ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ."

Transcript

1 1

2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Σήμανσις Ἐπετείων - Ἱερὰ Εἰκὼν Κυρίας Θεοτόκου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Βημόθυρο Εὐαγγελισμοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα. Θεοφάνους Κρητός, 1546 ἔτους. Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο, διαστάσεις 127x36 ἑκατ. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Ψηφιδωτή Ἱερὰ Εἰκὼν Παναγίας Παραμυθίας. Mosaic - Minsk. Velyka Vilshanka. Χωρίου Bolshaya Olshanka (Big Olshanka), Περιοχής Vasilikov, Κιέβου Οὐκρανίας, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 3ΗΣ ΣΕΛΙ- ΔΟΣ: Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, Συρία. Ἔργον Ζ. Jabbour, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Μήτηρ Θεοῦ, Μαχαιριώτισσα. Καλουμένη εἰς Ἐκδημίαν. Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 6 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Δεξιοκρατοῦσα Ὑπεραγία Θεοτόκος, Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ, ἔτους ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 10 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: «Ἡ Γοργοεπήκοος», Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ, 8ος ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 11 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Βρεφοκρατοῦσα Κυρία Θεοτόκος, Γλυκοφιλοῦσα. Ἔργον ἀγνώστου. ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 12 ΗΣ ΣΕΛΙ- ΔΟΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκος «Ἄξιόν Ἐστι», ὑπό Ἑλένης Δαδῆ, 9ος ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 13ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: «Ἡ Κυρία τῶν Ἀγγέλων». Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ, ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 18 ΗΣ ΣΕ- ΛΙΔΟΣ: Ἡ Κυρία Θεοτόκος: «Χαῖρε Βλαστοῦ Ἀμαράντου Κλῆμα». Ἔργον Ἑλένης Δαδῆ. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΛΕΝΑΣ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ Ἀρχιμανδρίτου ΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗ. 2

3 ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, Ἀρχιμ. ΤΥΧΙΚΟΣ ΧΑΡ. ΓΑ- ΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἀρχιμ. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝ. ΛΑΒΔΑΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤ. ΜΑΡΟΥΔΗ - ΓΚΡΑΙΚΟΥ, Φιλόλογος, ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ: Ἀρχιμ. ΝΑΘΑ- ΝΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΟ- ΒΟΥΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΜΙΧ. ΠΑΠΑ- ΜΙΧΑΗΛ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕ- ΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΩΝ. ΛΑΒΔΑΣ, ΕΚΤΥΠΩ- ΣΙΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩΝ. ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ. 3

4 «Πρὸς ὑπερκέρασι τῆς πολλαπλῆς κρίσεως». Ὑποδείξεις γιὰ τὸν ἀσφαλέστερο τρόπο "ἐπενδύσεων" καὶ "ἀναπτύξεως" τῆς ζωῆς, τῆς ὑπάρξεως καὶ τῆς ὅλης πραγματικότητός μας. Ὑπεραγία Θεοτόκος Μητροθετηθεῖσα, προτάσει τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Της, ὑπὸ τοῦ ἠγαπημένου Μαθητοῦ ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ στὴν Ἱερουσαλήμ, συμμετέχουσα στὶς συνάξεις τῶν ἱερῶν Μαθητῶν καὶ τῶν πρώτων Πιστῶν, ποὺ «ἦσαν προσκατεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν Ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ καὶ τῇ κλάσει τοῦ Ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς» (Πράξ. β 42). Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο διῆλθε τὸν λοιπὸν χρόνο τῆς ζωῆς Της ἡ Θεομήτωρ, μετὰ τῶν πρώτων Πιστῶν, σὲ μυστηριακὴ κοινωνία καὶ προσευχή, ἀναμένουσα τὶς Ἐντολὲς τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ τὴν προθύμως προσφερθεῖσα εἰς Αὐτὸν ὕπαρξί Της. Ἡ ἱερά μας Παράδοσι διδάσκει ὅτι ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα ἐτελειώθη στὰ Ἱεροσόλυμα κηδευθεῖσα σεμνοπρεπῶς ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, συνελθόντας θαυματουργικῶς διὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, στὸ παρὰ τοὺς πρόποδας τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν χωρίον Γεθσημανῆ. Ἀπὸ δὲ τῶν πρώτων, μεταχριστιανικῶν αἰώνων, 5ου, ἐδεικνύετο στὴν Γεθσημανῆ ὁ Θεομητορικὸς Τάφος, τῆς Μνήμης τῆς Κοιμήσεώς Της τιμωμένης, ἤδη ἐπὶ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, 638 μ.χ. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἀναφερομένη ἀποκλειστικῶς στὸ ἔργο καὶ τὸ Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν ἱερῶν Αὐτοῦ Μαθητῶν, δὲν ἀναφέρεται στὰ τῆς Ἀειπαρθένου, ἔτσι τὰ σχετικὰ μὲ τὸ πάνσεπτο Πρόσωπό Της ἀπετυπώθησαν στὴν Ἐκκλησιαστικὴ συνείδησι, τὴν ὀνομαζομένη Ἱεροσολυμιτικὴ Παράδοσι καὶ στὴν ἱερά μας Ὑμνολογία, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑορτολογική μας ἐμπειρία καὶ Ἁγιοπνευματικὴ κατεύθυνσι, ποὺ ἀπέληξε στὴν καθιέρωσι τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὡς Μνήμης ἀγομένης τὴν 15ην Αὐγούστου, ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ Ε αἰῶνος, στὸν παρὰ τὸ Θεομητορικὸν Μνῆμα ἀνεγερθέντα ἱερὸν Ναόν. Ἡ Αὐτοκράτειρα Ἁγία Ἑλένη ἀναφέρεται ὡς ἱδρύσασα περὶ τοὺς τριάκοντα ἱεροὺς Ναοὺς στὴν περιοχὴ αὐτὴ τῶν Ἁγίων Τόπων, τὸν ἕνα δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπὶ Αὐτοῦ τοῦ Μνήματος τῆς Παμβασιλίδος, ὄντα τὸν τέταρτο κατὰ σειρὰν στὸν σχετικὸ Κώδικα τοῦ ΙΑ αἰῶνος τῆς Βατικανῆς Βιβλιοθήκης, ποὺ περιέχει Κατάλογο τῶν ὑπὸ τῆς Αὐγούστης Ἁγίας Ἑλένης ἱδρυθέντων ἐν Γεθσημανῇ ἱερῶν Ναῶν. Διαψεύδεται κατηγορηματικῶς ἔτσι ὁ θρῦλος περὶ δῆθεν συμμεταβάσεως τῆς Παρθένου μετὰ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου στὴν Ἔφεσο, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε, ὡς ἀνάξιος ἐρεύνης καὶ προσοχῆς. Ὁ Θεῖος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἔχων ὑπὸ τὴν προστασίαν Αὐτοῦ τὴν Παρθενομήτορα τοῦ Διδασκάλου καὶ Κυρίου Του, δὲν θὰ ἀποδημοῦσε μετ Αὐτῆς μακρὰν τῶν Ἱεροσολύμων. Μετέβη δέ, μετὰ τὴν Κοίμησίν Της, πέραν τῆς ἁγίας Πόλεως, εἰς τόπους ἐκτὸς Παλαιστίνης, δηλονότι. Κατὰ τὴν ἱερὰ μας Παραδοσι ἡ Ὑπέραγνος, μετὰ τὴν σεπτὴ Κοίμησί Της στὴν Γεθσημανῆ καὶ τὴν Ταφή Της, ὑπὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, Μετέστη στοὺς Οὐρανούς, ὡς μὴ γνωρίσασα φθορά, Ἡ γεννήσασα τὸν ἄφθαρτο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι ἐτερματίσθη ἡ ἐπὶ γῆς ἁγία βιοτὴ τῆς Ἀμολύντου Θεοτόκου. Ζωὴ παναγιότητος καὶ ἀσυλλήπτου, φρικτοῦ Μυστηρίου. Μετέστη στοὺς Οὐρανούς, σὰν Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, Μεσίτρια καὶ Πρέσβειρα ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων στὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της καὶ Θεὸν ἡμῶν. Ἀπὸ τὸ θάμβος τοῦ μεγίστου Μυστηρίου τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔζησε ὅλη τὴν ζωή Της, πέρασε στὴν πλήρη ἀποκάλυψί του στοὺς Οὐρανοὺς καὶ ἔλαβε τὴν δεδοξασμένη θέσι Της στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Υἱοῦ Της, κατὰ τὸ Τροπάριο τοῦ Κανόνος τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἀειπαρθένου (ᾨδή Η', Τροπάριον 3ον): «Ὤ πῶς ὑψώσασα τὰς χεῖρας, ἐκδημοῦσα ἡ Πανάμωμος, χεῖρας Θεὸν ἠγκαλισμένας, σωματικῶς ἐν παρρησίᾳ, ὡς Μήτηρ ἔφησε πρὸς τὸν Τεχθέντα. Οὕς μοι ἐκτήσω, εἰς αἰῶνας φύλαττε βοῶντάς Σοι τὸν Δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν οἱ λελυτρωμένοι, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». Μὲ τὴν Χάρι Της ἀντιλαμβανόμαστε τὰ τῆς Ἐξόδου καὶ τῆς Μεταστάσεως Αὐτῆς ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο στὴν αἰώνιο Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ Της, κατὰ 4

5 τὸν Ὅσιο καὶ Ὁμολογητὴ Μάξιμο. Ὅταν ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, εὐδόκησε νὰ μεταθέσῃ τὴν Παναγία καὶ Πανάμωμο Μητέρα Του ἀπὸ τὸν κόσμο μας στὴν Βασιλεία Του, προκειμένου νὰ λάβῃ τὸν ἄφθαρτο στέφανο τῶν ὑπερφυῶν ἀγώνων καὶ ἀπωτάτων ἀρετῶν Της, νὰ Τὴν φέρῃ Θεομητροπρεπῶς «ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ, περιβεβλημένην μὲ πορφύραν καὶ πεποικιλμένην ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ», καὶ νὰ Τὴν ἀνακηρύξῃ Βασίλισσαν πάντων τῶν κτισμάτων, ὁδηγῶντάς Την στὸ ἐσωτερικό τοῦ Καταπετάσματος καὶ ἐγκαθιστῶντάς Την στὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων, Τῆς ἐγνωστοποίησε ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἔνδοξό Της Μετάστασι. Ἀπέστειλε πάλι σ Αὐτὴν τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ γιὰ νὰ Τῆς ἀναγγείλῃ τὴν ἔνδοξη ἐκδημία Της, καθὼς ἄλλοτε τὴν θαυμαστή Της Σύλληψι. Τὴν ἐπεσκέφθη λοιπὸν ὁ Ταξίαρχος καὶ Τῆς ἐπέδωσε κλάδο φοίνικος, σύμβολο νίκης, ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ λαὸς στὶς ὑποδοχὲς ἡρώων, ὅπως στὴν Ἱερουσαλὴμ ἄλλοτε τὸν Υἱό Της, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου καὶ ἐξολοθρευτὴ τοῦ ᾍδου. Καὶ τώρα, ὁμοίως, ὁ Ἀρχιστράτηγος Γαβριὴλ προσφέρει κλάδο φοίνικος στὴν Παρθένο, σύμβολο νίκης κατὰ πάντων τῶν δεινῶν καὶ τῆς καταλύσεως τοῦ θανάτου, λέγων: «Ὁ Κύριος καὶ Υἱός Σου Σὲ προσκαλεῖ: "ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ ἔλθῃς πλησίον Μου, ὦ καλὴ Μῆτερ μου". Γι αὐτὸ μὲ ἀπέστειλε πάλι νὰ Σοῦ ἀνακοινώσω, ὡς Εὐλογημένην ἐν γυναιξί, ὅτι σήμερα θὰ εὐφράνῃς, ὦ Κεχαριτωμένη, τὶς Οὐράνιες Δυνάμεις καὶ Στρατιὲς μὲ τὴν ἄνοδό Σου καὶ θὰ λαμπρύνῃς πλέον τὶς ψυχὲς τῶν Ἁγίων, καθὼς ἔπλησες εὐφροσύνης τοὺς εὑρισκομένους στὴν γῆ. Ἀγάλλου καὶ Σὺ μαζή τους, καθὼς ἄλλοτε τὸ εἶχες φανερώσει, διότι ἀπὸ τώρα θὰ Σὲ μακαρίζουν στοὺς αἰῶνες ὅλα τὰ λογικὰ κτίσματα, «πᾶσαι αἱ γενεαί». Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. Οἱ προσευχὲς καὶ ἱκεσίες Σου ἀνέβησαν στὸν Οὐρανό, πρὸς τὸν Υἱό Σου, ὁπότε, κατὰ τὸ αἴτημά Σου, Σὲ καλεῖ νὰ ἀφήσῃς τὸν κόσμον αὐτὸν καὶ νὰ ἀνέλθῃς στὰ Οὐράνια Σκηνώματα, ὥστε νὰ βρίσκεσαι αἰωνίως μαζή Του, στὴν ἀληθινὴ καὶ αἰωνία ζωή». Καθὼς ἡ Ἁγία Θεοτόκος ἤκουσε τοὺς λόγους αὐτοὺς ἐπλήσθη χαρᾶς καὶ ἔδωσε στὸν Ἀρχάγγελο τὴν ἰδία, ὅπως καὶ παλαιά, ἀπόκρισι: «Ἰδού, ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι, καὶ πάλι, κατὰ τὸ ῥῆμά σου», καὶ ἀπῆλθε ἀπ Αὐτῆς ὁ Πρωτάγγελος. Τότε, ἡ Ὑπερευλογημένη, ἔνδοξος Θεοτόκος Μαρία ἠγέρθη καὶ ἀγαλλομένη ἐπορεύθη στὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν γιὰ νὰ ἀπευθύνῃ πρὸς τὸν Κύριο, ἐν ἡσυχίᾳ, τὶς εὐχαριστίες καὶ τὰ αἰτήματά Της, γιὰ τὴν Ἰδίαν Αὐτὴν καὶ τὸν ἅπαντα κόσμον. Ὅταν ἀνέβη στὸ ὄρος ὕψωσε τὰ χέρια καὶ προσέφερε τὴν λογικὴ λατρεία στὸν Υἱό Της, τὶς δεήσεις καὶ τὶς εὐχαριστίες Της. Τότε συνέβη ἕνα μέγα θαῦμα, ποὺ γνωρίζουν ἐκεῖνοι, ποὺ ἀξιώθηκαν τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς καί, δι αὐτῶν, ἔφθασε ἕως ἐμᾶς. Ἐνῷ, δηλαδή, προσευχόταν καὶ παρακαλοῦσε τὸν Κύριο, μέσα σὲ μιὰ πραγματικὴ μυσταγωγία, ὅλα τὰ ἐκεῖ εὑρισκόμενα δένδρα, παρατηρεῖ ὁ Ὅσιος καὶ Ὁμολογητὴς Μάξιμος, ἔκλιναν πρὸς τὴν γῆ καὶ Τὴν προσκύνησαν. Ὅταν περάτωσε τὴν ἱκεσία καὶ τὴν εὐχαριστία Της, πλημμυρισμένη ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπέστρεψε στὴν Σιών. Εὐθὺς ἀμέσως ὁ Κύριος ἀπέστειλε ἐπὶ νεφέλης τὸν Εὐαγγελιστὴ καὶ Θεολόγο Ἰωάννη, καθ ὅτι ἡ Πάναγνος εἶχε μεγάλη ἐπιθυμία νὰ Τὸν ἰδῇ, ἀφοῦ ὁ Κύριος Τοὺς εἶχε συνδέσει δι υἱοθεσίας. Ἡ ἀπ ὅλες τὶς Γυναῖκες Ὑπερευλογημένη, καθὼς εἶδε τὸν Θετὸ Υἱό Της, ἐχάρηκε ἀκόμη περισσότερο καὶ ζήτησε νὰ προσευχηθοῦν. Μετὰ τὴν εὐχή, ἡ Πανάσπιλος καὶ Ἀειπάρθενος Βασίλισσα, ἀνεκοίνωσε στὸν Ἰωάννη καὶ στὶς ἐκεῖ παρευρισκόμενες παρθένους τὸ νέο Μήνυμα τοῦ Ἀρχαγγέλου, ποὺ ἀφοροῦσε τὴν Μετάθεσί Της καὶ τοὺς ἔδειξε τὸν κλάδο τοῦ φοίνικος, ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο. Παρήγγειλε νὰ ἑτοιμάσουν τὸ σπίτι Της, νὰ ἀνάψουν λαμπάδες καὶ νὰ θυμιάσουν, διότι τὸν εἶχε ἤδη διακοσμήσει, σὰν ἄλλον νυμφικὸ θάλαμο, στὸν ὁποῖο θὰ ὑποδεχόταν τὸν Ἀθάνατο Νυμφίο, τὸν Παντευλόγητο Υἱό Της, τὸν Ὁποῖο προσδοκοῦσε μὲ ἐλπίδα ἀκατάσχετον. Ὅταν ὅλα τακτοποιήθηκαν, ἐγνωστοποίησε στοὺς συνοδοὺς καὶ γνωστούς Της, τὸ ἐπικείμενο μυστήριο τῆς Μεταστάσεώς Της κι ἐκεῖνοι ἀμέσως Τὴν περικύκλωσαν κλαίοντες καὶ θρηνοῦντες γιὰ τὸν ἀποχωρισμό τους, καθ ὅτι, μετὰ Θεὸν, Αὐτὴν εἶχαν ἐλπίδα καὶ βοήθεια. Ὡς Ἀδελφή τους ὅμως, ἡ Θεομήτωρ καὶ Βασίλισσα, τοὺς παρηγοροῦσε καθ ἕναν χωριστὰ καὶ ὅλους μαζὴ καὶ τοὺς ἀπηύθυνε ἕνα συγκινητικὸ χαιρετισμὸ λέγουσα: «Χαίρετε Παιδιά μου εὐλογημένα καὶ μὴ κάνετε τὴν Μετάστασί μου 5

6 ἀφορμὴ θρήνου, ἀλλὰ γεμίσατε ἀγαλλίασι, διότι ἔρχεται ἡ αἰώνιος εὐφροσύνη, ὁ Κύριός μου καὶ Υἱός μου καὶ ἡ Χάρις καὶ τὸ ἔλεός Του θὰ εἶναι πάντοτε μαζὴ σας». Ἐκοίταξε κατόπιν τὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη καὶ τοῦ εἶπε νὰ δώσῃ τὴν Ἐσθῆτα καὶ τὸ Μαφόριό Της στὶς δύο χῆρες, ποὺ Τὴν ἐξυπηρετοῦσαν. Στὴν συνέχεια τοὺς φανέρωσε τὰ μυστήρια τῆς Ἐκδημίας Της καὶ τῆς ἐπ εὐκαιρίᾳ Αὐτῆς Θείας Ἐπισκέψεως, καθὼς καὶ τὴν σημασία τοῦ κάθε γεγονότος. Ἔπειτα κανόνισε τὰ τῆς Κηδείας καὶ τοὺς παρήγγειλε πῶς νὰ Τὴν μυρώσουν, καθὼς καὶ ποῦ νὰ θάψουν τὸ Πανάσπιλο Σῶμά Της. Μετὰ ταῦτα ἡ ἔνδοξος Θεομήτωρ ἀνεκλίθη σὲ ἕνα κρεββάτι, τὴν κλίνη ἐκείνη, ποὺ κάθε νύκτα ἔλουζε μὲ τὰ δάκρυα τῶν ὀφθαλμῶν Της ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Υἱὸ Της Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ἐλάμπρυνε μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς δεήσεις Της. Κατόπιν ζήτησε καὶ πάλιν νὰ ἀνάψουν τὶς λαμπάδες. Οἱ δὲ συγκεντρωμένοι ἐκεῖ Πιστοί, αἰσθανόμενοι ὅτι ἐγγίζει ἡ ὥρα τῆς Ἐκδημίας τῆς Μητρὸς, τῆς Παναγίας Παρθένου, ξέσπασαν σὲ λυγμούς. Ἔπεσαν στὸ ἔδαφος καὶ Τὴν ἱκέτευαν νὰ μὴ τοὺς ἐγκαταλείψῃ ὀρφανούς. Ἐὰν πάντως ἦταν ἀναπόφευκτος ἡ Ἀναχώρησί Της ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτὸν, νὰ τοὺς συνοδεύῃ εἰς τὸ ἑξῆς μὲ τὴν Χάρι καὶ τὶς πρεσβεῖές Της. Ἡ Ὑπεραγία Βασίλισσα καὶ Θεομήτωρ ἄνοιξε τότε τὸ ἀμόλυντο καὶ καθαρώτατο στόμα Της καὶ τοὺς εἶπε: «Ἡ εὐδοκία τοῦ Υἱοῦ μου καὶ Θεοῦ σ Ἐμένα Οὗτός μου Θεὸς καὶ δοξάσω Αὐτόν. Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱός μου, ὁ Ὁποῖος κατὰ σάρκα ἐγεννήθη ἀπὸ Ἐμένα, ὅμως Πατὴρ Αὐτοῦ εἶναι ὁ Θεός, Ὁ καὶ τῆς Μητρὸς Αὐτοῦ Δημιουργός. Γι αὐτὸ ποθῶ νὰ πορευθῶ πρὸς Αὐτόν, ὁ Ὁποῖος χορηγεῖ σὲ ὅλους τὸ «εἶναι» καὶ τὴν ζωή. Παρ ὅλον δὲ ποὺ θὰ ὑπάγω ἐκεῖ πλησίον Του, δὲν θὰ παύσω νὰ παρακαλῶ καὶ πρεσβεύω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πάντων τῶν Πιστῶν Του καὶ τοῦ κόσμου παντός, οὕτως ὥστε ὁ Φιλάνθρωπος Κτίστης, κατὰ τὸ ἔλεός Του, νὰ εὐσπλαγχνίζεται ὅλους τοὺς Πιστούς, νὰ τοὺς ἐνισχύῃ καὶ καθοδηγῇ στὸν δρόμο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, νὰ μεταστρέφῃ τοὺς ἀπίστους καὶ νὰ τοὺς συμπεριλάβῃ ὅλους σὲ μία ποίμνη, καθ ὅτι, ὡς Καλὸς Ποιμήν, ἔδωσε την ψυχὴν Αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων Του, γνωρίζει δὲ τὰ ἰδικά Του καὶ ἀναγνωρίζεται ἀπ αὐτά». Καὶ καθὼς ἡ Ὑπερευλογημένη Μήτηρ τοῦ Χριστοῦ ἔτσι ὡμιλοῦσε καὶ συγχρόνως τοὺς εὐλογοῦσε, ἀκούσθηκε ξαφνικὰ δυνατὴ βροντὴ κι ἐμφανίσθηκε μιὰ νεφέλη φερομένη ἀπὸ γαλήνια αὔρα. Ἀπὸ τὴν μεγαλειώδη αὐτὴ νεφέλη, ἄρχισαν νὰ κατεβαίνουν στὴν γῆ, σὰν σταγόνες μυρίπνοης δροσιᾶς, οἱ Ἅγιοι ἔνδοξοι Μαθηταὶ καὶ Ἀπόστολοι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, συνερχόμενοι «ἐπὶ τῷ αὐτῷ» ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης στὴν αὐλὴ τῆς Παναγίας Παρθένου καὶ Θεοτόκου Μαρίας. Ἡ δὲ Μακαρία καὶ Ὑπεραγία Παρθένος τοὺς εὐλόγησε καὶ τοὺς ἀνήγγειλε τὴν Ἀναχώρησί Της ἀπὸ τὸν κόσμον αὐτό. Ὕψωσε τὰ χέρια Της στὸν οὐρανὸ καὶ ἄρχισε νὰ εὐχαριστῇ τὸν Κύριο ὡς ἑξῆς: «Εὐλογῶ Σε, τὸν Βασιλέα τοῦ παντὸς καὶ Μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Ἀνάρχου Πατρός, τὸν Ἀληθινὸ Θεὸ ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ, διότι εὐδόκησες, εὐαρεστῶν τὸν Πατέρα δι ἄφατον φιλανθρωπία νὰ σαρκωθῇς ἀπὸ Ἐμὲ τὴν δούλην Σου, μὲ τὴν συνδρομὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εὐλογῶ Σε, διότι ἀγάπησες τὴν ἀνθρώπινη φύσι μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑπομείνῃς πρὸς χάριν μας τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν θάνατο, καὶ μὲ τὴν Ἀνάστασί Σου ἀνέστησες τὴν φύσι μας ἀπὸ τὰ ἔγκατα τοῦ ᾍδου καὶ τὴν ἀνεβίβασες στὸν Οὐρανό, δοξάζοντάς την μὲ ἀσύλληπτο τρόπο. Εὐλογῶ Σε καὶ μεγαλύνω τοὺς λόγους Σου, ποὺ μᾶς παρέδωσες ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ καὶ πιστεύω στὴν ἐκπλήρωσι ὅλων τῶν πρὸς Ἐμὲ ἐπαγγελιῶν Σου». Ὅταν ἡ Παναγία καὶ Ὑπέραγνος Θεοτόκος ἐτελείωσε τὸν αἶνον καὶ τὴν προσευχήν, ἔλαβε χώραν ἡ μεγαλειώδης καὶ θαυμαστὴ ἄφιξις Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Αὐτῆς συνοδευομένου ὑπὸ ἀναριθμήτων Στρατιῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνων παρισταμένων μετὰ φόβου ἐνῴπιον τοῦ Κυρίου. Ἐνῴπιον τέτοιου μυστηρίου «οἱ Μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον Αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ὡσεὶ νεκροί». Τότε ἡ Πανάμωμος Μαρία βλέπουσα πρὸς τὸν Υἱὸν Της εἶπεν: «Εὐλόγησόν με, Κύριε, καὶ ὅλους ὅσους Σὲ δοξάζουν καὶ μνημονεύουν τὸ Ὄνομά μου». Καὶ ὁ Δεσπότης εὐλόγησε καὶ εἶπε: «Μακαρία Σύ, ἀγαλλιάσθω ἡ καρδία Σου Μαρία, εὐλογημένη ἐν γυναιξί. Κάθε ψυχὴ ἡ ὁποία θὰ ἐπικαλεῖται τὸ Ὄνομά μου μὲ εὐλάβεια δὲν θὰ παραβλεφθῇ, ἀλλὰ θὰ βρῇ ἔλεος καὶ παρηγορία στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ στὸν μέλλοντα αἰῶνα». Ἀμέσως δέ, δι Ἐντολῆς τοῦ Κυρίου οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἄρχισαν νὰ ψάλλουν ἕναν γλυκύτατον ὕμνο, καὶ σ αὐτὸ τὸ κλῖμα ἡ Πανάμωμος Μητέρα τοῦ Κυρίου παρέδωσε τὴν μακαρία καὶ 6

7 ἀμόλυντον ψυχή Της στὸν Βασιλέα καὶ Υἱόν Της καὶ Ἐκοιμήθη ὕπνον γλυκὺ καὶ ἐράσμιον. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τότε ἐξεκόμισαν τὴν κλίνη, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἦταν ξαπλωμένη ἡ Ὑπέραγνος Θεομήτωρ. Τίμησαν τὸ Ἄχραντο Σκῆνος Της μὲ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικές, τὸ ἐναγκαλίστηκαν ἐκδηλώνοντες τὴν πίστι καὶ ἀφοσίωσί τους, ἀλλὰ καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ λάβουν Χάρι καὶ μεγάλη ὠφέλεια. Μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ Ἐκδημία τῆς Παντανάσσης, ὅλοι οἱ πάσχοντες ἀπὸ παντοειδεῖς ἀσθένειες συνήχθησαν ἐκεῖ, ὅπου θαυμαστῶς οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν τυφλῶν ἀνοίχθηκαν, οἱ κωφοὶ βρῆκαν τὴν ἀκοή τους, οἱ χωλοὶ περπάτησαν, οἱ δαιμονιζόμενοι καθαρίσθηκαν καὶ κάθε πόνος καὶ ἀσθένεια θεραπευόταν. Οἱ αἰθέρες καὶ οἱ Οὐρανοὶ τῶν Οὐρανῶν ἁγιάσθηκαν ἀπὸ τὴν διέλευσι τῆς παναγίας ψυχῆς Της καὶ ἡ γῆ ἐτιμήθη καὶ εὐλογήθηκε, δεχομένη τὸ πανάσπιλο καὶ Θεοδόχο Σῶμά Της. Μετὰ ταῦτα μὲ λαμπρότητα καὶ ἐγκαρδίους ὕμνους καὶ δοξολογίες οἱ Ἀπόστολοι ἐσήκωσαν τὴν κλίνην μὲ τὸ Θεοδόχο Σῶμά Της, ἡ ὁποία ἐξήστραπτε λαμπροφανῶς ἀπὸ τὴν Χάρι τῆς Ὑπεραγίας Βασιλίσσης, δορυφορούμενο ἀπὸ οὐράνια καὶ ἐπίγεια Τάγματα, καλλωπιζόμενον ἀοράτως ἀπὸ χιλιάδες Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων, ἐνῷ ἠκούοντο ὕμνοι καὶ ᾠδὲς πνευματικές. Ὅταν ἔφθασαν στὴν Γεθσημανῆ, ἐναπέθεσαν τὸ ἄσπιλο Σῶμα ἐντὸς τοῦ μνήματος, τὸν ἅγιο καὶ ἔνσαρκο θρόνο τοῦ Κυρίου, τὰ ἀληθινὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, τὴν ἀπολύτρωσι τῆς φύσεώς μας, τὸ ἐργαστήριο μέσα στὸ ὁποῖο συντελέσθηκε τὸ φοβερὸ Μυστήριο τῆς ἑνώσεως Θείας καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὄντως Πόλις τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν Ὁποίαν «δεδοξασμένα ἐλαλήθη» (Ψαλμ. ΠΔ 3) ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεά, τὸ Ὄρος ἐπὶ τοῦ ὁποίου εὐδόκησε νὰ κατοικήσῃ ὁ Θεός, ἡ κεκλεισμένη Πύλη, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν διῆλθε κανεὶς ἄλλος παρὰ μόνον ὁ Θεός, ποὺ τὴν διεφύλαξε κεκλεισμένη, ἡ μοναδικὴ μεταξὺ τῶν μητέρων Παρθένος, ἡ μόνη Πάναγνος καὶ Θεοτόκος. Παρ ὅλα ταῦτα δὲν εἶναι παράδοξο ὅτι ἡ Μήτηρ τῆς Ζωῆς ἐναπετέθη σὲ μνημεῖο, διότι καὶ ὁ Υἱὸς αὐτῆς, ἡ ὄντως Ζωή, αὐτὴ ἡ ἰδία ἡ Ἀθανασία, ὑπέμεινε τὸν σωματικὸ θάνατο καὶ τὴν Ταφὴ, καταργήσας διὰ τοῦ θανάτου Του τὸν θάνατον καὶ δωρήσας στὸν κόσμο τὴν ζωή. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι παρέμειναν ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες περὶ τὸ Θεομητορικὸν Μνῆμα, ἀπολαμβάνοντες τὴν ὡραιοτάτη ὑμνῳδία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, μία γλυκυτάτη καὶ θελκτικοτάτη ψαλμῳδία, ποὺ ἀνθρώπινη γλῶσσα ἀδυνατεῖ νὰ περιγράψῃ. Τὴν τρίτη ἡμέρα ἔφθασε ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς καὶ βρῆκε τοὺς ἄλλους Ἀδελφοὺς παρὰ τὸ ἅγιον Μνῆμα. Ἱκέτευσε νὰ ἀνοίξουν τὸν σεπτὸ τάφο γιὰ νὰ προσκυνήσῃ καὶ αὐτὸς τὸ Θεοδόχον Σῶμα. Οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀπεκάλυψαν τὸν τάφο μετὰ φόβου. Ὅταν ὅμως ἀφῄρεσαν τὴν πλάκα δὲν βρήκαν τὸ ἔνδοξο Σῶμα τῆς Θεομήτορος, καθ ὅτι εἶχε μεταφερθῇ, ὅπου ἠθέλησε ὁ Υἱὸς καὶ Θεὸς Αὐτῆς. Αὐτὴν τὴν μοναδικὴ τιμὴ ἐπεφύλαξε ὁ Δημιουργὸς τοῦ Παντός, γιὰ τὴν Μητέρα ποὺ Τὸν ἐγέννησε, ὅπως Αὐτὸς μόνον γνωρίζει. Ὁ Τάφος εὑρέθη κενός. Οἱ λωρίδες καὶ ἡ σινδόνη μὲ τὰ ὁποῖα Τὴν εἶχαν περιτυλίξει βρέθηκαν ἐντὸς αὐτοῦ, τὸ Παρθενικὸ ὅμως Σῶμα ἀπουσίαζε. Μετέστη πλησίον τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Αὐτῆς, ὥστε νὰ ζῇ μαζὴ μ Ἐκεῖνον, ψυχῇ καὶ σώματι, καὶ νὰ βασιλεύῃ μαζή Του. Ἐξεπλάγησαν τότε οἱ μακάριοι Ἀπόστολοι, ἐπλήσθησαν χαρᾶς καὶ βεβαιώθηκαν ὅτι ἡ καθυστέρησι τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, ἦταν ἔργο τῆς Θείας Προνοίας, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθῇ τὸ μέγα τοῦτο Μυστήριο καὶ νὰ ἑξακριβωθῇ ἡ Μετάθεσι τοῦ Ἁγίου Σώματος. Ἐνῴπιον ἑνὸς τέτοιου θαύματος δοξολόγησαν παρευθὺς τὸν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ κάθε ἄποψι ἐτίμησε τὴν Παναγία καὶ Ἄμωμο Μητέρά Του. Ἔτσι λοιπὸν, οἱ Οὐρανοὶ καὶ οἱ Στρατιὲς τῶν Ἀγγέλων, συμπληρώθηκαν μὲ τὴν Ἄνοδο τῆς ψυχῆς καὶ, ἐν συνεχείᾳ, τοῦ σώματος τῆς Παναγίας καὶ Μακαρίας Παρθένου, ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ ἁγιάσθηκε ἀπὸ τὴν πολιτεία, τὴν ταφὴ καὶ ἀκόμη ἀπὸ τὰ ἅγια ἐνδύματα τοῦ Σώματός Της. Πράγματι, ποιός εἶναι ἱκανὸς ποτὲ νὰ διηγηθῇ τὴν ἀρωγὴ καὶ τὴν μεσιτεία Της ὑπέρ πάντων ἡμῶν, ἢ ποιὰ γλῶσσα θὰ ἐκφράσῃ ἐπαξίως τὸν πλοῦτο τῶν ἀγαθῶν Της; Παραλλάξαντες τὸν «ἀρχαῖον καὶ κατὰ πλάτος Βίον τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας», τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, καὶ ἀποδώσαντες τὰ κυριότερα σημεῖα αὐτοῦ, προσφέρομε τὸν ἀσφαλέστερο τρόπον «ἐπενδύσεων» καὶ «ἀναπτύξεως» τῆς πνευματικῆς καὶ ἐπιγείου ζωῆς μας καὶ βιοτῆς, γιὰ τὰ ὁποῖα, «ἐπενδύσεις» καὶ «ἀνάπτυξι», τόσες προσπάθειες καταβάλλονται στὶς ἡμέρες μας, ἡμέρες πολλαπλῆς κρίσεως, καὶ τόση διαθέσι ἐκδηλώνεται. Ἡ πραγματικὴ ἀνάπτυξι τοῦ λογικοῦ πλάσματος, τοῦ ἀπὸ Θεοῦ ἀποστατήσαντος, σύγκειται ἐκ τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προσφερομένης δυνατότητος ἐπανόδου καὶ Θεώσεως, διὰ τῆς ἅπαξ προσφερθείσης ἐπὶ τοῦ Ζωοποιοῦ Ξύλου τοῦ Σταυροῦ Θυσίας Αὐτοῦ, ὡς Μεγάλου Ἀθώου καὶ ὑπηκόου τῷ Πατρί, Υἱοῦ εὐδοκίας, καὶ ἐκ τῆς καθάρσεως ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ ταπεινοφροσύνης καὶ μετανοίας, διὰ τοῦ φωτισμοῦ καὶ τοῦ ἀγῶνος κτήσεως τῆς ἀρετῆς. Τὸ λογικὸ πλάσμα ἀναπτύσσεται ἐπανερχόμενο στὴν προοπτικὴ τῆς Θείας ὁμοιώσεως καὶ δι αὐτοῦ ἀναπτύσσεται καὶ ὁ πολιτισμός του, ὁ κοινωνικός του περίγυρος, ἡ στάθμη τῆς ζωῆς του, καθὼς προσεγγίζει τὴν Οὐρανία πραγματικότητα γιὰ τὴν ὁποία δημιουργήθηκε. Ἡ ἐπίτευξι μιᾶς τέτοιας οὐσιαστικῆς ἀναπτύξεως στηρίζεται ἀναμφιβόλως στὴν ἐπένδυσι τῆς Θείας Χάριτος στὴν ζωή μας, στὴν ἐπένδυσι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς προσπαθείας οἰκειώσεώς της, στὴν ἐπένδυσι τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ 7

8 τὴν γνῶσι καὶ ἀποδοχὴ τοῦ Θελήματος τοῦ Θεοῦ, τὴν διακονία τῶν πασχόντων, τὴν συγχωρητικότητα, τὴν ἐγκράτεια, τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τὴν ἐπικράτησι τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ στὸν νοῦ, τὴν ἐπιεικῆ καὶ φιλάδελφη κρίσι τῶν ἀδελφῶν, τὴν ἐν παντὶ προσευχή, τὴν διαρκῆ προσπάθεια εὐαρεστήσεως τοῦ Θεοῦ, τὴν διαρκῆ μνήμη τοῦ θανάτου, τὴν ἀδιάκοπη μνεία τοῦ Παραδείσου καὶ τῶν Θείων Ἐπαγγελιῶν καὶ ὑποσχέσεων, τὴν ἀγάπη, τὴν μετοχὴ στὰ ἱερὰ σωστικὰ Μυστήρια, τὴν ζωὴ τῆς ἀφιληδονίας, ἀφιλοχρηματίας, ἀφιλοδοξίας, ἀποταγῆς καὶ ξενιτείας, τῆς ἀποξενώσεως, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ φθαρτοῦ κόσμου καὶ τῶν ἡδονῶν. Τέτοιες ἐπενδύσεις φέρουν καὶ πνεῦμα ὀρθῆς χρήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀποφυγῆς τοῦ κτείνοντος πλούτου, τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος, τοῦ σεβασμοῦ τῆς φύσεως καὶ ὀρθολογικῆς χρήσεως τῶν φυσικῶν πόρων, τῶν ἠρέμων ἀνθρωπίνων σχέσεων, τῆς ἰσορρόπου ἀναπτύξεως σώματος καὶ ψυχῆς, τῆς ἐπικρατήσεως ἠθῶν αὐτοθυσιαστικῶν καὶ φιλαδέλφων. Τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν σχέσι μας μετὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὀρθῂ καὶ εὐσεβὴς στάσι πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα ἐξορθολογεῖ καὶ χαριτώνει κάθε ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ καὶ ἐπιδίωξι. Ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα Θεοτόκος δίδει τὸ μέτρο τῆς πνευματικῆς ἀνθρωπίνης ἀναπτύξεως καὶ τῶν Θείων ἐπενδύσεων στὴν ζωή μας. Ἡ κατὰ μίμησί Της πορεία μας εὐαρεστεῖ τὸν Θεὸ καὶ προκαλεῖ τὴν ἐκδήλωσι τῶν πλουσίων δωρεῶν Του. Δὲν πρέπει τίποτε ἄλλο νὰ ἐπιδιώκῃ μία Κυβέρνησις, ἐν ἡμέραις κρίσεως ἰδίᾳ, ἤ τὴν Θείαν εὔνοια καὶ τὴν συμμαχία μὲ τὸν Παντοδύναμο, ἡ ὁποία θὰ μᾶς ἐξαγάγῃ ἀπὸ κάθε κρίσι, θὰ μᾶς πλουτίσῃ τῷ ὄντι, θὰ μᾶς ἐξισορροπήσῃ καὶ θὰ ἀναπλάσῃ τὶς φθορὲς ποὺ ἐπιφέρει ὁ Πονηρὸς στὴν ζωή μας καὶ τὴν καθημερινότητα. Ἡ κρίσι ποὺ διερχόμαστε, ἡ πολλαπλῆ καὶ πολυεπίπεδος, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἀπὸ Θεοῦ μάκρυνσι καὶ ἡ ἠθελημένη ἀντίστασι στὸ Θέλημά Του. Ἡ βιοτὴ τῆς Παρθένου καὶ ἡ προσκόλλησί Της στὸ Θεῖο Θέλημα, ἡ ἀδιάκριτη ἐφαρμογή Του, μαγνήτισαν τὸν Ὕψιστο, Τὸν ἔ- φεραν στὸν κόσμο μας καὶ ἄνοιξαν πάλι τὶς προοπτικὲς ἀναπλάσεώς μας καὶ Θείας ἐπανυϊοθεσίας. Ἡ κατάργησι τῆς ἡμέρας τῆς Κυριακῆς, διὰ τῆς καταστρατηγήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας, εἶναι μιὰ ἀκόμη λανθασμένη κίνησί μας ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὰ Θεῖα σωτηριώδη κελεύσματα. Ἀλλὰ καὶ ἡ κούφια ἐπιστημοσύνη, ὁ νεκρὸς καὶ κτείνων ψυχρὸς καὶ ἀφιλάνθρωπος λογιοτατισμός, ἡ ἀσεβὴς γνωσιολατρεία, δὲν θὰ λύσουν τὰ προβλήματά μας καὶ θὰ μᾶς βυθίζουν βαθύτερα στὴν ἀπόγνωσι, τὴν ἀπογοήτευσι καὶ τὸ τέλμα. Ἡ ζωὴ τῆς Θεομήτορος ἀποτελεῖ τὴν σωστικὴ προτάσι ἐμπιστοσύνης στὸν Θεὸ καὶ ἐπανόδου στὴν ὄντως ζωὴ καὶ οὐσιαστικὴ ἐπίτευξι τοῦ προορισμοῦ μας. Συμμαχία μὲ τὸν Ὕψιστο καὶ καλλιέργεια τῶν Θεομητορικῶν ἀρετῶν καὶ ἰδιοτήτων εἶναι ἡ μόνη δυνατότης ἀσφαλοῦς διεξόδου ἀπὸ τὴν δυσχερῆ κατάστασι, ποὺ βιώνουμε, καὶ ἡ ὑπερκέρασι τῶν πιεστικῶν ἐμποδίων ποὺ μᾶς πιέζουν καὶ κάνουν τὴν ζωή μας ἀφόρητη. Ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα νεανικῆς ἀποστασίας ἀπὸ Θεοῦ, ναρκωτικῶν, τρομοκρατίας καὶ πολεμικῶν συρράξεων ἔχουν αἴτια τὴν μακρὰν τοῦ Θεοῦ προσπάθεια ἐκτυλίξεως τῆς ζωῆς μας. Ἡ ζωή, ἡ ὅλη βιοτή, ἡ συμπεριφορά, οἱ διδαχὲς καὶ τὸ παράδειγμα τῆς Θεοτόκου, ἡ μεσιτεία καὶ πρεσβεία Της, οἱ Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Της εἶναι ὁδοδεῖκτες καὶ φάροι ἐπανόδου στὸν Θεὸ καὶ τὸ Ἅγιο καὶ σωτήριό Του θέλημα. Ἂς τὸ προβάλλουμε καὶ ἂς τὸ ἀπαιτήσουμε καὶ ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς καὶ κοσμικούς μας ἡγήτορας, σὰν μιὰ οὐσιαστικὴ συμμαχία μὲ τὸν Παντοδύναμο, ποὺ, ὅταν εἶναι μαζὴ μας, τίποτε καὶ κανεὶς δὲν εἶναι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σταθῇ ἐναντίον μας. Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἂς εἶναι ἡ Ὁδηγός μας, ἐν παντὶ, στὴν ἀσφαλῆ εὕρεσι τῆς ὁδοῦ ἐπανόδου στὸ Θεῖο Θέλημα. Ἂς τὸ εὐχηθοῦμε προσευχόμενοι γι' αὐτὸ ἀπὸ καρδίας. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΩΡΑ 8 Μ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - Ἔναρξις Κηρυγμάτων νέου θέματος ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ Α'. ΠΩΣ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΑΝ, 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΥΠΟ ΟΜΗΡΙΑΝ, 5. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ, 6. ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΔΟΞΑ, 7. ΝΟΜΙΜΗ Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ. Β'. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ. 1. ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΣ, Ο ΠΕΝΘΕΡΟΣ, 2. ΜΑΞΕΝΤΙΟΣ, Ο ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ, 3. ΒΑΣΙΑΝΟΣ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ, 4. ΛΙΚΙΝΙΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΑΜΒΡΟΣ ΤΟΥ. 8

9 ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΕΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΦΕΤΟΣ, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ Ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΕΡΟΥΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ: ΟΙ ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ "Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ". ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΓΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ. Στὴν Αἴθουσα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑ», στὸ ἰσόγειο τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, βρίσκεται ἡ Δανειστική μας Βιβλιοθήκη & Ταινιοθήκη, δηλαδὴ συλλογὴ βιβλίων, ἀλλὰ καὶ σὲ ψηφιακὴ ἢ ἠχητικὴ μορφή, ὥστε καθ ἕνας νὰ μπορῇ νὰ ἐντοπίσῃ ὅ,τι τὸν ἐνδιαφέρει. Προσφέρονται γιὰ δανεισμὸ τίτλοι βιβλίων, 500 ψηφιακῶν ὀπτικῶν (dvd) καὶ ἠχητικῶν (cd) δίσκων, περισσότερες τῶν ὁμιλιῶν σὲ cd καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες συγχρόνων καὶ παλαιοτέρων ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχειοθετημένες σὲ ψηφιακὴ μορφή. Γιὰ νὰ ψυχαγωγηθῆτε μὲ τὸν αἰώνιο καὶ σωστικὸ Θεῖο λόγο, δίδοντας κατεύθυνσι στὰ ὄνειρά Σας. Γίνετε μέλη τῆς Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης- - Ταινιοθήκης, μὲ συμβολικὴ ἐτησία συνδρομὴ 5 Εὐρώ, ἀντλῶντας περαιτέρω πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: καθημερινῶς μὲ π. ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ δ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ 2014 Μὲ πλῆθος Ἐκθεμάτων καὶ ἑορταστικῶν ἀντικειμένων καὶ δώρων θὰ λειτουργήσῃ καὶ ἐφέτος ἡ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ - ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ τῆς Ἐνορίας ἐμπλουτισμένη καὶ ἀνανεωμένη σὲ τιμὲς προσαρμοσμένες στὴν οἰκονομικὴ κρίσι, ποὺ διερχόμαστε. Ἀπὸ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9 Νοεμβρίου 2014 ἕως ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 Ἰανουαρίου 2015, καθημερινῶς, πρωΐ 10 μὲ 12 καὶ ἀπόγευμα 6 ἕως 9. Σᾶς καλοῦμε νὰ περιηγηθῆτε τὴν ἐντυπωσιακὴ ποικιλία τῶν Ἐκθεμάτων καὶ νὰ προμηθευθῆτε τὰ ἑόρτια δῶρά Σας καὶ Σαββατοκύριακα καὶ Ἑορτές, γνωρίζοντας τὶς ἐφετινές μας ἀξιόλογες καὶ χρηστικὲς ἐπιλογές. Ὀρθογραφική παρατήρησι Ἡ προσπάθεια γιά διευκόλυνσί μας, τῶν Νεοελλήνων, δηλαδή γιά νεωτερισμό, μέσα στά πλαίσια τῆς Παραδόσεως, καθώς καί γιά συγκράτησι τῶν νέων μας στά πλαίσια τῆς Παραδοσιακῆς μας Κληρονομίας, δέν ἐξαιρεῖ τήν ὀρθογραφία, τήν διάτηρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς "καθαρᾶς μας Γλώσσης", χωρίς νά θίγουμε στό ἐλάχιστο τόν σύγχρονο καί ἐξελισσόμενο διαρκῶς τρόπο ἐκφράσεως. Ἔτσι παρατηρεῖται στά κείμενά μας διατήρησι, ὀρθογραφικά - μορφικά, τῶν καταλήξεων τῆς τρίτης κλίσεως τῶν ὀνομάτων, ἀπό τήν Καθαρεύουσα, ἐπίσης, διατήρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς ὑποτακτικῆς καί τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων, πολυτονικό, λόγιες ἐκφράσεις καί λέξεις, παρεμβαλλόμενες - ἀτόφια καθαρεύουσες - πού ἀποδίδουν, κατά τήν ἐκτίμησί μας, καλλίτερα ὅ,τι θέλουμε νά ἀποδώσουμε. Ἐπίσης μικτή ὀρθογραφία σέ κείμενα, ὃπου νοηματικά φρονοῦμε ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνῃ διαφορετικά. Ἀναγκαία θυσία στόν βωμό τῆς "ἐξελίξως" καί ἀντίστασι στήν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησι καί τόν ἀπόλυτο συμβιβασμό σ' αὐτήν παρακαλοῦμε νά θεωρήσετε αὐτήν τὴν σύμμιξι, κι ὄχι προχειρότητα, ἀβλεψία, λάθος ἤ ἀγραμματωσύνη. Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ἱ. Προϊστ. Ἐνορίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 9

10 50 ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ἔτος πολλαπλῶν Ἐπετείων τὸ ἐφετινό, καθώς, Χάριτι Χριστοῦ Σωτῆρος, συμπληροῦνται 20 ἔτη, ἀπό τῆς, Θείᾳ Προνοίᾳ, Ἐκλογῆς, Χειροτονίας καὶ Ἐνθρονίσεως στὴν Ἱερά μας Μητρόπολι τοῦ στοργικοῦ, καὶ ὄντως Πατρός μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Κυρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ τοῦ Α, δευτέρου κατὰ χρονικὴ σειρὰ Ποιμενάρχου μας, στὶς 25 καὶ 29 Μαΐου καὶ ἀντιστοίχως. Συμπληροῦται ἐπίσης ἐφέτος 40ετία ὁλόκληρος ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὶς , ἡ ὁποία ἐπεκέντρωσε τὴν προσοχὴ τῆς Ἁγιωτάτης Μητρὸς Ἐκκλησίας στὶς 22 Ἐνορίες τῶν τεσσάρων Προαστίων τῆς Μητροπολιτικῆς της Περιφερείας, στὰ Ἱερὰ Παρεκκλήσια καὶ τὶς ὑπὸ συγκρότησιν Ἐνορίες. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἱστορικὰ γεγονότα ἔζησε ὁ ὑπογράφων, ὡς Κληρικὸς, Ἱεροδιάκονος ἢ Ἱερομόναχος, ὅπως καὶ τὰ δύο προηγηθέντα, ὡς Λαϊκὸς ἢ Παιδὶ καὶ Νέος. Καθὼς ἐφέτος συνεπληρώθησαν 50 ἔτη ἀπὸ τῆς ἐπισήμου Ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας μας, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθμὸν 655 Βασιλικοῦ Διατάγματος, τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 1964, δημοσιευθέντος στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, Τεῦχος Πρῶτον, Ἀριθμὸς Φύλλου 187, ἐπὶ ὑπουργίας Λουκῆ Ἀκρίτα, Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων. Ἐνορίας λειτουργούσης ἤδη ἀπὸ μίας εἰσέτι 10ετίας, ἀπὸ Αὐγούστου 1954, συμπληρούσης ἤτοι 60ετίαν ὑπάρξεως συνολικῶς. Εἰς αὐτὴν τὴν 50ετίαν στρέφουμε κυρίως τὸ ἐνδιαφέρον μας, γιὰ νὰ ἐπισημάνουμε τὰ τῆς λειτουργίας καὶ δράσεως τῆς Ἐνορίας μας κατ'αὐτὸν τὸν ἥμισυ αἰῶνα, κατὰ τὸν ὁποῖο ἡ Κυρία καὶ Δέσποινα Οὐρανοῦ καὶ γῆς ἐφαπλοῖ τὴν Κραταιὰ Σκέπη Της, τὸ Ἱερό Της Μαφόριο, περισκέπουσα ἀπὸ τῶν Θείων Δωμάτων, ὅπου συμπαρακάθηται τῇ Ἀπροσίτῳ Τριάδι, τὴν ἐνταῦθα ἀναπτυσσομένη πνευματικὴ προσπάθεια. Ἡ Ἐνορία μας, σὲ μία ἑξηκονταετία, ἀγωνίσθηκε σθεναρῶς γιὰ τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισί της, στηριζομένη ἀρχικῶς στὴν πρωτοβουλία τῶν Περιοίκων της, ποὺ εἶχαν συστήσει τὴν «Ἕνωσι Ἐργαζομένων», τὴν ὁποία διεδέχθη, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 μόλις, ὁ ἐν λειτουργίᾳ Σύλλογος «ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν περαιτέρω συγκρότησι καὶ ἀπαρτίωσι τῆς Ἐνοριακῆς προσπαθείας. Στὸ Διάταγμα τῆς Παραχωρήσεως τοῦ οἰκοπέδου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐστήθη τὸ κτίριο 10

11 60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ τῆς Ἐνοριακῆς Ἐκκλησίας, Παραχωρητήριον Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν 40863/1669/307/ , Μεταγραφὴ προεβλέπετο ἡ δημιουργία τῆς νέας Ἐνορίας: «... μερίμνῃ τοῦ Δήμου Ἡρακλείου Ἀττικῆς». Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ νομοθετημένη «μέριμνα» ἤρκεσε μέχρι τῆς συγκαταθέσεως ἐπισήμου ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας, διὰ τῆς Γνωμοδοτήσεως τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὑπ' ἀριθμὸν 81/8 τῆς Ἔκτοτε ἡ Ἐνορία ἀγνοήθηκε παντελῶς, ὅταν δὲν πολεμήθηκε ἐμφανέστατα, ἀπὸ ἔνιες τῶν Δημοτικῶν Διοικήσεων, ἀντιθέτως μὲ τὸ καθῆκόν των, ἢ τὴν πρακτικὴ ἄλλων ὁμόρων Δήμων, ὅπως τῆς Λυκοβρύσεως, τῆς Μεταμορφώσεως Ἀττικῆς, τῆς Πεύκης καὶ λοιπῶν. Μόνη καὶ ἀντιμετωπίζουσα προφανῆ ἐχθρότητα, πολιτικῆς παραταξιακῆς αἰτιολογίας, ἡ Ἐνορία ἐπορεύθη τὸν ἀνάντη δρόμο τοῦ πνευματικοῦ της χρέους ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνος, βασισθεῖσα στὴν ἀγάπη καὶ ἐνεργὸ δραστηριότητα τῶν Διοικήσεών της, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου της, τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ συγκροτηθέντος Ἐνοριακοῦ Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν, τῆς Διοικήσεως τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας, τοῦ Πνευματικοῦ της Κέντρου Νεότητος καὶ τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ της Ναοῦ καὶ στὴν σύμπνοια καὶ ἀρραγῆ ἑνότητα τοῦ κατὰ καιροὺς Ἱερατείου της. Ἡ Ἐνορία, προνοίᾳ καὶ προστασίᾳ τῆς Ἐφόρου της, Ἀχράντου, Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, ἐπέτυχε δι' ἀτρίτων κόπων καὶ θυσιῶν, εὐλογίᾳ καὶ εὐχαῖς τῶν ἑκάστοτε Ποιμεναρχῶν αὐτῆς, εἴτε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, μέχρι τῆς ἱδρύσεως τῆς Τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴτε τῶν ἑκάστοτε Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, τὴν ἀνάπλασι τοῦ Κτιρίου της, τὴν δημιουργίαν Αἰθουσῶν πολλαπλῶν χρήσεων, τὴν ἀπάρτισι τῶν χώρων στεγάσεως τῶν ἐπὶ μέρους δραστηριοτήτων 11

12 12 της, τὴν λειτουργία 13 Νεανικῶν Ὁμάδων - Συντροφιῶν καὶ Κατηχητικῶν Βαθμίδων καὶ δεκάδος Σχολῶν, ὅπως ἀναφέρονται παραπλεύρως, καταλεπτῶς. Διωργάνωσε μεγάλες οἰκονομικὲς ἐξορμήσεις, Λαχειοφόρους Ἀγορές, Ἐκθέσεις Χειροτεχνίας καὶ Ἁγιογραφίας, Φιλικὲς Συγκεντρώσεις, Ὁμάδες Συλλογικῆς Δράσεως, μὲ τὶς ὁποῖες στήριξε τὶς προσπάθειές της. Λειτουργεῖ μόνιμο ἑβδομαδιαῖο ἑσπερινὸ Κήρυγμα, τακτικὸ καὶ ἀνελλιπὲς Κήρυγμα Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν, λειτουργεῖ μόνιμη ἑβδομαδιαία Σύναξι τοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν καὶ τῆς Φιλοπτώχου Μερίμνης της, καθημερινὸ Συσσίτιο ἐμπεριστάτων, μηνιαῖο Πρόγραμμα ἐνισχύσεως ἀπόρων Οἰκογενειῶν, κατ' οἶκον ἐπισκέψεις τακτικὲς αἰτούντων συμπαράστασι, προσφορὰ ξηρᾶς τροφῆς εἰς δεκάδας ἀτόμων, ἐξυπηρετεῖ διὰ τῶν Ἐφημερίων της τὸ Δημοτικὸ Κοιμητήριο Ἡρακλείου Ἀττικῆς, λειτουργεῖ ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως τὴν ὑπὸ συγκρότησι Πέμπτη Ἐνορία τῆς Πόλεως, ἐν Ψαλιδίῳ Ἡρακλείου, ἐξυπηρετεῖ τὰ Ἰδιωτικά Παρεκκλήσια Ἁγίας Παρασκευῆς, ὁδοῦ Ματρόζου, Ἁγίου Σπυρίδωνος, τῆς ὁμωνύμου ὁδοῦ, Ἁγίου Κυπριανοῦ, ὁδοῦ Διστόμου, τῶν Ἁγίων Μάρθας καὶ Μαρίας, ὁδοῦ Χαραυγῆς, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, καὶ ἐπισκέπτεται διὰ τῶν Συνεργατῶν καὶ τῆς Νεολαίας της πολλάκις κατ' ἔτος τὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὰ Νοσοκομεῖα καὶ τὶς Κλινικὲς πρὸς παροχὴν τῶν ἀναγκαίων. Ἡ Ἐνορία μας διοργανώνει σορείαν Ἐκδηλώσεων κατ' ἔτος, στὶς Ἐθνικὲς Ἐπετείους, στὴν λῆξι τῶν Δραστηριοτήτων τοῦ ἔτους, σὲ ἔκτακτες εὐκαιρίες καὶ Ἐπετείους. Ἐκτυπώνει πολυσέλιδες Προσκλήσεις καὶ Προγράμματα τῶν Ἱερῶν της Πανηγύρεων, Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καὶ Κοιμήσεως. Πανηγυρίζει ἐπίσης τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, Ἁγίας Μαρίνης, Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἀλλά, τὰ ἐξωτερικὰ δείγματα τῆς ἐργασίας καὶ δραστηριότητός της αὐτῆς στέκουν καὶ ἀπέναντι σὲ ἕνα εὐλογημένο ἔργο πνευματικῆς οἰκοδομήσεως, καλλιεργείας καὶ ἐμπειριῶν τοῦ "ἔσω ἀνθρώπου", μιᾶς μακρᾶς σειρᾶς Συνεργατῶν, ποὺ βρίσκονται στὴν διάθεσί της ἢ προσφέρουν τὶς εἰς αὐτὴν ἀποκτηθεῖσες δυνατότητες καὶ τὴν πεῖρά των σὲ ἕνα εὐρύτερο κοινωνικὸ περίγυρο καὶ Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν ψυχῶν. Ἱκετεύομε τὴν Προστάτιδά μας καὶ Ἔφορο, Πανάχραντο Δέσποινα Θεοτόκο, νὰ συνεχίσῃ νὰ σκέπῃ τὴν ταπεινὴ μας Ἐνοριακὴ προσπάθεια, ἀξιώνοντάς μας καρποφόρου συνεχείας καὶ φιλαδέλφου ἀποτελεσματικότητος, συνεχίζοντας πρὸ πάντων τὴν ἐνσυνείδητο προετοιμασία τῆς σωτηρίας μας καὶ δίδοντας δόξαν τῷ Υἱῷ Αὐτῆς καὶ Θεῷ, ἡμῶν δὲ Κυρίῳ καὶ Σωτῆρι, τῷ Λυτρωτῇ καὶ δι' Αὐτοῦ τῷ ἐν Τριάδι προσκυνουμένῳ φοβερῷ Θεῷ καὶ Δεσπότῃ. Τὸ εὐχόμεθα.

13 20 ΕΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 Νοεμβρίου 2014 Συνεπληρώθησαν πέρυσι 20 χρόνια ἱδρύσεως, ὑπάρξεως καὶ λειτουργίας τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν "Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ἀποπερατώσεως, Συντηρήσεως καὶ Στηρίξεως Ποιμαντικοῦ Ἔργου Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, Ἀριθ. Ἐγκρ. 1964/1993 Ἀπόφασις Πολυμελοῦς Πρωτοδ. Ἀθηνῶν, Ἀριθ. Καταχωρ /1993, ἀπὸ Λόγῳ τῆς διεξαχθείσης Λαχειοφόρου Ἀγορᾶς, περαιωθείσης πλέον, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐφέτος, , ἡ μεγάλη Ἐκδήλωσι τῆς Εἰκοσαετίας τοῦ Συλλόγου, στὶς Αἴθουσες τοῦ " Σ Τ Ε Κ Ι Τ Η Σ Γ Ε Υ Σ Ε Ω Σ " τῆς Οἰκογενείας Βασ. Γεωργ. Πέτρου, προσφερθεισῶν ὑπὸ τῆς Οἰκογενείας Β. Γ. Πέτρου εὐγενῶς, ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῆς Ἐνορίας. Ἡ Ἐκδήλωσι θὰ περιλαμβάνῃ πλούσιο πνευματικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ Πρόγραμμα μὲ τραγούδια τοῦ Ζαχαρία Καρούνη, Ἄρχοντος τοῦ Ἱεροῦ Ἀναλογίου τῆς Ἐνορίας, τῆς Χαριτίνης Πανοπούλου κιθαρῳδοῦ καὶ τῆς μικτῆς Ἐνοριακῆς Χορῳδίας. Ἡ τιμὴ συμμετοχῆς, ὑπὲρ τῶν σκοπῶν καὶ ἔργων τῆς Ἐνορίας καὶ στηρίξεως τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν, καθορίσθηκε στὰ 15 Εὐρὼ κατὰ Πρόσκλησι, μὲ πλούσιο Δεῖπνο καὶ ποτό. Σᾶς περιμένουμε μὲ ἀγάπη καὶ ὑποχρέωσι ἐξυπηρετήσεως! Ἐφέτος ἔχουμε Ἀρχαιρεσίες ἀνανεώσεως τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου καὶ Σᾶς προενημερώνουμε ἐπίσης προετοιμαστικῶς. Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. 13

14 ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α'. Τὰ πέρατα ἅπαντα τῆς γῆς ἐμπρὸς νὰ μακαρίσουμε καὶ νὰ ὑμνήσουμε τὴν σεπτὴ Κοίμησι καὶ ἔνδοξο Μετάστασι τῆς Θεομήτορος, Προστάτιδος καὶ Ἐφόρου τῆς Ἐνορίας μας, ποὺ τιμᾶται στὸ ἔνδοξό Της Ὄνομα, ἀλλὰ καὶ τῆς Νεανικῆς μας Δραστηριότητος, ποὺ Τὴν ἔχει Σκέπη, Ἀρωγὸ καὶ πρὸς Οὐρανὸν ἀσφαλῆ Κλίμακα. Στὴν Παντοβασίλισσα καὶ Δέσποινά μας, καὶ τοῦ κόσμου παντός, ἀπευθύνομε καὶ πάλι τὴν ἐγκάρδιο παράκλησι καὶ ἱκεσία μας, καὶ δι Αὐτῆς πρὸς τὸν Υἱὸν καὶ Θεόν Της καὶ Κύριό μας, παρακαλοῦντες ἐνθέρμως, ὅπως κατευθύνῃ τὶς ἀτελεῖς μας, προσπάθειες ὑπὲρ τῆς ἀλκίμου Νεότητος πρὸς τὸ λυσιτελὲς καὶ αἴσιον πέρας, ἵνα Χριστὸν μορφώσῃ, ὅπως ἐνισχύῃ τοὺς Συνεργάτας καὶ ἀόκνους Συμπαραστάτας μας, στὴν κοπιώδη προσπάθεια ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ, ὅπως καθιστᾷ ἡμᾶς οὐχὶ μόνον κήρυκας τῶν σωστικῶν Θείων Ἀληθειῶν, ἀλλὰ καὶ ἐφαρμοστὰς καὶ ταπεινὰ, ἔστω, παραδείγματα εἰλικρινοῦς ἀγῶνος ἐναρέτου πρακτικῆς καὶ βιοτῆς, πρὸς ἔμπρακτον διδασκαλία τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας. Νὰ τιμήσουμε ἐνθέως Ταύτην ἥν, ἐν Χερσὶ τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς, Θείου Λόγου, τὴν ψυχήν Της τὴν ἄμωμον ἐναπέθετο καὶ διὰ τῆς Κοιμήσεώς Της καὶ Μεταστάσεως τὸν κόσμον ἀνεζωοποίησε. Νὰ Τῆς ἀπευθύνωμε ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὰς πνευματικάς, φαιδρῶς ἑορτάζοντες, προστιθέμενοι εὐσεβάστως στοὺς τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων Οὐρανίους Χοροὺς καὶ στὴν σεπτὴ Χορεία τῶν ἐνδόξων Ἀποστόλων, ὥστε νὰ περιβάλλῃ Μητροπρεπῶς τὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια τῆς Ἐνορίας καὶ Τοπικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ ἔχῃ καρποὺς καὶ ἀγαθὰ ἀποτελέσματα, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Πρβλ. Μεγ. Ἑσπερ. ΙΕ Αὐγούστου. Εἰς τὴν Λιτήν. Στιχηρά Ἰδιόμελα. Ἦχος γ. Γερμανοῦ. Τροπάριον 4ον. 14

15 ΠPOΓPAMMA ENOPIAKOY ΠNEYMATIKOY KENTPOY NEOTHTOΣ ENOPIAΣ ΠANAΓIAΣ ΠPAΣINOY ΛOΦOY Aνακοινωσι Λειτουργιασ Eνοριακων Oμαδων Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, γιά τόν ἀπαρτισμό τῶν Kατηχητικῶν Σχολείων, τίς παρακάτω ἡμέρες καί ὧρες, στίς ἔναντι Aἴθουσες καί μέ τούς ἀναφερομένους Ὑπευθύνους τῆς Kατηχητικῆς διακονίας. 1. Ἡ Ὁμάδα τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Nεανικοῦ ἔργου καί τῶν ἀσκούντων τήν Kατήχησι στήν Ἐνορία, Ἀνωτάτη ΔIOIKHTIKH OMAΔA, κάθε ΔEYTEPA βράδυ , καί κατά τό Θέρος, τήν ἴδια ὥρα, σέ φιλική οἰκία. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, γιά Kατηχητές, Kατηχήτριες καί Συνεργάτες Kατηχητικῆς Kινήσεως. 2. Ἡ Συντροφιά τῶν ἐνδιαφερομένων γιά κατάρτισι στό Kατηχητικό ἔργο, Ἀνώτατο Kατηχητικό Kαταρτίσεως ΣTEΛEXΩN, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ μεσημέρι , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, γιά Στελέχη καί Kατηχητόπαιδες τελευταίων Bαθμίδων. Παιδιά δεκτά μέ πρότασι τῶν Kατηχητῶν. 3. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνήλικες γιά κατήχησι, Kατηχητικό ENHΛIKΩN - Ἀλλοδαπῶν, ἡμέρα καὶ ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ. Kατηχητής π. ΤΥΧΙΚΟΣ, Βοηθός ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, γιά ἀβαπτίστους, ἀλλοδαπούς, πρώην ἀθέους καί ὁποιονδήποτε ἐπιστρέφοντα στήν Πίστι ἐνήλικα. 4. Ἡ Nεανική Συντροφιά ANOIKTOY ΠPOBΛHMATIΣMOY, γιά Φοιτητές, Σπουδαστές καί Mαθητές Λυκείων, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, πού ἔχουν πνευματικούς προβληματισμούς, χωρίς κατ' ἀνάγκην νά ἔχουν παρακολουθήσει Kατηχητικά Σχολεῖα, Ἀνώτατο ΣYMΠΛHPΩMATIKO Kατηχητικό AΠOΦOITΩN, κάθε ΠEMΠTH βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TITOΣ, Bοηθός π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ. 5. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 1η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KOYKOYΖEΛIΣΣAΣ. Kατηχητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Βοηθοὶ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 6. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ. Kατηχήτρια XPIΣTINA XANTΖAPA, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΒΛΥΣΣΙΔΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. 7. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 2α ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς TPIXEPOYΣAΣ. Kατηχητής π. ΤΕΡΤΙΟΣ, Bοηθὸς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 8. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχήτρια ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΙΜΠΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ. 9. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 5η ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΚΥΚΚΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχητής π. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Bοηθοί ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ. 10. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Αἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια KAΛΛIOΠH KAPYΣTINAKH - MIΣΙPΛAKH, Bοηθοί ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΠΟΛΑ. 11. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν ΠΡΩΤΗΣ-ΔEYTEPAΣ-TPITHΣ Tάξεων Δημοτικοῦ, ΣTOIXEIΩΔEΣ Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια ΠEPΣEΦONH ΠAΠAMIXAHΛ, Bοηθοί ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΥΡΙΤΖΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. 12. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν, Nηπίων Προσχολικῆς Ἡλικίας, ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχήτρια EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ. 13. Ἀπασχόλησι καί φύλαξι παιδιῶν, γιά Nήπια καί Παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. Kάθε ΣABBATO π.μ., στίς κάθετες ὑπέργειες Aἴθουσες. Mέ συναπασχόλησι, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, στό ΣTOIXEIΩΔEΣ ἤ ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό ἤ στά Παιδικά μας Xορευτικά. 15

16 ANAKOINΩΣI ΛEITOYPΓIAΣ ENOPIAKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, ὅπως φαίνεται πιό κάτω, γιά τίς ἔναντι Δραστηριότητες, τίς ὧρες καί ἡμέρες, πού σημειώνονται ἀκριβῶς καί στίς ἀναγραφόμενες Aἴθουσες. 1. Παιδικό Xορευτικό, 2. Nεανικό Xορευτικό, 3. Xορευτικό Ἐνηλίκων, 4. Xορῳδία Παιδική Mικτή, 5. Xορῳδία Nεανική Mικτή, 6. Ὀρχήστρα Mικτή, 7. Bυζαντινή Mουσική 8. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, 9. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, 10. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, 11. Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα, 12. Θεομητορικόν ᾨδεῖον, 16 γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, διδάσκει ᾑ ΠEPΣEΦONH ΠAΠAMIXAHΛ, βοηθεῖ ᾑ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ. γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, κάθε ΤΡΙΤΗ , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ. γιά ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, κάθε ΤΡΙΤΗ (ἀρχαρίων) καὶ (προχωρημένων), στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ - ΠΡΑΔΑΚΗ, βοηθεῖ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ. γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ἡ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, βοηθοῦν οἱ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ. γιά νέους καί νέες τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, ὡς καί γιά ἐνήλικες, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, XPIΣTINA XANTΖAPA. γιά νέους καί νέες κάθε ἡλικίας καί ἐνήλικες, κάθε ΠΕΜΠTH , στήν 3η ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκει ὁ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βοηθοῦν ἡ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. - Παραδοσιακὸ Τραγού δι, γιά νέους καί νέες, ἐνήλικες, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκουν οἱ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, βοηθός ἡ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ. APXAPIΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠEMΠTH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "TIMIA ΖΩNH". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθούς τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY καί τῂν ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΚΕΤΟΥ - ΧΟΝΤΖΙΑ. ΠPOXΩPHMENΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙΤΗ στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY. TEΛEIOΦOITΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠAPAΣKEYH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν BAΣIΛIKH AΓΓEΛOΠOYΛOY - ΓIANNAKOΠOYΛOY. Παραδίδονται θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα Kρητικῆς καί Mακεδονικῆς Σχολῆς. γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ. Διδάσκουν οἱ Φιλόλογοι Kαθηγητὲς ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ ΓΚΡΑΙΚΟΥ, AIKATEPINH ΦOYNTA - MHTPOΠOYΛOY, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ. τό ὁποῖο δίδει ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Kράτος Πτυχία. Διδάσκονται ὅλα τά κλασσικά ὄργανα, ὅπως: ΠIANO, KIΘAPA, BIOΛI. Ὅλα τά σύγχρονα ὄργανα, ὅπως: AKKOPNTEON, MΠOYΖOYKI, NTPAMΣ. Tά θεωρητικά μαθήματα: ΘEΩPIA, APMONIA, EIΔIKO ῼΔIKHΣ, EIΔIKO APMONIAΣ, ANTIΣTIΞI, ΦOYΓKA, IΣTOPIA THΣ MOYΣIKHΣ, MOPΦOΛOΓIA, ΔIEYΘYNΣI XOPῼΔIAΣ, OPΓANOΓNΩΣIA, ΠPIMA-BIΣTA, MOYΣIKH ΔΩMATIOY, BYΖANTINH MOYΣIKH, ΠAPAΔOΣIAKO TPAΓOYΔI. Ὅλα τά παραδοσιακά ὄργανα: ὅπως OYTI, ΛAOYTO, ΛYPA, KPOYΣTA, ΣAΖI, BIOΛI. Λειτουργοῦν Eἰδικό Tμῆμα Mουσικοκινητικῆς Ἀγωγῆς γιά παιδιά 4-6 ἐτῶν & Tμῆμα προετοιμασίας εἰδικῶν Mαθημάτων Ἁρμονίας καί Dicte e γιά εἰσαγωγή στό Tμῆμα Mουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Διδάσκουν: ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔHMHTPA MΠPATΣH, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΣΙΜΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ καί ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Kαλλιτεχνικός Διευθυντής ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ. Ἐγγραφές ᾨδείου ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2014 στό Ὑπέργειο τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Eἰδικές πληροφορίες στό τηλέφωνο , 6-9 μ.μ.

17 13. Σχολή Παρασκευῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ Προσφόρου , στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣHΣ. Διδάσκουν ἐναλλάξ οἱ ΦΛΩPA KAPAMOΛEΓKOY, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝ- ΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. 14. Θεατρική Ὁμάδα, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ , στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνοι οἱ ΓEΩPΓIOΣ - PΩMANOΣ MAPOYΔHΣ, ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ. Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: Ἀθλητικές Δραστηριότητες, γιά παιδιά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, προπονήσεις ὁμάδος ΠOΔOΣΦAIPOY καί ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, κάθε ΣABBATO , σέ καθοριζόμενο ἑκάστοτε ἀθλητικό χῶρο. Ἀγῶνες διενοριακοί, κατόπιν συνεννοήσεως. Ὑπεύθυνοι π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 16. Kοπτική - Ραπτική, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠPOYΣIΩTIΣΣHΣ. Ὑπεύθυνοι ANNA ΖAXAPOΠOYΛOY - -KAMΠIΖIΩNH, EΛENH ΛYPITΖH - KPINH. Τμῆμα Ἱερατικῶν κάθε Πέμπτη πρωΐ & ἀπόγευμα. Ὑπεύθυνη ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ, πού θά διδάσκῃ κατασκευή ῥάσσων, ζωστικῶν καί Ἱερῶν Ἀμφίων. 16. Ὑπηρεσία Συμβουλευτικῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ & Ψυχικῆς Ὑγιείας καί τό , Ὑπεύθυνοι Εἰδικοί Ψυχικῆς Ὑγιείας: ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΒΔΑΣ, ψυχολόγος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ψυχικῆς ὑγιείας, βοηθοῦν: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ, ΜΠΕΚΟΝΑ ΠΑΣΙΟ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ. Λοιπη Eνοριακη Kινησι Ἑσπερινό Kήρυγμα Kάθε Tετάρτη ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Ὅμιλος Γυναικῶν Kάθε Tετάρτη ὥρα 8 μ.μ. στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ ΠAΠAΔAKHΣ, Γραμματεύς EYAΓΓEΛIA MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, Σύνδεσμος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Φιλόπτωχη μέριμνα Kάθε τελευταία Tετάρτη ἑκάστου μηνός 9-10 μ.μ. Συμβούλιο Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Tαμείου, στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ἱερά Παράκλησις Tῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάθε Tετάρτη ὥρα 4.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Mικρή καί Mεγάλη ἐναλλάξ. Tά Ὡράρια Ἱερᾶς Παρακλήσεως, Φιλοπτ. μερίμνης, Ὁμίλου Γυναικῶν, Ἑσπ. Kηρύγματος ἰσχύουν ἀπό 10ου ἕως καί 3ου μηνῶν. Tούς μῆνες Ἀπρίλιο καί Σεπτέμβριο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν - Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. καί τούς μῆνες Mάϊο, Ἰούνιο, Ἰούλιο καί Aὔγουστο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν καί Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. Τὸ ᾨδεῖο τῆς Ἐνορίας μᾶς περιμένει πάλι: Μὲ χαρὰ Σᾶς ἀναγγέλλουμε τὴν πλήρη λειτουργία τοῦ ᾨδείου μας, ποὺ παρέχει ὑπηρεσίες ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου στὶς πλέον χαμηλὲς τιμές, γιατὶ εἶναι καὶ Ἵδρυμα τῆς Tοπικῆς Ἐνορίας. Ἐκλεκτοὶ Μουσικοί Καθηγηταί - Ὀργανογνῶσται ἀνεβάζουν τὶς ὑπηρεσίες τοῦ πλήρους ᾨδείου μας στὴν πρώτη βαθμίδα τῶν ἀναλόγων Ἱδρυμάτων. Τὸ εὐχάριστο περιβάλλον, τὸ ἦθος τῶν ἐκλεκτῶν Συνεργατῶν μας, τὰ ὑποδειγματικά του μαθήματα συναγωνίζονται τὶς εἰδικὲς τιμές, ὥστε τὰ Παιδιά μας νὰ συνεχίσουν τὴν πρόοδό τους στὴν δύσκολη ἐποχὴ ποὺ διανύουμε. Εἰδικά προγράμματα προσαρμοσμένα γιὰ ὅλους. ΕΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ. Καυχόμαστε, στὸ Ὄνομα τῆς Παναγίας μας, γιὰ τὶς παρεχόμενες ὑπηρεσίες μας καὶ Σᾶς καλοῦμε νὰ τὸ διαπιστώσετε ὅλοι. Oἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις. Λόγῳ τοῦ μεγαλειτέρου χώρου, πού διαθέτουμε στίς ἑόρτιες αὐτές ἐκδόσεις τῆς Ἐνορίας μας, δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς προσφορᾶς μιᾶς μεταφράσεως τῆς πανηγυρικῆς μας Προσκλήσεως, κατά ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία ἀρκετῶν προσώπων. Ἀπό τοῦ ἔτους 1976, διά τήν ἑορτή τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί 1985, ἤτοι ἀπό τῆς καθιερώσεως καί τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεόπαιδος, Πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας, παραλλήλως, οἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις συντίθενται ἀπό ὕμνους, ψαλλομένους κατά τίς ἀντίστοιχες ἑορτές, ὥστε νά κοσμῆται ἐπαξίως ἡ ἐνοριακή Πρόσκλησι καί νά προβάλλεται καί, κατ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ὑμνολογικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη, ἀπό τῆς κυρίας ἡμῶν Πανηγύρεως, κατά Nοέμβριο τοῦ 1993ου ἔτους, κατά τήν τῶν Eἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου ἑορτή, καθιερώσαμε τήν συνδημοσίευσι τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς Προσκλήσεως, πρός διευκόλυνσι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν καί λοιπῶν εὐσεβῶν Xριστιανῶν. 17

18 Πρακτικὲς ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐποχῆς πολλαπλῆς δυσχερείας. αρὰ τὸ ἐξελισσόμενο οἰκοδομικὸ της ἔργο ἡ Ἐνορία μας δὲν ὑστερεῖ στὸ βασικό της φιλανθρωπικὸ καθῆκον συμπαραστάσεως ἔργῳ στοὺς ἀντιμετωπίζοντας ποικίλα προβλήματα συνανθρώπους μας καὶ ἰδίᾳ Ἐνορίτας της κατὰ τὴν σκληρὰ καὶ ἐστερημένη ἐποχή μας. Ἔχει, γι' αὐτό, ἀναπτύξει Πρόγραμμα εὐρύτατο ἐνισχύσεως ἐμπεριστάτων, ἤτοι ἀνέργων, ἀστέγων, γερόντων, ἀσθενῶν, ὑπερχρεωμένων, ἀναξιοπαθούντων καὶ προσφύγων - μεταναστῶν, συνανθρώπων μας, σὲ ὅλη τὴν Πόλι τοῦ Ἡρακλείου Ἀττικῆς, καὶ εἰδικῶς στὶς Συνοικίες Πρασίνου Λόφου ἀλλὰ καὶ Ψαλιδίου, ποὺ ἀπὸ τὸ 2005 ἔχει στὴν εὐθύνη της ἐπὶ πλέον. Τὸ καθημερινὸ Συσσίτιο παροχῆς 30 διπλῶν μερίδων φαγητοῦ, ἡ τακτικὴ προσφορὰ 20 δεμάτων ξηρᾶς τροφῆς, δυσαριθμήτων συσκευασιῶν ἐνδυμάτων καὶ ἐπὶ μέρους συμπληρωμάτων ἐνδύσεως, τὸ σταθερὸ πρόγραμμα οἰκονομικῶν ἐπιδομάτων 20 Οἰκογενειῶν καὶ μεμονωμένων προσώπων, τὴν ἔκτακτη παροχὴ βοηθημάτων συμπληρώσεως ἐνοικίων καὶ ἐνισχύσεως προμηθείας φαρμάκων, πληρωμῆς λογαριασμῶν καὶ δόσεων δανείων. Γι' αὐτές της τὶς, φιλάνθρωπες καὶ λαϊκὲς, πρόνοιες στηρίξεως τῶν δυσκολευομένων ζητεῖ τὴν συμπαράστασι καὶ ἐνίσχυσι ὅλων τῶν δυναμένων, καὶ ἐκ τοῦ ὑστερήματός των ἀκόμη. Πολλὲς μικρὲς καὶ μηδαμινές, ἐλάχιστες εἰσφορές, συγκεντρούμενες ἀνακουφίζουν ἄλλους. Σημειώνουμε ὅτι λειτουργεῖ στὴν Ἐνορία, σὲ εἰδικὴ Αἴθουσα τοῦ ἰσογείου, Ὁμάδα παροχῆς Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγιείας, Συμβουλευτικῆς καὶ Διασυνδέσεως, γιὰ Συναντήσεις μὲ σκοπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ ψυχικὴ τόνωσι τῶν πιεζομένων καὶ δυσχεραινομένων Ἀδελφῶν μας. Ἡ Ἐνορία διατηρεῖ σὲ λειτουργία, ἐπίσης, σειρὰ Σχολῶν ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως Παίδων, Νέων καὶ Ἐνηλίκων, σὲ διάφορες εἰδικότητες, πνευματικὲς καὶ χειρωνακτικές, διευρύνουσα τὴν πρακτικὴ τῆς συμπαραστάσεως στοὺς ἀναζητοῦντας ἀπασχόλησι συνανθρώπους μας ἢ ἐπὶ πλέον ἐνασχόλησι μὲ ἄλλο ἀντικείμενο τοῦ βασικοῦ των. Καὶ κατὰ τὸ Καλοκαίρι θὰ λειτουργῇ στὴν Μεγάλη Αἴθουσα τῆς Ἐνορίας Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως Παίδων καὶ Ἐφήβων γιὰ δημιουργικὴ ἐνασχόλησι, παιγχνίδι καὶ προβολὴ καλῶν ταινιῶν, γιὰ ὅσα Παιδιὰ δὲν κάνουν διακοπὲς ἢ ἐπιστρέφουν ἀπὸ αὐτές. Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ μᾶς γνωρίσετε! 18

19 19

20 20

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Κύκλῳ τῆς Σῆς κλίνης ἱστάµενοι καὶ ἡµεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καὶ Λαὸς ὁ εὐσεβής, ὑµνήσωµεν τὴν Σὴν µεγαλωσύνην, Παρθένε Ἄχραντε, ὡς πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, ἐπὶ τῇ Θείᾳ τῆς Μεταστάσεώς Σου µνήµῃ. Τίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται».

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». 18 H EOPTH NEOTHTO 2012 IEPA MHTPO O I NEA IøNIA & ºI A E ºEIA ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΑ ΠΙΣΤΙ ΓΕΝΝᾼ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ, ΕΡΩΣ ΑΝΩΣΕΩΣ, ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ Γέννησις τοῦ Χριστοῦ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ 251 - νοεμβριοσ - δεκεμβριοσ 2013 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου. (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος)

Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου. (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος) Εἰσαγωγὴ στὴ συνάφεια θεολογίας καὶ λειτουργικοῦ λόγου (Βίβλος, Δόγμα, Ἦθος) Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Προκαταρκτικὰ τινὰ Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Ἡ ἀνάγνωση καὶ μόνο τοῦ τίτλου τοῦ ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 30 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 30 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011 Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 3 0 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλῶς βρεθήκαμε Γι ὰ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ

Καλῶς βρεθήκαμε Γι ὰ τ ὴ ν ἀ ρ χ ὴ διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ώ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαίο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Τεῦχος 1 ο - Ἀπρίλιος 2014 Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 - ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. 12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Φορητή εἰκόνα ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 16ος αἰ.

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Φορητή εἰκόνα ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου 16ος αἰ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΕ - ΤΕΥΧΟΣ 249 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας». Διμηνιαῖο Περιοδικό Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ. Πνευματική Διακονία, τεῦχος 5ο - 6ο 105

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ. Πνευματική Διακονία, τεῦχος 5ο - 6ο 105 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Εἰς πρεσβύτερον χειροτονία π. Χριστοδούλου Χριστοδούλου Τήν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος λειτούργησε καί κήρυξε τό θεῖο λόγο στόν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 14 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πειραϊκηʹ εκκλησια ʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης

πειραϊκηʹ εκκλησια ʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης εκκλησια ʹ πειραϊκηʹ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΟΣ 24ο ΤΕΥΧΟΣ 258 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 3,5 ἀφιέρωμα Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης πειραϊκη εκκλησια ʹ ʹ Ἐπὶ φίλῳ σου Χριστέ, δάκρυα ῥαίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα