ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΟΥΚΟΥ, ρ. Χηµικός Μηχανικός Σπούδασε στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1991). Στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1997) στον Τοµέα Ανάλυσης, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιεργασιών και Συστηµάτων µε τίτλο Προσοµοίωση της Λειτουργίας Αντιδραστήρων- ιαχωριστών µε Ενσωµατωµένη Μεµβράνη. Ασκεί το ελεύθερο επάγγελµα του Χηµικού Μηχανικού από το 1992 και έχει συνεργασθεί µε εταιρείες/ερευνητικά Ινστιτούτα/Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, κ.ά. µε αντικείµενο την εκπόνηση έργων και µελετών στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και την υλοποίηση/τεχνική επίβλεψη µεγάλου αριθµού έργων εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας, χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων, κ.ά. Ηταν µέλος των οµάδων έργου για το Ελληνικό Πρόγραµµα για τον Περιορισµό των Εκποµπών CO 2 και των Αλλων Αερίων του Θερµοκηπίου και την Καταγραφή και Εκτίµηση της Βιωσιµότητας των Βιοµηχανικών ραστηριοτήτων του Ελαιώνα. Εχει συνεργασθεί µε το Ελληνικό Κέντρο Ερευνών Τσιµέντου (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) σε θέµατα προσοµοίωσης και εξοικονόµησης ενέργειας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής τσιµέντου. Εχει εργασθεί σε µεγάλο πλήθος ερευνητικών έργων µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Γ.Γ.Ε.Τ, κ.ά. µε κύριο ερευνητικό ρόλο και σε αντικείµενα ανάλυσης και σχεδιασµού βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, εξοικονόµησης ενέργειας, Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος, κ.ά.. Από το Φεβρουάριο 2011 κατέχει την άδεια Πρ. Ενεργειακού Επιθεωρητή σύµφωνα µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια ενώ από το 2009 είναι εισηγήτρια σε σεµινάρια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.. Επιστηµονική Συνεργάτιδα µε το ΤΕΙ Χαλκίδας από το 1998 στα Τµήµατα Μηχανολογίας, και Γ.Τ.Θ.Ε. µε αντικείµενο την αυτοδύναµη διδασκαλία θεωρητικών µαθηµάτων και εργαστηρίων των Τµηµάτων (ενδεικτικά αναφέρονται Μετάδοση Θερµότητας, Θερµοδυναµική, Εγκαταστάσεις Υδρευσης Αποχέτευσης Αερίων, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Χηµεία και Τεχνολογία Υλικών, Ενεργειακό Σεµινάριο, κ.ά.). Συνδιδασκαλία (µε τον Καθ. Μ.Γρ. Βραχόπουλο) στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy, University Heriot Watt UK-TEI Πειραιά του µαθήµατος «Heat Transfer and Heat Exchangers» ( , ). Το ερευνητικό της έργο έχει δηµοσιευθεί σε 26 επιστηµονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά µε σύστηµα κριτών, σε 35 διεθνή και Ελληνικά συνέδρια µε πρακτικά και σύστηµα κριτών, ενώ έχει ανακοινωθεί σε ηµερίδες και τεχνικά περιοδικά. Εχει περισσότερες από 100 ετεροαναφορές στο επιστηµονικό της έργο (πηγή: Web of Science, Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, κ.ά.). Εχει διατελέσει κριτής σε διεθνή περιοδικά (International Journal of Numerical Methods in Fluids, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C, Journal of Mechanical Engineering Science, κ.ά.) ενώ έχει συµµετάσχει σε Προεδρεία και Οργανωτικές Επιτροπές ιεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων. Είναι µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) (61424), του Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.), της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής (affiliate of the International Association of Computational Mechanics (IACM) and the European Community of Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS)), της Ενωσης ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών και άλλων επαγγελµατικών φορέων και οργανισµών. Το σύνολο των παραπάνω αποδεικνύεται µε τα κατά το νόµο πιστοποιητικά τα οποία περιλαµβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας της. Κατάλογος των κυριοτέρων δηµοσιεύσεων: ιεθνή περιοδικά 1. Koukou, Μ. Κ., N. Papayannakos, and N. C. Markatos, Dispersion Effects on Membrane Reactor Performance, AIChE Journal, Vol. 46, No. 9, 2607, (1996). 2. Koukou, M. K., G. Chaloulou, N. Papayannakos and N. C. Markatos, Mathematical Modelling of the Performance of Non-Isothermal Membrane Reactors, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 40, 10, , (1997). 3. Bracht, Μ., P. T. Alderliesten, R. Kloster, R. Pruschek, G. Haupt, E. Xue, J. Ross, M. K. Koukou and N. Papayannakos, Water gas shift membrane reactor for CO2 control in IGCC systems: techno-economic feasibility study, Energy Conversion and Management, Vol. 38, S159-S164, (1997). 4. Koukou, M. K., N. Papayannakos, N. C. Markatos, M. Bracht, and P. T. Alderliesten, Simulation tools for the design of industrial scale membrane reactors, Journal of Chemical Engineering Research & Design, Trans IChemE, Vol. 76, Part A, , (1998). 1

2 5. Koukou, M.K., N. Papayannakos, N. C. Markatos, M. Bracht, H. M. Van Veen, and A. Roskam, Performance of Ceramic Membranes at Elevated Pressure and Temperature: Effect of Non-Ideal Flow Conditions in a Pilot Scale Membrane Separator, Journal of Membrane Science, 155 (2), , (1999). 6. Liakos, H.H., M.K. Koukou, M.A. Founti, and N.C. Markatos, "Effects of Pressure and Impingement Angle in Flaming Processes", The Canadian Journal of Chemical Engineering, 78, 834, (2000). 7. Koukou, M.K., N. Papayannakos, N.C. Markatos, On the Importance of Non-Ideal Flow Effects in the Operation of Industrial-Scale Adiabatic Membrane Reactors, Chemical Engineering Journal, 83/2, , (2001). 8. Xenidou, T.C., M.K. Koukou, A.G. Boudouvis, and N.C. Markatos, Computational analysis of Horizontal Cold Wall CVD reactors at Low Pressure: Application to Tungsten Deposition from Pyrolysis of W(CO)6, Journal de Physique IV, 11, no. 3, pp. Pr , (2001). 9. Liakos, H.H., M.K. Koukou, M.A. Founti, and N.C. Markatos, Gaseous Fuel Assessment in Industrial Impinging Flames with Local Extinction Effects, Chem. Eng. Technol., 24, No. 12, , (2001). 10. Liakos, H.H., M.K. Koukou, M.A. Founti and N.C. Markatos, Industrial-Scale Processing of Granite Surfaces by Natural Gas Jet Flames, Applied Thermal Engineering, 22, 4, , (2002). 11. Vogiatzis, E., M.K. Koukou, N. Papayannakos, and N.C. Markatos, Heat dispersion effects on the functional characteristics of industrial-scale adiabatic membrane reactors, Chemical Engineering and Technology, Vol. 27, 8, , (2004). 12. Karounou, E.K., M.K. Koukou, J. Marinos, Th. Fillipou, and A. Babos, "Measurement of solid particles residence time distribution in a kiln line of the Greek cement works Heracles II, Cement International, Vol. 2, 1, 80-87, (2004). 13. N.C. Markatos, Vogiatzis, E., M.K. Koukou, and N. Papayannakos, Membrane reactor modeling: a comparative study to evaluate the role of combined mass and heat dispersion in large-scale adiabatic membrane modules, Journal of Chemical Engineering Research & Design, Trans IChemE, 83, A10, , (2005). 14. Zervas P., Koukou M.K., Vlachakis N.W. and Markatos N.C., Studying transport phenomena in fuel cells: effect of flow pattern on the performance of Phosphoric Acid Fuel Cells, IASME Transactions, Issue 3, Vol. 2, , (2005). 15. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, N.W. Vlachakis, N.G. Orfanoudakis, G. Thanos, A.E. Filios, J. Kaldelis, Developing efficient tools to evaluate indoor environment issues: onsite measurements and numerical simulation of indoor air flow in a test room, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 2, Vol. 1, , (2005). 16. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, G. Kotsiovelos, E. Kravvaritis, P. Ioannidou, Experimental evaluation of the performance of reflective insulation for improvement of indoor thermal environmental conditions, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 3, Vol. 2, , (2006). 17. Bacharoudis, E., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou, M.K., Filios A.E., Numerical investigation of the buoyancy-induced flow field and heat transfer inside solar chimneys, WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, Issue 2, Vol. 1, , (2006). 18. Hatziapostolou, A., K. Krallis, N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, D. Chatzifotis, G. Raptis, Numerical Prediction of the Flow Field produced by a Laboratory-Scale Combustor: a Preliminary Isothermal Investigation, WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, Issue 3, Vol. 1, , (2006). 19. Zervas, P., M.K. Koukou, N.G. Orfanoudakis, N.C. Markatos, Evaluating low-temperature fuel cells performance for power generation: fluid dynamics study of PAFC systems at the cell level, Proc. IMechE Vol. 220 Part A: J. Power and Energy, 220 (6), pp (9) (2006). 20. Zervas, P., M.K. Koukou, N.C. Markatos, Predicting the effects of process parameters on the performance of phosphoric acid fuel cells using a 3-D numerical approach, Energy Conversion and Management, Vol. 47, no , , (2006). 21. Papaefthimiou, V.D., Katsanos, C.O., Vrachopoulos, M.Gr., Filios, A.E., Koukou, M.K., Layrenti F.G., Experimental measurements and theoretical predictions of flow field and temperature distribution inside a wall solar chimney, Proc. IMechE Vol. 221 Part C: J. Mechanical Engineering Science, 33-41, (2007). 22. Bacharoudis, E., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou, M.K., Margaris, D., Filios, A.E., Mavrommatis, S.A., Study of the natural convection phenomena inside a wall solar chimney with one wall adiabatic and one wall under a heat flux approach, Applied Thermal Engineering, 27, , (2007). 2

3 23. Stavrakakis, G.M., Koukou, M.K., Vrachopoulos, M.Gr., Markatos, N.C., Natural Cross- Ventilation in Buildings: Building-scale Experiments, Numerical Simulation and Thermal Comfort Evaluation, Energy & Buildings 40, 9, , (2008). 24. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, D.G. Stavlas, V.N. Stamatopoulos, A.F. Gonidis, E.D. Kravvaritis, Enhancement of Solar Thermal Energy Storage using Phase Change Materials: an Experimental Study at Greek Climate Conditions, International Review of Mechanical Engineering (IREME), Vol. 5 n. 2, pp (2011). 25. Thanos G., Vrachopoulos M.Gr., Koukou M.K., Koulis A., Kakouris A.P., Thanos A.G., Residence site selection in urban and rural areas in Greece: A multiple-criteria decision analysis approach, to appear, accepted for publication at International Journal of Applied Management Science, (2011). 26. Vrachopoulos, M.Gr. M.K. Koukou, D.G. Stavlas, V.N. Stamatopoulos, A.F. Gonidis, E.D. Kravvaritis, Testing reflective insulation for improvement of buildings efficiency, to appear, accepted for publication at Central European Journal of Engineering, (2011). Συνέδρια µε Πρακτικά και Κριτές ιεθνή 1. Vrachopoulos, M.Gr. and M.K. Koukou, Definition of horizontal geothermal heat exchanger behaviour, 9th National Conference on Renewable Energy Sources, (organised by Institute of Solar Technology), 26-28/3/09, Pafos-Geroskipou, Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, D. G. Stavlas, V. Stamatopoulos & A.G. Gonidis, Energy storage in phase change materials (PCMs) Measurement of thermophysical properties and evaluation of a PCM passive application, 9th National Conference on Renewable Energy Sources, (organised by Institute of Solar Technology), Cyprus, 26-28/3/09, Pafos-Geroskipou, Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, D. G. Stavlas, V. Stamatopoulos & A.G. Gonidis, Evaluation of reflective insulation application in a prototype chamber in Greece: Experimental results for summer and winter periods, 9th National Conference on Renewable Energy Sources, (organised by Institute of Solar Technology), Cyprus, 26-28/3/09, Pafos-Geroskipou, Stavlas, D.G., Kravvaritis, L.D., Stamatopoulos, V., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou M.K. and A.F. Gonidis, Evaluating the effectiveness of a prototype PCM chamber: An experimental and numerical approach, ECOS 2008, 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, June, 2008, Poland. 5. Vrachopoulos, M.Gr., Stavlas, D.G., Kravvaritis, L.D., Koukou, M.K., Vlachakis, N.W., Orfanoudakis, N.W., Mavromatis S.A., Gonidis, A.G., Performance testing of reflective insulation applied in a prototype experimental chamber in Greece: experimental results for summer and winter period, Heat Transfer 2008, 10th International Conference on Advanced Computational Methods and Experimental Measurements in Heat Transfer, 9-11 July, 2008, Maribor, Slovenia. 6. Stavrakakis G., Markatos N.C., Koukou, M.K., Vrachopoulos, M.Gr., Experimental and Numerical Analysis of Natural Ventilation in Buildings, 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Thessaloniki, Greece, June Stavrakakis G., Markatos N.C., Koukou, M.K., Vrachopoulos, M.Gr., Study of airflow pattern and thermal environment in naturally ventilated buildings, ENERTECH 2007, 2nd International Conference on Renewable Energy Sources and Energy Efficiency, Athens, October, (2007). 8. Hatziapostolou, A., N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, G. Raptis, CFD Modeling of the Flow Field inside a Furnace Produced by a Laboratory-Scale Combustor, European Combustion Meeting, ECM, Crete, April 11-13, (2007). 9. Thanos G., Vrachopoulos M.Gr., Kakouris A.P., Koukou M.K., Thanos A.G., A Decision Support System for the Ecological Selection Facility Location: A Multi-criteria Approach, IRMA 2007 International Conference, May 19-23, 2007, Vancouver, Canada. 10. Hatziapostolou, A., N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, G. Raptis, CFD modeling of the swirl-stabilised flame produced by a laboratory-scale combustor: selection of the turbulence model, 4th WSEAS Int. Conf. on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Elounda, Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, August 21-23, (2006). 11. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, G. Kotsiovelos, E. Kravvaritis, P. Ioannidou, Experimental evaluation of the performance of reflective insulation for improvement of indoor thermal environmental conditions, Int. Conference on Energy and Environmental Systems 06, Chalkida, Evia, 8-10 May, (2006). 3

4 12. Bacharoudis, E., Vrachopoulos, M.Gr., Koukou, M.K., Filios A.E., Numerical investigation of the buoyancy-induced flow field and heat transfer inside solar chimneys, Int. Conference on Energy and Environmental Systems 06, Chalkida, Evia, 8-10 May, (2006). 13. Hatziapostolou, A., K. Krallis, N. G. Orfanoudakis, M. K. Koukou, D. Chatzifotis, G. Raptis, Numerical Prediction of the Flow Field produced by a Laboratory-Scale Combustor: a Preliminary Isothermal Investigation Int. Conference on Energy and Environmental Systems 06, Chalkida, Evia, 8-10 May, (2006). 14. Vrachopoulos, M.Gr., M.K. Koukou, N.W. Vlachakis, N.G. Orfanoudakis, G. Thanos, A.E. Filios, J. Kaldelis, Developing efficient tools to evaluate indoor environment issues: onsite measurements and numerical simulation of indoor air flow in a test room, International Conference on Environment, Ecosystems, and Development, Venice, 2-4 November, (2005). 15. Orfanoudakis N., Hatziapostolou A., Krallis K., Koukou M.K., Ikonomou V. and Vlachakis N.W. "Investigation of Safe Combustion Conditions in a Laboratory Burner", 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling /Simulation/Optimization (1st IC-EpsMsO), Athens, Greece, July 6-9, (2005). 16. Zervas P., Koukou M.K., Vlachakis N.W. and Markatos N.C., "Reliable Performance Modeling of Phosphoric Acid Fuel Cells for Power Applications", 1st International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation /Optimization (1st IC- EpsMsO), Athens, Greece, July 6-9, (2005). 17. Zervas P., Koukou M.K., Vlachakis N.W. and Markatos N.C., Studying transport phenomena in fuel cells: effect of flow pattern on the performance of Phosphoric Acid Fuel Cells, WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 12-14, (2005). 18. Vogiatzis, E., M.K. Koukou, N. Papayannakos and Ν.C. Markatos, Modeling of combined mass and heat dispersion in industrial-scale adiabatic membrane reactors, 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering" (1st IC-SCCE), Athens, Greece, September, 8-10, (2004). 19. Filios, A.E., D.P. Margaris, A.G. Bouras, M.K. Koukou, and N.W. Vlachakis, Numerical Simulation of subsonic wind tunnels: A preliminary approach, 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, GRACM 2002, Patras, Greece, June, 27-29, (2002). 20. Xenidou, T.C., M.K. Koukou, A.G. Boudouvis, and N.C. Markatos, Computational analysis of Horizontal Cold Wall CVD reactors at Low Pressure: Application to Tungsten Deposition from Pyrolysis of W(CO)6, 7th EUROCVD, Glyfada, Greece, August, 27-31, (2001). 21. Liakos H. H., M. K. Koukou, M. A. Founti, and N. C. Markatos, Modelling of Impinging Turbulent Premixed Flames, 4th ECCOMAS Computational Fluid Dynamics Conference, Athens, September 7-11, (1998). 22. Koukou, M. K., L. Peristeras, N. Papayannakos, N. C. Markatos and P. Alderliesten, Design of a full scale adiabatic water gas shift membrane reactor, 1st European Congress on Chemical Engineering, ECCE-1, Florence, May 4-7, (1997). 23. Bracht, Μ., P. T. Alderliesten, R. Kloster, R. Pruschek, G. Haupt, E. Xue, J. Ross, M. K. Koukou and N. Papayannakos, Water gas shift membrane reactor for CO2 control in IGCC systems: techno-economic feasibility study, International Conference on Carbon Dioxide Removal 3, ICCDR3, MIT, USA, 9-11 September, (1996). 24. Koukou, M. K., N. Papayannakos, and N. C. Markatos, Mathematical Modelling of the Performance of Water-Gas Shift Membrane Reactors, poster presented at the International Conference on Minimum Emission Power Production from Fossil Fuels - Joule II, Florence, November, (1995). Ελληνικά 1. Βραχόπουλος, Μ.Γρ., Κραββαρίτης, Ε., Κούκου, Μ.Κ., Σταυλάς,., Σταµατόπουλος, Γονίδης, Α., Αξιολόγηση της δυνατότητας ενεργειακής αποθήκευσης υλικών αλλαγής φάσης (PCMs), 2ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, Οκτωβρίου, (2007). 2. Γ. Σταυρακάκης, Ν.Χ. Μαρκάτος, Μ.Κ. Κούκου και Μ.Γρ. Βραχόπουλος, Ανάπτυξη Μαθηµατικού Μοντέλου Προσοµοίωσης Ροής Αέρα στο Εσωτερικό Φυσικά Αεριζόµενου Χώρου, poster, 6ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαϊου-2 Ιουνίου, (2007). 3. Α. Τάτσης, Π. Ζέρβας, Χ. Σαρίµβεης, Μ.Κ. Κούκου, και Ν.Χ. Μαρκάτος, Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωµένου Υπολογιστικού Εργαλείου για την Αριστοποίηση της Λειτουργίας Κελιών Καυσίµου τύπου PAFC, 6ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαϊου-2 Ιουνίου, (2007). 4. Π. Ζέρβας, Μ.Κ. Κούκου, και Ν.Χ. Μαρκάτος, Μαθηµατική Μοντελοποίηση και Ανάλυση της Λειτουργίας Κελιών Καυσίµου: Εφαρµογή σε Κελιά Καυσίµου Φωσφορικού Οξέως 4

5 (PAFC), 5ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαϊου, (2005). 5. Ε. Βογιατζής, Μ.Κ. Κούκου, Ν. Παπαγιαννάκος και Ν.Χ. Μαρκάτος, Μαθηµατική Μοντελοποίηση της Θερµικής ιασποράς σε Αδιαβατικό Αντιδραστήρα Βιοµηχανικής Κλίµακας µε Ενσωµατωµένη Υψηλά Εκλεκτική Κεραµική Μεµβράνη ιαχωρισµού Αερίων, 4ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαϊου, (2003). 6. Θ.Κ. Ξενίδου, M.K. Κούκου, Ε. Κεραµίδα και Ν.Χ. Μαρκάτος, "Υπολογιστική Ανάλυση Αντιδραστήρων Χηµικής Εναπόθεσης από Ατµό Ψυχρού Τοιχώµατος σε Συνθήκες Χαµηλής Πίεσης", 3ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Αθήνα, Μαϊου, (2001). 7. Λιάκος, Χ. Χ., Μ. Κ. Κούκου, Μ. Α. Φούντη και Ν. Χ. Μαρκάτος, "Μοντελοποίηση Θερµικής Κατεργασίας Επιφανειών µε Φλόγες Προανάµιξης", 6ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής (Ι.Η.Τ.), Βόλος, 3-5 Νοεµβρίου, (1999). 8. Μ. Κ. Κούκου, Ν. Παπαγιαννάκος και Ν. Χ. Μαρκάτος, "Μελέτη των Επιδράσεων της Μη Ιδανικής Ροής στη Λειτουργία Συστηµάτων ιαχωρισµού Αερίων που Χρησιµοποιούν Μεµβράνες: Πειραµατική και Θεωρητική Προσέγγιση", 2ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, Μαϊου, (1999). 9. Κούκου, Μ. Κ., Ν. Παπαγιαννάκος και Ν. Χ. Μαρκάτος, Υπολογιστική Προσοµοίωση της Λειτουργίας Αδιαβατικού Αντιδραστήρα µε Ενσωµατωµένη Κεραµική Μεµβράνη Βιοµηχανικής Κλίµακας, 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαΐου, (1997). 10. Koukou, M. K., N. Papayannakos, and N. C. Markatos, Mathematical Modelling of the Performance of Membrane-Catalytic Reactors, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Κατάλυσης, Πάπιγκο, 6-7 Οκτωβρίου, (1995). 11. Μαρκάτος, Ν. Χ.,. Ασηµακόπουλος, Μ. Χριστόλης, Γ. Παναγόπουλος, Χ. Χρηστίδου, Μ. Κ. Κούκου, και Ε. Βουνατσής, "Η Περιβαλλοντική Αναβάθµιση Βιοµηχανικών Περιοχών και η Περίπτωση του Ελαιώνα", 1η ιεθνής Εκθεση και Συνέδριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για το Μεσογειακό Χώρο, HELECO 93, Αθήνα, 1-4 Απριλίου, (1993). Βιβλία 1. "Progress In Fuel Cell Research, Chapter 3: CFD Modeling and optimization of fuel cell systems, by P.L. Zervas, A. Tatsis, H. Sarimveis, M.K. Koukou, and N.C. Markatos, ISBN: , Editor: Peter V. Alemo, Nova Science Publishers, Inc, pp , (2007). 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Aύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Διεύθυνση Θηβών 250, Αιγάλεω, GR-12244 Τηλέφωνο (-α) (+30) 2105381182 - (+30) 6974509948 Fax (+30) 2105381321 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γεννήσεως :Βελεστίνο Μαγνησίας Διεύθυνση Κατοικίας : Νέα Πέραµος Καβάλας, Τ.κ. 64007, Τηλ.+30 25940 29113 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ Καθηγητή Οικονομικής των Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τηλ. γραφείου 210.4142283, Email: sambra@unipi.gr Γενικά Ο Ευάγγελος Σαμπράκος είναι Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...3 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 Γ1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα