Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας"

Transcript

1 Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας Σύντομος οδηγός αρ. 3/ Μάρτιος 2012 ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II Με ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί το χάσμα του "κόστους επένδυσης και του εισοδήματος"; Πώς μπορεί να επιλυθεί το δίλημμα ιδιοκτήτης / ενοικιαστής; Ποια είναι τα εμπόδια στην εφαρμογή; Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις για μια αποτελεσματική οργάνωση της χρηματοδότησης; Το Cash είναι ένα ευρωπαϊκό έργο URBACT II το οποίο καλύπτει ένα δίκτυο 10 πόλεων και 1 περιφέρειας σε 9 χώρες: Bridgend-UK, Μπρίντιζι-IT, Περιφερειακό Συμβούλιο Rhône Alpes- FR, Echirolles-FR, Φρανκφούρτη-DE,Les Mureaux-FR, Εορδαία-EL, Tatabanya-HU, Ουτρέχτη-NL, Yambol-BG. Φιλοδοξία του: Να προτείνει νέες λύσεις και να προάγει νέες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση της κοινωνικής κατοικίας. Επικεφαλής Εταίρος

2 Περιεχόμενα Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ Πόσα χρήματα απαιτούνται; Το ευρωπαϊκό πλαίσιο Οι υφιστάμενοι τρόποι μείωσης του χάσματος μεταξύ κόστους επένδυσης και εισοδήματος Μείωση του κόστους της επένδυσης Απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 4 Τί πιστεύουν οι εταίροι του προγράμματος CASH για τα χρηματοοικονομικά μέσα; Εμπόδια Συγκεκριμένες ανάγκες που υπογραμμίζουν οι εταίροι του προγράμματος CASH Πιθανή λύση για αποτελεσματική οργάνωση της χρηματοδότησης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 8 Το Danish Building Fund, Δανία Εθνικό σχέδιο ενοικίων και σύστημα βαθμολογίας, Ολλανδία Green Deal, Ηνωμένο Βασίλειο Προγράμματα KfW, Γερμανία Τοπικό χρηματοοικονομικό μέσο, Μπρίντιζι, Ιταλία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση Το δίλημμα επενδυτής / χρήστης Δικτύωση Συστάσεις για τις Αρχές Διαχείρισης ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εισαγωγή και σημαντικότητα του θέματος Αυτός ο 3 ος Σύντομος Οδηγός σχετικά με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των εταίρων του προγράμματος CASH, κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια του 3 ου διεθνικού θεματικού σεμιναρίου που έλαβε χώρα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας από 7 έως 9 Σεπτεμβρίου Αναλύει τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά μέσα για έργα ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης που είναι διαθέσιμα στις 9 ευρωπαϊκές χώρες των πόλεων-εταίρων του προγράμματος CASH. Εκτός από το γεγονός ότι δίνει έμφαση στα επιτυχή μέσα που χρησιμοποιούν οι πόλεις-εταίροι του προγράμματος CASH, ο οδηγός υπογραμμίζει τα εμπόδια και παρουσιάζει συστάσεις για την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνικής που είναι κατάλληλη για μακροπρόθεσμα και μεγάλης κλίμακας έργα ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης. Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ Πόσα χρήματα απαιτούνται; Το ευρωπαϊκό πλαίσιο Έχει υπολογιστεί ότι το κόστος της ολοκληρωμένης ενεργειακής ανακαίνισης μιας κατοικίας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε Ευρώ 1 (στη Γαλλία). Για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων μείωσης των εκπομπών CO 2 για την κατοικία, θα πρέπει να ανακαινιστούν περίπου 70 έως 180 εκατομμύρια μονάδες κατοικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σύμφωνα με τα πρότυπα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό απαιτεί από 1,5 έως πάνω από 4 τρις Ευρώ σε επενδύσεις ενεργειακής ανακαίνισης στον τομέα κατοικίας πριν από το 2050, που αντιστοιχεί στο 27% περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό γνωρίζοντας ότι το ενεργειακό κόστος θα πρέπει να μειωθεί κατά 3 με 4 φορές και ότι τα 2/3 έως 3/4 του κόστους ανακαίνισης συχνά αφορούν σε γενικά μέτρα συντήρησης; Η τάση, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνίσταται στην κάλυψη αυτού του κόστους από την προστιθέμενη αξία του κτιρίου, ενώ σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μέσω υψηλότερων ενοικίων. Ωστόσο, στην περίπτωση της κοινωνικής κατοικίας η αύξηση του ενοικίου είναι συχνά αδύνατη και βεβαίως δεν υπερβαίνει την αναμενόμενη μείωση του κόστους θέρμανσης. Επομένως, απαιτούνται πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα. Οι υπάρχοντες τρόποι μείωσης του χάσματος μεταξύ του κόστους επένδυσης και του εισοδήματος Τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις στις 9 χώρες των πόλεων-εταίρων του προγράμματος CASH συζητήθηκαν λεπτομερώς στο 3 ο διεθνικό θεματικό σεμινάριο του προγράμματος CASH. Έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 3 τρόπους μείωσης του χάσματος μεταξύ κόστους επένδυσης και εισοδήματος: 2 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / εισαγωγή

3 μείωση κόστους επένδυσης, απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος, χρηματοδότηση από τρίτους. Μείωση του κόστους επένδυσης Δανειακό κεφάλαιο, δάνεια με ευνοϊκούς όρους ή πράσινα δάνεια Οι σημαντικότεροι παράγοντες σε αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι ο τόκος που επιβάλλεται στα δάνεια και ο χρόνος αποπληρωμής. Το δανειακό κεφάλαιο είναι το τμήμα του κεφαλαίου ενός οργανισμού που δεν αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αποκομίζει τόκους αντί για μέρισμα, και το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί εντός συγκεκριμένης περιόδου. Πράσινο δάνειο είναι ένα χρηματικό ποσό που χορηγείται για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένης και της εξοικονόμησης ενέργειας), με επιτόκιο που επιτυγχάνει τόσο οικονομικές αποδόσεις όσο και περιβαλλοντικά οφέλη. Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους προσφέρουν ευέλικτους όρους αποπληρωμής, συνήθως με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό της αγοράς, και χορηγούνται συνήθως από κρατικούς φορείς. Η διαφορά με το εμπορικό επιτόκιο καλύπτεται συνήθως από το κράτος. Τραπεζική εγγύηση Αυτό το εργαλείο αφορά την ανάληψη της τραπεζικής εγγύησης από το κράτος για τη διευκόλυνση της πρόσβασης χαμηλού εισοδήματος ιδιωτών ιδιοκτητών, οργανισμών κοινωνικής κατοικίας ή κοινωνικοοικονομικά στερημένων ομάδων ιδιοκτητών σε δάνεια. αφαιρεθούν από το φόρο εισοδήματος ή να υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Η γερμανική κυβέρνηση έχει συνδέσει αυτό το εργαλείο με συγκεκριμένο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να επιτευχθεί μέσω της επένδυσης. Οι πιστώσεις φόρου είναι λιγότερο πιθανό να είναι ελκυστικές για τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας εξαιρούνται από τη μείωση των πιστώσεων φόρου. Μετακύλιση επένδυσης στο ενοίκιο Πρόκειται για επενδύσεις που εξοφλούνται με υψηλότερο ενοίκιο. Για την αποτελεσματική χρήση αυτού του εργαλείου, απαιτείται ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Στη Δανία και την Ολλανδία υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί. Δείτε επίσης το κεφάλαιο σχετικά με το δίλημμα ιδιοκτήτης / ενοικιαστής. Απόκτηση πρόσθετου εισοδήματος Ευρωπαϊκά ταμεία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση μέσω διαφόρων ταμείων κυρίως βραχυπρόθεσμης βάσης με προσανατολισμό σε συγκεκριμένα έργα. Η πρόσβαση σε πολλά ταμεία είναι δύσκολη λόγω της πολυπλοκότητας ή των κριτηρίων τους. Τα ευρωπαϊκά ταμεία που είναι διαθέσιμα για ενέργειες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν τα εξής: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι το πιο σχετικό σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης, με επιλεξιμότητα έως 4%. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑ) για εμπορικά βιώσιμα έργα ενεργειακής απόδοσης και μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμης ενέργειας από 5 έως 25 εκατ., που απευθύνεται στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ενεργούν για λογαριασμό τους, όπως οι ενώσεις κοινωνικής κατοικίας, οι εταιρίες ενέργειας, κ.λπ. ELENA - Ευρωπαϊκή βοήθεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα - ένα μέσο τεχνικής βοήθειας που επιχορηγεί την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή η επιχορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της τεχνικής υποστήριξης που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία, την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού προγράμματος, όπως μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, διάρθρωση προγράμματος, επιχειρηματικά σχέδια, ενεργειακοί έλεγχοι και σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς, κ.λπ. Το Ταμείο Marguerite είναι ένα ανεξάρτητο πανευρωπαϊκό μετοχικό ταμείο για επενδύσεις στην Ενέργεια, την Κλιματική Αλλαγή και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής και διανομής βιώσιμης ενέργειας. Πιστώσεις φόρου και μείωση ΦΠΑ Σε ορισμένες χώρες, οι επενδύσεις σε ενεργειακές βελτιώσεις μπορούν να 1 Energy Retrofitting of social housing through energy performance contracts A feedback from the FRESH project: France, Italy, United Kingdom and Bulgaria. Δείτε eu Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορηγεί ενεργειακά δάνεια στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων, για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια, με μακροπρόθεσμα σταθερά επιτόκια. Η Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές (JESSICA) της ΕΤΕπ, προάγει τις βιώσιμες επενδύσεις και την ανάπτυξη σε αστικές περιοχές. Αφορά επιστρεπτέες επενδύσεις σε έργα που αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυ- σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Ό,τι πιο επίκαιρο 3

4 ξης. Αυτές οι επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή κεφαλαίου, δανείων ή και εγγυήσεων, παρέχονται σε έργα μέσω των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης. Στη θεματολογία τους περιλαμβάνονται τα εξής: περιβάλλον, καινοτομία και προώθηση των βιώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη (IEE) διαθέτει χρηματοδότηση για δημιουργικά έργα που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, αυξάνοντας τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή διαφοροποίηση (έως το 75% του κόστους του έργου) Επιδοτήσεις (συχνά συνδεόμενες με το εισόδημα) που παρέχονται από τοπικούς και εθνικούς κρατικούς φορείς. Πρόκειται για εθνικές επιχορηγήσεις που είναι προσβάσιμες σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας, συνιδιοκτησίες και επιμέρους ακίνητα). Οι επιχορηγήσεις που στοχεύουν ειδικά στην ενεργειακή απόδοση μπορούν να παρασχεθούν είτε στον πάροχο κοινωνικής κατοικίας είτε άμεσα στον κάτοικο. Διαφέρουν σε κλίμακα, από μεγάλα έργα αναδημιουργίας έως έργα σε επίπεδο νοικοκυριού. Οι πόροι καλύπτουν κυρίως ένα ποσοστό του πραγματικού κόστους και βασίζονται σε συγκεκριμένο έργο, ενώ χρηματοδοτείται περιορισμένος αριθμός έργων. Εγγυημένες τιμές αγοράς Η ατομική παραγωγή ενέργειας, με ηλιακούς συλλέκτες ή από τον άνεμο, μπορεί να διατεθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε πολλές χώρες, οι κανονισμοί εξασφαλίζουν μια εγγυημένη ελάχιστη τιμή για αυτή την ενέργεια. Αυτό παρέχει μια πηγή εισοδήματος που μπορεί να συμβάλλει στην αποπληρωμή των δανειακών κεφαλαίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν παράγεται ενέργεια, επιπρόσθετα προς τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Μέσα της αγοράς: Πιστοποιητικά Εξοικονόμησης Ενέργειας και Σύστημα Εμπορίας Άνθρακα Το "Λευκό Πιστοποιητικό" που καλείται και Πιστοποιητικό Εξοικονόμησης Ενέργειας (ESC), Μονάδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEC), ή Λευκή ετικέτα, είναι ένα μέσο που εκδίδεται από εγκεκριμένο φορέα που εγγυάται ότι έχει επιτευχθεί συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα λευκά πιστοποιητικά είναι εμπορεύσιμα. Σε πολλές χώρες, οι εταιρίες ενέργειας έχουν θέσει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας προς επίτευξη. Η ποσότητα ενέργειας που εξοικονομείται σε ένα έργο κατοικίας μπορεί να υπόκειται σε εμπορία. Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) και πάροχοι ενέργειας Αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός αφορά τη χρηματοδότηση από εξωτερική εταιρία επενδύσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) ή από πάροχο ενέργειας. Στη συνέχεια, αυτές οι επενδύσεις αποπληρώνονται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται. Ο επενδυτής εγκαθιστά αποδοτική τεχνολογία και συντηρεί το σύστημα ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να αφορά την παροχή εξοπλισμού θέρμανσης, καυσίμων και συντήρησης, καθώς και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας ή επενδύσεων σε εργασίες ανακαίνισης που εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Σε ορισμένες χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις που υποχρεώνουν τις εταιρίες ενέργειας να συμβάλλουν στο κόστος των έργων ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης. Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης Σε αυτού του είδους τη σύμβαση, ο ανάδοχος (δημόσιο ή ιδιώτης, ή κάποια εκμετάλλευση) προτείνει στον ιδιοκτήτη μέτρα που θα οδηγήσουν σε μετρήσιμη εγγυημένη εξοικονόμηση, με δέσμευση στην επίτευξη του επιπέδου εξοικονόμησης που ορίζεται στη σύμβαση. Τα έργα χρηματοδοτούνται μερικώς μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και στο μέλλον είναι πιθανό να δημιουργήσουν έσοδα για τον ιδιοκτήτη. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Τί πιστεύουν οι εταίροι του προγράμματος CASH για τα χρηματοοικονομικά μέσα; Σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, οι εταίροι ταξινόμησαν τα χρηματοοικονομικά μέσα σε "πιο επιτυχημένα" και "πιο πολύπλοκα". Πιο επιτυχημένα για το δίκτυο είναι τα ταμεία, οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις, τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους, οι ενεργειακές υποχρεώσεις και η εμπορία. Αυτά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που παρουσιάζονται στην έκθεση EuroACE (2010) που εξετάζει περισσότερα από τριάντα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα πιο πολύπλοκα μέσα είναι η μετακύλιση των επενδύσεων στα ενοίκια και η χρηματοδότηση από 3 ους. Για την κατανόηση των βασικών χασμάτων στα χρηματοοικονομικά μέσα και τις διαφορές μεταξύ των χωρών του δικτύου, οι εταίροι ανέπτυξαν τον ακόλουθο πίνακα που συνοψίζει τις χρηματοοικονομικές πηγές που είναι διαθέσιμες για τις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων. (Δείτε πίνακα, σελ. 5) Κύρια ευρήματα του πίνακα που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε 10 πόλεις 9 ευρωπαϊκών χωρών: Τα μέσα της ΕΕ βασίζονται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν είναι σχεδιασμένα για συνιδιοκτησίες και χρησιμοποιούνται κυρίως από ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας. Τα εθνικά χρηματοοικονομικά μέσα είναι συνήθως διαθέσιμα σε όλους τους δικαιούχους αλλά βασίζονται ως επί το πλείστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εκτός στη Δανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διατίθενται μέσα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ενοικιαστών. Οι εταίροι του προγράμματος CASH κατέληξαν στην εξής κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων: πιο επιτυχημένα: ταμεία, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς όρους, καθώς και ενεργειακές υποχρεώσεις και εμπορία. 4 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Ό,τι πιο επίκαιρο

5 πιο πολύπλοκα στην εφαρμογή, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον: χρηματοδότηση από τρίτους, μετακύλιση επενδύσεων στα ενοίκια, φορολογικές απαλλαγές και μείωση ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από τρίτους, η εξοικονόμηση ενέργειας ίσως να μην είναι αρκετά σημαντική για την αποπληρωμή των επενδύσεων εντός εύλογης συμβατικής διάρκειας. Εμπόδια Η δημιουργία και χρήση καινοτόμων σχεδίων χρηματοδότησης εξαρτάται από τον τρόπο υπέρβασης των εμποδίων στη χρηματοδότηση και την εφαρμογή έργων ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης. Τα κύρια εμπόδια που εντόπισε το δίκτυο CASH στη διάρκεια των σεμιναρίων εργασίας απεικονίζονται στον ακόλουθο "Πίνακα εμποδίων". (Δείτε σελ. 6) Τα συνηθέστερα εμπόδια στις 9 χώρες, που παρουσιάζονται στο επάνω μέρος του πίνακα, είναι: Περιορισμένη χρηματοδότηση, ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τους σημαντικούς εθνικούς στόχους. Οι στόχοι κλιματικής και ενεργειακής απόδοσης Χρηματοοικονομικά μέσα στις χώρες των εταίρων του προγράμματος cash Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο τίθενται συχνά από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η χρηματοδότηση για την επίτευξη αυτών των στόχων δεν επαρκεί ή δεν είναι διαθέσιμη (δείτε την παρατήρηση της CECODHAS στην ενότητα "Πιθανές λύσεις"). Λόγω της γενικής εξοικονόμησης στους δημόσιους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών, αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Συχνά, οι διαθέσιμοι πόροι έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και βασίζονται σε συγκεκριμένο έργο, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό που απαιτούν τα μεγάλης κλίμακας έργα αποδοτικής ενεργειακής ανακαίνισης. Οι δικαιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκες διαδικασίες και έντυπα αιτήσεων για σχετικά μικρά ποσά χρηματοδότησης. Η έλλειψη ενημέρωσης των ιδιοκτητών σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις οικονομικές πτυχές των έργων ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης, λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων πληροφοριών, αποτελεί γενικευμένο πρόβλημα. Παρατηρείται έλλειψη συνάφειας μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων που στοχεύουν στη χρηματοδότηση διαφορετικών τμημάτων της διαδικασίας ανακαίνισης. Πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν θεμελιώδη έλλειψη δυνατοτήτων χρηματοδότησης και επομένως οι δράσεις σε τοπικό επίπεδο είναι περιορισμένες. Στις συνιδιοκτησίες είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών. Παρατηρείται έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης τόσο της χρήσης της χρηματοδότησης όσο και της χρήσης της ενέργειας μετά την ανακαίνιση. Ειδικές ανάγκες που επισημάνθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος CASH Όπως φαίνεται στον "Πίνακα αναγκών" που δημιούργησε το δίκτυο, οι συγκεκριμένες ανάγκες αφορούν τα εξής: ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας, συνιδιοκτησίες και το δίλημμα ιδιοκτήτης / ενοικιαστής. (Δείτε σελ. 7) Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας, θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προνομιούχα δάνεια και μεγαλύτερα δάνεια. Για τις συνιδιοκτησίες, η χρήση ενδιάμεσου ουδέτερου φορέα για τη διαχείριση της χρηματοδότησης και της εξοικονόμησης θεωρείται βασικό θέμα, όπως και η ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τρίτους. Και σε ό,τι αφορά το δίλημμα ιδιοκτήτης/ενοικιαστής, το ερώτημα που τίθεται κατά την ανακαίνιση της κοινωνικής κατοικίας είναι το εξής: ποιος θα πληρώσει τα έργα και ποιος θα επωφεληθεί από την εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους; Υπάρχει ένα πρόβλημα διχασμένων κινήτρων που εδώ καλείται δίλημμα "ιδιοκτήτης/ενοικιαστής". ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ * Ιδιοκτήτες Κοινωνικής Κατοικίας Συνιδιοκτησίες / πολυκατοικίες Ιδιώτες ιδιοκτήτες Ευρώπη Κράτος Περιφέρεια Κοινότητα 0 0 Τράπεζες Ιδιώτες * Ενοικιαστές Άλλοι Προσεχές έργο s Ανανεούμενα κεφάλαια 0 Μόνο σε περιορισμένη επικράτεια Μακροπρόθεσμα Βραχυπρόθεσμα Κύρια χάσματα Δεν ισχύει Το δίλημμα έχει πολλές πτυχές: στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος του έργου ενεργειακά αποδοτικής ανακαίνισης δεν εξισορροπείται από το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος που επιτυγχάνεται από τη μείωση της κατανάλωσης, επειδή ο επενδυτής δεν το εκμεταλλεύεται άμεσα. η επένδυση δεν αλλάζει ενώ τα έσοδα από την εξοικονόμηση ενέργειας είναι αβέβαια και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από τα τεχνικά μέτρα. τα άλλα οφέλη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν: άνετη ζωή για τους ενοικιαστές, παράταση χρόνου ζωής και προστιθέμενη αξία στην αγοραία τιμή για τους ιδιοκτήτες. σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Κύρια θέματα συζήτησης 5

6 Εμπόδια - Χρηματοοικονομικά μέσα για ενεργειακή βελτίωση της κοινωνικής κατοικίας Περιορισμένη χρηματοδότηση για την επίτευξη σημαντικών εθνικών στόχων/ζήτησης > υφιστάμενους πόρους Εφήμερη φύση των πόρων - Βραχυπρόθεσμης βάσης: καθιστά δύσκολο το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό Πολύπλοκες και δύσκολες διαδικασίες και έντυπα αιτήσεων για περιορισμένους πόρους / πολύπλοκη χρηματοδότηση από την ΕΕ Πληθώρα φορέων χρηματοδότησης για διαφορετικά έργα ανακαίνισης και έλλειψη συνάφειας Οι ιδιοκτήτες δεν είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης / καμία πλατφόρμα εννοιολογικής πληροφόρησης Οι δήμοι υποχρηματοδοτούνται Τα κτίρια που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες (μεικτές και συνιδιοκτησίες) απαιτούν συμφωνία Μείωση κρατικής και περιφερειακής δημόσιας χρηματοδότησης Έλλειψη ελέγχου και παρακολούθησης Κίνδυνος μη ανάκτησης της επένδυσης σε έργα τηλεθέρμανσης Μακρόχρονη διαδικασία λήψης της απόφασης για τη χορήγηση πόρων Νομικά δεσμευτικά μέσα (δηλαδή δάνεια) = οι ιδιοκτήτες δεν τα θέλουν Έλλειψη κεφαλαίων εγγύησης για τους ιδιοκτήτες Το αποτέλεσμα του έργου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι εγγυημένο Υψηλό ποσό συμμετοχής για τους ιδιοκτήτες Έλλειψη χρηματοοικονομικού μηχανισμού σε εθνικό επίπεδο Γραφειοκρατία Πολλοί ιδιοκτήτες αρνούνται να υποθηκεύσουν την ιδιοκτησία τους για πιστώσεις Οι ανομοιότητες των χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ περιφερειών δυσχεραίνουν την επίτευξη των εθνικών στόχων Επειδή οι ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας δεν υποστηρίζουν τις επενδύσεις σε έργα τηλεθέρμανσης, αυξάνονται τα έξοδα για τους ενοικιαστές Οι ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας έχουν χαμηλή ταμειακή ροή Η οικονομική κρίση δημιούργησε πρόβλημα ρευστότητας για τις τράπεζες και δυσκολίες στην εξασφάλιση πράσινων δανείων Νομοθεσία περί μισθώσεων: οι ενοικιαστές πρέπει να πληρώσουν υψηλότερα ενοίκια χωρίς να γνωρίζουν εάν το κόστος θα αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση ενέργειας Ανεπαρκή ενοίκια για τους ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας Απαιτούνται πολλές εξασφαλίσεις Οι περισσότερες κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1945 δεν έχουν ανακαινιστεί Οι στεγαστικές ενώσεις αδυνατούν να εξασφαλίσουν δάνειο χωρίς αποπληρωμή, πράγμα που δε συμβαίνει για τους ιδιώτες Η πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια αποτελεί πρόβλημα για τις συνιδιοκτησίες Κατακερματισμός του περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσμα πώλησης Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Εορδαία - Ελλάδα Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο το γενικό συμφέρον της κοινωνίας εξυπηρετείται με τη μείωση των εκπομπών CO 2 και της ενεργειακής εξάρτησης. Σε περιπτώσεις με πολλαπλούς ιδιοκτήτες (μεικτές ιδιοκτησίες, διαφορετικές μορφές ενώσεων ιδιοκτητών, κανονισμοί για τα εμπορεύματα, κ.λπ) το δίλημμα μπορεί να είναι πιο πολύπλοκο. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτό το δίλημμα: πληρωμή από τους ενοικιαστές κάποιου συνολικού ποσού για την κάλυψη όλων των εξόδων στέγασης, δηλαδή ενοίκιο, ενέργεια, νερό, απόβλητα, κ.λπ. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσαρμόσει τα διάφορα στοιχεία κόστους της στέγασης χωρίς να αυξήσει το συνολικό ποσό για τον ενοικιαστή. Αυτό είναι δυνατό κυρίως όταν δεν υπάρχουν ατομικοί μετρητές για τη χρήση ενέργειας ανά διαμέρισμα. όλα τα στοιχεία κόστους να διέπονται από διαφάνεια για τον ενοικιαστή, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για βελτιστοποίηση της ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς. ίσος επιμερισμός του κόστους μεταξύ ενοικιαστών, ιδιοκτήτη και κράτους. Το "Green Deal" του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζει αυτή την αρχή, εμπλέκοντας τις εταιρίες ενέργειας ως ενδιαφερόμενες (δείτε την ενότητα "Παραδείγματα από τους εταίρους"). Στη Γερμανία, έχει συζητηθεί το μοντέλο των "τριών τετάρτων", όπου: καλύπτεται από τον ενοικιαστή μέσω μετακύλισης της επένδυσης στο ενοίκιο, βάσει της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, από τον επενδυτή/ιδιοκτήτη, για την κάλυψη των αναγκών ανακαίνισης (χωρίς να ενσωματώνει υποχρεωτικά την εξοικονόμηση ενέργειας) και της προστιθέμενης αξίας της ιδιοκτησίας, από Κρατική χρηματοδότηση, με το κράτος να ανακτά τον ΦΠΑ (19-25% στην ΕΕ), καθώς και κάποια χρήματα από τη μείωση της ανεργίας και από την εξοικονόμηση CO 2. Σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις, απαιτείται έλεγχος ποιότητας, παρακολούθηση, κανονισμοί πληρωμής και επικοινωνία. Οι πιθανές λύσεις στο δίλημμα ιδιοκτήτης/ενοικιαστής προσδιορίζονται εν μέρει από τα εθνικά νομικά συστήματα (δείτε την ενότητα "Παραδείγματα από τους εταίρους"). Πολύ σημαντικά εμπόδια Σημαντικά εμπόδια 6 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Κύρια θέματα συζήτησης

7 Πιθανή λύση για αποτελεσματική οργάνωση της χρηματοδότησης Ενώ υπάρχουν διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, η λύση που προωθεί το δίκτυο CASH, η οποία προκύπτει από τις 3 ομάδες εργασίας, είναι μια λύση χρηματοοικονομικής τεχνικής με τα εξής συστατικά: μακροπρόθεσμα, σταθερά και απλά χρηματοοικονομικά μέσα (όπως συστήνεται από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης της Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας 2010 και από το έργο Inofin 2008), με προτίμηση στα κεφάλαια κίνησης, τα προνομιούχα δάνεια με σταθερό μακροπρόθεσμο επιτόκιο και γρήγορη πρόσβαση από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, εγγυημένη χρηματοδότηση από τρίτους και την υποχρέωση για τις εταιρίες ενέργειας να επανεπενδύουν σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τραπεζική εγγύηση και αρχική κατάθεση. ουδέτερος ανεξάρτητος συντονιστικός φορέας. ενσωμάτωση βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης στο νερό και τα απόβλητα για το συνδυασμό πηγών χρηματοδότησης και ολοκληρωμένη προσέγγιση με μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μείωση του άνθρακα. συμμετοχή των ενοικιαστών από την έναρξη της διαδικασίας ενεργειακής ανακαίνισης (δηλαδή: στον κοινό σχεδιασμό), ως εκκινητή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. εθνικό μέσο ενημέρωσης. Το ευρωπαϊκό επίπεδο Ανάγκες των εταίρων του προγράμματος Cash - Χρηματοοικονομικά μέσα για ενεργειακή βελτίωση της κοινωνικής κατοικίας Απλά, κατανοητά και μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα / απαιτείται προτυποποίηση Μεγαλύτερη συνεισφορά της Ευρώπης και των κρατών Κοινή προσέγγιση για τις συνιδιοκτησίες Καλύτερη προώθηση των χρηματοοικονομικών ευκαιριών / Εθνική πλατφόρμα ενημέρωσης Διαθεσιμότητα κεφαλαίων έναρξης και εγγυήσεων Περισσότερα κεφάλαια για τους δήμους Ανάγκη για κεφάλαια χαμηλού κόστους για όλους (συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού τομέα και των ιδιοκτητών κοινωνικής κατοικίας) Κοινή προσέγγιση για τις μεικτές / συνιδιοκτησίες και δυνατότητα νέας χρέωσης για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση (όχι μόνο για βελτιώσεις) Ευκολότεροι τρόποι εξασφάλισης πόρων από την ΕΕ Εναρμόνιση των μέτρων μεταξύ περιφερειών Ένα σημείο πρόσβασης για χρηματοδότηση / σχηματισμό σύμπραξης Ανάγκη για περισσότερες πηγές χρηματοδότησης με συνάφεια μεταξύ τους Να επιτραπεί η χρήση του κρατικού Village Building Fund για κατεδάφιση / ανακατασκευή Εορδαία - Ελλάδα Yambol - Βουλγαρία Sonderborg - Δανία Echirolles - Γαλλία CRRA - Γαλλία Les Mureaux - Γαλλία Φρανκφούρτη - Γερμανία Tatabanya - Ουγγαρία Μπρίντιζι - Ιταλία Ουτρέχτη - Ολλανδία Bridgend - Ηνωμένο Βασίλειο Η σύσταση της CECODHAS Housing Europe αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα. «Στις 28 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε την απαίτηση από τα Κράτη Μέλη να ανακαινίζουν τα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και δημόσιους φορείς (2,5% της έκτασης ετησίως). Η CECODHAS Housing Europe υπογραμμίζει ότι, σε αντίθεση με τις δημόσιες αρχές, οι δημόσιοι φορείς που καλύπτονται από την υποχρέωση θερμικής ανακαίνισης δεν έχουν την ικανότητα να αυτοχορηγήσουν δημόσιους πόρους για τη χρηματοδότηση αυτών των τεράστιων επενδύσεων. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση της κοινωνικής κατοικίας, συχνά δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης των επενδύσεων λόγω του ελέγχου των ενοικίων και του χαμηλού εισοδήματος των ενοικιαστών. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το μοντέλο ανάθεσης σε εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών, ενώ υπόσχεται πολλά, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί έγκυρη επιλογή στον τομέα της κατοικίας. Επομένως, αυτή η νομική υποχρέωση έχει νόημα μόνο εφόσον συνδυάζεται με την υποχρέωση διάθεσης χρηματοδότησης. Η Housing Europe καλεί τους Ευρωβουλευτές να εξισορροπήσουν αυτή τη νομική υποχρέωση για επενδύσεις με μια νομική υποχρέωση για διάθεση χρηματοδότησης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της κατά προτεραιότητα χορήγησης Διαρθρωτικών Πόρων για την περίοδο και της δημιουργίας αποκλειστικού πράσινου επενδυτικού ταμείου εγγυημένου από την ΕΕ». Claire Roumet, Γενική Γραμματέας, CECODHAS Housing Europe Άρση των ορίων των κανονισμών για τις προμήθειες της ΕΕ σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Κύρια θέματα συζήτησης 7 Μεγαλύτερα έργα Διαφορετικές επιλογές για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες και πρόγραμμα επιδοτήσεων Δείκτης τιμών ενοικίων που να λαμβάνει υπόψη τα ενεργειακά μέτρα Καλύτερος μηχανισμός ελέγχου του δανειακού προγράμματος Νομοθεσία περί μισθώσεων με μηχανισμό μετακύλισης του κόστους βάσει της μείωσης της ενέργειας Ανάγκη ενοποίησης του νομικού πλαισίου και του προγράμματος χρηματοδότησης Ανάγκη διεύρυνσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τους δικαιούχους / έτος κατασκευής κτιρίου / μεγ. προϋπολογισμός χρηματοδότησης / επιδότηση % (ευελιξία) Εξουσιοδότηση των ιδιοκτητών κοινωνικής κατοικίας για να ζητούν την έγκριση των ενοικιαστών για οικονομική συνεισφορά σε έργα ΕΑ Άμεση χρηματοδότηση της κοινωνικής κατοικίας Ενημέρωση και οργάνωση των δικαιούχων από τοπικούς φορείς (με τα αντίστοιχα μέσα) Πολύ σημαντικές ανάγκες Σημαντικές ανάγκες

8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ από τους εταίρους Οι εταίροι του προγράμματος CASH αντάλλαξαν παραδείγματα καλών πρακτικών. Το Danish Building Fund, Δανία ενεργειακή βελτίωση έως το 2014, η βαθμολογία θα είναι χαμηλότερη και τα ενοίκια θα μειωθούν. Η βαθμολόγηση του σήματος ενεργειακής απόδοσης κυμαίνεται από 0 έως 44 βαθμούς και μπορεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής βαθμολογίας κάποιου διαμερίσματος ή σπιτιού. Green Deal, Ηνωμένο Βασίλειο Το Danish Building Fund υποστηρίζει την κατασκευή και ανακαίνιση κοινωνικής κατοικίας στη Δανία. Αυτό το εθνικό ταμείο ιδρύθηκε το 1966 και χρηματοδοτείται Στο Νόμο περί Ενέργειας του 2011, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου με ένα ποσοστό των ενοικίων (20%). Το 2010, η αξία του Ταμείου ανακοίνωσε ένα "Green Deal" που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών άν- ήταν 100 εκατομμύρια ευρώ. Χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση νέων θρακα από τα κτίρια, από τον Οκτώβριο του 2012, με τα εξής έργων κατασκευής, έως 40% του κόστους, και την ανακαίνιση κατοικιών, έως 50% του κόστους. Το κράτος έχει ουσιαστική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ανακαινίσεις και μπορεί να τις κατευθύνει προς τα έργα ανακαίνισης ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα ανακαίνισης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συμμετοχής των ενοικιαστών. Οι ενοικιαστές είναι μέλη του Local Social Housing Department (με την καταβολή ελάχιστης συνδρομής). Ο ιδιοκτήτης κοινωνικής κατοικίας παρουσιάζει διαφορετικά σενάρια ανακαίνισης στους ενοικιαστές, οι οποίοι δικαιούνται να αρνηθούν τις επενδύσεις σε έργα ανακαίνισης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η κριτική συνίσταται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση είναι χρονοβόρες και ότι το ταμείο δεν είναι αρκετά φιλόδοξο (έως το επίπεδο Passiv Haus level 2). Ωστόσο, είναι ένα ενδιαφέρον ανανεούμενο κεφάλαιο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. χαρακτηριστικά: Κάθε κατοικία και επιχείρηση στη Βρετανία θα μπορεί να εγκαθιστά πακέτα τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, όπως μόνωση, χωρίς να προκαταβάλει το κόστος. Η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται σταδιακά από την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα σχηματιστεί ένα ανανεούμενο κεφάλαιο. Θα καθοριστούν αυστηρά πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών. Μια νέα απαίτηση για τις εταιρίας ενέργειας είναι να παρέχουν υποστήριξη, με εκτιμώμενη αξία 1,3 δις λίρες Αγγλίας το χρόνο, για την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στο Green Deal - ανεξαρτήτως εισοδήματος ή τύπου κατοικίας. Θα διατίθεται επιπλέον βοήθεια ώστε να εξασφαλιστεί ότι όσοι αδυνατούν να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους θα μπορούν να προμηθευτούν καλύτερους καυστήρες και να επισκευάσουν τα σημεία που ευθύνονται για απώλειες θερμότητας, ενώ θα παρέχονται επιδοτήσεις για τις κατοικίες που είναι δύσκολο να μονωθούν, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιών με συμπαγείς τοίχους. Το Green Deal αναμένεται να οδηγήσει σε ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 14 δις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκσυγχρονισμού των πηγών ενέργειας και των κατοικιών. Ο βασικός κανόνας της KfW είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση τόσο χαμηλότερο είναι το επιτόκιο ή υψηλότερη η επιδότηση. Επιπρόσθετα, χρηματοδοτούνται και οι υπηρεσίες συμβουλευτικού φορέα για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης και την παρακολούθηση των έργων για την εξασφάλιση καλών αποτελεσμάτων. Κατά το τελευταίο έτος, η KfW διαθέτει και ολοκληρωμένη χρηματοδότηση για τις συνιδιοκτησίες (Wohneigentümergemeinschaften). Αφενός, τα προγράμματα της KfW δέχονται κριτική ορισμένες φορές επειδή έχουν την τάση να αλλάζουν αρκετά γρήγορα. Αφετέρου, παρέχουν αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων και εξοικονόμησης, συμβάλλοντας έτσι στη σωστή χρήση των δημοσίων πόρων. Από 1ης Απριλίου 2012, χρηματοδοτούνται και τα διατηρητέα κτήρια. Τα προγράμματα της KfW έχουν αξιολογηθεί πολλές φορές σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά τους στη μείωση των εκπομπών CO2 και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Εθνικό σχέδιο ενοικίων και σύστημα βαθμολογίας, Ολλανδία λιρών περίπου κατά την επόμενη δεκαετία. Έως το 2015, αναμένεται να υποστηρίξει τουλάχιστον θέσεις εργασίας στον τομέα της μόνωσης και της Στην Ολλανδία, το μέγιστο ενοίκιο της κοινωνικής κατοικίας καθορίζεται από ένα εθνικό σχέδιο βαθμολογίας. Όσο υψηλότερη η ποιότητα της κατοικίας τόσο υψηλότερο είναι το ενοίκιο. Μια πρόσφατη προσαρμογή του συστήματος περιλαμβάνει το σήμα ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας στη μεθοδολογία βαθμολόγησης παρέχοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες κοινωνικής κατοικίας να επενδύουν σε ενεργειακές βελτιώσεις. Εάν οι ιδιοκτήτες βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση κάποιου σπιτιού, μπορούν να χρεώνουν υψηλότερο ενοίκιο. Από την άλλη, εάν δεν γίνει καμία κατασκευής. Προγράμματα KfW, Γερμανία Στη Γερμανία, η αναπτυξιακή τράπεζα KfW χειρίζεται προγράμματα χρηματοδότησης για την ενέργεια και τον εκσυγχρονισμό πολυκατοικιών για περισσότερα από 15 χρόνια. Τα εργαλεία χρηματοδότησης περιλαμβάνουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους και άμεσες επιδοτήσεις (Zuschuss). Υπάρχει μεγάλο εύρος προγραμμάτων μείωσης της ζήτησης για θέρμανση, προώθησης των Τοπικό χρηματοοικονομικό μέσο, Μπρίντιζι, Ιταλία Στο Μπρίντιζι της Ιταλίας, ο ιδιοκτήτης κοινωνικής κατοικίας IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) ρυθμίζει τις σχέσεις του με τους ενοικιαστές μέσω μιας μεικτής επιτροπής, της "Commissione di Gestione della Carta dei Servizi", σύμφωνα με τη χάρτα "Carta dei Servizi". Μέσω δημοτικής διαβούλευσης, έχει τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει στην Ένωση ενοικιαστών να λαμβάνει το 30% των ενοικίων (30 κατ' ελαχ.) για αυτοδιαχείριση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βελτιώσεις σε συμφωνία με τον IACP. Οι συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να συμπεριληφθούν οι ενεργειακές βελτιώσεις. 8 σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / παραδείγματα από τους εταίρους

9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, το δίκτυο CASH έχει προτείνει μια σειρά από συστάσεις που παρουσιάζονται ως απόφαση με τίτλο Frankfurt resolution : Χρηματοδότηση Για την επίτευξη των εθνικών και διεθνών στόχων κλίματος και ενέργειας, απαιτούνται περισσότεροι πόροι και συνεισφορές από την Ευρώπη και τις εθνικές κυβερνήσεις για όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά μέσα θα πρέπει: να βασίζονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να είναι καλύτερα συντονισμένα, απαλλαγμένα από γραφειοκρατία και προσβάσιμα σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Οι εθνικές πλατφόρμες πληροφόρησης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην προώθηση χρηματοοικονομικών ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες ιδιοκτητών. Τα εθνικά και περιφερειακά ανανεούμενα κεφάλαια (υποστηριζόμενα από πρόσθετες χρεώσεις στο ενοίκιο ή το λογαριασμό ενέργειας) μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό μέσο, ευνοώντας τα μακροπρόθεσμα και μεγάλης κλίμακας έργα. Οι τραπεζικές εγγυήσεις που παρέχονται από το κράτος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε τα κεφάλαια και τα δάνεια να είναι προσβάσιμα και για τις συνιδιοκτησίες και τους μικρούς ιδιοκτήτες κατοικίας. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ή να υποστηριχθούν τρίτοι φορείς διαχείρισης για την οργάνωση των τεχνικών, οικονομικών και οργανωτικών πτυχών, καθώς και την παρακολούθηση των μέτρων. Θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ ιδιοκτητών στεγαστικών μονάδων και ενοικιαστών. Το ρόλο μπορούν να αναλάβουν τοπικά/περιφερειακά ιδρύματα ή εταιρίες παροχής υπηρεσιών ενέργειας ή ακόμη και οργανώσεις ενοικιαστών. Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των μέτρων και της χαμηλής μελλοντικής ενεργειακής ζήτησης, τα πρότυπα υψηλής ποιότητας θα πρέπει να συνδυαστούν με χρηματοδότηση. Τα δάνεια με "Ευνοϊκούς όρους/πράσινα" ή άλλα (ανανεούμενα) κεφάλαια θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικίας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών κοινωνικής κατοικίας. Τα κεφάλαια θα πρέπει να συνδυάζονται με εγγυήσεις για δάνεια έτσι ώστε να προάγονται οι δεσμεύσεις τρίτων. Τα υφιστάμενα κεφάλαια για βελτιώσεις κατοικίας θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο στα έργα ενεργειακής απόδοσης. Το δίλημμα επενδυτής / χρήστης Η αύξηση των ενοικίων, ή η αποπληρωμή των ενεργειακών επενδύσεων, θα πρέπει να αντισταθμίζεται με εξοικονόμηση ενέργειας (μείωση του ενεργειακού κόστους) για την επίλυση του διλήμματος "ιδιοκτήτης/ενοικιαστής". Για την εφαρμογή της ενεργειακής βελτίωσης με ολοκληρωμένο και βέλτιστο τρόπο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα μείωσης των άλλων εξόδων λειτουργίας, δηλαδή ύδρευση, ηλεκτρισμός και αποχέτευση - το "δεύτερο ενοίκιο" δηλαδή. Τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αναμένεται να γεφυρώσουν το χάσμα προς τα υψηλότερα ενεργειακά πρότυπα και την περιορισμένη αύξηση του ενοικίου για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Θα πρέπει να υπάρχει κοινή προσέγγιση για τους ιδιοκτήτες κοινωνικής συνιδιοκτησίας και τη συνιδιοκτησία νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται από τις αντιρρήσεις ορισμένων ιδιοκτητών. Όλα τα τεχνικά μέτρα και οι καταναλώσεις ενέργειας θα πρέπει να παρακολουθούνται με διάφανο και ανεξάρτητο τρόπο. Οι ενοικιαστές θα πρέπει να ενημερώνονται με συνεκτικό τρόπο. Σε πολλές χώρες, οι εταιρίες ενέργειας υποχρεούνται να εξοικονομούν ενέργεια και ήδη διαχειρίζονται την ενεργειακή χρηματοδότηση επιμέρους νοικοκυριών. Επομένως, αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο δίλημμα ιδιοκτήτης/ενοικιαστής. Δικτύωση Η δικτύωση όλων των ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των εμποδίων. Συστάσεις για τις Αρχές Διαχείρισης Η διαχείριση των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής είναι ευθύνη των Κρατών Μελών. Για κάθε πρόγραμμα, ορίζουν διαχειριστικές αρχές (σε εθνικό, περιφερειακό και άλλο επίπεδο) που ενημερώνουν τους πιθανούς δικαιούχους, επιλέγουν έργα και, γενικά, παρακολουθούν την εφαρμογή. Αυτή η παράγραφος περιλαμβάνει συστάσεις που απευθύνονται στις Διαχειριστικές Αρχές. Τα ευρωπαϊκά ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) δεν θα πρέπει να χορηγούν κεφάλαια μόνο για ενεργειακά μέτρα γενικά αλλά και να εστιάζουν στην κοινωνική κατοικία με ολοκληρωμένη προσέγγιση (ενέργεια, περιβάλλον διαβίωσης, συντήρηση και ενσωμάτωση). Θα πρέπει να ευνοείται η συνδυασμένη χρήση των ταμείων της ΕΕ, όπως τα ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, και ΕΓΤΑΑ 1, κ.λπ, καθώς και η σταθερότητα των ταμείων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι στόχοι και τα αποτελέσματα του προγράμματος και των έργων URBACT. Σημαντικό μέρος της περιφερειακής χρηματοδότησης θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την ενεργειακή βελτίωση της κοινωνικής κατοικίας. 1 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / Συμπεράσματα και συστάσεις 9

10 ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οικονομική Θέρμανση για Όλους Οδηγός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κοινωνικής κατοικίας, για πάροχους κοινωνικής κατοικίας, κατοίκους και οργανώσεις υποστήριξης. Ο οδηγός δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου FinSH - Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social Housing Anforderungen an einen Sanierungsfahrplan, Auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050, Energy Efficiency Governance Handbook, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Δεύτερη Έκδοση, ΟΟΣΑ/ΔΟΕ Energy Retrofitting of social housing through energy performance contracts A feedback from the FRESH project: France, Italy, United Kingdom and Bulgaria. Guideline on Social Housing Energy Retrofitting Financing Schemes in EU New Member States; 2008, report of the InoFin project; Innovative Financing of Social Housing Refurbishment in Enlarged Europe Background Paper CASH Thematic Seminar Financial Instruments, Φρανκφούρτη, 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011, Financing energy saving measures in the Dutch social housing sector - WP2 report to the InoFin project, Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), ECN-E , Δεκέμβριος σύντομος οδηγός cash αρ.3 - χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 / μάθετε περισσότερα

11 Εκπρόσωποι εταίρων Επικεφαλής Εταίρος Thierry Monel, Echirolles, Γαλλία - Τηλ.: 33 (0) Tatabanya Tamas Galgovics Επικεφαλής Εταίρος Επικεφαλής Συντονιστής Sophie Moreau, Echirolles, Γαλλία - Τηλ.: 33 (0) Ουτρέχτη Inge Van der Klundert Bridgend (Ηνωμένο Βασίλειο) Elaine Williams Yambol Mariya Paspaldzhieva Tatabanya Μπρίντιζι Yambol Μπρίντιζι (Ιταλία) Valerio Costantino Φρανκφούρτη (Γερμανία) Werner Neumann Les Mureaux (Γαλλία) Brigitte Bonafoux και Laeticia Bideau-Maruejouls Εορδαία (Ελλάδα) Κώστας Νίκου Sonderborg Inge Olsen Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Rhône-Alpes Claire Prédal Echirolles Εκλεγμένο μέλος - υπεύθυνη έργου CASH Stéphanie Abrial Echirolles Εκλεγμένο μέλος - υπεύθυνη Στέγασης Carole Simard Επικεφαλής Εταίρος Ομάδα τεχνικής υποστήριξης Stephane Durand, Υπηρεσία Βιώσιμης Ανάπτυξης Sylvain Bove, Δημοσιονομικός Διαχειριστής Συντάκτης: Sophie Moreau Επικεφαλής Συντονίστρια, με τη συμμετοχή της ομάδας του Επικεφαλής εταίρου και των εταίρων του προγράμματος CASH. Στοιχεία φωτογράφησης: Πόλη της Echirolles, Sophie Moreau. Energiereferat City of Frankfurt am Main, Werner Newman. Στοιχειοθεσία: Clara Chambon. Μετάφραση: Accent Mondial.

12 Το URBACT είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής και μάθησης που προωθεί την αειφόρο αστική ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II ανάπτυξη. Επιτρέπει στις πόλεις να συνεργάζονται για την ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικών αστικών προκλήσεων, επανεπιβεβαιώνοντας το βασικό ρόλο που παίζουν στην αντιμετώπιση των ολοένα και πιο πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Τις βοηθάει να αναπτύσσουν πραγματικές λύσεις που είναι νέες και αειφόρες και που ενσωματώνουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Επιτρέπει στις πόλεις να μοιράζονται τις καλές πρακτικές και τα μαθήματα με όλους τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στην αστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Το URBACT είναι 300 πόλεις, 29 χώρες και δραστήριοι συμμετέχοντες. Το URBACT συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και τα Κράτη Μέλη.

για την καλύτερη χρήση των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων στη βιώσιμη κοινωνική κατοικία

για την καλύτερη χρήση των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων στη βιώσιμη κοινωνική κατοικία CASH 9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ πολιτικής για την καλύτερη χρήση των νέων Διαρθρωτικών Ταμείων στη βιώσιμη κοινωνική κατοικία Οδηγός για τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τις Διαχειριστικές Αρχές στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολλαπλασιαστικής αξίας

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολλαπλασιαστικής αξίας Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Σεμινάριο 11-12.06.15, Αθήνα Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com

Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com Διαχείριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και χρήσεων γης σε 5 διαστάσεις Χρυσή Πότσιου Αναπλ. Καθ. ΣΑΤΜ, ΕΜΠ chryssy.potsiou@gmail.com ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015»

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας& Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης- Υφυπουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Φεβρουάριος 2011 1 Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα

Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Δημοτικών Ενεργειακών Επενδύσεων στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Εμπορίου Βιομάζας Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Ι. Ελευθεριάδης Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Εμπορίου Βιομάζας Τοπικός σταθμός υπηρεσιών καύσιμων Συγκομιδή Παραγωγή Διαμόρφωση Προετοιμασία- Αποθήκευση Εμπόριο Διακίνηση-

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα