Ο «µαγικός» µικρόκοσµος και η διδασκαλία του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο «µαγικός» µικρόκοσµος και η διδασκαλία του"

Transcript

1 Ο «µαγικός» µικρόκοσµος και η διδασκαλία του Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας Καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Ιόνιος Σχολή, Θεµατική Ενότητα: Ιστορία, Επιστηµολογία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστηµών, Αναπαραστάσεις και νοητικά µοντέλα των µαθητών, Προγράµµατα Σπουδών Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυµνάσιο, Λύκειο Κατηγορία Εργασίας: Θεωρητική - Φιλοσοφική Περίληψη: Τα γεγονότα Γεγονός 1. ιαπιστώσεις κατά τη διάρκεια επιµορφωτικών σεµιναρίων σε καθηγητές. Γεγονός 2. Μελέτη των στοιχείων µιας έρευνας σχετικά µε τις ιδέες των µαθητών, επτά Γυµνασίων και επτά Λυκείων, πάνω στη δοµή του Μικρόκοσµου Γεγονός 3. Προσεκτική ανάγνωση του προτεινόµενου ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών. Η άποψη. Ο Μικρόκοσµος. Ένας «µαγικός κόσµος» σωµατιδίων τα οποία κινούνται αδιάκοπα και αλληλεπιδρούν. Η διάκριση αλλά και η διαπλοκή ανάµεσα στα δεδοµένα της αισθητηριακής εµπειρίας και στην, µέσω του Μικρόκοσµου, θεωρητική προσέγγισή τους, αποτελεί στόχο της διδασκαλίας των επιστηµών. Αλλά τα στοιχεία τουλάχιστον που διαθέτουµε δεν συνηγορούν στο ότι ο διδακτικός αυτός στόχος προσεγγίζεται ικανοποιητικά και ότι οι αναπαραστάσεις των µαθητών µας γι όλα αυτά δεν µοιάζουν µε τα προτεινόµενα από την επιστήµη. Προβλήµατα, διαφορετικής βέβαια κλίµακας, υπάρχουν και στον τρόπο που οι διδάσκοντες εσωτερικεύουν τις εικόνες για τον Μικρόκοσµο. Η παρούσα εργασία α. Επιδιώκει να εµβαθύνει στα παραπάνω ζητήµατα β. Θέτει προς διερεύνηση την παρακάτω εκτίµηση: «Στο υποσυνείδητο των νεαρών µαθητών µας ο Μικρόκοσµος δεν υπάρχει, µε την εικόνα τουλάχιστον που προτείνει η επιστήµη γι αυτόν. Ενδεχοµένως κάτι ανάλογο συµβαίνει και στο υποσυνείδητο ηµών των διδασκόντων» Λέξεις Κλειδιά: Κόσµος «µαγικός», ιάκριση, ιαπλοκή, Υποσυνείδητο. The magic microcosm and its teaching Andreas Ioannou Kassetas Ionios School, Secondary Conference Theme: History, Epistemology, and Philosophy of Science, Curricula, Textbooks, Teaching Materials, Learner representations and conceptual models in Science Educational Level: Lower Secondary, Upper Secondary Paper Classification: Position Paper (Theoretical, Philosophical) Abstract: Facts. Fact one. Ascertainments about the teachers existing ideas about the Microcosm. Fact two. Studying the data of a research, at seven Gymnasiums and seven Lyceums, into pupils existing ideas about the structure of Microcosm. Fact three. Reading the new Transdiscipline Unified Framework of a national Curriculum. The point of view. Τhe Microcosm is a magic world with invisible particles in perpetual motion and interaction. The distinction and the osmosis between the sensory experiences and the theoretical microcosmic description of matter is a critical purpose of science teaching. But the available data don t support the fact that this purpose is entirely successful and that the pupils internal representations about the microcosmic events are not according to the scientific point of view. Specific problems though of a different scale- exist also on the way the teachers construct their personal notion about the Microcosm. The present work a. Seeks to deepen in the aforesaid b. Places under evaluation the following aspect: The Microcosm does not exist in the subconscious of our pupils. Probably the same happens to the subconscious of the teachers. Keywords: magic world, distinction, subconscious Η ανάγνωση των γεγονότων και τα ερωτήµατα Οι κόσµοι είναι δύο. Από τη µια ο Μακρόκοσµος των µετρήσεων και των άµεσων εµπειριών. Από την άλλη ο Μικρόκοσµος. Ένας «µαγικός κόσµος» σωµατιδίων τα οποία κινούνται και αλληλεπιδρούν, ένας κόσµος που στη βαθύτερη ουσία του είναι ένα «πλάσµα της ανθρώπινης αφαιρετικής σκέψης». Τόσο η διάκριση, όσο και η διαπλοκή των «δύο αυτών Κόσµων» αποτελεί στόχο της διδασκαλίας των επιστηµών. Αλλά τα στοιχεία τουλάχιστον που διαθέτουµε δεν συνηγορούν στο ότι ο διδακτικός αυτός στόχος προσεγγίζεται ικανοποιητικά. Στην πλειονότητα εξάλλου των σχετικών ερευνών 1 καταδεικνύεται ότι οι διδασκόµενοι που φαίνεται να έχουν εσωτερικεύσει την ιδέα του -µεταξύ των σωµατιδίων- κενού χώρου, είναι λιγότεροι από τους µισούς 1. Τα διαθέσιµα δηλαδή στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα «αντιστέκονται στη διδασκαλία µας» και ότι οι αναπαραστάσεις των µαθητών µας για όλα αυτά δεν µοιάζουν µε τα προτεινόµενα από την επιστήµη. Προβλήµατα, διαφορετικής βέβαια κλίµακας, υπάρχουν και στον τρόπο που οι διδάσκοντες εσωτερικεύουν τις προτεινόµενες από την επιστήµη εικόνες για τον Μικρόκοσµο.. 73

2 Και είναι γεγονός ότι καθώς παρουσιάζουµε τις σχετικές ιδέες στους µαθητές µας -και αρκετοί από εµάς το κάνουµε µε ύφος καθηγητή των θρησκευτικών - συνήθως ξεχνάµε δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι οι ιδέες για τον Μικρόκοσµο συγκροτούν µία θεωρία για κάποιον αδιαφανή «βυθό» της ύλης στον οποίο σκέψη µας θέλησε να καταδυθεί. Το σχετικό εγχείρηµα είχε -επί είκοσι περίπου αιώνεςαναλάβει η φιλοσοφία για να παραδώσει τη σκυτάλη στη Χηµεία του δέκατου ένατου αιώνα και στη συνοµήλικη της Θερµοδυναµική πριν δηµιουργηθεί ο σύγχρονος παράξενος προβολέας Σκέψης που πήρε τελικά το όνοµα Κβαντοµηχανική. Και τα πράγµατα δεν προχώρησαν σε «ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη». Ας µην ξεχνάµε λοιπόν ότι η σχετική θεωρία, κατά την ιστορική διαδροµή της, συνάντησε αντιπαλότητες, απορρίψεις, επαναπροσδιορισµούς και ότι για είκοσι περίπου αιώνες θεωρήθηκε περιθωριακή. Μέχρι και τα µέσα του περασµένου αιώνα σαράντα χρόνια µετά την παρέµβαση του Dalton 2 - οι µεγαλύτεροι Γάλλοι χηµικοί µε επικεφαλής τον κορυφαίο της εποχής Marcelin Berthelot - κρατούσαν απέναντι στη θεωρία µία στάση από απρόθυµη έως σταθερά αρνητική µολονότι είχε υποστηριχθεί από επιστήµονες µε το κύρος ενός Ampère 3. Τα αόρατα άτοµα ήταν γι αυτούς, a priori, κάτι ύποπτο. Ήταν µια ενοχλητική φιλοσοφική όσµωση και µάλιστα υλιστικής προελεύσεως στις περιοχές των ποσοτήτων και των µετρήσεων στις οποίες είχε µόλις διεισδύσει η νεαρή Χηµεία. Το δεύτερο που µας διαφεύγει είναι ότι η όλη σύλληψη περιέχει νοησιακές κατασκευές που απέχουν πολύ από τις ενδοκαταγραφές των άµεσων εµπειριών µας. Μια εικόνα µε αόρατα σωµατίδια, απίστευτου αριθµού και µεγέθους, κινούµενα στο κενό, διαρκώς και εκ φύσεως, έρχεται σε σύγκρουση µε τα προσωπικά µας σχήµατα, τα δηµιουργηµένα από πορτοκάλια, τζιτζίκια, µοτοσικλέτες, τσιµεντοκολώνες, πετρελαιοκηλίδες και νεαρές µαθήτριες. Εδώ για τον ίδιο τον αέρα αυτό το φάντασµα του Μακρόκοσµου επειδή δεν το βλέπουµε, δεν το γευόµαστε, δεν νιώθουµε το άγγιγµά του, είναι δύσκολο το υποσυνείδητό µας να αποδεχθεί την ύπαρξή του. Απλά έχουµε ανατραφεί µε την αποδοχή της ύπαρξής του. Εκτιµώ λοιπόν ότι κατά µείζονα λόγο στον συνειδησιακό βυθό των νεαρών µαθητών µας στο δικό τους µε άλλα λόγια υποσυνείδητο- ο Μικρόκοσµος δεν υπάρχει τουλάχιστον µε την εικόνα που προτείνει η σύγχρονη επιστήµη. Πιθανότατα ούτε και στο δικό µας. Το ερώτηµα βέβαια τίθεται: «Μήπως ένα µέρος της ευθύνης χρεώνεται και στον τρόπο που εµείς -οι συντάσσοντες τα Προγράµµατα σπουδών και οι διδάσκοντες που τα εφαρµόζουµε- παρουσιάζουµε τα επιστηµονικά γνωστικά αντικείµενα;» Μολονότι οι σχετικές απόψεις για την παρουσίαση των γνωστικών αυτών αντικειµένων στα Προγράµµατα Σπουδών καθώς και για τη δεοντολογία της διδακτικής πρακτικής- δεν έχουν µε σαφήνεια διατυπωθεί, µπορεί κανείς να διακρίνει δύο βασικά ρεύµατα, τα οποία µολονότι συµφωνούν στην διδακτική αξιοποίηση των ειδικών λογισµικών που έχουν επινοηθεί κατά την τελευταία πενταετία, διαφωνούν χωρίς να εκφράζουν µε σαφήνεια τη σχετική διαφωνία- στην επιστηµολογική θεώρηση, άρα και στη διδακτική. Σύµφωνα µε το πρώτο από τα δύο αυτά τα ρεύµατα, «οι επιστηµονικές θεωρίες οι αναφερόµενες στον Μικρόκοσµο συνιστούν ένα είδος επιστηµονικής Αλήθειας η οποία πρέπει να παρουσιάζεται στους νεαρούς µαθητές µας όσο γίνεται νωρίτερα». Στο προτεινόµενο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 4 τα Άτοµα και τα Μόρια κάνουν την εµφάνισή τους στην Τετάρτη τάξη του ηµοτικού. Στην αντίπερα όχθη, οι διαφωνούντες µε αυτή την άποψη -µε τους οποίους συµπαρατάσσεται και η εισήγησηκαι διατυπώνει µια πρόταση-απόπειρα απάντησης στο ερώτηµα «τι θα µπορούσαµε να κάνουµε;» Η πρόταση Η πρότασή µας επιδιώκει να εµπλουτίσει το οπτικό πεδίο των εκπαιδευτικών του σήµερα όσο και των συντακτών των Προγραµµάτων του µέλλοντος µε στοιχεία φυσικής, επιστηµολογίας, διδακτικής και ψυχανάλυσης. α. Η σκοπιά της φυσικής. Σύµφωνα µε αυτά που αποδέχεται η επιστηµονική σκέψη της εποχής µας για τον Μικρόκοσµο, κάθε κοµµάτι Σύµπαντος δεν είναι παρά ένα σύνολο ορισµένου αριθµού όντων-σωµατιδίων τα οποία κινούνται και αλληλεπιδρούν. Και η µεν Κίνησή τους περιγράφεται µε τις έννοιες ταχύτητα, ορµή, στροφορµή και κινητική ενέργεια, ενώ από την άλλη- οι δύο πλέον κατάλληλες έννοιες τις οποίες έχουν επινοήσει οι άνθρωποι για να περιγράψουν την Αλληλεπίδραση είναι η «νευτωνικής καταγωγής» έννοια δύναµη και η µεταγενέστερη δυναµική ενέργεια. Και χρειάζεται ίσως να επισηµανθεί ότι έννοιες όπως η θερµοκρασία, η πίεση, η θερµότητα, η ενθαλπία, και η λεγόµενη χηµική ενέργεια είναι εργαλεία του Μακρόκοσµου των άµεσων εµπειριών. β. Η σκοπιά της επιστηµολογίας. Η πρόταση επισηµαίνει ότι οι ιδέες µας για τον Μικρόκοσµο είναι στοιχεία µίας θεωρίας επιστηµονικής, µιας δηλαδή άποψης εκτεθειµένης διαρκώς στο ενδεχόµενο µιας διάψευσης. Βέβαια η επιστηµονική θεωρία πριν από «επιστηµονική» είναι «θεωρία», και αυτό σηµαίνει ότι διατυπώθηκε βασιζόµενη σε έννοιες οι οποίες είχαν προηγουµένως οικοδοµηθεί. Ας καταδυθούµε, όµως, λίγο βαθύτερα στο ζήτηµα της οικοδόµησης των εννοιών. Στη φυσική, οι γνώσεις µας προέρχονται από τις αισθήσεις αλλά η εξέλιξή τους οφείλεται στο ότι η επιστηµονική σκέψη αποµακρύνεται από τα δεδοµένα τα αισθητηριακά. Η οικοδόµηση της φυσικής πραγµατοποιήθηκε χάρη «σ αυτό» που η νοησιακή δράση προσέθεσε στα δεδοµένα. Max Planck, Εισαγωγή στη φυσική 74

3 Από τη µια η ανθρώπινη αισθητηριακή αντίληψη και από την άλλη οι επιστηµονικές θεωρίες. Τα λογικοµαθηµατικά «εργαλεία» είναι οι αναγκαίοι διαµεσολαβητές, οι γέφυρες. Εξάλλου η φυσική είναι µία αδιάκοπη αφοµοίωση του πειραµατικού δεδοµένου σε λογικοµαθηµατικές δοµές. Η αισθητηριακή αντίληψη «περιέχει» σωληνάκια µε διαλύµατα, µυρωδιές, χρωµατιστά υγρά, µαγνήτες, θαλάµους φυσαλίδων, θερµόµετρα και ζυγαριές. Οι επιστηµονικές θεωρίες περιέχουν έννοιες. Οι έννοιες είναι τέκνα της ανθρώπινης νοησιακής παρέµβασης, κατά βάση αφαιρετικής. Αλλά -µολονότι διαµορφώνονται κυρίως από την «απογύµνωση» των αντικειµένων και των καταστάσεων- οι έννοιες είναι τελικά πιο πλούσιες από τα αισθητηριακά δεδοµένα. Και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας σχετίζεται µε την «αποστολή» της κάθε έννοιας. εν επινοήθηκε για να µεταφράσει το δεδοµένο της αντίληψης αλλά και για να το διορθώσει. Ο άλλος είναι ότι η ανθρώπινη αφαιρετική παρέµβαση είναι διεργασιακή. Η έννοια δηλαδή δεν οικοδοµείται µόνο από υλικό αφαίρεσης, αλλά -κατά την οικοδόµησή της- η νόηση προσθέτει συστήµατα µετασχηµατισµών, εισάγει δοµές. Με άλλα λόγια, για την οικοδόµηση µιας έννοιας η ανθρώπινη νόηση αφαιρεί από το αισθητηριακό δεδοµένο αλλά και προσθέτει σ αυτό. εν πρέπει βέβαια να µας διαφεύγει ότι οι δοµές τις οποίες εισάγουµε «κατάγονται» και από διαδικασίες αφαιρετικές. Για να οδηγηθεί από το αισθητηριακό δεδοµένο «νερό σε µια κατσαρόλα» στην έννοια «κενός χώρος µε σωµατίδια σε αδιάκοπη κίνηση και αλληλεπίδραση» η ανθρώπινη σκέψη χρειάζεται να λειτουργήσει αφαιρετικά (να «απογυµνώσει» τις επί µέρους εικόνες µε τους ήχους, τις οσµές και τα χρώµατα και τις αντίστοιχες εσωτερικευµένες αναπαραστάσεις τους από το κάθε στοιχείο διαφορετικότητας) να χρησιµοποιήσει τη γενίκευση (να αποδεχθεί δηλαδή ότι αυτό συµβαίνει µε τα οποιοδήποτε αντικείµενο (ροδάκινο, κατσαβίδι, κατσαρόλα µε νερό) αλλά και να λειτουργήσει διεργασιακά, να εισαγάγει δηλαδή τις έννοιες αέναη κίνηση, σωµατίδιο µε αδράνεια, χρόνος, αλληλεπίδραση, κενός χώρος, να αποδώσει στο χώρο αυτό µια γεωµετρικότητα προκειµένου να ορίσει τη θέση κάθε γεωµετρικού σηµείου στην οποία θα βρίσκεται σε κάθε στιγµή της ζωής του το σωµατίδιο θεωρούµενο στο πρώτο τουλάχιστον υπόγειο- ως σηµειακό αντικείµενο, αλλά και παραπέρα να ορίσει τις µετατοπίσεις του, την τροχιά του και την ταχύτητά του, να αντικρίσει ένα σύνολο από αυτά τα σωµατίδια -σύστηµα σωµατιδίων - και εφόσον σε καθένα από αυτά έχει αποδώσει αδρανειακή µάζα να εισάγει την έννοια κέντρο µάζας του συστήµατος και επιστρέφοντας σε καθένα από αυτά να του αποδώσει ορµή, κινητική ενέργεια, στροφορµή και δυναµική ενέργεια, να αναγνωρίσει σε κάθε σωµατίδιο µέγεθος και εσωτερική δοµή για να του αποδώσει στροφική κίνηση, spin, ηλεκτρικό φορτίο και µαγνητική ροπή, εισάγει για κάθε σύστηµα την έννοια θερµοδυναµική πιθανότητα αλλά και για να αποδώσει αργότερα µια κυµατικότητα, να προχωρήσει σε µια υπέρβαση της τροχιάς-γραµµής, για να εισάγει την τροχιακό έννοια αφού στο µεταξύ είχε «προσθέσει» και την έννοια απροσδιοριστία θέσης και ορµής, χρονικής στιγµής και ενέργειας και υποκαταστήσει τον κενό χώρο µε κβαντικό πεδίο. Τίποτα καινούργιο δεν µπορεί να εµπλουτίσει τη φυσική και τη χηµεία αν η ανθρώπινη σκέψη δεν προχωρήσει σε δύο παρεµβάσεις παράλληλες. Να επιδιώξει διεργασίες αφαίρεσης και να προσθέσει στα αισθητηριακές προσλήψεις κάποιες δοµές. γ. Η σκοπιά της ιδακτικής. Η σχετική πρόταση αποδεχόµενη τον ρόλο διδακτικών µοντέλων καθώς και εξαιρετικών λογισµικών τα οποία έχουν ήδη δοκιµαστεί- υποστηρίζει επιπλέον ότι κάποια προσεκτικά επιλεγµένα στοιχεία από την ιστορική διαδροµή της οικοδόµησης του Μικρόκοσµου θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην προσέγγιση των διδακτικών µας στόχων. Τα εµπειρικά, λόγου χάριν, δεδοµένα που οδήγησαν στην πρόταση του Dalton και στην υπόθεση του Avogadro 5, είναι ένα καλό παράδειγµα. Υποστηρίζουµε επίσης ότι οι συχνές και ανέξοδες «επισκέψεις» στον Μικρόκοσµο ευθύνονται για τη δυσκολία του να προσεγγίσουµε τον διδακτικό στόχο της µερικής έστω κατανόησης του ασύλληπτου αυτού Κόσµου. Κάθε επίσκεψη στον Μικρόκοσµο πρέπει να πραγµατοποιείται µόνον εφόσον προηγουµένως εµφανιστεί κάποια ανάγκη για να συµβεί αυτό. Η ανάγκη για µια προσφυγή σε θεωρίες Μικρόκοσµου πρέπει να αναγνωρίζεται ως υπαρκτή ανάγκη από τους νεαρούς µαθητές µας. Η ύπαρξη λόγου χάριν της πίεσης σε κάποιο βάθος µέσα στο νερό µπορεί να ερµηνευθεί µέσα από τη λογική της βαρύτητας, µε το µοντέλο µιας µαρµάρινης κολώνας η οποία πιέζει το έδαφος. Αν αποσπάσουµε µια ποσότητα νερού και τη µεταφέρουµε σε ένα άλλο δοχείο η πίεση θα είναι διαφοροποιηµένη και θα καθορίζεται από το νέο ύψος της υγρής στήλης. Αν όµως επιµένουµε να ερµηνεύουµε την πίεση του ατµοσφαιρικού αέρα µε το βάρος της υπερκείµενης ατµόσφαιρας και βάλουµε µια ποσότητα αέρα σε µια κλειστή γυάλινη φιάλη δύσκολα θα δώσουµε µια ερµηνεία στο γεγονός ότι η πίεση στον πυθµένα της φιάλης «δεν καθορίζεται από το βάρος της ευρισκόµενης µέσα στο δοχείο υπερκείµενης αέριας στήλης». Αν µάλιστα συµπιέσουµε τον αέρα στο δοχείο τα πράγµατα θα δυσκολέψουν ακόµα περισσότερο. Αν θέλουµε λοιπόν να δώσουµε µια ερµηνεία για την ανεξάρτητα από τη βαρύτητα ύπαρξη πίεσης σε ένα αέριο είναι αναγκαίο να επισκεφθούµε τον Μικρόκοσµο. ιότι όταν- σύµφωνα µε το σχολικό εγχειρίδιο της Χηµείας Β Λυκείου- «η µεµβράνη επιτρέπει τη δίοδο µορίων νερού», η µεµβράνη, στα µάτια των µαθητών, δεν είναι ένας κενός χώρος µε σωµατίδια τα οποία κινούνται αδιάκοπα και αλληλεπιδρούν. Μέσα από µια τέτοια παρουσίαση ο Μικρόκοσµος χάνει τη «µαγικότητά» του. δ. Η σκοπιά της Ψυχολογίας. Σε ποια «µαγικότητα» αναφερόµαστε; Ο Μικρόκοσµος, δηλαδή, της ύλης είναι κάτι σαν τον κόσµο του Χάρι Πότερ; Το να διερωτάται κανείς επιτρέπεται και η εισήγηση εκτιµά ότι υπάρχουν τέτοιου είδους στοιχεία µέσα σ αυτόν τον «ούτε κρύο ούτε ζέστη και χωρίς καθόλου γεύσεις χρώµατα και µυρωδιές παράξενο πλάσµα της Σκέψης µας» κόσµο. Ωστόσο και σύµφωνα µε όσα εκθέσαµε προηγουµένως- ο κόσµος αυτός, ο γεννηµένος από διεργασίες αφαίρεσης, είναι και εφοδιασµένος µε αυστηρές λογικοµαθηµατικές 75

4 δοµές. Είναι, µε άλλα λόγια, ένας Κόσµος «εκλογικευµένης µαγικότητας» ένα παράξενο κοκτέιλ Χάρι Πότερ και Καρτέσιου, άρα, στη βαθύτερη ουσία του, αντιφατικός. Και αυτή την «εκλογικευµένη µαγικότητα» πρέπει -κατά αρχήν εµείς οι διδάσκοντες- να την ενστερνιστούµε. Να συµφιλιωθούµε δηλαδή µε την ιδέα ότι, σε τελευταία ανάλυση, ο Μικρόκοσµος της ύλης, βρίσκεται πλησιέστερα σε έναν εκλογικευµένης µαγικότητας, κόσµο-πλάσµα της Σκέψης µας, παρά στον γνωστό εκείνο Σύµπαν που υπάρχει εσωτερικευµένο µέσα µας, δηµιουργηµένο από τα ιζήµατα της καθηµερινής εµπειρίας και των άµεσων εργαστηριακών µας µετρήσεων. Εκτιµώ ότι στο επερχόµενο µέλλον οι ιδέες της ψυχανάλυσης θα διεισδύσουν στη ιδακτική των επιστηµών για να την εµπλουτίσουν σε ζητήµατα αυτού του χαρακτήρα. Μέχρι τότε καθένας από µας τους διδάσκοντες θα µπορούσε να αναζητήσει τις «σκιές» των εικόνων Μικρόκοσµου οι οποίες τον «κατοικούν», εγχείρηµα διόλου απλό, δεδοµένης της δυσκολίας ενός διαλόγου µε τα συµβαίνοντα στο ιδιωτικό µας «υπόγειο». Μπορεί ωστόσο να επιχειρήσει ανάλογες διεισδύσεις στις συνειδήσεις των συναδέλφων του και των µαθητών του, µε ερωτήσεις δύο κυρίως τύπων. «Ποια είναι η παλιότερη ανάµνηση την οποία διατηρείτε για τη πρώτη γνωριµία σας µε τα σωµατίδια του;» και «Ποιες εικόνες σας επισκέπτονται αυτή τη στιγµή όταν ακούτε κάτι για τη δοµή του Μικρόκοσµου;» «Θυµάµαι ότι για πρώτη φορά εσωτερίκευσα την ιδέα των ατόµων ήµουν µικρή, κάπου στο Γυµνάσιο, έφτιαξα µε τη σκέψη µου την εικόνα µιας ασπιρίνης. Μπορούσα µε τη φαντασία µου να την κόβω σε όλο και µικρότερα κοµµάτια και να φαντάζοµαι το πιο µικρό απ όλα, το πολύ πολύ µικρό, που δεν µπορούσα να το κόψω σε µικρότερα». Το άτοµο στη συνείδηση της συναδέλφου, καθηγήτριας ΠΕ4, ξεκίνησε την καριέρα του µε σκοπό να ενσωµατωθεί σε προϋπάρχουσες δοµές- να αφοµοιωθεί- και συγκεκριµένα να διατηρηθεί κυρίως ως οντότητα που για κάποιο λόγο είναι αδύνατον να τµηθεί. «Τα άτοµα υπάρχουν στη φαντασία µου σαν γεωµετρικά σχήµατα που τρέχουν. Μοιάζουν περισσότερο µε κύκλους» µας λέει µια άλλη, καθηγήτρια ΠΕ4 και αυτή. Στη δική της περίπτωση, η εικόνα του ατόµου είναι προσωπική και βέβαια µη επιστηµονική- και κατοικεί σε χώρο υπό την συνείδηση. Όσο για τις αναπαραστάσεις των µαθητών µας, είναι ίσως γνωστή η παλιότερη σχετική µελέτη 6 κατά την οποία στο ερώτηµα «τι συµβαίνει, αν µε µια αντλία τραβήξουµε τον αέρα από ένα δοχείο» υπήρξαν απαντήσεις του τύπου «ο γνήσιος αέρας βγαίνει από το δοχείο αφήνοντας τα σωµατίδια µέσα σ αυτό, στον πυθµένα, όπως θα συνέβαινε µε τα ψάρια αν µπορούσαµε να τραβήξουµε τη θάλασσα». Στην ίδια όχθη ανήκει και το σοβαρό ζήτηµα της γλώσσας. Οι ποιητές το έχουν καταλάβει. Η γλώσσα δεν εξαντλεί τη δυνατότητα επικοινωνίας και «κάθε λέξη µπορεί να εξαπολύσει προς το εσωτερικό της σκέψης µας πολυάριθµες διεργασίες ηµισυνειδητές σε µας». ιδάσκοντας Χηµεία και Φυσική χρησιµοποιούµε λέξεις κυρίως ονόµατα εννοιών- που γεννήθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια και πριν υιοθετηθούν από την επιστήµη έκαναν καριέρα µε διαφορετικό σηµαινόµενο από εκείνο που η επιστήµη τελικά τους απέδωσε. Οι λέξεις, λόγου χάριν, δύναµη και άτοµο, ως σηµαινόµενα των αντιστοίχων επιστηµονικών εννοιών παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά και στην προσπάθειά µας να διδάξουµε τις αντίστοιχες έννοιες τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Το διαπιστώνουµε τόσο κατά τη διδακτική πράξη όσο και στα πορίσµατα των σχετικών ερευνών, µέσα από «λάθη» των διδασκοµένων τα οποία προδίδουν διεργασίες αφοµοίωσης των τυπικών αυτών εννοιών σε δοµές κατηγορικών εννοιών τις οποίες διαθέτουν και στις οποίες η δύναµη σχετίζεται µε πράξεις όπως το σπρώχνω το τραβάω και το προσπαθώ, το δε άτοµο κυρίως µε την πράξη του αδυνατώ να κοµµατιάσω. Τελειώνοντας διαπιστώνω -για µία ακόµα φορά- ότι αδυνατώ να ξεπεράσω το δασκαλίστικο σύνδροµο και νιώθω την ανάγκη να δώσω έµφαση σε τέσσερα σηµεία-κλειδιά. 1. Στα υπόγεια της συνείδησης κάθε ανθρώπου ο Μικρόκοσµος υπάρχει µέσα από αναπαραστάσεις που δεν «µοιάζουν» µε τις προτεινόµενες από την επιστήµη 2. Κατά τη διδασκαλία στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο κάθε επίσκεψη στον Μικρόκοσµο πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον αναγνωρίζεται η ανάγκη για να συµβεί αυτό 3. Καµία διδακτική πρακτική που ξεκινά από εµπειρίες µε κύβους ζάχαρης ή µε σκόνη από τον γραφίτη του µολυβιού και βασίζεται σε λογικές εκτιµήσεις δεν µπορεί να οδηγήσει στον «εκλογικευµένης µαγικότητας» Μικρόκοσµο της Ύλης. Ελπίδες αρχίζουν να υπάρχουν από τη στιγµή που η διδασκαλία συνδυαστεί µε αξιοποίηση λογισµικών, µε στοιχεία ψυχολογίας, επιστηµολογίας και ιστορίας των επιστηµών. 4. Τέλος µου είναι αδύνατον να µην επαναλάβω τη σοβαρότατη επισήµανση ότι οι ιδέες µας για τον Μικρόκοσµο είναι «στοιχεία µιας θεωρίας» η οποία αργά και βασανιστικά µετασχηµατίστηκε από µία αστήριχτη και περιθωριακή φιλοσοφική θεώρηση σε θεµελιωµένη επιστηµονική θεωρία. Αυτό πρέπει να φαίνεται κατά τη διδασκαλία µας και να µην παρουσιάζουµε λόγου χάριν την ατοµική θεωρία ως µάθηµα θρησκευτικών, ή ως αποκάλυψη του Ιωάννου ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση είναι «ο Άγιος Ιωάννης ο Ντάλτον». Αναφορές 1. Τα στοιχεία βασίζονται σε έρευνα η οποία σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε, από τον Σεπτέµβριο έως τον Νοέµβριο του 1997, µε τη βοήθεια οµάδας καθηγητών του κλάδου ΠΕ 4.. Τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 7 0 Επιµορφωτικό Σεµινάριο της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, τον εκέµβριο του Η 76

5 έρευνα έγινε µε ερωτηµατολόγια τα οποία δόθηκαν σε µαθητές επτά Γυµνασίων και επτά Λυκείων. Οι καθηγητές είναι οι: Ιάκωβος Μαρινάκης (2 0 Γυµνάσιο Αλίµου), Κωνσταντίνος Κορδαλάς (3 0 Γυµνάσιο Μυτιλήνης), Βασιλική Λιανού (Γυµνάσιο Λευκίµµης Κέρκυρας), ηµήτριος Τσιώλης (1 0 Γυµνάσιο Τρικάλων), Αλέξανδρος Ταµπακόπουλος (Γυµνάσιο Τραγέας Νάξου), Ασηµίνα Κοντογεωργίου (Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Ιωαννίνων), Σπύρος Τσοβόλας (ΕΠΛ Αγρινίου), ηµήτριος Στεργιακόπουλος (7 0 Γυµνάσιο Λάρισας), Κωνσταντίνος Κάντζας (Λύκειο Ραφήνας), Αντώνιος Γάγγας (4 0 Λύκειο Νέου Ηρακλείου), Κωνσταντίνος Μπαζάκας (2 0 Λύκειο Βριλησσίων), Μαρία Λαγού (2 0 Λύκειο Καλλιθέας), Ιωάννης Κωστάκης (Λύκειο Καµινίων Πειραιά) και Εµµανουήλ Πιπίλας (Λύκειο Αναβρύτων). 2. John Dalton, (1808) New System of Chemical Philosophy 3. Histoire Général des Sciences, Tome III, La Science Contemporaine, sous la direction de René Taton, PUF, Paris, ΦΕΚ 1366, σελ Amedeo Avogadro (1811) Journal de physique 6. Το αναφέρει (1985) ο J. Nussbaum στο The particular nature of matter in the gaseous state το οποίο περιέχεται στο Driver, R., Guesne, E., Tiberghien, A., Children Ideas in Science Open University Press, Milton Keynes Βιβλιογραφία 1. Driver, R., Squires, A., Rushworh, P. and Wood-Robinson, V. (1994), Particles στο Making Sense of Secondary Science, Routledge, London, pp Lemeignan G. et Weil-Barais A.. Construire des Concepts en Physique,σε µετάφραση απόντε Ν. και ηµητρακοπούλου Α., Τυπωθήτω, Αθήνα, Κασσέτας, Α.Ι., (1996) Επίσκεψη στον Μικρόκοσµο στο Το µακρόν φυσική προ του βραχέος διδάσκω, (1996), εκδ. Σαββάλας, Αθήνα, σελ Osborn, R. J. and Cosgrove, M. M. (1983) Children conceptions of the changes of state of water Journal of Researche in Science Teaching 20(9) Nash, L.K., (1948) The atomic-molecular theory p in Harvard Case Histories in Experimental Science, Harvard University Press, Cambridge, Mass., USA. 6. Holton G. (1985) Introduction to concepts and Theories in Physical Science 2 nd edition, p , Princeton University Press, USA 7. Nercessian N., (1994) Εννοιολογική δόµηση και διδασκαλία, σ στο Αναπαραστάσεις του φυσικού κόσµου, επ. Κουλαϊδής Β., Gutenberg, Αθήνα 8. Gregory B., (1990) Inventing Reality: Physics as a language, John Willey & sons, USA 9. Miller A.I., (1996) The intuition of atoms in Insight of Genius, p , Springer-Verlag, New York. 10. Τσαπαρλής Γ. (1991) Πειραµατικές µαρτυρίες για την ύπαρξη των ατόµων στο Θέµατα ιδακτικής Φυσικής και Χηµείας στη Μέση Εκπαίδευση Μ. Γρηγόρης, Αθήνα, σ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων

Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 489 Εκπαιδευτικό λογισµικό για τη µελέτη και τη µοντελοποίηση της θερµικής διαστολής και των αλλαγών φυσικής κατάστασης σωµάτων Ε. Σταυρίδου, Καθηγήτ., Παιδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μελέτη των ιδεών των παιδιών για τις υνάµεις- Εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks

Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Imagery in science education: An attempt to classify and evaluate the presence of pictures in science textbooks Krystallia Halkia and Menis Theodoridis Abstract This paper explores the multiple aspects

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο Ένα κιλό σίδερο κι ένα κιλό βαμβάκι. Οι έννοιες μάζα και όγκος και η Φυσική στην Α Γυμνασίου Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας Η έννοια μάζα και ο Isaac Newton Στην πρώτη έκδοση των Principia, o Newton παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σωματιδιακά μοντέλα και μικρόκοσμος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Το Πρότυπο του Μικρόκοσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ Αριστείδης Ζδέτσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ Πανεπιστήμιο Πατρών Α. Ζδέτσης, «Εισαγωγή στην σύγχρονη φυσική», Μέρος Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Παλαιά Κβαντική Θεωρία Κεφάλαιο 1 Ιστορική και Εννοιολογική Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου - Παπανικολάου. Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο. Γιατί δεν το κατανοούν οι μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο;

Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου - Παπανικολάου. Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο. Γιατί δεν το κατανοούν οι μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο; Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου - Παπανικολάου Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο Γιατί δεν το κατανοούν οι μαθητές του Λυκείου και όχι μόνο; ΒΟΛΟΣ 2011 Το Κβαντικό Ατομικό Μοντέλο Ασημίνα Μ. Κοντογεωργίου Το Κβαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουμιός Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σημειώσεις Ρόδος 2012 Μέρος Α: Εισαγωγή Η Διδακτική των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 54-69, 2014 Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ, ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γραμμένος Στέργιος, Χημικός, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» «Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η επίδρασή τους στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Β' Τάξη Γυμνασίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002-2004 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

º ÛÈÎ E ÈÛÙ ÌÂ : È ÛÎ Ï Î È ÂÎ Â ÛË

º ÛÈÎ E ÈÛÙ ÌÂ : È ÛÎ Ï Î È ÂÎ Â ÛË 25-04-07 10:19 Page 1 º ÛÈÎ E ÈÛÙ ÌÂ : È ÛÎ Ï Î È ÂÎ Â ÛË B Û ÏË TÛÂÏÊ ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6* Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αναφορά στον Σύγχρονο Προβληµατισµό

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αναφορά στον Σύγχρονο Προβληµατισµό ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Βασίλειος Ε. Βισκαδουράκης Καθηγητής /θµιας Εκπ/σης, Μ.Εd. Στη ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ)

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ) Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ) Π ΛΙΝΑΡ ΑΚΗΣ ρ. ιδακτικής των Μαθηµατικών Καθηγητής Αρσακείου Περίληψη Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr

ηµήτριος Κολιούλης, Γεώργιος Τσαπαρλής* Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Φυσικοχηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων * gtseper@cc.uoi.gr Ι ΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Χηµεία β γυµνασίου, µε έµφαση στη µακροσκοπική- εποικοδοµητική

Διαβάστε περισσότερα

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr

OMEP Θεσσαλονίκης Αβδελά 36, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη 2310 412706 lkatar@otenet.gr Organisation Mondiale pour L'Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para La Educación Preescolar Ο.Μ.Ε.Ρ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Χ. Μπάκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, me00242@cc.uoi.gr Α. Κατσίκης, Επίκουρος Καθηγητής, akatsiki@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα