. ο. ,. ιιατά τη διάιιχεια της δnίτειι15 ;ι::... _ - απόσταsης. Μενάνδρου 26 (105 52) Άθήνα Ετος 140, Τεύχος 36 Ιούνιος - Αύγουστος 1991.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". ο. ,. ιιατά τη διάιιχεια της δnίτειι15 ;ι::... _ - απόσταsης. Μενάνδρου 26 (105 52) Άθήνα Ετος 140, Τεύχος 36 Ιούνιος - Αύγουστος 1991."

Transcript

1 ti. Ο ΟΙ ΟΛΟ ΟΣ. ο Κλέιo~6 έν'wπo. At1: αδεία;: 1107/96 ΚΔΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕΛΛΗΝΩΝOINOAOmN Μενάνδρου 26 (105 52) Άθήνα Ετος 140, Τεύχος 36 Ιούνιος - Αύγουστος 1991 \, "''' Σ'ΑΠο ΤΟΤΕΥΧΟΣ ΔIABAΣ~: D D D D ΓQάμμα της ΣtίvταSης Το οινολουιχό τqίμηνo Το άιιωμα της ποικιλίας Ξινόμα\!1!Ο Οινοποίηση yλnίko\!ς απόμοοχάτο AμJloul!i'o\! Σ\!μπειιιφοιιά τ_ αιιωματιιιών lj1jotatlkiiίν τ_ στεμφvλών,. ιιατά τη διάιιχεια της δnίτειι15 ;ι::... _ - απόσταsης D /., '.- D Ο Qόλoς της Χημείας στην παιιαυ.ωυή το\! κιιασιοιί D Από την επισκεψή μας στην Detrop '97

2 Padovan Υψηλή τεxνoλoγlί,,... στις σωστες τιμες ΤΑΥΙΟ ΦfλΤΡα γλεύκους & οινολασπών KRISTALSTOP ΣταθεΡοποfηση ofvou έναντι των τρυγικών κατακρυμνήσεων GREENFILΤΕΑ Φfλτpo ofvou opιζoντfων πλακών γης διατ6μων ΟIΝΟΠΟIΗΤιΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔοχεlΑ ΙΝΟ)( ΑΝΤΛΙΕΣ ~ ΣΩΛΗΝ_Ζ Ε=ΑΡΤΗΜΑΤΑ INcic. CcHtιOVltt ΟΡΔΟΥ. ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ. (0296) , FAX: ΤΗΛ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ21184

3 ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΜΕΡΕΙ\. Α.Ε. ΒΛΑΧΑΚΗ 1 (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 189) ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX: ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ AMEPE~ Α.Ε. ΒΛΑΧΑΚΗ 1 (Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 189) ΑΘΗΝΑ :. KDCH IROMICON Ι :. Cross flow flltration ΣTAΦVΔΩN AMOS Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Αυτόματη παραλαβή σταφυλών. διανομή σταφυλοπολτοίι. εκραγιστήρια. θλιπτήρια. αντλίες ΜΟΗΝΟ, οριζόντιους οινοποιητός. σuνεχή πιεστήρια εκθλίψεως μίιλων για χυμοίις. JOSEF WILLMES - Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Πνευματικό πιεστήρια σταφυλών μικρής και μεγόλης χωρητικότητας. C.M.E. ΙΤΑΛΙΑΣ Εμβολοφόρες αντλίες. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨVΞEΩΣ & ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ ΓΛΕγΚΟΥΣ - ΟIΝΟΥ NUOVA ENOPIEVE -ΙΤΑΛΙΑΣ Ψυκτικό συγκροτήματα, φιλτρόπρεσσες οινολασπών, φίλτρα γης διατόμων. Συμπυκνωτές, παστεριωτές, οινοποιητές, ψυκτικές δεξαμενές & αντλίες οίνου. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦIλ/ΩΣΕΩΣ & ΣΥΣΚΕγΑΙlΑΣ CORTELLAZZI-ITAΛIAΣ Πλήρεις γραμμές εμφιαλώσεως οίνου. σαμπόνιας. αεριοίιχων ποτών, ίιδατος και χυμών. OFFICINE Ανε -ΙΤΑΛΙΑΣ Πλήρεις γραμμές εμφιαλώσεως οίνου. ποτών. ίιδατος, χυμών και ελαιολόδου. ΒΟΑΤΟΙΙΝ -ΙΤΑΛΙΑΣ Αποπαλεταριστικές μηχανές, χαρτονέζες, παλεταριστικές, εγκιβωτιστικές, αποκιβωτιστικές και πλυντήρια πλαστικών κιβωτίων. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Ο/ΝΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΣΥΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠ/ΦΑΝΕ/ΑΣ NUOVA ΕΝΟΡ/ΕΥΕ ΦΙΛΤΡΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣΔJHθHΣHΣKPAΣJOY ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΠΔΗΡΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦPOVΤΩN ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΜΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΠΑθΕΡΟΠΟ/ΗΣΗΣΟ/ΝΟΥΣΥΝΕΧΟΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓιΑΣ 1. ΨυγεΙο ξυνόμενης επιφανειας, 2. Εναλλάκτης πλακών, 3. Κρυσταλλοποιητής,4. Φ/λ τρο γής διατ6μων, 5. ΠΙνακας εαινχου και χειρισμού ΠΛ ΥΝΤΗΡ ΑΠΟΣΤΕ/ΡΩΤΙΚΟ Φ/ΑΛΩΝ OFF/C/N

4 Ο "ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" Τριμηνιαίο Περιοδικό Σvνταxτιxή ΤεύΧΟ'36 ΙΟΥ1αΟΣ ΑΥΤΟΥΣΤΟΣ1"7 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ: Μενάνδρου 26 1Ο552ΑΘΗΝΑ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ Πρ6εδQo.: Μ. Φλεριανού Αντιπρ6εδQo.: Β. Πυροβολάκης Γεν. Γραμματέα.: Κ. Κοσσιέρης Ειδ. Γραμματέα.: Π. Αργυρόπουλος Π Ταμία.: Κόλλιας Μέλη: Ι. Δρίτσας Τ. Τριανταφύλλου Επιτροπή Π. Αργυρόπουλος Ι. ΒοΊ\<Χτζής, Κ. Κοσσιέρης. Β. Πυροβολάκης Α. Τριανταφύλλου Μ. Φλεριανού Τιμή τεvxovς: 1 δι!αχμή Το εξώφυλλό μα.: Από διαφημιστικό έντυπο του CΙOs Des Menuts, France ΕΚΔΟΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ "ΤΡΟΧΟΣ" ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ - Ζ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ&ΣΙΑΕ.Ε. Ζαψη 24, Αθήνα Τηλ.: ' Fax: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΛΑΡΟΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΜΟΝΤΑΖ Α. ΤΡΠΙΑΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΓΚΟΛΦΙΝΟΥ Ο.Ε. Σολωμού 12 (10683) Αθήνα, Τηλ.: , Fax: ΕΚΤΥΠΩΣΗ Μ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. Καλλικλέους 3 (10442) Αθήνα, Τηλ.: , Fax: ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ Αγ. Ιωάννου θεολ. 7 Περιοτέρι, Τηλ.: , Fax: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γράμμα της σύνταξης 08 Το οινολογικό τρίμηνο: ΔΕΤΡΟΠ, με Οινοφόρο και Adapt 10 Σταυρούλας Κουράκου-Δραγώνα 'Όινηρές Επιλογές" 10 Vinexpo 12 Η τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ο. την Το άρωμα της ποικιλίας Ξινόμαυρο 16 Οινοποίηση γλεύκους από μοσχάτο Αμβούργου 23 Συμπεριφορά των αρωματικών συστατικών των στεμφυλών κατά τη διάρκεια της δεύτερης απόσταξης 30 Ο ρόλος της Χημείας στην παραγωγή του κρασιού 38 Από την επiσκεψή μας στην Detrop '97 (15-19/5/97) 40 Στ. Κουράκου-Δραγώνα: 'Όινηρές Επιλογές" 46 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Nερα~ζOύλας 2 Αχαρνές, Τηλ.: , Fax:

5 ''Ο ΟΙΝΟΛοrΟΣ" - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αν κρίνουμε.από την ανταπόκριση και τα μηνύματα των αναγνωσrών συναδέλφων μας, η προσπάθεια για ανανέωση και καλυτέρευση του περιοδικού της ένωσής μας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πισrεύoυμε ότι και το τεύχος που έχετε σrα χέρια σας, είναι δροσερό και ευxάρισro. σαν ένα ποτήρι λευκό παγωμένο κρασί -ή ρετσίνα- το καλύτερο δρoσισrιkό του καλοκαιριού. Η Οινολογική δραστηριότητα στη χώρα μας και διεθνώς ήταν ιδιαίτερα πλούσια το τρίμηνο που καλύπτει το περιοδικό. Στο διάστημα αυτό έγινε η έκθεση της ΔΕΤΡΟΠ στην οποία συμμετείχε η Οινολογική Ελλάδα με περίπτερα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέρος των Ελληνικών κρασιών αλλά και με πλούσιες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις. Yσrερα το μεγαλύτερο -παγκόσμια- οινολογικό γεγονός της διετίας, 1997, που έγινε από τις 15-19/0υνίου σro ΒΟRDΕΑUΧτης Γαλλίας. η έκθεση V/NEXPO Στο 9ιάστημα αυτό συνέπεσε και η έκδοση του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος πονήματος της "μεγάλης Κυρίας" του Ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου κρασιού της Κυρίας Σταυρούλας ΚουράΚQυ-Δραγώνα, του βιβλίου της 'Όινηρές Επιλογές". Την κ. Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε σro περιοδικό μας, στη στήλη των δημιουργών του Ελληνικού κρασιού, σro επόμενο τεύχος. Στο τεύχος αυτό γράφεται και μια σειρά από ενδιαφέροντα οινολογικά θέματα που καλύπτουν τρέχουσα Ελληνική και Διεθνή Οινολογική Επιστημονική Επικαιρότητα. Τέλος, ζητούμε τη συνδρομή σας για να εγκαινιάσουμε μια νέα στήλη ανταλλαγής οινολογικών απόψεων με τους συναδέλφους και τους λοιπούς φίλους αναγνώσrες. Γι' αυτό παρωκαλούμε όποιος έχει κάποια άποψη, σύσrαση ή υπόδειξη που δεν ξεπερνά τα όρια της οινολογικής και δημοσιογραφικής δεοντολογίας να τη σrείλει γραπτά στη διεύθυνση της. ένωσης μας ή σro FAX για τον Β. Πυροβολάκη ή για τον Κ Κοσσιέρη FAX ή σro για την Μ.Φλεριανού. Σας ευxόμασrε καλό καλοκαίρι Το Δ.Σ. της Ενωσης και η Συντακτική Επιτροπή ΧΗΜΙΚΑΑ

6 10 "Ο Ο1ΝΟΛΟΓΟΣ"- ΑΡ. ΤΕΙΧΟΠ 36 ΤΟ OINOΛOΓlKOΤΡΙΜΗΝΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΔΕΤΡΟΠ, ΜΕ ΟIΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ADAPT Ενας συνδυασμός με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις Από Οινολογική άποψη, πιστεύουμε πως η φετινή νων οινολόγων" για τη διεθνή παραγωγή ομοίων τύδιοργάνωση της ΔΕΤΡΟΠ ήταν η πιο ενδιαφέρουσα πων κρασιού. της δεκαετίας. Αναφερόμαστε κυρίως στις παράλλη- γπάρχει υπόσχεση από τον Σ.Ε.ο. ότι θα γίνει λες εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Σ.Ε.ο. μέσω του μετάφρασητων ομιλιών και έκδοσή τους με τη μορφή προγράμματοςαοαρτ και η "Θεσσαλονίκη Πολιτιστι- πρακτικών, ώστε να λάβουν γνώση οι συνάδελφοιπου κή Πρωτεύσουατης Ευρώπης" με το πρόγραμμα''01- δεν μπόρεσαν να παραστούν στις παρουσιάσεις. ΝΟΦΟΡΟΣ". Δεν θα επιχειρήσουμε εδώ να παρουσιάσουμε, τη συγγραφέα του βιβλίου. Κάθε προσπάθεια παρουσίασης, μάλλον θα μείωνε την αξία και τη φήμη της, που απλώνεται σ' όλο τον οινολογικό πλανήτη. Απλά θα προσπαθήσουμε στη φράση του προλόγου του βιβλίου της: γπήρξαν και άλλες εκδηλώσεις στην ΔΕΤΡΟΠ από Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν οινολογικά μεστές, το πρόγραμμα "Οινοφόρος" από τις οποίες αναφέτόσο από πλευράς θεματολογίας για τις τεχνικές, ρουμε την ομιλία του καθηγητή Αρχαιολογίας του τάσεις και φιλοσοφία της σύγχρονης οινολογίας όσο Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Δ. Παντεμαρλή "Το κρασί και για την επιλογή των παρουσιαστών στα θέματα στην καθημερινή ζωή των (αρχαίων) Ελλήνων" και "Ο αυτά. ρόλος της Χημείας στην παραγωγή του κρασιού" από Επιστήμονες διεθνούς φήμης με εξειδικευμένες το συνάδελφο Π. Αργυρόπαυλα. Η ομιλία αυτή λόγω γνώσεις και κυρίως με πρακτική πείρα, παρουσίασαν του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός της δημοσιεύεται αυστο ελληνικό οινολογικό κοινό τις σύγχρονες απόψεις τούσια σε άλλη στήλη του περιοδικού (σελίδα 38). που επικρατούν διεθνώς στα διάφορα στάδια επεξερ- Ακόμη έγιναν και άλλες επιστημονικές ανακοινώγασίαςτου σταφυλιού, του γλεύκους και του κρασιού. σεις από τις οποίες μερικές παρουσιάζουμε σε άλλες Η επαγγελματική τους ιδιότητα -ήταν οι περισσό- στήλες του περιοδικού μας. τεροι επιστημονικοί συνεργάτες εταιριών παραγωγής Σ' ότι αφορά την έκθεσή και παρουσίαση των κραοινολογικών ουσιών- τους επέτρεπε να προσεγγίσουν σιών στη ΔΕΤΡΟΠ σημειώνουμε ότι τα περίπτερα τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνι- ήταν ιδιαίτερα καλαίσθητα και η ποιότητα των κρακή Οινοποιία και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπι- σιών που παρουσιάστηκαν αρκούντως ικανοποιητική. σης. Δεν μπορούμε όμως να ισχυρισθούμε ότι η προσέ- Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν νέες λευση επισκεπτών ήταν αντίστοιχα αυξημένη. lσως τάσεις σ' ότι αφορά την παραλαβή των σταφυλιών, τις γιατί το οινόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης και της πρώτες επεξεργασίες τους (Maceration), τα ένζυμα υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας -που κατά γενική ομολοκαι τις ζύμες για την καλύτερη διαύγαση και ζύμωση γία είναι το πολυπληθέστερο αναλογικά σ' όλη τη του γλεύκους, τις πρώτες επεξεργασίες του νέου χώρα- είχε κορεσθεί από τις εκδηλώσεις της "Θεσσακρασιού (κολλάρισμα, διήθηση) και στη συνέχεια με- λονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" και θόδους για τη διστήρηση και την ωρίμανσή του. έτσι είδε τη ΔΕΤΡΟΠ και την έκθεση των κρασιών σαν Επίσης τάσεις που αναφέρονται στη διεθνοποίηση μια ακόμη διοργάνωση αυτού του είδους. της οινολογίας και την ύπαρξη διακρατικών "ιπτάμε- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΔΡΑΓΩΝΑ: 'ΌΙΝΗΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ" 'Ήμουν τυχερή που ευτύχησα να δω να γεν/ιέται από το μηδέν στην χώρα μας, πριν τριάντα χρόνια, ένας ολόκληρος τομέας (η σύγχρονη Οινοποιία) ως έρευνα, εφαρμογή, επιστήμη, εμπόριο, διεθνείς σχέσεις". Να προσθέσομε μια ακόμη φράση: Οτι η Ελλάδα ήταν τυχερή που ακριβώς την περίοδο αυτή είχε επί κεφαλής έναν τόσο βαθύ γνώστη αγχίνουν και δυναμικό άνθρωπο, που την έφερε από το μηδέν στην πρώτη γραμμή των ΟWΟπαραγωγώνΧωρώνμε μεγάλη παράδοση και τεχνολογία. Κατά τα άλλα το βιβλίο 'Όινηρές Επιλογές", όπως αναφέρεται στο οπισθόφυλλο είναι το πολύτιμο από- ο Πώς θα σφραγίσετε την ποιότητα ενός καλού κρασιού και θα διατηρήσετε την αξεπέραστη γεύση του; Με τους ιταλικούς φελλούς Ρερρίnο Molinas &: Figli, που έχουν,δαvιkή πυκνότητα και ακολουθούν διαδικασία αργής ΦΕΜΟ1 ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ Peppino Molinas &: Figli Σφραγίςουν τα καλύτερα κρασιά ανάπτυξης και αραιής συγκομιδής. σε Γι' αυτό, μόνο 0\ φελλοί Ρερρίηο Molinas &. Figli εγγυώνται την τέλεια συντήρηση του καλού κρασιού και διατηρούν την ποιότητά του υψηλά Peppino MoIinas & FigIi Πλειάδων 95, Νέα Κηφισιά Τηλ.: 80 οι 081, 80 οι 069 Fax: 80 οι 047

7 12 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 ΤΟ OINOΛOΓlKO ΤΡΙΜΗΝΟ 1002 Χημικά σταγμα από δεκατέσσερις διαλέξεις και εισηγήσεις ενός πλούσιου αρχείου, που τα θέματά τους εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και όχι σπάνια "καυτά". Η επιλογή των κειμένων έγινε με γνώμονα την ανάγκη να διαφανεί το πολυδιάστατο του οινικού τομέα αλλά και να ικανοποιηθεί το επί μέρους ενδιαφέρον του κάθε αναγνώστη: η έννοια της οινικής ποιότητας. επιστήμη και έρευνα στον εθνικό μας διεθνή χώρο, αμπελοοινική πολιτική, ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις, οίνοι ονομασίας προελεύσεως και τοπικοί οίνοι, αδυναμίες της εθνικής νομοθεσίας και κοινοτικές ρυθμίσεις, έλλειψη έργων υποδομής, αλλά και ατολμίες των φορέων για τομείς συλλογικής δράσης, υγεία του καταναλωτή και διεθνής συνεργασία, ανάγκη ενη μέρωσης του καταναλωτή με τη βοήθεια σωστού ετικεταρίσματος, γεωγραφικές και παραδοσιακές επωνυμίες καταγωγής των οίνων και των αλκοολούχων ποτών, κοινοτικές διατάξεις για το ούζο, το απόσταγμα σταφίδας και το τσίπουρο-τσικουδιά, οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και οι όροι: Κτήμα, Chateau και άλλες ανάλογες αποτελούν τα θέματα των 'Όινηρών Επιλογών". Και θα προσθέταμε και εμείς μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε την σοβαρότητα, την ευθύνη, τη γνώση σε βάθος, την οξύνοια και την υπευθυνότητα που χειρίσθηκαν κρίσιμα οινολογικά θέματα την περίοδο της θεσμοθέτησής τους στη χώρα μας και την Ευρωπα"ίκή Ενωση. Επί πλέον ευχαριστούμε θερμά από τη θέση αυτή την κα Σταυρούλα Κουράκου για τη δωρεά ενός τεύχους του βιβλίου της για τη βιβλιοθήκη της ένωσής μας. Ο ένα όνομα: νlνεχρο '97 ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΚΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ Κανείς δεν είδε ποτέ τη VINEXPO! Κανείς από τις εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς που προσήλθαν απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης όλα τα χρόνια που αριθμεί η ύπαρξή της. κανείς ακόμα κι αν ήταν μέσα σ' όλες τις διοργανώσεις, όλες τις ημέρες και τις ώρες της λειτουργίαςτης. Κι όποιος σας πει ότι την είδε, δείτε τον με καχυποψία και επιφύλαξη. Γιατί η νlνεχρο είναι άπιαστη, ασύλληπτη, ανεκτίμητη! Είναι ιερό τέρας, Λαβύρινθος του 200ύ αιώνα χωρίς μίτο, αντίστροφη Βαβέλ όπου η αίσθηση των κρασιών είναι κοινή στις γλώσσες όλων των λαών, δημιουργώντας έτσι ένα σοβαρό αντίβαρο στην έλλειψη συνεwόησης των απογόνων του Νώε. Είναι πεδίο άμιλλας και τόπος επιβράβευσης των καλύτερων προσπαθειών στο ευγενές ποτό που λέγεται κρασί. Μα είναι και τόπος αυτοκριτικής και ρεαλιστικής επανεκτίμησης των δυνατοτήτων και του αποτελέσματος κάθε παραγιιιγού σε σχέση με εκείνα των άλλων εκθετών από όλον τον πλανήτη. Εκτός από τους παραγωγούς του κρασιού είναι και τόπος ανταγωνισμού και άλλων συμπληρωματικών επαγγελμάτων όπως γραφιστών, διακοσμητών, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων κ.λπ. - Αυτά φαίνονται αρχικά στα λαμπρά φώτα που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο κάθε περίmερο που ούτως ή άλλως έχει μια αξιοπρόσεκτη αισθητική αρτιότητα. Πίσως όμως από τη βιτρίνα, στους ιδιαίτερους χώρους, άνθρωποι με χαρτιά και μολύβια και συνήθως μπροστά σ' ένα ποτήρι κρασί υπολογίζουν ψυχρά τι παίρνουν, τι δίνουν, τι κερδίζουν. Ο αγώνας της διακίνησης μεταξύ των εμπορικών αντιπροσώπων, των παραγωγών και των δικτύων διανομής, αντιπροσώπων σε εθνικό επίπεδο, χονδρεμπόρων, υπεύθυνων αγορών αλυσίδων Σ/Μ, καβιστών κ.λπ. Ολοι έχον αποδυθεί σε έναν αγώνα αμοιβαίου εντυπωσιασμού που τον επικουρούν ο εξωτερικός διάκοσμος και η ποιότητα και εμφάνιση των κρασιών κάθε περιmέρου. Μα η νlνεχρο δεν είναι μόνον αυτά. Είναι και οι παράλληλες εκδηλώσεις: Βραβεύσεις κρασιών, ομιλίες, σεμινάρια, επισκέψεις αμπελώνων, CHATEAU... Αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση στον Οινολόγο με το να νιώθει στο πρόσωπο του άγνωστου δοκιμαστή την ικανοποίηση, με το ευχάριστο πλατάγισμα της γλώσσας, τη χαρακτηριστική σύσπαση των χειλιών, τη συνολική έκφραση της ευχαρίστησης. Είναι ακόμη μια εκδήλωση που δείχνει το διεθνισμό και την αυτοπεποίθηση των Γάλλων να παρουσιάσουν στην ίδια τους τη χώρα τα κρασιά όλου του κόσμου... Είναι κι άλλα πολλά που ποτέ δε θα μπορέσει να δει κανείς και να εκτιμήσει συνολικά στα Τ.μ. του εκθεσιακού χώρου με τις χιλιάδες περίmερα... Γι' αυτό λέμε πως μια νlνεχρο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί συνολικά, όπως είναι πολύ δύσκολο σ' ένα μυρμήγκι να περιγράψει έναν ελέφαντα... Πολλά άλλα θα μπορούσαν να γραφούν για τη και στην Οινοποιία :.. Γή Διατόμων ~ Γλυκονικό Νάτριο (καθαριστικό φιαλών) ~ Ενεργός Ανθρακας ~ Κιτρικό Οξύ ~ Ζελατίνη 80 ΒΙ ~ Μεταμπισουλφίτ Κ ~ Μπεντονίτης Οινοποιίας ~ Μηλικό Οξύ ~ Οξινο Τρυγικό Κάλι (Κρεμόριο) ~ Σορβικό Κάλι ~ Ασκορβικό Οξύ ~ Τρυγικό Οξύ και λοιπά ΠΡΟ"ίόντα του κλάδου i MOΣXOΛlOΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑθΗΝΑ:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 37, '04 37 ΑθΗΝΑ. ΤΗΛ ΤΙΧ: (21) 6210 ΙΜΟΚ GR (21) 0406 ΙΜΟΚ GR. FAX: θεuαλονικη: ΤΕΡΜΑ 26ης ΟΚΤΩθΡIΟΥ, 54& 27 θεσ/κη. ΤΗΛ. (031152, ΤΙΧ: (04,) 2132 ΙΜΟΚ GR. FAX: ( ΑΠΟθΗΚΕΣ: ΜΥΤιΛΗΝΗΣ 4, ΜΟΣΧΑΤΟ.ΤΗΛ.:

8 14 ΤΟ OINOΛOΓlKOΤΡΙΜΗΝΟ ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 TMCI Padoνan S.p.A. ~TMα ~Padoνan νiνεχρο. Καθένας από τη σκοπιά του, την ευαισθησία του, την επαγγελματική του ιδιότητα ή το χόμπυ του μπορεί να προσθέσει ατέλειωτες σελίδες για να την περιγράψει Και να βρεθεί λιγότερο ή περισσότερο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Μια τέτοια εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης της νlνεχρο θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε επιγραμματικά με την πείρα της παρακολούθησης τριών συνεχών διοργανώσεων: Η έκθεση δείχνει κάποια σημεία κόπωσης. Εκτός από τους εμπορικούς, λιγότεροι επισκέmες δείχνουν να έρχονται στην έκθεση και μειώνεται το ενδιαφέρον και η επιθυμία για γευστική δοκιμή. Δεν μπορούμε να πούμε αν αυτό είναι σίγουρο ή συμmωματικό, ας μείνει προς το παρόν σαν προσωπική εκτίμηση. Επικουρικά αναφέρεται εδώ η ανακοίνωση του Κέντρου Διεθνούς Εμπορίου της Γαλλίας ότι η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού μειώθηκε από 24 δις λίτρα σε 21.8 δις την τετραετία Σ' ότι αφορά τώρα την εκπροσώπηση της χώρας μας είδαμε με ευχαρίστηση την παρουσία νέων -μικρών κυρίως- παραγωγών στο ελληνικό περίmερο. Νέες προσπάθειες αρκετά αξιόλογες που κίνησαν το ενδιαφέρον των δοκιμαστών. Ομως δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε και την απουσία αρκετών μονάδων που εκπροσωπούν σημα- Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ο. ΤΗΝ Σ' ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον, στο ξενοδοχείο ΝονΟΤΕΙ της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική συνέλευση του lουνίου της Ενωσής μας. Το βασικό βέβαια και κυρίαρχο θέμα της συνέλευσης ήταν ο καθορισμός των αμοιβών για τις οινολογικές εργασίες του επερχόμενου τρυγητού. Για τις εργασίες αυτές αποφασίστηκε στη συνέλευση να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπ. Γεωργίας και Εθν. Οικονομίας το ποσό των 15 δραχμών ανά κιλό γλεύκους και ελάχιστη τιμή για ανάλυση δείγματος και χορήγηση οινολογικών ουσιών, οι δρχ. Κατά τα άλλα αποφασίστηκε για τις διάφορες μεμονωμένες αναλύσεις καθώς και τις παρακολουθή σεις οινοποιείων, αύξηση 15% από τις περσινές τιμές. Τις τιμές που θα εγκριθούν τελικά θα φροντίσουμε να σας αποστείλουμε εγκαίρως και παρακαλούμε να τις τηρήσετε. Παράλληλα απασχόλησαν την Γ.Σ. θέματα δεοντολογίας τόσο μεταξύ οινολόγων που δεν τηρούν το εγκεκριμένο τιμολόγιο της ένωσης, όσο και άλλων ντικά αμπελουργικάδιαμερίσματατης χώρας. Ηταν βεβαίωςτα περίmερατων μεγάλωνεταιριών δίπλα στο κεντρικό ελληνικό περίmερο, καθένα με τη δική του αξιοπρόσεκτη αισθητική και αξιόλογη παρουσίαση των κρασιών. Αρκετοί επισκέmες, γνώστες της τουριστικής και αρχαιολογικήςελλάδας είχαν την περιέργεια και την επιθυμίανα γνωρίσουναπό κοντά και την οινολογική. Δεν μπορούμε όμως να ισχυρισθούμεότι υπήρξε επαρκής ανταπόκριση και εκμετάλλευσητου πλεονεκτήματος μας αυτού, με μια δυναμική και επιθετική παρουσίαση των ελληνικών κρασιών. Οι δημόσιες σχέσεις ήταν υποτυπώδεις και το φυλλάδιο παρουσίασης των ελληνικών κρασιών αρκετά φτωχό. Γι' αυτό μην εκπλαγούμεαν στις στήλεςτων περιοδικών διατροφικού και οινολογικού περιεχομένου δούμε να εμφανίζονται εκτενείς παρουσιάσεις και ανταποκρίσειςγια ξένα κρασιά -ενδεχομένως και με το αζημίωτο- και να αγνοείται ή να αναφέρεται στο περιθώριο η ελληνική παρουσία από τους Ελληνες δημοσιογράφους... Βέβαια για όλα υπάρχουν δικαιολογίες και επιχειρήματα, εκείνο όμως που μετράει είναι η εργασία και η προσπάθεια που συνήθως φαίνεται από το συνολικό απστέλεσμα. Κι αυτό ακόμη θα μπορούσε να είναι ένα από τα διδάγματα της νiνεχρο. ο συγγενών επαγγελμότων, που ενώ δεν διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, παρέχουν οινολογικές ουσίες και συμβουλές στην Ελλάδα του 2000 στην οποία ο καθένας εξακολουθεί να είναι ότι δηλώσει... Ακόμη περισσότερο τα σκευάσματα που κυκλοφορούν με ονόματα που θυμίζουν κρασί "κατάλληλα" για κάθε περίmωση γλεύκους απ' όπου κι αν προέρχεται, όποια κι αν είναι τα χαρακτηριστικά του... Τα συσκευάσματα αυτά κυκλοφορούν ακόμη και στα περίπτερα και αποτελούν την οινολογική ασπιρίνη κατάλληλα για κάθε νόσο... Αποφασίστηκε η διερεύνηση της νομιμότητας της κυκλοφορίας των σκευασμάτων αυτών και περαιτέρω ενεργοποίηση της ένωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμα συζητήθηκε η διαδικασία διαπίστευσης των εργαστηρίων, ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι έγκυρα και αποδεκτά από τις χώρες της Ε.Ε. Εγινε αναφορά και σ' άλλα τρέχοντα οινολογικά θέματα και η συνέλευση ολοκληρώθηκε μ' ένα ευχάριστο γεύμα στο εστιατόριο του ΝονΟΤΕΙ. Ο Τεχνολογία διήθησης οίνου, γλεύκους, χυμών Κ.λπ. Περιστροφικό φίλτρο κενού, μοντ. ΤΑΥΙΟ (φωτ. 1) Πλήρης μονάδα συνεχούς διήθησης μέ κενά, ημίρευστων προ'ίόντων, γλεύκους κλπ. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων που περιλαμβάνουν: διάταξη επίστρωσης (ΡRΕCΟΑη διάταξη εξαγωγής με ζέστρο, και εμφύσηση αέρα, διάταξη εξαγωγής τύπου ταινίας, διάταξη εξαγωγής τύπου τυμπάνου. Επιφάνειες διήθησης 0,5-60 Μ 2. Διάταξη συνεχούς σταθεροποίησηςκρασιών, μοντ. KRISTALSTOP (φωτ. 2). Πλήρως αυτόματο σύστημα συνεχούς ψύξης - διήθησης οίνων, με ενσωματωμένο PLC, αυτόματο έλεγχο σταθεροποίησης με την μέθοδο της αγωγιμότητας, και αυτόματη επιστροφή στον κρυσταλωτή, μέσω BY PASS, σε περίmωση απόκλισης από τεθέντα πρότυπα. Κατασκευάζεται σε 4 μοντέλα: μέχρι 1500 λίτρα/ώρα - CΟΜΡΑCΤ/ψυκτικό εντός κρυσταλωτή μέχρι 2500 λίτρα/ώρα CΟΜΡΑCΤ/ψυκτικό εντός κρυσταλωτή μέχρι 5000 λίτρα την ώρα μέχρι λίτρα την ώρα ΦωΤ.2. Δ1άτo~η συνεχούς σrαθεροποinσnς ιφασlοο ΚRlSΤALSTOP Πρόγραμμαπαραγωγής: Φίλτρα γης διατόμων (πιέσεως) με οριζόντιους δίσκους. Φίλτρα γης διατόμων με κάθετες πλάκες. Περιστρεφόμεναφίλτρα κενού. Φίλτρα πλακών. Φιλτρόπρεσσες,πλάκες, κ.λπ. Φίλτρα μεμβράνης. Ψυκτικά ξυστικού σώματος. Παστεριωτήρεςτύπου τούνελ. Παστεριωτήρεςπλακών. Εναλλάκτεςθερμότητας. Συγκροτήματα συνεχούς σταθεροποίησηςκρασιών. Κεντρικές μονάδες ψύξεως. Συνεχόμενασταφυλοπιεστήριαμε ιμάντα. Συγκροτήματασυμπύκνωσηςγλεύκους,χυμών. Πεδία δραστηριοτήτων: Διήθηση ποτών, χυμών και χημικών προϊόντων. Ψύξη, παστερίωση, συμπύκνωση. Πλήρεις εγκαταστάσειςχυμών και ποτών. ΑΠΟΚΛΕΙΠΙΚΟΙΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΟΙ θεccανicα ΕΠΕ Χαλκοκονδύλη19, ΑΘΗΝΑ '10432 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: /8,9 FAX: ΤΕΙΕΧ:

9 16 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ"-ΑΡ. ΤΕΙΧΟΥΣ36 Το άρωμα της ποικιλίας Ξινόμαυρο Α. ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ, Θ. ΣΟΥΛΗΣ (Εργ. Χημείας Τροφίμων, Τμ. Χημείας Α.Π.Θ.) (Από ομιλία στη ΔΕΤΡΟΠ '97) της ΙΥΜΕΣ & ΕΝΙΥΜΑ qist-broeades από την ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑΑΕΒΕ Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι το άρωμα ενός οίνου αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της ποιότητας. Κατά την οργανοληπτική εξέταση, η αξιολόγηση ενός οίνου βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στο άρωμα, που είναι η συνισταμένη ενός πλήθους πτητικών ενώσεων από τις οποίες μερικές επιδρούν ευνοϊκά ενώ άλλες όχι, και των οποίων οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από 100 ppm έως 10-4 ppb (Nykanen, 1983). Οι πτητικές ενώσεις που συνιστούντο άρωμα του οίνου ανήκουν συνήθως σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 1) Σε εκείνες που εντοπίζονται ατη ράγα, που τις συνθέτει το ίδιο το φυτό και αποτελούν το πρωτογενές άρωμα που υπήρχε πριν από την αλκοολική ζύμωση. Είναι το άρωμα της ποικιλίας. Διακρίνονται στις πτητικές ενώσεις που το άρωμά τους γίνεται αισθητό άμεσα με το αισθητήριο της όσφρησης και στις ενώσεις που δεν είναι πτητικές, δεν έχουν άρωμα και είναι γνωστές ως πρόδρομες αρωματικές ενώσεις διότι κατά τη μετατροπή της σταφυλής σε οίνο υφίστανται ενζυμική υδρόλυση και ελευθερώνουν πτητικά προϊόντα με λιγότερο ή περισσότερο έντονο άρωμα. Μερικές από τις ενώσεις του πρωτογενούς αρώματος είναι τα μονοτερπένια, οι νορισοπρενοειδείς ενώσεις και οι φαινολικές ενώσεις. Για τις περισσότερες ποικιλίες σταφυλών, τα πτητικά συστατικά που συμβάλλουν στο πρωτογενές άρωμα είναι τα ίδια, εκείνο που μεταβάλλεται σε κάθε ποικιλία είναι η συγκέντρωσή τους (Castino, 1988). 2) Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι πτητικές ενώσεις που σχηματίζονται κατά την οινοποίηση κυρίως από τη βιολογική δραατηριότητα των ζυμομυκήτων και των βακτηρίων. Είναι κυρίως αλκοόλες, εστέρες, οργανικά οξέα, λακτόνες, θειούχες ενώσεις Κ.ά. που συνιστούν το δευτερογενές άρωμα, όπως συνήθως λέγεται, και το οποίο εξαρτάται σημαντικά από τις οινοποίησης. 3) Τέλος, στην κατηγορία εκείνη των πτητικών ενώσεων που σχηματίζονται με βραδύ ρυθμό κατά τη διάρκεια της παλαίωσης των οίνων (εκείνων που είναι επιδεκτικοί παλαίωσης), της ωρίμανσης δηλαδή που συμβαίνει κατά την αποθήκευση των οίνων στο βαρέλι και μετά στη φιάλη. Πρόκειται για φαινολικές και νορισοπρενοειδείς ενώσεις οι οποίες αποτελούν το τριτογενές άρωμα πιο γνωστό ως μπουκέτο. Ανάλογα με την περιεκτικότητα των μονοτερπενικών ενώσεων στο γλεύκος, οι ποικιλίες οιναμπέλου κατατάσσονται στις μοσχάτες ποικιλίες (συγκεντρώ- ΤΗΕ ΑΑΟΜΑOF VITlS VINIFERA VAR. ΧΙΝΟΜΑΥΑΟ Α. GKOULIOTl, ΤΗ. SOULlS (Laboratory οι Food Chemistry and Technology, Depart. οι Chemistry, University οι Thessaloniki) Summary This paper deals with the study οι the free an fiucosillicaly bound aroma οι the must and wines οι Xinomayro, a red variety extensively cultivated ίπ Northen Greece. Xinomayro is a neutral aromatic variety in terms οι monoterpenes. Young aromatic wines are characterised by intense fermentation aromas and have high concentration on esters, acetates and acids. Enzyme hydrolysis οι giycosides οι musts and wines reveals an important flavour potential consisted by a number οι C-13 norisoprenoids and shikimate derivatives ίπ concentrations near their aroma threshoid values. The contribution οι these precursors to the development οι the bouquet οι Xinomayro has ιο estabiished by further studies. σεις μονοτερπενίων μέχρι 6 mg/i) στις αρωματικέςμη μοσχάτες ποικιλίες (συγκεντρώσεις μονοτερπενίων από 1 μέχρι 4 mg/i) και στις αρωματικά ουδέτερες ποικιλίες (συγκεντρώσειςμονοτερπενίωνμικρότερες από 0,5 mg/i) (Wiliiams et ai., 1987). Η ποικιλία Ξινόμαυροείναι μια από τις πιο σημαντικές ποικιλίες οιναμπέλουτου ελλαδικού χώρου. Πρόκειται για μια εκλεκτή ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείταιεκτεταμένα στη βόρεια Ελλάδα σε μια από τις τρεις ζώνες παραγωγής ερυθρών οίνων σε αξιόλογες ποσότητες, στο τρίγωνο που σχηματίζουν οι περιοχές της Νάουσας, του Αμυνταίου και της Γουμένισσας.Το όνομά της, το οφείλει στα δύο βασικά της χαρακτηριστικά:στην υψηλή οξύτητα και στο βαθύ ερυθρόχρώμα. Οι οίνοι που παράγονταιαπό την ποικιλία αυτή είναι πλούσιοι σε σώμα και επιδεκτικοί παλαίωσης. Στην αμπελουργική ζώνη της "Νάουσας" όπου πραγματοποιήθηκεη παρούσα εργασία, η ποικιλία Ξινόμαυρο καλλιεργείταιεκτεταμένα και παράγει τους φημισμένους οίνους Ο.Π.Α.Π. "Νάουσα". Οργανοληπτικά,η ποικιλίαξινόμαυρο, κατατάσσεται στις αρωματικά ουδέτερες ΠΟΙΚιλίες. Η ποικιλία όμως αυτή, κατά την οινοποίηση, παράγει οίνους με χαρακτηριστικόάρωμαπου θυμίζει, σύμφωναμε τους γευσιγνώστες, κόκκινα φρούτα του δάσους και ξηρούς καρπούς. Μέχρι σήμερα,το άρωματου Ξινόμαυρου δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής και σε βάθος μελέτης. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφετηρία της μελέτης των αρωματικών συστατι- Η Gist-brocades, ο πρώτος παραγωγός ατον κόσμο ζυμομυκήτων, ανέmυξε σε συνεργασία με οινολογικά εργαστήρια, ξηρές ενεργές ζύμες προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο ο(νου. Ετσι ο οινοποιός έχει τη δυνατότητα να εξέγξει καλύτερα τη σημαντική διαδικασία της ζύμωσης. Αυτή θα ξεκινήσει πιο γρήγορα και θα είναι αταθερή, κανονική και ολοκληρωμένη, με ελάχιατο σχηματισμό αφρού. Οι επιλεγμένοι ζυμομύκητες βελτιώνουν την αρωματική έκφραση των οίνων χωρίς να αλλοιώνουν την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριατικών τους, ~ FERMIVIN ΤΥΠΙΚΟΙ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ ~ FERMICHAMP ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΥΜΩΣΕΙΣ, ΑΝAZVΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΩΔΩΝ ΟIΝΩΝ ~ FERMIBLANC AROM ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ,ον ΛΕΥκον ΟIΝον ~ FERMIROUGE ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ τον ΕΡΥθρον ΟίΝον ~ FERMIVIN CRYO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΖΥΜΩΣΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ θepmokpaσja ιαι ια οινολουιιά ένζυμα ~ RAPIDASE ΕΧ COLOUR ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΔΙΑΥΓΑΣΗ ~ RAPIDASE CX ΠΗΚΤΙΝΟΛΥΤΙΚΟ ENZVMO ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΑΣΗ τον ~AR2000 ΕΝΖΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ qist-iιroeades 239, 59472/ SECΙIN Cedex, France Β.Ρ. ΤΗΛ: (33) , FAJ(: TLX: F την οποία αντιθέτως ενισχύουν. Avππpόσωπoι και αnoκλειστικo( διανομείς για όλη την Ελλάδα ~EΛTON """" ΧΗΜ/ΚΑ ΑΕΒΕ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 5- ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: , , TLX: GAF GR - FAJ(:

10 18 ''Ο Ο1ΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 10ΥΝ10Σ- ΑΥ1ΌΥΣΤΟΣ Το άρωμα της ποικιλίας Ξιvόμαυρο Το άρωμα της ποικιλίας Ξιvόμαυρο Ι ι Πίνακας 1 Πτητικά συστατικά του γλεύκους από σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο Αλδεϋδες Αλκοόλες Μονοτερπένια Φαινολικές Νορισοπρενοειενώσεις δεις ενώσεις Εξανάλη lσοαμυλική Λιναλοόλη Βενζυλική β-δαμασκηνόνη αλκοόλη Εξεν-2-άλη Εmανόλη-2 α-τερπινεόλη 2-Φαινυλοαιθανόλη Εmανάλη Εξανόλη-1 ΠυρανLκό οξείδιο Φαινόλη της λιναλοόλης Οκτανάλη Εξεν-3-όλη-1 Νερόλη Βενζο'ίκό οξύ Εwεανάλη Εξεν-2-όλη-1 Κιτρονελλόλη Βανιλίνη Δεκανάλη Οκτανόλη-1 Γερανιόλη Κιναμμωμικό Διενεδιόλη 11 Τριενόλη Γερανικό οξύ οξύ κών των σταφυλών και αποτελέσματα μιας μελέτης που έχει θέμα το αρωματικό δυναμικό των οίνων της ποικιλίας Ξινόμαυρο σε σχέση με ορισμένους από τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Πειραματικό Μέρος Ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1993, 1994 και 1995 στις περιοχές Τριλόφου, Γάστρας, Γαwακοχωρίου και Φυτιάς που ανήκουν στη ζώνη o.n.a.n. "Νάουσα". Το αμπελουργικό μέρος της εργασίας ανέλαβε η γεωπόνος της εταιρείας "ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε." κ. Ταζογλίδου. Η οινοποίηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε, με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, στο οινοποιείο της εταιρείας στη Ν. Στενήμαχο Ημαθίας. Οι κλασικές και οι χρωματογραφικές αναλύσεις των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Αμπελοοινικής Ερευνας και Εφαρμογών. Η απομόνωση των πτητικών συστατικών των γλευκών και των οίνων από σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο έγινε με συνεχή εκχύλιση υγρού/υγρού με διαλύτη freon 11 για 72 ώρες (Rapp, 1979). Ως εσωτερικό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε υδατοαλκοολικό διάλυμα οκτανόλης-3 (40 mg/i). Κάθε 24 ώρες γινόταν αντικατάσταση μέρους του διαλύτη με ποσότητα νέου. Τα εκχυλίσματα των 24, 48 και 72 ωρών αναμίχθηκαν και συμπυκνώθηκαν σε συσκευή τύπου Kuderna - Danish, σε υδρόλουτρο στους 30 C μέχρι τελικού όγκου περίπου 500 ml. Η απομόνωση των πρόδρομων ενώσεων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της εκχύλισης σε στερεά φάση C18 και διαλύτη μεθανόλη (Οί Slefano, 1991). Η ενζυμική υδρόλυση πραγματοποιήθηκε με διάλυμα ενζύμου Novoferm 12G στους 35 C για 24 ώρες. Η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των πτητικών συστατικών των εκχυλισμάτων έγινε σε αέριο χρωματογράφο συζευγμένο με φασματογράφο μαζών της εταιρίας Carlo-Erba 8000 series ΜΟ 800, με σύγκριση του χρόνου συγκράτησης με πρότυπες ενώσεις και επιβεβαίωση στη συνέχεια με σύγκριση του χαρακτηριστικού φάσματος μαζών με τα φάσματα μαζών προτύπων ε νώσεων. Στις περιmώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη πρότυπη ένωση η ταυτοποίηση βασίστηκε στη σύγκριση του φάσματος μαζών της άγνωστης ένωσης με φάσματα μαζών της βιβλιοθήκης NIST και των χρόνων συγκράτησης από τη βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό, σε μερικές ενώσεις προσδιορίστηκε μόνο η κατηγορία στην οποία ανήκουν ενώ η ταυτοποίηση μικρού αριθμού ενώσεων δεν έγινε δεκτή. Αποτελέσματα - Σχολιασμός Στα γλεύκη από σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο ταυτοποιήθηκαν τα πτητικά συστατικά που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οπως φαίνεται από τον πίνακα 1 τα γλεύκη της ποικιλίας Ξινόμαυρο είναι πλούσιο σε αλδεϋδες και σε εξανόλες γεγονός που έχει παρατηρηθεί και στα γλεύκη των άλλων ποικιλιών. Τα μονοτερπένια ανιχνεύτηκαν σε ίχνη, πολύ χαμηλότερα από το κατώφλι αντίληψής τους, γεγονός που δικαιολογεί την κατάταξη της ποικιλίας αυτής στις αρωματικά ουδέτερες. Η ανίχνευση λίγων φαινολικών συστατικών στα γλεύκη που μελετήθηκαν οφείλεται στο γεγονός ότι αναλύθηκε ουσιαστικά στο σάρκωμα της σταφυλής και όχι ο φλοιός, ο οποίος είναι πλούσιος στα συστατικά αυτά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανίχνευση της β-δαμασκηνόνης. Είναι ένωση με έντονο, ευχάριστο άρωμα και πολύ χαμηλό κατώφλι αντίληψης (0,002 ppb στο νερό). Για τη μελέτη του αρωματικού δυναμικού του γλεύκους από σταφύλια της ΠΟΙΚιλίας Ξινόμαυρο έγινε απομόνωση των πρόδρομων αρωματικών ενώσεων ~αι στη συνέχεια ενζυμική υδρόλυση. Ταυτοποιήθηκε ενας σημαντικός αριθμός αρωματικών ενώσεων οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Η ενζυμική υδρόλυση ελευθερώνει τα αρωματικά Ι t ΙΙ συστατικά που ήταν δεσμευμένα ως γλυκοζίτες με τη μορφή των πρόδρομων αρωματικώνενώσεων. Ο μικρός αριθμός φαινολικών συστατικών που ταυτοποιήθηκε οφείλεται, όπως και στην περίmωση του ελεύθερου αρώματος των γλευκών, στο γεγονός ότι αναλύθηκε μόνο το σάρκωμα και όχι ο φλοιός που είναι πλουσιότερος σε αυτά τα συστατικά. Οπως αποδεικνύεται για πρώτη φορά, το γλεύκος από σταφύλια της ποικιλίας οινοποίησης, με την χρήση ενζύμων, όσο και κατά την διάρκεια της παλαίωσης, αφού όπως είναι γνω Πίνακας 2 Πτητικά χαρακτηριστικά των γλευκών της ποικιλίας Ξινόμαυρο που ελευθερώνονται μετά από ενζυμική υδρόλυση Μονοτερπένια Φαινολικές ενώσεις Νορισοπρενοοειδές ενώσεις Λιναλοόλη BενζυλtKή αλκοόλη 3,4-Διϋδρο-3-0ξο-β-δαμασκόνη Q-Τερπινεόλη 2-Φαινυλαιθανόλη 3-Υδροξυ-β-δαμσκόνη Πυρανικό οξείδιο Φοινσξυαιθανόλη 3-0ξο-α-ιονόλη της λιναλοόλης Νερόλη Βανιλίνη 3-Υδροξυ-7,8-διδεϋδρο-β-ιονόλη Γερανιόλη Ακετοβανιλίνη Διενεδιόλη 11 Ομοβανιλική αλκοόλη Κουμιλική αλκοόλη στό οι γλυκοζίτες υδρολύονται Γερανικό οξύ κατά την παραμονή τους σε όξινο περιβάλλον όπως είναι αυτό των οίνων. Κατά πόσο είναι σκόπιμη και επιθυμητή η εκμετάλλευσητου αρώ- 2,6-Διμεθυλοκταδιενο-2, 7-διόλη-1,6 ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΒΕΕ Αντιπροσωπείες Λ υλών για τρόφιμα ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΕΙΔΗ ΣΕ ΣΤΟΚ ΑΡΩΜΑΤΑΧΡΩΜΑΤΑΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΜΥΛΟ, ΠΗΚΤιΚΑ, ΠΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ,ΚΟΛΛΕΣ Ειδικά Προϊόντα για συγκεκριμέναπροβλήματα ΓΙΑ ΚΟΛΛΑΡΙΣΜΑ ματος που προέρχεται από τη διάσπαση των πρόδρομων αρωματικών ενώσεων με ενζυμική υδρόλυση εί- ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ & ΑΙΜΑΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ Υλικά νέας τεχνολογίας (υηίν. of Bordeaux studies ίη 1993, L' Office International de la Vigne 1991) για κολλάρισμα. Μπαίνουν σε ποσοστό grlhl, σε συνδυασμό με ΡΥΡΡ και ζελατίνη. Είναι πολύ οικονομικά και επιταχύνουν σημαντικά το κολλάρισμα ενώ παράλληλα δεν απορροφάται πολύ άρωμα. Βρίσκουν άριστη εφαρμογή σε επιτραπέζια λευκά, ροζέ και κόκκινα κρασιά. Η αιματaλβoυμίνη ιδιαίτερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία ακόμα και στα πολύ καλά κόκκινα και ροζέ κρασιά. Αδαμ. Κοραή 25, Γλυκά Νερά τηλ & ίaχ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

11 20 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ"- ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 Το άρωμα της ποικιλίας Ξινόμαυρο ;000 mgll ο ΟΙ Οίνοι από διάφορα αιιnu.otaμqx;id 03 Εστέρες 04 OργαVΙΙ<Ω oζio Σχήμα 1: Περιεκτικότητα οκτώ οίνων από διάφορο ομπελοτεμάχια σε εστέρες-άθροισμα αιθυλεστέρων των οργανικών οξέων και οξικών εστέρων ανωτέρων αλκοολών (εστέρες) και σε οργανικά οξέα (οξέα) ναι ένα θέμα που θα πρέπει να διερευνηθεί διότι θα έχει οπωσδήποτε σημασία για τη δημιουργία νέων τύπων οίνων από την ποικιλία Ξινόμαυρο. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις των νέων οίνων, δηλαδή των οίνων οι οποίοι δεν είχαν υποστεί παλαίωση. Ταυτοποιήθηκαν πολλές ενώσεις από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν στο δευτερογενές άρωμα. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της οργανοληmικής εξέτασης και της ενόργανης ανάλυσης των δειγμάτων παρατηρήθηκε ότι οι οίνοι που παρουσιάζουν πλούσιο άρωμα είχαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αιθυλεστέρες των οργανικών ο ξέων και σε Οξικούς εστέρες των ανώτερων αλκοολών αν και οι συνθήκες οινοποίησης ήταν οι ίδιες για όλα τα δείγματα. Είναι γνωστό άτι οι δύο αυτές τάξεις περιλαμβάνουν ενώσεις με έντονο και ευχάριστο ά ρωμα. Η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση του αρώματος των οίνων είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στους νέους οίνους που προέρχονται από ουδέτερες αρωματικά ποικιλίες (Dubois 1994). Στο σχήμα 1 φαίνεται η περιεκτικότητα σε εστέρες (άθροισμα αιθυλεστέρων των οργανικών οξέων και οξικών εστέρων των ανώτερων αλκοολών) και σε οργανικά οξέα 8 οίνων με διαφορετικό άρωμα και οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της ζώνης Ο.Π.Α.Π. 'Νάουσα'. Οι οίνοι 06 και 02 που οργανοληmικά χαρακτηρίστηκανπιο αρωματικοί από τους υπόλοιπους, έχουν και υψηλότερεςσυγκεντρώσειςσε αιθυλεστέρες των οργανικών οξέων και σε οξικούς εστέρες των αλκοολών αλλά και υψηλότερη συγκέντρωση οργανικών Οξέων. Επίσης οι ίδιοι οίνοι έχουν και μεγαλύτερη συγκέντρωση σε οργανικά οξέα τα 05 οποία, σύμφωνα με τον Rosier (1992), συμβάλλουν στη διατήρηση του ευχάριστου δευτερογενούς αρώματος με την πάροδο του χρόνου. Στο άρωμα των νέων οίνων που προέρχονται από την ποικιλία Ξινόμαυρο ταυτοποιήθηκαν επίσης και ενώσεις του πρωτογενούς αρώματος κυρίως φαινολικές και τερπενικές. Τα (λιναλοόλη, μονοτερπένια α-τερπινεόλη, γερανιόλη και οξείδια της λιναλοόλης) ανιχνεύτηκαν σε συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότερες από το κατώφλι αντίληψής τους και εκτιμάται ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν συνεισφέρουν στο άρωμα των οίνων. Ανιχνεύτηκαν επίσης και ορισμένες νορισοπρενοειδείς ενώσεις. Πρόκειται για τις; 3-υδροξυβ-δαμσκόνη, 3-0ξο-β-ιονόλη, 4-0ξο-β-ιονόνη και τις δύο ισομερείς μορφές της ακτινιδόλης. Οι ενώσεις αυτές έχουν ευχάριστα αρώματα και πολύ χαμηλό κατώφλι αντίληψης, της τάξης των μερικών mg/i. Ε πειδή οι συγκεντρώσεις των ενώσεων αυτών που προσδιορίστηκαν στους νέους οίνους της ποικιλίας Ξινόμαυρο βρίσκονται περίπου στο κατώφλι αντίληψης η συνεισφορά τους στο άρωμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άλλης μελέτης. Στους νέους οίνους ανιχνεύτηκαν επίσης και φαινολικές ενώσεις κυρίως παράγωγα της γουαίακόλης. Οι νέοι οίνοι από την ποικιλία Ξινόμαυρο που αναλύθηκαν, περιέχουν τέτοιες ενώσεις σε συγκεντρώσεις κοντά στο κατώφλι αντίληψης και γι' αυτό η συνεισφορά τους στο άρωμα θα πρέπει να διερευνηθεί. Οι ενώσεις αυτές έχουν πολύ χαμηλό κατώφλι αντίληψης (Abbott, 1991) και θεωρούνται υπεύθυνες για τους αρωματικούς χαρακτήρες του δυόσμου του καπνού και της βανίλιας. Η παρουσία των φαινολικών ενώσεων σε παλιούς οίνους είχε αποδοθεί στο φαινόμενο της εκχύλισης τους από το βαρέλι όμως πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι οι ίδιες ενώσεις απαντούν και στο σταφύλι δεσμευμένες με τη μορφή γλυκοζιτών (WilIiams 1995). Το άρωμα ορισμένων ε ρυθρών ποικιλίων (Syrah και Ρίπο! ποίγ) οφείλεται, σε μεγάλο μέρος, πιθανώς σε τέτοιες ενώσεις (Abbott, 1991) ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 28 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑθΗΝΑΙ Τ.Κ ΤΗΛ.: ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΣ ΟΙΝΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 12 θεηισ ΠΙΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1934 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΤΑΤΗ r----

12 22 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ"- ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 ΙΟΥΝΙΟΣ -ΑΥΙΌΥΣΤΟΣ mgil ι lso": 100- Ο Οό 02 Το άρωμα της ποικιλίας Ξινόμαυρο 08 οι 07 Ο{νοι από διάφορα αμneλοτηιάχiq Τιρπενlκέι; {.vωσεις Σχήμα 2: περιεκτικότητα οκτώ οίνων από διάφορα αμπελοτεμάχια σε τερπενικές ενώσεις (μονοτερπένlα και νορισοπρενοειδείς ενώσεις) (STER) και σε φαινολικές ενώσεις (SPHE) Οπως προκυmει από την οργανοληmική οι οίνοι που χαρακτηρίστηκαν εξέταση ως πιο αρωματικοί ήταν οι οίνοι 06 και 02 οι οποίοι έχουν και πιο πλούσιο δευτερογενέςάρωμα (σχήμα 1). Από τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε τερπενικές και φαινολικές ενώσεις των ίδιων δειγμάτων (σχήμα 2) διαπιστώθηκε ότι οι οίνοι 06 και 02 υπερτερούν και σε συστατικάτου πρωτογενούςαρώματος. Οπως έγινε αρχικά στα γλεύκη και στους νέους οίνους πραγματοποιήθηκεμελέτη του δεσμευμένου αρώματος με την βοήθεια της ενζυμικής υδρόλυσης. Αν και η μελέτη αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, μπορούν να γίνουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Από την ενζυμική υδρόλυση των γλυκοζιτών που απομονώθηκαναπό τους ίδιους νέους οίνους ταυτοποιήθηκαν κυρίως φαινολικές και νορισοπρενοειδείς ενώσεις, όπως και στα γλεύκη. Οι φαινολικέςενώσεις που ταυτοποιήθηκανείναι παράγωγα της γουα'ίακόλης. Μερικές από αυτές είναι η βανιλίνη, η ακετοβανιλίνη, η ζιγκερόνη, η διϋδροκονιφεριλικήαλκοόλη, η ομοβανιλικήαλκοόλη, και η συρινγλαδεϋδη.οι παραπάνω ενώσεις έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι αντίληψης και πιθανώς ελευθερώνονται κατά την παλαίωση και συμμετέχουνστο μπουκέτο. Η υπόθεση αυτή πρέπει, να επιβεβαιωθεί και με αναλύσεις παλαιωμένων οίνων. ομοίως ανιχνεύτηκαννορισοπρενοειδείςενώσεις όπως είναι η 3,4διϋδρο-3-0ξο-β-δαμασκόνη,3-υδροξυ-β-δαμασκόνη, 3-υδροξυ-7,8-διϋδρο-β-ιονόλη,2-υδροξυ-β-ιονόνη,3-υδροξυ-7,8-διδεϋδρο-β-ιονόλη,και 3-υδροξυ-5,6- εποξυμεγαστιγμεν-7 -όνη-9. Οι ενώσεις 03 πιστωθεί αυτές μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του αρώματος διότι κατά την παραμονή σε όξινο περιβάλλον μετασχη ματίζονται σε ενώσεις με έντονο ά ρωμα και πολύ χαμηλό κατώφλι αντίληψης όπως είναι η β-δαμασκηνόνη, το TDN και η ακετάλη του Αίesling, (Williams el al, 1992). Επομένως η πιθανή παρουσία των ενώσεων αυτών στους παλαιωμένους οίνους πρέπει να δια- Συμπεράσματα Η ποικιλία Ξινόμαυρο είναι αρωματικά ουδέτερη σύμφωνα με την κατάταξη των Williams και των συνεργατών του (1987), διότι το γλεύκος της έχει περιεκτικότητα μονοτερπενίων μικρότερη από 500 mg/, και το καθένα από αυτά βρίσκεται πολύ κάτω από το κατώφλι αντίληψης. Το άρωμα των νέων οίνων οφείλεται κυρίως στις ενώσεις του δευτερογενούς αρώματος που είναι κυρίως εστέρες. Οι νέοι οίνοι που χαρακτηρίζονται οργανοληmικά περισσότερο αρωματικοί, έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αρωματικές ενώσεις του δευτερογενούς αρώματος, αν και οι συνθήκες οινοποίησης ήταν οι ίδιες για όλα τα δείγματα. Οι οίνοι αυτοί προέρχονται από συγκεκριμένα αμπελοτεμάχια που βρίσκονται μέσα στην αμπελουργική ζώνη Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας ποιότητας "Νάουσα" που είχε παρατηρηθεί ότι δίνουν οίνους με περισσότερο άρωμα. Η ενζυμική υδρόλυση γλυκοζιτών που απομονώθηκαν από γλεύκη και νέους οίνους της ποικιλίας αυτής αποδεικνύει ότι το Ξινόμαυρο έχει αξιόλογα αρωματικό δυναμικό και θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες μελέτες για τον τρόπο αξιοποίησης του δυναμικού αυτού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ CASTINO, Μ.Βυιl. οlν, Ν 61,1988. ΝγΚΑΝΕΝ, L.; SUOMALAINEN, Η. Reidel D. Publ. Co., Dordrechl, The Nelherlands, ΑΑΡΡ, Α.; KNIPSER, W. Vilis, 1979, 18, DI STEFANO, R. Βυιι. οlν, ο ΟIΝΟΠΟIΗΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓογ ΠΑΠΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Δρ Χημικός - Οινολόγος) ΠΑΝΑΓιΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Γεωπόνος - Οινολόγος) (Από ομιλία στη ΔΕΤΡΟΠ '97) ΓΕΝΙΚΑ Το Μοσχάτο Αμβούργου είναι ποικιλία ικανοποιητικής παραγωγικότητας με μέτριου μεγέθους και πυκνότητας σταφυλή. Η ράγα έχει χρώμα ερυθρό, είναι χυμώδης με πολύ γλυκιά γεύση και χαρακτηριστικό άρωμα. Το σύνολο σχεδόν τη καλλιεργούμενης έκτασης της ποκιλίας αυτής βρίσκεται στην περιοχή Τυρνάβου, όπου καλλιεργούνται στρέμματα (Αμπελογραφία, Βλάχος Μ. 1986). Είναι η μοναδική ποικιλία (τουλάχιστον για τα δεδομένα της Ελλάδας) που είναι συνιστώμενη επιτραπέζια και συγχρόνως συνιστώμενη οινοποιήσιμη σύμφωνα με τον ΚΑΝ. ΕΟΚ 3800/81, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ 1914/96. Το 1981 στον κανονισμό αυτό το Μοσχάτο Αμβούργου αναφερόταν σε 4 μόνο νομούς της χώρας, σήμερα τη συναντάμε σε 36!, πράγμα που αποδεικνύει την καλλιεργητική ευρύττητα και την δυναμικότητα της ποικιλίας. Στην εργασία αυτή γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών γλεύκους και οίνου από Μοσχάτο Αμβούργου της περιοχής Τυρνάβου καθώς και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων που παρουmάζει η οινοποίησή του, με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ποικιλίας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκε ο βιομηχανικός εξοπλισμός και το οινολογικό εργαστήριο του Αγροτικού Οινοποιητικού Συν/σμού Τυρνάβου. Οι μέθοδοι αναλύσεων που ακολουθήθηκαν για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του οίνου και του γλεύκους είναι οι επίσημες, όπως αυτές καθορίστηκαν με τους κανονισμούς (ΕΕ) φιθ. 1108/82 και 2676/90 και περιγράφονται στα τεύχη L133/ και L272/ Για τον προσδιορισμό του L και D-γαλακτικού ο ξέος χρησιμοποιήθηκε η ενζυματική μέθοδος. Οι οινολογικές αναλύσεις του γλεύκους και του αντίστοιχου οίνου έγιναν σε 1Ο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 3550 HL. Για την μελέτη του φαινομένου της μηλογαλακτικής ζύμωσης δημιουργήθηκαν 16 δεξαμενές "δείγματα", από το ίδιο γλεύκος οι ο ποίες διαφοροποιήθηκαν ως προς το ρη (πραγματοποιήθηκε ρύθμιση του ρη με προσθήκη τρυγικού οξέος), ως προς τη θερμοκρασία ζύμωσης και ως προς την περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη. Σε 1Ο δεξαμενές που περιείχαν γλεύκος από Μοσχάτο Αμβούργου προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, η ολική και ενεργός οξύτητα, το μηλικό οξύ και η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου (πιν. 1). Πίν. 1. Σύσταση γλεύκους Μοσχάτου Αμβούργου α/α ΟΥκας Σόκχαρα Ολική ρη 8 2 Μηλικό Οξύτητα - Η/Ι g/i 9 τρυυ/1 - mg/i g/i ,5 3, , ,6 3, , ,5 3, , ,7 3, , ,5 3, , ,6 3, , ,6 3, , ,6 3, , ,7 3, , ,6 3, ;74 ΜΟ 222,4 4,59 3,88 111,4 1,735 Στις ίδιες δεξαμενές έγιναν αργότερα οι βασικές αναλύσεις της σύστασης του οίνου που προέκυψε. Προσδιορίστηκε ο οινοπνευματικός βαθμός, η πυκνότητα, η ολική, ενεργός και πτητική οξύτητα καθώς και η περιεκτικότητα σε γαλακτικό οξύ και σε ελεύθερο και ολικό διοξείδιο του θείου (πιν. 2, σελίδα 26). Οι αναλύσεις του γλεύκους των 10 δεξαμενών έχουν μικρές διακυμάνσεις πράγμα που οφείλεται στις ομοιόμορφες κλιματικές συνθήκες της περιοχής, στις μικρές υψομετρικές και εδαφολογικές διαφορές καθώς και στον συγκεκριμένο τρόπο καλλιέργειας που εφαρμόζουν οι αμπελοκαλλιεργητές. Η συγκέντρωση των σακχάρων κατά μέσο όρο είναι 222 g/l, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, συγκέντρωση που θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποδεικνύει πως στις συνήθεις κλιματικές συνθήκες της περιοχής η ποικιλία μπορεί να αποκτήσει καλό σακχαρικό τίτλο αν η στρεμματική απόδοση δεν ξεπεράσει τους 2 τόwους/στρέμμα, Η οξύτητα τόσο η ενεργός (ρη 3,88), όσο και η ολική (4,6 g/l τρυγικού) είναι χαμηλές. Η ανάγκή ενίσχυσης της οξύτητας του γλεύκους είναι συνήθως

13 Μηχανήματα επεξεργασίας, και τυποποιήσεωςυγρών, τροφιμων και ποτων Μηχανήματα επεξεργασίας, και τυποποιήσεως, υγρών τροφιμων και ποτων Συγκρότημα συνεχούς σταθεροποιήσεως κρασιού "PolarSystem" DELLA TOFFOLA SPA Defranceschi hellas Ltd Ανοξείδωτες δεξαμενές οlνοποlητές. οινοποιητικά μηχανήματα ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΠΑΣΙΟ: ΡΙΤΣΩΝΑ ΧΜΚΙΔΟΣ Τ.Θ ΧΜΚIΔΑ ΤΗΛ.: (0221) (093) (094) FAX: (0221) ,-.. Πνευματικά πιεστήρια ποιότητος DEFRANCESCHI SPA ΔΗΜ _.,-. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "'* ~.=......~.... Ι _ 118 ι: ι _ ι' ~ =_.1 ~ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ =-.., :. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΠΑΣΙΟ: ΡΙΤΣΩΝΑ ΧΜΚΙΔΟΣ Τ.Θ ΧΜΚΙΔΑ ΤΗΛ.: (0221) (093) (094) FAX: (0221) 33351

14 26 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 36 - ΙΟΥΝΙΟΣ -ΑYlΌΥΣΤΟΣ ΟIΝΟΠΟIΗΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ ΟIΝΟΠΟIΗΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Πίν. 2. Σύσταση οίνου Μοσχάτου Αμβούργου αα ναι πυκνότη Οξύτη ρη 5ιa επιβεβλημένη. Γαλα Πτητιτα τα ΕλΙ λ κτικό κή - % g/ml g/l - mg/l g/l g/l τρυγ. οξικ. 1 12,7 0,9937 7,1 3,75 12/98 4,20 0, ,6 0,9941 4,7 3,90 18/105 1,05 0, ,1 0,9927 4,6 3,85 14/94 1,00 0, ,4 0,9940 6,8 3,70 19/98 3,50 0, ,1 0,9926 4,5 3,90 16/89 0,90 0, ,7 0,9939 7,0 3,75 18/95 3,40 0, ,7 0,9939 4,7 3,90 16/83 1, ,6 0,9940 5,9 3,70 20/94 2,50 0, ,7 0,993 4,80 3,95 16/96 1,15 0, ,7 0,9938 4,6 3,80 21/99 1,00 0,40 ΜΟ 12,73 0,9936 5,47 3,82 19/95 1,98 0,41 Η περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ (1,74 9/1) είναι υψηλή σε σχέση με τη χαμηλή ολική οξύτητα και ικανή να μας οδηγήσει σε μηλογαλακτική ζύμωση από όπου θεωρητικά θα προέκυmαν 1,15 9/1 γαλακτικού οξέος. Οπως φαίνεται στον πίνακα 2 ο αλκοολικός τίτλος (12,7% Υοl) καθώς και η πυκνότητα 0,9936 9/ml,του κρασιού που προέκυψε από το αντίστοιχο γλευκος είναι αναμενόμενα. Δεν ισχύει το ίδιο για την ολική οξύτητα σε όλες τις περιmώσεις. Στις δεξαμενές 1,4,6,8 η ολική οξύτητα είναι 7.1, 6.8, 7.0, 5.9,9/1 τρυγικού αντίστοιχα. Στις περιmώσεις αυτές η οξυτητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την οξύτητα του γλεύκους, ενώ παράλληλα στις δεξαμενές αυτές παρατηρείται και μεγαλύτερη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος (3.2, 3.5, 3.4, 2.5 9/1) από αυτή που θεωρητικά θα προέκυmε λόγω μηλογαλακτικής ζύμωσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει γαλακτική ζύμωση που εκδηλώθηκε στο τέλος της αλκοολικής ζύμωσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία γαλακτικού οξέος από τα σάκχαρα. Τέλος οι διακυμάνσεις της πτητικής οξύτητας στο σύνολο των δεξαμενών εμφανίζονται μικρές. Για τον έλεγχο του φαινομένου της δημιουργίας γαλακτικού οξέος ορίσθηκαν 16 δεξαμενές "~είγματα" που περιείχαν το ίδιο γλεύκος. Στα 8 δειγματα ρυθμίστηκε το ρη από το 3,9 στο 3,4 με πρc;>σθήκη τρυγικού οξέος. Σε 8 δεξαμενες πραγματοποιηθηκε η ζύμωση σε θερμοκρασία 17 C (με τη βοήθεια ψυκτικών μηχανημάτων), ενώ στις υπόλοιπες στους 250~ (με τη χρήση εναλ/ακτών θερμ?τητας). Η ~ερι~κτιkoτητες των δειγμάτων σε διοξειδιο του θειου ηταν Ο, 30, 80, 150 m9/1 (πιν. 3). Με τον τρόπο αυτό προσδιορίσθηκε η επίδραση του ρη, της θερμοκρασίας ζύμωσης και της περιεκτικότητας του διοξειδίου του θείου στη δημιουργία γαλακτικού οξέος. Πίν. 3. Συμβολισμός και χαρακτηριστικά δεξαμενών - δειγμάτων α/α ρη 50. α/α ρη 50 (17 C) - mg/l (25 C) - mg/l 1" 3,4 Ο 1" 3,4 Ο 2 3,4 30 2" 3,4 30 3" 3,4 80 3" 3, , " 3, " 3,9 Ο 5 3,9 Ο 6" 3,9 30 6" 3, , ,9 80 8" 3, " 3,9 150 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης οι 9 από τις δεξαμενές περιείχαν ποσότητα γαλακτικού οξέος α ναμενόμενη (πιν. 4), οι 3 δεξαμενές είχαν υπερβολική συγκέντρωση γαλακτικού οξέος (πιν. 5) ενώ οι 4 πολύ μικρή (πιν. 6). Πιν. 4. Οι 9 δεξαμενές με συγκέντρωση 0,9-1,189 γαλακτικού/ι Δεξαμενή ρη 50 Γαλακτικό Αριθ'_e - mg/l g/l 1 3,4 Ο 1,11 2" 3,4 30 1,04 5 3,9 Ο 1,07 6" 3,9 30 1,00 7" 3,9 80 0,90 1 3,4 Ο 1,18 2" 3,4 30 1,12 3 3,4 80 1,02 8" 3, ,00 Πίν. 5. Οι 3 δεξαμενές με συγκέντρωση 1,5-4,0 9 γαλακτικού/ι Δεξαμενή ρη 50 Γαλακτικό Apoe.oC - mg/l g/l 5" 3,9 Ο 4,00 6 3,9 30 2,10 7 3,9 80 1,50 Πιν. 6. Οι 4 δεξαμενές με συγκέντρωση 0,10-0,709 γαλακτικού/ι Δεξαμενή ρη 50. Γαλακτικό APLe.oC - mg/l g/l 3 3,4 80 0,23 4" 3, ,10 8" 3, ,55 4" 3, ,70 Μεταβολές των δύο αντιπόδων του γαλακτικού οξέος Για ακόμη καλύτερο έλεγχο της μηλογαλακτικής και γαλακτικής ζύμωσης των κρασιών από Μοσχάτο Αμβούργου προσδιορίσθηκαν ξεχωριστά ο ι - και D αντίποδας του γαλακτικού οξέος στις 16 δεξαμενές δείγματα με την ενζυματική μέθοδο. Τ α αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών που έγιναν δύο μήνες μετά την αλκοολική ζύμωση φαίνονται στις δύο εικόνες που ακολουθούν. Στην εικόνα 1 καταγράφονται οι συγκε- Εικ.1 Συγκέντρωσητου D - και L- γαλακτικού οξέος σε g/l στις δεξαμενές 1,7' 217' 317' 417' 517' 617' 7,7' 817 ντρώσεις του D - και L- γαλακτικού οξέος σε 9/1 στις 8 δεξαμενές που πραγματοποίησαν αλκοολική ζύμωση στους 17 C, ενώ στην εικόνα 2 οι συγκεντρώσεις στις άλλες 8 δεξαμενές που ζυμώθηκαν στους 25 C. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιν. 4 στην ομάδα αυτή των 9 δεξαμενών (0,9-1,18 9 γαλακτι- ΟIΝΟΛΟΓIΚΑπροϊΟΝΤΑERBSLOH/GEISENHEIM/rEPMANIAΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ BIOΛOΓJΚA OIKOΛOΓJΚA ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΓJAAPIΣTH ΠΟΙΟΤΗΤΑ για οινοποίηση με υψηλή απόδοση, για άριστη, άνετη και οικονομική επεξεργασία γλεύκους, για υγιεινή και ολοκληρωμένη αλκοολική ζύμωση, για παραγωγή εξαιρετικής και σταθερής ποιότητας κρασιού. Επιλέγοντας το νέο πρόγραμμα των ειδικών οινολογικών προϊόντων και επεξεργασιών της ERBSΙOH/GEISENHEIM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ το κέρδος σας είναι τριπλό. άριστα επιλεγμένα και εγκεκριμένα προϊόντα, οικονομία στο χρόνο, στο κόστος και στις φύρες, πλήρη υποστήριξη από ειδικούς και έμπειρους οινολόγους. Ενημερωθείτε σωστά και υπεύθυνα για το πρόγραμμα οινολογικών Πe?ϊόντων της ERBSΙOH/GEISENHEIM ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ για χωρίς πρo~λή~ατα οινοποίηση K~Ι παραγωγή εξαιρετικής και σταθερης ποιοτητας όλων των τυπων γλεukων και κρασιών από την ΜΑΡΚΑΤ Ε.Ε. ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 81, ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ.: , FAX: γπεύθυνος πωλήσεων: Οίρl. Ing. Χαράλαμπος Νικολακόκης Χημικός μηχανικός Ι οινολόγος