ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος 2007

2 Όπως είναι γνωστό, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) και τα γενικότερα νέα δεδομένα στον αγροτικό τομέα, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καταρτίστηκαν 13 περιφερειακές μελέτες, μία για κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας από αναδόχους σύνταξης που επελέγησαν μετά από διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών. Κάθε ανάδοχος έπρεπε αφενός να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση σε όλους τους νομούς της κάθε περιφέρειας και αφετέρου να ολοκληρώσει τη διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς (αυτοδιοικητικούς, συνεταιριστικές οργανώσεις, επιμελητήρια, κ.λπ.) και να ενσωματώσει τις θετικές προτάσεις, παρατηρήσεις, επισημάνσεις τους, αξιοποιώντας παράλληλα τα δεδομένα της περιοχής, της επιστημονικής έρευνας καθώς και τις οδηγίες των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο τελικό παραδοτέο κείμενο της μελέτης. Παρακάτω παραθέτουμε για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου τις κυριότερες από τις προτεινόμενες στη μελέτη προτάσεις και αναγκαίες παρεμβάσεις για τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα καθώς και την επίδραση τους στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

3 ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η αγροτική ανάπτυξη της Περιφέρειας σηματοδοτείται από την επίτευξη των ακόλουθων στρατηγικών και στόχων: Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. μείωση του κόστους, πολυκαλλιέργειες), με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα των καλλιεργειών. Βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. αναδιάρθρωση καλλιεργειών, αναδασμοί, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών), με στόχο την προσαρμογή των παραγωγών στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες και τον προσανατολισμό τους στη ζήτηση της αγοράς. Σύνδεση των καλλιεργειών με τις ανάγκες της εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. συμβολαιακή γεωργία, ανάπτυξη δικτύων, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων marketing εξαγωγών), με στόχο τη στροφή της παραγωγής σε προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και ικανοποιούν νέα καταναλωτικά πρότυπα. Καθετοποίηση της παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ενίσχυση της μεταποίησης και της τυποποίησης), με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην κτηνοτροφία, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. σταβλισμένη αιγοπροβατοτροφία, έμφαση στις φυλές), με στόχο την αναστροφή της σχέσης ζωικής φυτικής παραγωγής (20%-80%) υπέρ της ζωικής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης των κοινόχρηστων βοσκοτόπων. Προαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγή και διάχυση της τεχνογνωσίας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. γεωργική έρευνα, σύνδεση παραγωγής με εκπαιδευτικά ιδρύματα), με στόχο την εφαρμογή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής νέων προϊόντων και νέων διαδικασιών. Ανατροπή υφιστάμενης ηλικιακής πυραμίδας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. εγκατάσταση νέων αγροτών), με στόχο την προώθηση της δυναμικής επιχειρηματικότητας. Προώθηση της γνώσης και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτικές Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 2

4 υποστηρικτικές υπηρεσίες), με στόχο τη γνωστική ενδυνάμωση, την πληροφόρηση ενημέρωση και τη θωράκιση με νέες δεξιότητες. Ενθάρρυνση συμμετοχής των αγροτών σε συστήματα ποιότητας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. υποστήριξη γεωργών, ομάδες παραγωγών, συμβουλευτικές υπηρεσίες), με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή και τήρηση των προτύπων με βάση την Κοινοτική Νομοθεσία. Βελτίωση υποδομών, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. αγροτική οδοποιία, εγγειοβελτιωτικά έργα), με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας της Περιφέρειας, τη σύνδεσή της με μεγάλα κέντρα και αγορές του εξωτερικού και τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της για επενδύσεις και εργασία. Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στο γεωργικό τομέα, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία), με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άρση των παραγόντων που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος. Διατήρηση της βιοποικιλότητας περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προβολή και ανάδειξη περιοχών), με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού στην ύπαιθρο, στις παραμεθόριες και στις μειονεκτικές περιοχές. Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. βιολογική γεωργία κτηνοτροφία, συστήματα διαχείρισης ζωικών απορριμμάτων, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης), με στόχο την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας και την αποφυγή της ερημοποίησης. Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προγράμματα παρέμβασης σε λεκάνες απορροής, ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια, νέα προγράμματα παραγωγής, αποκατάσταση φυσικής κοίτης ποταμών), με στόχο την προστασία και διατήρηση του πλούσιου υδατικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Ανάπτυξη συμπληρωματικών προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. αγροτουρισμός, βιοτεχνίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάρτιση σε νέες δεξιότητες, πληροφόρηση, συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες), με στόχο τη διαρκή ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών της Περιφέρειας για το μέλλον, τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών και της Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 3

5 ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού της και την αύξηση της απασχόλησης των αγροτικών περιοχών. Ανάδειξη των φυσικών και πολιτισμικών πλεονεκτημάτων, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. πολιτιστική κληρονομιά, λαϊκός πολιτισμός), με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας της Περιφέρειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Ειδικά για την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας, ο οποίος ως κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής συνεισφέρει στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, οι στρατηγικοί στόχοι που προτείνονται για την Περιφέρεια είναι οι ακόλουθοι: Α) Θαλάσσια Αλιεία Επίτευξη υψηλότερων αλιευτικών αποδόσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της θαλάσσιας αλιείας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. επενδύσεις στον αλιευτικό στόλο, επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και ιχθυόσκαλες, προώθηση της έρευνας, κλπ), με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την προστασία των αλιευτικών πόρων, την προσέλκυση νέων ατόμων στη θαλάσσια αλιεία, κλπ. Β) Υδατοκαλλιέργειες Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ενθάρρυνση υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε μειονεκτικές περιοχές, ενθάρρυνση δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών, εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων παραγωγικών μονάδων και μονάδων εμπορίας, δημιουργία επώνυμων προϊόντων, κλπ), με στόχο την αύξηση της παραγωγής, τη στήριξη και ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών, τη διασφάλιση της απασχόλησης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, μέσα από την παροχή νέων, ποιοτικών προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τις αγοράς. Γ) Οικονομικό Περιβάλλον Βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, δικτύωση, αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, κλπ), με στόχο την αύξηση της Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 4

6 ποιότητας και αξίας των αλιευτικών προϊόντων, την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της συλλογικότητας των παραγωγών, κλπ. Δ) Αειφόρος Ανάπτυξη Δημιουργία προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεση των διαφόρων τομέων μεταξύ τους, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προώθηση οικοτουρισμού, αναβίωση ανάπτυξη οικισμών, εκσυγχρονισμός δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων υποδομής, κλπ), με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών μέσα από βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ε) Φυσικό Περιβάλλον και Ανθρώπινο Δυναμικό Προστασία και βελτίωση περιβάλλοντος που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. προώθηση της έρευνας σε καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές και τεχνολογίες, περιβαλλοντική πιστοποίηση, μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, κλπ), με στόχο την ορθολογική εκμετάλλευση του υδάτινου περιβάλλοντος και την ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών. Αναβάθμιση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από δέσμη δράσεων (π.χ. ενίσχυση της συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, κλπ), με στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση της απασχόλησης. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν ανά τομέα είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: Παρεμβάσεις στον Πρωτογενή Τομέα Οι παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα κινούνται: στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των κρίσιμων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καλλιεργειών, που επηρεάζονται άμεσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (βαμβάκι, καπνός, σιτηρά και ζαχαρότευτλα), μέσω, κυρίως της αντικατάστασής τους από νέες καλλιέργειες, στην επέκταση υφιστάμενων καλλιεργειών, αλλά και εισαγωγή νέων, οι οποίες αξιολογούνται θετικά ως προς την οικονομικότητα και ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, σε οριζόντιες δράσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο σχεδόν των καλλιεργειών και που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό τους μέσα από τη βιολογική γεωργία και Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 5

7 την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, στην έρευνα, τους νέους αγρότες, τον αναδασμό και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς και στον τομέα της ζωικής παραγωγής, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων, τη δημιουργία μονάδων εσταβλισμένης προβατοτροφίας, αλλά και στην ανάπτυξη της βιολογικής προβατοτροφίας και αιγοπροβατοτροφίας και την παραγωγή βιολογικού γάλακτος. Φυτική παραγωγή 1. Παρεμβάσεις στο βαμβάκι Εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καλλιέργειας βαμβακιού: Αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου Ελληνικού βαμβακιού μέσα από την ένταξη της καλλιέργειας σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αλλά και Βιολογικής Καλλιέργειας, προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όφελος, τόσο των βαμβακοπαραγωγών, όσο των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων. Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας του βαμβακιού με νέες καλλιέργειες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών. Τέτοιες καλλιέργειες είναι τα αρωματικά φαρμακευτικά (στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) και τα κτηνοτροφικά φυτά (στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου). 2. Παρεμβάσεις στον καπνό Εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καλλιέργειας καπνού ανατολικού τύπου ποικιλίας μπασμά για αναβάθμιση της ποιότητας του καπνού μέσω της ένταξης της καλλιέργειας σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αλλά και Βιολογικής Καλλιέργειας, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για την διατήρηση της καπνοκαλλιέργειας λόγω της λήψης συγκεκριμένου ποσού με την ένταξη στα προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα θα ισχυροποιήσει την αξία του προϊόντος και την ανταγωνιστικότητά του διεθνώς. Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας του καπνού με νέες καλλιέργειες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών. Έτσι προτείνεται Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 6

8 αντικατάσταση του καπνού στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης από αρωματικά φαρμακευτικά φυτά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές καθώς και από κτηνοτροφικά φυτά. Ενίσχυση του ρόλου των Ομάδων Παραγωγών Καπνού με στόχο, τόσο τη διασφάλιση των συμφερόντων των καπνοπαραγωγών μέσα από τις καλύτερες διαπραγματεύσεις, που αυτές μπορούν να επιτύχουν, όσο και την ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας στην καλλιέργεια του καπνού. Το ποσό που θα προκύψει από τη μεταφορά του 50% των άμεσων ενισχύσεων του καπνού το 2010 σε πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης (πυλώνας 2) προτείνεται να διατεθεί σε μία δέσμη μέτρων ενισχύσεων, που αφορούν τα ακόλουθα: Ενισχύσεις εισοδήματος με μία μορφή εξισωτικής αποζημίωσης Ενισχύσεις απασχόλησης ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τα χωροταξικά χαρακτηριστικά των περιοχών της Περιφέρειας Ενισχύσεις για την απασχόληση των γυναικών στον τομέα της καπνοπαραγωγής Ενισχύσεις για τις μειονεκτικές περιοχές υπό τον όρο ότι θα συνεχιστεί η παραγωγή Ενισχύσεις για υποδομές μικρής εμβέλειας Ενισχύσεις για τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής με τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας Ενισχύσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών Ενισχύσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου των Ομάδων Παραγωγών Ενισχύσεις για την προώθηση της γενετικής ποικιλότητας. 3. Παρεμβάσεις στα σιτηρά Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων καλλιεργειών σιτηρών για αναβάθμιση της ποιότητας των σιτηρών μέσω της ένταξης της καλλιέργειας σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, αλλά και Βιολογικής Καλλιέργειας, γεγονός που θα αποτελέσει μικρό πρόσθετο κίνητρο για την διατήρηση της καλλιέργειας, λόγω της λήψης συγκεκριμένου ποσού με την ένταξη στα προγράμματα, ενώ ταυτόχρονα θα ισχυροποιήσει την αξία του προϊόντος και την ανταγωνιστικότητά του. Η παρέμβαση θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συμβολαιακή γεωργία, δηλαδή Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 7

9 με εξασφάλιση της συνεργασίας με μεταποιητικές μονάδες ζυμαρικών (π.χ. Νομός Έβρου). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας από τους παραγωγούς, γεγονός που λειτουργεί θετικά στην προώθηση της δράσης εκσυγχρονισμού της καλλιέργειας σιτηρών. Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας των σιτηρών με νέες καλλιέργειες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών. Προτείνεται αντικατάσταση από: αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου, κτηνοτροφικά φυτά στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου και τέλος από ενεργειακά φυτά. Εφαρμογή προγράμματος αμειψισποράς σε εκτάσεις που θα σταματήσει η καλλιέργεια σιτηρών, συντελώντας στην βελτίωση της γονιμότητας, της δομής του εδάφους και στη μείωση των ζιζανίων και ασθενειών ή την μετατροπή των εκτάσεων σε βοσκότοπους. 4. Παρεμβάσεις στα ζαχαρότευτλα Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας των ζαχαρότευτλων από αρωματικά φυτά κυρίως στο Νομό Έβρου. Εξειδικεύοντας την παρέμβαση αυτή, προτείνεται η αντικατάσταση ζαχαρότευτλων με κατάλληλα αρωματικά φυτά, όπως Μέντα, Βαλεριάνα, Εχινάτσεα, Μελισσόχορτο, Λεβάντα, τα οποία καλλιεργούνται σε πεδινές περιοχές και ποτιστικά εδάφη, και επομένως η καλλιέργειά τους είναι συμβατή με αυτή των ζαχαρότευτλων. Μέρος της διατηρούμενης καλλιέργειας των ζαχαρότευτλων θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης, δεδομένου ότι η παραγωγή ζάχαρης προβλέπεται να μειωθεί αισθητά (μετατροπή εργοστασίου ζάχαρης Ξάνθης). Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η δημιουργία μονάδων παραγωγής βιοαιθανόλης. 5. Παρεμβάσεις στα επιτραπέζια σταφύλια Επέκταση της καλλιέργειας με νέες ποικιλίες, οι οποίες θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική, και που θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση κυρίως στο εξωτερικό, ενισχύοντας έτσι τη θέση της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο κλάδο Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 8

10 διεθνώς. Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με στοιχεία αγοράς, η άσπερμη ποικιλία CRIMSON έχει υψηλή ζήτηση στην αγορά της Ευρώπης, είναι βιώσιμη και σε μικρές εκτάσεις, επιτρέποντας έτσι την αντικατάσταση και υφιστάμενων καλλιεργειών μικρών κλήρων (π.χ. του καπνού) κυρίως στους Νομούς Θράκης, Ροδόπης και Έβρου. 6. Παρεμβάσεις στα σπαράγγια Επέκταση της καλλιέργειας κυρίως στους Νομούς Καβάλας και Έβρου, όπου ήδη η καλλιέργεια αυτή αγγίζει ικανοποιητικά επίπεδα, με αξιοποίηση εδαφών χαμηλότερης ποιότητας. Αντικατάσταση μέρους των εκτάσεων της καλλιέργειας του βαμβακιού, καπνού, κλπ, από την καλλιέργεια σπαραγγιών με πολλαπλασιαστικά οφέλη στο γεωργικό εισόδημα, που απορρέουν από την πολυκαλλιέργεια. Ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την ποιότητα (ομαδοποίηση παραγωγής για τυποποίηση, ενιαία ετικέτα, χαρακτηρισμός ως Π.Ο.Π.), αλλά και με την αξιοποίηση φυσικών πόρων (η υπόγεια αξιοποίηση της γεωθερμίας στην Ξάνθη έχει θετικότατα αποτελέσματα στην πρωίμηση του σπαραγγιού με θετική, βέβαια, επίδραση στην τιμή του, λόγω της παρουσίας του στην αγορά ημέρες πριν τον ανταγωνισμό). Εμπορική εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας σπαραγγιών μέσα από κονσερβοποίηση για προώθηση τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που θα επιφέρει μείωση της τιμής των σπαραγγιών για τον έλληνα καταναλωτή. 7. Παρεμβάσεις στα ελαιόδεντρα Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων για ελαιοπαραγωγή αποτελεί μία εξαιρετικά βιώσιμη καλλιέργεια, η οποία και πρέπει να συνεχιστεί στην κατεύθυνση, όμως, της ποιότητας με παρεμβάσεις στον τομέα της πιστοποίησης, της τυποποίησης, της αναγνώρισης της ονομασίας προέλευσης και της βιολογικής γεωργίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει ήδη κατά τόπους παρεμβάσεις (π.χ. ελαιόλαδο Μαρώνειας). 8. Παρεμβάσεις στην πατάτα Επέκταση της καλλιέργειας σε όλη την Περιφέρεια αλλά κυρίως στο Νομό Δράμας λόγω του πολύ καλού μικροκλίματος. Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 9

11 Εφαρμογή καινοτόμων δράσεων ώστε να ενισχυθεί η ατομική σποροπαραγωγή ή η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη συσκευασία και τυποποίηση. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην προστασία της ονομασίας προέλευσης της πατάτας Νευροκοπίου, μέσα από συστηματικούς ελέγχους και συμπληρωματικές δράσεις (π.χ. ειδική ετικέτα). 9. Παρεμβάσεις στα κηπευτικά Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης των καλλιεργειών υπό κάλυψη (θερμοκηπιακή καλλιέργεια). Εφαρμογή αρχών βιολογικής γεωργίας, τόσο στα υπαίθρια όσο και στα θερμοκηπίου κηπευτικά λόγω της αυξανόμενης προτίμησης του τελικού καταναλωτή στα βιολογικά προϊόντα. Προώθηση ανάπτυξης θερμοκηπιακών κηπευτικών λόγω των υψηλότερων αποδόσεων και καλλιέργεια καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου με την προϋπόθεση, τόσο της απαιτούμενης τεχνογνωσίας των παραγωγών, όσο και των κατάλληλων συνθηκών για την ευδοκίμηση της καλλιέργειας υπό κάλυψη. Ανάπτυξη της καλλιέργειας των κηπευτικών με ταυτόχρονη διασφάλιση της προώθησής τους στις τοπικές κεντρικές αγορές. Ενίσχυση της τεχνογνωσίας των παραγωγών σε επίπεδο εκτεταμένης καλλιέργειας που διαφέρει σημαντικά από τις απαιτήσεις της ιδιοπαραγωγής. Διασφάλιση προώθησης στην εγχώρια και διεθνή αγορά του Πεπονιού Θράκης για το οποίο διερευνήθηκε η δυνατότητα χαρακτηρισμού του ως Π.Ο.Π Παρεμβάσεις στα δενδροκομικά Μικρής κλίμακας επέκταση των υφιστάμενων καλλιεργειών αμυγδάλων κυρίως στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ροδόπης και καρυδιών κυρίως στους Νομούς Δράμας και Καβάλας. Παροχή ενισχύσεων για εφαρμογή της καλλιέργειας λεύκης και παυλώνιας (με έμφαση στις παραποτάμιες περιοχές του Νομού Έβρου. Η επιλογή αυτή βασίζεται στα εξής: Είναι δασικά είδη προσαρμοσμένα στο εδαφοκλιματολογικό περιβάλλον των παρέβριων περιοχών και συμβατά γενικότερα με το τοπικό περιβάλλον. Πέραν της λεύκης, υπάρχουν και είδη παυλώνιας που φαίνεται να προσαρμόζονται στην περιοχή του Έβρου, αφού ήδη αυτά καλλιεργούνται Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 10

12 στην παρέβρια περιοχή της τούρκικης πλευράς, με σκοπό την παραγωγή ξυλείας, ταχύτερα της λεύκης Η λεύκη είναι ένα είδος ήδη προωθούμενο και επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη του αγροτικού εισοδήματος (Κανονισμός ΕΚ 1698/2005). Με τους ίδιους όρους θα μπορούσε, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να ενταχθεί και η παυλώνια, και μάλιστα σε πιο ευέλικτες μορφές καλλιέργειας από άποψη χρόνου διατήρησης της φυτείας Η ξυλεία είναι πλέον στρατηγική πρώτη ύλη για την Περιφέρεια, όπου υπάρχουν και λειτουργούν 2 εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου, τα οποία αναζητούν νέες πήγες προμήθειάς της Λεύκη και Παυλώνια είναι είδη που αντέχουν στις ολιγοήμερες πλημμυρικές συνθήκες των παρέβριων περιοχών, ενώ η φύση των εδαφών και τα υδρολογικά στοιχεία είναι αρκετά ευνοϊκά (για την λεύκη η υπάρχουσα εμπειρία είναι αρκετά ικανοποιητική για τη προσαρμογή της, ενώ για την παυλώνια ειδικοί δασολόγοι ισχυρίζονται ότι είναι είδος που ταιριάζει και προσαρμόζεται στην παρέβρια κοιλάδα του Έβρου) Η παρέβρια γεωργική και μη έκταση που μπορεί να καλλιεργηθεί με τα 2 δασικά είδη εκτιμάται σε στρέμματα Το καθαρό γεωργικό εισόδημα που προκύπτει από την λευκοκαλλιέργεια (μετά την αφαίρεση και της αμοιβής της ίδιας εργασίας, άρα και της ύπαρξης εναλλακτικών ευκαιριών εισοδήματος) είναι αρκετά υψηλότερο από ένα τυπικό δείγμα άλλων καλλιεργειών για αγρόκτημα 100 στρεμμάτων. Ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, προκύπτουν για τις φυτείες παυλώνιας, στοιχεία που πηγάζει από εκτιμήσεις δασολόγων και όχι αντίστοιχης εθνικής και η τοπικής εμπειρίας. 11. Παρεμβάσεις στην ανθοκομία Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης των ανθοκαλλιεργητών, με στόχο την παραγωγή ανθέων υψηλών προδιαγραφών και την ανάπτυξη ενός συστήματος διακίνησης και εμπορίας των ανθοκομικών προϊόντων της Περιφέρειας. Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 11

13 Ενίσχυση της έρευνας (πειραματικοί αγροί, μετακίνηση επιστημόνων, κλπ) για διερεύνηση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας των ρόδων, δεδομένης της δυναμικότητας του κλάδου στην παραγωγή ελαίων. 12. Παρεμβάσεις στα αμπέλια για οινοπαραγωγή Εκσυγχρονισμός της καλλιέργειας με εφαρμογή βιολογικής γεωργίας, και με δράσεις όπως ο χαρακτηρισμός των κρασιών ως Ο.Π.Α.Π. και η προβολή των κατά τόπους ποιοτικών οίνων, γνωστών από την αρχαιότητα και με έντονα στοιχεία παράδοσης (π.χ. Οίνος Μαρώνεια - Ισμαρικός Οίνος). 13. Έρευνα για την εφαρμογή καλλιέργειας Τρούφας ενός εξαιρετικά δυναμικού και προσοδοφόρου προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η διερεύνηση των εδαφο-κλιματολογικών συνθηκών των περιοχών της Περιφέρειας, με στόχο να εντοπισθούν οι πλέον κατάλληλες για καλλιέργεια τρούφας περιοχές. Ζωική παραγωγή 1. Παρεμβάσεις στην Προβατοτροφία Παροχή ενισχύσεων για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους και δημιουργία μονάδων εσταβλισμένης προβατοτροφίας, γιατί επιτρέπει την εκτροφή όλων των φυλών προβάτων, εξασφαλίζει μεγαλύτερες και καλύτερες αποδόσεις και την ανάγκη για βοσκοτόπους. Παροχή ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους για δημιουργία νέων κτηνοτροφικών μονάδων. 2. Παρεμβάσεις στη Βοοτροφία Βελτίωση της υπάρχουσας βοοτροφίας με εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και Προστασίας του περιβάλλοντος. Εφαρμογή Προγραμμάτων Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των αγελαδοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω αύξησης της παραγωγής των προϊόντων που επιφέρουν τη κύρια πρόσοδο (γάλα, λίπος, πρωτεΐνη) και αύξηση της ζωής των αγελάδων. 3. Παρεμβάσεις στη Χοιροτροφία Εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στοχεύοντας στην ενίσχυση της προτίμηση των καταναλωτών προς το εγχώριο χοιρινό. Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 12

14 4. Παρεμβάσεις στη Πτηνοτροφία Δημιουργία νέων σύγχρονων μονάδων και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων. Επανεξέταση εκτροφής με σύγχρονες μονάδες γαλοπούλας καθότι η ευρύτερη περιοχή στο παρελθόν εξέτρεφε σημαντικό αριθμό από γαλοπούλες. Επανεξέταση επαναδραστηριοποίησης με ορθολογικότερο σχεδιασμό οργανωμένης εκτροφής στρουθοκαμήλων. 5. Παρεμβάσεις στην ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων Η ενίσχυση της παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων με τις ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές που ορίζονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο όπως: Βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης Προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών Προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) Πρότυπο «χοιρινό κρέας ποιότητας» Πρότυπο «βόειο κρέας ποιότητας». Η ανάπτυξη νέων προτύπων όπως προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης υπαίθριας εκτροφής χοίρων, προϊόντα ορεινών περιοχών όπως πρόβειο ή αίγειο κρέας, νέα προϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ, πρόβειο ή αίγειο κρέας εκτατικής εκτροφής, πρότυπα ανώτερης ποιότητας (π.χ. αυγά ω-3). Ενίσχυση της εφαρμογής ειδικών εθελοντικών προγραμμάτων για την καλή διαβίωση των ζώων και τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να προωθηθούν περαιτέρω οι αρχές της ποιότητας στην κτηνοτροφία, εξασφαλίζοντας ποιοτικά προϊόντα και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Δημιουργία εθνικών προτύπων απλών και εύκολα πιστοποιούμενων και ελεγχόμενων. 6. Λοιπές παρεμβάσεις στην κτηνοτροφία Χρηματοδότηση έρευνας για δημιουργία βελτιωμένων ελληνικών φυλών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν της ξένης προέλευσης, θωρακίζοντας, έτσι, το προϊόν της φέτας απέναντι στις διάφορες επιχειρηματολογίες. Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 13

15 Αύξηση της παραγωγής μέσω προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης (στόχος για αύξηση της παραγωγής 30%) και αύξηση του αριθμού των προβάτων η οποία (εκτιμάται σε ) προκειμένου να επιτευχθεί η σχέση 2:1 πρόβειου γάλακτος προς αίγειο. Προς αποφυγή της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου λόγω αποχώρησης κτηνοτρόφων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για προώθηση της λύσης της πώλησης των ζώων σε νέους κτηνοτρόφους ώστε αφενός οι αποχωρούντες κτηνοτρόφοι να εισπράττουν τις ενισχύσεις και αφετέρου να διατηρηθεί η δύναμη των ζώων. Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης με τα οποία θα αυξηθεί η απόδοση των ζώων και θα εξισορροπηθεί η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων. Εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής στην κτηνοτροφία και ειδικά στον τομέα ελέγχου των αποδόσεων των ζώων. Προώθηση της ενσίρωσης, ειδικά στο καλαμπόκι, ώστε οι ζωοτροφές αυτές να συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης των ζώων. Παροχή ενισχύσεων για ανάπτυξη της βιολογικής χοιροτροφίας και της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας για παραγωγή βιολογικού γάλακτος. Ενίσχυση της σηροτροφίας, μέσω της δημιουργίας μικρών μονάδων σηροτροφίας, με έμφαση τις ορεινές περιοχές για τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις (αποθήκες, στάβλους κ.α.). Οι νέες μονάδες θα απαιτήσουν την εγκατάσταση νέων μορεώνων, αξιοποιώντας έτσι εγκαταλελειμμένες και μειονεκτικές εκτάσεις για την παραγωγή φύλλων για τη σηροτροφία. Με την έναρξη λειτουργίας του αναπηνιστηρίου στην ΔΕΣΗΜΕΣ (Δημοτική Επιχείρηση Σηροτροφίας Σουφλίου) εξασφαλίζεται και η επεξεργασία των κουκουλιών. Για την παρέμβαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η γειτνίαση με δύο σημαντικές αγορές, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Μείωση του κόστους εκτροφής ζώων μέσω της προώθησης της καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών που θα επιφέρει και μείωση των εισαγωγών. 7. Οριζόντιες παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα Αναδασμοί λόγω πολυτεμαχισμού του κλήρου, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται με την εκτέλεση παράλληλων έργων υποδομής και Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 14

16 εγγειοβελτιωτικών έργων. Παράλληλα απαιτείται αποτύπωση κτηματογράφηση, που μπορεί να εκτελεστεί και με λήψη δορυφορικής εικόνας. Εφαρμογή του θεσμού των αγροτικών συμβούλων και επιστροφή των γεωπόνων κοντά στον παραγωγό και τις καλλιέργειες, προκειμένου οι αγρότες να αξιολογούν τις επιδόσεις της εκμετάλλευσης τους, να βελτιώνουν τη διαχείριση τους και να προσδιορίζουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην παραγωγή. Παροχή ειδικών ευεργετημάτων στους νέους αγρότες, με μεγαλύτερη από τη σημερινή έμφαση στις γυναίκες (αύξηση της πριμοδότησης κριτηρίων) και στους γεωτεχνικούς (πριμοδότηση κριτηρίων), ώστε να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και στη συνέχεια η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη συνταξιοδότηση των αγροτών: παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών απασχολούμενων σε μονοτομεακές καλλιέργειες που αντικαθίστανται από γυναίκες που αντικαθίστανται από επιστήμονες γεωτεχνικούς που αντικαθίστανται από νέους κάτω των 30 ετών. Ενίσχυση των δράσεων του αγροτικού πληθυσμού και αποκατάστασης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Δράσεις άμεσων ενισχύσεων του εισοδήματος και της απασχόλησης σε καπνοπαραγωγούς και λοιπούς παραγωγούς ορεινών και μη ορεινών περιοχών. Ανάπτυξη της έρευνας και συντονισμός των ερευνητικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για να επιτευχθεί η αειφορία της ελληνικής γεωργίας και η προώθηση της περιβαλλοντικής διάστασης της νέας Κ.Α.Π. Εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στην αειφορία της ελληνικής γεωργίας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Για το λόγο αυτό απαιτούνται: Έρευνες αγοράς, μελέτες σχεδιασμού των προϊόντων και ενίσχυση για την αναγνώριση ονομασίας προέλευσης ή γεωργικής ένδειξης (π.χ. Μέλι Θάσου) ή για πιστοποιητικά ιδιοτυπίας, όπως προβλέπεται από τους κοινοτικούς Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 15

17 κανονισμούς (παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας τροφίμων) Κάλυψη του κόστους ανάπτυξης και αρχικής πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας (ISO9001, ISO14001, EMAS, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, HACCP) από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης Ενίσχυση του κόστους ελέγχων ποιότητας γεωργικών προϊόντων που ενεργούν φορείς πιστοποίησης. Ενίσχυση και διασφάλιση της εφαρμογής των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών. Παρεμβάσεις στο Δευτερογενή Τομέα Ενίσχυση της μεταποίησης και τυποποίησης, με κυρίαρχο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μεταποιητικών μονάδων, είτε των νέων που προτείνονται, είτε των υφιστάμενων, για τις οποίες προκρίνεται η επέκταση εκσυγχρονισμός τους. Ίδρυση μονάδων μεταποίησης τυποποίησης συσκευασίας αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, εφόσον η καλλιέργεια προτείνεται σαν αντικατάσταση άλλων. Ίδρυση μονάδων βιοντίζελ και βιοαιθανόλης λόγω την προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με ενεργειακά φυτά. Ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση και υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης και συντήρησης με ή χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις ανθοκομικών προϊόντων και σπαραγγιού. Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας πατάτας στο Νευροκόπι και παραγωγή με την προϋπόθεση τυποποίησης και εξασφάλισης δικτύων αγοράς. Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας λαχανικών και τουρσιών, που συνδέεται με τη λειτουργία Κεντρικής Λαχαναγοράς στην Περιφέρεια. Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας φρούτων του δάσους λόγω των πλούσιων δασών και ορεινών όγκων στο Νομό Δράμας και Ροδόπης. Ανάπτυξη και παροχή ενισχύσεων σε μικρές μονάδες επεξεργασίας τυροκομικών, γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και κρέατος, οι οποίες θα μπορούσαν να απορροφήσουν την τοπική παραγωγή, καθιστώντας έτσι βιώσιμες τις σχετικές επενδύσεις. Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 16

18 Παρεμβάσεις στον Τριτογενή Τομέα Αφορούν κυρίως τη δημιουργία και την ανάπτυξη των υποδομών του αγροτουρισμού και συναφών δραστηριοτήτων, την πληροφόρηση και προώθησή του, την υλοποίηση επενδύσεων μικρής κλίμακας, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την ποιότητα στον αγροτουρισμό. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: Παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών αγροτουρισμού, η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις για: πρότυπα και επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης σε περιοχές Natura 2000 και λοιπές περιοχές εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, θρησκευτικός, ιαματικός, ορεινός, εκπαιδευτικός, κατασκηνωτικός, κλπ) αξιοποίηση παραδοσιακών τεχνικών και χώρων (πατητήρια κελάρια, επισκέψιμα οινοποιία) δημιουργία εκτροφείων θηραμάτων κατασκευή αγροτουριστικού περιπτέρου Σαμοθράκης κατασκευή πρότυπου οικοτουριστικού ξενώνα στο Δάσος Φρακτού δημιουργία εκσυγχρονισμός αγροτουριστικών καταλυμάτων και παραδοσιακών ξενώνων δημιουργία κατασκηνώσεων σε σημεία φυσικού κάλλους. Παρεμβάσεις που αφορούν την πληροφόρηση και προώθηση του αγροτουρισμού, όπως: Τοπικά κέντρα οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτουρισμού Προβολή διατροφικού μοντέλου Μεσογειακής Διατροφής παραδοσιακής διατροφής της Περιφέρειας Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για τον αγροτουρισμό Προβολή ιαματικών πηγών Θερμών Σαμοθράκης Προβολή του δάσους και του ξενώνα οικοτουριστικού κέντρου Δαδιάς Ανάδειξη - προβολή παραδοσιακών αγροτο-κτηνοτροφικών επαγγελμάτων στην Θάσο Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 17

19 Προβολή και ανάδειξη του βιοτόπου Βιστωνίδας για παρατήρηση πτηνών Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters). Παρεμβάσεις που αφορούν μικρής κλίμακας επενδύσεις στον αγροτουρισμού για διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος, όπως: Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης. Μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης / τυποποίησης / εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Μικρές επιχειρήσεις αξιοποίησης / εμπορίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε καινοτόμες εφαρμογές, παραδοσιακών ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση. Παρεμβάσεις που αφορούν την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται και θα απασχοληθεί στον τομέα του αγροτουρισμού, όπως: Δημιουργία δομής στήριξης για το δίκτυο αγροτουρισμού (κατάρτιση εμψύχωση) Δημιουργία δικτύου συνοδών βουνού και υπαίθρου (ειδικότητα ΙΕΚ). Παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ποιότητα και επομένως την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτουρισμού, όπως: Επέκταση δραστηριοτήτων δικτύου υπηρεσιών «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» στο σύνολο των Νομών της Περιφέρειας Εκπόνηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη συνείδησης χρήσης βιολογικών προϊόντων στους καταναλωτές. Παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας Κατασκευή νέων, αντικατάσταση παλαιών και απόσυρση πολύ μικρών, μεγάλης παλαιότητας αλιευτικών σκαφών. Ενίσχυση νέων αλιέων για την πρώτη αγορά ενεργού αλιευτικού σκάφους. Πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων. Κατασκευή ή ανακατασκευή ιχθυοσκαλών. Εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής αλιείας, οικοτουρισμού, κλπ. Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 18

20 Ενίσχυση της έρευνας και της χρήσης νέων καινοτομικών τεχνικών και τεχνολογιών. Ενίσχυση υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε μειονεκτικές περιοχές. Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε λιμνοθάλασσα και εντατικοποίηση ελέγχων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και των παραμέτρων των λιμνοθαλασσών. Ενίσχυση της δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών στις Υδατοκαλλιέργειες Σύσταση συντονιστικού διεπαγγελματικού οργάνου. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Ενίσχυση της προώθησης και διαφήμισης και της δημιουργίας επώνυμων αλιευτικών προϊόντων. Καθορισμός ζωνών υδατοκαλλιέργειας Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), παραγωγής αλιευμάτων και προστασία των περιοχών αυτών από μη συμβατές δραστηριότητες. Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου αλιευτικής διαχείρισης. Ενίσχυση της εφαρμογής προτύπων ποιότητας (ISO14001, HACCP) Παρεμβάσεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε συσχέτιση με τις προτεινόμενες αναδιαρθρώσεις στον πρωτογενή τομέα 1. Παρεμβάσεις δια βίου κατάρτισης Παροχή κατάρτισης στην παραγωγή στους ακόλουθους τομείς: Αρωματικά / Φαρμακευτικά Φυτά, Ενεργειακά Φυτά, Κτηνοτροφικά Φυτά, Σπαράγγια, Δενδρώδεις καλλιέργειες, Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κλπ Νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στην παραγωγή Εξέλιξη και εξειδίκευση δασοκομίας, δασοκομική παραγωγή. Παροχή κατάρτισης στην ποιότητα τυποποίηση στους ακόλουθους τομείς: Τυποποίηση συσκευασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Labeling προϊόντων Υπ.Α.Α.Τ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κώστα Σκιαδά 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 29/08/2008. Αριθ. Πρωτ: 560. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Σέρρες. Προς:

Καβάλα 29/08/2008. Αριθ. Πρωτ: 560. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ Σέρρες. Προς: Καβάλα 29/08/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ------------------------------ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση Αγροδιατροφή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Αγροδιατροφή Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΤΘ Συντονιστής Πλατφόρμας Αγροδιατροφής Αλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροδιατροφικός Τομέας

Αγροδιατροφικός Τομέας Αγροδιατροφικός Τομέας Growth stories Συνεργασίες με άλλες ΘΟΕ Επόμενα Βήματα Λάρισα, 30 Δεκεμβρίου 2013 Τα Γενικά Συμπεράσματα: Το Παραγωγικό Σύστημα Ο Δευτερογενής Τομέας της Θεσσαλίας παρουσιάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα Κοντζικλίδης Ευθύµιος Περιφέρεια Θεσσαλίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής ΠΘ, Πρόεδρος Αναπληρωτής Πρύτανη ΠΘ RIS3 Μεθοδολογία και αποτελέσματα εργασιών 16 Οκτωβρίου 2013 Έναρξη εργασιών: Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεκμετάλλευτα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα όπως το εδαφοκλιματικό μας περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, έλλειψη καινοτόμου σχεδιασμού και δράσης.

Ανεκμετάλλευτα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα όπως το εδαφοκλιματικό μας περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, έλλειψη καινοτόμου σχεδιασμού και δράσης. 1 Τοποθέτηση της Υπεύθυνης του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ και Βουλευτή Σερρών κ. Φωτεινής Αραμπατζή στο 2 nd Agricultural Business Summit Κυρίες και Κύριοι, Είναι μεγάλη μου χαρά να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π. 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης

Κ.Α.Π. 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Καρανικόλας Κ.Α.Π. Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα Αγοράς 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)

ΜΕΤΡΟ 6. Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100) ΜΕΤΡΟ 6 Μ 6.1: Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-) 1. Συνάφεια/επάρκ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2. ΕΠΑΛΘ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητές: Συργανίδης Θεόδωρος, Γενικός Διευθυντής ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ Λειβαδιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα