Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα"

Transcript

1 Ηµερίδα ΙΕΝΕ µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Πέµπτη, 2 Ιουλίου Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» στις 2 Ιουλίου 2009 στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Σε µια περίοδο µε παγκόσµια οικονοµική κρίση και µε ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα που περιµένουν άµεσες λύσεις προβάλλει η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη οικονοµία, η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Η παρούσα κρίση δεν µετέβαλε τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το 2020 ούτε διαφοροποίησε την στρατηγική της για την ενέργεια και το περιβάλλον που αποφασίσθηκαν στο συµβούλιο κορυφής τον Μάρτιο Αντίθετα, δίδεται προτεραιότητα στις επενδύσεις που εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους µε την υιοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών και µε υποστηρικτικά µέτρα γιατί αφορά στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής για τις σηµερινές και µελλοντικές γενιές αλλά τελικά και στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Έτσι, δίδονται ευκαιρίες για επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε έντονη την κοινωνική διάσταση αυξάνοντας την απασχόληση σε µια πορεία βιώσιµης ανάπτυξης. Τόσο ο δηµόσιος τοµέας που συνδέεται µε δράσεις µεγάλης κλίµακας όσο και ο ιδιωτικός τοµέας µε την επιχειρηµατικότητα καλούνται να αναπτύξουν τις κατάλληλες δράσεις. Καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες στον ενεργειακό τοµέα φιλικές στο περιβάλλον συνδέονται άµεσα µε την πράσινη επιχειρηµατικότητα ώστε αυτή να αποτελέσει δυναµικό τοµέα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και ευρύτερα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η ανάπτυξη όµως επιχειρηµατικών δράσεων στην πράσινη επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται µε αντίστοιχες ερευνητικές δράσεις και εκπαίδευση που συµβάλλουν στην επιτυχία και απόδοση των εφαρµογών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και µεγιστοποιώντας τα οφέλη. 2. Σκοπός και Στόχοι της Ηµερίδας Η Ελλάδα διαθέτει ένα έξοχο φυσικό περιβάλλον µε υπέροχο κλίµα όλες τις εποχές του χρόνου και µε αξιόλογη παραγωγή, µε τον τουρισµό να αποτελεί έναν σηµαντικό τοµέα της

2 εθνικής οικονοµίας. ιαθέτει επίσης πλούσιο δυναµικό ΑΠΕ που αποτελεί πρόκληση για αξιοποίηση στη νησιωτική και ηπειρωτική χώρα µε εφαρµογές νέων τεχνολογιών και µε δράσεις που συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, µεγιστοποιώντας τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη. Παρόλα αυτά, η υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο και η άµετρη κατανάλωση ενέργειας µαζί µε απερίσκεπτες καταναλωτικές συνήθειες και συµπεριφορές οδηγούν στη µείωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος τοπικά και παγκόσµια, ενώ ο οικολογικός τουρισµός αποκτά ιδιαίτερο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. Η χώρα πρέπει να επιτύχει τους δεσµευτικούς στόχους για το 2020 µε διείσδυση των ΑΠΕ κατά 18% στο ενεργειακό ισοζύγιο τελικής χρήσης, µείωση των εκποµπών CO 2 κατά 4% σε σχέση µε το επίπεδο του 2005 στους τοµείς που δεν υπόκεινται στις διαδικασίες εµπορίας εκποµπών CO 2 (ΕTS) όπως τα κτήρια, οι µεταφορές κλπ, µείωση των εκποµπών CO 2, διείσδυση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές κατά 10%. Ένας αριθµός Οδηγιών της ΕΕ καθορίζουν όλο αυτό το πλέγµα εφαρµογής των µέτρων και ελέγχου-αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, που θα πρέπει να περάσουν χωρίς καθυστέρηση στο εθνικό δίκαιο, ενώ η χώρα πρέπει να ετοιµάσει σύντοµα το Εθνικό Σχέδιο ράσης που τώρα αυτό δεν µπορεί να αποτελεί µέρος της συνήθους γραφειοκρατίας. Εποµένως, προκύπτει η ανάγκη για την υιοθέτηση νέων πολιτικών για την αλλαγή του ενεργειακού µοντέλου που κυριαρχούσε εδώ και πολλές δεκαετίες στη χώρα, δίδοντας έµφαση και προτεραιότητες στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για όλες τις τελικές χρήσεις, µακράν των σηµερινών χαµηλών ρυθµών, χρησιµοποιώντας νέες και αποδοτικές τεχνολογίες. Η Ηµερίδα έχει σκοπό φέρει σε επαφή την επιχειρηµατική κοινότητα και τον δηµόσιο τοµέα που εµπλέκονται στην πράσινη επιχειρηµατικότητα µε σκοπό το διάλογο, τον εντοπισµό των αδυναµιών που υπάρχουν στο θεσµικό πλαίσιο, στα υποστηρικτικά µέτρα και τέλος να µοιρασθούν το ίδιο όραµα. Στοχεύει στον εντοπισµό και άρση των εµποδίων που είναι κυρίως οι ανασταλτικοί µηχανισµοί και η ακανθώδης γραφειοκρατία σε κάθε επιχειρηµατικότητα του ενεργειακού τοµέα ώστε να δηµιουργηθεί φιλικό και φιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον για εγχώριους και ξένους επενδυτές και αυτό πρέπει να επιτευχθεί όσο πιο σύντοµα γίνεται. Η µεγάλη πρόκληση είναι η ταυτόχρονη αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και των επιτακτικών περιβαλλοντικών προβληµάτων εξασφαλίζοντας µακροπρόθεσµα οφέλη στην κοινωνία και στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Τα θέµατα της Ηµερίδας έχουν επίσης έντονη την κοινωνική διάσταση µε όλους τους καταναλωτές να αποτελούν µέρος της λύσης είτε αφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας είτε στην ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ. Θα απαιτηθούν τα κατάλληλα µέτρα, στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονοµικού οφέλους, που θα απευθύνονται στη δηµιουργικότητα και το καινοτόµο πνεύµα του ιδιωτικού τοµέα. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα απαιτεί τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή µε την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων

3 για µακρά περίοδο, γι αυτό θα απαιτηθούν και µέτρα για εκπαίδευση και ερευνητικές δράσεις στη χώρα. Η Ηµερίδα που οργανώνει το ΙΕΝΕ φιλοδοξεί να συµβάλλει µε ανταλλαγή ιδεών και γόνιµη συζήτηση στη διατύπωση προτάσεων που θα οδηγήσουν στην πράσινη ανάπτυξη συµβάλλοντας στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονοµίας. 3. Συµµετοχή Η ηµερίδα αυτή που οργανώνει το ΙΕΝΕ απευθύνεται σε Οργανισµούς και Επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, τα αρµόδια Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδοίκηση, τους µελετητές και κατασκευαστές, την εγχώρια Βιοµηχανία, τις τράπεζες καθώς και ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµονες στον ενεργειακό τοµέα και το περιβάλλον. Προσκαλούνται να συµµετάσχουν ή και να παρουσιάσουν εισηγήσεις η ΡΑΕ, ο ΕΣΜΗΕ, η ΕΒΗΕ, ο ΣΕΦ, η ΕΛΕΤΑΕΝ, ο Σύνδεσµος Επενδυτών ΑΠΕ, η ΕΗ Ανανεώσιµες, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και στην εξοικονόµηση ενέργειας, οι Τράπεζες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Εταιρείες παραγωγής και διανοµής βιοκαυσίµων καθώς και ειδικοί στις ΑΠΕ. Προσκλήσεις για συµµετοχή ή και για εισηγήσεις θα αποσταλούν στο ΥΠΑΝ, στο ΥΠΕΧΩ Ε, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υπ. Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και άλλους. Το λεπτοµερές πρόγραµµα της Ηµερίδας θα αναρτηθεί σύντοµα στο site του ΙΕΝΕ, µόλις υπάρξουν επιβεβαιώσεις συµµετοχής από τους οµιλητές. ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 Ηµερίδα ΙΕΝΕ «Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση» Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Πρόγραµµα 08:00-08:30 Εγγραφές 08:30-10:00 Εναρκτήρια Συνεδρία Εισαγωγικά Σχόλια του Συντονιστή της Ηµερίδας κ. Γιάννη Χατζιβασιλειάδη, Γενικός Γραµµατέας ΙΕΝΕ και Πρόεδρος Εϖιτροϖής ΑΠΕ του ΙΕΝΕ ρ. Γιάννης εσύϖρης, Πρόεδρος ΙΕΝΕ Εκϖρόσωϖος Υϖουργείου Ανάϖτυξης κ. Σϖύρος Κουβέλης, Βουλευτής Εϖικρατείας ΠΑΣΟΚ κα Γεωργία Γληνού, Συντονίστρια της Οµάδας ΑΠΕ, ΡΑΕ κ. Κωνσταντίνος Φιλιϖϖίδης, Μέλος.Σ. Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτροϖαραγωγών αϖό ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) * εν έχουν εϖιβεβαιώσει ακόµη τη συµµετοχή τους 1η Συνεδρία Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα 10:00-11:00 «Οικονοµική Ανάϖτυξη, ΑΠΕ & Αϖασχόληση: Η Ευρωϖαϊκή & ιεθνής ιάσταση», ρ. Νίκος Βασιλάκος, Πρόεδρος Ευρωϖαϊκής Οµοσϖονδίας Παραγωγών Ενέργειας αϖό ΑΠΕ (EREF)

5 «Ηλιακή Ενέργεια, Θερµότητα, Κλιµατισµός, Ευρωϖαϊκές Αγορές, Βιοµηχανία, Πολιτικές», κ. Κώστας Τραβασάρος, Εκϖρόσωϖος ESTIF ρ. Ιωάννης Τσιϖουρίδης, Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ 11:00-11:30 ιάλειµµα 11:30-13:30 2 η Συνεδρία Αϖασχόληση, ΑΠΕ και Εξοικονόµηση Ενέργειας Συντονιστής: κ. Αλέξανδρος Βραχνός, Πρόεδρος Μόνιµης Εϖιτροϖής για τις Πράσινες Μεταφορές, Υ.Μ.Ε. Εµµανουήλ Καστανάκης, Πρόεδρος ΕΒΗΕ «Εϖενδύσεις Φ/Β συστηµάτων στην Ελλάδα: Στόχοι και Εµϖόδια» ρ. Γεώργιος Βόκας, Ηλ/λόγος _ Μηχ/κός ΕΜΠ, Γενικός Γραµµατέας Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) «Φωτοβολταϊκά και Κοινωνία», κ. Άρης Παϖαχρήστου, Γενικός /ντής, Silcio S.A. ρ. Γιάννης Καµϖούρης, ΕΣΜΗΕ «Το νέο τοϖίο στην κατασκευή και στην κτηµαταγορά µε την εφαρµογή του νόµου για την ενεργειακή αϖόδοση των Κτιρίων: Πιστοϖοιητικά Ενεργειακής Αϖόδοσης & Ενεργειακή Αναβάθµιση υφισταµένων κτιρίων", Μαργαρίτα Καρα-βασίλη, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, τ. Γεν. Εϖιθεωρήτρια Περιβάλλοντος ΥΠ.ΧΩ..Ε. Κώστας Αλεξόϖουλος, ιϖλ. Μηχ/λόγος Ηλ/λόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος «Εξοικονόµηση Ενέργειας: Μια ηµιουργική Εϖιχειρηµατική ραστηριότητα.παραδείγµατα έργων», ηµήτρης Ι. Κάργας, Μηχ/λόγος- Ηλ/λόγος Μηχ/κός, Energy Expert, ΚΑΡΓΑΣ Energy & Environment.

6 13:30-14:30 Στρογγυλό Τραϖέζι Ανάϖτυξη Εϖιχειρηµατικότητας και Αϖασχόληση Συντονιστής συζήτησης: Κωστής Σταµϖολής, Αντιϖρόεδρος & Γενικός /ντής, ΙΕΝΕ Συµµετέχουν: 14:30-15:30 Ελαφρύ Γεύµα ρ. Πλάτων Μϖαλτάς, Πρόεδρος Enfinity Energy Greece ΕΠΕ κ. Κων/νος Θεοφύλακτος, Ειδικός Γραµµατέας, ΕΣΣΗΘ Καθηγ. Μιχάλης Φυτίκας, Τµήµα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. ρ. Παναγιώτης Παϖασταµατίου, Αντιϖρόεδρος, ΕΛΕΤΑΕΝ κα Γιούλα Τσικνάκου, /ντρια Ανάϖτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Συµϖεράσµατα Προτάσεις - Κλείσιµο Ηµερίδας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ. Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης

Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Βασίλη Θωµαΐδη, στη 14η Συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών Αθήνα, 30.03.09 Α. Στοιχεία Τεκµηρίωσης Η πορεία του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Κεφάλαιο 2 Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση

Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση Νέα διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση Ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχουν πλέον οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα