ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Μελέτη 64/2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,72 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α. ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,72 (χωρίς Φ.Π.Α.) B. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (χωρίς Φ.Π.Α.) Κ.Α. ΔΑΠΑΝΗΣ : 1. Κ.Α.: «Ταχυδρομικά τέλη» 2. Κ.Α.: «Ταχυδρομικά τέλη Αποστολής Λογαριασμών» [1]

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Μελέτη 64/2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή με ενδεικτικό προϋπολογισμό ,72 πλέον του Φ.Π.Α. αφορά κατά κύριο λόγο την διανομή Λογαριασμών Ύδρευσης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για το έτος 2013 αλλά και της λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου καθώς και την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές). Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Η δαπάνη για την εκτέλεση της υπηρεσία χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Δήμου. Οι φάκελοι που θα διανεμηθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται στο τιμολόγιο και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει σημεία πρόσβασης, δηλαδή, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο και να μπορεί τη διαλογή στο κέντρο διανομής και την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες. Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου: Ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους του ή των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας για τα επί μέρους ταχυδρομικά αντικείμενα. Η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4053/ΦΕΚ 44/Α/ τουλάχιστον τις εξής επί μέρους υπηρεσίες: α) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων. β) Την περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή ταχυδρομικών δεμάτων βάρους το πολύ 20 χιλιόγραμμων, με τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρυθμίσεων για την κατ' οίκον διανομή τέτοιων δεμάτων, κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ. γ) Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. ε. Εξασφάλιση επαρκών σημείων πρόσβασης (μέσω ταχυδρομικών γραφείων, πρακτορείων, αγροτικών διανομέων, γραμματοθυρίδων και γραμματοκιβωτίων) σύμφωνα με το περί Ποιότητας (ταχυδρομικών υπηρεσιών). στ. Διαδικασίες για την εξέταση των παραπόνων των χρηστών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης με το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας. ζ. Την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου, για αποστολή, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας για το ίδιο αντικείμενο η. Πραγματοποιούν μια περισυλλογή και μια διανομή, κατ οίκον, κάθε εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΗΣ ΔΕ 1 Διοικητικού ΑΛΥΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού [2]

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Μελέτη 64 /2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 64/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,72 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,72 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Φάκελοι μικρού μεγέθους έως 20γρ με την ένδειξη ,62 104,80 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ 2 Φάκελοι μικρού μεγέθους έως 20γρ ,65 26,00 3 Φάκελος 114χ 230 mm με παράθυρο 40 χ 90mm (δεξιά) λευκού χρώματος κατάλληλος για φακελωτική μηχανή , ,00 βάρους 20γρ (λογαριασμός ύδρευσης /ειδοποιήσεων) 4 Φάκελος 114χ 230 mm με παράθυρο 40 χ 90mm (δεξιά) λευκού χρώματος κατάλληλος για φακελωτική μηχανή βάρους 20-50γρ , ,00 (λογαριασμός ύδρευσης/ειδοποιήσεων) 5 Φάκελοι ογκώδεις ακανόνιστου μεγέθους έως 500γρ 1 1 2,30 2,30 6 Δέματα έως 2 κιλά 1 1 3,50 3,50 Δέματα έως 5 κιλά 1 1 6,12 6,12 7 Δέματα 5 έως 10 κιλά ,00 10,00 σύνολο ,72 [3]

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μελέτη 64 /2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.080,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Β. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A/A ΕΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ σύνολο ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Φάκελοι μικρού μεγέθους 2,2 έως 20γρ , ,00 2 Φάκελοι μεγάλου μεγέθους 20 έως 50γρ , ,00 3 Φάκελοι ογκώδεις ακανόνιστου μεγέθους ,00 30,00 4 Δέματα έως 2 κιλά ,00 15,00 5 Δέματα έως 5 κιλά ,00 15,00 6 Δέματα άνω των 5 κιλών ,00 20,00 σύνολο 3080,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΗΣ ΔΕ 1 Διοικητικού ΑΛΥΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού [4]

5 Μελέτη 64 /2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Επωνυμία Διεύθυνση ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Α ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ,72 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Φάκελοι μικρού μεγέθους έως 20γρ με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Φάκελοι μικρού μεγέθους έως 20γρ 40 3 Φάκελος 114χ 230 mm με παράθυρο 40 χ 90mm (δεξιά) λευκού χρώματος κατάλληλος για φακελωτική μηχανή βάρους 20γρ (λογαριασμός ύδρευσης /ειδοποιήσεων) Φάκελος 114χ 230 mm με παράθυρο 40 χ 90mm (δεξιά) λευκού χρώματος κατάλληλος για φακελωτική μηχανή βάρους 20 έως 50γρ (λογαριασμός ύδρευσης/ειδοποιήσεων) 40 ΣΥΝΟΛΟ Φάκελοι ογκώδεις ακανόνιστου μεγέθους έως 500 γρ Δέματα έως 2 κιλά 1 1 Δέματα έως 5 κιλά Δέματα άνω των 5 έως 10 κιλά 1 1 Συνολική δαπάνη (ολογράφως) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ποσοστό έκπτωσης λόγω μεγάλου αριθμού αποστολής:.. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [5]

6 Μελέτη 64/2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Επωνυμία Διεύθυνση ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Β. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.080,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σύνολο ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ Φάκελοι μικρού μεγέθους 2,2 έως 20γρ Φάκελοι μεγάλου μεγέθους 20 έως 50γρ Φάκελοι ογκώδεις ακανόνιστου μεγέθους 4 Δέματα έως 2 κιλά Δέματα έως 5 κιλά Δέματα άνω των 5 κιλών ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Συνολική δαπάνη (ολογράφως) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) [6]

7 Μελέτη 64/2013 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την διανομή των Λογαριασμών Ύδρευσης και της λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για το έτος Τόπος παράδοσης των ειδών : Κατά κύριο λόγο εντός Αττικής και σταδιακά μετά από υπόδειξη του Δήμου. Προϋπολογισμός δαπάνης : ,72 πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάξεις που ισχύουν Η Υπηρεσία διέπεται από τις διατάξεις 1. Του Π.Δ.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 2. Την αριθμ.27319/ (ΦΕΚ 945/Β / ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης. 3. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 και την παρ.2 του άρθρου 257, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 4. Την Μελέτη με αρ.64/2013 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 5. Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 με Κ.Α.: «Ταχυδρομικά τέλη» και ΚΑ: «Ταχυδρομικά τέλη Αποστολής Λογαριασμών» 6. Τον Ν.4053/ΦΕΚ 44/Α/ Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η παρούσα Διακήρυξη. 2) Η Τεχνική Περιγραφή ΑΡΘΡΟ 3o Συμβατικά στοιχεία 3) Η Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 4) Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ή κατά περίπτωση προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 5) Η προσφορά του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4o Υποχρεώσεις Αναδόχου Κοινής αλληλογραφίας Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. [7]

8 γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. ε. Εξασφάλιση επαρκών σημείων πρόσβασης (μέσω ταχυδρομικών γραφείων, πρακτορείων, αγροτικών διανομέων, γραμματοθυρίδων και γραμματοκιβωτίων) σύμφωνα με το περί Ποιότητας (ταχυδρομικών υπηρεσιών). ζ. Διαδικασίες για την εξέταση των παραπόνων των χρηστών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή μη συμμόρφωσης με το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας. η. Την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας για το ίδιο αντικείμενο θ. Πραγματοποιούν μια περισυλλογή και μια διανομή, κατ οίκον, κάθε εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα Υποχρεώσεις Αναδόχου επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν: α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας. β. Να διασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών. γ. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. δ. Να διασφαλίζουν ότι τα τιμολόγιά τους πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τους κανόνες διαφάνειας, ότι δημοσιεύονται καταλλήλως και ότι κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΡΘΡΟ 5ο Προθεσμίες - Παραλαβή των υπηρεσιών Η υπηρεσία θα εκτελεστεί τμηματικά και για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης, κατά την οποία θα καθοριστεί και τρόπος και ο τόπος παράδοσης της αλληλογραφίας. Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα άρθρα του Π.Δ.28/1980. ΑΡΘΡΟ 6ο. Πληρωμή 1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την σταδιακή παράδοση των λογαριασμών και της λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Μετά θα εκδοθεί τιμολόγιο από τον ανάδοχο το οποίο θα συνοδεύεται από αναλυτικές καταστάσεις για τα είδη που παραδόθηκαν, τα είδη που επιστράφηκαν και κάθε άλλο στοιχείο για την πλήρη απεικόνιση των εργασιών που παρασχέθηκαν από τον ανάδοχο, συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών και την προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. 2.Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής συνοδευόμενο με όλα τα δικαιολογητικά για εξόφληση. 3 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 7ο. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΗΣ ΔΕ 1 Διοικητικού ΑΛΥΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού [8]

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,72 πλέον Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» 2. Του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ., όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 22 του Ν. 3536/07 3. Τον Ν.4053/ΦΕΚ 44/Α/ Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις 4. Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 με Κ.Α.: «Ταχυδρομικά τέλη» και ΚΑ: «Ταχυδρομικά τέλη Αποστολής Λογαριασμών». 5. Την Αριθ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 6. Την Αριθ. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση πιστώσεων, κατάρτισης όρων διαγωνισμού. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Άρθρο 1 ο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ανακήρυξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας : α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΟΙΝΗΣ ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ,72 Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 3.080,00 [9]

10 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα από τα δύο τμήματα ή και για τα δύο τμήματα. Εφόσον δοθεί προσφορά και για τα δύο τμήματα θα υποβληθούν δύο ξεχωριστές προσφορές, μία για κάθε τμήμα χωρίς όμως αυτό να αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς. Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση των υπηρεσιών γίνεται βάσει του Π.Δ/τος 28/80 και του ισχύοντος κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και του Ν.4053/ΦΕΚ 44/Α/ Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις Άρθρο 2 ο Προσόντα διαγωνιζομένων Γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού και παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτελέσεως. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των δημοπρατούμενων εργασιών της κάθε ομάδας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 ο. Άρθρο 3 ο Ημέρα διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί με τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί στην περιληπτική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, (Δ/ΝΣΗ).. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Άρθρο 4 ο Λήψη πληροφοριών Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα διατίθενται σε έντυπη μορφή στους ενδιαφερομένους χωρίς αντίτιμο, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, έως και δύο ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. Εφόσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Τα τεύχη της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η παρούσα Διακήρυξη. Άρθρο 5 ο Σειρά ισχύος τευχών [10]

11 2) Η Τεχνική Περιγραφή 3) Η Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 4) Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ή κατά περίπτωση προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 5) Η προσφορά του αναδόχου. Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής του διαγωνισμού αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν μελετήσει με σκοπό συμμορφώσεως όλους τους ανωτέρω νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, εγκυκλίους και προτύπους τεχνικές προδιαγραφές εν γένει, διαταγές του Υπ. Εσωτερικών που αποτελούν μαζί με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και στοιχεία των βάσει της προσφοράς του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Άρθρο 6 ο Ο συνολικός Προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,72 πλέον ΦΠΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις προέρχονται από πόρους του Δήμου. Άρθρο 7 ο Τρόπος σύστασης της προσφοράς και στοιχεία εν γένει Ο Φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει να φέρει επιγραφή που να φανερώνει το υπό Δημοπράτηση είδος, το όνομα του προσφέροντα και να περιέχει: α) Οι Έλληνες Πολίτες : 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλ ,45 ΕΥΡΩ στον διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. στην περίπτωση που δοθεί προσφορά για τα δύο τμήματα. 1α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλ ,85 ΕΥΡΩ στον διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. στην περίπτωση που δοθεί προσφορά μόνο για την κοινή αλληλογραφία. 1β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλ. 61,60 ΕΥΡΩ στον διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. στην περίπτωση που δοθεί προσφορά μόνο για την ταχυμεταφορά. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. β) Δήλωση του συναγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. [11]

12 2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο), τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Αλλοδαποί : 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, ως ανωτέρω 2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.. Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 1) Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (πρωτότυπο) ή ισοδύναμο προς τούτο έγγραφο, του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2) Φ.Ε.Κ. σύστασης εταιρείας ή ισοδύναμο έγγραφο, για αλλοδαπές εταιρείες. δ) Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες 1) Όλα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, συνεταιρισμό ή κοινοπραξία. 2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 3) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα. 4) Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχουν και υπό σύσταση κοινοπραξίες. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της υπό σύσταση Κοινοπραξίας και επιπλέον έγγραφο στην οποία από κοινού από όλους τους κοινοπρακτούντες (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή) : 1) Θα ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό που θα υπογράφει και την προσφορά, ο οποίος θα αποδέχεται τον διορισμό του. 2) Θα δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην κοινοπραξία. 3) Θα δηλώνεται η αλληλέγγυα ευθύνη όλων των μελών της κοινοπραξίας έναντι του Δήμου. [12]

13 6.3 Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητάς των. 6.4 Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξίες οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία ονομαστικοποίησης μετοχών έως φυσικό πρόσωπο και να πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 3310/04 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/05 και την κατ εφαρμογή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ (ΦΕΚ Β 1637/ ). 6.5 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά : α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται : 1. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 2. εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. 3. ότι ουδέποτε έχουν διαπράξει επαγγελματικά παραπτώματα ή έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί από την αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο. 4. εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται. 5. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται, καθώς και τις δεσμεύσεις των άρθρων της Σ.Υ. 6. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφ όσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της Χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από την μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 των νομικών προσώπων δια ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο (την εταιρεία ή την κοινοπραξία). Στην περίπτωση αυτή, το γνήσιο της υπογραφής των φυσικών προσώπων στις υπεύθυνες δηλώσεις που συνυποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει διά ποινής αποκλεισμού να θεωρούνται από δημόσια αρχή, εφόσον δεν κατατίθενται αυτοπρόσωπα. [13]

14 Μικρότερο φάκελο, σφραγισμένο, φέροντα έξωθεν την επωνυμία του προσφέροντος, στον οποίο θα περιέχεται η κυρίως προσφορά που θα περιλαμβάνει: 1. Την προσφερόμενη τιμή δια της συμπλήρωσης τιμολογίου (έντυπο δήμου) για τις εργασίες. 2. Δήλωση ότι η προσφορά ισχύει επί δίμηνο από την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 3. Δήλωση ότι ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της 12 μήνης σύμβασης. Άρθρο 8 ο Επίδοση προσφορών Η επίδοση προσφορών γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον προσφέροντα, ή προκειμένου περί νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο επιδίδων οφείλει να παρουσιάζει το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας, στη δεύτερη δε περίπτωση και την έγγραφη εξουσιοδότηση για την επίδοση της προσφοράς. Προκειμένου δε περί νομικών προσώπων πρέπει να τεθούν υπόψη της επιτροπής και επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τρόπο εκπροσώπησης. Προσφορές που περιέχονται και υποβάλλονται στον Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην του πιο πάνω περιγραφόμενου τρόπου καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται και δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Άρθρο 9 ο Ορθή σύνταξη προσφορών Κάθε προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της Διακήρυξης ταύτης και με τις συνημμένες Τεχνικές περιγραφές, απορρίπτεται. Άρθρο 10 ο Αποδοχή προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη για λήξη αποδοχής προσφορών. Σε κάθε φάκελο, αφού βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη επίδοση της προσφοράς από τον συναγωνιζόμενο ή τον αντιπρόσωπο, αναγράφεται αύξων αριθμός, όπως αναγράφεται και η τυχόν επίδοση της προσφοράς χωρίς ταυτότητα ή χωρίς τα αντίστοιχα απαραίτητα δικαιολογητικά και το εκ του λόγου τούτου απαράδεκτο αυτής. [14]

15 Άρθρο 11 ο Τέλος του διαγωνισμού Αφού περάσει η καθοριζομένη στη διακήρυξη ώρα, κηρύσσεται λήξασα η παράδοση των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά, ενώ απαγορεύεται κάθε άλλη επίδοση προσφοράς επί ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα λήξης. Άρθρο 12 ο Έλεγχος προσφορών Αφού περάσει η από τη διακήρυξη ώρα, κηρύσσεται λήξασα η παράδοση των προσφορών και αναγράφεται τούτο στο πρακτικό απαγορευμένης για οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής μετά από αυτό, προσφορών, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η κατάθεση των προσφορών που άρχισε πριν από την οριζόμενη από τη διακήρυξη ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και κατόπιν αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά τη σειρά παραδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόμενα σε κάθε φάκελο έγγραφα, περιληπτικά βέβαια, αλλά κατά τρόπο που να φαίνεται το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης, παρουσία δε των παρισταμένων ο στον εξωτερικό φάκελο ευρισκόμενος εσωτερικός φάκελος που περιέχει την προσφορά, παραμένει σφραγισμένος με τον αυτό αύξοντα αριθμό του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι ευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισμένους για λόγους τυπικούς. Αφού γίνει η συνεδρίαση δημόσια, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισμένους από το διαγωνισμό καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους και καλεί αυτούς να πάρουν τα σχετικά έγγραφα με τη σφραγισμένη προσφορά τους. Κατόπιν αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των προσφορών των διαγωνιζομένων, δεκτών στο διαγωνισμό, στους οποίους εγγράφονται οι μειοδοσίες και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως και απορρίπτονται. Η επί του διαγωνισμού επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφασή της σε επόμενη συνεδρίαση. Ανάδοχος, ανά τμήμα της μελέτης, (κοινή και ταχυμεταφορά) ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον καλύπτει τις ζητούμενες περιγραφές κλπ στοιχείων της 64/2013 μελέτης της υπηρεσίας του Δήμου. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται από την επιτροπή του διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, η ημερομηνία και η ώρα της οποίας ορίζεται την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και καταχωρείται στο πρακτικό του διαγωνισμού, επιστρέφεται δε στους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής σε αυτόν. Οι τυχόν ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού κατατίθενται στη διενεργήσασα τον διαγωνισμό επιτροπή ή τον Πρόεδρο μέχρι και της επομένης της ανακοινώσεως εργασίμου ημέρας. Το πρακτικό της επιτροπής μετά της επ αυτού σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ως και μετά του σχετικού φακέλου και των τυχόν ενστάσεων και μετά της επί των ενστάσεων γνώμης της Επιτροπής διαβιβάζεται προς έγκριση στην Περιφέρεια. [15]

16 Άρθρο 13 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 13.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής : α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επομένη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Οικονομική Επιτροπή ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 14 ο Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού Το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού μαζί με την απόφαση του Δήμου πρέπει μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του πρακτικού από την επιτροπή του διαγωνισμού με τις τυχόν ενστάσεις να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση. Οι προσφορές μονογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής. Σε όσους έλαβαν μέρος στη δημοπρασία παραδίδονται τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν πλην προσφορών του και των εγγυήσεων του επιλεγέντος μεν εφόσον έχει λάβει χώρα η επιλογή όλων δε των λαβόντων μέρος στο διαγωνισμό εφόσον η επιτροπή επιφυλάχθηκε να αποφασίσει. Στην τελευταία περίπτωση οι εγγυήσεις όλων πλην του τελικώς επιλεγέντος επιστρέφονται κατά τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την κρίση των προσφορών. [16]

17 Άρθρο 15 ο Υπογραφή σύμβασης Ο Ανάδοχος των εργασιών υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας ουχί ελάσσονος των πέντε (5) ημερών, ούτε μείζονος των δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως του διαγωνισμού να προσέλθει προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση καταρτίζεται δι ιδιωτικού συμφωνητικού. Αν ο Ανάδοχος των εργασιών δεν υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτελέσεως των εργασιών κατά το Π.Δ.28/80, σε διάστημα όχι μικρότερο από 5 ημέρες και όχι μεγαλύτερο από 10 ημέρες από την κοινοποίηση περί της κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού, η εγγύηση συμμετοχής του εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου και επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80. Άρθρο 16 ο Κρατήσεις Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις καθώς και με κράτηση 2% υπέρ του ΤΑΔΚΥ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 17 ο Παράδοση - παραλαβή - έλεγχος ποιότητας κοινής αλληλογραφίας :Η παράδοση των προς αποστολή φακέλλων αλληλογραφίας θα γίνεται στα γραφεία του αναδόχου, αλλά μόνον στην περίπτωση που διαθέτει γραφεία/ σημεία περισυλλογής, εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει γραφεία /σημεία περισυλλογής εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος τότε η παραλαβή των φακέλλων προς αποστολή θα γίνεται με δαπάνες του αναδόχου από τα γραφεία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος αναλόγως των αναγκών του Δμου Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα της αλληλογραφίας και της σχετικής δαπάνης και διαμορφώνεται αναλόγως των αναγκών του Δήμου, μπορεί όμως να γίνει υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι 30% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80 και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση με τους ίδιους όρους της σύμβασης. Παράδοση - παραλαβή - έλεγχος ποιότητας αλληλογραφίας ταχυμεταφορών: αναλογικά ως άνω αλλά παράδοση παραλαβή από γραφεία Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, Άρθρο 18 ο Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος 28/80 και του ισχύοντος κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν. Άρθρο 19 ο Δημοσίευση Δαπάνες δημοσίευσης Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης, δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, όπως επίσης και τα έξοδα του συμφωνητικού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βαραίνουν τον τελικό ανάδοχο. Οι αποδείξεις πληρωμής επισυνάπτονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά στην πρώτη πιστοποίηση πληρωμής του προμηθευτή. [17]

18 2.1 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση α) στο Φύλλο Δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε δύο ακόμη ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και γ) σε δύο εβδομαδιαίας νομαρχιακές εφημερίδες. 2.2 Ανάρτηση της περίληψης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.spata-artemis.gr). 2.3 Αποστολή της διακήρυξης στον ΕΟΜΜΕΧ και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος O ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της εργασίας μη συνυπολογιζόμενης της επιτευχθείσας έκπτωσης, χωρίς τον Φ.Π.Α Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης Όλα όσα αναφέρονται στην παρ.7.4 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ [18]

19 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία Έκδοσης... Προς: ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ....για ευρώ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.. υπέρ της εταιρείας..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α). β).., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας, της //////////////, για την ανάδειξη αναδόχου για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ σύμφωνα με την υπ αρ.:.2013 Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) [19]

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία Έκδοσης... Προς: ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ....για ευρώ... Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ( ) υπέρ της εταιρείας.. που εδρεύει στην.(περιοχή),..(οδός, αριθμός), Τ.Κ., τηλ., με Α.Φ.Μ.. και Δ.Ο.Υ.... το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών διακίνησης αλληλογραφίας (κοινής ή ταχυμεταφοράς) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου συνολικής αξίας.., σύμφωνα με τη με αριθμό - ---/2013 Διακήρυξη σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσης σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση σας. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και δύο μήνες από τη λήξη της σύμβασης, δηλαδή μέχρι και την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. [20]

21 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων θα πρέπει επί ποινή απορρίψεως να διατυπώνεται ο όρος: «Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.» ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007». (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) [21]

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ1Χ-Η1Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 17/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9809 Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 88 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΑΛΣΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα,17/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 32602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης Τηλ. : 2521350664

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,ΑΛΣΩΝ,ΠΑΡΚΩΝ &ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 99 /2013 AΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡ. ΜΕΛ.: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» 25 /14 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Ημερομηνία : 03/03/2015 Αρ. Πρωτ. : 5114 Ταχ. Δν/ση : Site Δήμου Βύρωνα: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 Τ.Κ. 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ http://www.dimosbyrona.gr/ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25. 6. 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25. 6. 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 25. 6. 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:72276 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 18/6/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17498 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα