Το παρόν άρθρο, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη έκθεση των τοπικών παραγωγικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν άρθρο, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη έκθεση των τοπικών παραγωγικών"

Transcript

1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Του: Μιλτιάδη Σταμπουλή* Σύνοψη Το παρόν άρθρο, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη έκθεση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων στην παγκόσμια οικονομία, αναδεικνύει το πλέγμα των επιδράσεων που δέχονται οι τοπικές οικονομίες και οι τοπικές αγορές εργασίας από τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε ο Νομός Κιλκίς, ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής της οποίας πλήττεται η οικονομία που μέχρι πρότινος θεωρείτο δυναμική, ως αποτέλεσμα του πλαισίου κινήτρων που εφαρμόστηκε για την τόνωση τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και της απασχόλησης. Abstract This paper presents the mesh of interactions of adverse economic developments to local economic systems and local labor markets, taking into consideration the increasing impact of global economy on local productive systems.the selected case study is the Kilkis Prefecture whose economy is in recession, although it was dynamic in the past, due to the framework of incentives for strengthening entrepreneurship and employment as well. Εισαγωγή Με έναυσμα τα άρθρα του κ. Χρ. Ιωάννου που αναπτύσσουν συναφείς προβληματισμούς σε επίπεδο περιφέρειας Οικονομία και αγορά εργασίας στην Θράκη: H πρόκληση της ανάπτυξης και Παραγωγική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου: Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις 1, το παρόν άρθρο επιχειρεί περαιτέρω να συμβάλει στην ανάδειξη των μεταβολών της τοπικής αγοράς εργασίας σε σχέση με το τοπικό παραγωγικό σύστημα, με περίπτωση αναφοράς το Νομό Κιλκίς, ο οποίος εν μέσω της οικονομικής κρίσης βάλλεται από δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης. * Ο Μιλτιάδης Σταμπουλής είναι Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας, Μεσολαβητής Διαιτητής του ΟΜΕΔ. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 7

2 Σε επίπεδο νομού, θεωρούμε ότι, συναντούμε ένα ή περισσότερα επιμέρους τοπικά παραγωγικά συστήματα και αντίστοιχες αγορές εργασίας που τα εξυπηρετούν. Ένα τοπικό παραγωγικό σύστημα είναι μια εξειδικευμένη παραγωγική οργάνωση ενός συγκεκριμένου χώρου που αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες τοπικές αγορές εργασίας.αυτή η παραγωγική οργάνωση λειτουργεί ως ένα δίκτυο σύνθετων σχέσεων μεταξύ παραγωγικών μονάδων με παρεμφερή ή συμπληρωματική οικονομική δραστηριότητα (Pommier, 2002, σελ. 5-8). Το τοπικό παραγωγικό σύστημα, στη σύγχρονή του μορφή, εμπεριέχει έντονα την έννοια της δικτύωσης, όπου γύρω από τις επιχειρήσεις των κύριων παραγωγικών τομέων, δραστηριοποιούνται συμπληρωματικές ή πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες, κοινωνικοοικονομικοί πρωταγωνιστές της περιοχής, οι τομείς παροχής υπηρεσιών, εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Παράλληλα, οι τοπικές αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται από φαινόμενα κατάτμησης, επηρεαζόμενες συχνά από παράγοντες που αφορούν στην ποιότητα της προσφοράς εργασίας μιας περιοχής όπως: H δημογραφική κατάσταση, το εκπαιδευτικό ε- πίπεδο, η ύπαρξη ομάδων του πληθυσμού που χαρακτηρίζεται ως δευτερεύον εργατικό δυναμικό όπως οι μετανάστες (Stambouli Μ., 2000). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ο ποιοτικός εμπλουτισμός του περιεχομένου τους εξαρτάται, σήμερα, από την ικανότητα των τοπικών οικονομιών όχι μόνον να αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητά τους, αλλά και να οργανώνουν την εξισορρόπηση ανάμεσα σε τομείς δραστηριότητας περισσότερο ή λιγότερο παραγωγικούς, γεγονός που επηρεάζει την εξέλιξη της ζήτησης ειδικοτήτων (Barbier & Nadel, 2000). Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο, αναδύεται όλο και περισσότερο η σημασία της τοπικής διάστασης στις πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης. Η έννοια της τοπικότητας αποτελεί πλέον βασική αρχή ανάπτυξης των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, καθώς αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος της τοπικής διάστασης του παραγωγικού συστήματος, της αγοράς εργασίας και της μορφής διοίκησης / διαχείρισής τους. Ως εκ τούτου, τα πρώτα εγχειρήματα μιας τέτοιας προσαρμογής αφορούσαν στην τοπική εφαρμογή εθνικών πολιτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, με τη μέθοδο των αποκεντροποιημένων διαδικασιών, πρακτικών και εργαλείων. Όμως η επιθυμητή μετάβαση από μια αποκέντρωση των εθνικών αυτών πολιτικών προς έναν τοπικό από τα κάτω σχεδιασμό και μια τοπική διαχείριση της ανάπτυξης και της απασχόλησης εξαρτάται από τη διάθεση των απαραίτητων πόρων, την οργανωτική συγκρότηση υπηρεσιών και φορέων σε τοπικό επίπεδο, από την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών πρωταγωνιστών της κάθε τοπικής κοινωνίας, αλλά και από το βαθμό κοινωνικού διαλόγου που α- ναπτύσσεται. Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ο Νομός Κιλκίς ήταν στο επίκεντρο των ενισχύσεων για την εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μεγάλο βαθμό βιομηχανικού χαρακτήρα, αποτελώντας τον τόπο υποδοχής και ανάπτυξης σημαντικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων κύρια στις δύο ΒΙ.ΠΕ. του Νομού (Νέας Σάντας και Σταυροχωρίου). Παράλληλα αναπτύχθηκε σταδιακά ένα πλέγμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε- κτεθειμένων στις οικονομικές συγκυρίες και στις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις των κλάδων(π.χ. κλάδος ένδυσης). Το σύνολο αυτής της δραστηριότητας προσέφερε - μέχρι σήμερα - θέσεις εργασίας εξισορροπώντας ως ένα σημείο το ισοζύγιο απασχόλησης σε σχέση με τις απώλειες θέσεων εργασίας από τον μειούμενο αγροτικό τομέα του Νομού. 8 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

3 1. Γεωγραφικά στοιχεία: Ο Νομός Κιλκίς ως επιμέρους ενότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Ο Νομός Κιλκίς είναι στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας και ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από το βορρά συνορεύει με την π.γ.δ.μ., ενώ γειτονικοί νομοί είναι ο Νομός Σερρών (από ανατολικά), ο Νομός Θεσσαλονίκης (από νότια) και ο Νομός Πέλλας (από δυτικά). Η έκταση του Νομού είναι περί τα 2.518,88 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αποτελώντας το 13,8% περίπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σε ό,τι αφορά στη διαμόρφωση του εδάφους, ο Νομός Κιλκίς χαρακτηρίζεται πεδινός κατά το 66% της συνολικής έκτασης, ημιορεινός κατά το 20%, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσοστό (14%) ορεινός. Ο Νομός διασχίζεται από τους ποταμούς Αξιό και Γαλλικό, ενώ υπάρχουν δύο λίμνες: η Δοϊράνη και η Πικρολίμνη. Με δεδομένη αυτή τη γεωμορφολογία διαμορφώθηκε η εξειδίκευση του αγροτικού τομέα του Νομού που ήταν κυρίαρχη παραγωγική δραστηριότητα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, περίοδο μαζικής εγκατάστασης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 2. Δημογραφικά στοιχεία Η περιοχή του Κιλκίς διαιρείται διοικητικά σε 11 Δήμους και 1 Κοινότητα. Σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε η ΕΣΥΕ το 2001, ο πληθυσμός του Νομού ανέρχονταν σε κατοίκους παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9% κατά τη δεκαετία Οι κάτοικοι του Νομού Κιλκίς αποτελούσαν το 4,75% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μόλις το 0,81% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται κατά βάση ως αγροτικός, καθώς ο Νομός έχει συνολικά μόλις 1 αστικό κέντρο και 4 ημιαστικά κέντρα, αλλά 11 μεγάλους αγροτικούς οικισμούς με μέγεθος κατοίκους και 121 οικισμούς με μέγεθος μικρότερο των 500 κατοίκων. Συνεπώς, είναι ανάγκη να ενισχυθούν και να αναζωογονηθούν οι ημιαστικοί οικισμοί που αποτελούν τις έδρες των καποδιστριακών δήμων ως τοπικοί οικονομικοί - διοικητικοί πυρήνες προσφέροντας άμεσες κοινωνικές εξυπηρετήσεις, αναγκαίες υποδομές και δυνατότητες απασχόλησης. Όσον αφορά στην κατανομή ανά φύλο, οι άντρες ανέρχονταν στο 51,22% ( ά- τομα) του συνολικού πληθυσμού του Νομού, ενώ οι γυναίκες το υπόλοιπο 48,78% ( άτομα), σε αντίθεση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το σύνολο της χώρας, όπου οι γυναίκες υπερίσχυαν των ανδρών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 50,79% και 50,50% αντίστοιχα. Γεγονός πάντως είναι ότι η διαφορά μεταξύ ανδρικού και γυναικείου φύλου ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Επισημαίνεται ότι η σημαντική πληθυσμιακή αύξηση του Νομού την τελευταία δεκαετία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των κατοίκων στην πόλη του Κιλκίς, όπου συγκεντρώνει το 27,86% του συνολικού πληθυσμού του Νομού, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 28,2% σε σχέση με το 1991, κυρίως λόγω της συγκέντρωσης οικονομικών μεταναστών και παλιννοστούντων και λιγότερο της φυσικής αύξησης του πληθυσμού. Η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού του Νομού, δηλαδή του αριθμού κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ήταν από 32,44 άτομα το 1991 σε 35,35 άτομα το 2001 (Δήμος Κιλκίς, 2007). Αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού, παρατηρούμε ότι, τόσο ο δείκτης εξάρτησης όσο και ο δείκτης γήρανσης αυξήθηκαν την περίοδο EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 9

4 2001, ως αποτέλεσμα αφενός της μείωσης των ηλικιών που ανήκουν στην παραγωγική η- λικία (15-64 ετών), αφετέρου της αύξησης των εξαρτημένων ηλικιών (κυρίως άνω των 65 ετών). Ο δείκτης γήρανσης του Νομού (140,01%) είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (101,49%) και της χώρας (110,06%). Σε ό,τι αφορά στο δείκτη εξάρτησης του Νομού κυμαίνεται στο 53,09%, δηλαδή μεγαλύτερος από τους αντίστοιχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (45,72%) και της χώρας (46,81%). Ιδιαίτερα για τις γυναίκες ο δείκτης εξάρτησης είναι 55,83%, υψηλότερος αυτού των αντρών 50,56%, φανερώνοντας τη δυσκολία των γυναικών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η στασιμότητα του παραγωγικού πληθυσμού καθώς και η αυξημένη συμμετοχή του ηλικιωμένου πληθυσμού σε σχέση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη χώρα δεν αποτελούν ενθαρρυντικούς παράγοντες για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη του Νομού. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός πως ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων στην ηλικιακή κλάση άνω των 60 ετών, γεγονός που φανερώνει τη γήρανση του πληθυσμού στους αγροτικούς οικισμούς, τονίζοντας το έντονο πρόβλημα που παρουσιάζουν οι αγροτικές περιοχές και την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης. Διάγραμμα 1 Πληθυσμιακή πυραμίδα του Νομού Κιλκίς, 2001 Πηγή Δεδομένων: ΕΣΥΕ, Απογραφή 2001 (ιδία επεξεργασία) 10 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

5 3.Το ΑΕΠ του Νομού Κιλκίς Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το ΑΕΠ του Νομού Κιλκίς σημείωσε ανοδική πορεία την περίοδο φτάνοντας τα εκατ. ƒ το 2006 (βλ. Πίνακα 1), αποτελώντας το 4,88% του συνολικού ΑΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το 0,68% του συνολικού ΑΕΠ της Χώρας. Πίνακας 1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (σε τρέχουσες τιμές, εκατ. ƒ) του Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, * Πηγή Δεδομένων: ΕΣΥΕ * Προσωρινά στοιχεία Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Κιλκίς σημείωσε ανοδική πορεία την περίοδο φτάνοντας τα ƒ (βλ. Πίνακα 2), ξεπερνώντας το αντίστοιχο μέγεθος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (15.362ƒ) αλλά όχι και της Χώρας ( ƒ). Πίνακας 2 Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε τρέχουσες τιμές, ƒ) του Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Χώρας, Πηγή Δεδομένων: ΕΣΥΕ * Προσωρινά στοιχεία * 2006* Νομός Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία Χώρα * 2006* Νομός Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία Χώρα Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, κατά την περίοδο η Ακαθάριστη Προστιθεμένη Αξία ενώ εμφανίζει αυξομειώσεις στον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας καταλήγοντας μειωμένη κατά 33 εκατ.ƒ, στους υπόλοιπους κλάδους καταγράφει ανοδική πορεία, ακολουθώντας τις τάσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, ο κλάδος των κατασκευών και της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας σημειώνουν αύξηση της τάξης του 117,50% και 91,89% αντίστοιχα, αναδεικνύοντας τη δυναμικότητά τους. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 11

6 Πίνακας 3 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (σε εκατ. ƒ) ανά οικονομικό κλάδο του Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Χώρας, Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία Βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας * 2006* * 2006* Νομός Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία Χώρα Κατασκευές Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, επισκευές οχημάτων & ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία & εστιατόρια, μεταφορές & επικοινωνίες * 2006* * 2006* Νομός Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία Χώρα Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, διαχείριση ακίνητης Άλλες υπηρεσίες περιουσίας, εκμίσθωση & επιχειρηματικές δραστηριότητες * 2006* * 2006* Νομός Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία Χώρα Πηγή Δεδομένων: ΕΣΥΕ * Προσωρινά στοιχεία 12 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

7 4. Πληθυσμός και χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός περιλαμβάνει τους απασχολούμενους και τους α- νέργους. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2001 το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Νομού ανέρχονταν στα άτομα (βλ. Πίνακα 4), ποσοστό 4,4% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιφέρειας και αντίστοιχα, 0,75% της χώρας. Πίνακας 4 Κατανομή οικονομικά ενεργού πληθυσμού, απασχολουμένων και ανέργων ανά φύλο του Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, 2001 Οικονομικά Απασχολούμενοι Άνεργοι Ενεργός Πληθυσμός ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Άρρενες Θήλεις ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άρρενες Θήλεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρρενες Θήλεις Πηγή: ΕΣΥΕ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού 2001 Διάγραμμα 2 Κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, των απασχολουμένων και των ανέργων ανά φύλο στο Νομό Κιλκίς, 2001 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 13

8 Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ανεπαρκές σε σχέση με τις απαιτήσεις της εποχής. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των κατοίκων είναι απόφοιτοι δημοτικού σε ποσοστό 37,29% (ήτοι άτομα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο 30,95% και για τη χώρα στο 30,53%. Αρκετά σημαντικό ποσοστό συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (15,98%), ενώ ακολουθούν οι απόφοιτοι 3τάξιου γυμνασίου (11,38%) και όσοι εγκατέλειψαν το δημοτικό γνωρίζοντας γραφή και ανάγνωση (10,13%). Επίσης είναι αξιοσημείωτη η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή του γυναικείου φύλου στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως στην ομάδα των ατόμων που δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή και σ αυτούς που εγκατέλειψαν το δημοτικό (βλ. Πίνακα 5). Πίνακας 5 Εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού άνω των 6 ετών, ανά φύλο, στο Νομό Κιλκίς, 2001 Σύνολο Απόλυτο μέγεθος Ποσοστιαία κατανομή Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ,05 0,02 0,07 Κάτοχοι Μάστερ ,09 0,03 0,12 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών ,72 2,00 4,72 Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) ,30 1,28 2,58 Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών ,15 1,22 2,37 Απόφοιτοι Μέσης Eκπαίδευσης ,26 7,72 15,98 Πτυχιούχοι ΤΕΛ ,13 1,03 3,16 Πτυχιούχοι ΤΕΣ ,92 0,35 2,27 Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου ,42 4,96 11,38 Απόφοιτοι Δημοτικού ,64 18,65 37,29 Φοιτούν στο Δημοτικό ,16 3,00 6,16 Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ,12 6,01 10,13 Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση ,14 2,65 3,79 Σύνολο Ν. Κιλκίς ,1 48, Πηγή: ΕΣΥΕ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

9 Διάγραμμα 3 Κατανομή του πληθυσμού άνω των 6 ετών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, στο Νομό Κιλκίς, Οι τομείς παραγωγής και η απασχόληση Ακολούθως, παρατίθεται η απασχόληση στο Νομό, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη χώρα ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001 (βλ. Πίνακα 6). Πίνακας 6. Απασχολούμενοι ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, του Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, 2001 Δήμοι Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Δε δήλωσαν κλάδο τομέας τομέας τομέας οικονομικής δραστηριότητας Νομός Κιλκίς Κεντρική Μακεδονία Χώρα Πηγή: ΕΣΥΕ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού 2001 (ιδία επεξεργασία) Η πλειοψηφία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Νομού συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα παραγωγής (41,39%), ενώ ακολουθούν ο δευτερογενής (27,88%) και τέλος, ο πρωτογενής τομέας (23,76%), παρόλο που οι περισσότεροι οικισμοί θεωρούνται αγροτικοί. Αυτό υποδηλώνει ότι, με τη συρρίκνωση των αγροτικών δραστηριοτήτων πολλοί είναι εκείνοι που έχουν μετακινηθεί προς άλλους τομείς. Γενικότερα, στο Νομό EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 15

10 υπάρχει ανάγκη για συμπληρωματικό εισόδημα και πολυδραστηριότητα καθότι οι απολαβές από τον πρωτογενή τομέα δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το σύνολο της Ελλάδας, ο Νομός Κιλκίς εμφανίζει αυξημένη δυναμική στον πρωτογενή τομέα (αποτελεί το 16,53% του τομέα στην Κεντρική Μακεδονία και το 14,49% του αντίστοιχου τομέα στη χώρα), ενώ στον τριτογενή τομέα η απασχόληση είναι εμφανώς χαμηλότερη στο Νομό αναφοράς. Στον Πίνακα 7 παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των απασχολουμένων του Νομού α- νήκει στην κατηγορία των μισθωτών ( άτομα ήτοι το 57,58%), ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν και οι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό (23,54%). Αξίζει να επισημανθεί η συγκριτικά αυξημένη συμμετοχή των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών που ανέρχεται στο 7,35% του συνόλου των απασχολούμενων, ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό αυτό φτάνει το 6,30% και στο σύνολο της χώρας το 5,20%. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών αποτελείται από γυναίκες 86,14%, γεγονός που συμβαδίζει με τις τάσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πίνακας 7. Απασχολούμενοι ανά φύλο και θέση στο επάγγελμα, του Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της χώρας, 2001 Σύνολο Θέση στο επάγγελμα Εργοδότες Εργαζόμενοι Μισθωτοί Συμβοηθούντα για δικό τους & μη αμειβόμενα λογαριασμό μέλη νοικοκυριού ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρρενες Θήλεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Άρρενες Θήλεις ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Άρρενες Θήλεις Πηγή: ΕΣΥΕ, Γενική απογραφή πληθυσμού 2001 (ιδία επεξεργασία) 16 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

11 Διάγραμμα 4 Κατανομή των απασχολουμένων ανά φύλο και θέση στο επάγγελμα, στο Νομό Κιλκίς, Δομή επιχειρήσεων και απασχόληση στο Νομό Σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα στο Νομό και σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, τον Νοέμβριο του 2008 καταγράφηκε δραστηριοποίηση συνολικά επιχειρήσεων. Παρά το ότι, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκει στο επαγγελματικό τμήμα, ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων απορροφάται από τις 63 επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο βιομηχανικό τμήμα (βλ. Πίνακα 8), γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη τάξη μεγέθους - όσον αφορά στην απασχόληση - στις βιομηχανικές επιχειρήσεις του Νομού. Δεδομένου όμως ότι, σημαντική μερίδα των βιομηχανιών είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Σάντας που λειτουργεί ως προέκταση του παραγωγικού συστήματος Θεσσαλονίκης εγείρεται το ερώτημα αν αυτές οι επιχειρήσεις εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό από την τοπική αγορά εργασίας ή απορροφούν κυρίως εργατικό δυναμικό από τη γειτνιάζουσα Θεσσαλονίκη. Πίνακας 8 Αριθμός επιχειρήσεων και εργαζομένων ανά τμήμα του Επιμελητηρίου Κιλκίς ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εμπορικό Επαγγελματικό ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Μητρώο Επιμελητηρίου Κιλκίς, Νοέμβριος 2008 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 17

12 Σε ό,τι αφορά στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ανά φύλο και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, η πλειοψηφία των εργαζομένων ανήκει στον κλάδο της γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας και δασοκομίας (7.917 άτομα), ενώ σημαντικός είναι και ο α- ριθμός των ατόμων που απασχολούνται στις μεταποιητικές βιομηχανίες (6.642 άτομα), που ξεπερνά και τον αριθμό απασχολουμένων στο εμπόριο (3.311 άτομα). Όσον αφορά στην κατανομή ανά φύλο, οι άνδρες υπερισχύουν των γυναικών σε ό- λους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με εξαίρεση τους κλάδους διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας, καθώς και ιδιωτικών νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό (βλ. Πίνακα 9). Πίνακας 9. Οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανά φύλο και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στο Νομό Κιλκίς, 2001 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία Αλιεία Ορυχεία και λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων, μοτοσυκλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα Νέοι Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Πηγή: ΕΣΥΕ, Γενική Απογραφή Πληθυσμού EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

13 7. Η απασχόληση και η ανεργία Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10, η διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων στο Νομό Κιλκίς κατά την περίοδο παρουσίασε μείωση κατά 395 άτομα, ενώ αξιοσημείωτη είναι η φθίνουσα πορεία του ποσοστού των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα κατά 9,68 ποσοστιαίες μονάδες, τη στιγμή που οι άλλοι δύο τομείς παραγωγής σημείωσαν άνοδο. Ωστόσο, το ποσοστό απασχόλησης του πρωτογενούς τομέα (23,76%) ε- ξακολουθεί να διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της Περιφέρειας και της χώρας (16,55% και 14,49% αντίστοιχα). Πίνακας 10. Απασχόληση και Ανεργία στο Νομό Κιλκίς, Μεταβολή Περιφέρεια Χώρα ( ) Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός (15-64 ετών) Απασχολούμενοι % Απασχολούμενων Πρωτογενή Τομέα 33,44% 23,76% -9,68% 16,55% 14,49% % Απασχολούμενων Δευτερογενή Τομέα 27,51% 27,88% +0,37% 24,06% 21,77% % Απασχολούμενων Τριτογενή Τομέα 33,58% 41,39% +7,81% 54,64% 58,44% % Απασχολούμενων Ανδρών 72,11% 65,42% -6,69% 62,94% 63,29% % Απασχολούμενων Γυναικών 27,89% 34,58% +6,69% 37,06% 36,71% % Ανεργίας 6,87% 14,40% +7,53% 11,76% 11,12% % Ανεργίας στις Γυναίκες 12,22% 17,99% +5,77% 14,27% 13,38% Πηγή: ΕΣΥΕ Γενικές Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001 Πρόσθετα στοιχεία για την απασχόληση και τις τάσεις ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στο Νομό παρέχει η έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2003 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων στο Νομό Κιλκίς. Στο πλαίσιο της έρευνας αναδείχθηκαν για το έτος 2003 ιδιαίτερα θετικές εκτιμήσεις για την αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις των κλάδων της γεωργίας - κτηνοτροφίας και των μεταποιητικών βιομηχανιών, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους (βλ. Πίνακα 11). EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 19

14 Πίνακας 11. Κατανομή των ιδιωτικών επιχειρήσεων του Νομού Κιλκίς ανάλογα με την αναμενόμενη μεταβολή της απασχόλησης, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Κλάδος οικονομικής Σύνολο Αριθμός Αριθμός δραστηριότητας επιχειρήσεων επιχειρήσεων που επιχειρήσεων που του κλάδου αναμένουν αύξηση αναμένουν μείωση του προσωπικού του προσωπικού Γεωργία, κτηνοτροφία Μεταποιητικές βιομηχανίες Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων Ξενοδοχεία, εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις, εμπορικές δραστηριότητες Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα Σύνολο Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003 Όσον αφορά στις εκτιμήσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων για την προσδοκώμενη επαγγελματική διάρθρωση το 2006, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 12, αναμένονταν καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά θέσεις στο σύνολο των επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η σημαντικότερη αύξηση θέσεων απασχόλησης αναμένονταν στο επάγγελμα των οδηγών μέσων μεταφοράς και χειριστών κινητού εξοπλισμού και των α- νειδίκευτων εργατών μεταποίησης, ενώ αντίθετα η μεγαλύτερη μείωση αναμένονταν στους διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενους επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 9 άτομα. Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό καθώς στο απόθεμα του εργατικού δυναμικού του Νομού Κιλκίς η πλειοψηφία είναι άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Από την άλλη αναδεικνύει και το γεγονός της προσέλκυσης ανώτερων στελεχών α- πό το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Σχετικά με το ποσοστό ανεργίας στο Νομό, σημειώθηκε δραματική άνοδος μέσα σε μία δεκαετία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε από 6,87% το 1991 σε 14,40% το 2001.Τα αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας στην Κεντρική Μακεδονία και στη χώρα κυμαίνονταν σε επίπεδα χαμηλότερα του Νομού, καταδεικνύοντας την ανάγκη υλοποίησης δραστικών μέτρων υπέρ της απασχόλησης στο Νομό που εμφανίζεται σήμερα ως θύλακας ανεργίας. Αυτή η διαχρονική ανοδική πορεία του ποσοστού ανεργίας, αποδίδεται αφενός στην έξοδο από τον αγροτικό τομέα και αφετέρου στην ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση των ανδρών απασχολουμένων (- 6,69%) σε αντίθεση με την αύξηση του πληθυσμού τους. 20 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

15 Πίνακας 12.Υφιστάμενη και αναμενόμενη διάρθρωση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις του Νομού Κιλκίς 2 Ειδικότητες Αριθμός Προσδοκώμενος Μεταβολή εργαζομένων αριθμός εργαζομένων απασχόλησης το 2003 το Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 9 άτομα Φυσικοί, μαθηματικοί (εκτός εκπαιδευτικών) Αρχιτέκτονες, μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείου Εκπαιδευτικοί Λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων (απόφοιτοι ΑΕΙ) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί των επιστημών βιολογίας Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες Υπάλληλοι γραφείου Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών Πωλητές Γεωργοί ειδικευμένοι σε μία ετήσια καλλιέργεια Ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, σιδηρουργοί EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 21

16 Ειδικότητες Αριθμός Προσδοκώμενος Μεταβολή εργαζομένων αριθμός εργαζομένων απασχόλησης το 2003 το Μηχανικοί, εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες ακριβείας, χειροτέχνες, τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί Τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεως Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων Χειριστές μηχανών παραγωγής από προϊόντων από μέταλλα και ορυκτά Χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων και προϊόντων από πλαστικό και καουτσούκ Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου και χαρτιού Χειριστές μηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και καπνού Συναρμολογητές και χειριστές μηχανημάτων Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί Ανειδίκευτοι αγρεργάτες Ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευών, μεταποίησης Σύνολο Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003 Στον Πίνακα 13 όπου παρουσιάζεται το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κατά την α- πογραφή του 2001, αλλά και κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 (ΕΣΥΕ, Έρευνες εργατικού δυναμικού), παρατηρείται αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο Νομό Κιλκίς σε αντίθεση με την πορεία της ανεργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο σύνολο της χώρας, η οποία ακολουθεί πτωτική τάση μέχρι και 2 ποσοστιαίες μονάδες. 22 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

17 Πίνακας 13. Μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας στο Νομό Κιλκίς, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη χώρα Απογραφή 2001 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού μέσο ετήσιο ποσοστό % ανεργίας Νομός Κιλκίς 14,5% 13,8% 14,6% 15,7% Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 11,6% 12,2% 11,1% 9,3% Χώρα 11,0% 10,5% 9,9% 8,9% Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες εργατικού δυναμικού 2004, 2005, 2006 Διάγραμμα 5 Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας στο Νομό Κιλκίς, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη χώρα Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (Οκτώβριος 2008), το πλήθος των ανέργων στο σύνολο του Νομού ανέρχεται στους 2.611, ενώ τον ίδιο μήνα του 2007 οι άνεργοι ήταν και το 2006 ήταν ά- τομα (βλ. Πίνακα 14). Με βάση τον παρακάτω πίνακα, όσον αφορά στην εγγεγραμμένη ανεργία, οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων με τάση σχετικής μείωσης σε αντίθεση της τάσης για τους άνδρες άνεργους που είναι αυξητική. Πιθανή σχετική ερμηνεία του φαινομένου θα μπορούσε να είναι η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας γυναικών από τον κλάδο της ένδυσης κατά τη δεκαετία του 1990, η οποία τις ε- ξανάγκασε σε εποχιακού τύπου απασχολήσεις. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 23

18 Πίνακας 14. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Οκτώβριο του 2006, 2007 και 2008 Φύλο Οκτώβριος 2006 Οκτώβριος 2007 Οκτώβριος 2008 Πλήθος Ποσοστό (% Πλήθος Ποσοστό (% Πλήθος Ποσοστό (% Ανέργων στο Νομό) Ανέργων στο Νομό) Ανέργων στο Νομό) Άνδρες ,04% ,42% ,19% Γυναίκες ,96% ,58% ,81% Σύνολα ,00% ,00% ,00% Πηγή Δεδομένων: ΠΑΕΠ ΑΕ Διάγραμμα 6 Κατανομή εγγεγραμμένων ανέργων ανά φύλο Ενδιαφέρον έχει επίσης να εστιάσουμε στις τελευταίες εξελίξεις που διαδραματίζονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον του Νομού ως σαφείς ενδείξεις των επιπτώσεων που έχει στην τοπική ανάπτυξη η κρίση που πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Οι άλλοτε δυναμικοί κλάδοι του μετάλλου και των δομικών υλικών στο Νομό Κιλκίς τώρα χαρακτηρίζονται από μαζικές απολύσεις και αναγκαστική εφαρμογή ελαστικών μορφών εργασίας, πολλές φορές χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος (ΕΘΝΟΣ, 2009). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στην επαρχία Παιονίας του Νομού Κιλκίς λειτουργούσαν τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας καπνού στα οποία απασχολούνταν περισσότε- 24 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

19 ροι από εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή τα τρία σχεδόν έκλεισαν (εργάζονται μόνο πενήντα άτομα) και απέμεινε μόνο ένα, με περίπου 600 υπαλλήλους, μόνιμους και εποχικούς (ΤΑ ΝΕΑ, 2009). Τέλος σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς το ποσοστό ανεργίας ξεπερνά το 30%, αφού στην αρχή του 2009 δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των συμβασιούχων των εργοστασίων, λόγω της κρίσης φυσικά και λόγω της ε- σπευσμένης εξαγγελίας της επιδότησης θέσεων εργασίας από την κυβέρνηση, κατά δήλωση του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου κ. Γ. Ιωαννίδη (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2009). 8. Συμπεράσματα - παρατηρήσεις Στο πλαίσιο της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, όπου άνθρωποι και κεφάλαια διακινούνται πλέον ελεύθερα και οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν συνεχώς νέα δεδομένα, το ζήτημα της τοπικής ανάπτυξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την υιοθέτηση σχετικών πολιτικών. Ιδιαίτερα, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ( ), η τοπική α- νάπτυξη, αποτέλεσε οριζόντιο στόχο του ΚΠΣ για όλα τα μέτρα του ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) ως σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία προώθησης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην απασχόληση, τα ΠΕΠ περιλάμβαναν δύο κατηγορίες ενισχύσεων: αυτές που αφορούσαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρύτερων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες των περιφερειών (Μέτρα α- στικής και αγροτικής ανάπτυξης) και περιλάμβαναν συμπληρωματικά δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης με προσανατολισμό την αναπτυξιακή προοπτική σε συγκεκριμένες ζώνες αστικής ή αγροτικής περιοχής, αυτές που αφορούσαν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σύνθετων παρεμβάσεων ο- λοκληρωμένης υποστήριξης ανέργων μιας συγκεκριμένης περιοχής που παρουσιάζει προβλήματα (Μέτρο Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ). Στο πλαίσιο των παραπάνω υλοποιήθηκαν στο Νομό Κιλκίς κατά την περίοδο , 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού ƒ για 557 άτομα, παρεμβαίνοντας δηλαδή σε ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο του εργατικού δυναμικού του Νομού 3. Αντίθετα, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, υλοποιήθηκε πληθώρα έργων ιδιωτικών επενδύσεων (περίπου 238,864 εκατ. ƒ) που αποτέλεσαν το 9% των εγκεκριμένων κονδυλίων στη χώρα 4 και αφορούσαν χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομίας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, κλπ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ EPΓOY ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣYNOΛO ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΟΛΟ EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 25

20 Παρά όμως τις προσπάθειες ιδιωτικού και κρατικού χαρακτήρα για να αντιστραφεί το κλίμα οικονομικής ύφεσης που πλήττει και το Νομό Κιλκίς, οι εξελίξεις των διεθνών αγορών είναι σήμερα ισχυρές με αποτέλεσμα τις δυσμενείς τάσεις που αποτυπώθηκαν στις προηγούμενες ενότητες τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό είναι και λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ισχυρή νέα έξοδο από τον αγροτικό τομέα, αφετέρου τη δραστηριοποίηση μεταποιητικών επιχειρήσεων που είναι εκτεθειμένες στις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, εύλογα αναρωτιόμαστε ποιός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός εξισορρόπησης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και της τοπικής αγοράς εργασίας του Νομού Κιλκίς, ώστε να αρθεί το συγκυριακό φαινόμενο της αυξημένης ανεργίας. Μάλιστα θα πρέπει να συνυπολογιστεί μια σειρά από επιμέρους αλλά εξίσου σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, όπως: H αυξημένη επιχειρηματικότητα ανάγκης που καταγράφεται ως μέτρο αντιμετώπισης της ανεργίας και όχι ως δυνατότητα αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών. H γειτνίαση με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και η τάση μεταφοράς δραστηριοτήτων στις ΒΙΠΕ του Κιλκίς κατά το παρελθόν λόγω ισχυρότερων κινήτρων επιδότησης επενδύσεων με παράλληλη καθημερινή μετακίνηση ανθρώπινων πόρων από την αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης. H ανεπαρκής υιοθέτηση δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων δραστηριοτήτων παρά τις ευκαιρίες μεταφορά τεχνογνωσίας από το παραγωγικό σύστημα της Θεσσαλονίκης. O χαμηλός βαθμός ανάπτυξης αποτελεσματικών συνεργειών και δικτυώσεων μεταξύ των παραγωγικών φορέων του Νομού, παρά την κατά τα άλλα σημαντική δραστηριότητά τους. H διαπιστωμένη κατάτμηση χωρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού μεταξύ του Νομού Θεσσαλονίκης και των όμορων σε αυτόν νομών που διαμορφώνει όρους ασυνέχειας μεταξύ των επιμέρους τοπικών παραγωγικών συστημάτων. Σημειώσεις 1. Οικονομία και αγορά εργασίας στη Θράκη: H πρόκληση της ανάπτυξης, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχ. 52, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σελ Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου: Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχ. 53, Ιανουάριος-Μάρτιος 2009, σελ Επισημαίνεται ότι η απασχόληση αφορά κυρίως μισθωτούς και ιδιοκτήτες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων δεν καλύπτονται από την έρευνα. 3. Στοιχεία καταχωρημένα στη Βάση Παρακολούθησης Πορείας των ΠΕΠ που είναι εγκατεστημένη στην ΕΥΣΕΚΤ. 4. Στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ μέχρι Βιβλιογραφία Barbier Jean-Claude, Nadel, H., 2000, La flexibilité du travail et le l emploi, Paris, Dominos Flammarion. Pommier, P., 2002, Les systèmes productifs locaux, Paris, La Documentation Française. Stambouli, M., 2000, L économie du travail: Des théories aux politiques, Paris, Nathan. Δήμος Κιλκίς, Δεκέμβριος 2007, Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Κιλκίς. 26 EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN

21 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γενικές Απογραφές Πληθυσμού 1991 & 2001, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Έρευνες Εργατικού Δυναμικού 2004, 2005, ΕΘΝΟΣ, 28/3/2009, Άνοιξαν την κερκόπορτα στον εργασιακό Μεσαίωνα. Επιμελητήριο Κιλκίς, Νοέμβριος 2008, Μητρώο Επιχειρήσεων. ΕΥΣΕΚΤ, 2009, Βάση Παρακολούθησης Πορείας των ΠΕΠ. Ιωάννου Α. Χ., 2009, Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου: Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχ. 53, Ιανουάριος-Μάρτιος 2009, σελ Ιωάννου Α. Χ., 2008, Οικονομία και αγορά εργασίας στην Θράκη: Η πρόκληση της υπανάπτυξης, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, τεύχ. 52, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008, σελ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, (www3.mnec.gr/ergorama/). ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., 2005, Ζήτηση ειδικοτήτων στο Νομό Κιλκίς. Συνοπτικά Αποτελέσματα της έρευνας πεδίου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., Στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ (http://www.paep.org.gr/gr/mod.php?mod=userpage&menu=1803&page_id=59) Σταμπουλής, Μ., 2006, Αποκέντρωση εθνικών πολιτικών απασχόλησης ή περιφερειακή πολιτική απασχόλησης; Αναπτύσσοντας ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τεύχ. 50, σελ (σε συνεργασία με τον Δρ. Γρ. Ζαρωτιάδη). ΤΑ ΝΕΑ, 10/2/2009, Συνεχής αύξηση των απολύσεων και τα επιδόματα ανεργίας πείνας. ΤΟ ΒΗΜΑ, 31/1/2009, Έφθασε το δεύτερο κύμα της κρίσης. EPΓAΣIAKΩN ΣXEΣEΩN 27

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ

ειδικ ική έκδο ση ενημ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ J J J J  οικονομικά μη ενεργοί Σ ΤΑΤ ΙΣΤΙΚ ΑΡΧΗ Ποσοστιαία κατανομή του εργατικού δυναμικού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης, Πίνακας. κατά κατηγορία και διάρκεια ανεργίας, στο σύνολο της Χώρας, - Διάρκεια ανεργίας ανέργων Τώρα θα αρχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα Κεφάλαιο 1 Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ Με βάση τους ορισμούς της ΕΣΥΕ, μπορούμε να θεωρήσουμε ως στελέχη τις παρακάτω κατηγορίες απασχολουμένων: 1. Μέλη των βουλευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1993-1996 Μελέτη και επεξεργασία δεδοµένων Μαρία Ζερβού Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Πραγματικός πληθυσμός και ΜΕΡΜ ανά δεκαετία από το Πραγματικός Πληθυσμός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Πραγματικός πληθυσμός και ΜΕΡΜ ανά δεκαετία από το Πραγματικός Πληθυσμός ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1.1 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Πραγματικός πληθυσμός και ΜΕΡΜ ανά δεκαετία από το 1961-2001 Έτος Πραγματικός Πληθυσμός 1951 5.112 Μ.Ε.Ρ.Μ. 1961 5.341 0,44% 1971 5.954 1,09% 1981 9.388 4,66% 1991 10.499

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 Εκδίδονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία (Για μεγέθυνση του εγγράφου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +) Σύμφωνα με τις τελευταίες γενικές απογραφές, ο πληθυσμός του Νομού Δράμας αυξήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικό σύστημα και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα το νέο αιώνα

Παραγωγικό σύστημα και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα το νέο αιώνα STUDY Παραγωγικό σύστημα και ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα το νέο αιώνα ΆΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΆΤΟΓΛΟΥ Νοέμβριος 216 Η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού εφοδιάζει την ελληνική οικονομία με ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ENOTHTA Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α 1.1 Οικονομικό προφίλ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας.

Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών. ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Εντεταλμένη διδασκαλίας Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περίληψη Οι συνεχείς πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125

Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125 Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125 Δημοτική Ενότητα Λάρισας... 125 Τοπική αγορά εργασίας Δημοτικής Ενότητας Λάρισας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα