ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013"

Transcript

1 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗ 3 Ανάκληση της αριθ. 518/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διενέργεια κλήρωσης για τον ορισµό µέλους στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π.. 28/80 για το έτος ΑΝΑΒΟΛΗ 4 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκων µέσων ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ- ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 5 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε Κτηµατολογικό γραφείο-υποθηκοφυλακείο. ΠΑΣΧΟΥ-ΣΟΥΡΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ 6 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µε πλαστικό σκέπαστρο (καπάκι) και ανταλλακτικών» ΒΙΟΚΑ Ο Α.Ε.Β.Ε. 7 Ανάκληση της αριθ. 506/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση ετησίου προγράµµατος δράσης 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Ανάκληση εν µέρει της αριθ. 518/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διενέργεια κλήρωσης για τον ορισµό µέλους στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π.. 28/80 για το έτος Βογιατζής ηµήτριος ως τακτικό µέλος 2. Γκουστίλης Θεόδωρος ως αναπληρωµατικό µέλος 9 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Συναδού» και κατασκευή αγωγού σύνδεσης µε Κοτρώνι».

2 Κ/Ξ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. ΦΩΤΙΑ ΗΣ Γ.,.

3 10 Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ αριθ /2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 11 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 12 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS- ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 13 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΒΛΑΝΟΣ-ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 15 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).. 16 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 17 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου(αποστολή δεµάτων). 18 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκων µέσων ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ-ΚΑΠΑΤΖΑ 19 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π.. 28/80 για το έτος Τροποποίηση της αριθ. 7/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση ετησίου προγράµµατος δράσης 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Ορισµός τακτής ηµέρας και ώρας συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος Ανάκληση της αριθ. 378/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί: «Έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικ. Αγ. Αντωνίου και Μονοπηγάδου) ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ήµου Θέρµης» και ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην αµέσως επόµενη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση

4 ΑΝΑΒΟΛΗ

5 23 Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της από απόφασης της Επιτροπής Εφαρµογής των διατάξεων του άρθου 5 του Ν 1943/1991 της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεσή τους και την παράστασή του στις δικασίµους που θα οριστούν και ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης των σχετικών δικογράφων ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ-ΚΑΠΑΤΖΑ 24 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του ήµου και σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης εγγράφων κ.λ.π. ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ- ΡΕΦΑΝΙ ΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 25 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή τελών φυσικού αερίου για το έτος Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(συνεχιζόµενες προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.). 27 Ανάκληση της υπ αριθ. 378/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί Έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικ. Αγ. Αντωνίου και Μονοπηγάδου) ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ήµου Θέρµης»και ανάθεση εκτέλεσής του στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση Μεταξάς Βασιλείου & Σία Ε.Τ.Ε. 28 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών οδικού εξοπλισµού», καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας και επαναδέσµευση των σχετικών πιστώσεων 29 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών» και επαναδέσµευση των σχετικών πιστώσεων 30 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Χρήστος Χαρδαλής & Υιοί Ο.Ε. (ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ) 31 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής ήµου Θέρµης ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 32 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές και Τοπικές κοινότητες

6 33 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών για υπόθεση του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΑΚΟΣΙΑ 34 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(συνεχιζόµενες προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.). 35 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµήθειας και για επιχορήγηση 36 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 37 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για τη διεκδίκηση τακτικών δηµοτικών εσόδων που δεν έχουν αποδοθεί λόγω µη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ των αποτελεσµάτων της Απογραφής του Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης-Παραποµπή στο ηµοτικό Συµβούλιο για την άσκηση 38 Καθορισµός τόπου συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος Τόπος συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος Πολιτιστικό Κέντρο 39 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγ. Αντωνίου).Έγκριση πρακτικών διεξαχθέντων δηµοπρασιών ( )για εκµίσθωση αγροτεµαχίων αγροτικής χρήσης στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών για 4 χρόνια 40 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση χώρου για στέγαση της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου Θέρµης. 41 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε. Ορισµός του ικηγόρου Θες/νίκης Ματέλλα Χρήστου ως πληρεξουσίου ικηγόρου του ήµου Θέρµης. 42 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υποθέσεις ήµου Θέρµης. Ορισµός του ικηγόρου Θες/νίκης Γιώρα Γεωργίου ως πληρεξουσίου δικηγόρου του ήµου Θέρµης. 43 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε την ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Έγκριση έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής των κάτωθι υπαλλήλων του δήµου:kούµαλα Αδαµάντιου, Παυλόπουλου Αποστόλου, Χρυσαφίδη Ιωάννη έσµευση πίστωσης 44 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων ) για

7 οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). έσµευση πίστωσης για απλήρωτες πραγµατοποιηθέντες δαπάνες κατά τα παρελθόντα έτη.

8 45 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων ) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου (συνεχιζόµενες προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.) 46 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων)για προµήθεια ανταλλακτικών και συντηρήσεις και επισκευές οχηµάτων. 47 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων για εκτέλεση προµηθειών,µελετών κ.λ.π.) 48 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Παραµάνα Θέρµης για τη δηµιουργία θεµατικού πάρκου. Κρίση του παραπάνω θέµατος ως κατεπείγοντος και καθορισµός των όρων της διακήρυξης για την διεξαγωγή δηµοπρασίας. 49 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου.Κρίση του παραπάνω θέµατος ως κατεπείγοντος και ανάθεση της επίδοσης στη δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Μπάρµπα Ιωάννα. 50 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευσης πίστωσης ) για εκτέλεση υπηρεσίας αποστολής δεδοµένων δηµοτολογίου. Κρίση του παραπάνω θέµατος ως κατεπείγοντος και δέσµευση πιστώσεως. 51 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή έκθεσης απολογιστικών τριµήνου 2012 στο ηµοτικό Συµβούλιο.Υποβολή έκθεση οικονοµικού απολογισµού τριµήνου 2012( ) στο ηµοτικό Συµβούλιο. 52 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας» ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 53 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υποθέσεις του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΤΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΤΑΛΟΣ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΤΑΛΟΣ 54 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΡΙΚΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 55 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή τέλους έκδοσης βεβαίωσης σε προσωρινό χάρτη και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 56 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων και δικαστικού επιµελητή για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Πάσχου Μαρία-Ματέλλα Χρήστο- Τσιγκά Ζαχαράκη Χ

9 Φανή- Παπατσούµα Σοφία- Αµανατίδη Κοσµά

10 57 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(συνεχιζόµενες προµήθειες). 58 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(έργα και µελέτες) 59 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για υλοποίηση προγραµµάτων της /νσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του ήµου (εκτέλεση νέων και συνεχιζόµενων). 60 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, εργασιών και συνδροµών 61 Ανάκληση δέσµευσης PEOPLE 62 Απόφαση (έκθεση) προελέγχου απολογισµού ήµου Θέρµης οικον. έτους Απόφαση προελέγχου ισολογισµού ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθ. 1/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Αναµόρφωση της µελέτης χωροταξικής αναδιάρθρωσης της οργάνωσης του µεταφορικού δικτύου και τροποποίησης πολεοδοµικού Σχεδίου επί της Εθνικής οδού 16» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κ.Λ.Π. 67 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 68 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΑ Ο.Ε. ΝΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΑΣ Ο.Ε. 69 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΑ Ο.Ε. ΝΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΑΣ Ο.Ε. 70 Ορισµός πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΦΩΚΙΩΝ- ΜΠΑΤΣΙΟΥ Η ΜΑΡΙΑ 71 Ανάθεση σε ικηγόρο υποβολής αίτησης στον

11 Κτηµατολογικό δικαστή και παράστασή του κατά τη δικάσιµο που θα οριστεί. ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ

12 72 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών». 73 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΧΡΥΣΑΦΙ ΗΣ 74 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Κουµίδη Χαράλαµπου- Ματέλλα Χρήστου- Πάσχου Μαρία 75 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 76 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(έργα, µελέτες, υπηρεσίες). 77 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή οφειλοµένων προς τρίτο 78 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, µελετών και εργασιών 79 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Παραµάνα Θέρµης για τη δηµιουργία θεµατικού πάρκου Στυλιανός Βασιλειάδης του Παναγιώτη 80 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων 81 Τροποποίηση εν µέρει της αριθ. 465/2012 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής περί «Εισήγησης στο ηµοτικό Συµβούλιο για αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ηµοτικού φόρου» λόγω ακύρωσής της αριθ. 520/2012 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης Συµπλήρωση της αριθ. 469/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Εισήγησης στο ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό τιµών ζώνης για χρέωση ΤΑΠ στις εκτός συστήµατος αντικειµενικών αξιών και εκτός σχεδίου περιοχές του ήµου Θέρµης». 83 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου Πάσχου Μαρία- Γεωργίος Ασλανίδης 84 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου

13 Πάσχου Μαρία - ηµήτριος Μπατσιούδης

14 85 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υποθέσεων του ήµου και σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης εγγράφων κ.λ.π.. ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ-ΜΠΑΡΜΠΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ) 86 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων και δικαστικού επιµελητή για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Μεντεσίδου Ανατολή- Ματέλλας Χρήστος- Μπάρµπα Ιωάννα 87 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής Κούµαλα Αδαµάντιος 88 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ληξιπρόθεσµες οφειλές του ήµου 89 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 90 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(έργα, µελέτες, υπηρεσίες). 91 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, µελετών και εργασιών 92 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για έξοδα δηµοσιεύσεων 93 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND στο πλαίσιο του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία » και τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 94 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης δικαστικής απόφασης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ 95 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή δικαστικών εξόδων ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 96 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΓΑΙΑ-ΛΑΣΚΑΡΙ ΟΥ 97 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκου µέσου ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ-ΤΑΤΣΗΣ 98 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 99 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών

15 100 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την αποζηµίωση ηµοσίου για χορήγηση στοιχείων 101 Ανάκληση δέσµευσης Προµήθεια µεταλλικών ραφιών 102 Ματαίωση συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής για έλλειψη απαρτίας 103 Άσκηση παρέµβασης, σε δίκη, επί αγωγής της εταιρίας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ κατά των έσποινας Λασκαρίδου και Κωνσταντίνου Κούγια, κατόπιν ανακοίνωσης της δίκης µε προσεπίκληση σε παρέµβαση προς τον ήµο Θέρµης και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της και την παράστασή του στη δικάσιµο που ορίστηκε 104 Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 26/2013 πράξης κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τµήµα του Ε.Σ. και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της. ΚΟΥΜΙ ΗΣ -ΤΑΤΣΗΣ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών του διαγωνισµού για την «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και φορτηγών οχηµάτων» και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΙ Η Ο.Ε.- ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 106 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ήµου Θέρµης». 107 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)». 108 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ήµου Θέρµης (.Ε.Π.Π.Α.Θ.)». 109 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου

16 εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών».

17 110 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια αδρανών υλικών έτους 2013». 111 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 1/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Τριλόφου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης. ΑΝΑΒΟΛΗ 112 Έγκριση των όρων της σύµβασης, της υπ αριθ. 6/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Ενεργητικής Πυροπροστασίας νηπιαγωγείου Τριαδίου, σχεδιασµός προτεινόµενων µέτρων από Π.Υ. του παλαιού κτιρίου του 3 ου.σ. Τριαδίου και ενεργητική πυροπροστασία προσθήκης υπογείου του 3 ου.σ. Τριαδίου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης. ΑΝΑΒΟΛΗ 113 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Λεµονάκη Χρυσούλα- Αµανατίδη Κοσµά 114 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τη χρηµατοδότηση της ΕΠΠΑΘ 115 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 116 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 117 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 118 Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ορισµός εκ νέου πληρεξουσίου ικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου Χασάπη Παναγιώτη- Κουµίδη Χαράλαµπο 119 Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για παραίτηση από το δικόγραφο της από και µε αριθ. καταθ. 1077/2006 αίτησης ακυρώσεως του πρώην ήµου Βασιλικών. ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 120 Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ορισµός εκ νέου πληρεξουσίου ικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου. Τσιτσιού Ευαγγελία- Βεζυρτζή Αναστασία 121 Παραλαβή της υπ αριθ. 5/2013 µελέτης µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής κατασκευής παιδικού σταθµού στη Ν.Ραιδεστό» ΑΝΑΒΟΛΗ 122 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την

18 εκτέλεση της «Προµήθειας αδρανών υλικών έτους 2013».

19 123 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου 124 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 125 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 126 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 127 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 128 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 129 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 130 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 131 Ανάθεση σε ικηγόρο διόρθωσης σε Κτηµατολογικό φύλλο ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 132 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου). ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 133 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Κεσσοπούλου-Αθανασιάδου Μαρία- Ματέλλα Χρήστου 134 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου 135 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών 136 Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών οδικού εξοπλισµού (πινακίδες κατακόρυφης σήµανσης, κώνοι & καθρέπτες οδοσήµανσης, σαµάρια, εµπόδια για πεζοδρόµια, πινακίδες ονοµατοθεσίας και αρίθµησης οδών)». ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ

20 137 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια γάλακτος». 138 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας υτικής Ελλάδος Α.Ε. 139 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΝΑΚΟΥ Κ.Λ.Π. 140 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση προσφυγής ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 141 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτων για δηµιουργία ελεύθερου χώρου για την οδική ασφάλεια στη ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών Πετσής Μόσχος - Ζέκας Μιλτιάδης 142 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 143 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής 144 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης Κεσσοπούλου Αθανασιάδου Μαρία 145 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ 146 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων για λειτουργικές δαπάνες 147 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 148 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 149 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµήθειας 150 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή χρηµάτων σύµφωνα µε την υπ αριθ. 5/ απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1943/ Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για αποδοχή και καταβολή ορισθείσας αποζηµίωσης µε την αριθ

21 16994/2006 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και παραίτησης από αίτηση µετά από συµπληρωµατική κήρυξη απαλλοτρίωσης. ΓΙΩΡΑΣ

22 152 Άσκηση προσφυγής κατά της αριθ / απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεσή της και την παράστασή του ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 153 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 154 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-Α.ΤΣΟΡΛΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 155 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Καρούλης Κων/νος- Αστρά Αικατερίνη 156 Έγκριση πρακτικού επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως Ιωάννα Κεσσοπούλου 157 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας εξοπλισµού εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας ήµου Θέρµης» BRINX A.E. EMΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 158 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας γάλακτος». 159 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου) 160 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ 161 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ 162 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για υλοποίηση σχεδίου Προγραµµατικής σύµβασης 163 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την καταβολή δικαστικής δαπάνης 164 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 165 Μερική ανάκληση δέσµευσης ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ

23 166 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών». ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 167 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας αδρανών υλικών» ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., 168 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών»,», µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων». 170 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για εξώδικο συµβιβασµό και κατάργηση δίκης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ-ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 171 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 172 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΚΟΛΤΣΙ Η ΜΑΡΘΑ ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ Κ.Λ.Π. 173 Ανάθεση σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης δικαστικών αποφάσεων Μπάρµπα Ιωάννα- Αµανατίδη Κοσµά- MAGIC ΕΠΕ- Βασιλείου Χατζηπαναγή- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΕ- Γεωργίου Λιάπη - ΥΙΟΙ.ΠΟΛΥΑΝΙ Η Ο.Ε 174 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Πάσχου Μαρία- Ματέλλα Χρήστου 175 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ (µετατόπιση στύλων και ενίσχυση ηµοτικού φωτισµού) και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Γαλαζούλα Ιωάννα- Κούµαλας Αδαµάντιος 176 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου) 177 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο 178 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την ετήσια εισφορά στο Εθνικό ιαδηµοτικό δίκτυο Υγιών Πόλεων 179 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης)

24 για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου

25 180 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και µελετών 181 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ήµου 182 Ανάκληση δέσµευσης και εκ νέου δέσµευση για την «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ». 183 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND στο πλαίσιο του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία ». SYSTEMA Ε.Π.Ε.(Πακέτο Α) 184 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης-, κωδικός ΟΠΣ ». CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ ) 185 Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση βιωσιµότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου Easy Trip & έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του έργου Easy Trip», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας. 186 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για µερική παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής καταβολής µισθωµάτων και παροχή εξουσιοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκτέλεσή της. ΜΑΤΕΛΛΑΣ- Νικολάος ραγούµης 188 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Σουρωτής) 189 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής Κούµαλας Αδαµάντιος 190 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έγκριση καταβολής οδοιπορικών εξόδων δικηγόρου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

26 Ματέλλας Χρήστος-ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΟΣ

27 191 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 192 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση εργασίας Έλεγχος και επιµέτρηση κτιρίων 193 Εισήγηση στο δηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση τελών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζόδροµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους εκτός οδού εντός των οικισµών του ήµου θέρµης (αναβολή) 194 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας εξοπλισµού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος Easy Trip» INFOTRIP Α.Ε. 195 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση «Προµήθειας γάλακτος» ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 196 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υποθέσεις του ήµου Θέρµης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-Ερµείδης Παναγιώτης 197 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών. ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ-Καρελή Αργυρή 198 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε Κτηµατολογικό γραφείο-υποθηκοφυλακείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπ αρίθµ.6974 ακίνητο αγρόκτηµα Επανοµής.Θερµαϊκού 199 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου, καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε δικηγόρο και δέσµευση των σχετικών πιστώσεων ΚΟΥΜΙ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ ΒΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 200 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 201 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-τοποθέτηση µετρητή ΦΟΠ πλατεία Φιλοθέης

28 203 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών Ασφάλιση αστικής ευθύνης υπογείου σταθµού Πλατεία Παραµάνας-Προµήθεια δροµολογητών 204 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου. Συντήρηση ασφαλτοστρωµένων δρόµων 205 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) Τιµ. Εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ 206 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής υπαλλήλου σε σεµινάριο ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 207 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή προστίµου. Αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κτίρια του ήµου 208 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκτέλεση «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ήµου Θέρµης(.Ε.Π.Π.Α.Θ.)» Ανάθεση εκτέλεσης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πρατήριο επί της οδού Τριαδίου -Θέρµης 209 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκτέλεση «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)» Ανάθεση εκτέλεσης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πρατήριο επί της οδού Τριαδίου -Θέρµης 210 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προµήθεια ταινίας φόρτωσης ή µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη υποδοχής» 211 Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση τµήµατος του υπ αριθµ.5358 αγροτεµαχίου Βασιλικών έκτασης 10 στρεµµάτων για αγροτική χρήση. 212 Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση δίκης. Απόφαση κατά εξώδικου συµβιβασµού του Κου Τσίτσικα Θεοχάρη υπ αριθµ.12789/ αίτηση 213 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον Κας Πταισµατοδίκη ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ηµ. Σύµβουλος Τσολάκης Απόστολος 214 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων (ΚΤΕΟ) και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

29 ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18απορριµ. 4λεωφ. 7φορτηγά 10ηµιφορτ. 3επιβατικά

30 215 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών. 216 Ανάκληση των υπ αριθµ. 292/2011 και 293/2011 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής και των σχετικών δεσµεύσεων. Σύνταξη µελετών κατασκευής υδατοδεξαµενής ΦΩΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 217 Ανάκληση έσµευσης Ετήσια συνδροµή 2013 βάση δεδοµένων ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 218 Εισήγηση στο.σ. για έγκριση τελών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης εκτός οδού εντός των οικισµών ήµου Θέρµης 219 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών» Ανάθεση - ΣΚΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 220 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση «Προµήθειας ταινίας φόρτωσης ή µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη υποδοχής» 221 Επανάληψη δηµοπρασίας για εκµίσθωση του υπ αριθµ.596 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Ταγαράδων έκτασης 5.000µ2 για αγροτική χρήση, µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 222 Επανάληψη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµήµατος του υπ αριθµ. 994 ιστ (488) αγροτεµαχίου (πρώην 935 α αγροτεµαχίου) έκτασης 2 στρ. και τµήµατος του υπ αριθµ. 994 ιστ (525) (πρώην 935 α αγροτεµαχίου) έκτασης 1 στρ. στο Μονοπήγαδο για αγροτική χρήση, µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 223 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση ήµου Θέρµης. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σαµλίδου Ευαγγελία Πολεοδοµία Θέρµης 224 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών για υπόθεση ήµου. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ Μάνος Ρουκουνάκης µέσω δικηγορικού γραφείου «Αλεξίου Ρουκουνάκης & Συνεργάτες» 225 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ 226 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

31 Υπάλληλος ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ

32 227 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Θέρµης) 228 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Ν.Ραιδεστού) 229 Μερική ανάκληση δέσµευσης Ταχυµεταφορές «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» 230 Ανάκληση της υπ αριθµ. 27/2013 απόφ. Οικονοµικής Επιτροπής και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγ.Αντωνίου (οικ. ΑΓ.Αντνίου και Μονοπήγαδου) ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ήµου Θέρµης» στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, εργοληπτική Επιχείρηση. Ανάθεση- ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 231 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 232 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας ήµου Θέρµης έργου OUTLAND στο πλαίσιο προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία » Ανάθεση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α) ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πακέτο Β) 233 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού «Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ήµου Θέρµηςκωδικός ΟΠΣ » Ανάθεση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Γ) Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πακέτο Ε) 234 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΣΑΛΠΙΣΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - διαθήκη Ματράκη Αντωνίου 235 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αίτηση ακύρωσης ΠΑΝΑΦΟΝ κατά Πολεοδοµία Θέρµης 236 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αίτηση ακύρωσης Ευαγγέλλου Γεωργίου κατά Πολεοδοµία Θέρµης 237 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών

33 ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

34 238 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εξώδικη ιαµαρτυρία δικηγόρου «Θεοχάρη Αγγελίδη» για λογαριασµό εταιρίας «Ευστράτιος Καραπατόγλου & Υιός Ο.Ε.» 239 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 240 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για αµοιβή δικηγόρου ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 241 Έκδοση εντολής προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε ΕΗ και δέσµευση σχετικής πίστωσης Υπάλληλος: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ 242 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος πληρωµής υπάλληλος: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 243 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµηθειών 244 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) Αποζηµίωση επικειµένων Ζαρδαλίδη Αθανάσιο 245 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ήµο Θέρµης» 246 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού ηµοτικής Αστυνοµίας» Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΒΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- αγωγή Βατούσης Ιάκωβος, Σινάκος Βασίλειος, Τσιούκαρη Μαρία 249 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση σχετικής πίστωσης Υπάλληλοι: ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 250 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 251 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή ειδικού προστίµου από δήλωση αυθαιρέτου 252 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή τόκων υπερηµερίας. Εταιρίες VITA Τεχνική & VALCON Έργα:Κατασκευή υποδοµών & Ανακατασκευή γηπέδου

35 Τριλόφου και ασφλτ/ση χώρου Γηπέδου.Μίκρας

36 253 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για αποδοχή των επιχ/νων από ΕΣΠΑ χρηµάτων στη ΕΥΑΘ 254 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 1)Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας Βασιλικά 2)Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 3)Υπηρεσίες Συµβούλου 4)Αναγόµωση πυροσβεστήρων 5)Προµήθεια βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα 255 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 256 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε) Εταιρία : ΒΑΣΣΟΣ ΑΒΕΕ 257 Ανάκληση δέσµευσης και εκ νέου δέσµευση για την «Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας νηπιαγωγείου Τριαδίου κλπ» 258 Ανάκληση δέσµευσης για προµήθεια δύο τροχόσπιτων για εργοτάξια Θέρµης & Βασιλικών 259 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, ορισµός υπολόγου για τη µεταφορά ποσού επιχορήγησης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης Υπάλληλος: ΠΑΝΤΕΛΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 260 Καθορισµός νέου τόπου συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής 261 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ήµο Θέρµης» 263 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 12/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της «Μελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 2 ου 2/θέσιου ολοήµερου Νηπ/γείου Κ.Σχολαρίου και Α.Π.Χ.» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης Μελετητής :ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 264 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση ση ηµοτική Κοινότητα βασιλικών, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου, την ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου και

37 την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

38 265 Τροποποίηση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση χώρου για στέγαση της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου Θέρµης 266 Ανάθεση σε δικηγόρου χειρισµού υποθέσεων του ήµου και σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης εγγράφων κλπ ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κανατάς Αχιλλέας Καρακώττας Ηλίας ικαστικούς επιµέλητες: Αµανατίδης Κοσµάς Μπάρµπα Ιωάννα Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιωάννης Καλαθάς 269 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έφεση Ηλιάδης Θεόδωρος Ηλιάδου Μαρία 270 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παροχή έγγραφων νοµικών συµβουλών και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ 271 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση µελέτης Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης παιδικού σταθµού Ν.Ραιδεστού 272 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου. Μελέτη πυροπροστασίας πολιτιστικό κέντρο Ν.Ρυσίου Μελέτη πυροπροστασίας πολιτιστικό κέντρο Ν.Ραιδεστού Μελέτη δικτύου αποχέτευσης.. Σχολαρίου 273 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Παναγιώτης Γούσιος 274 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης αναγγελίας απαίτησης του ήµου σε υπάλληλο πλειστηριασµού ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-οφειλέτης Καραµπερης Μάρκος-υπάλληλος Νικόλαος Νικολάκης 275 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προµήθεια ειδών οδικού εξοπλισµού, µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης 276 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προηγµένες υπηρεσίες αποµακρυσµένης διαχείρισης ηλεκτροφωτισµού του ήµου» 277 Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση για επαγγελµατική χρήση τµήµατος του υπ αιθρµ.955 (πρώην

39 133) αγροτεµαχίου (έκτασης µ2) στην Καρδία, στο οποίο περιλαµβάνεται διώροφο κτίσµα µε στέγη ολικής επιφάνειας 241,36µ2

40 278 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Θέου Μαρία 279 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 280 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής Υπάλληλοι: ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 281 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου) Θωµάρεϊ Χρήστος 282 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου) Τουλκερίδης Νικόλαος 283 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής) Τσιουβάκα Μαρία 284 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 285 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ήµου 286 Μερική ανάκληση δέσµευσης «Χρηµατοδότηση της δηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ( ΕΠΠΑΘ)» 287 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ήµου Θέρµης» 288 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος » και επανάληψή του χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 289 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Γούσιος Παναγιώτης 290 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αλεβίζος αίτηση αναστολής 291 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «Παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση της βιωσιµότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου Easy Trip & έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από

41 τους χρήστες του έργου Easy Trip

42 292 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος» 293 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-διοικητική αποβολή Οικονόµου Απόστολος 294 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 295 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 296 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 297 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής Παπλωµατάς Ιωάννης Κυριλλίδου Ελένη 298 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Κ.Σχολαρίου) Ζήσης Νικόλαος 299 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την ετήσια συνδροµή στη νοµική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 300 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής υπαλλλήλου σε σεµινάριο ΓΕΡΑΝΙ ΟΥ ΑΝΝΑ 301 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου 302 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµηθειών και έργων 303 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : «Μελέτη Κατασκευή Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυµάτων Θέρµης» 304 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρµης» 305 Ανάθεση σε δικηγόρο γνωµοδότησης για άσκηση ένδικου Μέσου ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Κλιµάκιο προληπτικού ελέγχου 306 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ριβελέγκας Στεργίου

43 307 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αναπτυξιακή 308 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Χριστοφόρου Χριστόφορος 309 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εκτέλεσης δικαστικών Αποφάσεων (αποβολής µισθίων) ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-Νικόλαος ραγούµης- Ενωµένη Κλωστουφαντουργίς ΑΕ-Αφοι Πολυανίδη ΟΕ 310 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 311 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ήµου Θέρµης (αναπλήρωση παγίας) 312 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ 313 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για απόδοση στις Σχολικές επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων 314 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 315 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, εργασιών και µελετών 316 Ανάκληση δεσµεύσεων 317 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 318 Ανάκληση της αριθµ. 279/2013 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής και ανάθεση εκ νέου σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΑΛΒΟΥΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 319 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή έκθεσης απολογιστικών Α τριµήνου 2013 στο ηµοτικό Συµβούλιο 320 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας ταινίας φόρτωσης,µεταφόρτωσης απορριµάτων µε χοάνη υποδοχής» 321 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προµήθεια ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα 322 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της Προµήθειας ασφαλτικού σκυροδέµατος και ασφαλτικού γαλακτώµατος 323 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας εκµίσθωσης τµήµατος

44 του υπ αριθµ. 955 (πρώην 133) αγροτεµαχίου (έκτασης 3.358µ2) στην Καρδία, στο οποίο περιλαµβάνεται διώροφο κτίσµα µε στέγη ολικής επιφάνειας 241,36µ2

45 324 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στη. Κ. Βασιλικών, Τ.Κ. Αγ.Αντωνίου,.Κ. Ν.Ρυσίου και Τ.Κ.Αγ.Παρασκευής 325 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αλεβίζος Ιωακείµ 326 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αλεβίζος Ιωακείµ Ανάθεση σε δικηγόρο διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων στο Κτηµατολόγιο ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 329 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 330 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Χατζησάββας Ιορδάνης 331 Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 122/2013 πράξης κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τµήµα του Ε.Σ. και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 332 Μη άσκηση ένδικων µέσων κατά της υπ αριθµ. 8/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Γούσιος Παναγιώτης 333 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 334 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνη σχετική µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης Σαµαράς Τρύφων 335 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής Παντελίδου Ιωάννα 336 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τη χρηµατοδότηση της ΕΠΠΑΘ 337 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για συµπληρωµατική ασφάλιση µηχανηµάτων έργου έτους Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και έργων 339 Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής καταβολής µισθωµάτων και παροχή

46 εξουσιοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκτέλεσή της. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Νερούπολη εγγυητής Καρακίτσιος ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

47 340 Άσκηση ένδικου µέσου κατά της αριθµ. 109/2013 απόφασης της 1 ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεση του και την παράσταση τους τη δικάσιµο που θα οριστεί ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 341 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-cosmote 342 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αποστόλου Α.Ε. 343 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος » και επανάληψή της χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για την εκτέλεση εργασιών, έργων και προµηθειών 346 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 347 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ» 348 Έγκριση τεχνών προδιαγραφών για την «προµήθεια τριών (3) αιθουσών ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του ήµου Θέρµης» 349 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της «Προµήθειας λαµπτήρων» 350 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 11/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της «Μελέτης τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Τριλόφου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 351 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 14/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της «µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας νηπιαγωγείου Τριαδίου, σχεδιασµός προτεινόµενων µέτρων από Π.Υ. του παλιού κτιρίου του 3 ου.σ. Τριαδίου και ενεργητική πυροπροστασία προσθήκης υπογείου του 3 ου.σ. Τριαδίου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 352 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του αριθ. 596 αγροτεµαχίου Ταγαράδων για αγροτική χρήση

48 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Μαυρένη Γρηγορία 355 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αναπτυξιακή ΑΕ υτικής Ελλάδος 356 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε υποθηκοφυλακείακτηµατολογικά γραφεία ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 357 Ανάθεση σε δικηγόρο κατάθεσης αγωγών και σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης των σχετικών εγγράφων ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Κέντωρ εµπόριο λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε.-Νέα Εφαρµογή ανώνυµη εταιρεία παραγωγής & εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (HELLAS POWER) Α.Ε. 358 Έγκριση αµοιβής συµβολαιογράφου για σύνταξη συµβολαίου και δέσµευση σχετικής πίστωσης ΦΛΩΡΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ 359 Καθορισµός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση της «Προµήθειας τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ήµου Θέρµης» 360 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων & θέρµανσης για τις ανάγκες τις.ε.υ.αθ., της Α Θµιας και Β Θµιας σχολικής επιτροπής του ήµου Θέρµης» 361 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.α.υ.θ. της Α Θµιας και Β θµιας σχολικής επιτροπής του ήµου» 362 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου µε προµήθεια ανταλλακτικών» 363 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση ασφαλτόστρωση και επισκευή της οδού που συνδέει τους οικισµούς.κ. Τριλόφου και Επανωµής του ήµου Θέρµης Ν.Θεσσαλονίκης» 364 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις αστικής οδοποιίας λοιπών διαµερισµάτων» 365 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την

49 εκτέλεση της «Προµήθειας λαµπτήρων»

50 366 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Φωτιάδη Παρθενόπη, Φωτιάδου Χρυσαυγή, Φωτιάδη Ηρακλή 367 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Περιστεράς) 368 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Καρδίας) 369 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 370 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων) 371 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ 372 Ανάκληση δέσµευσης 373 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον έλεγχο έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και δέσµευση σχετικής πίστωσης 374 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του δήµου 375 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση εργασιών και προµηθειών 376 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµήθειας 377 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.. (ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης) έτους Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 23/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Τευχών δηµοπράτησης του Παιδικού σταθµού στη Ν.Ραιδεστό του ήµου Θέρµης» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 380 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ήµο Θέρµης» 381 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ /2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της. ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Χατζησάββας Ιορδάνης 382 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3246 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/18.3.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 17/2/2014. Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 17/2/2014 Αρ. Πρωτ : 10748/3551 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. v.2

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. v.2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2012 v.2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 57001 ΘΕΡΜΗ 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 3. Γραφείο Αντιδημάρχων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 27-Ιανουαρίου-2014 Αριθ. Πρωτ: -944- Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. νση : 44 100 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες: Τάσιος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935

Τρίπολη, 3/6/2011. Αρ. Πρωτ: 19000/5935 Τρίπολη, 3/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 33 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 22/12/2014 θέμα 1 ο έκτακτο θέμα: Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών σε οικισμούς Δ.Κ. Εχίνου». 1 ο θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 22100 Τρίπολη Μακαρίου Τρίπολη, 13/9 /2013 Αρ. Πρωτ : 61579/20548 ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου:

Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟ 24.10.2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 35948 Ο Πρόεδρος προς τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου: Σας παρακαλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01-06-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2580 ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010

ΔΕΗ / Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 1 ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΔΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 55,00 επί εδάφους 2999 18/6/2010 2 ΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 79,92 επί εδάφους 3174 30/6/2010 14/7/2011 3 ΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΑ 52,00 επί εδάφους 3221 1/7/2010 8/7/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

της από 27 Ιουνίου 2011

της από 27 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 28/7/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτοκόλλου : 27033 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ. Μπαλοτόγλου Πολύμνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 5/11/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 84733 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα