!!! Πρόγραμμα'εκδηλώσεων'του'Φεστιβάλ'στο'Πάρκο'2013' ' '

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!! Πρόγραμμα'εκδηλώσεων'του'Φεστιβάλ'στο'Πάρκο'2013' ' '"

Transcript

1 ΠρόγραμμαεκδηλώσεωντουΦεστιβάλστοΠάρκο2013 ΤοΠρόγραμματωνεκδηλώσεωντουΦεστιβάλκυκλοφορείσεέντυπημορφήκαιμπορείτενατοβρείτεσε κεντρικάσημείασεόλητηνπάροκαιτοπάρκο. ΠροϊόνσυνεργασίαςαποτελούνοιέξιεκδηλώσειςπουθαπαρουσιαστούνδιαδοχικάτονΑύγουστο,σετρεις ποιοτικούςχώρουςτωνκυκλάδων,στονπύργομπαζαίουστηννάξο,στοθέατροαρχίλοχοςστηνπάρο,στο ΘέατροστονΚουμάροστηνΤήνο.Ο ΚύκλοςΚυκλάδων,όπωςονομάζεταιτοκοινόπρόγραμμαεκδηλώσεων, στοχεύειμέσααπότηνσυνεργασίατωντριώνσυγγενικώνφεστιβάλ,νακαταστήσειελκυστικότερατανησιάστους καλλιτέχνες,ναπαρέχειμεγαλύτερηεμβέλειαπροβολήςκαιπροσέλκυσηςχορηγώνκαιναεπιτρέψειτην δημιουργίαπρωτότυπωνπαραγωγών. ΓιατοπρόγραμμαπροβολώντουθερινούσινεμάστοΠάρκο,ΣινέΈναστρον,κυκλοφορείξεχωριστόφυλλάδιο καιενημέρωση. Στην%σπάνια%περίπτωση%αλλαγών%ή%ακυρώσεων,%θα%γίνει%έγκαιρη%ενημέρωση%με%ηλεκτρονική%επικοινωνία. Ιούνιος ΗμέραΠεριβάλλοντος Τετάρτη5Ιουνίου,ώρα:18.00S20.00 Περιβαλλοντική-δράση-στα-Μονοπάτια-και-την-παραλία-Καθολικού- ΜικροίSμεγάλοιελάτεναεξερευνήσουμεμαζίκαιναανακαλύψουμετους θησαυρούςτουπάρκου,μέσααπόέναπεριβαλλοντικόπερίπατοsκυνήγιθησαυρού σταμονοπάτιατουμετηνάλκηστηαρχιμανδρίτη. Διοργάνωση:ΕυζωίαΠάρος&ΠάρκοΠάρου ΑφιέρωμαστονΜάνοΛοΐζο Kυριακή16Ιουνίου,ώρα:20.00 ΚαφέΠάρκοΠάρου ΕίσοδοςΕλεύθερη ΗχορωδίατουΣυλλόγουΓυναικώνΝάουσαςσεέναμουσικό«ταξίδι»με«πυξίδα» τιςδημιουργίεςτουτραγουδοποιούμάνουλοϊζου. Διοργάνωση:ΣύλλογοςΓυναικώνΝάουσαςΠάρουμετηνυποστήριξητηςΚΔΕΠΑΠ ΕυρωπαϊκήΓιορτήτηςΜουσικής Παρασκευή21Ιουνίου,ώρα:17.00S04.00 ΚαφέΠάρκοΠάρου ΕίσοδοςΕλεύθερη Μεαποστολήτηνπροώθησητηςζωντανήςμουσικής,τηνυποστήριξηνέωνδημιουργών καιτηνπροβολήανερχόμενωνκαικαταξιωμένωνκαλλιτεχνών,ελάτεναανακαλύψουμε διαφορετικάμουσικάείδηστηνευρωπαϊκήγιορτήτηςμουσικής- TheNoNameProject(Πάρος),ώραέναρξης18.00 ΤheLinks,ώραέναρξης19.00 Τzanofony,ώραέναρξης20.00 SpontaneousHeatPumps,ώραέναρξης21.00

2 Swing,Ώραέναρξης22:30 JeSwing(Αθήνα/Πάρος) Minimal/DubTechno/Techno,Ώραέναρξης00:00 JohnPhillip&BillyNiko(Πάρος) Διοργάνωση:ΠάρκοΠάρου&ΔίκτυοΗμέραςΜουσικής ΧορευτικόςΌμιλοςΝάουσαςΠάρου Σάββατο22Ιουνίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 5 Μιαμουσικοχορευτικήπαράσταση,μεπαραδοσιακούςχορούςκαιτραγούδια,μας υπενθυμίζειτηλαογραφίατουτόπουμας. Διοργάνωση:ΧορευτικόςΌμιλοςΝάουσαςΠάρου(ΧΟΝ) ΕπίδειξηΣχολήςΧορούCentralSchoolofBallet Τετάρτη26Ιουνίου,ώρα:21:00 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,ΕίσοδοςEλεύθερη Φινέτσα,χάρηκαιζωντάνιαμερικάαπόταχαρακτηριστικάτηςβραδιάςεπίδειξης χορευτικώνικανοτήτωντωνμικρώνμαςφίλων Διοργάνωση:CentralSchoolofBallet Iούλιος «ΟΓύροςτουΚόσμουσε80μέρες» Παιδικό-Θέατρο- Παρασκευή12Ιουλίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Eίσοδος: 10(γενική) Μιαμαγευτικήπαράστασηγιατουςμικρούςμαςφίλουςμεσκοπότονοερόταξίδισεόλο τονκόσμο Διοργάνωση:Ανεξάρτητηθεατρικήπαραγωγή Encardia Συναυλία Σάββατο13Ιουλίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Eίσοδος: 12 ΕλάτενααπολαύσετετοσυγκρότημαEncardiaτοοποίομαςξεσηκώνειμεμουσική,τραγούδιακαι χορόαπότιςπεριοχέςτωνελληνόφωνωνχωριώντηςκάτωιταλίαςκαιτουιταλικούνότου. Διοργάνωση:ΠάρκοΠάρου «ΕίδατοΧάρημεταμάτιαμου» Παρασκευή19Ιουλίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος», Είσοδος: 15(γενική), 12(άνεργοι,πολύτεκνοι,φοιτητές) Μιακωμωδίαμεθέματηνκρίσητηςμέσηςηλικίας,τιςσυζυγικέςσχέσειςκαιτιςκαλλιτεχνικέςανησυχίες. Διοργάνωση:Ανεξάρτητηθεατρικήπαραγωγή ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

3 Balikos&Friends και GuitarExploration Σάββατο20Ιουλίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος» Μιασυναυλίαμεδυοδιαφορετικάμουσικάγκρουπςσεκοινόρυθμό.ΜιαεκδήλωσητηςΚΔΕΠΑΠμετους μουσικούς:buzzurro,smith,βασίληρακόπουλοκ.ά.. Διοργάνωση:ΚΔΕΠΑΠ ParisParosProjectQuintetinvitesAnnaLauvergnac Δευτέρα22Ιουλίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος», Είσοδος: 10(δωρεάνείσοδοςγιαπαιδιάκάτωτων12ετών) ΤοParosJazzAcademy&Festivalπαρουσιάζειένανμουσικόδιάλογομερυθμικόπαλμόκαι jazzπαραλλαγές.μετηνannalauvergnacσταφωνητικάκαιτουςμουσικούςβασίληγουζίο, ΑνδρέαΠολυζωγόπουλο,StéphaneTsapis,JoeQuitzkeκαιMarcBuronfosse. Διοργάνωση:ΠάρκοΠάρουκαιParosJazzAcademy MovingSounds Kυριακή28Ιουλίου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος» Στοπλαίσιοτου IntuitiveMusic&More workshop,ηκδεπαππαρουσιάζειστοπάρκοσυναυλίαμετους εξαιρετικούςμουσικούςmarcusstockhausen,βασίληρακόπουλο,tarabouman. Διοργάνωση:ΚΔΕΠΑΠ Αύγουστος «ΟΑίσωποςκάτιθέλειναμαςπει» Παιδικό-Θέατρο- Παρασκευή2Αυγούστου,ώρα:21.00 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος» ΗΚΔΕΠΑΠπαρουσιάζειτοπαιδικόθέατροτηςΚάρμενΡουγγέρη,ένααπόσταγμαλαϊκήςσοφίας,απότουςμύθους τουαισώπου. Διοργάνωση:ΚΔΕΠΑΠ ΦοίβοςΔεληβοριάς:«Καλοκαιριφέρ» Σάββατο3Αυγούστου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 12 ΟΦοίβοςΔεληβοριάςκαιοΚωστήςΧριστοδούλουπουτονσυνοδεύεισταπλήκτραθα «ζεστάνουν»τηναυγουστιάτικήμαςβραδιάμεταπιοαγαπημένατουτραγούδια, διασκευέςκαιαυτοσχεδιασμούς. Διοργάνωση:ΚύκλοςΚυκλάδων

4 ΑπότηνΟδύσσεια...στηνΙθάκητουΚαβάφη Δευτέρα5Αυγούστου,ώρα:21:30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 10 ΜεαφορμήτοέτοςΚαβάφηγιατα150χρόνιααπότηγέννησητου μεγάλουποιητή,οθοδωρήςοικονόμουκαιοισυνεργάτεςτου, δημιουργούνμιαμουσικήσύνθεσημεμουσικήαπότην «Οδύσσεια»τουσυνθέτη,μέσααπότηνοποίααναδύονται11 μελοποιημέναποιήματατουαλεξανδρινούποιητή.απαγγέλειο ηθοποιόςάκηςσακελλαρίου. Διοργάνωση:ΚύκλοςΚυκλάδων ΕυανθίαΡεμπούτσικα:«Τοαστέρικαιηευχή»,μετην υποστήριξητωνμπαχαρικών«ηλιοσ»καιτηχορηγία επικοινωνίαςτουαθηναϊκού&μακεδονικού ΠρακτορείουΕιδήσεων Παρασκευή9Αυγούστου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 15(δωρεάνγια παιδιάκάτωτων12ετών) ΗΕυανθίαΡεμπούτσικακαιηορχήστρατηςδίνουνμια Αυγουστιάτικησυναυλίαμεμουσικέςγεννημένεςμέσααπό εικόνες,απότονκινηματογράφο,τηντηλεόραση,τοθέατρο καιμεχρώματακιαρώματατηςανατολήςκαιτηςδύσης Διοργάνωση:ΚύκλοςΚυκλάδων «Ομισοκοκοράκος» Παιδικό-Θέατρο,-Κουκλοθέατρο- Σάββατο10Αυγούστου,ώρα:20.00 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 10 Μιαπαράστασηκουκλοθέατρουαπότοεργαστήρι Μαιρηβή,έναλαϊκό παραμύθι,μιαιστορίαπουσκοπόέχειναδείξειστουςμικρούςμαςφίλουςότιόλοι μπορούνναπετύχουνστηζωήαρκείνατοπιστέψουν. Διοργάνωση:ΚύκλοςΚυκλάδων ΗλίαςΛιούγκος Δευτέρα12Αυγούστου,ώρα20.00 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 10γιατηνσυναυλία, 25γιατην συναυλίακαιτογεύμα ΣτηνεκδήλωσηθαδοθείηδιάκρισητωνΦτΠγιατο2013.ΦέτοςοιΦτΠ αποφάσισαννατιμήσουντηνομάδαπουδιοργανώνειτατελευταίατρίαχρόνιατο φεστιβάλ«διαδρομέςστημάρπησσα».ηεκδήλωσηπεριλαμβάνειτηνδιάκριση 2013,συναυλίατουΗλίαΛιούγκουπουθασυνοδεύεταιαπόμουσικόσυγκρότημα, θασυμμετάσχεικαιοβασίληςρακόπουλος.στησυνέχειαθαπροσφερθείγεύμαμε Παριανέςγεύσειςστοεστιατόριοπουυπάρχεικάτωαπότοθέατροστηνπαραλία στομοναστήρι. Διοργάνωση:ΟιΦίλοιτηςΠάρου

5 ΟρφέαςΠερίδης Παρασκευή16Αυγούστου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος»,Είσοδος: 12 ΗπαράστασητουΟρφέαΠερίδηστηρίζεταισεμιαεπιλογήτραγουδιών απ ταεννέαπροσωπικάτουάλμπουμ,απόσυμμετοχές,αδισκογράφητο υλικόκαιμελοποιημέναποιήματα. Διοργάνωση:ΚύκλοςΚυκλάδων Caveman Σάββατο17Αυγούστου,ώρα:21:30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος» Είσοδος: 18(γενικήείσοδος), 15(φοιτητές/άνεργοι,άνωτων65ετών), 12(μαθητικό) Ο άνθρωποςτωνσπηλαίων είναιδημιούργηματουrobbecker,σεδιασκευήσταελληνικάτηςαναστασίας ΠαπαστάθηκαισεσκηνοθεσίατουΒλαδίμηρουΚυριακίδη.Μιαπαράστασημεπολύγέλιοόπωςξεδιπλώνεταιαπό τοευφυέςκείμενοκαιτοταλέντοτωνσυντελεστών. Διοργάνωση:ΘέατροCoronet «Κοινόςλόγος» Δευτέρα19Αυγούστου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος» ΗΚΔΕΠΑΠπαρουσιάζειστοΠάρκοέναθεατρικόοδοιπορικόαπότηΜικρασιατικήκαταστροφήέωςτονΕμφύλιο, σεπαραγωγήτου ΘεάτρουτουΝέουΚόσμου καισκηνοθεσίατουβ.θεοδωρόπουλου.πρωταγωνιστούν:λυδία ΚονιόρδουκαιΕλένηΚοκκίδου Διοργάνωση:ΚΔΕΠΑΠ «Γιοι&Κόρες» Σάββατο24Αυγούστου,ώρα:21.30 ΘέατροΠάρκου«Αρχίλοχος» Είσοδος: 12(γενικήείσοδος), 10(μαθητικό) Μιαπαράστασηγιατηναναζήτησητηςευτυχίας,σεκείμενοκαισκηνοθεσία ΓιάννηΚαλαβριανού. Διοργάνωση:ΚύκλοςΚυκλάδων «ΜιαμουσικήβραδιάμετοΝίκοΠλάτανο» Δευτέρα26Αυγούστου,ώρα:21.30 CafeΠάρκουΠάρου,Είσοδος: 5 ΟπιανίσταςκαισυνθέτηςΝίκοςΠλάτανοςσεέναευρύρεπερτόριοαπότραγούδιατηςΕλληνικήςκαιΕυρωπαϊκής μουσικής. Διοργάνωση:ΠάρκοΠάρου ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

6 Οκτώβριος 4 ο ΤρίαθλοΠάρου Κυριακή6Οκτωβρίου:11.30 Κόστοςσυμμετοχής: 5 ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαWakeboard Παρασκευή30ΑυγούστουέωςΚυριακή1Σεπτεμβρίου ΠαραλίαΚαθολικού ΤοΠανελλήνιοΠρωτάθλημαWakeboard,τοαθλητικόγεγονόςτου καλοκαιριούσαςπεριμένειγιανανιώσετεκιεσείςτηνέκρηξη αδρεναλίνηςπουπροσφέρειτοwakeboardκαιναχειροκροτήσετε τουςαθλητές Διοργάνωση:ΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού,Ελληνική ΟμοσπονδίαΘαλάσσιουΣκιΕλλάδαςκαιΌμιλοςΘαλάσσιουΣκι Πάρου Kολύμπι,ποδήλατοκαιτρέξιμοστηνπανέμορφηπεριοχήτουΆιSΓιάννηγιαόλουςτουςφίλουςτουαθλητισμούκαι τηςφύσης Διοργάνωση:Συνδιοργάνωση:ΠάρκοΠάρου,ΠοδηλατικόςΌμιλοςΠάρουκαιΝαυτικόςΌμιλοςΠάρου Εικαστικά ΤρειςεικαστικοίστοPortoäParos Συν>έκθεση-των-Jan-Mulder,-Κέλλης-Αθανασιάδου,-Αποστόλη-Ζολωτάκη-- ΙούνιοςSΣεπτέμβριος Ολοήμερηέκθεση,είσοδοςελεύθερη Foyer&lobbyτουξενοδοχείουPortoParos Διοργάνωση:ΞενοδοχείοPortoParos

7 ΑποστόληςΖολωτάκης,ΜονοπάτιαΜνήμηςΙΙ 26Ιουλίου 11Αυγούστου Ανοικτά:)Τρ.)Πε.):)10:00)S12:00%&%18:00%S20:00,%Σαβ.%10:00%S13:00%και%κατόπιν%ραντεβού% (τηλ.22840s52669),είσοδοςελεύθερη Αίθουσα(Αφροδίτη,(Ξενοδοχείο%Porto%Paros,%Κολυμπήθρες Διοργάνωση:ΞενοδοχείοPortoParos Τελευταία-ενημέρωση:-Τετάρτη-24-Ιουλίου-

Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 2013 στο Πάρκο Πάρου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 2013 στο Πάρκο Πάρου Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Φεστιβάλ 2013 στο Πάρκο Πάρου Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή και μπορείτε να το βρείτε σε κεντρικά σημεία σε όλη την Πάρο και το Πάρκο. Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΕΛΤΙΟ Ρ. Ο. Α. Θ. 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ροταριανός Ό μ ιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δ ΕΛΤΙΟ Ρ. Ο. Α. Θ. 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ροταριανός Ό μ ιλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΔΕΛΤΙΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12#ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ#2013 Η"Συγκέντρωσή"μας"είχε"θέση"Γεν.Συνέλευσης. "Έγιναν":"1)"Οι"προγραμματικές"δηλώσεις"της"προέδρου"Δανάης"Παλαμίδου """"""""""""""""2)"Η"παρουσίαση"του"προυπολογισμού"από"την"ταμία"Καίτη"Πολονύφη""και"η"Ψήφισή"του.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΟΙΚΤΑ 08:30 22:00

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΝΟΙΚΤΑ 08:30 22:00 ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΑΖΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 01/07/2015 17/07/2015 02/07/2015 18/07/2015 03/07/2015 19/07/2015 04/07/2015 20/07/2015 05/07/2015 21/07/2015 06/07/2015 22/07/2015 07/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2015 12/2015 ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 6% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Παπάγου, 11/6/2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 20:30 «Ο Καραγκιόζης Πειρατής» ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ώρα 21:30 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγύρια- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις. Ιανουάριος 2012. Εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής νέου έτους Εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής νέου έτους

Πανηγύρια- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις. Ιανουάριος 2012. Εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής νέου έτους Εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής νέου έτους α- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ηµεροµηνία ηµοτική Ενότητα Χωριό - Εκδηλώσεις Φορέας ιοργάνωσης Τόπος ιοργάνωσης 1 Ιανουαρίου 1 Ιανουαρίου Πεταλούδων Κρεµαστή Ιανουάριος 2012 Εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής

Διαβάστε περισσότερα

δήμος ξυλοκαστρου ευρωστινησ κατσουλησ καλοκαιρινές εκδηλώσεις Ενδημικό φυτό Ζήρειας Κυλλήνιος Άδωνις

δήμος ξυλοκαστρου ευρωστινησ κατσουλησ καλοκαιρινές εκδηλώσεις Ενδημικό φυτό Ζήρειας Κυλλήνιος Άδωνις δήμος ξυλοκαστρου ευρωστινησ Ν.Π.Δ.Δ. ηλιασ κατσουλησ καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2014 Ενδημικό φυτό Ζήρειας Κυλλήνιος Άδωνις Ιούλιος 2014 Φίλες και Φίλοι Για 12 χρόνια, κάναμε ένα δημιουργικό, συναρπαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Κηποθέατρο «Εγνατία» Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 21:00 ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014. Κηποθέατρο «Εγνατία» Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 21:00 ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Κηποθέατρο «Εγνατία» Ώρα έναρξης των εκδηλώσεων 21:00 ΙΟΥΝΙΟΣ Τετάρτη 25 : Μουσικοχορευτική Εκδήλωση Συλλόγου Καππαδοκών Έβρου «Οι Τρεις Ιεράρχες» Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μουσικοχορευτική

Διαβάστε περισσότερα

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00

08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11. Τετάρτη 8, 15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 5, 12,19 & 26 Νοεμβρίου 17:00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελεύθερο Εργαστήρι Μουσικής Παιδείας 08.10 15.10-22.10-29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΦEΣTIBAΛ ΣYMHΣ 2004 SYMI FESTIVAL 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME

ΦEΣTIBAΛ ΣYMHΣ 2004 SYMI FESTIVAL 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME ΦEΣTIBAΛ ΣYMHΣ 2004 SYMI FESTIVAL 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME ΠΕΙΡΑΙΑΣ - PERAEUS Κυριακή 27 Ιουνίου: Συναυλία µε τη Νάσια Κονιτοπούλου Sunday 27 June: Traditional songs with Nassia Konitopoulou ΕΛΕΥΣIΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανηγύρια- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Ιανουάριος 2014. Φεβρουάριος 2014. Μάρτιος 2014. Απρίλιος 2014

Πανηγύρια- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις. Ιανουάριος 2014. Φεβρουάριος 2014. Μάρτιος 2014. Απρίλιος 2014 Πανηγύρια- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Ηµεροµηνία ηµοτική Ενότητα Χωριό Πανηγύρι- Εκδηλώσεις Φορέας ιοργάνωσης Τόπος ιοργάνωσης Ιανουάριος 2014 30 Ιανουαρίου Πεταλούδων Μαριτσά Εκδήλωση βράβευσης αριστούχων

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 13% 82% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Ιούλιο 2015 Συνολική Παραγωγή GWh 13% 5% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 82% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

30 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή "Η καλή, η κακή και η άσχημη" Μολάοι

30 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή Η καλή, η κακή και η άσχημη Μολάοι 30 Ιουνίου 2012 Μουσική εκδήλωση "Οι τραγουδιστάδες της Ζακύνθου" 30 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή "Η καλή, η κακή και η άσχημη" 1 Ιουλίου 2012 Θεατρική παράσταση το θίασο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Γ ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00 μ.μ. τιμή εισιτηρίου"!

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2012 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ // ΔΡΩΜΕΝΑ

ΚΥΡΒΕΙΑ 2012 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ // ΔΡΩΜΕΝΑ ΚΥΡΒΕΙΑ 2012 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ // ΔΡΩΜΕΝΑ Σε όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, κάθε Τρίτη θα παρουσιάζονται θεατρικά δρώμενα, κλόουν, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμοί και πολλές εκπλήξεις. Μια δίωρη παράσταση γεμάτη κέφι

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα με sleepover, μηνύματα στον τοίχο, εγκαίνια έκθεσης, εκπαιδευτικές δράσεις και συνάντηση με τους

Διαβάστε περισσότερα

του Νικολάι Γκογκόλ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας - Θ.Ο. Ακροπόλ

του Νικολάι Γκογκόλ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας - Θ.Ο. Ακροπόλ 3 2 Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Σάββατο 22 Ιουνίου Ώρα: 21:15 Σάββατο 6 Ιουλίου Ώρα: 21:30 του Αισχύλου από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης Πρόκειται για μια κωμωδία, συμπαραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Ακροπόλ

Διαβάστε περισσότερα