογης συμβατικής διάρκειας. Εμπόδια Η δημιουργία και χρήση καινοτόμων σχεδίων χρηματοδότησης εξαρτάται από τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων στη χρηματοδότηση και την εφαρμογή έργων ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης. Τα κύρια εμπόδια που εντόπισε το δίκτυο CASH στη διάρκεια των σεμιναρίων εργασίας απεικονίζονται στον ακόλουθο "Πίνακα εμποδίων". (Δείτε σελ. 6) Τα συνηθέστερα εμπόδια στις 9 χώρες, που παρουσιάζονται στο επάνω μέρος του πίνακα, είναι: Περιορισμένη χρηματοδότηση, ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τους σημαντικούς εθνικούς στόχους. Οι στόχοι κλιματικής και ενεργειακής απόδοσης Χρηματοοικονομικά μέσα στις χώρες των εταίρων του προγράμματος cash Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο τίθενται συχνά από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η χρηματοδότηση για την επίτευξη αυτών των στόχων δεν επαρκεί ή δεν είναι διαθέσιμη (δείτε την παρατήρηση της CECODHAS στην ενότητα "Πιθανές λύσεις"). Λόγω της γενικής εξοικονόμησης στους δημόσιους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών, αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Συχνά, οι διαθέσιμοι πόροι έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και βασίζονται σε συγκεκριμένο έργο, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό που απαιτούν τα μεγάλης κλίμακας έργα αποδοτικής ενεργειακής ανακαίνισης. Οι δικαιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκες διαδικασίες και έντυπα αιτήσεων για σχετικά μικρά ποσά χρηματοδότησης. Η έλλειψη ενημέρωσης των ιδιοκτητών σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις οικονομικές πτυχές των έργων ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης, λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων πληροφοριών, αποτελεί γενικευμένο πρόβλημα. Παρατηρείται έλλειψη συνάφειας μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων που στοχεύουν στη χρηματοδότηση διαφορετικών τμημάτων της διαδικασίας ανακαίνισης. Πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν θεμελιώδη έλλειψη δυνατοτήτων χρηματοδότησης και επομένως οι δράσεις σε τοπικό επίπεδο είναι περιορισμένες. Στις συνιδιοκτησίες είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών. Παρατηρείται έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης τόσο της χρήσης της χρηματοδότησης όσο και της χρήσης της ενέργειας μετά την ανακαίνιση. Ειδικές ανάγκες που επισημάνθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος CASH Όπως φαίνεται στον "Πίνακα αναγκών" που δημιούργησε το δίκτυο, οι συγκεκριμένες ανάγκες αφορούν τα εξής: ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας, συνιδιοκτησίες και το δίλημμα ιδιοκτήτης / ενοικιαστής. (Δείτε σελ. 7) Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας, θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προνομιούχα δάνεια και μεγαλύτερα δάνεια. Για τις συνιδιοκτησίες, η χρήση ενδιάμεσου ουδέτερου φορέα για τη διαχείριση της χρηματοδότησης και της εξοικονόμησης θεωρείται βασικό θέμα, όπως και η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τρίτους. Και σε ό,τι αφορά το δίλημμα ιδιοκτήτης/ενοικιαστής, το ερώτημα που τίθεται κατά την ανακαίνιση της κοινωνικής κατοικίας είναι το εξής: ποιος θα πληρώσει τα έργα και ποιος θα επωφεληθεί από την εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους; Υπάρχει ένα πρόβλημα διχασμένων κινήτρων που εδώ καλείται δίλημμα "ιδιοκτήτης/ενοικιαστής". ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ * Ιδιοκτήτες Κοινωνικής Κατοικίας Συνιδιοκτησίες / πολυκατοικίες Ιδιώτες ιδιοκτήτες Ευρώπη Κράτος Περιφέρεια Κοινότητα 0 0 Τράπεζες Ιδιώτες * Ενοικιαστές Άλλοι Προσεχές έργο s Ανανεούμενα κεφάλαια 0 Μόνο σε περιορισμένη επικράτεια Μακροπρόθεσμα Βραχυπρόθεσμα Κύρια χάσματα Δεν ισχύει Το δίλημμα έχει πολλές πτυχές: στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος του έργου ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης δεν εξισορροπείται από το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος που επιτυγχάνεται από τη μείωση της κατανάλωσης, επειδή ο επενδυτής δεν το εκμεταλλεύεται άμεσα. η επένδυση δεν αλλάζει ενώ τα έσοδα από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι αβέβαια και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από τα τεχνικά μέτρα. τα άλλα οφέλη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν: άνετη ζωή για τους ενοικιαστές, παράταση χρόνου ζωής και προστιθέμενη αξία στην αγοραία τιμή για τους ιδιοκτήτες. σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Κύρια θέματα συζήτησης 5

6 Εμπόδια - Χρηματοοικονομικά μέσα για ενεργειακή βελτίωση της κοινωνικής κατοικίας Περιορισμένη χρηματοδότηση για την επίτευξη σημαντικών εθνικών στόχων/ζήτησης > υφιστάμενους πόρους Εφήμερη φύση των πόρων - Βραχυπρόθεσμης βάσης: καθιστά δύσκολο το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό Πολύπλοκες και δύσκολες διαδικασίες και έντυπα αιτήσεων για περιορισμένους πόρους / πολύπλοκη χρηματοδότηση από την ΕΕ Πληθώρα φορέων χρηματοδότησης για διαφορετικά έργα ανακαίνισης και έλλειψη συνάφειας Οι ιδιοκτήτες δεν είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης / καμία πλατφόρμα εννοιολογικής πληροφόρησης Οι δήμοι υποχρηματοδοτούνται Τα κτίρια που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες (μεικτές και συνιδιοκτησίες) απαιτούν συμφωνία Μείωση κρατικής και περιφερειακής δημόσιας χρηματοδότησης Έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης Κίνδυνος μη ανάκτησης της επένδυσης σε έργα τηλεθέρμανσης Μακρόχρονη διαδικασία λήψης της απόφασης για τη χορήγηση πόρων Νομικά δεσμευτικά μέσα (δηλαδή δάνεια) = οι ιδιοκτήτες δεν τα θέλουν Έλλειψη κεφαλαίων εγγύησης για τους ιδιοκτήτες Το αποτέλεσμα του έργου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι εγγυημένο Υψηλό ποσό συμμετοχής για τους ιδιοκτήτες Έλλειψη χρηματοοικονομικού μηχανισμού σε εθνικό επίπεδο Γραφειοκρατία Πολλοί ιδιοκτήτες αρνούνται να υποθηκεύσουν την ιδιοκτησία τους για πιστώσεις Οι ανομοιότητες των χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ περιφερειών δυσχεραίνουν την επίτευξη των εθνικών στόχων Επειδή οι ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας δεν υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε έργα τηλεθέρμανσης, αυξάνονται τα έξοδα για τους ενοικιαστές Οι ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας έχουν χαμηλή ταμειακή ροή Η οικονομική κρίση δημιούργησε πρόβλημα ρευστότητας για τις τράπεζες και δυσκολίες στην εξασφάλιση πράσινων δανείων Νομοθεσία περί μισθώσεων: οι ενοικιαστές πρέπει να πληρώσουν υψηλότερα ενοίκια χωρίς να γνωρίζουν εάν το κόστος θα αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση ενέργειας Ανεπαρκή ενοίκια για τους ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας Απαιτούνται πολλές εξασφαλίσεις Οι περισσότερες κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1945 δεν έχουν ανακαινιστεί Οι στεγαστικές ενώσεις αδυνατούν να εξασφαλίσουν δάνειο χωρίς αποπληρωμή, πράγμα που δε συμβαίνει για τους ιδιώτες Η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια αποτελεί πρόβλημα για τις συνιδιοκτησίες Κατακερματισμός του περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα πώλησης Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο το γενικό συμφέρον της κοινωνίας εξυπηρετείται με τη μείωση των εκπομπών CO 2 και της ενεργειακής εξάρτησης. Σε περιπτώσεις με πολλαπλούς ιδιοκτήτες (μεικτές ιδιοκτησίες, διαφορετικές μορφές ενώσεων ιδιοκτητών, κανονισμοί για τα εμπορεύματα, κ.λπ) το δίλημμα μπορεί να είναι πιο πολύπλοκο. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το δίλημμα: πληρωμή από τους ενοικιαστές κάποιου συνολικού ποσού για την κάλυψη όλων των εξόδων στέγασης, δηλαδή ενοίκιο, ενέργεια, νερό, απόβλητα, κ.λπ. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσαρμόσει τα διάφορα στοιχεία κόστους της στέγασης χωρίς να αυξήσει το συνολικό ποσό για τον ενοικιαστή. Αυτό είναι δυνατό κυρίως όταν δεν υπάρχουν ατομικοί μετρητές για τη χρήση ενέργειας ανά διαμέρισμα. όλα τα στοιχεία κόστους να διέπονται από διαφάνεια για τον ενοικιαστή, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για βελτιστοποίηση της ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς. ίσος επιμερισμός του κόστους μεταξύ ενοικιαστών, ιδιοκτήτη και κράτους. Το "Green Deal" του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζει αυτή την αρχή, εμπλέκοντας τις εταιρίες ενέργειας ως ενδιαφερόμενες (δείτε την ενότητα "Παραδείγματα από τους εταίρους"). Στη Γερμανία, έχει συζητηθεί το μοντέλο των "τριών τετάρτων", όπου: καλύπτεται από τον ενοικιαστή μέσω μετακύλισης της επένδυσης στο ενοίκιο, βάσει της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, από τον επενδυτή/ιδιοκτήτη, για την κάλυψη των αναγκών ανακαίνισης (χωρίς να ενσωματώνει υποχρεωτικά την εξοικονόμηση ενέργειας) και της προστιθέμενης αξίας της ιδιοκτησίας, από Κρατική χρηματοδότηση, με το κράτος να ανακτά τον ΦΠΑ (19-25% στην ΕΕ), καθώς και κάποια χρήματα από τη μείωση της ανεργίας και από την εξοικονόμηση CO 2. Σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις, απαιτείται έλεγχος ποιότητας, παρακολούθηση, κανονισμοί πληρωμής και επικοινωνία. Οι πιθανές λύσεις στο δίλημμα ιδιοκτήτης/ενοικιαστής προσδιορίζονται εν μέρει από τα εθνικά νομικά συστήματα (δείτε την ενότητα "Παραδείγματα από τους εταίρους"). Πολύ σημαντικά εμπόδια Σημαντικά εμπόδια 6 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Κύρια θέματα συζήτησης

7 Πιθανή λύση για αποτελεσματική οργάνωση της χρηματοδότησης Ενώ υπάρχουν διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, η λύση που προωθεί το δίκτυο CASH, η οποία προκύπτει από τις 3 ομάδες εργασίας, είναι μια λύση χρηματοοικονομικής τεχνικής με τα εξής συστατικά: μακροπρόθεσμα, σταθερά και απλά χρηματοοικονομικά μέσα (όπως συστήνεται από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης της Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας 2010 και από το έργο Inofin 2008), με προτίμηση στα κεφάλαια κίνησης, τα προνομιούχα δάνεια με σταθερό μακροπρόθεσμο επιτόκιο και γρήγορη πρόσβαση από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, εγγυημένη χρηματοδότηση από τρίτους και την υποχρέωση για τις εταιρίες ενέργειας να επανεπενδύουν σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τραπεζική εγγύηση και αρχική κατάθεση. ουδέτερος ανεξάρτητος συντονιστικός φορέας. ενσωμάτωση βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης στο νερό και τα απόβλητα για το συνδυασμό πηγών χρηματοδότησης και ολοκληρωμένη προσέγγιση με μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μείωση του άνθρακα. συμμετοχή των ενοικιαστών από την έναρξη της διαδικασίας ενεργειακής ανακαίνισης (δηλαδή: στον κοινό σχεδιασμό), ως εκκινητή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. εθνικό μέσο ενημέρωσης. Το ευρωπαϊκό επίπεδο Ανάγκες των εταίρων του προγράμματος Cash - Χρηματοοικονομικά μέσα για ενεργειακή βελτίωση της κοινωνικής κατοικίας Απλά, κατανοητά και μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα / απαιτείται προτυποποίηση Μεγαλύτερη συνεισφορά της Ευρώπης και των κρατών Κοινή προσέγγιση για τις συνιδιοκτησίες Καλύτερη προώθηση των χρηματοοικονομικών ευκαιριών / Εθνική πλατφόρμα ενημέρωσης Διαθεσιμότητα κεφαλαίων έναρξης και εγγυήσεων Περισσότερα κεφάλαια για τους δήμους Ανάγκη για κεφάλαια χαμηλού κόστους για όλους (συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα και των ιδιοκτητών κοινωνικής κατοικίας) Κοινή προσέγγιση για τις μεικτές / συνιδιοκτησίες και δυνατότητα νέας χρέωσης για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση (όχι μόνο για βελτιώσεις) Ευκολότεροι τρόποι εξασφάλισης πόρων από την ΕΕ Εναρμόνιση των μέτρων μεταξύ περιφερειών Ένα σημείο πρόσβασης για χρηματοδότηση / σχηματισμό σύμπραξης Ανάγκη για περισσότερες πηγές χρηματοδότησης με συνάφεια μεταξύ τους Να επιτραπεί η χρήση του κρατικού Village Building Fund για κατεδάφιση / ανακατασκευή Εορδαία - Ελλάδα Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο Η σύσταση της CECODHAS Housing Europe αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα. «Στις 28 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε την απαίτηση από τα Κράτη Μέλη να ανακαινίζουν τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς (2,5% της έκτασης ετησίως). Η CECODHAS Housing Europe υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με τις δημόσιες αρχές, οι δημόσιοι φορείς που καλύπτονται από την υποχρέωση θερμικής ανακαίνισης δεν έχουν την ικανότητα να αυτοχορηγήσουν δημόσιους πόρους για τη χρηματοδότηση αυτών των τεράστιων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της κοινωνικής κατοικίας, συχνά δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης των επενδύσεων λόγω του ελέγχου των ενοικίων και του χαμηλού εισοδήματος των ενοικιαστών. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το μοντέλο ανάθεσης σε εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών, ενώ υπόσχεται πολλά, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί έγκυρη επιλογή στον τομέα της κατοικίας. Επομένως, αυτή η νομική υποχρέωση έχει νόημα μόνο εφόσον συνδυάζεται με την υποχρέωση διάθεσης χρηματοδότησης. Η Housing Europe καλεί τους Ευρωβουλευτές να εξισορροπήσουν αυτή τη νομική υποχρέωση για επενδύσεις με μια νομική υποχρέωση για διάθεση χρηματοδότησης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κατά προτεραιότητα χορήγησης Διαρθρωτικών Πόρων για την περίοδο και της δημιουργίας αποκλειστικού πράσινου επενδυτικού ταμείου εγγυημένου από την ΕΕ». Claire Roumet, Γενική Γραμματέας, CECODHAS Housing Europe Άρση των ορίων των κανονισμών για τις προμήθειες της ΕΕ σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Κύρια θέματα συζήτησης 7 Μεγαλύτερα έργα Διαφορετικές επιλογές για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες και πρόγραμμα επιδοτήσεων Δείκτης τιμών ενοικίων που να λαμβάνει υπόψη τα ενεργειακά μέτρα Καλύτερος μηχανισμός ελέγχου του δανειακού προγράμματος Νομοθεσία περί μισθώσεων με μηχανισμό μετακύλισης του κόστους βάσει της μείωσης της ενέργειας Ανάγκη ενοποίησης του νομικού πλαισίου και του προγράμματος χρηματοδότησης Ανάγκη διεύρυνσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τους δικαιούχους / έτος κατασκευής κτιρίου / μεγ. προϋπολογισμός χρηματοδότησης / επιδότηση % (ευελιξία) Εξουσιοδότηση των ιδιοκτητών κοινωνικής κατοικίας για να ζητούν την έγκριση των ενοικιαστών για οικονομική συνεισφορά σε έργα ΕΑ Άμεση χρηματοδότηση της κοινωνικής κατοικίας Ενημέρωση και οργάνωση των δικαιούχων από τοπικούς φορείς (με τα αντίστοιχα μέσα) Πολύ σημαντικές ανάγκες Σημαντικές ανάγκες

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ από τους εταίρους Οι εταίροι του προγράμματος CASH αντάλλαξαν παραδείγματα καλών πρακτικών. Το Danish Building Fund, Δανία ενεργειακή βελτίωση έως το 2014, η βαθμολογία θα είναι χαμηλότερη και τα ενοίκια θα μειωθούν. Η βαθμολόγηση του σήματος ενεργειακής απόδοσης κυμαίνεται από 0 έως 44 βαθμούς και μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής βαθμολογίας κάποιου διαμερίσματος ή σπιτιού. Green Deal, Ηνωμένο Βασίλειο Το Danish Building Fund υποστηρίζει την κατασκευή και ανακαίνιση κοινωνικής κατοικίας στη Δανία. Αυτό το εθνικό ταμείο ιδρύθηκε το 1966 και χρηματοδοτείται Στο Νόμο περί Ενέργειας του 2011, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με ένα ποσοστό των ενοικίων (20%). Το 2010, η αξία του Ταμείου ανακοίνωσε ένα "Green Deal" που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών άν- ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ. Χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση νέων θρακα από τα κτίρια, από τον Οκτώβριο του 2012, με τα εξής έργων κατασκευής, έως 40% του κόστους, και την ανακαίνιση κατοικιών, έως 50% του κόστους. Το κράτος έχει ουσιαστική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ανακαινίσεις και μπορεί να τις κατευθύνει προς τα έργα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα ανακαίνισης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συμμετοχής των ενοικιαστών. Οι ενοικιαστές είναι μέλη του Local Social Housing Department (με την καταβολή ελάχιστης συνδρομής). Ο ιδιοκτήτης κοινωνικής κατοικίας παρουσιάζει διαφορετικά σενάρια ανακαίνισης στους ενοικιαστές, οι οποίοι δικαιούνται να αρνηθούν τις επενδύσεις σε έργα ανακαίνισης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η κριτική συνίσταται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση είναι χρονοβόρες και ότι το ταμείο δεν είναι αρκετά φιλόδοξο (έως το επίπεδο Passiv Haus level 2). Ωστόσο, είναι ένα ενδιαφέρον ανανεούμενο κεφάλαιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. χαρακτηριστικά: Κάθε κατοικία και επιχείρηση στη Βρετανία θα μπορεί να εγκαθιστά πακέτα τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως μόνωση, χωρίς να προκαταβάλει το κόστος. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται σταδιακά από την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα σχηματιστεί ένα ανανεούμενο κεφάλαιο. Θα καθοριστούν αυστηρά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών. Μια νέα απαίτηση για τις εταιρίας ενέργειας είναι να παρέχουν υποστήριξη, με εκτιμώμενη αξία 1,3 δις λίρες Αγγλίας το χρόνο, για την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στο Green Deal - ανεξαρτήτως εισοδήματος ή τύπου κατοικίας. Θα διατίθεται επιπλέον βοήθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι όσοι αδυνατούν να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους θα μπορούν να προμηθευτούν καλύτερους καυστήρες και να επισκευάσουν τα σημεία που ευθύνονται για απώλειες θερμότητας, ενώ θα παρέχονται επιδοτήσεις για τις κατοικίες που είναι δύσκολο να μονωθούν, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιών με συμπαγείς τοίχους. Το Green Deal αναμένεται να οδηγήσει σε ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 14 δις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκσυγχρονισμού των πηγών ενέργειας και των κατοικιών. Ο βασικός κανόνας της KfW είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση τόσο χαμηλότερο είναι το επιτόκιο ή υψηλότερη η επιδότηση. Επιπρόσθετα, χρηματοδοτούνται και οι υπηρεσίες συμβουλευτικού φορέα για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης και την παρακολούθηση των έργων για την εξασφάλιση καλών αποτελεσμάτων. Κατά το τελευταίο έτος, η KfW διαθέτει και ολοκληρωμένη χρηματοδότηση για τις συνιδιοκτησίες (Wohneigentümergemeinschaften). Αφενός, τα προγράμματα της KfW δέχονται κριτική ορισμένες φορές επειδή έχουν την τάση να αλλάζουν αρκετά γρήγορα. Αφετέρου, παρέχουν αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων και εξοικονόμησης, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή χρήση των δημοσίων πόρων. Από 1ης Απριλίου 2012, χρηματοδοτούνται και τα διατηρητέα κτήρια. Τα προγράμματα της KfW έχουν αξιολογηθεί πολλές φορές σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά τους στη μείωση των εκπομπών CO2 και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Εθνικό σχέδιο ενοικίων και σύστημα βαθμολογίας, Ολλανδία λιρών περίπου κατά την επόμενη δεκαετία. Έως το 2015, αναμένεται να υποστηρίξει τουλάχιστον θέσεις εργασίας στον τομέα της μόνωσης και της Στην Ολλανδία, το μέγιστο ενοίκιο της κοινωνικής κατοικίας καθορίζεται από ένα εθνικό σχέδιο βαθμολογίας. Όσο υψηλότερη η ποιότητα της κατοικίας τόσο υψηλότερο είναι το ενοίκιο. Μια πρόσφατη προσαρμογή του συστήματος περιλαμβάνει το σήμα ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας στη μεθοδολογία βαθμολόγησης παρέχοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας να επενδύουν σε ενεργειακές βελτιώσεις. Εάν οι ιδιοκτήτες βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση κάποιου σπιτιού, μπορούν να χρεώνουν υψηλότερο ενοίκιο. Από την άλλη, εάν δεν γίνει καμία κατασκευής. Προγράμματα KfW, Γερμανία Στη Γερμανία, η αναπτυξιακή τράπεζα KfW χειρίζεται προγράμματα χρηματοδότησης για την ενέργεια και τον εκσυγχρονισμό πολυκατοικιών για περισσότερα από 15 χρόνια. Τα εργαλεία χρηματοδότησης περιλαμβάνουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους και άμεσες επιδοτήσεις (Zuschuss). Υπάρχει μεγάλο εύρος προγραμμάτων μείωσης της ζήτησης για θέρμανση, προώθησης των Τοπικό χρηματοοικονομικό μέσο, Μπρίντιζι, Ιταλία Στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, ο ιδιοκτήτης κοινωνικής κατοικίας IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) ρυθμίζει τις σχέσεις του με τους ενοικιαστές μέσω μιας μεικτής επιτροπής, της "Commissione di Gestione della Carta dei Servizi", σύμφωνα με τη χάρτα "Carta dei Servizi". Μέσω δημοτικής διαβούλευσης, έχει τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει στην Ένωση ενοικιαστών να λαμβάνει το 30% των ενοικίων (30 κατ' ελαχ.) για αυτοδιαχείριση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βελτιώσεις σε συμφωνία με τον IACP. Οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να συμπεριληφθούν οι ενεργειακές βελτιώσεις. 8 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / παραδείγματα από τους εταίρους

9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, το δίκτυο CASH έχει προτείνει μια σειρά από συστάσεις που παρουσιάζονται ως απόφαση με τίτλο Frankfurt resolution : Χρηματοδότηση Για την επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων κλίματος και ενέργειας, απαιτούνται περισσότεροι πόροι και συνεισφορές από την Ευρώπη και τις εθνικές κυβερνήσεις για όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα θα πρέπει: να βασίζονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να είναι καλύτερα συντονισμένα, απαλλαγμένα από γραφειοκρατία και προσβάσιμα σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Οι εθνικές πλατφόρμες πληροφόρησης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προώθηση χρηματοοικονομικών ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες ιδιοκτητών. Τα εθνικά και περιφερειακά ανανεούμενα κεφάλαια (υποστηριζόμενα από πρόσθετες χρεώσεις στο ενοίκιο ή το λογαριασμό ενέργειας) μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό μέσο, ευνοώντας τα μακροπρόθεσμα και μεγάλης κλίμακας έργα. Οι τραπεζικές εγγυήσεις που παρέχονται από το κράτος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε τα κεφάλαια και τα δάνεια να είναι προσβάσιμα και για τις συνιδιοκτησίες και τους μικρούς ιδιοκτήτες κατοικίας. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ή να υποστηριχθούν τρίτοι φορείς διαχείρισης για την οργάνωση των τεχνικών, οικονομικών και οργανωτικών πτυχών, καθώς και την παρακολούθηση των μέτρων. Θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ ιδιοκτητών στεγαστικών μονάδων και ενοικιαστών. Το ρόλο μπορούν να αναλάβουν τοπικά/περιφερειακά ιδρύματα ή εταιρίες παροχής υπηρεσιών ενέργειας ή ακόμη και οργανώσεις ενοικιαστών. Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των μέτρων και της χαμηλής μελλοντικής ενεργειακής ζήτησης, τα πρότυπα υψηλής ποιότητας θα πρέπει να συνδυαστούν με χρηματοδότηση. Τα δάνεια με "Ευνοϊκούς όρους/πράσινα" ή άλλα (ανανεούμενα) κεφάλαια θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών κοινωνικής κατοικίας. Τα κεφάλαια θα πρέπει να συνδυάζονται με εγγυήσεις για δάνεια έτσι ώστε να προάγονται οι δεσμεύσεις τρίτων. Τα υφιστάμενα κεφάλαια για βελτιώσεις κατοικίας θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο στα έργα ενεργειακής απόδοσης. Το δίλημμα επενδυτής / χρήστης Η αύξηση των ενοικίων, ή η αποπληρωμή των ενεργειακών επενδύσεων, θα πρέπει να αντισταθμίζεται με εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση του ενεργειακού κόστους) για την επίλυση του διλήμματος "ιδιοκτήτης/ενοικιαστής". Για την εφαρμογή της ενεργειακής βελτίωσης με ολοκληρωμένο και βέλτιστο τρόπο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα μείωσης των άλλων εξόδων λειτουργίας, δηλαδή ύδρευση, ηλεκτρισμός και αποχέτευση - το "δεύτερο ενοίκιο" δηλαδή. Τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αναμένεται να γεφυρώσουν το χάσμα προς τα υψηλότερα ενεργειακά πρότυπα και την περιορισμένη αύξηση του ενοικίου για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Θα πρέπει να υπάρχει κοινή προσέγγιση για τους ιδιοκτήτες κοινωνικής συνιδιοκτησίας και τη συνιδιοκτησία νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται από τις αντιρρήσεις ορισμένων ιδιοκτητών. Όλα τα τεχνικά μέτρα και οι καταναλώσεις ενέργειας θα πρέπει να παρακολουθούνται με διάφανο και ανεξάρτητο τρόπο. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ενημερώνονται με συνεκτικό τρόπο. Σε πολλές χώρες, οι εταιρίες ενέργειας υποχρεούνται να εξοικονομούν ενέργεια και ήδη διαχειρίζονται την ενεργειακή χρηματοδότηση επιμέρους νοικοκυριών. Επομένως, αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο δίλημμα ιδιοκτήτης/ενοικιαστής. Δικτύωση Η δικτύωση όλων των ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εμποδίων. Συστάσεις για τις Αρχές Διαχείρισης Η διαχείριση των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής είναι ευθύνη των Κρατών Μελών. Για κάθε πρόγραμμα, ορίζουν διαχειριστικές αρχές (σε εθνικό, περιφερειακό και άλλο επίπεδο) που ενημερώνουν τους πιθανούς δικαιούχους, επιλέγουν έργα και, γενικά, παρακολουθούν την εφαρμογή. Αυτή η παράγραφος περιλαμβάνει συστάσεις που απευθύνονται στις Διαχειριστικές Αρχές. Τα ευρωπαϊκά ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δεν θα πρέπει να χορηγούν κεφάλαια μόνο για ενεργειακά μέτρα γενικά αλλά και να εστιάζουν στην κοινωνική κατοικία με ολοκληρωμένη προσέγγιση (ενέργεια, περιβάλλον διαβίωσης, συντήρηση και ενσωμάτωση). Θα πρέπει να ευνοείται η συνδυασμένη χρήση των ταμείων της ΕΕ, όπως τα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, και ΕΓΤΑΑ 1, κ.λπ, καθώς και η σταθερότητα των ταμείων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι και τα αποτελέσματα του προγράμματος και των έργων URBACT. Σημαντικό μέρος της περιφερειακής χρηματοδότησης θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την ενεργειακή βελτίωση της κοινωνικής κατοικίας. 1 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Συμπεράσματα και συστάσεις 9

10 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οικονομική Θέρμανση για Όλους Οδηγός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κοινωνικής κατοικίας, για πάροχους κοινωνικής κατοικίας, κατοίκους και οργανώσεις υποστήριξης. Ο οδηγός δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου FinSH - Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social Housing Anforderungen an einen Sanierungsfahrplan, Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050, Energy Efficiency Governance Handbook, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Δεύτερη Έκδοση, ΟΟΣΑ/ΔΟΕ Energy Retrofitting of social housing through energy performance contracts A feedback from the FRESH project: France, Italy, United Kingdom and Bulgaria. Guideline on Social Housing Energy Retrofitting Financing Schemes in EU New Member States; 2008, report of the InoFin project; Innovative Financing of Social Housing Refurbishment in Enlarged Europe Background Paper CASH Thematic Seminar Financial Instruments, Φρανκφούρτη, 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011, Financing energy saving measures in the Dutch social housing sector - WP2 report to the InoFin project, Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), ECN-E , Δεκέμβριος σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / μάθετε περισσότερα

11 Εκπρόσωποι εταίρων Επικεφαλής Εταίρος Thierry Monel, Echirolles, Γαλλία - Τηλ.: 33 (0) Tatabanya Tamas Galgovics Επικεφαλής Εταίρος Επικεφαλής Συντονιστής Sophie Moreau, Echirolles, Γαλλία - Τηλ.: 33 (0) Ουτρέχτη Inge Van der Klundert Bridgend (Ηνωμένο Βασίλειο) Elaine Williams Yambol Mariya Paspaldzhieva Tatabanya Μπρίντιζι Yambol Μπρίντιζι (Ιταλία) Valerio Costantino Φρανκφούρτη (Γερμανία) Werner Neumann Les Mureaux (Γαλλία) Brigitte Bonafoux και Laeticia Bideau-Maruejouls Εορδαία (Ελλάδα) Κώστας Νίκου Sonderborg Inge Olsen Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Rhône-Alpes Claire Prédal Echirolles Εκλεγμένο μέλος - υπεύθυνη έργου CASH Stéphanie Abrial Echirolles Εκλεγμένο μέλος - υπεύθυνη Στέγασης Carole Simard Επικεφαλής Εταίρος Ομάδα τεχνικής υποστήριξης Stephane Durand, Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης Sylvain Bove, Δημοσιονομικός Διαχειριστής Συντάκτης: Sophie Moreau Επικεφαλής Συντονίστρια, με τη συμμετοχή της ομάδας του Επικεφαλής εταίρου και των εταίρων του προγράμματος CASH. Στοιχεία φωτογράφησης: Πόλη της Echirolles, Sophie Moreau. Energiereferat City of Frankfurt am Main, Werner Newman. Στοιχειοθεσία: Clara Chambon. Μετάφραση: Accent Mondial.

12 Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής και μάθησης που προωθεί την αειφόρο αστική ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II ανάπτυξη. Επιτρέπει στις πόλεις να συνεργάζονται για την ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικών αστικών προκλήσεων, επανεπιβεβαιώνοντας το βασικό ρόλο που παίζουν στην αντιμετώπιση των ολοένα και πιο πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθάει να αναπτύσσουν πραγματικές λύσεις που είναι νέες και αειφόρες και που ενσωματώνουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Επιτρέπει στις πόλεις να μοιράζονται τις καλές πρακτικές και τα μαθήματα με όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην αστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 300 πόλεις, 29 χώρες και δραστήριοι συμμετέχοντες. Το URBACT συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και τα Κράτη Μέλη.

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο www.eumayors.eu 1 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα