Γνώση: από την Αρχαιότητα στο Σήµερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώση: από την Αρχαιότητα στο Σήµερα"

Transcript

1 Γνώση: από την Αρχαιότητα στο Σήµερα Aθανάσιος Σ. Φωκάς Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics University of Cambridge Cambridge, CB30WA, UK, και Ακαδηµία Αθηνών, Λεωφόρος Πανεπιστηµίου 28, 10679, Αθήνα, Ελλάδα Ιανουάριος Εισαγωγή Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που άρχισαν να σκέπτονται για την διαδικασία του σκέπτεσθαι. Συνειδητοποίησαν ότι η αναζήτηση της γνώσης απαιτεί κατάλληλη µεθοδολογία, προκειµένου να κατανοηθεί, το ἄδηλον. Η αναγκαιότητα τέτοιας µεθοδολογίας συνοψίστηκε στο ακόλουθο ρητό του Αναξαγόρα, το οποίο υποστηρίχθηκε θερµά και από το Δηµόκριτο: όψις γάρ τών αδήλων τά φαινόµενα. Ήδη στο Θεαίτητο ο Πλάτωνας επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα «τι είναι γνώση;» Προτείνει την ταύτιση της γνώσης µε την «αληθή πεποίθηση συνοδευόµενη από το λόγο», αλλά είναι αξιοσηµείωτο ότι ο διάλογος καταλήγει σε αποτυχία, διότι, παρά πολλές προσπάθειες, οι συνοµιλητές δεν κατορθώνουν να ορίσουν το λόγο. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης κατενόησαν ότι αν δεν υπήρχε άλλη γνώση πέραν της αποδεικτικής, τότε θα καταλήγαµε σε άπειρη παλινδρόµηση. Πράγµατι, προκειµένου να γνωρίσουµε κάτι, πρέπει να είµαστε σε θέση να το αποδείξουµε µε βάση κάτι άλλο το οποίο πρέπει να γνωρίζουµε και το οποίο µε τη σειρά του θα πρέπει να είµαστε σε θέση να το αποδείξουµε σε σχέση µε κάτι άλλο, και ούτο καθεξής. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης ξεπέρασαν αυτό το πρόβληµα θέτοντας αξιωµατικά µια αρχή. Στον Παρµενίδη, ο Πλάτωνας αναφέρει «υπάρχει µόνο µία αρχή, δεν µπορούν να υπάρχουν πολλές». Από την άλλη µεριά, ο Αριστοτέλης εισήγαγε την ιδέα ότι υπάρχουν ορισµένα αξιώµατα που είναι γνωστά στον άνθρωπο διαισθητικά. Σε αυτή την διάλεξη, θα προταθεί η άποψη ότι ίσως οι πιο θεµελιώδεις έννοιες που αφορουν τη γνώση είναι οι ακόλουθες: πρώτον, η έµφυτη σε αντιδιαστολή µε την επίκτητη γνώση και δεύτερον, η ασυνείδητη αντίληψη σε αντιδιαστολή µε την επίγνωση [awareness]. 1

2 2. Έµφυτη Γνώση Η ταχύτητα και η ακρίβεια εκµάθησης ενός λεξιλογίου, καθώς και η ύπαρξη καθολικών γραµµατικών δοµών, οδήγησαν τον Chomsky στο συµπέρασµα ότι υπάρχει έµφυτη, καθολική γραµµατική. Πρόσφατες µελέτες µε παιδιά της οµάδας ιθαγενών Munduruku εδείξαν ότι βασικές γεωµετρικές έννοιες, καθώς και η ικανότητα της κατά προσέγγιση (αλλά όχι της ακριβούς) αριθµητικής είναι επίσης έµφυτες. Οι Munduruku, οι οποίοι ζουν σε µια αποµονωµένη περιοχή του Αµαζονίου, δεν έχουν λέξεις για βασικές γεωµετρικές έννοιες, όπως αυτές του παράλληλου ή του συµµετρικού και, επίσης, δεν έχουν χάρτες ή άλλα συναφή εργαλεία που διευκολύνουν την ανάπτυξη γεωµετρικής διαίσθησης. Επίσης, έχουν λέξεις µόνο για τους αριθµούς από το 1 έως το 5. Σε ένα από τα σχετικά πειράµατα, έδειξαν στην οθόνη ενός υπολογιστή από 1 έως 25 κουκίδες και ζητήθηκε από τα παιδιά να βρουν τον αριθµό τους. Από 1 έως 3 κουκίδες η απάντηση ήταν ακριβής. Αλλά από 4 έως 25 κουκίδες η απάντηση ήταν κατά προσέγγιση. Για παράδειγµα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει λέξη για το 5, ανάµεσα στις απαντήσεις για τις 5 κουκίδες υπήρχαν οι απαντήσεις: 3, 4, 5 και περίπου όσα τα δάκτυλα του ενός χεριού. Για τις 13 κουκίδες, µεταξύ των απαντήσεων υπήρχε δύο χέρια και κάτι ακόµα. Υπάρχει έµφυτη γνώση και, αν ναι, ποια είναι η προέλευσή της; Η συζήτηση για το θεµελιώδες αυτό ερώτηµα ξεκίνησε από τους αρχαίους Έλληνες. Ο Πλάτωνας και αργότερα ο Leibnitz και ο Kant υπογράµµισαν την ύπαρξη a-priori γνώσης. Με βάση τον πλατωνικό διάλογο Φαίδων και την εξήγηση αυτού του διαλόγου από το Νεοπλατωνικό φιλόσοφο Συριανό, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ψυχών, συµπεριλαµβανοµένων των ψυχών των Θεών καθώς επίσης και των ψυχών που έχουν εκπέσει. Οι ψυχές των Θεών εµπεριέχουν γνώση. Επίσης, ακόµη και οι ψυχές που έχουν εκπέσει ήταν πρωτύτερα άχραντες. Κατά συνέπεια περιέχουν έν αυτοίς a priori γνώση. Για το λόγο αυτό, οι διαδικασίες µάθησης και ανακάλυψης είναι απλώς διαδικασίες ανάκλησης. Κεντρίζοντας τις ψυχές µε κατάλληλες ερωτήσεις, ο δάσκαλος διεγείρει αυτή τη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, η µαιευτική µέθοδος του Σωκράτη αποκτά χαρακτήρα απόλυτης αναγκαιότητας. Στην ιδεαλιστική αυτή θέση, ο Αριστοτέλης παρουσίασε µια αναµφισβήτητα εµπειριστική απάντηση. Στα Αναλυτικά αποδίδει πλήρες επιστηµονικό status σε διάφορους κλάδους, συµπεριλαµβανοµένων των κλάδων της αστρονοµίας, της ακουστικής, της αρµονιάς και της οπτικής. Καθεµία από αυτές τις επιστήµες έχει τα δικά της αναπόδεικτα αξιώµατα. Αυτά τα αξιώµατα γίνονται γνωστά στον άνθρωπο στο τέλος µιας επαγωγικής διαδικασίας, η οποία περιλαµβάνει αντίληψη, µνήµη, εµπειρία και το νοῦ. Για τον Αριστοτέλη, ο νοῦς είναι εξ ορισµού η γνωστική κατάσταση που κατανοεί τα αξιώµατα. Ως εκ τούτου, ο συνδυασµός του νοῦ και της 2

3 αποδεικτικής γνώσης διαµέσου συλλογισµών οδηγεί στην αλήθεια. Στην ανάλυσή του, ο Αριστοτέλης τονίζει επίσης ότι η µάθηση είναι αδύνατη χωρίς συνειρµούς. Μετά τον Αριστοτέλη, ο Βρετανός εµπειριστής John Locke πρότεινε την θέση ότι το ανθρώπινο µυαλό είναι tabula rasa, δηλαδή µια άγραφη πλάκα, η οποία γεµίζει ως αποτέλεσµα εµπειριών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, υπάρχει πλέον ένα επιστηµονικό πλαίσιο για τη βαθιά µελέτη των εν λόγω ερωτηµάτων: είναι γνωστό ότι ο Ivan Pavlov και ο Edward Thorndike παρείχαν πειραµατικές αποδείξεις για το ότι υπάρχει ένα συγκεκριµένο είδος µάθησης που βασίζεται στη συσχέτιση διαφορετικών ερεθισµάτων. Τα κλασικά πειράµατά τους οδήγησαν στην ίδρυση της αυστηρής σχολής του Συµπεριφορισµού (behaviourism). Πράγµατι, υποστηρίχθηκε από τους J.B. Watson και B.F. Skinner ότι η συµπεριφορά µπορεί να µελετηθεί πειραµατικά όσο αυστηρά όσο τα φαινόµενα των φυσικών επιστηµών. Αυτό οδήγησε σε βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας απόκτησης γνώσης. Για παράδειγµα, ο Leon Kamin το 1969 έδειξε ότι τα ζώα δεν µαθαίνουν απλά ότι ένα ουδέτερο ερέθισµα (όπως ο ήχος του κουδουνιού) προηγείται µιας ανταµοιβής (όπως η τροφή), αλλά ότι το ερέθισµα προβλέπει την ανταµοιβή. Αυτό υποδηλώνει ότι η συνειρµική µάθηση βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να συνδέει γεγονότα που συµβαίνουν µαζί συχνά, έτσι ώστε να µπορεί να προβλέπει την εµφάνιση ενός συγκεκριµένου αποτελέσµατος. Ακολουθώντας τον Sigmund Freud, oι συµπεριφοριστές απέφυγαν τη µελέτη της σχέσεως µεταξύ συµπεριφοράς και εγκεφαλικής δραστηριότητας και εστίασθηκαν αποκλειστικά στην παρατηρήσιµη συµπεριφορά. Τα παραπάνω επιχειρήµατα είναι σύµφωνα µε τις ιδέες του Αριστοτέλη. Ωστόσο, όταν η κατανόηση του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος έφτασε στο επίπεδο του συσχετισµού παρατηρούµενης συµπεριφοράς και νευρωνικής δραστηριότητας, κατέστη σαφές ότι η πλατωνική θέση του tabula inscripta είναι επίσης σωστή. Πράγµατι, τα περίπλοκα κυκλώµατα των νευρώνων του εγκεφάλου, µαζί µε την εκπληκτικά δυναµική συµπεριφορά των συνάψεων τους, παρέχουν το βασικό υπόβαθρο για την ύπαρξη τόσο στοιχειώδους έµφυτης γνώσης, όσο και προκαθορισµένης προδιάθεσης για µάθηση. Μία από τις µεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης νευροεπιστήµης είναι ακριβώς το να οριοθετήσει τους νευρωνικούς µηχανισµούς που καθορίζουν την αλληλεπίδραση µεταξύ έµφυτης και επίκτητης γνώσης. Η Διαδικασία της Μάθησης σε Νευρονικό Επίπεδο Ποιοι είναι οι µηχανισµοί µάθησης σε νευρονικό επίπεδο; Η βασική λειτουργική µονάδα του νευρικού συστήµατος είναι ο νευρώνας. Οι νευρώνες επικοινωνούν στις 3

4 συνάψεις µέσω συγκεκριµένων µορίων που ονοµάζονται νευροδιαβιβαστές. Η πληροφορία κωδικοποιείται µε τη µορφή ηλεκτρικών σηµάτων, τα οποία διαδίδονται κατά µήκος νευρωνικών κυκλωµάτων. Τα επονοµαζόµενα ιοντικά ρεύµατα διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι νευρώνες είναι άκρως εξειδικευµένοι. Για παράδειγµα, οι αισθητικοί οπτικοί νευρώνες αντιδρούν µόνο στο φως, ενώ οι αισθητικοί ακουστικοί νευρώνες αντιδρούν µόνο σε ακουστικά κύµατα. Στον φλοιό το εγκεφαλου υπάρχει ακόµη υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης. Για παράδειγµα, ορισµένα κύτταρα αντιδρούν µόνο σε κάθετες ράβδους φωτός, ενώ άλλα αντιδρούν µόνο σε οριζόντιες ράβδους αυτά τα κύτταρα προσανατολισµού είναι τοπογραφικά οργανωµένα σε συγκεκριµένες κυτταρικές στήλες στην περιοχή του εγκεφάλου που ονοµάζεται V1. Οµοίως, στην περιοχή V4 υπάρχουν κύτταρα που αναγνωρίζουν το χρώµα, ενώ στην περιοχή V5 υπάρχουν κύτταρα υπεύθυνα για την αναγνώριση της κίνησης. Η διασάφηση των παραπάνω µηχανισµών οδήγησε στην απονοµή πολλών βραβείων Νόµπελ, συµπεριλαµβανοµένων των: Cajal και Golgy, 1906, για την ανατοµία των νευρώνων, Dale και Loewi, 1936 και Katz 1971 για τη χηµική θεωρία επικοινωνίας στις συνάψεις, Eccles, Hodgkin και Huxley, 1963, για την ύπαρξη του ιοντικού ρεύµατος, Hubel και Wiesel, 1981, για τις µελέτες οπτικής επεξεργασίας, Neher και Sackman, 1991, για τη µέτρηση του ιοντικού ρεύµατος, Mac Kinnon, 2003, για την δοµή των ιοντικών πυλών. Ας συνοψίσουµε τώρα τις θεµελιώδεις µελέτες του Eric Kandel, βραβείο Νόµπελ 2000, στο γιγαντιαίο σαλιγκάρι της θάλασσας Aplysia. Αυτό το σαλιγκάρι, για να αναπνεύει χρησιµοποιεί ένα εξωτερικό όργανο που ονοµάζεται βραγχίο και το οποίο µπορεί να προστατεύεται σε µία κοιλότητα. Μετά από ασθενή αγγίγµατα στο σίφωνα, το βραγχίο αποσύρεται εντός της κοιλότητας. Μετά από επαναλαµβανόµενα ασθενή αγγίγµατα, το σαλιγκάρι συνηθίζει και ως εκ τούτου το αντανακλαστικό απόσυρσής του είναι ασθενέστερο. Αλλά, όταν το ασθενές άγγιγµα συνδυαστεί µε ένα σοκ στην ουρά, το σαλιγκάρι ευαισθητοποιείται και εν συνεχεία ακόµη και ένα ασθενές άγγιγµα οδηγεί σε ένα ισχυρό αντανακλαστικό απόσυρσης του βραγχίου. Πώς µαθαίνει το σαλιγκάρι της θάλασσας αυτή την συµπεριφορά; Το ασθενές ερέθισµα ενεργοποιεί έναν αισθητικό νευρώνα και αυτός ο νευρώνας προκαλεί την έκριση ενός διεγερτικού νευροδιαβιβαστή, της γλουταµίνης, η οποία µε τη σειρά της διεγείρει τον κινητικό νευρώνα που είναι υπεύθυνος για το αντανακλαστικό απόσυρσης, βλ. Διάγραµµα 1. 4

5 Διάγραµµα 1 Το σοκ στην ουρά διεγείρει έναν επιπλέον αισθητικό νευρώνα ο οποίος προκαλεί την έκριση ενός άλλου νευροδιαβιβαστή που ονοµάζεται σεροτονίνη. Αυτό προκαλεί την έκριση µεγαλύτερης ποσότητας γλουταµίνης, που µε τη σειρά της προκαλεί ένα ισχυρότερο αντανακλαστικό απόσυρσης. Αυτή η συµπεριφορά διαρκεί µόνο για λίγα λεπτά. Ωστόσο, αν αντί ενός σοκ υπάρξουν πέντε σοκ, τότε οι αλλαγές είναι πραγµατικά δραµατικές. Συγκεκριµένα, τώρα η µεγαλύτερη ποσότητα σεροτονίνης, όχι µόνο προκαλεί την έκριση περισσότερης γλουταµίνης, αλλά επίσης ενεργοποιεί ένα συγκεκριµένο γονίδιο το οποίο εκκινεί τη διαδικασία της δηµιουργίας νέων συνάψεων εποµένως τώρα συµβαίνει ανατοµική αλλαγή και η συµπεριφορά ενός ισχυρότερου αντανακλαστικού απόσυρσης διαρκεί για εβδοµάδες αντί για λεπτά. Είναι σαφές ότι η σχετική αρχιτεκτονική των νευρικών κυκλωµάτων παρέχει τη βάση τόσο για την ύπαρξη της στοιχειώδους έµφυτης γνώσης που διαθέτει το σαλιγκάρι της θάλασσας, δηλαδή ότι ξέρει να αποσύρει το βραγχίο µετά από ένα άγγιγµα στο σίφωνα, όσο και για την ικανότητά του να µαθαίνει από την εµπειρία. Η τελευταία, πιο προχωρηµένη µορφή µάθησης, επιτυγχάνεται µέσω των ποιοτικών και ποσοτικών µεταβολών στο επίπεδο των συνάψεων. Αν ισχύουν παρόµοιοι µηχανισµοί και στον ανθρώπινο εγκέφαλο, τότε θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι "ο Πλάτωνας ζει στα νευρωνικά κυκλώµατα, ενώ ο Αριστοτέλης ζει στις συνάψεις." Οι βασικές µελέτες σχετικά µε το τρίπτυχο «νευρωνική θεωρία - ιοντικές πύλες - χηµική θεωρία συναπτικής µεταβίβασης» διεξήχθησαν σε καλαµάρια οι οπτικές µελέτες σε πιθήκους και οι µελέτες ευαισθητοποίησης σε σαλιγκάρια της θάλασσας. Είναι δυνατόν να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα αυτών των µελετών; Το σαλιγκάρι της θάλασσας έχει µόνο 20 χιλιάδες νευρώνες, ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει 5

6 περισσότερους από 100 δισεκατοµµύρια. Από την άλλη πλευρά, η θεωρία της εξέλιξης υποδηλώνει ότι η φύση χρησιµοποιεί παρόµοιες µεθόδους για την επίλυση παρόµοιων προβληµάτων. Βασικοί νευρωνικοί µηχανισµοί έχουν πράγµατι καθολική ισχύ. Για παράδειγµα, η αλληλεπίδραση µεταξύ έµφυτης γνώσης και εµπειρίας είναι συνεπής µε πρόσφατα πειράµατα (Paschalis et al 2002) που έχουν δείξει ότι µωρά έξι µηνών µπορούν να διακρίνουν τόσο ανθρώπινα προσώπα όσο και προσώπα πιθήκων: τα µωρά κοιτούν ένα οικείο ανθρώπινο πρόσωπο κατά µέσο όρο 3,6 δευτερόλεπτα και ένα καινούργιο ανθρώπινο πρόσωπο κατά µέσο όρο 4,6 δευτερόλεπτα οµοίως, κοιτούν ένα οικείο πρόσωπο πιθήκου για 2,3 δευτερόλεπτα και ένα καινούργιο πρόσωπο πιθήκου για 4 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, µωρά 9 µηνών είναι σε θέση να διακρίνουν µόνο ανθρώπινα προσώπα: κοιτάζουν ένα οικείο ανθρώπινο πρόσωπο για 3,6 δευτερόλεπτα και ένα καινούργιο ανθρώπινο πρόσωπο για 4,5 δευτερόλεπτα αλλά κοιτάζουν τόσο ένα οικείο όσο και ένα καινούργιο πρόσωπο πιθήκου για 3,8 δευτερόλεπτα. (Για τους ενήλικες, οι αντίστοιχοι χρόνοι για οικεία και καινούργια πρόσωπα είναι 1,6 και 2,8 δευτερόλεπτα για ένα ανθρώπινο πρόσωπο, και αντίστοιχα 2,3 και 2,4 δευτερόλεπτα για ένα πρόσωπο πιθήκου). Φαίνεται ότι τα µωρά µπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα επειδή γεννιούνται µε ένα οπτικό σύστηµα το οποίο διαθέτει ένα σύνολο καθολικών γνωστικών κανόνων για την εξαγωγή πληροφοριών από το φυσικό κόσµο. Παροµοίως, υπάρχουν έµφυτοι καθολικοί κανόνες που επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν γραµµατικές γνώσεις. Κατ αναλογία µε τα πειράµατα που αφορούν την αναγνώριση προσώπου, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι βρέφη 4 έως 6 µηνών µπορούν να διακρίνουν φωνητικές διαφορές, που διαχωρίζουν τις συλλαβές, τόσο στη µητρική τους γλώσσα όσο και σε άλλες γλώσσες. Όµως, µωρά 10 έως 12 µηνών µπορούν να διακρίνουν φωνητικές παραλλαγές µόνο στη µητρική τους γλώσσα. Τα παραπάνω πρόσφατα πειράµατα είναι σε συµφωνία µε τα παλαιότερα πειράµατα του Tinbergen (1948), ο οποίος παρουσίασε σε ένα νεοσσό γλάρου ένα ράµφος ασύνδετο µε το σώµα της µητέρας του. Υπό κανονικές συνθήκες, ένας νεοσσός γλάρου αναζητά τροφή ραµφίζοντας µια χαρακτηριστική κόκκινη κηλίδα στο κίτρινο ράµφος της µητέρας του. Ο νεοσσός συνέχισε να συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι τώρα το ράµφος ήταν αποκοµµένο. Επιπλέον, η ίδια συµπεριφορά παρατηρήθηκε ακόµη και όταν χρησιµοποιήθηκε ένα κίτρινο ραβδί µε µια κόκκινη λωρίδα πάνω σε αυτό. (Όταν υπήρχαν 3 κόκκινες λωρίδες αντί για µία, το ράµφισµα ήταν ακόµη πιο έντονο απ ότι συνήθως). 6

7 3. Υποσυνείδητη Αντίληψη Είναι αδύνατο να κατανοήσουµε την ανθρώπινη µάθηση χωρίς να κατανοήσουµε τη διαφορά µεταξύ συνειδητών και ασυνειδήτων διαδικασιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εγκέφαλός µας «γνωρίζει» πολλά, πολλά περισσότερα από ότι εµείς. Ο εγκέφαλός µας µάς ενηµερώνει µόνο για τα πράγµατα που είναι απολύτως απαραίτητο για εµάς να γνωρίζουµε. Επιπλέον, ακόµη και στις σπάνιες περιπτώσεις που συµβαίνει αυτό, η σχετική διαδικασία είναι αρκετά βραδεία. Ίσως, το πιο αξιοσηµείωτο γεγονός σχετικά µε την διανοητική µας ζωή µας είναι το ακόλουθο: Πριν από κάθε συνειδητή εµπειρία προηγείται µια ασυνείδητη φάση ως εκ τούτου, η διαδικασία της επίγνωσης είναι µια σχετικά αργή διαδικασία. Παρεµπιπτόντως, αντιλαµβανόµαστε εκείνες τις πτυχές µιας εικόνας που σχετίζονται µε το συναίσθηµα προτού αντιληφθούµε πτυχές που σχετίζονται µε τη µορφή. Για παράδειγµα, αντιλαµβανόµαστε την έκφραση ενός προσώπου προτού αντιληφθούµε την ταυτότητά του. Επίσης, αντιλαµβανόµαστε το χρώµα ενός αντικειµένου περίπου 0.1 δευτερόλεπτα προτού αντιληφθούµε τη µορφή του. Υπενθυµίζουµε ότι ο William James κατανόησε ήδη από το 1884 ότι στη θέα µιας αρκούδας πρώτα αντιδρούµε ασυνείδητα -τρέχουµε µακριά- και αργότερα βιώνουµε συνειδητό φόβο. Ο Benjamin Libet (Mind Time, 2004) ήταν ο πρώτος που µελέτησε συστηµατικά τις χρονικές κλίµακες σχετικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ του ασυνειδήτου και του συνειδητού. Σε ένα από τα πρώτα πειράµατα του, εφήρµοσε ηλεκτρική διέγερση στην επιφάνεια του πρωτογενούς σωµατοαισθητικού φλοιού αυτός ο φλοιός του εγκεφάλου ειδικεύεται στην αίσθηση της αφής. Η διέγερση αυτή προκάλεσε µια συνειδητή αίσθηση µυρµηγκιάσµατος (το υποκείµενο ανέφερε ότι αυτό το µυρµήγκιασµα προερχόταν από το δέρµα). Αλλά προκειµένου να επιτευχθεί επίγνωση ήταν απαραίτητο οι παλµοί του ρεύµατος να έχουν διάρκεια περίπου µισού δευτερολέπτου. Από την άλλη µεριά, ακόµη και ένα στιγµιαίο ασθενές ηλεκτρικό ερέθισµα στο δέρµα παράγει συνειδητή αίσθηση. Που οφείλεται αυτή η διαφορά; Στην πραγµατικότητα, ένα τέτοιο ερέθισµα προκαλεί ενεργοποίηση στο φλοιό του εγκεφάλου, η οποία ονοµάζεται προκλητό δυναµικό. Εκείνη όµως τη χρονική στιγµή δεν υπάρχει επίγνωση. Το στιγµιαίο ερέθισµα προκαλεί επίσης περαιτέρω εκτεταµένη ενεργοποίηση στο φλοιό του εγκεφάλου, τα λεγόµενα προκαλούµενα δυναµικά. Αυτή η περαιτέρω ενεργοποίηση διαρκεί για περίπου µισό δευτερόλεπτο και µόνο τότε σηµειώνεται επίγνωση. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι υπάρχει υποκειµενική µεταφορά του χρόνου της επίγνωσης στο χρόνο παραγωγής του προκλητού δυναµικού. Εάν το στιγµιαίο ερέθισµα γίνει αρκετά αδύναµο, έτσι ώστε το 7

8 προκλητό δυναµικό να διατηρηθεί, αλλά τα προκαλούµενα δυναµικά να εξαφανίσθούν, τότε το υποκείµενο δεν αισθάνεται τίποτα. Αυτη η συµπεριφορά παρατηρείται και σε άλλες αισθητικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένης της όρασης. Τα Διαγράµµατα 2α και 2β απεικονίζουν την ενεργοποίηση του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια ασυνείδητης και συνειδητής επεξεργασίας µιας γραπτής λέξης. Μια λέξη που προβάλλεται για 32 msecs (υπό κατάλληλες συνθήκες απόκρυψης) δεν είναι συνειδητά ορατή. Η ίδια λέξη προβαλλόµενη για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα γίνεται ορατή, αλλά το άτοµο λαµβάνει επίγνωση αυτής της λέξης µόνο µετά από περίπου 0,4 δευτερόλεπτα. Η λειτουργική µαγνητική τοµογραφία και η µαγνητοεγκεφαλογραφία δείχνουν ότι στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ενεργοποίηση του εγκεφάλου που είναι εντοπισµένη τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Διαγράµµατα 2a και 2b 8

9 Η διασάφηση των συγκεκριµένων νευρωνικών µηχανισµών που οδηγούν σε επίγνωση παραµένει ανοιχτό ζήτηµα. Αρκετοί νευροεπιστήµονες, συµπεριλαµβανοµένου του εκλιπόντος Francis Crick, έχουν προτείνει ότι το κρίσιµο γεγονός για επίγνωση είναι ολική, συγχρονισµένη, νευρωνική δραστηριότητα µε συχνότητα της τάξεως των 40 Hertz. Οι Changeux και Dehaene έχουν προτείνει ότι τα επονοµαζόµενα πυραµιδοειδή κύτταρα, µε τους µεγάλης έκτασης άξονες τους, που είναι ιδιαίτερα πυκνά στις προµετωπιαίες και βρεγµατικές περιοχές του εγκεφάλου, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση και τον συγχρονισµό αυτής της δραστηριότητας. Κατά τη γνώµη µου, το πιο θεµελιώδες ανοικτό ερώτηµα σχετικά µε τη λειτουργία του εγκεφάλου (µε σπουδαία εν δυνάµει οφέλη) είναι το ερώτηµα του αν µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο υποσυνείδητο. Μήπως οι εκπληκτικές ικανότητες των αυτιστικών σαβάντ («σοφών») είναι αποτέλεσµα του ότι ίσως έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο υποσυνείδητό τους; Μήπως ο µετωπιαίος λοβός καταστέλλει αυτή την ικανότητα, και για το λόγο αυτό κάποιοι ασθενείς µετά την ανάπτυξη άνοιας µετωπιαίου λοβού, αναπτύσσουν εντελώς απροσδόκητα καλλιτεχνικό ταλέντο; Μήπως η βαθιά επίδραση της µουσικής οφείλεται ακριβώς στο ότι φτάνει στο υποσυνείδητό µας; (Ας θυµηθούµε τα λόγια του Schopenhauer: «Η µουσική µπορεί να φτάσει στην εσώτατη ψυχή µας». Σε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 2006 (Dijksterhuis), δόθηκαν σε άτοµα που έψαχναν να αγοράσουν ένα διαµέρισµα πληροφορίες σχετικά µε 4 διαφορετικά διαµερίσµατα ένα απ τα διαµερίσµατα ήταν επιθυµητό, ένα άλλο ανεπιθύµητο και δύο διαµερίσµατα αποτελούσαν ουδέτερη επιλογή. Σε µία οµάδα ζητήθηκε να πάρει απόφαση αµέσως, σε µια άλλη οµάδα δόθηκαν 3 λεπτά για να συγκεντρωθεί στην επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος (συνειδητή σκέψη) και σε µία άλλη οµάδα απέσπασθηκε η προσοχή για 3 λεπτά (υποσυνείδητη σκέψη.) Είναι αξιοσηµείωτο, ότι στην σωστή απόφαση κατέληξε η τρίτη οµάδα! Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µερικοί άνθρωποι χρησιµοποιούν το υποσυνείδητό τους σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι άλλοι. Οι Kounios και συνεργάτες, σε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε το 2007, έδειξαν ότι ένα συγκεκριµένο λεκτικό πρόβληµα λύθηκε µε δύο διαφορετικούς τρόπους: µια οµάδα ακολούθησε µια συστηµατική, συνειδητή διαδικασια για την αναζήτηση λύσεως, ενώ η λύση που βρέθηκε από την άλλη οµάδα βασίστηκε σε υποσυνείδητη διορατικότητα, η οποία οδήγησε στην ξαφνική ανακάλυψη της λύσεως. Στην δεύτερη οµάδα (αλλά όχι στην πρώτη) υπήρχε ενεργοποίηση του δεξιού εµπρόσθιου ανώτερου κροταφικού λοβού 0,3 δευτερόλεπτα πριν από την αναφορά της λύσως. 9

10 Παρακαλώ επιτρέψτε µου να κλείσω αυτή την οµιλία µε δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τα µαθηµατικά. Συνήθως αναφέρεται ότι τα µαθηµατικά είναι σηµαντικά για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί µας εκπαιδεύουν να σκεφτόµαστε λογικά. Δεύτερον, δεδοµένου ότι οι νόµοι της φύσης είναι γραµµένοι σε µαθηµατική γλώσσα, ο µόνος τρόπος για να φτάσουµε στην ουσία των φυσικών φαινοµένων είναι να χρησιµοποιήσουµε µαθηµατικά. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχει και ένας τρίτος, ίσως πιο θεµελιώδης λόγος: το ότι τα µαθηµατικά αποτελούν την αποθέωση της αφαίρεσης. Αυτή η ιδιότητα των µαθηµατικών, µαζί µε το γεγονός ότι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι ακριβως η ικανότητά του για αφαίρεση, ίσως εξηγεί τον κρίσιµο ρόλο των µαθηµατικών στην αναζήτηση της αλήθειας. Ένα παράδειγµα: πριν από την εµφάνιση της µαθηµατικής θεωρίας του χάους, και πριν γίνει κατανοητό ότι τα κλαδιά των δέντρων, οι νιφάδες χιονιού, οι βρόγχοι των πνευµόνων και µύριες άλλες φυσικές µορφές, αποτελούν παραδείγµατα fractal γεωµετρίας, ο εγκέφαλος του ζωγράφου Jackson Pollock, µέσω αφαίρεσης, ανακατασκεύασε αυτή τη γεωµετρία και έδωσε τη δυνατότητα στον Pollock να την εκφράσει στους πίνακές του. Πράγµατι, πριν από µερικά χρόνια η µαθηµατική ανάλυση από τον µαθηµατικό Richard Taylor µερικών έργων του Pollock, κατέστησε σαφές ότι βασικό χαρακτηριστικό αυτών των πινάκων είναι ακριβώς η fractal φύση τους. Ο εγκέφαλος χρησιµοποιεί διαφορετικά είδη αφαίρεσης. Στην οπτική αντίληψη, η πιο στοιχειώδης αφαίρεση είναι η επεξεργασία γραµµών και χρώµατος. Η αποδόµηση µιας εικόνας σε αυτά τα πλατωνικά ιδεατα στοιχεία εκφράζεται αριστουργηµατικά από τον Piet Modrian. 10

11 Οι πίνακες του Pollock απεικονίζουν µια πιο σύνθετη µορφή αφαίρεσης που χρησιµοποιεί ο εγκέφαλος και η οποία βασίζεται σε Gestalt διαδικασίες. Δηλαδή, οι Mondrian και Pollock αποκαλύπτουν την οµορφιά που σχετίζεται µε δύο θεµελιώδεις µορφές αφαίρεσης που χρησιµοποιεί ο εγκέφαλος κατά την οπτική επεξεργασία. Επιπλέον, τα µαθηµατικά µας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουµε την τελευταία πιο περίπλοκη µορφή αφαίρεσης. Αυτό το παράδειγµα υπογραµµίζει την ενότητα των µαθηµατικών, των νευροεπιστηµών και των τεχνών και γραµµάτων, και οδηγεί στη δεύτερη και τελευταία παρατήρησή µου. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε έχει προβληµατίσει το θαύµα της αρχαίας Αθήνας, δηλαδή, το γεγονός ότι σε ένα αποµονωµένο µέρος, σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, υπήρξε µια τέτοια έκρηξη δηµιουργικότητας σε τόσο διαφορετικούς τοµείς. Δυστυχώς, πέραν µερικών παρατηρήσεων, δεν είµαι σε θέση να δώσω µια πλήρη απάντηση. Επειδή είναι συχνά χρήσιµο να σκεφτόµαστε µε αναλογίες, προσπάθησα να βρω µια παρόµοια εποχή, προκειµένου να εντοπίσω κάποιες βαθύτερες κοινές αρχές. Η έκρηξη πολιτιστικών και επιστηµονικών επιτευγµάτων που σηµειώθηκαν στη Βιέννη του περίφηµου fin de siecle, προσφέρει ίσως το πλησιέστερο ανάλογο στη σύγχρονη εποχή των µνηµειωδών επιτευγµάτων της αρχαίας Αθήνας. Η ύπαρξη των Kurt Godel και Ludwig Wittgenstein, Otto Wagner και Walter Gropius, Arthur Schnitzler και Hugo von Hofmansthal, Carl von Rokitansky και Josef Skoda, Theodor Meynert και Sigmund Freud, Gustav Klimt και Oscar Kokoschka, Gustav Mahler και Arnold Schoenberg, µας υπενθυµίζει ότι είναι δυνατό σε µία πόλη, µέσα σε ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, να πραγµατοποιηθούν πρωτοφανή επιτεύγµατα σε διαφορετικούς τοµείς, όπως η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία, η ιατρική, η ψυχολογία, η ζωγραφική και η µουσική. Υπάρχουν οµοιότητες µεταξύ αυτών των δύο µεγάλων εποχών; Η Αθήνα και η 11

12 Βιέννη ήταν δύο σχετικά µικρές πόλεις µε κοινωνική δοµή που επέτρεπε στους διανοούµενους διαφορετικών κλάδων να συνδιαλέγονται και να ανταλλάσουν ιδέες. Επίσης, τα γυµνάσια των δύο αυτών πόλεων δεν έκαναν διάκριση µεταξύ αυτών που σήµερα ονοµάζουµε φυσικές επιστήµες και ανθρωπιστικές επιστήµες και τέχνες. Αυτό υποδηλώνει ότι η υπάρχουσα άποψη για τα πλεονεκτήµατα της διεπιστηµονικής έρευνας θα πρέπει ίσως να γίνει ακόµη πιο ευρεία, ώστε όχι µόνο να εκλείψουν τα όρια µεταξύ των διαφόρων επιστηµών, αλλά και να επιτευχθεί ενοποίηση µεταξύ φυσικών επιστηµών και ανθρωπιστικών επιστηµών και τεχνών. Με τον τρόπο αυτό το ξεχασµένο µοντέλο του homo universalis ίσως καταστεί και πάλι επίκαιρο. 12

Γνωσιακή Επιστήµη: Η Νέα Επιστήµη του Νου. Επιµέλεια Στέλλα Βοσνιάδου

Γνωσιακή Επιστήµη: Η Νέα Επιστήµη του Νου. Επιµέλεια Στέλλα Βοσνιάδου Γνωσιακή Επιστήµη: Η Νέα Επιστήµη του Νου Επιµέλεια Στέλλα Βοσνιάδου 1 Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 Τι Είναι Λοιπόν η Γνωσιακή Επιστήµη; Μία Ιστορική Προσέγγιση. Στέλλα Βοσνιάδου Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων

Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων Γνωσιακές παράµετροι αντιµετώπισης κινδύνων και κρίσεων Εισαγωγή Ο όρος «γνωσιακές παράµετροι» σχετίζεται µε τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος νους καθώς λαµβάνει µία απόφαση προκειµένου να λύσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Κώστας Παγωνδιώτης (Τµήµα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Πατρών), Βάσω Κιντή (Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή των εµπειριών από τον εγκέφαλο

Η κατασκευή των εµπειριών από τον εγκέφαλο Η κατασκευή των εµπειριών από τον εγκέφαλο Συνέπειες για τη φαινοµενολογία και τη νευροαπεικόνιση Αθανάσιος Πρωτόπαπας Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου protopap@ilsp.gr Κείµενο σε εξέλιξη εκδοχή της 1ης

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μαρία Θεοδωροπούλου

1.2. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μαρία Θεοδωροπούλου 1.2. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μαρία Θεοδωροπούλου Η προέλευση της γλώσσας είναι ένα ερώτηµα η απάντηση του οποίου χάνεται στα βάθη της ανθρώπινης προϊστορίας, γεγονός που δικαιολογεί και τον µεταφυσικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού.

Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ενός έντυπου και ενός ηλεκτρονικού παιδαγωγικού υλικού. - Μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ 1 Μία πρωτότυπη Θεώρηση. Ι.Β.Κιουστελίδης

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ 1 Μία πρωτότυπη Θεώρηση. Ι.Β.Κιουστελίδης Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ 1 Μία πρωτότυπη Θεώρηση Ι.Β.Κιουστελίδης Ο µηχανισµός της νόησης εξακολουθεί να θεωρείται από φιλοσόφους και επιστήµονες ένα από τα µεγαλύτερα µυστήρια και οδηγεί πολλούς ακόµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] w Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ROWPVT & EOWPVT

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της μουσικής στα έμβρυα. Μπακατσή Μαρία Α.Μ.: 46/05

Η επίδραση της μουσικής στα έμβρυα. Μπακατσή Μαρία Α.Μ.: 46/05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Η επίδραση της μουσικής στα έμβρυα Μπακατσή Μαρία Α.Μ.: 46/05 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Πολύβιος Ανδρούτσος Συνεργαζόµενο µέλος.ε.π.:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική και Επαυξητική ιαπροσωπική Επικοινωνία Ατόµων µε Αναπηρία

Εναλλακτική και Επαυξητική ιαπροσωπική Επικοινωνία Ατόµων µε Αναπηρία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Σταυρούλα Λιάλιου Εναλλακτική και Επαυξητική ιαπροσωπική Επικοινωνία Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ Eri c R. Ka n d e l ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΝΗΜΗ Η ανάδυση μιας νέας επιστήμης του νου Μετάφραση Επιστημονική επιμέλεια: Αζαρίας Καραμανλίδης Πρόλογος: Ηλίας Κούβελας E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης

Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της εικαστικής τέχνης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 54-69, 2014 Μια πρόταση οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για την καλύτερη κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές της «Φυσιολογικής» Εγκεφαλικής Λειτουργίας με Επίδραση στη Συνείδηση

Μεταβολές της «Φυσιολογικής» Εγκεφαλικής Λειτουργίας με Επίδραση στη Συνείδηση Διπλωματική Εργασία Μεταβολές της «Φυσιολογικής» Εγκεφαλικής Λειτουργίας με Επίδραση στη Συνείδηση Ευγενία Δεσύπρη Επιβλέποντες καθηγητές Φωτεινή Στυλιανοπούλου Αντώνιος Σταματάκης Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµασιολογική ανάλυση πληροφορίας και ανάπτυξη διαλόγων για Facebots ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και υποθέσεις για τη μελέτη της συνείδησης: Η βούληση και η κατασκευή του υποκειμενικού εαυτού

Προϋποθέσεις και υποθέσεις για τη μελέτη της συνείδησης: Η βούληση και η κατασκευή του υποκειμενικού εαυτού Προϋποθέσεις και υποθέσεις για τη μελέτη της συνείδησης: Η βούληση και η κατασκευή του υποκειμενικού εαυτού Θανάσης Πρωτόπαπας 1 Ιουλίου 2006 Το πλαίσιο της παρουσίασής μου είναι η αναζήτηση ενός θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Συζητούν οι: ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ και ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ Η συζήτηση αυτή των Noam Chomsky και Michel Foucault Human Nature: justice versus power είναι μια από τις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø

ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø ªπ ø π ƒ π ø ª ª π ø ÂÍÂÚÂ ÓËÛË ÙˆÓ ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÛÙ ÌÔÓÔð ÙÈ ÙË ÓˆÛÙÈÎ ðèûù ÌË ΜΑΡΤΖΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ν. ΚΑΣΤΑΝΗΣ ƒπ Ã ª 11.. Εισαγωγή 2.. Τι είναι γνωστική προσέγγιση στα Μαθηματικά; ÛÂÏ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ιστορία της Ψυχολογίας 1 Πλάτων (427-347 π.0) Ο Πλάτων θεωρούσε ότι ο κόσµος των ιδεών που αποτελεί την αληθινή γνώση, αποκτάται µόνο µέσω του νου (λογιστικό) και όχι µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΦΗΓΗΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΦΗΓΗΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΦΗΓΗΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΓΟΔΟΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ. 200926 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Η παρούσα Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» «Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η επίδρασή τους στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα