ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013"

Transcript

1 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗ 3 Ανάκληση της αριθ. 518/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διενέργεια κλήρωσης για τον ορισµό µέλους στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π.. 28/80 για το έτος ΑΝΑΒΟΛΗ 4 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκων µέσων ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ- ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 5 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε Κτηµατολογικό γραφείο-υποθηκοφυλακείο. ΠΑΣΧΟΥ-ΣΟΥΡΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ 6 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µε πλαστικό σκέπαστρο (καπάκι) και ανταλλακτικών» ΒΙΟΚΑ Ο Α.Ε.Β.Ε. 7 Ανάκληση της αριθ. 506/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση ετησίου προγράµµατος δράσης 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Ανάκληση εν µέρει της αριθ. 518/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διενέργεια κλήρωσης για τον ορισµό µέλους στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π.. 28/80 για το έτος Βογιατζής ηµήτριος ως τακτικό µέλος 2. Γκουστίλης Θεόδωρος ως αναπληρωµατικό µέλος 9 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Αξιοποίηση της γεώτρησης στη θέση «Συναδού» και κατασκευή αγωγού σύνδεσης µε Κοτρώνι».

2 Κ/Ξ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α. ΦΩΤΙΑ ΗΣ Γ.,.

3 10 Μη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ αριθ /2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 11 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ 12 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS- ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 13 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΒΛΑΝΟΣ-ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 15 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.).. 16 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 17 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου(αποστολή δεµάτων). 18 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκων µέσων ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ-ΚΑΠΑΤΖΑ 19 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το Π.. 28/80 για το έτος Τροποποίηση της αριθ. 7/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση ετησίου προγράµµατος δράσης 2013 και προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Ορισµός τακτής ηµέρας και ώρας συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος Ανάκληση της αριθ. 378/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί: «Έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικ. Αγ. Αντωνίου και Μονοπηγάδου) ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ήµου Θέρµης» και ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην αµέσως επόµενη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση

4 ΑΝΑΒΟΛΗ

5 23 Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της από απόφασης της Επιτροπής Εφαρµογής των διατάξεων του άρθου 5 του Ν 1943/1991 της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεσή τους και την παράστασή του στις δικασίµους που θα οριστούν και ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης των σχετικών δικογράφων ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ-ΚΑΠΑΤΖΑ 24 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υπόθεσης του ήµου και σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης εγγράφων κ.λ.π. ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ- ΡΕΦΑΝΙ ΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 25 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή τελών φυσικού αερίου για το έτος Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(συνεχιζόµενες προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.). 27 Ανάκληση της υπ αριθ. 378/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί Έγκρισης πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγίου Αντωνίου (οικ. Αγ. Αντωνίου και Μονοπηγάδου) ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ήµου Θέρµης»και ανάθεση εκτέλεσής του στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση Μεταξάς Βασιλείου & Σία Ε.Τ.Ε. 28 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών οδικού εξοπλισµού», καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας και επαναδέσµευση των σχετικών πιστώσεων 29 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών» και επαναδέσµευση των σχετικών πιστώσεων 30 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Χρήστος Χαρδαλής & Υιοί Ο.Ε. (ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ) 31 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής ήµου Θέρµης ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 32 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) και σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές και Τοπικές κοινότητες

6 33 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών για υπόθεση του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΤΡΑΚΟΣΙΑ 34 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(συνεχιζόµενες προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.). 35 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµήθειας και για επιχορήγηση 36 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 37 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για τη διεκδίκηση τακτικών δηµοτικών εσόδων που δεν έχουν αποδοθεί λόγω µη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ των αποτελεσµάτων της Απογραφής του Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης-Παραποµπή στο ηµοτικό Συµβούλιο για την άσκηση 38 Καθορισµός τόπου συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος Τόπος συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής για το έτος Πολιτιστικό Κέντρο 39 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγ. Αντωνίου).Έγκριση πρακτικών διεξαχθέντων δηµοπρασιών ( )για εκµίσθωση αγροτεµαχίων αγροτικής χρήσης στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών για 4 χρόνια 40 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση χώρου για στέγαση της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου Θέρµης. 41 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε. Ορισµός του ικηγόρου Θες/νίκης Ματέλλα Χρήστου ως πληρεξουσίου ικηγόρου του ήµου Θέρµης. 42 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υποθέσεις ήµου Θέρµης. Ορισµός του ικηγόρου Θες/νίκης Γιώρα Γεωργίου ως πληρεξουσίου δικηγόρου του ήµου Θέρµης. 43 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε την ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Έγκριση έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής των κάτωθι υπαλλήλων του δήµου:kούµαλα Αδαµάντιου, Παυλόπουλου Αποστόλου, Χρυσαφίδη Ιωάννη έσµευση πίστωσης 44 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων ) για

7 οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). έσµευση πίστωσης για απλήρωτες πραγµατοποιηθέντες δαπάνες κατά τα παρελθόντα έτη.

8 45 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων ) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου (συνεχιζόµενες προµήθειες, εργασίες κ.λ.π.) 46 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων)για προµήθεια ανταλλακτικών και συντηρήσεις και επισκευές οχηµάτων. 47 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων για εκτέλεση προµηθειών,µελετών κ.λ.π.) 48 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Παραµάνα Θέρµης για τη δηµιουργία θεµατικού πάρκου. Κρίση του παραπάνω θέµατος ως κατεπείγοντος και καθορισµός των όρων της διακήρυξης για την διεξαγωγή δηµοπρασίας. 49 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου.Κρίση του παραπάνω θέµατος ως κατεπείγοντος και ανάθεση της επίδοσης στη δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών Μπάρµπα Ιωάννα. 50 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευσης πίστωσης ) για εκτέλεση υπηρεσίας αποστολής δεδοµένων δηµοτολογίου. Κρίση του παραπάνω θέµατος ως κατεπείγοντος και δέσµευση πιστώσεως. 51 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή έκθεσης απολογιστικών τριµήνου 2012 στο ηµοτικό Συµβούλιο.Υποβολή έκθεση οικονοµικού απολογισµού τριµήνου 2012( ) στο ηµοτικό Συµβούλιο. 52 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας» ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 53 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υποθέσεις του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΤΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΝΤΑΛΟΣ και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΤΑΛΟΣ 54 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΡΙΚΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 55 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή τέλους έκδοσης βεβαίωσης σε προσωρινό χάρτη και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 56 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων και δικαστικού επιµελητή για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Πάσχου Μαρία-Ματέλλα Χρήστο- Τσιγκά Ζαχαράκη Χ

9 Φανή- Παπατσούµα Σοφία- Αµανατίδη Κοσµά

10 57 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(συνεχιζόµενες προµήθειες). 58 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(έργα και µελέτες) 59 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για υλοποίηση προγραµµάτων της /νσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Οργάνωσης του ήµου (εκτέλεση νέων και συνεχιζόµενων). 60 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, εργασιών και συνδροµών 61 Ανάκληση δέσµευσης PEOPLE 62 Απόφαση (έκθεση) προελέγχου απολογισµού ήµου Θέρµης οικον. έτους Απόφαση προελέγχου ισολογισµού ήµου Θέρµης οικονοµικού έτους Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθ. 1/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Αναµόρφωση της µελέτης χωροταξικής αναδιάρθρωσης της οργάνωσης του µεταφορικού δικτύου και τροποποίησης πολεοδοµικού Σχεδίου επί της Εθνικής οδού 16» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Κ.Λ.Π. 67 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 68 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΑ Ο.Ε. ΝΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΑΣ Ο.Ε. 69 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΑ Ο.Ε. ΝΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΣΑΣ Ο.Ε. 70 Ορισµός πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΦΩΚΙΩΝ- ΜΠΑΤΣΙΟΥ Η ΜΑΡΙΑ 71 Ανάθεση σε ικηγόρο υποβολής αίτησης στον

11 Κτηµατολογικό δικαστή και παράστασή του κατά τη δικάσιµο που θα οριστεί. ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ

12 72 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας και καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών». 73 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ -ΧΡΥΣΑΦΙ ΗΣ 74 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Κουµίδη Χαράλαµπου- Ματέλλα Χρήστου- Πάσχου Μαρία 75 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 76 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(έργα, µελέτες, υπηρεσίες). 77 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή οφειλοµένων προς τρίτο 78 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, µελετών και εργασιών 79 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Παραµάνα Θέρµης για τη δηµιουργία θεµατικού πάρκου Στυλιανός Βασιλειάδης του Παναγιώτη 80 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων 81 Τροποποίηση εν µέρει της αριθ. 465/2012 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής περί «Εισήγησης στο ηµοτικό Συµβούλιο για αναπροσαρµογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ηµοτικού φόρου» λόγω ακύρωσής της αριθ. 520/2012 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης Συµπλήρωση της αριθ. 469/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Εισήγησης στο ηµοτικό Συµβούλιο για καθορισµό τιµών ζώνης για χρέωση ΤΑΠ στις εκτός συστήµατος αντικειµενικών αξιών και εκτός σχεδίου περιοχές του ήµου Θέρµης». 83 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου Πάσχου Μαρία- Γεωργίος Ασλανίδης 84 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση του ήµου

13 Πάσχου Μαρία - ηµήτριος Μπατσιούδης

14 85 Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισµού υποθέσεων του ήµου και σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης εγγράφων κ.λ.π.. ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ-ΜΠΑΡΜΠΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ) 86 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων και δικαστικού επιµελητή για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Μεντεσίδου Ανατολή- Ματέλλας Χρήστος- Μπάρµπα Ιωάννα 87 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής Κούµαλα Αδαµάντιος 88 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ληξιπρόθεσµες οφειλές του ήµου 89 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 90 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου(έργα, µελέτες, υπηρεσίες). 91 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, µελετών και εργασιών 92 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για έξοδα δηµοσιεύσεων 93 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού για την «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND στο πλαίσιο του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία » και τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 94 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης δικαστικής απόφασης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ 95 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή δικαστικών εξόδων ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 96 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΓΑΙΑ-ΛΑΣΚΑΡΙ ΟΥ 97 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ενδίκου µέσου ΚΟΥΜΙ ΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ-ΤΑΤΣΗΣ 98 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 99 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών

15 100 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την αποζηµίωση ηµοσίου για χορήγηση στοιχείων 101 Ανάκληση δέσµευσης Προµήθεια µεταλλικών ραφιών 102 Ματαίωση συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής για έλλειψη απαρτίας 103 Άσκηση παρέµβασης, σε δίκη, επί αγωγής της εταιρίας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ κατά των έσποινας Λασκαρίδου και Κωνσταντίνου Κούγια, κατόπιν ανακοίνωσης της δίκης µε προσεπίκληση σε παρέµβαση προς τον ήµο Θέρµης και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της και την παράστασή του στη δικάσιµο που ορίστηκε 104 Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 26/2013 πράξης κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τµήµα του Ε.Σ. και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της. ΚΟΥΜΙ ΗΣ -ΤΑΤΣΗΣ Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών του διαγωνισµού για την «Μίσθωση µηχανηµάτων έργου και φορτηγών οχηµάτων» και έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΙ Η Ο.Ε.- ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 106 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ήµου Θέρµης». 107 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)». 108 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ήµου Θέρµης (.Ε.Π.Π.Α.Θ.)». 109 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου

16 εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών».

17 110 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια αδρανών υλικών έτους 2013». 111 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 1/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Μελέτη τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Τριλόφου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης. ΑΝΑΒΟΛΗ 112 Έγκριση των όρων της σύµβασης, της υπ αριθ. 6/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Ενεργητικής Πυροπροστασίας νηπιαγωγείου Τριαδίου, σχεδιασµός προτεινόµενων µέτρων από Π.Υ. του παλαιού κτιρίου του 3 ου.σ. Τριαδίου και ενεργητική πυροπροστασία προσθήκης υπογείου του 3 ου.σ. Τριαδίου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης. ΑΝΑΒΟΛΗ 113 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου και δικαστικού επιµελητή για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Λεµονάκη Χρυσούλα- Αµανατίδη Κοσµά 114 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τη χρηµατοδότηση της ΕΠΠΑΘ 115 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 116 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 117 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 118 Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ορισµός εκ νέου πληρεξουσίου ικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου Χασάπη Παναγιώτη- Κουµίδη Χαράλαµπο 119 Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για παραίτηση από το δικόγραφο της από και µε αριθ. καταθ. 1077/2006 αίτησης ακυρώσεως του πρώην ήµου Βασιλικών. ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 120 Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ορισµός εκ νέου πληρεξουσίου ικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου. Τσιτσιού Ευαγγελία- Βεζυρτζή Αναστασία 121 Παραλαβή της υπ αριθ. 5/2013 µελέτης µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής κατασκευής παιδικού σταθµού στη Ν.Ραιδεστό» ΑΝΑΒΟΛΗ 122 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την

18 εκτέλεση της «Προµήθειας αδρανών υλικών έτους 2013».

19 123 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου 124 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 125 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 126 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΠΑΤΣΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 127 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 128 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 129 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 130 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ-ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 131 Ανάθεση σε ικηγόρο διόρθωσης σε Κτηµατολογικό φύλλο ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 132 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στην ηµοτική Ενότητα Βασιλικών (Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου). ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 133 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Κεσσοπούλου-Αθανασιάδου Μαρία- Ματέλλα Χρήστου 134 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου 135 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών 136 Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών οδικού εξοπλισµού (πινακίδες κατακόρυφης σήµανσης, κώνοι & καθρέπτες οδοσήµανσης, σαµάρια, εµπόδια για πεζοδρόµια, πινακίδες ονοµατοθεσίας και αρίθµησης οδών)». ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ

20 137 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια γάλακτος». 138 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας υτικής Ελλάδος Α.Ε. 139 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΙΝΑΚΟΥ Κ.Λ.Π. 140 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση προσφυγής ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 141 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτων για δηµιουργία ελεύθερου χώρου για την οδική ασφάλεια στη ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών Πετσής Μόσχος - Ζέκας Μιλτιάδης 142 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 143 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής 144 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης Κεσσοπούλου Αθανασιάδου Μαρία 145 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ 146 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων για λειτουργικές δαπάνες 147 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 148 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.). 149 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµήθειας 150 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή χρηµάτων σύµφωνα µε την υπ αριθ. 5/ απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1943/ Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για αποδοχή και καταβολή ορισθείσας αποζηµίωσης µε την αριθ

21 16994/2006 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και παραίτησης από αίτηση µετά από συµπληρωµατική κήρυξη απαλλοτρίωσης. ΓΙΩΡΑΣ

22 152 Άσκηση προσφυγής κατά της αριθ / απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεσή της και την παράστασή του ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ 153 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 154 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-Α.ΤΣΟΡΛΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 155 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- Καρούλης Κων/νος- Αστρά Αικατερίνη 156 Έγκριση πρακτικού επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας µετατροπής εισφοράς γης σε χρήµα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως Ιωάννα Κεσσοπούλου 157 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας εξοπλισµού εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας ήµου Θέρµης» BRINX A.E. EMΠΟΡΙΚΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, 158 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας γάλακτος». 159 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου) 160 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ 161 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ 162 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για υλοποίηση σχεδίου Προγραµµατικής σύµβασης 163 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την καταβολή δικαστικής δαπάνης 164 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 165 Μερική ανάκληση δέσµευσης ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ

23 166 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση σιντριβανιών». ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 167 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας αδρανών υλικών» ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., 168 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών»,», µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων». 170 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για εξώδικο συµβιβασµό και κατάργηση δίκης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ-ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 171 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 172 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ-ΚΟΛΤΣΙ Η ΜΑΡΘΑ ΤΡΑΓΙΑΝΝΗ Κ.Λ.Π. 173 Ανάθεση σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης δικαστικών αποφάσεων Μπάρµπα Ιωάννα- Αµανατίδη Κοσµά- MAGIC ΕΠΕ- Βασιλείου Χατζηπαναγή- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΠΕ- Γεωργίου Λιάπη - ΥΙΟΙ.ΠΟΛΥΑΝΙ Η Ο.Ε 174 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Πάσχου Μαρία- Ματέλλα Χρήστου 175 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ (µετατόπιση στύλων και ενίσχυση ηµοτικού φωτισµού) και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. Γαλαζούλα Ιωάννα- Κούµαλας Αδαµάντιος 176 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου) 177 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής υπαλλήλων σε σεµινάριο 178 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την ετήσια εισφορά στο Εθνικό ιαδηµοτικό δίκτυο Υγιών Πόλεων 179 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης)

24 για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου

25 180 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και µελετών 181 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ήµου 182 Ανάκληση δέσµευσης και εκ νέου δέσµευση για την «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ». 183 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND στο πλαίσιο του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία ». SYSTEMA Ε.Π.Ε.(Πακέτο Α) 184 Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης-, κωδικός ΟΠΣ ». CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ ) 185 Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση βιωσιµότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου Easy Trip & έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες του έργου Easy Trip», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας. 186 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο για µερική παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής καταβολής µισθωµάτων και παροχή εξουσιοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκτέλεσή της. ΜΑΤΕΛΛΑΣ- Νικολάος ραγούµης 188 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Σουρωτής) 189 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής Κούµαλας Αδαµάντιος 190 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έγκριση καταβολής οδοιπορικών εξόδων δικηγόρου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

26 Ματέλλας Χρήστος-ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΟΣ

27 191 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 192 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση εργασίας Έλεγχος και επιµέτρηση κτιρίων 193 Εισήγηση στο δηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση τελών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζόδροµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους εκτός οδού εντός των οικισµών του ήµου θέρµης (αναβολή) 194 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας εξοπλισµού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος Easy Trip» INFOTRIP Α.Ε. 195 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση «Προµήθειας γάλακτος» ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 196 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε υποθέσεις του ήµου Θέρµης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-Ερµείδης Παναγιώτης 197 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών. ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ-Καρελή Αργυρή 198 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε Κτηµατολογικό γραφείο-υποθηκοφυλακείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ Υπ αρίθµ.6974 ακίνητο αγρόκτηµα Επανοµής.Θερµαϊκού 199 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου, καταβολή οδοιπορικών εξόδων σε δικηγόρο και δέσµευση των σχετικών πιστώσεων ΚΟΥΜΙ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΤΕΛΛΑ ΧΡΗΣΤΟ ΒΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 200 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 201 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-τοποθέτηση µετρητή ΦΟΠ πλατεία Φιλοθέης

28 203 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών Ασφάλιση αστικής ευθύνης υπογείου σταθµού Πλατεία Παραµάνας-Προµήθεια δροµολογητών 204 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του ήµου. Συντήρηση ασφαλτοστρωµένων δρόµων 205 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) Τιµ. Εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ 206 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής υπαλλήλου σε σεµινάριο ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 207 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή προστίµου. Αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κτίρια του ήµου 208 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκτέλεση «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ήµου Θέρµης(.Ε.Π.Π.Α.Θ.)» Ανάθεση εκτέλεσης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πρατήριο επί της οδού Τριαδίου -Θέρµης 209 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για εκτέλεση «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)» Ανάθεση εκτέλεσης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Πρατήριο επί της οδού Τριαδίου -Θέρµης 210 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «Προµήθεια ταινίας φόρτωσης ή µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη υποδοχής» 211 Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση τµήµατος του υπ αριθµ.5358 αγροτεµαχίου Βασιλικών έκτασης 10 στρεµµάτων για αγροτική χρήση. 212 Λήψη απόφασης για εξώδικο ή µη συµβιβασµό και κατάργηση δίκης. Απόφαση κατά εξώδικου συµβιβασµού του Κου Τσίτσικα Θεοχάρη υπ αριθµ.12789/ αίτηση 213 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση αιρετού ενώπιον Κας Πταισµατοδίκη ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ηµ. Σύµβουλος Τσολάκης Απόστολος 214 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων (ΚΤΕΟ) και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

29 ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18απορριµ. 4λεωφ. 7φορτηγά 10ηµιφορτ. 3επιβατικά

30 215 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών. 216 Ανάκληση των υπ αριθµ. 292/2011 και 293/2011 αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής και των σχετικών δεσµεύσεων. Σύνταξη µελετών κατασκευής υδατοδεξαµενής ΦΩΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 217 Ανάκληση έσµευσης Ετήσια συνδροµή 2013 βάση δεδοµένων ΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 218 Εισήγηση στο.σ. για έγκριση τελών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης εκτός οδού εντός των οικισµών ήµου Θέρµης 219 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων οδικού φωτισµού & πάρκων και πλατειών» Ανάθεση - ΣΚΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 220 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση «Προµήθειας ταινίας φόρτωσης ή µεταφόρτωσης απορριµµάτων µε χοάνη υποδοχής» 221 Επανάληψη δηµοπρασίας για εκµίσθωση του υπ αριθµ.596 αγροτεµαχίου αγροκτήµατος Ταγαράδων έκτασης 5.000µ2 για αγροτική χρήση, µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 222 Επανάληψη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση τµήµατος του υπ αριθµ. 994 ιστ (488) αγροτεµαχίου (πρώην 935 α αγροτεµαχίου) έκτασης 2 στρ. και τµήµατος του υπ αριθµ. 994 ιστ (525) (πρώην 935 α αγροτεµαχίου) έκτασης 1 στρ. στο Μονοπήγαδο για αγροτική χρήση, µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης. 223 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση ήµου Θέρµης. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σαµλίδου Ευαγγελία Πολεοδοµία Θέρµης 224 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών για υπόθεση ήµου. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ Μάνος Ρουκουνάκης µέσω δικηγορικού γραφείου «Αλεξίου Ρουκουνάκης & Συνεργάτες» 225 Έγκριση αµοιβών δικηγόρων για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ 226 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

31 Υπάλληλος ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ

32 227 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Θέρµης) 228 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Ν.Ραιδεστού) 229 Μερική ανάκληση δέσµευσης Ταχυµεταφορές «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013» 230 Ανάκληση της υπ αριθµ. 27/2013 απόφ. Οικονοµικής Επιτροπής και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στις Κοινότητες Λιβαδίου, Περιστεράς και Αγ.Αντωνίου (οικ. ΑΓ.Αντνίου και Μονοπήγαδου) ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών ήµου Θέρµης» στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, εργοληπτική Επιχείρηση. Ανάθεση- ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 231 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 232 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας ήµου Θέρµης έργου OUTLAND στο πλαίσιο προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία » Ανάθεση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α) ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πακέτο Β) 233 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού «Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ήµου Θέρµηςκωδικός ΟΠΣ » Ανάθεση ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Γ) Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πακέτο Ε) 234 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΣΑΛΠΙΣΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - διαθήκη Ματράκη Αντωνίου 235 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αίτηση ακύρωσης ΠΑΝΑΦΟΝ κατά Πολεοδοµία Θέρµης 236 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ αίτηση ακύρωσης Ευαγγέλλου Γεωργίου κατά Πολεοδοµία Θέρµης 237 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών

33 ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

34 238 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εξώδικη ιαµαρτυρία δικηγόρου «Θεοχάρη Αγγελίδη» για λογαριασµό εταιρίας «Ευστράτιος Καραπατόγλου & Υιός Ο.Ε.» 239 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 240 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για αµοιβή δικηγόρου ΚΑΡΑΡΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 241 Έκδοση εντολής προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε ΕΗ και δέσµευση σχετικής πίστωσης Υπάλληλος: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ 242 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος πληρωµής υπάλληλος: ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 243 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµηθειών 244 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) Αποζηµίωση επικειµένων Ζαρδαλίδη Αθανάσιο 245 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ήµο Θέρµης» 246 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προµήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού ηµοτικής Αστυνοµίας» Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΒΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- αγωγή Βατούσης Ιάκωβος, Σινάκος Βασίλειος, Τσιούκαρη Μαρία 249 Έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για δαπάνες σχετικές µε τη ΕΗ και δέσµευση σχετικής πίστωσης Υπάλληλοι: ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΛΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 250 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 251 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή ειδικού προστίµου από δήλωση αυθαιρέτου 252 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για καταβολή τόκων υπερηµερίας. Εταιρίες VITA Τεχνική & VALCON Έργα:Κατασκευή υποδοµών & Ανακατασκευή γηπέδου

35 Τριλόφου και ασφλτ/ση χώρου Γηπέδου.Μίκρας

36 253 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για αποδοχή των επιχ/νων από ΕΣΠΑ χρηµάτων στη ΕΥΑΘ 254 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και εργασιών 1)Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας Βασιλικά 2)Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 3)Υπηρεσίες Συµβούλου 4)Αναγόµωση πυροσβεστήρων 5)Προµήθεια βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα 255 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 256 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για οφειλές παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε) Εταιρία : ΒΑΣΣΟΣ ΑΒΕΕ 257 Ανάκληση δέσµευσης και εκ νέου δέσµευση για την «Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας νηπιαγωγείου Τριαδίου κλπ» 258 Ανάκληση δέσµευσης για προµήθεια δύο τροχόσπιτων για εργοτάξια Θέρµης & Βασιλικών 259 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, ορισµός υπολόγου για τη µεταφορά ποσού επιχορήγησης και δέσµευση της σχετικής πίστωσης Υπάλληλος: ΠΑΝΤΕΛΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 260 Καθορισµός νέου τόπου συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής 261 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ήµο Θέρµης» 263 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 12/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της «Μελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 2 ου 2/θέσιου ολοήµερου Νηπ/γείου Κ.Σχολαρίου και Α.Π.Χ.» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης Μελετητής :ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 264 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση ση ηµοτική Κοινότητα βασιλικών, την Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου, την ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου και

37 την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

38 265 Τροποποίηση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση χώρου για στέγαση της ηµοτικής Αστυνοµίας του ήµου Θέρµης 266 Ανάθεση σε δικηγόρου χειρισµού υποθέσεων του ήµου και σε δικαστικούς επιµελητές επίδοσης εγγράφων κλπ ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κανατάς Αχιλλέας Καρακώττας Ηλίας ικαστικούς επιµέλητες: Αµανατίδης Κοσµάς Μπάρµπα Ιωάννα Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιωάννης Καλαθάς 269 Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έφεση Ηλιάδης Θεόδωρος Ηλιάδου Μαρία 270 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παροχή έγγραφων νοµικών συµβουλών και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ 271 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση µελέτης Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης παιδικού σταθµού Ν.Ραιδεστού 272 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου. Μελέτη πυροπροστασίας πολιτιστικό κέντρο Ν.Ρυσίου Μελέτη πυροπροστασίας πολιτιστικό κέντρο Ν.Ραιδεστού Μελέτη δικτύου αποχέτευσης.. Σχολαρίου 273 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Παναγιώτης Γούσιος 274 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης αναγγελίας απαίτησης του ήµου σε υπάλληλο πλειστηριασµού ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-οφειλέτης Καραµπερης Μάρκος-υπάλληλος Νικόλαος Νικολάκης 275 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προµήθεια ειδών οδικού εξοπλισµού, µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης 276 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προηγµένες υπηρεσίες αποµακρυσµένης διαχείρισης ηλεκτροφωτισµού του ήµου» 277 Καθορισµός όρων διακήρυξης για την εκµίσθωση για επαγγελµατική χρήση τµήµατος του υπ αιθρµ.955 (πρώην

39 133) αγροτεµαχίου (έκτασης µ2) στην Καρδία, στο οποίο περιλαµβάνεται διώροφο κτίσµα µε στέγη ολικής επιφάνειας 241,36µ2

40 278 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Θέου Μαρία 279 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 280 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής Υπάλληλοι: ΚΟΥΜΑΛΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 281 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου) Θωµάρεϊ Χρήστος 282 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Αγ.Αντωνίου) Τουλκερίδης Νικόλαος 283 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Αγ.Παρασκευής) Τσιουβάκα Μαρία 284 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 285 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ήµου 286 Μερική ανάκληση δέσµευσης «Χρηµατοδότηση της δηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Αθλητισµού ( ΕΠΠΑΘ)» 287 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ήµου Θέρµης» 288 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος » και επανάληψή του χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης. 289 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Γούσιος Παναγιώτης 290 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αλεβίζος αίτηση αναστολής 291 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας : «Παροχή υπηρεσιών για τη διερεύνηση της βιωσιµότητας και πολιτικών ανάπτυξης του έργου Easy Trip & έρευνα αποδοχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από

41 τους χρήστες του έργου Easy Trip

42 292 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος» 293 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-διοικητική αποβολή Οικονόµου Απόστολος 294 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 295 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 296 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 297 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπολόγους ενταλµάτων προπληρωµής Παπλωµατάς Ιωάννης Κυριλλίδου Ελένη 298 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Κ.Σχολαρίου) Ζήσης Νικόλαος 299 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για την ετήσια συνδροµή στη νοµική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» 300 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για δαπάνη συµµετοχής υπαλλλήλου σε σεµινάριο ΓΕΡΑΝΙ ΟΥ ΑΝΝΑ 301 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου 302 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµηθειών και έργων 303 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : «Μελέτη Κατασκευή Εγκατάστασης επεξεργασίας Λυµάτων Θέρµης» 304 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών και συλλεκτήρα Βασιλικών Θέρµης» 305 Ανάθεση σε δικηγόρο γνωµοδότησης για άσκηση ένδικου Μέσου ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Κλιµάκιο προληπτικού ελέγχου 306 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ριβελέγκας Στεργίου

43 307 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αναπτυξιακή 308 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Χριστοφόρου Χριστόφορος 309 Ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή εκτέλεσης δικαστικών Αποφάσεων (αποβολής µισθίων) ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-Νικόλαος ραγούµης- Ενωµένη Κλωστουφαντουργίς ΑΕ-Αφοι Πολυανίδη ΟΕ 310 Έγκριση αµοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 311 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ήµου Θέρµης (αναπλήρωση παγίας) 312 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ 313 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για απόδοση στις Σχολικές επιτροπές επιχορηγούµενων χρηµάτων 314 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 315 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών, εργασιών και µελετών 316 Ανάκληση δεσµεύσεων 317 Ορισµός πληρεξουσίου ικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 318 Ανάκληση της αριθµ. 279/2013 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής και ανάθεση εκ νέου σε δικαστικό επιµελητή εφαρµογής πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ΚΑΛΒΟΥΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ-Αλεβίζος Ιωακείµ 319 Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισµού και υποβολή έκθεσης απολογιστικών Α τριµήνου 2013 στο ηµοτικό Συµβούλιο 320 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας ταινίας φόρτωσης,µεταφόρτωσης απορριµάτων µε χοάνη υποδοχής» 321 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προµήθεια ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα 322 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της Προµήθειας ασφαλτικού σκυροδέµατος και ασφαλτικού γαλακτώµατος 323 Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας εκµίσθωσης τµήµατος

44 του υπ αριθµ. 955 (πρώην 133) αγροτεµαχίου (έκτασης 3.358µ2) στην Καρδία, στο οποίο περιλαµβάνεται διώροφο κτίσµα µε στέγη ολικής επιφάνειας 241,36µ2

45 324 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασιών εκµίσθωσης αγροτεµαχίων για αγροτική χρήση στη. Κ. Βασιλικών, Τ.Κ. Αγ.Αντωνίου,.Κ. Ν.Ρυσίου και Τ.Κ.Αγ.Παρασκευής 325 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αλεβίζος Ιωακείµ 326 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αλεβίζος Ιωακείµ Ανάθεση σε δικηγόρο διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων στο Κτηµατολόγιο ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 329 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 330 Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωµοδότησης για άσκηση ένδικων µέσων ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Χατζησάββας Ιορδάνης 331 Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της 122/2013 πράξης κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τµήµα του Ε.Σ. και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 332 Μη άσκηση ένδικων µέσων κατά της υπ αριθµ. 8/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Γούσιος Παναγιώτης 333 Έγκριση αµοιβών δικηγόρου για χειρισµό υποθέσεων του ήµου και δέσµευση της σχετικής πίστωσης ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 334 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνη σχετική µε τη ΕΗ και δέσµευση της σχετικής πίστωσης Σαµαράς Τρύφων 335 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής Παντελίδου Ιωάννα 336 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για τη χρηµατοδότηση της ΕΠΠΑΘ 337 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για συµπληρωµατική ασφάλιση µηχανηµάτων έργου έτους Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για εκτέλεση προµηθειών και έργων 339 Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής καταβολής µισθωµάτων και παροχή

46 εξουσιοδότησης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκτέλεσή της. ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Νερούπολη εγγυητής Καρακίτσιος ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙ ΗΣ

47 340 Άσκηση ένδικου µέσου κατά της αριθµ. 109/2013 απόφασης της 1 ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006, ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεση του και την παράσταση τους τη δικάσιµο που θα οριστεί ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Λατοµεία Κοινότητας Ταγαράδων Α.Ε. 341 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-cosmote 342 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Αποστόλου Α.Ε. 343 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) για το έτος » και επανάληψή της χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για την εκτέλεση εργασιών, έργων και προµηθειών 346 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πιστώσεων) για ανειληµµένες υποχρεώσεις του ήµου 347 Απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ Ε ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ» 348 Έγκριση τεχνών προδιαγραφών για την «προµήθεια τριών (3) αιθουσών ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του ήµου Θέρµης» 349 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της «Προµήθειας λαµπτήρων» 350 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 11/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της «Μελέτης τοπικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Τριλόφου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 351 Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 14/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη της «µελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας νηπιαγωγείου Τριαδίου, σχεδιασµός προτεινόµενων µέτρων από Π.Υ. του παλιού κτιρίου του 3 ου.σ. Τριαδίου και ενεργητική πυροπροστασία προσθήκης υπογείου του 3 ου.σ. Τριαδίου» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 352 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του αριθ. 596 αγροτεµαχίου Ταγαράδων για αγροτική χρήση

48 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Μαυρένη Γρηγορία 355 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αναπτυξιακή ΑΕ υτικής Ελλάδος 356 Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας σε υποθηκοφυλακείακτηµατολογικά γραφεία ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 357 Ανάθεση σε δικηγόρο κατάθεσης αγωγών και σε δικαστικό επιµελητή επίδοσης των σχετικών εγγράφων ΜΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Κέντωρ εµπόριο λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε.-Νέα Εφαρµογή ανώνυµη εταιρεία παραγωγής & εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (HELLAS POWER) Α.Ε. 358 Έγκριση αµοιβής συµβολαιογράφου για σύνταξη συµβολαίου και δέσµευση σχετικής πίστωσης ΦΛΩΡΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ 359 Καθορισµός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση της «Προµήθειας τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας ελαφρά λυόµενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του ήµου Θέρµης» 360 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων & θέρµανσης για τις ανάγκες τις.ε.υ.αθ., της Α Θµιας και Β Θµιας σχολικής επιτροπής του ήµου Θέρµης» 361 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.α.υ.θ. της Α Θµιας και Β θµιας σχολικής επιτροπής του ήµου» 362 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και αγροτικών µηχανηµάτων του ήµου µε προµήθεια ανταλλακτικών» 363 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση ασφαλτόστρωση και επισκευή της οδού που συνδέει τους οικισµούς.κ. Τριλόφου και Επανωµής του ήµου Θέρµης Ν.Θεσσαλονίκης» 364 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις αστικής οδοποιίας λοιπών διαµερισµάτων» 365 Καθορισµός όρων διακήρυξης δηµοπρασίας γα την

49 εκτέλεση της «Προµήθειας λαµπτήρων»

50 366 Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση σε ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Φωτιάδη Παρθενόπη, Φωτιάδου Χρυσαυγή, Φωτιάδη Ηρακλή 367 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Περιστεράς) 368 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Καρδίας) 369 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής ( ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών) 370 Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής (Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων) 371 Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος προπληρωµής ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ 372 Ανάκληση δέσµευσης 373 Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για τον έλεγχο έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και δέσµευση σχετικής πίστωσης 374 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για ανειληµµένη υποχρέωση του δήµου 375 Ανάληψη υποχρεώσεων (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση εργασιών και προµηθειών 376 Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης) για εκτέλεση προµήθειας 377 Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Κατάρτιση σχεδίου Ο.Π.. (ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης) έτους Έγκριση των όρων της σύµβασης της υπ αριθµ. 23/2013 µελέτης προεκτίµησης αµοιβής για τη σύνταξη µελέτης «Τευχών δηµοπράτησης του Παιδικού σταθµού στη Ν.Ραιδεστό του ήµου Θέρµης» και ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 380 Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την «Προµήθεια προκατασκευασµένου ξύλινου φυλακίου µε στέγη για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών στο ήµο Θέρµης» 381 Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµ /2013 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεσή της. ΚΟΥΜΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Χατζησάββας Ιορδάνης 382 Έγκριση αµοιβής δικαστικού επιµελητή και δέσµευση της σχετικής πίστωσης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 30/21.7.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006 5/86 (

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006   5/86 ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 43/16-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 446/2013 ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 09-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ : 47691 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 09-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ : 47691 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 09-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ : 47691 ΠΡΟΣ 1) Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 2) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης 1 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/7.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Μπαλοτόγλου Πολύμνια Τηλ. Γραμματείας : 231330 4052 Email : menia.mpalotoglou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 29/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29-04-2014 Α/Α ΑΡΙΘ.. ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Συνεδρίαση 34 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 287 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έκδ.1.αναθ.3ημ/νια έγκρ. 15/7/2011 ΔΥΠ-ΥΠΟ 017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Αριθμ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθ. 75 του Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (άρθ. 75 του Ν. 3852/2010) ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής Διεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. : 17562

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 54/16.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 8/3.3.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 35427/725 e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 28-4 -2014 Αρ. Πρωτοκόλλου : 12406 ΓΡΑΦΕΙΟ Οικονομικής Επιτροπής Τηλ. Γραμματείας: 231330 4051 Email: tipou@oraiokastro.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 3/27.1.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 90/2015 ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου (7 η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμ. Απόφ. 90/2015 ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου (7 η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2015)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 90/2015 ΘΕΜΑ : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 20 Ιανουαρίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 3623 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1 30131 Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Πληρ.: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά, 26/03/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9722 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά, 26/03/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9722 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά, 26/03/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 9722 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ OIKONOMIΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Καλείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων : 12.06.2012 & 25.06.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. ΦΑΛΗΡΟ, 14.09.2012 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11/09/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25243/07.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 52/9.12.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Fax: 2310 508787 Τηλ.: 2310 508800 Ταχ. Κωδ.: 546 26 Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 3.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

ΠΡΟΣ : 3.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τρίπολη, 11/1/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 1422/557/11-1-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΓΩ10-ΛΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 26 / 25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 867 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Αποκοµιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου αριθ. 24 της 12 ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 428/16123 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ. Δράμα 12-06-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δράμα 12-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.24586 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 5/ 26-2-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 5/26-2-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 273-605/6053 Oρθή επανάληψη Π Ι Ν Α Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 7/1.3.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) Fax: 2310 508787 Τηλ.: 2310 508800 Ταχ. Κωδ.: 546 26 Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη 11-06-2015 Αρ. Πρωτ.:4687

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 45ης ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 23-12-2015 1. 2. 3.

Διαβάστε περισσότερα

440656/14454/9-10-15 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

440656/14454/9-10-15 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 24/16.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ93-ΣΗΓ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..14ης/6/2012.. της..15ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..202/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων που ελήφθησαν ( άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις 21-9-2011 Θέµα α.α. αποφ. Περίληψη Αποφάσεων ΕΗ 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012.

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) Fax: 2310 508787 Τηλ.: 2310 508800 Ταχ. Κωδ.: 546 26 Ταχ. Δ/νση: Φράγκων 6-8 Θεσσαλονίκη 10-07-2015 Αρ. Πρωτ.:5659

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα