Η Σχέση των Πραγματικών και Θεωρητικών Θερμικών Απωλειών Λόγω των Θερμικών Γεφυρών στο Κτηριακό Κέλυφος και η Ενεργειακή Αναβάθμιση του.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Σχέση των Πραγματικών και Θεωρητικών Θερμικών Απωλειών Λόγω των Θερμικών Γεφυρών στο Κτηριακό Κέλυφος και η Ενεργειακή Αναβάθμιση του."

Transcript

1 Η Σχέση των Πραγματικών και Θεωρητικών Θερμικών Απωλειών Λόγω των Θερμικών Γεφυρών στο Κτηριακό Κέλυφος και η Ενεργειακή Αναβάθμιση του. Κάζδαγλης Μιχαήλ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, MSc Environmental Design and Engineering, UCL Ζησοπούλου Αδαμαντία Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Environmental Design and Engineering, UCL, "ΜSc Management in Construction" Kingston University ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση πραγματεύεται την εύρεση, τη στάθμιση και την ανάλυση σε βάθος των θερμικών γεφυρών στα κτήρια. Παράλληλα εξετάζει την επιρροή των θερμογεφυρών στις θερμικές απώλειες του κτηριακού κελύφους καθώς και το ρόλο τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων. Τέλος περιγράφεται η αγορά της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η χρήση ενέργειας από τα κτίρια αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. (Santamouris n.d.) Το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στις απαιτήσεις του δομημένου περιβάλλοντος για θέρμανση και ψύξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με την IPCC, (IPCC 2007) οι εκπομπές CO 2 είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. (IEA 2010) 2 ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια από τις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες, με την ΕΕ να πρωτοστατεί, προς την κατεύθυνση της μείωσης της έκλυσης CO 2 στην ατμόσφαιρα. Πιο αναλυτικά, υπάρχει ένα σχέδιο της ΕΕ (EU / EC 2010) που προτείνει, πρώτων, τα νέα κτίρια να κατασκευάζονται βάσει νέων αυστηρότερων κριτηρίων σχεδιασμού για την ενεργειακή απόδοση τους, και δεύτερον, τα παλιά κτίρια πρέπει να ανακαινιστούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας, και ως εκ τούτου των εκπομπών CO 2. (DECC 2009) Αυτή τη βούληση αντικατοπτρίζει στην Ελλάδα ο νέος ΚΕΝΑΚ. Πλέον τα νεόδμητα κτίρια θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές για την ενεργειακή τους απόδοση. Για να ανακαινιστεί ένα κτίριο που δεν έχει καλή απόδοση, είναι αναγκαίο να εντοπιστεί που δαπανάται η περισσότερη ενέργεια. Το ποιο συνηθισμένο είναι ότι ένα κτήριο έχει εκτεταμένες

2 απώλειες θερμότητας από το κέλυφός του. Οι απώλειες αυτές οφείλονται στον αερισμό, στις απώλειες διείσδυσης αέρα (infiltration), καθώς και σε απώλειες από τα κουφώματα και το κέλυφος του κτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τους τοίχους, οι απώλειες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ή απουσία μόνωσης. Όταν οι τοίχοι δεν είναι μονωμένοι η θερμότητα διαφεύγει από το σύνολο αυτών, ενώ όταν είναι μονωμένοι έχουμε μεγάλες απώλειες από τις θερμογέφυρες. Τα παραπάνω περιγράφονται από μία αναλογική σχέση του εμβαδού επιφανείας της θερμογέφυρας και του εμβαδού του μονωμένου τοίχου επί τον εκάστοτε αντίστοιχο συντελεστή θερμοπερατότητας. Το δύσκολο είναι ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας μιας τυχαίας θερμογέφυρας, καθώς και ο αρχικός εντοπισμός της. Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα κοντά στις τέσσερα εκατομμύρια κατοικίες. Από αυτές κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια είναι χτισμένες χωρίς καμία μέριμνα για θερμικές απώλειες, ενώ οι υπόλοιπες είναι κατασκευασμένες με τον κανονισμό θερμομόνωσης κτηρίων (ΚΘΚ). Αυτές οι κατοικίες έχουν συνήθως εκτεταμένες θερμογέφυρες στο κέλυφος τους. Ταυτόχρονα τα κουφώματά τους έχουν χαμηλές προδιαγραφές ως προς την θερμική απόδοσή τους. Από τα προαναφερθέντα κτήρια τα δύο με τρία εκατομμύρια απαιτούν ενεργειακή αναβάθμιση έτσι ώστε να συμπεριφέρονται ικανοποιητικά ως προς τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις και πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οικονομικά, πολιτικά, γεωστρατηγικά καθώς και περιβαλλοντολογικά δεδομένα και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εύρεση των θερμογεφυρών, με τον εντοπισμό τους στη δομή του κτιρίου, στη μελέτη του μηχανισμού τους, καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους. Έτσι θα δοθεί μια εκτίμηση για το μέγεθος του προβλήματος των θερμογεφυρών, και θα εξευρεθεί πραγματική τους έκταση. Ταυτόχρονα θα ξανοιχθεί ο δρόμος για την δημιουργία μιας οικονομικότερης και στοχευμένης προσέγγισης της βελτίωσης του κελύφους του κτηρίου. Ειδικότερα εξετάζεται η τελική απόκλιση των πραγματικών από τις ονομαστικές τιμές U (θερμοπερατότητα) του κελύφους των κτιρίων. (παλαιότερα στην Ελλάδα ονομάζονταν τιμές Κ). 2.1 Μόνωση Οι παρακάτω καταστάσεις 2-4, δημιουργούν το φαινόμενο των θερμικών γεφυρών οι οποίες με την σειρά τους οδηγούν σε απώλεια ενέργειας από το κέλυφος και κατά συνέπεια σε σιωπηλή ενεργειακή υποβάθμιση του κτηρίου. Σιωπηλή διότι αυτή η κατάσταση δεν δύναται να αποτυπωθεί στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό, με τον τρόπο που αυτό εκπονείται. Ωστόσο καθιστά το κτίριο περισσότερο ενεργοβόρο και δαπανηρό Μη Ύπαρξη Μόνωσης Πριν το 1979, και πριν την επιβολή μόνωσης στα κτήρια, στην συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων δεν τοποθετείτω μόνωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη διαρροή ενέργειας από το κέλυφος των κτηρίων, καθιστώντας τα ταυτόχρονα ιδιαίτερα ενεργοβόρα Ελλιπής Μόνωση Σε πολλές περιπτώσεις κτηρίων, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της επιβολής του κανονισμού θερμομόνωσης, η μόνωση τοποθετείτω πλημμελώς. Ένα χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα συνηθισμένο τέτοιο παράδειγμα είναι η τοποθέτηση μονωτικών υλικών μόνο σε τοίχους και όχι σε δομικά στοιχεία που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα Αστοχία Ορθής Τοποθέτησης Μόνωσης στη Φάση της Κατασκευής Εκτεταμένη απουσία μόνωσης στην κατασκευή ή/και λανθασμένη τοποθέτηση της. Απουσία μόνωσης στα γνωστά ως «σενάζ» των τοίχων, πλημμελής τοποθέτηση μόνωσης σε τοίχους και διάφορες άλλες περιπτώσεις λαθών και αμέλειας κατά την κατασκευή.

3 2.1.4 Καταστροφή Μόνωσης στη Φάση της Λειτουργίας Η μόνωση με το πέρασμα των ετών ενδέχεται να υποστεί βλάβες. Η καταστροφή της μόνωσης προκαλείται εξαιτίας του περάσματος των ετών, και κυρίως λόγω διαφόρων εξωγενών παραγόντων όπως τρωκτικά, υγρασία, δρόσος κ.α.. Η καταστροφή της, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της μόνωσης. 2.2 Θερμογέφυρες Θερμογέφυρες είναι τα σημεία από τα οποία διέρχεται ευκολότερα ενέργεια με τη μορφή θερμότητας, ως αποτέλεσμα των ως άνω αναγραφομένων καταστάσεων. Συνήθη σημεία εμφάνισης θερμογεφυρών: Στα μη θερμομονωμένα φέροντα στοιχεία, Στους Εξώστες, Στις συναρμογές των ανοιγμάτων, Στο κενό που δημιουργείται στη μόνωση της οροφής με τους πλαϊνούς τοίχους, Στις γωνίες των τοίχων. Μεγάλο μειονέκτημα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι η πλημμελής εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, που ασχολείται με την κατασκευή κτηρίων, καθώς και η υποβάθμιση της σημασίας του φαινομένου στην ενεργειακή αρτιότητα των κτηρίων, από τους κατασκευαστές. (Theodosiou and Papadopoulos 2008) 2.3 Παλαιά Κουφώματα Μεταλλικά χωρίς θερμοδιακοπή Με μονό υαλοπίνακα Με διπλό υαλοπίνακα παλαιάς τεχνολογίας (Χωρίς περιεχόμενο αργού, και χωρίς επίστρωση φίλμ.) 2.4 Αερισμός Από χαραμάδες στα κουφώματα/πόρτες Απο ρωγμές στις περιοχές συναρμογής δύο υλικών Από καμινάδες και άλλες οπές (Baker 2009) 3 ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Kazdaglis 2010) Η παρακάτω έρευνα αφορά τους μηχανικούς και τους κατασκευαστές που ασχολούνται με μελέτες και κατασκευές κτηρίων, καθώς και παραγωγούς μονωτικών υλικών. Η διαδικασία που περιγράφεται μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση του κελύφους ενός κτηρίου. Είναι σημαντικό και χρήσιμο να γίνει κατανοητή η σημασία των θερμογεφυρών στο συνολικό μέγεθος των θερμικών απωλειών ενός κτηρίου. Ο μόνος τρόπος είναι η εμβάθυνση στον μηχανισμό τους, και η εκτενής ανάλυσή τους. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εύρεση των θερμογεφυρών με τον εντοπισμό τους στη δομή του κτιρίου, στη μελέτη του μηχανισμού τους, καθώς επίσης στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση τους, με στατικό και δυναμικό τρισδιάστατο πρόγραμμα θερμικής ανάλυσης θερμικών ροών, δομικών στοιχείων. Κατόπιν, και με τα δεδομένα από το πρόγραμμα υπολογίζουμε την θερμοπερατότητα των δομικών στοιχείων και επιπλέον συγκρίνεται με την θεωρητική. Επιπλέον, εστίαση δίνεται και στην ρεαλιστικότητα του αποτελέσματος όπως επίσης και στην χρήση του.

4 Αρχικά, οι θερμικές γέφυρες θα εντοπιστούν και θα αναλυθούν, μέσω της θερμικής απεικόνισης, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό διείσδυσης αέρα υπολογίζεται μέσω του τεστ συμπίεσης και δοκιμών μέτρησης CO 2. Οι εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (αέρα) καταγράφονται, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται και θερμοκρασίες στην επιφάνεια των τοίχων εσωτερικά και εξωτερικά. Λεπτομερής καταγραφές υπάρχουν για το σύνολο του χρόνου που έλαβε χώρα η έρευνα (1 μήνας). Η καταγραφή έγινε κατά την περίοδο θέρμανσης. Στη συνέχεια, οι θερμοφωτογραφίες, αναλύονται, μέσω λογισμικού ανάλυσης θερμικής εικόνας, και αντιδιαστέλλονται με τα δεδομένα μετρήσεων θερμοκρασίας επιφανειών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται στην εισαγωγή των δεδομένων συνθηκών των αναλυόμενων κατασκευαστικών λεπτομερειών στο λογισμικό μοντελοποίησης και θερμικής ανάλυσης, Trisco & Voltra, της Physibel. Ο σκοπός είναι να αποκαλυφθεί ο μηχανισμός των θερμικών απωλειών και η έκτασή τους. Πίνακας 2.1. Ενεργειακή Μελέτη Κτηρίου Αρχικά η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα στάδια μέχρι να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, η σημασία του οποίου θα αναλυθεί αργότερα. 3.1 Τα Τέσσερα Στάδια της Έρευνας ο Στάδιο Στην αρχή, πραγματοποιήθηκε θερμική απεικόνιση, για να εντοπιστεί σε ποιο σημείο του κτιρίου υπάρχουν θερμογέφυρες ο Στάδιο Στην συνέχεια διενεργήθηκε ανάλυση των εικόνων με κατάλληλο λογισμικό, η οποία παραλληλίστηκε με την καταγραφή των εξωτερικών και εσωτερικών θερμοκρασιών, καθώς και την λήψη των επιφανειακών θερμοκρασιών, από επιφανειακά Dataloggers ο Στάδιο Στη συνέχεια οι θερμογέφυρες ταξινομήθηκαν σε ορισμένες γενικές κατηγορίες ομοειδών θερμογεφυρών. Εκ των υστέρων, δημιουργήθηκε το μοντέλο τους και αναλύθηκε σε λογισμικό τρισδιάστατης σταθερής θερμικής ροής (Trisco), αλλά και σε τρισδιάστατης δυναμικής θερμικής ροής (Voltra).

5 ο Στάδιο Τέλος μετά την ανάλυση, αντλήθηκε η ροή θερμότητας από τα αποτελέσματα του λογισμικού "Voltra", η οποία χρησιμοποιήθηκε ως δεδομένο στον υπολογισμό του συντελεστή Θερμοπερατότητας κάθε κατηγορίας θερμικής γέφυρας καθώς και του τοίχου. Όλα αυτά οδήγησαν στον υπολογισμό του πραγματικού συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου που περιλαμβάνει και τις θερμογέφυρες. 3.2 Περιγραφή Κτηρίου Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στο Λονδίνο και είναι ανακαινισμένο το 1989 από ένα κτήριο βικτοριανής εποχής. Οι τρεις πλευρές του κρατήθηκαν ως είχαν (διατηρητέες) και η μία είναι χτισμένη από την αρχή το Ο φέρον οργανισμός του είναι από μπετόν και τα δομικά στοιχεία δεν είναι μονωμένα εξωτερικά. Οι καινούριοι τοίχοι είναι διπλής οπτοπλινθοδομής, μονωμένοι στον πυρήνα, με επίχρισμα εκατέρωθεν. Το κτήριο είναι πενταόροφο και χρησιμοποιείτο πριν την επισκευή ήταν ως αποθήκη για να μετατραπεί σε κτήριο κοινωνικών κατοικιών. Η έρευνα ακλούθησε τα χνάρια πρότυπης έρευνας (Ridley 2008), όντας όμως πιο αναλυτική, καθώς και τις αρχές όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Συντελεστές Θερμοπερατότητας Το κύριο ερώτημα της έρευνας αυτής είναι να βρεθεί μία συνολική τιμή U που να ανταποκρίνεται στη δομή του κτιρίου δηλαδή τον πραγματικό συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους (για τα διαφορετικά είδη τοίχων ξεχωριστά). Είναι ενδιαφέρον ότι παρά τη θέση του κτιρίου εντός αστικής θερμικής νησίδας, το γεγονός ότι η βόρεια πλευρά του γειτνιάζει με τον ποταμό, κάνει το εγχείρημα πιο σύνθετο. Τα πρακτικά αποτελέσματα που αντλούνται για το συγκεκριμένο κτίριο είναι τα εξής: Η ποιότητα και η κατάσταση του συγκεκριμένου κτιρίου, σχετικά με το κτιριακό κέλυφος, από θερμική σκοπιά, Το πραγματικό U-Value της δομής του κτιρίου, όπως προσαρμόστηκε για να συμπεριλάβει την πλειοψηφία των θερμογεφυρών, ως ποσοστό του συνόλου του κτιριακού κελύφους. Ο καθορισμός του μεγέθους και του είδους των επισκευών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο συγκεκριμένο κτίριο, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές και να επιτευχθούν οι στόχοι για αναβαθμιστεί η ποιότητα του κελύφους του κτηρίου. Αυτά τα αποτελέσματα, υπό προϋποθέσεις δύνανται να γενικευθούν σε όλα τα κτίρια που πρέπει να αναβαθμιστούν ενεργειακά Θεωρητικός Συντελεστής Οι θερμικοί συντελεστές υπολογίστηκαν αναλυτικά σύμφωνα με την θερμοχωρητικότητα των εκάστοτε υλικών που αποτελούσαν το κάθε δομικό στοιχείο και ενδεικτικά αναφέρεται πως για τοίχο με διπλή οπτοπλινθοδομή με επίχρισμα εκατέρωθεν και θερμομόνωση στον πυρήνα, ήταν U = 0,50 W/K/m 2 ενώ αντίστοιχα για τοίχο με οπτοπλινθοδομή 60εκ. και επίχρισμα εσωτερικά, U = 0,87 W/K/m Υπολογισμένος Πειραματικά Συντελεστής Μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας της έρευνας, υπολογίστηκαν οι πραγματικοί συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων που είναι οι ακόλουθοι για τα δυο είδη τοίχων αντίστοιχα, 1,26 και 1,21 W/K/m 2. Οι συντελεστές υπολογίστηκαν με δεδομένα, τις θερμικές ροές μεταξύ των όγκων του αέρα (εσωτερικού εξωτερικού) αλλά και από τις επιφάνειες, δηλαδή ποσό

6 θερμότητας που ρέει μέσα από αυτές. Και ακολουθώντας την αλληλουχία των παρακάτω βασικών τύπων που παρατίθενται. Και όπου: P Θερμική Ροή, Q Ειδική θερμική ροή, U Θερμοπερατότητα (European), A Εμβαδό επαφής που μετρήθηκε η θερμική ροή στη διατομή, ΔT Διαφορά θερμοκρασίας Εσωτερική Εξωτερική. Q = UAΔT (2), U Env i n1 ( U A) i i n1 A i i (4) Συντελεστής κατά ΚΕΝΑΚ Στις οδηγίες ΤΟΤΕΕ αναλύονται ιδιαίτερα εκτεταμένα οι Θερμογέφυρες, ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα, με σκοπό να εντυπωθεί η σημασία τους στους μηχανικούς. Για τον υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ χρησιμοποιείται δυσδιάστατο λογισμικό θερμικής ροής, κάτι που απλοποιεί την διαδικασία, αλλά και το αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι θερμογέφυρες κατά τον υπολογισμό τους θεωρούνται γραμμικές γεγονός που ίσως επηρεάζει το μέγεθός τους, ενώ οι τιμές αύξησης του U εντάσσονται τυποποιημένα σε πίνακες προς χρήση από τους μελετητές. (ΥΠΕΚΑ 2010) Στην πλειονότητα των κτηρίων ( 79-10, με ΚΘΚ) χρησιμοποιείται η απλοποιητική προσαύξηση του 0,10 στο συντελεστή θερμοπερατότητας. (στα Ενεργειακά Πιστοποιητικά). Για τον υπολογισμό του U ο ΚΕΝΑΚ μέσω των ΤΟΤΕΕ, χρησιμοποιεί τον παρακάτω τύπο: (ΤΕΕ 2010) Ουσιαστικά η μόνη διαφορά είναι η γραμμική προσέγγιση των θερμογεφυρών που φαίνεται από τον συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ. Οι παραπάνω διατομές, εάν υπολογιστούν με τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ, για την ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίου, θα έχουν ως τιμή το μέγιστο U = 0,7, (ΤΕΕ 2010) ή εάν ο μηχανικός που κάνει την πιστοποίηση είναι προσεκτικός τότε θα πάρουν τιμή U = 1, (για την πρώτη διατομή και οι δύο τιμές). Η δεύτερη διατομή λόγω της ιδιομορφίας της καλύπτεται από τους πίνακες, επομένως η τιμή θα πρέπει να υπολογιστεί αναλυτικά (3.2.1) U=0,87. (ΤΕΕ 2010)

7 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 4.1 Σύγκριση Αποτελεσμάτων Συνοψίζοντας, βλέπουμε, ότι τα θεωρητικά από τα πρακτικά αποτελέσματα, στην πρώτη περίπτωση (διπλή οπτοπλινθοδομή με θερμομόνωση στον πυρήνα) έχουμε μια αύξηση του συντελεστή θερμοπερατότητας της τάξεως του 152% και στη δεύτερη περίπτωση κατά 39% (σε σχέση με τη μελέτη). Γίνεται επομένως κατανοητό ότι η σημασία των θερμογεφυρών είναι σημαντική. Η συνεισφορά τους στις θερμικές απώλειες είναι μεγάλη, κάτι που καθιστά το κέλυφος στο οποίο εμφανίζονται προβληματικό. Συνεπώς, πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν των μελετητών και τον επιθεωρητών και να προτείνεται το μέτρο της επισκευής τους ως ένα από τα σενάρια αναβάθμισης των κατοικιών. 4.2 Συνολικός Συντελεστής Θερμοπερατότητας Είναι σαφές ότι η πλατιά οπτοπλινθοδομή (50 60 εκ.) όχι μόνο συμπεριφέρεται καλύτερα ότι τον τοίχο με απλή οπτοπλινθοδομή και μόνωση στον πυρήνα ( εκ.), αλλά και ότι η πρακτική από τη θεωρητική θερμική μετάδοση έχει μικρότερη διαφοροποίηση. Αυτό συμβαίνει λόγω της ύπαρξης εκτεταμένης θερμικής γέφυρας. Ο φέρων τοίχος χτίστηκε παχύς διότι το κτίριο ήταν πενταόροφο αρχικά, αλλά επιπλέον διότι βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, που έχει μαλακό υπόστρωμα, και μεγαλύτερη ακαμψία ήταν απαραίτητη. Ο δεύτερος τοίχος έχει μια απόκλιση 152%, ενώ ο πρώτος έχει μόνο 39%. Η συνολική θερμοπερατότητα είναι λογική και δείχνει ότι το κτίριο έχει έλλειψη ποιότητας στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του. Η θέση του συγγραφέα είναι πως το κτήριο υστερεί σε σχέση με το μέσο όρο των υπόλοιπων κτηρίων που έχουν την ίδια ηλικία όσον αφορά την ποιότητα της μόνωσης, ως διαδικασίας, καθώς υπάρχουν εκτεταμένες θερμογέφυρες στο κέλυφος. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι ανακαινίστηκε και μετετράπη από παλιά αποθήκη σε κτήριο κατοικιών, κάτι που αύξησε το συνολικό κόστος της επισκευής, ενώ την ίδια στιγμή προστίθενται επιπλέον δυσκολίες στην κατασκευή. Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι προοριζόταν για κοινωνική στέγαση, ενδέχεται να επηρέασε την ποιότητα μελέτης και κατασκευής από τον ανάδοχο, αφήνοντας το λίγο κάτω του μέσου όρου του επιπέδου της ποιότητας κατασκευής των κτηρίων της εποχής. 4.3 Θερμοφωτογραφίες Τα αποτελέσματα της θερμικής απεικόνισης, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Datalogging με αισθητήρες, και τα αποτελέσματα της θερμικής μοντελοποίησης παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις στις θερμοκρασίες. Παρά τις διαφορές στις απόλυτες τιμές, οι διαφορές στις συσχετισμένες μεταξύ τους τιμές (διαφορές της θερμοκρασίας της θερμικής γέφυρας και θερμοκρασίας τοιχωμάτων και των τριών μεθόδων υπολογισμού ή διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας, επίσης και για τις τρεις μεθόδους) σχεδόν συμπίπτουν. Αυτό σημαίνει ότι οι εξοπλισμοί έχουν έλλειψη βαθμονόμησης και ρύθμισης και φαίνονται ξεκάθαρα τα σφάλματα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του Trisco δε λαμβάνουν υπόψη τους, κατασκευαστικές ανακρίβειες στα δομικά στοιχεία, κατά την κατασκευή τους. Ομοίως, η ακρίβεια των μετρήσεων του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένες. Υπάρχει πάντα μια ελάχιστη πιθανότητα να απουσιάζει η να έχει καταστραφεί σε κάποιο σημείο τμήμα της μόνωσης. Την ίδια στιγμή τα επιφανειακά dataloggers, που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις είναι σημειακά, γεγονός το οποίο μειώνει τη βεβαιότητα των αποτελεσμάτων. 4.4 Προδιαγραφές «ISO 10211» Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η έρευνα και η θερμική ανάλυση πραγματοποιήθηκε ακλουθώντας στενά τα αντίστοιχα πρότυπα ISO (ISO TC 163/SC 2/WG 2007), (ISO TC 163/SC

8 2007), (Physibel 2003), καθώς και λαμβάνοντας υπ όψιν τις κατευθύνσεις των IPCC, IEA, BSRIA, DECC, CIBSEE, ASHRAE και τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες όπως την 2010/31/EU. 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5.1 Μείωση στις Θερμικές Απώλειες Δεδομένα που θα Αλλάξουν το Μέλλον των Κατασκευών: Ο Αστικός Ιστός έχει κορεστεί από οικιστικού χαρακτήρα κτήρια, Η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μειωθεί, όπως και οι εκπομπές CO 2, Οι επισκευές Κτηρίων θα πρωταγωνιστήσουν στον Κατασκευαστικό κλάδο τα επόμενα χρόνια. Δεδομένα που θα καθορίσουν το Μέλλον των Κατασκευών: Η Θεωρητική Ενεργειακή Κατανάλωση απέχει της Πραγματικής (Πραγματική > Θεωρητική) Η ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης είναι έκδηλη, πλέον των μη μονωμένων κτηρίων και στα μονωμένα λόγω της μεγάλης έκτασης των θερμογεφυρών σε αυτά. 5.2 Τι Επικρατεί στις Επισκευές Κοινή Πρακτική: Όταν υπάρχει μόνωση το κέλυφος δεν αναβαθμίζεται, Συνήθως, ακόμα και σε μη μονωμένα σπίτια η επιλογή είναι μονόδρομος: αλλαγή κουφωμάτων, λέβητα, και μόνωση δώματος, Στις συναρμογές των κουφωμάτων εξακολουθούν να δημιουργούνται θερμογέφυρες. Ιδανική Πρακτική: Το εξοικονομώ κατ οίκον, δύναται να γίνει το τέλειο εργαλείο, Ένταξη και οικιών με ΚΘΚ στο πρόγραμμα, Να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο κέλυφος, Κατανόηση της ενεργειακής σημασίας των θερμογεφυρών, Χρήση τεχνικής μόνωσης μόνο των θερμογεφυρών σε κτίρια (για οικονομία). 5.3 Οφέλη Απόσβεση Με βάση μια έρευνα με κτήριο αναφοράς το οποίο αναλύεται παρακάτω, βρίσκουμε τη μείωση των απωλειών του για τις περιπτώσεις της συνήθους επισκευής και της πλήρους επισκευής (5.4). Για λόγους συντομίας παρατίθεται μόνο ο πίνακας των αποσβέσεων. Το κτήριο αναφοράς είναι μία τετραώροφη πολυκατοικία οροφοδιαμερισμάτων 104 τμ., το οποίο δεν είναι θερμομονωμένο. Παράλληλα τα στοιχεία δεν υπολογίζουν το επιπλέον κέρδος χάρη στην μείωση των απαιτήσεων δροσισμού. Λαμβάνουν υπ όψιν τους μόνο τις απαιτήσεις για θέρμανση.

9 Πίνακας 5.1. Απόσβεση σε έτη του κόστους επισκευής (Knauf 2009) 5.4 Λήψη Αποφάσεων Η πιο εύκολη, οικονομική και απλή λύση είναι η μερική επέμβαση (Συνήθης) στα κτήρια που περιλαμβάνει: Αλλαγή Κουφωμάτων, Αλλαγή Καυστήρα, Θερμομόνωση Δώματος, Η πιο συμφέρουσα είναι η συνολική που περιλαμβάνει επιπλέον: Πλήρη Θερμομόνωση Κελύφους. 5.5 Εξοικονομώ Κατ Οίκον Θετικά: Εξαιρετική κίνηση για την μείωση της ενεργειακής απαίτησης των κτηρίων, Μακροοικονομικά οφέλη, Μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, Μείωση εισαγωγών καύσιμων υλών, Μείωση εκπομπών CO 2, Βελτίωση συνθηκών υγείας και άνεσης στα σπίτια, Ανακίνηση της οικονομίας. Δυνατότητες Βελτίωσης: Να περιλάβει και κατοικίες με ΚΘΚ κτήρια με θερμογέφυρες, Τα κριτήρια επιλογής να γίνουν πιο χαλαρά, Η Επιδότηση να αυξηθεί, Να απευθύνεται σε μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού, (Μεσαία Τάξη) Μέχρι σήμερα λιγότερο από το 1% του συνόλου των ιδιοκτητών κατοικιών ανταποκρίθηκε, κυρίως στην επαρχία. Σύμφωνα με την τελευταία ανανέωση του προγράμματος (5/2011), και κατοικίες από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ΚΘΚ, (πρώτη δεκαετία) θα μπαίνουν πλέον στο πρόγραμμα, ενώ χαλάρωσαν λίγο και τα κριτήρια ένταξης.

10 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ 6.1 Τρόποι Αντιμετώπισης των Αρνητικών Επιπτώσεων των Θερμογεφυρών Αποδοτικότερη έρευνα συσχέτισης θεωρητικών και πραγματικών συντελεστών μελέτη του κτηρίου στην Ελλάδα. Λήψη δεδομένων μέσω στοχευμένων ερευνών και μελετών του ελληνικού κτηρίου και ενσωμάτωσή του στα εργαλεία ενεργειακής κτηριακής αναβάθμισης και μελέτης. Ενσωμάτωση των θερμογεφυρών στις ενεργειακές κτηριακές αναβαθμίσεις. Κατάλληλη αντιμετώπιση των θερμογεφυρών στις ενεργειακές κτηριακές μελέτες. 6.2 Μεθοδολογία Επιθυμητά Αποτελέσματα Μεθοδολογία Η αντιμετώπιση των θερμογεφυρών του κτηρίου στον ελλαδικό χώρο θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ολιστικής βιώσιμης ενεργειακής αναβάθμισης. Η μεθοδολογία θα πρέπει να περιέχει στοχευμένες, αποδοτικές και οικονομικές (μαζική εφαρμογή) λύσεις Αποτελέσματα Με την μείωση των θερμογεφυρών μπορούν να επιτευχθούν: 25% μείωση των θερμικών απωλειών 10% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (Papadopoulos 2009) ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Baker, N.V., The Handbook of Sustainable Refurbishment, Earthscan Ltd. DECC, Low Carbon Transition Plan. EU / EC, DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon the energy performance of buildings. IEA, International Energy Agency (IEA). Available at: [Accessed June 16, 2010]. IPCC, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - Assessment Report - Climate Change Available at: [Accessed June 27, 2010]. ISO TC 163/SC 2/WG, 1, ISO :2001, Thermal bridges in building construction -- Calculation of heat flows and surface temperatures -- Part 2: Linear thermal bridges, Multiple. Distributed through American National Standards Institute (ANSI). ISO TC 163/SC, 2, ISO 6946:2006, Building components and building elements -- Thermal resistance and thermal transmittance -- Calculation method, Multiple. Distributed through American National Standards Institute (ANSI). Kazdaglis, M., An Integrated Diagnosis and Decision Method for Analysis of Repetitive Thermal Bridges in Multi Occupancy Residential Buildings, London. Knauf, Θερμομόνωση και Ανακαίνιση. Papadopoulos, A., Μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος. Physibel, Voltra & Sectra Manual V. 4.0w. Ridley, I., Home Low Energy Victorian House. Available at: [Accessed June 26, 2010]. Santamouris, M., Ενέργεια και Κτήριο - Κείμενο του Μάνθου Σανταμούρη - Ενεργειακή Κατανάλωση Κτηρίων. Available at: [Accessed April 17, 2011]. Theodosiou and Papadopoulos, The impact of thermal bridges on the energy demand of buildings with double brick wall constructions. Energy and Buildings, 40(11), pp Available at: [Accessed July 2, 2010]. ΤΕΕ, ΤΟΤΕΕ 20701, ΥΠΕΚΑ, KENAK - Κανονισμός για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων Ν.3661,

11

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ. 3 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Παράμετρος κλίμα Πανεπιστήμιο Πατρών: «Αειφορικός σχεδιασμός» - Α εξάμηνο 2015-2016 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και νομικό πλαίσιο Προσαρμογή, ευρωπαϊκή προοπτική, Κ.Εν.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων

Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων - Μέτρα αναβάθμισης αστικών κτιρίων Επίδραση στην αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων Ιφιγένεια Θεοδωρίδου Αρχ. Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ T.U. Darmstadt Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ DATAMINE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ DATAMINE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ DATAMINE Ε. Δασκαλάκη, Π. Δρούτσα, Α. Γαγλία, Σ. Κοντογιαννίδης και Κ. Μπαλαράς Ομάδα Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ε. Δασκαλάκη, Κ. Α. Μπαλαράς Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάλλαξη τυπικών αστικών κυττάρων σε περιοχές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Tο παράδειγμα της Πράσινης Γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα

Μετάλλαξη τυπικών αστικών κυττάρων σε περιοχές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Tο παράδειγμα της Πράσινης Γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα Μετάλλαξη τυπικών αστικών κυττάρων σε περιοχές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης Tο παράδειγμα της Πράσινης Γειτονιάς στην Αγία Βαρβάρα Κατερίνα Σφακιανάκη, Τμήμα Εφαρμογών Αναπτυξιακών Έργων, ΚΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ 2014»

Ημερίδα «Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ 2014» Ημερίδα «Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ 204» Ναύπλιο, 3/0 //204 UPDATE June 205 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΑ Κύρια Ερευνήτρια ΙΕΠΒΑ Δρ. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος Βασικός Tομέας Eνασχόλησης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος

Ημερίδα «Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση», DOMICATEC 2014 - Δόμηση & Ανακαίνιση, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2014. Κατοικίες 77% κτιριακού αποθέματος Βιώσιμες Κατασκευές Ενεργειακή Αναβάθμιση Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (www.noa.gr) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (www. meteo.noa.gr) Π. Δρούτσα Φυσικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται:

1 2 3 Υλικά μέσα που απαιτούνται: Έντυπο αυτο-αξιολόγησης Φορέα για την υλοποίηση προγράμματος τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Σχήμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων του BUS UPSWING: Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχάλης Ν. Χριστόλης Πολιτικός Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος DEA Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. www.episcope.eu Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org XX www.facebook.com/groupenergyconservation Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών

Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Κουφώματα αλουμινίου και ο ρόλος τους στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών Θεόφιλος Παγιάτης Γ.Γ. ΠΟΒΑΣ Σύμφωνα με τα έως τώρα στατιστικά στοιχεία από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΒΕ - ΠΑΣΥΔΙΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ

ΣΜΗΒΕ - ΠΑΣΥΔΙΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΣΜΗΒΕ - ΠΑΣΥΔΙΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ CEN Technical Expert Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΥΔΙΠ Συντονιστής Φορέα Παθητικών Συστημάτων & Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου

Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Οδηγός Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου... Αναλύουμε με απλά λόγια τους όρους. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εισαγωγή. Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολλαπλασιαστικής αξίας

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολλαπλασιαστικής αξίας Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών Σεμινάριο 11-12.06.15, Αθήνα Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ε.Γ. Δασκαλάκη*, Κ.Γ. Δρούτσα, Κ.Α. Μπαλαράς, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών Το έργο REQUEST2ACTION

Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών Το έργο REQUEST2ACTION Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών Το έργο REQUEST2ACTION Αναστασία Σπανού M.Sc. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Πρόταση δημιουργίας μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων υφιστάμενων κατοικιών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 28 Ιανουαρίου 2014 Υφιστάμενη κατάσταση Τα κτήρια στην Κύπρο ευθύνονται για το 30% της

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης.

Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης. Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας www.energycon.org Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης www.meteo.noa.gr XX www.facebook.com/groupenergyconservation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012

Ε-News Τεύχος. Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων. Μάιος 2012 Ε-News Τεύχος 60 Μάιος 2012 Νέα έκδοση HAP v4.60i για τον υπολογισμό ψυκτικών και θερμικών φορτίων & την ενεργειακή ανάλυση κτιρίων To προγράμμα Ωριαίας Ανάλυσης της Carrier (HAP) είναι ένα εργαλείο πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΠΥΡΟΣ.Δ. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ LEVEL 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ταυτότητα του ΠΣΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Δρ. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Α.Π.Θ. Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Τι θεωρείται ως βέλτιστο? Πώς υπολογίζεται η απόδοση? Πώς εξάγεται η βέλτιστη λύση? cost minimization maximum

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου Ελπίδα Πολυχρόνη. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ορθή επιλογή δομικών προϊόντων στην κατασκευή και τα οφέλη τους...αξιοποιώντας την εμπειρία της Ευγενίας Λάζαρη Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Θερμομόνωση Κτιρίων Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Παθητικά Κτήρια Κτήρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Απογραφή Κτιρίων 2011 Έλλειψη μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα