ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ."

Transcript

1 1

2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Σήμανσις Ἐπετείων - Ἱερὰ Εἰκὼν Κυρίας Θεοτόκου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Βημόθυρο Εὐαγγελισμοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα. Θεοφάνους Κρητός, 1546 ἔτους. Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο, διαστάσεις 127x36 ἑκατ. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Ψηφιδωτή Ἱερὰ Εἰκὼν Παναγίας Παραμυθίας. Mosaic - Minsk. Velyka Vilshanka. Χωρίου Bolshaya Olshanka (Big Olshanka), Περιοχής Vasilikov, Κιέβου Οὐκρανίας, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 3ΗΣ ΣΕΛΙ- ΔΟΣ: Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, Συρία. Ἔργον Ζ. Jabbour, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Μήτηρ Θεοῦ, Μαχαιριώτισσα. Καλουμένη εἰς Ἐκδημίαν. Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 6 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Δεξιοκρατοῦσα Ὑπεραγία Θεοτόκος, Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ, ἔτους ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 10 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: «Ἡ Γοργοεπήκοος», Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ, 8ος ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 11 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Βρεφοκρατοῦσα Κυρία Θεοτόκος, Γλυκοφιλοῦσα. Ἔργον ἀγνώστου. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 12 ΗΣ ΣΕΛΙ- ΔΟΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκος «Ἄξιόν Ἐστι», ὑπό Ἑλένης Δαδῆ, 9ος ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 13ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: «Ἡ Κυρία τῶν Ἀγγέλων». Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 18 ΗΣ ΣΕ- ΛΙΔΟΣ: Ἡ Κυρία Θεοτόκος: «Χαῖρε Βλαστοῦ Ἀμαράντου Κλῆμα». Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΛΕΝΑΣ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ Ἀρχιμανδρίτου ΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗ. 2

3 ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, Ἀρχιμ. ΤΥΧΙΚΟΣ ΧΑΡ. ΓΑ- ΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝ. ΛΑΒΔΑΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤ. ΜΑΡΟΥΔΗ - ΓΚΡΑΙΚΟΥ, Φιλόλογος, ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ: Ἀρχιμ. ΝΑΘΑ- ΝΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΟ- ΒΟΥΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΙΧ. ΠΑΠΑ- ΜΙΧΑΗΛ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕ- ΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝ. ΛΑΒΔΑΣ, ΕΚΤΥΠΩ- ΣΙΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩΝ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ. 3

4 «Πρὸς ὑπερκέρασι τῆς πολλαπλῆς κρίσεως». Ὑποδείξεις γιὰ τὸν ἀσφαλέστερο τρόπο "ἐπενδύσεων" καὶ "ἀναπτύξεως" τῆς ζωῆς, τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ὅλης πραγματικότητός μας. Ὑπεραγία Θεοτόκος Μητροθετηθεῖσα, προτάσει τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Της, ὑπὸ τοῦ ἠγαπημένου Μαθητοῦ ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ στὴν Ἱερουσαλήμ, συμμετέχουσα στὶς συνάξεις τῶν ἱερῶν Μαθητῶν καὶ τῶν πρώτων Πιστῶν, ποὺ «ἦσαν προσκατεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ Ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς» (Πράξ. β 42). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο διῆλθε τὸν λοιπὸν χρόνο τῆς ζωῆς Της ἡ Θεομήτωρ, μετὰ τῶν πρώτων Πιστῶν, σὲ μυστηριακὴ κοινωνία καὶ προσευχή, ἀναμένουσα τὶς Ἐντολὲς τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ τὴν προθύμως προσφερθεῖσα εἰς Αὐτὸν ὕπαρξί Της. Ἡ ἱερά μας Παράδοσι διδάσκει ὅτι ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα ἐτελειώθη στὰ Ἱεροσόλυμα κηδευθεῖσα σεμνοπρεπῶς ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, συνελθόντας θαυματουργικῶς διὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, στὸ παρὰ τοὺς πρόποδας τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν χωρίον Γεθσημανῆ. Ἀπὸ δὲ τῶν πρώτων, μεταχριστιανικῶν αἰώνων, 5ου, ἐδεικνύετο στὴν Γεθσημανῆ ὁ Θεομητορικὸς Τάφος, τῆς Μνήμης τῆς Κοιμήσεώς Της τιμωμένης, ἤδη ἐπὶ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, 638 μ.χ. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἀναφερομένη ἀποκλειστικῶς στὸ ἔργο καὶ τὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν ἱερῶν Αὐτοῦ Μαθητῶν, δὲν ἀναφέρεται στὰ τῆς Ἀειπαρθένου, ἔτσι τὰ σχετικὰ μὲ τὸ πάνσεπτο Πρόσωπό Της ἀπετυπώθησαν στὴν Ἐκκλησιαστικὴ συνείδησι, τὴν ὀνομαζομένη Ἱεροσολυμιτικὴ Παράδοσι καὶ στὴν ἱερά μας Ὑμνολογία, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑορτολογική μας ἐμπειρία καὶ Ἁγιοπνευματικὴ κατεύθυνσι, ποὺ ἀπέληξε στὴν καθιέρωσι τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὡς Μνήμης ἀγομένης τὴν 15ην Αὐγούστου, ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ Ε αἰῶνος, στὸν παρὰ τὸ Θεομητορικὸν Μνῆμα ἀνεγερθέντα ἱερὸν Ναόν. Ἡ Αὐτοκράτειρα Ἁγία Ἑλένη ἀναφέρεται ὡς ἱδρύσασα περὶ τοὺς τριάκοντα ἱεροὺς Ναοὺς στὴν περιοχὴ αὐτὴ τῶν Ἁγίων Τόπων, τὸν ἕνα δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ Αὐτοῦ τοῦ Μνήματος τῆς Παμβασιλίδος, ὄντα τὸν τέταρτο κατὰ σειρὰν στὸν σχετικὸ Κώδικα τοῦ ΙΑ αἰῶνος τῆς Βατικανῆς Βιβλιοθήκης, ποὺ περιέχει Κατάλογο τῶν ὑπὸ τῆς Αὐγούστης Ἁγίας Ἑλένης ἱδρυθέντων ἐν Γεθσημανῇ ἱερῶν Ναῶν. Διαψεύδεται κατηγορηματικῶς ἔτσι ὁ θρῦλος περὶ δῆθεν συμμεταβάσεως τῆς Παρθένου μετὰ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου στὴν Ἔφεσο, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε, ὡς ἀνάξιος ἐρεύνης καὶ προσοχῆς. Ὁ Θεῖος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἔχων ὑπὸ τὴν προστασίαν Αὐτοῦ τὴν Παρθενομήτορα τοῦ Διδασκάλου καὶ Κυρίου Του, δὲν θὰ ἀποδημοῦσε μετ Αὐτῆς μακρὰν τῶν Ἱεροσολύμων. Μετέβη δέ, μετὰ τὴν Κοίμησίν Της, πέραν τῆς ἁγίας Πόλεως, εἰς τόπους ἐκτὸς Παλαιστίνης, δηλονότι. Κατὰ τὴν ἱερὰ μας Παραδοσι ἡ Ὑπέραγνος, μετὰ τὴν σεπτὴ Κοίμησί Της στὴν Γεθσημανῆ καὶ τὴν Ταφή Της, ὑπὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, Μετέστη στοὺς Οὐρανούς, ὡς μὴ γνωρίσασα φθορά, Ἡ γεννήσασα τὸν ἄφθαρτο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι ἐτερματίσθη ἡ ἐπὶ γῆς ἁγία βιοτὴ τῆς Ἀμολύντου Θεοτόκου. Ζωὴ παναγιότητος καὶ ἀσυλλήπτου, φρικτοῦ Μυστηρίου. Μετέστη στοὺς Οὐρανούς, σὰν Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, Μεσίτρια καὶ Πρέσβειρα ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων στὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της καὶ Θεὸν ἡμῶν. Ἀπὸ τὸ θάμβος τοῦ μεγίστου Μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔζησε ὅλη τὴν ζωή Της, πέρασε στὴν πλήρη ἀποκάλυψί του στοὺς Οὐρανοὺς καὶ ἔλαβε τὴν δεδοξασμένη θέσι Της στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Υἱοῦ Της, κατὰ τὸ Τροπάριο τοῦ Κανόνος τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἀειπαρθένου (ᾨδή Η', Τροπάριον 3ον): «Ὤ πῶς ὑψώσασα τὰς χεῖρας, ἐκδημοῦσα ἡ Πανάμωμος, χεῖρας Θεὸν ἠγκαλισμένας, σωματικῶς ἐν παρρησίᾳ, ὡς Μήτηρ ἔφησε πρὸς τὸν Τεχθέντα. Οὕς μοι ἐκτήσω, εἰς αἰῶνας φύλαττε βοῶντάς Σοι τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». Μὲ τὴν Χάρι Της ἀντιλαμβανόμαστε τὰ τῆς Ἐξόδου καὶ τῆς Μεταστάσεως Αὐτῆς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο στὴν αἰώνιο Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ Της, κατὰ 4

5 τὸν Ὅσιο καὶ Ὁμολογητὴ Μάξιμο. Ὅταν ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, εὐδόκησε νὰ μεταθέσῃ τὴν Παναγία καὶ Πανάμωμο Μητέρα Του ἀπὸ τὸν κόσμο μας στὴν Βασιλεία Του, προκειμένου νὰ λάβῃ τὸν ἄφθαρτο στέφανο τῶν ὑπερφυῶν ἀγώνων καὶ ἀπωτάτων ἀρετῶν Της, νὰ Τὴν φέρῃ Θεομητροπρεπῶς «ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ, περιβεβλημένην μὲ πορφύραν καὶ πεποικιλμένην ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ», καὶ νὰ Τὴν ἀνακηρύξῃ Βασίλισσαν πάντων τῶν κτισμάτων, ὁδηγῶντάς Την στὸ ἐσωτερικό τοῦ Καταπετάσματος καὶ ἐγκαθιστῶντάς Την στὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων, Τῆς ἐγνωστοποίησε ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἔνδοξό Της Μετάστασι. Ἀπέστειλε πάλι σ Αὐτὴν τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ γιὰ νὰ Τῆς ἀναγγείλῃ τὴν ἔνδοξη ἐκδημία Της, καθὼς ἄλλοτε τὴν θαυμαστή Της Σύλληψι. Τὴν ἐπεσκέφθη λοιπὸν ὁ Ταξίαρχος καὶ Τῆς ἐπέδωσε κλάδο φοίνικος, σύμβολο νίκης, ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ λαὸς στὶς ὑποδοχὲς ἡρώων, ὅπως στὴν Ἱερουσαλὴμ ἄλλοτε τὸν Υἱό Της, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου καὶ ἐξολοθρευτὴ τοῦ ᾍδου. Καὶ τώρα, ὁμοίως, ὁ Ἀρχιστράτηγος Γαβριὴλ προσφέρει κλάδο φοίνικος στὴν Παρθένο, σύμβολο νίκης κατὰ πάντων τῶν δεινῶν καὶ τῆς καταλύσεως τοῦ θανάτου, λέγων: «Ὁ Κύριος καὶ Υἱός Σου Σὲ προσκαλεῖ: "ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ ἔλθῃς πλησίον Μου, ὦ καλὴ Μῆτερ μου". Γι αὐτὸ μὲ ἀπέστειλε πάλι νὰ Σοῦ ἀνακοινώσω, ὡς Εὐλογημένην ἐν γυναιξί, ὅτι σήμερα θὰ εὐφράνῃς, ὦ Κεχαριτωμένη, τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις καὶ Στρατιὲς μὲ τὴν ἄνοδό Σου καὶ θὰ λαμπρύνῃς πλέον τὶς ψυχὲς τῶν Ἁγίων, καθὼς ἔπλησες εὐφροσύνης τοὺς εὑρισκομένους στὴν γῆ. Ἀγάλλου καὶ Σὺ μαζή τους, καθὼς ἄλλοτε τὸ εἶχες φανερώσει, διότι ἀπὸ τώρα θὰ Σὲ μακαρίζουν στοὺς αἰῶνες ὅλα τὰ λογικὰ κτίσματα, «πᾶσαι αἱ γενεαί». Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. Οἱ προσευχὲς καὶ ἱκεσίες Σου ἀνέβησαν στὸν Οὐρανό, πρὸς τὸν Υἱό Σου, ὁπότε, κατὰ τὸ αἴτημά Σου, Σὲ καλεῖ νὰ ἀφήσῃς τὸν κόσμον αὐτὸν καὶ νὰ ἀνέλθῃς στὰ Οὐράνια Σκηνώματα, ὥστε νὰ βρίσκεσαι αἰωνίως μαζή Του, στὴν ἀληθινὴ καὶ αἰωνία ζωή». Καθὼς ἡ Ἁγία Θεοτόκος ἤκουσε τοὺς λόγους αὐτοὺς ἐπλήσθη χαρᾶς καὶ ἔδωσε στὸν Ἀρχάγγελο τὴν ἰδία, ὅπως καὶ παλαιά, ἀπόκρισι: «Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι, καὶ πάλι, κατὰ τὸ ῥῆμά σου», καὶ ἀπῆλθε ἀπ Αὐτῆς ὁ Πρωτάγγελος. Τότε, ἡ Ὑπερευλογημένη, ἔνδοξος Θεοτόκος Μαρία ἠγέρθη καὶ ἀγαλλομένη ἐπορεύθη στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν γιὰ νὰ ἀπευθύνῃ πρὸς τὸν Κύριο, ἐν ἡσυχίᾳ, τὶς εὐχαριστίες καὶ τὰ αἰτήματά Της, γιὰ τὴν Ἰδίαν Αὐτὴν καὶ τὸν ἅπαντα κόσμον. Ὅταν ἀνέβη στὸ ὄρος ὕψωσε τὰ χέρια καὶ προσέφερε τὴν λογικὴ λατρεία στὸν Υἱό Της, τὶς δεήσεις καὶ τὶς εὐχαριστίες Της. Τότε συνέβη ἕνα μέγα θαῦμα, ποὺ γνωρίζουν ἐκεῖνοι, ποὺ ἀξιώθηκαν τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς καί, δι αὐτῶν, ἔφθασε ἕως ἐμᾶς. Ἐνῷ, δηλαδή, προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε τὸν Κύριο, μέσα σὲ μιὰ πραγματικὴ μυσταγωγία, ὅλα τὰ ἐκεῖ εὑρισκόμενα δένδρα, παρατηρεῖ ὁ Ὅσιος καὶ Ὁμολογητὴς Μάξιμος, ἔκλιναν πρὸς τὴν γῆ καὶ Τὴν προσκύνησαν. Ὅταν περάτωσε τὴν ἱκεσία καὶ τὴν εὐχαριστία Της, πλημμυρισμένη ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπέστρεψε στὴν Σιών. Εὐθὺς ἀμέσως ὁ Κύριος ἀπέστειλε ἐπὶ νεφέλης τὸν Εὐαγγελιστὴ καὶ Θεολόγο Ἰωάννη, καθ ὅτι ἡ Πάναγνος εἶχε μεγάλη ἐπιθυμία νὰ Τὸν ἰδῇ, ἀφοῦ ὁ Κύριος Τοὺς εἶχε συνδέσει δι υἱοθεσίας. Ἡ ἀπ ὅλες τὶς Γυναῖκες Ὑπερευλογημένη, καθὼς εἶδε τὸν Θετὸ Υἱό Της, ἐχάρηκε ἀκόμη περισσότερο καὶ ζήτησε νὰ προσευχηθοῦν. Μετὰ τὴν εὐχή, ἡ Πανάσπιλος καὶ Ἀειπάρθενος Βασίλισσα, ἀνεκοίνωσε στὸν Ἰωάννη καὶ στὶς ἐκεῖ παρευρισκόμενες παρθένους τὸ νέο Μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου, ποὺ ἀφοροῦσε τὴν Μετάθεσί Της καὶ τοὺς ἔδειξε τὸν κλάδο τοῦ φοίνικος, ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο. Παρήγγειλε νὰ ἑτοιμάσουν τὸ σπίτι Της, νὰ ἀνάψουν λαμπάδες καὶ νὰ θυμιάσουν, διότι τὸν εἶχε ἤδη διακοσμήσει, σὰν ἄλλον νυμφικὸ θάλαμο, στὸν ὁποῖο θὰ ὑποδεχόταν τὸν Ἀθάνατο Νυμφίο, τὸν Παντευλόγητο Υἱό Της, τὸν Ὁποῖο προσδοκοῦσε μὲ ἐλπίδα ἀκατάσχετον. Ὅταν ὅλα τακτοποιήθηκαν, ἐγνωστοποίησε στοὺς συνοδοὺς καὶ γνωστούς Της, τὸ ἐπικείμενο μυστήριο τῆς Μεταστάσεώς Της κι ἐκεῖνοι ἀμέσως Τὴν περικύκλωσαν κλαίοντες καὶ θρηνοῦντες γιὰ τὸν ἀποχωρισμό τους, καθ ὅτι, μετὰ Θεὸν, Αὐτὴν εἶχαν ἐλπίδα καὶ βοήθεια. Ὡς Ἀδελφή τους ὅμως, ἡ Θεομήτωρ καὶ Βασίλισσα, τοὺς παρηγοροῦσε καθ ἕναν χωριστὰ καὶ ὅλους μαζὴ καὶ τοὺς ἀπηύθυνε ἕνα συγκινητικὸ χαιρετισμὸ λέγουσα: «Χαίρετε Παιδιά μου εὐλογημένα καὶ μὴ κάνετε τὴν Μετάστασί μου 5

6 ἀφορμὴ θρήνου, ἀλλὰ γεμίσατε ἀγαλλίασι, διότι ἔρχεται ἡ αἰώνιος εὐφροσύνη, ὁ Κύριός μου καὶ Υἱός μου καὶ ἡ Χάρις καὶ τὸ ἔλεός Του θὰ εἶναι πάντοτε μαζὴ σας». Ἐκοίταξε κατόπιν τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη καὶ τοῦ εἶπε νὰ δώσῃ τὴν Ἐσθῆτα καὶ τὸ Μαφόριό Της στὶς δύο χῆρες, ποὺ Τὴν ἐξυπηρετοῦσαν. Στὴν συνέχεια τοὺς φανέρωσε τὰ μυστήρια τῆς Ἐκδημίας Της καὶ τῆς ἐπ εὐκαιρίᾳ Αὐτῆς Θείας Ἐπισκέψεως, καθὼς καὶ τὴν σημασία τοῦ κάθε γεγονότος. Ἔπειτα κανόνισε τὰ τῆς Κηδείας καὶ τοὺς παρήγγειλε πῶς νὰ Τὴν μυρώσουν, καθὼς καὶ ποῦ νὰ θάψουν τὸ Πανάσπιλο Σῶμά Της. Μετὰ ταῦτα ἡ ἔνδοξος Θεομήτωρ ἀνεκλίθη σὲ ἕνα κρεββάτι, τὴν κλίνη ἐκείνη, ποὺ κάθε νύκτα ἔλουζε μὲ τὰ δάκρυα τῶν ὀφθαλμῶν Της ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Υἱὸ Της Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ἐλάμπρυνε μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς δεήσεις Της. Κατόπιν ζήτησε καὶ πάλιν νὰ ἀνάψουν τὶς λαμπάδες. Οἱ δὲ συγκεντρωμένοι ἐκεῖ Πιστοί, αἰσθανόμενοι ὅτι ἐγγίζει ἡ ὥρα τῆς Ἐκδημίας τῆς Μητρὸς, τῆς Παναγίας Παρθένου, ξέσπασαν σὲ λυγμούς. Ἔπεσαν στὸ ἔδαφος καὶ Τὴν ἱκέτευαν νὰ μὴ τοὺς ἐγκαταλείψῃ ὀρφανούς. Ἐὰν πάντως ἦταν ἀναπόφευκτος ἡ Ἀναχώρησί Της ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτὸν, νὰ τοὺς συνοδεύῃ εἰς τὸ ἑξῆς μὲ τὴν Χάρι καὶ τὶς πρεσβεῖές Της. Ἡ Ὑπεραγία Βασίλισσα καὶ Θεομήτωρ ἄνοιξε τότε τὸ ἀμόλυντο καὶ καθαρώτατο στόμα Της καὶ τοὺς εἶπε: «Ἡ εὐδοκία τοῦ Υἱοῦ μου καὶ Θεοῦ σ Ἐμένα Οὗτός μου Θεὸς καὶ δοξάσω Αὐτόν. Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός μου, ὁ Ὁποῖος κατὰ σάρκα ἐγεννήθη ἀπὸ Ἐμένα, ὅμως Πατὴρ Αὐτοῦ εἶναι ὁ Θεός, Ὁ καὶ τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ Δημιουργός. Γι αὐτὸ ποθῶ νὰ πορευθῶ πρὸς Αὐτόν, ὁ Ὁποῖος χορηγεῖ σὲ ὅλους τὸ «εἶναι» καὶ τὴν ζωή. Παρ ὅλον δὲ ποὺ θὰ ὑπάγω ἐκεῖ πλησίον Του, δὲν θὰ παύσω νὰ παρακαλῶ καὶ πρεσβεύω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πάντων τῶν Πιστῶν Του καὶ τοῦ κόσμου παντός, οὕτως ὥστε ὁ Φιλάνθρωπος Κτίστης, κατὰ τὸ ἔλεός Του, νὰ εὐσπλαγχνίζεται ὅλους τοὺς Πιστούς, νὰ τοὺς ἐνισχύῃ καὶ καθοδηγῇ στὸν δρόμο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, νὰ μεταστρέφῃ τοὺς ἀπίστους καὶ νὰ τοὺς συμπεριλάβῃ ὅλους σὲ μία ποίμνη, καθ ὅτι, ὡς Καλὸς Ποιμήν, ἔδωσε την ψυχὴν Αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων Του, γνωρίζει δὲ τὰ ἰδικά Του καὶ ἀναγνωρίζεται ἀπ αὐτά». Καὶ καθὼς ἡ Ὑπερευλογημένη Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ ἔτσι ὡμιλοῦσε καὶ συγχρόνως τοὺς εὐλογοῦσε, ἀκούσθηκε ξαφνικὰ δυνατὴ βροντὴ κι ἐμφανίσθηκε μιὰ νεφέλη φερομένη ἀπὸ γαλήνια αὔρα. Ἀπὸ τὴν μεγαλειώδη αὐτὴ νεφέλη, ἄρχισαν νὰ κατεβαίνουν στὴν γῆ, σὰν σταγόνες μυρίπνοης δροσιᾶς, οἱ Ἅγιοι ἔνδοξοι Μαθηταὶ καὶ Ἀπόστολοι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, συνερχόμενοι «ἐπὶ τῷ αὐτῷ» ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης στὴν αὐλὴ τῆς Παναγίας Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας. Ἡ δὲ Μακαρία καὶ Ὑπεραγία Παρθένος τοὺς εὐλόγησε καὶ τοὺς ἀνήγγειλε τὴν Ἀναχώρησί Της ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτό. Ὕψωσε τὰ χέρια Της στὸν οὐρανὸ καὶ ἄρχισε νὰ εὐχαριστῇ τὸν Κύριο ὡς ἑξῆς: «Εὐλογῶ Σε, τὸν Βασιλέα τοῦ παντὸς καὶ Μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Ἀνάρχου Πατρός, τὸν Ἀληθινὸ Θεὸ ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ, διότι εὐδόκησες, εὐαρεστῶν τὸν Πατέρα δι ἄφατον φιλανθρωπία νὰ σαρκωθῇς ἀπὸ Ἐμὲ τὴν δούλην Σου, μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εὐλογῶ Σε, διότι ἀγάπησες τὴν ἀνθρώπινη φύσι μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑπομείνῃς πρὸς χάριν μας τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν θάνατο, καὶ μὲ τὴν Ἀνάστασί Σου ἀνέστησες τὴν φύσι μας ἀπὸ τὰ ἔγκατα τοῦ ᾍδου καὶ τὴν ἀνεβίβασες στὸν Οὐρανό, δοξάζοντάς την μὲ ἀσύλληπτο τρόπο. Εὐλογῶ Σε καὶ μεγαλύνω τοὺς λόγους Σου, ποὺ μᾶς παρέδωσες ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ καὶ πιστεύω στὴν ἐκπλήρωσι ὅλων τῶν πρὸς Ἐμὲ ἐπαγγελιῶν Σου». Ὅταν ἡ Παναγία καὶ Ὑπέραγνος Θεοτόκος ἐτελείωσε τὸν αἶνον καὶ τὴν προσευχήν, ἔλαβε χώραν ἡ μεγαλειώδης καὶ θαυμαστὴ ἄφιξις Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Αὐτῆς συνοδευομένου ὑπὸ ἀναριθμήτων Στρατιῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνων παρισταμένων μετὰ φόβου ἐνῴπιον τοῦ Κυρίου. Ἐνῴπιον τέτοιου μυστηρίου «οἱ Μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον Αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ὡσεὶ νεκροί». Τότε ἡ Πανάμωμος Μαρία βλέπουσα πρὸς τὸν Υἱὸν Της εἶπεν: «Εὐλόγησόν με, Κύριε, καὶ ὅλους ὅσους Σὲ δοξάζουν καὶ μνημονεύουν τὸ Ὄνομά μου». Καὶ ὁ Δεσπότης εὐλόγησε καὶ εἶπε: «Μακαρία Σύ, ἀγαλλιάσθω ἡ καρδία Σου Μαρία, εὐλογημένη ἐν γυναιξί. Κάθε ψυχὴ ἡ ὁποία θὰ ἐπικαλεῖται τὸ Ὄνομά μου μὲ εὐλάβεια δὲν θὰ παραβλεφθῇ, ἀλλὰ θὰ βρῇ ἔλεος καὶ παρηγορία στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ στὸν μέλλοντα αἰῶνα». Ἀμέσως δέ, δι Ἐντολῆς τοῦ Κυρίου οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἄρχισαν νὰ ψάλλουν ἕναν γλυκύτατον ὕμνο, καὶ σ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἡ Πανάμωμος Μητέρα τοῦ Κυρίου παρέδωσε τὴν μακαρία καὶ 6

7 ἀμόλυντον ψυχή Της στὸν Βασιλέα καὶ Υἱόν Της καὶ Ἐκοιμήθη ὕπνον γλυκὺ καὶ ἐράσμιον. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τότε ἐξεκόμισαν τὴν κλίνη, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἦταν ξαπλωμένη ἡ Ὑπέραγνος Θεομήτωρ. Τίμησαν τὸ Ἄχραντο Σκῆνος Της μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικές, τὸ ἐναγκαλίστηκαν ἐκδηλώνοντες τὴν πίστι καὶ ἀφοσίωσί τους, ἀλλὰ καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ λάβουν Χάρι καὶ μεγάλη ὠφέλεια. Μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ Ἐκδημία τῆς Παντανάσσης, ὅλοι οἱ πάσχοντες ἀπὸ παντοειδεῖς ἀσθένειες συνήχθησαν ἐκεῖ, ὅπου θαυμαστῶς οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν τυφλῶν ἀνοίχθηκαν, οἱ κωφοὶ βρῆκαν τὴν ἀκοή τους, οἱ χωλοὶ περπάτησαν, οἱ δαιμονιζόμενοι καθαρίσθηκαν καὶ κάθε πόνος καὶ ἀσθένεια θεραπευόταν. Οἱ αἰθέρες καὶ οἱ Οὐρανοὶ τῶν Οὐρανῶν ἁγιάσθηκαν ἀπὸ τὴν διέλευσι τῆς παναγίας ψυχῆς Της καὶ ἡ γῆ ἐτιμήθη καὶ εὐλογήθηκε, δεχομένη τὸ πανάσπιλο καὶ Θεοδόχο Σῶμά Της. Μετὰ ταῦτα μὲ λαμπρότητα καὶ ἐγκαρδίους ὕμνους καὶ δοξολογίες οἱ Ἀπόστολοι ἐσήκωσαν τὴν κλίνην μὲ τὸ Θεοδόχο Σῶμά Της, ἡ ὁποία ἐξήστραπτε λαμπροφανῶς ἀπὸ τὴν Χάρι τῆς Ὑπεραγίας Βασιλίσσης, δορυφορούμενο ἀπὸ οὐράνια καὶ ἐπίγεια Τάγματα, καλλωπιζόμενον ἀοράτως ἀπὸ χιλιάδες Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, ἐνῷ ἠκούοντο ὕμνοι καὶ ᾠδὲς πνευματικές. Ὅταν ἔφθασαν στὴν Γεθσημανῆ, ἐναπέθεσαν τὸ ἄσπιλο Σῶμα ἐντὸς τοῦ μνήματος, τὸν ἅγιο καὶ ἔνσαρκο θρόνο τοῦ Κυρίου, τὰ ἀληθινὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, τὴν ἀπολύτρωσι τῆς φύσεώς μας, τὸ ἐργαστήριο μέσα στὸ ὁποῖο συντελέσθηκε τὸ φοβερὸ Μυστήριο τῆς ἑνώσεως Θείας καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὄντως Πόλις τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν Ὁποίαν «δεδοξασμένα ἐλαλήθη» (Ψαλμ. ΠΔ 3) ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεά, τὸ Ὄρος ἐπὶ τοῦ ὁποίου εὐδόκησε νὰ κατοικήσῃ ὁ Θεός, ἡ κεκλεισμένη Πύλη, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν διῆλθε κανεὶς ἄλλος παρὰ μόνον ὁ Θεός, ποὺ τὴν διεφύλαξε κεκλεισμένη, ἡ μοναδικὴ μεταξὺ τῶν μητέρων Παρθένος, ἡ μόνη Πάναγνος καὶ Θεοτόκος. Παρ ὅλα ταῦτα δὲν εἶναι παράδοξο ὅτι ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς ἐναπετέθη σὲ μνημεῖο, διότι καὶ ὁ Υἱὸς αὐτῆς, ἡ ὄντως Ζωή, αὐτὴ ἡ ἰδία ἡ Ἀθανασία, ὑπέμεινε τὸν σωματικὸ θάνατο καὶ τὴν Ταφὴ, καταργήσας διὰ τοῦ θανάτου Του τὸν θάνατον καὶ δωρήσας στὸν κόσμο τὴν ζωή. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι παρέμειναν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες περὶ τὸ Θεομητορικὸν Μνῆμα, ἀπολαμβάνοντες τὴν ὡραιοτάτη ὑμνῳδία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, μία γλυκυτάτη καὶ θελκτικοτάτη ψαλμῳδία, ποὺ ἀνθρώπινη γλῶσσα ἀδυνατεῖ νὰ περιγράψῃ. Τὴν τρίτη ἡμέρα ἔφθασε ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς καὶ βρῆκε τοὺς ἄλλους Ἀδελφοὺς παρὰ τὸ ἅγιον Μνῆμα. Ἱκέτευσε νὰ ἀνοίξουν τὸν σεπτὸ τάφο γιὰ νὰ προσκυνήσῃ καὶ αὐτὸς τὸ Θεοδόχον Σῶμα. Οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀπεκάλυψαν τὸν τάφο μετὰ φόβου. Ὅταν ὅμως ἀφῄρεσαν τὴν πλάκα δὲν βρήκαν τὸ ἔνδοξο Σῶμα τῆς Θεομήτορος, καθ ὅτι εἶχε μεταφερθῇ, ὅπου ἠθέλησε ὁ Υἱὸς καὶ Θεὸς Αὐτῆς. Αὐτὴν τὴν μοναδικὴ τιμὴ ἐπεφύλαξε ὁ Δημιουργὸς τοῦ Παντός, γιὰ τὴν Μητέρα ποὺ Τὸν ἐγέννησε, ὅπως Αὐτὸς μόνον γνωρίζει. Ὁ Τάφος εὑρέθη κενός. Οἱ λωρίδες καὶ ἡ σινδόνη μὲ τὰ ὁποῖα Τὴν εἶχαν περιτυλίξει βρέθηκαν ἐντὸς αὐτοῦ, τὸ Παρθενικὸ ὅμως Σῶμα ἀπουσίαζε. Μετέστη πλησίον τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Αὐτῆς, ὥστε νὰ ζῇ μαζὴ μ Ἐκεῖνον, ψυχῇ καὶ σώματι, καὶ νὰ βασιλεύῃ μαζή Του. Ἐξεπλάγησαν τότε οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι, ἐπλήσθησαν χαρᾶς καὶ βεβαιώθηκαν ὅτι ἡ καθυστέρησι τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, ἦταν ἔργο τῆς Θείας Προνοίας, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ τὸ μέγα τοῦτο Μυστήριο καὶ νὰ ἑξακριβωθῇ ἡ Μετάθεσι τοῦ Ἁγίου Σώματος. Ἐνῴπιον ἑνὸς τέτοιου θαύματος δοξολόγησαν παρευθὺς τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ κάθε ἄποψι ἐτίμησε τὴν Παναγία καὶ Ἄμωμο Μητέρά Του. Ἔτσι λοιπὸν, οἱ Οὐρανοὶ καὶ οἱ Στρατιὲς τῶν Ἀγγέλων, συμπληρώθηκαν μὲ τὴν Ἄνοδο τῆς ψυχῆς καὶ, ἐν συνεχείᾳ, τοῦ σώματος τῆς Παναγίας καὶ Μακαρίας Παρθένου, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ ἁγιάσθηκε ἀπὸ τὴν πολιτεία, τὴν ταφὴ καὶ ἀκόμη ἀπὸ τὰ ἅγια ἐνδύματα τοῦ Σώματός Της. Πράγματι, ποιός εἶναι ἱκανὸς ποτὲ νὰ διηγηθῇ τὴν ἀρωγὴ καὶ τὴν μεσιτεία Της ὑπέρ πάντων ἡμῶν, ἢ ποιὰ γλῶσσα θὰ ἐκφράσῃ ἐπαξίως τὸν πλοῦτο τῶν ἀγαθῶν Της; Παραλλάξαντες τὸν «ἀρχαῖον καὶ κατὰ πλάτος Βίον τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας», τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, καὶ ἀποδώσαντες τὰ κυριότερα σημεῖα αὐτοῦ, προσφέρομε τὸν ἀσφαλέστερο τρόπον «ἐπενδύσεων» καὶ «ἀναπτύξεως» τῆς πνευματικῆς καὶ ἐπιγείου ζωῆς μας καὶ βιοτῆς, γιὰ τὰ ὁποῖα, «ἐπενδύσεις» καὶ «ἀνάπτυξι», τόσες προσπάθειες καταβάλλονται στὶς ἡμέρες μας, ἡμέρες πολλαπλῆς κρίσεως, καὶ τόση διαθέσι ἐκδηλώνεται. Ἡ πραγματικὴ ἀνάπτυξι τοῦ λογικοῦ πλάσματος, τοῦ ἀπὸ Θεοῦ ἀποστατήσαντος, σύγκειται ἐκ τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προσφερομένης δυνατότητος ἐπανόδου καὶ Θεώσεως, διὰ τῆς ἅπαξ προσφερθείσης ἐπὶ τοῦ Ζωοποιοῦ Ξύλου τοῦ Σταυροῦ Θυσίας Αὐτοῦ, ὡς Μεγάλου Ἀθώου καὶ ὑπηκόου τῷ Πατρί, Υἱοῦ εὐδοκίας, καὶ ἐκ τῆς καθάρσεως ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ μετανοίας, διὰ τοῦ φωτισμοῦ καὶ τοῦ ἀγῶνος κτήσεως τῆς ἀρετῆς. Τὸ λογικὸ πλάσμα ἀναπτύσσεται ἐπανερχόμενο στὴν προοπτικὴ τῆς Θείας ὁμοιώσεως καὶ δι αὐτοῦ ἀναπτύσσεται καὶ ὁ πολιτισμός του, ὁ κοινωνικός του περίγυρος, ἡ στάθμη τῆς ζωῆς του, καθὼς προσεγγίζει τὴν Οὐρανία πραγματικότητα γιὰ τὴν ὁποία δημιουργήθηκε. Ἡ ἐπίτευξι μιᾶς τέτοιας οὐσιαστικῆς ἀναπτύξεως στηρίζεται ἀναμφιβόλως στὴν ἐπένδυσι τῆς Θείας Χάριτος στὴν ζωή μας, στὴν ἐπένδυσι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς προσπαθείας οἰκειώσεώς της, στὴν ἐπένδυσι τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ 7

8 τὴν γνῶσι καὶ ἀποδοχὴ τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ, τὴν διακονία τῶν πασχόντων, τὴν συγχωρητικότητα, τὴν ἐγκράτεια, τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τὴν ἐπικράτησι τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ στὸν νοῦ, τὴν ἐπιεικῆ καὶ φιλάδελφη κρίσι τῶν ἀδελφῶν, τὴν ἐν παντὶ προσευχή, τὴν διαρκῆ προσπάθεια εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ, τὴν διαρκῆ μνήμη τοῦ θανάτου, τὴν ἀδιάκοπη μνεία τοῦ Παραδείσου καὶ τῶν Θείων Ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων, τὴν ἀγάπη, τὴν μετοχὴ στὰ ἱερὰ σωστικὰ Μυστήρια, τὴν ζωὴ τῆς ἀφιληδονίας, ἀφιλοχρηματίας, ἀφιλοδοξίας, ἀποταγῆς καὶ ξενιτείας, τῆς ἀποξενώσεως, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ φθαρτοῦ κόσμου καὶ τῶν ἡδονῶν. Τέτοιες ἐπενδύσεις φέρουν καὶ πνεῦμα ὀρθῆς χρήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀποφυγῆς τοῦ κτείνοντος πλούτου, τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος, τοῦ σεβασμοῦ τῆς φύσεως καὶ ὀρθολογικῆς χρήσεως τῶν φυσικῶν πόρων, τῶν ἠρέμων ἀνθρωπίνων σχέσεων, τῆς ἰσορρόπου ἀναπτύξεως σώματος καὶ ψυχῆς, τῆς ἐπικρατήσεως ἠθῶν αὐτοθυσιαστικῶν καὶ φιλαδέλφων. Τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν σχέσι μας μετὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὀρθῂ καὶ εὐσεβὴς στάσι πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα ἐξορθολογεῖ καὶ χαριτώνει κάθε ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ καὶ ἐπιδίωξι. Ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα Θεοτόκος δίδει τὸ μέτρο τῆς πνευματικῆς ἀνθρωπίνης ἀναπτύξεως καὶ τῶν Θείων ἐπενδύσεων στὴν ζωή μας. Ἡ κατὰ μίμησί Της πορεία μας εὐαρεστεῖ τὸν Θεὸ καὶ προκαλεῖ τὴν ἐκδήλωσι τῶν πλουσίων δωρεῶν Του. Δὲν πρέπει τίποτε ἄλλο νὰ ἐπιδιώκῃ μία Κυβέρνησις, ἐν ἡμέραις κρίσεως ἰδίᾳ, ἤ τὴν Θείαν εὔνοια καὶ τὴν συμμαχία μὲ τὸν Παντοδύναμο, ἡ ὁποία θὰ μᾶς ἐξαγάγῃ ἀπὸ κάθε κρίσι, θὰ μᾶς πλουτίσῃ τῷ ὄντι, θὰ μᾶς ἐξισορροπήσῃ καὶ θὰ ἀναπλάσῃ τὶς φθορὲς ποὺ ἐπιφέρει ὁ Πονηρὸς στὴν ζωή μας καὶ τὴν καθημερινότητα. Ἡ κρίσι ποὺ διερχόμαστε, ἡ πολλαπλῆ καὶ πολυεπίπεδος, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἀπὸ Θεοῦ μάκρυνσι καὶ ἡ ἠθελημένη ἀντίστασι στὸ Θέλημά Του. Ἡ βιοτὴ τῆς Παρθένου καὶ ἡ προσκόλλησί Της στὸ Θεῖο Θέλημα, ἡ ἀδιάκριτη ἐφαρμογή Του, μαγνήτισαν τὸν Ὕψιστο, Τὸν ἔ- φεραν στὸν κόσμο μας καὶ ἄνοιξαν πάλι τὶς προοπτικὲς ἀναπλάσεώς μας καὶ Θείας ἐπανυϊοθεσίας. Ἡ κατάργησι τῆς ἡμέρας τῆς Κυριακῆς, διὰ τῆς καταστρατηγήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας, εἶναι μιὰ ἀκόμη λανθασμένη κίνησί μας ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὰ Θεῖα σωτηριώδη κελεύσματα. Ἀλλὰ καὶ ἡ κούφια ἐπιστημοσύνη, ὁ νεκρὸς καὶ κτείνων ψυχρὸς καὶ ἀφιλάνθρωπος λογιοτατισμός, ἡ ἀσεβὴς γνωσιολατρεία, δὲν θὰ λύσουν τὰ προβλήματά μας καὶ θὰ μᾶς βυθίζουν βαθύτερα στὴν ἀπόγνωσι, τὴν ἀπογοήτευσι καὶ τὸ τέλμα. Ἡ ζωὴ τῆς Θεομήτορος ἀποτελεῖ τὴν σωστικὴ προτάσι ἐμπιστοσύνης στὸν Θεὸ καὶ ἐπανόδου στὴν ὄντως ζωὴ καὶ οὐσιαστικὴ ἐπίτευξι τοῦ προορισμοῦ μας. Συμμαχία μὲ τὸν Ὕψιστο καὶ καλλιέργεια τῶν Θεομητορικῶν ἀρετῶν καὶ ἰδιοτήτων εἶναι ἡ μόνη δυνατότης ἀσφαλοῦς διεξόδου ἀπὸ τὴν δυσχερῆ κατάστασι, ποὺ βιώνουμε, καὶ ἡ ὑπερκέρασι τῶν πιεστικῶν ἐμποδίων ποὺ μᾶς πιέζουν καὶ κάνουν τὴν ζωή μας ἀφόρητη. Ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα νεανικῆς ἀποστασίας ἀπὸ Θεοῦ, ναρκωτικῶν, τρομοκρατίας καὶ πολεμικῶν συρράξεων ἔχουν αἴτια τὴν μακρὰν τοῦ Θεοῦ προσπάθεια ἐκτυλίξεως τῆς ζωῆς μας. Ἡ ζωή, ἡ ὅλη βιοτή, ἡ συμπεριφορά, οἱ διδαχὲς καὶ τὸ παράδειγμα τῆς Θεοτόκου, ἡ μεσιτεία καὶ πρεσβεία Της, οἱ Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Της εἶναι ὁδοδεῖκτες καὶ φάροι ἐπανόδου στὸν Θεὸ καὶ τὸ Ἅγιο καὶ σωτήριό Του θέλημα. Ἂς τὸ προβάλλουμε καὶ ἂς τὸ ἀπαιτήσουμε καὶ ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς καὶ κοσμικούς μας ἡγήτορας, σὰν μιὰ οὐσιαστικὴ συμμαχία μὲ τὸν Παντοδύναμο, ποὺ, ὅταν εἶναι μαζὴ μας, τίποτε καὶ κανεὶς δὲν εἶναι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ ἐναντίον μας. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἂς εἶναι ἡ Ὁδηγός μας, ἐν παντὶ, στὴν ἀσφαλῆ εὕρεσι τῆς ὁδοῦ ἐπανόδου στὸ Θεῖο Θέλημα. Ἂς τὸ εὐχηθοῦμε προσευχόμενοι γι' αὐτὸ ἀπὸ καρδίας. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΩΡΑ 8 Μ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - Ἔναρξις Κηρυγμάτων νέου θέματος ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ Α'. ΠΩΣ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑΝ, 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΥΠΟ ΟΜΗΡΙΑΝ, 5. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ, 6. ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΔΟΞΑ, 7. ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ. Β'. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ. 1. ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΣ, Ο ΠΕΝΘΕΡΟΣ, 2. ΜΑΞΕΝΤΙΟΣ, Ο ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ, 3. ΒΑΣΙΑΝΟΣ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ, 4. ΛΙΚΙΝΙΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ. 8

9 ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΕΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΦΕΤΟΣ, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ Ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΕΡΟΥΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ: ΟΙ ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ "Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ". ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΓΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ. Στὴν Αἴθουσα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑ», στὸ ἰσόγειο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, βρίσκεται ἡ Δανειστική μας Βιβλιοθήκη & Ταινιοθήκη, δηλαδὴ συλλογὴ βιβλίων, ἀλλὰ καὶ σὲ ψηφιακὴ ἢ ἠχητικὴ μορφή, ὥστε καθ ἕνας νὰ μπορῇ νὰ ἐντοπίσῃ ὅ,τι τὸν ἐνδιαφέρει. Προσφέρονται γιὰ δανεισμὸ τίτλοι βιβλίων, 500 ψηφιακῶν ὀπτικῶν (dvd) καὶ ἠχητικῶν (cd) δίσκων, περισσότερες τῶν ὁμιλιῶν σὲ cd καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες συγχρόνων καὶ παλαιοτέρων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχειοθετημένες σὲ ψηφιακὴ μορφή. Γιὰ νὰ ψυχαγωγηθῆτε μὲ τὸν αἰώνιο καὶ σωστικὸ Θεῖο λόγο, δίδοντας κατεύθυνσι στὰ ὄνειρά Σας. Γίνετε μέλη τῆς Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης- - Ταινιοθήκης, μὲ συμβολικὴ ἐτησία συνδρομὴ 5 Εὐρώ, ἀντλῶντας περαιτέρω πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: καθημερινῶς μὲ π. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ δ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ 2014 Μὲ πλῆθος Ἐκθεμάτων καὶ ἑορταστικῶν ἀντικειμένων καὶ δώρων θὰ λειτουργήσῃ καὶ ἐφέτος ἡ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ - ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ τῆς Ἐνορίας ἐμπλουτισμένη καὶ ἀνανεωμένη σὲ τιμὲς προσαρμοσμένες στὴν οἰκονομικὴ κρίσι, ποὺ διερχόμαστε. Ἀπὸ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9 Νοεμβρίου 2014 ἕως ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 Ἰανουαρίου 2015, καθημερινῶς, πρωΐ 10 μὲ 12 καὶ ἀπόγευμα 6 ἕως 9. Σᾶς καλοῦμε νὰ περιηγηθῆτε τὴν ἐντυπωσιακὴ ποικιλία τῶν Ἐκθεμάτων καὶ νὰ προμηθευθῆτε τὰ ἑόρτια δῶρά Σας καὶ Σαββατοκύριακα καὶ Ἑορτές, γνωρίζοντας τὶς ἐφετινές μας ἀξιόλογες καὶ χρηστικὲς ἐπιλογές. Ὀρθογραφική παρατήρησι Ἡ προσπάθεια γιά διευκόλυνσί μας, τῶν Νεοελλήνων, δηλαδή γιά νεωτερισμό, μέσα στά πλαίσια τῆς Παραδόσεως, καθώς καί γιά συγκράτησι τῶν νέων μας στά πλαίσια τῆς Παραδοσιακῆς μας Κληρονομίας, δέν ἐξαιρεῖ τήν ὀρθογραφία, τήν διάτηρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς "καθαρᾶς μας Γλώσσης", χωρίς νά θίγουμε στό ἐλάχιστο τόν σύγχρονο καί ἐξελισσόμενο διαρκῶς τρόπο ἐκφράσεως. Ἔτσι παρατηρεῖται στά κείμενά μας διατήρησι, ὀρθογραφικά - μορφικά, τῶν καταλήξεων τῆς τρίτης κλίσεως τῶν ὀνομάτων, ἀπό τήν Καθαρεύουσα, ἐπίσης, διατήρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς ὑποτακτικῆς καί τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων, πολυτονικό, λόγιες ἐκφράσεις καί λέξεις, παρεμβαλλόμενες - ἀτόφια καθαρεύουσες - πού ἀποδίδουν, κατά τήν ἐκτίμησί μας, καλλίτερα ὅ,τι θέλουμε νά ἀποδώσουμε. Ἐπίσης μικτή ὀρθογραφία σέ κείμενα, ὃπου νοηματικά φρονοῦμε ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνῃ διαφορετικά. Ἀναγκαία θυσία στόν βωμό τῆς "ἐξελίξως" καί ἀντίστασι στήν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησι καί τόν ἀπόλυτο συμβιβασμό σ' αὐτήν παρακαλοῦμε νά θεωρήσετε αὐτήν τὴν σύμμιξι, κι ὄχι προχειρότητα, ἀβλεψία, λάθος ἤ ἀγραμματωσύνη. Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ἱ. Προϊστ. Ἐνορίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9

10 50 ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἔτος πολλαπλῶν Ἐπετείων τὸ ἐφετινό, καθώς, Χάριτι Χριστοῦ Σωτῆρος, συμπληροῦνται 20 ἔτη, ἀπό τῆς, Θείᾳ Προνοίᾳ, Ἐκλογῆς, Χειροτονίας καὶ Ἐνθρονίσεως στὴν Ἱερά μας Μητρόπολι τοῦ στοργικοῦ, καὶ ὄντως Πατρός μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ Α, δευτέρου κατὰ χρονικὴ σειρὰ Ποιμενάρχου μας, στὶς 25 καὶ 29 Μαΐου καὶ ἀντιστοίχως. Συμπληροῦται ἐπίσης ἐφέτος 40ετία ὁλόκληρος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὶς , ἡ ὁποία ἐπεκέντρωσε τὴν προσοχὴ τῆς Ἁγιωτάτης Μητρὸς Ἐκκλησίας στὶς 22 Ἐνορίες τῶν τεσσάρων Προαστίων τῆς Μητροπολιτικῆς της Περιφερείας, στὰ Ἱερὰ Παρεκκλήσια καὶ τὶς ὑπὸ συγκρότησιν Ἐνορίες. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἱστορικὰ γεγονότα ἔζησε ὁ ὑπογράφων, ὡς Κληρικὸς, Ἱεροδιάκονος ἢ Ἱερομόναχος, ὅπως καὶ τὰ δύο προηγηθέντα, ὡς Λαϊκὸς ἢ Παιδὶ καὶ Νέος. Καθὼς ἐφέτος συνεπληρώθησαν 50 ἔτη ἀπὸ τῆς ἐπισήμου Ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας μας, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 655 Βασιλικοῦ Διατάγματος, τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 1964, δημοσιευθέντος στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, Τεῦχος Πρῶτον, Ἀριθμὸς Φύλλου 187, ἐπὶ ὑπουργίας Λουκῆ Ἀκρίτα, Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Ἐνορίας λειτουργούσης ἤδη ἀπὸ μίας εἰσέτι 10ετίας, ἀπὸ Αὐγούστου 1954, συμπληρούσης ἤτοι 60ετίαν ὑπάρξεως συνολικῶς. Εἰς αὐτὴν τὴν 50ετίαν στρέφουμε κυρίως τὸ ἐνδιαφέρον μας, γιὰ νὰ ἐπισημάνουμε τὰ τῆς λειτουργίας καὶ δράσεως τῆς Ἐνορίας μας κατ'αὐτὸν τὸν ἥμισυ αἰῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα Οὐρανοῦ καὶ γῆς ἐφαπλοῖ τὴν Κραταιὰ Σκέπη Της, τὸ Ἱερό Της Μαφόριο, περισκέπουσα ἀπὸ τῶν Θείων Δωμάτων, ὅπου συμπαρακάθηται τῇ Ἀπροσίτῳ Τριάδι, τὴν ἐνταῦθα ἀναπτυσσομένη πνευματικὴ προσπάθεια. Ἡ Ἐνορία μας, σὲ μία ἑξηκονταετία, ἀγωνίσθηκε σθεναρῶς γιὰ τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισί της, στηριζομένη ἀρχικῶς στὴν πρωτοβουλία τῶν Περιοίκων της, ποὺ εἶχαν συστήσει τὴν «Ἕνωσι Ἐργαζομένων», τὴν ὁποία διεδέχθη, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 μόλις, ὁ ἐν λειτουργίᾳ Σύλλογος «ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν περαιτέρω συγκρότησι καὶ ἀπαρτίωσι τῆς Ἐνοριακῆς προσπαθείας. Στὸ Διάταγμα τῆς Παραχωρήσεως τοῦ οἰκοπέδου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐστήθη τὸ κτίριο 10

11 60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ τῆς Ἐνοριακῆς Ἐκκλησίας, Παραχωρητήριον Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν 40863/1669/307/ , Μεταγραφὴ προεβλέπετο ἡ δημιουργία τῆς νέας Ἐνορίας: «... μερίμνῃ τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Ἀττικῆς». Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ νομοθετημένη «μέριμνα» ἤρκεσε μέχρι τῆς συγκαταθέσεως ἐπισήμου ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας, διὰ τῆς Γνωμοδοτήσεως τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὑπ' ἀριθμὸν 81/8 τῆς Ἔκτοτε ἡ Ἐνορία ἀγνοήθηκε παντελῶς, ὅταν δὲν πολεμήθηκε ἐμφανέστατα, ἀπὸ ἔνιες τῶν Δημοτικῶν Διοικήσεων, ἀντιθέτως μὲ τὸ καθῆκόν των, ἢ τὴν πρακτικὴ ἄλλων ὁμόρων Δήμων, ὅπως τῆς Λυκοβρύσεως, τῆς Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς, τῆς Πεύκης καὶ λοιπῶν. Μόνη καὶ ἀντιμετωπίζουσα προφανῆ ἐχθρότητα, πολιτικῆς παραταξιακῆς αἰτιολογίας, ἡ Ἐνορία ἐπορεύθη τὸν ἀνάντη δρόμο τοῦ πνευματικοῦ της χρέους ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνος, βασισθεῖσα στὴν ἀγάπη καὶ ἐνεργὸ δραστηριότητα τῶν Διοικήσεών της, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου της, τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ συγκροτηθέντος Ἐνοριακοῦ Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν, τῆς Διοικήσεως τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας, τοῦ Πνευματικοῦ της Κέντρου Νεότητος καὶ τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ της Ναοῦ καὶ στὴν σύμπνοια καὶ ἀρραγῆ ἑνότητα τοῦ κατὰ καιροὺς Ἱερατείου της. Ἡ Ἐνορία, προνοίᾳ καὶ προστασίᾳ τῆς Ἐφόρου της, Ἀχράντου, Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, ἐπέτυχε δι' ἀτρίτων κόπων καὶ θυσιῶν, εὐλογίᾳ καὶ εὐχαῖς τῶν ἑκάστοτε Ποιμεναρχῶν αὐτῆς, εἴτε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, μέχρι τῆς ἱδρύσεως τῆς Τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴτε τῶν ἑκάστοτε Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, τὴν ἀνάπλασι τοῦ Κτιρίου της, τὴν δημιουργίαν Αἰθουσῶν πολλαπλῶν χρήσεων, τὴν ἀπάρτισι τῶν χώρων στεγάσεως τῶν ἐπὶ μέρους δραστηριοτήτων 11

12 12 της, τὴν λειτουργία 13 Νεανικῶν Ὁμάδων - Συντροφιῶν καὶ Κατηχητικῶν Βαθμίδων καὶ δεκάδος Σχολῶν, ὅπως ἀναφέρονται παραπλεύρως, καταλεπτῶς. Διωργάνωσε μεγάλες οἰκονομικὲς ἐξορμήσεις, Λαχειοφόρους Ἀγορές, Ἐκθέσεις Χειροτεχνίας καὶ Ἁγιογραφίας, Φιλικὲς Συγκεντρώσεις, Ὁμάδες Συλλογικῆς Δράσεως, μὲ τὶς ὁποῖες στήριξε τὶς προσπάθειές της. Λειτουργεῖ μόνιμο ἑβδομαδιαῖο ἑσπερινὸ Κήρυγμα, τακτικὸ καὶ ἀνελλιπὲς Κήρυγμα Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν, λειτουργεῖ μόνιμη ἑβδομαδιαία Σύναξι τοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν καὶ τῆς Φιλοπτώχου Μερίμνης της, καθημερινὸ Συσσίτιο ἐμπεριστάτων, μηνιαῖο Πρόγραμμα ἐνισχύσεως ἀπόρων Οἰκογενειῶν, κατ' οἶκον ἐπισκέψεις τακτικὲς αἰτούντων συμπαράστασι, προσφορὰ ξηρᾶς τροφῆς εἰς δεκάδας ἀτόμων, ἐξυπηρετεῖ διὰ τῶν Ἐφημερίων της τὸ Δημοτικὸ Κοιμητήριο Ἡρακλείου Ἀττικῆς, λειτουργεῖ ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως τὴν ὑπὸ συγκρότησι Πέμπτη Ἐνορία τῆς Πόλεως, ἐν Ψαλιδίῳ Ἡρακλείου, ἐξυπηρετεῖ τὰ Ἰδιωτικά Παρεκκλήσια Ἁγίας Παρασκευῆς, ὁδοῦ Ματρόζου, Ἁγίου Σπυρίδωνος, τῆς ὁμωνύμου ὁδοῦ, Ἁγίου Κυπριανοῦ, ὁδοῦ Διστόμου, τῶν Ἁγίων Μάρθας καὶ Μαρίας, ὁδοῦ Χαραυγῆς, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, καὶ ἐπισκέπτεται διὰ τῶν Συνεργατῶν καὶ τῆς Νεολαίας της πολλάκις κατ' ἔτος τὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὰ Νοσοκομεῖα καὶ τὶς Κλινικὲς πρὸς παροχὴν τῶν ἀναγκαίων. Ἡ Ἐνορία μας διοργανώνει σορείαν Ἐκδηλώσεων κατ' ἔτος, στὶς Ἐθνικὲς Ἐπετείους, στὴν λῆξι τῶν Δραστηριοτήτων τοῦ ἔτους, σὲ ἔκτακτες εὐκαιρίες καὶ Ἐπετείους. Ἐκτυπώνει πολυσέλιδες Προσκλήσεις καὶ Προγράμματα τῶν Ἱερῶν της Πανηγύρεων, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ Κοιμήσεως. Πανηγυρίζει ἐπίσης τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, Ἁγίας Μαρίνης, Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἀλλά, τὰ ἐξωτερικὰ δείγματα τῆς ἐργασίας καὶ δραστηριότητός της αὐτῆς στέκουν καὶ ἀπέναντι σὲ ἕνα εὐλογημένο ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομήσεως, καλλιεργείας καὶ ἐμπειριῶν τοῦ "ἔσω ἀνθρώπου", μιᾶς μακρᾶς σειρᾶς Συνεργατῶν, ποὺ βρίσκονται στὴν διάθεσί της ἢ προσφέρουν τὶς εἰς αὐτὴν ἀποκτηθεῖσες δυνατότητες καὶ τὴν πεῖρά των σὲ ἕνα εὐρύτερο κοινωνικὸ περίγυρο καὶ Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν ψυχῶν. Ἱκετεύομε τὴν Προστάτιδά μας καὶ Ἔφορο, Πανάχραντο Δέσποινα Θεοτόκο, νὰ συνεχίσῃ νὰ σκέπῃ τὴν ταπεινὴ μας Ἐνοριακὴ προσπάθεια, ἀξιώνοντάς μας καρποφόρου συνεχείας καὶ φιλαδέλφου ἀποτελεσματικότητος, συνεχίζοντας πρὸ πάντων τὴν ἐνσυνείδητο προετοιμασία τῆς σωτηρίας μας καὶ δίδοντας δόξαν τῷ Υἱῷ Αὐτῆς καὶ Θεῷ, ἡμῶν δὲ Κυρίῳ καὶ Σωτῆρι, τῷ Λυτρωτῇ καὶ δι' Αὐτοῦ τῷ ἐν Τριάδι προσκυνουμένῳ φοβερῷ Θεῷ καὶ Δεσπότῃ. Τὸ εὐχόμεθα.

13 20 ΕΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Νοεμβρίου 2014 Συνεπληρώθησαν πέρυσι 20 χρόνια ἱδρύσεως, ὑπάρξεως καὶ λειτουργίας τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν "Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ἀποπερατώσεως, Συντηρήσεως καὶ Στηρίξεως Ποιμαντικοῦ Ἔργου Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, Ἀριθ. Ἐγκρ. 1964/1993 Ἀπόφασις Πολυμελοῦς Πρωτοδ. Ἀθηνῶν, Ἀριθ. Καταχωρ /1993, ἀπὸ Λόγῳ τῆς διεξαχθείσης Λαχειοφόρου Ἀγορᾶς, περαιωθείσης πλέον, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐφέτος, , ἡ μεγάλη Ἐκδήλωσι τῆς Εἰκοσαετίας τοῦ Συλλόγου, στὶς Αἴθουσες τοῦ " Σ Τ Ε Κ Ι Τ Η Σ Γ Ε Υ Σ Ε Ω Σ " τῆς Οἰκογενείας Βασ. Γεωργ. Πέτρου, προσφερθεισῶν ὑπὸ τῆς Οἰκογενείας Β. Γ. Πέτρου εὐγενῶς, ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῆς Ἐνορίας. Ἡ Ἐκδήλωσι θὰ περιλαμβάνῃ πλούσιο πνευματικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ Πρόγραμμα μὲ τραγούδια τοῦ Ζαχαρία Καρούνη, Ἄρχοντος τοῦ Ἱεροῦ Ἀναλογίου τῆς Ἐνορίας, τῆς Χαριτίνης Πανοπούλου κιθαρῳδοῦ καὶ τῆς μικτῆς Ἐνοριακῆς Χορῳδίας. Ἡ τιμὴ συμμετοχῆς, ὑπὲρ τῶν σκοπῶν καὶ ἔργων τῆς Ἐνορίας καὶ στηρίξεως τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν, καθορίσθηκε στὰ 15 Εὐρὼ κατὰ Πρόσκλησι, μὲ πλούσιο Δεῖπνο καὶ ποτό. Σᾶς περιμένουμε μὲ ἀγάπη καὶ ὑποχρέωσι ἐξυπηρετήσεως! Ἐφέτος ἔχουμε Ἀρχαιρεσίες ἀνανεώσεως τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου καὶ Σᾶς προενημερώνουμε ἐπίσης προετοιμαστικῶς. Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 13

14 ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α'. Τὰ πέρατα ἅπαντα τῆς γῆς ἐμπρὸς νὰ μακαρίσουμε καὶ νὰ ὑμνήσουμε τὴν σεπτὴ Κοίμησι καὶ ἔνδοξο Μετάστασι τῆς Θεομήτορος, Προστάτιδος καὶ Ἐφόρου τῆς Ἐνορίας μας, ποὺ τιμᾶται στὸ ἔνδοξό Της Ὄνομα, ἀλλὰ καὶ τῆς Νεανικῆς μας Δραστηριότητος, ποὺ Τὴν ἔχει Σκέπη, Ἀρωγὸ καὶ πρὸς Οὐρανὸν ἀσφαλῆ Κλίμακα. Στὴν Παντοβασίλισσα καὶ Δέσποινά μας, καὶ τοῦ κόσμου παντός, ἀπευθύνομε καὶ πάλι τὴν ἐγκάρδιο παράκλησι καὶ ἱκεσία μας, καὶ δι Αὐτῆς πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν Της καὶ Κύριό μας, παρακαλοῦντες ἐνθέρμως, ὅπως κατευθύνῃ τὶς ἀτελεῖς μας, προσπάθειες ὑπὲρ τῆς ἀλκίμου Νεότητος πρὸς τὸ λυσιτελὲς καὶ αἴσιον πέρας, ἵνα Χριστὸν μορφώσῃ, ὅπως ἐνισχύῃ τοὺς Συνεργάτας καὶ ἀόκνους Συμπαραστάτας μας, στὴν κοπιώδη προσπάθεια ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ, ὅπως καθιστᾷ ἡμᾶς οὐχὶ μόνον κήρυκας τῶν σωστικῶν Θείων Ἀληθειῶν, ἀλλὰ καὶ ἐφαρμοστὰς καὶ ταπεινὰ, ἔστω, παραδείγματα εἰλικρινοῦς ἀγῶνος ἐναρέτου πρακτικῆς καὶ βιοτῆς, πρὸς ἔμπρακτον διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας. Νὰ τιμήσουμε ἐνθέως Ταύτην ἥν, ἐν Χερσὶ τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς, Θείου Λόγου, τὴν ψυχήν Της τὴν ἄμωμον ἐναπέθετο καὶ διὰ τῆς Κοιμήσεώς Της καὶ Μεταστάσεως τὸν κόσμον ἀνεζωοποίησε. Νὰ Τῆς ἀπευθύνωμε ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὰς πνευματικάς, φαιδρῶς ἑορτάζοντες, προστιθέμενοι εὐσεβάστως στοὺς τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων Οὐρανίους Χοροὺς καὶ στὴν σεπτὴ Χορεία τῶν ἐνδόξων Ἀποστόλων, ὥστε νὰ περιβάλλῃ Μητροπρεπῶς τὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια τῆς Ἐνορίας καὶ Τοπικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ ἔχῃ καρποὺς καὶ ἀγαθὰ ἀποτελέσματα, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Πρβλ. Μεγ. Ἑσπερ. ΙΕ Αὐγούστου. Εἰς τὴν Λιτήν. Στιχηρά Ἰδιόμελα. Ἦχος γ. Γερμανοῦ. Τροπάριον 4ον. 14

15 ΠPOΓPAMMA ENOPIAKOY ΠNEYMATIKOY KENTPOY NEOTHTOΣ ENOPIAΣ ΠANAΓIAΣ ΠPAΣINOY ΛOΦOY Aνακοινωσι Λειτουργιασ Eνοριακων Oμαδων Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, γιά τόν ἀπαρτισμό τῶν Kατηχητικῶν Σχολείων, τίς παρακάτω ἡμέρες καί ὧρες, στίς ἔναντι Aἴθουσες καί μέ τούς ἀναφερομένους Ὑπευθύνους τῆς Kατηχητικῆς διακονίας. 1. Ἡ Ὁμάδα τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Nεανικοῦ ἔργου καί τῶν ἀσκούντων τήν Kατήχησι στήν Ἐνορία, Ἀνωτάτη ΔIOIKHTIKH OMAΔA, κάθε ΔEYTEPA βράδυ , καί κατά τό Θέρος, τήν ἴδια ὥρα, σέ φιλική οἰκία. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, γιά Kατηχητές, Kατηχήτριες καί Συνεργάτες Kατηχητικῆς Kινήσεως. 2. Ἡ Συντροφιά τῶν ἐνδιαφερομένων γιά κατάρτισι στό Kατηχητικό ἔργο, Ἀνώτατο Kατηχητικό Kαταρτίσεως ΣTEΛEXΩN, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ μεσημέρι , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, γιά Στελέχη καί Kατηχητόπαιδες τελευταίων Bαθμίδων. Παιδιά δεκτά μέ πρότασι τῶν Kατηχητῶν. 3. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνήλικες γιά κατήχησι, Kατηχητικό ENHΛIKΩN - Ἀλλοδαπῶν, ἡμέρα καὶ ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ. Kατηχητής π. ΤΥΧΙΚΟΣ, Βοηθός ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, γιά ἀβαπτίστους, ἀλλοδαπούς, πρώην ἀθέους καί ὁποιονδήποτε ἐπιστρέφοντα στήν Πίστι ἐνήλικα. 4. Ἡ Nεανική Συντροφιά ANOIKTOY ΠPOBΛHMATIΣMOY, γιά Φοιτητές, Σπουδαστές καί Mαθητές Λυκείων, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, πού ἔχουν πνευματικούς προβληματισμούς, χωρίς κατ' ἀνάγκην νά ἔχουν παρακολουθήσει Kατηχητικά Σχολεῖα, Ἀνώτατο ΣYMΠΛHPΩMATIKO Kατηχητικό AΠOΦOITΩN, κάθε ΠEMΠTH βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TITOΣ, Bοηθός π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ. 5. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 1η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KOYKOYΖEΛIΣΣAΣ. Kατηχητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Βοηθοὶ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 6. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ. Kατηχήτρια XPIΣTINA XANTΖAPA, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΒΛΥΣΣΙΔΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. 7. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 2α ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς TPIXEPOYΣAΣ. Kατηχητής π. ΤΕΡΤΙΟΣ, Bοηθὸς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 8. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχήτρια ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΙΜΠΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ. 9. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 5η ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΚΥΚΚΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχητής π. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Bοηθοί ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ. 10. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Αἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια KAΛΛIOΠH KAPYΣTINAKH - MIΣΙPΛAKH, Bοηθοί ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΠΟΛΑ. 11. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν ΠΡΩΤΗΣ-ΔEYTEPAΣ-TPITHΣ Tάξεων Δημοτικοῦ, ΣTOIXEIΩΔEΣ Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια ΠEPΣEΦONH ΠAΠAMIXAHΛ, Bοηθοί ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΥΡΙΤΖΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. 12. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν, Nηπίων Προσχολικῆς Ἡλικίας, ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχήτρια EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ. 13. Ἀπασχόλησι καί φύλαξι παιδιῶν, γιά Nήπια καί Παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. Kάθε ΣABBATO π.μ., στίς κάθετες ὑπέργειες Aἴθουσες. Mέ συναπασχόλησι, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, στό ΣTOIXEIΩΔEΣ ἤ ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό ἤ στά Παιδικά μας Xορευτικά. 15

16 ANAKOINΩΣI ΛEITOYPΓIAΣ ENOPIAKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, ὅπως φαίνεται πιό κάτω, γιά τίς ἔναντι Δραστηριότητες, τίς ὧρες καί ἡμέρες, πού σημειώνονται ἀκριβῶς καί στίς ἀναγραφόμενες Aἴθουσες. 1. Παιδικό Xορευτικό, 2. Nεανικό Xορευτικό, 3. Xορευτικό Ἐνηλίκων, 4. Xορῳδία Παιδική Mικτή, 5. Xορῳδία Nεανική Mικτή, 6. Ὀρχήστρα Mικτή, 7. Bυζαντινή Mουσική 8. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, 9. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, 10. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, 11. Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα, 12. Θεομητορικόν ᾨδεῖον, 16 γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, διδάσκει ᾑ ΠEPΣEΦONH ΠAΠAMIXAHΛ, βοηθεῖ ᾑ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, κάθε ΤΡΙΤΗ , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ. γιά ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, κάθε ΤΡΙΤΗ (ἀρχαρίων) καὶ (προχωρημένων), στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ - ΠΡΑΔΑΚΗ, βοηθεῖ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ. γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ἡ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, βοηθοῦν οἱ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ. γιά νέους καί νέες τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, ὡς καί γιά ἐνήλικες, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, XPIΣTINA XANTΖAPA. γιά νέους καί νέες κάθε ἡλικίας καί ἐνήλικες, κάθε ΠΕΜΠTH , στήν 3η ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκει ὁ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βοηθοῦν ἡ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. - Παραδοσιακὸ Τραγού δι, γιά νέους καί νέες, ἐνήλικες, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκουν οἱ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, βοηθός ἡ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. APXAPIΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠEMΠTH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "TIMIA ΖΩNH". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθούς τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY καί τῂν ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΚΕΤΟΥ - ΧΟΝΤΖΙΑ. ΠPOXΩPHMENΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙΤΗ στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY. TEΛEIOΦOITΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠAPAΣKEYH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν BAΣIΛIKH AΓΓEΛOΠOYΛOY - ΓIANNAKOΠOYΛOY. Παραδίδονται θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα Kρητικῆς καί Mακεδονικῆς Σχολῆς. γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ. Διδάσκουν οἱ Φιλόλογοι Kαθηγητὲς ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ ΓΚΡΑΙΚΟΥ, AIKATEPINH ΦOYNTA - MHTPOΠOYΛOY, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ. τό ὁποῖο δίδει ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Kράτος Πτυχία. Διδάσκονται ὅλα τά κλασσικά ὄργανα, ὅπως: ΠIANO, KIΘAPA, BIOΛI. Ὅλα τά σύγχρονα ὄργανα, ὅπως: AKKOPNTEON, MΠOYΖOYKI, NTPAMΣ. Tά θεωρητικά μαθήματα: ΘEΩPIA, APMONIA, EIΔIKO ῼΔIKHΣ, EIΔIKO APMONIAΣ, ANTIΣTIΞI, ΦOYΓKA, IΣTOPIA THΣ MOYΣIKHΣ, MOPΦOΛOΓIA, ΔIEYΘYNΣI XOPῼΔIAΣ, OPΓANOΓNΩΣIA, ΠPIMA-BIΣTA, MOYΣIKH ΔΩMATIOY, BYΖANTINH MOYΣIKH, ΠAPAΔOΣIAKO TPAΓOYΔI. Ὅλα τά παραδοσιακά ὄργανα: ὅπως OYTI, ΛAOYTO, ΛYPA, KPOYΣTA, ΣAΖI, BIOΛI. Λειτουργοῦν Eἰδικό Tμῆμα Mουσικοκινητικῆς Ἀγωγῆς γιά παιδιά 4-6 ἐτῶν & Tμῆμα προετοιμασίας εἰδικῶν Mαθημάτων Ἁρμονίας καί Dicte e γιά εἰσαγωγή στό Tμῆμα Mουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Διδάσκουν: ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔHMHTPA MΠPATΣH, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΣΙΜΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ καί ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Kαλλιτεχνικός Διευθυντής ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ. Ἐγγραφές ᾨδείου ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2014 στό Ὑπέργειο τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Eἰδικές πληροφορίες στό τηλέφωνο , 6-9 μ.μ.

17 13. Σχολή Παρασκευῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ Προσφόρου , στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣHΣ. Διδάσκουν ἐναλλάξ οἱ ΦΛΩPA KAPAMOΛEΓKOY, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝ- ΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. 14. Θεατρική Ὁμάδα, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ , στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνοι οἱ ΓEΩPΓIOΣ - PΩMANOΣ MAPOYΔHΣ, ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ. Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: Ἀθλητικές Δραστηριότητες, γιά παιδιά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, προπονήσεις ὁμάδος ΠOΔOΣΦAIPOY καί ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, κάθε ΣABBATO , σέ καθοριζόμενο ἑκάστοτε ἀθλητικό χῶρο. Ἀγῶνες διενοριακοί, κατόπιν συνεννοήσεως. Ὑπεύθυνοι π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 16. Kοπτική - Ραπτική, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠPOYΣIΩTIΣΣHΣ. Ὑπεύθυνοι ANNA ΖAXAPOΠOYΛOY - -KAMΠIΖIΩNH, EΛENH ΛYPITΖH - KPINH. Τμῆμα Ἱερατικῶν κάθε Πέμπτη πρωΐ & ἀπόγευμα. Ὑπεύθυνη ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ, πού θά διδάσκῃ κατασκευή ῥάσσων, ζωστικῶν καί Ἱερῶν Ἀμφίων. 16. Ὑπηρεσία Συμβουλευτικῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ & Ψυχικῆς Ὑγιείας καί τό , Ὑπεύθυνοι Εἰδικοί Ψυχικῆς Ὑγιείας: ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΒΔΑΣ, ψυχολόγος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ψυχικῆς ὑγιείας, βοηθοῦν: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ, ΜΠΕΚΟΝΑ ΠΑΣΙΟ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ. Λοιπη Eνοριακη Kινησι Ἑσπερινό Kήρυγμα Kάθε Tετάρτη ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Ὅμιλος Γυναικῶν Kάθε Tετάρτη ὥρα 8 μ.μ. στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ ΠAΠAΔAKHΣ, Γραμματεύς EYAΓΓEΛIA MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, Σύνδεσμος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Φιλόπτωχη μέριμνα Kάθε τελευταία Tετάρτη ἑκάστου μηνός 9-10 μ.μ. Συμβούλιο Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Tαμείου, στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ἱερά Παράκλησις Tῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάθε Tετάρτη ὥρα 4.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Mικρή καί Mεγάλη ἐναλλάξ. Tά Ὡράρια Ἱερᾶς Παρακλήσεως, Φιλοπτ. μερίμνης, Ὁμίλου Γυναικῶν, Ἑσπ. Kηρύγματος ἰσχύουν ἀπό 10ου ἕως καί 3ου μηνῶν. Tούς μῆνες Ἀπρίλιο καί Σεπτέμβριο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν - Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. καί τούς μῆνες Mάϊο, Ἰούνιο, Ἰούλιο καί Aὔγουστο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν καί Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. Τὸ ᾨδεῖο τῆς Ἐνορίας μᾶς περιμένει πάλι: Μὲ χαρὰ Σᾶς ἀναγγέλλουμε τὴν πλήρη λειτουργία τοῦ ᾨδείου μας, ποὺ παρέχει ὑπηρεσίες ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου στὶς πλέον χαμηλὲς τιμές, γιατὶ εἶναι καὶ Ἵδρυμα τῆς Tοπικῆς Ἐνορίας. Ἐκλεκτοὶ Μουσικοί Καθηγηταί - Ὀργανογνῶσται ἀνεβάζουν τὶς ὑπηρεσίες τοῦ πλήρους ᾨδείου μας στὴν πρώτη βαθμίδα τῶν ἀναλόγων Ἱδρυμάτων. Τὸ εὐχάριστο περιβάλλον, τὸ ἦθος τῶν ἐκλεκτῶν Συνεργατῶν μας, τὰ ὑποδειγματικά του μαθήματα συναγωνίζονται τὶς εἰδικὲς τιμές, ὥστε τὰ Παιδιά μας νὰ συνεχίσουν τὴν πρόοδό τους στὴν δύσκολη ἐποχὴ ποὺ διανύουμε. Εἰδικά προγράμματα προσαρμοσμένα γιὰ ὅλους. ΕΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ. Καυχόμαστε, στὸ Ὄνομα τῆς Παναγίας μας, γιὰ τὶς παρεχόμενες ὑπηρεσίες μας καὶ Σᾶς καλοῦμε νὰ τὸ διαπιστώσετε ὅλοι. Oἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις. Λόγῳ τοῦ μεγαλειτέρου χώρου, πού διαθέτουμε στίς ἑόρτιες αὐτές ἐκδόσεις τῆς Ἐνορίας μας, δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς προσφορᾶς μιᾶς μεταφράσεως τῆς πανηγυρικῆς μας Προσκλήσεως, κατά ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία ἀρκετῶν προσώπων. Ἀπό τοῦ ἔτους 1976, διά τήν ἑορτή τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί 1985, ἤτοι ἀπό τῆς καθιερώσεως καί τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεόπαιδος, Πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας, παραλλήλως, οἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις συντίθενται ἀπό ὕμνους, ψαλλομένους κατά τίς ἀντίστοιχες ἑορτές, ὥστε νά κοσμῆται ἐπαξίως ἡ ἐνοριακή Πρόσκλησι καί νά προβάλλεται καί, κατ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ὑμνολογικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη, ἀπό τῆς κυρίας ἡμῶν Πανηγύρεως, κατά Nοέμβριο τοῦ 1993ου ἔτους, κατά τήν τῶν Eἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου ἑορτή, καθιερώσαμε τήν συνδημοσίευσι τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς Προσκλήσεως, πρός διευκόλυνσι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν καί λοιπῶν εὐσεβῶν Xριστιανῶν. 17

18 Πρακτικὲς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐποχῆς πολλαπλῆς δυσχερείας. αρὰ τὸ ἐξελισσόμενο οἰκοδομικὸ της ἔργο ἡ Ἐνορία μας δὲν ὑστερεῖ στὸ βασικό της φιλανθρωπικὸ καθῆκον συμπαραστάσεως ἔργῳ στοὺς ἀντιμετωπίζοντας ποικίλα προβλήματα συνανθρώπους μας καὶ ἰδίᾳ Ἐνορίτας της κατὰ τὴν σκληρὰ καὶ ἐστερημένη ἐποχή μας. Ἔχει, γι' αὐτό, ἀναπτύξει Πρόγραμμα εὐρύτατο ἐνισχύσεως ἐμπεριστάτων, ἤτοι ἀνέργων, ἀστέγων, γερόντων, ἀσθενῶν, ὑπερχρεωμένων, ἀναξιοπαθούντων καὶ προσφύγων - μεταναστῶν, συνανθρώπων μας, σὲ ὅλη τὴν Πόλι τοῦ Ἡρακλείου Ἀττικῆς, καὶ εἰδικῶς στὶς Συνοικίες Πρασίνου Λόφου ἀλλὰ καὶ Ψαλιδίου, ποὺ ἀπὸ τὸ 2005 ἔχει στὴν εὐθύνη της ἐπὶ πλέον. Τὸ καθημερινὸ Συσσίτιο παροχῆς 30 διπλῶν μερίδων φαγητοῦ, ἡ τακτικὴ προσφορὰ 20 δεμάτων ξηρᾶς τροφῆς, δυσαριθμήτων συσκευασιῶν ἐνδυμάτων καὶ ἐπὶ μέρους συμπληρωμάτων ἐνδύσεως, τὸ σταθερὸ πρόγραμμα οἰκονομικῶν ἐπιδομάτων 20 Οἰκογενειῶν καὶ μεμονωμένων προσώπων, τὴν ἔκτακτη παροχὴ βοηθημάτων συμπληρώσεως ἐνοικίων καὶ ἐνισχύσεως προμηθείας φαρμάκων, πληρωμῆς λογαριασμῶν καὶ δόσεων δανείων. Γι' αὐτές της τὶς, φιλάνθρωπες καὶ λαϊκὲς, πρόνοιες στηρίξεως τῶν δυσκολευομένων ζητεῖ τὴν συμπαράστασι καὶ ἐνίσχυσι ὅλων τῶν δυναμένων, καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματός των ἀκόμη. Πολλὲς μικρὲς καὶ μηδαμινές, ἐλάχιστες εἰσφορές, συγκεντρούμενες ἀνακουφίζουν ἄλλους. Σημειώνουμε ὅτι λειτουργεῖ στὴν Ἐνορία, σὲ εἰδικὴ Αἴθουσα τοῦ ἰσογείου, Ὁμάδα παροχῆς Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγιείας, Συμβουλευτικῆς καὶ Διασυνδέσεως, γιὰ Συναντήσεις μὲ σκοπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ ψυχικὴ τόνωσι τῶν πιεζομένων καὶ δυσχεραινομένων Ἀδελφῶν μας. Ἡ Ἐνορία διατηρεῖ σὲ λειτουργία, ἐπίσης, σειρὰ Σχολῶν ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως Παίδων, Νέων καὶ Ἐνηλίκων, σὲ διάφορες εἰδικότητες, πνευματικὲς καὶ χειρωνακτικές, διευρύνουσα τὴν πρακτικὴ τῆς συμπαραστάσεως στοὺς ἀναζητοῦντας ἀπασχόλησι συνανθρώπους μας ἢ ἐπὶ πλέον ἐνασχόλησι μὲ ἄλλο ἀντικείμενο τοῦ βασικοῦ των. Καὶ κατὰ τὸ Καλοκαίρι θὰ λειτουργῇ στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Ἐνορίας Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως Παίδων καὶ Ἐφήβων γιὰ δημιουργικὴ ἐνασχόλησι, παιγχνίδι καὶ προβολὴ καλῶν ταινιῶν, γιὰ ὅσα Παιδιὰ δὲν κάνουν διακοπὲς ἢ ἐπιστρέφουν ἀπὸ αὐτές. Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ μᾶς γνωρίσετε! 18

19 19

20 20

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Κύκλῳ τῆς Σῆς κλίνης ἱστάµενοι καὶ ἡµεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καὶ Λαὸς ὁ εὐσεβής, ὑµνήσωµεν τὴν Σὴν µεγαλωσύνην, Παρθένε Ἄχραντε, ὡς πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, ἐπὶ τῇ Θείᾳ τῆς Μεταστάσεώς Σου µνήµῃ. Τίνα

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται».

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». 18 H EOPTH NEOTHTO 2012 IEPA MHTPO O I NEA IøNIA & ºI A E ºEIA ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΑ ΠΙΣΤΙ ΓΕΝΝᾼ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ, ΕΡΩΣ ΑΝΩΣΕΩΣ, ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα