ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκη Καθηγητή Βιοµηχανικών Ορυκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκη Καθηγητή Βιοµηχανικών Ορυκτών"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ρ. Μιχαήλ Σταµατάκη Καθηγητή Βιοµηχανικών Ορυκτών Αθήνα, 1/3/2006

2 Περιεχόµενα ΑΣΚΗΣΗ 1. Λευκά ανθρακικά πετρώµατα περιοχής Υµηττού. σελ. 3-5 ΑΣΚΗΣΗ 2. Αµίαντος, τάλκης, όνυχας, σχιστόλιθοι-µάρµαρα Υµηττού σελ. 6-8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 & 4. Μελέτη γεωλογικών χαρτών 1: του ΙΓΜΕ. σελ ΑΣΚΗΣΗ 5. Νεογενή πετρώµατα της νήσου Αίγινας σελ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 & 7. Κατασκευή ελαφροβαρών αδρανών (Lightweight Aggregates LWA) για χρήση στο ελαφροµπετόν (Lightweight Concrete LWC), εδαφοτεχνικά έργα και γεωπονικές εφαρµογές. Εµπλουτισµός πτωχών καολινιτικών αποθέσεων. ιόγκωση περλίτη-βερµικουλίτη. σελ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8 & 9. Μακροσκοπικός προσδιορισµός & περιγραφή βιοµηχανικών ορυκτών & πετρωµάτων σελ. 27 2

3 1η Άσκηση Έκθεση κοιτασµατολογικής έρευνας εντοπισµού και αξιολόγησης βιοµηχανικών ορυκτών και πετρωµάτων (ΒΟΠ). Υπολογισµός των αποθεµάτων τους. Λευκά ανθρακικά πετρώµατα περιοχής Υµηττού. Προσδιορισµός της καταλληλότητάς και των αποθεµάτων τους για βιοµηχανικές εφαρµογές όπως: α) πρώτη ύλη στην παραγωγή κλίνκερ λευκού τσιµέντου, β) ασβεστολιθικών αδρανών σκυροδέµατος γ) λευκού πληρωτικού (white filler) δ) µαγνησιούχου πρόσθετου στις ζωοτροφές ε) δοµικών διακοσµητικών λίθων Εκπόνηση έκθεσης 1. Εισαγωγή: α) Σκοπός έρευνας: Αξιοποίηση απορριπτόµενων υλικών, β) Περιγραφή του έργου: Κατά την διάνοιξη δρόµου εντοπίσθηκε πρόσφατα λευκό ανθρακικό πέτρωµα στις υπώρειες του Υµηττού και η τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των απορριπτόµενων υλικών και πιθανά επέκταση των εκσκαφών, µέγεθος του έργου, οικονοµικά στοιχεία, κλπ. 2. Βιβλιογραφικά δεδοµένα: α) Είδος πετρωµάτων που συναντώνται στην περιοχή. Προσοχή τα βιβλιογραφικά δεδοµένα τα λαµβάνουµε υπ όψιν κατά την συγγραφή της έκθεσης π.χ. αν οι ασβεστόλιθοι στην υπό µελέτη περιοχή είναι π.χ. πυριτικοί ή δολοµιτικοί αλλά δεν τα θεωρούµε δεδοµένα στην υπό µελέτη περιοχή. Θα πρέπει να κάνουµε δικές µας µετρήσεις και τα τις περιλάβουµε στην τελική έκθεση αξιολόγησης του υλικού, β) χρήσεις των λευκών ανθρακικών γενικά (σύντοµη περιγραφή) 3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς, νοµικοί περιορισµοί 4. Γεωλογικά-Κοιτασµατολογικά στοιχεία 3

4 Πραγµατοποιείται γεωλογική-κοιτασµατολογική χαρτογράφηση του λευκού πετρώµατος της περιοχής σε κλίµακα 1: Καταγραφή των χρωµατικών διαφοροποιήσεών του, της οµοιογένειας, τεκτονικής κατάστασηςκαταπόνησης, πάχος υπερκειµένων, αργιλικές ενστρώσεις, έκτασή του στον χώρο, κλπ. 5. ειγµατοληψία Από ένα µέτωπο µήκους 50 µέτρων παίρνω 3-5 αντιπροσωπευτικά δείγµατα, τα οποία πιθανόν εµφανίζουν λιθο-οψικές διαφορές, π.χ. αλλαγή του χρώµατος του πετρώµατος, της κρυσταλλικότητάς του, του πορώδους του, κλπ. Σηµειώνω το πάχος των τυχόν διαφορετικών στρωµάτων και την θέση τους στην στρωµατογραφική κολώνα. Πιθανόν να µην υπάρχουν µακροσκοπικές διαφοροποιήσεις, στοιχείο που επίσης περιγράφεται. 6. Εργαστηριακές αναλύσεις: Υπάρχουν προκαθορισµένες δοκιµές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την καταλληλότητα του υλικού ως αδρανές σκυροδέµατος. Αυτές είναι: a. Μακροσκοπική περιγραφή (πολλές φορές µε την χρήση στερεοσκοπίου. Περιγράφονται όλες οι λεπτοµέρειες της εξωτερικής εµφάνισης του υλικού, ρωγµές, ασυνέχειες, µέγεθος κρυστάλλων κλπ. b. Κατασκευή λεπτών τοµών και τοµών κατάλληλων για µικροανάλυση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο αν απαιτείται. c. Ορυκτολογική ανάλυση ολική. Χρησιµοποιείται πολωτικό µικροσκόπιο, ηλεκτρονικό µικροσκόπιο και περιθλασιµετρία ακτίνων Χ. Είναι σηµαντικός ο προσδιορισµός του ασβεστίτη και δολοµίτη και η π αναλογία των ποσοστών τους (ηµι-ποσοτική ανάλυση). d. Ορυκτολογικά ανάλυση αδιάλυτου υπολείµµατος. Χρησιµοποιούνται κυρίως οι ακτίνες Χ για τον προσδιορισµό των αδιάλυτων στο υδροχλώριο1ν ορυκτών, π.χ. χαλαζία, αστρίων αργίλων, σιδηροξειδίων. e. Περιγραφή των συµφύσεων των κρυστάλλων ή των απολιθωµάτων στο µικροσκόπιο. Περιγραφή-φωτογράφηση των δοµών και ιστών. Βιοµικρίτης, σπαρίτης, ψαµµιτικός ασβεστόλιθος, απουσία απολιθω- µάτων, ανακρυσταλλωµένο υλικό, προσµίξεις, διαλυσιγενείς µορφές, σιδηροξείδια, κλπ. 4

5 f. Χηµική ανάλυση του υλικού για τον ακριβή προσδιορισµό του ποσοστού του µαγνησίου στα δείγµατα. g. Κοκκοµετρία. Κατανοµή των κόκκων του υλικού. Σε περίπτωση χονδρόκοκκου υλικού απαιτείται περισσότερος χρόνος λειοτρίβησης και έτσι αυξάνεται το κόστος κατεργασίας. h. Λευκότητα. Όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για λευκό filler ή σε λευκό τσιµέντο. Η ακριβής χηµική σύσταση (κύρια στοιχεία & ιχνοστοιχεία) η κοκκοµετρία και η λευκότητα είναι απαραίτητες παράµετροι για χρήσεις στις ζωοτροφές και στα πληρωτικά. Η παρουσία MgO σε ποσοστά 4-5% που αντιστοιχεί σε περιεκτικότητα σε δολοµίτη>7% δεν είναι επιθυµητή για χρήσεις στην παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου. Για χρήσεις του υλικού ως λευκού πληρωτικού καθοριστική παράµετρος είναι η λευκότητα του υλικού, η οποία µετρείται µε ειδικά λευκόµετρα. Οι τιµές λευκότητας του λευκού ασβεστόλιθου που χρησιµοποιείται στα λευκά τσιµέντα κυµαίνονται από 85-95%, ενώ οι ασβεστόλιθοι-δολοµίτες που προορίζονται για πληρωτικά έχουν λευκότητα ~90-95%. 7. Μέθοδοι εξόρυξης-κατεργασίας-ανάκτησης του υλικού (συνεργασία µε µηχανικούς). 8. Συµβατότητα του έργου µε του νόµους προστασίας και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 9. Μελέτη σκοπιµότητας της αξιοποίησης του υλικού: Περιγραφή των οικονοµικά α- ξιοποιήσιµων ή πιθανά αξιοποιήσιµων υλικών που εντοπίσθηκαν στην µελέτη, περιλαµβανοµένης και της καταλληλότητας του υλικού για διάθεσή του στην αγορά. 10. Συµπεράσµατα (επιγραµµατικά) Αττική, 11/11/2005 Ο συντάξας γεωλόγος,.. 5

6 2η Άσκηση Γεωλογική αναγνώριση για τον εντοπισµό Βιοµηχανικών Ορυκτών που συνδέονται µε την εξαλλοίωση υπερβασικών πετρωµάτων στην περιοχή Καισαριανής- Καρέα Υµηττού Αττικής [τάλκης Mg 3 SiO 4 O 10 (OH) 2, αµίαντος Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 χρυσοτιλικός ή Ca 2 (Mg,Fe) 5 Si 8 O 22 τρεµολιτικός)], καθώς και δοµικά υλικά όπως µάρµαρα & σχιστόλιθοι. Εκπόνηση έκθεσης 1. Εισαγωγή: ανάθεση του έργου από την ενδιαφερόµενη εταιρεία ή οργανισµό, σκοπός έρευνας. 2. Βιβλιογραφικά στοιχεία 2.1.όσον αφορά την ανάπτυξη υπερβασικών πετρωµάτων στην ανωτέρω περιοχή: Μεσοζωϊκά εξαλλοιωµένα υπερβασικά πετρώµατα εγκλωβισµένα τόσο στο αλλόχθονο, όσο και στο αυτόχθονο σύστηµα της ως άνω περιοχής όσον αφορά την παρουσία µαρµάρων & γραφιτικών-µαρµαρυγιακών σχιστόλιθων στην περιοχή. Ανάπτυξη λατοµείων µαρµάρου και αδρανών κατά το πρόσφατο παρελθόν. 3. Προκαταρκτική Εργασία υπαίθρου (1 η φάση): προσδιορισµός και περιγραφή των διαφόρων πετρολογικών τύπων στην περιοχή έρευνας. Αθηναϊκός σχιστόλιθος, ταλκικός-χλωριτικός σχιστόλιθος, ηµι-µάρµαρα, ασβεστόλιθοι, ο- φιόλιθοι, ισχυρές εξαλλοιώσεις, ποτάµιες αναβαθµίδες. Τεκτονική σχέση τους. Προσδιορισµός των ζωνών εξαλλοίωσης των υπερβασικών πετρωµάτων. Κατασκευή Γεωλογικής Τοµής, λήψη φωτογραφιών ή slides. Επιλογή σηµείων δειγµατοληψίας αναγνωριστικής φάσης. Λήψη σειράς δειγµάτων τάλκη-αµιάντου 1-2 κιλών έκαστο, ανάλογα µε το υλικό και την οµοιογένειά του. Λήψη δείγµατος µαρµάρου και σχιστόλιθου για τεχνικές δοκιµές, µέτρηση αντοχής στην θλίψη, κλπ. 6

7 4. Ορυκτολογικές αναλύσεις µε ΧRD για τον εντοπισµό και τον ηµι-ποσοτικό προσδιορισµό των ορυκτών τάλκη-αµίαντου στα δείγµατα που συλλέχθηκαν. (Έχει προηγηθεί ξήρανση στους 60 o C και κονιοποίηση του υλικού). Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. (Όπως προκύπτει από την ορυκτολογική ανάλυση µε ακτίνες Χ, στην περίπτωση της Καισαριανής οι συγκεντρώσεις τάλκη είναι ασήµαντες, ενώ του αµίαντου µέτριες-µικρές. Στην περίπτωση των δειγµάτων Καρέα, οι συγκεντρώσεις αµιάντου και τάλκη ή των συµφύσεών τους είναι σηµαντικές κατά θέσεις µε ποσοστά >70%, αλλά οι συγκεντρώσεις εντοπίζονται σε µικρή έκταση). Επεξεργασία των αποτελεσµάτων υπαίθρου-εργαστηρίου για την συνέχιση της α- ξιολόγησης των ορυκτών τάλκη-αµίαντου 5. Λεπτοµερής Εργασία υπαίθρου (2 η φάση): Λεπτοµερέστερη περιγραφή των περιοχών µε αυξηµένο ενδιαφέρον. Παρατήρηση, περιγραφή των µικροδο- µών, συµφύσεων ορυκτών, επέκτασης της εµφάνισης τάλκη προς κάποια διεύθυνση, συσχέτιση µε τεκτονικά στοιχεία (ζώνες ρηγµάτωσης κλπ). Λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων (bulk samples, channel samples) βάρους κιλών, ανάλογα µε την οµοιογένεια του υλικού. Ξήρανση, κονιοποίηση, σχηµατισµός κώνου άµµου για οµοιογένεια και ισοπέδωσή του. ηµιουργία 4 τεταρτηµορίων άµµου και παραλαβή των δύο αντιδιαµετρικών ως αντιπροσωπευτικού δείγµατος για ορυκτολογικές-χηµικές αναλύσεις. 6. Εκτίµηση αποθεµάτων. Πρόταση για την διενέργεια ή µη γεωτρητικού προγράµµατος (σε περίπτωση γεωτρητικών εργασιών, υπολογισµός των αποθεµάτων θεωρητικά) 7. Συµπληρωµατικές ορυκτολογικές και χηµικές αναλύσεις για τον χαρακτηρισµό του υλικού. Οι ορυκτολογικές αναλύσεις αφορούν τον προσδιορισµό α- νεπιθύµητων προσµίξεων στον τάλκη, όπως: χαλαζίας και αµίαντος. Οι χηµικές αναλύσεις αφορούν κυρίως τον προσδιορισµό επιπέδου του σιδήρου, ο 7

8 οποίος είναι ανεπιθύµητο συστατικό στον τάλκη (επιθυµητό ποσοστό Fe 2 O 3 <0.20%). 8. Τεχνικο-οικονοµική µελέτη, που περιλαµβάνει: α. Υπολογισµός εξόδων αγοράς βασικού εξορυκτικού εξοπλισµού, συστηµάτων λειοτρίβησης και εµπλουτισµού, πρόσληψης εξειδικευµένου και εργατικού προσωπικού, αγοράς οχηµάτων, εξοπλισµού γραφείων κλπ (100 εκ. θεωρητικά), β. Έρευνα αγοράς (που θα διοχετευθεί το υλικό, ποια πρώτη ύλη ή ποιο ήδη εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα τάλκη θα υποκαταστήσει, εµφάνιση ανοδικών ή εξισοροποιητικών τάσεων στην αγορά), γ) Αναµενόµενη ετήσια εµπορία του τάλκη ( τόνοι πραγµατική τιµή). Η εξόρυξη µπορεί να είναι αρκετά µεγαλύτερη στα αρχικά στάδια. Το υλικό θα αποθηκεύεται (stockpiling) για πιθανούς νέους και βιαστικούς πελάτες, δ) Τρέχουσες τιµές τάλκη: χονδρόκοκκος ( mesh) 100 /τόνος, λειοτριβηµένος360 /τόνος, υπέρλεπτος/υπερλειοτριβηµένος (micronised) 500 /τόνος. Πηγή το περιοδικό Industrial Minerals, issue Sept ε) Αναµενόµενα έσοδα µε τις τρέχουσες τιµές του υλικού κατ έτος (πωλήσεις των δύο λειοτριβηµένων τύπων υλικού): 450 /τόνος Χ τόνοι = ζ) Αναµενόµενα κέρδη µετά τον ισολογισµό Εσόδων-Εξόδων, η) Λήψη απόφασης λειτουργίας του ορυχείου Αθήνα, 11/11/2005 Ο συντάξας γεωλόγος, 8

9 3η & 4η Άσκηση Μελέτη των Γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ και εντοπισµός περιοχών µε κατάλληλες γεωλογικές συνθήκες για την ανάπτυξη λατοµείων Βιοµηχανικών Ορυκτών & Πετρωµάτων (ΒΟΠ) Μελέτη των γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ κλίµακας 1: µε στόχο την αξιολόγηση διαφόρων βιοµηχανικών ορυκτών & πετρωµάτων (βλ. κατωτέρω). Σηµειώνεται ότι: εν µπορεί να ανοιχθεί λατοµείο σε απόσταση µικρότερη των 500 µέτρων από κύριο δρόµο Το λατοµείο δεν πρέπει να είναι ορατό από εθνικούς δρόµους και µεγάλες πόλεις, συνήθως να αποκρύβεται σε χαραδρώσεις ή εσωτερικές κοιλάδες Οι διαστάσεις του λατοµείου συνήθως καταλαµβάνουν µια έκταση 500µΧ200µ και µεταβλητού ύψους Αποφεύγονται παχιές σειρές υπερκειµένων που πρέπει να µετακινηθούν προκειµένου να εξορυχτεί στην συνέχεια ένα ΒΟΠ Για ορισµένα υλικά είναι δυνατή η παραλαβή τους και µε υπόγεια έργα (π.χ. µαγνησίτης, βωξίτης, διατοµίτης) Πολλά ΒΟΠ εξορύσσονται µαζί µε µεγάλο όγκο στείρων υλικών (π.χ. µαγνησίτης) µια και αυτά τα ορυκτά συναντώνται µε µορφή πλήρωσης ρωγµών του πετρώµατος. Έτσι θα πρέπει να υπολογισθεί ένα ποσοστό πάνω από 50% α- ντίστοιχα στείρων υλικών που θα πρέπει να συν-εξορυχτούν Πολλά ΒΟΠ υφίστανται κατεργασία & εµπλουτισµό πριν την προώθησή τους στην αγορά. Έτσι ο χουντίτης-υδροµαγνησίτης αφήνει υποπροϊόντα σε ποσοστό 20%, ο βολλαστονίτης παραπροϊόντα (γρανάτες, ασβεστίτης)- 9

10 υποπροϊόντα σε ποσοστό 40%(30-10%) και τα χαλαζιο-αστριακά σε ποσοστό 25% Τα επαρκή αποθέµατα κάθε πρώτης ύλης για να αρχίσει η λειτουργία ενός λατοµείου κυµαίνονται, π.χ. - Ποζζολανικοί τόφφοι: ετήσια κατανάλωση τόνοι ( m 3 περίπου). Ένα ορυχείο υπολογίζεται για περίοδο λειτουργίας τουλάχιστον 20 χρόνων, εποµένως τα ελάχιστα αξιοποιήσιµα αποθέµατα πρέπει να είναι m 3 για το συγκεκριµένο υλικό. - Λατοµεία αδρανών (αµµοχάλικο). Ως ανωτέρω m 3 - Λατοµεία εξειδικευµένων βιοµηχανικών ορυκτών (γρανάτες, βολλαστονίτης, βερµικουλίτης, χουντίτης-υδροµαγνησίτης, κλπ) Ετήσια κατανάλωση ~ τόνοι. 20 χρόνια λειτουργίας κατ ελάχιστο. Εποµένως, τα ελάχιστα αποθέµατα είναι περίπου τόνοι ή m 3 - Λατοµεία γύψου για την παρασκευή τσιµέντου τόνοι ετησίως. 20 χρόνια λειτουργίας. Ελάχιστα αποθέµατα γύψου τόνοι ή m 3 - Λατοµεία Κ- ή Να-αστρίων. Ετήσια κατανάλωση ~ τόνοι. 20 χρόνια λειτουργίας του ορυχείου. Ελάχιστα αποθέµατα τόνοι το καθένα, ή m 3. - Λατοµεία χαλαζία. Ετήσια κατανάλωση ~ τόνοι. 20 χρόνια λειτουργίας του ορυχείου. Ελάχιστα αποθέµατα τόνοι, ή m 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Αναζήτηση ασβεστόλιθων κατάλληλων για την παρασκευή τσιµέντου Portland και Ελληνικού Τύπου Όπως είναι γνωστό για την παρασκευή του τσιµέντου, κύριο συστατικό είναι ο ασβεστόλιθος µε όσο το δυνατόν λιγότερες προσµίξεις. Έτσι, 1 α. Αποφεύγονται ασβεστόλιθοι που περιέχουν µέτριες-υψηλές τιµές µαγνησίου που οφείλεται στην ύπαρξη δολοµίτη ή και µαγνησίτη. Κατά την φρύξη του δολοµιτικού 10

11 ασβεστόλιθου παράγεται περίκλαστο (MgO) που διογκώνεται και είναι επιβλαβές για το σκυρόδεµα. Το MgO πρέπει γενικά να περιέχεται σε ποσοστό έως 2% στην ασβεστολιθική πρώτη ύλη. O δολοµίτης πρέπει να είναι σε ποσοστό <7% στον ασβεστόλιθο. 1 β Αποφεύγονται ασβεστόλιθοι µε πυριτικές ενστρώσεις & πυριτικούς κονδύλους γιατί δηµιουργούν πρόβληµα στους σπαστήρες & τους µύλους άλεσης του ασβεστόλιθου. 1 γ Αποφεύγονται βιτουµενιούχοι ορίζοντες γιατί περιέχουν υδρόθειο (έντονη οσµή σάπιου αβγού) το οποίο κατά την έψηση του ασβεστόλιθου µετατρέπεται σε άλλες ανεπιθύµητες θειο-ενώσεις. 1 δ Αποφεύγονται αγκεριτικές ενστρώσεις ή µικροφακοί σιδηροξειδίων γιατί η παρουσία τους δηµιουργεί συχνά ανοµοιογένεια στην περιεκτικότητα σε CaO και Fe 2 O 3 της πρώτης ύλης, µε αποτέλεσµα η τροφοδοσία του κλιβάνου παρασκευής κλίνκερ να µην έχει σταθερή χηµική σύσταση. 1 ε Προτιµώνται ασβεστόλιθοι µε µικριτικό ιστό, µια και η µικροκρυσταλλική δοµή του υλικού θα του προσδώσει καλύτερη αλεσιµότητα και καλύτερη κοκκοµετρική διαβάθµιση στα λεπτά κλάσµατα, στοιχεία που είναι άκρως επιθυµητά στην παραγωγή τσιµέντου. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Αναζήτηση ασβεστόλιθων κατάλληλων για την παραγωγή α- δρανών (αµµοχάλικου) Όπως ανωτέρω, συνήθως προτιµάται ο ασβεστόλιθος µε όσο το δυνατόν λιγότερες προσµίξεις. Έτσι, Αποφεύγονται για τον ίδιο ως άνω λόγο, δολοµιτικοί ασβεστόλιθοι ή δολοµίτες. Αποφεύγονται αγκεριτικές ενστρώσεις ή µικροφακοί σιδηροξειδίων και αργιλικών ορυκτών γιατί η παρουσία τους δηµιουργεί συχνά προβλήµατα αντοχής του παραγόµενου µε αυτά στα υλικά σκυροδέµατος. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Αναζήτηση βιοµηχανικών ορυκτών που σχετίζονται µε την ε- ξαλλοίωση υπερβασικών πετρωµάτων 11

12 Συνήθη βιοµηχανικά ορυκτά δευτερογενούς προέλευσης που σχετίζονται µε την ε- ξαλλοίωση υπερβασικών πετρωµάτων είναι ο µαγνησίτης, ο τάλκης και ο αµίαντος (βωξίτης και σιδηροµετάλλευµα σχηµατίζονται επίσης από την ίδια κατηγορία µητρικών πετρωµάτων).εντοπίζουµε περιοχές όπου υπάρχει αναφορά στον χάρτη ή την βιβλιογραφία για την ύπαρξη αυτών των ορυκτών, ή απλώς ελέγχουµε σερπεντινιωµένες ζώνες στο ύπαιθρο για τον εντοπισµό νέων εµφανίσεων ή/και κοιτασµάτων. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4. Αναζήτηση βιοµηχανικών ορυκτών που σχετίζονται µε την διείσδυση γρανιτικών σωµάτων σε υπερβασικά πετρώµατα Μια ιδιαίτερη και ταυτόχρονα σηµαντική διαδικασία εξαλλοίωσης υπερβασικών πετρωµάτων είναι όταν αυτά δεχθούν την επίδραση διαλυµάτων προερχοµένων απο την επαφή ή διείσδυση γρανιτικών ή άλλων όξινων σωµάτων (π.χ απλιτοπηγµατιτών).. Σε αυτή την περίπτωση έχοµε τον σχηµατισµό βερµικουλίτη ο οποίος έχει σηµαντική οικονοµική αξία µια και χρησιµοποιείται µετά από διόγκωσή του σε φούρνους (~850 ο C) σε ένα πλήθος εφαρµογών, κυρίως στα δοµικά και πυρίµαχα υλικά. Ο εντοπισµός αυτού του ορυκτού στην Ελλάδα θα δώσει νέα πνοή στα Βιοµηχανικά Ορυκτά. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5. Αναζήτηση φωσφορικών ορυκτών που σχετίζονται µε την α- πόθεση θαλάσσιων ανθρακικών ιζηµάτων Αν και αναφέρονται σποραδικά εµφανίσεις φωσφοριτών σε διάφορους σχηµατισµούς, οι κύριες αποθέσεις εντοπίζονται σε Μεσοζωϊκούς ασβεστόλιθους της Ιονίου Ζώνης. Υπάρχει περιγραφή των φωσφορούχων ασβεστολιθικών σχηµατισµών σε στους γεωλογικούς χάρτες που περιέχουν σχηµατισµούς της. ανωτέρω ζώνης. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6. Αναζήτηση βιοµηχανικών ορυκτών που σχετίζονται µε την διείσδυση γρανιτικών σωµάτων σε ανθρακικά πετρώµατα Στην παραπάνω περίπτωση έχοµε µεταµόρφωση επαφής και τον σχηµατισµό ζωνών skarn που φιλοξενούν µεταξύ άλλων τα αξιοποιήσιµα βιοµηχανικά ορυκτά βολλαστονίτης και γρανάτες. Ζώνες skarn αναπτύσσονται σε πολλά µέρη της Ελλάδος και µεταξύ αυτών στις περιοχές του Λαυρίου και άλλες περιοχές της Αττικο-Κυκλαδικής Μάζας, στην Χαλκιδική, στη ράµα και στην Ξάνθη. Η τυχόν αξιοποίηση των παρα- 12

13 πάνω εµφανίσεων θα προσδώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη των εγχώριων βιοµηχανικών ορυκτών. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7. Αναζήτηση υπέρλευκων ασβεστόλιθων για την παραγωγή λειοτριβηµένου ανθρακικού ασβεστίου υψηλής καθαρότητας και στόκων Όπως είναι γνωστό, σε τµήµατα των νησιών του Ιονίου που ανήκουν στην γεωτεκτονική ζώνη των Παξών, συναντώνται λευκοί πορώδεις ή συµπαγείς ασβεστόλιθοι, µεσοζωικής ηλικίας, µε υψηλή λευκότητα. Σε περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου λειτουργούν ήδη ορυχείο εξόρυξης του λευκού αυτού υλικού και η ζήτησή του παρουσιάζει αυξητική τάση µε το χρόνο. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8. Αναζήτηση υελωδών ηφαιστειακών πετρωµάτων για τον εντοπισµό περλιτικών µαζών µε κατάλληλη σύσταση για διόγκωση Η έρευνα αφορά τον εντοπισµό ηφαιστειακών υλικών που έχουν λιπαρή - ζαχαρώδη εµφάνιση λόγω του ότι είναι πλούσιοι σε νερό. Συνήθως είναι πολύ πτωχοί σε κρυστάλλους ορυκτών όπως βιοτίτης, άστριοι, χαλαζίας. Συναντώνται είτε σε συµπαγείς µάζες (υελώδεις λάβες) είτε σε χαλαρά άστρωτα έως χαοτικά πυροκλαστικά υλικά ποικίλης κοκκοµετρίας (επανεπεξεργασµένα τοφφικά υλικά). Η εξόρυξη των τελευταίων είναι πλέον συµφέρουσα, λόγω του ότι η παραλαβή τους δεν απαιτεί εκρηκτικά και κατασκευή βαθµίδων, ενώ έχει επίσης υψηλότερο βαθµό ενυδάτωσης και άρα διόγκωσης. Η διόγκωση φθάνει έως το 20-πλάσιο του αρχικού όγκου του περλίτη και πραγµατοποιείται στο εργαστήριο η σε βιοµηχανική κλίµακα στους ο C. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9. Αναζήτηση κισσηρωδών και υελωδών τόφφων, πτωχών σε ηφαιστειακές βολίδες και άλλα κλαστικά υλικά για την αξιοποίηση τους σαν ποζζολανικό πρόσθετο στο τσιµέντο Συνήθως αναζητούνται χαλαρά τοφφικά υλικά Πλειο-Πλειστοκαινικής ηλικίας, τα οποία εξορύσσονται χωρίς την χρήση εκρηκτικών σε µεγάλη κλίµακα. Η ανοµοιογένεια του υλικού είναι δεδοµένη, λόγω γενετικών δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να οµογενοποιείται το υλικό πριν την χρήση του ως ποζολανικό πρόσθετο στο τσιµέντο. 13

14 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10. Αναζήτηση εξαλλοιωµένων τόφφων-τοφφιτών πτωχών σε ηφαιστειακές βολίδες και άλλα κλαστικά υλικά καθώς και λαβών για τον εντοπισµό µπεντονιτιωµένων και καολινιωµένων µαζών. Όπως είναι γνωστό, τόσο οι άστριοι, όσο και η ηφαιστειακή ύελος εξαλλοιώνονται σε όξινες συνθήκες αποσάθρωσης ή υδροθερµικής δράσης δηµιουργώντας αποθέσεις καολίνη µε µορφή φλεβών, ασύµµετρων µαζών και φακών. Η παρουσία πυριγενών πετρωµάτων, αποσάθρωσης σε κατάλληλο κλίµα, ή µετα-ηφαιστειακής δράσης είναι καθοριστική για τον σχηµατισµό του καολινίτη. Αντίθετα, ο σµεκτίτης (µοντµοριλλονίτης) σχηµατίζει κοιτάσµατα σε παχιές σειρές τόφφων που έχουν υποστεί διαγένεση σε αλκαλικές συνθήκες (θαλάσσιες αποθέσεις ή αποθέσεις αλµυρής αλκαλικής λίµνης), µε αποτέλεσµα το ηφαιστειακό γυαλί αλλά και µέρος οι το σύνολο των αστρίων να έχουν µετατραπεί σε σµεκτίτη. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11. Αναζήτηση δολοµιτικών µαζών υψηλής καθαρότητας για χρήση τους ως πρόσθετα στις ζωοτροφές και άλλες χρήσεις ολοµιτικοί ασβεστόλιθοι και δολοµίτες συναντώνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, κυρίως σαν συστατικό Μεσοζωικών ανθρακικών πετρωµάτων. Εν τούτοις, η κατανάλωση εγχώριου δολοµίτη είναι προς το παρόν ασήµαντη. Ο εντοπισµός δολοµιτικών µαζών µε µικρή περιεκτικότητα ανεπιθύµητων στοιχείων και σταθερή ποιότητα θα βοηθήσει σε σηµαντικό βαθµό την ανάπτυξη των Βιοµηχανικών Ορυκτών. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12. Αναζήτηση Τριαδικής και Νεογενούς γύψου για χρήσεις στο τσιµέντο, στην παρασκευή γυψοσανίδων, καλουπιών, γύψου οικοδοµών και ειδικών φίλλερς. Εµφανίσεις Τριαδικής γύψου αναφέρονται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, της δυτικής Πελοποννήσου της. Στερεάς-Ηπείρου και Ιονίων νήσων, µαζί µε δολοµιτικούς ασβεστόλιθους. Οι γύψοι αυτοί έχουν σηµαντικό πάχος, είναι µικροκρυσταλλικοί, λευκοί-υπόλευκοι και γκρίζοι και συνήθως µεταπίπτουν στο βάθος σε ανυδρίτη. Σε µερικές από τις προαναφερόµενες περιοχές λειτουργούν ήδη λατοµεία εξόρυξης γύψου αυτού του τύπου. Ο γύψος µεταπίπτει σε ανυδρίτη σε χαµηλότερα στρώµατα 14

15 και γι αυτό τον λόγο εξορύσσεται µίγµα γύψου/ανυδρίτη 90/10-80/20 για χρήσεις στο τσιµέντο, όπου µπαίνει σε ποσοστό 5% για την επιβράδυνση πήξης του. Ο Νεογενής γύψος είναι σελενιτικού τύπου, διαυγής, σε µεγάλους κρυστάλλους και έχει περισσότερες εφαρµογές σαν λευκό φίλλερ, µε υψηλότερη τιµή. Συνήθως όµως σχηµατίζει µικρότερα κοιτάσµατα. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13. Αναζήτηση πηγµατιτών για τον εντοπισµό αστριο-χαλαζιακών κοιτασµάτων. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14. Αναζήτηση χαλαζιτών σε ακολουθίες σχιστολιθικών πετρωµάτων. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15. Αναζήτηση χαλαζιακής άµµου & χαλαζιακών κροκαλοπαγών µέτριας-υψηλής καθαρότητας για χρήσεις στην παραγωγή µονωτικών, ορισµένων πυρι- µάχων, γυαλιού και ρύθµιση του λόγου SiO 2 /Al 2 O 3 του κλίνκερ τσιµέντου. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16. Αναζήτηση ασβεστόλιθων χωρίς προσµίξεις πυριτικών ή άλλων ορυκτών και απουσία δολοµίτη (µπορεί να είναι έως 2-3%) για την παραγωγή ασβέστου ή υδρασβέστου. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17. Αναζήτηση κατάλληλων αργιλωδών στρωµάτων ικανού πάχους για την ανάπτυξη κεραµευτικών βιοµηχανιών και βιοµηχανιών παραγωγής µονωτικών, προσροφητικών και ελαφροβαρών υλικών.. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18. Αντιολισθηρά αδρανή (σκληρά ηφαιστειακά πετρώµατα ανδεσίτες, διαβάσες σε καλή κατάσταση-µη εξαλλοιωµένοι). 15

16 5η Άσκηση Γεωλογική & κοιτασµατολογική αναγνώριση για τον εντοπισµό Βιοµηχανικών Ορυκτών & Πετρωµάτων (διατοµίτες, άργιλοι κεραµευτικής, ποζζολανικοί τόφφοι) στα Νεογενή πετρώµατα της νήσου Αίγινας 1. Εισαγωγή-σκοπός έρευνας Στο Γεωλογικό τµήµα του ΠΑ ανατέθηκε από µεταλλευτική εταιρεία η γεωλογική και κοιτασµατολογική αναγνώριση περιοχών του βόρειο-κεντρικού τµήµατος της νήσου Αίγινας για τον εντοπισµό και ποιοτική-ποσοτική αξιολόγηση πετρωµάτων όπως διατοµίτες, άργιλοι κεραµευτικής και ποζολανικοί τόφφοι-σκληρές λάβες για την παραλαβή αντιολισθηρών αδρανών. 2. Μορφολογία-προσπέλαση Ανάγλυφο, δασοκάλυψη, φυτοκάλυψη, δίκτυο δρόµων, λιµάνια κλπ. 3. Βιβλιογραφικά στοιχεία Στην νήσο Αίγινα αναπτύσσονται Μεσοζωϊκά και Νεογενή-Τεταρτογενή πετρώ- µατα ( ιδακτορικό Λειβαδίτη, χάρτης του ΙΓΜΕ που περιέχει το βόρειο τµήµα του νησιού, εργασίες Σταµατάκη, οδηγός εκδροµής του Τοµέα Στρωµατογραφίας- Παλαιοντολογίας Γεωργιάδου- ικαιούλια κ.ά., άλλες εργασίες). Αναφέρεται η ύπαρξη ηφαιστειακών τόφφων και διατοµιτών-αργίλλων στην περιοχή Μεσαγρού-Αγ. Θωµά-Άλωνες (βλ. χάρτη). Οι ηφαιστειακοί τόφφοι έχουν καλύψει τα ιζήµατα στην κορυφή του λόφου Αγ. Θωµά. Οι άργιλλοι εναλλάσσονται µε τους διατοµίτες σε παχιές σειρές. Εµφάνιση λαβών στα περιθώρια. Έντονα φαινόµενα εξαλλοιώσεων. Ηλικία: Πλειόκαινο Φάση απόθεσης λιµναία-αβαθούς θάλασσας για τα ιζήµατα, αβαθής θάλασσα & χερσαία για τους τόφφους (ψαµµιτικοί-λεπτόκοκκοι, λαπιλιτικοί-χονδρόκοκκοι έως ηφαιστειακά λατυπο-κροκαλοπαγή). 4. Γεωλογική-Κοιτασµατολογική αναγνώριση Περιγραφή των σχηµατισµών που συναντάµε, πάχη, τεκτονική κατάσταση, στρω- µατογραφική τοποθέτηση των διαφόρων σχηµατισµών, ανάπτυξη στο χώρο, χαρτογράφηση 1:5.000 (δεν θα γίνει σε αυτή την άσκηση), υπολογισµός πιθανών αποθεµάτων, επιλογή θέσης ανάπτυξης λατοµείου/ορυχείου. Απόσταση αποθέσεων από λιµάνι µε λιµενικές εγκαταστάσεις, σε αντίθετη περίπτωση πιθανή νέα θέση λιµενικών έργων. 5. Εργαστηριακές αναλύσεις# Για την διαπίστωση της ποιότητας των διατοµιτών, είναι απαραίτητη η µέτρηση της περιεκτικότητας σε SiO 2 κυρίως, αλλά µε την µορφή του οπαλίου 16

17 (SiO 2.ηΗ 2 Ο). Έτσι οι καλής ποιότητας διατοµίτες έχουν περιεκτικότητα σε SiO 2 >90%, αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από κελύφη διατόµων και περιέχουν πολύ λίγες προσµίξεις. Τα υλικά αυτά βρίσκουν εφαρµογή στα φυσικά φίλτρα και δεν έχουν ανταγωνιστή. Μέτριας-κακής ποιότητας διατοµίτες βρίσκουν άλλες εφαρµογές, π.χ. οι αργιλώδεις διατοµίτες χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ελαφροβαρών αδρανών και τούβλών καθώς και απορροφητικών κόκκων (βλ. επόµενες ασκήσεις). Για τις αργίλους κεραµευτικής είναι απαραίτητη η συµµετοχή χλωρίτη-ιλλίτη και η απουσία ανθρακικών ορυκτών σε µεγάλη αναλογία. Για τους τόφφους, η χρήση τους εξαρτάται από την περιεκτικότητα τους σε ά- µορφα συστατικά,όπως η ηφαιστειακή ύελος που συνήθως παρέχει αρκετό δραστικό πυρίτιο που σχετίζεται µε τις υψηλές αντοχές του τσιµέντου. 6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις# Που µπορεί να διατεθεί ο ποζολανικός τόφφος (κοντά), τι ποιότητα# είναι ο διατοµίτης πως µπορεί να αξιοποιηθεί και που µπορεί να γίνει εργοστάσιο επεξεργασίας του για την παραγωγή δοµικών, ελαφροβαρών στοιχείων, φίλτρων, πληρωτικών, κλπ.). Πού και πως µπορούν να αναπτυχθούν οι άργιλοι κεραµουργίας για την παραγωγή κεραµευτικών προϊόντων. Είναι δυνατός ο προσδιορισµός των αποθεµάτων? Χρειάζονται εκσκαφές µε προωθητήρα. Χρειάζεται γεωτρητικό πρόγραµµα και πού? # Η έκθεση θα λάβει υπ όψιν εργαστηριακά στοιχεία που θα πρέπει να γίνουν πριν την συγγραφή της τελικής µορφής της έκθεσης, βλ. παράγραφο 5. (π.χ. ορυκτολογικές, χηµικές αναλύσεις στα δείγµατα αναγνωριστικής φάσης). Για τεχνικούς λόγους, τα αποτελέσµατα των ανωτέρω αναλύσεων θα γίνουν γνωστά στο ύπαιθρο. 17

18 (Ο γεωλογικός χάρτης θα δοθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης) 18

19 6η & 7η Άσκηση 1. Κατασκευή ελαφροβαρών αδρανών (Lightweight Aggregates LWA) για χρήση στο ελαφροµπετόν (Lightweight Concrete LWC), εδαφοτεχνικά έργα και γεωπονικές εφαρµογές Τα ελαφροβαρή αδρανή που κυκλοφορούν στο εµπόριο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό έχουν καφέ-κόκκινο χρώµα, σφαιρικό σχήµα και διάµετρο έως 2 εκατοστά. Χρησιµοποιούνται για αισθητικούς σκοπούς σε παρτέρια και γλάστρες, στην ανθοκοµία, αλλά κυρίως για την κατασκευή ελαφροβαρών αδρανών που βρίσκουν εφαρµογή σε εδαφοτεχνικά έργα και την κατασκευή µονωτικών δοµικών αλλά και ελαφροµπετόν για γέφυρες και άλλες κατασκευές που απαιτούν µικρό βάρος φέροντος οργανισµού (ταράτσες, διάδροµοι αεροδροµίων, πατώµατα. Για την κατασκευή τους χρησιµοποιείται µπεντονιτική άργιλος 90-92%, ιπτάµενη τέφρα 5% και πριονίδι ή µαζούτ 3-5%. Τόσο η άργιλος όσο και το πριονίδι εισάγονται βρεγµένα για ανάµειξη και στην συνέχεια µέσω συσκευής εξώθησης µε πίεση (extruder) δηµιουργείται εύπλαστο πρισµατικό µόρφωµα (σαν µακαρόνι) που εισάγεται σε περιστρεφόµενο κλίβανο θερµοκρασίας 1100 o C. Εκεί το µακαρόνι τεµαχίζεται σε µικρά κοµµάτια. Αυτά µε την περιστροφή παίρνουν σφαιρικό σχή- µα και το πριονίδι/µαζούτ που περιέχουν καίγεται δηµιουργώντας κενούς χώρους στα σφαιρίδια. Μετά πάροδο µερικών λεπτών, το υλικό διοχετεύεται στην έξοδο του κλιβάνου όπου ψύχεται και αποτίθεται σε σωρούς. Το φαινόµενο ειδικό βάρος του υλικού είναι gr/cm 3 και η αντοχή του κατάλληλη για τις συγκεκριµένες χρήσεις. Για τις ανάγκες του πειράµατος σε εργαστηριακή κλίµακα, χρησιµοποιούµε: α) µπεντονιτική άργιλο 90-95% προέλευσης Πτολεµαϊδας-Φλώρινας που περιέχει και κελύφη διατόµων (άµορφο πυρίτιο που λειώνει στις ανωτέρω θερµοκρασίες), β) ιπτάµενη τέφρα 0-10% προέλευσης Μεγαλόπολης. 19

20 Στο µίγµα προσθέτουµε γ1) µαζούτ, γ2) λειοτριβηµένο λιγνίτη, ή γ3) πριονίδι 5-15%. Με την προσθήκη νερού και την ανάµειξή του υλικού, κατασκευάζουµε σφαιρίδια διαµέτρου 1-2 εκατοστών. Στην συνέχεια τα τοποθετούµε σε κλίβανο θερµοκρασίας 1100 o C για µερικά λεπτά. Κατόπιν εξάγουµε τα σφαιρίδια από τον κλίβανο και τα τοποθετούµε σε ειδικά πορσελάνινα πιάτα να ψυχθούν. Περιγράφουµε το χρώµα και την υφή τους. Καφε-κόκκινο χρώµα και η σχεδόν λεία εξωτερική επιφάνεια, χωρίς µικρο-ρωγµατώσεις. Πολλές εταιρείες χρωµατίζουν το υλικό πράσινο, λευκό για αισθητικούς λόγους και σε εφαρµογές κηπουρικής µόνον. Για την µέτρηση της θλιπτικής αντοχής (compressive strength) απαιτείται η χρήση ειδικού οργάνου. Μετρούµε το φαινόµενο ειδικό βάρος (apparent density) ως εξής. Ζυγίζουµε µια οµάδα σφαιριδίων και στην συνέχεια τα τοποθετούµε σε γυάλινο κύλινδρο 1 λίτρου. Υπολογίζουµε τον φαινόµενο όγκο τους και στην συνέχεια από τον τύπο d=m/v το φαινόµενο ειδικό βάρος τους. 20

21 2. Εµπλουτισµός πτωχών καολινιτικών κοιτασµάτων µε έκπλυση Όπως είναι γνωστό, το κοίτασµα καολίνη εξαιρετικής ποιότητας της περιοχής Κορνουάλλης νότιας Αγγλίας (Cornwall China Clay) που είναι ένα από τα καλύτερα κοιτάσµατα καολινίτη στον κόσµο, εκµεταλλεύεται µετά από έκπλυση (διοχέτευση νερού υπό πίεση) των γρανιτικών µαζών που φιλοξενούν το ορυκτό στις µικρο-ρωγµές τους. Ο καολίνης µε µορφή λευκού γαλακτώµατος αιωρείται στο νερό που κυκλοφορεί µε µορφή µικρών χειµάρρων στο πάτωµα του ορυχείου, συλλέγεται και καθιζάνει σε ειδικές δεξαµενές και στην συνέχεια υφίσταται εµπλουτισµό σε καολινίτη µε αεροδιαχωρισµό. Στην παρούσα άσκηση, σε αντιστοιχία µε το κοίτασµα Cornwall, γίνεται προσπάθεια εµπλουτισµού του γνωστού καολινιτικού κοιτάσµατος των Λευκογείων ράµας. Ο καολίνης αυτός έχει σχηµατισθεί κατά ανάλογο τρόπο, από χηµική αποσάθρωση γρανιτο-γνευσιακών πετρωµάτων και δεν σχετίζεται µε την δράση ηφαιστειακών ατµίδων, όπως στην περίπτωση της Μήλου-Κιµώλου και Μυτιλήνης. Στην τελευταία περίπτωση, λόγω της ύπαρξης λεπτόκοκκου θείου, αλουνίτη, οξειδίων-υδροξειδίων του σιδήρου και χριστοβαλίτη, είναι αδύνατος ο υδροµηχανικός εµπλουτισµός του καολίνη. Χρησιµοποιούµε υδροβολέα για εκτόξευση νερού υπό πίεση πάνω σε κοµµάτια από το καολινιτικό-γνευσιακό υλικό της ράµας. Σαν αποτέλεσµα λαµβάνεται ένα λευκό γαλακτόχρωµο αιώρηµα το οποίο αποχωρίζεται από τα βαρύτερα υ- λικά της παραγένεσης (άστριοι, χαλαζίας). Στην συνέχεια τοποθετούµε το αιώρηµα σε ξηραντήριο σε θερµοκρασία <70 ο C για µερικές ώρες. Αν το υλικό έχει καθιζήσει το διαχωρίζουµε, αλλιώς το αφήνουµε να εξατµισθεί η υδάτινη φάση εντελώς. 21

22 Για τον έλεγχο της ποιότητας του εµπλουτίσµατος χρησιµοποιούµε αχάτινο γουδί για κονιοποίηση και στην συνέχεια τοποθέτηση µέρους της παραγόµενης πούδρας (1γραµµάριο) στην συσκευή περίθλασης ακτίνων-χ για τον ορυκτολογικούς προσδιορισµούς. Το υλικό που προκύπτει είναι ανάµεικτο, δηλαδή περιέχει καολινίτη, αλλά και ιλλίτη, σµεκτίτη, κλπ, εποµένως µπορεί να αξιοποιηθεί ως ball clays και όχι ως china clays. 22

23 3. Παραγωγή συνθετικού βολλαστονίτη CaSiO 3 µε την χρήση φυσικού µίγ- µατος ορυκτών (ασβεστίτη και διατοµίτη) Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι συνθετικός βολλαστονίτης µπορεί να παραχθεί αν φρύξουµε ασβεστίτη και χαλαζιακά υλικά σε ορισµένη θερµοκρασία. Υπάρχουν πειραµατικά στοιχεία για την παραγωγή αυτού του ορυκτού σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, υποκαθιστώντας τον χαλαζία µε άµορφο πυρίτιο (διατο- µίτη). CaCO 3 + SiO 2 (λεπτόκοκκος χαλαζίας) CaSiO 3 + CO 2 CaCO 3 + SiO 2.nH 2 O (διάτοµα) CaSiO 3 + CO 2 + nh 2 O Ο παραγόµενος µε αυτή τη µέθοδο βολλαστονίτης δεν σχηµατίζει µακριές ίνες και έτσι χρησιµοποιείται κυρίως στην µεταλλουργία. Στην περιοχή της κεντρικής Ζακύνθου έχει εντοπισθεί παχύ στρώµα «ακάθαρτου» διατοµίτη που είναι πλούσιος σε µικρο-κοκκώδες ανθρακικό ασβέστιο (κελύφη τρηµατοφόρων και κόκκοι ασβεστίτη) και έχει λευκό χρώµα (απουσία σιδήρου). Το υλικό αυτό κρίνεται κατάλληλο για την συνθετική παραγωγή CaSiO 3 Για τον σκοπό αυτό, τοποθετείται λεπτο-αλεσµένο διατοµιτικό υλικό σε µικρά κάψες πορσελάνης και στην συνέχεια σε κλίβανο θερµοκρασίας 1100 ο C για 15 λεπτά. Έχει προηγηθεί χηµική ανάλυση για την διαπίστωση της αρχικής αναλογίας ασβεστίου πυριτίου στο δείγµα. Σε περίπτωση που το δείγµα είναι πτωχότερο σε ασβέστιο ή πυρίτιο, προσθέτουµε την ανάλογη ποσότητα ασβεστίτη ή χαλαζία αντίστοιχα. Η ιδανική αναλογία όπως προκύπτει από τον τύπο του CaSiO 3 είναι: 42.5% CaO και 57,5% SiO 2 Τα µοριακά βάρη των πρώτων υλών είναι: CaO = 40, SiO 2 = 76, CO 2 = 44, CaCO 3 = 100, CaSiO 3 = 132 Όπως προκύπτει από την ορυκτολογική ανάλυση του παραγόµενου συνθετικού υλικού, αυτό αποτελείται κυρίως από βολλαστονίτη, αλλά και λίγο χριστοβαλίτη, ένδειξη περίσσειας πυριτίου. Για την αποφυγή σχηµατισµών ανεπιθύµητων ορυ- 23

24 κτών όπως χριστοβαλίτη, τριδυµίτη (πολύµορφα του SiO 2 ) ή ελευθέρας άσβεστου (CaO), θα πρέπει µε έχει προηγηθεί χηµική ανάλυση και ρύθµιση του εισαγόµενου στον φούρνο µίγµατος. 24

25 4. Θραύση, ξήρανση & κονιοποίηση δειγµάτων. Εξαγωγή αντιπροσωπευτικού δείγµατος για αναλύσεις και έλεγχο ποιότητας είγµατα που έχουν συλλεχθεί σε προηγούµενες ασκήσεις υφίστανται την ως άνω κατεργασία. Η θραύση πραγµατοποιείται σε αχάτινο γουδί, αν είναι µικρής ποσότητας, ή σε σπαστήρα µε στελέχη βολφραµίου για µεγαλύτερα δείγµατα. Η ξήρανση πραγµατοποιείται σε ξηραντήρα σε θερµοκρασίες <80 ο C. Το αντιπροσωπευτικό δείγµα εξάγεται µε την µέθοδο των αντίθετων τεταρτηµορίων από ένα κωνικό σωρό κονιοποιηµένου υλικού που έχει ισοπεδωθεί σε µορφή πίττας. Τα δύο αντίθετα τεταρτηµόρια θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικά του όλου δείγµατος. 25

26 5. ιόγκωση τεµαχιδίων περλίτη και φυλλαρίων βερµικουλίτη Όπως είναι γνωστό ο περλίτης (µια µορφή ενυδατωµένης ηφαιστειακής υέλου) και ο βερµικουλίτης (τύπος µαρµαρυγία) επιδέχονται διόγκωση µετά από απότο- µη πύρωση για λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά σε θερµοκρασίες ο C. Αν ή διαδικασία πραγµατοποιηθεί µε αργή αύξηση της θερµοκρασίας παραλαµβάνεται στην πρώτη περίπτωση πυριτικό τήγµα, ενώ στην δεύτερη δεν έχουµε φαινόµενα διόγκωσης. Εποµένως καθοριστικός παράγοντας για την διόγκωση είναι η απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας επίδρασης. Για τους σκοπούς της άσκησης, εισάγεται σε κλίβανο µε τις ως άνω θερµοκρασίες σειρά από κάψες που περιέχουν τεµαχίδια περλίτη από την Μήλο και φυλλάρια βερµικουλίτη προέλευσης Αυστραλίας. Με αργή πύρωση τα υλικά δεν αντιδρούν, ενώ τοποθετούµενα απότοµα στις ως άνω θερµοκρασίες έχοµε εντυπωσιακά αποτελέσµατα διόγκωσης. Ειδικά ο περλίτης Μήλου απαιτεί θερµοκρασία περί τους 1150 ο C και κατεργασία για 5-10 δευτερόλεπτα. Τα τεµαχίδια του γκρι φυσικού περλίτη της Μήλου µετατρέπονται σε λευκές ασύµµετρες µάζες µεγαλύτερου όγκου. ιογκώνονται µεγάλα & µικρά θραύσµατα περλίτη, ανάλογα µε την επιθυµητή κοκκοµετρία του προϊόντος. Ο συγκεκριµένος βερµικουλίτης της Νότιας Αφρικής (χονδρόκοκκος) και της Αυστραλίας (λεπτόκοκκος) διογκώνονται καλύτερα σε θερµοκρασίες >850 και1030 ο C αντίστοιχα και πύρωση για 1-2λεπτά. Ο βερµικουλίτης από σκούρος καστανός και λεπτο-φυλλώδης µετατρέπεται σε υποκίτρινο-ανοικτό καφέ συσσωµάτωµα διογκωµένων κρυσταλλιδίων µε µορφή ανοιγµένου ακορντεόν ή σκουληκιού. 26

27 8 η & 9 η Άσκηση Μακροσκοπικός προσδιορισµός και περιγραφή βιοµηχανικών ορυκτών & πετρωµάτων. Κατανόηση της χρήσης αναλυτικών εργαστηριακών µεθόδων για τον ακριβή χαρακτηρισµό των βιοµηχανικών ορυκτών και πετρωµάτων. Περιπτώσεις µελέτης (study cases): Ζεόλιθοι ιατοµίτες Βιοµηχανικές Άργιλοι (καολίνης-china clay, µπεντονίτης, ball clays, σηπιόλιθος, άργιλοι κεραµευτικής, διογκούµενες άργιλοι) Περλίτης Μαγνησίτης Χουντίτης-Υδροµαγνησίτης Λευκά πληρωτικά (φίλλερ) Βωξίτης για την παραγωγή πυριµάχων Ποζολάνες τσιµέντου Βερµικουλίτης Βορικά άλατα Τρόνα-σελεστίνης Γύψος-ανυδρίτης Βολλαστονίτης - Γρανάτες 27

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες.

ΚΟΝΙΕΣ. Υλικά που όταν αναμιχθούν και. (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΚΟΝΙΕΣ Υλικά που όταν αναμιχθούν και υποστούν κατεργασία με ρευστό (συνήθως νερό) γίνονται εύπλαστος πολτός με συγκολητικές ιδιότητες. ΔΙΑΚΡΙΣΗ (α) Αερικές -Πήξη και σκλήρυνση σε ατμοσφαιρικό αέρα - Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ρ. Μιχαήλ Σταµατάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορυκτές Πρώτες Ύλες: Μεταλλικά Ορυκτά Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Βιοµηχανικά Ορυκτά & πετρώµατα BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ &

Διαβάστε περισσότερα

(aggregates) ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ. (aggregates) Όλα τα υλικά που προέρχονται από τη φυσική κατάτμηση ή την τεχνητή θραύση πετρωμάτων:

(aggregates) ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ. (aggregates) Όλα τα υλικά που προέρχονται από τη φυσική κατάτμηση ή την τεχνητή θραύση πετρωμάτων: ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ (aggregates) ΑΔΡΑΝΗ (ή βοηθητικά) ΥΛΙΚΑ (aggregates) Όλα τα υλικά που προέρχονται από τη φυσική κατάτμηση ή την τεχνητή θραύση πετρωμάτων: Tα φυσικά υλικά (π.χ. χ σκύρα, άμμοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟ ΠΤΡΙΣΙΟ 1. ΣΟ ΠΤΡΙΣΙΟ ΣΗ ΥΤΗ Το πυρίτιο (Si) ανήκει στη 14 η ομάδα του περιοδικού πίνακα και στη τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Γ : 2015-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Γ 0101) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Δρ. Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΑ ΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΕΡΓΟ:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ

Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Μαγματικά, πλουτώνια πετρώματα ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΟΕΙΔΗ ΡΥΟΛΙΘΟΣ Καλιούχος Άστριος ή Πλαγιόκλαστο Χαλαζίας Βιοτίτης ή Κεροστίλβη + Μοσχοβίτης (όχι με Κεροστλίβη) + Μαγνητίτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 4. Πετρολογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Εδαφικά µείγµατα 1. Εδαφική κοµπόστα Χώµα & κοπριά σε αναλογία 2:1 Τύπος χώµατος: Αµµοπηλώδες ή αργιλλοπηλώδες Τύπος κοπριάς: αγελαδινή ή αλογίσια ή προβάτων εν συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου. Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Διαδικασία Έλεγχου παραγωγής Κλίνκερ/ Τσιμέντου Χαράλαμπος ΚΟΥΡΗΣ Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης Πωλήσεων ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Παραγωγική διαδικασία κλίνκερ/ τσιμέντου Από το λατομείο στο εργοστάσιο φορτωτής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΑΛΑΖΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TOY ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ XAΛΑΖΙΑΣ Ο χαλαζίας σήμερα βρίσκει πολλές εφαρμογές και έχει μία ευρεία γκάμα χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Στοιχεία της Γης 8-35 km Φλοιός % κατά βάρος στον φλοιό 12500 km Διάμετρος O = 49.2 Si = 25.7 Al = 7.5 Fe = 4.7 Ca = 3.4 Na = 2.6 K = 2.4 Mg = 1.9 Άλλα = 2.6 82.4%

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλή διάθλαση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο το φως διερχόμενο μέσα από έναν ανισότροπο κρύσταλλο

Διπλή διάθλαση είναι το φαινόμενο, κατά το οποίο το φως διερχόμενο μέσα από έναν ανισότροπο κρύσταλλο ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 1. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω ερωτήσεις με τους σωστούς όρους. (30 μονάδες) Οι κρύσταλλοι, στους οποίους το φως διαδίδεται με ίδια ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο

Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, 2011 Είναι μίγματα ορυκτών φάσεων Οι ορυκτές φάσεις μπορεί να είναι ενός είδους ή περισσότερων ειδών Μάρμαρο Πολλοί κρύσταλλοι ασβεστίτη Γρανίτης Κρύσταλλοι χαλαζία, πλαγιοκλάστου,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 )

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής Λέκτορας Βασίλειος Μέλφος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7 η Ενότητα Κεραμικά Υλικά Δημήτριος Λαμπάκης ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κεραμικό υλικό είναι κάθε ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (χαλαζία) στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία

Προσδιορισμός ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (χαλαζία) στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία Προσδιορισμός ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (χαλαζία) στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία Ξ. Κομηνός 1, Λ. Ραντίν 2, Σ. Κωνσταντοπούλου 2, Ε. Κολυφέτης 3 1: Εργαστήριο Βιοχημείας Τοξικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δεικτών ποιότητας LSF, SR και AR στη ρύθµιση της τροφοδοσίας για παραγωγή τσιµέντων συγκεκριµένου τύπου

Ο ρόλος των δεικτών ποιότητας LSF, SR και AR στη ρύθµιση της τροφοδοσίας για παραγωγή τσιµέντων συγκεκριµένου τύπου Ο ρόλος των δεικτών ποιότητας LSF, SR και AR στη ρύθµιση της τροφοδοσίας για παραγωγή τσιµέντων συγκεκριµένου τύπου Κ.Γ. Τσακαλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος:

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: 7.1.06.7 Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. "Δομικά Υλικά" Παραδόσεις του Αν. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. Δομικά Υλικά Παραδόσεις του Αν. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη ΤΣΙΜΕΝΤΟ Βιομηχανικό, κοκκώδες υλικό σε μορφή σκόνης, που σε μίξη με το νερό σε κατάλληλη αναλογία, σχηματίζει πολτό που πήζει, σκληρύνεται και διατηρεί το σχήμα του ακόμη και στο νερό. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι)

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι) ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι) Σχολή Χημικών Μηχανικών 9 ο Εξαμ. Χ-Μ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Καθ. Α. Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Πρασινοσχιστόλιθος Χλωρίτης Επίδοτο Γρανίτης Χαλαζίας Άστριος Ασβεστίτης Ασβεστόλιθος Αντικείμενο της Ορυκτολογίας Το αντικείμενο της Ορυκτολογίας είναι η μελέτη των φυσικών κρυσταλλικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Χημείας Υλικών Γεράσιμος Αρματάς ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX ΖΕΟΛΙΘΟΙ Οι ζεόλιθοι (από το ζέω και λίθος) είναι μικροπορώδη, κρυσταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO. Κεραμικό υλικό = κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (Θ >1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620

ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 Ευρωπαϊκό Πρότυπο Σκυροδέµατος: Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1) ΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Α ΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ 12620 έσποινα Χρυσοβελίδου, Μηχανικός Μεταλλείων Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Έλεγχος ποιότητας αδρανών υλικών 3. Αδρανή στο σκυρόδεμα 4. Αδρανή στο ασφαλτοσκυρόδεμα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αδρανή είναι υλικά,τα οποία προέρχονται κυρίως από τη φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι. Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος)

Τι είναι. Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος) Πυριγενή πετρώματα Τι είναι Πηγή του υλικού Μάγμα Τήξη πετρωμάτων στο θερμό κάτω φλοιό ή άνω μανδύα. ιαδικασία γένεσης Κρυστάλλωση (στερεοποίηση μάγματος) Είδη πυριγενών πετρωμάτων Ηφαιστειακά ή εκρηξιγενή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ Α ΡΑΝΩΝ

ΤΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ Α ΡΑΝΩΝ 2 ο ΣΥΝΡΙΟ ΤΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΓΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΩΧΗΜΙΑΣ ΘΣΣΑΛΟΝΙΗ ΟΤΩΒΡΙΟΣ 25 ΣΛ. 337-346 ΤΑ ΜΠΝΤΟΝΙΤΙΑ ΥΛΙΑ ΠΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΥΠΡΟΥ ΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ L 285/194 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΤΜΗΜΑ V ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Σημειώσεις 1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης

Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Τσιµέντα που περιέχουν βιοµηχανικά παραπροϊόντα (FGD, φωσφογύψος) ως ρυθµιστές του χρόνου πήξης Γ. Τζουβαλάς Χηµικός Μχανικός ΕΜΠ, Υ.. Ν. ερµατάς Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ Σ. Τσίµας Χηµικός Μηχανικός, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Η παραγωγή ελληνικού καφέ στο εργοστάσιο αποτελείται από πέντε διαφορετικά στάδια τα οποία φαίνονται παρακάτω σε ένα απλοποιηµένο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology)

Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Τεχνολογία Υάλου (Glass Technology) Η παραγωγή υάλου ξεκινά με την ανάμειξη των αρχικών υλικών που αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από φυσικά ορυκτά ( άμμος ασβεστόλιθος) και σε μικρότερες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Σύστημα υπόγειου νερού Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών Ρύθμιση ph 2 Σύστημα υπόγειου νερού εξέλιξη σύστασης 1. Είσοδος - χημική σύσταση κατακρημνισμάτων 2. Ζώνη αερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ο εμπλουτισμός των ισχνών πηλών γίνεται με την απομάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, με πλύσιμο μέσα σε δεξαμενές ανάδευσης.

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ο εμπλουτισμός των ισχνών πηλών γίνεται με την απομάκρυνση των απισχναντικών συστατικών, με πλύσιμο μέσα σε δεξαμενές ανάδευσης. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Προϊόντα 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα αργιλικά δομικά στοιχεία παράγονται από τον πηλό μετά από προεργασία, μόρφωση με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα, σε κατάλληλα καλούπια,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μεσογείων 9 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΛΟΎΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ7 ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Το Δελτίο τούτο μετά την ακριβή συμπλήρωση πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του τσιμέντου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Μανώλης Χανιωτάκης Διευθυντής Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου

Η συμβολή του τσιμέντου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Μανώλης Χανιωτάκης Διευθυντής Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου Η συμβολή του τσιμέντου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού Μανώλης Χανιωτάκης Διευθυντής Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου 27 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορική αναδρομή Παραγωγή / Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα