Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΥΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΕΑΡΘ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ 26 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 27

2 Το Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας, που ανήκει στη /νση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) του ΥΠΕΧΩ Ε είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του δικτύου µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής Αθηνών. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών για το 26, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη από το 1984, περιέχεται στην παρούσα Έκθεση, η οποία είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ Ε, Τα αναλυτικά στοιχεία των µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης για το 26 από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα Για τη λειτουργία του δικτύου µετρήσεων και την τελική επεξεργασία των στοιχείων συνεργάστηκαν οι: Αδαµόπουλος Αναστάσιος Βύρας Λοΐζος Κλειδωνάς Γεώργιος Κολούτσου Σωτηρία Μπακαλούδης Γιώργος Ρούτσης Γιάννης Σµυρνιούδη Βασιλική Τσιλιµπάρη Ειρήνη Χονδρός Λουκάς - 1 -

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ίκτυο σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης Σταθµοί µέτρησης Μετρούµενοι ρύποι Βαθµονόµηση αυτοµάτων οργάνων Χρονικές διακυµάνσεις των τιµών συγκεντρώσεων των µετρούµενων ρύπων ιαχρονική µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Μηνιαία µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Ηµερήσια µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Ωριαία µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων...2. Επίδραση µετεωρολογικών παραµέτρων στη ρύπανση Όρια ποιότητας ατµόσφαιρας Αντιµετώπιση επεισοδίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης Σύγκριση τιµών ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε όρια Σωµατίδια (ΑΣ 1 ) ιοξείδιο του θείου (SO 2 ) ιοξείδιο του αζώτου (NO 2 ) Όζον (Ο ) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Μόλυβδος (Pb) Νικέλιο (Νi), Αρσενικό (Αs), Κάδµιο (Cd) Βενζόλιο (C 6 H 6 ) Βενζο(α)πυρένιο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ...7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ...52 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV...55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V...59 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI...6 SUMMARY

4 1. ίκτυο σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης 1.1. Σταθµοί µέτρησης Tο 26 η /νση ΕΑΡΘ (Τµήµα Ποιότητας Ατµόσφαιρας), λειτούργησε δεκαέξι σταθµούς µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Αττικής (βλ. Σχήµα 1.1.) καθώς και ένα σταθµό στην Αλίαρτο-Βοιωτίας για τις ανάγκες του Προγράµµατος ιασυνοριακής Μεταφοράς της Ρύπανσης (EMEP). ΘΡΑ ΕΛΕ ΠΕΙ-1 ΛΙΟ ΠΕΡ ΠΑΤ ΑΡΙ ΓΕΩ ΑΘΗ Ν. ΣΜΥ ΠΕΙ-2 ΛΥΚ ΜΑΡ ΑΓ. ΠΑΡ ΓΟΥ ΖΩΓ Σχήµα 1.1. Χάρτης της περιοχής Αττικής που εµφανίζονται οι θέσεις µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο σταθµός ΛΙΟΣΙΑ λειτούργησε προσωρινά (9/97-9/99) σε θέση km βόρεια από τον παλαιό, ενώ από το τέλος του 2 λειτουργεί σε θέση 2km νoτιοδυτικά του παλαιού σταθµού. Ο σταθµός Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ από το τέλος του 2, λειτουργεί σε νέα θέση µέτρα Ν του παλιού σταθµού. Στον Πίνακα 1.1 εµφανίζονται οι θέσεις των σταθµών αυτών, ο χαρακτηρισµός τους και οι ρύποι που µετρούνται ανά σταθµό. - -

5 Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης περιοχής Αττικής του Ε ΠΑΡ Θέση Όνοµα Γεωγρ. µήκος Γεωγρ. πλάτος Αθηνάς 2 4 Αριστοτέλους Γεωπονική Λιόσια Λυκόβρυση Μαρούσι Νέα Σµύρνη Πατησίων Πειραιάς ΠΕΙ Περιστέρι Αγ. Παρασκευή Γουδί Ελευσίνα Ζωγράφου Θρακοµακεδόνες Πανεπιστήµιο Πειραιά ΠΕΙ-2 Αλίαρτος Σταθµός Μετρούµενοι Ρύποι Χαρακτηρισµός SO 2 NOx CO O ΑΣ 1 ΒΤΕΧ Υψόµετρο (m -asl) Αστικός-Κυκλοφορίας v v v v Αστικός-Κυκλοφορίας v v Περιαστικός-Βιοµηχανικός v v v v Περιαστικός-Υποβάθρου v v v Περιαστικός v v v Αστικός-Κυκλοφορίας v v v v Αστικός-Υποβάθρου v v v v Αστικός-Κυκλοφορίας v v v v v Αστικός-Κυκλοφορίας v v v v v Αστικός-Υποβάθρου v v v v Περιαστικός-Υποβάθρου v v v Αστικός-Κυκλοφορίας v v Περιαστικός-Βιοµηχανικός v v v Περιαστικός-Υποβάθρου v v v Περιαστικός-Υποβάθρου v v v Αστικός-Υποβάθρου v v Υποβάθρου v v v

6 1.2. Μετρούµενοι ρύποι Οι µετρούµενοι ρύποι καθώς και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται φαίνονται στον Πίνακα 1.2. Η µέτρηση των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο χρόνος απόκρισης των αυτοµάτων αναλυτών είναι της τάξης του ενός λεπτού, δηλαδή ο κάθε αναλυτής δίνει µια τιµή περίπου κάθε λεπτό. Με ένα µικροεπεξεργαστή, που βρίσκεται σε κάθε αυτόµατο σταθµό και που είναι συνδεδεµένος µε τους αυτόµατους αναλυτές, υπολογίζονται κάθε ώρα οι µέσες ωριαίες τιµές ρύπανσης. Οι τιµές αυτές µεταβιβάζονται στον κεντρικό υπολογιστή της Υπηρεσίας, µέσω τηλεφωνικής γραµµής και µε αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής. Η µέτρηση του µαύρου καπνού αντικαταστάθηκε µε τη µέτρηση των αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ 1 ), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στο Παράρτηµα Ι αναφέρονται συνοπτικά οι πηγές και οι επιδράσεις στην υγεία των µετρούµενων ρύπων. Πίνακας 1.2. Μετρούµενοι ρύποι και µέθοδοι µέτρησης. Ρύπος Χρονική βάση µετρήσεων Μέθοδος µέτρησης Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 1 ώρα Απορρόφηση στο υπέρυθρο (NDIR) Οξείδια του αζώτου (ΝΟ,NO 2 ) 1 ώρα Χηµειοφωταύγεια Όζον (O ) 1 ώρα Απορρόφηση στο υπεριώδες ιοξείδιο του θείου (SO 2 ) 1 ώρα Φθορισµοµετρία Αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ 1 1 ) 1 ώρα Απορρόφηση β ακτινοβολίας Βενζόλιο Τολουόλιο Αιθυλοβενζόλιο, m-p-ο Ξυλόλιο (ΒΤEΧ) 1 ώρα Αέρια χρωµατογραφία (GC) 1.. Βαθµονόµηση αυτοµάτων οργάνων Η βαθµονόµηση περιλαµβάνει τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των οργάνων και τη ρύθµισή τους. Η βαθµονόµηση των αναλυτών αερίων ρύπων βασίζεται στη διαβίβαση µέσω του οργάνου αερίου, µε γνωστή συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου. Η παρασκευή αυτή του πρότυπου αερίου, γίνεται µε διάταξη δυναµικής αραίωσης, που συνδέεται αφενός µε µία πηγή "καθαρού" αέρα και αφετέρου µε έναν κύλινδρο που περιέχει µίγµα του εν λόγω αερίου µε άζωτο σε γνωστή πρότυπη συγκέντρωση. Ο "καθαρός αέρας, δηλαδή αέρας απαλλαγµένος από τους κύριους ρύπους, παράγεται διαβιβάζοντας αέρα µέσα από ειδικά φίλτρα συγκράτησης των ρύπων. Μεταβάλλοντας την παροχή του "καθαρού" αέρα και του αερίου της φιάλης είναι δυνατή η επίτευξη µιγµάτων αερίων που περιέχουν τον αντίστοιχο ρύπο σε γνωστές συγκεντρώσεις. Η βαθµονόµηση των αναλυτών αιωρούµενων σωµατιδίων βασίζεται σε πρότυπα δείγµατα γνωστής µάζας. Η διαδικασία αυτή της βαθµονόµησης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή µετά τη συντήρηση ή επισκευή ενός αναλυτή. 1 ΑΣ 1 : Αιωρούµενα σωµατίδια µε ισοδύναµη αεροδυναµική διάµετρο έως 1 µm (PM 1 ) - 5 -

7 2. Χρονικές διακυµάνσεις των τιµών συγκεντρώσεων των µετρούµενων ρύπων 2.1. ιαχρονική µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Στο Παράρτηµα ΙΙ, δίνονται οι αναλυτικοί Πίνακες, µε τις διαχρονικές µεταβολές των µέσων ετησίων τιµών, των συγκεντρώσεων όλων των µετρούµενων ρύπων, ανά σταθµό µέτρησης, ενώ οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις, δίνονται στα επόµενα Σχήµατα. Η διαχρονική εξέλιξη των τιµών δείχνει ότι, παρ' όλο που υπάρχουν στις διάφορες θέσεις αυξοµειώσεις των µέσων ετήσιων τιµών ρύπανσης από χρόνο σε χρόνο, η τάση εξέλιξης είναι γενικά πτωτική ή παρουσιάζεται τάση σταθεροποίησης, ανάλογα µε τον ρύπο. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να αποδοθεί, κυρίως στην τεχνολογική αναβάθµιση του στόλου των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην εφαρµογή του µέτρου της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), στα µέτρα ελέγχου εκποµπής ρύπων από διάφορες πηγές, στη χρήση καυσίµων µε καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, στη λειτουργία των µέσων σταθερής τροχιάς, στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στη διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα, στην ολοκλήρωση των µεγάλων κυκλοφοριακών έργων κ.λ.π. Η πτωτική τάση σε ορισµένους ρύπους, έχει ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένου ότι διαχρονικά υπάρχει αύξηση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων της πόλης. Ειδικά για κάθε ρύπο παρατηρούµε τα εξής: I. Για το µονοξείδιο του άνθρακα (Σχήµατα 2.1 α&β), παρουσιάζεται γενικά τάση µείωσης µε σταθεροποίηση των τιµών τα τελευταία χρόνια. Σηµειώνεται ότι για το 1992 η τιµή του σταθµού Αθηνάς προέκυψε από µικρό αριθµό µετρήσεων και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική. II. Για το διοξείδιο του θείου (Σχήµατα 2.2 α&β), υπάρχει σηµαντική τάση µείωσης των τιµών που συνδέεται µε τις µειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης όσο και στην αµόλυβδη βενζίνη ΙΙΙ. Για το βενζόλιο (Σχήµα 2.) παρόλο που η χρονική διάρκεια των µετρήσεων είναι µικρή παρατηρείται τάση µείωσης των τιµών. IV. Για το µονοξείδιο του αζώτου (Σχήµατα 2.4 α&β), υπάρχει τάση σταθεροποίησης ή µικρής µείωσης των τιµών. V. Για το διοξείδιο του αζώτου (Σχήµατα 2.5 α&β), υπάρχει τάση µικρής µείωσης των τιµών τα τελευταία χρόνια. VI. Για το όζον (Σχήµατα 2.6 α&β) υπάρχει γενικώς µια τάση σταθεροποίησης των τιµών. VII. Για τα αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ 1 ) (Σχήµατα 2.7 α&β), παρατηρείται σταθερότητα στις τιµές ρύπανσης από το ρύπο αυτό στους περισσότερους σταθµούς

8 CO(mg/m ) ETH ΠΑΤ ΑΘΗ ΠΕΙ-1 ΓΕΩ Σχήµα 2.1.α ιαχρονική µεταβολή µέσων ετησίων τιµών CO, σε mg/m. 4,5 4,5 CO(mg/m ) 2,5 2 1,5 1, ΕΤΗ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΥΚ Σχήµα 2.1.β ιαχρονική µεταβολή µέσων ετησίων τιµών CO, σε mg/m

9 SO2(µg/m ) ΕΤΗ ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΓΕΩ Σχήµα 2.2.α ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών SO 2 σε µg/m SO2(µg/m ) ΕΤΗ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΠΕΙ-1-8 -

10 Σχήµα 2.2.β ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών SO 2 σε µg/m

11 8 7 6 βενζόλιο (µg/m ) ΕΤΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχήµα 2. ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών βενζολίου, σε µg/m ΝΟ(µg/m ) ΕΤΗ ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΠΕΙ-1 ΓΕΩ Σχήµα 2.4.α ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΝΟ σε µg/m

12 7 6 5 ΝΟ(µg/m ) ΕΤΗ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΥΚ ΛΙΟ Σ χήµα 2.4.β ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΝΟ σε µg/m ΝΟ 2 (µg/m ) ΕΤΗ ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΠΕΙ-1 ΓΕΩ

13 Σχήµα 2.5.α ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών NO 2, σε µg/m NO 2 (µg/m ) ETH ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΥΚ ΛΙΟ Σ χήµα 2.5.β ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών NO 2, σε µg/m Ο (µg/m ) ΕΤΗ ΠΑΤ ΑΘΗ ΕΛΕ ΓΕΩ

14 Σχήµα 2.6.α ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών Ο, σε µg/m Ο (µg/m ) ΕΤΗ ΠΕΡ ΜΑΡ ΛΥΚ ΛΙΟ Σχήµα 2.6.β ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών Ο, σε µg/m AΣ1(µg/m) ΕΤΗ ΠΕΙ-1 ΜΑΡ ΑΡΙ ΛΥΚ - 1 -

15 Σχήµα 2.7.α ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΑΣ 1, σε µg/m. 5 4 ΑΣ 1 (µg/m ) ΕΤΗ ΖΩΓ ΘΡΑ ΑΓ. ΠΑΡ Σχήµα 2.7.β ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΑΣ 1, σε µg/m

16 2.2. Μηνιαία µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Στο Παράρτηµα ΙΙΙ δίνονται οι διακυµάνσεις των µέσων µηνιαίων τιµών των συγκεντρώσεων για όλους τους µετρούµενους ρύπους και τους σταθµούς για το 26, ενώ στα επόµενα Σχήµατα εµφανίζεται η µηνιαία µεταβολή για ρύπους σε κάποιους χαρακτηριστικούς σταθµούς. Από τα Σχήµατα είναι φανερό ότι, οι πρωτογενείς ρύποι (CO, NO, SO 2 ), παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές τους µήνες του χειµώνα. Αυτό οφείλεται για µεν το SO 2 στη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης, για δε το CO στη µεγαλύτερη κυκλοφορία που παρατηρείται τους χειµερινούς µήνες και τις χειρότερες συνθήκες λειτουργίας των µηχανών των αυτοκινήτων (ξεκίνηµα µε κρύα µηχανή). Το βενζόλιο αν και πτητικός υδρογονάνθρακας παρουσιάζει τις µεγαλύτερες τιµές το χειµώνα, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν για το CO, ενώ το καλοκαίρι παρουσιάζονται χαµηλότερες τιµές γιατί εκτός από τη µειωµένη κυκλοφορία µέρος του βενζολίου καταστρέφεται λόγω συµµετοχής του στις φωτοχηµικές αντιδράσεις. Οι δευτερογενείς ρύποι όζον (Ο ) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ 2 ) παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι τιµές των αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ 1 ) δεν παρουσιάζουν σαφή µηνιαία µεταβολή, λόγω των διαφόρων πηγών τους. Οι αυξηµένες τιµές της συγκέντρωσης των δευτερογενών ρύπων και κυρίως του όζοντος τους καλοκαιρινούς µήνες οφείλονται στην αυξηµένη ηλιοφάνεια των µηνών αυτών, δεδοµένου ότι αυτοί οι ρύποι σχηµατίζονται από φωτοχηµικές διεργασίες, στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλιακή ακτινοβολία. CO( mg/m ) 4,5 2,5 2 1,5 1,5 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα 2.8. Μέσες µηνιαίες τιµές CO στο σταθµό Πατησίων για το έτος

17 SO 2 (µg/m ) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα 2.9. Μέσες µηνιαίες τιµές SO 2 στο σταθµό Πατησίων για το έτος 26. Ο (µg/m ) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα 2.1. Μέσες µηνιαίες τιµές Ο στο σταθµό Λυκόβρυση για το έτος

18 12 1 (µg/m ) ΝΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα Μέσες µηνιαίες τιµές ΝΟ 2 στο σταθµό Πατησίων για το έτος ΝΟ (µg/m ) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα Μέσες µηνιαίες τιµές ΝΟ στο σταθµό Πατησίων για το έτος

19 9 8 7 ΑΣ 1 (µg/m ) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα 2.1. Μέσες µηνιαίες τιµές ΑΣ 1 στο σταθµό Αριστοτέλους για το έτος 26. Βεν ζόλιο (µg/m ) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΜΗΝΕΣ Σχήµα Μέσες µηνιαίες τιµές βενζολίου στο σταθµό Πατησίων για το έτος

20 2. Ηµερήσια µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Στο επόµενο Σχήµα, δίνεται η ηµερήσια µεταβολή των ρύπων στη διάρκεια του έτους 26, για όλους τους µετρούµενους ρύπους σε χαρακτηριστικές θέσεις µέτρησης 2,5 25 CO (mg/m) 2 1,5 1 SO2 (µg/m ) ,5 5 K T T Π Π Σ K T T Π Π Σ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ NO (µg/m ) ΝΟ2 (µg/m ) K T T Π Π Σ 65 K T T Π Π Σ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣ1 (µg/m) 5 4 Ο (µg/m ) K T T Π Π Σ ΗΜΕΡΑ 1 K T T Π Π Σ ΗΜΕΡΑ Βενζόλιο (µg/m ) 2 1 K T T Π Π Σ ΗΜΕΡΑ Σχήµα 2.15 Ηµερήσια µεταβολή συγκεντρώσεων CO, SO 2, ΝΟ και ΝΟ 2 στο σταθµό Πατησίων, ΑΣ 1 στο σταθµό Αριστοτέλους,Ο στο σταθµό Λυκόβρυση και βενζόλιο στο σταθµό Πατησίων για το έτος

21 Όπως δείχνει και το Σχήµα 2.15 οι ρύποι εκτός από το Ο, εµφανίζουν σε µ εγάλο ή µικρό βαθµό µείωση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 2.4 Ωριαία µεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Στα επόµενα Σχήµατα, δίνεται η ωριαία µεταβολή των συγκεντρώσεων όλων των ρύπων στη διάρκεια του έτους 26, σε χαρακτηριστικές θέσεις µ έτρησης. 4,5 CO (mg/m ) 2,5 2 1,5 1, ΩΡΕΣ Σχήµα 2.16 Ωριαία µεταβολή CO στο σταθµό Πατησίων για το έτος 26. ) SO 2 (µ g/m ΩΡΕΣ Σχήµα 2.17 Ωριαία µεταβολή SO 2 στο σταθµό Πατησίων για το έτος

22 25 2 NO (µg/m ) ΩΡΕΣ Σχή µα 2.18 Ωριαία µεταβολή ΝΟ στο σταθµό Πατησίων για το έτος (µg/m ) Βενζόλιο ΩΡΕΣ Σχήµα 2.19 Ωριαία µεταβολή βενζολίου στο σταθµό Πατησίων για το έτος

23 12 1 m ) ΝΟ 2 (µg/ ΩΡΕΣ Σχήµα 2.2 Ωριαία µεταβολή ΝΟ 2 στο σταθµό Πατησίων για το έτος 26. (µg/m ) Ο ΩΡΕΣ Σχήµα 2.21 Ωριαία µεταβολή Ο στο σταθµό Λυκόβρυση για το έτος

24 (µg/m ) ΑΣ ΩΡΕΣ Σχήµα 2.22 Ωριαία µεταβολή ΑΣ 1 στο σταθµό Αριστοτέλους για το έτος 26. Όπως φαίνεται και στα σχήµατα 2.16 έως 2.19, µεγαλύτερες τιµές για τους πρωτογενείς ρύπους CO, SO 2, ΝΟ και βενζόλιο παρουσιάζονται γενικά το πρωί (7-12) και το βράδυ (9-11). Αυτό οφείλεται στο ότι αφ ενός µεν, τις ώρες αυτές επικρατούν ευνοϊκές για τη συσσώρευση των ατµοσφαιρικών ρύπων µετεωρολογικές συνθήκες, αφ ετέρου δε, συµπίπτουν χρονικά οι ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης και οι αιχµές κυκλοφορίας. Για το διοξείδιο του αζώτου ΝΟ 2 (σχήµα 2.2), οι µέγιστες τιµές εµφανίζονται τις πρωινές ώρες 1-11, δηλαδή παρουσιάζουν κάποια χρονική υστέρηση που είναι απαραίτητη για το σχηµατισµό τους, ενώ για το Ο (σχήµα 2.21) το ηµερήσιο µέγιστο εµφανίζεται τις µεταµεσηµβρινές ώρες, όταν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζει το µέγιστο. Για τα ΑΣ 1, όσον αφορά στους αστικούς σταθµούς µέτρησης, οι µεγαλύτερες τιµές παρουσιάζονται τις πρωινές και τις βραδινές ώρες γεγονός που είναι ενδεικτικό της συµβολής των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη ρύπανση από σωµατίδια (σχήµα 2.22). Αντίθετα στους περιφερειακούς σταθµούς, οι µεγαλύτερες τιµές παρουσιάζονται τις µεσηµεριανές ώρες, γεγονός που δείχνει ότι στις θέσεις αυτές κυριαρχούν τα σωµατίδια δευτερογενούς προέλευσης.. Επίδραση µετεωρολογικών παραµέτρων στη ρύπανση Οι παράµετροι της µετεωρολογίας που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι: η διεύθυνση και η ένταση του ανέµου, η ευστάθεια της ατµόσφαιρας και ειδικά για τους φωτοχηµικούς ρύπους η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και η διάρκεια της ηλιοφάνειας. Άλλες παράµετροι που συντελούν σηµαντικά στη διαµόρφωση των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι: η βροχόπτωση, η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας και έµµεσα η θερµοκρασία. Στο Σχήµα.1 παρουσιάζονται οι συχνότητες εµφάνισης (%), των διευθύνσεων του ανέµου στο σταθµό Πατησίων, ενώ στο Σχήµα.2 αποτυπώνεται η µέση ταχύτητα του ανέµου (σε m/s), ανά διεύθυνση ανέµου στον ίδιο σταθµό για το έτος

25 Β Β ΒΒ Β 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, BBA BA ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ Ν ΝΝΑ Σχήµα.1 Συχνότητες, επί τοις εκατό (%) των διευθύνσεων του ανέµου στο σταθµό Πατησίων για το έτος 26. Β Β ΒΒ,5 2,5 2 1,5 1,5 Β 4 BBA BA ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΝ Ν ΝΝΑ ΝΑ Σχήµα.2 Μέση ταχύτητα ανά διεύθυνση ανέµου, στο σταθµό Πατησίων για το έτος

26 Β ΒΒ Β BBA BA Β ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ Ν ΝΝΑ Σχήµα. Μέσες τιµές ΝΟ 2 (σε µg/m ) για το έτος 26 στο σταθµό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέµου. Β Β ΒΒ Β 8 BBA 7 6 BA 5 4 ΑΒΑ 2 1 A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ Ν ΝΝΑ Σχήµα.4 Μέσες τιµές Ο (σε µg/m ) για το έτος 26 στο σταθµό Λυκόβρυση για κάθε διεύθυνση του ανέµου

27 ΒΒ 4,5 Β BBA Β 2,5 BA Β 2 1,5 1,5 ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ Ν ΝΝΑ Σ χήµα.5 Μέσες τιµές CΟ (σε mg/m ) για το έτος 26 στο σταθµό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέµου. Β Β ΒΒ Β BBA BA ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ ΝΝΑ Ν Σχήµα.6 Μέσες τιµές ΝΟ (σε µg/m ) για το έτος 26 στο σταθµό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέµου

28 Β ΒΒ Β 25 2 BBA BA Β 15 1 ΑΒΑ 5 A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ ΝΝΑ Ν Σ χήµα.7 Μέσες τιµές SΟ 2 (σε µg/m ) για το έτος 26 στο σταθµό Πατησίων για κάθε διεύθυνση του ανέµου. ΒΒ 8 7 Β BBA Β 6 5 BA Β ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ Ν ΝΝΑ Σχήµα.8 Μέσες τιµές ΑΣ 1 (σε µg/m ) για το έτος 26 στο σταθµό Αριστοτέλους για κάθε διεύθυνση του ανέµου

29 ΒΒ Β 8 7 BBA Β 6 5 BA Β ΑΒΑ A Ν ΑΝΑ Ν ΝΑ ΝΝ Ν ΝΝΑ Σχήµα.9 Μέσες τιµές βενζολίου ( σε µg/m ) γ ια το έτος 26 στο σταθµό Πατησίων γ ια κάθε διεύθυνση του ανέµου. Στ α Σχή µατα.-.9, δίνοντ αι οι µέσες τιµές συγκεντρώσεων των ρύπων ανά διεύθυνση ανέµου (τριαντάφυλλα ρύπανσης). Από τα Σχήµατα αυτά προκύπτει ότι, γενικά, µικρότερες τιµές συγκέντρωσης για όλους τους ρύπους εκτός από το όζον, παρατηρούνται µε ανέµους του βορειοανατολικού τοµέα, γεγονός που κύρια αποδίδεται στους ακόλουθους λόγους: - Η κλειστή τοπογραφία του λεκανοπέδιου της Αθήνας, δυσχεραίνει τον αερισµό και τη διάχυση των ρύπων, λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων, ενώ έχει ως αποτέλεσµα, η επικρατούσα διεύθυνση του ανέµου να είναι είτε Βορειοανατολική είτε Νοτιοδυτική. - Οι Βορειανατολικοί άνεµοι είναι συνοπτικοί και έχουν συνήθως µεγάλη µέση ταχύτητα σε σχέση µε τους Νοτιοδυτικούς ανέµους (Σχήµα.2), συντελώντας έτσι καθοριστικά στη διάχυση των ρύπων. Η σχετικά υψηλή ένταση που παρατηρείται στους ΝΝΑ ανέµους (Σχήµα.2) αποδίδεται σε διέλευση βαροµετρικών συστηµάτων χαµηλής πίεσης και εµφανίζονται µε µικρή συχνότητα (Σχήµα.1) - Σε περίπτωση ασθενούς ή απουσίας συνοπτικής ροής, οι άνεµοι του νότιου τοµέα είναι αποτέλεσµα τοπικού συστήµατος κυκλοφορίας (θαλάσσια αύρα), γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών συγκεντρώσεων δευτερογενών (φωτοχηµικών) ρύπων στην περιφέρεια του λεκανοπεδίου

30 4. Όρια ποιότητας ατµόσφαιρας Στη χώρα µας ισχύουν νοµοθετηµ ένα όρια για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, καπνό, αιωρούµενα σωµατίδια, διοξείδιο του αζώτου, µόλυβδο, όζον, µονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, σύµφωνα µε τα όρια ποιότητας ατµόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με µία σειρά από νέες οδηγίες σχετικά µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν των άλλων, νέα όρια για τους διάφορους ατµοσφαιρικούς ρύπους. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστηµάτων. Τα όρια αυτά δίνονται στο Παράρτηµα ΙV. Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµ ερα και αφορούν στα νέα όρια είναι: Οδηγία 1996/62/ΕΚ για την εκτίµηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 277/29/2, ΦΕΚ 18/Β/17-2-2). Οδηγία 1999//ΕΚ για τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 4/.5.22,ΦΕΚ125/Α/ 5-6-2). Οδηγία 2/69/ΕΚ για τις οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (ΚΥΑ 928/2, ΦΕΚ 45Β/27.2.5). Οδηγία 22//ΕΚ σχετικά µ ε το όζον στον ατµοσφα ιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 868/216, ΦΕΚ 14Β/ ). Οδηγία 24/17/ΕΚ σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα

31 Με τις οδηγίες αυτές για κάθε ρύπο ορίζεται µία οριακή τιµή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, µε το αντίστοιχο έτος έναρξης ισχύος της. Παράλληλα δίνεται και ένα περιθώριο ανοχής, το οποίο αθροίζεται στην οριακή τιµή, δίνοντας έτσι την ενδεικτική οριακή τιµή, η οποία ισχύει στο µεσοδιάστηµα έως την θέση σε ισχύ της οριακής τιµής. Το περιθώριο ανοχής κάθε χρόνο µειώνεται, έτσι ώστε στην ηµεροµηνία ισχύος του νέου ορίου να µηδενιστεί. Επιπρόσθετα, τα κράτη µέλη πρέπει να εκπονούν και να υλοποιούν σχέδια δράσης για την προετοιµασία τους όσον αφορά στην επίτευξη και τήρηση των ορίων. Ενδεικτική οριακή τιµή µε σκοπό την προετοιµασία των κρατών - µελών Περιθώριο ανοχής Ισχύουσα οριακή τιµή Οριακή Τιµή Έτη Έτος έναρξης ισχύος του νέου ορίου Σ χήµα 4.1. Επεξήγηση της εφαρµογής της τιµ ής στόχου και οριακής τιµής µε βάση τις οδηγίες της Ε.Ε Αντιµετώπιση επεισοδίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης Με την Κ.Υ.Α 11824/199 θεσµοθετείται σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση επεισοδίων ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τίθενται «όρια εκτάκτων µέτρων», για τον περιορισµό της ρύπανσης σε περιπτώσεις που κυρίως λόγω εξαιρετικά δυσµενών µετεωρολογικών συνθηκών, αναµένεται αύξηση των τιµών ρύπανσης. Τα µ έτρα λαµβάνονται όταν οι µετρούµ ενες τιµές υπερβούν ή προσεγγίσουν τα όρια εκτάκτων µέτρων (συναγερµού) και ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες που ευνοούν τη διατήρηση ή αύξηση των τιµών ρύπανσης για τις επόµενες ή την επόµενη ηµέρα. - -

32 Τα αρχικά όρια για τη λήψη εκτάκτων µέτρων, που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ, τροποποιήθηκαν για τους ρύπους ΝΟ 2, SO 2 και Ο µε την εφαρµογή των Οδηγιών 1999//ΕΚ (ενσωµάτωση στο Εθνικό ίκαιο µε την Π.Υ.Σ. 4/.5.22) και 22//ΕΚ (ΚΥΑ ΗΠ 868/216, ΦΕΚ 14Β/21.9.5). Για το CO, σύµφωνα µε την Οδηγία 2/69/ΕΚ (ενσωµάτωση στο Εθνικό ίκαιο µε την Κ.Υ.Α. 928/2/24) δεν προβλέπεται όριο συναγερµού. Με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 928/2/24, οι διατάξεις της ΚΥΑ 11824/199 για τη λήψη εκτάκτων µέτρων που αναφέρονται στο CO καταργούνται. Για τα αιωρούµενα σωµατίδια (ΑΣ 1 ) δεν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική όριο συναγερµού. Τα επ ικαιροποιηµένα όρια λήψης εκτάκτων µέτρων που ισχύουν σήµερα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αθήνας, παρουσιάζονται παρακάτω. Πίνακας 4.1. Όρια εκτάκτων µέτρων ΡΥΠΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟ ιοξείδιο του 1 ώρα Όριο συναγερµού: αζώτου (ΝΟ 2 ) 4 µg/m υπέρβαση της τιµής αυτής για συνεχόµενες ώρες ιοξείδιο του 1 ώρα Όριο συ ναγερµού: θείου (SO 2 ) 5 µg/m υπ έρβαση της τιµής αυτής για συνεχόµενες ώρες Όζον (Ο ) 1 ώρα Όριο συναγερµ ού: 24 µg/m υπέρβαση της τιµής αυτής για συνεχόµενες ώρες - 1 -

33 5. Σύγκριση τιµών ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε όρια 5.1 Σωµατίδια (ΑΣ 1 ) Με τη νέα κοινοτική οδηγία (1999//ΕΚ) καταργείται η µέθοδος του µαύρου καπνού για τον προσδιορισµό των σωµατιδίων και αντικαθίσταται µε τη µέτρηση των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων διαµέτρου µικρότερης των 1µm (ΑΣ 1 ). Τα όρια που καθορίζονταν για τον καπνό βάσει της παλιάς νοµοθεσίας παύουν να ισχύουν από 1/1/25. Υπερβάσεις ορίου που αφορά στη µέση ετήσια τιµή Πίνακας 5.1 οριακή τιµή. Σύγκριση µέσων ετήσιων τιµών ΑΣ 1 σε µg/m ανά έτος µε την ΠΕΙ-1 ΜΑΡ ΖΩΓ ΛΥΚ ΑΓ. ΑΡΙ ΓΟΥ ΘΡΑ ΠΑΡ Με κόκκινη γραφή σηµειώνονται οι υπερβάσεις των οριακών τιµών Υπερβάσεις ορίου που αφορούν στη µέση ηµερήσια τιµή Αριθµός ηµερών ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΟΥ Ι - 2 -

34 Σχήµα 5.1 Αριθµός ηµερών για το 26 µε µέση ηµερήσια τιµή ΑΣ 1 µεγαλύτερη από 5 µg/m (Με κόκκινο χρώµα σχεδιάζονται οι περιπτώσεις στις οποίες οι υπερβάσεις του ορίου ήταν πάνω από τις επιτρεπόµενες.) Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ένα ποσοστό των υπερβάσεων αυτών οφείλεται είτε σε µεταφορά σκόνης από αποµακρυσµένες περιοχές (π.χ. έρηµος Σαχάρα) είτε από άλλες φυσικές πηγές. 5.2 ιοξείδιο του θείου (SO 2 ) Υπερβάσεις του ορίου που αφορά στη µέση ωριαία τιµή Οι τιµές υπερβάσεων της οριακής τιµής (5µg/m ) σε όσους σταθµούς παρουσιάσθηκαν ήταν λιγότερες από τις επιτρεπόµενες (24), εποµένως δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου αυτού σε κανένα σταθµό µέτρησης. Υπερβάσεις του ορίου που αφορά στη µέση ηµερήσια τιµή Υπέρβαση της οριακής τιµής (125 µg/m ), δεν παρουσιάστηκε για κανένα σταθµό µέτρησης. 5.. ιοξείδιο του αζώτου (NO 2 ) 5..α Σύγκριση µε ισχύοντα όρια εν υπήρξε υπέρβαση του ετήσιου ορίου που καθορίζεται στην παλιά οδηγία (Παράρτηµα ΙV), των 2µg/m για το 98 ο εκατοστηµόριο, κατά το έτος 26 σε κανένα σταθµό µέτρησης. Τελευταία υπέρβαση του ορίου παρατηρήθηκε το 21 µόνο για το σταθµό ΠΑΤΗΣΙΩΝ (τιµή 21µg/m ). Το όριο αυτό παύει να ισχύει την β Σύγκριση µε νέα κοινοτικά όρια Με τη νέα κοινοτική οδηγία µέχρι 1/12/9 ισχύουν τα παλαιά όρια ενώ τίθενται ενδεικτικές οριακές τιµές ανά έτος που σταδιακά µειώνονται έτσι ώστε να επιτευχθεί συµµόρφωση µε τα νέα όρια από 1/1/1 (Παράρτηµα ΙV). Υπερβάσεις ορίου που αφορά στη µ έση ετήσια τιµή Πίνακας 5.2 Σύγκριση µέσων ετήσιων αντίστοιχες ενδεικτικές οριακές τιµές. τιµών ΝΟ 2 σε µg/m ανά έτος µε τις ΣΤΑΘΜΟΙ 22 (ενδεικτική 2 (ενδεικ τική 24 (ενδεικτική 25 (ενδεικτική 26 (ενδεικτική οριακή τιµή οριακή τιµ ή οριακή τιµή οριακή τιµή οριακή τιµή 56 µg/m ) 54 µg/m ) 52 µg/m ) 5 µg/m ) 48 µg/m ) ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

35 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΙΟΣΙΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΟΥ Ι Με κόκκινη γραφή σηµειώνονται οι υπερβάσεις των ενδεικτικών οριακών τιµών Υπερβάσεις του ορίου που αφορά στη µέση ωριαία τιµή Οι τιµές υπερβάσεων της ενδεικτικής οριακής τιµής (24µg/m ) σε όσους σταθµούς παρουσιάσθηκαν ήταν λιγότερες από τις επιτρεπόµενες (18), εποµένως δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου αυτού σε κανένα σταθµό µ έτρησης. 5.4 Όζον (Ο ) Τα όρια που ισχύουν για το όζον αναφέρονται στο Παράρτηµ α ΙV. Υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης Αριθµός ηµερών ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΛΙΟΣΙΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Σχήµα 5.2 Αριθµός ηµερών για το 26 µε ωριαία τιµή όζοντος µεγαλύτερη από 18 µg/m Υπερβάσεις του ορίου συναγερµού - 4 -

36 Υπέρβαση του ορίου συναγερµ ού (24 µg/m ) για το 26 σηµειώθηκε µόνο σε ένα σταθµό (ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ) στις για µία µόνο ώρα. Σηµειώνεται ότι για τη λήψη εκτάκτων µέτρων θα πρέπει να καταγραφεί υπέρβαση του ορίου συναγερµού για τρεις συνεχόµενες ώρες. Στις περιπτώσεις που σηµειώθηκαν υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης και του ορίου συναγερµού το ΥΠΕΧΩ Ε, εφαρµόζοντας τη σχετική νοµοθεσία εξέδωσε την προβλεπόµενη για αυτές τις περιπτώσεις ανακοίνωση, η οποία περιελάµβανε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε οδηγίες και συστάσεις για τη αποφυγή µετακινήσεων ευπαθών οµάδων πληθυσµού και σωµατικής άσκησης από τα παιδιά Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Για το ρύπο αυτό το 26 δεν υπήρξε υπέρβαση του ορίου Μόλυβδος (Pb) Από µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 21 και 22 καθώς και ενδεικτικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 24 προκύπτει ότι οι συγκεντρώσεις µολύβδου, είναι χαµηλότερες από τα όρια (Σχήµα 5.). Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η διενέργεια συστηµατικών µετρήσεων µολύβδου, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999//ΕΚ..6.5 Οριακή τιµή,5 µg/m.4 ) gr/m Pb (µ..2.1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΛΑΥΡΙΟ ΠΕΡΑΜΑ Σχήµα 5.. Μέσες ετήσιες τιµές µολύβδου στα ΑΣ 1 σωµατίδια. 5.7 Νικέλιο (Νi), Αρσενικό (Αs), Κάδµιο (Cd) - 5 -

37 Στο πλαίσιο της προετοιµασίας, για την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 17/24/ΕΚ που θέτει τιµές στόχους για νικέλιο, αρσενικό και κάδµιο πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις το 24, σε διάφορες θέσεις της περιοχής Αττικής. Οι τιµές στόχοι που δίδονται στο Παράρτηµα IV θα ισχύσουν από 1/12/212. Από τις ενδεικτικές µετρήσεις προέκυψε ότι και για τους τρεις ρύπους οι τιµές ήταν κάτω από τις αντίστοιχες τιµές στόχους όπως προκύπτει από τον επόµενο Πίνακα 5.. Π ίνακας 5.. Ενδεικτικές µετρήσεις για Νικέλιο, Αρσενικό και Κάδµιο, σε ng/m για το έτος 24. Ρύπος Τιµή Αριστοτέλους Πέραµα Λαύριο στόχος Νi 2 9, 16,,1 As 6 <1,5 <2 <,5 Cd 5,6 1,8,4 5.8 Βενζόλιο (C H ) 6 6 Το όριο που προβλέπεται από την οδηγία για το βενζόλιο (69/2/ΕΚ) θα ισχύσει από 1/1/21 (Παράρτηµα ΙV). Μέχρι τότε τίθενται ενδεικτικές οριακές τιµές ανά έτος που σταδιακά µειώνονται έτσι ώστε να επιτευχθεί συµµόρφωση µε τα νέα όρια από 1/1/21. εν υπήρξε υπέρβαση της ενδεικτικής οριακής τιµής για το 26 (9 µg/m ). 5.9 Βενζο(α)πυρένιο Στο πλαίσιο της προετοιµασίας, για την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας 17/24/ΕΚ που θέτει τιµή στόχο για βενζο(α)πυρένιο πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις το 24, σε διάφορες θέσεις της περιοχής Αττικής. Η τιµή στόχος που δίνεται στο Παράρτηµα IV θα ισχύσουν από 1/12/212. Από τις ενδεικτικές µετρήσεις, προέκυψε ότι και για το ρύπο αυτόν οι τιµές ήταν κάτω από την αντίστοιχη τιµή στόχο (1ng/m ), όπως προκύπτει από τον επόµενο Πίνακα 5.4. Πίνακας 5.4. Ενδεικτικές µετρήσεις για βενζο(α)πυρένιο, σε ng/m για το έτος 24. Αριστοτέλους Πέραµα Λαύριο,9,4 <, - 6 -

38 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Από τις συγκρίσεις των συγκεντρώσεων των µετρούµενων ρύπων µε τα ισχύοντα όρια ποιότητας ατµόσφαιρας και τις οριακές ενδεικτικές τιµές που καθορίζονται στις Κοινοτικές Οδηγίες, προκύπτουν υπερβάσεις σε ορισµένους ρύπους. Η κατάσταση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης ανά ρύπο, στην Αθήνα κατά το έτος 26 ήταν: Αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ 1 : Τα αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ 1, παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων της νέας οδηγίας της Ε.Ε. στην πλειονότητα των σηµείων µέτρησης. Είναι από τους ρύπους για τους οποίους πρόσφατα τέθηκαν όρια σε επίπεδο Ε.Ε. και αποτελούν πρόβληµα για τα περισσότερα κράτη µέλη. ιοξείδιο του θείου (SO 2 ): Ο ρύπος αυτός που παλαιότερα αποτελούσε πρόβληµα, έχει καταπολεµηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια σε καµιά θέση µέτρησης. ιο ξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Το διοξείδιο του αζώτου παρουσιάζει υπερβάσεις της ενδεικτικής µέσης ετήσιας τιµής και αν δεν µειωθούν οι τιµ ές τότε θα υπάρξει υπέρβαση και των ορίων που θα ισχύσουν από βάσει της νέας οδηγίας. Όζον (Ο ): Για το ρύπο αυτό το 26 παρουσιάστηκαν υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης κατά κύριο λόγο στους περιφερειακούς σταθµούς µέτρησης. Υπέρβαση του ορίου συναγερµού σηµειώθηκε µόνο σε ένα σταθµό για µία µόνο ώρα. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική θέση της χώρας (µεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερµοκρασίες, συνθήκες που ευ νοούν το σχηµατισµό του όζοντος ) και πα ρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες της Ε.Ε. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Για το 26 δεν σηµειώθηκε υπέρβαση της οριακής τιµής. Μόλυβδος (Pb): Ο µόλυβδος βρίσκεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα και δεν αποτελεί πρόβληµα. Βενζόλιο: Για το ρύπο αυτό δεν σηµειώθηκε υπέρβαση της ενδεικτικής τιµ ής για το 26. Αν δεν µειωθούν οι τιµές τότε θα υπάρξει υπέρβαση των ορίων που θα ισχύσουν από βάσει της νέας οδηγίας

39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΥΡΙΟΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ - 8 -

40 Ατµοσφαιρική ρύπανση Ατµοσφαιρική ρύπανση καλείται, η παρουσία στην ατµόσφαιρα κάθε είδους ουσιών, σε συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στου ς ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του. Κάτω από ορισµένες συνθήκες, η ατµοσφαιρική ρύπανση µπορεί να φτάσει σε επίπεδα που µπορεί να δηµιουργήσουν ανεπιθύµητες συνθήκες διαβίωσης. Σε αυτήν την περίπτωση έχει επικρατήσει να λέγεται ότι έχουµε «Νέφος».Το «Νέφος» παρουσιάζεται µε δύο µορφές: Νέφος καπνοµίχλης, σχηµατίζεται όταν µετρώνται υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων, όπως µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου και αιωρούµενων σωµατιδίων, σε συνδυασµό µε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία και µεγάλη σχετική υγρασία. Φωτοχηµικό νέφος, παρουσιάζεται όταν παρατηρούνται υψηλές θερµοκρασίες, µεγάλη ηλιοφάνεια σε ένταση και διάρκεια, µικρή σχετική υγρασία και υψηλή συγκέντρωση οξειδίων του αζώτου, υδρογονανθράκων, και δευτερογενών προϊόντων τους. Για να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το πρόβληµα του νέφους πρέπει να γνωρίζουµε, πως δηµιουργείται, από τι αποτελείται, τι επιδράσεις δηµιουργεί στο περιβάλλον, και τι µπορούν να κάνουν πολιτεία και κοινωνία για την καταπολέµησή του. Βασικότεροι ατµοσφαιρικοί ρύποι: περιγραφή, πηγές και επιδράσεις Όζον (Ο ) Αέριο, άχρωµο, µε χαρακτηριστική οσµή, το κύριο συστατικό του φωτοχηµικού νέφους στην επιφάνεια της γης (τροπόσφαιρα). Στην ανώτερη ατµόσφαιρα (στρατόσφαιρα), ωστόσο το όζον έχει ευεργετικό ρόλο απορροφώντας την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Πηγές στο περιβάλλον Το όζον σχηµατίζεται στην κατώτερη ατµόσφαιρα ως αποτέλεσµα αλυσίδας χηµικών αντιδράσεων µεταξύ του οξυγόνου, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs), και οξειδίων του αζώτου υπό συνθήκες έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και υψηλών θερµοκρασιών. Πηγές των ρύπων που συντελούν στη δηµιουργία του όζοντος είναι τα οχήµατα, εργοστάσια, χωµατερές, χηµικά διαλυτικά και πολλές άλλες µικρές πηγές όπως βενζινάδικα, αγροτικός εξοπλισµός, κλπ. Επιδράσεις Το όζον σε µεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον όπου ζούµε. Προκαλεί ερεθισµό στην - 9 -

41 αναπνευστική οδό, διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, αίσθηµα ξηρότητας στο λαιµ ό, πόνο στο στήθος, βήχα, άσθµα, φλεγµονή στους πνεύµονες, πιθανή επιδεκτικότητα σε µολύνσεις του αναπνευστικού και ερεθισµό των οφθαλµών. Το όζον έχει επίσης δυσµενείς επιδράσεις στα φυτά, µειώνει την παραγωγή στις αγροτικές καλλιέργειες και προκαλεί ζηµιές στη δασική βλάστηση. Μον οξείδιο του άνθρακα (CO) Aέριο, άοσµο και άχρωµο, εκπέµπεται από τις εξατµίσεις των µηχανών των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων και πάσης φύσεως µηχανών όταν συντελείται ατελής καύση της καύσιµης ύλης. Πηγές στο περιβάλλον Κυρίως τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Υψηλές συγκεντρώσεις του µπορούν να βρεθούν σε κλειστά µέρη όπως χώροι στάθµευσης, ελλιπώς αεριζόµενες υπόγειες διαβάσεις, ή κατά µήκος των δρόµων σε περιόδους κυκλοφοριακής αιχµής. Επιδράσεις Μειώνει την ικανότητα του αίµατος να µεταφέρει οξυγόνο σε βασικούς ιστούς του οργανισµού, επιδρώντας κυρίως στο καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστηµα. Χαµηλές συγκεντρώσεις του επηρεάζουν δυσµενώς άτοµα µε καρδιακά προβλήµατα και µειώνουν τις σωµατικές επιδόσεις νεαρών και υγιών ατόµων. Υψηλότερες συγκεντρώσεις προκαλούν συµπτώµατα όπως ζαλάδα, πονοκεφάλους και κόπωση. ιοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) Είναι αέριο µε καφεκίτρινο χρώµα και ιδιάζουσα οσµή. Σε υψηλές συγκεντρώσεις δίνει το χαρακτηριστικό χρώµα του στην όψη του ουρανού στις αστικές περιοχές. Πηγές στο περιβάλλον Η χρήση καυσίµων κυρίως σε αυτοκίνητα αλλά και σε βιοµηχανικούς καυστήρες ή σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής παράγει µονοξείδιο του αζώτου. Αυτό µε διάφορες χηµικές αντιδράσεις που ενισχύονται µε την παρουσία της ηλιακής ακτινοβολίας µετατρέπεται σε διοξείδιο του αζώτου

42 Επιδράσεις Σηµαντικός ρύπος για τη δηµιουργία όξινης βροχής. Σε υψηλές συγκεντρώσεις βλάπτει ανθρώπους και βλάστηση. Στα παιδιά µπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές ασθένειες. Στους ασθµατικούς προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή. Αιωρούµενα Σωµατίδια Σωµατίδια σε στερεή ή υγρή φάση που αιωρούνται στην ατµόσφαιρα για µεγαλύτερα ή µικρότερα χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε το µέγεθος και τις άλλες φυσικοχηµικές τους ιδιότητες. Πηγές στο περιβάλλον Φυσικές πηγές: ηφαιστειακή δραστηριότητα, θάλασσα, σκόνη από απογυµνωµένο έδαφος, µεταφορά από µεγάλες αποστάσεις κυρίως από περιοχές ερήµων. Ανθρωπογενείς πηγές: βιοµηχανικές δραστηριότητες, παραγωγή τσιµέντου, γύψου, χυτήρια µεταλλεύµατος, εξορυκτικές δραστηριότητες, κατασκευαστικές/οικοδοµικές δραστηριότητες, οχήµατα (κυρίως πετρελαιοκίνητα οχήµατα και δίκυκλα), πυρκαγιές, αγροτικές δραστηριότητες, άλλες καύσεις (καλοριφέρ, τζάκια, ψησταριές), και ιδιαίτερα στο εσωτερικό περιβάλλον κάπνισµα και µαγείρεµα. Η συµµετοχή του αυτοκινήτου οφείλεται στην καύση του καυσίµου, στη φθορά των ελαστικών και στην επαναιώρηση. Μικρότερα σε µέγεθος σωµατίδια δηµιουργούνται δευτερογενώς στην ατµόσφαιρα από αντιδράσεις αερίων ρύπων. Οι αντιδράσεις αυτές επιταχύνονται παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας και σε υψηλές θερµοκρασίες. Επιδράσεις Οι επιδράσεις στην υγεία εξαρτώνται πολύ από το µέγεθος των σωµατιδίων και τη σύσταση τους. Όσο µικρότερα σε µέγεθος είναι τα σωµατίδια τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστηµα του ανθρώπου. Γενικά σωµατίδια µε µέγεθος µεγαλύτερο από 1µm δεν εισχωρούν στο κατώτερο αναπνευστικό σύστηµα. Τα µικρότερα από 1µm σωµατίδια µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στο αναπνευστικό ή να επιδεινώσουν τα συµπτώµατα ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού. Οµάδες υψηλού κινδύνου αποτελούν οι ηλικιωµένοι, τα παιδιά και τα άτοµα που πάσχουν από άσθµα και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις. Τα αιωρούµενα σωµατίδια προκαλούν φθορές στα υλικά και µειώνουν την ορατότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξηµένης υγρασίας. Τα αιωρούµενα σωµατίδια επηρεάζουν τις οπτικές ιδιότητες της ατµόσφαιρας µεταβάλλοντας το ισοζύγιο ακτινοβολίας στην ατµόσφαιρα. Επίσης συνεισφέρουν στη δηµιουργία νεφών ως πυρήνες

43 συµπύκνωσης, αλλά και στην αλλαγή των ιδιοτήτων των νεφών και τη συχνότητα των βροχοπτώσεων. ιοξείδιο του θείου (SO 2 ) Άχρωµο, αέριο, άοσµο σε χαµηλές συγκεντρώσε ις αλλά µε έντονη ερεθιστική οσµή σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Πηγές στο περιβάλλον Εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, βιοµηχανίες, κεντρικές θερµάνσεις, διυλιστή ρια πετρελαίου, χηµικές βιοµηχανίες, χαρτοβιοµηχανίες. Επιδράσεις Στην ατµ όσφαιρα σχηµατίζει θειικές ενώσεις µεταξύ των οποίων και θεϊκό οξύ και σωµ ατίδια αποτελούµενα από θειικές ενώσεις. Επηρεάζει άτοµα µε αναπνευ στικά προβλήµατα από µόνο του ή σε συνέργεια µε τα αιωρούµενα σωµατίδια. Προκαλεί αλλοιώσεις σε βλάστηση και υλικά. Μειώνει την ορατότητα και αυξάνει την οξύτητα λιµνών και ποταµών. Μόλυβ δος, Αρσενικό, Κάδµιο και Νικέλιο (Pb, As, Cd, Ni). Είναι µέτ αλλα τα οποία βρίσκονται στην ατµόσφαιρα σε αιωρούµενα σωµατίδια είτε υπό στοιχειακή µορφή είτε υπό µορφή ενώσεων (οξειδίων, θειικών ή θειούχων). Πηγές στο περιβάλλον Φυσικές πηγές: Ο µόλυβδος, βρίσκεται στο έδαφος ως αποτέλεσµα της αποσάθρωσης βράχων, της ηφαιστειακής δραστηριότητας, τις πυρκαγιές δασών κ.α. Το αρσενικό βρίσκεται σε αφθονία στις ορεινές περιοχές της Ευρώπης µε τη µορφή θειούχων ενώσεω ν. Άλλες φυσικές πηγές αρσενικού είναι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, από την οποία εκπέµ πεται µ ε µορφή θειούχων αλάτων ή οξειδίων. Το κάδµιο βρίσκεται στη φύση σε µικρές ποσότητες κυρίως σε ορυκτά που περιέχουν θειούχες ενώσεις του ψευδαργύρου, µολύβδου και χαλκού. Επίσης προέρχεται από τη βλάστηση, τις πυρκαγιέ ς δασών και τα ηφαίστεια. Το νικέλιο, βρ ίσκεται σε µ εγάλη αφθονία στους µετεωρίτες, στον γήινο πυρήνα και σ ε λιγότερη έκταση στην επιφάνεια της γης. Κυρίως βρίσκεται σε µορφή θειούχων αλάτων ή οξειδίων. Ανθρωπογενείς πηγές: Ο µόλυβδος, εκπέµπεται κυρίως από τις διε ργασίες παραγωγής του, από την απόρριψη στο περιβάλλον πρ οϊόντων που περιέχουν µόλυβδο και από την καύση υγρών καυσίµων και ξύλων. Το αρσενικό εκπέµπεται κυρ ίως υπό µορφή οξειδίων, από χυτήρια αρσενικού και από την καύση καυσίµων. Πα λαιότερα η χρήση ζιζανιοκτόν ων ήταν α κόµη µ ια πηγή ρύπανσης

44 Το κάδµιο, εκπέµπεται από τις παραγωγικές διαδικασίες παραγωγής µολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, σιδήρου ή χάλυβα µε τη µορφή θειούχων ή θειικών αλάτων. Επίσης από την καύση καυσίµων υπό τη µορφή οξειδίων ή υπό στοιχειακή µορφή και από την καύση απορριµµάτων υπό τη µορφή χλωριούχων αλάτων. Το νικέλιο, εκπέµπεται από την καύση καυσίµων, από µεταλλουργικές εργασίες παραγωγής νικελίου ή χάλυβα. Το νικέλιο από τις διεργασίες αυτές εκπέµπεται ως θειικό άλας ή υπό τη µορφή οξειδίων. Χρησιµοποιείται ευρέως στη βιοµηχανία ως καταλύτης. Επιδράσεις Ο µόλυβδο ς προκαλεί αναιµία, αναπτυξιακές ανωµαλίες σε έµβρυα, βρέφη και παιδ ιά και βλάβες στο νευρικό σύστηµα. Το αρσενικό επιδρά κυρίως στο ανώτερο αναπνευστικό και στο καρδιοαγγειακό σύστηµα και προκαλεί επίσης αύξηση της αρτηριακής πιέσεως. Είναι επίσης πιθανόν να προκαλεί καρκίνο στους πνεύµονες. Το κάδµιο επιδρά κυρίως στα νεφρά και στο αναπαραγωγικό σύστηµα. Επίσης έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο. Το νικέλιο δεν θεωρείται καρκινογόνο. Πιθανόν να προκαλεί δερµατικές παθήσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι τα µέταλλα αυτά επιδρούν στην υγεία κυρίως µέσω της τροφικής αλυσίδας εάν έχει µολυνθεί και λιγότερο µε την εισπνοή. Πολυκυ κλικοί Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) Είναι οργανικές χηµικές ενώσεις που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο. Αποτελούν ται από τρεις ή περισσότερους συµπυκνωµένους βενζολικούς δακτυλίους και βρίσκονται κυρίως υπό µορφή ατµών ή σωµατιδίων. Η χαρακτηριστικότερη ένωση της κατηγορίας αυτής είναι το βενζο(α)πυρένιο. Πηγές στο περιβάλλον Στις φυσικές πηγές περιλαµβάνονται πυρκαγιές και δραστηριότητα. η ηφαιστειακή Στις ανθρωπογενείς πηγές περιλαµβάνονται η βιοµηχανία (παραγωγής κωκ, αλουµινίου και επεξεργασίας ξύλου), η θέρµανση στις οικίες όταν χρησιµοποιούνται ξύλα και κάρβουνο, και τα οχήµατα. Επιδράσεις Ορισ µένοι από τους Πολυκυκλικούς Α ρωµατικούς Υδρογονάνθρακες και κυρίως το βενζο(α)πυρένιο έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες ενώσεις

45 Βενζόλιο (C 6 H 6 ) Χηµική ένωση σε υγρή µορφή που αποτελείται από άνθρακα και υδρογόνο µε χαρακτηριστική οσµή. Στην ατµόσφαιρα βρίσκεται σε µορφή ατµών επειδή το σηµείο ζέσεως του είναι χαµηλό. Πηγές στο περιβάλλον Το βενζόλιο εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η κύρια πηγή είναι τα βενζινοκίνητα οχήµ ατα, ιδιαίτερα εκείνα στα οποία δεν λειτουργεί σωστά ο καταλύτης, ενώ άλλες πηγές είναι η βιοµηχανία (διυλιστήρια, χηµική βιοµηχανία), η διακίνηση καυσίµων και η οικιακή θέρµανση. Επιδράσεις Το βενζόλιο προκαλείς ασθένειες του αίµατος και έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνος ένωση

46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

47 ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµ ών ΝΟ 2 (ωριαίες τιµές, µg/m ) ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΠΕΙ- 1 ΓΕΩ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΙΟ ΛΥΚ ΖΩΓ ΘΡΑ ΓΑΛ ΑΓ. ΠΑΡ ΕΛΕ ΠΕΙ- 2 ΓΟΥ Από το 26 σταµάτησε η λειτουργία του σταθµού «ΓΑΛΑΤΣΙ»

48 ιαχρονική µ εταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΝΟ (ωριαίες τιµές, µg/m ) ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΠΕΙ- 1 ΓΕΩ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΙΟ ΛΥΚ ΖΩΓ ΘΡΑ ΓΑΛ ΑΓ. ΠΑΡ ΕΛΕ ΠΕΙ- 2 ΓΟΥ

49 ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών Ο (ωριαίες τιµές, µg/m ) ΠΑΤ ΑΘΗ ΠΕΙ- 1 ΓΕΩ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΙΟ ΛΥΚ ΖΩΓ ΘΡΑ ΓΑΛ ΑΓ. ΠΑΡ ΕΛΕ ΠΕΙ

50 ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών SΟ 2 (ωριαίες τιµές, µg/m ) ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΠΕΙ- 1 ΓΕΩ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΙΟ ΖΩΓ ΓΑΛ ΑΓ. ΠΑΡ ΕΛΕ ΠΕΙ

51 ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών CΟ (ωριαίες τιµές, mg/m ) ΠΑΤ ΑΘΗ ΑΡΙ ΠΕΙ- Γ ΕΩ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ ΛΥΚ ιαχρονική µεταβολή µ έσω ν ετήσιων τιµ ών ΚΑΠΝΟ Υ (24ωρες τ ιµές, µg/m ) Π ΑΤ Α ΘΗ ΑΡΙ Π ΕΙ- ΓΕΩ ΠΕΡ ΣΜΥ ΜΑΡ

52 ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΑΣ 1 (ωριαίες τιµές, µg/m ) ΠΕΙ-1 ΜΑΡ ΖΩΓ ΛΥΚ ΑΓ. ΠΑΡ ΑΡΙ ΓΟΥ ΘΡΑ ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών ΜΟΛΥΒ ΟΥ (24ωρες τιµές, µg/m ) Σταθµοί ΑΡΙ ΡΕΝ ΜΑΡ ΘΡΑ ΕΛΕ ιαχρονική µεταβολή µέσων ετήσιων τιµών βενζολίου (ωριαίες τιµές, µg/m ) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 21 14, ,

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

54 Μέσες µηνιαίες τιµές διοξειδίου του θείου (SO ) (26- τιµές µg/m ) 2 σε Σταθµός ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Πατησίων Αθηνάς Πειραιάς Γεωπονική Ν.Σµύρνη Περιστέρι Λιόσια Ελευσίνα Μέσες µηνιαίες τιµές µονοξ ειδίου του άνθρ ακα (CO) (26-τιµ ές σε mg/m ) Σταθµός ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Πατησίων Αθηνάς Πειραιάς Γεωπονική Ν.Σµύρνη Περιστέρι Μαρούσι Μέσες µηνιαίες τιµές όζοντο ς (O ), (26-τιµές σε µg/m ) Σταθµός ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Πατησίων Αθηνάς Πειραιάς Γεωπονική Ν.Σµύρνη Περιστέρι Λιόσια Μαρούσι Λυκόβρυση Ζωγράφου Θρακοµακεδόνες Αγ. Παρασκευή Ελευσίνα Πειρα ιάς Μέσες µηνιαίες τιµές ΑΣ 1, (26- τιµές σε µg/m ) Σταθµός ΙΑ Ν ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥ ΙΟΥ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ Αριστοτέλους Γουδί Λυκόβρυση Μαρούσι Ζωγράφου Θρακοµακεδόνες Αγ. Παρασκευή

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

Μόνα τα έχοντα πνεύµονας ζώα αναπνέουσι. (περί αναπνοής, Αριστοτέλης)

Μόνα τα έχοντα πνεύµονας ζώα αναπνέουσι. (περί αναπνοής, Αριστοτέλης) ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ - ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Για τη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών ατμοσφαιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TMHMA OΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Δέσποινα Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα

1. Να µην µας πάρουν τον αέρα 1. Να µην µας πάρουν τον αέρα Η ρύπανση σκοτώνει. Το γεγονός αυτό έχει διαπιστωθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ήδη από το 1952, όταν ένα φονικό περιστατικό νέφους που διήρκεσε τέσσερις µέρες, οδήγησε σε πρόωρο

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:ΚΥΚΛΟΙ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΨΥΛΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ατµοσφαιρικοί ρύποι και κλίµακες διασποράς Από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα ένας µεγάλος αριθµός ρύπων. Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι ρύποι χωρίζονται στις παρακάτω ευρείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρονικές διακυμάνσεις των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης και μονοξειδίου του άνθρακα στην Θεσσαλονίκη ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Εισαγωγή Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία καθώς και των κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μέτρηση ανακλασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I I II ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία Πράσινης Χηµείας εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 στο τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και απετέλεσε αντικείµενο του Διαπανεπιστηµιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕVΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕVΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: 2- Ι 2. Π Ο Λ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕVΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία Ατµόσφαιρα Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Γενικά Ατµόσφαιρα καλείται το αεριώδες περίβληµα που µπορεί να περιβάλλει κάποιο ουράνιο σώµα. Ειδικότερα όµως στη Μετεωρολογία χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων»

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AM: 5115 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ~ 1 ~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα