Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Δεκέμβριος 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Δεκέμβριος 2017"

Transcript

1 Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Δεκέμβριος 2017

2 1) Εισαγωγή 3 2) Η Τράπεζα και οι Υπηρεσίες της Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Μέλος του Ομίλου Eurobank Προσφερόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Σχέση και Επικοινωνία με τον Πελάτη Σύγκρουση Συμφερόντων Διαχείριση Παραπόνων Καταγγελιών Πελατών Χρεώσεις Αντιπαροχές Φόροι Υποχρεώσεις σε αναφορές Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών Προσωπικά δεδομένα 18 3) Κατηγοριοποίηση Πελατών Αντιμετώπιση Πελατών ανά Κατηγορία Αλλαγή Κατηγορίας Πελάτη Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας 23 4) Διακυβέρνηση και Παρακολούθηση των προϊόντων 26 5) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου κατά την διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας 27 6) Φύλαξη Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή Κεφαλαίων Πελατών 30 7) Προστασία Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Κεφαλαίων Πελατών 32 8) Συμμετοχή σε Εγκεκριμένο Σύστημα Αποζημίωσης 33 9) Πολιτική ασφαλιστικής κάλυψης 35 10) Εντολές που αφορούν σε Εισηγμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα 35 Παράρτημα Ι - Χρηματοπιστωτικά Μέσα και Κίνδυνοι 36 Κίνδυνοι 38 Χρηματοπιστωτικά Μέσα 43 2

3 1) Εισαγωγή Το παρόν «Ενημερωτικό Έντυπο για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά μέσα» (εφεξής «Έντυπο»), απευθύνεται στους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής «Τράπεζα» ή «Eurobank») και περιλαμβάνει πληροφορίες για την Τράπεζα, τις παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι πληροφορίες είναι σχετικές με την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (εφεξής «MiFID ΙΙ»), όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2017/565 της Επιτροπής. Το παρόν έντυπο δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό, αλλά έχει σκοπό να ενημερώσει πως η Τράπεζα, έχει εφαρμόσει την σχετική νομοθεσία ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προστασία των επενδυτών κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών. Το πρώτο μέρος αφορά σε γενικές πληροφορίες για την Τράπεζα, τον τρόπο επικοινωνίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον το παράρτημα του Εντύπου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη φύση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τους κινδύνους που αυτά ενέχουν. Εάν έχετε ήδη επενδύσει ή σκέφτεστε να επενδύσετε στα επενδυτικά προϊόντα, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο μέσω της Τράπεζας μας, παρακαλούμε όπως αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να μελετήσετε το παρόν έντυπο. Το έντυπο παρέχεται μέσω του δικτύου Καταστημάτων, των Επιχειρηματικών Μονάδων και του διαδικτυακού τόπου της Τράπεζας 2) Η Τράπεζα και οι Υπηρεσίες της 2.1 Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Μέλος του Ομίλου Eurobank Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις: Τραπεζική για ιδιώτες και επιχειρήσεις Επενδυτική τραπεζική Διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων Διαχείριση διαθεσίμων και υπηρεσίες κεφαλαιαγορών Χρηματοδοτική μίσθωση Διαχείριση επιχειρηματικών απαιτήσεων Χρηματιστηριακές υπηρεσίες Υπηρεσίες real estate Η Τράπεζα Eurobank προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις: 3

4 2 διακριτά δίκτυα εξυπηρέτησης ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα: τα καταστήματα Eurobank και το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων Business Centres, Υπηρεσίες Personal Banking Κέντρα εξυπηρέτησης Private Banking Εναλλακτικά δίκτυα (ΑΤΜ, Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών, κλπ.) Συνεργαζόμενα καταστήματα ΕΛΤΑ Τα στοιχεία της Τράπεζας είναι: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. Όθωνος 8, Αθήνα, Ελλάδα Τρόποι επικοινωνίας: Τηλεφωνικά (Europhone Banking) 24 ώρες το 24ωρο, τηλ ή τηλ από σταθερό Εγγράφως στη διεύθυνση Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. Λεωφόρος Αμαλίας Αθήνα Ηλεκτρονικά Η Τράπεζα έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την: Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα, Τηλ.: , fax: , , Για τις επενδυτικές υπηρεσίες: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα Τηλ.:

5 2.2 Προσφερόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Η Τράπεζα εκτός των καθαρά τραπεζικών υπηρεσιών δύναται να προσφέρει και επενδυτικές υπηρεσίες. Παρακάτω παρατίθενται οι επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια η Τράπεζα. Επενδυτικές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες 1) Η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 2) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην διαμεσολάβηση, στη σύναψη συμφωνιών αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών περιλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα κατά τη στιγμή της έκδοσής τους. 3) Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση έναντι ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας η οποία οδηγεί στην κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα. 4) Η διαχείριση κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας στο πλαίσιο εντολής των πελατών χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 5) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συστάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της Τράπεζας σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. 6) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. 7) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Παρεπόμενες Υπηρεσίες 1) Η φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. 2) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Τράπεζα, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 3) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. 4) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 5

6 5) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 6) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 7) Η παροχή των ανωτέρω επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 2.3 Σχέση και Επικοινωνία με τον Πελάτη Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά την επικοινωνία της με τους πελάτες είναι η Ελληνική. Στις περιπτώσεις που απευθύνεται σε πρόσωπα εκτός ελλαδικού χώρου ή εντός ελλαδικού χώρου τα οποία δεν κατανοούν την ελληνική γλώσσα, η Τράπεζα χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα και ορολογία. Κατά την έναρξη συνεργασίας με έναν πελάτη και πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, η Τράπεζα ζητά από τον πελάτη να προσκομίσει τις πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η ταυτότητά του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Οι πληροφορίες αυτές και τα έγγραφα τηρούνται σε ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο και τις επιμέρους διαδικασίες της Τράπεζας. O πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην Τράπεζα τα στοιχεία ταυτοποίησής και νομιμοποίησής του καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, προσκομίζοντας και τα αναγκαία έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εν λόγω μεταβολή. Η επικοινωνία της Τράπεζας βασίζεται στα στοιχεία τα οποία έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης σε αυτήν και θεωρεί ότι είναι αληθή. Η αποστολή σχετικών εγγράφων προς ενημέρωση του πελάτη εκ μέρους της Τράπεζας, θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και είναι αποδεκτή από τον πελάτη εφόσον γίνεται με βάση τις πληροφορίες που τηρούνται στα αρχεία της Τράπεζας σύμφωνα με την τελευταία χρονικά ενημέρωσή της από αυτόν. Αντίστοιχα, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Τράπεζα μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), (παρ. 2.1) καθώς και με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στα καταστήματα ή τις Επιχειρηματικές Μονάδες της Τράπεζας. Ειδικότερα οι εντολές των πελατών μπορούν να δοθούν εγγράφως. Εντολές μπορούν να δοθούν και τηλεφωνικώς, τηλεομοιοτυπικώς (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στις περιπτώσεις που ορίζεται στη σύμβαση η δυνατότητα τηλεφωνικών εντολών ή/και αποστολής και λήψης από την Τράπεζα εντολών τηλεομοιοτυπικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Επίσης, εντολές μπορούν να δοθούν μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Τράπεζας: μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και μέσω της 6

7 υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (phone banking). Η Eurobank διατηρεί κάθε δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση της εντολής του πελάτη, όταν αυτή δίνεται προφορικά, εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). Η Τράπεζα μπορεί να ενεργήσει τις πράξεις εκτέλεσης της εντολής και να ακολουθήσει τις οδηγίες που λαμβάνει τηλεφωνικώς από τους πελάτες της. Σε κάθε περίπτωση τα αρχεία στα οποία αυτές καταγράφονται αποτελούν οριστική απόδειξη των εντολών και οδηγιών αυτών χωρίς να απαιτείται κάποια επιπρόσθετη έγγραφη επιβεβαίωση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη ότι υποχρεούται για λόγους προστασίας των συναλλαγών να καταγράφει τις τηλεφωνικές εντολές και όλες τις εντολές, που διαβιβάζονται σε αυτήν μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και να τις αρχειοθετεί. Η Τράπεζα δεν αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες σχετικώς με τα ανωτέρω, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικώς, εάν τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλη αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή) και όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύμβασή της με τον πελάτη. Αποστολή Ενημερωτικών Αναφορών / Καταστάσεων Οι πελάτες ενημερώνονται από την Τράπεζα σχετικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται με την αποστολή ενημερωτικών αναφορών / καταστάσεων (statements). Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολών Πελατών (εκτός αυτών που καταρτίζονται στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου) Η αποστολή των επιβεβαιώσεων εκτέλεσης εντολών σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες Πελάτες πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση ή εάν η Τράπεζα λαμβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει ο τρίτος και περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση της εντολής. Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών Η Τράπεζα αποστέλλει σε όλους τους πελάτες της, ανεξάρτητα της κατηγοριοποίησής τους, τουλάχιστον στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου ενημερωτικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια που κατέχει η Τράπεζα για λογαριασμό τους με τις πληροφορίες που τα αφορούν και προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Κατάσταση Σχετικά με Θέσεις σε Μοχλευμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα Η Τράπεζα για τους λογαριασμούς ιδιωτών πελατών, οι οποίοι περιλαμβάνουν θέσεις σε μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση, ενημερώνει τον πελάτη, μέσω σχετικής κατάστασης, όταν η αρχική αξία κάθε μέσου υποτιμάται κατά 10% και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10%. Γνωστοποιήσεις στα πλαίσια υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (κεφ. 4 : Διαχείριση Χαρτοφυλακίου - Ενημέρωση Πελατών) 7

8 2.4 Σύγκρουση Συμφερόντων Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδυασμού αυτών, κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, και του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2017/565, καθώς και κατ εφαρμογή του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική (εφεξής «Πολιτική») για τους σκοπούς του εντοπισμού των καταστάσεων «Σύγκρουσης Συμφερόντων», που ανακύπτουν στις σχέσεις της Τράπεζας, των εταιρειών του Ομίλου Eurobank και τους πελάτες τους αντίστοιχα, κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου Eurobank. Η πολιτική λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και την οργάνωση της Τράπεζας, καθώς και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων αλλά και τη διάρθρωση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες άλλων μελών του Ομίλου Eurobank. Η Τράπεζα δεσμεύεται να τηρεί υψηλά πρότυπα και αρχές επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Η εφαρμογή των αρχών της συγκεκριμένης Πολιτικής, αποτελεί υποχρέωση όλων των προσώπων του Ομίλου Eurobank καθώς και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις εταιρείες του Ομίλου Eurobank με σχέση ελέγχου και οφείλουν να μην προβαίνουν σε ενέργειες ή συμπεριφορές αντίθετες με αυτήν. Η Τράπεζα έχει καθήκον να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και να περιορίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις πιθανές συνέπειες αυτών των κινδύνων. Παραδείγματα ειδικών περιπτώσεων εντοπισμού που ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών είναι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου έχει πληροφόρηση σχετικά με την οικονομική δυσχέρεια εταιρείας και προβαίνει σε συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών στοιχείων αυτής. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου παρέχει συμβουλές σε εταιρεία για την έκδοση χρέους και διαφημίζει σε άλλους πελάτες τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για επένδυση στο εν λόγω χρέος. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου δεν γνωστοποιεί στους πελάτες της ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με μία επένδυση ή/ και το κόστος αυτής, δίνοντας προτεραιότητα στα δικά της συμφέροντα έναντι των συμφερόντων των πελατών της. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου ενεργεί ως αγοραστής ή/ και πωλητής για ίδιο λογαριασμό και παράλληλα ενεργεί και για λογαριασμό πελατών προβαίνοντας σε εκτέλεση εντολών διαφορετικών ή/ και ενδεχομένως αντιθέτων μεταξύ τους. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου δεν γνωστοποιεί στους πελάτες της όλα τα στοιχεία αναφορικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί δίνοντας προτεραιότητα στα δικά της συμφέροντα έναντι των πελατών. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου στο πλαίσιο παροχής συμβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελάτη δίνει προτεραιότητα και επιλέγει επενδυτικά προϊόντα εκδόσεως του Ομίλου ή προϊόντα για τα οποία υπάρχει ίδιο επενδυτικό ενδιαφέρον με στόχο τη μεγιστοποίηση ή/ και 8

9 διατήρηση υφιστάμενου κέρδους. Ενδέχεται επίσης, να επιλέγεται η διαχείριση συγκεκριμένων τύπων χαρτοφυλακίου προκειμένου να λαμβάνονται υψηλότερες αμοιβές/ προμήθειες, οι οποίες σχετίζονται με την απόδοση των εν λόγω χαρτοφυλακίων, ενώ θα έπρεπε να δίνεται προτεραιότητα στις επενδυτικές ανάγκες των πελατών και να επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς κινδύνους τους οποίους είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου ενεργεί ως αντιπρόσωπος περισσοτέρων του ενός πελατών την ίδια στιγμή και προβαίνει στη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων για διαφορετικούς πελάτες όπου εισπράττεται διαφορετική αμοιβή ή προμήθεια ή άλλου είδους οικονομικό όφελος από ορισμένους πελάτες έναντι άλλων πελατών. Κατά την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών οι αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ενός πελάτη είναι εις βάρος άλλου πελάτη ή δίνεται προτεραιότητα στην εκτέλεση εντολών ορισμένων πελατών εις βάρος άλλων. Παρέχονται υπηρεσίες Αναδοχής σε εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου και παράλληλα η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου προβαίνει σε χρηματοδότηση του εκδότη (εταιρείας) ή συμμετέχει παράλληλα στη μετοχική του σύνθεση. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου παρέχει υπηρεσίες Αναδοχής ή ενεργεί ως Σύμβουλος εισαγωγής ή τοποθέτησης κινητών αξιών με ή χωρίς εγγύηση κάλυψης και παράλληλα ή προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων στις εταιρείες-πελάτες, ή συμμετέχει στη διαδικασία premarketing της δημόσιας προσφοράς, ή δημοσιεύει ανάλυση επί των προς εισαγωγή κινητών αξιών ή έρευνα για την εκδότρια εταιρεία. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου αναλαμβάνει ως Ανάδοχος ή Σύμβουλος ταυτόχρονα για λογαριασμό δύο εταιρειών πελατών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα αλλά είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους (περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών εταιρειών). Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου συμβουλεύει δύο ανταγωνίστριες εταιρείες για την εξαγορά της ίδιας εταιρείας. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα αποδέχονται δώρα σημαντικής αξίας ή αμοιβές ή προμήθειες εκτός των προκαθορισμένων και συμφωνημένων αποδοχών για την εκτέλεση των εργασιών τους τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως παροχή ιδιαίτερης μεταχείρισης προς ένα πελάτη εις βάρος άλλου πελάτη. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα αποκτούν συμφέροντα ή εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διατηρούν προσωπικές σχέσεις με πελάτη δυνητικά επιζήμιες για άλλο πελάτη ή ενεργούν ως εκπρόσωποι πελατών σε επενδυτικούς λογαριασμούς αυτών για την κατάρτιση χρηματιστηριακών πράξεων με σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερου κέρδους έναντι άλλων πελατών. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα συμμετέχουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά σε επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες και εν γένει σε επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να αποβούν επιζήμιες για τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων. Εκπονείται ανάλυση επί κινητών αξιών εκδότη, είτε απευθύνεται προς δημοσιοποίηση 9

10 στο επενδυτικό κοινό είτε εκδίδεται ως σύσταση για εσωτερική χρήση εντός Ομίλου από χρηματοοικονομικό αναλυτή, στον οποίο έχει συμμετοχή στην μετοχική του σύνθεση με ποσοστό ίσο ή άνω του 5% είτε ο ίδιος είτε πρόσωπο με το οποίο έχει οικογενειακή σχέση. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου διενεργεί έρευνα σχετικά με μία οντότητα ή έναν όμιλο στην οποία παρέχει παράλληλα χρηματοπιστωτικές συμβουλές. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα που απασχολούνται στον τομέα των πωλήσεων λαμβάνουν επιπλέον αμοιβές ή τους παρέχονται ειδικά κίνητρα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων έναντι άλλων. Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου λαμβάνει αντιπαροχές κατά την πώληση τίτλων (ενδεικτικά, προμήθεια πώλησης η οποία καταβάλλεται από εκδότες τίτλων ή προμήθεια από εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή χρηματιστηριακών εταιρειών που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών τους). Η Τράπεζα ή εταιρεία του Ομίλου καταβάλλει προμήθειες ή πάγιες αμοιβές σε τρίτα πρόσωπα έναντι σύστασης ή διαμεσολάβησης αυτών για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά σε συγκεκριμένη συναλλαγή. Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει την Πολιτική και μία σειρά Πολιτικών, μέτρων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται στις μονάδες και εταιρείες του Ομίλου Eurobank, με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων εντοπισμού και την πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων όπως έχουν εντοπισθεί κατά την παροχή των επενδυτικών ή και παρεπόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους και από τη γενική επιχειρηματική δραστηριότητα. Περαιτέρω η Τράπεζα έχει θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς ελέγχου αποτροπής της δημιουργίας καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λαμβάνει μέτρα για τον εντοπισμό, την αποφυγή και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Διαδικασία και κώδικες για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (Outsοurcing) / Πολιτική Προμηθειών Διαδικασία και κώδικες για την εξωτερική Δραστηριότητα Πολιτική Απασχόλησης Συγγενών Τήρηση Λογαριασμών Προτεραιότητα Πελατών Διαδικασία αναφορικά με τα δώρα, αντιπαροχές και άλλα οικονομικά οφέλη Κανόνες αμοιβών προσωπικού Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας υπαλλήλων Διαδικασίες αναφορικά με τις προσωπικές συναλλαγές και με τα μέτρα πρόληψης κατάχρησης της αγοράς Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων 10

11 Η Πολιτική και οι διαδικασίες που θεσπίζει, οι ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει η Τράπεζα αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι τα καλυπτόμενα πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή υπηρεσίες που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, ασκούν τις δραστηριότητες αυτές σε επίπεδο ανεξαρτησίας κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητες της Τράπεζας και του Ομίλου Eurobank και ανάλογο με τη σοβαρότητα για τον κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών. Τα πρόσωπα που απασχολούνται στην Τράπεζα, οφείλουν να ενημερώνουν τον Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Eurobank σε περίπτωση που διαπιστώνουν κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Πολιτική αλλά και κατάσταση που «ενδεχομένως να αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων» και να μην έχει αναφερθεί (καθώς δεν υπάρχει εξαντλητική ανάλυση των περιπτώσεων). Ενδεικτικά αναφέρονται ευσύνοπτα οι κατωτέρω Πολιτικές, διαδικασίες, τα μέτρα και λοιπές ρυθμίσεις: Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και οργανωτική διάρθρωση που προσδιορίζει τις ιεραρχικές σχέσεις και την κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων. Διαθέτει Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές μονάδες και η οποία παρακολουθεί σε μόνιμη βάση και αξιολογεί σε τακτική βάση την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων, πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζονται. Διαθέτει διαδικασίες και μηχανισμούς για τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τις διαδικασίες και τα συστήματα της. Διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από όλες τις άλλες λειτουργίες. Διασφαλίζει ότι τα αρμόδια πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Εφαρμόζει και διατηρεί κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Διασφαλίζει ότι το προσωπικό της διαθέτει τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Διατηρεί αρχεία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οργανόγραμμα (Πρόβλεψη Γραμμών διοικητικής αναφοράς /διαχωρισμός λειτουργιών). Διασφαλίζει ότι η άσκηση πολλαπλών λειτουργιών από τα αρμόδια πρόσωπα δεν εμποδίζει ούτε είναι πιθανό να εμποδίσει τα πρόσωπα αυτά να ασκήσουν οποιαδήποτε λειτουργία με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό. 11

12 Διατηρεί κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών (σύστημα των Σινικών Τειχών, Διασφάλιση του απορρήτου / Πολιτική Ελεγχόμενης Πρόσβασης). Εφαρμόζει Πολιτική συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας ότι σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και των διαδικασιών, διαφυλάσσονται τα σημαντικότερα δεδομένα και οι λειτουργίες της ή όταν αυτό δεν είναι δυνατό, την έγκαιρη ανάκτηση αυτών των δεδομένων και λειτουργιών για την έγκαιρη αποκατάσταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της. Εφόσον οι πελάτες επιθυμούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, δύνανται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα, με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα Διαχείριση Παραπόνων Καταγγελιών Πελατών Η διαφύλαξη των σχέσεων με τους πελάτες και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την Τράπεζα. Για την καλύτερη διαχείριση των παραπόνων και τον άμεσο χειρισμό των καταγγελιών έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ενιαίο σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων σε όλο το εύρος του Ομίλου Eurobank, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η υπόθεση του κάθε πελάτη αντιμετωπίζεται με κατανόηση, ενιαία συμπεριφορά, αμεροληψία και ειλικρινή διάθεση για εξεύρεση δίκαιης λύσης, στοχεύοντας στην εδραίωση μίας θετικά διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης. Μέσω της Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό παραπόνων που ορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ ευρωπαϊκό και Ελληνικό πλαίσιο και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα το πρότυπο ISO 9001 έχουν τεθεί και οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση και ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν (μέσω της μεθοδολογίας Root Cause Analysis), ώστε να γίνεται προσπάθεια μείωσης και εξάλειψής τους. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων και εξέτασης διαφορών είναι δυνατή μέσω πολλαπλών καναλιών της Τράπεζας και γνωστοποιείται στους πελάτες με τρόπο σαφή και κατανοητό μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων που διατίθενται στους χώρους συναλλαγών αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας ( στην οποία δημοσιοποιείται καθώς και μέσω της υπηρεσίας του Europhone Banking και του E-Banking. Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν το παράπονο ή την καταγγελία τους δωρεάν. Η επικοινωνία με την Τράπεζα, ούτως ώστε να ακούσει τι απασχολεί τον πελάτη και να περιγράψει τον προβληματισμό του, γίνεται με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί. Ειδικότερα: Στο κατάστημα Το πρώτο βήμα είναι να μιλήσει ο πελάτης απευθυνόμενος σε κάποιο στέλεχος του καταστήματος που τον εξυπηρετεί ή στους υπευθύνους του καταστήματος. 12

13 On-line Ο πελάτης μπορεί να στείλει την παρατήρησή του ηλεκτρονικά στη φόρμα υποβολής παραπόνου. Συμπληρώνει τα στοιχεία του και δηλώνει πώς θέλει να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εναλλακτικά, δύναται να στείλει στο ή να συνδεθεί στο e-banking και να στείλει στην Τράπεζα μήνυμα: My e-banking > Μηνύματα > Δημιουργία Τηλεφωνικά Στο EuroPhone Banking 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο: (μόνο από σταθερό) Γραπτά Με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Τράπεζα Eurobank Ergasias AE Customer Care ΤΘ Αθήνα Για να μπορέσει η Τράπεζα να απαντήσει στην επιστολή του πελάτη πρέπει οπωσδήποτε να γράψει το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η Τράπεζα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί αμέσως στα παράπονα με ευαισθησία και υπευθυνότητα και να εξετάσει την υπόθεση του πελάτη μέσα από τη δική του ματιά. Επίσης προσπαθεί να απαντά όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του παραπόνου του πελάτη, επικοινωνεί μαζί του. Επιβεβαιώνει ότι έλαβε το παράπονό του, του δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας του εξειδικευμένου εκπροσώπου της που το έχει αναλάβει και εκτιμά τον χρόνο που απαιτείται για να το επεξεργασθεί και να του απαντήσει. Η Τράπεζα εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσής του πελάτη. Επιδιώκει να προτείνει μια δίκαιη λύση που καλύπτει τις ανάγκες του. Εάν η Τράπεζα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, ο πελάτης μπορεί να τηλεφωνήσει στο EuroPhone Banking. Εάν θέλει επανεξέταση Εάν παρά την προσπάθεια των εξειδικευμένων στελεχών, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τον ικανοποιεί η απάντηση που του δόθηκε, μπορεί να επικοινωνήσει κατευθείαν με τη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου: Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου Σανταρόζα 7, Αθήνα Στείλτε μας ή επιστολή. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε τα γραφεία μας. 13

14 Η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου επανεξετάζει την υπόθεση του πελάτη και απαντά μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ εάν για τη δική του υπόθεση απαιτείται περισσότερος χρόνος, τον ενημερώνει έγκαιρα. Εάν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από τη απάντηση ή τη θέση της Τράπεζας σχετικά με την υπόθεσή του ή τη λύση που του προτείνει η Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών Ομίλου Eurobank ή η υπηρεσία της Eurobank που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της υπόθεσής του, ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών μέσα σε 1 χρόνο από την ημερομηνία που έχει υποβάλλει το αρχικό του παράπονο, μέσω στο ή μέσω fax στο , ενώ εναλλακτικά μπορεί να ασκήσει αστική αγωγή. 2.6 Χρεώσεις Τα κόστη, οι προμήθειες, οι αμοιβές και οι λοιπές χρεώσεις αναφορικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που διατίθενται ή παρέχονται από την Τράπεζα αναρτώνται σε όλα τα Καταστήματα/ Μονάδες του Δικτύου πωλήσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και τις ισχύουσες νομοθετικές/ φορολογικές διατάξεις. Επίσης, βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα προτείνει ή διαθέτει κάποιο χρηματοπιστωτικό μέσο, ή, όπου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είναι υποχρεωμένη να παρέχει έγγραφο βασικών πληροφοριών στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών ΟΣΕΚΑ (στο εξής, για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου 2.6, από κοινού «Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών») η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κόστη και τις εν γένει χρεώσεις αναφορικά με τις επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα δεν προτείνει ή διαθέτει χρηματοπιστωτικό μέσο ή δεν υποχρεούται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να παρέχει Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, η ως άνω ενημέρωση σχετικά με τα κόστη και τις εν γένει χρεώσεις περιλαμβάνει πληροφορίες μόνο σε σχέση με τις παρεχόμενες από την Τράπεζα επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες. Η κατά τα άνω πληροφόρηση σχετικά με τα κόστη και τις λοιπές χρεώσεις περιλαμβάνει και πληροφορίες σχετικές με πληρωμές προς τρίτα μέρη που εισπράττονται από την Τράπεζα σε σχέση με επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη. Σημειώνεται ότι ορισμένες φορές το ακριβές ποσό του συνολικού κόστους δεν είναι διαθέσιμο τη χρονική στιγμή κατά την οποία παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους πελάτες αναφορικά με το εκτιμώμενο κόστος και τις εν γένει επιβαρύνσεις πριν την παροχή συγκεκριμένης επενδυτικής υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, κατά τη διάρκεια ισχύος της επένδυσης, η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετήσια, σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις των παρεχόμενων από αυτήν επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων. Η σχετική 14

15 πληροφόρηση δύναται να παρέχεται από την Τράπεζα σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες περιοδικές εκθέσεις που παρέχονται στους πελάτες. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα κόστη και τις εν γένει χρεώσεις σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία είναι διαθέσιμα στους πελάτες κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση για τα κόστη και τις εν γένει χρεώσεις δεν περιλαμβάνει κόστη που οφείλονται στην επέλευση υποκείμενου κινδύνου αγοράς, που οφείλονται δηλαδή σε διακυμάνσεις της αξίας του επενδυθέντος κεφαλαίου οι οποίες προκαλούνται άμεσα από μεταβολές της αξίας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 2.7 Αντιπαροχές Ως αντιπαροχή νοείται οποιαδήποτε αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος καταβάλλεται, εισπράττεται, παρέχεται ή γίνεται αποδεκτό από την Τράπεζα σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης επενδυτικής υπηρεσίας προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του πελάτη ή προσώπου για λογαριασμό του πελάτη. Η Τράπεζα έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα, διαδικασίες και σχετικές ρυθμίσεις με στόχο να διασφαλίζει ότι η παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες δεν είναι μεροληπτική ή στρεβλωμένη ως αποτέλεσμα των αντιπαροχών. H Τράπεζα επιτρέπεται να καταβάλει, εισπράττει, παρέχει ή δέχεται αντιπαροχές, μόνο εφόσον η αμοιβή ή προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος: 1. έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη και 2. δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών της. Μια αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος θεωρείται ότι έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στον σχετικό πελάτη, ανάλογης με το επίπεδο των αντιπαροχών που λαμβάνονται, β) δεν ωφελεί άμεσα την επιχείρηση αποδέκτη, τις μετοχές της ή τους υπαλλήλους της, χωρίς απτό όφελος για τον σχετικό πελάτη και γ) δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους (on going-benefit) στον σχετικό πελάτη σε σχέση με μια εν εξελίξει αντιπαροχή (on-going inducement). Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι ως άνω προϋποθέσεις πληρούνται σε συνεχή βάση καθόσον διάστημα εξακολουθεί να πληρώνει ή να εισπράττει την αντιπαροχή. Η καταβολή αμοιβής ή οφέλους, που επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως τα έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισμού και τα χρηματιστηριακά τέλη, τα ρυθμιστικά τέλη ή τα νομικά έξοδα, και η οποία δεν μπορεί από τη φύση της να οδηγήσει σε σύγκρουση με την υποχρέωση της Τράπεζας να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών της, δεν υπόκειται στις ανωτέρω απαιτήσεις. 15

16 Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με τις αντιπαροχές: α) πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, πληροφορίες σχετικά με την οικεία πληρωμή ή όφελος. Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη περιγράφονται με γενικό τρόπο. Τα άλλα μη χρηματικά οφέλη που εισπράττονται ή καταβάλλονται από την Τράπεζα σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε έναν πελάτη τιμολογούνται και αποκαλύπτονται χωριστά β) σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν μπορέσει να εξακριβώσει εκ των προτέρων το ποσό οποιασδήποτε πληρωμής ή οφέλους που πρόκειται να εισπραχθεί ή να καταβληθεί, γνωστοποιεί στον πελάτη τη μέθοδο υπολογισμού του εν λόγω ποσού, το δε ακριβές ποσό της πληρωμής ή του οφέλους που εισπράχθηκε ή καταβλήθηκε γνωστοποιείται στον πελάτη εκ των υστέρων και γ) τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για όσο διάστημα εισπράττονται (εν εξελίξει) αντιπαροχές από την Τράπεζα σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους σχετικούς πελάτες, η Τράπεζα θα ενημερώνει τους πελάτες της σε ατομική βάση για το πραγματικό ποσό των πληρωμών ή των οφελών που εισπράττονται ή καταβάλλονται. Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη θα περιγράφονται με γενικό τρόπο. Επίσης εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τους μηχανισμούς για τη μεταβίβαση στον ίδιο, των αντιπαροχών που έχει λάβει σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Ειδικά κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα επιστρέφει στους πελάτες οποιεσδήποτε αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στον εν λόγω πελάτη το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή. Όλες οι αμοιβές, οι προμήθειες και άλλα χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο (εκδότη, πάροχο προϊόντων κτλ.) μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στον πελάτη. Η Τράπεζα ενημερώνει τους πελάτες σχετικά με τις αμοιβές, τις προμήθειες ή οποιαδήποτε χρηματικά οφέλη που μεταφέρονται σε αυτήν, όπως μέσω των περιοδικών εκθέσεων που παρέχονται στον πελάτη. Στην περίπτωση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου η Τράπεζα δέχεται μόνο «ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη». Τα ακόλουθα οφέλη αναγνωρίζονται ως αποδεκτά ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη μόνο αν είναι: α) πληροφορίες ή τεκμηρίωση σχετικά με ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια επενδυτική υπηρεσία, είναι γενικής φύσεως ή εξατομικευμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ενός μεμονωμένου πελάτη β) γραπτό υλικό από τρίτο που ανατίθεται και πληρώνεται από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό εκδότη για να προωθήσει μια νέα έκδοση από την εταιρεία, ή όταν η τρίτη επιχείρηση έχει διοριστεί συμβατικά και πληρωθεί από τον εκδότη για την παραγωγή του εν λόγω υλικού σε συνεχή βάση, υπό την προϋπόθεση η σχέση να γνωστοποιείται σαφώς στο υλικό και το υλικό να είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε επιχείρηση επενδύσεων επιθυμεί να το λάβει ή στο ευρύ κοινό 16

17 γ) συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις κατάρτισης σχετικά με τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου ή μιας επενδυτικής υπηρεσίας δ) φιλοξενία εύλογης αξίας de minimis, όπως τρόφιμα και ποτά κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, σεμιναρίου ή άλλων εκδηλώσεων κατάρτισης που αναφέρονται στο σημείο γ) και ε) άλλα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη τα οποία ένα κράτος μέλος κρίνει ικανά να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των οφελών που παρέχονται από μια οντότητα ή ομάδα οντοτήτων, είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε είναι απίθανο να εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση μιας επιχείρησης επενδύσεων να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. Τα αποδεκτά ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη πρέπει να είναι εύλογα και αναλογικά και τέτοιας κλίμακας ώστε να είναι απίθανο να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της Τράπεζας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι επιζήμιος για τα συμφέροντα του πελάτη. Τέλος, η παροχή έρευνας από τρίτους προς την Τράπεζα κατά την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή άλλων επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών δεν θεωρείται αντιπαροχή, όταν η πληρωμή της έρευνας πραγματοποιείται άμεσα από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας. Σε περίπτωση που δεν ισχύει το ανωτέρω, η Τράπεζα αντιμετωπίζει την έρευνα ως αντιπαροχή εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τις αντιπαροχές από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2.8 Φόροι Εφόσον, από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, απορρέει σχετική υποχρέωσή της, η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη ότι οφείλει να παρακρατεί κάθε τυχόν προβλεπόμενο φόρο. Σε κάθε περίπτωση, η φορολόγηση του εισοδήματος, της υπεραξίας ή του κεφαλαίου κλπ. εξαρτάται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι πελάτες, σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες ως προς τη φορολογική νομοθεσία στην οποία υπόκεινται οι ίδιοι, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαιά τους, προκειμένου να είναι ενήμεροι σχετικά με ενδεχόμενες φορολογικές συνέπειες που η επένδυσή τους συνεπάγεται, οφείλουν να ζητούν συμβουλές ή/και πληροφορίες από το νομικό και από το φορολογικό τους σύμβουλο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι φόροι: Επί των κερδών από πώληση μετοχών είτε στην Ελλάδα, είτε στην πηγή Επί των τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, κλπ. 17

18 2.9 Υποχρεώσεις σε αναφορές Η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη ότι δεσμεύεται να ακολουθεί τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς κανόνες σύμφωνα με τις οδηγίες των Η.Π.Α για τη Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής» (FATCA) και του ΟΟΣΑ (CRS). Εφόσον από τα στοιχεία που τηρεί στο αρχείο της, προκύπτει ότι ο πελάτης είναι πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια των ανωτέρω φορολογικών κανόνων, ενδέχεται (α) να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να πιστοποιήσει το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται και (β) στην περίπτωση που ο πελάτης πληροί τα κριτήρια των ανωτέρω φορολογικών κανόνων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, διαβιβάζει πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της επένδυσης του πελάτη, όπως εκάστοτε απαιτούνται από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και ανταλλάσσει με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλου κράτους/κρατών, όπου διατηρεί τη φορολογική κατοικία του, δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, των ισχυόντων κανονισμών του ΟΟΣΑ και των διακρατικών συμφωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής συμφωνίας της Ελλάδος και των Η.Π.Α. για τη FATCA. Η Τράπεζα ενημερώνει επίσης τον πελάτη ότι, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 και των σχετικών τεχνικών προτύπων, όπως εκάστοτε ισχύουν, προβαίνει στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται στην αναφορά κάθε συναλλαγής του πελάτη επί χρηματοπιστωτικού μέσου κατά τα προβλεπόμενα στην εν λόγω νομοθεσία. Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη ότι προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε διαβίβαση προς αρμόδια αρχή στοιχείων της συναλλαγής του, περιλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων δικών του ή εκπροσώπων του, όπου αυτό απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, τηρεί δε έναντι αυτών τις υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αυτή εκάστοτε ισχύει. Γενικότερα η Τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη ότι ανακοινώνει, εφόσον αυτό απαιτείται ή εάν της ζητηθεί βάσει νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης, προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία συναλλαγών του σε ενωσιακές αρχές, σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημόσιους οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δημόσιους λειτουργούς, ή κατά περίπτωση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ασφάλεια και Προστασία Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών Προσωπικά δεδομένα Η Τράπεζα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους πελάτες και προστατεύει από σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψη τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ειδικότερα αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τον πελάτη η Τράπεζα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί τραπεζικού, χρηματιστηριακού και εν γένει επαγγελματικού απορρήτου και γενικότερα της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση και χρήση πληροφοριών. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω έχουν θεσπιστεί κώδικες δεοντολογίας, πολιτικές ασφάλειας της 18

19 πληροφορίας και διαδικασίες για τη διασφάλιση του απορρήτου χαρακτήρα των πληροφοριών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, των οποίων η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Τράπεζα επεξεργάζεται πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων πελατών της μόνο κατ εντολή τους και για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. Η Τράπεζα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ευρωπαϊκής ή εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 3) Κατηγοριοποίηση Πελατών Ι) Η Τράπεζα προβαίνει στην κατηγοριοποίηση των πελατών σε: α) «Ιδιώτες», β) «Επαγγελματίες» και γ) «Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους» Η κατηγοριοποίηση γίνεται βάσει κριτηρίων της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών της Τράπεζας όπως αναφέρονται παρακάτω: «Ιδιώτες Πελάτες» Ορίζονται όλοι οι πελάτες της Τράπεζας, νομικά και φυσικά πρόσωπα, που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες του Επαγγελματία Πελάτη και του Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. «Επαγγελματίες Πελάτες» Ορίζονται οι πελάτες που διαθέτουν την εμπειρία, τις γνώσεις και την εξειδίκευση ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνουν. Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας διακρίνονται σε: Α) Επαγγελματίες Πελάτες εκ του νόμου, για όλες τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα επενδυτικά προϊόντα στους οποίους εμπίπτουν οι παρακάτω: 1. Νομικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος - μέλος κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθμίσεις κράτους - μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας: α) πιστωτικά ιδρύματα, β) επιχειρήσεις επενδύσεων ΕΠΕΥ, 19

20 γ) άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις, δ) ασφαλιστικές εταιρείες, ε) οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους, στ) συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρίες διαχείρισής τους, ζ) διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, η) τοπικές επιχειρήσεις, θ) άλλοι θεσμικοί επενδυτές 2. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε βάση επιμέρους εταιρείας τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: σύνολο ισολογισμού: ευρώ, καθαρό κύκλο εργασιών: ευρώ, ίδια κεφάλαια: ευρώ 3. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, Κεντρικές Τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί. 4. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. Β) Επαγγελματίες Πελάτες κατόπιν αιτήσεώς τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα κατωτέρω υπό 3.2. ειδικότερα αναφερόμενα. «Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι» Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι θεωρούνται εξ αρχής τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα: Επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρίες διαχείρισής τους, τα ταμεία συντάξεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους, άλλοι οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή ρυθμίζονται με βάση το δίκαιο της Ένωσης ή εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες και οι υπερεθνικοί οργανισμοί. Σε περίπτωση συναλλαγής, στην οποία ο δυνητικός αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, προβλέπεται η αποδοχή του καθεστώτος του αντισυμβαλλόμενου, όπως αυτό καθορίζεται από τη νομοθεσία ή τα μέτρα του κράτους μέλους εγκατάστασής του. ΙΙ) Οι πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Τράπεζα κάθε μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει την κατηγοριοποίησή τους. Εάν η Τράπεζα διαπιστώσει ότι ένας Επαγγελματίας ή Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων έχει ενταχθεί 20

21 σε συγκεκριμένη κατηγορία, η Τράπεζα μπορεί να τον ταξινομήσει σε άλλη κατηγορία (Ιδιώτη ή Επαγγελματία, αντίστοιχα) προβαίνοντας σε σχετική ενημέρωσή του. 3.1 Αντιμετώπιση Πελατών ανά Κατηγορία Κάθε πελάτης αντιμετωπίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την κατηγοριοποίησή του και την ισχύουσα νομοθεσία. Στον Ιδιώτη πελάτη παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία σε αντίθεση με τους Επαγγελματίες και τους Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους στους οποίους παρέχεται μειωμένη προστασία. Η διαφορετική αντιμετώπιση ανά κατηγορία πελατών αφορά κυρίως (α) την πληροφόρηση που γνωστοποιείται στον πελάτη, (β) την αξιολόγηση της συμβατότητας και της καταλληλότητας της επενδυτικής υπηρεσίας/ χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχονται στον πελάτη, (γ) τις αναφορές που στέλνονται στον πελάτη όσον αφορά την επενδυτική υπηρεσία /προϊόν που του προσφέρεται και (δ) την υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι Οι Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι είναι πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζονται από την Τράπεζα για τις επενδυτικές υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, ως εξειδικευμένης γνώσης επενδυτικών υπηρεσιών πελάτες και ως έχοντες την οικονομική δυνατότητα να φέρουν το βάρος κάθε επενδυτικού κινδύνου που είναι σύμφωνος με τους επενδυτικούς τους στόχους. Για αυτό το λόγο αυτή η κατηγορία πελατών λαμβάνει το χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους Επαγγελματίες και Ιδιώτες πελάτες. Η κατηγοριοποίηση ως Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος συνεπάγεται την μη υποχρέωση της Τράπεζας να συμμορφώνεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή απαιτείται η έγγραφη και ρητή συναίνεση του πελάτη Επαγγελματίες πελάτες Οι Επαγγελματίες Πελάτες, των οποίων η εμπειρία, οι γνώσεις και η εξειδίκευση τεκμαίρονται, λαμβάνουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους Ιδιώτες σε σχέση με το επίπεδο, τη μορφή και τον χρόνο πληροφόρησης και ενημέρωσης που τους παρέχεται καθώς και σε σχέση με τη φύλαξη και τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων ή/και κεφαλαίων που κατέχει η Τράπεζα για λογαριασμό τους. Επίσης, οι Επαγγελματίες Πελάτες απολαμβάνουν ελαττωμένης προστασίας σε σχέση με την Αξιολόγηση Συμβατότητας (παρ. 3.3: Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας) καθώς η Τράπεζα θεωρεί άνευ ετέρου ότι ο Επαγγελματίας διαθέτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης κι εμπειρίας, καθώς και σε σχέση με την Αξιολόγηση Καταλληλότητας (παρ. 3.3: Αξιολόγηση Καταλληλότητας και Συμβατότητας) αφού απαιτείται η συλλογή στοιχείων σχετικών μόνο με τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ορίου ανοχής κινδύνου του πελάτη, και την δυνατότητά του από οικονομική άποψη να φέρει το βάρος κάθε σχετικού επενδυτικού κινδύνου που είναι συνεπής με τους επενδυτικούς του στόχους. Όταν η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην παροχή επενδυτικών συμβουλών, οι Επαγγελματίες Πελάτες θεωρούνται 21

22 ότι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να αναλάβουν το βάρος κάθε σχετικού επενδυτικού κινδύνου που είναι συνεπής με τους επενδυτικούς τους στόχους Ιδιώτες Πελάτες Ιδιώτες πελάτες θεωρούνται από την Τράπεζα αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν ως Επαγγελματίες Πελάτες ή Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι και στους οποίους παρέχεται η μέγιστη δυνατή προστασία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγω προστασία συνίσταται στην παροχή διεξοδικής ενημερώσεως από την Τράπεζα πριν την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας σε σχέση με (α) τα είδη και χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων και τους σχετικούς με αυτά κινδύνους, (β) τη φύλαξη και προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων από την Τράπεζα για λογαριασμό των Ιδιωτών πελατών, (γ) τα κόστη και τις συναφείς επιβαρύνσεις, (δ) τη συνοπτική πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών, (ε) τις γνωστοποιήσεις/ ειδοποιήσεις που θα του αποστέλλει η Τράπεζα, το χρόνο υποβολής και τη συχνότητα αυτών. 3.2 Αλλαγή Κατηγορίας Πελάτη Α) Οι πελάτες της Τράπεζας έχουν δικαίωμα, κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους, να ζητήσουν αλλαγή κατηγορίας εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές και διαδικασίες της Τράπεζας. Οι δυνατότητες αλλαγής κατάταξης του πελάτη είναι οι ακόλουθες: Ιδιώτης Πελάτης μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία του Επαγγελματία Πελάτη ή Επαγγελματίας στην κατηγορία του Επιλέξιμου Αντισυμβαλλόμενου. Ο Ιδιώτης ή ο Επαγγελματίας Πελάτης μπορεί να ζητήσει να παραιτηθεί από μέρος της προστασίας που του παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία εφ όσον πληρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία κριτήρια και προϋποθέσεις και τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω αλλαγή μπορεί να γίνει μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της εξειδίκευσης, της εμπειρίας και των γνώσεων του πελάτη από την Τράπεζα και μόνο εφόσον έχει πεισθεί σε εύλογο βαθμό, λαμβανομένης υπόψη και της φύσης των σκοπούμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ότι ο πελάτης είναι ικανός να λάβει επενδυτικές αποφάσεις κατανοώντας τους ενεχομένους σε αυτές κινδύνους. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση, δεν θεωρείται ότι οι Ιδιώτες Πελάτες που θα καταταγούν στην κατηγορία Επαγγελματία πελάτη κατά τα ανωτέρω, έχουν γνώση της αγοράς και πείρα συγκρίσιμη με εκείνη των εκ του νόμου Επαγγελματιών Πελατών. Επαγγελματίας Πελάτης μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη. Ο Επαγγελματίας Πελάτης που θεωρεί ότι δεν έχει την εμπειρία, τις γνώσεις ή/και την εξειδίκευση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις του, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί να μεταβεί στην κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη προκειμένου να λαμβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 22

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον Τα βασικά στοιχεία μεταρρύθμισης που επιφέρει η MiFID II / MiFIR σε θέματα Τι προσδοκάται από την παροχή επενδυτικών συμβουλών - Αντιπαροχές Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας;... 1 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης ΑΠΟΦΑΣΗ 5/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων 10.1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Sharelink Securities and Financial Services Ltd, (η «SLSFS», η «Εταιρεία») είναι θυγατρική της SFS Group Public Company Limited και συγκαταλέγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα