!!!!! ! Υπεύθυνος: Ε.Χαιντς !!! !!!!! ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!!!! ! Υπεύθυνος: Ε.Χαιντς !!! !!!!! ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» Υπεύθυνος: Ε.Χαιντς ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ο όρος αντίσταση εισήχθη από τον Freud κατά τη δεκαετία του 1890 για να περιγράψει τη διατήρηση του συµπτώµατος από την πλευρά του ασθενή ως άµυνα απέναντι στην ανάδυση της εσωτερικής του σύγκρουσης, η οποία βιώνεται ως συντριπτική και πρωτόγονη. Η διατήρηση του συµπτώµατος, εποµένως και η διατήρηση της σύγκρουσης στο υποσυνείδητο, είναι εφικτή µέσω της χρήσης από τον ασθενή συγκεκριµένων µηχανισµών άµυνας. Στόχος του θεραπευτή είναι να επικεντρωθεί στην ανάλυση αυτών των µηχανισµών άµυνας και του τρόπου µε τον οποίο εµποδίζουν τη βελτίωση µέσα στη θεραπεία, καθώς και στην ανάλυση της µεταβίβασης µέσα από την οποία θα αποκαλυφθεί η πραγµατική σύγκρουση του ασθενή. Στο µοντέλο της ψυχανάλυσης, λοιπόν, η αντίσταση έχει αρνητική χροιά, αφορά αποκλειστικά τον ασθενή και την παθολογία του και ουσιαστικά αποτελεί ένα εµπόδιο στη θεραπεία. Στο συµπεριφορικό µοντέλο ο όρος αντίσταση αντικαθίσταται από τη «µη-συµµόρφωση» στις θεραπευτικές οδηγίες και µεταφέρει το βάρος της ευθύνης από τον πελάτη στον θεραπευτή. Θεωρείται ότι η µησυµµόρφωση του πελάτη είναι αποτέλεσµα ανεπαρκούς (αδύναµης, άκαιρης, µη επιθυµητής) ενίσχυσης της συµπεριφοράς-στόχου από την πλευρά του θεραπευτή. Η γνωστική προσέγγιση βλέπει την αντίσταση στην αλλαγή ως τη δυσκολία του πελάτη να εγκαταλείψει παγιωµένα δυσλειτουργικά σχήµατα σκέψης, συναισθηµάτων και συµπεριφοράς. Ο Ellis (1985) υποθέτει ότι πίσω από την αντίσταση κρύβονται ένα σύνολο από επίµονες παράλογες πεποιθήσεις που παρεµβαίνουν στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων για τους οποίους πελάτης και θεραπευτής είχαν αρχικά συµφωνήσει να δουλέψουν. Ο Leahy (2001) στο πλαίσιο ενός συγκεραστικού κοινωνιο-γνωστικού µοντέλου βλέπει την αντίσταση ως «ο,τιδήποτε παρεµβαίνει στην ικανότητα του πελάτη να χρησιµοποιήσει T 2

3 τη θεραπεία προς όφελός του και να αποκτήσει τη δυνατότητα να αντιµετωπίζει προβλήµατα εκτός της θεραπείας ακόµα κι όταν αυτή έχει τελειώσει.» Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η κάθε θεραπευτική προσέγγιση έχει σχετικά διαφορετικό ορισµό για την αντίσταση, ερµηνεύει µε διαφορετικό τρόπο τη δυσκολία του πελάτη να κάνει βήµατα προς τη βελτίωση του και φυσικά προτείνει η κάθε µια τη δική της θεραπευτική αντιµετώπιση της αντίστασης. Ακόµα, αυτό που θεωρείται ως αντίσταση σε ένα είδος θεραπείας µπορεί να θεωρείται ως συµµόρφωση σε ένα άλλο είδος, ανάλογα µε το τι αναµένεται από τον πελάτη σε κάθε θεραπευτικό πλαίσιο, για παράδειγµα να επικεντρώνεται πολύ ή λίγο σε συναισθήµατα, να µιλάει πολύ ή λίγο για το παρελθόν, να ζητά ή να µη ζητά συµβουλές από τον θεραπευτή (Leahy,2001). Ωστόσο υπάρχουν κάποιες συµπεριφορές του πελάτη που ερµηνεύονται ως αντίσταση σε κάθε θεραπευτικό πλαίσιο και αποτελούν τη λεγόµενη «εκδραµάτιση» (acting ut) της αντίστασης του: Να µην έρχεται στη συνεδρία Να αργοπορεί Να µην πληρώνει κανονικά Να απαξιώνει τον θεραπευτή ή την θεραπεία γενικά Αντίσταση επίσης θεωρείται η παρατεταµένη σιωπή του πελάτη, το να «χάνεται», να αφαιρείται όταν συζητιέται ένα συγκεκριµένο θέµα µέσα στη θεραπεία και το να παρουσιάζεται εντελώς αποκοµµένος από συναισθήµατα. Αλλά και η ραγδαία βελτίωση έχει χαρακτηρισθεί, ψυχαναλυτικά κυρίως, ως αντίσταση στην περίπτωση που ο πελάτης νιώθει σύντοµα κάποια ανακούφιση και εγκαταλείπει τη θεραπεία. Συγκεκριµένα στη γνωστικο-συµπεριφορική προσέγγιση κάποιες συµπεριφορές που εκφράζουν την αντίσταση του πελάτη αφορούν την ίδια τη διαδικασία της θεραπείας (Leahy,2001): άρνηση στον καθορισµό ατζέντας T 3

4 συχνή αλλαγή του θέµατος συζήτησης άρνηση να απαντήσει σε ερωτήσεις άρνηση να εκτελέσει ασκήσεις για το σπίτι Θεωρείται τότε ότι η πορεία της θεραπείας προς τη βελτίωση του πελάτη και η οµαλή συνεργασία πελάτη-θεραπευτή έχουν διαταραχθεί. Παραδοσιακά κάθε τέτοια συµπεριφορά ερµηνευόταν αυτοµάτως ως αντίσταση του πελάτη στην αλλαγή και το εµπόδιο αυτό έπρεπε να ξεπεραστεί για να συνεχιστεί η «οµαλή» πορεία της θεραπείας. Ο Ellis (1985) όµως αναφέρει ότι υπάρχει και η «υγιής αντίσταση», όταν για παράδειγµα ένας πελάτης νιώθει την ερµηνεία του θεραπευτή «ξένη» ή εντελώς λανθασµένη. Ένας πελάτης που «αντιστέκεται» σε µια ερµηνεία των κινήτρων του µπορεί να αντιδρά σε µια αρνητική κριτική που υπονοείται από την πλευρά του θεραπευτή και ένας πελάτης που δυσκολεύεται να επεξεργαστεί επώδυνα συναισθήµατα έχει αυτήν την δυσκολία µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο σχέσης (J.Safran & J.C.Muran,2000). Υποστηρίχθηκε ακόµα η άποψη πως αυτό που οι θεραπευτές ονοµάζουν αντίσταση είναι στην πραγµατικότητα µια εκλογίκευση των δικών τους θεραπευτικών λαθών. Άρχισε έτσι να σηµειώνεται µια θεωρητική στροφή όσον αφορά την αντίσταση, που αφαιρεί το βάρος της ευθύνης από τους ώµους του πελάτη µοιράζοντάς το και στους δυο συµµετέχοντες στη θεραπευτική σχέση και που τείνει να βλέπει τη αντίσταση όχι ως εµπόδιο στη θεραπεία, αλλά ως «όχηµα αλλαγής» (J.Safran & J.C.Muran,2000 ). Αυτό σηµαίνει πως ο θεραπευτής µπορεί και οφείλει να χρησιµοποιήσει την αντίσταση του πελάτη προς όφελος της θεραπευτικής διαδικασίας. Εκτός όµως από την αντίσταση που προβάλλει ο πελάτης απέναντι στην αλλαγή για διάφορους λόγους, όπως θα δούµε παρακάτω, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη θεραπεία. Οι Freeman και McClskey(2003) θεωρούν ότι οι δυσκολίες που είναι πιθανό να προκύψουν στη θεραπεία πηγάζουν από τέσσερις παράγοντες: τον πελάτη, τον θεραπευτή, το περιβάλλον και την T 4

5 παθολογία του πελάτη. Χρειάζεται να γίνει αναφορά στη συνεχή αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων καθώς για πολλά χρόνια δεν είχε αναγνωριστεί ο ρόλος τους ως πηγών δυσκολίας στη θεραπεία και η απουσία θεραπευτικής προόδου αποδιδόταν αποκλειστικά σε χαρακτηριστικά του πελάτη. Κάθε αρνητικό θεραπευτικό αποτέλεσµα, δηλαδή, ερµηνευόταν από τον θεραπευτή ως αντίσταση και έτσι ο πελάτης αποκτούσε την ταµπέλα του «δύσκολου ασθενή». Η αντίσταση, λοιπόν, του πελάτη στην αλλαγή λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών και παθολογίας εντάσσεται πλέον σε ένα ευρύτερο σύνολο παραγόντων που δυσχεραίνουν τη θεραπεία και έτσι ο πελάτης απενοχοποιείται εφόσον απαλλάσσεται από την απόλυτη ευθύνη για κάθε θεραπευτική αποτυχία. Εδώ θα επικεντρωθούµε στην αντίσταση του πελάτη και στην εκµετάλλευσή της από τον θεραπευτή προς όφελος του θεραπευτικού αποτελέσµατος και δε θα αναφερθούµε εκτενώς σε όλους τους άλλους εκείνους παράγοντες που µπορεί να οδηγήσουν σε ένα αρνητικό θεραπευτικό αποτέλεσµα. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η αντίσταση µπορεί να είναι αποτέλεσµα πεποιθήσεων του πελάτη σχετικά µε τη θεραπεία. Αν ο πελάτης πιστεύει ότι το να είναι κανείς σε θεραπεία σηµαίνει ότι είναι «προβληµατικός», η αντίσταση στη θεραπεία είναι µια διακήρυξη της ψυχικής του υγείας (Freeman&McClskey,2003). Η αντίσταση προκαλείται από τη χαµηλή ανοχή στη µαταίωση ή αλλιώς από το φόβο της δυσφορίας κατά τον Ellis (1985). Ο πελάτης στοχεύει στην άµεση ικανοποίηση των αναγκών του παρόλο που µακροπρόθεσµα οι συνέπειες των πράξεών του είναι οδυνηρές. T 5

6 Καταλαβαίνει στην πορεία της θεραπείας ότι αν θέλει να αλλάξουν κάποια πράγµατα στη ζωή του χρειάζεται να προσπαθήσει να εγκαταλείψει παγιωµένους τρόπους σκέψης και συµπεριφοράς που είναι δυσλειτουργικοί. Αυτή όµως είναι µια επίπονη προσπάθεια καθώς ο πελάτης καλείται παράλληλα να εγκαταλείψει και την ασφάλεια που του προσφέρουν. Υποβόσκει µια παράλογη πεποίθηση του τύπου: «Είναι απαίσιο να πρέπει να προσπαθώ τόσο σκληρά για να αλλάξω Η ζωή θα έπρεπε να είναι πιο εύκολη» (Ellis, 1985). Ο φόβος της δυσφορίας είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το φόβο της αλλαγής. Παρόλο που οι πελάτες βιώνουν κάποια αρνητικά συναισθήµατα είναι σε ένα βαθµό εξοικειωµένοι µε τη «γνώριµη» δυσφορία που τους προκαλούν τα προβλήµατά τους και φοβούνται ότι αν απαλλαγούν από αυτά µπορεί να νιώσουν ακόµη µεγαλύτερη δυσφορία. Ο Leahy (2001) τονίζει την ανάγκη των ανθρώπων για εσωτερική συνέπεια και το άγχος και την αντίσταση που προκύπτουν όταν κάποιος προσπαθεί να διαταράξει το σύστηµα πεποιθήσεών µας. Σχετικό µε το φόβο της αλλαγής είναι το φαινόµενο να παγιδεύονται οι άνθρωποι στη «δίνη του κόστους» (the sunk-cst effect, Leahy,2001): όσο µεγαλύτερο ήταν το κόστος µιας συµπεριφοράς στο παρελθόν, δηλαδή η επένδυση του ατόµου σ αυτήν την συµπεριφορά σε χρόνο και προσπάθεια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες η συµπεριφορά να συνεχιστεί, παρόλο που µπορεί να είναι δυσλειτουργική και επώδυνη. Το φαινόµενο αυτό είναι παράδοξο και έρχεται σε αντίθεση µε τις θεωρίες µάθησης που υποστηρίζουν ότι µια συµπεριφορά που έχει ελάχιστες ενισχύσεις και µεγάλο κόστος για ένα άτοµο σταδιακά θα εγκαταλειφθεί. Το αποτέλεσµα είναι το άτοµο να αντιστέκεται στην αλλαγή σκεπτόµενο ότι αν αλλάξει τώρα θα κατηγορεί τον εαυτό του που δεν άλλαζε τόσο καιρό, ότι οι έξυπνοι άνθρωποι δεν επιτρέπεται T 6

7 να κάνουν τόσο λάθος επιλογές και ότι θα πέσει στα µάτια των άλλων που τόσο καιρό έκανε λάθος. Αντίσταση ως προσπάθεια διατήρησης αυτονοµίας και ελέγχου. Ο πελάτης µπορεί να νιώσει ότι η θεραπεία, ειδικά όταν είναι κατευθυντική, περιορίζει την ελευθερία του και την αυτόνοµη λειτουργία του. Νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο της ζωής του και κατευθύνεται από τον θεραπευτή. Η διατήρηση των συµπτωµάτων του είναι η «επανάστασή» του σ αυτήν την απειλή, είναι δηλαδή η διατήρηση της ελευθερίας του(ellis,1985). Παρόµοιου τύπου αντίσταση προκύπτει από την πεποίθηση κάποιων πελατών ότι πρέπει να δρουν πάντα αυθόρµητα, διαφορετικά έχουν χάσει την ελευθερία τους και θα γίνουν ροµπότ (Leahy,2001), ενώ η θεραπεία συχνά περιλαµβάνει σχεδιασµό δράσης και αυτοέλεγχο. Αντίσταση που πηγάζει από την ανάγκη του πελάτη για επικύρωση των συναισθηµάτων του. Ο πελάτης παραπονιέται για τα προβλήµατά του και περιµένει από τον θεραπευτή να επικυρώνει διαρκώς τις δυσκολίες του δείχνοντας συχνά απροθυµία να προχωρήσει και σε βήµατα αλλαγής. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ο πελάτης αυτό-ακυρώνει τις ανάγκες και τα συναισθήµατά του θεωρώντας τον εαυτό του γκρινιάρη και µίζερο που παραπονιέται. Είναι απρόθυµος να µιλήσει για τις ανάγκες του, πόσο µάλλον να δράσει προς την πραγµατοποίησή τους. Έργο του θεραπευτή σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξισορρόπηση των εσωτερικών τάσεων του πελάτη για επικύρωση και αλλαγή(leahy,2001). Η αντίσταση είναι µεγάλη όταν η θεραπεία αγγίζει πρώιµα δυσλειτουργικά σχήµατα. Ο πελάτης αντιστέκεται πρώτα απ όλα στην αποκάλυψη του σχήµατος, καθώς η συνειδητοποίησή του είναι T 7

8 επώδυνη. Ακόµα, όµως, κι όταν αποκαλυφθεί περιστοιχίζεται από µια «προστατευτική ζώνη» (Leahy,2001) πεποιθήσεων, συµπεριφορών και συναισθηµάτων στην προσπάθεια αφαίρεσης της οποίας ο θεραπευτής θα συναντήσει και πάλι αντίσταση. Ο Leahy (2003) αναφέρεται ειδικότερα στα συναισθηµατικά σχήµατα του πελάτη που µπορούν να επηρεάσουν τη θεραπευτική διαδικασία. Ένας πελάτης που αντιµετωπίζει την αναγνώριση και έκφραση κάποιων συναισθηµάτων σαν το άνοιγµα των «πυλών της κολάσεως» πιθανόν θα αντισταθεί όταν προσπαθήσουµε να αποσπάσουµε σηµαντικά συναισθήµατα. Η αντίσταση µπορεί να προκύπτει από τους ηθικούς κανόνες που ακολουθεί ο πελάτης στη ζωή (Leahy,2001). Σε µια πρώτη περίπτωση, ο πελάτης έχει αυξηµένη αίσθηση ευθύνης απέναντι στα πράγµατα και θεωρεί ότι η αλλαγή που καλείται να κάνει στη θεραπεία θα τον µετατρέψει σε ανεύθυνο, ανήθικο και απρόσεκτο άνθρωπο. Τα όρια, δηλαδή ανάµεσα στην ηθική υπευθυνότητα και την αµέλεια είναι µπερδεµένα. Στη δεύτερη περίπτωση ηθικής αντίστασης ο πελάτης πιστεύει σε έναν «δίκαιο» κόσµο, όπου άσχηµα πράγµατα συµβαίνουν σε κακούς ανθρώπους και εφόσον ο ίδιος έχει µια αυτοεικόνα του ηθικού, τίµιου και καλού ανθρώπου, δε θα έπρεπε να υποφέρει και κατηγορεί άλλους για το πρόβληµά του. Έτσι οδηγείται στην παθητικότητα και την αντίσταση στην αλλαγή, αφού το να αναλάβει την ευθύνη της επίλυσης του προβλήµατός του έρχεται σε αντίθεση µε το ρόλο του θύµατος. Ο θεραπευτής χρειάζεται να προσέξει και να µην απαξιώσει τους ηθικούς κανόνες του πελάτη ως παράλογα «πρέπει», γιατί τότε θα δώσει την εντύπωση ότι ζει σε έναν άλλο κόσµο (ίσως µάλιστα πιο ανήθικο) από αυτόν του πελάτη. Μέσα στο πλαίσιο του ρόλου του θύµατος είναι και η αντίσταση που τροφοδοτείται από την πεποίθηση του ατόµου ότι του αξίζει να T 8

9 υποφέρει επειδή έχει µη-αποδεκτές σκέψεις και συναισθήµατα για κάποιο άλλο πρόσωπο. Ο πελάτης γίνεται θύµα του εαυτού του και αυτοτιµωρείται µην επιτρέποντας στον εαυτό του να απαλλαγεί από τα συµπτώµατα (Ellis,1985). Αυτή η αυτοτιµωρία µπορεί να εµπεριέχει και την πρόληψη άλλων κακών στο µέλλον: «Πρέπει να υποφέρω για τα λάθη µου, ώστε να µην τα ξανακάνω»(leahy,2001). Η αντίσταση του πελάτη σε αυτές τις περιπτώσεις ενισχύεται από το φόβο αποκάλυψης στο θεραπευτή αυτών των σκέψεων ή πράξεων που θεωρούνται από το πελάτη ως «επαίσχυντες»(ellis,1985). Η αντίσταση προκαλείται πολύ συχνά από το φόβο αποτυχίας του πελάτη στις προσπάθειές του προς την αλλαγή. Ο φόβος αυτός τον αδρανοποιεί, κάνει τη δοκιµή νέων συµπεριφορών δύσκολη και αυξάνει τις πιθανότητες της παραίτησης µόλις συναντήσει το πρώτο εµπόδιο. Ο φόβος αποτυχίας συνδέεται µε τη χαµηλή ανοχή του ατόµου στη µαταίωση αλλά και την ευαισθησία του στη αρνητική αξιολόγηση. Στην προσπάθειά του µάλιστα να αποφύγει την απευθείας αξιολόγηση των πραγµατικών δυνατοτήτων του ο πελάτης µπορεί να σαµποτάρει ο ίδιος τον εαυτό του δηµιουργώντας εµπόδια-δικαιολογίες της πιθανής αποτυχίας του, πχ.κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ πριν από σηµαντικές εξετάσεις (Leahy, 2001). Ακόµα και η επιτυχία όµως µπορεί να προκαλεί συναισθήµατα φόβου και άγχους όσον αφορά την ικανότητα του ατόµου να τη διατηρήσει(ellis,1985). Ένας πελάτης µπορεί να αντιστέκεται γιατί δεν είναι έτοιµος να αποχωριστεί τα προνόµια που συνοδεύουν το σύµπτωµά του, παρά το τίµηµα που πληρώνει. Σε αυτήν την περίπτωση τα δευτερογενή οφέλη του προβλήµατος είναι αυτά που δηµιουργούν την αντίσταση στην αλλαγή. T 9

10 Η αντίσταση µέσα από την οπτική της παθολογίας του πελάτη: Ο Leahy(2001) δανείζεται ορολογία από οικονοµικές θεωρίες και παραλληλίζει τους καταθλιπτικούς πελάτες µε «επενδυτές» που χρησιµοποιούν µια στρατηγική αποφυγής ρίσκου (αλλαγή=ρίσκο) µέσα στην «αγορά» ώστε να ελαχιστοποιήσουν συµπεριφορά όµως που οδηγεί σε µειωµένα «κέρδη». περαιτέρω απώλειες, Οι εξαρτηµένοι πελάτες δύσκολα δεσµεύονται σε µια σχέση συνεργασίας µην αναλαµβάνοντας το δικό τους µερίδιο ευθύνης στη θεραπεία, καθώς είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί σε αυτούς ένα αίσθηµα επάρκειας, ώστε να προχωρήσουν σε δοκιµή νέων συµπεριφορών. Αποζητούν τη θεραπεία γιατί τους προσφέρει οικειότητα µε τον θεραπευτή και την ασφάλεια ότι βασίζονται σε κάποιον, αλλά αποφεύγουν τις αλλαγές και αντιστέκονται στη θεραπεία από φόβο να «χάσουν» τον θεραπευτή (Stevens.C.,Muran.C,Safran.J., 2003). Oι παρορµητικοί πελάτες εξαιτίας της απροθυµίας τους να αναβάλλουν την άµεση ικανοποίηση δεν εφαρµόζουν τις νέες συµπεριφορές που έµαθαν στη θεραπεία (Stevens.C.,Muran.C,Safran.J.,2003). Η αντίσταση των ναρκισσιστών πελατών περιλαµβάνει αρχικά την εξιδανίκευση του θεραπευτή, σχεδόν «συγχωνεύονται» µαζί του, αναπόφευκτα στη συνέχεια την υποτίµησή του, αφού αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στην εξιδανικευµένη εικόνα τους και τελικά την αποστασιοποίηση τους από τη θεραπευτική σχέση, η οποία αποµένει επιφανειακή (Leahy,2001). Οι ψυχαναγκαστικοί πελάτες και αυτοί που πάσχουν από χρόνια ανησυχία αντιστέκονται στην αλλαγή γιατί θεωρούν ότι αν αλλάξουν θα γίνουν αµελείς και θα τους βρει αυτό το µεγάλο «κακό» που φοβούνται (Leahy,2001). T 10

11 Χρειάζεται να αναφέρουµε συνοπτικά και κάποιους παράγοντες που δεν αφορούν αποκλειστικά τον πελάτη, αλλά συµβάλουν στην αντίστασή του στη θεραπεία µε εξίσου σηµαντικό τρόπο όπως και τα προηγούµενα: Η αντίσταση του πελάτη είναι πολλές φορές αποτέλεσµα µιας ρωγµής στη θεραπευτική σχέση (Stevens.C.,Muran.C,Safran.J., 2003).Αυτή η ρωγµή µπορεί να δηµιουργήθηκε από έλλειψη ενσυναίσθησης του θεραπευτή, από λανθασµένους θεραπευτικούς χειρισµούς ή να είναι αποτέλεσµα µεταβίβασης του πελάτη. Είναι τότε ευθύνη του θεραπευτή να εντοπίσει αυτή τη ρωγµή και να αποκαταστήσει τη θεραπευτική συµµαχία. Περιβαλλοντικοί παράγοντες συχνά προκαλούν αντίσταση. Σηµαντικοί άλλοι στο περιβάλλον του πελάτη µπορεί ενεργητικά ή παθητικά να σαµποτάρουν τη θεραπεία (δεν ενισχύουν ή ακόµα και τιµωρούν τις αλλαγές) κυρίως µε σκοπό τη διατήρησης της οµοιόστασης του οικογενειακού συστήµατος, όσο δυσλειτουργικό κι αν είναι. Ίσως πάλι να συγκρούονται οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος µε τα θέλω του πελάτη κι έτσι ο πελάτης να παρουσιάζει µια αντιδραστικότητα σε σχέση µε αυτά που του λένε οι άλλοι να κάνει - µεταξύ των «άλλων» είναι και ο θεραπευτής (Stevens.C.,Muran.C,Safran.J.,2003). Η αντίσταση στη θεραπεία έχει πολύ συχνά να κάνει µε τους θεραπευτικούς στόχους και τα θεραπευτικά καθήκοντα. Αν ο πελάτης δε συµφωνεί µε τους θεραπευτικούς στόχους, είτε επειδή έχει µια «κρυφή ατζέντα» (Ellis,1985), είτε επειδή οι στόχοι δεν έχουν οριστεί µε σαφήνεια, θα αντισταθεί στη θεραπεία. Παράλληλα, αν ο πελάτης δεν έχει καταλάβει την χρησιµότητα µιας εργασίας για το σπίτι, αν δεν έχει κατανοήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ή αν η εργασία του φαίνεται πολύ δύσκολη και φοβάται ότι δε θα τα καταφέρει, το πιθανότερο είναι να µην την κάνει(tmpkins.m.,2003). T 11

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Ο Mahney (2003) θεωρεί ότι η «µη-αλλαγή» διέπεται από µια βασική λογική. Το πρόβληµα που θεραπευτής και πελάτης τόσο επίµονα προσπαθούν να λύσουν είναι συχνά από µόνο του µια λύση σε ένα προηγούµενο πρόβληµα. Αυτή η «λύση» έχει βέβαια µεγάλο κόστος και είναι επώδυνη, όµως συντηρείται από την αίσθηση προστασίας που προσφέρει απέναντι στο άλλο πρόβληµα και σταδιακά παγιώνεται. Ο Watzlawick (1981) την ονοµάζει «ψευτολύση», αφού αποκλείει την ενασχόληση µε το «ένα και µόνο» που προκαλεί στο άτοµο την ταλαιπωρία του. Σύµφωνα µε τον ίδιο, σ εκείνο το σηµείο της µεγαλύτερης αγωνίας, άρα και της ισχυρότερης αντίστασης, βρίσκεται η διέξοδος. Η αντίσταση είναι ο τρόπος που έχει ο πελάτης να µας δείξει πού «πονάει», όπως ακριβώς οι γιατροί χρησιµοποιούν τις αναφορές του ασθενή για πόνο για να βρουν την πάθησή τους (Messer,S.,2002). Αυτή η νοηµατοδότηση της αντίστασης µας επιτρέπει να τη χρησιµοποιήσουµε ως «όχηµα αλλαγής». Αν αντιληφθούµε, δηλαδή, ότι τα προβλήµατα που προκαλεί η αντίσταση στη θεραπευτική σχέση και τη θεραπεία γενικότερα είναι αυτά ακριβώς τα προβλήµατα που φέρνουν τον πελάτη στη θεραπεία και δουλέψουµε µ αυτά τα εµπόδια, πλησιάζουµε τη θετική αλλαγή (Stevens.C.,Muran.C,Safran.J.,2003). Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση µε την κλασική γνωστικοσυµπεριφορική προσέγγιση, που δεν αντιµετωπίζει την αντίσταση του πελάτη ως βασικό στοιχείο της διαδικασίας αλλαγής, αλλά ως ένα εµπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί, ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν οι τεχνικές. T 12

13 Είναι σηµαντικό ο θεραπευτής να έχει επίγνωση των δικών του συναισθηµάτων και αντιδράσεων απέναντι στον πελάτη που αντιστέκεται (αντιµεταβίβαση), τα οποία συνήθως είναι δυσάρεστα, και να µπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες προς όφελος της θεραπευτικής διαδικασίας (Leahy,2001). Όσον αφορά συγκεκριµένες θεραπευτικές τεχνικές, η έρευνα έχει δείξει ότι ένας πελάτης µε αυξηµένα επίπεδα αντίστασης ωφελείται περισσότερο από έναν µη-κατευθυντικό θεραπευτή, του οποίου οι παρεµβάσεις περιλαµβάνουν κυρίως αντανάκλαση, ανοιχτές ερωτήσεις, υποστήριξη και αποδοχή (Beutler, L., Harwd, T. & Caldwell, R., 2001). Η αντίσταση είναι, τελικά, κάτι µαζί µε το οποίο πρέπει να δουλέψουµε και όχι ενάντια σ αυτό (Messer,S.,2002). Όταν δεχόµαστε «χτυπήµατα» του πελάτη που αντιστέκεται δεν ωφελεί σε καµία περίπτωση να τα ανταποδώσουµε, αλλά, όπως αναφέρει ο Watzlawick (1981) σε έναν παραλληλισµό µε το τζούντο, χρειάζεται να «υποχωρήσουµε, ώστε ο άλλος να χτυπήσει στο κενό και να χάσει την ισορροπία του». Με την επικέντρωση, στη συνέχεια, στην ίδια τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης πελάτη-θεραπευτή στο εδώ-και-τώρα της συνεδρίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί η αντίσταση προς όφελος της θεραπείας (Stevens.C.,Muran.C,Safran.J.,2003). T 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ellis, A. (1985). Overcming Resistance: Ratinal-Emtive Therapy with Difficult Clients. New Yrk: Springer Pub.C. Beutler, L., Harwd, T. & Caldwell, R. (2001). Cgnitive-Behaviral Therapy and Psychtherapy Integratin. In K.S. Dbsn (Ed.) Handbk f Cgnitive-Behaviral Therapies. The Guilfrd Press Freeman, A. & D. McClskey (2003). Impediments t effective psychtherapy. In R.L Leahy (Ed.) Radblcks in Cgnitive-Behaviral Therapy: Transfrming Challenges int Opprtunities fr Change. New Yrk: Guilfrd Leahy, R.L. (2003). Emtinal Schemas and Resistance. In R.L. Leahy (Ed.) Radblcks in Cgnitive-Behaviral Therapy: Transfrming Challenges int Opprtunities fr Change. New Yrk: Guilfrd Mahney, M.J. (2003). Cnstructive psychtherapy. The Guilfrd Press Messer, S.B., (2002). JCLP/In Sessin: Psychtherapy in Practice, Vl. 58(2), Safran, J.D. & Muran, C.J. (2000). Negtiating the therapeutic alliance: A Relatinal Treatment Apprach. New Yrk: Guilfrd Stevens, C.L., Safran, J.D. & Muran, C.J. (2003). Obstacles r pprtunities? A relatinal apprach t negtiating alliance ruptures. In R.L Leahy (Ed.) Radblcks in Cgnitive-Behaviral Therapy: Transfrming Challenges int Opprtunities fr Change. New Yrk: Guilfrd T 14

15 Tmpkins, M.A. (2003). Effective Hmewrk. In R.L. Leahy (Ed.) Radblcks in Cgnitive-Behaviral Therapy: Transfrming Challenges int Opprtunities fr Change. New Yrk: Guilfrd Watzlawick, P. (1981). The language f change. Elements f Therapeutic Cmmunicatin. Basic Bks Inc. Publishers, N.Y. T 15

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ JOURNAL CLUB ΠΑΘΗΤΙΚΗ- ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ* ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** ΕΠΟΠΤΡΙΑ : ΧΑΡΙΛΑ ΝΤIANA*** ΑΘΗΝΑ 2005 ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οι κοινωνικές αλλαγές αλλά και οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, ώθησαν τους επαγγελματίες

Οι κοινωνικές αλλαγές αλλά και οι εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη, ώθησαν τους επαγγελματίες 270 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 25 (4), 2014 Ανασκόπηση Review Η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή στη γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία Κ. Παναγιωτίδου, Γ. Ζέρβας Α Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εργασιακό άγχος 2.1. Τι είναι το άγχος; 2.2. Τι προκαλεί το εργασιακό άγχος; 2.3. Οι συνέπειες του εργασιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

In: Craighead, L.- Craighead, W.- Kazdin, A. - Mohoney, M. (1994). Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ. 169.

In: Craighead, L.- Craighead, W.- Kazdin, A. - Mohoney, M. (1994). Cognitive and Behavioral Interventions. Massachusetts: Allyn and Bacon, σελ. 169. Θεραπεία Ζεύγους Σηµειώσεις για το 2ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου, MSc. Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Ι.Ε.Θ.Σ. (2002). Πακέτο σηµειώσεων 12 Εκδόσεις του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες και προκλήσεις στην εργασία Balint

Δυσκολίες και προκλήσεις στην εργασία Balint ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ TO 1 ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ BALINΤ ΑΘΗΝΩΝ 1 Δυσκολίες και προκλήσεις στην εργασία Balint Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για το εκπαιδευτικό μας σαββατοκύριακο ίσως να μοιάζει κάπως παράξενη σε

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ιαταραχές Προσωπικότητας Γ. Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης µε τις διαταραχές προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται µε την έναρξη της καταγεγραµµένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Θωμάς Καλπάκογλου, PhD Εισαγωγή Η εκπαίδευση της διεκδικητικής συμπεριφοράς έχει στόχο να διδάξει τους ανθρώπους να εκφράζουν τους εαυτούς τους καλύτερα και συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ρ. Γεωργία Ψαρρά, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, MSc Σχολικής Ψυχολογίας ηµοσιεύτηκε στο ιαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης. (επιµ.ε.μακρή-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΥΛΗ ΛΥΓΕΡΗ ΠΟΙΜΕΝΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 Διδάσκουσα: Κωνσταντινίδου Σόνια 2 ο ΜΑΘΗΜΑ Η Συμβουλευτική είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική θεραπεία. Δομική θεραπεία οικογένειας

Συστημική θεραπεία. Δομική θεραπεία οικογένειας Τα μοντέλα θεραπείας οικογένειας για τις ψυχικές διαταραχές βασίζονται στη θεωρία των συστημάτων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η οικογένεια ή άλλες κοινωνικές ομάδες νοούνται ως μια ομάδα ατόμων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Μαρία Μαργαρίτη Κοινωνική Λειτουργός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου

Στηρίζοντας ένα µέλος της οικογένειας µε κατάθλιψη: Παρεµβάσεις µιας συνεδρίας. της. Μαρίας Δουκάκου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 8063665, Fax: 8062113, e-mail: lshr@otenet.gr LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS 33, Konitsis str., 151 25 Maroussi,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Στόχοι Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς Η Συμπεριφορική Προσέγγιση Η Οικοσυστημική Προσέγγιση Η Ενεργητική Ακρόαση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές Προσωπικότητας

ιαταραχές Προσωπικότητας ιαταραχές Προσωπικότητας Ψυχοπαθολογία Και Θεωρία Σχηµάτων Κώστας Ευθυµίου Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς 1 Το πολυαξονικό σύστηµα Άξονας Ι Κλινικά σύνδροµα DSM-IV 2 Το πολυαξονικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) Θέμα Εργασίας ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΖΙΝΤΖΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΤΑΛΟΥ Επόπτρια:

Διαβάστε περισσότερα